NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK TOONKAARTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK TOONKAARTEN"

Transcriptie

1 NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK TOONKAARTEN 2010

2 Vraag/vragen: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur Meer dan 3 uur

3 Vraag/vragen:A7 KAART 2 Hoe vaak voor privé doeleinden? Geen toegang thuis of op het werk Nooit gebruikt Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand Meerdere keren per maand 1 keer per week Meerdere keren per week Elke dag

4 Vraag/vragen: A8 KAART 3 Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn De meeste mensen zijn te vertrouwen

5 Vraag/vragen: A9 KAART 4 De meeste mensen zouden proberen misbruik van mij te maken De meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn

6 Vraag/vragen: B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 KAART 5 Mensen denken meestal aan zichzelf Mensen proberen meestal behulpzaam te zijn

7 Vraag/vragen: B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 KAART 8 Helemaal geen vertrouwen Volledig vertrouwen

8 Vraag/vragen: B23 KAART 9 Links Rechts

9 Vraag/vragen: B24, B25, B26, B27 KAART 10 Zeer ontevreden Zeer tevreden

10 Vraag/vragen: B28, B29 KAART 11 Zeer slecht Zeer goed

11 Vraag/vragen: B30, B31, B32,B33 KAART 12 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

12 Vraag/vragen: B30, B31, B32,B33 KAART 14 Het Nederlandse beleid zou moeten zijn: Velen toelaten om hier te komen wonen en leven Een aantal toelaten Enkelen toelaten Niemand toelaten

13 Vraag/vragen: B38 KAART 15 Slecht voor de economie Goed voor de economie

14 Vraag/vragen: B39 KAART 16 Culturele leven is ondermijnd Culturele leven is verrijkt

15 Vraag/vragen: B40 KAART 17 Slechtere plek om te wonen Betere plek om te wonen

16 Vraag/vragen: C1 KAART 18 Zeer ongelukkig Zeer gelukkig

17 Vraag/vragen: C2 KAART 19 Nooit Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand Meerdere keren per maand 1 keer per week Meerdere keren per week Elke dag

18 Vraag/vragen: C4 KAART 20 Veel minder dan de meesten Minder dan de meesten Ongeveer evenveel Meer dan de meesten Veel meer dan de meesten

19 Vraag/vragen: C18, C20 KAART 21 Altijd of meestal Soms Slechts af en toe Nooit

20 Vraag/vragen: C18, C20 KAART 22a Rooms Katholiek Protestant Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Nederlands Hervormd: midden orthodoxe richting Nederlands Hervormd: confessionele richting Nederlands Hervormd: gereformeerde bond Nederlands Hervormd: vrijzinnige richting Nederlands Hervormd (overig): Gereformeerd: gereformeerde kerken (synodaal) Gereformeerd: gereformeerde kerken, vrijgemaakt (artikel 31) Gereformeerd: Nederlands gereformeerde kerken (buiten verband) Gereformeerd: christelijk gereformeerde kerk Gereformeerd: gereformeerde gemeenten Gereformeerd: oud gereformeerde gemeenten Gereformeerd: (overig): Ander protestants kerkgenootschap: Ander christelijk kerkgenootschappen Oosters Orthodox Christelijke Kerk Ander christelijk kerkgenootschap (overig): Oosterse religies: Hindoeïsme Boeddhisme Andere oosterse religie Jodendom Islam / Moslim Andere niet-christelijke religies Humanistisch Verbond Andere niet-christelijke religie (overig):

21 Vraag/vragen: C21 KAART 23 Helemaal niet gelovig Heel erg gelovig

22 Vraag/vragen: C22, C23 KAART 24 Elke dag Meer dan 1 keer per week 1 keer per week Tenminste 1 keer per maand Alleen op speciale religieuze dagen Minder vaak Nooit

23 Vraag/vragen: D1, D2, D3 KAART 25 Helemaal niet verkeerd Een beetje verkeerd Verkeerd Totaal verkeerd

24 Vraag/vragen: D4, D5, D6 KAART 26 Helemaal niet waarschijnlijk Niet erg waarschijnlijk Waarschijnlijk Erg waarschijnlijk

25 Vraag/vragen: D7 KAART 27 Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht

26 Vraag/vragen: D9 KAART 28 Zeer ontevreden Ontevreden Niet ontevreden, niet tevreden Tevreden Zeer tevreden

27 Vraag/vragen: D10 KAART 29 Rijke mensen worden slechter behandeld Arme mensen worden slechter behandeld Rijke en arme mensen worden gelijk behandeld

28 Vraag/vragen: D11 KAART 30 Mensen met een andere huidskleur of andere etnische groep dan de meeste Nederlanders worden slechter behandeld Mensen met dezelfde huidskleur of etnische groep als de meeste Nederlanders worden slechter behandeld Iedereen wordt gelijk behandeld, ongeacht hun huidskleur of etnische groep

29 Vraag/vragen: D12, D13 KAART 31 Uiterst onsuccesvol Uiterst succesvol

30 Vraag/vragen: D14 KAART 32 Uiterst langzaam Uiterst snel

31 Vraag/vragen: D18, D19, D20 KAART 33 Helemaal niet mijn plicht Volledig mijn plicht

32 Vraag/vragen: D21, D22, D23, D24 KAART 34 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

33 Vraag/vragen: D25 KAART 35 Nooit Altijd

34 Vraag/vragen: D26 KAART 36 Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht

35 Vraag/vragen: D27, D28 KAART 37 Nooit Altijd

36 Vraag/vragen: D29 KAART 38 De rijke persoon heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden. De arme persoon heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden. Beiden hebben dezelfde kans om schuldig bevonden te worden.

37 Vraag/vragen: D30 KAART 39 De persoon met een andere huidskleur of van andere etnische groep dan de meeste Nederlanders heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden. De persoon met dezelfde huidskleur of van dezelfde etnische groep dan de meeste Nederlanders heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden Beiden hebben dezelfde kans om schuldig bevonden te worden.

38 Vraag/vragen: D31 KAART 40 Nooit Altijd

39 Vraag/vragen: D32, D33, D34, D35, D36, D37 KAART 41 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

40 Vraag/vragen: D38 KAART 42 Gevangenisstraf Voorwaardelijke gevangenisstraf Geldboete Taakstraf Andere straf

41 Vraag/vragen: D39 KAART maanden 4-6 maanden 7-11 maanden Ongeveer 1 jaar Ongeveer 2 jaar Ongeveer 3 jaar Ongeveer 4 jaar Ongeveer 5 jaar 6-10 jaar Meer dan 10 jaar

42 Vraag/vragen: D43, D44, D45 KAART 44 Nooit Eén keer Twee keer 3 of 4 keer 5 keer of meer

43 Vraag/vragen: F4 KAART 45 Echtgeno(o)t(e)/partner Zoon/dochter (incl.stief-, pleeg-, geadopteerd kind, kind van partner) Ouder/schoonouder/ ouder vanpartner/stiefouder Broer/zus (incl. stief-, pleeg-, geadopteerde broer / zus) Ander familielid Ander niet-familielid

44 Vraag/vragen: F6 KAART 46 Getrouwd In een geregistreerd partnerschap Samenwonend zonder samenlevingscontract Samenwonend met samenlevingscontract Gescheiden van tafel en bed Gescheiden

45 Vraag/vragen: F11 KAART 47 Getrouwd In een geregistreerd partnerschap Gescheiden van tafel en bed Gescheiden Weduwnaar/weduwe Geen van bovenstaande (NOOIT getrouwd of in geregistreerd partnerschap)

46 Vraag/vragen: F14 KAART 48 Een grote stad De voorsteden of buitenwijken van een grote stad Een kleine stad Een dorp Een boerderij of woning op het platteland

47 Vraag/vragen: F15 KAART 49 Basisschool niet afgemaakt Alleen basisschool afgemaakt LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS afgemaakt (duur < 2 jaar) HAVO, MMS, MSVM afgemaakt VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt MBO niveau 2 en 3 afgemaakt (duur 2-3 jaar) MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) MBO-plus voor havisten propedeuse WO, OU-certificaat korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten Bachelor HBO afgemaakt Bachelor universiteit afgemaakt HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBOopleidingen, pre-master onderwijs voor HBO WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus Doctoraat / gepromoveerd

48 Vraag/vragen: F17a, F17c KAART 50 betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever betaald) werkloos en actief op zoek naar werk werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk invalide of arbeidsongeschikt gepensioneerd actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen

49 Vraag/vragen: F27, F28, F28a KAART 51 Ik heb/had geen invloed Ik bepaal(de) dat helemaal zelf

50 Vraag/vragen: F32 KAART 52 Centrale of locale overheid Overige publieke sector (bv onderwijs en gezondheidszorg) Overheidsbedrijf Particulier bedrijf Zelfstandigen (eigen bedrijf) Anders

51 Vraag/vragen: F34b KAART 53 Ik kon een betere baan krijgen Ik besloot mijn eigen bedrijf te starten/ voor mijzelf te beginnen Mij contract liep af Mijn functie hield op te bestaan of ik was ontslagen Mijn werkgever hield op te bestaan Mijn eigen/ familiebedrijf werd gesloten of verkocht Ziekte of invaliditeit Pensionering Persoonlijke of familiaire redenen Anders Ben nooit bij een werkgever vertrokken

52 Vraag/vragen: F40 KAART 54 Lonen of salarissen Inkomen uit zelfstandige onderneming (exclusief agrarisch bedrijf) Inkomen uit agrarisch bedrijf Pensioenen Werkloosheidsuitkering/afvloeiingsregeling Andere sociale uitkeringen of toelagen Inkomen uit beleggingen, spaargelden, verzekeringen, of onroerende zaken Inkomen uit andere bronnen

53 Vraag/vragen: F41 KAART 55 UW NETTO HUISHOUD INKOMEN Ongeveer Ongeveer Ongeveer PER WEEK PER MAAND PER JAAR J Minder dan 250 Minder dan 1000 Minder dan J R 250 tot tot tot R C 325 tot tot tot C M 380 tot tot tot M F 460 tot tot tot F S 550 tot tot tot S K 650 tot tot tot K P 750 tot tot tot P D 900 tot tot tot D H 1100 of meer 4800 of meer of meer H

54 Vraag/vragen: F41a KAART 56 Geen Heel erg klein Minder dan de helft Ongeveer de helft Meer dan de helft Heel erg groot Alles

55 Vraag/vragen: F42 KAART 57 Comfortabel leven met huidige inkomen Het lukt om rond te komen met het huidige inkomen Moeilijk rondkomen met het huidige inkomen Heel erg moeilijk rondkomen met het huidige inkomen

56 Vraag/vragen: F43 KAART 58 Heel erg moeilijk Tamelijk moeilijk Niet makkelijk, niet moeilijk Tamelijk makkelijk Heel erg makkelijk

57 Vraag/vragen: F45 KAART 59 Basisschool niet afgemaakt Alleen basisschool afgemaakt LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS afgemaakt (duur < 2 jaar) HAVO, MMS, MSVM afgemaakt VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt MBO niveau 2 en 3 afgemaakt (duur 2-3 jaar) MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) MBO-plus voor havisten propedeuse WO, OU-certificaat korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten Bachelor HBO afgemaakt Bachelor universiteit afgemaakt HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBOopleidingen, pre-master onderwijs voor HBO WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus Doctoraat / gepromoveerd

58 Vraag/vragen: F46a, F46c KAART 60 betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever betaald) werkloos en actief op zoek naar werk werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk invalide of arbeidsongeschikt gepensioneerd actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen

59 Vraag/vragen: F58 KAART 61 Basisschool niet afgemaakt Alleen basisschool afgemaakt LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS afgemaakt (duur < 2 jaar) HAVO, MMS, MSVM afgemaakt VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt MBO niveau 2 en 3 afgemaakt (duur 2-3 jaar) MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) MBO-plus voor havisten propedeuse WO, OU-certificaat korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten Bachelor HBO afgemaakt Bachelor universiteit afgemaakt HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBOopleidingen, pre-master onderwijs voor HBO WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus Doctoraat / gepromoveerd

60 Vraag/vragen: F63 KAART 62 Wetenschappelijk / vakspecialistisch beroep bijv. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant Hoger leidinggevend beroep bijv. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar, vakbondsvertegenwoordiger Administratief beroep bijv. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager, boekhouder Commercieel beroep bijv. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende, verzekeringsagent Dienstverlenend beroep bijv. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner, verpleegkundige, verzorgende, kapper, leger Geschoolde arbeider bijv. ploegbaas, automonteur, drukker, gereedschapsmaker, elektricien Half geschoolde arbeider bijv. metselaar, buschauffeur, timmerman, metaalbewerker, bakker Ongeschoolde arbeider bijv. handarbeider, fabrieksarbeider Landbouwberoep bijv. zelfstandige boer, landarbeider, tractor bestuurder, visser

61 Vraag/vragen: F64 KAART 63 Basisschool niet afgemaakt Alleen basisschool afgemaakt LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd) afgemaakt MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3-4; VWO jaar 3-5 afgemaakt KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS afgemaakt (duur < 2 jaar) HAVO, MMS, MSVM afgemaakt VWO, HBS, atheneum, gymnasium afgemaakt MBO niveau 2 en 3 afgemaakt (duur 2-3 jaar) MBO niveau 4 afgemaakt (duur 4 jaar) MBO-plus voor havisten propedeuse WO, OU-certificaat korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten Bachelor HBO afgemaakt Bachelor universiteit afgemaakt HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBOopleidingen, pre-master onderwijs voor HBO WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus Doctoraat / gepromoveerd

62 Vraag/vragen: F69 KAART 64 Wetenschappelijk / vakspecialistisch beroep bijv. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant Hoger leidinggevend beroep bijv. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar, vakbondsvertegenwoordiger Administratief beroep bijv. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager, boekhouder Commercieel beroep bijv. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende, verzekeringsagent Dienstverlenend beroep bijv. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner, verpleegkundige, verzorgende, kapper, leger Geschoolde arbeider bijv. ploegbaas, automonteur, drukker, gereedschapsmaker, elektricien Half geschoolde arbeider bijv. metselaar, buschauffeur, timmerman, metaalbewerker, bakker Ongeschoolde arbeider bijv. handarbeider, fabrieksarbeider Landbouwberoep bijv. zelfstandige boer, landarbeider, tractor bestuurder, visser

63 Vraag/vragen: F70b KAART 65 Zeer nuttig Redelijk nuttig Niet erg nuttig Helemaal niet nuttig

64 Vraag/vragen: F70c KAART 66 Alles Het grootste deel Ongeveer de helft Een klein deel Niets

65 Vraag/vragen: G1, G2, G3 KAART 67 De hele tijd Meestal Meer dan de helft van de tijd Minder dan de helft van de tijd Soms Nooit

66 Vraag/vragen: G4, G5, G6 KAART 68 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

67 Vraag/vragen: G7 KAART 69 Nooit of bijna nooit Soms Meestal Altijd of bijna de hele tijd

68 Vraag/vragen: G8, G9, G10 KAART 70 Helemaal niet In grote mate

69 Vraag/vragen: G13 KAART 71 Leidinggeven aan personeel bijv. Besturen, instructies geven, coördineren etc. Met mensen werken die niet tot de werknemers op de werkplaats behoren bijv. Klanten, cliënten, patiënten, studenten Met tekst en/of cijfers werken bijv. Lezen, schrijven, tellen, rekenen etc. Met fysieke objecten en/of fysiek materiaal werken bijv. Productie, bouwen, monteren, koken, schoonmaken, schilderen, herstellen, laden/lossen, transporteren etc. Met dieren en/of planten werken

70 Vraag/vragen: G15, G16 KAART 72 Nooit Minder dan één keer per maand Eén keer per maand Meerdere keren per maand Eén keer per week Meerdere keren per week Elke dag

71 Vraag/vragen: G17 KAART 73 Nooit Minder dan één keer per maand Eén keer per maand Meerdere keren per maand Elke week

72 Vraag/vragen: G20 KAART 74 Ja, velen Ja, sommmigen Ja, één of twee Neen, niemand

73 Vraag/vragen: G21 KAART 75 De belangrijkste reden waarom ik mij inzet voor mijn werk is: om tevreden te zijn met wat ik bereik om mijn baan te behouden omdat mijn werk nuttig is voor andere mensen om een hoger loon of promotie te krijgen omdat mijn werktaken interessant zijn omdat het ieders plicht is om altijd zijn best te doen

74 Vraag/vragen: G22 KAART 76 De tweede belangrijkste reden waarom ik mij inzet voor mijn werk is: om tevreden te zijn met wat ik bereik om mijn baan te behouden omdat mijn werk nuttig is voor andere mensen om een hoger loon of promotie te krijgen omdat mijn werktaken interessant zijn omdat het ieders plicht is om altijd zijn best te doen

75 Vraag/vragen: G24 KAART 77 Minder dan 1 jaar (na hun leerplichtjaren) ongeveer 1 jaar ongeveer 2 jaar ongeveer 3 jaar ongeveer 4-5 jaar ongeveer 6-7 jaar ongeveer 8-9 jaar 10 jaar of meer (bovenop de leerplicht)

76 Vraag/vragen: G25 KAART 78 1 dag of minder 2-6 dagen 1-4 weken 1-3 maanden meer dan 3 maanden, tot 1 jaar meer dan 1 jaar, tot maximaal 2 jaar meer dan 2 jaar, tot maximaal 5 jaar Meer dan 5 jaar

77 Vraag/vragen: G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33 KAART 79 Helemaal niet waar Een beetje waar Grotendeels waar Heel erg waar

78 Vraag/vragen: G34, G35, G36 KAART 80 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

79 Vraag/vragen: G38 KAART 81 Geen Heel erg klein Minder dan de helft Ongeveer de helft Meer dan de helft Heel erg groot Allemaal

80 Vraag/vragen: G39, G40, G41 KAART 82 Uiterst moeilijk Uiterst makkelijk

81 Vraag/vragen: G43, G44 KAART 83 Weinig of geen invloed Enige invloed Redelijk wat invloed Heel wat invloed

82 Vraag/vragen: G45 KAART 84 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

83 Vraag/vragen: G46, G47, G48, G50, G51, G52 KAART 85 Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd

84 Vraag/vragen: G53, G54 KAART 86 Uiterst ontevreden Uiterst tevreden

85 Vraag/vragen: G55 KAART 87 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

86 Vraag/vragen: G65, G66, G67, G68, G69 KAART 88 Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Belangrijk Heel erg belangrijk

87 Vraag/vragen: G70 KAART 89 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

88 Vraag/vragen: G76, G77 KAART 90 Met huishoudelijk werk bedoelen we dingen die in of rond het huis moeten worden gedaan, zoals: koken wassen schoonmaken kleding verzorgen boodschappen onderhoud aan huis en tuin Onder huishoudelijk werk verstaan we niet: zorg voor de kinderen zorg voor andere mensen vrijetijdsbesteding

89 Vraag/vragen: G78, G80, G81 KAART 91 Nooit Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand Meerdere keren per maand 1 keer per week Meerdere keren per week Elke dag

90 Vraag/vragen: G82 KAART 92 Nooit Minder dan één keer per maand Eén keer per maand Meerdere keren per maand Elke week

91 Vraag/vragen: G88 KAART 93 Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Zeker wel

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

VRAGENLIJST NOM Print Monitor

VRAGENLIJST NOM Print Monitor VRAGENLIJST NOM Print Monitor X. Huishoudsamenstelling (Deze vragen worden alleen aan respondenten uit de verse steekproef gesteld; de gegevens van respondenten uit het accesspanel zijn al bekend.) De

Nadere informatie

Basisvragenlijst 2013. A-Versie CATI/CAPI. Vraagteksten en schema s. Versie 1.0

Basisvragenlijst 2013. A-Versie CATI/CAPI. Vraagteksten en schema s. Versie 1.0 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Dataverzameling Sector Voorbereiding Basisvragenlijst 2013 A-Versie CATI/CAPI Vraagteksten en schema s Versie 1.0 Opgesteld door : Madelon Cremers Projectnummer

Nadere informatie

Vragenlijst OCW Studentenmonitor 2013

Vragenlijst OCW Studentenmonitor 2013 Vragenlijst OCW Studentenmonitor 2013 Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 1 van 34 1 OPLEIDING... 3 2 STUDIEVOORTGANG... 5 3 VOORAFGAAND AAN JE OPLEIDING... 8 4 NA JE OPLEIDING... 9 5 MASTER...11

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar

Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar Algemeen A1 Wat is uw geslacht? man vrouw A2 Wat is uw geboortejaar? 1 9 A3 Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd, geregistreerd partnerschap samenwonend ongehuwd,

Nadere informatie

Vragenlijst Studentenmonitor 2014

Vragenlijst Studentenmonitor 2014 Vragenlijst Studentenmonitor 2014 1 Opleiding... 2 2 Studievoortgang... 4 3 Voorafgaand aan je opleiding... 6 4 Na je opleiding... 8 5 Master... 10 6 Achtergrondkenmerken... 11 7 Ouders... 12 8 Functiebeperking...

Nadere informatie

TARIEFSTELLING ZZP ERS

TARIEFSTELLING ZZP ERS TARIEFSTELLING ZZP ERS Inhoudsopgave 1 Tarieven van zelfstandig ondernemers zonder personeel...... 1 2 Loonwijzer...... 7 3 Vragenlijst loonwijzer zelfstandigen...... 23 4 Notitie tarieven zzp ers...

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financieel bewustzijn Financieel

Nadere informatie

TOESTEMMINGSFORMULIER

TOESTEMMINGSFORMULIER TOESTEMMINGSFORMULIER Ik, ondergetekende, neem deel aan het project SamenOud en het onderzoek dat daarbij hoort. Ik heb de informatiebrief over het project gekregen en gelezen en heb voldoende informatie

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2014

VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VOOR U GAAT INVULLEN... Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek Veiligheidsmonitor 2014. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Meldactie service zorgverzekeraars Maart 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider juni 2011

Meldactie service zorgverzekeraars Maart 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider juni 2011 Meldactie service zorgverzekeraars Maart 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider juni 2011 Rapport meldactie service zorgverzekeraars NPCF 2011-297/DSB/01.01.01/TL/hm 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST...

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST... 1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST.... A. ALGEMENE INFORMATIE ONDERWIJSLOOPBAAN Allereerst zou ik u enkele vragen willen stellen over uw

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Samenvatting Van de Leidenaren van 18-64 jaar met een lagere opleiding heeft bijna de helft na hun 18 e een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd en 16% heeft er wel

Nadere informatie

Vragenlijst 1 deel 1. voor deelnemers van 65 jaar en ouder. LifeLines

Vragenlijst 1 deel 1. voor deelnemers van 65 jaar en ouder. LifeLines Nummer: In te vullen door LifeLines medewerker Vragenlijst 1 deel 1 voor deelnemers van 65 en ouder LifeLines Wat te doen wanneer u deze vragenlijst niet zelf kunt invullen. mt u de onvolledig of niet

Nadere informatie

Zzp'ers in Amsterdam

Zzp'ers in Amsterdam Het effect van de economische recessie Definitief Projectnummer: 10095 In opdracht van: Economische Zaken Gemeente Amsterdam drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

3 De overheid geeft veel geld uit. Het geld daarvoor ontvangt de overheid van burgers en bedrijven die aan de overheid belasting moeten betalen.

3 De overheid geeft veel geld uit. Het geld daarvoor ontvangt de overheid van burgers en bedrijven die aan de overheid belasting moeten betalen. Hoofdstuk 6: Kan de overheid dat regelen? Weer naar school. a Leerplicht geldt voor kinderen tot en met het leerjaar waarin zij 16 jaar worden. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht.

Nadere informatie

H5 - H O E W E R K T D E A R B E I D S M A R K T?

H5 - H O E W E R K T D E A R B E I D S M A R K T? H5 - H O E W E R K T D E A R B E I D S M A R K T? 1 WIE HEEFT ER WERK? Mensen die werken/werk zoeken, vormen samen het aanbod van arbeid. Dat is de beroepsbevolking. Die bestaat uit alle mensen tussen

Nadere informatie