Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang"

Transcriptie

1 Profielschets Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer:

2 Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze en innovatieve organisatie die al meer dan dertig jaar professionele opvangvoorzieningen biedt voor kinderen van nul tot dertien jaar. In de regio in en rond Alphen aan den Rijn biedt zij kinderopvang aan op 75 locaties, variërend van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang en gastouder- en vakantieopvang. Bij Junis werken circa 600 medewerkers die met hart en ziel en vanuit een goed ontwikkelde pedagogische visie iedere dag zorgen voor een veilige opvang en ontwikkeling van de kinderen. Junis kent een informele cultuur waarin betrokkenheid en klantgerichtheid belangrijke kenmerken zijn. Regionaal krijgt zij veel erkenning als ondernemende en deskundige partner die het kind centraal zet. De afgelopen jaren heeft de kinderopvang zware klappen opgelopen door de crisis en een grillig overheidsbeleid. Junis heeft tijdig ingespeeld op de gevolgen van de krimp en is alweer volop bezig een nieuwe strategie in te zetten, waarbij de focus nog meer is komen te liggen op ondernemerschap in alle lagen van de organisatie. In haar nieuwe strategie meebewegen met de klant wil Junis het aanbod nog meer afstemmen op de behoeften van de ouders c.q. klanten door bijvoorbeeld het bieden van extra services en nog meer flexibele producten. Junis wil in de toekomst nog meer groeien en zij streeft dan ook naar verdere schaalvergroting in de regio het Groene Hart. Voor de komende periode liggen de prioriteiten van deze financieel gezonde organisatie op verdere groei door overname, het verder ontwikkelen van een innovatief en onderscheidend aanbod, het aanscherpen van de klantprocessen, verdere controle op kostenbeheersing en meer samenwerking in de keten. Organisatie De organisatie van Junis bestaat voor het merendeel uit zeer enthousiaste en betrokken medewerkers, die proactief zijn en open staan voor veranderingen. De organisatie wordt bestuurd door een ondernemende directeur-bestuurder, die leiding geeft aan een energiek en dynamisch managementteam. Het managementteam bestaat, naast de directeurbestuurder, uit twee Managers Kinderopvang, een Manager Bedrijfsvoering

3 en een Manager P&O. De Managers Kinderopvang geven ieder, op basis van integraal management, leiding aan vijf tot zes clustermanagers die elk weer verantwoordelijk zijn voor een aantal kinderopvang locaties. Momenteel staat Junis aan de vooravond van een aantal grote veranderingen wat betreft haar organisatie en inrichting. Zo heeft zij zojuist de overname van de kinderopvangorganisatie De Drie Ballonnen afgerond. De Drie Ballonnen is qua omvang gelijk aan 40% van Junis en heeft in totaal zes kinderopvanglocaties met diverse BSO s. Naast een schaalvergroting van Junis in het Groene Hart, heeft de overname ook gevolgen voor de organisatiestructuur van Junis. Om mee te kunnen gaan in deze veranderingen en een verdere professionaliseringsslag te maken, wil Junis haar managementteam verder versterken en wil zij binnen haar managementteam een aantal wijzigingen gaan doorvoeren. Vanwege de overname van De Drie Ballonnen en de groei van de organisatie is besloten om de functie van Manager Bedrijfsvoering aan te passen. Momenteel is de Manager Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het beheer en beleid ten aanzien van financiën, ICT, facilitaire zaken, klantenservice en marketing en communicatie. Gezien de dynamiek van Junis en de constante groei waar zij mee te maken heeft, is besloten om de huidige functie van Manager Bedrijfsvoering op te splitsen in twee nieuwe functies; een Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering en een Manager Marketing & Sales. Dit om de verschillende uitdagingen waar Junis op dit moment voor staat verder vorm te kunnen geven en een goede aansturing van de diverse afdelingen te waarborgen. Beide functies zullen onderdeel uitmaken van het MT van Junis. De Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering zal verantwoordelijk zijn voor financiën, ICT en facilitaire zaken. De Manager Marketing & Sales zal verantwoordelijk zijn voor klantenservice, marketing en communicatie.

4 Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Energieke en resultaatgerichte manager voor sterk groeiende organisatie De Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering rapporteert rechtstreeks aan de directeur-bestuurder. Als plaatsvervanger en rechterhand van de directeur-bestuurder adviseert en ondersteunt de Adjunct-directeur o.a. over de bedrijfsvoering en de strategie van de organisatie. Als lid van het MT denkt de Adjunct-directeur proactief mee over vraagstukken en ontwikkelingen waar Junis mee te maken heeft of gaat krijgen. Daarnaast neemt de Adjunct-directeur een belangrijke rol in bij de informatievoorziening richting de Raad van Toezicht en zorgt hij ervoor dat de governance structuur van de organisatie wordt bewaakt. In deze nieuwe functie is de Adjunct-directeur verantwoordelijk om de strategische visie en beleid van Junis te vertalen naar concreet financieel- en bedrijfsbeleid. De Adjunct-directeur is daarbij verantwoordelijk voor het realiseren en bewaken van de gewenste financiële positie van Junis. Daarnaast geeft de Adjunct-directeur sturing aan de afdelingen financiën, ICT en facilitaire zaken. Na de overname van De Drie Ballonnen zal de afdeling Financiën bestaan uit 10 medewerkers (7,4 fte) en de afdeling Facilitaire zaken uit 5 medewerkers (3,7 fte). ICT is geoutsourced aan een externe organisatie. Met het oog op verdere toekomstige groei van Junis zal de Adjunctdirecteur een grote rol spelen in het realiseren van de verdere groei van Junis. De Adjunct-directeur zal hierbij de directeur-bestuurder ondersteunen en samen met de directeur-bestuurder (mogelijke) overnames voorbereiden en vorm geven. Daarnaast vraagt de grote dynamiek van Junis om een goede aansluiting vanuit de bedrijfsvoering. De uitdaging voor de Adjunctdirecteur is dan ook om de bedrijfsvoering goed te laten aansluiten bij de snelle groei van Junis. De Adjunct-directeur zal hierbij goed van buiten naar binnen moeten kunnen kijken en denken, en kunnen zien welke veranderingen en aanpassingen nodig zijn.

5 Verantwoordelijkheden De resultaat- en werkgebieden van de Adjunct-directeur zijn o.a.: Plaatsvervanger en sparringpartner van de directeur-bestuurder o.a. op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en governance. Als MT-lid mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de strategie van de organisatie. Richting geven aan de verdere de professionalisering van de bedrijfsvoering en verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. Aansturen afdelingen Financiën, ICT en Facilitaire zaken. De adjunctdirecteur draagt hierbij zorg voor de aansluiting van de afdelingen bij de groei van Junis. Vertalen van nieuwe trends en ontwikkelingen in de (commerciële) kinderopvang naar de strategie en bedrijfsvoering van Junis. Op basis van inhoudelijke kennis en ervaring integraal sturing geven aan ontwikkelingen en verdere optimalisatie van processen binnen het financiële, facilitaire en ICT beleid. Uitvoering geven aan het financieel beheer van de organisatie. Verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van de leidinggevenden betreffende het budgetbeheer op basis van de management- en stuurinformatie. Vertalen beleidsplannen van de organisatie naar concrete doelstellingen voor de onderscheidende beleidsgebieden en faciliteren van de realisatie daarvan. Doet ten aan zien van specifieke onderdelen die voortvloeien vanuit de bedrijfsvoering voorstellen voor verbeteringen. Continu oog houden voor de financiële positie van de organisatie en verbeteren van de financiële positie en dienstverlening in relatie tot de markt. Taakgebieden Vanuit economisch en financieel oogpunt aansturen van totale bedrijfsvoering, teneinde de begrote omzet en resultaten te behalen. Beleidsontwikkeling op korte en lange termijn inzake de beleidsgebieden (financiën, ICT en facilitaire zaken). Het ontwikkelen en (laten) opstellen, analyseren, interpreteren en rapporteren van de periodieke en jaarlijkse cijfers,

6 managementrapportages, managementinformatiesystemen, adequate marktanalyses en marktgegevens. Opstellen, ontwikkelen en zorgdragen voor een efficiënte en effectieve planning, control cyclus en (meerjaren) begrotingscyclus/ jaarrekening(en). Het (laten) opstellen en motiveren van de jaarlijkse begroting en meerjarenbegroting. Ontwikkelen en (laten) beheren van de bedrijfsrisicoanalyses. Voorstellen doen voor de tariefsbepaling. Beleidsontwikkeling op lange en korte termijn inzake liquide middelen. Beleidsontwikkeling op lange en korte termijn ten aanzien van investeringen en afschrijvingen. Beleidsontwikkeling op lange en korte termijn inzake financiering accommodatie en groot onderhoud, huur- en (ver)koop contracten. Beleidsontwikkeling/uitvoering op lange en korte termijn van het MJOP (meerjarenonderhoudsplan), dagelijks onderhoud en centrale inkoop. Contact onderhouden met de externe accountant en andere samenwerkingspartners. Ervaring en vaardigheden Academisch werk- en denkniveau met opleiding op financieel of bedrijfseconomisch gebied. Leidinggevende ervaring bij voorkeur opgedaan in commerciële dienstverlenende omgeving. Kennis en ervaring met fusies en overnames. Kennis en ervaring met veranderingsprocessen. Ervaring met optimaliseren van bedrijfsprocessen en inzicht in organisatieontwikkeling. Ruime kennis van ICT en ervaring met informatiemanagement. Analytisch en cijfermatig sterk. Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Affiniteit en/of visie op kinderopvang in relatie tot de functie.

7 Competenties en persoonlijkheid Is proactief, besluitvaardig en doortastend. Stuurt aan op resultaten en gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg. Heeft een goed bedrijfseconomisch inzicht en stuurt aan op resultaten. Is gedreven en enthousiast; is in staat vanuit oprechte interesse mensen te motiveren en te enthousiasmeren. Is een verbindende en inspirerende persoonlijkheid, zowel intern als extern. Weet vertrouwen op te wekken en mensen voor zich te winnen. Hanteert een coachende stijl van leidinggeven en geeft medewerkers de ruimte, stimuleert en inspireert. Is betrouwbaar en resultaatgericht; spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en komt ook zelf zijn afspraken na. Is open, integer en goed in staat samen te werken in een collegiaal team. Is een stevige en kritische sparringpartner en kan zaken goed en tijdig delen. Is energiek; heeft passie en gedrevenheid en weet een gezonde dynamiek in de organisatie teweeg te brengen. Reactie en procedure Bent u de energieke en resultaatgerichte financieel manager die op strategisch niveau mede richting kan geven aan de groei van deze innovatieve en ondernemende organisatie? Stuur dan uw motivatiebrief en CV naar ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) , o.v.v. ref.nr Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

8 ERLY, the consulting company Eemnesserweg 67 Postbus AT Baarn T E I K.v.K

Profiel. Financieel Directeur. Flevoziekenhuis

Profiel. Financieel Directeur. Flevoziekenhuis Profiel Financieel Directeur Flevoziekenhuis Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Profiel Financieel Directeur 3 Resultaatgebieden 4 Functie eisen 4 Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

Manager Financiën & Control Tergooi

Manager Financiën & Control Tergooi Manager Financiën & Control Tergooi krachtig en innemende manager die in staat is vanuit zijn vakgebied, met oog en aandacht voor het totaal van belangen en stakeholders, mede richting te geven aan de

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal De organisatie Optimale dienst- en zorgverlening aan de patiënten. Service, veiligheid en accuratesse in de hele zorgketen. Eigentijdse huisvesting, medische

Nadere informatie

Functieprofiel. Bedrijfskundig Zorgmanager Ingrepencentrum * H e t O o g z i e k e n h u i s. R o t t e r d a m

Functieprofiel. Bedrijfskundig Zorgmanager Ingrepencentrum * H e t O o g z i e k e n h u i s. R o t t e r d a m * H e t O o g z i e k e n h u i s R o t t e r d a m *) Intern luidt de functiebenaming: Manager Zorgpaden Ingrepen Versie d.d. 21 juni 2012 1 Het Oogziekenhuis Rotterdam Algemeen Als het enige zelfstandige

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Baudartius College Zutphen Werving en selectie rectorbestuurder Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Baudartius College Zutphen Het Baudartius College

Nadere informatie

Profielschets. Assetmanager Woonwaard

Profielschets. Assetmanager Woonwaard Profielschets Assetmanager Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie, die circa 13.500 woningen

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan 2012-2014 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker - 1 Missie, 3 2 2 4 4 5 5 6 6 Inleiding 5 visie en kernwaarden

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC Profiel Directeur HRM LUMC 30 maart 2015 Opdrachtgever LUMC Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06 2900 47 23 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

Markten & innovatie - Vastgoedontwikkelaar

Markten & innovatie - Vastgoedontwikkelaar Markten & innovatie - Vastgoedontwikkelaar Naam Stadlander Stadlander Stadlander Niveau van de A B C functie Naam van de Vastgoedontwikkelaar Vastgoedontwikkelaar Vastgoedontwikkelaar functie Afdeling

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart 2015. Opdrachtgever Aventus

Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart 2015. Opdrachtgever Aventus Profiel Manager strategie & onderwijs 6 maart 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 2900 47 82 Voor

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie