Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr mei 2011 Wijziging regeling commandanten 26 april 2011 Nr. BS/ Afdeling Personeelsbeleid en Rechtspositie De Minister van Defensie, Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Algemeen militair ambtenarenreglement, artikel 3, eerste lid, onderdeel c van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, artikel 1, onderdeel b, van het Besluit dienstreizen defensie; Besluit: ARTIKEL I De Regeling aanwijzing commandanten defensie wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3, lid c, wordt 131a vervangen door: 28b. B Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd. Lid d, 3 komt te luiden: C 3 defensiepersoneel niet behorende tot het eerste en tweede lid dat voor meer dan 30 dagen in het buitenland werkzaam is voor zover tussen het defensieonderdeel en de commandant van het dienstencentrum internationale ondersteuning defensie is overeengekomen dat het administratief commando wordt uitgevoerd door dienstencentrum internationale ondersteuning defensie. Bijlagen 2, 3, 4, 6 en 7 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie worden vervangen door bijlagen 2, 3, 4, 6 en 7 opgenomen als bijlage bij deze regeling. ARTIKEL II Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant. De Minister van Defensie, voor deze: de hoofddirecteur Personeel, J.G.A. Leijh. 1 Staatscourant 2011 nr mei 2011

2 BIJLAGE BEHORENDE BIJ AANPASSING REGELING AANWIJZING COMMANDANTEN DEFENSIE MET KENMERK Bijlage 2 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij het Commando Landstrijdkrachten Staf CLAS C-LAS Plv C-LAS CKAB CLAS CS CLAS D-OPS CLAS D-P&C D-OPOST Brigades C-Brig Plv C-Brig C-OOCL CS-OOCL Voor defensiepersoneel geplaatst bij het CLAS Voor CKAB CLAS en CS CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij KAB CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij staf CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij OPS CLAS en t.a.v. uitgezonden KL-militairen Voor defensiepersoneel geplaatst bij D-P&C Voor defensiepersoneel geplaatst bij D-OPOST Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigade Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigadestaf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OOCL Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van OOCL C-bat, afdeling of zelfstandige cie Voor defensiepersoneel geplaatst bij betreffende bataljon / afdeling of zelfstandige cie Persco C-Persco Plv C-Persco OTCO C-OTCO CS-OTCO C-OTC C-KMS C-LO/S-org C-OCIO CS-OCIO C-School (OCIO) Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Persco en voor overig KL-personeel waarvoor geen commandant is aangewezen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Persco Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OTCO Voor defensiepersoneel geplaatst bij staf OTCO Voor defensiepersoneel geplaatst bij een OTC Voor defensiepersoneel geplaatst bij de KMS Voor defensiepersoneel geplaatst bij de LO/S-org Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OCIO Voor defensiepersoneel geplaatst bij het staf OCIO Voor defensiepersoneel geplaatst bij een School (OCIO) H- sectie LOPB Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OCIO welke de initiële functieopleiding volgt C-DIVI Voor defensiepersoneel geplaatst bij het DIVI 1(GE/NL) Corps SNO NLD SNSO NLD C-CISBn Plv C-StSptBn Overige C-OG CLAS Plv C- / CS-OG CLAS C-KCT C-CoLua C-EODD C-RMC Voor defensiepersoneel geplaatst bij 1(GE/NL) Corps Voor defensiepersoneel geplaatst bij staf 1(GE/NL) Corps Voor defensiepersoneel geplaatst bij het CISBn 1(GE/NL) Corps Voor defensiepersoneel geplaatst bij het StSptBn 1(GE/NL) Corps Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OG CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van OG CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij het KCT Voor defensiepersoneel geplaatst bij het CoLua Voor defensiepersoneel geplaatst bij het EODD Voor defensiepersoneel geplaatst bij een RMC Voor defensiepersoneel geplaatst bij Amerikaanse ehd n in NL Voor defensiepersoneel geplaatst bij LSU Eijgelshoven Voor defensiepersoneel geplaatst bij Duitse eenheden in NL Bijlage 3 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij het Commando Luchtstrijdkrachten De Commandant Luchtstrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Luchtstrijdkrachten; 2 Staatscourant 2011 nr mei 2011

3 Chef Kabinet Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) Commandant Koninklijke School Luchtmacht (KMSL) Vliegbasis Woensdrecht Commandant Vliegbasis Leeuwarden Commandant Vliegbasis Volkel Commandant Vliegbasis Eindhoven Commandant Defensie Helikopter Commando (DHC) Commandant Groep Geleide Wapens (GGW); Commandant Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen Commandant Luchtmacht Meteorologische Groep Commandant Vliegveiligheids Oefen- en Testcentrum; Commandant Groep Luchtmacht Reserve Directeur Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) Voor defensiepersoneel geplaatst bij Staf CLSK, behoudens opperofficieren, alsmede defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Luchtvaartmuseum, de KLu-kapel en de Facilitaire Eenheid Staf CLSK; Voor defensiepersoneel geplaatst bij KMSL Vliegbasis Woensdrecht; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Leeuwarden; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Volkel; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Eindhoven; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de DHC; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de GGW of de Luchtmachtbasis De Peel; Voor defensiepersoneel geplaatst bij AOCS Nieuw Milligen; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Luchtmacht Meteorologische Groep; Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Vliegveiligheids Oefen- En Testcentrum; Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Groep Luchtmacht Reserve; Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart. Bijlage 4 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij het Commando Koninklijke Marechaussee Commandant Koninklijke Marechaussee Commandant Staf CKMar Commandant District Schiphol; Commandant District West; Commandant District Noord-Oost; Commandant District Zuid; Commandant District Landelijke en Buitenlandse Eenheden; Commandant Landelijk opleidings- en kenniscentrum KMar (LOKKMar); Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Koninklijke Marechaussee Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf CKMar Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Schiphol Voor defensiepersoneel geplaatst bij District West Voor defensiepersoneel geplaatst bij Noord-Oost Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Zuid Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Landelijke en Buitenlandse Eenheden Voor defensiepersoneel geplaatst bij LOKKMAR Bijlage 6 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij het Commando DienstenCentra Commandant CDC Plv commandant CDC D-DP&O Directeur Planning en Control Commandant bedrijfsgroep Catering Commandant Bedrijfsgroep Informatievoorziening en Technologie Hoofd Planning en Control BG IVENT Hoofd Bestuursondersteuning BG IVENT Directeur DienstenCentrum Documentaire Informatie Directeur DienstenCentrum Dienstverlening Directeur DienstenCentrum Inkoop Commandant Joint CIS Groep Ten aanzien van plv. C-CDC en commandanten BG en Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf CDC muv defensiepersoneel geplaatst bij DP&O en DP&C Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie P&O CDC Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Directie Planning en Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de bedrijfsgroep Catering Voor defensiepersoneel geplaatst bij zijn staf muv personeel geplaatst bij P&C en Bestuursondersteuning en de hoofden van de onder hem ressorterende dienstencentra Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling planning en control BG IVENT Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Bestuursondersteuning BG IVENT Documentaire Informatie Dienstverlening Inkoop Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Joint CIS Groep 3 Staatscourant 2011 nr mei 2011

4 Directeur DienstenCentrum Operations Directeur DienstenCentrum Research en Innovatiecentrum Directeur Dienst Vastgoed Defensie Directeur Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie Commandant Bedrijfsgroep Gezondheidszorg Commandant Militair Revalidatie Centrum Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum Commandant Militaire Bloedbank Commandant Centraal Militair Hospitaal Commandant Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen Commandant Coordinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen Commandant Militair Geestelijke Gezondheidszorg Commandant Organisatie voor Bijzondere Medische Beoordelingen Commandant Bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten Plv. commandant Bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten Directeur DienstenCentrum Psychologisch Advies en Selectie Directeur DienstenCentrum Medische Keuringen Directeur DienstenCentrum Gedragswetenschappen Directeur DienstenCentrum Human Resources Directeur DienstenCentrum Juridische Dienstverlening Directeur DienstenCentrum Formatieadvies Directeur DienstenCentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Hoofd Bestuurlijke Organisatie Diensten Geestelijke Verzorging Directeur DienstenCentrum Reïntegratie Directeur DienstenCentrum Externe Bemiddeling Defensiepersoneel Directeur DienstenCentrum Personeelsvoorziening Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie Commandant Bedrijfsgroep Facility Services Plv. commandant bedrijfsgroep Facility Services Hoofd Bureau Internationale Militaire Sport Commandant Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek Hoofd Audiovisuele Dienst Defensie Directeur Financieel Dienstencentrum Operations Research en Innovatiecentrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Dienst Vastgoed Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie Ten aanzien van zijn staf en de hoofden van de onder hem ressorterende dienstencentra Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Revalidatie Centrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Bloedbank Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centraal Militair Hospitaal Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Coordinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de militair Geestelijke Gezondheidszorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Organisatie voor Bijzondere Medische Beoordelingen Ten aanzien van de plv. Cdt. BG en de hoofden van de onder hem ressorterende dienstencentra Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten Psychologisch Advies en Selectie Medische Keuringen Gedragswetenschappen Human Resources Juridische Dienstverlening Formatieadvies Bedrijfsmaatschappelijk Werk Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Diensten Geestelijke Verzorging Reïntegratie Externe Bemiddeling Defensiepersoneel Personeelsvoorziening Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie Ten aanzien van de plaatsvervangend cdt BG en de hoofden van de onder hem ressorterende dienstencentra Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de bedrijfsgroep Facility Services Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Bureau Internationale Militaire Sport Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Audiovisuele Dienst Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Financieel Dienstencentrum 4 Staatscourant 2011 nr mei 2011

5 Commandant Facilitair Bedrijf Defensie (IO) Directeur Haags Facilitair Bedrijf Commandant van het Diensten Centrum Internationale Ondersteuning Defensie Commandant Lokaal Facilitaire Dienst Breda Directeur Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie Commandant Nederlandse Defensie Academie Commandant opleidingen KMA Commandant opleidingen KIM Directeur Instituut Defensie Leergangen Decaan Faculteit der Militaire Wetenschappen (FMW) Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Vlag-opperofficier Leergang Topmanagement Defensie (LTD) Directeur van de Human Resources Management Academie Programmamanager Speer Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Facilitair Bedrijf Defensie (IO) Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Haags Facilitair Bedrijf Voor het defensiepersoneel geplaatst bij het Diensten Centrum Internationale Ondersteuning en personeel bij CIMIC dat werkt via DC IOD Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Lokaal Facilitaire Dienst Breda Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie Ten aanzien de hoofden van de onder hem ressorterende afdelingen Voor defensiepersoneel geplaatst bij opleidingen KMA Voor defensiepersoneel geplaatst bij opleidingen KIM Voor defensiepersoneel geplaatst bij het IDL Voor defensiepersoneel geplaatst bij de FMW Voor defensiepersoneel geplaatst bij de NIMH Voor defensiepersoneel geplaatst bij de LTD Voor defensiepersoneel geplaatst bij de HRM Academie Voor defensiepersoneel geplaatst bij Speer Bijlage 7 behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing commandanten defensie Lijst van commandanten bij de Bestuursstaf Secretaris-generaal Plaatsvervangend Secretaris-generaal Commandant der Strijdkrachten Hoofddirecteur algemene beleidszaken Hoofddirecteur financiën & control Hoofddirecteur informatievoorziening en organisatie Hoofddirecteur personeel Directeur directie beleid defensie materieelorganisatie Directeur juridische zaken Directeur communicatie Directeur militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst Directeur audit dienst defensie Directeur ruimte, milieu en vastgoedbeleid Directeur militaire luchtvaartautoriteit Beveiligingsautoriteit Inspecteur-generaal der Krijgsmacht Chef van het militaire huis van H.M. de Koningin Directeur personeel & organisatie BS Directeur planning & control Hoofd bureau SG Defensiepersoneel geplaatst bij de Bestuursstaf Defensiepersoneel geplaatst bij de Bestuursstaf Defensiepersoneel geplaatst bij de Defensiestaf Defensiepersoneel geplaatst bij de hoofddirectie algemene beleidszaken Defensiepersoneel geplaatst bij de hoofddirectie financiën & control Defensiepersoneel geplaatst bij de hoofddirectie informatievoorziening en organisatie Defensiepersoneel geplaatst bij de hoofddirectie personeel Defensiepersoneel geplaatst bij de directie beleid defensie materieel organisatie Defensiepersoneel geplaatst bij de directie juridische zaken Defensiepersoneel geplaatst bij de directie communicatie Defensiepersoneel geplaatst bij de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst Defensiepersoneel geplaatst bij de audit dienst defensie Defensiepersoneel geplaatst bij directie ruimte, milieu en vastgoedbeleid Defensiepersoneel geplaatst bij de militaire luchtvaart autoriteit Defensiepersoneel geplaatst bij de beveiligingsautoriteit Defensiepersoneel geplaatst bij de inspecteur-generaal der Krijgsmacht Defensiepersoneel geplaatst bij het militaire huis van H.M. de Koningin Defensiepersoneel geplaatst bij de directie personeel & organisatie BS Defensiepersoneel geplaatst bij de directie planning & control Defensiepersoneel geplaatst bij bureau SG 5 Staatscourant 2011 nr mei 2011

Minister IGK SG/PSG. CZSK Bestuursstaf

Minister IGK SG/PSG. CZSK Bestuursstaf BIJLAGE: ORGANOGRAMMEN Organogrammen vraag 98 Organogram Defensie Minister IGK SG/PSG ADD BSG DBO DCo DF&C DJZ CDS HDB HDFC HDBV HDP MIVD MLA CDC DMO CLSK CLAS Operationele Commando s CZSK Bestuursstaf

Nadere informatie

Het medisch zorgsysteem van de Krijgsmacht. T.F.M. Dijkgraaf Luitenant Kolonel vliegerarts

Het medisch zorgsysteem van de Krijgsmacht. T.F.M. Dijkgraaf Luitenant Kolonel vliegerarts Het medisch zorgsysteem van de Krijgsmacht T.F.M. Dijkgraaf Luitenant Kolonel vliegerarts 1 Algemeen Militair Verpleegkundige 2 Mini CV Sedert 1986 werkzaam als militair arts Tot 1996 bij de Kon Landmacht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31283 11 november 2013 Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013 30 oktober 2013 Nummer: BS/2013031819 De Minister van

Nadere informatie

Personele kengetallen en trends Defensie 2013

Personele kengetallen en trends Defensie 2013 Personele kengetallen en trends Defensie 2013 Inhoud Instroom... 1 Uitstroom... 2 Saldo in- en uitstroom... 4 Bestandsopbouw... 5 Numerus fixus... 8 Vulling... 9 Reservisten... 10 Verandermonitor... 11

Nadere informatie

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA)

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) DEPMTTEMENTAAL VERTROUWELIJK Koninklijke Landmacht Cfm BIJLAGE ZZ (VERZENDLIJST) Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) HInIstarl* van D«r*n«i«Staf Commando LandrtrUdkrachten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 52839 20 september 2017 Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017 18 juli 2017 BS2017023433 Ministerie van Defensie;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35918 29 juni 2017 Aanwijzingsregeling 2017 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, van de Wet militair

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst Koninklijke Luchtmacht > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrljdkrachten CLSK QIc~ i2 2--2Qh3 Luchtmachtplein 1, Breda MPC92A Postbus 8762 4820

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Luchtmacht çrh, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrijdkrachten CLSK ~ - ~- t. ~ 12 ~ Afdeling Missie Ondersteuning Luchtmachtplein

Nadere informatie

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 T +31 (0) MDTN * ajp.

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 T +31 (0) MDTN * ajp. > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst en Rapportering Luchtmachtplein 1, Breda MPC 92 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland www.luchtmacht,nl Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum

Nadere informatie

Omschrijving knelpuntcategorie knelpuntcategorie

Omschrijving knelpuntcategorie knelpuntcategorie Overzicht van de knelpuntcategorieën burgerpersoneel 17-10-12 Algemeen: Eén van de maatregelen die is gecreëerd om de vrijwillige uitstroom van defensiemedewerkers te stimuleren is het vaststellen van

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl 31 augustus 2011

Nadere informatie

aanzien van luchtvaartuigen en vluchtuitvoering. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IL&T) voert de tweedelijns handhaving uit.

aanzien van luchtvaartuigen en vluchtuitvoering. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IL&T) voert de tweedelijns handhaving uit. - > Retouradres Postbus 8762 4820 GB Breda Zie verzendlijst Datum 21 januari 2016 Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 De Minister van Defensie is belast met de eerstelijns handhaving betreffende de naleving

Nadere informatie

WILLEM LODEWIJK V NASSAUKAZERNE, MATERIEEL LOGISTIEK PELETON (320) LOKAAL FACILITAIRE DIENST

WILLEM LODEWIJK V NASSAUKAZERNE, MATERIEEL LOGISTIEK PELETON (320) LOKAAL FACILITAIRE DIENST DE KAZERNES VAN NEDERLAND 2012. Hier vind u een lijst van landmachtkazernes in Nederland. In de lijst vind u de eenheden die er gelegerd zijn en de plaats waar de kazerne staat. JOHANNES POSTKAZERNE, HAVELTE.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Ministeriële regeling tot tekstplaatsing van Regeling uitrusting defensie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Ministeriële regeling tot tekstplaatsing van Regeling uitrusting defensie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46842 17 augustus 2017 Regeling uitrusting defensie 9 augustus 2017 Nr. BS2017024859 De Minister van Defensie Ministeriële

Nadere informatie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando; Onderwerp: Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden Gilze-Rijen ten behoeve van Luchtmachtdagen 2014 DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando;

Nadere informatie

JIVC en OPS in vogelvlucht. Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS

JIVC en OPS in vogelvlucht. Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS Ministerie van Defensie Minister Bestuursstaf Secretaris- Generaal Commando DienstenCentra ` Marine Commandant der strijdkrachten Landmacht Defensie Materieel Organisatie

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 13 december 2015;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 13 december 2015; Onderwerp: Instelling tijdelijke gebieden met beperkingen Leeuwarden ten behoeve van de Luchtmachtdagen 2016 DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden

Nadere informatie

Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016

Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016 Zie verzendlijst Hoofddirectie Personeel Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016 Bezoekadres: Binckhorstlaan 135 Postadres: MPC 58 L www.defensie.nl Contactpersoon mr.

Nadere informatie

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder,

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein 1, Breda MPC 92 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland

Nadere informatie

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling.

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze Regeling wordt verstaan onder: a. Veteranen: gewezen militairen van de Nederlandse krijgsmacht dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alsmede degenen

Nadere informatie

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Nederlandse Defensie Academie Inleiding Sinds 2007 verzorgt de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) de Postacademische Opleiding Militair

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Instelling BVG s Leeuwarden, Volkel en Vlieland

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Instelling BVG s Leeuwarden, Volkel en Vlieland STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7883 22 maart 2013 Instelling BVG s Leeuwarden, Volkel en Vlieland 19 maart 2013 Nr. MLA/062/2013 De Minister van Defensie,

Nadere informatie

Bijlagen. Grenzen aan de eenheid. Iris Andriessen Wim Vanden Berghe Leen Sterckx

Bijlagen. Grenzen aan de eenheid. Iris Andriessen Wim Vanden Berghe Leen Sterckx Bijlagen Grenzen aan de eenheid Iris Andriessen Wim Vanden Berghe Leen Sterckx Inhoud Topiclijst vrouwen... 2 Topiclijst etnisch-culturele minderheden... 5 Topiclijst lhb-personeel... 2 Bijlage B2... 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Inkomstenbesluit militairen, Artikel 16 Overige inkomsten. Bij ministeriële regeling kan de militair aanspraak worden verleend op:

Inkomstenbesluit militairen, Artikel 16 Overige inkomsten. Bij ministeriële regeling kan de militair aanspraak worden verleend op: Inkomstenbesluit militairen, Artikel 16 Overige inkomsten Bij ministeriële regeling kan de militair aanspraak worden verleend op: a. een toelage in verband met het vervullen van een door Onze Minister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Ministeriële regeling tot tekstplaatsing van Regeling vergoedingen militairen DSI

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Ministeriële regeling tot tekstplaatsing van Regeling vergoedingen militairen DSI STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40225 17 juli 2017 Regeling vergoedingen militairen DSI 6 juli 2017 Nr. BS2017021781 Gelet op de artikelen 60a, 60c en

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen Vervoer gevaarlijke stoffen binnen Defensie Edwin van de Ven Inhoud Defensie Uitzonderingspositie Defensie Voorbereidingen (Gereedstelling) We vertrekken. We doen ons werk. We gaan weer naar huis.. 2 Defensie

Nadere informatie

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Nederlandse Defensie Academie Inleiding Sinds 2007 verzorgt de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) de Postacademische Opleiding Militair

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Beroepsmilitair. bij de. Koninklijke Landmacht

Beroepsmilitair. bij de. Koninklijke Landmacht Beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht 1 Inleiding Duur van de voorlichting en inhoud Voorlichting beroepsmilitair Koninklijke Landmacht Aansluitend aan de voorlichting mogelijkheid tot: Solliciteren

Nadere informatie

Risico s De geschetste ontwikkelingen kunnen leiden tot verdere vertraging of minder opbrengsten.

Risico s De geschetste ontwikkelingen kunnen leiden tot verdere vertraging of minder opbrengsten. Bijlage 1: Korte beschrijving stand van zaken per maatregel Deze bijlage bevat een korte beschrijving van de voortgang van de verschillende maatregelen uit het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie en de

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando (DHC) van 7 juli 2016;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando (DHC) van 7 juli 2016; Onderwerp: Instelling tijdelijke gebieden met beperkingen Deelen en Maas en Waal ten behoeve van de HWIC 2016 (weken 38 en 41), tevens ontheffing minimum vlieghoogte DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN:

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Onderwerp: Instelling tijdelijke gebieden met beperkingen ten behoeve van de oefening FWIT 2017 DE MINISTER VAN DEFENSIE, HANDELENDE: in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando van 6 februari 2015;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando van 6 februari 2015; Onderwerp: Instelling tijdelijk gebied met beperkingen HWIC (oefeningen HWIC en TAC NL, weken 16 en 17), tevens ontheffing minimum vlieghoogte DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant

Nadere informatie

ISAF III Deployment Task Force

ISAF III Deployment Task Force ISAF III Deployment Task Force C-DTF Kolonel Henk Morsink 1 Deployment Task Force Mission Statement Taken Eenheden en Middelen Planning Voorbereiding 2 Mission Statement Schep als Deployment Task Force

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 14 december 2012;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 14 december 2012; Onderwerp: Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden ten behoeve van niveau 4-oefening week 5, tevens vrijstelling minimum vlieghoogte DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van het Defensie

Nadere informatie

Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld

Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld 8 april 2011 Toekomst krijgsmacht Wat we doen, doen we goed eerste klas mensen eerste klas spullen Toegeven op het voortzettingsvermogen

Nadere informatie

vaste commissie voor Defensie Procedurevergadering

vaste commissie voor Defensie Procedurevergadering Den Haag, 13 februari 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 8 ELI i.v.m. agendapunt 3, 10 RU i.v.m. agendapunt 3 V&J i.v.m. agendapunt 8 Activiteit:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden Arnhem en Ede (Raven)

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden Arnhem en Ede (Raven) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5166 1 maart 2013 Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden Arnhem en Ede (Raven) 7 november 2012 Nr. MLA/204/2012 De

Nadere informatie

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst ~O.~J~ - A~5 Öc~ Ministerie van Defensie Staf Commando Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden met Defensie

Samenwerkingsmogelijkheden met Defensie Samenwerkingsmogelijkheden met Defensie Eerstaanwezend Ingenieur Directeur DVD Noord Kolonel Jos Overman 1 Besturingssysteem Defensie Bestuursstaf (inb CDS) Operationele Commando s Commando Dienstencentra

Nadere informatie

ONDERZOEK OPLEIDINGEN DEFENSIE

ONDERZOEK OPLEIDINGEN DEFENSIE ONDERZOEK OPLEIDINGEN DEFENSIE Rapport van de projectgroep Nulmeting opleidingen Defensie, ingesteld door de Secretaris-generaal van het ministerie van Defensie Den Haag 11 juli 2008 INHOUDSOPGAVE Woord

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 12 januari 2013;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 12 januari 2013; Onderwerp: Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden ten behoeve van de oefening Frisian Flag 2014 DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 200 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie Reservist bij de Koninklijke Marechaussee De leukste baan! naast je werk of studie Operationeel Centrum Mobiel toezicht veiligheid Grensbewaking Schiphol Beveiliging Koninklijk Huis Als het erop aankomt

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het hoofd van de afdeling jachtvliegtuig operaties van januari 2013;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het hoofd van de afdeling jachtvliegtuig operaties van januari 2013; Onderwerp: Instelling bijzonder luchtverkeersgebied Breda DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van het hoofd van de afdeling jachtvliegtuig operaties van januari 2013; GELET OP: de artikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Bewustwording Centrale Organisatie Ministerie van Defensie. Lezing GvIB, 18 maart 2003

Bewustwording Centrale Organisatie Ministerie van Defensie. Lezing GvIB, 18 maart 2003 Bewustwording Centrale Organisatie Ministerie van Defensie Lezing GvIB, 18 maart 2003 Even voorstellen Richard van Meijbeek Waarnemend Beveiligingscoördinator van de Centrale Organisatie (CO) van het Ministerie

Nadere informatie

Bijlage 1: Korte beschrijving stand van zaken per maatregel

Bijlage 1: Korte beschrijving stand van zaken per maatregel Bijlage 1: Korte beschrijving stand van zaken per maatregel In deze rapportage worden de vastgoedmaatregelen nog gerangschikt naar de verschillende fasen van het Herbeleggingsplan en de nota In het belang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22623 13 augustus 2013 Instellings- en mandaatbesluit spir-it 2013 Gelet op paragraaf 2 van de afdeling 6 van hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 733 Beleidsbrief Defensie Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2275 21 januari 2016 Wijziging van diverse defensieregelingen 6 januari 2016 nr. BS/2015022875 De Minister van Defensie,

Nadere informatie

Den Haag, 14 juni vaste commissie voor Defensie. Procedurevergadering Datum: donderdag 15 juni 2017 Tijd:

Den Haag, 14 juni vaste commissie voor Defensie. Procedurevergadering Datum: donderdag 15 juni 2017 Tijd: Den Haag, 14 juni Noot: Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 17 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 20 EU i.v.m. agendapunt 3, 20 V&J

Nadere informatie

2012D40857. Lijst van vragen

2012D40857. Lijst van vragen 2012D40857 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft de minister van Defensie de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over de Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 (33 400

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Veldwerkverslag Homo-onderzoek Defensie 2006 [3]

Veldwerkverslag Homo-onderzoek Defensie 2006 [3] Veldwerkverslag Homo-onderzoek Defensie 2006 [3] INHOUD: 1. Inleiding In dit verslag wordt de respons en nonrespons besproken met betrekking tot het homoseksualiteitonderzoek. Dit onderzoek wordt in opdracht

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 4 oktober 2012;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 4 oktober 2012; Onderwerp: Vrijstelling minimum vlieghoogte oefengebieden Hedel, Rilland en Strijp (oefening Wolf King) DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 4 oktober

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Commandant Koninklijke Marechaussee MPC 58C Postbus 90615 2509 LP DEN HAAG 2 2 JUN 2010 Ambtsbericht i D1S2010008821 Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten BIJ beantwoording

Nadere informatie

~ ~ f'..-/\/\~jj :;sa

~ ~ f'..-/\/\~jj :;sa 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 B5/2012015878 / 7-5-2012 Ministerie van Defensie Hoofddirectie Personeel > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag Voorzitter en leden van

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 2070 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 25 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 2070 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63796 9 november 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, nr. 2017-0000168256,

Nadere informatie

Overzicht Mensen & mutaties over de maand september 2014. Bevorderingen Militairen. Rang Naam BU Afdeling

Overzicht Mensen & mutaties over de maand september 2014. Bevorderingen Militairen. Rang Naam BU Afdeling Overzicht Mensen & mutaties over de maand september 2014 Bevorderingen Militairen Rang Naam BU Afdeling Cdre Huijs,M BS Dir. Financien en control CDS Kol Bresser,G A A BS Afd Bilaterale Milit Samenwerk

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Onderwerp: Vergunning luchtvaartvertoning (100 jaar MLD en Heldairshow 2017) DE MINISTER VAN DEFENSIE, HANDELENDE: in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; GELEZEN: het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 392 Besluit van 31 augustus 1999, houdende vaststelling van regels met betrekking tot cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 31 augustus 2012;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 31 augustus 2012; Onderwerp: Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden ten behoeve van de oefening Frisian Flag 2013 DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 31

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Niet-beleidsartikelen. 2.3. De niet-beleidsartikelen. Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning Krijgsmacht. Grondslag van dit artikel

Niet-beleidsartikelen. 2.3. De niet-beleidsartikelen. Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning Krijgsmacht. Grondslag van dit artikel 2.3. De niet-beleidsartikelen Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning Krijgsmacht Grondslag van dit artikel In dit artikel zijn de uitgaven en ontvangsten van alle ondersteunende eenheden van de krijgsmacht

Nadere informatie

Aanbevelingen jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2007 en stand van zaken per 1 mei 2009

Aanbevelingen jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2007 en stand van zaken per 1 mei 2009 Aanbevelingen jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2007 en stand van zaken per 1 mei 2009 In navolging van de toezegging gedaan bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de vaste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39438 11 november 2015 Wijziging Verkeersregeling Defensie 2015 30 oktober 2015 Nr. BS2015019366 Ministerie van Defensie;

Nadere informatie

IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING

IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING IVENT Postbus 20703 2500 ES MPC 58L (intern Defensie) Den Haag www.cdc.nl/ivent IN DIENST VAN DEFENSIE Om haar taak optimaal te kunnen uitvoeren is Defensie onder

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 21 december 2015;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 21 december 2015; Onderwerp: Instelling tijdelijke gebieden met beperkingen ten behoeve van de oefening Frisian Flag 2016 DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. No. 51. VERTROUWELIJK BESLUIT van 8 Augustus 1949, houdende nadere regelen met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. WlJ JULIANA,

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Staatssecretaris van Defensie Postadres: MPC 58B Postbus 20701 2500 ES Den Haag Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der

Nadere informatie

Reorganisatie Militaire Gezondheidszorg 15 december 2011, nr. 1

Reorganisatie Militaire Gezondheidszorg 15 december 2011, nr. 1 Reorganisatie Militaire Gezondheidszorg 15 december 2011, nr. 1 Voorwoord door de Kwartiermaker Militaire Gezondheidszorg Defensie staat aan de vooravond van wederom een grote reorganisatie. Deze keer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 X Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies

Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies Datum 23 December 2002 Kenmerk EA2002/101294 Onderdeel directie Politie Inlichtingen R. Demilt T (070) 426 7586 F (070) 426 7440 Blad 1 van 2 Aan De Minister van Justitie de korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling kledingaanspraken adjudanten van Z.M. de Koning

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling kledingaanspraken adjudanten van Z.M. de Koning STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50672 8 september 2017 Regeling kledingaanspraken adjudanten van Z.M. de Koning 31 augustus 2017 Nr. BS2017025556 Ministeriële

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Fluke Nederland B.V. Postbus BA Den Haag

ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Fluke Nederland B.V. Postbus BA Den Haag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouredres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKEN EN ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Fluke Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Ter bescherming van het luchtverkeer worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld:

Ter bescherming van het luchtverkeer worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld: Luchtvaart Postbus 575 2130 AN Hoofddorp Contactpersoon Nummer -2015/29357 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende het instellen van tijdelijke gebieden met beperkingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 885 X Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 55 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13163 17 maart 2017 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, houdende wijziging van enkele regelingen

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

De rol van de NEN 2767 in het instandhoudingproces van Defensie

De rol van de NEN 2767 in het instandhoudingproces van Defensie De rol van de NEN 2767 in het instandhoudingproces van Defensie Adri van Dien Hoofd Vastgoedbeheer tevens plv. Directeur Dienst Vastgoed Defensie Wiepke Folkerts Hoofd Vastgoedbeheer Directie Noord 1 Wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

reorganisatie verbindingseenheden

reorganisatie verbindingseenheden reorganisatie verbindingseenheden Kolonel F.F.M. Peersman, projectmanager Reorganisatie CIS eenheden Tot 1 juli 2012 is kolonel Frank Peersman als CLAS projectmanager belast met de Reorganisatie CIS eenheden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19446 6 april 2017 Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een tijdelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2008 Wij

Nadere informatie

2014D Lijst van vragen

2014D Lijst van vragen 2014D19395 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief d.d. 21 mei 2014 over het Jaarverslag van het Ministerie van Defensie

Nadere informatie