be.international VBO FORUM FEB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "be.international VBO FORUM FEB 17.09.2012 www.beinternational.be"

Transcriptie

1 be.international VBO FORUM FEB

2

3 be.international VBO FORUM FEB

4 Woord vooraf Daniel Rys Daniel Rys Pieter TIMMERMANS Pierre Alain DE SMEDT Het vizier internationaal uitbreiden Beste, Door deel te nemen aan ons VBO-Forum be.international getuigt u van een internationale visie en van het feit dat u beseft dat de internationale handel voor de Belgische ondernemingen een enorm economisch potentieel biedt. Wanneer u door deze conferentiebrochure bladert, zal u merken dat internationaal zakendoen niet langer een vrijblijvende opportuniteit is voor veel ondernemers, maar een onomkeerbare voorwaarde voor bedrijven die consistent willen groeien. Die kennis zou tot gevolg moeten hebben dat elke onderneming, van klein tot groot, een duidelijke visie uitbouwt over het internationaliseren van haar bedrijfsactiviteiten. De stap naar het buitenland is echter niet vanzelfsprekend. Ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt op maat van de onderneming, vaak rekening houdend met de sectorspecifi citeit, opportuniteiten en risico s. Hierbij speelt de uitwisseling tussen ondernemers van informatie, ervaringen en contacten een sleutelrol voor het welslagen. Vandaar het belang van een Forum zoals Be international. Internationaliseren stimuleert productiviteit De openheid van de Belgische economie en de cruciale strategische ligging zijn fundamenten van de welvaart in ons land. Enkele decennia terug kwamen de multinationale ondernemingen zich graag vestigen in België, met gunstige spillover -effecten voor onze gehele economie. Vandaag de dag is de uitdaging om buitenlandse ondernemingen en investeerders aan te trekken heel wat groter. Het behoud van de economische activiteiten in België lijkt immers een grotere prioriteit geworden dan het aantrekken van nieuwe spelers. Andere landen en continenten mengen zich in de strijd. Ze beschikken over specifi eke troeven, zoals meer grondstoffen of een grotere interne afzetmarkt. Dat neemt niet weg dat België voluit de kaart moet blijven trekken van de bedrijfsvriendelijke gastheer en dat de beleidsmakers zich moeten blijven inspannen om het ondernemingsklimaat in België aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. Ook de Belgische bedrijven moeten hun rol spelen. Het is aan hen om nieuwe bronnen van groei aan te boren om zo banen te creëren en de economische welvaart te waarborgen. De ruimte is er bewijzen de cijfers: nog geen 4% van de Belgische ondernemingen neemt het geheel van de exportactiviteiten voor zijn rekening. Internationaal ondernemen mag dan wel een uitdagende evidentie of een economische noodzaak zijn, voor nog te veel ondernemingen blijft het braakliggend terrein. Vreemd, want belangrijke buitenlandse markten met sterke groeicijfers of een sterk groeipotentieel bieden aanzienlijke mogelijkheden. Bovendien blijkt dat hoe actiever een onderneming is op de internationale markten, hoe groter en productiever ze is. 4 be international - VBO FORUM FEB

5 Pad effenen voor nieuwe (kmo)exporteurs Zoomen we in op de Belgische exportbedrijven, dan stellen we een sterke concentratie vast, waarbij de top 10% van de exportbedrijven liefst 85% van de uitvoer realiseert. Het zijn in hoofdzaak de multinationals die de bestaande exportactiviteiten op hun conto schrijven. De nieuwe exportactiviteiten worden vooral gerealiseerd door kmo s, die internationaal almaar actiever worden. Toch botsen de kmo s nog altijd op specifi eke obstakels die hen de toegang tot de wereldmarkt bemoeilijken, niet in het minst tijdens hun zoektocht naar marktinformatie, potentiële klanten en waardevolle partners. België en Europa moeten meer nog dan vandaag al gebeurt, het pad effenen voor deze nieuwe exporteurs. Er is nood aan een strategie om het internationaliseringsproces te stimuleren, met het oog op de economische groei in het kielzog ervan. Gezien de groeivertraging en het verlies aan marktaandeel van ons land moet de relance van de economische expansie een prioriteit blijven. Zeker in een kleine economie als die van België, waar de internationale handel een essentiële motor van groei en van jobcreatie is. Het spreekt voor zich dat internationale handelsmissies, met hun doeltreffendheid en voorbeeldige resultaten, van levensbelang zijn voor onze economie. Zoeken naar nieuwe en groeiende markten Uiteraard blijven de activiteiten van veel ondernemingen inherent lokaal van aard. Niet-exportgerichte sectoren handhaven volkomen terecht een binnenlandse visie. Bovendien wordt een gerichte import van goederen en diensten almaar belangrijker voor veel lokale ondernemers. Maar binnen sectoren met innovatieve productiemethoden of creatieve bedrijfstakken is het de uitdaging om te zoeken naar nieuwe en groeiende markten, meer exportinkomsten en verbetering van de productiviteit. Elke onderneming moet zelf haar meest geschikte strategie bepalen: export, directe investeringen in het buitenland, samenwerking met buitenlandse partners, rekening houdend met het fundamentele onderscheid tussen de internationale handel van producten en diensten. Ook de visie, de mentaliteit en de internationale vaardigheden binnen de onderneming zijn bepalend voor het succes. Op dit Forum wil het VBO al de bovenstaande facetten van internationaal ondernemen aan bod brengen en vertalen naar praktische aanbevelingen voor de bedrijfswereld en de verschillende beleidsniveaus. Op die manier willen we helpen om de grenzen van het ondernemerschap te verleggen. We zijn ervan overtuigd dat deze unieke bijeenkomst met ervaren ondernemers uit België een inspiratiebron zal zijn voor alle deelnemers. Wat belet ons immers om opnieuw een fi ere exportnatie te worden? Het VBO is overtuigd van het belang van het Forum om u, ondernemer, te informeren, te motiveren en te ondersteunen bij de uitbouw van uw internationaal businessmodel. Daarom ons motto: Be international! Wij wensen u veel leesplezier! Met vriendelijke groeten, Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder VBO Pierre Alain De Smedt Voorzitter VBO be international - VBO FORUM FEB 5

6 EDENRED EEN UNIVERSUM VAN OPLOSSINGEN Edenred, uitvinder van Ticket Restaurant en wereldleider in voorafbetaalde diensten aan bedrijven, ontwikkelt en levert oplossingen die het leven van werknemers vergemakkelijken en de doeltreffendheid van organisaties verbeteren. De oplossingen voorgesteld door Edenred garanderen dat de fondsen toegekend door bedrijven worden aangewend voor specifiek gebruik. Edenred ondersteunt eveneens openbare instanties bij het beheer van hun sociale programma s. Meer 6 be informatie international - VBO FORUM op FEB

7 Leeswijzer Internationalisering is cruciaal voor groei van bedrijven. Misschien zelfs nog belangrijker dan innovatie? Claire Tillekaerts (CEO, Flanders Investment & Trade) Wat vindt u in deze conferentiebrochure? Deze brochure wil de lezer inspireren en bijstaan bij zijn plannen om internationaal te ondernemen. Ze is een mix van theoretisch onderbouwde stellingen en aanbevelingen, aangevuld met praktische getuigenissen en nuttige, leerrijke informatie. Ze weerspiegelt de vele facetten van internationaal ondernemen, die ruimschoots aan bod komen tijdens het VBO Forum be.international op 17 september In het eerste deel van de brochure focussen we op de resultaten van de studie International Business for Belgium, uitgevoerd door de professoren Carine Peeters (Solvay-ULB) en Leo Sleuwaegen (Vlerick- KULeuven). Beiden verdiepen zich in de rijke variatie van mogelijkheden tot internationaal ondernemen binnen de Belgische context. Bijzondere aandacht gaat naar de trends in offshoring van diensten en naar de risico s en voordelen verbonden aan zo n strategie. Maar de echte meerwaarde van de studie ligt in de concrete aanbevelingen die het expertsduo de ondernemers en het beleid aanreikt. In een tweede deel analyseert het VBO het belang van de internationale handel voor de Belgische concurrentiekracht. Hoe positioneert België zich op een globale schaal? Welke lessen kunnen worden getrokken uit de groeivertraging en het verlies van marktaandeel van ons land? Het VBO stelt een aantal bouwstenen voor om de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen te versterken. Dwars doorheen de brochure laten we ondernemers en ervaringsdeskundigen getuigen over hun visie over en praktijkervaring met internationaal zakendoen. Soms volstaat een gebalde quote om de essentie van hun boodschap weer te geven. Maar in acht uitgebreide cases laten we evenveel Belgische bedrijven uitgebreid aan het woord over hun internationale knowhow. Die jarenlange ervaring confronteren we met het jonge enthousiasme van vier studententeams die met hun businessplan meedingen naar de Go Business Award (p. 72). België mag dan wel een exportland bij uitstek zijn, het vormingsaanbod voor kaderleden die in hun bedrijf verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van activiteiten in het buitenland, is beperkt. Hoe het recent opgerichte International Business Institute die nood lenigt, leest u op p. 66. Uitermate handig en nuttig ten slotte zijn de contactgegevens van de meer dan 70 CEO s die op ons Forum een table talk leiden (p. 12). Net als de pagina s met praktische adressen van instellingen en organisaties die u kunnen steunen bij het succes uw internationale ambities (p. 81). be international - VBO FORUM FEB 7

8 Inhoud Woord vooraf 04 Het vizier internationaal uitbreiden Leeswijzer 07 Wat vindt u in deze conferentiebrochure? CASE FRANCO DRAGONE ENTERTAINMENT GROUP 10 Overstijg voortdurend jezelf CEO s rond de tafel 12 Table Talks met 71 captains of industry CASE KYOTOenergy 16 Groeien door eliminatie en partnerships Studie International Business Door dr. Leo Sleuwaegen (Vlerick Mananagement School) & dr. Carine Peeters (Solvay Brussels School of Economics and Management) België in de nieuwe wereldeconomie: Internationalisering // België verliest marktaandeel in wereldexportmarkten 21 2// Invoer van goederen en diensten in België: twee snelheden 33 CASE LANO 50 Intercontinentale nichespeler worden was een must VBO-analyse 52 Nood aan een competitiviteitsplan Door Geert Vancronenburg, chief economist van het VBO 8 be international - VBO FORUM FEB

9 Door de opwaardering van de yuan en de infl atie werd China de voorbije jaren minder competitief als sourcingland voor onze sector van bedrukt textiel. John Rollier (CEO, FYBO Group) CASE MITHRA PHARMACEUTICALS 64 Met respect lokaal integreren International Business Institute 66 Internationaal ondernemen kun je leren CASE ORFIT INDUSTRIES 70 Ik zie geen grenzen Go Business Award 72 Jong businessgeweld met sterke ideeën. Klaar om de wereld te veroveren CASE ELECTRAWINDS 78 Eerst verkennen, daarna diversifi ëren Survival Kit 81 Het buitenland is groter dan het binnenland CASE CES GROUP % made in America CASE BNP PARIBAS FORTIS 90 De belangrijkste risicofactor is de tegenpartij be international - VBO FORUM FEB 9

10 Case FRANCO DRAGONE ENTERTAINMENT GROUP Simon Pieret CEO Franco Dragone Entertainment Group Overstijg voortdurend jezelf Franco Dragone Entertainment Group heeft als missie het ontwerp, de productie en regie van shows die artistieke hoogstandjes met technologisch meesterschap combineren, en waarin alle disciplines van de podiumkunsten aan bod komen. Oprichter Franco Dragone laat geen twijfel bestaan over zijn ambitie: de meest ongelofelijke shows ter wereld creëren. Vandaag rekent de internationale spektakel- en eventproducent onder meer Lawrence Ho, Voorzitter en CEO van Melco (Macao), Wang Jianling, Voorzitter van de Dalian Wanda Group (marktleider in bouw en luxehotellerie in China), Steve Wynn (Las Vegas), Disney, Céline Dion, Britney Spears, DreamWorks Animation tot zijn klanten en genoten wereldwijd reeds meer dan 75 miljoen mensen van hun indrukwekkende shows. Het cultiveren van zijn unieke knowhow is een van de voornaamste pijlers voor het duurzaam internationaal succesverhaal van de groep. Wie Franco Dragone Entertainment Group zegt, kan niet voorbij zijn gelijknamige stichter en bezieler. Als zoon van een Italiaanse immigrant trekt hij na jaren van theaterwerk in België naar Quebec waar hij begin jaren tachtig les geeft aan de circusschool van Montréal. Hij ontmoet er Guy Laliberté die net Cirque du Soleil uit de grond heeft gestampt. Het klikt meteen en Dragone tekent tussen 1985 en 1999 voor liefst 10 shows van het wereldberoemde circusspektakel. In 2000 keert hij terug naar België om in La Louvière de internationale eventproducent Franco Dragone Entertainment Group te starten. Vandaag staat de groep onder leiding van CEO Simon Pieret, die als geen ander de magie beheerst om kunst en creatie te koppelen aan doordachte businessstrategie en fi nanciële groei. Onze slaagkansen proberen we optimaal te verzekeren door onze partners dagelijks(!) te ondersteunen en te begeleiden. Door de aard van haar diensten is onze groep een natuurlijke born global. De shows die we produceren, worden vooral verkocht aan hotelketens, vastgoed- of vrijetijdsgroepen. De budgetten zijn aanzienlijk en bovenop de productie van de show zijn grote investeringen in onthaalstructuur nodig om de zalen uit te rusten met de meest geavanceerde technologie. De globalisering van de economie maakt dat die potentiële investeerders vooral in Azië en het Midden-Oosten en in de opkomende landen te vinden zijn. 10 be international - VBO FORUM FEB

11 Wie niet gedreven wordt door de ambitie om de wereld te veranderen, zal niets bereiken. Kleine stapjes zijn onmogelijk. Franco Dragone (bezieler en stichter van de gelijknamige eventproducent) Nieuwsgierigheid cultiveren Operationeel vertaalt de internationale scoop van de groep zich in eenvoudige dienstverleningscontracten tot de oprichting van een dochteronderneming die zich toelegt op de productie van de show, of zelfs de oprichting van een joint venture met de eindklant. De keuze hangt af van de feitelijke omstandigheden en het verloop van de onderhandelingen. Maar ik merk dat de trend evolueert naar de oprichting van rechtspersonen (dochteronderneming of joint venture) en dat ons aanbod uitgroeit tot dat van een echte integrator van alle diensten met betrekking tot de productie en exploitatie van shows. Dat sluit wonderwel aan bij onze middellangetermijnstrategie om het merk Franco Dragone op een duurzame wijze te integreren in de wereld. Om internationaal succesvol te zijn, moet de ondernemer zichzelf voortdurend opnieuw in vraag stellen en zijn nieuwsgierigheid cultiveren om de lokale zeden en gewoonten beter te begrijpen en te beheersen. Het spreekt vanzelf dat fl exibiliteit, pragmatisme, aanpassingsvermogen en respect voor de partners, klanten en eindgebruikers fundamenteel zijn. Onze slaagkansen proberen we optimaal te verzekeren door onze partners dagelijks(!) te ondersteunen en te begeleiden. Tips & tricks? Pieret hoeft niet lang na te denken: Eerst luisteren, dan doen. Probeer te begrijpen door blijk te geven van nederigheid. Wees nieuwsgierig. Omring je met specialisten en experts. Laat je respecteren en stel je partners en klanten gerust. Franco Dragone Entertainment Group FRANCO DRAGONE ENTERTAINMENT GROUP Event, spektakel en entertainment Actief in 5 landen: België, Zwitserland, Canada, Nevada en Macau (China) Omzet 2011: 30 miljoen euro Sterke buitenlandse markten vandaag en morgen: China, Midden-Oosten, BRIC-landen be international - VBO FORUM FEB 11

12 CEO s rond de tafel Table Talks met 71 captains of industry Liefst 71 captains of industry getuigden op het Forum over hun ervaringen en de internationale weg die zij hebben afgelegd. Deze Table Talks vormden een uitgelezen moment om meningen te delen en waardevolle kennis te verzamelen. Wie allemaal een tafel leidde, vindt u hieronder. Charles Beauduin Chief Executive Offi cer MICHEL VAN DE WIELE Manu Brehmen Tax Partner DELOITTE BELGIUM GDF SUEZ Steven Cuypers Chief Executive Offi cer ORFIT INDUSTRIES sonicangel Bart Becks Founder & CEO SONICANGEL & ANGEL.ME Chris Buyse Chief Financial Offi cer THROMBOGENICS Alain De Cat Managing Director- Chief Executive Offi cer SIEMENS LIMITED NIGERIA GDF SUEZ Dirk Beeuwsaert Executive Vice President GDF SUEZ Beckaert Paul Buysse Voorzitter van de raad van bestuur BEKAERT Yvan De Cock Head of Corporate & Public Bank Belgium BNP PARIBAS FORTIS DEME Alain Bernard Chief Executive Offi cer DEME Anette Böhm Chief Human Resources Offi cer SD WORX Maxime Boulvain Chief Executive Offi cer AUTOMATIC SYSTEMS Soudal Deloitte VKWLimburg Luc Cardinaels Voorzitter VKW LIMBURG André Claes Tax Partner DELOITTE BELGIUM Dirk Coorevits Algemeen directeur SOUDAL De Nul Deloitte Wouter De Geest Gedelegeerd bestuurder BASF ANTWERPEN Rik De Nolf Afgevaardigd bestuurder ROULARTA MEDIA GROUP Jan Pieter De Nul Chief Executive Offi cer ONDERNEMINGEN JAN DE NUL René Branders Chief Executive Offi cer FIB BELGIUM Cottyn Marc Cottyn Stichtend vennoot en bestuurder COTTYN Bart De Smet Chief Executive Offi cer AGEAS 12 be international - VBO FORUM FEB

13 Deceuninck Tom Debusschere Chief Executive Offi cer DECEUNINCK Jacques Evrard Managing Director BRUSSELS INVEST & EXPORT Eric Lauwers Business Unit President BENEFRALUX AB INBEV BELGIUM Koen Dejonckheere Chief Executive Offi cer GIMV François Fornieri Chief Executive Offi cer MITHRA PHARMACEUTICALS & UTERON Brice Le Blévennec Chief Visionary Offi cer EMAKINA Wim Dejonghe Global Managing Partner ALLEN & OVERY Bernard Gilliot Executive Vice President Strategy & Marketing TRACTEBEL ENGINEERING Thomas Leysen Voorzitter KBC GROUP/UMICORE Bernard Delvaux Gedelegeerd bestuurder SONACA Dominique Godin Managing Director TRAITEX Michel Lorge Adjunct algemeen directeur UNICEF BELGIUM Jean-Pierre Delwart Afgevaardigd bestuurder EUROGENTEC Michel Hanson General Manager FABRICOM International Operations & President FABRICOM Oil, Gas & Power Marcel Miller Voorzitter & Gedelegeerd bestuurder ALSTOM BELGIUM Hein Deprez Chairman of the Board of Directors UNIVEG BNP Paribas Fortis Jean-François Heris Voorzitter & Chief Executive Offi cer AGC GLASS EUROPE Yves Noël Voorzitter NMC Roch Doliveux Chief Executive Offi cer UCB BNP Paribas Fortis Max Jadot Chief Executive Offi cer, Chairman of the Executive Board BNP PARIBAS FORTIS Herman Paridaens Onafhankelijk bestuurder in diverse kmo s PARDIA Jos Donvil Chief Executive Offi cer KPN GROUP BELGIUM BNP Paribas Fortis Thierry Josz Global Head of Global Trade Solutions BNP PARIBAS FORTIS Remo Pellichero Voorzitter van de raad van bestuur SABCA Sabine Everaet Chief Information Offi cer COCA-COLA SERVICES Francis Lambilliotte Chief Executive Offi cer HAMON THERMAL EUROPE Jean-Max Pratx Chief Executive Offi cer THALES ALENIA SPACE ETCA be international - VBO FORUM FEB 13

14 experience is our capital - VBO FORUM FEB

15 CEO s rond de tafel Nathalie Renaudin Public Affairs Director EDENRED Philippe Suinen Algemeen bestuurder AWEX Pol Vanbiervliet Managing Director CISCO Martine Reynaers Chief Executive Offi cer REYNAERS ALUMINIUM Dirk Terweduwe Chief Executive Offi cer Nationale Delcrederedienst- ONDD Rik Vanpeteghem Chief Executive Offi cer DELOITTE BELGIUM Christian Salez Chief Executive Offi cer DELVAUX Johnny Thijs Gedelegeerd bestuurder BPOST Luc Vansteenkiste Vicevoorzitter RECTICEL Wim Sarens Chief Executive Offi cer SARENS Claire Tillekaerts Chief Executive Offi cer FLANDERS INVESTMENT & TRADE Philippe Vlerick Chief Executive Offi cer VLERICK GROUP Nicolas Saverys Chief Executive Offi cer EXMAR Bart Turtelboom Portfolio Manager, Co-Head of Emerging Markets GLG PARTNERS LP Vyncke Energietechniek Peter Vyncke Chief Executive Offi cer VYNCKE Jean Schréder Voorzitter van de raad van bestuur SCHREDER Jan Valcke Afgevaardigd bestuurder VASCO DATA SECURITY Christophe Weber Voorzitter GSK VACCINES Erik Spillemaeckers Afgevaardigd bestuurder PROMAT INTERNATIONAL ETEX GROUP Carl Van Camp Senior Vice-President POLYMERS TOTAL REFINING & CHEMICALS Hans Wilmots Chief Executive Offi cer BDO BELGIUM Jean Stéphenne Special advisor to the CEO GSK & Former Chairman & President GSK BIOLOGICALS Hans Vanackere Chief Executive Offi cer CES GROUP be international - VBO FORUM FEB 15

16 Case KYOTOenergy Links: Michel Buron CEO Kyotoenergy Groeien door eliminatie en partnerships KYOTOenergy ondersteunt bedrijven bij het uitwerken van een koolstofarme energie- en milieustrategie. Aan de aanbodzijde helpt het om emissiereducties (*) van projecten te identifi ceren, uit te werken en te commercialiseren. Aan de vraagzijde verleent het bedrijf koolstofadvies en levert het koolstofkredieten aan de industrie zodat die haar verplichte of vrijwillige doelstellingen kan bereiken. Michel Buron is CEO van deze rasechte born global. KYOTOenergy is een schoolvoorbeeld van de born global? Vanwege de aard van onze business werken we al van bij onze start (2005) grensoverschrijdend. Onze portefeuille bevat meer dan 120 projecten in 15 landen in de Mekong-regio, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en recenter Afrika. Aan de ene kant knopen we aan met lokale projecten, terwijl we aan de andere kant onderhandelen met wereldwijde spelers, zoals handelaars, certifi cerende instellingen en regeringen. Die aanpak weerspiegelt zich duidelijk in ons wervingsproces: ons team is uitermate multicultureel ingesteld, autonoom en fl exibel. U opereert via een netwerk van lokale kantoren? Het gros van onze taken kunnen we overal in de wereld uitvoeren. Kwaliteitscontrole en planning zijn onze grootste uitdagingen en daarom werven we onze mensen aan in loondienst. Zo verzekeren we de resultaten van onze projecten. KYOTOenergy is uitgegroeid tot de belangrijkste CDM-projectontwikkelaar (Clean Development Mechanism) in de Mekong-regio, waar ook ons grootste kantoor is gevestigd. Het kantoor in Hanoi is een mix van autochtone medewerkers en expats die elkaar doeltreffend en economisch aanvullen. Het overige personeel werkt in het hoofdkantoor in Singapore en in Londen. Gezien de complexiteit van het werk, hebben we verschillende specialisten nodig (fi nanciën, milieu, duurzaamheid, wetenschap en wiskunde). Ieder doet zijn taak onder het beheer van een projectingenieur. De kwaliteitscontrole doorheen het volledige proces gebeurt door wederzijdse toetsing. Kyotoenergy Kyotoenergy Deins er niet voor terug een markt snel de rug toe te keren als ze niet winstgevend blijkt te zijn. 16 be international - VBO FORUM FEB

17 De middelen zijn beperkt, wees er zuinig mee! Falen is aanvaardbaar, herhaaldelijk falen niet! Michel Buron (CEO, KYOTOenergy) Hoe selecteert u nieuwe markten? Onze geografi sche uitbreiding steunt vooral op eliminatie. Landen met sterke concurrentie of kleine winstmarges mijden we. Bovendien focussen we op relevante industrieën en projecttypes die slechts in bepaalde landen aanwezig zijn. Daarbij spitsen we ons toe op langetermijnsamenwerking met wereldwijde marktleiders en emissiehandelaars, zoals Vitol (energie), Cargill en Bunge (agro-industrie). Ze zijn bepalend voor ons bedrijfsmodel aangezien ze fi nancieel gezonde en betrouwbare inkopers van koolstofkredieten zijn binnen een heel speculatieve markt. Dankzij dit model kunnen we een langetermijnvisie ontwikkelen en de koolstofactivawaarde voor onze klanten optimaliseren. Omdat de vraag naar koolstofkredieten op middellange termijn onder druk staat van politieke beslissingen (de eurocrisis en de update van het Kyoto-protocol) verbreden we momenteel ons actieterrein naar gerelateerde domeinen zoals hernieuwbare energie. Internationaal ondernemen = opportuniteiten én valkuilen? Internationaliseren biedt de kans om onontgonnen opportuniteiten te vinden. Als pionier kun je snel en voordelig modellen toepassen die elders hun deugdelijkheid al hebben bewezen. Braakliggend gebied heeft echter ook nadelen, zoals het gebrek aan gekwalifi ceerd personeel, hoogwaardige dienstverleners, een rechtvaardig en volwassen rechtssysteem, Wat zijn do s and don ts om internationaal succesvol te zijn en te blijven? Een bedrijf moet zeker zijn van de voordelen van de opportuniteiten en zich indekken tegen de risico s van een veranderende operationele omgeving. Dat is voor alle bedrijven zo, maar de hindernissen voor internationals zijn nog vele malen groter. Deins er daarom niet voor terug een markt of opportuniteit snel de rug toe te keren als ze niet winstgevend blijkt te zijn. De middelen zijn beperkt, wees er dus zuinig mee! Falen is aanvaardbaar, herhaaldelijk falen niet! En onderschat de administratieve, wettelijke en fi scale aspecten niet. Plan zorgvuldig zodat ze niet al uw aandacht opslorpen, en u zich kunt toeleggen op winst maken, niet op het oplossen van problemen. (*) KYOTOenergy beheert de gereglementeerde en commerciële aspecten van emissiereductieprojecten die geregistreerd zijn onder het Clean Development Mechanism (een mechanisme om de uitstoot in ontwikkelingslanden onder het Kyoto-protocol te compenseren). Projecten in ontwikkelingslanden kunnen Gecertifi ceerde Emissiereducties (CER s of koolstofkredieten) krijgen, die verhandeld kunnen worden onder de EU-regeling voor de emissiehandel. KYOTOenergy Koolstofarme energie-efficiëntie Kantoren in Singapore (HQ), Hanoi en Londen Omzet 2011: 1,4 miljoen euro Sterke buitenlandse markten: Mekong-regio, Zuidoost-Azië en Centraal-Amerika Toekomst: CDM in Least Developed Countries, koolstof- en watercertificeringsbusiness, investeren in hernieuwbare energieprojecten binnen de EU be international - VBO FORUM FEB 17

18 Studie International Business reporters KULeuven Carine PEETERS Leo SLEUWAEGEN België in de nieuwe wereldeconomie: Internationalisering 4.0 Studie uitgevoerd in opdracht van VBO-FEB en Deloitte Belgium door Vlerick Management School en Solvay Brussels School of Economics and Management Wie is Carine Peeters? Dr. Carine Peeters is professor International Business and Strategy aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) aan de Solvay Brussels School of Economics and Management. Na een doctoraat Managementwetenschappen aan de ULB trok ze naar de Fuqua School of Business van Duke University. Als onderzoeker werkte ze mee aan de oprichting van het Offshoring Research Network waarvan zij in 2006 de Belgische leader werd. Op datzelfde moment trad ze toe tot de Solvay Brussels School. Carine Peeters onderzoekt vooral welke kansen offshoring kan bieden bij het leveren van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle formaten. Ze organiseert ook workshops en opleidingen voor leidinggevenden en bedrijfsleiders. Ze schreef als co-auteur diverse artikelen in internationale tijdschriften en is lid van verschillende universitaire verenigingen. In 2010 vervoegde ze de Raad van de European Outsourcing Association in België, evenals het redactiecomité van de Global Strategy Journal. 18 be international - VBO FORUM FEB

19 Wie is Leo Sleuwaegen? Dr. Leo Sleuwaegen is professor in de Bedrijfseconomie, Strategie en Internationaal Ondernemen aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en professor-partner van de Vlerick Management School. Hij behaalde een doctoraat economie aan de KUL en de Academy of International Business van New York kende zijn thesis in 1985 de titel van Best doctoral dissertation toe. Als consultant en expert was hij al actief voor de Europese Commissie, de Wereldbank, de OESO, de Verenigde Naties, de Belgische en Vlaamse overheid evenals grote internationale groepen. Hij schreef ook artikelen in talrijke internationale tijdschriften en is lid van de redactie van de International Journal of the Economics of Business en Journal of International Business Studies. Recent nog was hij gastdocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Europacollege (Brugge), de University of California (Irvine), de Bocconi University (Milaan), de Université de Paris (Panthéon- Sorbonne) en de New York University. België en de herbalancering van de wereldeconomie De wereldeconomie is onderhevig aan grondige structurele wijzigingen met nieuwe groeipolen voor consumptie en productie, waaronder vooral de BRIC-landen. Nieuwe groeilanden ontpoppen zich tot essentiële handelspartners en trekken een groter aandeel van de wereldhandel naar zich toe, als in- en uitvoerders. Samen met de snelle technologische vooruitgang leidt dit tot een mondialisering van waardeketens en tot grotere grensoverschrijdende stromen van onder meer goederen, diensten en fi nanciële middelen. Tegelijk dwingt de toenemende schaarste van grondstoffen overheden en ondernemingen tot nadenken over toekomstige ontwikkelingskansen. Ontwikkelde economieën zoals België zien zich bovendien geconfronteerd met de kosten van een verouderende bevolking. De huidige economische moeilijkheden wijzen op de complexe mondiale verwevenheid van de nationale economieën. Dit geldt vooral voor België, dat in de naoorlogse periode tot een van de meest geglobaliseerde economieën ter wereld uitgroeide. Zowel op het vlak van handel, buitenlandse investeringen, migratie, als in de rol van gastland van belangrijke internationale instellingen, is ons land een bijzonder open economie geworden. Deze openheid heeft een belangrijke impact op het gedrag en de performantie van de bedrijven die er gevestigd zijn. De snelle wijzigingen in de mondiale economie creëren tal van nieuwe strategische uitdagingen voor ondernemingen om succesvol te kunnen doorgroeien. Twee elementen van die globalisering traden recent in het publiek debat op de voorgrond, en worden vaak als zorgwekkende evoluties aangeduid: de competitieve positie van de Belgische ondernemingen op de wereldexportmarkt en de toegenomen sourcing van activiteiten van verre landen. Om een meer gefundeerd inzicht in deze evoluties te verwerven, werd in opdracht van het VBO en Deloitte een studie uitgevoerd naar de micro-economische realiteiten die onderliggend zijn aan beide fenomenen. In een eerste deel onderzoekt het Vlerick Management School-team onder leiding van professor Leo Sleuwaegen de prestatie van Belgische ondernemingen op de wereldexportmarkt. Vanuit een morfologische benadering worden de prestaties van verschillende groepen van ondernemingen (grote en kleine ondernemingen, multinationale ondernemingen en jonge versus oudere ondernemingen) op de wereldexportmarkt toegelicht. In het tweede deel onderzoekt het Solvay Brussels School-team onder leiding van professor Carine Peeters hoe Belgische ondernemingen betrokken zijn in de sourcing van activiteiten, vooral diensten, vanuit het buitenland. be international - VBO FORUM FEB 19

20 Speak as you live Intensieve taalcursussen in een volledige onderdompeling LINGUA INTERNATIONAL Arabisch Duits Engels Frans Italiaans Japans Mandarijn Chinees Nederlands Portugees Russisch Spaans Meer dan 35 jaar ervaring Beproefde methode Gepersonaliseerd onderricht «Native» docenten Snelle vooruitgang Opleidingscentra in België (Spa en Brussel) en in Frankrijk (Provence) Multiculturele omgeving Ook voor YOUNG ADULTS en JUNIORS Graphisme : Visible.be - Photos : CERAN be international - VBO FORUM FEB T. +32 (0)

21 Studie International Business 1// België verliest marktaandeel in wereldexportmarkten Onder invloed van de mondiale structurele tendensen krimpt het aandeel van geavanceerde economieën in de wereldhandel. Nieuwe groeilanden zijn belangrijke spelers in de wereldhandel geworden. Omwille van de stijgende concurrentie worden ontwikkelde landen gestimuleerd om zich te heroriënteren op nieuwe sectoren. Door deze verschuivingen zien de geavanceerde economieën hun aandeel in de wereldhandel dalen, ondanks hun positieve absolute groeitrends. Binnen de groep van ontwikkelde landen en binnen Europa bestaan er echter grote onderlinge verschillen. Zo daalde over een periode van tien jaar het belang van België in de wereldexport van goederen met 21% (aandeel dalend van 3,14% in 2002 tot 2,62% in 2011); voor diensten gaf België 9% prijs (aandeel dalend van 2,30% in 2002 tot 2,09% in 2011). Met die cijfers presteert België slechter dan Nederland en Duitsland (cfr. grafi ek 1). Daarbij is van belang dat van de Belgische export amper 22% voor rekening van de dienstensectoren is. Op Europees niveau bezetten diensten enkel in Duitsland, Nederland en Italië een nog kleiner percentage van de totale handel. Grafiek 1 Procentuele verandering in aandeel van wereldexport ( ) (samengestelde veranderingspercentages op jaarbasis in waarde) 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% GRIEKENLAND NEDERLAND DUITSLAND SPANJE OOSTENRIJK PORTUGAL EUROZONE-12 BELGIË LUXEMBURG ITALIË FRANKRIJK FINLAND IERLAND goederen diensten Bron: NBB Handelsstatistieken be international - VBO FORUM FEB 21

22 Studie International Business In Duitsland, Finland, Ierland en Luxemburg wordt de daling van het belang in goederenexport deels opgevangen door sterkere prestaties in dienstenexport (grafi ek 1). De Belgische ontwikkeling daarentegen wordt gekenmerkt door verlies op beide terreinen. Uit een vergelijking met de goederenexport van andere EU-lidstaten werd vastgesteld dat slechts de helft van de omvang van de relatieve terugval van het Belgische marktaandeel t.o.v. deze landen kan verklaard worden door een oververtegenwoordiging van export in langzaam groeiende landen of sectoren in de Belgische exportstructuur 1. Bijgevolg spelen andere interne factoren een rol. Deze elementen die de prestaties van de export in grote mate aansturen en niet bepaald worden door de groei van markten of sectoren, worden gevat onder de noemer concurrentiekracht. Inzake de sectorspecialisatie daalde de voorbije tien jaar de exportspreiding tussen de grote sectoren van de Belgische economie. Vooral in de innovatieve sectoren (telecom, machinebouw, elektronica, informatica en bureaumaterialen) moest België aandeel prijsgeven in de wereldhandel en groei t.o.v. de Europese concurrenten. Slechts in enkele sectorgroepen kan een toename voor goederen vastgesteld worden. Vooral minerale brandstoffen, chemie en farmacie maken een opmerkelijke groei door. Figuur 2 Procentuele verandering van waarde van goederenexport van 2000 tot 2011, per sector (de omvang van de cirkels stelt het percentage in de Belgische export voor, in waarde) 400% Exportgroei België % WINST MARKTAANDEEL 200% 100% VERLIES MARKTAANDEEL 0% Voedingsproducten Grondstoffen Mineralen en aanverwanten Chemicaliën en aanverwanten Machines en vervoersuitrusting Andere goederen 0% 100% 200% 300% Bron: NBB Handelsstatistieken Exportgroei EU be international - VBO FORUM FEB 1 Baugnet, V., Burggraeve, K., Dresse, L., Piette, Ch., Vuidar, B., Positie van België in de wereldhandel, NBB Economisch Tijdschrift 2010.

23 Dankzij de internationale dimensie kunnen we ons onderscheiden van de andere, traditioneel lokale advocatenkantoren. Marc Cottyn (advocaat-vennoot Cottyn) Inzake de geografi sche spreiding slaagde België er het voorbije decennium niet in zijn achterstand op de buurlanden weg te werken door zich sterker te oriënteren op de groeilanden, op de BRIC-landen in het bijzonder. Voor de export van goederen naar BRIC-landen bleef de achterstand op Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vrijwel gelijk tussen 2004 en Een kleine voorsprong werd gerealiseerd ten opzichte van Nederland, maar de kloof met Duitsland groeit. De achterstand van België specifi ek in de handel in diensten met BRIC-landen is wel kleiner geworden. In de handel in diensten met BRIC-landen bedroeg in 2004 de Nederlandse export het zevenvoudige van de Belgische export. Hoewel in recente jaren de achterstand verkleinde, hinkt België nog altijd achterop de buurlanden. Deels hangt de geringe export naar BRIC-landen samen met het geringe percentage hightech exportgoederen vanuit België. In het algemeen laat België met betrekking tot de handel in hoogtechnologische goederen een persistente achterstand optekenen t.o.v. de buurlanden en de Scandinavische landen. De dienstenexport bevat een hoger percentage van kennisintensieve diensten, maar ook op dat vlak is er een onderbenutting van het potentieel. Grafiek 3 Percentage van hightech in totale goederenexport (eurozone-12, ) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% LUXEMBURG IERLAND FRANKRIJK V.K. ZWEDEN NEDERLAND DENEMARKEN OOSTENRIJK DUITSLAND FINLAND BELGIË ITALIË GRIEKENLAND PORTUGAL SPANJE Bron: Eurostat, Community labour force survey be international - VBO FORUM FEB 23

24 24 be international - VBO FORUM FEB

25 Studie International Business Niemand zit op ons te wachten in het buitenland. Wees daarom zelfzeker en niet te bescheiden. Albert Cluckers (directeur opleidingsprogramma, International Business Institute) Nochtans hangt de groei van landen samen met hun specialisatie in hoogproductieve activiteiten en producten waarbij kennis en immateriële activa een grotere rol spelen. Dat is typisch voor hoogontwikkelde economieën, gekarakteriseerd door een hoge exportproductiviteit. De exportsofi sticatie-index geeft op basis van deze uitgangspunten weer in welke mate landen gespecialiseerd zijn in hoogproductieve export. Hoe sterker een land zich zou specialiseren in deze activiteiten en producten, hoe hoger ook de toekomstige groei die kan gerealiseerd worden. Een eerdere studie toonde aan dat België uiterst gematigd scoorde op het vlak van exportsofi sticatie: beduidend lager dan Duitsland en kleinere landen zoals Ierland. Opvallend in de handelsstatistieken is dat België in toenemende mate evolueerde tot een middle-man in globale aanbodketens. Getuige hiervan is de sterke stijging in het aandeel van intermediaire goederen in de totale invoer: dat bedraagt 79% van de totale invoer. Ook het hoge percentage intermediaire goederen, meer dan 60% van de goederenexport, bevestigt dit. Grafiek 4 Intermediaire goederen als percentage van Belgische import ( ) Grafiek 5 Intermediaire goederen als percentage van Belgische export ( ) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% Verbruiksgoederen Uitrustingsgoederen Andere goederen Intermediaire goederen Bron: NBB Handelsstatistieken Verbruiksgoederen Uitrustingsgoederen Andere goederen Intermediaire goederen Bron: NBB Handelsstatistieken be international - VBO FORUM FEB 25

26 Studie International Business Deze rol als middle-man betekent onder meer dat het bijzonder misleidend kan zijn om de exportwaarde van België uit te drukken t.o.v. het bbp als maatstaf van export-belang. Stel dat we in de plaats van de totale verkoopwaarde (omzet-export) als teller in de ratio de Belgische toegevoegde waarde van de exportproducten opnemen, dan zou de openheid van België volgens deze nieuwe maatstaf dalen van 89% naar 44% (gemeten in 2005). Ter vergelijking: voor Duitsland daalt de waarde veel minder: van 35% in omzet-export naar 25% in toegevoegde-waarde export. Voor België is het dus de uitdaging om blijvend nieuwe waarde te creëren met zijn exportproducten, en zodoende een belangrijke toegevoegde waarde als knooppunt in het globale netwerk van handelsstromen uit te bouwen. Kmo s (< 250 werknemers) waren in 2010 goed voor 93% van het totale aantal uitvoerders. Wie exporteert? In 2010 exporteerden ondernemingen vanuit België. Dat is ongeveer 23% van alle commerciële bedrijven in ons land (exclusief micro-ondernemingen met minder dan 10 werknemers). In 2000 was dat 29% en in 2005 nog 27% van alle ondernemingen. Grote ondernemingen, d.w.z. bedrijven met meer dan 250 werknemers, staan in voor het gros van de Belgische export. In 2010 vertegenwoordigden ze amper 7% van het aantal uitvoerders, maar hun totale export bedroeg 55% van de totale Belgische exportwaarde. Van de grote ondernemingen is 38% dochteronderneming van een multinational. Die groep staat echter in voor meer dan de helft (51%) van de export van grote ondernemingen. Multinationale dochterondernemingen zijn vooral actief in sectoren waar België een exportsurplus genereert (cfr. fi guur 6). Zij gebruiken België dikwijls als een exportplatform om andere Europese landen te bedienen. Recent zijn wel enkele sectoren waar multinationale ondernemingen domineren naar een exportdefi cit geëvolueerd. Voor deze sectoren (motorvoertuigen, informatica-uitrusting) neemt het gevaar van delokalisatie van multinationale ondernemingen toe (bv. Renault en General Motors in de automobielsector). Dergelijke delokalisaties kunnen snel clusters van lokale bedrijvigheid uitdunnen en zodoende een cumulatief negatief effect hebben op de verdere ontwikkeling ervan, inclusief het aantrekken van nieuwe investeerders in deze sectoren. 50% De helft van de exporterende kmo s gaat heel vroeg, of zelfs onmiddellijk na hun oprichting, internationaal. 26 be international - VBO FORUM FEB

27 Internationaal ondernemen is dé toekomst voor Belgische bedrijven. De globalisering geeft Belgische ondernemers immers de kans om op grotere schaal te innoveren. Businessideeën hoeven niet enkel op Belgisch grondgebied te renderen, maar kunnen ook hun potentieel bewijzen op internationaal niveau. Anette Böhm (Chief HR Offi cer, SD WORX) Sectoren met een exportsurplus waar Belgische ondernemingen domineren, zijn meer verankerd. Voeding en textiel en metaalproducten bijvoorbeeld behoren tot die groep. De sectoren met een handelsdefi cit waar Belgische ondernemingen domineren, zijn bedreigd door stopzetting van activiteiten of delokalisatie naar het buitenland. Figuur 6 Buitenlandse ondernemingen en exportsurplus - goederen (2009) (de omvang van de cirkels stemt overeen met het percentage van de sector in de Belgische export, in waarde) 30% primaire metalen leer textiel voeding dranken 20% mineralen chemie Netto handelsbalans drukkerijen hout kleding 10% -10% papier kunststoffen tabak motorvoertuigen transportmiddelen informatica 80% 0% 20% metaalproducten 40% 60% 0% elektronica farma cokes & aardolie 100% -20% -30% Percentage werkgelegenheid in buitenlandse dochterondernemingen Bron: NBB Handelsstatistieken, Vlerick MNO databank be international - VBO FORUM FEB 27

28 First in Business Geniet van uniek comfort aan boord van onze revolutionaire nieuwe Business Class Ruim: zetel kan veranderd worden in een volledig horizontaal bed van 2m voor superieur comfort Luxueus: pneumatische technologie waarmee u de zachtheid van uw zetel kan instellen en ontspannende massagefuncties Innovatief: zetel wordt bediend met een touchscreen; aanpasbare blauwe sfeerverlichting Boeiend: extra groot 15.3 touchscreen; met meer dan 100 uur video on demand Geleidelijke implementatie op onze volledige langeafstandsvloot in 2012 brusselsairlines.com/experience 28 be international - VBO FORUM FEB

29 Studie International Business Kmo s (bedrijven met minder dan 250 werknemers) zijn veel talrijker (93% van het totale aantal uitvoerders in 2010), maar hebben minder gewicht in de totale exportwaarde van België (45%). Deze momentopname geeft echter een misleidend beeld over het belang van kmo s. In de nieuwe export die gerealiseerd werd over de periode 2000 tot 2010 namen zij netto de helft voor hun rekening. Nog belangrijker is dat kmo s die exporteren productiever zijn dan niet-exporterende kmo s en procentueel meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid genereren dan grote ondernemingen en niet-exporterende kmo s. Grote ondernemingen die exporteren laten een signifi cante terugloop in werkgelegenheid zien, wellicht door een sterkere kapitaalinzet en offshoring van activiteiten over deze periode. Bij de exporterende kmo s zijn de meest dynamische groep de kmo s die starten met exporteren. Deze nieuwe uitvoerders realiseren groeicijfers in export, toegevoegde waarde en werkgelegenheid die een veelvoud zijn van wat andere groepen van ondernemingen presteren in de Belgische economie. Kmo s die exporteren zijn productiever dan niet-exporterende kmo s. Tussen deze nieuwe uitvoerders maken we een onderscheid naar de leeftijd van onderneming en de scoop of reikwijdte betreffende het aantal landen waarnaar zij exporteren bij de start. Ondernemingen die op jonge leeftijd (minder dan 5 jaar oud) starten met exporteren en dit naar minimum vijf landen, waarvan minstens één buiten de EU, worden Born Globals genoemd. Ondernemingen die eveneens op jonge leeftijd exporteren, maar dit doen op beperktere schaal, krijgen het label Born International. Ondernemingen die op latere leeftijd starten met export en dan nog uiterst beperkt zijn Traditional Exporters. Born-again Globals ten slotte zijn ondernemingen die laat starten met export, maar zich onmiddellijk richten op een groot aantal landen. Zoals de Born Globals hanteren ze een Sprinkler-exportstrategie (onmiddellijk naar vele landen), terwijl de Born Internationals en zeker de traditionele exporteerders een watervalstrategie hanteren, met een geleidelijke en opeenvolgende opbouw van exportbestemmingen. Figuur 7 Types kmo s die starten met export scope global narrow 1583 (175)* Born Global Sprinkler strategy 2603 (231)* Waterfall strategy Born International early timing 147 Born-again Global 4150 Traditional Exporter late *Als gevolg van de verandering van de aangiftedrempels, de uitbreiding van de EU en het ontbreken van exportdata na 2010 is er een sterke daling van het aantal geregistreerde nieuw exporterende kmo s die werden opgericht na Van de Born Globals werden er opgericht t.e.m en 175 tussen 2006 en Van de Born Internationals t.e.m en 231 tussen 2006 en Bron: NBB Handelsstatistieken be international - VBO FORUM FEB 29

30 Studie International Business Born Globals en Born Internationals zijn geen marginale groepen (respectievelijk 19% en 31% van het totaal) en tonen de sterkste groei in export, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Het belang van de Born Globals is sterk verbonden met de voortschrijdende globalisering, waardoor sommige bedrijfstakken heel open geworden zijn. De globalisering met een verruiming van de relevante markten naar de wereldmarkt en een scherpere concurrentie verklaren tevens waarom kmo s reeds vroeg in hun bestaan moeten internationaliseren. 96% Van de Born Globals exporteert 96% diensten en 88% van hen importeert diensten. Figuur 8 toont aan hoe het percentage van de Born Globals in het totaal van nieuwe exporteerders hoog is in bedrijfstakken met een grotere openheid 2. Born globals en Born Internationals zijn behalve belangrijke uitvoerders, ook belangrijke invoerders van producten en diensten uit het buitenland. Ongeveer 86% van de Born Globals en 50% van de Born Internationals voeren goederen in. Born Globals zijn bovendien heel actief in de buitenlandse handel van diensten. Liefst 96% van de Born Globals exporteert diensten en 88% importeert diensten. Dat laatste illustreert hun inbedding in globale waardeketens, een aspect dat tevens hun sterke productiviteitswinsten kan verklaren (cfr. deel 2 van deze studie). Figuur 8 Born Globals per sector Globalisering van de sector clothing + leather metal products printing minerals motor vehicles elec. mach. food paper furniture computers plastic recycling metals medical eq. machinery textile chemicals telecom eq % Born Globals in totaal aantal nieuw exporterende kmo s Bron: NBB Handelsstatistieken 30 be international - VBO FORUM FEB 2 Gedefi nieerd als de som van export en import als percentage van de omzet van de sector en het aandeel van de handel buiten de EU in de totale handel van de sector.

31 Belgen moeten meer waarde leren hechten aan hun merk of brand en hun producten beter commercialiseren. Marie Martens (Managing director, Twist) Een beperkte bevraging van exporterende kmo s (Onkelinx, Sleuwaegen, 2011) leert ons dat er belangrijke verschillen zijn tussen de Born Globals en de Traditional Exporters. Born Globals exporteren vooral nicheproducten (79%), terwijl de meerderheid van traditionele exporteerders (52%) standaardproducten of een mix van standaardproducten en nicheproducten (30%) maakt. Born Globals spenderen ook meer aan Onderzoek en Ontwikkeling. De meerderheid spendeert meer dan 2% van de omzet aan O&O. De manier waarop de eerste export tot stand komt, verschilt eveneens grondig. Born Globals starten vooral via actieve prospectie naar buitenlandse markten (55%) en samenwerking met buitenlandse partner (18%), terwijl bij de Traditional Exporters een even belangrijke groep start met exporteren vanuit een spontane bestelling vanuit het buitenland (40%) als vanuit actieve prospectie (40%). Beleid Over de exportondersteuning door de overheid en haar promotieagentschappen valt uit het onderzoek op dat kmo s nog veel noden hebben die door het bestaande aanbod slechts gedeeltelijk ingevuld worden. Vooral vragen over de aanpassing van het product aan de buitenlandse markt, helpen zoeken naar buitenlandse partners en marktonderzoek duiden ze aan als probleemgebieden. Born Globals hebben een grotere behoefte aan ondersteuning inzake internationale managementvaardigheden en hulp bij het omgaan met exportreguleringen. Traditional Exporters daarentegen hebben een sterke nood aan binnenlandse netwerking met internationale ondernemingen. Enkele landen namen specifi eke maatregelen om kmo s, en in het bijzonder de Born Globals, beter te ondersteunen. Interessante voorbeelden zijn Finland, Ierland en Denemarken. De exportondersteuning van Finse kmo s vertrekt vanuit een grondige analyse van de onderneming, waarna op basis van de producten, landen en concurrentievoordelen, op maat van de onderneming een exportstrategie en een ontwikkelingsprogramma opgesteld worden. Ierland mikt vooral op het verbeteren van het klimaat voor ondernemerschap, en specifi ek voor ondernemerschap met groeipotentieel. Dat moet niet enkel Ierse ondernemingen stimuleren, er wordt ook actief werk gemaakt van het aantrekken van buitenlandse ondernemers en start-ups met een sterk groeipotentieel. Denemarken biedt naast strategisch advies ook diensten aan op het vlak van marktanalyse, partneridentifi catie, opstarten van buitenlandse productie en aantrekken van personeel in het buitenland. Daarnaast zijn er ook initiatieven ter bevordering van innovatie en ondersteuning op het vlak van sourcing. Op basis van de bevindingen in het eerste deel van de studie en de voorbeelden uit het buitenland doen we enkele generieke aanbevelingen voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. be international - VBO FORUM FEB 31

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN INTERNATIONAAL ZAKENDOEN PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN OKTOBER 2014 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens 16 mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Internationale ontwikkelingen De vorming van mondiale waardeketens Integratie van opkomende markten

Nadere informatie

theo verovert het hart van de wereld met zotte brillen

theo verovert het hart van de wereld met zotte brillen Magazine voor internationaal ondernemen September 2012 nr. 45 Magazine van Flanders Investment & Trade, Afgiftekantoor Gent X, BC21170 Gaucheretstraat 90, 1030 BRUSSEL tel. 02 504 87 11 fax 02 504 88 99

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe

Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe Arnoud van der Slot, Sameer Mehta, Matthijs Hovelynck Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe Hoe ICT de internationale concurrentiepositie van Nederland en de topsectoren kan versterken

Nadere informatie

time to grow! 8-9 Duurzame, winstgevende groei is essentieel Graaf Paul Buysse, juryvoorzitter Onderneming van het Jaar

time to grow! 8-9 Duurzame, winstgevende groei is essentieel Graaf Paul Buysse, juryvoorzitter Onderneming van het Jaar 28 2 Duurzame groei als evenwichtsoefening Interview met Hans Crijns (Vlerick Business School), Marc Cosaert (vennoot EY) en Lieven Danneels (CEO Televic). EEN INITIATIEF VAN EY IN SAMENWERKING MET TIJD

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Magazine voor internationaal ondernemen Februari 2013 nr. 50

Magazine voor internationaal ondernemen Februari 2013 nr. 50 Magazine van Flanders Investment & Trade, Afgiftekantoor Gent X, BC21170 Gaucheretstraat 90, 1030 BRUSSEL tel. 02 504 87 11 fax 02 504 88 99 www.flandersinvestmentandtrade.be info@fitagency.be Magazine

Nadere informatie

CPM Nieuwsbrief December 2011. Voorwoord door Christine Van Velthoven: Technische profielen in good shape

CPM Nieuwsbrief December 2011. Voorwoord door Christine Van Velthoven: Technische profielen in good shape managing people meeting aspirations CPM Nieuwsbrief December 2011 CPM Insights 06 In deze nieuwsbrief: Technische profielen en T-Shape development 01 02 04 07 07 08 09 10 Voorwoord door Christine Van Velthoven:

Nadere informatie

Dialoog. Durven ondernemen in moeilijke tijden. KMO Kompas Omzetgroei maar rendementsdruk. Jonge durvers ZeroCopy en Fast50 getuigen

Dialoog. Durven ondernemen in moeilijke tijden. KMO Kompas Omzetgroei maar rendementsdruk. Jonge durvers ZeroCopy en Fast50 getuigen Dialoog Accountancy Tax & Legal Business control & IT M & A Magazine voor kmo-bedrijfsleiders, winter 2012, nummer 10 Durven ondernemen in moeilijke tijden Ignace Cosaert, gedelegeerd bestuurder Athena

Nadere informatie

midden van het tumult over opzegvergoedingen

midden van het tumult over opzegvergoedingen BIJLAGE BIJ DE TIJD DINSDAG 2 DECEMBER 2008 P2 ELKE STRATEGIE STAAT OF VALT MET DE UITVOERING ERVAN Prof. dr. Philippe Haspeslagh P3 DE CFO IS HET GEWETEN VAN HET BEDRIJF Prof. dr. Filip Roodhooft P4-5

Nadere informatie

Ondernemen TUSSEN WETENSCHAP EN BELEID IN VLAANDEREN. Inzichten van vijf jaar Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen

Ondernemen TUSSEN WETENSCHAP EN BELEID IN VLAANDEREN. Inzichten van vijf jaar Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen Ondernemen TUSSEN WETENSCHAP EN BELEID IN VLAANDEREN Inzichten van vijf jaar Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen Ondernemen tussen wetenschap en beleid in Vlaanderen: inzichten van vijf

Nadere informatie

Parels van de Nederlandse maakindustrie

Parels van de Nederlandse maakindustrie Parels van de ederlandse maakindustrie YFER Straatweg 25 3621 BG BREUKELE T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en met ondersteuning van

Nadere informatie

Hercules Trophy: succesvol teamconcept reist de wereld rond. Een opdracht in het buitenland: avontuur of opportuniteit? Zakendoen in Nederland

Hercules Trophy: succesvol teamconcept reist de wereld rond. Een opdracht in het buitenland: avontuur of opportuniteit? Zakendoen in Nederland Magazine voor internationaal ondernemen Mei 2011 nr. 31 Magazine van Flanders Investment & Trade, Afgiftekantoor Leuven, P206142 Gaucheretstraat 90, 1030 BRUSSEL tel. 02 504 87 11 fax 02 504 88 99 www.flandersinvestmentandtrade.be

Nadere informatie

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase ARITAKE-WILD Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase Nationaal dossier België Brussel 14 oktober 2009 Auteur van

Nadere informatie

o p o p mens e n werk

o p o p mens e n werk 22 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n

Nadere informatie

Ontdek de wereld. met een diploma aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen @ Leuven

Ontdek de wereld. met een diploma aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen @ Leuven Ontdek de wereld met een diploma aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen @ Leuven Economische wetenschappen 4 Jan Limet 4 Tine Osaer 5 Geert Steurs 6 Alfons Vaes 7 Toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Met uw hightechbedrijf de grens over. Leidraad bij internationaal ondernemen

Met uw hightechbedrijf de grens over. Leidraad bij internationaal ondernemen Met uw hightechbedrijf de grens over Leidraad bij internationaal ondernemen Met uw hightechbedrijf de grens over Leidraad bij internationaal ondernemen Disclaimer Dit boekje kwam tot stand op basis van

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering

Nota van de Vlaamse Regering stuk ingediend op 819 (2010-2011) Nr. 1 6 oktober 2010 (2010-2011) Nota van de Vlaamse Regering Groenboek over een nieuw industrieel beleid voor Vlaanderen ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president

Nadere informatie

MERGERS & ACQUISITIONS

MERGERS & ACQUISITIONS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Vertrouwen De basis voor elke fusie of overname WCO Wettelijk kader zorgt voor stabiliteit

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

+ 8. experience is our capital. Hoe 50-plussers langer aan het werk houden? analyses + cases + getuigenissen + debat + standpunten

+ 8. experience is our capital. Hoe 50-plussers langer aan het werk houden? analyses + cases + getuigenissen + debat + standpunten 1234 5067 + 8 experience is our capital Hoe 50-plussers langer aan het werk houden? analyses + cases + getuigenissen + debat + standpunten www.experienceisourcapital.be 01234 5067 + 8 experience is our

Nadere informatie

De volgende stap in duurzame groei

De volgende stap in duurzame groei Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2007 De volgende stap in duurzame groei Over dit verslag Het Fortis Verslag Duurzaam ondernemen 2007 richt zich op de prestaties van ons bedrijf in het afgelopen

Nadere informatie

Innoveren in tijden van crisis: opportuniteit of managementregressie?

Innoveren in tijden van crisis: opportuniteit of managementregressie? Kennispartner ONDERZOEKSRAPPORT Innoveren in tijden van crisis: opportuniteit of managementregressie? Eva Cools Jana Deprez Stijn De Zutter Annick Van Rossem Marc Buelens December 2009 FLANDERS DISTRICT

Nadere informatie

Innoveren met diensten biedt kansen!

Innoveren met diensten biedt kansen! Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 65 September 2010 Innoveren met diensten biedt kansen! Perspectief op diensteninnovatie Marc Tiri, Bart Hommez, Caroline Huys Colofon Wilt u meer

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie