Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007-2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Pagina 1 van 21

2 Jaarverslag Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Pagina 2 van 21

3 Jaarverslag Pagina 3 van 21

4 Inhoud Inhoud 4 Voorwoord 5 1 DZH/PWN/Oasen: de fusie ging niet door 6 2 Uitdaging voor de toekomst 7 3 Compleet overzicht van de adviezen en instemmingen van de Ondernemingsraad 9 4 De Ondernemingsraad in discussie over het aannamebeleid van Oasen 11 5 De nieuwe communicatiestijl van de Ondernemingsraad 12 6 Wat zijn de ontwikkelingen van het Platform van Ondernemingsraden? 16 7 Bij de Ondernemingsraad leer, ontwikkel en werk je aan je toekomst 18 8 Geen kandidaten, geen verkiezingen 20 9 De overlegvergadering 21 Jaarverslag Pagina 4 van 21

5 Voorwoord Het waren 12 mooie maanden! Fred Heuckelbach Jaarverslag Pagina 5 van 21

6 1 DZH/PWN/Oasen: de fusie ging niet door De Ondernemingsraad vindt het jammer dat de fusie tussen de maatschappelijke drinkwaterbedrijven in West Nederland niet is doorgegaan. Ondanks dat we kritisch waren ten aanzien van de veronderstelde voordelen (technisch, financieel, klant), bood een fusie kansen voor medewerkers. In het najaar van 2007 heeft de aandeelhouder van PWN besloten, na een studie door Boer & Croon, dat PWN geen fusie aangaat met andere drinkwaterbedrijven. Zij ziet wellicht meer heil in een verregaande samenwerking in de waterketen en wil deze mogelijkheid verder onderzoeken. Daarmee was de deur dicht voor een fusie tussen PWN, DZH en Oasen. Sinds eind 2006 was de Ondernemingraad bezig met zich voor te bereiden op een fusie met de andere twee bedrijven. Er waren al contacten gelegd tussen de Ondernemingsraden om een fusieproces gezamenlijk te kunnen doorlopen. Eind 2007 hebben de ondernemingsraden deze korte samenwerking stop gezet. De Ondernemingsraad is ervan overtuigd dat ook zonder fusie Oasen de medewerkers zal stimuleren zich te ontwikkelen. Jaarverslag Pagina 6 van 21

7 2 Uitdaging voor de toekomst Door Jacques van Aernsbergen, extern adviseur OR Oasen Een jaarverslag is bedoeld om terug te kijken en om verantwoording af te leggen. Terugkijken op de activiteiten die, in dit geval, de Ondernemingsraad van Oasen, in het afgelopen jaar in gang heeft gezet of heeft gedaan. Ook in dit jaarverslag wordt door de Ondernemingsraad op een heldere manier uitgelegd waar hij zich zoal mee heeft bezig gehouden en, voor een deel ook, waar dat toe heeft geleid. Iedereen kan zien met welke onderwerpen de Ondernemingsraad zijn agenda heeft gevuld en iedereen kan daar een eigen beeld van vormen. In die zin is het terugkijken geslaagd. De ORleden hebben hun tijd en energie blijkbaar niet verknoeid en ze houden de vinger aantoonbaar aan de pols. Dat is altijd goed om te weten! Het deel verantwoording afleggen is vaak door Ondernemingsraden wat lastiger in te vullen. Dat kun je eigenlijk alleen maar goed doen als je van te voren hebt aangegeven wat voor beelden je van de nabije toekomst hebt, wat je in grote lijnen van plan bent om te doen of aan te pakken, door welke motieven of gedachten je daarbij laat leiden en wat voor doelen je daarbij voor ogen hebt. De meeste Ondernemingsraden in het land besteden meer tijd en energie aan het traditionele terugkijken dan aan het uitdagende vooruitblikken en dat is op zichzelf wel bijzonder. Een groot deel van het werk van Ondernemingsraden, en dus ook bij Oasen, is namelijk het beoordelen van de ontwikkelingen in de organisatie. Niet alleen een beoordeling van de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf, maar vooral ook een beoordeling van de plannen die er zijn of ontstaan voor de toekomst van de organisatie. Om dit op een goede en verantwoorde manier te kunnen doen heeft de Ondernemingsraad inzicht nodig in de manier waarop het management in de organisatie zijn eigen beelden over die toekomst onderbouwt en vorm geeft. Het management wordt, door de Ondernemingsraad, erop aangesproken om daar helder en eenduidig in te zijn, zodat er voor een ieder sprake kan zijn van goede mogelijkheden om tot een uiteindelijke beoordeling van de behaalde resultaten te komen. De verantwoording van het gevoerde beleid door het management, zoals die in het jaarverslag van Oasen zelf wordt weergegeven, kan op die manier, ook door de Jaarverslag Pagina 7 van 21

8 Ondernemingsraad, getoetst worden. Op dat terrein ligt ook een grote uitdaging voor de Ondernemingsraad. Om tot een rechtvaardige beoordeling te kunnen komen van het werk dat de Ondernemingsraad heeft verzet, kan het goed helpen als er een duidelijk inzicht bestaat in de beelden die de Ondernemingsraad van de toekomst van Oasen had en heeft. Als helder is welke onderwerpen, onderdelen en aspecten hij daarbij van belang vindt. En als duidelijk is welke prioriteiten de Ondernemingsraad stelt in zijn rol als vertegenwoordiger van medewerkers in het beoordelen van het door het management gevoerde bedrijfsbeleid. De Ondernemingsraad van Oasen is op de goede weg om die slag te maken. De komende periode zal daarvoor het besef, dat de organisatie en de collega s recht hebben op een onderbouwde visie van de Ondernemingsraad, nog verder moeten groeien. Hoe kunnen ze anders tot een goede beoordeling komen van de werkzaamheden van de Ondernemingsraad? Het ontwikkelen van een herkenbare en onderbouwde visie op de toekomst van Oasen en van haar medewerkers is en blijft een zinvolle, interessante en boeiende uitdaging. Niet alleen voor de Directie en het Management, maar ook voor de Ondernemingsraad. We zullen in het volgende jaarverslag van de Ondernemingsraad zien of de uitdaging is opgepakt en verder is uitgebouwd. Jaarverslag Pagina 8 van 21

9 3 Compleet overzicht van de adviezen en instemmingen van de Ondernemingsraad Volgens de Wet op de Ondernemingsraden moet de bestuurder aan de Ondernemingsraad instemming of advies vragen over bepaalde regelingen en bij belangrijke financieeleconomische en bedrijfsorganisatorische besluiten. Hieronder staan de adviezen en instemmingen genoemd die de Directie tijdens de afgelopen periode aan de Ondernemingsraad heeft voorgelegd. Extra MT lid met communicatie in zijn takenpakket Deze wijziging werd ingegeven in het MT omdat in het mogelijke fusietraject met DZH en PWN communicatie tussen en met de bedrijven van cruciaal belang kon zijn. Contract arbodienst Het contract met de arbodienst moest worden heroverwogen en bekeken op de nieuwe wettelijke eisen. Besloten is om het bestaande contract te verlengen. Afdeling communicatie opnemen in de wachtdienst Doordat er steeds betere communicatie ontstaat tussen Oasen en de klant is er besloten dat de afdeling communicatie tijdens calamiteiten de communicatie met de klant en pers verzorgt. 2% resultatendeling Vanuit de Cao-afspraken komt een 2% resultatendeling die moet worden besproken met de Ondernemingsraad. Voor deze regeling zijn de Directie en de Ondernemingsraad overeengekomen dat er per afdeling een tweetal doelen worden benoemd, beoordeeld door een commissie, die uit het Jaarplan zijn afgeleid. Procesautomatisering opnemen in bedrijfsautomatisering Toename van de complexiteit van de techniek, de hoger gestelde eisen met betrekking tot informatiebeveiliging, de interactie tussen Proces- en Kantoorautomatisering, knelpunt van managementcapaciteit bij Nieuwbouw & Onderhoud en de organisatorische maatregelen voor het oplossen van de overige knelpunten zijn punten die voor de Ondernemingsraad genoeg reden waren om het advies goed te keuren. Procesautomatisering maakt nu dan ook deel uit van de afdeling Informatiebeheer. Tracking and Tracing De Ondernemingsraad heeft ingestemd met een pilot tracking & tracing. Via tracking & tracing Jaarverslag Pagina 9 van 21

10 is de monteursbus centraal te volgen en daardoor efficiënter in te zetten. Het gaat hier om een uitgebreide proef waar de Ondernemingsraad nog een aantal vragen over heeft. In de tweede helft van 2008 zullen de Directie en de Ondernemingsraad afspraken maken over tracking & tracing. Uiteindelijk zal de OR van de Directie een instemmingsverzoek ontvangen om tracking & tracing toe te passen. Aanpassing Distributie Vitaal bij afdeling Bedrijfsvoering Tijdens het Disvitaal proces kwamen er een paar vraagtekens boven die moesten worden opgelost. Verandering in de organisatie was een oplossing die werd uitgewerkt en ter advies aan de Ondernemingsraad werd voorgelegd. Na overleg met leidinggevende en medewerkers is een positief advies gegeven. Productie onderhoud Om het onderdeel onderhoud bij Productie meer aandacht te geven is de adviesaanvraag Productie onderhoud met een zwaardere bezetting aan de Ondernemingsraad gepresenteerd. Er verschuiven een aantal functies en functionarissen zodat er meer strategische aandacht komt voor het onderhoud bij productie. Jaarverslag Pagina 10 van 21

11 4 De Ondernemingsraad in discussie over het aannamebeleid van Oasen Al meerdere malen heeft de Ondernemingsraad in de Overlegvergadering zijn kritiek geuit op het aannamebeleid van Oasen. Het aannemen van jonge mensen is een goede zaak. Hiermee haalt Oasen een nieuwe generatie met nieuwe kennis binnen. De Ondernemingsraad is echter van mening dat Oasen ook mensen van een andere generatie met werkervaring moet kunnen binnen halen. Het beleid van Oasen is hier nu meer op toegespitst. Mensen die bij Oasen willen werken, moeten, ongeacht hun leeftijd, beschikken over ontwikkelpotentieel: zij moeten bereid zijn te leren en zichzelf te willen en kunnen ontwikkelen. Bij dit nieuwe beleid hoort ook het aanboren van nieuwe doelgroepen. Behalve schoolverlaters en net afgestudeerden, worden ook andere doelgroepen aangesproken, zoals kansarme jongeren en herintreders. De Ondernemingsraad heeft hierbij gevraagd om niet alleen een goede begeleiding van deze nieuwe medewerkers, maar ook van de groep waarin deze medewerkers komen te werken. De Ondernemingsraad staat achter de keuze van het bedrijf voor andere doelgroepen, omdat een maatschappelijk bedrijf ook een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. In het voorjaar van 2008 is opnieuw de discussie gestart om te komen tot een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Deze discussie is ingegeven door Europese regelgeving. De vorm hoe leeftijdsdagen nu worden toegekend (dit is geregeld in de CAO), zou als leeftijdsdiscriminatie aangemerkt kunnen worden. In het protocol van de CAO is dan ook afgesproken dat er gedurende de looptijd van de CAO onderzoek naar leeftijdsdiscriminerende regelingen zal worden gedaan. De waterleidingbedrijven en de werknemersorganisaties zullen in de nieuwe CAO dan ook afspraken moeten gaan maken over de leeftijdsdagen en andere regelingen. De Ondernemingsraad zal komend jaar aan deze discussie mee blijven doen. In 2007 is voor alle leidinggevenden van Oasen het Leiderschapstraject begonnen. In 2008 wordt dit traject voortgezet. Alle leidinggevenden moeten meedoen aan dit traject waarbij de thema s visie, verbinden en ontwikkelen voorop staan. De Ondernemingsraad juicht het ontwikkelen van de leidinggevenden toe, maar vraagt daarbij wel aandacht voor de rol van de medewerkers. Ook zij moeten zich ontwikkelen om aansluiting te kunnen vinden bij de nieuwe leidinggevende. Jaarverslag Pagina 11 van 21

12 5 De nieuwe communicatiestijl van de Ondernemingsraad De vakbonden die vertegenwoordigd zijn in de Ondernemingsraad, hebben minder leden dan vroeger. De individualisering rukt steeds verder op en de(ze) Ondernemingsraad heeft nog steeds vacatures. Hoewel de Ondernemingsraad een wettelijke verplichting is voor het bedrijf, draagt deze Ondernemingsraad zijn steentje bij aan de ontwikkeling van Oasen. Veel medewerkers zien dit niet en naarmate de Ondernemingsraad meer verwacht van de achterban wordt de tegenstelling tussen de twee groepen zichtbaar. Het overgrote deel van de achterban reageert niet of komt niet naar besprekingen. De vraag is hoe we hier als Ondernemingsraad mee omgaan. Conclusie is dat het nog steeds belangrijk is de achterban te informeren, maar nog belangrijker is om een communicatiestijl te ontwikkelen die past in deze tijd en te zien is als een continu proces. De Ondernemingsraad vindt deze communicatie soms best lastig: niet iedereen in de organisatie heeft belangstelling voor hetzelfde onderwerp. Sommigen zijn meer geïnteresseerd in het Ondernemingsraadwerk dan anderen. Daarom moeten we nauwkeurig bepalen wie we waarover willen aanspreken. Ook moeten we inventariseren wat we nu eigenlijk met de communicatie naar de achterban willen bereiken. Willen we informeren, beïnvloeden of misschien zelfs wel overtuigen? En nu komt het populaire woord maatwerk om de hoek kijken. Als Ondernemingsraad hebben we het afgelopen jaar werkoverleggen bezocht. De informele sfeer gaf velen de gelegenheid vragen te stellen, iets wat in een achterbanbijeenkomst veel minder voorkwam. Veelal zijn we ingegaan op opmerkingen en vragen van de medewerkers. Gebleken is dat terugkoppeling het gouden antwoord is, ook al weet de Ondernemingsraad het antwoord niet meteen, of kregen we een voorstel niet voor elkaar. Uitleg naar de persoon is nodig hoe één en ander gaat en waarom bijvoorbeeld een voorstel er niet door komt. Ook gaat de Ondernemingsraad zijn vergaderagenda openbaar maken: medewerkers kunnen dan zien waar de Ondernemingsraad over praat en medewerkers kunnen mede daardoor ook zelf onderwerpen aandragen die zij belangrijk vinden. Om toch heel Oasen te kunnen bereiken, wordt ook van Op de Hoogte gebruik gemaakt. In ons bulletin Çote d OR vertellen we kort waar we als Ondernemingsraad mee bezig zijn. Uiteindelijk zijn we dus een richting ingeslagen met een mix van oude en nieuwe Jaarverslag Pagina 12 van 21

13 communicatiemiddelen, waarin we onze weg nog steeds aan het vinden zijn. Onderwerpen waarover de Ondernemingsraad om dit jaar heeft gecommuniceerd, zijn bijvoorbeeld de diverse adviesaanvragen. Adviesaanvragen worden door de Ondernemingsraad nauwkeurig onder de loep genomen en daar waar nodig adviseert de Ondernemingsraad het anders, beter te doen, iets wat wel degelijk van belang is, maar voor velen onzichtbaar blijft. De effectiviteit van de Ondernemingsraad hangt mede af van de samenwerking en communicatie met bestuurder, achterban, RvC en vakbonden. Graag zien wij die samenwerking en communicatie nog lang bestaan. Ook al gaan we niet meer op de barricade, het is echt nog steeds niet voor niets. Actieplan In 2006 heeft de Ondernemingsraad voor het eerst een actieplan opgesteld. Daarin heeft hij opgeschreven wat het doel is voor het komende jaar. Niet alleen wil de Ondernemingsraad zelf zijn richting kennen, ook de medewerkers moeten weten wat hij doet. Afgelopen jaren heeft de Ondernemingsraad gemerkt dat veel medewerkers niet goed weten waar de Ondernemingsraad zich wel en niet mee bezig houdt. In het actieplan kunnen de medewerkers lezen wat de Ondernemingsraad doet. In 2008 is opnieuw een actieplan opgesteld. Het actieplan is verdeeld in een aantal thema s, namelijk: Adviezen en instemmingen; Bedrijfsregelingen; Fuwa en andere CAO-afspraken; HR en Arbo beleid; IMJP en Jaarplan Oasen; Communicatie; Ontwikkeling. Het actieplan is zowel op Focus als op de website te lezen. De ondernemingsraad zal weer proberen om de plannen te realiseren. De link naar het Actieplan is: Actieplan 2007 Actieplan 2008 Overleggen en werkgroepen De Ondernemingsraad kent een aantal overlegstructuren. Hieronder volgt een overzicht van de overleggen en behandelde onderwerpen in het afgelopen jaar. 1. Ondernemingsraadvergadering De Ondernemingsraad heeft één keer per maand een Ondernemingsraadvergadering. Tijdens deze vergadering worden lopende zaken besproken, er wordt gediscussieerd over de in te nemen standpunten en uitzoekwerk wordt toebedeeld aan de Ondernemingsraadleden ter voorbereiding van de volgende vergadering. Regelmatig wordt een hoofd of een lid van het Management Team uitgenodigd om een toelichting te geven op nieuwe plannen en ontwikkelingen zoals reorganisatie, ICTonwikkelingen en het aannamebeleid. Met deze mensen wordt dan ook gediscussieerd. Op deze manier kan de Ondernemingsraad in een later stadium een goed advies bij de Directie neerleggen. Jaarverslag Pagina 13 van 21

14 De onderwerpen die in de periode juni 2007 juni 2008 besproken zijn in de Ondernemingsraadvergaderingen worden hieronder, conform indeling van het actieplan, weergegeven. Adviezen en instemmingen: o Instemming 2% resultatendeling; o Adviesaanvraag Integratie ICT activiteiten; o Adviesaanvraag verbijzondering Onderhoud & Productie; o Adviesaanvraag Wachtdienst Communicatie; o Adviesaanvraag Organisatie Bedrijfsvoering. Bedrijfsregelingen: o Bedrijfsregelingen Fuwa en CAO-afspraken; Implementatie afspraken uit WWb-CAO o FUWA; o 1% resultatendelingsregeling 2007; o 2% resultatendelingsregeling HR en Arbo: o P&O met Pit; o Leiderschapstraject; o Nieuwe resultaatprofielen. Integraal Meerjarenplan en Jaarplan 2007: o Integraal Meerjaren Plan (IMJP); o Bedrijfsjaarplan Oasen; o Distributie Vitaal; o Project Oasen gezond en in beweging. Communicatie: o Actualiseren Ondernemingsraadwerkgroepen en -commissies; o Informele bijeenkomst met de directie; o Website Oasen en de Ondernemingsraad op deze site; o Actieplan Ondernemingsraad; o Overleg Dagelijks Bestuur met de bedrijfsdirecteur; o Jaarverslag Ondernemingsraad; o Bezoek werkoverleggen van diverse afdelingen; o Ambtelijk secretariaat; o Verkiezingen Overlegvergadering De Overlegvergadering tussen Ondernemingsraad en Directie heeft tot doel elkaar te informeren over visies en standpunten binnen de organisatie. Bij voorkeur worden er één of twee thema s besproken. Adviesaanvragen, adviezen, instemmingverzoeken en instemmingen worden in dit overleg toegelicht en vastgesteld. Het is niet de bedoeling dat er uitvoerig bij de stand van zaken van onderwerpen stil wordt gestaan, omdat dit overleg niet bedoeld is als voortgangsoverleg. De onderwerpen die in de periode juni 2007 juni 2008 besproken zijn: Evaluatie FUWA; Jaarverslag Pagina 14 van 21

15 Privacy beleid; Jaarplan 2008; Leveringscontract Oasen; 1% resultatendeling; 2% resultatendeling; Procesgang strategisch oriëntatie Oasen; Wachtdienst communicatie; Integratie ICT-activiteiten; Resultaatafhankelijk belonen 2008; Jaarverslag en jaarrekening Dagelijks Bestuur overleg met Directie Het dagelijks bestuur (DB) van de Ondernemingsraad heeft maandelijks overleg met de bedrijfsdirecteur over de voortgang van de verschillende ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit overleg is bedoeld als voortgangsoverleg om te voorkomen dat dit in de Overlegvergadering plaatsvindt. 4. Werkgroep WWb Ondernemingsraad-Platform Naast de WWb-directies hebben ook de Ondernemingsraden uit de WWb-sector zich verenigd in het landelijke Ondernemingsraad-Platform. Dit platform komt twee keer per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst staat één onderwerp centraal. Vaak wordt iemand uitgenodigd om een presentatie over het onderwerp te geven, waarna de diverse ondernemingsraadafgevaardigden met elkaar in discussie gaan. Behalve een discussieplatform is het Ondernemingsraad-Platform ook een netwerk waarbinnen men elkaar opzoekt om ervaring en kennis uit te wisselen. De thema s die in 2007/2008 zijn besproken: Relatie vakbond en medezeggenschap; Gezondheidsmanagement; Het sourcingsvraagstuk; Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. 5. Prioriteitenlijst In ons drukke bestaan moeten we steeds opnieuw beslissen waaraan we op dit moment voorrang geven. Veel jachten en jagen komt voort uit het feit dat we deze beslissingen impulsief nemen zonder stil te staan bij de mate van urgentie en belangrijkheid van wat we aanpakken. Prioriteiten stellen is dus belangrijk, ook voor een Ondernemingsraad. Voor het stellen van prioriteiten heeft de Ondernemingsraad gekeken naar de huidige lopende projecten en welke daarbij urgentie hebben. Op basis daarvan is een document opgesteld met daarbij de urgente zaken en de minder urgente zaken. Dit document is tevens voorzien van deadline en verantwoordelijke, zodat voor ieder Ondernemingsraadlid duidelijk is wat zijn of haar taak is en voor welke datum dit gereed moet zijn. 6. SharePoint en website Oasen De Ondernemingsraad heeft in het afgelopen jaar een aantal keer een nieuwsbericht op Focus geplaatst. Sharepoint is het intranet van Oasen en de plek om te communiceren met de achterban. Dat zal de Ondernemingsraad in de toekomst blijven doen. Ook op de website van Oasen is een deel voor de Ondernemingsraad gereserveerd. Hier zijn de vorige jaarverslagen en het actieplan te vinden. De Ondernemingsraad wil hier zo veel mogelijk informatie op zetten. Jaarverslag Pagina 15 van 21

16 6 Wat zijn de ontwikkelingen van het Platform van Ondernemingsraden? Het bestuur van het Platform Ondernemingsraden heeft in maart 2007 een missie geformuleerd: Participatie en betrokkenheid van de leden leidt tot grensverleggend en initiatiefrijk beleid van het Platform, waarbij eenheid in verscheidenheid de leidraad vormt. De missie is op diverse bijeenkomsten met de leden van het Platform besproken. Een ambitieuze missie en de vraag is dan ook gerechtvaardigd: wat is daar tot op heden van terecht gekomen? H et bestuur vergadert afwisselend bij één van de leden van het Platform of op de vaste vergaderplek bij Vitens in Utrecht. De bezoeken aan de leden van het Platform worden door beide partijen als zeer positief ervaren. Het bestuur haalt veel kennis en onderwerpen voor de themadagen op tijdens deze vergaderingen op locatie. Het thema levensfasebewust personeelsbeleid stond bij diverse Ondernemingsraden hoog op de agenda. Over het thema levensfasebewust personeelsbeleid is door een panel van specialisten met het Platform, tijdens de themadag in mei, van gedachten gewisseld. Wat opvalt, is dat het onderwerp tot breed in de samenleving onderwerp van gesprek is. Het gaat over ouderen die langer moeten/willen blijven werken, leeftijdsdiscriminatie, jongeren die heel flexibel met hun (werk)tijd om willen kunnen gaan, etcetera. Na afloop van de dag hebben de leden veel informatie mee kunnen nemen naar hun Ondernemingsraad en bedrijf om de discussie verder te kunnen voeren. In november 2007 stond gezondheidsmanagement, een vervolg op levensfasebewust personeelsbeleid en sourcing (het in- en uitbesteden van werk) op de agenda voor de themadagen. Alle leden van het Platform waren zeer betrokken bij het onderwerp gezondheidsmanagement. Na een spetterende start door middel van een aikido demonstratie volgde een presentatie door José Otte. Uit de discussie bleek dat veel bedrijven actief bezig zijn met gezondheid, bewegen en voeding. Na afloop kwam het hele Platform in beweging door het oefenen van aikido. Jaarverslag Pagina 16 van 21

17 Mevrouw Ria Doedel, directeur WML, gaat in op het vraagstuk sourcing. Zij geeft aan dat door het invoeren van marktconform belonen de noodzaak tot uitbesteden niet direct meer aanwezig is. Het is echter wel moeilijk om jong personeel binnen te krijgen om de (technische) werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor de discussie zijn het hoofd arbeidsverhoudingen van Unilever Nederland, de voorzitter van de COR Unilever en de voorzitter van de Ondernemingsraad van AXA uitgenodigd. Wat duidelijk blijkt is dat de problematiek over outsourcing bij een internationaal bedrijf als Unilever van een heel andere orde is dan bij de bedrijven uit de WWb sector. De markt bepaalt daar veel meer de noodzaak om heel bewust naar in- of outsourcing te kijken. Na de interessante en boeiende discussie die in het voorjaar is gevoerd over levensfasebewust personeelsbeleid wordt het thema nu door middel van een interactief theaterspel aan de orde gesteld. Deze geheel nieuwe manier van presenteren en het zelf meespelen in het theater is zeer vernieuwend en verfrissend. Je leert zo je mede-platformleden op een heel andere manier kennen en je leert het onderwerp op een heel creatieve wijze te benaderen. In mei 2008 heeft het Platform stil gestaan bij het thema: relatie vakbond en medezeggenschap, een lust of een last? Dit thema kwam na het laatste Cao-akkoord prominent op de agenda bij een groot aantal leden van het Platform. Bonden en werkgevers maken misschien al te eenvoudig afspraken die de medezeggenschap vervolgens moet controleren of implementeren. Voor de inleiding waren Edith Snoey, voorzitter AbvaKabo, en Ronald de Ley, hoofd strategische beleidsontwikkeling van de AWVN, uitgenodigd. In een levendige en soms scherpe inhoudelijke discussie zijn de verschillende verantwoordelijkheden en identiteiten, van zowel de Ondernemingsraden als de vakorganisaties, in de bepaling en bewaking van arbeidsvoorwaarden, naar voren gekomen. Duidelijk is dat beide organen niet een verlengstuk van elkaar zijn of dienen te zijn. De mate waarin inhoudelijke en praktische afstemming of overleg plaats vindt tussen Ondernemingsraden en bedrijfsledengroepen, verschilt nogal per onderneming. Ook de afstemming op het niveau van het bestuur van het Platform en de landelijke bestuurders van de vakorganisaties is nog te weinig gericht op versterking van elkaars positie in de bedrijven. Het bestuur van het Platform zal regelmatiger informatief overleg hebben met de bestuurders van de vakbeweging. Terugkijkend op de afgelopen periode is het goed om te zien dat de leden van het Platform de themadagen als constructief en vernieuwend hebben ervaren. Jaarverslag Pagina 17 van 21

18 7 Bij de Ondernemingsraad leer, ontwikkel en werk je aan je toekomst Bij de Ondernemingsraad leer, ontwikkel en werk je aan je toekomst. Je hebt daarbij de unieke kans Oasen eens van een totaal andere kant te bezien. De Ondernemingsraad nodigt je uit om eens op proef mee te draaien! Ook dit jaar hield de Ondernemingsraad een cursus voor zijn leden op 11 en 12 juli 2007 in Kijkduin, zoals altijd onder de bezielende leiding van Jacques van Aernsbergen, onze externe adviseur. De cursus had onder meer tot doel de nieuwe gekozen Ondernemingsraad een goede start te laten maken voor de komende zittingsperiode, waarin met enige waarschijnlijkheid weer een aantal belangrijke ontwikkelingen in de organisatie voor de medewerkers op stapel staan. Daarnaast is tijdens de cursus vooral aandacht besteed aan het uiteenzetten van denkbeelden en gedachtegangen over de rol die de Ondernemingsraad mag, kan en moet spelen in een snel veranderende organisatie en maatschappij. Ook is uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de Ondernemingsraad in steeds grotere mate een belangrijke rol gaat en moet spelen bij het tot stand komen van de primaire arbeidsvoorwaarden. Tijdens de evaluatie van het voorgaande zittingsjaar kwam sterk naar voren dat iedereen binnen de Ondernemingsraad de komst van de organisatieadviseurs als overwegend positief ervaart. De conclusie hierbij was dat zij een positieve bijdrage leveren aan een verandering in houding, stijl, cultuur en besluitvorming binnen onze organisatie. Daarnaast waren als gastsprekers twee organisatieadviseurs uitgenodigd om iets meer te vertellen over de afgelopen ontwikkelingen binnen Oasen, waarbij onderwerpen als Vitaliteit, Leiderschap en Talentmanagement de revue passeerden. Suzanne Pepping en Wouter Kelderman wisten dit duidelijk en enthousiast op ons over te brengen. Naast de zojuist aangegeven onderwerpen stond ook het traditioneel gesprek met onze bestuurder Alexander Vos de Wael weer hoog op de agenda. Ook dit keer was het weer plezierig om in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen, waarbij geen onderwerp onbesproken blijft. Jaarverslag Pagina 18 van 21

19 De Ondernemingsraad gaat proberen de gesprekken met elkaar meer te intensiveren zodat we elkaar optimaal op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie. Ook tijdens ogenschijnlijk rustigere periodes. Uiteraard was er tijdens de cursus ook voldoende ruimte voor wat ontspanning zodat de leden van de Ondernemingsraad elkaar op een andere manier konden leren kennen. Concluderend kunnen we stellen dat de huidige Ondernemingsraad klaar is voor de toekomst, niet lui achterover leunt, maar alert betrokken is. De Ondernemingsraad probeert de belangen van onze medewerkers zo goed en transparant mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dat dit niet kan zonder de hulp en inbreng van de collega s mag duidelijk zijn. De Ondernemingsraad schroomt ook niet om medewerkers op te zoeken en input te vragen. Wel hoopt hij dat medewerkers de Ondernemingsraad weten te vinden met ideeën, bevindingen of andere onderwerpen. De Ondernemingsraad staat te allen tijde voor de medewerkers klaar. Zorgelijk vindt de Ondernemingsraad de ontwikkeling van de tanende belangstelling voor het Ondernemingsraadwerk binnen Oasen. Vooral nu de watersector flink in beweging is en blijft. Dus, heb je interesse in een lidmaatschap, of wil je meer weten, neem dan contact op met één van de leden van de Ondernemingsraad. Jaarverslag Pagina 19 van 21

20 8 Geen kandidaten, geen verkiezingen Voor het organiseren van de verkiezingen stelt de Ondernemingsraad van Oasen een verkiezingscommissie in. Die schrijft de verkiezingen uit, conform de Wet en het Ondernemingsraadreglement. De verkiezingscommissie is in september 2007 gestart met de kandidaatstellingsprocedure. Op 16 oktober 2007 was de sluitingsdatum voor ongeorganiseerden en op 22 oktober die voor georganiseerden. Na beide sluitingsdata werd geconstateerd dat zich geen kandidaten gemeld hadden voor de openstaande vacature, waardoor de verkiezingen afgelast zijn. Sinds 1 mei heeft de ondernemingsraad twee openstaande vacatures. Dit maal heeft de ondernemingsraad gekozen om geen verkiezingen uit te gaan schrijven voor deze twee openstaande vacatures. De ondernemingsraad denkt na hoe het in de toekomst verder moet. De Ondernemingsraad wil daarom proberen vacatures in te vullen door medewerkers persoonlijk te benaderen en door het bieden van stageplaatsen. Medewerkers kunnen vrijblijvend deelnemen aan een vergadering om te kijken wat de Ondernemingsraad doet en betekent voor medewerkers binnen Oasen. Lid worden van een Ondernemingsraad biedt kansen, bijvoorbeeld het opdoen van kennis en contacten, besluitvormingsprocessen, vergader- en onderhandelvaardigheden. Deze nieuwe aanpak sluit aan op de veranderende communicatiestijl van de Ondernemingsraad. Jaarverslag Pagina 20 van 21

21 9 De overlegvergadering Namens de Directie: Alexander Vos de Wael Léon Stok Edith van Dongen - Rollema Namens de Raad van Commissarissen: Frits Hilgers Yvonne Baune Namens de Ondernemingsraad: Fred Heuckelbach Isabelle Wasmus Rob Kikkert Wilrie van Logchem Theo den Otter Nancy van de Pavoordt - Pronk Ger Ros Teus van Steenis (tot ) Jaarverslag Pagina 21 van 21

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

o n d e r n e m i n g s r a a d

o n d e r n e m i n g s r a a d Energie(k) in water jaarverslag o n d e r n e m i n g s ra a d 2012 We r ke n i n wa t e r g e e ft e n e r g i e! Mijn tweede jaar als voorzitter van de ondernemingsraad heb ik niet alleen als een bijzondere,

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

DE OR POSITIEF IN BEELD COMMUNICEREN MET DE MEDEWERKERS

DE OR POSITIEF IN BEELD COMMUNICEREN MET DE MEDEWERKERS DE OR POSITIEF IN BEELD COMMUNICEREN MET DE MEDEWERKERS Medezeggenschap Nummer 2 - September 2015 ONBEKEND MAAKT ONBEMIND DE OR POSITIEF IN BEELD VOORAF Goed contact hebben met de achterban is niet altijd

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL ROOSTEREN Overleg: de sleutel tot succes Individueel roosteren is een vorm van organiseren waarbij overleg centraal staat. Primair is dat het overleg tussen leidinggevende

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

m z p r i j s 2 0 1 1 / 2 0 1 2 A&O PROVINCIES

m z p r i j s 2 0 1 1 / 2 0 1 2 A&O PROVINCIES m z p r i j s 2 0 1 1 / 2 0 1 2 A&O PROVINCIES m z p r i j s 2 0 1 1 / 2 0 1 2 a&o provincies Inhoud Inleiding 4 De jury bijeenkomst 8 Winnaar Medezeggenschapsprijs 12 Eervolle vermelding 15 Overige inzendingen

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE 6 1.1 Albeda algemeen 6 1.1.2 Structuur: juridisch en organisatorisch 8 1.2 College van bestuur 10 1.3 Raad van

Nadere informatie

VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs

VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs 56e jaargang 4e kwartaal 2010 nr. 365/2010 Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs VAPblad www.vap-onderwijs.nl Orgaan van de vereniging van administratief personeel

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit 1. Inleiding DNB heeft in het kader van toezicht op gedrag en cultuur in het eerste kwartaal van 2012 een themaonderzoek naar bestuurlijke effectiviteit

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2014 inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Voorwoord College van Bestuur 5 Deel 1 Jaarverslag 1. Organisatie 7 1.1 rsg de Borgen 7 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Stabiliteit in verandering. Sociaal Jaarverslag 2007

Stabiliteit in verandering. Sociaal Jaarverslag 2007 Stabiliteit in verandering Sociaal Jaarverslag 2007 Stabiliteit in verandering Sociaal Jaarverslag 2007 2 Inhoud 05 Voorwoord 06 Organisatieontwikkeling 14 Arbeidsmarkt 22 Arbeidsvoorwaarden 28 Ondernemingsraad

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie