voor onbegrensde kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor onbegrensde kansen"

Transcriptie

1 voor onbegrensde kansen sociaal jaarverslag

2 Inhoudsopgave Samenwerking 5 Flexibiliteit 7 Vitaliteit 10 Innovatie 13 Sociaal gezicht 16 Meten is weten 18 Colofon Redactie Concept Opmaak Druk Fotografie Kadaster Neerlandsvlak, Zutphen Kadaster totdrukwerk, Apeldoorn Gerhard Witteveen Fotografie, Apeldoorn 2

3 Kennis als goud voor de maatschappij Het Kadaster zit op goud. Dat hoor je nieuwe relaties nogal eens zeggen over de data van het Kadaster. Onze uitdaging is van een traditionele informatiefabriek te transformeren naar een kennisinstituut met meerwaarde voor klant en maatschappij. De informatie van buiten naar binnen halen, leren van onze klant en het goud vertalen naar klantwensen. Daartoe sluiten we meer samenwerkingsovereenkomsten met andere (markt)partijen en overheden, waardoor nieuwe producten ontstaan. Ook digitaliseren we steeds meer onze werkprocessen om beter te kunnen aansluiten op de wensen van onze partners en klanten. Een positieve ontwikkeling voor management en medewerkers die steeds meer flexibel samen werken, op andere locaties, en vanuit huis. Vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid. De HRM visie van het Kadaster draagt bij aan deze transformatie. Het plaatsen van kaders en het bieden van ruimte aan medewerkers voor individuele keuzes en afspraken, is een groeiproces dat is ingezet. Wij willen vanuit de Kadasteridentiteit de medewerkers meer met elkaar en hun omgeving laten verbinden en hen de samenhang laten beleven in de dingen die we vanuit onze taken doen. We investeren in talent en de multi-inzetbaarheid van onze mensen in tal van teamen individuele opleidingen. Wij werken aan een divers personeelsbeleid en aan een vitale en flexibele organisatie, die beter meebeweegt met de dynamiek in onze omgeving en de vastgoedmarkt. We zijn het afgelopen jaar met vele veranderingen gestart. De rol van het management is hierbij cruciaal, waarbij sterk is ingezet op mensgericht leiderschap. Wij realiseren ons dat onze leiderschapstijl daarbij in ontwikkeling is en dat we voortdurend op kwaliteit en resultaat inzetten. Dit vraagt iets van de verantwoordelijkheid van onze medewerkers en de coachende en faciliterende rol vanuit het management. Daarnaast geven onze kernwaarden, open, zeker en ambitie, richting aan dit gedrag en focussen we ons meer op samenwerken, kennisdelen en flexibel werken. De verhalen van onze medewerkers in dit sociaal jaarverslag onderstrepen deze ontwikkelingen en zijn vanuit passie en betrokkenheid geschreven. Samen met elkaar en onze samenwerkingspartners kunnen we ervoor zorgen dat de kennis van het Kadaster aansluit bij de wensen van onze klanten en op stoom is met toekomstige ontwikkelingen. Zodat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst van waarde blijven voor de maatschappij. Onze organisatie doet er toe in Nederland en daarbuiten en onze mensen maken daarin het verschil. Een gezonde uitdaging voor een organisatie die al 180 jaar de rechtszekerheid in vastgoedtransacties waarborgt, en tot op de dag van vandaag de maatschappij onbegrensde kansen biedt met de kennis van het Kadaster. Raad van Bestuur, Dorine Burmanje Godfried Barnasconi Arco Groothedde 3

4 Samenwerking Kennisboom geeft inzicht Sybrand Oosterhof, Manager Ik ben enthousiast over de eerste resultaten van de Kennisboom met alle relevante kennisvelden. Nu die voor onze afdeling helemaal is gevuld, heb ik beter inzicht in de kennis die aanwezig is op de afdeling, wat het niveau is van die kennis, welke ambitie de mensen hebben om hun kennis te verrijken en wanneer welke kennis uitstroomt. Ook weet ik waar elders in de organisatie de kennis zit, die wij goed kunnen gebruiken. Als ik deskundige hulp nodig heb, weet ik waar ik die kan vinden. En dat geldt ook voor de medewerkers. Die weten nu ook beter dan voorheen bij wie ze terecht kunnen met specifieke vragen. Want de Kennisboom staat bij ons nu open voor iedereen. Wel is het van belang, en een verantwoordelijkheid van iedereen, de kennis in het systeem en de Kennisboom zelf actueel te houden. 4

5 Door alle veranderingen in onze omgeving en de klantwensen die daaruit voortkomen, vragen wij ons voortdurend af of we onze dienstverlening efficiënter kunnen maken. Waarbij we voldoende aansluiten bij de technologische ontwikkelingen en de huidige klantdynamiek. Hoe we kunnen innoveren en optimaliseren, welke nieuwe productcombinaties mogelijk zijn en hoe we het makkelijker kunnen maken voor de klant. Dat is de instelling waarmee we iedere dag ons werk doen. Het is voor het Kadaster essentieel dat we blijven investeren in kennis. Zo zijn we afgelopen jaar gestart met het managen van onze kennis via een Kennislandschap. Ook hebben we gezien dat we snel moeten schakelen in crisissituaties zoals bij DigiNotar. Maar vooral ook dat we door alle nieuwe klantwensen, taken en productdifferentiaties de samenhang in ons werk blijven zien én onze eigen rol daarin, zodat we met één gezicht naar buiten treden. Gevoelsmatig ben je met iets bijzonders bezig Heerlijk om met studenten samen te werken Paul Vetter, Infrastructuur specialist Ik heb mee gedaan in een werkgroep om de verbinding tussen onze medewerkers en de organisatie te verbeteren. Een van de thema s was dat medewerkers niet altijd bekend zijn met de doelstellingen van het Kadaster en de terreinen waarop we actief zijn. Samen met studenten van de Hogeschool Utrecht en collega s Karin de Bourgraaf, Andrea Bolhuis en Tom Venhorst hebben we een idee voor een game uitgewerkt om laagdrempelig te kunnen leren over het Kadaster en over elkaar. Als het prototype klaar is, lees je daar ongetwijfeld meer over op intranet. Het was heerlijk om met studenten samen te werken. Die jongelui worden in hun denken door niets gehinderd. Ze denken nog alle kanten op, een open mind. Gerlof Hoogeveen, Integratie specialist Ik was op vakantie toen de crisis rondom DigiNotar uitbrak. Zaterdags werd ik gebeld of ik de volgende dag terug wilde komen. Aan de ene kant is het even slikken, maar tegelijkertijd is het ook heel spannend. Gevoelsmatig ben je dan met iets bijzonders bezig. Toen wij op zondagmorgen met een groepje mensen bij het Kadaster in Apeldoorn voor de deur stonden, konden we niet naar binnen. De beveiliging was er niet. Maar dat was gelukkig snel opgelost. Maandags kon ik mijn vakantie voortzetten maar donderdags moest ik weer terugkomen. We hebben toen in twee dagen iets voor elkaar gekregen wat normaal gesproken veel langer duurt. Samen moest je iets voor elkaar boksen. Dat was heel mooi. 5

6 Krachten bundelen Mirjam Post, Manager Live on stage was de afsluiting van leidinggeven in verbinding en had als doel verbinding te leggen met de ambities van het Kadaster, met collega leidinggevenden en je eigen drijfveren en talenten. Binnen het managementteam van Interne Services hebben we aan de hand van een theatervoorstelling onze eigen teamwaarden bepaald: laten we uitgaan van onze eigen kennis en krachten bundelen om door effectieve samenwerking bij te dragen aan de ambities van het Kadaster. Deze rode draad heb ik samen met mijn eigen medewerkers in een sessie doorvertaald naar thema s die bijdragen aan een pro-actieve houding en samenwerking. Dit dragen we uit en we houden elkaar hier scherp op. Samen werken aan de toekomst! Complexiteit De toenemende complexiteit van de ICT-omgeving en de relatief beperkte schaal van onze ICT-dienstverlening, zijn voor ons aanleiding geweest een onderzoek te starten naar samenwerkingsmogelijkheden met marktpartijen. Sourcing zien we als een manier om onze kwetsbaarheid te verlagen, de flexibiliteit te verhogen en de continuïteit van onze dienstverlening te blijven waarborgen. Het Kadaster wil samenwerken met marktpartijen voor wie ICT core business is en die slagkracht, continuïteit en innovatiekracht bieden. Op dit moment loopt er voor het leveren van kantoorautomatisering, werkplek- en rekencentrumdiensten een Europese aanbesteding. De personele aspecten hebben hierin voor ons een belangrijke plaats en het uitgangspunt is het begeleiden van medewerkers van werk naar werk. Zorgvuldigheid staat centraal en een goede afstemming met de Ondernemingsraad en vakbonden. Twijfels of de gekozen weg de juiste is Nico Somerwil, Infrastructuur specialist Als Bezorgd Datacenter begrijpen wij dat er aanleiding is om ook vanuit ICT-perspectief een antwoord te geven op vraagstukken binnen het Kadaster over de continuïteit, (kosten)flexibiliteit, slagkracht en innovatie. Wij hebben echter grote twijfels of de gekozen weg tot sourcing ICT de juiste weg is om deze vraagstukken te beantwoorden. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor het Kadaster grote risico s kleven aan het voorgenomen besluit. Verder vinden wij het jammer dat er nauwelijks iets wordt gedaan met onze kennis en dat we amper betrokken worden bij deze impactvolle ontwikkelingen. Koppelen wij dit aan hoe wij de kwaliteit van het proces ervaren, dan versterkt dat onze bezorgdheid. Wij hebben goed contact met de medezeggenschap en de vakbonden. Zij kennen en delen onze bezorgdheid. 6

7 Flexibiliteit Kennis delen en inzetten Simone Schäfer, Projectleider De start van de Flexpool komt voor mij op het juiste moment. In de talentenpool heb ik al kunnen wennen aan andere werkzaamheden met andere mensen en op andere afdelingen. Dat is me goed bevallen. Het werken voor de gehele organisatie in plaats vanuit de kaders van een afdeling, past bij mij. Ik hou van de afwisseling die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt. In de Flexpool kan ik klussen doen die passen bij mij en nuttig zijn voor het Kadaster. Ik kan mijn krachten zo efficiënt mogelijk inzetten. Veel leren en kennis delen en inzetten. Een groot deel van de dag vul ik met ontwikkeling van het Kadaster en mezelf. Dat is super. 7

8 Het Kadaster wil toonaangevend en vernieuwend zijn. Daarom hebben wij behoefte aan medewerkers die de ambitie hebben om mee te gaan in onze ontwikkelingen en betrokken zijn bij hun werk. Die zich flexibel inzetten voor de organisatie of doorgroeien naar een functie elders. De veranderingsgezindheid is hoog, naast de flexibiliteit en inzet die wij vragen. Nu zich grote schommelingen voordoen in ons werkaanbod door minder vastgoedtransacties, zien we dat terug in onze resultaten. Om beter op die beweging in te kunnen spelen, hebben we een flexibele personele schil om te kunnen afschalen. Door flexibilisering en betere kostenbeheersing hebben we afgelopen jaar een positief resultaat geboekt. Daar staat tegenover dat we als werkgever flexibel zijn met onze arbeidsvoorwaarden en de eigen keuzes die mensen maken via Kadaster Keuze Pakket. Met het nieuwe werken richten we ons steeds meer op resultaat en vertrouwen en stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Flexibiliteit als onderdeel van goed werkgeverschap komt de kwaliteit en motivatie van onze medewerkers ten goede. Opleiding sloot perfect aan bij de praktijk Denise Overeem, Vakinhoudelijk Assistent, Rotterdam In november 2008 ben ik gestart bij het Kadaster als één van de 35 nieuwe instromers bij Rechtszekerheid. De 2,5 jaar durende opleiding sloot perfect aan bij de praktijk, waarbij zowel de praktische toepassingen als de juridische aspecten ruim aan bod zijn gekomen. Na het afronden van de opleiding heb ik de kans gekregen om de functie van Vakinhoudelijk Assistent op tijdelijke basis waar te nemen. In deze periode heb ik veel ervaring op kunnen doen. Een klein jaar later werd de functie intern opengesteld. De sollicitatieprocedure heb ik met een positief resultaat doorlopen. Ik ben blij met een werkgever als het Kadaster, er worden genoeg ontwikkelkansen geboden al ben je wel zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. 8

9 Voor mij is flexibel werken een uitkomst Francisca Haarman, P&O Managementadviseur De ervaring leert dat flexibel werken, waarmee ik locatie en tijd onafhankelijk werken bedoel, de productiviteit ten goede komt en kan ondersteunen bij een goede werkprivé balans. Het vraagt (vanuit het management) om het geven van vertrouwen, het sturen op resultaten en het maken van afspraken om de samenwerking te bevorderen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het gestelde vertrouwen, maar ook hun grenzen kunnen stellen. Dus niet 24-uur per dag de mail blijven lezen en beantwoorden via de smartphone. Dat is ook weer niet de bedoeling. Voor mij is deze manier van werken een uitkomst! Bij die nieuwe mensen zie je een hoop frisheid Dirk van der Graaf, Docent vakopleiding Rechtszekerheid Naast mijn werk als Vakinhoudelijk Assistent van het Assistentieteam in Arnhem ben ik ook docent vakopleiding Rechtszekerheid. Werken in een Assistentieteam is anders dan in een Juridisch Registratief, Informatief team. In dit team werken hoofdzakelijk uitzendkrachten, hierbij komt het dus regelmatig voor dat er nieuwe mensen opgeleid moeten worden. Als docent heb ik mee mogen werken aan de 2,5 jaar durende opleiding van 35 nieuwe JRIM instromers, waarvan er uiteindelijk 27 de eindstreep hebben gehaald. Het was leuk werken met deze groep mensen. Ze zorgen voor een fris gezicht in de teams. 9

10 Vitaliteit Brug slaan tussen verschillende generaties Evelien Hetterschijt, Jong Kadaster Als jongere heb je bij het Kadaster veel kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Jong Kadaster is één van de mogelijkheden om invulling te geven aan je eigen ontwikkeling. Bij onze activiteiten ontmoet je jongeren vanuit alle directies en vestigingen. Met hen kun je ervaringen uitwisselen en krijg je de mogelijkheid om zaken eens van een andere kant te bekijken. Hierdoor leer je de eigen organisatie steeds beter kennen. Waar deze activiteiten zich in het verleden hoofdzakelijk tot Apeldoorn beperkten, gaan we nu steeds meer het land in. Ook willen wij leren van de ervaringen van de oudere, meer ervaren collega s. Op onze beurt kunnen wij hen voorzien van nieuwe ideeën en met hen in gesprek gaan over nieuwe ontwikkelingen. Op die manier willen we een brug slaan tussen de verschillende generaties. 10

11 Permanente ontwikkeling is van cruciaal belang om onze organisatie vitaal en flexibel te houden. Daarnaast is het met een vergrijzend personeelsbestand belangrijk dat we tijdig onze kennis delen en open staan voor nieuwe en jonge instroom. Bij ons werken vier verschillende generaties en om die reden zijn verschillende initiatieven ontstaan zoals Jong Kadaster, de Flexpool, de virtuele Flexpool publieke sector en het Ambassadeursnetwerk van Diversiteit. Ook zijn drie nieuwe trainees met een vakspecialisatie, gestart en gaan we dat dit jaar voorzetten. We realiseren ons dat diversiteit in teams (verdeling man-vrouw, aandacht voor verschillende leeftijdscategorieën, andere culturen en mensen met een beperking) een toegevoegde waarde levert voor onze bedrijfsvoering en teamresultaten. Vanuit maatschappelijk belang en de binding met toekomstige collega s is een stagebeleid ontwikkeld. Het Kadaster geeft studenten de ruimte door een stage- of afstudeeropdracht aan te bieden. Paulien Hoefnagel, Trainee Nog nooit zoveel geleerd in vier maanden Door een reis naar Atjeh en een documentaire van de NOS over het belang van een goede vastgoedregistratie, ben ik me gaan interesseren voor het Kadaster. Toen ik op de Kadastersite las over de mogelijkheid trainee te worden, heb ik geen moment geaarzeld. Mijn afstudeerrichting was Stadsgeografie. Dat heeft veel raakvlakken met waar we bij het Kadaster mee bezig zijn. Ik ben ingezet voor het project Voorlopige Kadastrale Grenzen. Hiervoor doe ik onderzoek naar de wensen van de gebruikers. Daarnaast mag ik meedenken over het ontwikkelen van een Geo-event voor jongeren. Het traineeship is een manier om me te ontwikkelen en te leren. In vier maanden tijd heb ik nog nooit zoveel geleerd als hier bij het Kadaster. 11

12 Igor Willems, Tester De groei zit er goed in Door mijn autisme ben ik beperkt in mijn sociale vaardigheden. Contact leggen met anderen kost in het begin moeite. Als ik mensen beter leer kennen, verloopt de communicatie beter en komt ook mijn droge humor naar boven. Zeggen dat ik iets niet snap, deed ik in het begin niet, wat uitliep op modderen. Het Kadaster houdt hier rekening mee. Om te zorgen voor structuur heb ik één vaste contactpersoon. Naar mate ik groei in het werk, gaat het ook beter met mijn vaardigheden. Nu stap ik zelf op mijn leidinggevende af en kunnen collega s ook gewoon bij mij komen voor een praatje. De groei zit er goed in en het werk biedt nog volop uitdagingen. Bastiaan Kieftenbeld, Tester Spraakherkenning en braille op mijn pc Toen ik in 2002 bij het Kadaster kwam werken, kon ik nog een klein beetje zien. Nu ik niets meer zie, werk ik met spraakherkenning en braille op mijn pc. Het Kadaster geeft mij alle voorzieningen die ik nodig heb. Door mijn handicap ben ik wel een paar keer per dag de weg kwijt op mijn pc. Dan krijg ik van mijn collega s alle hulp die ik nodig heb. Dat voelt erg goed. Natuurlijk probeer ik ook het nodige richting Kadaster terug te doen. Door mijn handicap heb ik doorzettingsvermogen, discipline en vechtlust ontwikkeld. Die neem ik natuurlijk ook mee in mijn werk. 12

13 Innovatie Bijzonder tevreden over Columbus Innovatieproject Vanessa Gosselink, Programmamanager Als programmamanager Columbus Open Innovatie zorg ik ervoor dat we innovatie mogelijk maken via de systematiek van het organiseren van challenges. Zo'n 'challenge' bestaat uit een vraag over een specifiek thema op een internetplatform, waar collega s ideeën kunnen plaatsen én waar iedereen op kan reageren: het 'verrijken'. Soms nodigen we ook externen uit om met ons mee te denken. Dankzij de 1e challenge Klant centraal denken we na over een QR code in onze informatievoorziening en hebben we verschillende offertes en formulieren herzien en klantvriendelijker gemaakt. Andere ideeën zijn nog in de fase van verdere uitwerking. Bij onze 2e challenge over Modern Werkgeverschap heeft bijna 70% van de Kadastermedewerkers in Columbus gekeken! Ook wordt aan Columbus gerefereerd, wanneer collega s spreken over innovatie. Ik ben daarom bijzonder tevreden over ons Columbus Innovatieproject! 13

14 Vanuit goed en modern werkgeverschap willen we steeds meer ideeën en kennis met elkaar uitwisselen. In 2011 zijn er twee Columbus Challenges geweest over klantgerichtheid en modern werkgeverschap. Ook mensen van buiten en klanten doen mee om ideeën te verrijken. De vijf beste ideeën worden met goedkeuring van het bestuur zoveel mogelijk gerealiseerd. Door intensieve en inventieve samenwerking tussen het Kadaster, geo-bedrijven en het onderwijs, stijgt zo langzamerhand de populariteit van het Geo vak. Samen met mbo-hbo-wo-onderwijs zijn stappen gezet in technologische vernieuwing en zit groei in het aantal studenten met een Geo-Ict opleiding met maatschappelijke relevantie. Naast deze maatschappelijke verantwoordelijkheid stellen wij onze kennis en ervaring ten dienste van overheden en organisaties in binnen- en buitenland. We doen dit onder andere door samen met de faculteit ITC van Universiteit Twente invulling te geven aan de United Nations University - School for Land Administration Studies. Innovatieve projecten maken mijn werk super leuk Louis Minnebach, Adviseur Als adviseur Product en Procesbeheer zit ik in het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt Geo (SAGEO). Samen met andere bedrijven en onderwijsinstellingen proberen we jonge mensen te interesseren voor landmeetkundige opleidingen. SAGEO heeft afgelopen jaar de site Geoplaza ontwikkeld. Daar kunnen studenten hun profiel achterlaten en bedrijven hun vacatures plaatsen en zo met elkaar in contact komen. Zo krijgt de Geo-wereld de nodige extra aandacht. Ook ben ik betrokken bij crowdsourcing van grenspalen. Daarbij bieden we vrijwilligers de mogelijkheid om verstoringen en vermissingen via een app of website aan ons te melden. Hiermee hopen we sneller te kunnen reageren om de grenspalen langs de Duits-Nederlandse grens te onderhouden. Deze innovatieve projecten maken mijn werk super leuk. 14

15 Het verrijkt me als mens Gerard Wijmenga, Projectleider IcT Ik heb van 2006 tot en met 2009 als projectleider meegewerkt aan het opzetten van een geautomatiseerd kadaster op Aruba en Sint-Maarten. Voor dit project ben ik zo n 20 keer op de eilanden geweest. Het geeft me veel voldoening als ik mijn kennis op een andere plek in de wereld kan inzetten. Eind 2011 ben ik twee weken in Uganda geweest. Daar wordt een soortgelijk project uitgevoerd door een Frans bedrijf en ik werd gevraagd om een bijdrage te leveren. Een erg leuke, intensieve en leerzame ervaring. Misschien ga ik dit jaar nog naar Lesotho ter ondersteuning van collega Peter Donker. Ik vind het fantastisch dat ik de kans krijg om dit soort projecten te doen. Het verrijkt me als mens. 15

16 Sociaal gezicht Mijn droomwens is in vervulling gegaan Iny Heesen, bedrijfsmaatschappelijk werker Iedereen heeft wel een droomwens. Vanaf mijn 20 ste, toen ik in de gezondheidszorg werkte, was mijn droomwens als vrijwilliger een tijdje te gaan werken in het buitenland. Via Kadaster à-la-carte kreeg ik de mogelijkheid voor een sabbatical te sparen en was mijn keuze snel gemaakt! Een kinderhuis in Ghana zat dringend verlegen om geld en menskracht. Toen ik dit huis gevonden had, heb ik allerlei acties ondernomen om geld in te zamelen. Met hulp van Nederlandse sponsors zijn veel wensen van het kinderhuis in vervulling gegaan. Ik help ze met klussen, maak met de kinderen allerlei spulletjes die ze weer verkopen en we hebben zelfs andere kinderhuizen kunnen sponsoren. Ik geniet hier elke dag en ben me ervan bewust dat mijn droomwens is uitgekomen. Het is hier onvergetelijk. Ik weet zeker dat mijn giften op de goede plek komen en ik heb hier heel veel geleerd. Kadaster bedankt! 16

17 Het Kadaster wil een mensgerichte organisatie zijn die betrokken is bij de ontwikkeling van zijn medewerkers. We vinden een open, informele cultuur en een goede sfeer belangrijk en spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en verwachtingen. Een sfeer die goed aansluit bij de dynamiek van onze omgeving, bij de consequenties van het invoeren van nieuwe taken en de professionalisering van onze dienstverlening. Maar ook bij (crowd) sourcing van producten en diensten en de visie om mensen een inspirerende werkomgeving te bieden, waarin zijzelf steeds meer keuzes maken die passen bij hun werk en privéleven. Social media geven ons de kans meer te delen met onze omgeving en mensen aan ons te binden. Stand van 31 december 2011 heeft 796 volgers heeft 137 volgers heeft 66 volgers Bedrijfsprofiel op Linkedin heeft 1188 volgers Wij bieden sociale verantwoordelijkheid met de Stichting Financiële hulp Kadasterpersoneel. Zij geeft financiële ruimte aan collega s die het moeilijk hebben. Het zal je daarnaast niet verbazen dat een sociaal event als de landelijke Kadasterdag door onze collega s met hun partners, kinderen en kleinkinderen positief is beleefd. Kadaster heeft een eigen Youtube kanaal: HetKadaster Het Kadaster doet regelmatig onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk, de organisatie en de werksfeer. Het medewerkersonderzoek van afgelopen jaar heeft een positief resultaat opgeleverd. Met een response van 67% is een overall score van 7,3 behaald ten opzichte van de landelijke norm van 7,4. Ook in onze omgeving zijn wij op basis van onze arbeidsvoorwaarden, cultuur, ontwikkelingsmogelijkheden en Het Nieuwe Werken onderscheiden voor goed en modern werkgeverschap, namelijk: Lof 4e plaats beste werkgever voor werkende ouders. Top Employer lijst publieke en private topwerkgevers in Nederland. Intermediair 3e werkgever publieke sector. TOP Beste werkgevers Non profit intermediair Onze hulp kan het wezenlijke verschil maken Wybren Kapenga, software engineer Bij Jong Kadaster kregen we de vraag of we een bestuurslid wilden leveren voor de Stichting Financiële hulp Kadasterpersoneel (SFK). In mijn vrije tijd ben ik diaken. Dat heeft veel raakvlakken met het werk van de Stichting. Met veel plezier heb ik daarom gekozen om dit werk ook binnen het Kadaster te doen. We helpen collega s die door omstandigheden in financiële nood zijn gekomen. Dat kan door middel van een gift of lening. Advisering, begeleiding of gewoon een luisterend oor, horen daar ook bij. Als collega s kunnen we elkaar voor slecht 1,25 per maand geweldig helpen. Onze hulp kan het wezenlijke verschil maken om een collega er weer boven op te krijgen. De hulp van de SFK is volledig anoniem. 17

18 Meten is weten Personeelsbezetting in 2011 / Aantal medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband. / Medewerkers per directie met een vast dienstverband. Vast dienstverband Tijdelijk dienstverband Totaal Services 660 Overig 111 GEO 624 RZ 515 / Medewerkers per afdeling met een vast dienstverband in aantallen en %. RZ GEO Services Overig Eindtotaal ,7% ,2% ,9% 63 3,2% ,2% ,5% ,0% 128 6,3% ,2% ,1% ,7% 103 5,2% ,0% ,7% ,6% 111 5,8% Verhouding man-vrouw en leidinggevend / Verhouding man-vrouw met een vast dienstverband in aantallen en %. Man Vrouw Totaal ,5% ,5% ,7% ,3% ,9% ,1% ,8% ,2% / Verhouding man-vrouw met een vast dienstverband per directie in aantallen en %. Man Vrouw RZ ,1% ,9% GEO ,7% 77 12,3% Services ,8% ,2% Overig 66 59,5% 45 40,5% / Verhouding man-vrouw met een vast dienstverband per directie RZ GEO Services 441 Overig 356 Man Vrouw RZ GEO Services Overig Man Vrouw / Verhouding man-vrouw leidinggevend 11 per directie RZ 23 GEO Services Overig 2 Man Vrouw 7 RZ GEO Services Overig Man Vrouw

19 Leeftijdsopbouw / De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband. Gemiddelde leeftijd , , , ,9 Generatie aantal medewerkers babyboom generatie X generatie Y einstein 5 / De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers. 30 Leeftijdsopbouw 25 < 30 3,0% ,1% ,7% ,9% ,6% ,7% 5 0 < Ziekteverzuim / Het ziekteverzuim in % per directie. RZ GEO Services Overig Kadaster ,4% 5,4% 5,1% 3,3% 5,0% ,6% 4,2% 5,2% 3,3% 4,6% ,9% 4,7% 4,9% 3,0% 4,7% ,0% 4,2% 5,6% 3,9% 4,9% In-, door- en uitstroom / In- door- en uitstroom van onze medewerkers per jaar in aantallen. / In- door- en uitstroom van onze medewerkers in man-vrouw Doorstroom Instroom Uitstroom Man Vrouw Totaal Doorstroom Instroom Uitstroom Eindtotaal

20 Kadasterrap Vanuit een collectief van het Kadaster, de pioniersgroep, is aan de hand van onze identiteit gekeken wat Ons Verhaal zou moeten zijn. Vanuit ons bestaansrecht en onze verbinding naar elkaar heeft dit een mooie Kadasterrap opgeleverd. Kijk naar het land Een huis, een weg, een weiland, industrie Als je met onze ogen kijkt, zie Jij informatie die jou inzicht geeft Onze info is never nooit incompleet Dat is best wel dope Wanneer jij je afvraagt Waar die weg straks loopt Of afvraagt of je t huis straks wel of niet koopt Weet dat je beter beslist Als je kijkt door de ogen van een specialist Wat is de bestemming en wat is van wie Dat is de basis van de economie Als je met onze ogen kijkt Het beeld mag niet gekleurd zijn Want daar kun je niet op bouwen Grondig en betrouwbaar En snel ook als het moet Bij een conflict een beslissing bij Crisis of bij rampspoed Maken nieuwe combinaties Creëren samenhang Wij willen altijd beter En hebben dadendrang Met nieuwe technieken Maken wij verschil Jij krijgt informatie Wanneer en waar je wil Wat kan er nog beter Vragen wij in openheid Zo vallen grenzen weg Bron van inventiviteit Wij registreren, informeren Elke dag wel honderdduizend keer! De rap is uitgevoerd door Ali B. tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor het management

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009. Univé-VGZ-IZA-Trias SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 Univé-VGZ-IZA-Trias Inhoud We doen het voor onze klant! Inleiding werken met goed uitgeruste medewerkers! 4 2009 versterken van de organisatie 6 Human Resources vergroten van employability

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Stabiliteit in verandering. Sociaal Jaarverslag 2007

Stabiliteit in verandering. Sociaal Jaarverslag 2007 Stabiliteit in verandering Sociaal Jaarverslag 2007 Stabiliteit in verandering Sociaal Jaarverslag 2007 2 Inhoud 05 Voorwoord 06 Organisatieontwikkeling 14 Arbeidsmarkt 22 Arbeidsvoorwaarden 28 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld BIJVGZ sociaal jaarverslag Coöperatie VGZ 2012 VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld HOE TROTS BEN JIJ? Verhalen over plezier in het werk JAAROVERZICHT Hoogtepunten van 2012 voor

Nadere informatie

Zuwe Mobiliteitscentrum

Zuwe Mobiliteitscentrum Adres: Zuwe Zorgcentrum Woerden Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden Telefoon: 0348-428040 E-mail: mobiliteitscentrum@zuwe.nl Zuwe Mobiliteitscentrum Inhoud Colofon 1. Voorwoord......................................

Nadere informatie

NOTA 4. Coaching. In dit nummer onder andere... De coachtrend. APK voor je loopbaan. Een unieke set aan kwaliteiten. Drijfveren en patronen

NOTA 4. Coaching. In dit nummer onder andere... De coachtrend. APK voor je loopbaan. Een unieke set aan kwaliteiten. Drijfveren en patronen NOTA 4 Coaching In dit nummer onder andere... De coachtrend APK voor je loopbaan Een unieke set aan kwaliteiten Drijfveren en patronen Professionele coach heeft de toekomst Eigen doelen helder Van GW naar

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

De flexibilisering van arbeid

De flexibilisering van arbeid De flexibilisering van arbeid Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen flexibel werken en flexibele arbeidsrelaties Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden bedrijfsvoering in verandering VENSTERS OPEN De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden CEES VERMEER Ik geloof niet meer in reorganisaties, dan loop

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Mensen zijn doorslaggevend. 50 carrières van Rijkswaterstaat

Mensen zijn doorslaggevend. 50 carrières van Rijkswaterstaat Mensen zijn doorslaggevend 50 carrières van Rijkswaterstaat Mensen zijn doorslaggevend 50 carrières van Rijkswaterstaat 1 FINANCIEEL GROND, WEG & WATER ICT INKOOP JURIDISCH NAUTISCH Index Sector Carrière

Nadere informatie