voor onbegrensde kansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor onbegrensde kansen"

Transcriptie

1 voor onbegrensde kansen sociaal jaarverslag

2 Inhoudsopgave Samenwerking 5 Flexibiliteit 7 Vitaliteit 10 Innovatie 13 Sociaal gezicht 16 Meten is weten 18 Colofon Redactie Concept Opmaak Druk Fotografie Kadaster Neerlandsvlak, Zutphen Kadaster totdrukwerk, Apeldoorn Gerhard Witteveen Fotografie, Apeldoorn 2

3 Kennis als goud voor de maatschappij Het Kadaster zit op goud. Dat hoor je nieuwe relaties nogal eens zeggen over de data van het Kadaster. Onze uitdaging is van een traditionele informatiefabriek te transformeren naar een kennisinstituut met meerwaarde voor klant en maatschappij. De informatie van buiten naar binnen halen, leren van onze klant en het goud vertalen naar klantwensen. Daartoe sluiten we meer samenwerkingsovereenkomsten met andere (markt)partijen en overheden, waardoor nieuwe producten ontstaan. Ook digitaliseren we steeds meer onze werkprocessen om beter te kunnen aansluiten op de wensen van onze partners en klanten. Een positieve ontwikkeling voor management en medewerkers die steeds meer flexibel samen werken, op andere locaties, en vanuit huis. Vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid. De HRM visie van het Kadaster draagt bij aan deze transformatie. Het plaatsen van kaders en het bieden van ruimte aan medewerkers voor individuele keuzes en afspraken, is een groeiproces dat is ingezet. Wij willen vanuit de Kadasteridentiteit de medewerkers meer met elkaar en hun omgeving laten verbinden en hen de samenhang laten beleven in de dingen die we vanuit onze taken doen. We investeren in talent en de multi-inzetbaarheid van onze mensen in tal van teamen individuele opleidingen. Wij werken aan een divers personeelsbeleid en aan een vitale en flexibele organisatie, die beter meebeweegt met de dynamiek in onze omgeving en de vastgoedmarkt. We zijn het afgelopen jaar met vele veranderingen gestart. De rol van het management is hierbij cruciaal, waarbij sterk is ingezet op mensgericht leiderschap. Wij realiseren ons dat onze leiderschapstijl daarbij in ontwikkeling is en dat we voortdurend op kwaliteit en resultaat inzetten. Dit vraagt iets van de verantwoordelijkheid van onze medewerkers en de coachende en faciliterende rol vanuit het management. Daarnaast geven onze kernwaarden, open, zeker en ambitie, richting aan dit gedrag en focussen we ons meer op samenwerken, kennisdelen en flexibel werken. De verhalen van onze medewerkers in dit sociaal jaarverslag onderstrepen deze ontwikkelingen en zijn vanuit passie en betrokkenheid geschreven. Samen met elkaar en onze samenwerkingspartners kunnen we ervoor zorgen dat de kennis van het Kadaster aansluit bij de wensen van onze klanten en op stoom is met toekomstige ontwikkelingen. Zodat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst van waarde blijven voor de maatschappij. Onze organisatie doet er toe in Nederland en daarbuiten en onze mensen maken daarin het verschil. Een gezonde uitdaging voor een organisatie die al 180 jaar de rechtszekerheid in vastgoedtransacties waarborgt, en tot op de dag van vandaag de maatschappij onbegrensde kansen biedt met de kennis van het Kadaster. Raad van Bestuur, Dorine Burmanje Godfried Barnasconi Arco Groothedde 3

4 Samenwerking Kennisboom geeft inzicht Sybrand Oosterhof, Manager Ik ben enthousiast over de eerste resultaten van de Kennisboom met alle relevante kennisvelden. Nu die voor onze afdeling helemaal is gevuld, heb ik beter inzicht in de kennis die aanwezig is op de afdeling, wat het niveau is van die kennis, welke ambitie de mensen hebben om hun kennis te verrijken en wanneer welke kennis uitstroomt. Ook weet ik waar elders in de organisatie de kennis zit, die wij goed kunnen gebruiken. Als ik deskundige hulp nodig heb, weet ik waar ik die kan vinden. En dat geldt ook voor de medewerkers. Die weten nu ook beter dan voorheen bij wie ze terecht kunnen met specifieke vragen. Want de Kennisboom staat bij ons nu open voor iedereen. Wel is het van belang, en een verantwoordelijkheid van iedereen, de kennis in het systeem en de Kennisboom zelf actueel te houden. 4

5 Door alle veranderingen in onze omgeving en de klantwensen die daaruit voortkomen, vragen wij ons voortdurend af of we onze dienstverlening efficiënter kunnen maken. Waarbij we voldoende aansluiten bij de technologische ontwikkelingen en de huidige klantdynamiek. Hoe we kunnen innoveren en optimaliseren, welke nieuwe productcombinaties mogelijk zijn en hoe we het makkelijker kunnen maken voor de klant. Dat is de instelling waarmee we iedere dag ons werk doen. Het is voor het Kadaster essentieel dat we blijven investeren in kennis. Zo zijn we afgelopen jaar gestart met het managen van onze kennis via een Kennislandschap. Ook hebben we gezien dat we snel moeten schakelen in crisissituaties zoals bij DigiNotar. Maar vooral ook dat we door alle nieuwe klantwensen, taken en productdifferentiaties de samenhang in ons werk blijven zien én onze eigen rol daarin, zodat we met één gezicht naar buiten treden. Gevoelsmatig ben je met iets bijzonders bezig Heerlijk om met studenten samen te werken Paul Vetter, Infrastructuur specialist Ik heb mee gedaan in een werkgroep om de verbinding tussen onze medewerkers en de organisatie te verbeteren. Een van de thema s was dat medewerkers niet altijd bekend zijn met de doelstellingen van het Kadaster en de terreinen waarop we actief zijn. Samen met studenten van de Hogeschool Utrecht en collega s Karin de Bourgraaf, Andrea Bolhuis en Tom Venhorst hebben we een idee voor een game uitgewerkt om laagdrempelig te kunnen leren over het Kadaster en over elkaar. Als het prototype klaar is, lees je daar ongetwijfeld meer over op intranet. Het was heerlijk om met studenten samen te werken. Die jongelui worden in hun denken door niets gehinderd. Ze denken nog alle kanten op, een open mind. Gerlof Hoogeveen, Integratie specialist Ik was op vakantie toen de crisis rondom DigiNotar uitbrak. Zaterdags werd ik gebeld of ik de volgende dag terug wilde komen. Aan de ene kant is het even slikken, maar tegelijkertijd is het ook heel spannend. Gevoelsmatig ben je dan met iets bijzonders bezig. Toen wij op zondagmorgen met een groepje mensen bij het Kadaster in Apeldoorn voor de deur stonden, konden we niet naar binnen. De beveiliging was er niet. Maar dat was gelukkig snel opgelost. Maandags kon ik mijn vakantie voortzetten maar donderdags moest ik weer terugkomen. We hebben toen in twee dagen iets voor elkaar gekregen wat normaal gesproken veel langer duurt. Samen moest je iets voor elkaar boksen. Dat was heel mooi. 5

6 Krachten bundelen Mirjam Post, Manager Live on stage was de afsluiting van leidinggeven in verbinding en had als doel verbinding te leggen met de ambities van het Kadaster, met collega leidinggevenden en je eigen drijfveren en talenten. Binnen het managementteam van Interne Services hebben we aan de hand van een theatervoorstelling onze eigen teamwaarden bepaald: laten we uitgaan van onze eigen kennis en krachten bundelen om door effectieve samenwerking bij te dragen aan de ambities van het Kadaster. Deze rode draad heb ik samen met mijn eigen medewerkers in een sessie doorvertaald naar thema s die bijdragen aan een pro-actieve houding en samenwerking. Dit dragen we uit en we houden elkaar hier scherp op. Samen werken aan de toekomst! Complexiteit De toenemende complexiteit van de ICT-omgeving en de relatief beperkte schaal van onze ICT-dienstverlening, zijn voor ons aanleiding geweest een onderzoek te starten naar samenwerkingsmogelijkheden met marktpartijen. Sourcing zien we als een manier om onze kwetsbaarheid te verlagen, de flexibiliteit te verhogen en de continuïteit van onze dienstverlening te blijven waarborgen. Het Kadaster wil samenwerken met marktpartijen voor wie ICT core business is en die slagkracht, continuïteit en innovatiekracht bieden. Op dit moment loopt er voor het leveren van kantoorautomatisering, werkplek- en rekencentrumdiensten een Europese aanbesteding. De personele aspecten hebben hierin voor ons een belangrijke plaats en het uitgangspunt is het begeleiden van medewerkers van werk naar werk. Zorgvuldigheid staat centraal en een goede afstemming met de Ondernemingsraad en vakbonden. Twijfels of de gekozen weg de juiste is Nico Somerwil, Infrastructuur specialist Als Bezorgd Datacenter begrijpen wij dat er aanleiding is om ook vanuit ICT-perspectief een antwoord te geven op vraagstukken binnen het Kadaster over de continuïteit, (kosten)flexibiliteit, slagkracht en innovatie. Wij hebben echter grote twijfels of de gekozen weg tot sourcing ICT de juiste weg is om deze vraagstukken te beantwoorden. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor het Kadaster grote risico s kleven aan het voorgenomen besluit. Verder vinden wij het jammer dat er nauwelijks iets wordt gedaan met onze kennis en dat we amper betrokken worden bij deze impactvolle ontwikkelingen. Koppelen wij dit aan hoe wij de kwaliteit van het proces ervaren, dan versterkt dat onze bezorgdheid. Wij hebben goed contact met de medezeggenschap en de vakbonden. Zij kennen en delen onze bezorgdheid. 6

7 Flexibiliteit Kennis delen en inzetten Simone Schäfer, Projectleider De start van de Flexpool komt voor mij op het juiste moment. In de talentenpool heb ik al kunnen wennen aan andere werkzaamheden met andere mensen en op andere afdelingen. Dat is me goed bevallen. Het werken voor de gehele organisatie in plaats vanuit de kaders van een afdeling, past bij mij. Ik hou van de afwisseling die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt. In de Flexpool kan ik klussen doen die passen bij mij en nuttig zijn voor het Kadaster. Ik kan mijn krachten zo efficiënt mogelijk inzetten. Veel leren en kennis delen en inzetten. Een groot deel van de dag vul ik met ontwikkeling van het Kadaster en mezelf. Dat is super. 7

8 Het Kadaster wil toonaangevend en vernieuwend zijn. Daarom hebben wij behoefte aan medewerkers die de ambitie hebben om mee te gaan in onze ontwikkelingen en betrokken zijn bij hun werk. Die zich flexibel inzetten voor de organisatie of doorgroeien naar een functie elders. De veranderingsgezindheid is hoog, naast de flexibiliteit en inzet die wij vragen. Nu zich grote schommelingen voordoen in ons werkaanbod door minder vastgoedtransacties, zien we dat terug in onze resultaten. Om beter op die beweging in te kunnen spelen, hebben we een flexibele personele schil om te kunnen afschalen. Door flexibilisering en betere kostenbeheersing hebben we afgelopen jaar een positief resultaat geboekt. Daar staat tegenover dat we als werkgever flexibel zijn met onze arbeidsvoorwaarden en de eigen keuzes die mensen maken via Kadaster Keuze Pakket. Met het nieuwe werken richten we ons steeds meer op resultaat en vertrouwen en stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Flexibiliteit als onderdeel van goed werkgeverschap komt de kwaliteit en motivatie van onze medewerkers ten goede. Opleiding sloot perfect aan bij de praktijk Denise Overeem, Vakinhoudelijk Assistent, Rotterdam In november 2008 ben ik gestart bij het Kadaster als één van de 35 nieuwe instromers bij Rechtszekerheid. De 2,5 jaar durende opleiding sloot perfect aan bij de praktijk, waarbij zowel de praktische toepassingen als de juridische aspecten ruim aan bod zijn gekomen. Na het afronden van de opleiding heb ik de kans gekregen om de functie van Vakinhoudelijk Assistent op tijdelijke basis waar te nemen. In deze periode heb ik veel ervaring op kunnen doen. Een klein jaar later werd de functie intern opengesteld. De sollicitatieprocedure heb ik met een positief resultaat doorlopen. Ik ben blij met een werkgever als het Kadaster, er worden genoeg ontwikkelkansen geboden al ben je wel zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. 8

9 Voor mij is flexibel werken een uitkomst Francisca Haarman, P&O Managementadviseur De ervaring leert dat flexibel werken, waarmee ik locatie en tijd onafhankelijk werken bedoel, de productiviteit ten goede komt en kan ondersteunen bij een goede werkprivé balans. Het vraagt (vanuit het management) om het geven van vertrouwen, het sturen op resultaten en het maken van afspraken om de samenwerking te bevorderen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het gestelde vertrouwen, maar ook hun grenzen kunnen stellen. Dus niet 24-uur per dag de mail blijven lezen en beantwoorden via de smartphone. Dat is ook weer niet de bedoeling. Voor mij is deze manier van werken een uitkomst! Bij die nieuwe mensen zie je een hoop frisheid Dirk van der Graaf, Docent vakopleiding Rechtszekerheid Naast mijn werk als Vakinhoudelijk Assistent van het Assistentieteam in Arnhem ben ik ook docent vakopleiding Rechtszekerheid. Werken in een Assistentieteam is anders dan in een Juridisch Registratief, Informatief team. In dit team werken hoofdzakelijk uitzendkrachten, hierbij komt het dus regelmatig voor dat er nieuwe mensen opgeleid moeten worden. Als docent heb ik mee mogen werken aan de 2,5 jaar durende opleiding van 35 nieuwe JRIM instromers, waarvan er uiteindelijk 27 de eindstreep hebben gehaald. Het was leuk werken met deze groep mensen. Ze zorgen voor een fris gezicht in de teams. 9

10 Vitaliteit Brug slaan tussen verschillende generaties Evelien Hetterschijt, Jong Kadaster Als jongere heb je bij het Kadaster veel kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Jong Kadaster is één van de mogelijkheden om invulling te geven aan je eigen ontwikkeling. Bij onze activiteiten ontmoet je jongeren vanuit alle directies en vestigingen. Met hen kun je ervaringen uitwisselen en krijg je de mogelijkheid om zaken eens van een andere kant te bekijken. Hierdoor leer je de eigen organisatie steeds beter kennen. Waar deze activiteiten zich in het verleden hoofdzakelijk tot Apeldoorn beperkten, gaan we nu steeds meer het land in. Ook willen wij leren van de ervaringen van de oudere, meer ervaren collega s. Op onze beurt kunnen wij hen voorzien van nieuwe ideeën en met hen in gesprek gaan over nieuwe ontwikkelingen. Op die manier willen we een brug slaan tussen de verschillende generaties. 10

11 Permanente ontwikkeling is van cruciaal belang om onze organisatie vitaal en flexibel te houden. Daarnaast is het met een vergrijzend personeelsbestand belangrijk dat we tijdig onze kennis delen en open staan voor nieuwe en jonge instroom. Bij ons werken vier verschillende generaties en om die reden zijn verschillende initiatieven ontstaan zoals Jong Kadaster, de Flexpool, de virtuele Flexpool publieke sector en het Ambassadeursnetwerk van Diversiteit. Ook zijn drie nieuwe trainees met een vakspecialisatie, gestart en gaan we dat dit jaar voorzetten. We realiseren ons dat diversiteit in teams (verdeling man-vrouw, aandacht voor verschillende leeftijdscategorieën, andere culturen en mensen met een beperking) een toegevoegde waarde levert voor onze bedrijfsvoering en teamresultaten. Vanuit maatschappelijk belang en de binding met toekomstige collega s is een stagebeleid ontwikkeld. Het Kadaster geeft studenten de ruimte door een stage- of afstudeeropdracht aan te bieden. Paulien Hoefnagel, Trainee Nog nooit zoveel geleerd in vier maanden Door een reis naar Atjeh en een documentaire van de NOS over het belang van een goede vastgoedregistratie, ben ik me gaan interesseren voor het Kadaster. Toen ik op de Kadastersite las over de mogelijkheid trainee te worden, heb ik geen moment geaarzeld. Mijn afstudeerrichting was Stadsgeografie. Dat heeft veel raakvlakken met waar we bij het Kadaster mee bezig zijn. Ik ben ingezet voor het project Voorlopige Kadastrale Grenzen. Hiervoor doe ik onderzoek naar de wensen van de gebruikers. Daarnaast mag ik meedenken over het ontwikkelen van een Geo-event voor jongeren. Het traineeship is een manier om me te ontwikkelen en te leren. In vier maanden tijd heb ik nog nooit zoveel geleerd als hier bij het Kadaster. 11

12 Igor Willems, Tester De groei zit er goed in Door mijn autisme ben ik beperkt in mijn sociale vaardigheden. Contact leggen met anderen kost in het begin moeite. Als ik mensen beter leer kennen, verloopt de communicatie beter en komt ook mijn droge humor naar boven. Zeggen dat ik iets niet snap, deed ik in het begin niet, wat uitliep op modderen. Het Kadaster houdt hier rekening mee. Om te zorgen voor structuur heb ik één vaste contactpersoon. Naar mate ik groei in het werk, gaat het ook beter met mijn vaardigheden. Nu stap ik zelf op mijn leidinggevende af en kunnen collega s ook gewoon bij mij komen voor een praatje. De groei zit er goed in en het werk biedt nog volop uitdagingen. Bastiaan Kieftenbeld, Tester Spraakherkenning en braille op mijn pc Toen ik in 2002 bij het Kadaster kwam werken, kon ik nog een klein beetje zien. Nu ik niets meer zie, werk ik met spraakherkenning en braille op mijn pc. Het Kadaster geeft mij alle voorzieningen die ik nodig heb. Door mijn handicap ben ik wel een paar keer per dag de weg kwijt op mijn pc. Dan krijg ik van mijn collega s alle hulp die ik nodig heb. Dat voelt erg goed. Natuurlijk probeer ik ook het nodige richting Kadaster terug te doen. Door mijn handicap heb ik doorzettingsvermogen, discipline en vechtlust ontwikkeld. Die neem ik natuurlijk ook mee in mijn werk. 12

13 Innovatie Bijzonder tevreden over Columbus Innovatieproject Vanessa Gosselink, Programmamanager Als programmamanager Columbus Open Innovatie zorg ik ervoor dat we innovatie mogelijk maken via de systematiek van het organiseren van challenges. Zo'n 'challenge' bestaat uit een vraag over een specifiek thema op een internetplatform, waar collega s ideeën kunnen plaatsen én waar iedereen op kan reageren: het 'verrijken'. Soms nodigen we ook externen uit om met ons mee te denken. Dankzij de 1e challenge Klant centraal denken we na over een QR code in onze informatievoorziening en hebben we verschillende offertes en formulieren herzien en klantvriendelijker gemaakt. Andere ideeën zijn nog in de fase van verdere uitwerking. Bij onze 2e challenge over Modern Werkgeverschap heeft bijna 70% van de Kadastermedewerkers in Columbus gekeken! Ook wordt aan Columbus gerefereerd, wanneer collega s spreken over innovatie. Ik ben daarom bijzonder tevreden over ons Columbus Innovatieproject! 13

14 Vanuit goed en modern werkgeverschap willen we steeds meer ideeën en kennis met elkaar uitwisselen. In 2011 zijn er twee Columbus Challenges geweest over klantgerichtheid en modern werkgeverschap. Ook mensen van buiten en klanten doen mee om ideeën te verrijken. De vijf beste ideeën worden met goedkeuring van het bestuur zoveel mogelijk gerealiseerd. Door intensieve en inventieve samenwerking tussen het Kadaster, geo-bedrijven en het onderwijs, stijgt zo langzamerhand de populariteit van het Geo vak. Samen met mbo-hbo-wo-onderwijs zijn stappen gezet in technologische vernieuwing en zit groei in het aantal studenten met een Geo-Ict opleiding met maatschappelijke relevantie. Naast deze maatschappelijke verantwoordelijkheid stellen wij onze kennis en ervaring ten dienste van overheden en organisaties in binnen- en buitenland. We doen dit onder andere door samen met de faculteit ITC van Universiteit Twente invulling te geven aan de United Nations University - School for Land Administration Studies. Innovatieve projecten maken mijn werk super leuk Louis Minnebach, Adviseur Als adviseur Product en Procesbeheer zit ik in het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt Geo (SAGEO). Samen met andere bedrijven en onderwijsinstellingen proberen we jonge mensen te interesseren voor landmeetkundige opleidingen. SAGEO heeft afgelopen jaar de site Geoplaza ontwikkeld. Daar kunnen studenten hun profiel achterlaten en bedrijven hun vacatures plaatsen en zo met elkaar in contact komen. Zo krijgt de Geo-wereld de nodige extra aandacht. Ook ben ik betrokken bij crowdsourcing van grenspalen. Daarbij bieden we vrijwilligers de mogelijkheid om verstoringen en vermissingen via een app of website aan ons te melden. Hiermee hopen we sneller te kunnen reageren om de grenspalen langs de Duits-Nederlandse grens te onderhouden. Deze innovatieve projecten maken mijn werk super leuk. 14

15 Het verrijkt me als mens Gerard Wijmenga, Projectleider IcT Ik heb van 2006 tot en met 2009 als projectleider meegewerkt aan het opzetten van een geautomatiseerd kadaster op Aruba en Sint-Maarten. Voor dit project ben ik zo n 20 keer op de eilanden geweest. Het geeft me veel voldoening als ik mijn kennis op een andere plek in de wereld kan inzetten. Eind 2011 ben ik twee weken in Uganda geweest. Daar wordt een soortgelijk project uitgevoerd door een Frans bedrijf en ik werd gevraagd om een bijdrage te leveren. Een erg leuke, intensieve en leerzame ervaring. Misschien ga ik dit jaar nog naar Lesotho ter ondersteuning van collega Peter Donker. Ik vind het fantastisch dat ik de kans krijg om dit soort projecten te doen. Het verrijkt me als mens. 15

16 Sociaal gezicht Mijn droomwens is in vervulling gegaan Iny Heesen, bedrijfsmaatschappelijk werker Iedereen heeft wel een droomwens. Vanaf mijn 20 ste, toen ik in de gezondheidszorg werkte, was mijn droomwens als vrijwilliger een tijdje te gaan werken in het buitenland. Via Kadaster à-la-carte kreeg ik de mogelijkheid voor een sabbatical te sparen en was mijn keuze snel gemaakt! Een kinderhuis in Ghana zat dringend verlegen om geld en menskracht. Toen ik dit huis gevonden had, heb ik allerlei acties ondernomen om geld in te zamelen. Met hulp van Nederlandse sponsors zijn veel wensen van het kinderhuis in vervulling gegaan. Ik help ze met klussen, maak met de kinderen allerlei spulletjes die ze weer verkopen en we hebben zelfs andere kinderhuizen kunnen sponsoren. Ik geniet hier elke dag en ben me ervan bewust dat mijn droomwens is uitgekomen. Het is hier onvergetelijk. Ik weet zeker dat mijn giften op de goede plek komen en ik heb hier heel veel geleerd. Kadaster bedankt! 16

17 Het Kadaster wil een mensgerichte organisatie zijn die betrokken is bij de ontwikkeling van zijn medewerkers. We vinden een open, informele cultuur en een goede sfeer belangrijk en spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en verwachtingen. Een sfeer die goed aansluit bij de dynamiek van onze omgeving, bij de consequenties van het invoeren van nieuwe taken en de professionalisering van onze dienstverlening. Maar ook bij (crowd) sourcing van producten en diensten en de visie om mensen een inspirerende werkomgeving te bieden, waarin zijzelf steeds meer keuzes maken die passen bij hun werk en privéleven. Social media geven ons de kans meer te delen met onze omgeving en mensen aan ons te binden. Stand van 31 december 2011 heeft 796 volgers heeft 137 volgers heeft 66 volgers Bedrijfsprofiel op Linkedin heeft 1188 volgers Wij bieden sociale verantwoordelijkheid met de Stichting Financiële hulp Kadasterpersoneel. Zij geeft financiële ruimte aan collega s die het moeilijk hebben. Het zal je daarnaast niet verbazen dat een sociaal event als de landelijke Kadasterdag door onze collega s met hun partners, kinderen en kleinkinderen positief is beleefd. Kadaster heeft een eigen Youtube kanaal: HetKadaster Het Kadaster doet regelmatig onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk, de organisatie en de werksfeer. Het medewerkersonderzoek van afgelopen jaar heeft een positief resultaat opgeleverd. Met een response van 67% is een overall score van 7,3 behaald ten opzichte van de landelijke norm van 7,4. Ook in onze omgeving zijn wij op basis van onze arbeidsvoorwaarden, cultuur, ontwikkelingsmogelijkheden en Het Nieuwe Werken onderscheiden voor goed en modern werkgeverschap, namelijk: Lof 4e plaats beste werkgever voor werkende ouders. Top Employer lijst publieke en private topwerkgevers in Nederland. Intermediair 3e werkgever publieke sector. TOP Beste werkgevers Non profit intermediair Onze hulp kan het wezenlijke verschil maken Wybren Kapenga, software engineer Bij Jong Kadaster kregen we de vraag of we een bestuurslid wilden leveren voor de Stichting Financiële hulp Kadasterpersoneel (SFK). In mijn vrije tijd ben ik diaken. Dat heeft veel raakvlakken met het werk van de Stichting. Met veel plezier heb ik daarom gekozen om dit werk ook binnen het Kadaster te doen. We helpen collega s die door omstandigheden in financiële nood zijn gekomen. Dat kan door middel van een gift of lening. Advisering, begeleiding of gewoon een luisterend oor, horen daar ook bij. Als collega s kunnen we elkaar voor slecht 1,25 per maand geweldig helpen. Onze hulp kan het wezenlijke verschil maken om een collega er weer boven op te krijgen. De hulp van de SFK is volledig anoniem. 17

18 Meten is weten Personeelsbezetting in 2011 / Aantal medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband. / Medewerkers per directie met een vast dienstverband. Vast dienstverband Tijdelijk dienstverband Totaal Services 660 Overig 111 GEO 624 RZ 515 / Medewerkers per afdeling met een vast dienstverband in aantallen en %. RZ GEO Services Overig Eindtotaal ,7% ,2% ,9% 63 3,2% ,2% ,5% ,0% 128 6,3% ,2% ,1% ,7% 103 5,2% ,0% ,7% ,6% 111 5,8% Verhouding man-vrouw en leidinggevend / Verhouding man-vrouw met een vast dienstverband in aantallen en %. Man Vrouw Totaal ,5% ,5% ,7% ,3% ,9% ,1% ,8% ,2% / Verhouding man-vrouw met een vast dienstverband per directie in aantallen en %. Man Vrouw RZ ,1% ,9% GEO ,7% 77 12,3% Services ,8% ,2% Overig 66 59,5% 45 40,5% / Verhouding man-vrouw met een vast dienstverband per directie RZ GEO Services 441 Overig 356 Man Vrouw RZ GEO Services Overig Man Vrouw / Verhouding man-vrouw leidinggevend 11 per directie RZ 23 GEO Services Overig 2 Man Vrouw 7 RZ GEO Services Overig Man Vrouw

19 Leeftijdsopbouw / De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband. Gemiddelde leeftijd , , , ,9 Generatie aantal medewerkers babyboom generatie X generatie Y einstein 5 / De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers. 30 Leeftijdsopbouw 25 < 30 3,0% ,1% ,7% ,9% ,6% ,7% 5 0 < Ziekteverzuim / Het ziekteverzuim in % per directie. RZ GEO Services Overig Kadaster ,4% 5,4% 5,1% 3,3% 5,0% ,6% 4,2% 5,2% 3,3% 4,6% ,9% 4,7% 4,9% 3,0% 4,7% ,0% 4,2% 5,6% 3,9% 4,9% In-, door- en uitstroom / In- door- en uitstroom van onze medewerkers per jaar in aantallen. / In- door- en uitstroom van onze medewerkers in man-vrouw Doorstroom Instroom Uitstroom Man Vrouw Totaal Doorstroom Instroom Uitstroom Eindtotaal

20 Kadasterrap Vanuit een collectief van het Kadaster, de pioniersgroep, is aan de hand van onze identiteit gekeken wat Ons Verhaal zou moeten zijn. Vanuit ons bestaansrecht en onze verbinding naar elkaar heeft dit een mooie Kadasterrap opgeleverd. Kijk naar het land Een huis, een weg, een weiland, industrie Als je met onze ogen kijkt, zie Jij informatie die jou inzicht geeft Onze info is never nooit incompleet Dat is best wel dope Wanneer jij je afvraagt Waar die weg straks loopt Of afvraagt of je t huis straks wel of niet koopt Weet dat je beter beslist Als je kijkt door de ogen van een specialist Wat is de bestemming en wat is van wie Dat is de basis van de economie Als je met onze ogen kijkt Het beeld mag niet gekleurd zijn Want daar kun je niet op bouwen Grondig en betrouwbaar En snel ook als het moet Bij een conflict een beslissing bij Crisis of bij rampspoed Maken nieuwe combinaties Creëren samenhang Wij willen altijd beter En hebben dadendrang Met nieuwe technieken Maken wij verschil Jij krijgt informatie Wanneer en waar je wil Wat kan er nog beter Vragen wij in openheid Zo vallen grenzen weg Bron van inventiviteit Wij registreren, informeren Elke dag wel honderdduizend keer! De rap is uitgevoerd door Ali B. tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor het management

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

persoonlijk professioneel prettig

persoonlijk professioneel prettig persoonlijk professioneel prettig Verbinden en ontwikkelen, dat is onze missie! onze visie social media vergrijzing technologische ontwikkelingen globalisering afwisseling trends en ontwikkelingen social

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; Een lange aanloop Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop Marto Boes The Outsourcing Day 30-10-2012 I-Kadaster ICT-ontwikkelingen Automatische verwerking van aktegegevens Kadastrale gebieden tbv WKPB

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Dit zijn de huidige en oud-trainees bij de gemeente Amsterdam; zij zorgen voor een betere stad voor bewoners; bezoekers en bedrijven.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

>Profiel. Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten. Onderwerp > Functieprofiel

>Profiel. Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten. Onderwerp > Functieprofiel Search & Selection Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 204 08 51 www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Functieprofiel Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten Opdrachtgever Universiteit Utrecht

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE:

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: WHITEPAPER KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: HOE ERVAART DE ICT-ER ZIJN WERK, EN HOE BEHOUD JE ALS WERKGEVER HET TALENT? DE ICT-BRANCHE IN BEELD ICT is booming business. ICT-talenten zijn gewild.

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand?

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Sylvia Verhoef adviseur en manager opleidingen Inhoud Ontwikkelingen en veranderingen Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Betekenis

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond FUNCTIEPROFIEL Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten bij Gemeente Roermond PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, februari 2017 Organisatie en context Ben jij de strategische

Nadere informatie

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries Organisatie- en functieprofiel Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries S13 CAO-HBO 0,8-1,0 fte Versie 30 november 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Passie voor mensen Ruimte voor groei

Passie voor mensen Ruimte voor groei Passie voor mensen Ruimte voor groei Hermia Brummelkamp, projectleider wijkontwikkeling: Mensen die ons nodig hebben, kunnen rekenen op persoonlijke aandacht. De rayonopzichter die bij mensen thuiskomt,

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Dit zijn de huidige en oud-trainees bij de gemeente Amsterdam; zij zorgen voor een betere stad voor bewoners; bezoekers

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

3. Organisatie. Flexibele en betrouwbare contracten 4. Werknemer Levenslang leren

3. Organisatie. Flexibele en betrouwbare contracten 4. Werknemer Levenslang leren Flexicurity: het beste uit twee werelden Dr. Charissa Freese BZW Moerdijk, 6 december 2012 Flexicurity: Flexibiliteit en Zekerheid Beleidsmaatregelen die gericht zijn op flexibiliteit van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Duurzame Inzetbaarheid 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Kennismaken Annette van Waning (1970) Head of CSR Vebego International Directeur Vebego Foundation Drijfveren - Duurzaamheid

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie