NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK TOONKAARTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK TOONKAARTEN"

Transcriptie

1 NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK TOONKAARTEN 2010

2 Vraag/vragen: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur Meer dan 3 uur

3 Vraag/vragen:A7 KAART 2 Hoe vaak voor privé doeleinden? Geen toegang thuis of op het werk Nooit gebruikt Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand Meerdere keren per maand 1 keer per week Meerdere keren per week Elke dag

4 Vraag/vragen: A8 KAART 3 Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn De meeste mensen zijn te vertrouwen

5 Vraag/vragen: A9 KAART 4 De meeste mensen zouden proberen misbruik van mij te maken De meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn

6 Vraag/vragen: B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 KAART 5 Mensen denken meestal aan zichzelf Mensen proberen meestal behulpzaam te zijn

7 Vraag/vragen: B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 KAART 8 Helemaal geen vertrouwen Volledig vertrouwen

8 Vraag/vragen: B23 KAART 9 Links Rechts

9 Vraag/vragen: B24, B25, B26, B27 KAART 10 Zeer ontevreden Zeer tevreden

10 Vraag/vragen: B28, B29 KAART 11 Zeer slecht Zeer goed

11 Vraag/vragen: B30, B31, B32,B33 KAART 12 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

12 Vraag/vragen: B30, B31, B32,B33 KAART 14 Het Nederlandse beleid zou moeten zijn: Velen toelaten om hier te komen wonen en leven Een aantal toelaten Enkelen toelaten Niemand toelaten

13 Vraag/vragen: B38 KAART 15 Slecht voor de economie Goed voor de economie

14 Vraag/vragen: B39 KAART 16 Culturele leven is ondermijnd Culturele leven is verrijkt

15 Vraag/vragen: B40 KAART 17 Slechtere plek om te wonen Betere plek om te wonen

16 Vraag/vragen: C1 KAART 18 Zeer ongelukkig Zeer gelukkig

17 Vraag/vragen: C2 KAART 19 Nooit Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand Meerdere keren per maand 1 keer per week Meerdere keren per week Elke dag

18 Vraag/vragen: C4 KAART 20 Veel minder dan de meesten Minder dan de meesten Ongeveer evenveel Meer dan de meesten Veel meer dan de meesten

19 Vraag/vragen: C18, C20 KAART 21 Altijd of meestal Soms Slechts af en toe Nooit

20 Vraag/vragen: C18, C20 KAART 22a Rooms Katholiek Protestant Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Nederlands Hervormd: midden orthodoxe richting Nederlands Hervormd: confessionele richting Nederlands Hervormd: gereformeerde bond Nederlands Hervormd: vrijzinnige richting Nederlands Hervormd (overig): Gereformeerd: gereformeerde kerken (synodaal) Gereformeerd: gereformeerde kerken, vrijgemaakt (artikel 31) Gereformeerd: Nederlands gereformeerde kerken (buiten verband) Gereformeerd: christelijk gereformeerde kerk Gereformeerd: gereformeerde gemeenten Gereformeerd: oud gereformeerde gemeenten Gereformeerd: (overig): Ander protestants kerkgenootschap: Ander christelijk kerkgenootschappen Oosters Orthodox Christelijke Kerk Ander christelijk kerkgenootschap (overig): Oosterse religies: Hindoeïsme Boeddhisme Andere oosterse religie Jodendom Islam / Moslim Andere niet-christelijke religies Humanistisch Verbond Andere niet-christelijke religie (overig):

21 Vraag/vragen: C21 KAART 23 Helemaal niet gelovig Heel erg gelovig

22 Vraag/vragen: C22, C23 KAART 24 Elke dag Meer dan 1 keer per week 1 keer per week Tenminste 1 keer per maand Alleen op speciale religieuze dagen Minder vaak Nooit

23 Vraag/vragen: D1, D2, D3 KAART 25 Helemaal niet verkeerd Een beetje verkeerd Verkeerd Totaal verkeerd

24 Vraag/vragen: D4, D5, D6 KAART 26 Helemaal niet waarschijnlijk Niet erg waarschijnlijk Waarschijnlijk Erg waarschijnlijk

25 Vraag/vragen: D7 KAART 27 Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht

26 Vraag/vragen: D9 KAART 28 Zeer ontevreden Ontevreden Niet ontevreden, niet tevreden Tevreden Zeer tevreden

27 Vraag/vragen: D10 KAART 29 Rijke mensen worden slechter behandeld Arme mensen worden slechter behandeld Rijke en arme mensen worden gelijk behandeld

28 Vraag/vragen: D11 KAART 30 Mensen met een andere huidskleur of andere etnische groep dan de meeste Nederlanders worden slechter behandeld Mensen met dezelfde huidskleur of etnische groep als de meeste Nederlanders worden slechter behandeld Iedereen wordt gelijk behandeld, ongeacht hun huidskleur of etnische groep

29 Vraag/vragen: D12, D13 KAART 31 Uiterst onsuccesvol Uiterst succesvol

30 Vraag/vragen: D14 KAART 32 Uiterst langzaam Uiterst snel

31 Vraag/vragen: D18, D19, D20 KAART 33 Helemaal niet mijn plicht Volledig mijn plicht

32 Vraag/vragen: D21, D22, D23, D24 KAART 34 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

33 Vraag/vragen: D25 KAART 35 Nooit Altijd

34 Vraag/vragen: D26 KAART 36 Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht

35 Vraag/vragen: D27, D28 KAART 37 Nooit Altijd

36 Vraag/vragen: D29 KAART 38 De rijke persoon heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden. De arme persoon heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden. Beiden hebben dezelfde kans om schuldig bevonden te worden.

37 Vraag/vragen: D30 KAART 39 De persoon met een andere huidskleur of van andere etnische groep dan de meeste Nederlanders heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden. De persoon met dezelfde huidskleur of van dezelfde etnische groep dan de meeste Nederlanders heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden Beiden hebben dezelfde kans om schuldig bevonden te worden.

38 Vraag/vragen: D31 KAART 40 Nooit Altijd

39 Vraag/vragen: D32, D33, D34, D35, D36, D37 KAART 41 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

40 Vraag/vragen: D38 KAART 42 Gevangenisstraf Voorwaardelijke gevangenisstraf Geldboete Taakstraf Andere straf

41 Vraag/vragen: D39 KAART maanden 4-6 maanden 7-11 maanden Ongeveer 1 jaar Ongeveer 2 jaar Ongeveer 3 jaar Ongeveer 4 jaar Ongeveer 5 jaar 6-10 jaar Meer dan 10 jaar

42 Vraag/vragen: D43, D44, D45 KAART 44 Nooit Eén keer Twee keer 3 of 4 keer 5 keer of meer

43 Vraag/vragen: F4 KAART 45 Echtgeno(o)t(e)/partner Zoon/dochter (incl.stief-, pleeg-, geadopteerd kind, kind van partner) Ouder/schoonouder/ ouder vanpartner/stiefouder Broer/zus (incl. stief-, pleeg-, geadopteerde broer / zus) Ander familielid Ander niet-familielid

44 Vraag/vragen: F6 KAART 46 Getrouwd In een geregistreerd partnerschap Samenwonend zonder samenlevingscontract Samenwonend met samenlevingscontract Gescheiden van tafel en bed Gescheiden

45 Vraag/vragen: F11 KAART 47 Getrouwd In een geregistreerd partnerschap Gescheiden van tafel en bed Gescheiden Weduwnaar/weduwe Geen van bovenstaande (NOOIT getrouwd of in geregistreerd partnerschap)

46 Vraag/vragen: F14 KAART 48 Een grote stad De voorsteden of buitenwijken van een grote stad Een kleine stad Een dorp Een boerderij of woning op het platteland

47 Vraag/vragen: F15 KAART 49 Basisschool niet afgemaakt Alleen basisschool afgemaakt LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS afgemaakt (duur < 2 jaar) HAVO, MMS, MSVM afgemaakt VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt MBO niveau 2 en 3 afgemaakt (duur 2-3 jaar) MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) MBO-plus voor havisten propedeuse WO, OU-certificaat korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten Bachelor HBO afgemaakt Bachelor universiteit afgemaakt HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBOopleidingen, pre-master onderwijs voor HBO WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus Doctoraat / gepromoveerd

48 Vraag/vragen: F17a, F17c KAART 50 betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever betaald) werkloos en actief op zoek naar werk werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk invalide of arbeidsongeschikt gepensioneerd actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen

49 Vraag/vragen: F27, F28, F28a KAART 51 Ik heb/had geen invloed Ik bepaal(de) dat helemaal zelf

50 Vraag/vragen: F32 KAART 52 Centrale of locale overheid Overige publieke sector (bv onderwijs en gezondheidszorg) Overheidsbedrijf Particulier bedrijf Zelfstandigen (eigen bedrijf) Anders

51 Vraag/vragen: F34b KAART 53 Ik kon een betere baan krijgen Ik besloot mijn eigen bedrijf te starten/ voor mijzelf te beginnen Mij contract liep af Mijn functie hield op te bestaan of ik was ontslagen Mijn werkgever hield op te bestaan Mijn eigen/ familiebedrijf werd gesloten of verkocht Ziekte of invaliditeit Pensionering Persoonlijke of familiaire redenen Anders Ben nooit bij een werkgever vertrokken

52 Vraag/vragen: F40 KAART 54 Lonen of salarissen Inkomen uit zelfstandige onderneming (exclusief agrarisch bedrijf) Inkomen uit agrarisch bedrijf Pensioenen Werkloosheidsuitkering/afvloeiingsregeling Andere sociale uitkeringen of toelagen Inkomen uit beleggingen, spaargelden, verzekeringen, of onroerende zaken Inkomen uit andere bronnen

53 Vraag/vragen: F41 KAART 55 UW NETTO HUISHOUD INKOMEN Ongeveer Ongeveer Ongeveer PER WEEK PER MAAND PER JAAR J Minder dan 250 Minder dan 1000 Minder dan J R 250 tot tot tot R C 325 tot tot tot C M 380 tot tot tot M F 460 tot tot tot F S 550 tot tot tot S K 650 tot tot tot K P 750 tot tot tot P D 900 tot tot tot D H 1100 of meer 4800 of meer of meer H

54 Vraag/vragen: F41a KAART 56 Geen Heel erg klein Minder dan de helft Ongeveer de helft Meer dan de helft Heel erg groot Alles

55 Vraag/vragen: F42 KAART 57 Comfortabel leven met huidige inkomen Het lukt om rond te komen met het huidige inkomen Moeilijk rondkomen met het huidige inkomen Heel erg moeilijk rondkomen met het huidige inkomen

56 Vraag/vragen: F43 KAART 58 Heel erg moeilijk Tamelijk moeilijk Niet makkelijk, niet moeilijk Tamelijk makkelijk Heel erg makkelijk

57 Vraag/vragen: F45 KAART 59 Basisschool niet afgemaakt Alleen basisschool afgemaakt LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS afgemaakt (duur < 2 jaar) HAVO, MMS, MSVM afgemaakt VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt MBO niveau 2 en 3 afgemaakt (duur 2-3 jaar) MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) MBO-plus voor havisten propedeuse WO, OU-certificaat korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten Bachelor HBO afgemaakt Bachelor universiteit afgemaakt HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBOopleidingen, pre-master onderwijs voor HBO WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus Doctoraat / gepromoveerd

58 Vraag/vragen: F46a, F46c KAART 60 betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever betaald) werkloos en actief op zoek naar werk werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk invalide of arbeidsongeschikt gepensioneerd actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen

59 Vraag/vragen: F58 KAART 61 Basisschool niet afgemaakt Alleen basisschool afgemaakt LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS afgemaakt (duur < 2 jaar) HAVO, MMS, MSVM afgemaakt VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt MBO niveau 2 en 3 afgemaakt (duur 2-3 jaar) MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) MBO-plus voor havisten propedeuse WO, OU-certificaat korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten Bachelor HBO afgemaakt Bachelor universiteit afgemaakt HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBOopleidingen, pre-master onderwijs voor HBO WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus Doctoraat / gepromoveerd

60 Vraag/vragen: F63 KAART 62 Wetenschappelijk / vakspecialistisch beroep bijv. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant Hoger leidinggevend beroep bijv. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar, vakbondsvertegenwoordiger Administratief beroep bijv. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager, boekhouder Commercieel beroep bijv. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende, verzekeringsagent Dienstverlenend beroep bijv. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner, verpleegkundige, verzorgende, kapper, leger Geschoolde arbeider bijv. ploegbaas, automonteur, drukker, gereedschapsmaker, elektricien Half geschoolde arbeider bijv. metselaar, buschauffeur, timmerman, metaalbewerker, bakker Ongeschoolde arbeider bijv. handarbeider, fabrieksarbeider Landbouwberoep bijv. zelfstandige boer, landarbeider, tractor bestuurder, visser

61 Vraag/vragen: F64 KAART 63 Basisschool niet afgemaakt Alleen basisschool afgemaakt LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS afgemaakt (duur < 2 jaar) HAVO, MMS, MSVM afgemaakt VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt MBO niveau 2 en 3 afgemaakt (duur 2-3 jaar) MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) MBO-plus voor havisten propedeuse WO, OU-certificaat korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten Bachelor HBO afgemaakt Bachelor universiteit afgemaakt HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBOopleidingen, pre-master onderwijs voor HBO WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus Doctoraat / gepromoveerd

62 Vraag/vragen: F69 KAART 64 Wetenschappelijk / vakspecialistisch beroep bijv. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant Hoger leidinggevend beroep bijv. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar, vakbondsvertegenwoordiger Administratief beroep bijv. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager, boekhouder Commercieel beroep bijv. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende, verzekeringsagent Dienstverlenend beroep bijv. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner, verpleegkundige, verzorgende, kapper, leger Geschoolde arbeider bijv. ploegbaas, automonteur, drukker, gereedschapsmaker, elektricien Half geschoolde arbeider bijv. metselaar, buschauffeur, timmerman, metaalbewerker, bakker Ongeschoolde arbeider bijv. handarbeider, fabrieksarbeider Landbouwberoep bijv. zelfstandige boer, landarbeider, tractor bestuurder, visser

63 Vraag/vragen: F70b KAART 65 Zeer nuttig Redelijk nuttig Niet erg nuttig Helemaal niet nuttig

64 Vraag/vragen: F70c KAART 66 Alles Het grootste deel Ongeveer de helft Een klein deel Niets

65 Vraag/vragen: G1, G2, G3 KAART 67 De hele tijd Meestal Meer dan de helft van de tijd Minder dan de helft van de tijd Soms Nooit

66 Vraag/vragen: G4, G5, G6 KAART 68 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

67 Vraag/vragen: G7 KAART 69 Nooit of bijna nooit Soms Meestal Altijd of bijna de hele tijd

68 Vraag/vragen: G8, G9, G10 KAART 70 Helemaal niet In grote mate

69 Vraag/vragen: G13 KAART 71 Leidinggeven aan personeel bijv. Besturen, instructies geven, coördineren etc. Met mensen werken die niet tot de werknemers op de werkplaats behoren bijv. Klanten, cliënten, patiënten, studenten Met tekst en/of cijfers werken bijv. Lezen, schrijven, tellen, rekenen etc. Met fysieke objecten en/of fysiek materiaal werken bijv. Productie, bouwen, monteren, koken, schoonmaken, schilderen, herstellen, laden/lossen, transporteren etc. Met dieren en/of planten werken

70 Vraag/vragen: G15, G16 KAART 72 Nooit Minder dan één keer per maand Eén keer per maand Meerdere keren per maand Eén keer per week Meerdere keren per week Elke dag

71 Vraag/vragen: G17 KAART 73 Nooit Minder dan één keer per maand Eén keer per maand Meerdere keren per maand Elke week

72 Vraag/vragen: G20 KAART 74 Ja, velen Ja, sommmigen Ja, één of twee Neen, niemand

73 Vraag/vragen: G21 KAART 75 De belangrijkste reden waarom ik mij inzet voor mijn werk is: om tevreden te zijn met wat ik bereik om mijn baan te behouden omdat mijn werk nuttig is voor andere mensen om een hoger loon of promotie te krijgen omdat mijn werktaken interessant zijn omdat het ieders plicht is om altijd zijn best te doen

74 Vraag/vragen: G22 KAART 76 De tweede belangrijkste reden waarom ik mij inzet voor mijn werk is: om tevreden te zijn met wat ik bereik om mijn baan te behouden omdat mijn werk nuttig is voor andere mensen om een hoger loon of promotie te krijgen omdat mijn werktaken interessant zijn omdat het ieders plicht is om altijd zijn best te doen

75 Vraag/vragen: G24 KAART 77 Minder dan 1 jaar (na hun leerplichtjaren) ongeveer 1 jaar ongeveer 2 jaar ongeveer 3 jaar ongeveer 4-5 jaar ongeveer 6-7 jaar ongeveer 8-9 jaar 10 jaar of meer (bovenop de leerplicht)

76 Vraag/vragen: G25 KAART 78 1 dag of minder 2-6 dagen 1-4 weken 1-3 maanden meer dan 3 maanden, tot 1 jaar meer dan 1 jaar, tot maximaal 2 jaar meer dan 2 jaar, tot maximaal 5 jaar Meer dan 5 jaar

77 Vraag/vragen: G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33 KAART 79 Helemaal niet waar Een beetje waar Grotendeels waar Heel erg waar

78 Vraag/vragen: G34, G35, G36 KAART 80 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

79 Vraag/vragen: G38 KAART 81 Geen Heel erg klein Minder dan de helft Ongeveer de helft Meer dan de helft Heel erg groot Allemaal

80 Vraag/vragen: G39, G40, G41 KAART 82 Uiterst moeilijk Uiterst makkelijk

81 Vraag/vragen: G43, G44 KAART 83 Weinig of geen invloed Enige invloed Redelijk wat invloed Heel wat invloed

82 Vraag/vragen: G45 KAART 84 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

83 Vraag/vragen: G46, G47, G48, G50, G51, G52 KAART 85 Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd

84 Vraag/vragen: G53, G54 KAART 86 Uiterst ontevreden Uiterst tevreden

85 Vraag/vragen: G55 KAART 87 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

86 Vraag/vragen: G65, G66, G67, G68, G69 KAART 88 Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Belangrijk Heel erg belangrijk

87 Vraag/vragen: G70 KAART 89 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

88 Vraag/vragen: G76, G77 KAART 90 Met huishoudelijk werk bedoelen we dingen die in of rond het huis moeten worden gedaan, zoals: koken wassen schoonmaken kleding verzorgen boodschappen onderhoud aan huis en tuin Onder huishoudelijk werk verstaan we niet: zorg voor de kinderen zorg voor andere mensen vrijetijdsbesteding

89 Vraag/vragen: G78, G80, G81 KAART 91 Nooit Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand Meerdere keren per maand 1 keer per week Meerdere keren per week Elke dag

90 Vraag/vragen: G82 KAART 92 Nooit Minder dan één keer per maand Eén keer per maand Meerdere keren per maand Elke week

91 Vraag/vragen: G88 KAART 93 Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Zeker wel

NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK

NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK 2012 TOONKAARTEN Vraag/vragen: A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur Meer dan 1½ uur,

Nadere informatie

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012)

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) Vra(a)g(en): A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan

Nadere informatie

TOONKAARTEN (ESS RONDE 4, 2008)

TOONKAARTEN (ESS RONDE 4, 2008) TOONKAARTEN (ESS RONDE 4, 2008) versie 25 augustus 2008 Vragen: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens

Nadere informatie

Onderzoek Waar staat Nederland? TOONKAARTEN

Onderzoek Waar staat Nederland? TOONKAARTEN Onderzoek Waar staat Nederland? TOONKAARTEN Vraag/vragen: A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur Meer dan 1½ uur,

Nadere informatie

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 4, 2008)

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 4, 2008) VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 4, 2008) KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur Meer dan 1½ uur,

Nadere informatie

Hoe vaak voor uw persoonlijke privé doeleinden?

Hoe vaak voor uw persoonlijke privé doeleinden? KAART 01 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur Meer

Nadere informatie

TOONKAARTEN (ESS RONDE 3, 2006) versie 12 juli 2006

TOONKAARTEN (ESS RONDE 3, 2006) versie 12 juli 2006 TOONKAARTEN (ESS RONDE 3, 2006) versie 12 juli 2006 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur Meer dan 1½ uur, tot hoogstens

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½

Nadere informatie

TOONKAARTEN (ESS RONDE 2, 2004) definitieve versie 30 augustus 2004

TOONKAARTEN (ESS RONDE 2, 2004) definitieve versie 30 augustus 2004 TOONKAARTEN (ESS RONDE 2, 2004) definitieve versie 30 augustus 2004 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur Meer dan 1½

Nadere informatie

ESS DOCUMENT DATE: 31.03.14 ALERTS TAKEN ON BOARD: 03 (30.06.14) VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST ESS RONDE 7

ESS DOCUMENT DATE: 31.03.14 ALERTS TAKEN ON BOARD: 03 (30.06.14) VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST ESS RONDE 7 ESS DOCUMENT DATE: 31.03.14 ALERTS TAKEN ON BOARD: 03 (30.06.14) VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST ESS RONDE 7 2014 Vra(a)g(en): A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een

Nadere informatie

ESS DOCUMENT DATE: SOURCE QUESTIONNAIRE. Dutch version, Netherlands. (Round 5, 2010/11)

ESS DOCUMENT DATE: SOURCE QUESTIONNAIRE. Dutch version, Netherlands. (Round 5, 2010/11) ESS DOCUMENT DATE: 14.09.10 SOURCE QUESTIONNAIRE Dutch version, Netherlands (Round 5, 2010/11) 1 Q# Onderwerpen Core A1 A10 Media; social trust Core B1 B40 Politics, including: political interest, efficacy,

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Unieke code (in te vullen in blokletters door de verloskundige hulpverlener) Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Wat weet u ervan? Wat vindt u ervan? Heeft u tijdens het invullen van

Nadere informatie

Vragenlijst over uw gezondheid en werk

Vragenlijst over uw gezondheid en werk Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ. Toelichting Lees dit alstublieft eerst! Voor wie is deze vragenlijst? Deze vragenlijst is voor u. U bent deelnemer

Nadere informatie

Verschil in Nederland

Verschil in Nederland Verschil in Nederland Opleiding en Werk Politieke kleur Politieke kleur Vrijetijdsbesteding Tegenstellingen Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. Het is belangrijk dat de enquête

Nadere informatie

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN (ESS RONDE 2, 2004)

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN (ESS RONDE 2, 2004) VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN (ESS RONDE 2, 2004) KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Van 1 uur, tot hoogstens 1½ uur Van 1½ uur, tot hoogstens 2 uur Van 2 uur,

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Netherlands

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Netherlands ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Netherlands 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (NETHERLANDS) Q1. Wat is volgens u het belangrijkste probleem waarmee Nederland

Nadere informatie

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting.

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting. Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Toelichting Vanaf de jaren 50 kent het Nederlandse onderwijssysteem na de lagere school (later basisonderwijs

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2006 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Prins Clausschool) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw zorggebruik Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta MCQ. Toelichting

Nadere informatie

Netherlands ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Netherlands ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Netherlands ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Contactpersoon: Drs. Heike Schröder Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Sociale Wetenschappen Antwoordnummer 2941 1000 SN Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Onderzoek. VRAGENLIJST (1 E ronde, 2002) Ond.nr. 5021

Het Europees Sociaal Onderzoek. VRAGENLIJST (1 E ronde, 2002) Ond.nr. 5021 Het Europees Sociaal Onderzoek VRAGENLIJST (1 E ronde, 2002) Ond.nr. 5021 INHOUD VAN DE VRAGENLIJST A1 A10 B1 B50 C1 C28 Media; sociaal vertrouwen Politiek, inclusief: politieke interesse, effectiviteit,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Hoofdvragenlijst (ESS RONDE 4, 2008) versie 1 september 2008 [hg] QUESTIONNAIRE CONTENTS

Hoofdvragenlijst (ESS RONDE 4, 2008) versie 1 september 2008 [hg] QUESTIONNAIRE CONTENTS Hoofdvragenlijst (ESS RONDE 4, 2008) versie 1 september 2008 [hg] QUESTIONNAIRE CONTENTS 1 Module Vraag Thema Kern A1 A10 Media, sociaal vertrouwen Kern B1 B40 Politiek, inclusief: politieke interesse,

Nadere informatie

Netherlands ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Netherlands ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Netherlands ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire 1 Contactpersoon: Saskia Opdam Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Sociale Wetenschappen Antwoordnummer 2941 1000 SN Amsterdam Tel.: 020-5988634

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring r Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Spelevaert) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?'

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' pagina 1 van 10 Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid in de zorg betekent vooral dat u als patiënt geen

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer:

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer: Onderzoek Zorg op maat Vragenlijst voor deelnemers Onderzoeksnummer: 1 Beste deelnemer, De vragenlijst die voor u ligt bestaat uit verschillende onderdelen. De lijst bevat algemene vragen, vragen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek Nationaal Kiezers Onderzoek 00 VOOR U GAAT INVULLEN... AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Bij de meeste vragen in de vragenlijst kunt u het antwoord dat

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum:

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: Geboorteplaats: Uitschrijfdatum: Kerkgenootschap: Burgerservicenummer: a.u.b. kopie

Nadere informatie

ESS DOCUMENT DATUM: 09.10.06 VRAGENLIJST ESS RONDE 3, 2006 VERSIE 09.10.06 QUESTIONNAIRE CONTENTS

ESS DOCUMENT DATUM: 09.10.06 VRAGENLIJST ESS RONDE 3, 2006 VERSIE 09.10.06 QUESTIONNAIRE CONTENTS ESS DOCUMENT DATUM: 09.10.06 VRAGENLIJST ESS RONDE 3, 2006 VERSIE 09.10.06 QUESTIONNAIRE CONTENTS MODULE Q# THEMA Kern A1 A10 Media, sociaal vertrouwen Kern B1 B40 Politiek, inclusief: politieke interesse,

Nadere informatie

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten PAPI (1 e golf) Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten PAPI (1 e golf) Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Nationaal Kiezersonderzoek 2006 Vraagteksten PAPI (1 e golf) versie 2.0 Opgesteld door : Frank Engelen Projectnummer : 205416

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als werknemer heeft met de arbodienst en de bedrijfsarts/arboarts van uw bedrijf. Deelname aan het vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Werk vader: Werk moeder: Mobiel vader: 06- Mobiel moeder: 06-

Werk vader: Werk moeder: Mobiel vader: 06- Mobiel moeder: 06- Aanmeldingsformulier Algemene Toelichting Naast de gegevens die we op school nodig hebben van uw kind, worden gegevens van dit formulier gebruikt om het leerlinggewicht te bepalen. Dit is een door de overheid

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl... BIJLAGE 1 Enquête werknemers I PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Geslacht: 2. Leeftijd: 1 Man... jaar 2 Vrouw 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

Nadere informatie

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers With support from the European Union Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers De gemeente Amsterdam werkt mee aan een onderzoek van de Europese Unie naar de gevolgen van vergrijzing. Een van

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Netherlands ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Netherlands ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Netherlands ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Contactpersoon: Elsbeth de Groot Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Sociale Wetenschappen Antwoordnummer 2941 1000 SN Amsterdam Tel. 020-4446715

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Leeftijd (mediaan) , , gemiddelde 47, ,8 49,9 45,5 39,6 49,6

Leeftijd (mediaan) , , gemiddelde 47, ,8 49,9 45,5 39,6 49,6 APPENDIX 1: Samenvatting resultaten interviews Afro-Surinamers Hindostanen Totaal Percentage Geslacht Leeftijd (mediaan) 47 38 53,5 48 45 49 46,4 37 50 gemiddelde 47,3 40 47 48 44,8 49,9 45,5 39,6 49,6

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Namegenerator Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Geachte ouders of wettige vertegenwoordigers Wilt u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en ondertekenen. Vragen die niet van toepassing

Nadere informatie

VRAGENLIJST (ESS RONDE 2, 2004) definitieve versie 30 augustus 2004 QUESTIONNAIRE CONTENTS

VRAGENLIJST (ESS RONDE 2, 2004) definitieve versie 30 augustus 2004 QUESTIONNAIRE CONTENTS VRAGENLIJST (ESS RONDE 2, 2004) definitieve versie 30 augustus 2004 QUESTIONNAIRE CONTENTS 1 MODULE Q# THEMA Kern A1 A10 Media, sociaal vertrouwen Kern B1 B40 Politiek, inclusief: politieke interesse,

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Niveaus in het Nederlandse onderwijs: een toetsing van de ISLED-ESS schaling. Heike Schröder Harry B.G. Ganzeboom Vrije Universiteit Amsterdam

Niveaus in het Nederlandse onderwijs: een toetsing van de ISLED-ESS schaling. Heike Schröder Harry B.G. Ganzeboom Vrije Universiteit Amsterdam Niveaus in het Nederlandse onderwijs: een toetsing van de ISLED-ESS schaling Heike Schröder Harry B.G. Ganzeboom Vrije Universiteit Amsterdam Het meten van opleidingsniveaus Probleem: geen standaard indeling

Nadere informatie

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE COPYRIGHT 2007: A.W.M. EVERS, P. DULLER & F.W. KRAAIMAAT ALGEMENE GEGEVENS Naam Geslacht man

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro Ik herhaal dat dit interview vrijwillig en vertrouwelijk is. Uw antwoorden zullen alleen voor onderzoeksdoeleinden

Nadere informatie

A1 KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken? Wilt u deze kaart gebruiken voor uw antwoord?

A1 KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken? Wilt u deze kaart gebruiken voor uw antwoord? INTERVIEWER VUL BEGINDATUM IN: INTERVIEWER VUL BEGINTIJD IN: (dd/mm/yy) (Gebruik 24-uurs klok) A1 KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken? Wilt u deze

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

POSTCODE EN WOONPLAATS:

POSTCODE EN WOONPLAATS: NEDERLANDSE ARTHRITIS IMPACT MEASUREMENT SCALES - 2 (DUTCH-AIMS2) Begint u alstublieft met onderstaande vragen: NAAM: GEBOORTEDATUM: - - 20 ADRES: POSTCODE EN WOONPLAATS: DATUM: - - 20 BELANGRIJK Vult

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Format ReSpons Publieksonderzoek Evenementen

Format ReSpons Publieksonderzoek Evenementen Format ReSpons Publieksonderzoek Evenementen In dit format is een standaard vragenlijst opgesteld met aspecten die gebruikt kunnen worden bij het houden van een publieksonderzoek. Het bestaat uit twee

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

EU KIDS ONLINE II VRAGENLIJST OUDERS

EU KIDS ONLINE II VRAGENLIJST OUDERS EU KIDS ONLINE II VRAGENLIJST OUDERS CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER INTERVIEW ER NOTEER LEEFTIJD EN GESLACHT VAN KIND LEEFTIJD GESLACHT Man 1

Nadere informatie

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar 3. Wat is uw postcode? 4. Heeft u ooit te maken gehad met een ernstige ziekte? ja nee bij uzelf bij familieleden doordat u anderen

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Toelichting Gewichtenregeling basisonderwijs

Toelichting Gewichtenregeling basisonderwijs Toelichting Gewichtenregeling basisonderwijs In deze toelichting staat hoe scholen het gewicht voor hun leerlingen kunnen bepalen. De huidige gewichtenregeling geldt sinds 1 augustus 2006 en is zo opgesteld

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE ONDERWIJS

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE ONDERWIJS ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE ONDERWIJS VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CATI CAPI Vor_Opleiding = ja ($1 Naam1_AION = respons $2 anders T_Opleiding >> ENQ: Naam2 :.. Soort onderwijs :..

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Work and Schooling LISS Core Study

Work and Schooling LISS Core Study Work and Schooling LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum maart 2014 auteur Jan Nelissen/Natalia Kieruj T: +31 13 466 3258/4244 E: j.h.m.nelissen@uvt.nl/n.d.kieruj@uvt.nl

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK In deze vragenlijst wordt gevraagd naar gevolgen van voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Denk bij aan acute of chronische lichamelijke ziekten,

Nadere informatie

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF Handleiding ledenraadpleging Met behulp van de enquêtetool van de NPCF 1 1. Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting. U gaat naar uw internet explorer en voert

Nadere informatie

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Inleiding Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande

Nadere informatie

Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) 2012 Caribisch Nederland

Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) 2012 Caribisch Nederland Centraal Bureau voor de Statistiek Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot 67 unit 203 Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) 2012 Caribisch Nederland BLOK 1 - Huishoudgegevens

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden INSCHRIJFFORMULIER in te vullen door de school naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden ja / nee Gegevens leerling Achternaam Voornamen Roepnaam O Jongen O Meisje Geboorteplaats

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van Nederlandse huishoudens

Inkomsten en uitgaven van Nederlandse huishoudens Stapel.nr. : Volg.nr. : 1 2 Inkomsten en uitgaven van Nederlandse huishoudens Dongen, januari 2006 Ond.nr.: 6288-v4 TOELICHTING S.V.P. GOED DOORLEZEN Leest u, voordat u de vragenlijst gaat invullen, onderstaande

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van uw kind

Persoonlijke gegevens van uw kind Persoonlijke gegevens van uw kind Achternaam kind: Roepnaam: Voornaam (voluit): Geslacht: jongen meisje Geboortedatum (voluit, bijv. 28 augustus 1999): Geboorteplaats: Nationaliteit: Plaats van uw kind

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Samenvatting Van de Leidenaren van 18-64 jaar met een lagere opleiding heeft bijna de helft na hun 18 e een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd en 16% heeft er wel

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER Datum intakegesprek:

AANMELDINGSFORMULIER Datum intakegesprek: AANMELDINGSFORMULIER intakegesprek: Leerling gegevens Basis Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Adresgegevens Officiële gegevens moeten gelijk zijn aan GBA gegevens Roepnaam Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Onderzoek vertrekredenen

Onderzoek vertrekredenen Gemeente Utrecht Onderzoek vertrekredenen een notitie van Onderzoek 17 februari 2015 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie