Praktijkvoorbeeld van het diagnosticeren van een motormanagementstoring. 1 Gegevens. 2 Klacht. 3 Historie voor het aanbieden bij autodiagnose.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkvoorbeeld van het diagnosticeren van een motormanagementstoring. 1 Gegevens. 2 Klacht. 3 Historie voor het aanbieden bij autodiagnose."

Transcriptie

1 1 Gegevens Merk: Peugeot Model: 307 Break Bouwjaar: 2006 Motor: v Motorcode: NFU Kilometerstand: Klacht Af en toe loopt de auto op drie cilinders. Dit is niet reproduceerbaar maar lijkt gecorreleerd met: een omgevingstemperaturen rondom het vriespunt; het opwarmen van de motor naar bedrijfstemperatuur. De storing kan verholpen worden door de motor uit te zetten, de sleutel te verwijderen en de motor opnieuw te starten. De eigenaar van de auto heeft twee specifieke situaties beschreven waarbij de storing is opgetreden: tijdens het ijsvrij maken van de ruiten, enkele tientallen seconden na het starten van de motor terwijl deze stationair draait; tijdens het rijden na een afstand van 700 à 800 meter vanaf het vertrekpunt van de auto waarbij de auto met koude motor is weggereden. 3 Historie voor het aanbieden bij autodiagnose.eu De volgende onderdelen zijn vervangen voordat de auto aangeboden is bij autodiagnose.eu: DIS-bobine vervangen; bougies vervangen; inlaatspruitstukdruksensor vervangen; injector bij cilinder 2 vervangen; injectorrail vervangen. 4 Diagnosewerkzaamheden Een verbrandingsstoring kan veel oorzaken hebben. Daarom zijn alle onderdelen die het verbrandingsproces in de motor beïnvloeden onderzocht. Dit betreft: de MAP sensor en de inlaatluchttemperatuursensor; de koelvloeistofsensor; de lambdasondes 1 en 2; de injectoren; de bobine, zowel het primaire als de secundaire circuit; de pingelsensor; de krukassensor. De temperatuur-contact-gevoeligheid van de stekkeraansluitingen van bovenstaande onderdelen op het onderdeel zelf als ook op de boordcomputeraansluiting is onderzocht door deze met vriesspray te bevriezen. Pagina 1 van 16

2 Daarnaast is de toestand van de motor getest middels: een compressiemeting; een hoogfrequente drukmeting van het in- en uitlaatmechanisme van de motor. Tot slot is de vervuilingstoestand van het gasklephuis onderzocht. 4.1 Algemeen Tijdens de gehele diagnose heeft de verbrandingsstoring zich niet voorgedaan. Wel zijn de volgende zaken opgevallen: de motor loopt stationair enigszins onrustig; bij het op contact staan zonder dat de motor draait slaat de brandstofpomp met tussenpozen van van enkele minuten ongeveer 2 seconden aan. Uitlezen van de boordcomputer van de auto bij binnenkomst laat geen foutcode anders dan een sporadische rempedaalsensor fout zien. Deze is gewist en tijdens de gehele diagnose niet meer teruggekomen. 4.2 MAP-sensor en temperatuursensor Ondanks dat deze sensor vervangen is, is de werking vastgesteld met de oscilloscoop. In figuur 1 in bijlage 1 staat het resultaat van deze meting weergegeven. Daaruit volgt dat: de MAP sensor direct reageert bij drukveranderingen: zie bereik A in figuur 1 in bijlage 1 waarbij het signaal van de MAP-sensor binnen een paar honderd milliseconden een wijzigingen in de luchtdruk aangeeft indien het gaspedaal kortstondig ingedrukt wordt. de MAP sensor een juiste waarde weergeeft: 1.4 tot 1.6 Volt bij een stationaire toestand van de motor: bereik B en D; 1.1 tot 1.3 Volt bij een deellast toestand van de motor : bereik C. De werking van de temperatuursensor voor het meten van de temperatuur van de inlaatlucht is getest door de waarde die de boordcomputer weergeeft te vergelijken met een onafhankelijke temperatuurmeting in het luchtfilterhuis. Uit deze bepalingen volgt dat zowel de MAP-sensor als de temperatuursensor correct werken. 4.3 Koelvloeistoftemperatuursensor De werking van de koelvloeistoftemperatuursensor is vastgesteld door enerzijds weerstandsmetingen uit te voeren bij een koude motor en een motor op bedrijfstemperatuur. Hieruit is naar voren gekomen dat de weerstand overeenkomt met de referentiewaarden die voor voor deze temperatuursensor gelden. Het resultaat van deze metingen staat in onderstaande tabel. Koelvloeistoftemperatuur Gemeten weerstand Referentiewaarde Bevinding 15 C 2772 Ohm 20 C: ohm In orde 88 C 467 Ohm 90 C: 400 en 500 ohm In orde Tabel 1: Weerstandswaarden van de koelvloeistofsensor bij koude motor en de motor op bedrijfstemperatuur. Pagina 2 van 16

3 Daarnaast is de door de boordcomputer geregistreerde temperatuur voor de koelvloeistof vergeleken met de bedrijfstoestand van de motor. Uit beide bepalingen zijn geen afwijkingen naar voren gekomen. De koelvloeistoftemperatuursensor werkt dus correct. 4.4 Lambdasondes 1 en 2 De werking van de lambdasondes is beoordeeld op: spanning, stroom en weerstand van het verwarmingselement in de lambdasonde (zie figuur 2 en 3 in bijlage 1 voor lambdasonde 1 en figuur 4 en 5 in bijlage 1 voor lambdasonde 2); het lambdasignaal dat de lambdasonde afgeeft (zie figuur 6 in bijlage 1 voor lambdasonde 1 en figuur 7 voor lambdasonde 2). Foto 1: Spanningsmeting verwarmingselement en lambdasignaalmeting. Foto 2: Stroommeting verwarmingselement. De weerstand van het verwarmingselement (koud) van lambdasonde 1 is 8.8 Ohm en van lambdasonde 2 is 8.6 Ohm. Uit de weerstandswaarden gecombineerd met de resultaten van de spannings- en stroommetingen volgt dat de verwarmingselementen van beide lambdasondes correct werken. Het lambdasignaal van sensor 1 is eveneens in orde. De sinus neemt in frequentie toe indien de motor verandert van een stationaire toestand naar een deellast toestand (zie figuur 6 in bijlage 1). Het lambdasignaal van sensor 2 daarentegen lijkt in eerste instantie te kloppen, een horizontaal signaal bij circa 0.7 Volt, zie ook de eerste stationair toestand in figuur 7 in bijlage 1. Echter, op het moment dat de motor in een deellasttoestand wordt gebracht dipt het signaal naar 0.2 Volt. Enkele honderden milliseconden na deze dip hoort het signaal, bij constante deellasttoestand, direct weer op te lopen naar circa 0.7 Volt. Dit gebeurt niet en het signaal kabbelt, ook na terugval in stationaire toestand, voort op circa 0.2 Volt om vervolgens na een periode van 4 tot 5 minuten langzaam op te lopen naar 0.7 Volt. Om met zekerheid vast te stellen dat het gedrag van lambdasonde 2 daadwerkelijk afwijkt, is dezelfde meting uitgevoerd aan een Peugeot 307 uit 2007 met motorcode RFJ. Hieruit is naar voren gekomen dat bij stationair toerental het lambdasignaal circa 0.7 Volt is en bij het veranderen naar een deellasttoestand en constant houden van die deellasttoestand, het signaal enkele honderden milliseconden dipt naar 0.2 Volt om daarna meteen op te lopen naar 0.7 Volt. Pagina 3 van 16

4 Het afwijkende gedrag van lambdasonde 2 in deze Peugeot ten aanzien van het theoretische gedrag van een lambdasonde na een katalysator en het gedrag dezelfde lambdasonde in de Peugeot met motorcode RFJ kan een tweetal oorzaken hebben: 1. Lambdasonde 2 is versleten en werkt niet meer correct. 2. Ergens tussen lambdasonde 1 en lambdasonde 2 wordt bij een eerste deellasttoestand extra zuurstof geïntroduceerd waardoor het signaal van lambdasonde 2 een correcte meting voorstelt. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat oorzaak 2 de juiste is. Een visuele inspectie van het uitlaatspruitstuk laat scheuren zien, zie ook foto 3. Waarschijnlijk wordt er door een venturi-werking buitenlucht aangezogen via de scheuren in het uitlaatspruitstuk. Deze buitenlucht, met een zuurstofpercentage van 21%, wordt vermengd met de uitlaatgasstroom die een zuurstofpercentage van % heeft vóór de katalysator. Een uitlaatgasstroom met een zuurstofgehalte van % bevat na het passeren van een correct werkende katalysator geen zuurstof meer. Het lage lambdasignaal, 0.2 Volt, van lambdasonde 2 toont dus aan dat er na het passeren van de katalysator nog een zuurstofgehalte van 1.5% of hoger aanwezig is. De scheuren zijn provisorisch gerepareerd met uitlaatreparatiepasta om het effect op lambdasonde 2 te bekijken, zie foto 4. Foto 3: Gescheurd uitlaatspruitstuk. Foto 4: Provisorische reparatie. Meting van lambdasonde 2 na het bedekken van de scheuren met uitlaatreparatiepasta heeft enkele seconden geleid tot een correct beeld. Helaas is het niet gelukt het signaal hiervan op te slaan. Korte tijd daarna is de uitlaatreparatiepasta weer opengescheurd en vertoont lambdasonde 2 weer hetzelfde foutieve signaal (zie figuur 7 in bijlage 1). Pagina 4 van 16

5 4.5 Injectoren De werking van de injectoren is beoordeeld door per injector een weerstandsmeting en een spanningsmeting uit te voeren. Hieruit is naar voren gekomen dat: alle injectoren een weerstand van circa 13 Ohm hebben; het spanningsbeeld van alle injectoren (in figuur 9 in bijlage 1 staat voor een van de injectoren het spanningsbeeld) in orde is, de aansturing valt binnen de referentiewaarde en de inductiepiek komt ook overeen met de referentiewaarde. Op basis van deze metingen wordt vastgesteld dat de injectoren geen afwijkingen vertonen. 4.6 Bobine De werking van de bobine is beoordeeld door: de primaire spanning te meten van beide bobines van het bobineblok; de secundair spanning te meten op de vier uitgangen van de beide bobines. Hiervoor is het bobineblok gedemonteerd en zijn er bougiekabels aangebracht tussen het bobineblok en de bougies. De secundaire spanning is vervolgens inductief gemeten per bougiekabel met een spanningsverzwakker op de oscilloscoop. Ter illustratie zie foto 5. Foto 5: Gedemonteerd bobineblok aangesloten met bougiekabels. Zowel het primaire spanningsbeeld van beide bobines van het bobineblok (zie figuur 10 in bijlage 1) als het secundaire spanningsbeeld van de vier uitgangen van de beide bobines (zie figuur 11 in bijlage 1) ziet er normaal uit. Voordat het bobineblok teruggeplaatst is zijn alle contactoppervlakten van de bougieveren en de vier uitgangen van beide bobines gereinigd. Hierop was een licht aanslag waarneembaar. Omdat bij deze motoren bekend is dat deze erg gevoelig zijn voor het versleten bougies zijn er nieuwe Bosch FR8 SC+ bougies gemonteerd om te onderzoeken of deze een effect hebben op het enigszins onregelmatig stationair lopen van de motor. Omdat dit geen effect heeft op het stationair lopen van de motor en het secundaire spanningsbeeld van de vier uitgangen van de beide bobines zijn de oude bougies (NGK LFR6B) na reinigen, controleren van de weerstand en de contactpuntafstand weer teruggeplaatst. Pagina 5 van 16

6 4.7 Pingelsensor De werking van de pingelsensor is beoordeeld door het gegenereerde spanningssignaal op te nemen bij een deellasttoestand van de motor. Het gemeten signaal (zie figuur 12 in bijlage 1) komt overeen met een correct werkende pingelsensor. 4.8 Krukassensor De werking van de krukassensor is beoordeeld door het gegenereerde spanningssignaal op te nemen bij het stationair draaien van de motor waarbij het signaal onderzocht is op vervormingen van de pieken. Het gemeten signaal (zie figuur 13 in bijlage 1) laat geen verstoringen zien. 4.9 Temperatuur-contact-gevoeligheid van de onderzochte onderdelen Eventuele elektronische contactverstoringen van de stekkers van de onderzochte onderdelen, op zowel de onderdelen zelf als ook op de boordcomputeraansluitingen, is onderzocht door deze met vriesspray te bevriezen. Omdat dit geen effect heeft op de doorgave van het signaal van de onderzochte onderdelen aan de boordcomputer wordt geconcludeerd dat de stekkers bij koud weer niet dusdanig krimpen dat deze de verbinding tussen de sensor en de boordcomputer onderbreken waardoor een verbrandingsstoring wordt veroorzaakt Compressiemeting en hoogfrequente drukmeting van het in- en uitlaatmechanisme van de motor De mechanische toestand van het in- en uitlaatmechanisme en de zuigers van de motor is beoordeeld door het uitvoeren van: een compressiemeting; een hoogfrequente drukmeting in het inlaatspruitstuk en aan de uitlaat De compressiemeting laat een correcte afsluitdichtheid van de cilinders zien. De gemeten compressiedruk voor alle cilinders is tussen de 13.5 en 14 bar. Met de hoogfrequente drukmeting is de druk in het inlaatspruitstuk gemeten tijdens het stationair draaien van de motor. De drukpulsen van de inlaatkleppen gemeten in het inlaatspruitstuk als ook de drukpulsen veroorzaakt door de uitlaatkleppen gemeten in de uitlaat vertonen, buiten enkele marginale verschillen, geen afwijkingen (zie figuur 14 en figuur 15 in bijlage 1) Vervuilingstoestand van het gasklephuis Vanwege het enigszins onregelmatig stationair lopen van de motor is het gasklephuis uitgebouwd en gereinigd. Op foto 6 en foto 7 is de aangetroffen vervuiling zichtbaar. Het reinigen van het gasklephuis heeft een positieve uitwerking gehad op het enigszins onregelmatig stationair lopen van de motor. Pagina 6 van 16

7 Foto 6: Verontreinigd gasklephuis. Foto 7: Verontreinigd gasklephuis. 5 Conclusie In onderstaande tabel staan een samenvatting van de onderzochte onderdelen met daarbij de bevindingen. Onderzocht onderdeel Bevinding Opmerking MAP-sensor (drukmeting) In orde MAP-sensor (temperatuurmeting) In orde Koelvloeistoftemperatuursensor In orde Lambdasonde 1 verwarmingselement In orde Lambdasonde 1 signaal In orde Lambdasonde 2 verwarmingselement In orde Lambdasonde 2 signaal Niet in orde Signaal is te laag, 0.2 Volt in plaats van 0.7 Volt. Oorzaak daarvan ligt echter niet bij de sensor, maar bij een lek uitlaatspruitstuk. Injectoren In orde Bobine primair spanningsbeeld In orde Bobine secundair spanningsbeeld In orde Contactoppervlakten van de bougieveren en de vier uitgangen van beide bobines gereinigd. Bougies In orde Uitwisseling met nieuwe Bosch bougies heeft geen effect op het enigszins onregelmatig stationair draaien van de motor. Nadat de oude bougies gereinigd zijn en de contactpuntafstand gecontroleerd is, zijn deze weer teruggeplaatst Pingelsensor In orde Krukassensor In orde Tabel 2: Bevindingen van de onderzochte onderdelen. Op basis van het onderzoek aan de onderdelen zoals vermeld in tabel 2 wordt geconcludeerd dat deze onderdelen allemaal naar behoren werken. Het onderzoek naar de mechanische toestand van het in- en uitlaatmechanisme en de zuigers van de motor heeft een correct beeld opgeleverd. Ook zijn er geen temperatuurgevoelige elektronische contactverstoringen in de stekkers van de onderzochte onderdelen aangetoond. Het vervuilde gasklephuis daarentegen had wel invloed op het enigszins onregelmatig stationair lopen van de motor. Na reiniging van het gasklephuis is dit verbeterd. Pagina 7 van 16

8 Op basis van de bevindingen zoals verwoord in dit rapport wordt geconcludeerd dat de oorzaak van de sporadische verbrandingsstoring gezocht moet worden in het gescheurde uitlaatspruitstuk. De scheuren maken het mogelijk dat er buitenlucht, door een venturi-werking, in het uitlaatsysteem gezogen wordt waardoor voornamelijk lambdasonde 2 een te hoog zuurstof gehalte meet. Het enigszins onregelmatige stationair lopen van de motor, dat na het reinigen van het gasklephuis verbeterd is, is waarschijnlijk gerelateerd aan een vermenging van buitenlucht (21% zuurstof) met de uitlaatgassen (0,5-1,5% zuurstof) rondom, óók, lambdasonde 1. Het gevolg van een mengsel van buitenlucht en uitlaatgassen rondom lambdasonde 1 is dat de motor te rijk gaat lopen. Door de extra hoeveelheid zuurstof, welke niet het gevolg is van het verbrandingsproces in de motor, krijgt lambdasonde 1 een negatieve offset. Deze offset is schijnbaar van dien aard dat deze opgevangen kan worden door het regelbereik van de motor waardoor het, voor lambdasonde 1, lijkt alsof de motor uitlaatgassen produceert met een zuurstofgehalte van % zuurstof. Voorgaande hypothese is ook te rijmen met de klacht van de eigenaar, correlatie tussen een koude omgeving, een koude start en het optreden van de verbrandingsstoring; in een koude omgeving krimpt metaal en worden de scheuren in het uitlaatspruitstuk groter waardoor er relatief veel buitenlucht in de uitlaatgassen wordt aangezogen. Dit in vergelijking met een warm uitlaatspruitstuk waarbij de scheuren krimpen door het uitzetten van het metaal. De negatieve offset van lambdasonde 1 is bij een koud uitlaatspruitstuk dus groter dan bij een warm uitlaatspruitstuk. Daarbij opgeteld de automatische choke die bij een koude motor aanstuurt op een te rijk mengsel maakt dat er in een koude omgeving met een koude motor een veel te rijk mengsel geproduceerd wordt. Zeer waarschijnlijk veroorzaakt dit dan ook de verbrandingsstoring. Naarmate de motor warmer wordt, wordt het uitlaatspruitstuk warmer waardoor het metaal uitzet en de scheuren krimpen; wordt de inzet van de automatische choke minder, en zal de kans op een verbrandingsstoring afnemen omdat het mengsel, wel nog te rijk is, maar relatief gezien ten opzichte van een koude motor in een koude omgeving, veel minder rijk is. 6 Advies Geadviseerd wordt om het uitlaatspruitstuk te vervangen en daarbij de katalysator te controleren op verstopping/vervuiling maar ook op scheurvorming in de buitenmantel. Na het vervangen van het uitlaatspruitstuk wordt geadviseerd om het lambdasignaal van lambdasonde 2 te controleren op de juiste werking zoals omschreven in paragraaf 4.4. Ten aanzien van het kort aanslaan van de brandstofpomp tijdens het op contact staan zonder dat de motor draait wordt geadviseerd een brandstofdrukmeting uit te voeren om vast te stellen of de brandstofpomp aanslaat omdat de druk wegzakt door een mogelijke lekkage van bijvoorbeeld het brandstofdruksysteem (leidingen en injectorrail) of een lekkende injector. Pagina 8 van 16

9 BIJLAGE 1 Figuur 1: MAP sensor gemeten met de oscilloscoop. Figuur 2: Spanning van het verwarmingselement in lambdasonde 1. Pagina 9 van 16

10 Figuur 3: Stroom van het verwarmingselement in lambdasonde 1. Figuur 4: Spanning van het verwarmingselement in lambdasonde 2. Pagina 10 van 16

11 Figuur 5: Stroom van het verwarmingselement in lambdasonde 2. Figuur 6: Signaalspanning van lambdasonde 1. Pagina 11 van 16

12 Figuur 7: Signaalspanning van lambdasonde 2 met lek uitlaatspruitstuk. Figuur 8: Signaalspanning van lambdasonde 2 met provisorisch gerepareerd uitlaatspruitstuk dat weer gescheurd is. Pagina 12 van 16

13 Figuur 9: Spanningsbeeld van een van de injectoren. De andere injectoren vertonen een vergelijkbaar beeld en wijken niet af. Figuur 10: Primaire spanningsbeeld van beide bobines van het bobineblok. Pagina 13 van 16

14 Figuur 11: Secundaire meting van een van de vier uitgangen van de beide bobines van het bobineblok (signaal van de andere drie uitgangen is vergelijkbaar). Figuur 12: Signaal pingelsensor. Pagina 14 van 16

15 Figuur 13: Signaal krukassensor. Figuur 14: Drukpulsmeting van de inlaatkleppen in het inlaatspruitstuk. Pagina 15 van 16

16 Figuur 15: Drukpulsmeting in de uitlaat Pagina 16 van 16

III Sensoren en actuatoren

III Sensoren en actuatoren III Sensoren en actuatoren Sensoren en actuatoren Alle elektronische systemen hebben gemeen, dat ze volgens het IVO-principe voor gegevensverwerking werken. INPUT VERWERKING OUTPUT inform atie aansturing

Nadere informatie

Meetresultaten van 10 warmtepompinstallaties te Uithoorn. Niels Sijpheer Karin Strootman

Meetresultaten van 10 warmtepompinstallaties te Uithoorn. Niels Sijpheer Karin Strootman Maart 2004 ECN-C-04-030 Meetresultaten van 10 warmtepompinstallaties te Uithoorn Niels Sijpheer Karin Strootman Verantwoording De metingen aan de warmtepompsystemen zijn verricht volgens de Standaard Opzet

Nadere informatie

van Kronenburg Management System

van Kronenburg Management System van Kronenburg Management System Management version 3.20 1 Inhoudsopgave Blz. 1 KMS (Kronenburg Management System)... 3 2 Software installatie... 4 3 KMS software... 5 3.1 Het hoofdscherm... 5 3.1.1 Het

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

Handleiding voor de warmtepomp. IVT (Greenline) (Locatie: Bavel, Den Haag, Houten)

Handleiding voor de warmtepomp. IVT (Greenline) (Locatie: Bavel, Den Haag, Houten) Handleiding voor de warmtepomp IVT (Greenline) (Locatie: Bavel, Den Haag, Houten) Korte handleiding voor het gebruik van de warmtepomp In de folder warmtepomp en bronwarmte (te downloaden via www.eneco.nl

Nadere informatie

INLEIDING. Oscar F. Oskarsson Opleidingsmanager Tenneco Europa, Afrika & het Midden-Oosten. Alles over emissiecontrole 1

INLEIDING. Oscar F. Oskarsson Opleidingsmanager Tenneco Europa, Afrika & het Midden-Oosten. Alles over emissiecontrole 1 INLEIDING Met de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen voor emissiecontrole (Euro I, II, III en de recente Euro IV) die in januari 2005 van kracht werden, zijn het uitlaatsysteem en alle bijbehorende

Nadere informatie

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding voortstuwing 2 1 Verantwoording Craftsman Marine CM 2.16 & CM 3.27 Verantwoording De specificaties en de beschrijvingen in deze handleidingen waren correct ten tijde van

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

ULTRAPROBE 100 Bedieningshandleiding

ULTRAPROBE 100 Bedieningshandleiding ULTRAPROBE 100 Bedieningshandleiding 1 2 Veiligheidsvoorschrift AUB lezen voordat u met het instrument gaat werken. Gevaar Verkeerd gebruik van uw Ultrasoon detectie instrument kan leiden tot serieuze

Nadere informatie

Monitoring droogteonderzoek veenkaden

Monitoring droogteonderzoek veenkaden Monitoring droogteonderzoek veenkaden Eindrapportage ing. G. de Vries Mede gefinancierd door: 1203255-006 Deltares, 2012, B Titel Monitoring droogteonderzoek veenkaden Opdrachtgever Stichting IJkdijk

Nadere informatie

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark TNO-rapport TNO 2013 R11279 Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Compressiemeting. Cilinderkop verwijderd

Compressiemeting. Cilinderkop verwijderd Inleiding Voor ons 3 e jaar hebben we samen met de verkoopklas een project opgezet dat is gebaseerd op het tv-programma wheeler dealers. Het is de bedoeling dat we een auto met een aantal mankementen weer

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Energion warmtepomp. Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H. 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden

Gebruikshandleiding. Energion warmtepomp. Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H. 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden Gebruikshandleiding Energion warmtepomp Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden 2 De Energion Warmtepomp met 150 liter boiler 3 VOORWOORD De

Nadere informatie

POMPSETS VOOR VBB-SYSTEMEN

POMPSETS VOOR VBB-SYSTEMEN Technisch Bulletin 77 datum 04 februari 2014 POMPSETS VOOR VBB-SYSTEMEN Leeswijzer In vele VBB systemen wordt een hybride oplossing toegepast als het gaat om de toepassing van de normen. Dat op zich is

Nadere informatie

Sensoren. Gebruik. Storingen

Sensoren. Gebruik. Storingen Sensoren Veel machines en werktuigen worden elektrisch of elektronisch bediend en aangestuurd. Die aansturing kan automatisch plaatsvinden. Bij die aansturing horen bepaalde instellingen. Om te weten welke

Nadere informatie

DOSSIER TPMS versie 1.0, oktober 2014

DOSSIER TPMS versie 1.0, oktober 2014 DOSSIER TPMS versie 1.0, oktober 2014 INHOUD ACHTERGROND EN WETGEVING 5 TPMS-SENSOREN 9 TPMS EN EQUIPEMENT 12 TPMS EN DE WERKPLAATS 14 WERKPLAATSPLANNING EN VOORRAADBEHEER 18 TPMS EN KLANTENCOMMUNICATIE

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie

Prestatiegericht Onderhoud van de Nederlandse Spoorweginfrastructuur

Prestatiegericht Onderhoud van de Nederlandse Spoorweginfrastructuur Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Prestatiegericht Onderhoud van de Nederlandse Spoorweginfrastructuur Onderzoek naar de uitwerking van Prestatiegericht Onderhoud

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist 6 KWALITEITSZORG 6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN Auteur : J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist juni 2002 blad 1 van 23 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 METAALDETECTIE...

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

27 juni 2011 21204847 E-nose J.B. Milan en Ray Desmidt. Managementsamenvatting e-neus Safety Pilot 2010

27 juni 2011 21204847 E-nose J.B. Milan en Ray Desmidt. Managementsamenvatting e-neus Safety Pilot 2010 Notitie Aan e-nose board Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 27 juni 2011 21204847 E-nose J.B. Milan en Ray Desmidt Onderwerp Activiteit A, E-nose safety deel A (vast netwerk Pernis) Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Datum 09 juli 2014 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle Stoffen en Produkten

Nadere informatie

Zekeringen. Introductie. Meten is weten. Wie kiest?

Zekeringen. Introductie. Meten is weten. Wie kiest? Zekeringen Introductie. Over de noodzaak tot beveiligen van een PDU (Power Distribution Unit / stekkerblok / energielijst/ contactdoos etc. ) doen veel theorieën de ronde. Een zekering is per definitie

Nadere informatie

Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025

Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025 Mauritsstraat 125 3341 EL HENDRIK-IDO-AMBACHT Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025 Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur B.V.! Perfectkeur B.V.! is NEN-EN-ISO 9001: 2008

Nadere informatie