Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr mei 2011 Wijziging regeling commandanten 26 april 2011 Nr. BS/ Afdeling Personeelsbeleid en Rechtspositie De Minister van Defensie, Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Algemeen militair ambtenarenreglement, artikel 3, eerste lid, onderdeel c van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, artikel 1, onderdeel b, van het Besluit dienstreizen defensie; Besluit: ARTIKEL I De Regeling aanwijzing commandanten defensie wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3, lid c, wordt 131a vervangen door: 28b. B Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd. Lid d, 3 komt te luiden: C 3 defensiepersoneel niet behorende tot het eerste en tweede lid dat voor meer dan 30 dagen in het buitenland werkzaam is voor zover tussen het defensieonderdeel en de commandant van het dienstencentrum internationale ondersteuning defensie is overeengekomen dat het administratief commando wordt uitgevoerd door dienstencentrum internationale ondersteuning defensie. Bijlagen 2, 3, 4, 6 en 7 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie worden vervangen door bijlagen 2, 3, 4, 6 en 7 opgenomen als bijlage bij deze regeling. ARTIKEL II Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant. De Minister van Defensie, voor deze: de hoofddirecteur Personeel, J.G.A. Leijh. 1 Staatscourant 2011 nr mei 2011

2 BIJLAGE BEHORENDE BIJ AANPASSING REGELING AANWIJZING COMMANDANTEN DEFENSIE MET KENMERK Bijlage 2 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij het Commando Landstrijdkrachten Staf CLAS C-LAS Plv C-LAS CKAB CLAS CS CLAS D-OPS CLAS D-P&C D-OPOST Brigades C-Brig Plv C-Brig C-OOCL CS-OOCL Voor defensiepersoneel geplaatst bij het CLAS Voor CKAB CLAS en CS CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij KAB CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij staf CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij OPS CLAS en t.a.v. uitgezonden KL-militairen Voor defensiepersoneel geplaatst bij D-P&C Voor defensiepersoneel geplaatst bij D-OPOST Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigade Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigadestaf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OOCL Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van OOCL C-bat, afdeling of zelfstandige cie Voor defensiepersoneel geplaatst bij betreffende bataljon / afdeling of zelfstandige cie Persco C-Persco Plv C-Persco OTCO C-OTCO CS-OTCO C-OTC C-KMS C-LO/S-org C-OCIO CS-OCIO C-School (OCIO) Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Persco en voor overig KL-personeel waarvoor geen commandant is aangewezen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Persco Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OTCO Voor defensiepersoneel geplaatst bij staf OTCO Voor defensiepersoneel geplaatst bij een OTC Voor defensiepersoneel geplaatst bij de KMS Voor defensiepersoneel geplaatst bij de LO/S-org Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OCIO Voor defensiepersoneel geplaatst bij het staf OCIO Voor defensiepersoneel geplaatst bij een School (OCIO) H- sectie LOPB Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OCIO welke de initiële functieopleiding volgt C-DIVI Voor defensiepersoneel geplaatst bij het DIVI 1(GE/NL) Corps SNO NLD SNSO NLD C-CISBn Plv C-StSptBn Overige C-OG CLAS Plv C- / CS-OG CLAS C-KCT C-CoLua C-EODD C-RMC Voor defensiepersoneel geplaatst bij 1(GE/NL) Corps Voor defensiepersoneel geplaatst bij staf 1(GE/NL) Corps Voor defensiepersoneel geplaatst bij het CISBn 1(GE/NL) Corps Voor defensiepersoneel geplaatst bij het StSptBn 1(GE/NL) Corps Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OG CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van OG CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij het KCT Voor defensiepersoneel geplaatst bij het CoLua Voor defensiepersoneel geplaatst bij het EODD Voor defensiepersoneel geplaatst bij een RMC Voor defensiepersoneel geplaatst bij Amerikaanse ehd n in NL Voor defensiepersoneel geplaatst bij LSU Eijgelshoven Voor defensiepersoneel geplaatst bij Duitse eenheden in NL Bijlage 3 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij het Commando Luchtstrijdkrachten De Commandant Luchtstrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Luchtstrijdkrachten; 2 Staatscourant 2011 nr mei 2011

3 Chef Kabinet Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) Commandant Koninklijke School Luchtmacht (KMSL) Vliegbasis Woensdrecht Commandant Vliegbasis Leeuwarden Commandant Vliegbasis Volkel Commandant Vliegbasis Eindhoven Commandant Defensie Helikopter Commando (DHC) Commandant Groep Geleide Wapens (GGW); Commandant Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen Commandant Luchtmacht Meteorologische Groep Commandant Vliegveiligheids Oefen- en Testcentrum; Commandant Groep Luchtmacht Reserve Directeur Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) Voor defensiepersoneel geplaatst bij Staf CLSK, behoudens opperofficieren, alsmede defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Luchtvaartmuseum, de KLu-kapel en de Facilitaire Eenheid Staf CLSK; Voor defensiepersoneel geplaatst bij KMSL Vliegbasis Woensdrecht; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Leeuwarden; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Volkel; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Eindhoven; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de DHC; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de GGW of de Luchtmachtbasis De Peel; Voor defensiepersoneel geplaatst bij AOCS Nieuw Milligen; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Luchtmacht Meteorologische Groep; Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Vliegveiligheids Oefen- En Testcentrum; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Groep Luchtmacht Reserve; Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart. Bijlage 4 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij het Commando Koninklijke Marechaussee Commandant Koninklijke Marechaussee Commandant Staf CKMar Commandant District Schiphol; Commandant District West; Commandant District Noord-Oost; Commandant District Zuid; Commandant District Landelijke en Buitenlandse Eenheden; Commandant Landelijk opleidings- en kenniscentrum KMar (LOKKMar); Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Koninklijke Marechaussee Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf CKMar Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Schiphol Voor defensiepersoneel geplaatst bij District West Voor defensiepersoneel geplaatst bij Noord-Oost Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Zuid Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Landelijke en Buitenlandse Eenheden Voor defensiepersoneel geplaatst bij LOKKMAR Bijlage 6 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij het Commando DienstenCentra Commandant CDC Plv commandant CDC D-DP&O Directeur Planning en Control Commandant bedrijfsgroep Catering Commandant Bedrijfsgroep Informatievoorziening en Technologie Hoofd Planning en Control BG IVENT Hoofd Bestuursondersteuning BG IVENT Directeur DienstenCentrum Documentaire Informatie Directeur DienstenCentrum Dienstverlening Directeur DienstenCentrum Inkoop Commandant Joint CIS Groep Ten aanzien van plv. C-CDC en commandanten BG en Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf CDC muv defensiepersoneel geplaatst bij DP&O en DP&C Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie P&O CDC Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Directie Planning en Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de bedrijfsgroep Catering Voor defensiepersoneel geplaatst bij zijn staf muv personeel geplaatst bij P&C en Bestuursondersteuning en de hoofden van de onder hem ressorterende dienstencentra Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling planning en control BG IVENT Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Bestuursondersteuning BG IVENT Documentaire Informatie Dienstverlening Inkoop Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Joint CIS Groep 3 Staatscourant 2011 nr mei 2011

4 Directeur DienstenCentrum Operations Directeur DienstenCentrum Research en Innovatiecentrum Directeur Dienst Vastgoed Defensie Directeur Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie Commandant Bedrijfsgroep Gezondheidszorg Commandant Militair Revalidatie Centrum Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum Commandant Militaire Bloedbank Commandant Centraal Militair Hospitaal Commandant Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen Commandant Coordinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen Commandant Militair Geestelijke Gezondheidszorg Commandant Organisatie voor Bijzondere Medische Beoordelingen Commandant Bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten Plv. commandant Bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten Directeur DienstenCentrum Psychologisch Advies en Selectie Directeur DienstenCentrum Medische Keuringen Directeur DienstenCentrum Gedragswetenschappen Directeur DienstenCentrum Human Resources Directeur DienstenCentrum Juridische Dienstverlening Directeur DienstenCentrum Formatieadvies Directeur DienstenCentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Hoofd Bestuurlijke Organisatie Diensten Geestelijke Verzorging Directeur DienstenCentrum Reïntegratie Directeur DienstenCentrum Externe Bemiddeling Defensiepersoneel Directeur DienstenCentrum Personeelsvoorziening Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie Commandant Bedrijfsgroep Facility Services Plv. commandant bedrijfsgroep Facility Services Hoofd Bureau Internationale Militaire Sport Commandant Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek Hoofd Audiovisuele Dienst Defensie Directeur Financieel Dienstencentrum Operations Research en Innovatiecentrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Dienst Vastgoed Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie Ten aanzien van zijn staf en de hoofden van de onder hem ressorterende dienstencentra Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Revalidatie Centrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Bloedbank Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centraal Militair Hospitaal Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Coordinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de militair Geestelijke Gezondheidszorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Organisatie voor Bijzondere Medische Beoordelingen Ten aanzien van de plv. Cdt. BG en de hoofden van de onder hem ressorterende dienstencentra Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten Psychologisch Advies en Selectie Medische Keuringen Gedragswetenschappen Human Resources Juridische Dienstverlening Formatieadvies Bedrijfsmaatschappelijk Werk Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Diensten Geestelijke Verzorging Reïntegratie Externe Bemiddeling Defensiepersoneel Personeelsvoorziening Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie Ten aanzien van de plaatsvervangend cdt BG en de hoofden van de onder hem ressorterende dienstencentra Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de bedrijfsgroep Facility Services Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Bureau Internationale Militaire Sport Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Audiovisuele Dienst Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Financieel Dienstencentrum 4 Staatscourant 2011 nr mei 2011

5 Commandant Facilitair Bedrijf Defensie (IO) Directeur Haags Facilitair Bedrijf Commandant van het Diensten Centrum Internationale Ondersteuning Defensie Commandant Lokaal Facilitaire Dienst Breda Directeur Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie Commandant Nederlandse Defensie Academie Commandant opleidingen KMA Commandant opleidingen KIM Directeur Instituut Defensie Leergangen Decaan Faculteit der Militaire Wetenschappen (FMW) Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Vlag-opperofficier Leergang Topmanagement Defensie (LTD) Directeur van de Human Resources Management Academie Programmamanager Speer Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Facilitair Bedrijf Defensie (IO) Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Haags Facilitair Bedrijf Voor het defensiepersoneel geplaatst bij het Diensten Centrum Internationale Ondersteuning en personeel bij CIMIC dat werkt via DC IOD Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Lokaal Facilitaire Dienst Breda Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie Ten aanzien de hoofden van de onder hem ressorterende afdelingen Voor defensiepersoneel geplaatst bij opleidingen KMA Voor defensiepersoneel geplaatst bij opleidingen KIM Voor defensiepersoneel geplaatst bij het IDL Voor defensiepersoneel geplaatst bij de FMW Voor defensiepersoneel geplaatst bij de NIMH Voor defensiepersoneel geplaatst bij de LTD Voor defensiepersoneel geplaatst bij de HRM Academie Voor defensiepersoneel geplaatst bij Speer Bijlage 7 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij de Bestuursstaf Secretaris-generaal Plaatsvervangend Secretaris-generaal Commandant der Strijdkrachten Hoofddirecteur algemene beleidszaken Hoofddirecteur financiën & control Hoofddirecteur informatievoorziening en organisatie Hoofddirecteur personeel Directeur directie beleid defensie materieelorganisatie Directeur juridische zaken Directeur communicatie Directeur militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst Directeur audit dienst defensie Directeur ruimte, milieu en vastgoedbeleid Directeur militaire luchtvaartautoriteit Beveiligingsautoriteit Inspecteur-generaal der Krijgsmacht Chef van het militaire huis van H.M. de Koningin Directeur personeel & organisatie BS Directeur planning & control Hoofd bureau SG Defensiepersoneel geplaatst bij de Bestuursstaf Defensiepersoneel geplaatst bij de Bestuursstaf Defensiepersoneel geplaatst bij de Defensiestaf Defensiepersoneel geplaatst bij de hoofddirectie algemene beleidszaken Defensiepersoneel geplaatst bij de hoofddirectie financiën & control Defensiepersoneel geplaatst bij de hoofddirectie informatievoorziening en organisatie Defensiepersoneel geplaatst bij de hoofddirectie personeel Defensiepersoneel geplaatst bij de directie beleid defensie materieel organisatie Defensiepersoneel geplaatst bij de directie juridische zaken Defensiepersoneel geplaatst bij de directie communicatie Defensiepersoneel geplaatst bij de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst Defensiepersoneel geplaatst bij de audit dienst defensie Defensiepersoneel geplaatst bij directie ruimte, milieu en vastgoedbeleid Defensiepersoneel geplaatst bij de militaire luchtvaart autoriteit Defensiepersoneel geplaatst bij de beveiligingsautoriteit Defensiepersoneel geplaatst bij de inspecteur-generaal der Krijgsmacht Defensiepersoneel geplaatst bij het militaire huis van H.M. de Koningin Defensiepersoneel geplaatst bij de directie personeel & organisatie BS Defensiepersoneel geplaatst bij de directie planning & control Defensiepersoneel geplaatst bij bureau SG 5 Staatscourant 2011 nr mei 2011

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 885 X Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE DEFENSIE VANAF 1945. Versie 1.0 Datum Januari 2014 XPostnr. 2014002168 Status Definitief / Vastgesteld

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE DEFENSIE VANAF 1945. Versie 1.0 Datum Januari 2014 XPostnr. 2014002168 Status Definitief / Vastgesteld GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945 Versie 1.0 Datum Januari 2014 XPostnr. 2014002168 Status Definitief / Vastgesteld Pagina 1 van 82 Inhoud Deel

Nadere informatie

Aanbevelingen jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2007 en stand van zaken per 1 mei 2009

Aanbevelingen jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2007 en stand van zaken per 1 mei 2009 Aanbevelingen jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2007 en stand van zaken per 1 mei 2009 In navolging van de toezegging gedaan bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de vaste

Nadere informatie

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945 GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945 VERSIE 1.00 STATUS VASTGESTELD DATUM BESLUIT VAN 17 FEBRUARI 2014, STAATSCOURANT NR. 5937, 5 MAART 2014 Definitief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22623 13 augustus 2013 Instellings- en mandaatbesluit spir-it 2013 Gelet op paragraaf 2 van de afdeling 6 van hoofdstuk

Nadere informatie

AFV AFV AGW AHK AHOOV

AFV AFV AGW AHK AHOOV A A&A Advies en Assistentie AA Anti Aircraft AA Assembly Area (verzamelgebied) AAA Anti Aircraft Artillery AAC Aanstellings- en Adviescommissie AAH Advanced Aircraft Handling (Klu) AAM Air to Air Missile

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 3 mei 2005/Nr. C/S&A/05/938 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op

Nadere informatie

Bijlagen LIJST VAN AFKORTINGEN

Bijlagen LIJST VAN AFKORTINGEN BIJLAGE 7 LIJST VAN AFKORTINGEN AO = Algemeen Overleg AAR = Air to Air Refuelling ABNL = Admiraal Benelux ABP = Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds AC = Aanmeld Centra AGS = Alliance Ground Surveillance

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Nummer archiefinventaris: 2.13.185 Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

het Ministerie van Defensie

het Ministerie van Defensie Verbeter de (Defensie)wereld, begin bij een ander Onderzoek naar de kloof tussen beleid en uitvoering bij het Ministerie van Defensie Roy Nazloomian Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale Wetenschappen

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17) De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Jaargang 2005 Nr. 72 Gepubliceerd op 14 april 2005 Acties Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17) Besluit van de Minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Blue Angels op Open Dagen. Cohen bedankt defensiepersoneel. Staatssecretaris onthaalt wereldkampioen. Pagina 4 Belgische admiraal op rust

Blue Angels op Open Dagen. Cohen bedankt defensiepersoneel. Staatssecretaris onthaalt wereldkampioen. Pagina 4 Belgische admiraal op rust 0836_Krnt 03012006 16:26 Pagina 1 Nummer 1 5 januari 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 4 Belgische admiraal op rust Pagina 6 Para s maken natte landing Pagina 7 Eenheden

Nadere informatie

CLSK INFORMATIE BULLETIN NR. 21 2015 Woens dag, 27 mei 2015

CLSK INFORMATIE BULLETIN NR. 21 2015 Woens dag, 27 mei 2015 CLSK INFORMATIE BULLETIN NR. 21 2015 Woens dag, 27 mei 2015 1 Operatiecentrum CLSK week 21 201 5 Pagina 1 van 12 2 Kalender en media-items 31 mei Volkel in de Wolken Airshow. Vliegshow in het dorp Volkel;

Nadere informatie

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009 Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009 Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Raadsleden, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie,

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

COMMISSIE STAAL IS AAN HET WERK

COMMISSIE STAAL IS AAN HET WERK Nummer 18 4 mei 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 2 Veteranen uit Australië vierde bondgenoot Pagina 6-7 Legerkorps oefent oorlog van toekomst Pagina 6-7 Legerkorps oefent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 juni 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

8 - Koninklijke Luchtmacht in beweging

8 - Koninklijke Luchtmacht in beweging 0 8-0 Koninklijke Luchtmacht in beweging 9 voorwoord Het afgelopen jaar was een bewogen jaar en een aantal maatregelen van de reorganisatie die in is ingezet, genaamd SAMSON, werden afgerond. Een van de

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 14 mei 2013 Betreft Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie fase 2b

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 14 mei 2013 Betreft Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie fase 2b > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam Bestuurs en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Organen van bestuur, advies en inspraak...

Nadere informatie

MINISTER: INVESTEREN IN PERSONEEL EN INZETBAARHEID VERBETEREN

MINISTER: INVESTEREN IN PERSONEEL EN INZETBAARHEID VERBETEREN Nummer 33 20 september 2007 Uitgave Directie Voorlichting en Communicatie Ministerie van Defensie Pagina 2 Pagina 4-5 Pagina 6 Pagina 8 Opleiding Lynx-onderhoud voldoet als eerste aan nieuwe eisen Miljoenennota:

Nadere informatie

Pijler. jaar Dienstencentrum Re-integratie oogst lof bij bezoek koningspaar. Vijf Paresto-team. Stormloop op nieuwe master NLDA

Pijler. jaar Dienstencentrum Re-integratie oogst lof bij bezoek koningspaar. Vijf Paresto-team. Stormloop op nieuwe master NLDA Pijler Nummer 6 - juni / juli 2013 Vijf Paresto-team jaar Dienstencentrum Re-integratie oogst lof bij bezoek koningspaar Stormloop op nieuwe master NLDA 3 Colofon Inhoudsopgave Van de commandant Pijler

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

CLSK INFORMATIEBULLETIN NR. 3 2015 Woensdag, 21 januari 2015

CLSK INFORMATIEBULLETIN NR. 3 2015 Woensdag, 21 januari 2015 CLSK INFORMATIEBULLETIN NR. 3 2015 Woensdag, 21 januari 2015 1 Operatiecentrum CLSK week 3 2015 Pagina 1 van 14 2 Kalender en media-items 23 januari Bezoek D66 aan vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport.

Nadere informatie

Eerbetoon aan slachtoffers luchtoorlog. Ander adres Meldpunt

Eerbetoon aan slachtoffers luchtoorlog. Ander adres Meldpunt Nummer 16 20 april 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 4-5 NAVO kijkt naar procedures in Afghanistan Pagina 6-7 JPOW doet grond schudden op Kreta Pagina 8-9 860 Squadron schatbewaarder

Nadere informatie

Natte verkenning. piratengroep ontdekt. De Lynx boordhelikopter van de Tromp stopte met waarschuwingsschoten

Natte verkenning. piratengroep ontdekt. De Lynx boordhelikopter van de Tromp stopte met waarschuwingsschoten D e f e n s i e k r a n t N u m m e r 1 0 1 8 m a a r t 2 0 1 0 2 Staatssecretaris bezoekt vliegbasis Volkel 3 MTV op de Rijn is geen water naar de zee dragen Natte verkenning 4 Militaire Ruitersportvereniging

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 74 Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling erkenning

Nadere informatie