Kerkblad van de Protestantse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkblad van de Protestantse"

Transcriptie

1 Het open Huis Kerkblad van de Protestantse

2 Gemeente te Muiden 39e jaargang nr. 15, 7 november 2014 Onlangs hadden wij in onze kerk de succesvolle expositie Maaltijd der vrienden. Misschien vindt u het mosterd na de maaltijd, maar ik vond het volgende gedicht De Disgenoten van Ida Gerhardt daar wonderwel bij passen. Als herinnering aan de expositie: DE DISGENOTEN Het simpele gerei, het brood, dat is gesneden, de stilte, de gebeden want de avond is nabij. Uit tranen en uit pijn dit samenzijn verkregen bij sober brood de zegen twee in ùw naam te zijn. Waar aan de witte dis uw teken wordt beleden verschijnt Gij -: ú zij vrede. gij Brood gij Wijn gij Vis Ida Gerhardt Uit: de bundel God in gedichten Emmy Janssen

3 Kerkdiensten in de Grote Kerk Zondag 9 november, koffie/thee drinken uur Ds. J. Bellwinkel Kleur: groen Collecte: 1. Voedselbank, Gooi en Vechtstreek 2. Onderhoud gebouwen Zondag 16 november, woord en tafel, koffie/thee drinken, uur Ds. J. Bellwinkel Kleur: groen Collecte: 1. Diaconie 2. Restauratiefonds Zondag 23 november, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar, koffie/thee drinken uur Ds. J. Bellwinkel Kleur: paars Collecte: 1. Diaconie 2. Orgelfonds Autodienst: Als u gebruik wilt maken van de autodienst kunt u bellen met: Arie Eggebeen, tel Hij regelt dan het vervoer voor u. Bloemendienst: 09 november: Fam. De Wilde 16 november: Fam. Beenen 23 november: Fam. Keus

4 Gedenken van onze overledenen In de maand november worden in de meeste kerken de overledenen herdacht. Op 2 november doen de Rooms Katholieken dat, de Protestanten volgen meestal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (23 november). Op 30 oktober gebeurde het in Florisberg. Het thema was Loslaten. Ik mocht een overdenking houden, die ik hieronder weergeef. Loslaten Ieder jaar wordt hier in het najaar een bijeenkomst georganiseerd om onze overledenen te gedenken. De overledenen van het afgelopen jaar, hun namen worden genoemd, een kaars wordt gebrand, een roos wordt door een naaste in een vaas gestoken. Maar ook die eerder overleden: man of vrouw, kind, vriend herdenken we, zij het zonder namen, maar voor hen samen is er een roos. Ieder jaar wordt een ander thema gezocht, want de dood en het sterven heeft vele facetten. Dit jaar is het thema: Loslaten. Dat is wat je moet doen als je gaat sterven: loslaten, en loslaten moet je ook als naasten, als iemand is overleden. Loslaten is misschien wel het moeilijkste wat er is. En toch moeten we dat heel vaak doen, niet alleen bij overlijden, maar in heel veel situaties, bij alle fasen van ons leven. Loslaten, verliezen, verwachtingen opgeven, moeten we om verder te komen, om te groeien. Loslaten om te groeien We zullen er allemaal voorbeelden van hebben, misschien ook wel dezelfde als de twee die ik noem. Van mezelf kan ik herinneren dat ik vier jaar was, ik had zorgeloze jaren gehad met een heerlijke tuin achter het huis, waar ik in mijn eentje eindeloos speelde. Maar toen moest ik naar de kleuterschool, wat ik niet wilde, ik wilde bij mijn moeder blijven. En toch moest ik haar loslaten, want alleen zo kon ik wennen aan het schoolsysteem, dat ik nog vele jaren zou volgen. Een paar jaar later had ik weer zo n ervaring. Ik ging van de kleuterschool naar de lagere school. Ik moest het spelen en knutselen voor het grootste deel opgeven, loslaten en ik moest leren lezen en schrijven. Gelukkig lukte het, want mijn toekomst had er waarschijnlijk heel wat minder rooskleurig uitgezien, als ik het verlies niet geaccepteerd had. En zo hebben we allemaal vele voorbeelden van noodzakelijk verlies. Gruwelijk Ik ben een dominee, dus verwacht u van mij misschien een stukje uit de Bijbel. Nou, ik zal u het meest gruwelijke verhaal uit de Bijbel vertellen. Het is zo n verschrikkelijk verhaal dat ik het al bijna uit mijn Bijbeltje had gescheurd. Maar toen kreeg ik door dat het een verhaal van loslaten is. Abraham en Sara hadden eindelijk een zoon gekregen. Maar toen het kind, Isaac 12 jaar werd (dat was toen de leeftijd van volwassenheid) dacht Abraham dat hij die zoon aan God moest opofferen. En hij ging op pad met zijn zoon en hout voor het brandoffer. Net toen Abraham het mes ophief om het kind te

5 slachten, klonk een stem: doe het niet. Abraham mocht niet doden, maar hij moest wel zijn zoon loslaten (dit verhaal heet in het Jodendom daarom de binding van Isaac ). Abraham is dus niet de kampioen van de gehoorzaamheid (zoals in de tekst wel staat), maar hij moest zijn zoon een eigen toekomst gunnen. Een kletterende vaas Loslaten. Daar hebben we het over in deze herdenkingsbijeenkomst. Want ook aan het eind van het leven, als je al zoveel hebt losgelaten, afstand van hebt moeten doen, hebt moeten overgeven, is daar de laatste hobbel, de overgang naar de dood. Afscheid nemen. Nog een verhaal. Iemand lag te sterven. Omgeven door geliefden. Er werd gehuild en gebeden, er werden lieve woordjes gezegd. Maar de stervende ging maar niet dood. Toen kwam één van de aanwezigen op het idee om een grote vaas vanaf de eerste verdieping naar beneden te laten vallen. Een geweldig klap. Iedereen hield even op met de lieve woordjes, gebeden en zelfs met huilen. En daardoor kon de stervende eindelijk de laatste adem uitblazen. Wie heeft het niet meegemaakt of ervan gehoord, dat een geliefde er stiekem tussenuit knijpt. Steeds was er familie bij het sterfbed aanwezig, maar net toen er niemand was, gewoon even naar het toilet was, is ze gestorven. Want loslaten is soms heel lastig. Loslaten. We blijven onze overledenen herinneren, maar wij moeten ze loslaten, alleen dan kunnen we verder. En alleen zo kunnen onze doden door. Herdenking Als gezegd, herdenken we op zondag 23 november onze overledenen. We steken daarbij kaarsjes aan en noemen de namen van wie het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag daarop begint een nieuw kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent. Op 23 november lezen we Prediker 9, 1-8 en Matteüs 25, De cantorij verleent haar medewerking. Bevestiging Op 16 november om uur wordt als nieuwe predikant in Muiderberg bevestigd Willemijn Jonkers. Contactbijeenkomsten over het dagelijks brood In de week van 17 november worden er weer een vijftal contactbijeenkomsten gehouden. Het onderwerp is de bede uit het Onze Vader: Geef ons heden ons dagelijks brood. + Maandagavond 17 november om uur bij Tom Mansvelder, De Werven 1, tel

6 + Dinsdagochtend 18 november om uur bij de familie Rozendaal, Vondelstraat 7, tel Dinsdagavond 18 november om uur bij de familie Vedder, De Fluit 10, tel Woensdagochtend 19 november om uur bij Jitty Meinders, De Lange Gangh 13, tel Donderdagochtend 20 november om uur bij Mariejanne de Waart, De Lange Gangh 20, Als het goed is heeft u een uitnodiging gekregen met daaraan een strookje, dat u ingevuld aan uw contactpersoon kunt geven. Hemelse stad van steen Dinsdag 25 november komt Bart Prins naar Rehoboth om te praten over een onderwerp waar hij al heel lang mee bezig is: de bouw van Frankrijks beroemdste kathedraal, de Notre-Dame in Parijs. De bouw van deze gigantische kerk met zijn schitterende ramen is geïnspireerd door het visioen van het Nieuwe Jeruzalem, zoals dat in het boek van de Openbaring wordt beschreven. Wie op 8 mei aanwezig was bij zijn presentatie van de zelfportretten van Rembrandt zal deze avond over de Notre-Dame niet willen missen. En wie er in mei niet bij was, zal misschien van die prachtige avond gehoord hebben. Dus voor iedereen alle reden om te komen. Het is in Rehoboth om uur. Bij de diensten We naderen het eind van het kerkelijk jaar. Dan staan op het leesrooster net als in het Jodendom donkere klanken van ondergang en oordeel. Maar zo niet in onze kerk. Niet dat ik het oordeel wil verdonkeremanen, maar door die beelden worden de verkeerde mensen aangepakt. Want God is helemaal niet uit op onze veroordeling. Wel op de ondergang van wat de Bijbel de schoften noemt, dat is het kaliber Pinochet en Hitler en nog zo wat anderen. Dat wil ook weer niet zeggen, dat we er maar met de pet naar mogen gooien. Daarover gaat de lezing op 9 november: Matteüs 25, 14-30, naast Jesaja 48, Na afloop is er gelegenheid om na te praten. 16 november: Ezechiël 34, 11-17; Matteüs 25, En over de dienst op 23 november schreef ik hiervoor al. En zo groet ik u weer van harte, ds. Jeroen Bellwinkel

7 Kerkenraad In de kerkenraadsvergadering van 13 oktober verwelkomen we een gast: ds. Groeneveld uit Weesp. Ze zal ook aan de startzondag meedoen. Dit alles in verband met haar studieopdracht, waarover ik in het vorige kerkenraadsverslag schreef. Beroepingswerk. Enkele kerkenraadsleden hebben een gesprek gehad met de heer Vliek, financieel adviseur van de PKN. Hij vond, dat we er niet slecht voorstaan. Gezien het ledenaantal moet een predikant voor 50% voldoende zijn. Daar kiest de kerkenraad voor. De begroting 2015 van de kerk kan nu worden opgesteld, wel nog met een onzekerheid: wanneer hebben we een nieuwe predikant? Op zondag 30 november zal de kerkenraad na de dienst de gemeenteleden informeren en raadplegen. Welke taken van de predikant blijven, welke verminderen, welke verdwijnen? Waar liggen onze prioriteiten? Meedenkers gevraagd! Vliek miste in het Beleidsplan een meerjarenbegroting. De kerkrentmeesters zullen zich hierover buigen. De begroting 2015 van de diaconie keuren we voorlopig goed. De definitieve goedkeuring volgt, als de gemeente inzage heeft gehad. De bloemenpot bij de ingang van de kerk staat er niet florissant bij. De bloemen op de liturgietafel zijn gelukkig wel een lust voor het oog! Het is de bedoeling, dat de opbrengst van de bloemenpot genoeg is voor het liturgische boeket. Nu moet de diaconie er geld bij leggen. Abonnement kerkblad. Vijftig lezers van Het Open Huis hebben voor 2014 hun abonnementsgeld nog niet overgemaakt. U krijgt geen acceptgiro meer (te duur). Maak dat tientje even over; de gegevens staan op de een na laatste bladzijde van dit blad, helemaal onderaan. Kleine lettertjes, dat wel, maar toch ook een kleine moeite? Elke zondag verschijnt op onze website (www.grotekerkmuiden.nl) de kerkdienst van die morgen. Geen beeld, alleen geluid. Wie luistert heeft er wat aan als bijvoorbeeld het aansteken van de Paaskaars en de daaropvolgende stilte, en de nummers van de psalmen en gezangen worden aangekondigd. In de kerk met een liturgieblad voor je neus vind je die vermeldingen misschien overbodig. Nu weet je hoe het zit: het is een dienstverlening aan de luisteraar, die onze kerk op het wereldwijde web heeft gevonden. Jacomien van den Hoven, secretaris kerkenraad

8 Medewerkersmiddag Zaterdag 15 november wordt het een vrolijke boel in de kerk. Alle medewerkers zijn uitgenodigd voor een gezellige middag, waar ds. René van den Beld en ds. Job de Bruijn (piano) ons een spiegel zullen voorhouden. Al te goed is buurmans gek heet hun programma. Ook het Nieuwe Liedboek komt aan de orde. Gemeentezondag en nu verder... Tijdens de gemeentezondag is gepraat over gewenste veranderingen. En daar kwam de nodige reactie op. Ter plekke is afgesproken dat een bijeenkomst wordt belegd om de wensen en ideeën te inventariseren en dat niet alleen, maar ook om te kijken wat we daarmee kunnen doen. Degenen die zich toen hebben opgegeven, krijgen vòòr 8 november per mail een datumbriefje, waardoor we met zoveel mogelijke mensen om de tafel kunnen gaan. Maar eventuele anderen zijn ook welkom. Meld het mij, en jij/u hoort ook tot de partij. met vriendelijke groet, ds. Jeroen Bellwinkel

9 College van Kerkrentmeesters Derde Groene Kerkendag: voor elk wat wils Plenaire presentaties en twaalf workshops: de derde Groene Kerkendag van zaterdag 11 oktober, ook nu weer in de Opstandingskerk in Houten, bood een veelkleurig programma. De honderdvijftig bezoekers vertegenwoordigden al evenzeer een grote diversiteit aan kerken, parochies en kloosters - en heel speciaal: de eerste Groene Moskee kon worden verwelkomd. Sjaloom De dagvoorzitter Martine Vonk heet de aanwezigen welkom. Ze constateert dat er vandaag bezoekers gekomen zijn met een grote diversiteit in kerkelijke afkomst maar met een gemeenschappelijke motivatie en om dat laatste gaat het in de Groene Kerken. Dominee Mirjam Kollenstaart-Muis uit Ottoland staat in haar liturgische opening stil bij Genesis 2, Deuteronomium 28 en de Engelenzang uit Lukas 2. Groen doen we niet om bij God in een goed blaadje te komen maar uit dankbaarheid voor zijn trouw en om zijn sjaloom zichtbaar te maken. Tegels, gevels en broccoli Niels de Zwarte is stadsecoloog in Rotterdam en actief lid van een Pinkstergemeente in Gouda. In een geestig betoog laat hij zien hoe dorp en stad aan haar burgers en hun kerken kansen bieden om biodiversiteit te behoeden en te bewaken. Door dingen niet te doen tegeltuinen aanleggen bijvoorbeeld en dingen juist wel te doen: nestkasten, kerktuinen, geveltuinen. Jac Smits is diaken in de Schermer polder en betrokken bij de stichting Manna die voor voedselbanken in de omgeving contacten legt met boeren om hun overtollige producten te helpen gebruiken. Vrijwilligers helpen bij de selectie, de verpakking en het vervoer van buitenmodel aardappelen, penen, spruitjes, broccoli en andere kolen. Smits presentatie maakt duidelijk dat op die manier vele honderden tonnen groenten hun weg vinden naar de klanten van voedselbanken in Noord-Holland. Vorig jaar werd zo 20 ton aan voedsel opgehaald. Dit jaar, eind september, stond de teller al op 220 ton! Een prachtig voorbeeld van duurzaamheid in een veelomvattende betekenis. Bisschop Hierna krijgt bisschop De Korte (bisschop van het rooms-katholieke bisdom Groningen- Friesland en portefeuillehouder kerk en samenleving van de Nederlandse Bisschoppen)

10 het woord. In een degelijk betoog schetst hij cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen van na de oorlog en de spanning tussen vooruitgangsoptimisme en zorg over de toekomst van aarde en mensheid. Hij ziet kansen in de samenwerking van de drie godsdiensten die geloven in God de Schepper - die zien immers de mensen als rentmeesters, hoveniers - en laat zien dat er binnen het Christendom verschillende mogelijkheden bestaan voor meer specifieke inspiratie: in de Oosterse Orthodoxie (die de werkelijkheid sacramenteel bekijkt), bij Franciscus, of in de meer vrijzinnige benadering van Eerbied voor het leven van Albert Schweitzer. Met Bijbels realisme, uitgaand van de mogelijkheden én beperkingen van mensen, en rekening houdend met de weerbarstigheid van de werkelijkheid is een maatschappelijk verantwoorde manier van leven denkbaar die welvaart op wereldschaal eerlijker verdeelt. De Korte kijkt verwachtingsvol uit naar wat paus Franciscus volgend jaar in een aangekondigde encycliek over duurzaamheid gaat zeggen. Groene Moskee Voor de lunch vindt nog een klein hoogtepunt plaats: de presentatie van de in het afgelopen jaar nieuw toegetreden Groene Kerken. Een opvallende rol is daarbij weggelegd voor de bestuursleden van de Centrum Moskee in Deventer, de eerste moskee die bij het netwerk van Groene Kerken is aangesloten. Een van hen reciteert enkele toepasselijke verzen uit de Koran en maakt van de gelegenheid gebruik om nadrukkelijk afstand te nemen van gewelddadig Islamisme zoals dat in de vorm van IS in de media verschijnt. Middagprogramma Na de lunchpauze verdelen de deelnemers zich over de twaalf werkgroepen die ook deze keer weer een breed spectrum beslaan van inhoudelijke en methodische thema s op het gebied van kerk, moskee, geloof en duurzaamheid. Er is veel belangstelling voor een nadere kennismaking met de Deventer Moskee maar ook voor de groep waarin praktische vragen kunnen worden gesteld. Ook wie meer wil weten over natuurbescherming, energiebesparing en/of -opwekking, over betere communicatie of milieuefficiënt gedrag en beleid komt aan zijn trekken. Het was weer een informatieve en inspirerende dag om op verder te bouwen! Noot: Ook wij als gemeente moeten ons bezig houden met duurzaamheid, het behoud van onze wereld die wij moeten overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarvoor staat een breed scala aan mogelijkheden ons ter beschikking, maar daar kom ik later nog eens op terug. Willen wij ook een Groene Kerk worden? Henk ter Beek, deelnemer aan de Groene Kerkendag Meer info:

11 Hieronder presenteren wij u de begroting voor het jaar 2015, zoals door de kerkenraad is behandeld op 1 september jl.. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de intrek van een eventuele nieuwe predikant. Begroting voor 2015 Protestantse Gemeente te Muiden: Baten: Werkelijk 2013 Begroot 2014 Begroot , , ,00 Collecten voor de kerk 1206,29 950,00 550,00 Collecte onderhoud gebouwen 1090,71 900,00 800,00 Collecte restauratiefonds 604,80 600,00 800,00 Collecte kerkje 222,50 220,00 200,00 Eindejaarscollecten 1219, , ,00 Bijdragen Solidariteitskas 1185, , ,00 Giften en éénmalige bijdragen 1047,00 150,00 150,00 Bijdrage Predikant pens.premie 1893,83 0,00 0,00 Opbrengst verhuur gebouwen 995,00 700,00 150,00 Opbrengst Activiteitencommissie 2550, , ,00 Rente 22704, , ,00 Overige baten 560,00 450,00 400,00 Retour belasting energie 2006,44 0,00 0,00 Kerkblad 3020, , ,00 Totaal baten 86569, , ,00 Nadelig saldo 39398, ,00 0, , , ,00 Lasten: Traktement(onkostenvergoedingen) 6054, ,00 990,00 Predikantstraktement 66879, , ,00 Pensioenpremie 878,83 0,00 0,00 Preekvoorziening 2419, , ,00 Organist 3912, , ,00 Kerkrentmeesterlijk Quotum 5245, , ,00 Classis bijdrage 0,00 70,00 0,00 Aanslag Solidariteitskas 826,43 880,00 900,00 Reservering onderhoud gebouwen 7500,00 0, ,00 Toevoeging aan Restauratiefonds 4500,00 0, ,00 Toevoeging rente aan fondsen 3175,90 0, ,00 Energie 10648, , ,00 Belastingen 2232, , ,00

12 Verzekeringen 5566, , ,00 Interkerkelijk jeugdwerk 681,00 680,00 681,00 Kerkblad 1630, , ,00 Diverse kosten 3816,11 550, ,00 Kosten eindejaarscollecte 0,00 0,00 65,00 Totale lasten , , ,00 Voordelig saldo 0,00 0, , , , ,00 Hein van Kooij, penningmeester Agenda 05 november : de geplande avond i.v.m. Dankdag gaat niet door (Rehoboth) 08 november uur : concert Grote Kerk: Remy van Kesteren and friends 09 november na de dienst: nagesprek in de consistoriekamer 10 november : moderamen (bij Jitty Meinders) 15 november uur : medewerkersmiddag in de Grote Kerk november : contactbijeenkomsten 19 november uur : classicale vergadering in Huizen 22 november uur : Toetsenfestival leerlingen Ursula Dütschler, De Grote Kerk 24 november uur : kerkenraad 24november uur : Activiteiten Commissie vergadering bij Jan van Leeuwen 25 november uur : bijzondere presentatie over de Notre-Dame door Bart Prins Diaconie Voedselbank Beste Gemeenteleden, Denkt u alstublieft aan de inzameling op zondag 9 november van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank? Helaas is dat broodnodig. Zie de folder die is uitgereikt en bijgevoegd in het kerkblad. We rekenen op een grote gave en hopen weer 10 gevulde kratten te kunnen overdragen voor dit goede doel. Mocht u het vergeten zijn of was u niet aanwezig, belt u mij dan even op en het wordt bij u opgehaald. Tel Namens de Diaconie, Arie Eggebeen

13 Diaconie Begroting 2015 Baten Werkelijk Begroting Begroting Collecten diaconie Rente 727,19 800,00 750,00 Giften 306,01 250,00 250,00 Collecten Werelddiaconaat/Kerkinaktie 199,00 200,00 200,00 Vaste bijdragen Werelddiaconaat 2.413, , ,00 Overige collecten 436,72 500,00 450,00 Div. projecten 522,60 350,00 150, , , ,00 Totaal 6.431, , ,00 Lasten Quota Regionale- en prov.giften 347,66 350,00 350,00 Giften werelddiaconaat/noodhulp 186,87 100,00 130,00 Attenties ouderen 36,05 200,00 200,00 Diversen, incl. kosten diaconie 436,55 400,00 400,00 Collecten Werelddiaconaat/Kerkinaktie 351,97 450,00 450,00 Vaste bijdragen Werelddiaconaat 2.413, , ,00 Overige collecten 436,72 500,00 450,00 Div. projecten 522,60 350,00 150, , , ,00 Totaal 6.558, , ,00 Saldo positief/negatief -126,90-250,00-330,00 Totaal 6.431, , ,00 Vragen, aan- en opmerkingen bij R. van Meurs, tel:

14 Activiteitencommissie In de maand november vinden er twee muzikale gebeurtenissen in de Grote Kerk plaats. Concert door Remy van Kesteren and friends 8 november 2014 Over dit concert schreef ik in het vorige kerkblad al en dit herhaal ik graag: Memento is een muzikale reis met Braziliaanse en Spaanse klassieke muziek verweven met werk van Martin Fondse, improvisatie, volksmuziek en jazz. Reken op een avond vol Latijns-Amerikaans temperament, ongehoorde combinaties en muziek waar de energie en de vonken vanaf spatten. Het concert bijwonen is al mogelijk voor een entreeprijs vanaf 10,-- per persoon (zitplaats banken zijbeuk) en elke entreekaart is inclusief een glas wijn (of evt. andere consumptie). Kaarten reserveren kan telefonisch via of per (Voor verdere informatie over deze concertserie: Aanvang: uur. Toetsenfestival 22 november 2014 Jaarlijks geven de muziekleerlingen van Ursula Dütschler een uitvoering in de Grote Kerk en laten zij horen en zien wat er geleerd is. Het Toetsenfestival 2014 vindt plaats op zaterdagmiddag 22 november a.s. en is vrij toegankelijk. Aanvang: uur. U bent van harte welkom! Namens de Activiteitencommissie, Anja van Capelle Kerkopenstelling 2014 Ten eerste willen we alle kerkwachten weer hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens de kerkopenstelling. We hebben tijdens deze openstelling 822 mensen mogen ontvangen, 310 s morgens en 512 s middags. Het was natuurlijk heel leuk dat er tentoonstellingen waren, waar enthousiast op werd gereageerd. Er is aan div. artikelen voor 169,75 verkocht. We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen, want zonder jullie inzet kunnen we natuurlijk niet. Namens de activiteitencommissie, Jonnie van Meurs

15 Protestantse Gemeente te Muiden Grote of Sint Nicolaaskerk Kerkstraat 3 Vergadergebouw Rehoboth Kloosterstraat 6 Predikant Voorzitter Secretaris Diaconie Ds. J.M.F. Bellwinkel Amsterdamsestraatweg 23, 1398BS, tel (tussen uur en uur) Mevr. E.W. Janssen-Stam Burg.de Raadtsingel 8, 1398BE, tel Mevr. J.J.M. van den Hoven-Scholten Het Karveel 11, 1398BV, tel Voorzitter: mevr. J.H. Meinders-Rodenburg De Lange Gangh 13, 1398CV, tel College van Voorzitter: H. ter Beek Kerkrentmeesters Het Hert 10, 1398EJ, tel Penningmeester: H.W. van Kooij De Blauwe Wereld 28, 1398EN, tel Postadres kerkenraad Kloosterstraat 6, 1398 AM, Muiden Website Activiteitencommissie Secretariaat: mevr. A. van Capelle-Goor, de Lange Gangh 39, 1398 CV Voor informatie over gebruik van de Grote Kerk: tel (b.g.g.: of ) Rekeningnummers Kerk NL20RABO t.n.v. Protestantse Gemeente te Muiden NL66INGB t.n.v. Protestantse Gemeente te Muiden NL82INGB (Deze rekening wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de solidariteitskas en eindejaarscollecte) Diaconie NL14RABO t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Muiden Zending NL38RABO t.n.v. Zending Protestantse Gemeente te Muiden Activiteitencommissie NL73RABO t.n.v. Activiteitencommissie Grote kerk te Muiden Het Open Huis NL61RABO t.n.v. Kerkblad Het Open Huis, Muiden Kerkblad Ledenadministratie: Mevr. M. Eggebeen-de Haan Vondelstraat 20, 1398XL, tel , Jaarabonnement 10,-. Postabonnement (incl. frankeerkosten) 20,- Rekening NL61RABO t.n.v. Kerkblad Het Open Huis, Muiden Inleveren kopij voor het volgende kerkblad bij: H. ter Beek, Het Hert 10, 1398EJ, tel of M. Eggebeen, Vondelstraat 20, 1398XL, tel of uiterlijk op donderdag 20 november a.s.

16 IN BEELD GEBRACHT - BEELDENDE KUNST IN HET KERKBLAD HOOP Veel plaatjes van de Ark van Noach zijn er: je ziet dan het grote schip, de dieren en Noach met familie. Alsof je een foto maakt van het tafereel dat je voor je ziet. Hiernaast zien we een schilderij van Chagall, De Ark van Noach. De Bijbelse verhalen en gestalten vormden zich in zijn binnenste tot innerlijke beelden. De Bijbelse verhalen leiden hem naar een werkelijkheid achter de werkelijkheid. Een werkelijkheid waar geen foto van te maken valt, maar een werkelijkheid die het geloofsverhaal tot leven brengt. Als kijker bevinden wij ons samen met Noach binnenin de Ark. Boven Noach is het geopende vensterluik te zien. Noach staat op het punt de duif los te laten. Met gestrekte arm houdt hij de duif vast als een teken van hoop. Zijn linkerhand rust vertrouwelijk op één van de dieren. Achter Noach een grote schare mensen. In het Bijbelverhaal is sprake van acht mensen die gered werden. Maar na deze acht mensen, zo ziet Chagall het, zijn het in de navolgende tijden duizenden die in benardheid en inferno Gods bewarende liefde hebben ervaren. Aan de linkerkant de dieren die gered zijn: en daaronder is ook de slang: je ziet hem hoog oprijzen. Van rechtsonder, moeder met kind, naar de linker bovenhoek, langs Noach, zijn dan ook andere tekenen van hoop te zien: een mens die een ander mens draagt, en de ladder van Jakob die hemel en aarde, Schepper en schepping, verbindt. IvdB

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 Marc Chagall, Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948, Nice 1 Oude Kerk Herenstraat 62b 10.00 uur Nieuwe Kerk Steenvoordelaan 364 10.00 uur Huize Westhoff

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

December 2014/januari 2015

December 2014/januari 2015 2 December 2014/januari 2015 Rooster van voorgangers 07-12 10.00 uur ds. J. de Visser, Maassluis Coll. Protestantse Kerk Pastoraat 14-12 10.00 uur pastor R. Fluit (koffiedrinken na de dienst) Coll. Stichting

Nadere informatie

De Burcht - 10.00 uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma

De Burcht - 10.00 uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma TER OVERDENKING Koning bij de gratie Gods. Op 30 april werd na 123 jaar in ons land weer een koning ingehuldigd. Koningin Beatrix deed afstand van het koningschap ten gunste van haar zoon Willem Alexander.

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof?

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 28 augustus tot 2 oktober 2015 No. 7 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Martin Buber,

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 58 e jaargang, nummer 6 1 juli 2015

Doopsgezinde Gemeente Haren. 58 e jaargang, nummer 6 1 juli 2015 Doopsgezinde Gemeente Haren 58 e jaargang, nummer 6 1 juli 2015 Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdartikel 1 Doopsgezinde Gemeente Groningen 3 Doopsgezinde Gemeente Haren 16 Algemeen 22 Colofon achterpagina

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

De Kerkbode. Protestantse Gemeente. Terwolde. De Vecht

De Kerkbode. Protestantse Gemeente. Terwolde. De Vecht De Kerkbode Protestantse Gemeente Terwolde De Vecht 40 ste Jaargang November 2012 DIENSTEN NOVEMBER 2012 4 nov. 9.00u De Vecht : Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland 10.00u - Terwolde : Dhr. R. Bloemendal,

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart 2014-1 -

Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart 2014-1 - Protestantse Gemeente Appingedam kerkblad maart 2014-1 - Copij Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen:

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie