Welkom. Delen is weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Delen is weten"

Transcriptie

1 Welkom Delen is weten 1

2 De 3Ds Beheerst gebudgetteerd Workshop Planning & Control Provincie Friesland Leeuwarden, 20 februari 2014 Bruno Steiner, Hattum Palma

3 Presentatie De stand van zaken Planning & Control: 10 mijlpalen en de handreiking De financiën Bekostiging Planning & control cyclus 3

4 Hoe verhoudt (concern)financiën zich tot de transities? Houding varieert van afwachtend kijken tot actief participeren, afhankelijk van o.a. de visie op de verhouding tussen: concern en beleidssector gemeente en regionale samenwerking Waar financiën deelneemt aan het voorbereidingsproces zijn de gemeenten het verst gevorderd. Koppeling beleid en financiën cruciaal, maar moet nog van ver komen STAND VAN ZAKEN 3 TRANSITIES administra e beleidsdocument 4,00 3,50 3,00 2,50 projectorganisa e aanbieders 2,00 1,50 1,00 concerncontrol Best practice in Friesland P&C instrumenten 0,50 0,00 hist. budget referen e score inkoopbureau gekort hist. budget prikkels besparingspoten eel bekos gingsmodellen 4

5 Planning & Control: 9 mijlpalen 1. Beleid is vastgesteld. 2. Processen zijn vastgesteld. 3. Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en operationeel. 4. Samenwerking met (regio)gemeenten is vastgelegd. 5. Samenwerking met ketenpartners is vastgelegd. 6. Opdrachtgeverschap richting aanbieders is vastgelegd en opdrachten zijn verstrekt. 7. Doelgroepen en benodigde maatregelen zijn in beeld. 8. Kosten en opbrengsten zijn in beeld. 9. Informatievoorziening is operationeel. Kortom: planning & control is een goede basis voor de realisatiefase. 5

6 Projectplan Initiatieffase Definitiefase afgesloten Positionere n ontwerpfase Ramen Bekostigen P&C voorbereidingsfase Administr. Organisatie Uitvoeringsfase - Regio - Veld - Rollen - WG BDV Programma begroting - WMO - Jeugdwet - Eigen middelen - Sturing - Model - Prikkels - Functioneel ontwerp - P&C cyclus - Budgethouders - Reserve - Inrichting administra tie - Administratieve org. - Inrichting backoffice - Budgethouders Start uitvoering 31 januari 19 maart 30 april 30 juni 30 sept. 30 nov 1 januari 6

7 Ramen: Exploitatiebegroting

8 Sociaal deelfonds Balans tussen bieden van beleidsvrijheid en waarborgen voor een succesvolle uitvoering Reikwijdte: Jeugdwet Participatiewet (uitgezonderd inkomensdeel) WMO Bestedingsvoorwaarden gedurende 3 jaar: Oormerking Financieel risico voor de gemeente IV-3 Onderbesteding aanleiding voor nader onderzoek Bestedingsvoorwaarden gelden niet voor eigen middelen WMO en Participatiewet 8

9 Programmabegroting individuele gemeenten hoofdstuk Sociaal Domein Uitgaven Deelfonds Sociaal Domein Eigen gemeentelijke middelen (GF) Inkomsten Uitgaven Wijkteams Subsidies Inkoop specialistische zorg Uitvoeringskosten (backoffice): Personeelskosten Organisatiekosten Communicatie Huisvestingskosten Opleiding en training ICT Innovatiekosten (Overhead) Jeugdzorg Huishoudelijke zorg Participatie Begeleiding ondersteuning, Verzorging Eigen Bijdrage Eigen gemeentelijke middelen participatiewet en WMO 9

10 Friesland (excl. nieuwe taken centrumgemeente) 10

11 Friesland Jeugdwet, WMO nieuw, Bestaand WMO, Totaal 360 mio waarvan 300 nieuw 11

12 Raming historische kosten Mogelijke bronnen: Eigen begroting / rekening en registraties Aanbieders Bron: Panteia Registraties: aandachtspunten: meest cliënten gebruiken één voorziening, sommige gebruiken vele (zie figuur) informatiebronnen kunnen elkaar tegenspreken; ga dus niet over een nacht ijs informatie over 2014 pas ver in 2015 of zelfs 2016 bekend 12

13 Knoppen nieuw beleid Aan welke knoppen kunt u draaien: 1. prijs van de zorg (P omlaag) 2. toegang tot de zorg door de wijkteams (Q omlaag) Minder verwijzingen tweede lijn Minder dure zorg 3. zorginnovatie door integratie van de 3 domeinen (I: goedkopere P*Q combinaties) 4. Beperking uitvoeringskosten Reken deze interventies uit de beleidsnota door en bepaal of zo het noodzakelijke resultaat wordt behaald. 13

14 14

15 Simulatie financiële consequenties nieuw beleid een fictieve gemeente Allocatie Wijkteam 1 organisatiebudg et BGI BGG KDV Wijkteam 3 Totaal organisatiebudget BGI BGG Wijken En Dorpen KDV Wijkteam 2 organisatiebudg et Totaal BGI BGG KDV Totaal Wijkteam 4 organisatiebudget BGI BGG KDV Totaal

16 Bekostiging 16

17 Bekostiging van basiszorg en 2 e lijn (1) Evenals bij de bestaande zorg, zullen de kosten van de nieuwe afhangen van: zorgvraag zorgaanbod en het stelsel waarin vraag en aanbod tot elkaar komen. Bekostigingsvormen zijn: basiszorg op grond van populatie, d.w.z. bevolkingskenmerken in de wijk op basis van productie (P x Q), d.w.z. afgesproken prijs maal aantal indicaties Op basis van functie dat wil zeggen de beschikbaarheid van de functie staat centraal Terecht wordt gezegd dat in het bekostigingssysteem de prikkels de goede kant op moeten staan. 17

18 Bekostiging van basiszorg en 2 e lijn (2) Naar welke kant de prikkels werken, is afhankelijk van vragen als: a. Krijgt wijkteam budget voor basiszorg of ook voor 2e lijn-zorg? b. Hoe bepalen we de budgetten voor basis- en 2e lijn-zorg? c. Hoe regelen we de inkoop met externe zorgaanbieders? d. Wat gebeurt er met de gerealiseerde besparingen (shared-saving) e. Hoe houden we rekening met de eigen financiële bijdragen van burgers? Wat in uw gemeente de antwoorden op deze vragen ook zijn, bedenk : Hoe de prikkels ook zijn vorm gegeven, elk bekostigingssysteem is gevoelig voor oneigenlijk gebruik en moet daarom worden aangevuld met soft control, d.w.z. overleg, afstemming, consultatie etc. 18

19 Planning & control cyclus 19

20 Hoe richten we de P&C cyclus in? (1) Vorm van P&C-rapportages: dikker door extra 3 D-onderdelen? dunner door niet-schriftelijke vormen van rapportage? Maar toch vooral frequenter voor de kritieke 3 D-onderdelen! Inhoud van P&C-rapportages: zó dat alle geledingen - van uitvoerders tot bestuurders - op hun verantwoordelijkheden afgestemde informatie krijgen. zó dat de administratieve lasten niet de pan uit rijzen. Proces van P&C: inrichting van het interne, gemeentelijke proces inrichting van proces met regiogemeenten, zorgaanbieders en anderen afstemming van interne klassieke control en externe netwerk-control Vorm, inhoud en proces vereisen dat de administratie en de informatiesystemen van gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen goed op elkaar zijn afgestemd. 20

21 Hoe richten we de P&C cyclus in? (2) EXTERN INTERN Contracteren Prikkels Inkoopprocedures en regels Verantwoorden en rapporteren Afrekenen Regels en procedures Autorisatie Begroting / jaarrekening Managementrapportages Bestuurlijke rapportages Etc. Communiceren Samenwerking met externe controllers (netwerk-control) Stimuleren en faciliteren Visitatie Aanspreken Leiderschap en voorbeeldgedrag Motiveren en waarderen Communiceren en informeren Stimuleren en faciliteren Adviseren HARD CONTROL SOFT CONTROL 21

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

2014 Deloitte The Netherlands

2014 Deloitte The Netherlands Sturen op 3D-voorzieningen en de gemeentefinanciën De juiste informatie op het juiste moment! Welkom! Sturen op 3D voorzieningen en de gemeentefinanciën Doel van vandaag Inzichten verwerven rond de informatie

Nadere informatie

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Korte introductie Drs. M. (Marita) H. de Hair RA marita.de.hair@nl.ey.com Marita de Hair @MaritadeHair Sectorvoorzitter

Nadere informatie

Uitvoeringsplan en -beschrijving decentralisatieopgaven Noordoost Fryslân, 2014

Uitvoeringsplan en -beschrijving decentralisatieopgaven Noordoost Fryslân, 2014 Uitvoeringsplan en -beschrijving decentralisatieopgaven Noordoost Fryslân, 2014 Versie 19 februari 2014 1 1. Inleiding Eind 2013 is de kadernotitie Samen leven, zorg voor elkaar aan de gemeenteraden in

Nadere informatie

Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop

Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop 1. Aanleiding Op 1 januari 2015 worden taken inzake AWBZ, jeugdzorg en participatie gedecentraliseerd naar gemeenten toe. Deze

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 16 december 2014 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : mw. M.A. de Visser/dhr. H.W. van Gelder : Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo B&W besluit d.d. :

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

Nota van Inkoop Wmo en Jeugd

Nota van Inkoop Wmo en Jeugd Nota van Inkoop Wmo en Jeugd Samenwerkende gemeenten regio Rivierenland 12 augustus 2014 Nota van Inkoop Wmo en Jeugd Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Leeswijzer 1 2. Uitgangspunten 2

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Verslag marktconsultatierondes Wmo 2015 Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 3 en 10 juni 2014

Verslag marktconsultatierondes Wmo 2015 Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 3 en 10 juni 2014 Verslag marktconsultatierondes Wmo 2015 Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 3 en 10 juni 2014 Inleiding en presentaties In de ochtend van 3 juni is een sessie gehouden met de aanbieders uit de sector Verzorging

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Oktober 2014 *14-0078601* 14-0078601 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding voor dit

Nadere informatie

Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN

Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN Plan van aanpak voor de regionale procesmanager WMO in de regio NWN Versie 4 13 september 2005 Vooraf De aard van het plan en de keuzes in het plan Dit Plan van Aanpak voor de regionale procesmanager beschrijft

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie