Hoornse Badminton Vereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoornse Badminton Vereniging"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Deel 1 Bardienst Inleiding... 2 A. Korte beschrijving handelingen... 4 B. Uitgebreidere beschrijving handelingen Openingstijden en tijdseenheden Sleutel(s) sporthal/kantine Openen schuifdeur sporthal, alarm uitschakelen en kantine openen Verlichting kantine Verlichting sportzaal Bediening rolluiken Werking kassa Bonnen schrijven Frituurpan Biervaten wisselen Overige apparaten Voorraad koelkasten bijvullen Schoonmaken einde bardienst Afval afvoeren Kas opmaken Afsluiten en alarm aanzetten Sleutels en geld wegbrengen Gastenlabels Nadere afspraken met betrekking tot de bardienst Brandalarm Alfabetisch register Handleiding bardienst pagina 1

2 Inleiding Een vereniging kan niet zonder leden maar zeker ook niet zonder inzet van alle (senior)leden en ouders voor het verrichten van taken die nu eenmaal bij het lidmaatschap van een vereniging horen. Eén van die taken is het uitvoeren van de zogenaamde bardienst. Conform door het bestuur in 2011 is vastgesteld dienen alle seniorleden twee (2) maal per speelseizoen bardienst te verrichten. Om te voorkomen dat sommigen geen bardienst verrichten en daarmee de vereniging en anderen benadelen is een digitaal bardienstrooster aangeschaft. Voor nieuwelingen bij de vereniging is een handleiding opgesteld die u hierbij aantreft. In deze handleiding worden in deel 1 eerst kort de handelingen opgesomd die moeten worden uitgevoerd als je bardienst hebt en deze worden daarna wat uitgebreider toegelicht. Tevens zijn korte beschrijvingen gemaakt van de bediening van de aanwezige apparaten. Om zoeken gemakkelijk te maken is op pagina 14 een alfabetisch register opgenomen met verwijzigingen naar de pagina s waar je de gezochte informatie kunt vinden. In deel 2 zijn de uitgebreide gebruiksaanwijzingen opgenomen, voor zover van belang. Tenslotte bevat deel 3 gedragscodes, de statuten, het huishoudelijk reglement en een lijst van gecertificeerde barmedewerkers. Voor het gebruik van het softwareprogramma, te vinden onder www. mijn.bardiensten.nl/hbv, is een aparte beschrijving gemaakt. De avonden zijn ingedeeld in twee tijdseenheden. Je kunt ervoor kiezen om een deel van de avond alleen voor je rekening te nemen of af te spreken met een medespeler om samen de beide tijdseenheden te bezetten. De competitieavond op zaterdag is ingedeeld in twee tijdseenheden en het tweede deel dient minimaal door twee personen bezet te worden in verband met drukte op de tweede helft van de avond. De toernooien zijn i.v.m. drukte in meerdere tijdseenheden en personen over de gehele dag verdeeld. Voor de zondagcompetitie en jeugdtoernooien worden ouders van jeugdleden gevraagd een dienst voor hun rekening te nemen. Handleiding bardienst pagina 2

3 Handleiding bardienst pagina 3

4 A. Korte beschrijving handelingen ophalen sleutels en geldetui ) openen schuifdeur en op dagstand (stand 4) zetten ) alarm afschakelen ) verlichting gang inschakelen ) verlichting sportzaal inschakelen ) openen deur tussen voorportaal en kantine openen deur tussen kantine en sportzaal uitgifte en registratie gastenlabels uitgifte drank en etenswaren afrekenen consumpties koelkasten aanvullen etc. schoonmaken bar, tafels, indien noodzakelijk vegen of nat reinigen van de vloer achter de bar en van de kantineruimte indien noodzakelijk vervangen vuilniszakken en volle zakken afvoeren inkomsten uit de kassa in geldetui doen uitschakelen verlichting sportzaal sluiten deuren van kantine naar hal en sportzaal verlichting gang uitschakelen bediening schuifdeur op nachtstand zetten alarm inschakelen pand verlaten, schuifdeur controleren sleutels en geldetui terugbrengen ) in veel gevallen is de zaal aan het begin van de avond al open en kunnen deze activiteiten achterwege blijven. B. Uitgebreidere beschrijving handelingen 1. Openingstijden en tijdseenheden HBV heeft met ingang van seizoen een digitaal bardienstrooster in gebruik genomen. Vanaf die datum kan je zelf inloggen op www. mijn.bardiensten.nl/hbv en bardiensten inplannen. Indien u hulp nodig heeft of vragen met betrekking tot de kantinediensten en software wendt u zich dan tot de ledenadministratie Indien u geen gebruik kunt maken van een computer en/of verzoeken wij u de kantinecommissie hiervan op de hoogte te brengen door te bellen met telefoonnummer (Irene Hagedoorn) en bij afwezigheid het antwoordapparaat in te spreken. Handleiding bardienst pagina 4

5 De kantine dient bezet te zijn vanaf tot uiterlijk uur. De avonden zijn ingedeeld in twee tijdseenheden. Je kunt ervoor kiezen om een deel van de avond alleen voor je rekening te nemen of af te spreken met een medespeler om samen de beide tijdseenheden te bezetten. Dat kan zowel in een dienst van tot uur en een van tot uur of een gehele dienst. De competitieavond op zaterdag is ingedeeld in twee tijdseenheden en het tweede deel dient door twee personen bezet te worden in verband met drukte op de tweede helft van de avond. Bij toernooien zijn i.v.m. drukte meerdere tijdseenheden en personen over de gehele dag verdeeld. Voor de zondagcompetitie en jeugdtoernooien worden ouders van jeugdleden gevraagd een dienst voor hun rekening te nemen. De recreanten en competitiespelers dienen ten minste twee keer een bardienst voor hun rekening te nemen en de ouders van jeugdspelers en jeugdspelers van 16 jaar en ouder ten minste een keer. Indien je geen bardienst wilt doen kun je er ook voor kiezen om een sluitdienst bij een toernooi voor je rekening te nemen. Het betreft dan opruimen en schoonmaken van de kantine en sporthal, in samenwerking met de bardienst van dat tijdstip. Als de bar niet bezet is moeten zowel de deur vanuit de hal naar onze kantine als de deur vanuit de zaal naar de kantine gesloten blijven. 2. Sleutel(s) sporthal/kantine Vaak wordt er al getraind vóór aanvang van de bardienst en heeft de trainer de sporthal reeds geopend. De sleutel en wisselgeld van de hal en kantine moeten dan nog worden opgehaald op het volgende sleuteladres: Fam. J. Ruiter Amethyst RV Hoorn Nh Indien er in vakanties niet meer getraind wordt, kunnen leden die vroeg willen spelen, afspreken met de bardienstmedewerker van die dag, dat zij alvast de sleutel en wisselgeld halen om de sporthal (niet de kantine) te kunnen openen. Dit om te voorkomen dat er meerdere mensen op een avond aan de deur van het sleuteladres komen. Wie de barmedewerker(s) van de dag kan worden nagegaanin het digitale bardienstrooster. 3. Openen schuifdeur sporthal, alarm uitschakelen en kantine openen De schuifdeur die toegang geeft tot de voorhal wordt geopend met de sleutel en het slot rechts van de deur. Na het openen van de voordeur onmiddellijk het alarm uitzetten met het plastic label dat aan de sleutel zit, de zogenaamde tag. Gedetailleerde beschrijving volgt op de volgende pagina. Handleiding bardienst pagina 5

6 1 Schakel het alarm uit conform onderstaande handleiding Uitschakelen: Houdt de Tag voor de Voedings-LED tot je een signaal hoort. Er verschijnt dan Uitgeschakeld op het display. 2 Zet de schuifpui in stand 4 Vanuit de kantine bezien zit links naast de schuifpui op ca. 2 m. hoogte op de kolom een bedieningsschakelaar voor de schuifpui. Zie afbeelding hieronder Handleiding bardienst pagina 6

7 Deze schakelaar kent vier bedieningsstanden: 1. Nachtstand, schuifdeur van uit binnen te openen met de witte drukknop op de kolom links van de schuifdeur 2. Automatische open vanuit binnen, buiten met sleutelschakelaar 3. Deuren continue open 4. Automatische open vanuit binnen en buiten 3 Met de groene knop in het paneel links van de schuifdeur de verlichting in de gang aanzetten. De kleedkamers gaan met sensorlicht aan. Zorg dat tenminste twee kleedkamers open zijn. 4 Deur naar de gang met sleutel openen, de sleutel past op alle sloten. 4. Verlichting kantine In de kast achter de bar zitten twee knoppen voor de bediening van de verlichting boven de bar. Eén knop is voor de algemene ruimteverlichting in het plafond, de andere voor de sfeerverlichting boven de bar. 5. Verlichting sportzaal De verlichting van de sporthal wordt in- en uitgeschakeld in de meterkast. De sleutel van de toegangsdeur van de kantine past ook op de meterkast. In de gang de 6e deur in (deur met raampjes ernaast ) is een grijze kast, de meterkast: druk alle 9 knoppen eenmaal in voor volledige verlichting in de zaal. Ieder zaaldeel kan apart verlicht worden. Na in- en uitschakelen verlichting meterkast weer afsluiten. 6. Bediening rolluiken De rolluiken behoeven in principe niet te worden bediend, deze werken automatisch. Mocht er behoefte zijn de luiken toch handmatig te bedienen dan bevindt de knop zich in de kast achter de bar. 7. Werking kassa Bestelde consumpties worden direct afgerekend. Op één uitzondering na, hieronder beschreven onder punt 8, worden geen bonnen gemaakt. Handleiding bardienst pagina 7

8 8. Bonnen schrijven Bestelde consumpties worden normaliter direct afgerekend, er worden geen bonnen gemaakt. Uitzondering hierop is tijdens toernooien waarbij bedrijven zijn vertegenwoordigd. Vaak kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Op (bedrijfs)naam uitgeschreven bonnen worden aan het einde van het toernooi contant afgerekend. In de kantine is een bonnenboek en een verenigingsstempel aanwezig. 9. Frituurpan De frituurpan wordt onregelmatig gebruikt. Het kan dus voorkomen dat het frituurvet in de pan erg oud is en vervangen dient te worden. Nieuw vet is te vinden in een van de kasten. Het oude vet kan, mits afgekoeld, in een oude pinda-emmer worden gedaan en bij het overige afval worden gedaan. 10. Biervaten wisselen Koolzuur afsluiten door het kraantje een kwartslag te draaien. Handgreep op biervat inknijpen en van het vat afschuiven. Nieuw vat aansluiten in omgekeerde volgorde en koolzuur weer aanzetten. Het lege vat naast de bar plaatsen. 11. Overige apparaten Het gebruik van radio, afzuigkap, magnetron en tosti-apparaat wordt als bekend verondersteld. Mochten er toch onduidelijkheden in de bediening zijn dan kunnen de gebruiksaanwijzingen onder hoofdstuk 2 worden geraadpleegd. 12. Voorraad koelkasten bijvullen Aan het einde van de avond dienen de koelkasten te worden bijgevuld. De voorraden bevinden zich respectievelijk onder de bar en in de schuifdeurkasten achter de bar. Lege flessen moeten in de kratten worden gezet of op een daarvoor bestemde plaats. 13. Schoonmaken einde bardienst Dit is vanuit hygiënisch maar ook visueel oogpunt een belangrijke taak. Aan het einde van de bardienst moeten de bar en de statafels worden schoongemaakt met een schone doek. De glazen moeten gespoeld en afgedroogd op de bestemde plaats worden gezet en de spoelbak moet goed worden gereinigd. Mocht de vloer, zowel voor als achter de bar, vuil zijn dan moet deze afhankelijk van de soort vervuiling met een bezem, dweil of mop worden schoongemaakt. Stoelen en krukken moeten op hun plaats worden gezet. Dit lijkt een logisch onderwerp maar in de praktijk blijkt hiermee nogal eens de hand te worden gelicht en wordt degene die de volgende dag bardienst heeft geconfronteerd met een onaantrekkelijke en vieze kantine. Handleiding bardienst pagina 8

9 14. Afval afvoeren Afvalbakken moeten worden geleegd indien de zakken vol zijn. Nieuwe afvalzakken in de bakken doen en de volle vuilniszakken afsluiten en deponeren in de afvalcontainers van de school achter de sporthal (via de vluchtdeur in de sportzaal) 15. Kas opmaken Volstaan kan worden met het deponeren van het geld in het etui. 16. Afsluiten en alarm aanzetten Sluit de deur van de kantine naar de sporthal af Controleer of alle apparatuur en de radio is uitgeschakeld Zet de schuifpui in stand 1 (nachtstand) Vanuit de kantine bezien zit links naast de schuifpui op ca. 2 m. hoogte op de kolom een bedieningsschakelaar voor de schuifpui. Zie afbeelding hieronder. Schakel de verlichting in de kantine uit Sluit de deur van de kantine naar voorportaal af Sluit de deur van gang naar de kleedkamers af Met de groene knop in het paneel links van de schuifdeur de verlichting in de gang uitzetten Handleiding bardienst pagina 9

10 Schakel het alarm in conform onderstaande handleiding Inschakelen: Houdt de Tag voor de Voedings-LED tot je een signaal hoort. Er verschijnt dan ingeschakeld op het display. Problemen bij inschakelen: Als het systeem niet ingeschakeld kan worden komt dit meestal doordat hij aangeeft dat er nog zones geopend zijn. Dit houd in dat het systeem denkt dat ter ergens nog deuren geopend zijn bv. de meterkastdeur, de buitendeur, etc. Door middel van de functie toetsen A en B kun je de meldingen bekijken en zien om welke zones het gaat. In dat geval de betreffende deur(en) sluiten en opnieuw proberen in te schakelen. Het kan zijn dat er nog oude meldingen in het systeem staan. Ga in dat geval met de functietoetsen naar de laatste melding en en druk op de Escape-toets. Toets daarna de entertoets in. De oude meldingen kun je zo één voor één verwijderen. Open de schuifpui met de witte drukknop op de kolom aan de linkerzijde en verlaat het gebouw. De schuifpui sluit na enkele seconden en gaat niet meer open. 17. Sleutels en geld wegbrengen Na afsluiten van de kantine en het gebouw dienen de sleutel en het geld te worden teruggebracht bij de fam. Ruiter, Amethyst 39, 1625 RV Hoorn. Het etui met sleutel en geld kan in de brievenbus in de voordeur worden gedeponeerd. Handleiding bardienst pagina 10

11 18. Gastenlabels Gastenlabels worden alleen nog verstrekt door het lid/de leden die op dat moment kantinedienst heeft/hebben. Een gast mag maximaal drie maal proefspelen en dient dan een inschrijvingsformulier in te vullen en achter te laten. Deze gastspelers worden vermeld in een speciaal daarvoor aanwezig gastenboek waarna kan worden nagegaan hoe vaak iemand als gast heeft gespeeld. 19. Nadere afspraken met betrekking tot de bardienst Een bardienstmedewerker mag bij een halve dienst twee consumpties nemen en bij een hele dienst vier. Met consumptie wordt koffie, thee of frisdrank bedoeld. Een bardienstmedewerker mag geen consumpties uitdelen tenzij hij/zij deze direct betaalt. Er mag niet worden gerookt in de kantine Er wordt geen alcohol geschonken: o aan personen jonger dan 18 jaar, waarbij de verstrekker van alcohol bij de aspirantkoper de leeftijd dient vast te stellen; o aan barvrijwilligers tijdens hun bardienst; o op tijdstippen dat er jeugd in de zaal of kantine aanwezig is; o aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams tijdens de uitoefening van hun functie en andere begeleiders van de jeugd; o aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers; o aan personen die met meer dan het toegestane alcohol promillage aan het verkeer gaan deelnemen; o aan dronken personen; o als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders in het gebouw; Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen; Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.; Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen. De kantine is geen openbare gelegenheid. Personen die op geen enkele wijze binding hebben met de badmintonsport wordt de toegang ontzegd. 20. Brandalarm Het brandalarm is geplaatst in het voorportaal. In het sleutelkastje bij de bar zit een sleutel. Daarmee kan het alarm worden uitgeschakeld. Handleiding bardienst pagina 11

12 Belangrijke telefoonnummers Bij acute problemen/calamiteiten met betrekking tot de kantine bellen met: Irene Hagedoorn: of Karin de Boer: Sleuteladres: LET OP: Afhalen tussen en uur Voor storingen m.b.t. sloten/alarmsysteem: Ton Bloem: Dick van Hout: Bij geen gehoor: John Ruiter Handleiding bardienst pagina 12

13 21. Alfabetisch register Onderwerp pagina Afsluiten Afval Alarm... 6 Alcoholverstrekking Bardienstregister Biervaten verwisselen... 9 Bonnen... 9 Brandalarm Frituur... 9 Gastenlabels Huishoudelijk reglement Kassa Magnetron... 9 Openen hal... 6 Openingstijden... 5 Openen kantine... 6 Rolluiken... 8 Schoonmaken... 9 Sleuteladres... 6 Sleutelkastje Statuten Telefoonnummers Tosti-apparaat... 9 Tuner... 9 Verlichting hal... 8 Verlichting kantine... 8 Voorraden koelkasten... 9 Handleiding bardienst pagina 13

14 Handleiding bardienst pagina 14

15 De volgende gebruiksaanwijzingen zitten in deze map: 1. Kassa 2. Frituurpan 3. Alarminstallatie 4. Lichtdisplay XSDS Lite 5. Plasma TV LG 6. Digitenne KPN 7. Tomado Toaster 8. Norcool koelkast 9. LG vrieskast 10. Sharp magnetron 11. Sharp DvD/radio 12. Miele stofzuiger 13. Afzuigkap 14. Instructie gebruik digitaal bardienstrooster Handleiding bardienst pagina 15

16 Handleiding bardienst pagina 16

17 1. Statuten 2. Huishoudelijk Reglement 3. Alcoholverstrekking 4. Drank- en Horecaverordening Gecertificeerde barmedewerkers Handleiding bardienst pagina 17

FC MAENSE ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE

FC MAENSE ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE FC MAENSE ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE 1 ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE FC Maense vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Kantine Organisatie SC Leovardia

Kantine Organisatie SC Leovardia Kantine Organisatie SC Leovardia Het reglement van de kantine van SC Leovardia bestaat uit een aantal delen. We hebben met dit reglement de bedoeling dat het duidelijk is hoe de organisatie van de kantine

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bardienst voor leden

Gebruikershandleiding bardienst voor leden Gebruikershandleiding bardienst voor leden Contents 1. Inleiding... 1 2. Taken... 2 3. Kassa... 4 4. Muziek... 5 5. Afwasmachine... 8 6. Koffiemachine... 9 7. Verwarming... 11 8. Verlichting... 12 9. Bereiden

Nadere informatie

Leefregels van The Meeting Versie 1.0 (HS, 2013-06-10)

Leefregels van The Meeting Versie 1.0 (HS, 2013-06-10) In dit document zijn de leefregels voor The Meeting vastgelegd Deze leefregels zijn voor iedereen beschikbaar in The Meeting en op www.jeugdwerkpgelst.nl. 1 Aanspreekpunten & telefoonnummers 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Bestuursreglement - protocol alcohol z.v.v. Blauw Wit 66

Bestuursreglement - protocol alcohol z.v.v. Blauw Wit 66 Bestuursreglement - protocol alcohol z.v.v. Blauw Wit 66 Inhoud Bestuursreglement - protocol alcohol in de sportkantine z.v.v. Blauw Wit '66 pag. 3 Instructie Verantwoord Alcohol schenken pag. 6 Bestuursreglement

Nadere informatie

ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001. Gebruikershandleiding

ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001. Gebruikershandleiding ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001 Gebruikershandleiding Onze 24 uurs storingsdienst is bereikbaar onder: 073-6133405. Buiten kantooruren: 0900-4040400. Email : Info@al-beveiliging.nl Internet: www.beveiliging.nl

Nadere informatie

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl Huishoudelijk k Reglement De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl November 2013 Ten behoeve van gebruik in tatanka Lifestyleshops in Amsterdam

Nadere informatie

TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015

TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015 TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015 T.V.R.Jaarboekje 2015 1 2 T.V.R. Jaarboekje 2015 Jaargang 22 Inhoudsopgave Jaarboekje 2015 Voorwoord... 5 Tennis Vereniging Rips... 9 Mutaties Ledenlijst... 13

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave D D. Contactgegevens. LCD Bediendeel. Naam Klant: Relatienummer: Monteur Datum Werkzaamheden

Inhoudsopgave D D. Contactgegevens. LCD Bediendeel. Naam Klant: Relatienummer: Monteur Datum Werkzaamheden O Monteur atum Werkzaamheden Contactgegevens Naam Klant: Relatienummer: Website: www.weesveilig.nl Telefoonnummer: 088 750 00 00 E-mailadres: info@weesveilig.nl Meldkamer: 088-750 00 75 Inhoudsopgave LC

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Cultureel studentencentrum CREA

Huishoudelijk reglement Cultureel studentencentrum CREA Huishoudelijk reglement Cultureel studentencentrum CREA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Algemeen... 3 1.1 Openingstijden... 3 1.2 Veiligheid... 3 1.3 Geluidsoverlast... 3 1.4 Roken... 4 1.5 Huisdieren...

Nadere informatie

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Mei 2011 Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. Deze regels bevorderen een veilige en

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Salem

Informatie voor Bewoners Locatie Salem Informatie voor Bewoners Locatie Salem SALEM - DUINDOORNLAAN 34-2225 RT KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE SALEM -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht. digitaal clubblad Zomer 2015

Surfvereniging Windkracht. digitaal clubblad Zomer 2015 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Zomer 2015 Deze aflevering: Van de (oude en nieuwe) voorzitter 3 Surftraining 5 Notulen van de ALV 6 Walschipperdiensten 15 Tarieven voor contributie en stalling

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Werkwijzer 4

Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Werkwijzer 4 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Ontruimingsplan clubgebouw Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Werkwijzer 4 1. Objectgegevens 5 1.1 Naam en adres clubgebouw 5 1.2 Verantwoordelijke contactpersonen

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

KADERS VOOR GEBOUW, HORECA EN VERHUUR

KADERS VOOR GEBOUW, HORECA EN VERHUUR KADERS VOOR GEBOUW, HORECA EN VERHUUR A. ALGEMEEN In het Wijkhuis-Brede School De Fonkel werken wijkbewoners en participanten samen aan een betere toekomst. Met deze ontmoetingsplek voor jong en oud heeft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Horeca versie 2.0

Gebruikershandleiding. Horeca versie 2.0 Gebruikershandleiding Horeca versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 1.1 Introductie 4 1.2 Spanningsuitval / accu 4 1.3 Onderhoud 5 2. Kassa en printer in de praktijk 6 2.1 in gebruik name starten van de

Nadere informatie

ALGEMENE HUISREGELS. Oudelandse Hoeve - Terneuzen

ALGEMENE HUISREGELS. Oudelandse Hoeve - Terneuzen ALGEMENE HUISREGELS Oudelandse Hoeve - Terneuzen Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van de flats Oudelandse Hoeve aan de Diepenbrockstraat, E. Grieghof en Berliozhof in Terneuzen In deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en tips apparaten en installaties. voor de bewoners van de appartementen. Diepenbrock I en II

Gebruiksaanwijzing en tips apparaten en installaties. voor de bewoners van de appartementen. Diepenbrock I en II Gebruiksaanwijzing en tips apparaten en installaties voor de bewoners van de appartementen Diepenbrock I en II Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waterleiding... 5 Wat moet u doen bij een waterlekkage?...

Nadere informatie

MANAGERS HANDLEIDING

MANAGERS HANDLEIDING MANAGERS HANDLEIDING 1. Managermenu Pagina 2. Klanten Pagina 3. Groepen en Artikelen Pagina 4. Personeel Pagina 5. Ingelogd Personeel Pagina 6. Schoon maken Pagina 7. Terug naar Kassa Scherm Pagina 8.

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226 Uitgebreide handleiding voor de WebRadio Software versie 1.07.226 1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBRADIO... 3 1.1 OVERIGE INFORMATIE... 3 1.2 AFWIJKINGEN... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 OVERZICHT

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie