Praktijkvoorbeeld van het diagnosticeren van een motormanagementstoring. 1 Gegevens. 2 Klacht. 3 Historie voor het aanbieden bij autodiagnose.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkvoorbeeld van het diagnosticeren van een motormanagementstoring. 1 Gegevens. 2 Klacht. 3 Historie voor het aanbieden bij autodiagnose."

Transcriptie

1 1 Gegevens Merk: Peugeot Model: 307 Break Bouwjaar: 2006 Motor: v Motorcode: NFU Kilometerstand: Klacht Af en toe loopt de auto op drie cilinders. Dit is niet reproduceerbaar maar lijkt gecorreleerd met: een omgevingstemperaturen rondom het vriespunt; het opwarmen van de motor naar bedrijfstemperatuur. De storing kan verholpen worden door de motor uit te zetten, de sleutel te verwijderen en de motor opnieuw te starten. De eigenaar van de auto heeft twee specifieke situaties beschreven waarbij de storing is opgetreden: tijdens het ijsvrij maken van de ruiten, enkele tientallen seconden na het starten van de motor terwijl deze stationair draait; tijdens het rijden na een afstand van 700 à 800 meter vanaf het vertrekpunt van de auto waarbij de auto met koude motor is weggereden. 3 Historie voor het aanbieden bij autodiagnose.eu De volgende onderdelen zijn vervangen voordat de auto aangeboden is bij autodiagnose.eu: DIS-bobine vervangen; bougies vervangen; inlaatspruitstukdruksensor vervangen; injector bij cilinder 2 vervangen; injectorrail vervangen. 4 Diagnosewerkzaamheden Een verbrandingsstoring kan veel oorzaken hebben. Daarom zijn alle onderdelen die het verbrandingsproces in de motor beïnvloeden onderzocht. Dit betreft: de MAP sensor en de inlaatluchttemperatuursensor; de koelvloeistofsensor; de lambdasondes 1 en 2; de injectoren; de bobine, zowel het primaire als de secundaire circuit; de pingelsensor; de krukassensor. De temperatuur-contact-gevoeligheid van de stekkeraansluitingen van bovenstaande onderdelen op het onderdeel zelf als ook op de boordcomputeraansluiting is onderzocht door deze met vriesspray te bevriezen. Pagina 1 van 16

2 Daarnaast is de toestand van de motor getest middels: een compressiemeting; een hoogfrequente drukmeting van het in- en uitlaatmechanisme van de motor. Tot slot is de vervuilingstoestand van het gasklephuis onderzocht. 4.1 Algemeen Tijdens de gehele diagnose heeft de verbrandingsstoring zich niet voorgedaan. Wel zijn de volgende zaken opgevallen: de motor loopt stationair enigszins onrustig; bij het op contact staan zonder dat de motor draait slaat de brandstofpomp met tussenpozen van van enkele minuten ongeveer 2 seconden aan. Uitlezen van de boordcomputer van de auto bij binnenkomst laat geen foutcode anders dan een sporadische rempedaalsensor fout zien. Deze is gewist en tijdens de gehele diagnose niet meer teruggekomen. 4.2 MAP-sensor en temperatuursensor Ondanks dat deze sensor vervangen is, is de werking vastgesteld met de oscilloscoop. In figuur 1 in bijlage 1 staat het resultaat van deze meting weergegeven. Daaruit volgt dat: de MAP sensor direct reageert bij drukveranderingen: zie bereik A in figuur 1 in bijlage 1 waarbij het signaal van de MAP-sensor binnen een paar honderd milliseconden een wijzigingen in de luchtdruk aangeeft indien het gaspedaal kortstondig ingedrukt wordt. de MAP sensor een juiste waarde weergeeft: 1.4 tot 1.6 Volt bij een stationaire toestand van de motor: bereik B en D; 1.1 tot 1.3 Volt bij een deellast toestand van de motor : bereik C. De werking van de temperatuursensor voor het meten van de temperatuur van de inlaatlucht is getest door de waarde die de boordcomputer weergeeft te vergelijken met een onafhankelijke temperatuurmeting in het luchtfilterhuis. Uit deze bepalingen volgt dat zowel de MAP-sensor als de temperatuursensor correct werken. 4.3 Koelvloeistoftemperatuursensor De werking van de koelvloeistoftemperatuursensor is vastgesteld door enerzijds weerstandsmetingen uit te voeren bij een koude motor en een motor op bedrijfstemperatuur. Hieruit is naar voren gekomen dat de weerstand overeenkomt met de referentiewaarden die voor voor deze temperatuursensor gelden. Het resultaat van deze metingen staat in onderstaande tabel. Koelvloeistoftemperatuur Gemeten weerstand Referentiewaarde Bevinding 15 C 2772 Ohm 20 C: ohm In orde 88 C 467 Ohm 90 C: 400 en 500 ohm In orde Tabel 1: Weerstandswaarden van de koelvloeistofsensor bij koude motor en de motor op bedrijfstemperatuur. Pagina 2 van 16

3 Daarnaast is de door de boordcomputer geregistreerde temperatuur voor de koelvloeistof vergeleken met de bedrijfstoestand van de motor. Uit beide bepalingen zijn geen afwijkingen naar voren gekomen. De koelvloeistoftemperatuursensor werkt dus correct. 4.4 Lambdasondes 1 en 2 De werking van de lambdasondes is beoordeeld op: spanning, stroom en weerstand van het verwarmingselement in de lambdasonde (zie figuur 2 en 3 in bijlage 1 voor lambdasonde 1 en figuur 4 en 5 in bijlage 1 voor lambdasonde 2); het lambdasignaal dat de lambdasonde afgeeft (zie figuur 6 in bijlage 1 voor lambdasonde 1 en figuur 7 voor lambdasonde 2). Foto 1: Spanningsmeting verwarmingselement en lambdasignaalmeting. Foto 2: Stroommeting verwarmingselement. De weerstand van het verwarmingselement (koud) van lambdasonde 1 is 8.8 Ohm en van lambdasonde 2 is 8.6 Ohm. Uit de weerstandswaarden gecombineerd met de resultaten van de spannings- en stroommetingen volgt dat de verwarmingselementen van beide lambdasondes correct werken. Het lambdasignaal van sensor 1 is eveneens in orde. De sinus neemt in frequentie toe indien de motor verandert van een stationaire toestand naar een deellast toestand (zie figuur 6 in bijlage 1). Het lambdasignaal van sensor 2 daarentegen lijkt in eerste instantie te kloppen, een horizontaal signaal bij circa 0.7 Volt, zie ook de eerste stationair toestand in figuur 7 in bijlage 1. Echter, op het moment dat de motor in een deellasttoestand wordt gebracht dipt het signaal naar 0.2 Volt. Enkele honderden milliseconden na deze dip hoort het signaal, bij constante deellasttoestand, direct weer op te lopen naar circa 0.7 Volt. Dit gebeurt niet en het signaal kabbelt, ook na terugval in stationaire toestand, voort op circa 0.2 Volt om vervolgens na een periode van 4 tot 5 minuten langzaam op te lopen naar 0.7 Volt. Om met zekerheid vast te stellen dat het gedrag van lambdasonde 2 daadwerkelijk afwijkt, is dezelfde meting uitgevoerd aan een Peugeot 307 uit 2007 met motorcode RFJ. Hieruit is naar voren gekomen dat bij stationair toerental het lambdasignaal circa 0.7 Volt is en bij het veranderen naar een deellasttoestand en constant houden van die deellasttoestand, het signaal enkele honderden milliseconden dipt naar 0.2 Volt om daarna meteen op te lopen naar 0.7 Volt. Pagina 3 van 16

4 Het afwijkende gedrag van lambdasonde 2 in deze Peugeot ten aanzien van het theoretische gedrag van een lambdasonde na een katalysator en het gedrag dezelfde lambdasonde in de Peugeot met motorcode RFJ kan een tweetal oorzaken hebben: 1. Lambdasonde 2 is versleten en werkt niet meer correct. 2. Ergens tussen lambdasonde 1 en lambdasonde 2 wordt bij een eerste deellasttoestand extra zuurstof geïntroduceerd waardoor het signaal van lambdasonde 2 een correcte meting voorstelt. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat oorzaak 2 de juiste is. Een visuele inspectie van het uitlaatspruitstuk laat scheuren zien, zie ook foto 3. Waarschijnlijk wordt er door een venturi-werking buitenlucht aangezogen via de scheuren in het uitlaatspruitstuk. Deze buitenlucht, met een zuurstofpercentage van 21%, wordt vermengd met de uitlaatgasstroom die een zuurstofpercentage van % heeft vóór de katalysator. Een uitlaatgasstroom met een zuurstofgehalte van % bevat na het passeren van een correct werkende katalysator geen zuurstof meer. Het lage lambdasignaal, 0.2 Volt, van lambdasonde 2 toont dus aan dat er na het passeren van de katalysator nog een zuurstofgehalte van 1.5% of hoger aanwezig is. De scheuren zijn provisorisch gerepareerd met uitlaatreparatiepasta om het effect op lambdasonde 2 te bekijken, zie foto 4. Foto 3: Gescheurd uitlaatspruitstuk. Foto 4: Provisorische reparatie. Meting van lambdasonde 2 na het bedekken van de scheuren met uitlaatreparatiepasta heeft enkele seconden geleid tot een correct beeld. Helaas is het niet gelukt het signaal hiervan op te slaan. Korte tijd daarna is de uitlaatreparatiepasta weer opengescheurd en vertoont lambdasonde 2 weer hetzelfde foutieve signaal (zie figuur 7 in bijlage 1). Pagina 4 van 16

5 4.5 Injectoren De werking van de injectoren is beoordeeld door per injector een weerstandsmeting en een spanningsmeting uit te voeren. Hieruit is naar voren gekomen dat: alle injectoren een weerstand van circa 13 Ohm hebben; het spanningsbeeld van alle injectoren (in figuur 9 in bijlage 1 staat voor een van de injectoren het spanningsbeeld) in orde is, de aansturing valt binnen de referentiewaarde en de inductiepiek komt ook overeen met de referentiewaarde. Op basis van deze metingen wordt vastgesteld dat de injectoren geen afwijkingen vertonen. 4.6 Bobine De werking van de bobine is beoordeeld door: de primaire spanning te meten van beide bobines van het bobineblok; de secundair spanning te meten op de vier uitgangen van de beide bobines. Hiervoor is het bobineblok gedemonteerd en zijn er bougiekabels aangebracht tussen het bobineblok en de bougies. De secundaire spanning is vervolgens inductief gemeten per bougiekabel met een spanningsverzwakker op de oscilloscoop. Ter illustratie zie foto 5. Foto 5: Gedemonteerd bobineblok aangesloten met bougiekabels. Zowel het primaire spanningsbeeld van beide bobines van het bobineblok (zie figuur 10 in bijlage 1) als het secundaire spanningsbeeld van de vier uitgangen van de beide bobines (zie figuur 11 in bijlage 1) ziet er normaal uit. Voordat het bobineblok teruggeplaatst is zijn alle contactoppervlakten van de bougieveren en de vier uitgangen van beide bobines gereinigd. Hierop was een licht aanslag waarneembaar. Omdat bij deze motoren bekend is dat deze erg gevoelig zijn voor het versleten bougies zijn er nieuwe Bosch FR8 SC+ bougies gemonteerd om te onderzoeken of deze een effect hebben op het enigszins onregelmatig stationair lopen van de motor. Omdat dit geen effect heeft op het stationair lopen van de motor en het secundaire spanningsbeeld van de vier uitgangen van de beide bobines zijn de oude bougies (NGK LFR6B) na reinigen, controleren van de weerstand en de contactpuntafstand weer teruggeplaatst. Pagina 5 van 16

6 4.7 Pingelsensor De werking van de pingelsensor is beoordeeld door het gegenereerde spanningssignaal op te nemen bij een deellasttoestand van de motor. Het gemeten signaal (zie figuur 12 in bijlage 1) komt overeen met een correct werkende pingelsensor. 4.8 Krukassensor De werking van de krukassensor is beoordeeld door het gegenereerde spanningssignaal op te nemen bij het stationair draaien van de motor waarbij het signaal onderzocht is op vervormingen van de pieken. Het gemeten signaal (zie figuur 13 in bijlage 1) laat geen verstoringen zien. 4.9 Temperatuur-contact-gevoeligheid van de onderzochte onderdelen Eventuele elektronische contactverstoringen van de stekkers van de onderzochte onderdelen, op zowel de onderdelen zelf als ook op de boordcomputeraansluitingen, is onderzocht door deze met vriesspray te bevriezen. Omdat dit geen effect heeft op de doorgave van het signaal van de onderzochte onderdelen aan de boordcomputer wordt geconcludeerd dat de stekkers bij koud weer niet dusdanig krimpen dat deze de verbinding tussen de sensor en de boordcomputer onderbreken waardoor een verbrandingsstoring wordt veroorzaakt Compressiemeting en hoogfrequente drukmeting van het in- en uitlaatmechanisme van de motor De mechanische toestand van het in- en uitlaatmechanisme en de zuigers van de motor is beoordeeld door het uitvoeren van: een compressiemeting; een hoogfrequente drukmeting in het inlaatspruitstuk en aan de uitlaat De compressiemeting laat een correcte afsluitdichtheid van de cilinders zien. De gemeten compressiedruk voor alle cilinders is tussen de 13.5 en 14 bar. Met de hoogfrequente drukmeting is de druk in het inlaatspruitstuk gemeten tijdens het stationair draaien van de motor. De drukpulsen van de inlaatkleppen gemeten in het inlaatspruitstuk als ook de drukpulsen veroorzaakt door de uitlaatkleppen gemeten in de uitlaat vertonen, buiten enkele marginale verschillen, geen afwijkingen (zie figuur 14 en figuur 15 in bijlage 1) Vervuilingstoestand van het gasklephuis Vanwege het enigszins onregelmatig stationair lopen van de motor is het gasklephuis uitgebouwd en gereinigd. Op foto 6 en foto 7 is de aangetroffen vervuiling zichtbaar. Het reinigen van het gasklephuis heeft een positieve uitwerking gehad op het enigszins onregelmatig stationair lopen van de motor. Pagina 6 van 16

7 Foto 6: Verontreinigd gasklephuis. Foto 7: Verontreinigd gasklephuis. 5 Conclusie In onderstaande tabel staan een samenvatting van de onderzochte onderdelen met daarbij de bevindingen. Onderzocht onderdeel Bevinding Opmerking MAP-sensor (drukmeting) In orde MAP-sensor (temperatuurmeting) In orde Koelvloeistoftemperatuursensor In orde Lambdasonde 1 verwarmingselement In orde Lambdasonde 1 signaal In orde Lambdasonde 2 verwarmingselement In orde Lambdasonde 2 signaal Niet in orde Signaal is te laag, 0.2 Volt in plaats van 0.7 Volt. Oorzaak daarvan ligt echter niet bij de sensor, maar bij een lek uitlaatspruitstuk. Injectoren In orde Bobine primair spanningsbeeld In orde Bobine secundair spanningsbeeld In orde Contactoppervlakten van de bougieveren en de vier uitgangen van beide bobines gereinigd. Bougies In orde Uitwisseling met nieuwe Bosch bougies heeft geen effect op het enigszins onregelmatig stationair draaien van de motor. Nadat de oude bougies gereinigd zijn en de contactpuntafstand gecontroleerd is, zijn deze weer teruggeplaatst Pingelsensor In orde Krukassensor In orde Tabel 2: Bevindingen van de onderzochte onderdelen. Op basis van het onderzoek aan de onderdelen zoals vermeld in tabel 2 wordt geconcludeerd dat deze onderdelen allemaal naar behoren werken. Het onderzoek naar de mechanische toestand van het in- en uitlaatmechanisme en de zuigers van de motor heeft een correct beeld opgeleverd. Ook zijn er geen temperatuurgevoelige elektronische contactverstoringen in de stekkers van de onderzochte onderdelen aangetoond. Het vervuilde gasklephuis daarentegen had wel invloed op het enigszins onregelmatig stationair lopen van de motor. Na reiniging van het gasklephuis is dit verbeterd. Pagina 7 van 16

8 Op basis van de bevindingen zoals verwoord in dit rapport wordt geconcludeerd dat de oorzaak van de sporadische verbrandingsstoring gezocht moet worden in het gescheurde uitlaatspruitstuk. De scheuren maken het mogelijk dat er buitenlucht, door een venturi-werking, in het uitlaatsysteem gezogen wordt waardoor voornamelijk lambdasonde 2 een te hoog zuurstof gehalte meet. Het enigszins onregelmatige stationair lopen van de motor, dat na het reinigen van het gasklephuis verbeterd is, is waarschijnlijk gerelateerd aan een vermenging van buitenlucht (21% zuurstof) met de uitlaatgassen (0,5-1,5% zuurstof) rondom, óók, lambdasonde 1. Het gevolg van een mengsel van buitenlucht en uitlaatgassen rondom lambdasonde 1 is dat de motor te rijk gaat lopen. Door de extra hoeveelheid zuurstof, welke niet het gevolg is van het verbrandingsproces in de motor, krijgt lambdasonde 1 een negatieve offset. Deze offset is schijnbaar van dien aard dat deze opgevangen kan worden door het regelbereik van de motor waardoor het, voor lambdasonde 1, lijkt alsof de motor uitlaatgassen produceert met een zuurstofgehalte van % zuurstof. Voorgaande hypothese is ook te rijmen met de klacht van de eigenaar, correlatie tussen een koude omgeving, een koude start en het optreden van de verbrandingsstoring; in een koude omgeving krimpt metaal en worden de scheuren in het uitlaatspruitstuk groter waardoor er relatief veel buitenlucht in de uitlaatgassen wordt aangezogen. Dit in vergelijking met een warm uitlaatspruitstuk waarbij de scheuren krimpen door het uitzetten van het metaal. De negatieve offset van lambdasonde 1 is bij een koud uitlaatspruitstuk dus groter dan bij een warm uitlaatspruitstuk. Daarbij opgeteld de automatische choke die bij een koude motor aanstuurt op een te rijk mengsel maakt dat er in een koude omgeving met een koude motor een veel te rijk mengsel geproduceerd wordt. Zeer waarschijnlijk veroorzaakt dit dan ook de verbrandingsstoring. Naarmate de motor warmer wordt, wordt het uitlaatspruitstuk warmer waardoor het metaal uitzet en de scheuren krimpen; wordt de inzet van de automatische choke minder, en zal de kans op een verbrandingsstoring afnemen omdat het mengsel, wel nog te rijk is, maar relatief gezien ten opzichte van een koude motor in een koude omgeving, veel minder rijk is. 6 Advies Geadviseerd wordt om het uitlaatspruitstuk te vervangen en daarbij de katalysator te controleren op verstopping/vervuiling maar ook op scheurvorming in de buitenmantel. Na het vervangen van het uitlaatspruitstuk wordt geadviseerd om het lambdasignaal van lambdasonde 2 te controleren op de juiste werking zoals omschreven in paragraaf 4.4. Ten aanzien van het kort aanslaan van de brandstofpomp tijdens het op contact staan zonder dat de motor draait wordt geadviseerd een brandstofdrukmeting uit te voeren om vast te stellen of de brandstofpomp aanslaat omdat de druk wegzakt door een mogelijke lekkage van bijvoorbeeld het brandstofdruksysteem (leidingen en injectorrail) of een lekkende injector. Pagina 8 van 16

9 BIJLAGE 1 Figuur 1: MAP sensor gemeten met de oscilloscoop. Figuur 2: Spanning van het verwarmingselement in lambdasonde 1. Pagina 9 van 16

10 Figuur 3: Stroom van het verwarmingselement in lambdasonde 1. Figuur 4: Spanning van het verwarmingselement in lambdasonde 2. Pagina 10 van 16

11 Figuur 5: Stroom van het verwarmingselement in lambdasonde 2. Figuur 6: Signaalspanning van lambdasonde 1. Pagina 11 van 16

12 Figuur 7: Signaalspanning van lambdasonde 2 met lek uitlaatspruitstuk. Figuur 8: Signaalspanning van lambdasonde 2 met provisorisch gerepareerd uitlaatspruitstuk dat weer gescheurd is. Pagina 12 van 16

13 Figuur 9: Spanningsbeeld van een van de injectoren. De andere injectoren vertonen een vergelijkbaar beeld en wijken niet af. Figuur 10: Primaire spanningsbeeld van beide bobines van het bobineblok. Pagina 13 van 16

14 Figuur 11: Secundaire meting van een van de vier uitgangen van de beide bobines van het bobineblok (signaal van de andere drie uitgangen is vergelijkbaar). Figuur 12: Signaal pingelsensor. Pagina 14 van 16

15 Figuur 13: Signaal krukassensor. Figuur 14: Drukpulsmeting van de inlaatkleppen in het inlaatspruitstuk. Pagina 15 van 16

16 Figuur 15: Drukpulsmeting in de uitlaat Pagina 16 van 16

Lambdasondes. Beschrijving

Lambdasondes. Beschrijving Lambdasondes Beschrijving B 12 11 10 9 A = Aansluitingen verwarmingselement; B = Lambda-sigaalaansluiting 1. Aansluitlip A 2. Luchtopening 3. Behuizing 4. Contactbus 5. Huis (massa) 6. Wand van uitlaat

Nadere informatie

MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN

MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN Elektrische functie printen MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN 147 MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN - Beschrijving Een elektronisch systeem bewaakt en regelt alle parameters van de motor voor optimale prestaties

Nadere informatie

Bij een inductieve ontsteking, zoals toegepast op MG, wordt de energie die nodig is voor een vonk opgebouwd in de bobine.

Bij een inductieve ontsteking, zoals toegepast op MG, wordt de energie die nodig is voor een vonk opgebouwd in de bobine. Meten is weten Bij een inductieve ontsteking, zoals toegepast op MG, wordt de energie die nodig is voor een vonk opgebouwd in de bobine. De bobine bestaat uit een weekijzer kern met twee wikkelingen, een

Nadere informatie

TOERENTAL ADAPTER MGT-300

TOERENTAL ADAPTER MGT-300 TOERENTAL ADAPTER nl/ta- pag.: 1 Afstand van garanties en beperking van aansprakelijkheid Ondanks dat het personeel van Autec - VLT Equipment zeer zorgvuldig is geweest bij de voorbereidingen van deze

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

Carburateur reinigen en afstellen 4T 50cc

Carburateur reinigen en afstellen 4T 50cc Een vervuilde of slecht afgestelde carburateur kan diverse problemen veroorzaken zoals o.a.: - Slecht starten - Stotteren bij gashervatting - Afslaan bij afremmen - Gebrek aan vermogen - Vervuiling van

Nadere informatie

AIRBAGS EN GORDELSPANNERS

AIRBAGS EN GORDELSPANNERS AIRBAGS EN GORDELSPANNERS Airbag In een moderne carrosserie komen we tegenwoordig een aantal voorzieningen tegen die de actieve en de passieve veiligheid van de auto verhogen. Een goed voorbeeld hiervan

Nadere informatie

Geschreven door Eric Leijten vrijdag, 01 oktober :44 - Laatst aangepast dinsdag, 25 oktober :05

Geschreven door Eric Leijten vrijdag, 01 oktober :44 - Laatst aangepast dinsdag, 25 oktober :05 // Storing Mogelijke oorzaak Motor slaat slecht aan Brandstof pomp werkt niet doordat: 1. Zekering van het brandstofpomprelais is doorgebrand; 2. Onderbreking in de leiding naar het pomprelais of naar

Nadere informatie

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet Motor start niet Startinrichting werkt niet Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect Motor draait te langzaam om aan te slaan Motor draait voldoende snel maar slaat niet aan Zie

Nadere informatie

Vervangen koppakking en optimaliseren 1600 8v GSI

Vervangen koppakking en optimaliseren 1600 8v GSI Home Algemene ombouw tips Updates Downloads Specials Corsa A Ombouw naar 1.6 8v Ombouw naar 2.0 8v Ombouw naar 2.0 16v Corsa B Ombouw naar 2.0 8v Ombouw naar 2.0 16v Tuning Corsa A Optimaliseren 1.6 8v

Nadere informatie

Digitale multimeter 700b

Digitale multimeter 700b 9705801 Digitale multimeter 700b Gebruikershandleiding Waarschuwing: lees en begrijp de handleiding voor het gebruik van de digitale multimeter. Het niet begrijpen of te voldoen aan de waarschuwingen en

Nadere informatie

Directe benzine-inspuiting

Directe benzine-inspuiting Directe benzine-inspuiting E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-9-4 1 Bedrijfsmodes Directe benzine-inspuitsystemen zijn al een groot aantal jaren op de markt. Ze bewerkstelligen echter niet de grote doorbraak

Nadere informatie

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional WERKPLAATS Viergasmeting en diagnose bij autogassystemen Per 1 juli lambdameting verplicht bij APK LPG-auto s en de viergastest Vanaf 1 juli

Nadere informatie

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Nasa EX-1 INLEIDING. Het is gebruikelijk om koelwater te injecteren in motor uitlaatsystemen. Deze koeling reduceert temperatuur van het uitlaatgas tot een niveau waar rubberen en polymeer uitlaatgasbestanddelen

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (2)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (2) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek () E. Gernaat, ISBN 97-9-97-3- 1 Inductiespanning 1.1 Introductie Eén van de belangrijkste ontdekkingen op het gebied van de elektriciteit was het

Nadere informatie

Historische autotechniek (3)

Historische autotechniek (3) Historische autotechniek (3) E. Gernaat (ISBN in overweging) 1 Bobine-ontsteking 1.1 Het opwekken van bougievonken 1.1.1 Opbouw van een bobine Het werkingsprincipe van de ontstekingsinstallatie is in de

Nadere informatie

meetwaarde zie figuur

meetwaarde zie figuur »J3&?&f&^ >>7prap>roeX3p7^^ 4000-I 2000 o- 1. weerstand in Q 2. temperatuur in C 25 100 900 800 00 400 200 weerstand temperatuursensor koelvloeistof en temperatuursensor inlaatlucht weerstand; contact

Nadere informatie

III Sensoren en actuatoren

III Sensoren en actuatoren III Sensoren en actuatoren Sensoren en actuatoren Alle elektronische systemen hebben gemeen, dat ze volgens het IVO-principe voor gegevensverwerking werken. INPUT VERWERKING OUTPUT inform atie aansturing

Nadere informatie

DEFENDER BRANDSTOFSYSTEEM - Benzine 19

DEFENDER BRANDSTOFSYSTEEM - Benzine 19 DEFENDER BRANDSTOFSYSTEEM - Benzine 19 7. De korte veer verwijderen. 8. Alle componenten reinigen in paraffine. 9. Het pomphuis onderdompelen in benzine en de pompbuis uitblazen met gecomprimeerde lucht.

Nadere informatie

AT-242 Benzinemotormanagement. Ontsteking. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-242 Benzinemotormanagement. Ontsteking. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-242 Benzinemotormanagement 1 Ontsteking Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 CONVENTIONELE ONTSTEKING 5 ELEKTRONISCHE ONTSTEKING 6 HALL-SENSOR 7 INDUCTIEVE SENSOR 7 OPTISCHE

Nadere informatie

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8 Alle opdrachten proeve Inhoud Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 2 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen (VW Polo)... 4 Opdracht AST3-3: Fase 3 inleren van

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen horen uitwerkbijlagen.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Examen VMBO-BB 2014 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Achter het correctievoorschrift is een erratum opgenomen. Dit examen

Nadere informatie

Lezen meetwaardenblokken Tdi motoren

Lezen meetwaardenblokken Tdi motoren VG Lezen meetwaardenblokken Tdi motoren Meetwaardenblokken lezen pagina 000, motorcode GR,HF,LH, SV Motor loopt stationair Displayveld Omschrijving Weergegeven waarde Komt overeen met 1 Motortoerental

Nadere informatie

Een goede verbranding...

Een goede verbranding... Een goede verbranding... Met dank aan Wikipedia eerst een stukje geschiedenis: Een van de belangrijkste onderdelen van het ontstekingssysteem van een verbrandingsmotor met benzine(of gas) als brandstof

Nadere informatie

2. Motor\Trionic T7 LEV (B2... Storingzoeken, storingcodes - P...

2. Motor\Trionic T7 LEV (B2... Storingzoeken, storingcodes - P... P0455 Tankontluchting. Groot lek in systeem. Storingssymptoom CHECK ENGINE brandt. De motor stinkt eventueel naar benzine. Boorddiagnosesysteem (OBDII) Diagnosetype: - Eenmaal per rijcyclus. De diagnose

Nadere informatie

Klepspeling stellen mm, bij koude motor

Klepspeling stellen mm, bij koude motor Klepspeling stellen Interval: Inlaat: Uitlaat: 3000 km. 0.10 mm, bij koude motor 0.15 mm, bij koude motor Hoe werkt het? De V50 Nato is een viertakt motor. Dat betekent dat de zuiger in een cilinder twee

Nadere informatie

Landi LSI Drooggas slave injectie systeem. Inbouw instructie. 3-4-5-6-8 cil.

Landi LSI Drooggas slave injectie systeem. Inbouw instructie. 3-4-5-6-8 cil. Landi LSI Drooggas slave injectie systeem Inbouw instructie 3-4-5-6-8 cil. Dit systeem is niet toepasbaar op Mono-injectie / TBI Directe benzine inspuiting Index Algemene instructie... 3 Algemene opmerkingen

Nadere informatie

XFoam-technologie. 1 x Premium 926 1 x MF973 of MF983

XFoam-technologie. 1 x Premium 926 1 x MF973 of MF983 (1) EGR Kleppenreiniger De innovatieve XFoam technologie lost hardnekkige verontreinigingen in het inlaat- en uitlaatsysteem van de motor zeer snel op. De uitstekende schuim- en bevochtigingseigenschappen

Nadere informatie

LED weergave-systeem Hoofdstuk 7

LED weergave-systeem Hoofdstuk 7 LED weergave-systeem Hoofdstuk 7 7.1 Algemene verklaring display Op het display kan uitgelezen worden wat de bedrijfssituatie van het toestel is. Ook kunnen met het display diverse instellingen zichtbaar

Nadere informatie

Citroën DS21 en DS23 Injection électronique. Het Bosch D jetronic benzine injectie systeem

Citroën DS21 en DS23 Injection électronique. Het Bosch D jetronic benzine injectie systeem Citroën DS21 en DS23 Injection électronique Lezing: Door: Het Bosch D jetronic benzine injectie systeem Leon Gelauff Inhoud Onderwerpen: Inleiding Introductie Geschiedenis Ontbranding benzinemotor De onderdelen

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

Geschreven door Eric Leijten vrijdag, 01 oktober :12 - Laatst aangepast dinsdag, 25 oktober :05

Geschreven door Eric Leijten vrijdag, 01 oktober :12 - Laatst aangepast dinsdag, 25 oktober :05 // D-Jetronic van Bosch (beschrijving van Robert Bosch GMBH) 1 Inleiding Het D-Jetronic-inspuitsysteem van Bosch is een intermitterend werkend systeem. De D-Jetronic bestaat uit drie samenwerkende systemen:

Nadere informatie

Ontstekingstijdstip controleren

Ontstekingstijdstip controleren Ontstekingstijdstip controleren Interval: in principe een eenmalige klus. Hoe werkt het? De V50 Nato is een viertakt motor. Dat betekent dat in vier slagen (inlaatslag, compressieslag, arbeidslag en uitlaatslag)

Nadere informatie

Rapportage Trillingsmeetrapport

Rapportage Trillingsmeetrapport <klant> <installatie> <datum> Dit document is een geanonimiseerd trillingsmeetrapport uit de praktijk. Rapportage Trillingsmeetrapport Istec referentie Opdrachtgever ref Aanvang

Nadere informatie

2. Motor\Motorstuursysteem T... Storingzoeken, symptomen - Sl...

2. Motor\Motorstuursysteem T... Storingzoeken, symptomen - Sl... Slechte rijeigenschappen, verslechterde prestaties, ongelijkmatig stationair toerental Storingssympto(o)m(en) Slechte rijeigenschappen Verslechterde prestaties De motor loopt ongelijkmatig bij stationair

Nadere informatie

Telefoon: Fax: GST registration no.:

Telefoon: Fax: GST registration no.: Telefoon: Fax: GST registration no.: Naam: 18JH geregelde kat. Fabrikant: Volkswagen Adres: Model: Jaar: 1983 Registratie: Tel - Privé: Tel - Werk: Aantal kilometers: Opdrachtnummer: Modelidentificatie

Nadere informatie

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT Pagina 5. De Renault onderhoudsbeurt 6. Motor 7. Benzine en dieselmotor / roetfilter 8. Turbo & intercooler 9. Smeersysteem 10. Koelvloeistof systeem 11. In- & uitlaatsysteem 12. Aandrijflijn 13. Handgeschakelde

Nadere informatie

928 Tech Talk: de Ignition Monitoring Relay (IMR) (by Theo Jenniskens)

928 Tech Talk: de Ignition Monitoring Relay (IMR) (by Theo Jenniskens) 928 Tech Talk: de Ignition Monitoring Relay (IMR) (by Theo Jenniskens) De 928 is van 1978 tot 1995 gebouwd en vanaf bouwjaar 1989 heeft men een extra beveiliging geïntroduceerd. Het systeem heeft de naam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Garantie en Service...19

Inhoudsopgave. 4. Garantie en Service...19 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen...1 2. Product informatie 2.1 Product beschrijving....2 2.2 Product specificaties....3 2.3 Accessoires incl...3 2.4 Navigatie karakters..3 2.5

Nadere informatie

E. Gernaat (ISBN ), uitgave Overzicht meest toegepaste CR-hogedrukpompen

E. Gernaat (ISBN ), uitgave Overzicht meest toegepaste CR-hogedrukpompen Dieselmanagement (7) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1), uitgave 2012 1 Overzicht meest toegepaste CR-hogedrukpompen 1.1 De Denso HP2-hogedrukpomp In het jaar 2000 komt de hogedrukpomp HP2 van Denso op

Nadere informatie

Inleiding Motormanagment. 7BSO Autotechnieken Module Motormanagement

Inleiding Motormanagment. 7BSO Autotechnieken Module Motormanagement Inleiding Motormanagment 7BSO Autotechnieken Module Motormanagement Het motormanagmentsysteem MOTRONIC genoemd gebaseerd op digitale electronica: 0 en 1 heden nieuwe eisen aan wagens: groot vermogen, gering

Nadere informatie

P ow er Quality metingen: Harmonischen

P ow er Quality metingen: Harmonischen P ow er Quality metingen: n Focus Power Quality is een begrip dat de laatste decennia enorm aan belangstelling heeft gewonnen. Power Quality behelst het garanderen van een sinusvormige spannings en stroomgolfvorm,

Nadere informatie

Kleppenmechanisme. A. Uitlaatklep sluit 10 0 na bovenste. B. Uitlaatklep opent 40 0 voor onderste dodepunt; C. Inlaatklep opent 5 0 voor bovenste

Kleppenmechanisme. A. Uitlaatklep sluit 10 0 na bovenste. B. Uitlaatklep opent 40 0 voor onderste dodepunt; C. Inlaatklep opent 5 0 voor bovenste Kleppenmechanisme Klep timing De nokkenas wordt aangedreven door de krukas. De nokkenas bedient de kleppen en de ontstekingsverdeler. De aandrijving van de nokkenas vindt plaats door middel van tandwielen,

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. Waarom de montagehandleiding volgen?

MONTAGEHANDLEIDING. Waarom de montagehandleiding volgen? MONTAGEHANDLEIDING 1/5 Bij alle door ons geleverde turbo s wordt een beknopte montagehandleiding meegeleverd. De afzonderlijke aandachtspunten zijn voorzien van een checkbox die kunnen worden afgevinkt

Nadere informatie

TENTAMEN MEETTECHNIEK (EE1320) Woensdag 3 juli 2013, 9:00u 12:00u

TENTAMEN MEETTECHNIEK (EE1320) Woensdag 3 juli 2013, 9:00u 12:00u TENTAMEN MEETTECHNIEK (EE1320) Woensdag 3 juli 2013, 9:00u 12:00u Dit tentamen bestaat uit 3 vraagstukken met elk een aantal deelvragen. Alle deelvragen tellen in principe even zwaar. Bij dit tentamen

Nadere informatie

Stroom, spanning en weerstand. Student booklet

Stroom, spanning en weerstand. Student booklet Stroom, spanning en weerstand Student booklet Stroom, spanning en weerstand - INDEX - 2006-04-06-16:51 Stroom, spanning en weerstand De analogie die vaak wordt gebruikt om te visualiseren wat er in een

Nadere informatie

Bloedsomloop. 1 Inleiding. 2 Meetopstelling. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Bloedsomloop. 1 Inleiding. 2 Meetopstelling. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Bloedsomloop 1 Inleiding Het menselijk lichaam bestaat uit een zeer groot aantal cellen. Elke cel heeft voedingsstoffen en zuurstof nodig. Elke cel

Nadere informatie

Injectiehuis Magneti Marelli (1.1i) reinigen

Injectiehuis Magneti Marelli (1.1i) reinigen In navolging van MBa@NL's injectiehuis reiniging voor BOSCH injectiehuizen, hier de How-To voor Magneti Marelli dat te vinden is in de 1.1i AX-en (enkele zeldzame uitzonderingen met Bosch MA2.2 daargelaten).

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220 Gebruikershandleiding 400A AC/DC Stroomtang Model MA220 Inleiding Bedankt dat u kiest voor de Extech MA200 AC/DC stroomtang. Deze meter meet AC/DC stroom, AC/DC spanning, weerstand, elektrische capaciteit,

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2017 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE LEICESTER, GROOT BRITANNIË PRACTICUM-TOETS

XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE LEICESTER, GROOT BRITANNIË PRACTICUM-TOETS XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE LEICESTER, GROOT BRITANNIË PRACTICUM-TOETS 12 juli 2000 72 --- 13 de internationale olympiade De magnetische schijf 2,5 uur Geef in dit experiment een schatting

Nadere informatie

Toerental-/positiesensoren: inductie-sensoren. Beschrijving. Afgegeven signaal

Toerental-/positiesensoren: inductie-sensoren. Beschrijving. Afgegeven signaal Toerental-/positiesensoren: inductie-sensoren Beschrijving 0. Sensor. Tandkrans. Signaalaansluiting. Signaalaansluiting 3. Afschermmantelaansluiting Principeschema. Tandkrans (recht weergegeven) Afgegeven

Nadere informatie

Vragen. De vierslagmotor. De inlaatslag Figuur laat zien hoe de inlaatslag werkt.

Vragen. De vierslagmotor. De inlaatslag Figuur laat zien hoe de inlaatslag werkt. De vierslagmotor De vier momenten van het verbrandingsproces kunnen in twee of vier slagen plaatsvinden. Vier slagen komt het meest voor. Als er vier slagen zijn, noem je het verbrandingsproces ook wel

Nadere informatie

pilot - CSPE M&T GL profiel Mobiliteit en Transport Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand.

pilot - CSPE M&T GL profiel Mobiliteit en Transport Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Examen VMBO-GL 2015 gedurende 210 minuten pilot - CSPE M&T GL profiel Mobiliteit en Transport Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Dit

Nadere informatie

CLT1. Gebruiksaanwijzing

CLT1. Gebruiksaanwijzing CLT1 Gebruiksaanwijzing 1 Inhoud Gebruiksaanwijzing 3 CLT1-Set 4 Algemene Informatie en technische gegevens 5 Omschrijving 6 Aansluiten 7 Voorbereiding en in gebruikname 8 Voorbereiding voor de testfase

Nadere informatie

Historische autotechniek (2)

Historische autotechniek (2) Historische autotechniek (2) E. Gernaat (ISBN in overweging) 1 Carburateurs 1.1 De Solex-carburateur Er zijn vele uitvoeringen van Solex carburateurs. We bekijken hier een relatief eenvoudige maar complete

Nadere informatie

Trillingen & Golven. Practicum 1 Resonantie. Door: Sam van Leuven 5756561 Jiri Oen 5814685 Februari 2008-02-24

Trillingen & Golven. Practicum 1 Resonantie. Door: Sam van Leuven 5756561 Jiri Oen 5814685 Februari 2008-02-24 Trillingen & Golven Practicum 1 Resonantie Door: Sam van Leuven 5756561 Jiri Oen 5814685 Februari 2008-02-24 In dit verslag wordt gesproken over resonantie van een gedwongen trilling binnen een LRC-kring

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Harmonischen: een virus op het net? FOCUS

Harmonischen: een virus op het net? FOCUS Amplitude Harmonischen: een virus op het net? FOCUS In het kader van rationale energieverbruik (REG) wordt steeds gezocht om verbruikers energie efficiënter te maken. Hierdoor gaan verbruikers steeds meer

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

5 Bediening van een koppeling

5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5.. Werking In voertuigen met een voetbediende droge enkelvoudige platenkoppeling is een mechanisme noodzakelijk

Nadere informatie

Hoe een multimeter. Leer om een multimeter gebruiken om te testen voltage, weerstand en continuïteit. Geschreven door: Jeff Suovanen

Hoe een multimeter. Leer om een multimeter gebruiken om te testen voltage, weerstand en continuïteit. Geschreven door: Jeff Suovanen Hoe een multimeter Leer om een multimeter gebruiken om te testen voltage, weerstand en continuïteit. Geschreven door: Jeff Suovanen INTRODUCTIE Elke fixer moeten hun weg in een weten multimeter, die net

Nadere informatie

Compressiemeting. Cilinderkop verwijderd

Compressiemeting. Cilinderkop verwijderd Inleiding Voor ons 3 e jaar hebben we samen met de verkoopklas een project opgezet dat is gebaseerd op het tv-programma wheeler dealers. Het is de bedoeling dat we een auto met een aantal mankementen weer

Nadere informatie

X C D. voertuigentechniek CSPE KB minitoets bij opdracht 8

X C D. voertuigentechniek CSPE KB minitoets bij opdracht 8 voertuigentechniek CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 8 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of

Nadere informatie

it: rty-] ll-jt L----.r KONTROLELAMPEN EN METERS ll-jll

it: rty-] ll-jt L----.r KONTROLELAMPEN EN METERS ll-jll KONTROLELAMPEN EN METERS JL @ I I rty-] I rftr I ll-jll ll-jt L----.r JL E@ ER Ì or EP it: 65A247111 ALGEMEEN Het funktioneren van kontrolelampen en meters kan alleen geschieden als de sleutel van de stuurslotkontaktschakelaar

Nadere informatie

Beschrijving. Algemeen. Motorregelmodule

Beschrijving. Algemeen. Motorregelmodule 1 of 29 09/08/2013 19:14 Beschrijving Algemeen Het modulaire motormanagement-systeem versie 3 (MEMS 3) is een sequentieel "Multiport" brandstofinspuitsysteem dat wordt geregeld door de motorregelmodule

Nadere informatie

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2 CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2-1 - Het CAU-1 en CAU-1T afzuigsysteem is getest betreffende meetnauwkeurigheid door NMI Testcertificaat 1. VOORWOORD Deze

Nadere informatie

Telefoon: Fax: GST registration no.:

Telefoon: Fax: GST registration no.: Telefoon: Fax: GST registration no.: Naam: 18EX niet geregelde kat. Fabrikant: Volkswagen Adres: Model: Jaar: 1983 Registratie: Tel - Privé: Tel - Werk: Aantal kilometers: Opdrachtnummer: Modelidentificatie

Nadere informatie

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen.

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen. Weerstand stroombeperking voor LED s Om de stroom door een LED te beperken wordt een weerstand toegepast. Maar hoe hoog moet de waarde van zo n weerstand eigenlijk zijn? In de dagelijkse praktijk wordt

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

krijgen van het lucht/brandstof mengsel. Om een betere vulling tijdens deze inlaatslag te krijgen kunnen we een turbo toepassen.

krijgen van het lucht/brandstof mengsel. Om een betere vulling tijdens deze inlaatslag te krijgen kunnen we een turbo toepassen. Diesel in de winter Onder normale omstandigheden zult u geen enkel probleem hebben met uw dieselmotor. In de winterperiode kunnen er wel problemen ontstaan. Indien u geruime tijd niet getankt heeft en

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE BB

voertuigentechniek CSPE BB Examen VMBO-BB 2016 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Dit examen bestaat uit 35 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Het verfijnde leven zit in de details, de digitale bediening laat u met de precisie van een computer genieten van exclusief

Het verfijnde leven zit in de details, de digitale bediening laat u met de precisie van een computer genieten van exclusief Bladzijde 1/6: Digitaal bedienbare elektrische kraan Gebruikershandleiding VERFIJNDE KEUKEN SERIE Het verfijnde leven zit in de details, de digitale bediening laat u met de precisie van een computer genieten

Nadere informatie

CV-KETEL, WANDTOESTEL, HR, ELEKTRONISCHE BEVEILIGING, 28 KW

CV-KETEL, WANDTOESTEL, HR, ELEKTRONISCHE BEVEILIGING, 28 KW CV-KETEL, WANDTOESTEL, HR, ELEKTRONISCHE BEVEILIGING, 28 KW Omschrijving Omschrijving De CV-ketel, inclusief bevestigingsmateriaal, bestaat uit een wandketel zonder warmwatervoorziening, en is voorzien

Nadere informatie

1.2 De tweeslagmotor. De werking en het principe van een tweeslagmotor

1.2 De tweeslagmotor. De werking en het principe van een tweeslagmotor 1.2 De tweeslagmotor Naast de grote en zware vierslagmotoren bestaan er ook compacte en lichte tweeslagmotoren. Tweeslagmotoren vind je bijvoorbeeld in een brommer, in een motorkettingzaag en in een bosmaaier.

Nadere informatie

- Dé internetsite voor de Automotive Professional

- Dé internetsite voor de Automotive Professional WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional Defecte lambda-regeling heeft grote gevolgen Lambda ontregeld Wanneer een katalysator-auto niet slaagt bij de APK-viergastest kan de lambda-regeling

Nadere informatie

Tractor Rapid-kit inbouw instructies. Handleiding voor het inbouwen en aansluiten van: Rapid KT-LPT-07. Tuning-kit voor Tractoren

Tractor Rapid-kit inbouw instructies. Handleiding voor het inbouwen en aansluiten van: Rapid KT-LPT-07. Tuning-kit voor Tractoren Tractor Rapid-kit inbouw instructies Handleiding voor het inbouwen en aansluiten van: Rapid KT-LPT-07 Tuning-kit voor Tractoren DezehandleidingvindtuinKLEURop: WWW.TERLOUWTUNING.NL Rechtsstaat.Ditkuntuaanklikkenenop

Nadere informatie

Overspeed bij Dieselmotoren

Overspeed bij Dieselmotoren Overspeed bij Dieselmotoren WERKGROEP DIESELS 21 juni 2011, versie 1.0 WERKGROEPLEDEN: René Dirven Sjaak Blom Alex Zomer Gerben van Hal André Sikkink Niels van den Hurk Dirk-Jan de Jong Dick van der Donk

Nadere informatie

1.4 De tweeslag motor. Afbeelding 7. Het tweeslag proces, de uitvoering volgens Detroit Diesel.

1.4 De tweeslag motor. Afbeelding 7. Het tweeslag proces, de uitvoering volgens Detroit Diesel. 1.4 De tweeslag motor Bij de tweeslag motor duurt het arbeidsproces tweeslagen, dus een neerwaartse en een opwaartse slag. Duidelijk zal zijn dat deze motor zelf geen lucht aan kan zuigen. Bij deze motor

Nadere informatie

Meetverslag. Opdracht meetpracticum verbreding Elektrotechniek WINDESHEIM

Meetverslag. Opdracht meetpracticum verbreding Elektrotechniek WINDESHEIM Meetverslag Opdracht meetpracticum verbreding Elektrotechniek 2012-2013 WINDESHEIM Auteur: Martin van der Kevie & Marten Jongsma s1030766 & s1029432 PTH Werktuigbouwkunde/Mechanische techniek Martin van

Nadere informatie

Mercedes-Benz personenwagens

Mercedes-Benz personenwagens onderhoudsysteem voor type 123 servicebeurt na elke 7.500*/10.000 km of ieder jaar onderhoudsbeurt na elke 15.000*/20.000 km of iedere twee jaar extra werkzaamheden na elke 45.000*/60.000 km of iedere

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 380 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 380 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten. Examen VMBO-BB 2010 gedurende 380 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

2. Factoren onderzoeken die invloed hebben op het vermogen van de zonnecellen

2. Factoren onderzoeken die invloed hebben op het vermogen van de zonnecellen Experiment 2 2. Factoren onderzoeken die invloed hebben op het vermogen van de zonnecellen Inleiding In deze experimentenreeks ga je onderzoeken welke factoren een effect hebben op het geleverde vermogen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Black Box

Gebruiksaanwijzing Black Box Gebruiksaanwijzing Black Box Inleiding. Deze computer is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan

Nadere informatie

Aandachtspunten voor en na de meting

Aandachtspunten voor en na de meting Tips & Tricks Aandachtspunten voor en na de meting 1. Bewaar het toestel onder normale temperaturen De rookgasanalyser is temperatuurgevoelig. Laat het toestel dus niet in uw wagen liggen bij vriestemperaturen

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

Historische autotechniek (2)

Historische autotechniek (2) Historische autotechniek (2) E. Gernaat (ISBN in overweging) 1 Carburateurs 1.1 Constant vacuüm carburateurs (S.U. en Zenith-Stromberg) De constant-vacuüm carburateur bekender onder de naam S.U.-carburateur

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX BEVESTIGING DIAGNOSE BSI ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 G12 CONTROLEPROCEDURE VAN DE FUNCTIE AIRCONDITIONING Toepassing bij PEUGEOT 206 (vanaf DAM-nr. 9076) 307 406

Nadere informatie

Reiniging van het Dieselpartikelfilter

Reiniging van het Dieselpartikelfilter Reiniging van het Dieselpartikelfilter MEt TUNAP EENVOUDIG OPgelOst VAn de bedenker van de DPF-Reiniging: GePatenteerd en meer dan 100.000 keer met succes toegepast Tunap Chemie die beweegt. tunap.com

Nadere informatie

Algemeen. -Inlaatluchtcircuit -Brandstofcircuit -Elektrisch! elektronisch circuit

Algemeen. -Inlaatluchtcircuit -Brandstofcircuit -Elektrisch! elektronisch circuit Algemeen. Het LA. W. 8P 22- systeem waarmee de 1998 i motor van de PSA groep is uitgerust, bestaat uit een verdelerloze digitale elektronische ontsteking met statische vervroeging geïntegreerd in een elektronisch

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Onderzoek werking T-verter.

Onderzoek werking T-verter. Onderzoek werking T-verter. De Beer Gino Page 1 02/10/2007 Inhoudstabel: 1. Doelstellingen. 2. Benodigd materiaal. 3. Bespreking van de frequentieregelaar. 4. Instellingen en gebruik van de frequentieregelaar.

Nadere informatie

STUDEREN AAN DE HARLEY-DAVIDSON UNIVERSITY Specialisten in opleiding

STUDEREN AAN DE HARLEY-DAVIDSON UNIVERSITY Specialisten in opleiding STUDEREN AAN DE HARLEY-DAVIDSON UNIVERSITY Specialisten in opleiding Een Harley-Davidson mag dan klassiek ogen, onderhuids kom je er dezelfde hightech tegen als in de modernste auto s. En dus vraagt diagnosestellen

Nadere informatie

1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen...1 2. Locatie van de Data Link Connector (DLC)...2 3. Product informatie...3 3.1 Beschrijving van het product...3 3.2 Product Specificaties...4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

EAT-242 Diagnose Laad- en startsystemen

EAT-242 Diagnose Laad- en startsystemen EAT-242 Diagnose Laad- en startsystemen Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 LAADSYSTEEM 5 DIAGNOSE STELLEN AAN HET LAADSYSTEEM 5 LAADSTROOMCONTROLELAMPJE 6 MULTIMETER 7

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 18K en 24K (, 0.5s No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoge druk Invries Hoge persgas Overstroom Communicatie Hoge weerstand Interne ventilator motor

Nadere informatie