Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007-2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Pagina 1 van 21

2 Jaarverslag Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Pagina 2 van 21

3 Jaarverslag Pagina 3 van 21

4 Inhoud Inhoud 4 Voorwoord 5 1 DZH/PWN/Oasen: de fusie ging niet door 6 2 Uitdaging voor de toekomst 7 3 Compleet overzicht van de adviezen en instemmingen van de Ondernemingsraad 9 4 De Ondernemingsraad in discussie over het aannamebeleid van Oasen 11 5 De nieuwe communicatiestijl van de Ondernemingsraad 12 6 Wat zijn de ontwikkelingen van het Platform van Ondernemingsraden? 16 7 Bij de Ondernemingsraad leer, ontwikkel en werk je aan je toekomst 18 8 Geen kandidaten, geen verkiezingen 20 9 De overlegvergadering 21 Jaarverslag Pagina 4 van 21

5 Voorwoord Het waren 12 mooie maanden! Fred Heuckelbach Jaarverslag Pagina 5 van 21

6 1 DZH/PWN/Oasen: de fusie ging niet door De Ondernemingsraad vindt het jammer dat de fusie tussen de maatschappelijke drinkwaterbedrijven in West Nederland niet is doorgegaan. Ondanks dat we kritisch waren ten aanzien van de veronderstelde voordelen (technisch, financieel, klant), bood een fusie kansen voor medewerkers. In het najaar van 2007 heeft de aandeelhouder van PWN besloten, na een studie door Boer & Croon, dat PWN geen fusie aangaat met andere drinkwaterbedrijven. Zij ziet wellicht meer heil in een verregaande samenwerking in de waterketen en wil deze mogelijkheid verder onderzoeken. Daarmee was de deur dicht voor een fusie tussen PWN, DZH en Oasen. Sinds eind 2006 was de Ondernemingraad bezig met zich voor te bereiden op een fusie met de andere twee bedrijven. Er waren al contacten gelegd tussen de Ondernemingsraden om een fusieproces gezamenlijk te kunnen doorlopen. Eind 2007 hebben de ondernemingsraden deze korte samenwerking stop gezet. De Ondernemingsraad is ervan overtuigd dat ook zonder fusie Oasen de medewerkers zal stimuleren zich te ontwikkelen. Jaarverslag Pagina 6 van 21

7 2 Uitdaging voor de toekomst Door Jacques van Aernsbergen, extern adviseur OR Oasen Een jaarverslag is bedoeld om terug te kijken en om verantwoording af te leggen. Terugkijken op de activiteiten die, in dit geval, de Ondernemingsraad van Oasen, in het afgelopen jaar in gang heeft gezet of heeft gedaan. Ook in dit jaarverslag wordt door de Ondernemingsraad op een heldere manier uitgelegd waar hij zich zoal mee heeft bezig gehouden en, voor een deel ook, waar dat toe heeft geleid. Iedereen kan zien met welke onderwerpen de Ondernemingsraad zijn agenda heeft gevuld en iedereen kan daar een eigen beeld van vormen. In die zin is het terugkijken geslaagd. De ORleden hebben hun tijd en energie blijkbaar niet verknoeid en ze houden de vinger aantoonbaar aan de pols. Dat is altijd goed om te weten! Het deel verantwoording afleggen is vaak door Ondernemingsraden wat lastiger in te vullen. Dat kun je eigenlijk alleen maar goed doen als je van te voren hebt aangegeven wat voor beelden je van de nabije toekomst hebt, wat je in grote lijnen van plan bent om te doen of aan te pakken, door welke motieven of gedachten je daarbij laat leiden en wat voor doelen je daarbij voor ogen hebt. De meeste Ondernemingsraden in het land besteden meer tijd en energie aan het traditionele terugkijken dan aan het uitdagende vooruitblikken en dat is op zichzelf wel bijzonder. Een groot deel van het werk van Ondernemingsraden, en dus ook bij Oasen, is namelijk het beoordelen van de ontwikkelingen in de organisatie. Niet alleen een beoordeling van de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf, maar vooral ook een beoordeling van de plannen die er zijn of ontstaan voor de toekomst van de organisatie. Om dit op een goede en verantwoorde manier te kunnen doen heeft de Ondernemingsraad inzicht nodig in de manier waarop het management in de organisatie zijn eigen beelden over die toekomst onderbouwt en vorm geeft. Het management wordt, door de Ondernemingsraad, erop aangesproken om daar helder en eenduidig in te zijn, zodat er voor een ieder sprake kan zijn van goede mogelijkheden om tot een uiteindelijke beoordeling van de behaalde resultaten te komen. De verantwoording van het gevoerde beleid door het management, zoals die in het jaarverslag van Oasen zelf wordt weergegeven, kan op die manier, ook door de Jaarverslag Pagina 7 van 21

8 Ondernemingsraad, getoetst worden. Op dat terrein ligt ook een grote uitdaging voor de Ondernemingsraad. Om tot een rechtvaardige beoordeling te kunnen komen van het werk dat de Ondernemingsraad heeft verzet, kan het goed helpen als er een duidelijk inzicht bestaat in de beelden die de Ondernemingsraad van de toekomst van Oasen had en heeft. Als helder is welke onderwerpen, onderdelen en aspecten hij daarbij van belang vindt. En als duidelijk is welke prioriteiten de Ondernemingsraad stelt in zijn rol als vertegenwoordiger van medewerkers in het beoordelen van het door het management gevoerde bedrijfsbeleid. De Ondernemingsraad van Oasen is op de goede weg om die slag te maken. De komende periode zal daarvoor het besef, dat de organisatie en de collega s recht hebben op een onderbouwde visie van de Ondernemingsraad, nog verder moeten groeien. Hoe kunnen ze anders tot een goede beoordeling komen van de werkzaamheden van de Ondernemingsraad? Het ontwikkelen van een herkenbare en onderbouwde visie op de toekomst van Oasen en van haar medewerkers is en blijft een zinvolle, interessante en boeiende uitdaging. Niet alleen voor de Directie en het Management, maar ook voor de Ondernemingsraad. We zullen in het volgende jaarverslag van de Ondernemingsraad zien of de uitdaging is opgepakt en verder is uitgebouwd. Jaarverslag Pagina 8 van 21

9 3 Compleet overzicht van de adviezen en instemmingen van de Ondernemingsraad Volgens de Wet op de Ondernemingsraden moet de bestuurder aan de Ondernemingsraad instemming of advies vragen over bepaalde regelingen en bij belangrijke financieeleconomische en bedrijfsorganisatorische besluiten. Hieronder staan de adviezen en instemmingen genoemd die de Directie tijdens de afgelopen periode aan de Ondernemingsraad heeft voorgelegd. Extra MT lid met communicatie in zijn takenpakket Deze wijziging werd ingegeven in het MT omdat in het mogelijke fusietraject met DZH en PWN communicatie tussen en met de bedrijven van cruciaal belang kon zijn. Contract arbodienst Het contract met de arbodienst moest worden heroverwogen en bekeken op de nieuwe wettelijke eisen. Besloten is om het bestaande contract te verlengen. Afdeling communicatie opnemen in de wachtdienst Doordat er steeds betere communicatie ontstaat tussen Oasen en de klant is er besloten dat de afdeling communicatie tijdens calamiteiten de communicatie met de klant en pers verzorgt. 2% resultatendeling Vanuit de Cao-afspraken komt een 2% resultatendeling die moet worden besproken met de Ondernemingsraad. Voor deze regeling zijn de Directie en de Ondernemingsraad overeengekomen dat er per afdeling een tweetal doelen worden benoemd, beoordeeld door een commissie, die uit het Jaarplan zijn afgeleid. Procesautomatisering opnemen in bedrijfsautomatisering Toename van de complexiteit van de techniek, de hoger gestelde eisen met betrekking tot informatiebeveiliging, de interactie tussen Proces- en Kantoorautomatisering, knelpunt van managementcapaciteit bij Nieuwbouw & Onderhoud en de organisatorische maatregelen voor het oplossen van de overige knelpunten zijn punten die voor de Ondernemingsraad genoeg reden waren om het advies goed te keuren. Procesautomatisering maakt nu dan ook deel uit van de afdeling Informatiebeheer. Tracking and Tracing De Ondernemingsraad heeft ingestemd met een pilot tracking & tracing. Via tracking & tracing Jaarverslag Pagina 9 van 21

10 is de monteursbus centraal te volgen en daardoor efficiënter in te zetten. Het gaat hier om een uitgebreide proef waar de Ondernemingsraad nog een aantal vragen over heeft. In de tweede helft van 2008 zullen de Directie en de Ondernemingsraad afspraken maken over tracking & tracing. Uiteindelijk zal de OR van de Directie een instemmingsverzoek ontvangen om tracking & tracing toe te passen. Aanpassing Distributie Vitaal bij afdeling Bedrijfsvoering Tijdens het Disvitaal proces kwamen er een paar vraagtekens boven die moesten worden opgelost. Verandering in de organisatie was een oplossing die werd uitgewerkt en ter advies aan de Ondernemingsraad werd voorgelegd. Na overleg met leidinggevende en medewerkers is een positief advies gegeven. Productie onderhoud Om het onderdeel onderhoud bij Productie meer aandacht te geven is de adviesaanvraag Productie onderhoud met een zwaardere bezetting aan de Ondernemingsraad gepresenteerd. Er verschuiven een aantal functies en functionarissen zodat er meer strategische aandacht komt voor het onderhoud bij productie. Jaarverslag Pagina 10 van 21

11 4 De Ondernemingsraad in discussie over het aannamebeleid van Oasen Al meerdere malen heeft de Ondernemingsraad in de Overlegvergadering zijn kritiek geuit op het aannamebeleid van Oasen. Het aannemen van jonge mensen is een goede zaak. Hiermee haalt Oasen een nieuwe generatie met nieuwe kennis binnen. De Ondernemingsraad is echter van mening dat Oasen ook mensen van een andere generatie met werkervaring moet kunnen binnen halen. Het beleid van Oasen is hier nu meer op toegespitst. Mensen die bij Oasen willen werken, moeten, ongeacht hun leeftijd, beschikken over ontwikkelpotentieel: zij moeten bereid zijn te leren en zichzelf te willen en kunnen ontwikkelen. Bij dit nieuwe beleid hoort ook het aanboren van nieuwe doelgroepen. Behalve schoolverlaters en net afgestudeerden, worden ook andere doelgroepen aangesproken, zoals kansarme jongeren en herintreders. De Ondernemingsraad heeft hierbij gevraagd om niet alleen een goede begeleiding van deze nieuwe medewerkers, maar ook van de groep waarin deze medewerkers komen te werken. De Ondernemingsraad staat achter de keuze van het bedrijf voor andere doelgroepen, omdat een maatschappelijk bedrijf ook een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. In het voorjaar van 2008 is opnieuw de discussie gestart om te komen tot een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Deze discussie is ingegeven door Europese regelgeving. De vorm hoe leeftijdsdagen nu worden toegekend (dit is geregeld in de CAO), zou als leeftijdsdiscriminatie aangemerkt kunnen worden. In het protocol van de CAO is dan ook afgesproken dat er gedurende de looptijd van de CAO onderzoek naar leeftijdsdiscriminerende regelingen zal worden gedaan. De waterleidingbedrijven en de werknemersorganisaties zullen in de nieuwe CAO dan ook afspraken moeten gaan maken over de leeftijdsdagen en andere regelingen. De Ondernemingsraad zal komend jaar aan deze discussie mee blijven doen. In 2007 is voor alle leidinggevenden van Oasen het Leiderschapstraject begonnen. In 2008 wordt dit traject voortgezet. Alle leidinggevenden moeten meedoen aan dit traject waarbij de thema s visie, verbinden en ontwikkelen voorop staan. De Ondernemingsraad juicht het ontwikkelen van de leidinggevenden toe, maar vraagt daarbij wel aandacht voor de rol van de medewerkers. Ook zij moeten zich ontwikkelen om aansluiting te kunnen vinden bij de nieuwe leidinggevende. Jaarverslag Pagina 11 van 21

12 5 De nieuwe communicatiestijl van de Ondernemingsraad De vakbonden die vertegenwoordigd zijn in de Ondernemingsraad, hebben minder leden dan vroeger. De individualisering rukt steeds verder op en de(ze) Ondernemingsraad heeft nog steeds vacatures. Hoewel de Ondernemingsraad een wettelijke verplichting is voor het bedrijf, draagt deze Ondernemingsraad zijn steentje bij aan de ontwikkeling van Oasen. Veel medewerkers zien dit niet en naarmate de Ondernemingsraad meer verwacht van de achterban wordt de tegenstelling tussen de twee groepen zichtbaar. Het overgrote deel van de achterban reageert niet of komt niet naar besprekingen. De vraag is hoe we hier als Ondernemingsraad mee omgaan. Conclusie is dat het nog steeds belangrijk is de achterban te informeren, maar nog belangrijker is om een communicatiestijl te ontwikkelen die past in deze tijd en te zien is als een continu proces. De Ondernemingsraad vindt deze communicatie soms best lastig: niet iedereen in de organisatie heeft belangstelling voor hetzelfde onderwerp. Sommigen zijn meer geïnteresseerd in het Ondernemingsraadwerk dan anderen. Daarom moeten we nauwkeurig bepalen wie we waarover willen aanspreken. Ook moeten we inventariseren wat we nu eigenlijk met de communicatie naar de achterban willen bereiken. Willen we informeren, beïnvloeden of misschien zelfs wel overtuigen? En nu komt het populaire woord maatwerk om de hoek kijken. Als Ondernemingsraad hebben we het afgelopen jaar werkoverleggen bezocht. De informele sfeer gaf velen de gelegenheid vragen te stellen, iets wat in een achterbanbijeenkomst veel minder voorkwam. Veelal zijn we ingegaan op opmerkingen en vragen van de medewerkers. Gebleken is dat terugkoppeling het gouden antwoord is, ook al weet de Ondernemingsraad het antwoord niet meteen, of kregen we een voorstel niet voor elkaar. Uitleg naar de persoon is nodig hoe één en ander gaat en waarom bijvoorbeeld een voorstel er niet door komt. Ook gaat de Ondernemingsraad zijn vergaderagenda openbaar maken: medewerkers kunnen dan zien waar de Ondernemingsraad over praat en medewerkers kunnen mede daardoor ook zelf onderwerpen aandragen die zij belangrijk vinden. Om toch heel Oasen te kunnen bereiken, wordt ook van Op de Hoogte gebruik gemaakt. In ons bulletin Çote d OR vertellen we kort waar we als Ondernemingsraad mee bezig zijn. Uiteindelijk zijn we dus een richting ingeslagen met een mix van oude en nieuwe Jaarverslag Pagina 12 van 21

13 communicatiemiddelen, waarin we onze weg nog steeds aan het vinden zijn. Onderwerpen waarover de Ondernemingsraad om dit jaar heeft gecommuniceerd, zijn bijvoorbeeld de diverse adviesaanvragen. Adviesaanvragen worden door de Ondernemingsraad nauwkeurig onder de loep genomen en daar waar nodig adviseert de Ondernemingsraad het anders, beter te doen, iets wat wel degelijk van belang is, maar voor velen onzichtbaar blijft. De effectiviteit van de Ondernemingsraad hangt mede af van de samenwerking en communicatie met bestuurder, achterban, RvC en vakbonden. Graag zien wij die samenwerking en communicatie nog lang bestaan. Ook al gaan we niet meer op de barricade, het is echt nog steeds niet voor niets. Actieplan In 2006 heeft de Ondernemingsraad voor het eerst een actieplan opgesteld. Daarin heeft hij opgeschreven wat het doel is voor het komende jaar. Niet alleen wil de Ondernemingsraad zelf zijn richting kennen, ook de medewerkers moeten weten wat hij doet. Afgelopen jaren heeft de Ondernemingsraad gemerkt dat veel medewerkers niet goed weten waar de Ondernemingsraad zich wel en niet mee bezig houdt. In het actieplan kunnen de medewerkers lezen wat de Ondernemingsraad doet. In 2008 is opnieuw een actieplan opgesteld. Het actieplan is verdeeld in een aantal thema s, namelijk: Adviezen en instemmingen; Bedrijfsregelingen; Fuwa en andere CAO-afspraken; HR en Arbo beleid; IMJP en Jaarplan Oasen; Communicatie; Ontwikkeling. Het actieplan is zowel op Focus als op de website te lezen. De ondernemingsraad zal weer proberen om de plannen te realiseren. De link naar het Actieplan is: Actieplan 2007 Actieplan 2008 Overleggen en werkgroepen De Ondernemingsraad kent een aantal overlegstructuren. Hieronder volgt een overzicht van de overleggen en behandelde onderwerpen in het afgelopen jaar. 1. Ondernemingsraadvergadering De Ondernemingsraad heeft één keer per maand een Ondernemingsraadvergadering. Tijdens deze vergadering worden lopende zaken besproken, er wordt gediscussieerd over de in te nemen standpunten en uitzoekwerk wordt toebedeeld aan de Ondernemingsraadleden ter voorbereiding van de volgende vergadering. Regelmatig wordt een hoofd of een lid van het Management Team uitgenodigd om een toelichting te geven op nieuwe plannen en ontwikkelingen zoals reorganisatie, ICTonwikkelingen en het aannamebeleid. Met deze mensen wordt dan ook gediscussieerd. Op deze manier kan de Ondernemingsraad in een later stadium een goed advies bij de Directie neerleggen. Jaarverslag Pagina 13 van 21

14 De onderwerpen die in de periode juni 2007 juni 2008 besproken zijn in de Ondernemingsraadvergaderingen worden hieronder, conform indeling van het actieplan, weergegeven. Adviezen en instemmingen: o Instemming 2% resultatendeling; o Adviesaanvraag Integratie ICT activiteiten; o Adviesaanvraag verbijzondering Onderhoud & Productie; o Adviesaanvraag Wachtdienst Communicatie; o Adviesaanvraag Organisatie Bedrijfsvoering. Bedrijfsregelingen: o Bedrijfsregelingen Fuwa en CAO-afspraken; Implementatie afspraken uit WWb-CAO o FUWA; o 1% resultatendelingsregeling 2007; o 2% resultatendelingsregeling HR en Arbo: o P&O met Pit; o Leiderschapstraject; o Nieuwe resultaatprofielen. Integraal Meerjarenplan en Jaarplan 2007: o Integraal Meerjaren Plan (IMJP); o Bedrijfsjaarplan Oasen; o Distributie Vitaal; o Project Oasen gezond en in beweging. Communicatie: o Actualiseren Ondernemingsraadwerkgroepen en -commissies; o Informele bijeenkomst met de directie; o Website Oasen en de Ondernemingsraad op deze site; o Actieplan Ondernemingsraad; o Overleg Dagelijks Bestuur met de bedrijfsdirecteur; o Jaarverslag Ondernemingsraad; o Bezoek werkoverleggen van diverse afdelingen; o Ambtelijk secretariaat; o Verkiezingen Overlegvergadering De Overlegvergadering tussen Ondernemingsraad en Directie heeft tot doel elkaar te informeren over visies en standpunten binnen de organisatie. Bij voorkeur worden er één of twee thema s besproken. Adviesaanvragen, adviezen, instemmingverzoeken en instemmingen worden in dit overleg toegelicht en vastgesteld. Het is niet de bedoeling dat er uitvoerig bij de stand van zaken van onderwerpen stil wordt gestaan, omdat dit overleg niet bedoeld is als voortgangsoverleg. De onderwerpen die in de periode juni 2007 juni 2008 besproken zijn: Evaluatie FUWA; Jaarverslag Pagina 14 van 21

15 Privacy beleid; Jaarplan 2008; Leveringscontract Oasen; 1% resultatendeling; 2% resultatendeling; Procesgang strategisch oriëntatie Oasen; Wachtdienst communicatie; Integratie ICT-activiteiten; Resultaatafhankelijk belonen 2008; Jaarverslag en jaarrekening Dagelijks Bestuur overleg met Directie Het dagelijks bestuur (DB) van de Ondernemingsraad heeft maandelijks overleg met de bedrijfsdirecteur over de voortgang van de verschillende ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit overleg is bedoeld als voortgangsoverleg om te voorkomen dat dit in de Overlegvergadering plaatsvindt. 4. Werkgroep WWb Ondernemingsraad-Platform Naast de WWb-directies hebben ook de Ondernemingsraden uit de WWb-sector zich verenigd in het landelijke Ondernemingsraad-Platform. Dit platform komt twee keer per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst staat één onderwerp centraal. Vaak wordt iemand uitgenodigd om een presentatie over het onderwerp te geven, waarna de diverse ondernemingsraadafgevaardigden met elkaar in discussie gaan. Behalve een discussieplatform is het Ondernemingsraad-Platform ook een netwerk waarbinnen men elkaar opzoekt om ervaring en kennis uit te wisselen. De thema s die in 2007/2008 zijn besproken: Relatie vakbond en medezeggenschap; Gezondheidsmanagement; Het sourcingsvraagstuk; Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. 5. Prioriteitenlijst In ons drukke bestaan moeten we steeds opnieuw beslissen waaraan we op dit moment voorrang geven. Veel jachten en jagen komt voort uit het feit dat we deze beslissingen impulsief nemen zonder stil te staan bij de mate van urgentie en belangrijkheid van wat we aanpakken. Prioriteiten stellen is dus belangrijk, ook voor een Ondernemingsraad. Voor het stellen van prioriteiten heeft de Ondernemingsraad gekeken naar de huidige lopende projecten en welke daarbij urgentie hebben. Op basis daarvan is een document opgesteld met daarbij de urgente zaken en de minder urgente zaken. Dit document is tevens voorzien van deadline en verantwoordelijke, zodat voor ieder Ondernemingsraadlid duidelijk is wat zijn of haar taak is en voor welke datum dit gereed moet zijn. 6. SharePoint en website Oasen De Ondernemingsraad heeft in het afgelopen jaar een aantal keer een nieuwsbericht op Focus geplaatst. Sharepoint is het intranet van Oasen en de plek om te communiceren met de achterban. Dat zal de Ondernemingsraad in de toekomst blijven doen. Ook op de website van Oasen is een deel voor de Ondernemingsraad gereserveerd. Hier zijn de vorige jaarverslagen en het actieplan te vinden. De Ondernemingsraad wil hier zo veel mogelijk informatie op zetten. Jaarverslag Pagina 15 van 21

16 6 Wat zijn de ontwikkelingen van het Platform van Ondernemingsraden? Het bestuur van het Platform Ondernemingsraden heeft in maart 2007 een missie geformuleerd: Participatie en betrokkenheid van de leden leidt tot grensverleggend en initiatiefrijk beleid van het Platform, waarbij eenheid in verscheidenheid de leidraad vormt. De missie is op diverse bijeenkomsten met de leden van het Platform besproken. Een ambitieuze missie en de vraag is dan ook gerechtvaardigd: wat is daar tot op heden van terecht gekomen? H et bestuur vergadert afwisselend bij één van de leden van het Platform of op de vaste vergaderplek bij Vitens in Utrecht. De bezoeken aan de leden van het Platform worden door beide partijen als zeer positief ervaren. Het bestuur haalt veel kennis en onderwerpen voor de themadagen op tijdens deze vergaderingen op locatie. Het thema levensfasebewust personeelsbeleid stond bij diverse Ondernemingsraden hoog op de agenda. Over het thema levensfasebewust personeelsbeleid is door een panel van specialisten met het Platform, tijdens de themadag in mei, van gedachten gewisseld. Wat opvalt, is dat het onderwerp tot breed in de samenleving onderwerp van gesprek is. Het gaat over ouderen die langer moeten/willen blijven werken, leeftijdsdiscriminatie, jongeren die heel flexibel met hun (werk)tijd om willen kunnen gaan, etcetera. Na afloop van de dag hebben de leden veel informatie mee kunnen nemen naar hun Ondernemingsraad en bedrijf om de discussie verder te kunnen voeren. In november 2007 stond gezondheidsmanagement, een vervolg op levensfasebewust personeelsbeleid en sourcing (het in- en uitbesteden van werk) op de agenda voor de themadagen. Alle leden van het Platform waren zeer betrokken bij het onderwerp gezondheidsmanagement. Na een spetterende start door middel van een aikido demonstratie volgde een presentatie door José Otte. Uit de discussie bleek dat veel bedrijven actief bezig zijn met gezondheid, bewegen en voeding. Na afloop kwam het hele Platform in beweging door het oefenen van aikido. Jaarverslag Pagina 16 van 21

17 Mevrouw Ria Doedel, directeur WML, gaat in op het vraagstuk sourcing. Zij geeft aan dat door het invoeren van marktconform belonen de noodzaak tot uitbesteden niet direct meer aanwezig is. Het is echter wel moeilijk om jong personeel binnen te krijgen om de (technische) werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor de discussie zijn het hoofd arbeidsverhoudingen van Unilever Nederland, de voorzitter van de COR Unilever en de voorzitter van de Ondernemingsraad van AXA uitgenodigd. Wat duidelijk blijkt is dat de problematiek over outsourcing bij een internationaal bedrijf als Unilever van een heel andere orde is dan bij de bedrijven uit de WWb sector. De markt bepaalt daar veel meer de noodzaak om heel bewust naar in- of outsourcing te kijken. Na de interessante en boeiende discussie die in het voorjaar is gevoerd over levensfasebewust personeelsbeleid wordt het thema nu door middel van een interactief theaterspel aan de orde gesteld. Deze geheel nieuwe manier van presenteren en het zelf meespelen in het theater is zeer vernieuwend en verfrissend. Je leert zo je mede-platformleden op een heel andere manier kennen en je leert het onderwerp op een heel creatieve wijze te benaderen. In mei 2008 heeft het Platform stil gestaan bij het thema: relatie vakbond en medezeggenschap, een lust of een last? Dit thema kwam na het laatste Cao-akkoord prominent op de agenda bij een groot aantal leden van het Platform. Bonden en werkgevers maken misschien al te eenvoudig afspraken die de medezeggenschap vervolgens moet controleren of implementeren. Voor de inleiding waren Edith Snoey, voorzitter AbvaKabo, en Ronald de Ley, hoofd strategische beleidsontwikkeling van de AWVN, uitgenodigd. In een levendige en soms scherpe inhoudelijke discussie zijn de verschillende verantwoordelijkheden en identiteiten, van zowel de Ondernemingsraden als de vakorganisaties, in de bepaling en bewaking van arbeidsvoorwaarden, naar voren gekomen. Duidelijk is dat beide organen niet een verlengstuk van elkaar zijn of dienen te zijn. De mate waarin inhoudelijke en praktische afstemming of overleg plaats vindt tussen Ondernemingsraden en bedrijfsledengroepen, verschilt nogal per onderneming. Ook de afstemming op het niveau van het bestuur van het Platform en de landelijke bestuurders van de vakorganisaties is nog te weinig gericht op versterking van elkaars positie in de bedrijven. Het bestuur van het Platform zal regelmatiger informatief overleg hebben met de bestuurders van de vakbeweging. Terugkijkend op de afgelopen periode is het goed om te zien dat de leden van het Platform de themadagen als constructief en vernieuwend hebben ervaren. Jaarverslag Pagina 17 van 21

18 7 Bij de Ondernemingsraad leer, ontwikkel en werk je aan je toekomst Bij de Ondernemingsraad leer, ontwikkel en werk je aan je toekomst. Je hebt daarbij de unieke kans Oasen eens van een totaal andere kant te bezien. De Ondernemingsraad nodigt je uit om eens op proef mee te draaien! Ook dit jaar hield de Ondernemingsraad een cursus voor zijn leden op 11 en 12 juli 2007 in Kijkduin, zoals altijd onder de bezielende leiding van Jacques van Aernsbergen, onze externe adviseur. De cursus had onder meer tot doel de nieuwe gekozen Ondernemingsraad een goede start te laten maken voor de komende zittingsperiode, waarin met enige waarschijnlijkheid weer een aantal belangrijke ontwikkelingen in de organisatie voor de medewerkers op stapel staan. Daarnaast is tijdens de cursus vooral aandacht besteed aan het uiteenzetten van denkbeelden en gedachtegangen over de rol die de Ondernemingsraad mag, kan en moet spelen in een snel veranderende organisatie en maatschappij. Ook is uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de Ondernemingsraad in steeds grotere mate een belangrijke rol gaat en moet spelen bij het tot stand komen van de primaire arbeidsvoorwaarden. Tijdens de evaluatie van het voorgaande zittingsjaar kwam sterk naar voren dat iedereen binnen de Ondernemingsraad de komst van de organisatieadviseurs als overwegend positief ervaart. De conclusie hierbij was dat zij een positieve bijdrage leveren aan een verandering in houding, stijl, cultuur en besluitvorming binnen onze organisatie. Daarnaast waren als gastsprekers twee organisatieadviseurs uitgenodigd om iets meer te vertellen over de afgelopen ontwikkelingen binnen Oasen, waarbij onderwerpen als Vitaliteit, Leiderschap en Talentmanagement de revue passeerden. Suzanne Pepping en Wouter Kelderman wisten dit duidelijk en enthousiast op ons over te brengen. Naast de zojuist aangegeven onderwerpen stond ook het traditioneel gesprek met onze bestuurder Alexander Vos de Wael weer hoog op de agenda. Ook dit keer was het weer plezierig om in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen, waarbij geen onderwerp onbesproken blijft. Jaarverslag Pagina 18 van 21

19 De Ondernemingsraad gaat proberen de gesprekken met elkaar meer te intensiveren zodat we elkaar optimaal op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie. Ook tijdens ogenschijnlijk rustigere periodes. Uiteraard was er tijdens de cursus ook voldoende ruimte voor wat ontspanning zodat de leden van de Ondernemingsraad elkaar op een andere manier konden leren kennen. Concluderend kunnen we stellen dat de huidige Ondernemingsraad klaar is voor de toekomst, niet lui achterover leunt, maar alert betrokken is. De Ondernemingsraad probeert de belangen van onze medewerkers zo goed en transparant mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dat dit niet kan zonder de hulp en inbreng van de collega s mag duidelijk zijn. De Ondernemingsraad schroomt ook niet om medewerkers op te zoeken en input te vragen. Wel hoopt hij dat medewerkers de Ondernemingsraad weten te vinden met ideeën, bevindingen of andere onderwerpen. De Ondernemingsraad staat te allen tijde voor de medewerkers klaar. Zorgelijk vindt de Ondernemingsraad de ontwikkeling van de tanende belangstelling voor het Ondernemingsraadwerk binnen Oasen. Vooral nu de watersector flink in beweging is en blijft. Dus, heb je interesse in een lidmaatschap, of wil je meer weten, neem dan contact op met één van de leden van de Ondernemingsraad. Jaarverslag Pagina 19 van 21

20 8 Geen kandidaten, geen verkiezingen Voor het organiseren van de verkiezingen stelt de Ondernemingsraad van Oasen een verkiezingscommissie in. Die schrijft de verkiezingen uit, conform de Wet en het Ondernemingsraadreglement. De verkiezingscommissie is in september 2007 gestart met de kandidaatstellingsprocedure. Op 16 oktober 2007 was de sluitingsdatum voor ongeorganiseerden en op 22 oktober die voor georganiseerden. Na beide sluitingsdata werd geconstateerd dat zich geen kandidaten gemeld hadden voor de openstaande vacature, waardoor de verkiezingen afgelast zijn. Sinds 1 mei heeft de ondernemingsraad twee openstaande vacatures. Dit maal heeft de ondernemingsraad gekozen om geen verkiezingen uit te gaan schrijven voor deze twee openstaande vacatures. De ondernemingsraad denkt na hoe het in de toekomst verder moet. De Ondernemingsraad wil daarom proberen vacatures in te vullen door medewerkers persoonlijk te benaderen en door het bieden van stageplaatsen. Medewerkers kunnen vrijblijvend deelnemen aan een vergadering om te kijken wat de Ondernemingsraad doet en betekent voor medewerkers binnen Oasen. Lid worden van een Ondernemingsraad biedt kansen, bijvoorbeeld het opdoen van kennis en contacten, besluitvormingsprocessen, vergader- en onderhandelvaardigheden. Deze nieuwe aanpak sluit aan op de veranderende communicatiestijl van de Ondernemingsraad. Jaarverslag Pagina 20 van 21

21 9 De overlegvergadering Namens de Directie: Alexander Vos de Wael Léon Stok Edith van Dongen - Rollema Namens de Raad van Commissarissen: Frits Hilgers Yvonne Baune Namens de Ondernemingsraad: Fred Heuckelbach Isabelle Wasmus Rob Kikkert Wilrie van Logchem Theo den Otter Nancy van de Pavoordt - Pronk Ger Ros Teus van Steenis (tot ) Jaarverslag Pagina 21 van 21

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006

Jaarverslag 2005-2006 Jaarverslag 2005-2006 Ondernemingsraad Oasen 21 september 2006 Jaarverslag 2005-2006 Pagina 1 van 23 Jaarverslag 2005-2006 Ondernemingsraad Oasen Steller OR leden Redactie Brigit van Bussel, Heuckelbach,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Ondernemingsraad Oasen. 28 februari 2013. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.

Jaarverslag 2012. Ondernemingsraad Oasen. 28 februari 2013. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen. Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 17 Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad Opdrachtgever: Fred Heuckelbach

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 23 Jaarverslag 2009-2010 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V.

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad Oasen

Jaarverslag Ondernemingsraad Oasen Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Oasen Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred Heuckelbach Redactie: Nancy van de Pavoordt Bijdrage: ondernemingsraad, Yvonne Baune Verspreiding: Raad

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad Oasen. 1 januari Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda. T

Jaarverslag Ondernemingsraad Oasen. 1 januari Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda. T Jaarverslag 2011 Ondernemingsraad Oasen 1 januari 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 19 Jaarverslag 2011 Ondernemingsraad Oasen Oasen

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Programma voor de training Leiding geven aan de OR

Programma voor de training Leiding geven aan de OR Programma voor de training Leiding geven aan de OR data 22 en 23 maart 2012 locatie Hampshire Inn Mooi Veluwe Garderenseweg 154 3881 NC Putten 0577-462588 trainers drs. Dick van de Velde drs. Corinne J.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV 10 jaar DSBV Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het afgelopen

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2009 Gemeente Bronckhorst

Jaarverslag Ondernemingsraad 2009 Gemeente Bronckhorst Jaarverslag Ondernemingsraad 2009 Gemeente Bronckhorst Voor u ligt het 5 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2009. Dit verslag is om u op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

"Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000

Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 "Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 Nely van der Horst 3 november 2015 HR-ontbijtsessie "Succesvolle samenwerking met OR in uitbesteding" PON 1 Agenda

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Ondernemingsraad en achterban

Ondernemingsraad en achterban COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Ondernemingsraad en achterban SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014 Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2013-2014) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Medezeggenschap 2.0 en EVC/OVC. Medezeggenschap en EVC/OVC in praktijk 2 maart 2010

Medezeggenschap 2.0 en EVC/OVC. Medezeggenschap en EVC/OVC in praktijk 2 maart 2010 Medezeggenschap 2.0 en EVC/OVC Medezeggenschap en EVC/OVC in praktijk 2 maart 2010 1 Inhoud Presentatie Aanleiding(en) tot het vernieuwen van de MZ Gekozen oplossingsrichting(en) Het proces naar vernieuwde

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief Medezeggenschapsraad OBS De Akker Communicatieplan Datum: november 2014 Versie: definitief 1 Inleiding Communicatie is essentieel voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR). Met name de relatief

Nadere informatie

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2016

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2016 Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2016 VOORWOORD Beste collega s van Cardia, De OR heeft op zijn manier in 2016 inhoud gegeven aan de Cardia-waarden: deskundigheid, plezier en bezieling. Dit gebeurde

Nadere informatie

D E P A L S T E R

D E P A L S T E R D E P A L S T E R 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting Mark Heck: arbo zaken,

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k.

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k. PROGRAMMA Bouwen aan de ondernemingsraad Data: n.o.t.k. Accommodatie: n.o.t.k. Trainer/adviseur: n.o.t.k. Inleiding Welkom in de wereld van de medezeggenschap! Hoe ziet die wereld er eigenlijk uit? Voor

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2011 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De vergaderingen werden genotuleerd door mevrouw

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Aantal belangrijke onderwerpen uit 2013 3 - Visie Arduin 2013-2016/ontwikkeling/vervolg thuis in

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 3 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: artikel 24 en de toezichthouder

Bijlage bij persbericht 3 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: artikel 24 en de toezichthouder Bijlage bij persbericht 3 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: artikel 24 en de toezichthouder Artikel 24 Ondernemingsraden hebben nog al eens het gevoel dat ze advies- of instemmingsaanvragen (te)

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Programma Inleiding Presentatie van onderzoeksresultaten Een praktijkverhaal Verdere toelichting op het IiP/MTO traject Pauze met gelegenheid tot

Nadere informatie

Jaarplan 2014. ParticipatieRaadHaarlem

Jaarplan 2014. ParticipatieRaadHaarlem ParticipatieRaadHaarlem Jaarplan 2014 ParticipatieRaadHaarlem ParticipatieRaadHaarlem Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarplan van de Participatieraad Haarlem. In dit jaarplan vindt u de activiteiten

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Dilemma s Modern en Flexibel Roosteren

Dilemma s Modern en Flexibel Roosteren Dilemma s Modern en Flexibel Roosteren Toelichting Succesvol flexibel werken vergt een goede communicatie en afstemming over werktijden, inzet, bezetting en individuele wensen. De in dit document geschetste

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Vanmorgen is gesproken met het DB van de HSR. Er is gesproken over:

Vanmorgen is gesproken met het DB van de HSR. Er is gesproken over: Verslag PR vergadering op 6 juni 2017 Aanwezig: Rieneke Scholten Voorzitter PR Hans Kramer Vicevoorzitter PR Daniel van Winsum Joost Innemee Nico Kwak Gert de Geus Afwezig: Samantha Bresser DB lid Jenny

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

De hei voorbij. Samenwerken als team en het managen van conflictsituaties 10-7-2014. Wat is een conflict? 1. Situatie: er is een tegenstelling

De hei voorbij. Samenwerken als team en het managen van conflictsituaties 10-7-2014. Wat is een conflict? 1. Situatie: er is een tegenstelling De hei voorbij Samenwerken als team en het managen van conflictsituaties Wat is een conflict? 1. Situatie: er is een tegenstelling 2. Besef : beide partijen zijn zich bewust van de situatie 3. Emoties:

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Zuidwester (verslag t.b.v. directie verslag)

Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Zuidwester (verslag t.b.v. directie verslag) Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Zuidwester (verslag t.b.v. directie verslag) 1 Inleiding In het jaarverslag van 2014 werd de verwachting uitgesproken dat Zuidwester vanaf 2015 in toenemende mate maatregelen

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Verbreed je horizon. Samen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid - Plus

Verbreed je horizon. Samen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid - Plus Verbreed je horizon Samen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid - Plus DUURZAME INZETBAARHEID - PLUS DI+ GROEP Investeren in jouw ontwikkeling en inzetbaarheid Enexis vindt het belangrijk om in jou te

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer.

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer. JAARVERSLAG 2013 De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten Waalwijk,

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie