Maatschappelijk Verslag Sustainability Report

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk Verslag Sustainability Report"

Transcriptie

1 ALUCHEMIE Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2010

2 Inhoud Contents Introductie Introduction 03 HSE (Gezondheid, Veiligheid & Milieu) Health, Safety & Environment 04 Milieu Environment 09 P&O (Personeel & Organisatie) Human Resources 14 Omgeving & Overheid Community & Government 18 Relatie met de omgeving Our community 19 Klanten & Markt Customers & Market 20 Operationele & Financiële Prestaties Operational & Financial Performance 22 Productie Operation 24 Onderhoud Maintenance 26 Engineering Engineering 27 Groei & Innovatie Growth & Innovation 28 OR (Ondernemingsraad) Works Council Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto Alcan. Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent van klantspecifieke, kwalitatief hoogwaardige anoden voor de aluminiumindustrie. Aluchemie is een joint venture van Rio Tinto Alcan (72%) en Norsk Hydro (28%). Aluchemie heeft één vestiging en circa 365 medewerkers. Aluchemie is anno 2010 de grootste stand alone anodenproducent ter wereld. Aluchemie maakt voor zijn anodenproductie gebruik van petroleumcokes en steenkoolteerpek. Dat zijn eigenlijk restproducten uit andere industriële processen, die voor de productie van de koolstofanoden van Aluchemie onmisbaar zijn. Petroleumcokes zijn namelijk een bijproduct van de aardoliedestillatie. Steenkoolteerpek wordt gemaakt uit teer, dat vrijkomt in de cokesfabrieken van de staalindustrie. Daarmee is Aluchemie een grote hergebruiker van grondstoffen. Ook de anodenresten die de aluminiumproducenten na gebruik in hun proces naar Aluchemie terugsturen, worden door Aluchemie hergebruikt als grondstof. PAR (Personeelsvereniging) Society of Employees 30 Aluchemie, a Rio Tinto company Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., Aluchemie for short, manufactures customised, high-quality anodes for the aluminium industry. Aluchemie is a joint venture formed by Rio Tinto Alcan (72%) and Norsk Hydro (28%). Aluchemie has one site and approximately 365 employees. As of 2010, Aluchemie was the largest stand-alone anode manufacturer in the world. Aluchemie makes its anodes using petroleum coke and coal tar pitch, which are actually residual products from other industrial processes but they are essential when making Aluchemie s carbon anodes. Petroleum coke is a by-product of petroleum distillation and coal tar pitch is made from the tar produced by coke plants in the steel industry. Aluchemie is therefore a major recycler of raw materials and also recycles the anode butts returned to Aluchemie by aluminium producers after use in their production process.

3 Introductie nieuwe algemeen directeur Allereerst wil ik mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Daniel Allaire en ik werk al 22 jaar voor Rio Tinto Alcan. Mijn laatste project in Canada was een groot moderniseringsproject van de aluminiumsmelter in Kitimat. Vanaf december 2010 ben ik Algemeen Directeur van Aluchemie. In 2010 herstelt de aluminiummarkt zich ten opzichte van 2009, maar niet zo snel en sterk als wij hadden gehoopt. We ervaren een groeiende vraag maar hebben meer capaciteiten en we willen er klaar voor zijn zodra het herstel doorzet. Bij Aluchemie ligt de nadruk op HSE prestaties en cultuur. HSE staat voor Health, Safety and Environment, oftewel Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Wij betreuren ten zeerste dat een contractor medewerker gewond is geraakt bij werkzaamheden op ons terrein. Dit is niet goed, wij zijn pas tevreden als iedereen, zowel Aluchemisten als contractor medewerkers, na een dag werken weer gezond naar huis gaat. Wij doen er alles aan om incidenten te voorkomen door het rapporteren van bijna ongevallen en het betrekken van medewerkers bij ons traject naar zelfstandigheid. aan verdere verbetering van de kwaliteit van onze anoden, waarbij in overleg met onze klanten meer anodenresten als grondstof zullen worden ingezet. Eind 2010 leveren we meer anoden dan gepland, inclusief ton ongecalcineerde anoden. Op Onderhoud zien we een sterke verbetering ten opzichte van Ook hier helpen onze betrokken medewerkers en de nadruk die gelegd wordt op IPT en Lean ons om de betrouwbaarheid van onze installaties verder te vergroten. Om concurrerend te kunnen blijven, is een analyse uitgevoerd eind De initiatieven die hieruit voortkomen, zullen ons helpen ons volledige potentieel te benutten en onze positie op de anodenmarkt te verbeteren. Dit is noodzakelijk om onze toekomstige groei te verzekeren. We willen de favoriete anodenleverancier worden voor alle huidige en nieuwe klanten door het verbeteren van de kwaliteit, tijdige leveringen en lagere kosten. In 2011 zullen vele inspanningen onze positie op de markt verstevigen. Verder blijft de nadruk liggen op continu verbeteren op het gebied van gezondheid en veiligheid en het reduceren van onze voetafdruk. Introduction Aluchemie s new managing director First of all I would like to introduce myself briefly. My name is Daniel Allaire and I work for Rio Tinto Alcan already for 22 years. My last project in Canada is the large modernization of the Kitimat smelter. Since December 2010 I am Managing Director of Aluchemie. In 2010 the aluminium market recovers compared to 2009, but not as quick and strong as we hoped for. We experience a reasonable demand but we have more capabilities and need to be ready when the market picks up. At Aluchemie, we focus on HSE performance and culture as our first value. We regret that one contractor employee gets hurt while working on our plant. This is not good, we Op het gebied van relaties met de omliggende gemeenschap en buurbedrijven zijn we sterk verbeterd. We ontvangen slechts een klacht tegenover 10 in Dit is een direct gevolg van proactief handelen en bewustwording door onze medewerkers en de opstart van Rookgasreiniger 6. Halverwege 2011 zal onze nieuwste rookgasreiniginginstallatie in gebruik worden genomen. We doen er alles aan om de relaties met belanghebbenden en buren te onderhouden en verder te ontwikkelen. Een vijfjarenplan is van kracht om deze relaties verder te versterken. Wij zijn sterk verbeterd op het gebied van tijdige leveringen aan de klanten na een moeilijke start van Wij werken hard are only satisfied when all people, both employees and contractors, go home safely after a day s work. We do our utmost to prevent incidents by reporting Near Misses and getting people more engaged, involved in our journey of inter-dependency. On community level we improve a lot. Only one environmental complaint against 10 in This is a direct result of proactive responses and awareness of our employees and the operation of our Fume Treatment Plant 6. Halfway 2011 our new Fume Treatment Plant 7 will start up. We work hard to maintain and improve our relationship with stakeholders and neighbors. A five year development plan is in place to strengthen this relationship. With regard to customers performance we improved our on time delivery after a difficult start. We are working hard to improve quality of anodes, using more butts in close cooperation with customers. At the end of 2010 we delivered more anodes as planned, including about tons of green anodes. On the maintenance department projects, we improve tremendously compared to Again, involvement of our employees and focus on the implementation of IPT and Lean approach help us improving the reliability of our installations. In order to stay competitive, we had a study performed at the end of In this study initiatives were identified to help us using our full potential and improving our position on the anode market. This is necessary to ensure our growth in the future. We want to be supplier of choice for all our present and new customers by improving further on quality, on time delivery and lower cost. Ik kijk er naar uit samen met het Directieteam van Aluchemie en onze medewerkers Aluchemie tot een nog beter bedrijf om voor te werken te vormen. Een ding weet ik in elk geval zeker; als je mensen niet informeert en contractors niet behandelt zoals je je eigen medewerkers behandelt, dan bereik je geen enkel doel. Wij, als Directieteam van Aluchemie, vinden het erg belangrijk dat iedereen zijn rol kent en zich bewust is van de impact hiervan op het bereiken van de doelen van Aluchemie en op grotere schaal Rio Tinto Alcan en Norsk Hydro. Want; geen betrokkenheid, geen toewijding. Daniel Allaire, Algemeen Directeur Aluchemie A tremendous effort will be made in 2011 to strengthen our position on the market as well as to continue improvement on health, safety and reduction of our environmental footprint. I look forward to working together with the Management Team and employees to make Aluchemie an even better place to work. One thing I know for sure; when you do not inform your employees properly and do not treat contractors as if they are employees, you don t reach any goal. We, the management team of Aluchemie, find it very important that everyone knows their role and impact on reaching the goals of Aluchemie and on a larger scale, Rio Tinto Alcan and Norsk Hydro. No involvement, no commitment! Daniel Allaire, MD Aluchemie R I O T I N T O A L C A N 03 A L U C H E M I E

4 HSE: op naar een veilige werkplek R I O T I N T O A L C A N 04 Voor 2010 heeft onze afdeling HSE een aantal doelen gesteld, waarover we hieronder kort verslag doen: Geen verzuimongeval Bij Aluchemie werken we dagelijks hard om iedereen veilig op het terrein te laten werken en iedere dag weer gezond naar huis te laten gaan. Onderzoeken tonen het resultaat van deze aanpak aan. Uit het Rio Tinto Alcan medewerkerstevredenheid onderzoek en een lokale veiligheidsenquête blijkt dat het veiligheidsbewustzijn ieder jaar sterk verbetert. Toch heeft in oktober 2010 een incident plaatsgevonden. Een contractor medewerker heeft een veiligheidsklep tegen zijn ribben gekregen tijdens werkzaamheden aan de ringleiding van Rookgasreiniger 6. Dit incident heeft geleid tot verzuim. Vanzelfsprekend is het incident, in goede samenwerking met de contractorfirma, op een gestructureerde manier onderzocht op leerpunten. De punten zijn en/of worden ingevoerd zodat herhaling wordt voorkomen. Verder vonden in 2010 drie zogenaamde medische behandelingen plaats. Dit zijn behandelingen die niet door een Aluchemie EHBO er verricht mogen worden. Het betreft in alle gevallen hechtingen, waarbij de personen in kwestie na de behandeling weer aan de slag kunnen. Wij zullen er alles aan doen om dit aantal tot nul terug te brengen. Onze mensen (en hieronder vallen vanzelfsprekend ook onze contractormedewerkers) zijn tenslotte onze grootste prioriteit Lost Time Injury Replacement Work Medical Treatment First Aid Near Miss Gemiddeld aantal Near Miss meldingen 4 per week Met het melden van Near Misses (bijna-ongevallen) is in 2009 een goed begin gemaakt. Zo goed zelfs, dat we inmiddels bij de top van Rio Tinto Alcan bedrijven behoren qua aantal meldingen. In 2010 hebben we dit doorgezet en zijn we zelfs uitgekomen op 250 meldingen. Een groot aantal Near Misses vertelt ons dat we oog hebben voor (on) veilige acties en geeft ons de mogelijkheid om deze zaken aan te pakken en ons bedrijf te verbeteren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Near Misses worden gemeld aan de HSE coördinatoren. Zij laten de Near Misses onderzoeken en zetten deze om in acties die herhaling moeten voorkomen. De acties worden altijd SMART gemaakt (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch Incidents Employees (RTA) YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC en tijdgebonden) en opgenomen in een incidentendatabase. De manier waarop de Near Misses worden onderzocht hangt af van de ernst van het scenario dat zou hebben plaatsgevonden indien het geen Near Miss maar een werkelijk ongeval zou zijn geweest. Bij zeer ernstige Near Misses wordt door de HSE coördinatoren een taproot (gestructureerd onderzoek in teamverband naar de oorzaken van het incident) uitgezet. Een aantal collega s is getraind om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Iedere week wordt een voor de organisatie interessante Near Miss gepubliceerd in de nieuwsbrief Minipers. Om de medewerkers te belonen voor het behalen van dit doel (200 meldingen op jaarbasis), heeft iedere medewerker een bedrag op zijn/haar spaarloon ontvangen A L U C H E M I E HSE: Become an even safer place to work The following is a brief report on the goals set by our HSE department for No absenteeism due to accidents At Aluchemie, we work hard every day to allow everyone to work safely on the Aluchemie site and to go home healthy at the end of each day. Surveys such as the Rio Tinto Alcan employee satisfaction survey and a local safety survey show that this approach is bearing fruit because safety awareness is improving significantly every year. Nevertheless, an incident did occur in October 2010 when a contractor was hit in the ribs by a safety valve while working on the ring pipe of Fume Treatment Plant 6. This incident resulted in the contractor having to take time off work to recover. Naturally, the incident was systematically examined in close cooperation with the contractor s company for possible lessons to learn. The lessons learnt have been or will be introduced to prevent this type of incident from occurring again. There were also three so-called medical treatments in Medical treatments are treatments that an Aluchemie first-aid officer is not allowed to perform. All three employees concerned needed stitches and were able to return to work after the treatment. We will do all we can to reduce this number of cases to zero because our people (which of course includes our contractors) are our highest priority. Average number of Near Miss Reports: 4 a week We got 2009 off to a good start with regards to Near Miss reports. So good, in fact, that we are now among the best-performing Rio Tinto Alcan companies in terms of the number of reports. We continued this trend in 2010 and even ended the year with 250 reports. A high number of Near Misses tells us that we are keeping a vigilant eye out for unsafe actions. It also gives us the opportunity to deal with these issues and improve our company as regards safety, health and the environment. Near Misses are reported to the HSE coordinators who have the Near Misses investigated and translate the findings into actions that are intended to prevent any repetitions. The actions are always SMART - Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-Bound - and added to a database of incidents. How the Near Misses are investigated depends on the seriousness of the scenario that would have happened if the Near Miss had been a real accident. In case of very serious Near Misses, the HSE coordinators arrange for a TapRoot, which is a structured, team-based investigation into the causes of the incident. A number of colleagues have been trained to conduct these types of investigations. Every week, a Near Miss that is relevant for the organisation as a whole is published in the newsletter Minipers. To reward employees for achieving this goal (minimum 200 reports for the whole year), all Aluchemie employees received an amount in their salary savings scheme.

5 aantal Reported Near Misses week Idee met een waardebon, te besteden bij een internetwinkel. Regelmatig wordt binnen Aluchemie gecommuniceerd over de beste BeST Ideeën (per jaar en per kwartaal) en over welke medewerker de meeste BeST Ideeën heeft gerealiseerd. Helaas is het ambitieuze doel van 200 uitgevoerde ideeën in 2010 niet gehaald; wel zien we dat steeds meer Aluchemisten de weg weten te vinden naar het middel en hebben we vertrouwen in een flinke toename in Best Ideeën Totaal 2010 (Be Safe Together) cum aangemeld cum goedgekeurd cum uitgevoerd aantal week 200 gerealiseerde BeST (Be Safe Together) Ideeën? Om de veiligheid bij Aluchemie te vergroten, vragen we niet alleen aan alle medewerkers om mee te denken, maar ook om mee te werken. Vaak hoeven verbeterideeën helemaal niet ingewikkeld en duur te zijn en is een simpele oplossing de beste. Via een BeST Idee kan elke Aluchemist een idee melden en vervolgens zelf uitvoeren. De ingediende BeST Ideeën worden beoordeeld door de HSE Coördinatoren, die elk een gebied binnen Aluchemie vertegenwoordigen. Na goedkeuring motiveren zij de indiener van het idee om het idee zelf uit te voeren, eventueel met hulp van anderen. Het gaat om initiatief en eigenaarschap! Aluchemie beloont elk gerealiseerd BeST 200 BeST (Be Safe Together) Ideas achieved? With a view to increasing safety at Aluchemie, we not only ask all employees for their input, but also for their cooperation. Ideas for improvements do not always have to be complicated and expensive - a simple solution is often the best. With the BeST idea scheme, every Aluchemie employee has the chance to submit an idea and then implement it themselves. The BeST ideas are evaluated by the HSE Coordinators, each of whom represents an area of work at Aluchemie. Once they have been given the necessary approval, they ask the person who submitted the idea to implement it, if necessary with the help of others. It s all about initiative and ownership! Aluchemie rewards every BeST Idea implemented with a voucher that can be spent at an internet webshop. Information about the best BeST ideas is regularly communicated within Aluchemie (per year and per quarter) as is the name of the employee who implemented the most BeST Ideas. Unfortunately, the ambitious goal of 200 implemented ideas was not achieved in However, we can see that ever-increasing numbers of Aluchemie employees are submitting ideas and we anticipate a major increase in R I O T I N T O A L C A N 05 A L U C H E M I E

6 Schuiven op de Bradley curve We gebruiken binnen Aluchemie de Bradley curve als model om aan te geven waar het bedrijf staat op het gebied van veiligheidsbewustzijn, gezondheid en milieu. Deden we in vorige jaren nog veel zaken voornamelijk directief (opgelegd vanuit het Directieteam, de wetgeving of moederbedrijf Rio Tinto Alcan (fase 2 van het model)), in 2010 begint echt iedereen zelf in te zien dat dit soort zaken bijdragen aan onze eigen veiligheid en gezondheid. Het streven is uiteindelijk naar fase 4 op te schuiven. Een fase waar iedereen niet alleen voor zichzelf maar ook voor elkaar zorgt. Er is dus nog een aantal stappen te maken en Aluchemie beweegt in de goede richting. Middelen die we bij Aluchemie gekozen hebben om als organisatie te verschuiven op de Bradley curve zijn o.a. de eerder genoemde Near Misses, BeST Ideeën en de HSE coordinatoren. De HSE coördinatoren zijn de schakel tussen het Directieteam en de werkvloer om HSE verder te implementeren. Zij zorgen voor zowel bottom up als top down communicatie. Hun voorzitterschap is in 2010 opgeschoven van een vertegenwoordiger vanuit de HSE afdeling naar een van de zeven coördinatoren zelf. Een teken dat HSE steeds meer gedragen wordt door medewerkers van de operationele afdelingen en niet langer alleen een expert-aangelegenheid is. INCIDENT RATES The boss looks after you You look after yourself Bradley curve We look after each other Zero is unrealistic Zero is difficult Zero is attainable Zero is sustainable phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 06 De dagelijkse HSE tours hebben hun waarde opnieuw bewezen in Het veiligheidsbewustzijn groeit bij zowel Aluchemie medewerkers als contractors. Deze zullen dan ook worden voortgezet in In 2010 is het eigenaarschap van de tour verschoven naar de dagchefs/teamleiders en is de tour in vorm veranderd. Duidelijker is benadrukt dat deze HSE tours niet bedoeld zijn om elkaar te betrappen op fouten, maar juist om de dialoog aan te gaan, samen te leren en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. De HSE coördinatoren kiezen elke twee weken Sliding along the Bradley curve At Aluchemie, we use the Bradley Curve as a model to indicate where the company stands with regard to safety awareness, health and the environment. Whereas, in the past, tasks were mainly directed by the management team, by law or by parent company Rio Tinto Alcan (phase 2 of the model), everyone genuinely started to realise in 2010 that the issues involved affect their own health and safety. The goal is eventually to shift to phase 4: a phase in which everyone not only looks out for themselves, but also takes care of each other. There are still a number of steps to be taken, but Aluchemie is moving in the right direction. Some of the tools chosen by Aluchemie to move forward on the Bradley curve include the Near Misses mentioned elsewhere in this report, BeST Ideas and the HSE coordinators. The HSE coordinators are the link between the Management Team and the work floor to further implement HSE. They ensure both bottom-up and top-down communication. In 2010, their chairmanship passed from a representative of the HSE department to one of the seven coordinators themselves. This is a clear sign that HSE has the increasing support of the employees in the operational departments and is no longer a matter solely for experts. The daily HSE tours once again proved their value in 2010 because safety awareness is growing among both Aluchemie employees and contractors. The tours will therefore continue in In 2010, ownership of the tour was transferred to the shift leaders/team leaders and the format of the tour changed. There was a greater emphasis on the fact that these HSE tours are not intended to catch people making mistakes, but rather to start a dialogue, to learn together and to increase safety awareness. Every two weeks, the HSE coordinators choose a theme for the HSE Tour which is then used for the dialogue and to learn from one another. The HSE tour takes place during both day and night shift. Contractor employees often take part in the tour. The HSE theme is communicated to all Aluchemie employees via the newsletter.

7 een thema voor de HSE Tour op basis waarvan we met elkaar de dialoog voeren en van elkaar leren. De HSE tour wordt zowel in dag- als nachtdienst gehouden. Regelmatig lopen ook contractormedewerkers mee. Het HSE thema wordt via de nieuwsbrief naar alle medewerkers van Aluchemie gecommuniceerd. PAK s reductie In de Massa/Vormerij/Brekerij-afdeling wordt druk gewerkt aan een investeringsproject om de blootstelling aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK s) voor de medewerkers te verminderen. Uitvoering van het project en daarmee een significante Reduction in PAHs In the Paste Plant/Moulding Plant/Butts Crusher, work is well underway on an investment project to reduce employee exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). It is expected that 2011 will see the project implemented with a consequent significant reduction in exposure to PAHs. In 2010, the standards for respiratory protective equipment were tightened even further and a fit test (which mask fits me best and how do I wear it/ keep it clean) was mandatory for people working in these departments. The Process department succeeded in finding ways to reduce the amount of PAHs in the raw materials. Unfortunately, the objective of reducing exposure to PAHs by 30% was not achieved, but, verlaging van de blootstelling aan PAK s wordt in 2011 verwacht. In 2010 zijn de normen voor adembescherming verder aangescherpt en een fit-test (welk masker past mij het best en hoe moet ik dit dragen/ schoonhouden) is verplicht voor mensen die in deze afdelingen werken. In de procesafdeling is en wordt (met succes) gezocht naar mogelijkheden om de hoeveelheid PAK s in de grondstoffen te verminderen. De doelstelling om PAK s blootstelling met 30% te reduceren is helaas nog niet behaald, maar door de toegenomen kennis binnen Aluchemie kunnen we naar verwachting in 2011 een inhaalslag maken op het gebied van blootstelling. with the increased knowledge at Aluchemie, we expect to be able to catch up as regards reducing exposure in Vision for 2015 Employees and contractors feel responsible for their own health and safety and that of others. Aluchemie aims to reach the final phase of the Bradley curve by 2015, i.e. the phase in which we always watch out for, help and hold one another to account. That is how we increase safety and team spirit. All Near Misses are seen and reported. We are already on the right track. The threshold for reporting Near Misses has been removed and the employees can now see that something is being done with the reports, as a result of which safety is increasing. In addition, in serious cases, employees are involved in taproots, i.e. investigations into the fundamental causes of incidents. The use of respiratory and auditory protection is no longer required (based on current exposure standards). This aim focuses on certain specific locations on the site, such as the Past Plant/ Moulding Plant/Butts Crusher and Anode Final Processing (EVA). We want to improve the conditions to such a degree that this type of Personal Protective Equipment (PPE) will no longer be needed in future. Visie 2015 Medewerkers en contractors voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen en elkaars veiligheid en gezondheid. In 2015 wil Aluchemie in de laatste fase van de zogenaamde Bradley curve zitten. Een fase waarin we altijd op elkaar letten, elkaar helpen en elkaar aanspreken. Zo vergroten we de veiligheid en de teamspirit. Alle bijna-ongevallen (Near Misses) worden gezien en gemeld. We zijn al op de goede weg. De drempel om Near Misses te melden is weggevallen en voor medewerkers is het zichtbaar dat dat er iets wordt gedaan met de meldingen waardoor het veiliger wordt. In geval van een ernstige Near Miss, worden ze bovendien zelf bij taproots betrokken waarbij naar de basisoorzaken van het incident wordt gezocht. Gebruik adem- en gehoorbescherming niet meer nodig (uitgaande van huidige blootstellingsnormen). We doelen hierbij op diverse locaties op ons terrein, zoals de Massa/Vormerij/Brekerij en de EVA. We willen de omstandigheden zodanig verbeteren dat dergelijke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s) in de toekomst niet meer gebruikt hoeven te worden. R I O T I N T O A L C A N 07 A L U C H E M I E

8 Overige zaken waar in 2010 aan gewerkt is: RI&E De RI&E is een wettelijk verplichte risicoinventarisatie die samen met de VGWM Commissie van de Ondernemingsraad wordt opgesteld. Van de ongeveer 40 actiepunten die begin 2010 op de lijst stonden, zijn er nog slechts drie over. De overige situaties zijn opgepakt en verbeterd. Voor 2011 wordt een nieuwe lijst opgesteld. Audits Opvallend is het grote aantal audits dat bij Aluchemie is gehouden in Zo is er de Lloyd s kwaliteits audit, waarbij Aluchemie opnieuw gecertificeerd is voor ISO 9001, ISO14001 en OHSAS Verder vindt een geïntegreerde overheidsaudit plaats op het gebied van brandweer en milieu. Aluchemie behaalt een AEO douane certificaat en voldoet daarmee voor de komende vijf jaar weer aan de douane- en ISPS-eisen. Door Rio Tinto wordt in september 2010 een grote HSE Audit gehouden die ook met goed gevolg is afgerond. Deze audit wordt elke twee jaar gehouden. Aluchemie heeft op het gebied van gezondheid een eerste grote stap voorwaarts gemaakt. Gezondheid In 2010 gaf Aluchemie een extra hoge prioriteit aan de gezondheid van medewerkers. In 2009 zijn diverse algemene metingen uitgevoerd en in 2010 zijn deze verder uitgebreid. Door de resultaten van deze metingen begrijpen we nu beter welke risico s mensen lopen op de diverse afdelingen. Deze kennis gaat ons helpen om de situatie ter plaatse te verbeteren. Naast PAK s, dat voornamelijk een risico oplevert voor de Massa/Vormerij/Brekerij, zijn meer risicogebieden gedefinieerd. Risico s in de EVA en Haven betreffen voornamelijk dieseldampen uit de vorkheftrucks, maar ook trillingen door bijvoorbeeld luchthamers die worden gebruikt om de gecalcineerde anoden te reinigen. Op het gebied van geluid, dat over het hele terrein risico s met zich meebrengt, zullen samen met Engineering nog verdere verbeteringen worden doorgevoerd. De kennis over gezondheidsrisico s is binnen de hele organisatie sterk verbeterd door betere informatie van onze nieuw aangestelde arbeidshygiënist en onze bedrijfsarts. 08 Other issues that were worked on in 2010 included: RI&E The RI&E is a legally required risk inventory drawn up in consultation with the Works Council s Safety, Health, Welfare and Environment Committee. Of the approximately 40 action points on the list at the start of 2010, only three remain to be carried out - all of the other situations have been addressed and improved. A new list will be drawn up for Audits What is striking is the large number of audits that were conducted at Aluchemie in One of them was the Lloyd s quality audit used by Aluchemie to renew its ISO 9001, ISO14001 and OHSAS18001 certification. There was also an integrated government fire safety and environment audit. Aluchemie obtained an Authorised Economic Operator (AEO) certificate from Customs, meaning that it once again meet the Customs and ISPS requirements for the next five years. Rio Tinto carried out a major HSE Audit in September 2010 which was also completed successfully. This audit is conducted every two years. In addition Aluchemie took its first major step forward in relation to health. Health In 2010, Aluchemie placed even greater priority on the health of its employees. Various general measurements were carried out in 2009 and extended in 2010 and we now have a better understanding of the risks run by people in the various departments because of the results of those measurements. This knowledge will help us to improve the situation on site. In addition to PAHs, which mainly pose a risk for the Paste Plant/Moulding Plant/Butts Crusher, a number of other risk areas have also been defined. The risks for EVA and Harbour mainly involve diesel fumes from the fork-lift trucks, but there are also vibrations, for example, from the pneumatic hammers used to clean the calcined anodes. Further improvements will be implemented together with Engineering to reduce noise which poses risks all over the site. The knowledge about health risks has improved significantly throughout the entire organisation as a result of better information by our newly appointed occupational hygienist and our company doctor.

9 Milieu: beleid en vergunningen Verantwoord naar mens en omgeving Aluchemie en de moederbedrijven Rio Tinto Alcan en Norsk Hydro stellen de veiligheid en gezondheid van mensen en omgeving voorop in alle management- en bedrijfsprocessen. Gecertificeerde managementsystemen vormen de basis daarvan. Zo beschikt Aluchemie over een geïntegreerd managementsysteem dat is gecertificeerd conform ISO 9001 (kwaliteit), ISO (milieu), OHSAS (arbo) en ISPS (beveiliging). Industriële productiebedrijven zoals Aluchemie moeten voor de emissies die door de productie ontstaan, voldoen aan de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Hierop baseert de overheid de verstrekte milieuvergunningen, waarbij de provincie de Wet Milieubeheer regelt en Rijkswaterstaat de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren verzorgt. De overheid ziet toe op naleving van de vergunningen. Duurzaamheid Zowel Aluchemie als haar moederbedrijven hanteren duurzaamheid als vanzelfsprekend uitgangspunt. Het is de stellige overtuiging van deze bedrijven dat alleen met duurzaam ondernemen werkelijk een meerwaarde kan worden gecreëerd. Dat is goed voor zowel de medewerkers als de omgeving, en voor de mensen die als aandeelhouder investeren in een gezonde toekomst van het bedrijf. Emissies naar de lucht De emissies naar de lucht, voor zover deze afkomstig waren van de ovens, zijn gecorrigeerd voor de bezettingsgraad van de Rookgasreinigers. Indien een Rookgasreiniger uitstaat en tevens de daaraan gekoppelde ovens, vindt geen emissie plaats. De bezettingsgraad van de Rookgasreinigers was in 2010 gemiddeld 98,5%. Het aantal emissieoverschrijdingen is in 2010 met 60% gedaald. Voor 2011 heeft Aluchemie als doel het aantal emissie-overschrijdingen verder te verlagen en met 50% te reduceren ten opzichte van Environment policy and permits Increasingly clean production Social responsibility for people and the community. Health and safety for people and the community are key priorities in all management and business processes at both Aluchemie and parent company Rio Tinto Alcan. Certified management systems are the basis for these priorities. For example, Aluchemie uses an integrated management system that is certified under ISO 9001 (quality), ISO (environment), OHSAS (health and safety) and ISPS (security). Industrial manufacturing companies such as Aluchemie must make sure that the emissions released by their production process comply with the Environmental Management Act (Wet Milieubeheer, Wm) and the Pollution of Surface Waters Act (Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, Wvo). The government bases its environmental permits on this legislation. The Environmental Management Act is implemented at provincial level, while the Directorate General for Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat) oversees the application of the Pollution of Surface Waters Act. The government monitors compliance with the permits. Sustainability Aluchemie and parent companies Rio Tinto Alcan and Norsk Hydro regard sustainability as an obvious fundamental principle and they are firmly convinced that true added value can only be achieved through sustainable enterprise. This approach benefits both employees and the surrounding community, as well as shareholders investing in a healthy future for the company. Emissions into the air Emissions into the air, insofar as they originate from the furnaces, are corrected according to the capacity utilisation of the fume treatment plants. There are no emissions if a plant and its furnaces are inactive. Capacity utilisation for the fume treatment plants averaged 98.5% in 2010, while the number of instances exceeding emission levels fell by 60% during the same period. For 2011, Aluchemie has set itself the goal of a further 50% reduction in the number of instances of emission levels being exceeded compared to Odour No odour nuisance complaints were lodged in One complaint was lodged due to dust on a ship in the harbour caused by the unloading of coke. CO 2 The 255,000 tons of CO 2 emissions in 2010 is based on an automated calculation by a Rio Tinto program. Gas and electricity consumption and the production data for green and calcined anodes provide the input for the calculation. Aluchemie will participate in the CO 2 emissions trading system from 2013 onwards. SO 2 SO2 is only emitted by the baking furnaces and is produced by the burning of pitch vapours released by the process and of coke which contains sulphur. The level of these emissions is determined by the sulphur content in the pitch and the coke, for which a maximum permitted level is included in 09

10 Steeds schoner produceren Geur In 2010 hebben zich geen geurklachten voorgedaan. Een klacht is ontvangen vanwege stofoverlast op een van de schepen in de haven door het lossen van cokes. 10 CO 2 De emissie aan CO 2 van ton in 2010 is gebaseerd op een geautomatiseerde berekening door een Rio Tinto programma. De input voor de berekening die wordt meegenomen is het gas- en elektriciteitsverbruik en de productie van groene en gecalcineerde anoden. Vanaf 2013 zal Aluchemie deelnemen aan de CO 2 emissiehandel. SO 2 De emissie van SO 2 vindt alleen bij de bakovens plaats en ontstaat door de verbranding van de vrijkomende pekdampen en afdekcokes die zwavel bevatten. Het niveau van deze emissie wordt bepaald door het zwavelgehalte in de pek en afdekcokes. In de productspecificatie is hiervoor een maximum opgenomen. Geringe verschillen in het zwavelgehalte leiden tot verschillende emissieniveaus. In 2010 was de emissie van SO kg per ton gecalcineerde anoden. Een stijging van 0,3 kg per ton ten opzichte van 2009, als gevolg van een hogere SO 2 emissie bij Rookgasreiniger 5. De hogere SO 2 emissie bij Rookgasreiniger 5 werd veroorzaakt door de slechte staat van het keramiek van Rookgasreiniger 5. De keramiek zal in april 2011 worden vervangen waardoor het emissieniveau weer kan worden teruggebracht. NO X Aluchemie is verplicht om deel te nemen aan de NO X emissiehandel en levert volgens een door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) vastgesteld protocol gegevens aan over de NO X emissie. In 2010 is deze meetmethode net als elk jaar geverifieerd door de NEa. De totale NO X emissie voor het jaar 2010 the product specifications. Small differences in the sulphur content result in different emission levels. SO 2 emissions in 2010 stood at 1.2 kg per ton of calcined anodes, representing an increase of 0.3 kg per ton in comparison to 2009 because of higher SO 2 emissions from fume treatment plant 5. The higher SO 2 emissions from fume treatment plant 5 were caused by the poor state of the ceramics in fume treatment plant 5. The ceramics will be replaced in April 2011, therefore reducing the emissions level once again. NO X Aluchemie is obliged to take part in NO X emissions trading and supplies NO X emissions data according to a protocol established by the Netherlands Emissions Authority (Nederlandse Emissieautoriteit, bedroeg 285 ton, een stijging van 15% ten opzicht van 2009, veroorzaakt door de hogere NO X emissie van rookgasreiniger 6 ten opzichte van de oude rookgasreinigers. Ook in 2011 zal er sprake zijn van een stijging van de NO X emissie door de in gebruik name van Rookgasreiniger 7 medio PAK s, fluorantheen en benzo(a)pyreen De teercomponenten die vrijkomen op de ovens en de Massa/Vormerij bevatten onder andere PAK s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen), fluorantheen en benzo(a) pyreen. Aluchemie laat een gecertificeerd extern bureau jaarlijks PAK s-metingen uitvoeren. Ook in 2010 is dit gebeurd, tijdens de daarvoor georganiseerde meetperioden. De opstart van Rookgasreiniger 6 met RTOtechniek heeft tot gevolg gehad dat de PAKemissies in 2009 met 46% zijn verminderd ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2010 is daarbovenop een reductie van 15% gerealiseerd. Na de ingebruikname van Rookgasreiniger 7 in 2011 zullen deze emissies naar verwachting tot een minimum zijn gereduceerd. Fluoriden De hoeveelheid fluoriden is berekend op basis van maandelijkse emissiemetingen door het laboratorium van Aluchemie en het debiet (de doorstroming per tijdseenheid). NEa). As in previous years, this measurement method was verified by the NEa in The total amount of NO X emitted in 2010 was 285 tons, representing an increase of 15% compared to 2009 as a result of the higher NO X emissions from fume treatment plant 6 compared to the old plants will see a further increase in NO X emissions, due to the commissioning of fume treatment plant 7 in mid PAHs, fluoranthene and benzo[a]pyrene The tar components released by the furnaces and the Paste Plant/Moulding Plant contain PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), fluoranthene and benzo[a] pyrene (among other ingredients). Aluchemie contracts a certified external agency to carry out PAH measurements every year, including in 2010 when measurements were taken during specific scheduled periods. The start-up of Fume Treatment Plant 6 with Regenerative Thermal Oxidation (RTO) technology led to a 46% reduction in PAH emissions in 2009 compared to the previous year. A further 15% reduction was achieved in Following the commissioning of Fume Treatment Plant 7 in 2011, it is expected that these emissions will be reduced to a minimum. Fluorides The amount is calculated based on monthly emission measurements taken by the Aluchemie laboratory and the emission rate (the flow per unit of time). Fluoride emissions totalled 6,974 kg, including the emissions measured during process breakdowns. The increase compared to the 5,939 kg in 2009 was caused by high fluoride emissions from FTP 3 in January and March, FTP 4 in September and increased fluoride emissions from August De emissie bedroeg 6974 kg inclusief de emissies die tijdens processtoringen zijn gemeten. De stijging ten opzichte van 2009 (5939 kg) werd veroorzaakt door hoge fluoride-emissies bij Rookgasreiniger 3 in januari en maart, Rookgasreiniger 4 in september en een verhoogde fluoride emissie van augustus tot en met december bij Rookgasreiniger 6. Stof De hoeveelheid fijnstof is berekend op basis van maandelijkse emissiemetingen door het laboratorium van Aluchemie en het debiet. De emissie van fijnstof op basis van de uitgevoerde emissiemetingen bedroeg 146 ton in 2010 versus 104 ton in De stijging is veroorzaakt door emissie-incidenten bij Rookgasreiniger 3 en 4. Ook aan de Haven vinden stofemissies plaats, met name tijdens overslag van petroleumcokes en tijdens de verlading van koolstofproducten. De aangevoerde petroleumcokes zijn behandeld met een stofbindend middel om stuiven te beperken. Voor de berekening van de stofemissie tijdens belading is een formule gebruikt van de Amerikaanse Environmental Protection Agency De totale hoeveelheid fijnstof bedroeg in ton. to December from FTP 6. Dust The quantity of dust is based on monthly emission measurements taken by the Aluchemie laboratory, as well as the emission rate. The measurements showed that 146 tons of dust particles were emitted in 2010, which compares to 104 tons in The increase was caused by emission incidents at FTPs 3 and 4. Dust particles are also emitted in the harbour, especially during the transhipment of petroleum coke and while loading carbon products. The supplies of petroleum coke arriving on site have been treated with a binding agent to limit dispersal. Dust emissions during loading were calculated using the American Environmental Protection Agency s formula. The total amount of dust emitted in 2010 was 219 tons.

11 11

12 Emissies naar water Aluchemie loost op het riool alleen huishoudelijk afvalwater, schrob- en spoelwater, calamiteiten uitgezonderd. De geringe hoeveelheden metalen in het water zijn het gevolg van lucht- en bodemverontreiniging. De hoeveelheid drinkwater is in 2010 met 55% gereduceerd. Dagelijkse data van de leverancier maakte het mogelijk direct te reageren op te hoge verbruiken. Emissie PAK s, fluorantheen en benzo(a)pyreen Jaarvracht in kg benzo(a)pyreen fluorantheen Totaal PAK s Verantwoord energiegebruik Energiebesparing heeft hoge prioriteit. Uit oogpunt van duurzaamheid willen we verantwoord omgaan met de fossiele energie die we gebruiken. De processen van Aluchemie vragen veel energie en maken dus een aanzienlijk deel uit van de productiekosten. Ook bedrijfseconomisch is er dus alle reden om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Voor 2011 heeft Aluchemie als doel de CO 2 emissie per ton product met 7% te reduceren. Bescherming van de bodem In 2011 beschikt Aluchemie in het kader van de Wet Milieubeheer Bodembescherming over een Land Management Plan voor activiteiten die van invloed zijn geweest of kunnen zijn op de bodem. In 2011 wordt een grote investering gedaan om een groot deel van de riolering te vernieuwen. In 2009 zijn alle situaties herbeoordeeld waar door activiteiten bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan. Op basis van deze herbeoordeling zullen verbeteringen aangebracht worden aan vloeistofdichte- en vloeistof werende vloeren. Verspreiding naar water In kg/jaar * 12 * De hogere uitkomsten t.o.v worden veroorzaakt door drie extra lozingen van 600 m 3 elk in verband met reparatiewerkzaamheden van de bezinkbak. Emissions into water Except in emergencies, Aluchemie dumps only domestic waste water and water used for cleaning/rinsing into the sewers. The small quantities of metals in the water are the result of air and ground pollution. The company reduced the amount of drinking water by 55% in Data received daily from the supplier allowed the company to respond immediately if there were instances of excessive water consumption. N-Kjeldahl kg/jaar Zwevend stof PAK (6 van Borneff) 26, ,2 8,0 68,0 CZV Minerale oliën 150,0 184,0 154,9 71,0 626,0 Zn 195,5 147,0 185,3 139,8 118,0 Fluor Responsible use of energy Energy conservation is a high priority. From a sustainability perspective, we wish to adopt a responsible approach to our use of fossil fuels. Aluchemie s processes require a lot of energy and therefore account for a considerable portion of our production costs, meaning that there are also good economic reasons to limit the use of energy as much as possible. Aluchemie has set itself the goal of reducing CO 2 emissions by 7% per ton of product in Soil protection In 2011, under the Soil Protection Act, Aluchemie has a Land Management Plan covering activities that have had or may have an impact on the soil. A major investment will be made to renew a large section of the sewerage system during In 2009, all activities that might have caused soil pollution were reassessed. A number of improvements will be made to liquid-proof and liquid-resistant floors based on that reassessment. * The higher rates compared to 2009 are the result of 3 extra dumps of 600 m 3 each due to repairs to the harbour s collection vessel.

13 Kerngetallen Productie gecalcineerde anoden (Production of calcined anodes) (ton) Emissie PAK s (PAH emissions) (ton) Emissie benzo(a)pyreen (kg) Fluorantheen (kg) Emissie fluoride (Fluoride emissions) (ton) 5,9 7,0 Stof (Particulates) (ton) 73,4 219 SO 2 (ton) CO 2 (ton x 000) NO X (ton) Gasverbruik (Gas consumption) (m 3 ) Elektriciteitsverbruik (Electricity consumption) (kw) Dieselverbruik (Diesel consumption) (liter) Waterverbruik (Water consumption) (m 3 ) Afval totaal (Total waste) (ton) Afval hergebruikt (Waste recycled) (ton) Afval verbrand (Incinerated waste) (ton) Afval gestort (Dumped waste) (ton) 5 70 A L U C H E M I E R I O T I N T O A L C A N 13

14 P&O: laag ziekteverzuim, slimmer werken 14 Op het gebied van Personeel en Organisatie (P&O) is in 2010 veel gebeurd. We zullen dit toelichten aan de hand van de doelen 2010 en de visie die is opgesteld tot Doelen 2010 Gemiddeld aantal full time medewerkers (FTE) over 2010 bedroeg 365. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op gemiddeld 366 FTE. Dit zal ook komend jaar nog iets naar beneden moeten, maar dit gebeurt hoofdzakelijk door efficiënter werken en natuurlijk verloop. In 2011 willen we kijken naar de verhouding intern personeel en externe inhuur. Ziekteverzuim 4,9%. Dit doel is ruimschoots behaald, we zijn uitgekomen op 4,64%. Het is ook een daling ten opzicht van 2009, toen het verzuimpercentage op 5,45% lag. Wij zijn zeer tevreden over dit percentage, gezien de energie die hier het afgelopen jaar in is gestoken door HR, de bedrijfsarts en alle leidinggevenden. Overigens steekt Aluchemie ook positief af tegen het gemiddelde verzuimcijfer voor de industrie, dat gemiddeld op 5,1 eindigde (cijfers CBS). Voor het behalen van deze doelstelling heeft elke Aluchemist 50 euro op zijn/haar spaarloon ontvangen. HR: Low absence due to illness, smarter working methods A great deal happened in Human Resources (HR) in We will describe what happened using the objectives for 2010 and the vision for the period between now and Objectives for 2010 The average number of full-time employees (FTE) for 2010 was 365. We ultimately arrived at an average of 366 FTE. This figure will have to be reduced slightly again in the coming year, but that will be achieved mainly by working more efficiently and by not replacing people leaving due to old age where possible. In 2011, we want to look at the ratio of in-house personnel and external contractors. Geen overtreding ArbeidsTijdenWet en maximaal vier (vooraf gemelde) overtredingen work-life balance per maand. Er mogen geen overtredingen van de regels omtrent rusttijden en arbeidstijden plaatsvinden. Helaas is dit het afgelopen jaar toch nog 12 keer voorgekomen. Hoewel dit een sterke verbetering is ten opzichte van 2009 (43 overtredingen), is 12 nog steeds teveel. Mensen zijn minder alert als ze niet voldoende hebben gerust, met alle gevolgen van dien. Om de balans tussen werk en privé te handhaven, mag niet meer dan 32 uur (per persoon) overgewerkt worden per maand. Maximaal vier personen mogen na goedkeuring van leidinggevende en P&O in uitzonderlijke gevallen, meer dan 32 uur overwerken. Goedkeuring dient hiervoor vooraf verkregen te zijn. Preventief Medische Onderzoeken (PMO) doelstelling: 160 uitgevoerd. In september 2009 zijn we begonnen met de uitvoering van 78 PMO s (Directieteam, Massa/ Vormerij/Brekerij, EVA en bijbehorende Technische Dienst mensen). In 2010 willen we 160 PMO s hebben gedaan, eerst bij de afdelingen Transport, Ovens inclusief TD die op deze afdeling werkt, Haven en kantoor en andere afdelingen. Inmiddels zijn alle Aluchemie medewerkers uitgenodigd en zijn 177 PMO s uitgevoerd. Hoe groter de groep per afdeling die zo n PMO laat uitvoeren, hoe betrouwbaarder de meetgegevens. Er zijn zaken per individu aan het licht gekomen die nog niet bekend waren bij henzelf. Verder gaan we in 2011 aan de slag met het rapport van 2009 waaruit een aantal adviezen is voortgekomen. We willen in % van de geadviseerde verbeteringen in arbeidsomstandigheden realiseren. Hieronder vallen naast Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK s), geluid en trillingen ook ergonomie en persoonlijke hygiëne. Absence due to illness: 4.9%. We more than achieved this objective, ending up at 4.64%. This was also less than than in 2009, when the percentage for absence due to illness stood at 5.45%. We are very happy with this percentage, especially considering the amount of energy required from HR, the company doctor and every manager to achieve this goal over the last year. Aluchemie also contrasts positively with the average absence due to illness figure for the industry, which ended at 5.1% (Statistics Netherlands (CBS) figures). Every Aluchemie employee received 50 euros in their salary savings scheme as a reward for achieving this objective. No violations of the Working Hours Act and a maximum of four violations of the worklife balance rules (reported in advance) per month. There must be no violations of the rules regarding rest times and work times. Unfortunately, there were still 12 violations last year and - although this is a major improvement on the 43 in violations is still too many. People who have not had enough rest are less alert, with all of the resulting consequences. Therefore, in order to maintain a good work-life balance, the rule states that no employee is permitted to work more than 32 hours of overtime in any given month. In exceptional cases, however, no more than four people are permitted to work more than the 32 hours of overtime, providing they have the prior approval of their manager and HR. Target number of Preventive Medical Examinations (PME): 160. We started pre- Ontwikkeling en invoering competentiemanagement voor alle functies. Voor alle functies willen we competentieprofielen hebben, waarin de taken, benodigde opleidingen en softe vaardigheden vast liggen. Deze profielen dienen als basis voor wervingsprofielen, ontwikkelgesprekken, opleidingskeuzes etc. Een stagiaire heeft vanaf september % van alle competentieprofielen afgerond. Hiervoor heeft ze een groot aantal medewerkers van Aluchemie geïnterviewd. De overige 30% competentieprofielen zullen uiterlijk eind april gereed zijn. Dit blijft een levend document dat zal blijven veranderen en verbeteren. Aantal verlofrechten per 31 december minder dan dagen. Dit is het totaal aantal dagen dat eind december 2010 over is, verdeeld over alle Aluchemisten. Helaas is dit doel niet bereikt, we zijn blijven steken op 6200 dagen. In 2011 zullen we er nog meer op gaan sturen, want dan is de doelstelling 4000 dagen. Een aantal collega s gaat in 2011 met prepensioen en zal een groot aantal dagen opmaken. Verder is een projectgroep netto inzetbaarheid gestart. Deze groep zal een studie doen naar de ruimte die er is voor besteding van tijd en/of geld. De uitkomsten van deze studie kunnen worden meegenomen in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO die begin 2012 weer zullen plaatsvinden. ventive medical examinations with the 78 carried out in September 2009 on the Management Team, Paste Plant/Moulding Plant/Butts Crusher, Anode Final Processing (EVA) and the corresponding Maintenance people. The target for 2010 was 160 PMEs, starting in Transport, Furnaces (including the Maintenance people in Furnaces), Harbour and office and then the other departments. All Aluchemie employees have now been invited for an examination and 177 PMEs have been carried out. The larger the group per department undergoing a PME, the more reliable the data. The examinations revealed issues in a number of cases that were not yet known to the individuals themselves. In 2011, we will also start to implement the recommendations from the 2009 report. We want to achieve 80%

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn Aluchemie Maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto alcan Inhoudsopgave Voorwoord 3 HR/HSE/BIQ/Community 4 Operations: Massa/Vormerij/Brekerij, Ovens/EVA/Rookgasreinigers, Vuurvast, Engineering,

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2012 Table of Contents 4 7 8 9 11 13 15 18 21 24 27 Company Profile Report of the General Manager Report of the Supervisory Board Corporate Information Market Review

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities.

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities. Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 41, april 2006 In dit nummer: 1. Alain Deschênes: we want Fortis to be an interesting place to work 7. Jan van

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de toekomst. Er gebeurt al ontzettend veel. Nu. Vandaag. Dit boek toont stimulerende plannen én gerealiseerde projecten van de Nederlandse steden die het Europese

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009 STAATSOLIE NIEUWS Inhoud 4 6 10 12 16 No.1 3 Solide groei en performance Staatsolie in 2008 voortgezet met nieuwe records Solid Growth and Performance Continued in 2008 4 Visualisatieruimte stimuleert

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Vestigingen Houthoff Buruma

Vestigingen Houthoff Buruma Bedrijfsjuristen Monitor 2008 / In-House Counsel Monitor 2008 Vestigingen Houthoff Buruma Amsterdam Houthoff Buruma N.V. Postbus 75505 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept 1 PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNILEVER N.V., GEHOUDEN OP 29 ARPIL 2015 OM 13:30 UUR TE ROTTERDAM Op negenentwintig april tweeduizend vijftien, om dertien uur en dertig

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie