Uitgave. Draaistroommotoren Asynchrone servomotoren 10/2001. Technische handleiding / NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave. Draaistroommotoren Asynchrone servomotoren 10/2001. Technische handleiding 1052 7672 / NL"

Transcriptie

1 Draaistroommotoren Asynchrone servomotoren Uitgave 10/2001 Technische handleiding / NL

2 SEWEURODRIVE 2 Startpaket Feldbusschnittstelle UFP11A

3 Inhoudsopgave 1 Belangrijke aanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Opbouw van de motoren Principiële opbouw draaistroommotor Typeaanduiding, typeplaatje Mechanische installatie Voor u begint Voorbereidingen Opstellen van de motor Toleranties bij montagewerkzaamheden Elektrische installatie Aanwijzingen voor de bedrading Bijzonderheden bij het bedrijf met frequentieregelaar Bijzonderheden bij éénfase motoren Bijzonderheden bij draaiveldmagneten en veelpolige motoren Omschakeling van de schroefdraad van kabelwartels Bijzonderheden bij het schakelen van motoren Motor aansluiten Voorbereiding motoren bouwgrootten 56 en 63 uitbreekdoorgang Motor DT56...+/BMG aansluiten Eénfaseuitvoering ET Motor aansluiten via stekerverbinding IS Motor aansluiten via stekerverbinding ASA1/ASD1 en AMA1/AMD Rem aansluiten Accessoires I 0 6 Inbedrijfstelling Voorwaarden voor de inbedrijfstelling Veranderen van de sperrichting bij motoren met terugloopblokkering Storingen tijdens bedrijf Storingen aan de motor Storingen aan de rem Storingen bij gebruik van een frequentieregelaar kva i P f n Hz 8 Inspectie / onderhoud Inspectie en onderhoudsintervallen Voorbereiding onderhoud aan motor en rem Inspectie en onderhoudswerkzaamheden motor Inspectie en onderhoudswerkzaamheden rem BMG Inspectie en onderhoudswerkzaamheden rem BR Inspectie en onderhoudswerkzaamheden rem BMG058,BM Technische gegevens Schakelarbeid, remkoppels BMG Gegevens voor onderdelenbestelling BMG Schakelarbeid tot nastelling, lichtspleet, remkoppels BR03, BMG Schakelarbeid tot nastelling, lichtspleet, remkoppels BM Bedrijfsstromen Toegestane typen kogellagers Smeermiddelentabel voor wentellagers SEWmotoren Adressenopgave Technische Handleding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 3

4 1 1 Belangrijke aanwijzingen Veiligheids en waarschuwingsaanwijzingen Let u beslist op de in deze handleiding opgenomen veiligheids en waarschuwingsaanwijzingen! Dreigend gevaar door stroom. Mogelijke gevolgen: dood of zeer zwaar letsel. Dreigend gevaar. Mogelijke gevolgen: dood of zeer zwaar letsel. Gevaarlijke situatie. Mogelijke gevolgen: lichte of onbeduidende verwondingen. Schadelijke situatie. Mogelijke gevolgen: beschadiging van het apparaat en van de omgeving. Gebruikstips en nuttige informatie Het inachtnemen van de handleiding is de voorwaarde voor een storingvrij bedrijf en het honoreren van eventuele garantieaanspraken. Leest u daarom eerst de handleiding, voordat u met de aandrijving gaat werken! De handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de service en behoort daarom in de buurt van het apparaat bewaard te worden. Afdanken Dit product bestaat uit: IJzer Aluminium Koper Kunststof Elektronicaonderdelen Het afdanken moet plaatsvinden overeenkomstig de geldende voorschriften. Wijzigingen ten opzichte van de uitgave 03/2001 zijn gemarkeerd door een grijze balk aan de zijkant. 4 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

5 2 2 Veiligheidsaanwijzingen Opmerkingen vooraf De volgende veiligheidsaanwijzingen hebben betrekking op het gebruik van motoren. Let u bij de toepassing van motorreductoren ook op de veiligheidsaanwijzingen voor reductoren in de betreffende technische handleiding. Houd ook rekening met de aanvullende veiligheidsaanwijzingen in de afzonderlijke hoofdstukken van deze technische handleiding. Algemeen Tijdens en na bedrijf hebben motoren en motorreductoren onder spanning staande en bewegende delen en mogelijk eveneens hete oppervlakken. Alle werkzaamheden met betrekking tot transport, opslag, opstelling/montage, aansluiten en inbedrijfstellen, alsmede onderhouds en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd, vakbekwaam personeel, rekening houdend met de bijbehorende uitvoerige technische handleiding(en) en schema s de waarschuwings en informatielabels bij de motor / motorreductor de voor de installatie specifieke bepalingen en eisen de actuele nationale / regionale voorschriften Ernstig persoonlijk letsel of materiële schade kan ontstaan door ondeskundig gebruik onjuiste installatie of bediening het ontoelaatbaar wegnemen van vereiste beschermkappen of van de behuizing Toepassing conform de voorschriften Deze elektromotoren zijn voor industriële installaties bedoeld. Zij beantwoorden aan de geldende normen en voorschriften en voldoen aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EG. Technische gegevens, alsmede de gegevens van de toelaatbare condities op de plaats van opstelling, vindt u op het typeplaatje en in de documentatie. Deze gegevens moeten beslist in acht genomen worden! Transport / opslag Na ontvangst dient u de levering direct op eventuele transportschade te onderzoeken. Geef deze direct op aan de transportonderneming. De inbedrijfstelling dient eventueel uitgesteld te worden. Ingeschroefde transportogen vast aandraaien. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor het gewicht van de motor/motorreductor; hiermee mogen geen extra lasten gehesen worden. De toegepaste oogbouten voldoen aan DIN 580. De daarin aangegeven belastingen en voorschriften dienen aangehouden te worden. Indien aan de motorreductor twee transportogen resp. oogbouten zijn aangebracht dan dienen deze ook beide bij het transport gebruikt te worden. De trekrichting van het aanhaakmiddel mag volgens DIN 580 een dwarshoek van 45 niet overschrijden. Zonodig geschikte, voldoende gedimensioneerde transportmiddelen gebruiken. Toegepaste transportbeveiligingen voor de inbedrijfname verwijderen. Opstelling / montage Inspectie / onderhoud Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Mechanische installatie". Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Inspectie/onderhoud" Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 5

6 3 Principiële opbouw draaistroommotor 3 Opbouw van de motor De volgende afbeelding dient als principieel geïnterpreteerd te worden. Deze fungeert alleen als ordeningshulpmiddel voor de onderdelenlijst. Afwijkingen zijn, afhankelijk van de motorbouwgrootte en de uitvoeringsvorm, mogelijk! 3.1 Principiële opbouw draaistroommotor AXX Legenda 1 Rotor, compleet 31 Spie 107 Slingerschijf 131 Afdichtring 2 Borgring 32 Borgring 111 Afdichting 132 Klemmenkastdeksel 3 Spie 35 Ventilatorkap 112 Klemmenkastonderdeel 134 Afsluitdop 7 Flenslagerschild 36 Ventilator 113 Cilinderkopbout 135 Afdichtring 9 Afdichtingsschroef 37 Vring 115 Klemmenbord 10 Borgring 41 Vulring 116 Klembeugels 11 Groefkogellager 42 Blagerschild 117 Zeskantbout 12 Borgring 44 Groefkogellager 118 Veerring 13 Zeskantbout (trekstang) 100 Zeskantmoer 119 Cilinderkopbout 16 Stator, compleet. 101 Veerring 123 Zeskantbout 20 Nilosring 103 Tapeind 129 Afsluitdop 22 Zeskantschroef 106 Askeerring 130 Afdichtring 6 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

7 Typeplaatje, typeaanduiding Typeplaatje, typeaanduiding Typeplaatje Voorbeeld: Remmotor DFV 160 M4 /BM DFV160M4/BM S / Y / Y 1440 / AC B / / F BGE AXX Typeaanduiding Voorbeelden: draaistroom(rem)motoren DR/DT/DV DT 90S4 / BMG / TF / IS motoroptie geïntegreerde stekerverbinding IS motoroptie temperatuurvoeler TF motoroptie rem bouwgrootte 90S en 4polig voetmotor DFV 132M2 / BM / TF / AMA1 / EV1T motoroptie 5 V TTLincrementele encoder motoroptie stekerverbinding AMA1 motoroptie temperatuurvoelers TF motoroptie rem bouwgrootte 132M en 2polig flensmotor DV112M4F/RS/Z/C motoroptie regenkap motoroptie verzwaarde ventilator Z motoroptie terugloopblokkering bouwgrootte 112M en 4polig DV..F = voet/flensmotor 05157ANL Voorbeeld: Fabricagenummer Eindcijfers jaar van productie (2cijferig) Stuksaantallen (4cijferig) Opdrachtnummer (10 cijferig) organisatie 05156ANL Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 7

8 3 Typeplaatje, typeaanduiding Typeplaatje Voorbeeld: servoremmotor CT90L4 / BMG / TF CT90L4 BMG TF B F 230~ 20 BGE AXX Typeaanduiding Voorbeelden: servo(rem)motoren CT/CV CT 90L4 / BMG / TF / AV1Y motoroptie absolute encoder motoroptie temparatuurvoelers TF motoroptie rem bouwgrootte 90L en 4polig voetmotor CFV 132M4 / BM / TF / EV1S motoroptie incrementele encoder motoroptie temperatuurvoelers TF motoroptie rem bouwgrootte 132M en 4polig flensmotor CV112M4F /C/ES2T motoroptie 5 V TTLincrementele encoder motoroptie regenkap bouwgrootte 112M en 4polig CV..F = voet/flensuitvoering 05158ANL Voorbeeld: Fabricagenummer Eindcijfers jaar van productie (2cijferig Stuksaantallen (4cijferig) Opdrachtnummer (10cijferig) organisatie 05161ANL 8 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

9 Voor u begint 4 4 Mechanische installatie Let u bij het installeren beslist op de veiligheidsaanwijzingen van hoofdstuk 2! 4.1 Voor u begint De aandrijving mag alleen gemonteerd worden, als de gegevens op het vermogensplaatje van de aandrijving resp. de uitgangsspanning van de frequentieregelaar overeenstemmen met het voedingsnet de aandrijving onbeschadigd is (geen schade door transport of opslag) vastgesteld is dat aan de volgende voorwaarden voldaan is: omgevingstemperatuur tussen 25 C en +40 C 1 geen oliën, zuren, gassen, dampen, stralingen etc. opstellingshoogte max m boven zeeniveau beperkingen voor de encoder zijn in acht genomen bij speciale uitvoeringen is de aandrijving uitgevoerd overeenkomstig de omgevingscondities 4.2 Voorbereidingen Het corrosiewerende middel grondig van de aseinden verwijderen (een in de handel verkrijgbaar oplosmiddel gebruiken). Het oplosmiddel mag niet de lagers en de afdichtringen binnendringen materiaalbeschadiging! Langdurige opslag motoren Let op de gereduceerde gebruiksduur van het vet van de kogellagers na opslag van meer dan een jaar. Controleer of de motor door de langere opslagtijd vocht opgenomen heeft. Daartoe moet de isolatieweerstand gemeten worden (meetspanning 500 V). De isolatieweerstand ( volgende afbeelding) is sterk afhankelijk van de temperatuur! Als de isolatieweerstand niet voldoende is, moet de motor gedroogd worden. [M ] , [ C] 01731AXX 1. minimumtemperatuur bij motoren met terugloopblokkering: 15 C, let u er op, dat het temperatuurbereik van de reductor verminderd kan zijn ( handleiding van de reductor) Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 9

10 4 Opstellen van de motor Motor drogen Motor verwarmen met warme lucht of met een scheidingstransformator wikkelingen in serie schakelen ( volgende afbeelding) wisselspanning max. 10% van de nominale motorspanning met max. 20 % van de nominale motorstroom Trafo 01730ADE De procedure van het drogen beëindigen, als de minimale isolatieweerstand overschreden is De klemmenkast controleren, of het inwendige droog en schoon is de aansluit en bevestigingsonderdelen vrij van corrosie zijn de voegafdichting in orde is kabelwartels dicht zijn, anders reinigen of vervangen! 4.3 Opstellen van de motor De motor resp. motorreductor mag alleen in de opgegeven bouwvorm op een vlakke, trillingsvrije en torsiestijve basisconstructie worden opgesteld/gemonteerd. Motor en machine zorgvuldig uitlijnen, om uitgaande assen niet ontoelaatbaar te belasten (let op de toelaatbare radiale en axiale krachten!). Geen stoten en slagen op het aseinde Verticale bouwvormen door afscherming beveiligen tegen het binnendringen van voorwerpen of vloeistoffen! (regendak C). Op ongehinderde toevoer van koellucht letten, warme lucht van andere machines niet opnieuw aanzuigen Later op de as te monteren onderdelen met een halve spie balanceren (uitgaande assen zijn met een halve spie gebalanceerd) Eventueel aanwezige boringen voor condenswater zijn met kunststof doppen afgesloten en mogen alleen indien nodig geopend worden: open boringen voor condenswater zijn niet toegestaan, daar anders de hogere beschermingsgraden zouden worden opgeheven. Bij remmotoren met handremlichting óf de handremlichterbeugel (bij terugspringende handremlichting) óf een draadstift (bij vaststaande handlichting) inschroeven. Aanwijzing (voor aanbouw van encoder): Voetmotoren CT/DT71, CT/DT90, CV/DV132M, CV/DV160L moeten verhoogd worden opgesteld, omdat de radius van de kap groter is dan de ashoogte. 10 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

11 Toleranties bij montagewerkzaamheden 4 Opstellen in vochtige ruimten of in de buitenlucht Indien mogelijk de klemmenkast zodanig plaatsen, dat de kabelinvoeringen naar beneden gericht zijn. Draad van pakkingbussen en blindstoppen met een afdichtingmiddel insmeren en goed aantrekken daarna nog een keer insmeren. Kabelinvoer goed afdichten. Afdichtingsvlakken van het deksel van de klemmenkast vóór het opnieuw monteren goed reinigen; afdichtingen moeten aan één zijde gelijmd zijn. Bros geworden afdichtingen vervangen! Eventueel de corrosiewerende lak bijwerken. Beschermingsgraad controleren. 4.4 Toleranties bij montagewerkzaamheden Assen Diametertolerantie volgens DIN 748 ISO k6 bij Ø 50 mm ISO m6 bij Ø > 50 mm Centreerboring volgens DIN 332, Form DR.. Flenzen Tolerantie van de centreerrand volgens DIN ISO j6 bij Ø 230 mm ISO h6 bij Ø > 230 mm Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 11

12 5 Aanwijzingen voor de bedrading 5 Elektrische installatie Let u bij het installeren beslist op de veiligheidsaanwijzingen van hoofdstuk 2! Voor het schakelen van de motor en de rem moeten magneetschakelaars overeenkomstig gebruikscategorie AC3, volgens EN worden toegepast. 5.1 Aanwijzingen voor de bedrading Beveiliging tegen beïnvloeding van storingen van remaansturingen Ter beveiliging van beïnvloeding door storingen van remaansturingen mogen kabels van de rem niet gemeenschappelijk met vermogenskabels met nietsinusvormige wisselstromen gelegd worden. Vermogenskabels met nietsinusvormige wisselstromen zijn vooral: uitgangskabels van frequentie en servoregelaars, stroomregelaars, softstarters en remapparatuur. kabels voor remweerstanden e.d. Beveiliging tegen beïnvloeding van storingen van motorbeveiligingen Ter beveiliging van beïnvloeding door storingen van SEWmotorbeveiligingen (temperatuurvoelers TF, wikkelingsthermostaten TH) mogen: afzonderlijk afgeschermde kabels gemeenschappelijk met vermogenskabels met nietsinusvormige wisselstromen in één kabel toegepast worden nietafgeschermde voedingsleidingen niet gemeenschappelijk met vermogensleidingen met nietsinusvormige wisselstromen in één kabel gelegd worden. 5.2 Bijzonderheden bij het bedrijf met frequentieregelaar Bij motoren die aan een regelaar zijn aangesloten moeten de betreffende bedradingsvoorschriften van de fabrikant van de regelaar in acht worden genomen. Raadpleeg beslist ook de desbetreffende handleiding van de frequentieregelaar. 5.3 Bijzonderheden bij éénfasemotoren Houdt u er rekening mee, dat SEWéénfasemotoren (met uitzondering van de ET56L4 hoofdstuk "Eénfaseuitvoering ET56") zonder aanvullende componenten, zoals bv. condensatoren, aanlooprelais of centrifugaalschakelaars geleverd worden. De benodigde onderdelen moeten via de vakhandel aangeschaft en volgens de bijbehorende handboeken en schema s aangesloten worden. 12 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

13 Bijzonderheden bij draaiveldmagneten en veelpolige motoren Bijzonderheden bij draaiveldmagneten en veelpolige motoren Afhankelijk van de bouwvorm kunnen bij het afschakelen van draaiveldmagneten en veelpolige motoren zeer hoge inductiespanningen optreden. Wij adviseren daarom de in de volgende afbeelding getoonde varistor beveiligingsschakeling toe te passen. De grootte van de varistor is o.a. afhankelijk van de schakelfrequentie let op bij het ontwerp! U U U U 1 V 1 W CXX 5.5 Omschakeling van de schroefdraad van kabelwartels Op werd de in Duitsland geldende DIN voor Pgkabelwartels vervangen door de Europese norm EN voor metrische kabelwartels. De aansluitklemmenkasten van de SEWdraaistroommotoren en draaistroomremmotoren worden standaard met metrische draad volgens EN uitgevoerd. M..x1.5 Pg AXX kabelwartel motorbouwgrootte Pg metrisch DT56 2 x M20x1.5; 2 x M12x1.5 DFR63 2 x M20x1.5; 2 x M16x1.5 DT71...DT90 1 x Pg16; 1 x Pg11 1 x M25x1.5; 1 x M16x1.5 DV100...DV132S 1 x Pg21; 1 x Pg11 1 x M32x1.5; 1 x M16x1.5 DT71/BMG...DT90/BMG 2 x Pg16; 1 x Pg11 2 x M25x1.5; 1 x M16x1.5 DV100/BMG...DV132S/BMG 2 x Pg21; 1 x Pg11 2 x M32x1.5; 2 x M16x1.5 DV132M...DV132ML + /BM 2 x Pg21; 2 x Pg11 2 x M32x1.5; 2 x M16x1.5 DV160M...DV180L + /BM 2 x Pg29; 2 x Pg11 2 x M40x1.5; 2 x M16x1.5 DV200...DV225 + /BM 2 x Pg36; 2 x Pg11 2 x M50x1.5; 2 x M16x1.5 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 13

14 5 Bijzonderheden bij het schakelen van motoren 5.6 Bijzonderheden bij het schakelen van motoren Bij het schakelen van motoren moeten mogelijke storingen van het schakelapparaat door een geschikte beveiligingsschakeling worden uitgesloten. De richtlijn EN (Elektrische uitrusting van machines) eist de ontstoring van de motorwikkeling voor het beveiligen van numerieke besturingen of plc s. Wij adviseren u de beveiligingsschakeling bij het schakelmateriaal aan te brengen, omdat in eerste instantie de schakelprocessen de veroorzaker van de storing zijn. 5.7 Motor aansluiten Bij bedrijf met elektronische regelapparatuur dient u altijd de betreffende technische handleidingen en aansluitschema s te raadplegen! Aansluiten van de motor in de klemmenkast Aansluitmateriaal volgens het schema ( bijgevoegd) doorsneden van de kabels controleren klemmenbruggen juist aanbrengen aansluitingen en de beschermleiding goed vastschroeven in de klemmenkast: de bevestiging van de wikkelingenuitlopers controleren en eventueel natrekken Attentie: bij motoren van de grootten S wordt het aansluitmateriaal (aansluitmoeren voor de voedingskabel, de klemdoorverbindingen, de veerring en de onderlegschijven) in een zakje meegeleverd. De onderdelen overeenkomstig de volgende afbeelding monteren BXX 03131AXX 1 Aansluitbout 2 Veerring 3 Aansluitschijf 4 Wikkelingsaansluiting 5 Bovenste moer 6 Onderlegschijf 7 Externe aansluiting 8 Onderste moer 14 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

15 Voorbereiding motoren bouwgrootten 56 en 63 uitbreekdoorgang Voorbereiding motoren bouwgrootten 56 en 63 uitbreekdoorgang Attentie: veiligheidsbril gebruiken risico van brokstukken! klemmenkastdeksel plaatsen, vastschroeven de te openen kabelinvoeren bepalen kabelinvoeren openen met een beitel o.i.d. (schuin plaatsen) door een lichte tik met de hamer 01733AXX Voorzichtig: niet doorslaan tot in de klemmenkast! klemmenkast openen, eventueel uitgebroken sluitstuk verwijderen kabelwartel met bijgevoegde contramoer borgen 5.9 Motor DT56...+/BMG aansluiten De motor heeft een vaste sterverbinding in de wikkelkop verwerkt met drie aansluitingen. De netvoedingen (L1, L2, L3) worden in de klemmenkast (1) aan een klemmenblok met veerdrukklemmen (2) aangesloten. De rem BMG02 wordt via de remvoeding BG 1.2 (3) aangestuurd. Als alternatief hierop is het aansturen van de rem vanuit de schakelkast mogeljk met een remvoeding van de BMserie TF TF U V W 04861AXX Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 15

16 5 Eénfaseuitvoering ET Eénfaseuitvoering ET56 De éénfasemotor ET56 wordt geleverd met aangebouwde en aangesloten bedrijfscondensator: 1~230 V, 50 Hz C B = 4 µf 1~230 V, 60 Hz C B = 4 µf 1~110 V, 60 Hz C B = 20 µf Met uitsluitend een bedrijfscondensator is geen aanloop onder vollast mogelijk! De éénfasemotor is niet te combineren met TF Motor aansluiten via stekerverbinding IS 03075AXX Het motorgedeelte van de stekerverbinding IS is in de fabriek al compleet bedraad, inclusief de extra uitrusting zoals bv. de remgelijkrichter. Het bovendeel van de ISsteker maakt deel uit van de levering en moet overeenkomstig het schema worden aangesloten. De stekerverbinding IS is door de CSA tot 600 V toegelaten. (Aanwijzing voor toepassing overeenkomstig CSAvoorschriften: de M3 schroeven van de klemmen met een koppel van 0,5 Nm aandraaien! Leidingdoorsnede overeenkomstig American Wire Gauge (AWG) overeenkomstig de volgende tabel aanhouden!) Leidingdoorsnede Overtuig u ervan, dat de soort kabel aan de geldende voorschriften voldoet. De nominale stromen zijn op het motortypeplaatje aangegeven. De bruikbare kabeldoorsneden zijn in de volgende tabel opgenomen. zonder wisselbrug met wisselbrug draadbrug dubbele klembezetting (motor en rem/sr) mm mm 2 max. 1.5 mm 2 max. 1 x 2.5 und 1 x 1.5 mm # AWG # AWG max. 16 # AWG max. 1 x 14 # und 1 x 16 # AWG 16 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

17 Motor aansluiten via stekerverbinding IS 5 Aansluiten van het kabeldeel van de steker Bouten van het deksel losdraaien deksel afnemen Bouten van het kabeldeel van de steker losdraaien kabeldeel van de steker uit het deksel trekken Buitenmantel van de aansluitkabel verwijderen aderisolatie tot ca. 9 mm verwijderen Kabel door de kabelwartel leiden Aansluiten volgens aansluitschema DT82, DT83 Kabels volgens aansluitschema aansluiten klemschroeven voorzichtig vastdraaien! Steker inbouwen ( paragraaf "Steker inbouwen") Aansluiten volgens aansluitschema DT81 Voor / aanloop: Aansluiten met 6 aders klemschroeven voorzichtig vastdraaien! magneetschakelaars in de schakelkast Steker inbouwen ( paragraaf "Steker inbouwen") Voor of bedrijf: Aansluiten volgens aansluitschema Overeenkomstig het gewenste motorbedrijf ( of ) wisselbrug, zoals in de volgende afbeeldingen is getoond, monteren Steker inbouwen ( paragraaf "Steker inbouwen") 01734AXX 01735AXX Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 17

18 5 Motor aansluiten via stekerverbinding IS Remaansturing BSR wisselbrug aanpassen voor bedrijf: op de zijde van de wisselbrug: alleen het blank metalen deel van de gemarkeerde tand horizontaal afknippen beveiliging tegen aanraken! 50429AXX voor bedrijf: op de zijde van de wisselbrug: de 2 gemarkeerde tanden horizontaal geheel afknippen 50430AXX Aansluiten volgens aansluitschema DT 81 voor of bedrijf bij dubbele klembezetting ( en ) bij de klem met dubbele bezetting: kabelbrug aansluiten overeenkomstig het gewenste bedrijf: kabelbrug in wisselbrug plaatsen wisselbrug monteren bij de klem met dubbele bezetting: voedingskabel bovenop de wisselbrug aansluiten overige leidingen volgens het aansluitschema aansluiten steker inbouwen ( paragraaf "Steker inbouwen") 01738AXX 18 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

19 Motor aansluiten via stekerverbinding IS 5 Steker inbouwen Het huisdeksel van de IS kan, al naargelang de gewenste kabelinvoerpositie, op het motorgedeelte van de IS worden gemonteerd. Het kabeldeel van de steker zoals in de volgende afbeelding is weergegeven moet vooraf, overeenkomstig de positie van het motorgedeelte van de stekerverbinding in het huisdeksel worden gemonteerd: gewenste kabelinvoerpositie bepalen kabeldeel van de steker hiermee overeenkomstig in het deksel monteren stekerverbinding sluiten kabelwartel vastdraaien 01739AXX Inbouwpositie kabeldeel van de steker in het huisdeksel 01740AXX Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 19

20 5 Motor aansluiten via stekerverbinding ASA1/ASD1 en AMA1/AMD Motor aansluiten via stekerverbinding ASA1/ASD1 en AMA1/AMD AXX De uitvoering ASD1 met één vergrendelingsbeugel voldoet aan het DESINAvoorschrift van het "Verband Deutscher Werkzeugmaschinenhersteller (VDW)". Het motordeel van de ASA1 / ADA1 resp. AMA1 /AMD1 is in de fabriek reeds compleet bedraad, inclusief de extra voorzieningen zoals bv. de remgelijkrichter. Het kabeldeel van de steker moet door de klant bij de vakhandel betrokken worden en volgens de aansluitschema s (meegeleverd met de motor) worden aangesloten Rem aansluiten De rem wordt elektrisch gelicht. De rem valt mechanisch in na het uitschakelen van de spanning. Houdt u rekening met de geldende voorschriften van de desbetreffende arbeidsinspectie m.b.t. de fasenuitvalbeveiliging en de daarbij voorgeschreven schakeling/schakelingwijziging! rem volgens het bijgevoegde aansluitschema aansluiten. aanwijzing: rekening houdend met de te schakelen gelijkspanning en de hoge belastingsstroom moeten óf speciale magneetschakelaars voor de rem of wisselstroommagneetschakelaars met contacten voor de gebruikscategorie AC3 volgens EN toegepast worden. eventueel bij uitvoering met handremlichting monteren hefboom (bij terugspringende handremlichter) inbusbout (bij vastzetbare handremlichter) Remaansturing aansluiten De gelijkstroomplatenrem wordt gevoed door een remaansturing met beveiligingsschakeling. Deze is in de klemmenkast / ISmotordeel ondergebracht of dient in de schakelkast ingebouwd te worden ( hoofdstuk "Aanwijzingen voor de bedrading"). leidingdoorsneden controleren stromen van de remmen ( Hoofdstuk "Technische gegevens" ) remaansturing volgens het betreffende bijgevoegde aansluitschema aansluiten bij motoren met Hisolatie: remgelijkrichter in de schakelkast inbouwen! 20 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

21 Accessoires Accessoires Meegeleverde accessoires volgens het betreffende bijgevoegde aansluitschema aansluiten. Temperatuurvoeler TF Geen spanning aansluiten! De temperatuurvoelers zijn uitgevoerd volgens DIN Controleweerstandsmeting (meetinstrument met U 2,5 V of I < 1 ma): meetwaarde normaal: Ω, weerstand (warm) > 4000 Ω weerstand pooltalomschakelbaar met gescheiden wikkelingen : Ω, weerstand (warm) > 4000 Ω Wikkelingsthermostaat TH De thermostaten zijn standaard in serie geschakeld en openen bij het overschrijden van de wikkelingtemperatuur. Zij kunnen in het bewakingscircuit van de aandrijving worden opgenomen. V AC V DC Spanning U [V] Stroom (cos ϕ = 1.0) [A] Stroom (cos ϕ = 0.6) [A] Contactweerstand max. 1 Ohm bij 5 V = / 1 ma Onafhankelijk aangedreven koelluchtventilatoren Motorgrootte S Systeem VR Systeem VS 24 V DC ± 20 % 1 x 230 V AC, 50 Hz aansluiting stekerverbinding aansluiting in eigen klemmenkast max. aansluitdoorsnede 3x1 mm 2 max. aansluitdoorsnede 3x 1.5 mm 2 kabelwartel Pg7 met binnendiameter 7 mm kabelwartel M16x1.5 Motorgrootte 132M 225 Systeem V 3 x 400 V AC, 50 Hz aansluiting in eigen klemmenkast max. aansluitdoorsnede 4x1.5 mm 2 kabelwartel M16x1.5 Bij het systeem VS kan een transformator aanwezig zijn om de van de standaardspanning afwijkende spanning aan te passen. De systemen VS en V zijn ook voor 60 Hz verkrijgbaar. Gebruik voor het aansluiten van de systemen VS en V het aansluitschema VS resp. V (bestelnummer: ). Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 21

22 5 Accessoires Overzicht SEWencoders Aanduiding ES1T 1) ES1S 2) ES1R CT/DT/CV/ DV soort encoder as voor SEWmotor specificatie voeding 5 V DC gestabiliseerd signaal 5 V DC TTL/RS422 1 V ss sin/cos 24 V DC 5 V DC TTL/RS422 ES1C ES2T 1) ES2S 2) ES2R CV/DV S encoder spanas 5 V DC gestabiliseerd 24 VDC 24 V DC HTL 5 V DC TTL/RS422 1 V ss sin/cos 5 V DC TTL/RS422 ES2C EV1T 1) EV1S 2) EV1R CT/CV DT/DV volle as 5 V DC gestabiliseerd 24 V DC 24 V DC HTL 5 V DC TTL/RS422 1 V ss sin/cos 5 V DC TTL/RS422 EV1C 24 V DC HTL NV11 NV21 ASpur A+BSpur 1 impuls/omwenteling, sluiter NV12 DT/DV met sensoren DC ASpur 2 impuls/omwenteling, sluiter volle as 24 V S NV22 A+BSpur NV16 ASpur 6 impuls/omwenteling, NV26 A+BSpur sluiter AV1Y AV1H CT/CV DT/DV absolute encoder volle as 1) aanbevolen encoder voor bedrijf met MOVITRAC 31C 2) aanbevolen encoder voor bedrijf met MOVIDRIVE 15/24 V DC MSSI communicatie en 1 V ss sin/cos 712 V DC HIPERFACEcommunicatie en 1 V ss sin/cos Informatie voor het aansluiten van de encoders ES1./ES2./EV1. en van de absolute encoder AV1Y en AV1H vindt u in de volgende aansluitschema s: aansluitschema encoder ES1./ES2. resp. EV1: bestelnummer aansluitschema absolute encoder AV1Y.: bestelnummer aansluitschema absolute encoder AV1H.: bestelnummer Encoderaansluiting Let u bij het aansluiten van de encoder aan de regelaar beslist op de aanwijzingen in de technische handleidingen van de betreffende regelaars! max. kabellengte (regelaar encoder): 100 m bij een kabelcapaciteit 120 nf/km aderdoorsnede: 0,20...0,5 mm 2 afgeschermde kabel met paarsgewijs getwiste aders gebruiken (uitzondering: kabel voor HTLencoder) en de afscherming aan beide zijden aarden met een groot contactoppervlak: bij de encoder in de kabelwartel of in de connector van de encoder bij de regelaar op de elektronicaschermklem of aan de behuizing van de SubDsteker legt u de encoderkabel ruimtelijk gescheiden van de vermogenskabels met een afstand van minstens 200 mm. 22 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

23 Voorwaarden voor de inbedrijfstelling I Inbedrijfstelling 6.1 Voorwaarden voor de inbedrijfstelling Bij de inbedrijfstelling beslist de veiligheidsaanwijzingen ( Hoofdstuk 2) aanhouden! Vergewist u zich voor de inbedrijfstelling ervan, dat de aandrijving onbeschadigd en niet geblokkeerd is na langdurige opslagtijd de maatregelen overeenkomstig Hoofdstuk "Voorbereidingen" werden uitgevoerd alle aansluitingen zoals voorgeschreven uitgevoerd zijn de draairichting van de motor/motorreductor juist is (motor rechtsom: U, V, W volgens L1, L2, L3) alle beschermkappen geïnstalleerd zijn zoals voorgeschreven alle motorbeveiligingen actief zijn en op de nominale stroom ingesteld zijn bij hijswerken de terugspringende handremlichting van de rem toegepast wordt geen andere risico s aanwezig zijn Vergewist u zich tijdens de inbedrijfstelling ervan, dat de motor correct loopt (geen overbelasting, geen toerentalvariaties, sterke geluidsontwikkeling enz.) het juiste remkoppel voor de betreffende toepassing is ingesteld ( Hoofdstuk "Technische gegevens") bij problemen ( Hoofdstuk "Storingen tijdens bedrijf") Bij remmotoren met terugspringende handremlichting moet de handremlichterbeugel na de inbedrijfstelling worden verwijderd! Deze kan in de hiervoor bestemde houder aan de buitenzijde van de motor worden bewaard. Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 23

24 6 I 0 Veranderen van de sperrichting bij motoren met terugloopblokkering 6.2 Veranderen van de sperrichting bij motoren met terugloopblokkering X AXX Maat "x" na monteren Motor maat "x" na monteren DT71/80 6,7 mm DT90/DV100 9,0 mm DV112/132S 9,0 mm DV132M 160M 11,0 mm DV160L ,0 mm Het aanlopen van de motor in de blokkeerrichting mag niet plaatsvinden (let op de fasenvolgorde bij het aansluiten). Let bij het aanbouwen van de motor aan een reductor op de draairichting van de laatste as en het aantal trappen. Voor controledoeleinden kan de terugloopblokkering met halve motorspanning eenmalig in de blokkeerrichting bediend worden: 1. Motor spanningsloos maken en beveiligen tegen onbedoeld inschakelen 2. Ventilatorkap (1) en ventilator (2) demonteren, cilinderkopschroeven (3) verwijderen 3. Vring (4) en afdichtingflens met vilten ring (5) verwijderen (vet voor hergebruik opvangen) 4. Borgring (6) verwijderen (niet bij DT 71/80), bovendien bij DV M: vulringen (10) verwijderen 5. Meenemer (8) en klemstellenketting (9) over de tapgaten (7) in zijn geheel er af trekken, 180 draaien en er weer op drukken 6. Het vet weer opbrengen 7. Belangrijk: geen druk of slagen op de klemstellenketting materiaalbeschadiging! 8. Gedurende het inpersen kort voor het invoeren van de klemstellen in de buitenring de rotoras met de hand langzaam in de draairichting draaien. Het klemlichaam glijdt gemakkelijker in de buitenring. 9. Overige onderdelen van de terugloopblokkering van 4. tot 2. in omgekeerde volgorde monteren, let op de montagemaat "x" voor de Vring (4) 24 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

25 Storingen aan de motor 7 7 Storingen tijdens bedrijf 7.1 Storingen aan de motor storing mogelijke oorzaak oplossing motor loopt niet aan voeding onderbroken aansluitingen controleren, corrigeren rem licht niet Hoofdstuk "Storingen aan de rem smeltveiligheid doorgebrand smeltveiligheid vernieuwen motorbeveiliging is aangesproken motorbeveiliging controleren op juiste instelling, event. fout opheffen motor loopt niet aan of loopt slechts zwaar aan motor loopt niet aan in sterschakeling, alleen in driehoekschakeling magneetschakelaar van de motor schakelt niet in, fout in de besturing motor voor driehoekschakeling voorzien, echter in ster geschakeld spanning of frequentie wijken minstens bij het inschakelen sterk af van de nominale waarden koppel bij sterschakeling is niet voldoende besturing van de magneetschakelaar van de motor controleren, eventueel de fout opheffen schakeling corrigeren voor een betere voeding zorgen; doorsnede van de voeding controleren indien de inschakelstroom in driehoek niet te hoog is, direct inschakelen, anders een grotere motor of een speciale uitvoering toepassen (overleg) storing aan de contacten van de sterdriehoekschakelaar storing opheffen verkeerde draairichting motor verkeerd aangesloten twee fasen verwisselen motor bromt en neemt grote rem wordt niet gelicht Hoofdstuk "" Storingen aan de rem" stroom op wikkeling defect motor moet voor reparatie naar de werkplaats rotor loopt aan smeltveiligheden spreken aan of motorbeveiliging schakelt direct uit kortsluiting in de kabel kortsluiting opheffen grote vermindering van toerental bij belasting motor wordt te warm(temperatuur meten) geluidsontwikkeling te hoog kortsluiting in de motor kabel verkeerd aangesloten aardsluiting bij de motor overbelasting spanningsverlies overbelasting koeling onvoldoende omgevingstemperatuur te hoog motor in driehoek geschakeld i.p.v. in ster zoals bedoeld onbetrouwbaar contact in de voeding smeltveiligheid doorgebrand voedingsspanning wijkt meer dan ± 5% van de nominale motorspanning af. Hogere spanning heeft een zeer ongunstig effect bij veelpolige motoren, daar bij deze de nullaststroom bij normale spanning al dicht bij de nominale stroom ligt nominale bedrijfssoort (S1 tot S10, DIN 57530) overschreden, b.v. door te hoge schakelfrequentie kogellagers verspannen, vervuild of beschadigd trilling van de roterende delen voorwerpen in de koelluchtwegen storing in de werkplaats laten verhelpen schakeling corrigeren storing in de werkplaats laten verhelpen vermogensmeting uitvoeren, event. grotere motor toepassen of belasting reduceren doorsnede van de kabel vergroten vermogensmeting uitvoeren, event. grotere motor toepassen of belasting reduceren toevoer van de koellucht verbeteren resp. koelluchtwegen vrijmaken, event. Onafhankelijke koelluchtventilator aanbrengen max. toelaatbare temperatuur controleren schakeling corrigeren onbetrouwbare contact verhelpen oorzaak opzoeken en opheffen (zie boven), smeltveiligheid vervangen motor aanpassen aan de voedingsspanning nominale bedrijfssoort van de motor aanpassen aan de vereiste bedrijfscondities; event. deskundige consulteren voor het bepalen van de juiste aandrijving motor opnieuw uitlijnen, kogellagers inspecteren ( Hoofdstuk "Toegestane typen kogellagers"), event. vet vervangen ( Hoofdstuk "Smeermiddelentabel voor wentellagers SEWmotoren") oorzaak, event. onbalans, opheffen koelluchtwegen reinigen Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 25

26 7 Storingen aan de rem 7.2 Storingen aan de rem storing mogelijke oorzaak oplossing rem licht niet verkeerde spanning op de remaansturing juiste voedingsspanning aansluiten remaansturing uitgevallen remaansturing vervangen, inwendige weerstand en isolatie van de remspoel controleren, schakelapparatuur controleren max. toelaatbare lichtspleet overschreden, lichtspleet controleren vanwege slijtage van de remvoering spanningsverlies over de kabel > 10 % voor juiste aansluitspanning zorgen, kabeldoorsnede controleren ontbrekende koeling, rem wordt te heet remaansturing type BG vervangen door BGE remspoel heeft sluiting in de wikkeling of naar de behuizing complete rem met remaansturing vervangen (werkplaats), schakelapparatuur controleren motor remt niet lichtspleet niet juist lichtspleet controleren remvoering versleten remschijf geheel vervangen remkoppel verkeerd remkoppel veranderen ( Hoofdstuk "Technische gegevens"): door soort en aantal veren rem BMG 05: door inbouw van het qua bouw identieke spoelhuis van de rem BMG 1 rem BMG 2: door inbouw van het qua bouw identieke spoelhuis van de rem BMG 4 alleen BM(G): luchtspleet zo groot, dat de lichtspleet controleren instelmoeren geen speling meer hebben alleen BR 03, BM(G): handremlichter niet juist stelmoeren juist instellen ingesteld rem valt vertraagd in rem wordt aan de wisselspanningszijde geschakeld gelijk en wisselspanningszijdig schakelen (bv. BSR); let op het aansluitschema geluid tijdens bedrijf van de rem slijtage van de vertanding door schokkende aanloop pulserende koppels door verkeerd ingestelde frequentieregelaar selectie controleren instelling van de frequentieregelaar overeenkomstig de technische handleiding controleren/corrigeren 7.3 Storingen bij bedrijf met frequentieregelaar Bij het bedrijf van de motor met frequentieregelaar kunnen ook de in Hoofdstuk "Storingen aan de motor" beschreven symptomen optreden. De betekenis van de opgetreden problemen en de aanwijzingen voor de oplossing hiervan vindt u in de technische handleiding van de frequentieregelaar Indien u de hulp van onze serviceafdeling nodig heeft, vermeld dan: de gegevens het typeplaatje aard en omvang van de storing wanneer en onder welke omstandigheden de storing is opgetreden de vermoedelijke oorzaak 26 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

27 Inspectie en onderhoudsintervallen 8 8 Inspectie / onderhoud Gebruik alleen originele reserveonderdelen overeenkomstig de betreffende onderdeellijsten! Bij vervanging van de remspoel de remaansturing altijd mee vervangen! Motoren kunnen tijdens bedrijf zeer heet worden verbrandingsgevaar! Hijswerkaandrijvingen blokkeren of uitvieren (neerstortgevaar) Voor het begin van de werkzaamheden motor en rem spanningsloos maken en beveiligen tegen onbedoeld herinschakelen! 8.1 Inspectie en onderhoudsintervallen Apparaat / onderdeel Tijdinterval Wat te doen? rem BMG02, BR03, BMG058, BM1562 bij remmen tijdens bedrijf: minstens elke 3000 bedrijfsuren 1) rem inspecteren: remschijfdikte meten remschijf, remvoering lichtspleet meten, resp. instellen ankerschijf meenemer / vertanding drukring motor motor met terugloopblokkering bij gebruik als houdrem: al naargelang de belasting elke 2 tot 4 jaar 1) elke bedrijfsuren slijtagemateriaal wegzuigen schakelcontacten controleren, event. vervangen (b.v. bij inbranden) motor controleren: kogellagers testen, event. vervangen oliekeerring vervangen ventilatiewegen reinigen vloeibare vet van de terugloopblokkering vervangen tachogenerator inspectie / onderhoud volgens bijgevoegde handleiding aandrijving verschillend (afhankelijk van uitwendige invloeden) oppervlak en corrosiewerende lak bijwerken of opnieuw aanbrengen 1) De slijtagetijden worden door veel factoren beïnvloed en kunnen kort zijn. De vereiste inspectie en onderhoudsintervallen moeten individueel en overeenkomstig de selectiedocumenten (bv. Aandrijftechniek in de praktijk, deel 4) door de machinebouwer berekend worden. Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 27

28 8 Voorbereiding onderhoud aan motor en rem 8.2 Voorbereiding onderhoud aan motor en rem Voor het begin van de werkzaamheden de motor en de rem spanningsloos schakelen en beveiligen tegen onbedoeld inschakelen! Incrementele encoder EV1. / absolute encoder AV1H demonteren AXX 50431AXX Inkrementalgeber EV1. Absolutwertgeber AV1H Afdekkap (361) demonteren. Indien aanwezig, de aangebouwde onafhankelijke koelluchtventilator eerst demonteren. Schroef (366) bij de tussenflens losdraaien en afdekplaat (369) wegnemen. Klemnaafverbinding van de koppeling losdraaien. Bevestigingsbouten (232) losdraaien en spanschijven (251) naar buiten draaien. De pulsgever (220) samen met de koppeling (233) wegnemen. Tussenflens (236) na het verwijderen van de bouten (234) loswrikken. Aanwijzing: Let er bij het opnieuw samenbouwen op dat de rondloopafwijking van de astap 0,05 mm is. 28 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

29 Voorbereiding onderhoud aan motor en rem 8 Incrementele encoder ES1.. / ES2.. demonteren AXX afdekkap (361) demonteren. bevestigingsbouten (733) van de reactiearm losdraaien. het schroefdeksel aan de achterzijde van de pulsgever (220) openen. centrale bevestigingsbout (367) ca 23 slagen lossen en de conus door een lichte tik op de boutkop lossen. Hierna de bevestigingsbout verwijderen en de encoder er af trekken. Aanwijzing: Bij het weer samenbouwen: de astap van de encoder met NocoFluid insmeren. de centrale bevestigingsbout (367) met 2,9 Nm vastdraaien. Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 29

30 8 Voorbereiding onderhoud aan motor en rem Inductieve naderingsschakelaars NV1./ NV2. demonteren CXX Let op! De ventilator dient beslist stil te staan! Stekker lostrekken Ventilatorkap compleet met NV1./ NV2. wegtrekken, niet kantelen, om beschadiging van de opnemer te voorkomen. In het geval dat het montageblok van de ventilatorkap werd weggenomen of is losgeraakt, dient er bij het opnieuw monteren op gelet te worden dat: het schakelvlak van de opnemer op een afstand van 3,5 mm vanaf de zijde van de prisma ingesteld is ( bovenstaande afbeelding). 30 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

31 Inspectie / onderhoudswerkzaamheden motor Inspectie / onderhoudswerkzaamheden motor Voorbeeld: motor DFT AXX Legenda 1 Borgring 8 Borgring 15 Zeskantbout 2 Slingerschijf 9 Rotor 16 VRing 3 Asafdichtring 10 Nilosring 17 Ventilator 4 Afdichtschroef 11 Kogellager 18 Borgring 5 A(flens) lagerschild 12 Vulring 19 Ventilatorkap 6 Borgring 13 Stator 20 Kapschroef 7 Kogellager 14 Blagerschild Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 31

32 8 Inspectie / onderhoudswerkzaamheden motor Procedure Motor en rem spanningsloos schakelen en beveiligen tegen onbedoeld inschakelen! 1. indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator en encoder demonteren ( Hoofdstuk "Voorbereiding onderhoud aan motor en rem") 2. flens resp. ventilatorkap (19), ventilator (17) demonteren 3. zeskantschroeven (15) van A (5) en Blagerschild (14) demonteren, stator (13) van Alagerschild losmaken 4. bij motoren met rem BM/BMG: klemmenkastdeksel openen, kabel van de rem losnemen van de gelijkrichter Blagerschild met rem van de stator drukken en voorzichtig afnemen rembekabeling eventueel m.b.v. sleepdraad meevoeren stator ca. 34 cm wegtrekken 5. bij motoren met rem BMG02, BR03: rem compleet met remlichtbeugel (bij de uitvoering met handremlichtbeugel) wegnemen 6. visuele controle: is er olie of vocht in de stator aanwezig? nee, verder met 9. indien vocht, verder met 7. indien olie, motor in de fabriek laten repareren 7. indien er vocht in de stator aanwezig is: bij motorreductoren: motor van reductor demonteren bij motoren zonder reductor: Aflens demonteren rotor (9) uitbouwen 8. wikkelingen reinigen, drogen en elektrisch controleren ( Hoofdstuk "Voorbereidingen") 9. kogellagers (7, 11) vervangen (uitsluitend door toegestane lagers Hoofdstuk "Toegestane typen kogellagers") 10.asdichtring (3) in Alagerschild vervangen 11.statorzitting opnieuw afdichten en VRing resp. labyrinthafdichting (DR63) invetten 12.motor, rem etc. monteren 13.aansluitend eventueel de reductor controleren ( technische handleiding van de reductor) Smering van de terugloopblokkering De terugloopblokkering is vanaf de fabriek met het corrosiewerende vloeibare vet Mobil LBZ gesmeerd. Wilt u een ander vet gebruiken, dan moet dat overeenkomen met de NLGIklasse 00/000 met een basisviscositeit van 42 mm2/s bij 40 C op basis van lithiumzeep en minerale olie. Het temperatuurbereik loopt van 50 C tot +90 C. De benodigde hoeveelheid vet staat in de volgende tabel.. Motortype 71/80 90/ / M/160M 160L/225 vet [g] Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

33 Inspectie / onderhoudswerkzaamheden rem BMG Inspectie / onderhoudswerkzaamheden rem BMG02 Meten van de remschijf, vervangen van de rem BMG02 De status van de remschijf wordt bepaald door meting van de dikte van de remschijf. Wanneer de minimale waarde hiervan bereikt is dient de rem BMG02 vervangen te worden ( volgende afbeelding). De lichtspleet kan niet nagesteld worden. 1 2 d AXX 1. Motor en rem spanningsloos schakelen en beveiligen tegen onbedoeld inschakelen! 2. Handremlichter (1) (bij uitvoering met handremlichter) losschroeven, ventilatorkap en ventilator demonteren 3. Bouten (2) lossen en rem compleet met remlichtbeugel (bij uitvoering met handremlichter) wegnemen 4. Dikte "d" van de remschijf (3) meten: Rem dikte "d" van de remschijf max. remkoppel type max. min. [Nm] BMG Wanneer de minimale dikte van de remschijf bereikt is, dient de complete rem vervangen te worden. 6. Complete rem op de motor steken: u dient er op te letten dat de vertanding van de remschijf (4) pakt in de vertanding van de meenemer (5) de elektrische voedingskabel van de rem door het Blagerschild en het inwendige van de motor naar de klemmenkast geleiden. 7. Rem met bouten (2) weer aan het Blagerschild monteren 8. Ventilator en ventilatorkap weer monteren, handremlichterhefboom (1) (bij uitvoering met handremlichter) weer inschroeven 5,4 5,6 0,8 1,2 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 33

34 8 Inspectie / onderhoudswerkzaamheden rem BR Inspectie / onderhoudswerkzaamheden rem BR AXX Legenda 1 Meenemer 7 Remschijf 13 Remlichthefboom 2 Klem 8 Ankerplaat met tapeinde 14 Remlichtbeugel 3 Borgring 9 Dempplaat 15 Afdichtring 4 Remplaat 10 Remveren 16 Borgmoer 5 Bout 11 Remspoelhuis 17 Conische veer 6 Geleidering 12 Bout 18 Afdichttule 34 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

35 Inspectie / onderhoudswerkzaamheden rem BR03 8 Rem BR03 inspecteren, lichtspleet instellen De lichtspleet is niet nastelbaar en kan alleen gemeten worden bij het lichten van de rem, als de slag van de ankerplaat. 1. Motor en rem spanningsloos schakelen en beveiligen tegen onbedoeld inschakelen! 2. Handremlichthefboom (13) (bij de uitvoering met handremlichter) losschroeven, ventilatorkap en ventilator demonteren 3. Borgmoeren (16) demonteren en bij aanwezige handremlichter de conische veren (17) en de remlichtbeugel (14) wegnemen 4. Afstand x ( volgende afbeelding) in rusttoestand van de rem meten: X 50066AXX vanaf het uiteinde van het in de ankerplaat (8) aangebrachte tapeinde tot het remspoelhuis (11) 5. Rem elektrisch lichten 6. Afstand x meten bij gelichte toestand van de rem: vanaf het uiteinde van het in de ankerplaat (8) aangebrachte tapeinde tot het remspoelhuis (11) 7. De verschilwaarde komt overeen met de werklichtspleet d.w.z. de slag van de ankerplaat (18): wanneer de werklichtspleet 0,8 mm is, conische veren (17), handremlichtbeugel (14) en borgmoeren (16) weer monteren wanneer de lichtspleet 0,8 mm is, dient de rem compleet vervangen te worden via de stelmoeren de langsspeling "s" tussen de conische veren (platgedrukt) en de stelmoeren ( volgende afbeelding) instellen s rem langsspeling s [mm] BR BXX Belangrijk: De langsspeling "s" is nodig om bij slijtage van de remvoering de ankerplaat te kunnen laten volgen. Anders is de goede remwerking niet gewaarborgd. Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren 35

36 8 Inspectie / onderhoudswerkzaamheden rem BR03 8. Gedemonteerde onderdelen weer monteren. De nieuwe rem (bij remlichtspleet 0,8 mm) compleet op de motor schuiven ( volgende afbeelding): er op letten dat de vertanding van de remplaat pakt in de vertanding van de meenemer en dat de steker aan de motorzijde past in de stekerbus op het remdeel AXX Remkoppel B03 veranderen Het remkoppel kan stapsgewijs veranderd worden ( Hoofdstuk "Schakelarbeid tot nastelling, lichtspleet, remkoppels BR03, BMG058 ) door het inbouwen van verschillende remveren door het aantal remveren 1. Motor en rem spanningsloos schakelen, beveiligen tegen onbedoeld inschakelen! 2. Remlichthefboom (13) (bij de uitvoering met handremlichter) wegnemen, ventilatorkap en ventilator demonteren 3. Bouten (12) losdraaien en rem compleet (bij uitvoering met handremlichter) verwijderen 4. Bouten (5) losdraaien en geleidering (6) met remplaat (4), remschijf (7), ankerplaat (8) en dempplaat (9) wegnemen 5. Remveren (10) uit het remspoelhuis (11) nemen en vervangen door nieuwe exemplaren 6. Nieuwe remveren symmetrisch aanbrengen 7. Dempplaat (9) zodanig over de twee op de ankerplaat aangebrachte tapeinden schuiven dat de hoge zijde van het ingedrukte motief naar de ankerplaat gericht is 8. Ankerplaat (8): samen met de dempplaat (9) op de remveren (10) plaatsen de in de ankerplaat (8) aangebrachte tapeinden geleiden door de boringen in het remspoelhuis 6), letten op de juiste positie van de ankerplaat 9. Remschijf (7) met de vlakke zijde op de ankerplaat (8) leggen Aanwijzing: de remvoering niet in contact brengen met vet of olie! 10.Geleidering (6) met remplaat (4) op remschijf (7) leggen, naar onderen drukken en bouten (5) monteren 36 Technische handleiding Draaistroommotoren, Asynchrone servomotoren

Aanvulling op de Technische Handleiding Motor/remmotor DT/ET56..+/BMG. Attentie: veiligheidsbril gebruiken - risico door brokstukken!

Aanvulling op de Technische Handleiding Motor/remmotor DT/ET56..+/BMG. Attentie: veiligheidsbril gebruiken - risico door brokstukken! Deze informatie vervangt niet de uitvoerige Technische Handleiding! Alleen installeren door elektrotechnisch geschoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en de Technische

Nadere informatie

Explosiebeveiligde draaistroommotoren, draaistroomremmotoren

Explosiebeveiligde draaistroommotoren, draaistroomremmotoren Explosiebeveiligde draaistroommotoren, draaistroomremmotoren Uitgave 07/2003 Technische handleiding 11216689 / NL SEWEURODRIVE Inhoudsopgave 1 Belangrijke aanwijzingen... 5 2 Veiligheidsaanwijzingen...

Nadere informatie

Explosiebeveiligde draaistroommotoren, draaistroomremmotoren

Explosiebeveiligde draaistroommotoren, draaistroomremmotoren Explosiebeveiligde draaistroommotoren, draaistroomremmotoren Uitgave 03/2002 Technische handleiding 1053 3672 / NL SEWEURODRIVE Inhoudsopgave 1 Belangrijke aanwijzingen... 2 Veiligheidsaanwijzingen...

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service Draaistroommotoren DRS/DRE/DRP Uitgave 07/2007 11651873 / NL Technische handleiding SEW-EURODRIVE Driving the

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleidingen

Aanvulling op de technische handleidingen Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleidingen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Nadere informatie

13 Bouwvormen en maatbladen draaistroommotoren

13 Bouwvormen en maatbladen draaistroommotoren Bouwvormaanduidingen draaistroommotoren Bouwvormen en maatbladen draaistroommotoren. Bouwvormaanduidingen draaistroommotoren Positie van de aansluitklemmenkast en de kabelinvoerpositie X 70 (T) 0 (R) 0

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ Service & Reparatie Tweeschijfsrem voor theatertoepassingen BMG..T A6.C86 Uitgave 06/2004 11295287 / NL Technische handleiding SEW-EURODRIVE Driving the

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding

Aanvulling op de technische handleiding Aandrijftechniek \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Services *22141472_0615* Aanvulling op de technische handleiding SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49

Nadere informatie

Technische handleiding. Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren. Uitgave 10/2008 16715284 / NL

Technische handleiding. Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren. Uitgave 10/2008 16715284 / NL Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren Uitgave 10/2008 16715284 / NL Technische handleiding SEW-EURODRIVE

Nadere informatie

Uitgave. MOVIDRIVE compact 04/2002. Systeemhandboek / NL

Uitgave. MOVIDRIVE compact 04/2002. Systeemhandboek / NL MOVIDRIVE compact Uitgave 04/2002 Systeemhandboek 1053 3877 / NL SEW-EURODRIVE 1 Belangrijke aanwijzingen... 6 1 2 Systeembeschrijving... 8 2 kva f i n P Hz P6.. P60. P600 3 Technische gegevens en afmetingen...

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren.

Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren. Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren. - Aanbouwmaten. Download hiervoor onze motoren App (app-store). Hierin zijn alle aanbouwmaten van motoren maar ook bij behorende

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Uitgave 11/2013 20187807 / NL SEW-EURODRIVE Driving

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR63/eDR63, DVE250, DVE280

Aanvulling op de technische handleiding Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleiding Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Uitgave 11/2012 19494882

Nadere informatie

Aandrijftechniek in de praktijk. SEW-platenremmen. Uitgave 06/2006 11354682 / NL

Aandrijftechniek in de praktijk. SEW-platenremmen. Uitgave 06/2006 11354682 / NL Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service SEW-platenremmen Uitgave 06/006 568 / NL Aandrijftechniek in de praktijk SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

Montage- en gebruiksvoorschriften

Montage- en gebruiksvoorschriften Montage- en gebruiksvoorschriften VIMARC vibratormotoren type AXE t/m GXE Verhoogde veiligheid "EExe" Volgens EN 50014 en EN 50019 07/01 Vimarc B.V. P.O. Box 3316, 4800 DH Breda, Nederland ING Bank Breda

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

ASZ... Potentiometers. Building Technologies Division. ASZxx.3x

ASZ... Potentiometers. Building Technologies Division. ASZxx.3x 7 921 ASZxx.7xx / ASZxx.8xx ASZxx.7xx / ASZxx.8xx ASZxx.9xx Potentiometers ASZ... Voor aanbouw aan de servomotoren SQM... en SQN... voor de elektrischen signalering van de posities van de servomotorassen.

Nadere informatie

Correcties. Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR/DV/DT, asynchrone servomotoren CT/CV. Uitgave 07/2004 LA / NL

Correcties. Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR/DV/DT, asynchrone servomotoren CT/CV. Uitgave 07/2004 LA / NL Motorreductoren \ Industriële tandwielkasten \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR/DV/DT, asynchrone servomotoren CT/CV Uitgave 07/2004 11446285

Nadere informatie

Technische handleiding. Ferrietkernen HD. Uitgave 03/2008 1664 5685 / NL. www.sew-eurodrive.com

Technische handleiding. Ferrietkernen HD. Uitgave 03/2008 1664 5685 / NL. www.sew-eurodrive.com Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002 AquaOxy500 - - A AOY0001 B AOY0004 C AOY0003 D ; ; AOY0002 2 - - E AOY0008 F AOY0006 3 - - G AOY0009 H AOY0010 4 - - I AOY0007 5 Veiligheidsinstructies - NL - Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding Verkorte handleiding PumpDrive 4070.801/2--51 Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar Montagevarianten: Motormontage (MM) Wandmontage (WM) Schakeltkastmontage (CM) Verkorte handleiding 1 Over

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Montage- en gebruiksvoorschriften

Montage- en gebruiksvoorschriften Montage- en gebruiksvoorschriften VIMARC vibratormotoren type AXD t/m GXD Drukvast omhulsel "EExd" Volgens EN 50014 en EN 50018 07/01 Vimarc B.V. P.O. Box 3316, 4800 DH Breda, Nederland ING Bank Breda

Nadere informatie

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE De veilige & compacte oplossing! OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE Voor het aansturen van roldeuren en rolhekken welke tegen een valbeweging beveiligd moeten zijn en waar een beperkte montageruimte aanwezig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Correcties. MOVIDRIVE MDX61B Besturingskaart MOVI-PLC DHP11B. Uitgave 09/2005 FA / NL

Correcties. MOVIDRIVE MDX61B Besturingskaart MOVI-PLC DHP11B. Uitgave 09/2005 FA / NL Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Besturingskaart MOVI-PLC DHP11B FA361510 Uitgave 09/2005 11456671 / NL Correcties SEW-EURODRIVE

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ & Reparatie Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE, asynchrone servomotoren CT/CV A6.C01 Uitgave 07/200 11291680 / NL Technische handleiding SEWEURODRIVE

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Thermo-elektrische ventielklep, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011

ABB i-bus KNX Thermo-elektrische ventielklep, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011 Technische gegevens 2CDC508159D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving De thermo-elektrische ventielklep is bedoeld voor het openen en sluiten van kleppen in verwarmings-, airco- en ventilatiesystemen.

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380 Aanvullende handleiding Connector ISO 4400 voor niveaudetectiesensoren Document ID: 30380 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Algemene veiligheidsinstructies... 3.3 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Montage- en gebruiksvoorschriften

Montage- en gebruiksvoorschriften Montage- en gebruiksvoorschriften VIMARC vibratormotoren type FY - GY Standaarduitvoering Vimarc B.V. P.O. Box 3316, 4800 DH Breda, Nederland ING Bank Breda 65.75.82.786 Terheijdenseweg 169, 4825 BJ Breda,

Nadere informatie

Instructies voor Montage & Onderhoud

Instructies voor Montage & Onderhoud Instructies voor Montage & Onderhoud Rosenberg Ventilatoren Postbus 62 3734 ZH Den Dolder Elandlaan 8 3734 CP Den Dolder Tel. 030-274 82 82 Fax 030-274 82 88 www.rosenberg.nl post@rosenberg.nl Deze instructies

Nadere informatie

Ridder PositioningUnit RPU

Ridder PositioningUnit RPU Producthandleiding Ridder PositioningUnit RPU 265036NL - V03-2014.06 Ridder Drive Systems Lorentzstraat 36-38 3846 AX Harderwijk Postbus 360 3840 AJ Harderwijk Nederland T +31 (0)341 416 854 F +31 (0)341

Nadere informatie

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Constructie en werking Het pneumatische regelventiel type 3351 bestaat uit een open-/dichtventiel en een membraanaandrijving,

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Elektrische servomotoren

Elektrische servomotoren 4 573 SQS35.53, SQS65.5 met nulspanningsterugloop, zonder handbediening SQS35.00, SQS65, SQS85.00 zonder nulspanningsterugloop, met handbediening Elektrische servomotoren voor afsluiters met 5,5 mm slag

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP091, DP092 Buitenpost opbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4

Nadere informatie

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type 42-14 type 42-18 Type 42-24 A type 42-28 A Type 42-24 B type 42-28 B Type 42-24 A Type 42-28 A figuur 1 Verschildrukregelaar 1. Constructie en werking De verschildrukregelaar

Nadere informatie

Uitgave. Energiezuinige motoren DTE / DVE 10/2003. Catalogus 11239182 / NL

Uitgave. Energiezuinige motoren DTE / DVE 10/2003. Catalogus 11239182 / NL Energiezuinige motoren DTE / DVE Uitgave 10/2003 Catalogus 11239182 / NL SEW-EURODRIVE Inhoudsopgave 1 De SEW-EURODRIVE-organisatie... 4 2 Productbeschrijving... 6 2.1 Typeaanduiding energiezuinige motoren...

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

Handleiding Kabelhaspel RGK serie

Handleiding Kabelhaspel RGK serie Beste klant, Wij danken u voor de keuze en het vertrouwen in onze producten. Het product dat u kocht is gebouwd in Europa en voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen. We wensen u veel plezier met uw kabelhaspel.

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. Voor continu metende sensoren. Document ID: 34457

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. Voor continu metende sensoren. Document ID: 34457 Aanvullende handleiding Connector Harting HAN 7D Voor continu metende sensoren Document ID: 34457 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Correct gebruik... 3 1.2 Niet toegestaan gebruik...

Nadere informatie

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor installatie en gebruik van de LD (Lage Druk) luchtmessen van Fiktech B.V. Deze handleiding dient beschikbaar en

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Uitgave. Explosiebeveiligde aandrijvingen 12/2003. Catalogus / NL

Uitgave. Explosiebeveiligde aandrijvingen 12/2003. Catalogus / NL Explosiebeveiligde aandrijvingen Uitgave 12/2003 Catalogus 11223871 / NL SEW-EURODRIVE Inhoudsopgave 1 De SEW-EURODRIVE-organisatie...7 1 2 Productbeschrijving en typenoverzicht...9 2 3 Selectie explosiebeveiligde

Nadere informatie

Correcties. Explosiebeveiligde industriële tandwielkasten rechte en haakse tandwielkasten serie X.. * _0215*

Correcties. Explosiebeveiligde industriële tandwielkasten rechte en haakse tandwielkasten serie X.. * _0215* Aandrijftechniek \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Services *21372268_0215* Correcties Explosiebeveiligde industriële tandwielkasten rechte en haakse tandwielkasten serie X.. Uitvoer 02/2015

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing doseergoten, type DS.

Gebruiksaanwijzing doseergoten, type DS. Pag. 1-5 Gebruiksaanwijzing doseergoten, type DS. Pag. 2-5 Montagevoorschriften. Om de doseergoot correct te kunnen installeren is een voldoende stevige opstelling nodig waarop de goot geplaatst kan worden.

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

Réf. 2306-4.33 / b - 1.98 COMPABLOC. Cb 1701 - Cb 1702 - Cb 1703 Installatie en onderhoud. GN 002907 a

Réf. 2306-4.33 / b - 1.98 COMPABLOC. Cb 1701 - Cb 1702 - Cb 1703 Installatie en onderhoud. GN 002907 a Réf. 206-4. / b - 1.98 COMPABLOC - Installatie en onderhoud GN 002907 a AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE Voor de reductor : - Verwijder de asbeveiligingen (plastic dopjes). - Monteer de reductoren op

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

12 Aanwijzingen en technische gegevens draaistroommotoren

12 Aanwijzingen en technische gegevens draaistroommotoren Voorbeelden van verschillende uitvoeringen Catalogus GX00 Aanwijzingen en technische gegevens draaistroommotoren.1 Voorbeelden van verschillende uitvoeringen (e) DFT/DFV.. 1 1 Afbeelding : explosiebeveiligde

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-7W MPV-7WR MPV-7/14W MPV-7/14WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding Voedingseenheid 320 ma Voedingseenheid 640 ma Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1/8 LUCHTGORDIJN ECONOMIC B

GEBRUIKSAANWIJZING 1/8 LUCHTGORDIJN ECONOMIC B GEBRUIKSAANWIJZING 1/8 Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies en adviezen voor veilig gebruik. Om het product goed te laten functioneren en voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Montagehandleiding 810070-01 GESTRA Niveau-elektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Montagehandleiding 810070-01 GESTRA Niveau-elektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Montagehandleiding 80070-0 GESTRA Niveau-elektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Afmetingen NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 warmteisolatie ketelwand voorlansflens DN 00 DN

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011 Technische gegevens 2CDC508163D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving Het Magneetcontact EnOcean is een opbouwapparaat voor de montage op ramen en deuren. en herkent wanneer ramen of deuren geopend of

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inbouwhandleiding Pagina 26 Wijnklimaatkast NL 7085 665-00 EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inhoud Leveringsomvang...26 Afmetingen van het apparaat...26 Apparaat transporteren...27 Inbouwmaten...28 Ventilatie

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem AC-500 buiten unit INSTALLATIE HANDLEIDING 2 Functies luidspreker nachtzicht LED verlichting kleuren CCD camera naamlabels beldrukknop microfoon Meegeleverde artikelen Buiten unit

Nadere informatie

draaistroommotoren 4AP met lenze schijfrem IP55 63 t/m 132 type huisgrootte vermogens (S1-50 Hz) 0,18 t/m 11 kw 0,12 t/m 7,5 kw 0,12 t/m 5,5 kw

draaistroommotoren 4AP met lenze schijfrem IP55 63 t/m 132 type huisgrootte vermogens (S1-50 Hz) 0,18 t/m 11 kw 0,12 t/m 7,5 kw 0,12 t/m 5,5 kw type 4AP draaistroommotoren met lenze schijfrem IP55 huisgrootte 63 t/m 132 vermogens (S1-50 Hz) 0,18 t/m 11 2-polig, 3000 min -1 0,12 t/m 7,5 4-polig, 1500 min -1 0,12 t/m 5,5 6-polig, 1000 min -1 0,04

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Het ombouwen of aanbrengen van welke modificatie aan de ventilator dan ook is niet toegestaan.

Het ombouwen of aanbrengen van welke modificatie aan de ventilator dan ook is niet toegestaan. Toepassing : De UT ventilatorbox is een universeel inzetbare geluidsgeïsoleerde box met ingebouwde middeldruk afzuigventilator. De box is inzetbaar als individuele afzuigunit of als booster -ventilator

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service Veilige uitschakeling applicaties Uitgave 06/007 68688 / NL Handboek SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56)

Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56) 11 31 001 Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56) Benodigd speciaal gereedschap: 00 9 250 11 2 300 11 3 240 11 3 244 11 3 250 11 3 260 11 3 292 11 4 220 11 6 150 11 6 180 (zo nodig inlaat- of uitlaatzijde)

Nadere informatie

Verwarmingselement. Building Technologies Division

Verwarmingselement. Building Technologies Division 7 923 Verwarmingselement AGA63 Verwarmingselement voor toepassing op SKP... en SKL servomotoren. De AGA63 breidt het toepassing gebied uit voor de servomotoren bij lage of sterk wisselende omgevingstemperaturen.

Nadere informatie

Reparatiehandleiding voor. koppelschotel JSK 26 D

Reparatiehandleiding voor. koppelschotel JSK 26 D Reparatiehandleiding voor koppelschotel JSK 26 D ZDE 199 7 17 6/213 1 Voorwoord Inhoudsopgave Pagina Koppelschotels zijn mechanische koppelinrichtingen voor voertuigen welke onderhevig zijn aan typegoedkeuring

Nadere informatie