ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD OUTSOURCING VEILIGHEID PERSOONSGEGEVENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD OUTSOURCING VEILIGHEID PERSOONSGEGEVENS"

Transcriptie

1 ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD OUTSOURCING U W G I D S V O O R H E T S U CC E S V O L U I T B E S T E D E N VA N B E D R I J F S O N D E R D E L E N NOVEMBER 2006 Deze themabijlage is onafhankelijk ontwikkeld, geproduceerd en uitgegeven door Mediaplanet Publishing House B.V. De redactie van Mediaplanet neemt volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud en de vormgeving van de themabijlage. Voor opmerkingen en suggesties kunt u direct contact opnemen met de redactie van Mediaplanet. VEILIGHEID PERSOONSGEGEVENS Een goede bescherming van de persoonsgegevens vormt de achilleshiel van offshoring, het uitbesteden van de ICT naar India en andere landen. Juriste Lokke Moerel stond mede aan de basis van een oplossing. pagina 10 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING In Amerika en Engeland lijkt het soms eerder regel dan uitzondering, maar in Nederland staat Business Process Outsourcing een derde partij die complete bedrijfsprocessen overneemt van een organisatie nog in de kinderschoenen. pagina 14 ICT-OUTSOURCING Outsourcing van ICT-diensten is wisselend succesvol maar zal de komende jaren alleen maar toenemen. Waarbij een trend waarneembaar is om werk uit te besteden aan verschillende dienstverleners in plaats van één groot contract af te sluiten. pagina 6 OFFSHORE VS. NEARSHORE De landsgrenzen vervagen steeds meer in de wereld van het uitbesteden. Waarbij Oost-Europa opnieuw in beeld is. Het draait bij outsourcing niet alleen meer om een specifiek land, maar veel meer om het bedrijf en specifieke kennis en vaardigheden. Een ontwikkeling, waarbij ook Nederlandstalige offshore toekomst heeft. pagina 8 Succesvol Outsourcing De belangrijkste trigger om te outsourcen is kostenbesparing, maar het mag niet de bepalende factor zijn. Onduidelijke afspraken vormen de grootste valkuil. De knip tussen de klant en de dienstverlener moet goed in beeld zijn, zodat precies duidelijk is waar het uitbesteedde onderdeel ophoudt. De belangrijkste succesfactor is de samenwerking tussen de leverancier en de klant. Je moet er als partners instappen en elkaar durven vertrouwen, aldus Michiel Kooper van KPMG. pagina 5 HR-MANAGEMENT Hoe groter de organisatie, hoe groter de administratieve berg waaronder de P&O-afdeling schuil gaat. Outsourcing van de HR, zorgt ervoor dat de personeelsfunctionaris zich weer kan focussen op carrièreondersteuning, het omlaag brengen van verzuim en het personeelsverloop. pagina 12 A D V E R T E N T I E A D V E R T E N T I E Hoe kan ik net als IBM m n service verbeteren én m n kosten verlagen? Met Manpower Business Solutions, specialist in insourcing en outsourcing. Bel of ga naar

2 2 ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD Outsourcing behoeft professionalisering Outsourcing van IT en IT-intensieve bedrijfsprocessen is één van de jongste disciplines in de IT-sector. Een sector die zelf ook pas een slordige vijftig jaar oud is en nog verre van volwassen. Door de jeugdigheid van outsourcing zien wij een groot aantal kinderziektes, waarmee wij in de tachtiger jaren ook reeds worstelden bij projectmanagement: onduidelijke contracten, een wat minder zakelijke vorm van aansturing en zwak verwachtingsmanagement. Naarmate een bepaalde discipline zich verder professionaliseert ontstaat de behoefte aan een onafhankelijk orgaan dat zich richt op de verdere ontwikkeling van deze discipline, en deze te begeleiden en te stimuleren. Daarom is in 2004 het Platform Outsourcing Nederland in het leven geroepen. Outsourcing kent nog een groot scala aan begrippen, definities en dienstverleningsvormen die zwak gedefinieerd zijn. Dit is uitermate verwarrend voor de uitbestedende partijen. Het scheppen van transparantie staat daarom centraal in de doelstelling van het platform. De overkoepelende doelstelling is om samen met alle betrokkenen gemeenschappelijk te streven naar verdere professionalisering van outsourcing in Nederland, waarbij de initiële discussies zich richten op kennisvergroting, markttransparantie en een betere aansluiting tussen vraag- en aanbodzijde. Bij het platform zijn zowel leveranciers als uitbesteders aangesloten, evenals wetenschappelijke instellingen, hogescholen, adviesbureaus en advocatenkantoren. Die laatste categorie wordt steeds belangrijker door de juridische complexiteit op deelgebieden als security, privacy, aansprakelijkheid, continuïteit, eigendomsrechten en arbeidsrechtelijke zaken bij de overgang van personeel van de uitbesteder naar een leverancier. Zo is er in de afgelopen twee jaar een breed platform ontstaan, waar precompetitief het gebied van outsourcing, offshoring en de vorming van shared service centra transparant wordt gemaakt. Door het organiseren van seminars, het participeren in landelijke congressen en de opzet van inhoudelijke werkgroepen manifesteert het platform zich als een spin in het web op het gebied van outsourcing. Voor eenieder die op welke wijze dan ook betrokken is bij outsourcingstrajecten is het platform een niet te negeren bron van informatie, discussie en kennisdeling. Het bespaart veel tijd en levert extra inzichten op om samen met vakbroeders en -zusters de vele onduidelijkheden bij outsourcing, offshoring en shared service centra te onderzoeken. Het platform vindt het van cruciaal belang dat in de curricula van het hoger onderwijs meer aandacht wordt geschonken aan outsourcing. Naast het verstrekken van betaalde stageopdrachten, looft zij een reis naar India uit voor de beste scriptie die door een student van een universiteit of HBO is geschreven over dit boeiende vakgebied. prof. dr. Daan Rijsenbrij, voorzitter Platform Outsourcing Nederland Outsourcing speelt een grote rol in de wereldeconomie en is een belangrijke business strategie die in grote vaart in veel landen en industrieën wordt toegepast.in een poging zich te concentreren op hun hoofdactiviteiten en hun service te verbeteren,kiezen steeds meer organisaties in de publieke en privé sector voor outsourcing. INHOUD: De Toekomst van Outsourcing 4 De beste outsourcingtips 4 In 10 stappen naar een succesvolle outsourcing 5 Succesvol Outsourcing 5 Sterke groei van ICT-outsourcing 6 Beveiliging bij ICT-outsourcing 7 Het belang van een goed contract 7 ICT-outsourcing PCM Uitgevers 7 Offshoring mogelijkheden 8 Bedrijfsleven zoekt alternatieven steeds verder van huis 9 Nearshoring 9 Veiligheid persoonsgegevens 10 Expert Panel 10 HR outsourcing 12 Outsourcing geeft langdurig concurrentievoordeel 12 Carrière in de IT-sector 13 Kwaliteitsverbetering levert de meeste euro s op 13 E-billing 14 Business Process Outsourcing 14 MEDIAPLANET PRODUCEERT,FINANCIERT EN ONTWIKKELT THEMAKRANTEN IN PERS,ONLINE EN VIA BROADCASTING. OUTSOURCING - PUBLICATIES MEDIAPLANET PUBLISHING HOUSE Project manager: Jurgen Klooster,Mediaplanet Publishing House Grafic Design: Pontén & Engwall Repro: Ordbild Redactie: Redactie Partners Mediaplanet is de leidinggevende Europese uitgever van themakranten in pers,online en via broadcasting. Als u zelf een idee heeft over een onderwerp, of misschien wel een heel thema, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Mediaplanet Publishing House,David Näslund,Country Manager tel: Gedistribueerd in het NRC Handelsblad,november 2006

3 BPO betekent investeren, maar loont dat? Business Process Outsourcing (BPO) wint nog steeds aan populariteit. Bedrijven overwegen BPO om de kwaliteit van hun processen te verbeteren, management aandacht te verleggen en in veel gevallen om kosten te besparen. Dat laatste lijkt logisch, maar is dat reëel? We vroegen het aan Arnoud Klerkx, associate director Consulting bij het onafhankelijke onderzoeks- en advies bureau Gartner. Arnoud Klerkx, associate director Consulting bij het onafhankelijke onderzoeks- en advies bureau Gartner. Foto: Marielle van Doesburg Veel leveranciers claimen 20 tot 30% kostenbesparing met BPO. Dat is toch een aantrekkelijk aanbod? Dat zou je denken, maar vaak heeft dit aanbod alleen betrekking op de operationele kosten van de processen. Een beslissing om met BPO te starten, moet echt bekeken worden als een investering, als een groot project. Door naar de totale kosten te kijken (Total Cost of Sourcing*) wordt het beeld vaak heel anders. Hoezo? Nou, naast mogelijke kostenbesparing aan de operationele kant van processen zijn ook investeringen noodzakelijk om BPO te realiseren. Die investeringen moeten wel terugverdiend worden met de besparingen. En dát is helaas lang niet altijd het geval. Met welke investeringen moeten bedrijven dan rekening houden? Er zijn verschillende categoriëen. Ten eerste zijn er kosten voor de transitie, waarbij de processen worden overgedragen aan de leverancier. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn bij BPO; processen moeten vaak ontvlochten moeten worden uit de huidige organisatie. Om vervolgens kosten te verlagen en kwaliteit te verbeteren, moet geïnvesteerd worden. Dat zijn de zogenaamde transformatie kosten. Deze investering is altijd significant. Daarnaast zijn er nog zogenaamde transfer kosten. Deze kosten ontstaan, omdat vanuit juridische wegen mensen en activa worden overgedragen aan de nieuwe leverancier. Ook hier kunnen de kosten hoog zijn, zeker voor de personele overdracht. Verder zullen veel bedrijven extra moeten investeren in hun capaciteiten ten aanzien van leveranciersmanagement. Dus BPO loont niet? Soms wel, dat hangt af van veel factoren. Wij raden altijd aan om vooraf een business case op te stellen om hierop een antwoord te vinden. Daarnaast hoeven zuiver financiële motieven natuurlijk niet de hoofdreden te zijn voor BPO. Kan Gartner daarbij helpen? Jazeker, wij zijn onafhankelijk en hebben veel ervaring met het opstellen van sourcing strategiëen en business cases. Klanten kunnen uiteraard onze welbekende research raadplegen en ook contact opnemen met analisten. Daarnaast hebben wij een grote groep ervaren consultants in dienst die onze klanten helpen met het opstellen van BPO-deals en het inrichten en managen van een succesvolle Outsourcing relatie. Afgelopen jaar zijn we met 50% gegroeid en zijn we op zoek naar professionele, ervaren consultants die zich bij ons type organisatie thuis voelen. Zijn er eigenlijk veel succesvolle BPO relaties? Er zijn zeker diverse voorbeelden bekend, maar vergeet niet dat de BPO markt in het algemeen nog erg onvolwassen is. En hierbij horen helaas ook de nodige uitdagingen. Bovendien hebben veel bedrijven zelf nog weinig ervaring met BPO. Een ervaren onafhankelijke adviseur is dan een must. Voor vragen en informatie over Gartner kunt u contact opnemen met Claudette Burgos, Public Relations Nederland, , Gartner is een wereldwijd onafhankelijk onderzoeks- en advies bureau met een omzet van $1 miljard in 75 landen. Meer dan 700 analisten publiceren onderzoeksrapporten die ondersteuning bieden bij het nemen van technologie gerelateerde beslissingen.vanuit de consultingpraktijk adviseert Gartner haar klanten bij strategische vraagstukken en investeringen waarin IT een grote rol speelt.binnen outsourcing ondersteunt Gartner bedrijven bij het opstellen van sourcing strategieën,business cases,begeleiding van RFP-trajecten,sourcing management en benchmarking. *:Gartner heeft een model ontwikkeld waarin alle relevante kosten voor een outsource beslissing kunnen worden geïdentificeerd:gartner Total Cost of Sourcing model 2005 Accenture. All rights reserved. They re only obstacles if you can t see around them. Go on. Be a Tiger. Soms lijkt de weg naar uw doel met obstakels bezaaid. Op zo n moment wordt het tijd om van perspectief te veranderen. Wilt u weten hoe innovatief denken u kan helpen uw uitdagingen te overwinnen en een high-performance business te worden? Kijk dan wat we hebben betekend voor het Ministerie van Defensie, KLM en Nuon op accenture-cases.nl

4 4 ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD DE BESTE OUTSOURCINGTIPS Focus bij het kiezen van een leverancier niet alleen op het kostenaspect. Flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn minstens zo belangrijk Denk niet alleen in termen als 'geheel outsourcen' of 'geheel zelf doen'; tussen deze twee uitersten zijn vele gradaties mogelijk Trek voldoende tijd uit voor het voortraject; dit voorkomt overhaaste beslissingen en onduidelijke taakverdelingen. Ga alleen in zee met aanbieders die een goed trackrecord kunnen overleggen Check of de bedrijfsvoering van de leverancier 'gezond' is, zodat de continuïteit van de samenwerking voldoende gewaarborgd is Plan van tevoren vaste evaluatiemomenten in Leg goed vast hoe de partijen met eventuele wijzigingen in de Service Level Agreements omgaan. Het is belangrijk dat deze afspraken - indien nodig - tussentijds kunnen worden bijgesteld en geoptimaliseerd Maak bij voorbaat duidelijke afspraken over de 'exitstrategie'; het moment waarop het contract wordt beëindigd en de geoutsourcte onderdelen worden overgedragen of teruggenomen. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Tot slot: Durf uw eigen plan te trekken. Outsourcing is op dit moment een hype, maar dat wil niet zeggen dat het ook bij uw onderneming past. Door Heidi Klijsen De Toekomst van Outsourcing Offshoring, het outsourcen van IT en IT-intensieve bedrijfsprocessen naar lagelonenlanden, zorgt voor veel discussies over de achterblijvende werkgelegenheid in Nederland. Waarom is offshoring eigenlijk ontstaan? In de tachtiger jaren is in de IT branche intensief gesproken over de automatisering van de automatisering. Schakel de computer zelf in bij het maken van software en het in de lucht houden van applicaties. Dit onderwerp is echter nauwelijks verder gekomen dan de seminars, de westerse wereld heeft niet willen investeren in softwarefactories. Daardoor is IT nog steeds een zeer handmatige aangelegenheid. Nu blijkt dat arbeidskrachten in India en China véél goedkoper zijn, geldt de economische wetmatigheid dat de IT-business het land verlaat. Maar, door de computer slim in te schakelen is offshoring terug te draaien. Na een initiële investering, zal blijken dat de computer veel goedkoper is dan welke arbeidskracht op deze aardbol. Bovendien, een computer is nooit ziek, kan dag en nacht werken en heeft geen vakbond. De toekomst van outsourcing ligt dus niet in de lagelonenlanden, maar in de computer zelf! Outsourcing is gestart omdat uitbestedende partijen niet meer op een kosteneffectieve manier hun IT in de lucht konden houden. Applicaties zijn vaak sterk verouderd, hun complexiteit is meestal veel te hoog en de applicaties zijn zo onderling vervlochten dat als je er één aanraakt er op een onvoorspelbare plaats andere applicaties beginnen te reageren. Er zijn twee opschoningsmogelijkheden geweest: het jaar2000-probleem en de overgang naar de euro. Beiden zijn gemist door onprofessioneel repareren, dus nu moet ten einde raad de IT maar uit de onderneming. Gouden regel bij outsourcing: breng eerst je zaken op orde. Het outsourcen van wanorde is onverantwoord, het lijkt een beetje op een ongesorteerde doos bonnetjes die je aan een accountant geeft. Daar maakt hij een mooie prijs voor. Als je het eerst uitsorteert en wellicht in een spreadsheet onderbrengt, dan wordt de prijs ineens veel doorzichtiger. Zo ook bij outsourcing. Breng de zaak eerst op orde, oftewel start met een goede IT-architectuur. Dat leidt tot een veel normalere benadering. Na het opstellen van de architectuur bepaal je als uitbesteder de functionaliteiten die je nodig hebt en vraagt aan leveranciers of zij hun lijst met beschikbare services kunnen tonen. Een soort menulijst met services in de kwaliteiten voldoende, goed en speciaal. Soms is voldoende goed genoeg, je hebt immers niet voor alles topkwaliteit nodig. In plaats van de huidige situatie te outsourcen, bestel je van menulijsten nieuwe services die hopelijk zwaar zijn gestandaardiseerd. Dat laatste is belangrijk om de afhankelijkheid van de leverancier te verminderen. De toekomst van outsourcing verschuift daarom van bestaande activiteiten de deur uit naar bestellen op basis van daadwerkelijke behoefte. Dat vraagt nieuwe competenties bij de uitbesteder. En de belangrijkste keuze voor een leverancier zal worden de juiste service met de juiste kwaliteit. Enkele huidige objecten voor outsourcing zijn: help desk, data centre, servers, storage, connectivity, werkplekken, applicatieontwikkeling, applicatie-exploitatie & -onderhoud en IT-intensieve bedrijfsprocessen. In de gewone wereld is het vanzelfsprekend dat ondernemingen de beveiliging de deur uit doen. De beveiliging in de IT-wereld is veel moeilijker. Dus waarom dat niet de deur uit? Dit zien we mondjesmaat op gang komen. Dat geldt ook voor enkele andere zaken: digitale werkruimtes, informatiemanagement, kennismanagement, en zelfs innovatie. De toekomst zal tonen dat van veel meer ondernemingsactiviteiten afscheid kan worden genomen. Hoogste tijd om nu te gaan nadenken wat de onderneming op den duur beslist zelf moet blijven doen om weer slank te worden. Dat vereist echter ook adaptieve leveranciers. prof.dr.daan voorzitter Platform Outsourcing Nederland Kleine oorzaken hebben vaak grote gevolgen Het dominosteen effect In een bedrijfskritische ICT-omgeving kan de kleinste oorzaak leiden tot een aaneenschakeling van zeer nadelige gevolgen. Het onder controle hebben en houden van dergelijke bedrijfskritische IT-omgevingen is een vak apart: het operations vak. Voorkómen is beter GlidePath verstaat dit vak. GlidePath is een gespecialiseerde, onafhankelijke leverancier van Operationeel Beheer. De wijze waarop GlidePath operationeel en technisch beheer uitvoert is uniek in Nederland. Door de perfecte integratie van processen, mensen en managementtools levert GlidePath kwalitatief zeer hoogstaand beheer voor complexe IT omgevingen die een hoge mate van beschikbaarheid vereisen. Van het beheer van de router tot en met de applicatie, alle activiteiten en rapportages zijn gemodelleerd naar uw eigen bedrijfsorganistie en -processen. Dit zorgt ervoor, dat potentiële verstoringen vroegtijdig opgespoord en voorkomen kunnen worden. Zodat de eerste dominosteen niet zal vallen. IT Governance Uw IT-omgeving wordt door onze diensten volledig transparant. Glide- Path s operationele proces is gecertificeerd op security en kwaliteit, en kan dus gecertificeerde controle voor uw IT-operatie leveren. Gecombineerd met altijd beschikbare rapportages draagt dit direct bij aan de IT Governance vereisten binnen uw bedrijf. GlidePath. Voor optimale continuïteit en controle van uw bedrijfsvoering. Fokkerweg 300, gebouw AN Oude Meer tel.: +31 (0) fax: +31 (0)

5 ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD 5 Succesvol outsourcen Steeds meer bedrijven gaan over tot outsourcing van een of meer bedrijfsonderdelen die niet tot hun kerncompetenties behoren. Outsourcing is echter meer dan het over de schutting gooien van werkzaamheden. Wat is nodig om van outsourcing een succes te maken? Deskundigen geven hun visie. Door Heidi Klijsen ingeschat. Verborgen kosten werden vergeten of de geschatte doorlooptijd van het traject was verre van realistisch. Tegenwoordig is er veel meer informatie beschikbaar over outsourcing, waardoor bedrijven zich beter kunnen voorbereiden. Je moet er als partners instappen en elkaar durven vertrouwen Een geslaagd outsourcingstraject valt of staat met een goede communicatie tussen beide partijen. Welters: De grootste valkuil is dat er onduidelijke afspraken zijn over wát er precies uitbesteed wordt. De knip tussen de klant en de outsourcepartij moet goed in beeld zijn, zodat precies duidelijk is waar het uitcebestede onderdeel ophoudt. Hiervoor is het noodzakelijk om de bedrijfsprocessen tot in detail te beschrijven. Te vaak gebeurt dat alleen op hoofdlijnen. De belangrijkste factor om de outsourcing goed te laten slagen, is de samenwerking tussen de leverancier en de klant. Er zijn voor een bedrijf genoeg redenen te bedenken om tot outsourcing over te gaan. Zoals het verhogen van de efficiency, het verbeteren van de kwaliteit van bedrijfsprocessen of het teruggaan naar de kerncompetenties van het bedrijf. Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Gartner blijkt dat het meer dan de helft van de bedrijven om kostenbesparing te doen is. Bepalende factor Het kostenaspect moet niet de bepalende factor zijn, waarschuwt Michiel Kooper, organisatieadviseur bij KPMG. Belangrijker is dat outsourcing ook leidt tot een verbetering van de kwaliteit van diensten binnen een bedrijf. Het goed laten verlopen van een outsourcingstraject is een ingewikkeld proces, verklaart hij. Een inkoopafdeling van een bedrijf kan nog zo goed zijn in het inkopen van bouten en moeren, de specialistische inkoop van outsourcingdiensten - met alle juridische aspecten daaromheen - is een heel ander verhaal. De belangrijkste factor om de outsourcing goed te laten slagen, is de samenwerking tussen de leverancier en de klant. Je moet er als partners instappen en elkaar durven vertrouwen. Je kunt nu eenmaal niet alles van tevoren tot in detail vastleggen in overeenkomsten. Dit impliceert wel dat je op het juiste niveau met elkaar moet samenwerken, vindt Kooper. Niet alleen op managementniveau, maar ook op directieniveau moet je met elkaar goede afspraken maken over de dienstverlening. Meer dan de prijs Een andere succesfactor is de keuze van een goede en betrouwbare leverancier. Kooper adviseert om daarbij verder te kijken dan alleen de prijs. Anders kun je bedrogen uitkomen, want de leverancier zal zijn serviceniveau aanpassen aan de verdiensten. Ook Marc Welters, partner bij Ernst & Young EDP Audit vindt dat de prijs niet doorslaggevend mag zijn. Bij de keuze van een leverancier is het vooral belangrijk dat je kijkt naar de continuïteit van die aanbieder. Je kiest een leverancier al gauw voor een jaar of vijf à tien. Het is dus van groot belang dat deze een gezonde bedrijfsvoering heeft. Welters houdt zich bij EDP Audit onder meer bezig met het begeleiden van cliënten voorafgaand en tijdens het outsourcingsproces. Soms ziet hij dat bedrijven ervoor kiezen de outsourcing bij verschillende aanbieders onder te brengen, waarbij wordt veronderstelt dat de risico s dan beter zijn gespreid. Welters: Wij adviseren in dat geval meestal wel om één hoofdaannemer te kiezen, die vervolgens het werk doorschuift naar verschillende onderaannemers. Net als bij de bouw van een huis wil je toch het liefst te maken hebben met één contactpunt. Haalbaarheidsstudie Van groot belang is dat er - samen met de leverancier - voldoende tijd en energie wordt gestopt in het voortraject van de outsourcing. In het verleden werd dat nogal eens onderschat, vertelt Kooper. Als er al een haalbaarheidsstudie werd gemaakt, dan werd die vaak te optimistisch Interne communicatie Welters: Ik druk mijn cliënten altijd op het hart de controle niet teveel uit handen te geven en regelmatig zelf de voortgang van het outsourceproces te verifiëren. Als je een huis laat bouwen kom je toch ook niet na driekwart jaar een keer kijken of het er al staat? Een laatste - en onmisbaar - onderdeel in het traject is een goede interne communicatie. Dat begint al tijdens het voortraject, verklaart hij: Heb je besloten daadwerkelijk te gaan outsourcen, dan is het belangrijk het personeel zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Het is natuurlijk cru als je pas openheid geeft op het moment van implementatie. Bovendien kun je geruchten beter voor zijn. Organisaties zullen naar verwachting steeds meer ervaring krijgen met outsourcing en niet alleen op ITgebied. Er vindt op dit moment een verschuiving plaats van functies die uitbesteed worden, constateert Kooper. IT is nog steeds de meest uitbesteedde dienst, maar het komt steeds vaker voor dat ook Human Resourcefuncties en financediensten worden uitbesteed. Wij vermoeden dat in de nabije toekomst ook de operationsfuncties - onderdelen van primaire bedrijfsprocessen - meer zullen worden uitbesteed, met name naar lage lonenlanden. IN 10 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE OUTSOURCING Stap 1: Het bepalen van uw strategie. Neem uitgebreid de tijd om u te oriënteren op de verschillende outsourcingsmogelijkheden en hoe deze binnen de bestaande bedrijfskaders passen Stap 2: Het maken van een business case, waarin u onder meer de haalbaarheid van uw plannen onderzoekt. Wat wilt u met de outsourcing realiseren en is dat haalbaar? Is outsourcing de beste manier om uw doelstellingen te behalen? Schakel eventueel een deskundige of mediator in om u te begeleiden Stap 3: Het inlichten van het personeel Stap 4: Het in kaart brengen van de huidige bedrijfsprocessen, zodat goed inzichtelijk wordt wat er precies uitbesteed gaat worden Stap 5: Het selecteren van de leverancier(s). Deze keuze is gecompliceerd en zal meestal pas na enkele 'selectieronden' plaatsvinden Stap 6: Het - samen met de leverancier - opstellen van de Service Level Agreements (meestal als onderdeel van de selectieronden). In de Service Level Agreements staat exact beschreven wat de dienstverlening inhoudt Stap 7: De transitiefase: het loskoppelen van de uit te besteden onderdelen van het bedrijf en de eventuele overgang van mensen en middelen Stap 8: Het daadwerkelijk operationeel gaan van de outsourcing Stap 9: Het monitoren van de dienstverlening en - waar nodig - optimaliseren van de Service Level Agreements Stap 10: Het evalueren van de outsourcing. Bij afloop van het contract, of eerder, als de dienstverlening tekort schiet. Bij afloop van het contract kunt u opnieuw bepalen of u de outsourcing wilt voortzetten en zo ja, met welke partij Door Heidi Klijsen Hoe maak ik mijn capaciteit net zo flexibel als bij Sony? Met Manpower Business Solutions, specialist in insourcing en outsourcing. Bel of ga naar

6 6 ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD Sterke groei outsourcing van ICT-diensten De eerste slagen zijn gemaakt Het outsourcen van ICT-diensten moet een strategische beslissing zijn en niet louter zijn gebaseerd op het besparen van kosten of het wegpoetsen van vuiltjes. Dat besef dringt langzaamaan door tot het bedrijfsleven. En dat is maar goed ook want ICT-outsourcing is een blijvertje. Door Bart Luteijn Outsourcing van ICT-diensten is populair. Maar dat mag niet de reden zijn om er aan te beginnen, meent Huib Doyer, directeur van adviesorganisatie Balanced Management. Deze adviseur in veranderingsprocessen maakt het regelmatig mee dat ondernemers willen gaan outsourcen omdat het nu eenmaal het gesprek van de dag is op de golfbaan. Of men wil ergens in de organisatie een vuiltje wegpoetsen, dat ene bedrijfsonderdeel de deur uitdoen omdat het slecht presteert. In veel gevallen heeft men alleen maar oog voor de kosten. Een omvattend strategisch plan ontbreekt. En dan gaat het vaak mis, aldus Doyer. Breed uitgemeten Dat outsourcing niet automatisch een succes is, daarover mag geen twijfel bestaan. In de media worden die zaken meestal breed uitgemeten. Het betreft vaak projecten die betrekking hebben op offshoring. Daarbij wordt bijvoorbeeld de softwareontwikkeling uitbesteed aan een lagelonenland. Het percentage afgebroken contracten bedraagt volgens een rapport van onderzoeksbureau Gartner tegen de vijftig procent. De helft van de offshoring-projecten mislukt dus. En de Boston Consulting Group (BCG) concludeert na recent Europees onderzoek dat er bij banken, waar nu ICT-banen bij duizenden de grens over gaan, maar weinig verband bestaat tussen de mate van investeringen in automatisering en de behaalde kostenefficiëntie. Geen weg terug Maar ondanks al deze doemscenario s zal outsourcing van ICT-diensten de komende jaren alleen maar toenemen. Momenteel hebben al meer dan tweehonderdvijftig Nederlandse ondernemingen softwareactiviteiten offshore laten uitvoeren, waaronder bekende ondernemingen als Philips, Shell, Baan, Exact, KLM, ABN Amro, ING Groep en de Rabobank. De omvang van deze projecten bedroeg het afgelopen jaar meer dan 100 miljoen euro. Er lijkt dus geen weg terug. Het één en ander betekent dat het aantal ICT-professionals in Nederland de komende vijf jaar daalt met zo`n 15%, mede vanwege een daling van het aantal interne applicatieontwikkelaars. Spreiding Een groeiende trend bij bedrijven is om werk uit te besteden aan verschillende dienstverleners in plaats van één groot contract af te sluiten. ABN AMRO is een voorbeeld van een dergelijke aanpak. In vijf jaar tijd wil de bank ICT-werkzaamheden ter waarde van 1,8 miljard euro uitbesteden aan zo n vijf bedrijven. IBM neemt de ICT-infrastructuur voor zijn rekening, een contract ter waarde van 1,5 miljard euro. Hieronder vallen ook de servers, opslagsystemen en desktops. Infosys en Tata Consultancy sloten contracten af van respectievelijk 103 en 206 miljoen euro voor applicatieondersteuning en verbeteringen. Accenture, IBM, Infosys, Patni Computer Systems en TCS zijn allen voorkeursleverancier geworden voor een niet nader genoemde hoeveelheid ontwikkelingswerk. Nieuwe technologieën De bank meldt dat de herstructurering van haar ICT vanaf 2007 een kostenbesparing zal opleveren en wel van 600 miljoen euro op jaarbasis. Dit bedrag is inclusief de besparing die wordt behaald door het opheffen van 1500 banen en het verplaatsen van nog eens 2000 banen naar de eerder genoemde vijf bedrijven. Volgens een toelichting van de bank zullen de afgesloten contracten Outsourcing van ICT-diensten zal de komende jaren alleen maar toenemen. er ook toe leiden dat ABN Amro betere en snellere toegang zal hebben tot nieuwe technologieën, waardoor er betere producten voor haar klanten ontwikkeld zullen worden. Time-to-market Dat laatste voornemen van ABN AMRO kan Doyer alleen maar roemen. Het is dat stukje visie dat volgens hem maar al te vaak ontbreekt. Hoewel kostenbesparing natuurlijk altijd een rol speelt, moeten de belangrijkste redenen van outsourcing naar zijn mening op het vlak liggen van bijvoorbeeld een betere dienstverlening, een kortere time-tomarket of het verkrijgen van meer flexibiliteit. Daarbij moet de uitbestedende partij zich realiseren dat grote outsourcingsprojecten jaren de tijd kosten om uiteindelijk profijtelijk uit te pakken, waarschuwt Doyer. In het gehele traject zijn er verschillende processen waar te nemen; zoals de beginnende euforie over het aanstaande avontuur, de donkere nachten die volgen op tegenvallende cijfers al dan niet met betrekking tot de samenwerking. En als het dan niet tot een scheiding leidt, kan er uiteindelijk bij een nieuw contract worden geconcludeerd dat het wel werkt! Maar dan ben je wel drie jaar verder. Hoger plan Niemand verwacht dat de outsourcingstrend ooit op zijn retour zal geraken, wat enkele jaren geleden wel eens werd voorspeld. Sterker nog, outsourcing wordt momenteel op een hoger plan getild. Doyer: De eerste slagen zijn gemaakt, momenteel worden veel contracten opnieuw en op een hoger niveau afgesloten. Er is ook meer geld mee gemoeid. Daarnaast wordt er zwaar geconcurreerd op de uitbestedingsmarkt. En dat is alleen maar gunstig. Gouvernance et l externalisation des services informatiques IT verwaltung und outsourcing Gobierne de TI y Outsourcing IT Governance and Outsourcing ICT besturing en uitbesteding Outsourcen om te Outsourcen? Wat is uw visie? In de praktijk van alle dag ziet Synotion nog te vaak dat Outsourcing een doel op zich is. Geldt echter give me your mess, we do it for less nog steeds? Meer is mogelijk! Synotion zorgt ervoor dat u vanuit uw bedrijfsstrategie een passende sourcing-strategie ontwikkelt. Weloverwogen komen we met u tot de juiste invulling. Met behulp van best-practices vervat in onze methode Sycure tm. Outsourcing, offshoring, zelf doen of een combinatie hiervan, Synotion laat de sourcingstrategie werken in uw organisatie. Het resultaat: Kosten beheersing! Extra innovatiekracht! Flexibiliteit! Snelheid! Van sourcing-strategie tot contract vorming. Maar zeker ook in de transformatie en het operationeel succesvol maken van gemaakte keuzen. U kunt rekenen op de succesvolle inbreng van de Synotion managers. Benieuwd hoe Synotion met u aan de slag gaat? Kijk op of bel Synotion Management Van Heemstraweg west 2a 5301 PA Zaltbommel, Nederland Grip Tempo Koers Succes

7 ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD 7 Beveiliging bij ICT-outsourcing In elke laag van de organisatie is sprake van risico Praktijkcase: ICT-outsourcing PCM Uitgevers Eenderde van de Nederlandse organisaties was het afgelopen jaar slachtoffer van beveiligingsincidenten. Hoewel het aantal incidenten ten opzichte van vorig jaar afnam, worden de incidenten zelf steeds ernstiger. Hoe voorkomt een organisatie dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie bij ICToutsourcing in verkeerde handen valt? Door Paul Postema Iedere organisatie, of het nu de private of publieke sector betreft, kent van hoog tot laag een aantal organisatielagen, vertelt Andrzej Hajdasinski, business development manager bij Capgemini en kersvers hoogleraar Outsourcing aan de Nyenrode Business Universiteit. Even kort door de bocht, van tactisch-strategisch niveau tot en met operationeel-technisch niveau. In elke laag is sprake van risico. Bijlagen zijn belangrijker dan het contract Bij elke outsourcing ontstaat in de eerste periode wrijving en gesteggel, maar het komt eigenlijk nooit tot een rechtszaak, is de ervaring van Polo van der Putt van advocatenkantoor Lovells. Veel problemen kunnen worden vermeden door de afspraken tot in de kleinste details vast te leggen en goede procesafspraken te maken. Door Hans Pieters Continue monitoring Op het laagste, technische niveau kun je veel doen. Firewalls om hackers buiten te houden. Maatregelen tegen digitale activiteiten als phishing en scams. Quality management introduceren, security levels vastleggen, enzovoorts. Outsourcing van IT-functies is een middel om verbeteringen aan te brengen. Goede contractuele afspraken en continue monitoring zijn vervolgens bepalend voor de kwaliteit van de beveiliging, aldus Hajdasinski. Maar daarmee ben je er nog niet. Procedurele verwatering Op hoger niveau zijn de risico s minder goed aanstuurbaar. De dreiging vindt hier niet zozeer plaats van buitenaf, als wel van binnenuit, vervolgt Hajdasinski. Meestal vindt de vastlegging van procedurele tools wel plaats, maar sluipt in de loop van de tijd een zekere laksheid binnen. De procedurele verwatering die hieruit voortvloeit, heeft weer effect op lagere niveaus. De mogelijke gevolgen zijn genoegzaam bekend. De boodschap is duidelijk. Veel organisaties zijn nog altijd niet in control van hun beveiliging. Hajdasinski: Veilig gedrag is niet uitsluitend met technische middelen af te dwingen. Alleen door organisatiebreed risicomanagement zijn relevante dreigingen en noodzakelijke Wat aan een goed contact belangrijk is, is om vooraf per punt goed na te denken over wat je eigenlijk wilt. Gedurende de onderhandelingen moet de kern van de businesscase goed boven water komen. De kwaliteit van een contract wordt bepaald door de bijlagen. Die zijn voor 90 procent niet juridisch, is de mening van Van der Putt. De Service Level Agreement (SLA) is het belangrijkste document van de outsourcing overeenkomst. Het meldt precies wat geleverd moet worden. Als bijvoorbeeld een helpdesk moet worden opgezet, zul je afspraken moeten maken over de bereikbaarheid en de tijd waarbinnen een afgesproken percentage van de vragen naar tevredenheid is afgehandeld. Aan dat soort details kan ik als jurist weinig toevoegen. Andrzej Hajdasinski, business development manager bij Capgemini beveiligingsmaatregelen vast te stellen en te handhaven. Onlangs presenteerde Capgemini de publicatie Informatiebeveiliging Aan dit jaarlijkse onderzoek namen directieleden en managers van meer dan 250 Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties deel. Raamwerk Van der Putt gebruikt een metafoor om het belang van goede afspraken te onderstrepen: De bijlagen zijn de containers, zij vertegenwoordigen de waarde en goederen. Maar het geheel moet wel in de overeenkomst, het schip, passen. Het schip zorgt ervoor dat alles veilig op de bestemming komt. In de regel hebben de professionals wel drie maanden nodig om het raamwerk in bijlagen te regelen. Het is een scenario dat je moet volgen. Daarbij gaat het niet alleen om de dienstverlening, maar ook bijvoorbeeld om de pensioenregeling van het personeel dat wordt overgenomen. Organiseer je dat voorwerk niet goed, dan kom je verderop in het proces geheid in de problemen. Sneller, beter en vooral goedkoper, dat was vier jaar geleden de drijfveer van PCM Uitgevers om de ICT grondig onder de loep te nemen en tot de strategische keuze van outsourcing te komen. Een praktijkvoorbeeld. Door Marianne Eman De uitgeverij kende door fusies en overnames een complexe ICT-omgeving met een rijke variatie aan systemen. Mede hierdoor was de dienstverlening weinig transparant en stegen de kosten jaar op jaar. Maarten Kleyn, Concern Informatiemanager: Toen duidelijk werd dat we onze ITdienstverlening zouden gaan uitbesteden, hebben we eerst gezorgd voor kostentransparantie en een goede beschrijving van onze diensten. Deze stappen zijn, samen met het inrichten van een demand-organisatie, randvoorwaardelijk voor een goed outsourcingstraject. Voorbereiding De voorbereiding die voorafging aan de outsourcing nam ruim een jaar in beslag. De performance-criteria waaraan bij uitbesteding moet worden voldaan, kwamen tot stand door het concretiseren van de afzonderlijke verwachtingen. Tevens werd gezocht naar leerervaringen. Kleyn: Het is een complexe en nog jonge markt, dus uiteindelijk leer je het meest van early adaptors. We zijn daarom eerst in gesprek gegaan met bedrijven die al eerder uitbesteedden en die ons daarover uitgebreid informeerden. Dit is meegenomen bij het opstellen van een request for information (RFI) die naar elf leveranciers is uitgegaan. Vervolgens hebben we vier partijen uitgenodigd voor een request for proposal (RFP). Twee daarvan sprongen eruit: IBM en Getronics PinkRoccade. Zij wisten techniek, personeel en financiën op de beste manier met elkaar te verbinden. Overeenkomst Bij de kostenonderhandelingen waren drie eisen leidend: lagere (minimaal marktconforme) prijzen, volledige kostentransparantie en een grote mate van flexibiliteit in het af te nemen volume. Uiteindelijk weet Getronics PinkRoccade de overeenkomst, die voor zes jaar geldt, in de zomer van 2003 in de wacht te slepen. Kleyn: Vanaf het tekenen van het contract zijn we in een recordsnelheid van twee maanden overgegaan. Dat lijkt misschien snel, maar we waren in de veronderstelling dat een voorbereiding nooit volledig af kan zijn. Bovendien waren de baten groot. Natuurlijk waren er ook nadelen aan een snelle overgang, met name op de gebieden van kennisoverdracht en communicatie. Resultaten Inmiddels bevindt PCM Uitgevers zich iets over de helft van de overeengekomen contracttermijn. Als het om doelen gaat ten aanzien van kostenverlaging en flexibiliteit, dan zijn we zonder meer tevreden. Ten aanzien van de kwaliteit hebben we een paar pijnlijke leerervaringen achter de rug. Het is inmiddels op niveau, maar het is ons niet gelukt álle valkuilen te ontwijken. Vooral het onderschatten van de complexiteit van de benodigde transformatie blijft een issue. Communicatie en een constructieve opstelling is doorslaggevend om deze zaken tot een goed einde te brengen. Het is en blijft mensenwerk, een cruciale relatie die je moet blijven managen, aldus Kleyn. De markt van ICT-outsourcing is een complexe markt waarin nog veel valt te leren. Maarten Kleyn adviseert bedrijven die outsourcing overwegen dan ook nadrukkelijk de dialoog aan te gaan met organisaties die hen voorgingen. Hoe verander ik mijn bedrijfscultuur net zo succesvol als Tolk- en Vertaalcentrum Nederland? Met Manpower Business Solutions, specialist in insourcing en outsourcing. Bel of ga naar

8 8 ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD Spreek de outsourcing taal Offshoring mogelijkheden De keuze voor de klant groeit In de outsourcing-branche wordt veel vakjargon gebruikt. De belangrijkste basisbegrippen: Outsourcing: het overbrengen van de uitvoering van diensten en processen naar een externe partij Insourcing: de 'andere kant' van outsourcing: het bedrijf dat het uitbesteedde deel van een organisatie overneemt, spreekt van 'insourcing' ofwel 'inbesteding' Nearshoring: het verplaatsen van diensten en processen naar nabijgelegen regio's, zoals Polen, Tsjechië of Spanje Offshoring: het verplaatsen van diensten en processen naar andere werelddelen. Doorgaans gaat het dan om lage lonenlanden, zoals China of India. Dit kan zowel in eigen beheer plaatsvinden (Captive Offshoring) of door een externe partij (Offshore Outsourcing) Rightshoring: het werk laten doen op 'de juiste plaats': de plaats waar dit het meest effectief gebeurt. Productiewerkzaamheden worden bijvoorbeeld in lage lonen landen gedaan, terwijl de kennisintensieve activiteiten dicht bij huis blijven. Multishoring: activiteiten van één bedrijf worden naar meerdere landen verplaatst Door Heidi Klijsen De landsgrenzen vervagen langzaam in de wereld van het outsourcen. Het draait niet alleen meer om een specifiek land, maar veel meer om het bedrijf en specifieke kennis en vaardigheden. Een ontwikkeling, waarbij ook Nederlandstalige offshore toekomst heeft. Door Marcel Vink Volgens Vidhya Sampath, hoofd marketing Benelux bij TCS, is de discussie over welk land geschikt is om te offshoren inmiddels al lang en breed achterhaald. Wij bieden bedrijven de kans zelf te bepalen waar ze hun project laten uitvoeren, legt ze uit. Al adviseren we daar als TCS uiteraard wel bij. De klant kan tegenwoordig bekijken welk bedrijf ze de beste kansen biedt. Wie is het meest flexibel? Eén op acht ICT-banen naar buitenland Uitstekend alternatief TCS maakt onderdeel uit van de Tata Group, een onderneming die in 1968 als eerste zijn ICT naar India bracht. Sampath: Met de komst van de nieuwe communicatietechnologie zijn onze kansen enorm vergroot. In de laatste tien à vijftien jaar hebben we veel ervaring opgebouwd in állerlei landen. Soms besluiten bedrijven het project niet in India, maar dichterbij huis te laten doen. Sampath: Dan kan ons ontwikkelcentrum in bijvoorbeeld Hongarije een uitstekend alternatief zijn. Suriname Voor Nederlandstalige bedrijven die zich met klantencontact bezighouden is vooral Suriname een land met prima mogelijkheden, zegt Jeroen ten Haave, directeur van Unamic, een dienstverlener op het gebied van customer contact en sales. Voor ITbedrijven ligt het anders, geeft hij het verschil aan. Daar komt meestal geen persoonlijk contact bij kijken. Dan maakt het niet zoveel uit welke De uitstroom van ICT-banen naar lagelonenlanden zet dit jaar onverminderd voort. Voor 2006 wordt een groei in de uitstroom van ICT-activiteiten naar lagelonenlanden van 44 procent verwacht ten opzichte van 2005 blijkt uit de ICT Barometer. Uit het onderzoek blijkt tevens dat het Nederlandse bedrijfsleven steeds minder ICT-ers aantrekt. Door het toenemende gebruik van externe ICT-ers, zullen vooral de grote bedrijven in de toekomst geen eigen ICTmedewerkers meer in dienst hebben. Het verplaatsen van diensten en processen naar andere werelddelen kan uitstekende kansen bieden. taal de werknemers in het andere land spreken. Bij ons is dat wel belangrijk. Onze medewerkers staan mensen telefonisch te woord, of sturen ze een . Dan biedt de taal een enorm voordeel. Surinamers zijn net als wij gewoon Nederlandstalig opgevoed. Gekwalificeerde werknemers Wij werken samen met de Universiteit van Suriname gevestigd in Paramaribo en hebben een pool met gekwalificeerde werknemers. Daar komt bij dat, niet onbelangrijk, we een competitieve tariefstelling hebben. Dertig tot veertig procent goedkoper dan in Nederland, vertelt Ten Haave. Hij verwacht niet dat door deze ontwikkeling een hoge werkloosheid in Nederland ontstaat. Het aantal arbeidsplaatsen is natuurlijk niet onbeperkt. Suriname is volgens hem het beste en eigenlijk ook het enige - alternatief voor Nederlandstalige offshore. Via onze communicatiemethodes moet een goed, persoonlijk contact in de eigen taal mogelijk zijn. En dat kan prima in Suriname. ICT-sabotage kost Rijk honderden miljoenen Het Rijk heeft de afgelopen vijftien jaar honderden miljoenen euro's weggegooid aan ICT-projecten voor de overheid en de zorg, omdat ambtenaren deze projecten stelselmatig saboteerden. Dat meldt De Telegraaf naar aanleiding van een rapport van PvdA-Tweede Kamerleden Anja Timmer en Martijn van Dam. De schade is volgens de parlementariërs nog groter als de honderden miljoenen erbij worden opgeteld die de overheid had kunnen besparen als ze ICT voortvarender had toegepast. Ook is veel geld geïnvesteerd in projecten waar nooit wat uit is gekomen. AANGENAAM Ordina is specialist: - in Application Outsourcing en Business Proces Outsourcing - in passende sourcingsoplossingen - in het opnemen van personeel in het Ordina-bedrijf - in Nederland - in het tevreden krijgen en houden van haar opdrachtgevers Ordina ziet de (out)sourcingmarkt als groeimarkt en maakt daarin keuzes: - wel business-gerelateerde sourcing, zoals Application outsourcing en BPO - geen infra-, desktop- en netwerk-sourcing Ordina investeert: - in branche-specifieke oplossingen en kennis - in haar personeel middels opleiding en begeleiding - in haar processen om klanten flexibiliteit, continuïteit en efficiëntievoordeel te kunnen blijven bieden Ordina heeft ruim 30 jaar ervaring in: - outsourcing - bedrijfsovernames - tevreden medewerkers - tevreden aandeelhouders. Nadere informatie, Peter Berg Ordina werkt met meer dan mensen binnen de Nederlandse en Belgische markt aan de verbetering van bedrijfsprocessen. Wij doen dit door te adviseren, ondersteunende applicaties te ontwikkelen of door complete processen, inclusief ICT, over te nemen. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Midkap Index.

9 ADVERTENTIEBIJLAGE BIJ NRC HANDELSBLAD 9 Filippijnen en Zuid-Afrika als alternatief Bedrijfsleven zoekt alternatieven steeds verder van huis De outsourcemarkt is meer in beweging dan in voorgaande jaren, toen de keuze zich vooral beperkte tot India en China. Nieuwe mogelijkheden bieden zich aan in opkomende economieën. Door Marcel Vink China trekt al jaren veel werk vanuit Europa naar zich toe. Het land heeft een haast onuitputtelijke bron aan arbeidskrachten. Datzelfde geldt voor India, waar vooral in de ITbranche bedrijven staan te trappelen om aan de slag te gaan voor westerse ondernemingen. Maar de markt verschuift. Niet heel snel, maar toch. Landen als Korea, Filippijnen en Vietnam kloppen aan de deur. Spaanstalig Volgens Vidhya Sampath van Tata Consultancy Service (TCS) bieden de landen ieder hun eigen voordelen. Ik ken de landen niet voor stuk voor stuk, want bij TCS kijken we minder naar landen en meer naar bedrijven. Korea en China hebben bijvoorbeeld een duidelijke link met Japan, waar wij ook zitten. Dat kan goede mogelijkheden bieden. Een land als de Filippijnen heeft het voordeel dat er ook Spaans wordt gesproken. Daarmee is Filippijnen interessant voor Spaanstalige ondernemingen die willen offshoren. Interessant ook voor Latijns-Amerika. Net als andere landen willen deze bevolkingsgroepen graag gebruikmaken van de groeimarkt. Tijdverschil Voor grote softwarematige projecten biedt India nog steeds de meeste mogelijkheden. Vooral kwantitatief is het land onklopbaar. Maar voor de wat kleinere projecten, die snel in gang moeten worden gezet, of die om gespecialiseerd personeel vragen, is ook Zuid-Afrika een prima alternatief, stelt Robert Harreman, directeur van het Nederlandse consultancybedrijf Yellowtail. Ik snap niet dat niet veel meer Nederlandse partijen naar dit land kijken, zegt hij. Het lijkt mij een heel logische keuze. Zuid-Afrika heeft veel voordelen ten opzichte van een land als India. Zoals taal, cultuur, en tijdszone. Veel Zuid-Afrikanen met wie wij werken begrijpen Nederlands. Ze snappen documentatie, kunnen een scherm lezen. Dat geldt niet voor iedereen, maar voor ongeveer de helft wel. Daarbij is de cultuur gelijk aan die van bijvoorbeeld Australiërs, dat werkt ook goed. Tijdsverschil is er bovendien niet, met alle voordelen die daarbij komen kijken. Levensloopregeling Een mooi voorbeeld vindt Harreman de nieuwe levensloopregeling, die vorig jaar is ingevoerd. De software van veel financiële instellingen moest daar op worden aangepast. Wij kwamen als een van de eersten met een goede oplossing, dankzij onze mensen in Zuid-Afrika. Ze werken méér op tijd dan in Nederland het geval is, heb ik gemerkt. Ze begrijpen onze wereld ook goed. Weten wat een hypotheek is, wat een levensverzekering is. Daar heeft de gemiddelde Indiase IT-er nog nooit van gehoord. Toch is Zuid-Afrika niet het walhalla voor iedereen. Als je een groot software-migratieproject wilt opzetten, waar veel mensen voor nodig zijn, dan zeg ik: ga naar India. Zuid-Afrika is voor niches, daar zijn geen tienduizenden softwareontwikkelaars, meent Harreman. Het land is niet geschikt voor grootschalige outsourcing door partijen als ABN AMRO. Maar wél als je bijvoorbeeld een hoge kwaliteit softwareontwikkeling in korte tijd wilt hebben. Er is goede interactie, goede feedback. De mensen daar zitten op hetzelfde denk- en werkniveau als in Nederland. Nearshoring: Informeler en persoonlijker India en China zijn nog steeds de koplopers als het gaat om offshoring. Maar nearshoring, uitbesteding in de regio, biedt een goed alternatief. Hebben landen als Tsjechië, Roemenië, Servië en Hongarije de toekomst? Door Marcel Vink Bernhard van Oranje CEO/founder bij Levi9, een global sourcing company ziet veel voordelen in nearshoring. Hij is van mening dat het verre oosten voor veel ondernemingen helemaal niet het beloofde paradijs is. Voor veel mensen zijn China en India een ver-van-mijn-bed-show. De personeelskosten in Oost- Europa zijn hoger dan de meeste Aziatische landen, maar lager dan de West- Europese. Cultuurverschil De meeste Oost-Europese landen zijn in een paar uur te bevliegen. Bovendien blijf je in dezelfde tijdzone én is het cultuurverschil kleiner. Oost- en West- Europa is nog steeds allebei Europa. In Roemenië spreken ze verder goed Frans, in Hongarije goed Duits. In alle Oost-Europese landen wordt redelijk Engels gesproken. Maar desondanks zijn we voorstander van Nederlandstalige contactpersonen. Het verloop van personeel is verder vaak veel lager in het voormalige Oostblok. Als je met vijf of zes man in een team zit, en er vallen er twee weg, heeft dat een enorme impact. Als je IT gaat outsourcen is dat wel op te vangen, dat is een eenvoudig proces. Maar bij de bouw van een applicatie heb je meer creativiteit nodig. Dan maken de lokale werknemers deel uit van het team, moeten ze zich meer inleven. Het is niet een kwestie van een dik boek met de precieze werkwijze over de schutting gooien. Zo werkt het niet. Dichtbij en Europees Een ander voordeel is dat een direct contact met de mensen beter mogelijk is, zo meent Mihai Preda van Rotterdamse Slag. Je hebt meer te vertellen. Het contact is in Roemenië informeler, persoonlijker. De mensen zijn creatief, ze kunnen en wíllen meedenken en zijn ook nog eens gewoon goed in ICT. Dat komt ten goede aan het innovatieve karakter van programmeren. Vooral voor bedrijven die tien tot twintig externe werknemers nodig hebben, is een land als Roemenië volgens Preda altijd interessanter. Dichterbij, makkelijker en Europees. Daarbij speelt de toenemende concurrentie Oost-Europa in de kaart: Veel mensen denken dat Oost-Europa duurder is, maar dat is een misverstand. Als bedrijven dus puur om het kostenaspect voor India kiezen, begrijp ik dat niet. Daarbij is de jacht op goede mensen in het verre Oosten al een tijdje geopend. De beschikbaarheid van mensen begint in India een probleem te worden, beweert Van Oranje. Personeelsverlopen van twintig procent zijn daar geen uitzondering. In Oost-Europa is het vaak minder dan vijf procent. COLLABORATIVE BUSINESS EXPERIENCE BUSINESS SAMEN. Hoe één woord het verschil maakt. Het transformeren van een organisatie is altijd uitdagend, of het nu gaat om grote of kleine veranderingen. Onze ervaring is dat de kans op succes aanzienlijk toeneemt door intensieve samenwerking. Bijvoorbeeld door samen meetbare doelstellingen vast te stellen, haalbare planningen te maken en gezamenlijke teams te vormen. Maar zeker ook door samen de risico s in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen. Ervaar hoe samenspel uw organisatie mobiliseert en innoveert, meer waarde en groei creëert en tot snellere resultaten leidt. En ook waarom die resultaten tastbaar en duurzaam zijn. Of u nu een nieuwe strategie kiest, uw organisatiemodel aanpast, uw IT-architectuur klaarmaakt voor de toekomst of uitbesteding overweegt: als u bij een transformatie met ons samenwerkt, voegt u daaraan de motivatie en betrokkenheid toe van meer dan professionals wereldwijd die hun expertise in uiteenlopende branches als vanzelfsprekend met u delen. Samen. Eén woord dat het verschil aangeeft tussen business as usual en de unieke benadering van Capgemini: de Collaborative Business Experience. Let s create a Collaborative Business Experience - together.

ADVERTENTIEBIJLAGE OUTSOURCING UW GIDS VOOR HET SUCCESVOL UITBESTEDEN VAN BEDRIJFSONDERDELEN VEILIGHEID PERSOONSGEGEVENS

ADVERTENTIEBIJLAGE OUTSOURCING UW GIDS VOOR HET SUCCESVOL UITBESTEDEN VAN BEDRIJFSONDERDELEN VEILIGHEID PERSOONSGEGEVENS ADVERTENTIEBIJLAGE OUTSOURCING UW GIDS VOOR HET SUCCESVOL UITBESTEDEN VAN BEDRIJFSONDERDELEN Deze themabijlage is onafhankelijk ontwikkeld, geproduceerd en uitgegeven door Mediaplanet Publishing House

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Leverancier én klant bepalen samen succes outsourcing. Gevestigde leveranciers moeten flink aan de bak

Leverancier én klant bepalen samen succes outsourcing. Gevestigde leveranciers moeten flink aan de bak Leverancier én klant bepalen samen succes outsourcing Gevestigde leveranciers moeten flink aan de bak Acht tips voor succesvolle outsourcingscontracten Inclusief 11 bedrijfspresentaties Eekhoorns vergeten

Nadere informatie

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing De weg naar operational excellence december 2011 Bekijk onze

Nadere informatie

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar OUTSOURCING FEBRUARI 2008 HET HOE EN WAAROM VAN EFFICIËNT UITBESTEDEN CALL- EN CONTACTCENTERS FACILITY MANAGMENT IT OUTSOURCING TRANSPORT & LOGISTIC Outsourcen van call- en contactcenters is niet on- Het

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT strategic sourcing www.ictmedia.nl www.it-executive.nl

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Vooruitdenken is de crux bij regie

Vooruitdenken is de crux bij regie Outsource Magazine THEMA Regie Vooruitdenken is de crux bij regie Irma Jepma en Willemien Fokkens, VGZ December 2013 Jaargang 8 Regie nieuwe stijl Kwaliteit bij uitbesteding Special: de outsourcingsadviseur

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

outsourcing Hoe doen de Belgische spelers het? Uitbesteden bestaat al 100 jaar Outsourcen wel of niet voor uw organisatie?

outsourcing Hoe doen de Belgische spelers het? Uitbesteden bestaat al 100 jaar Outsourcen wel of niet voor uw organisatie? Alexander Hübert / istockphoto Hoe doen de Belgische spelers het? een krant geproduceerd door mediaplanet Uitbesteden bestaat al 100 jaar outsourcing april 2009 6 STAPPEN Voor succesvol uitbesteden Investeren

Nadere informatie

E-business. december 2008

E-business. december 2008 december 2008 E-business Schaalbaarheid als wondermiddel Implementeren is science Beveiligingstechnologie Datacenter kan véél groener ERP is al bijna weer een verouderd begrip. SOA nam het roer over en

Nadere informatie

Innovatie. in de harde praktijk. Innovatie THEMA. Dialoog Rob de Haas en Gerko Baarslag. Kennismanagement en offshoring Diner Show. Outsource Magazine

Innovatie. in de harde praktijk. Innovatie THEMA. Dialoog Rob de Haas en Gerko Baarslag. Kennismanagement en offshoring Diner Show. Outsource Magazine Outsource Magazine THEMA Innovatie Innovatie in de harde praktijk Dialoog Rob de Haas en Gerko Baarslag Februari 2011 Jaargang 6 Succesfactoren voor innovatie Kennismanagement en offshoring Outsource Magazine

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

sap Leasing bij Amstel Lease

sap Leasing bij Amstel Lease Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine augustus 2010 jaargang 14 nummer 3 www.vnsg.nl Unibail-Rodamco beheert nieuwe werkelijkheid met solution manager Pagina 24 sap Leasing bij Amstel Lease

Nadere informatie

TALENT. Carrièrespecial. Pagina 7. systeembeheer development outsourcing

TALENT. Carrièrespecial. Pagina 7. systeembeheer development outsourcing februari 2008 TALENT Carrièrespecial Onvoorziene talenten komen tot uiting Pagina 4 Corporate branding is de nieuwe trend Pagina 7 Op veel vakgebieden vraag naar consultancy Pagina 8 Vrijheid of zekerheid?

Nadere informatie

Outsource Magazine. jaarboek

Outsource Magazine. jaarboek Outsource Magazine jaarboek 2012 Outsource C-level sourcingsmanagers die het afgelopen jaar op de cover van Outsource Magazine stonden: v.l.n.r. Bert Heskes (manager Informatiemanagement Arbo Unie), Eric

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT strategic sourcing www.ictmedia.nl www.it-executive.nl

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Outsourcing van IT - Management guide Other publications by Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) specializes in titles on Best Practices, methods and standards within IT and business management.

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

ProRail realiseert wendbaarheid en concurrentie

ProRail realiseert wendbaarheid en concurrentie Outsource Magazine THEMA Sourcing & innovatie ProRail realiseert wendbaarheid en concurrentie Kees Bronner, general manager IT & business, ProRail April 2013 Jaargang 8 Open innovatie is de volgende stap

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

9 Outsourcing. Robert-Jan van Leeuwen Endemol vernieuwde bedrijfsapplicaties. Offshoring-expert Paul Tjia: Drempelvrees niet per se slecht

9 Outsourcing. Robert-Jan van Leeuwen Endemol vernieuwde bedrijfsapplicaties. Offshoring-expert Paul Tjia: Drempelvrees niet per se slecht maart 2009 jaargang 2 nummer 9 9 Outsourcing Robert-Jan van Leeuwen Endemol vernieuwde bedrijfsapplicaties Offshoring-expert Paul Tjia: Drempelvrees niet per se slecht Crowdsourcing, multisourcing en offshoring

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT. Regie over softwarekwaliteit. Veranderbestendige governance

Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT. Regie over softwarekwaliteit. Veranderbestendige governance September 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 4 Programma s & projecten Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT Regie over softwarekwaliteit Veranderbestendige governance cio of

Nadere informatie