Definitieve kandidatenlijst Ledenraadverkiezingen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitieve kandidatenlijst Ledenraadverkiezingen 2014"

Transcriptie

1 Definitieve kandidatenlijst Ledenraadverkiezingen 2014 Kring Noord - 5 Johan van de Helm (1964, Industrie/ Energie) Huidige functie: Sr. Buyer multi-site Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: geen Motivatie: Ervaring (20 jaar binnen diverse organisaties in verschillende omgevingen) inbrengen en delen om samen de veranderingen in de (bedrijfs)wereld en, in het verlengde daarvan, in de inkoopfunctie te signaleren en mee helpen te ontwikkelen. Wietse Nieuwenhuis (1975, Industrie/ Energie) Huidige functie: CEO-Triple i Sourcing Group Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Oud: Voorzitter studentenvereniging Vitellius, Secretaris Ronde Tafel 27, Huidig: Penningmeester Stichting Katakle NL Motivatie: In mijn dagelijkse rol houd ik mij bezig met het creëren van een level playing field voor de mkb-industrie tov zijn toeleveranciers. Ik besef mij terdege dat het blijven zitten in je eigen silo niet de oplossing is om de beroepsgroep te blijven ontwikkelen. Vandaar dat ik mij beschikbaar stel. Duco Boonstra (1965, Publieke sector / Onderwijs) foto volgt Huidige functie: Programma manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Algemeen bestuurslid Multi Functioneel Centrum Willemsoord, Algemeen bestuurslid Hogescholen Inkoop Platform, Voorzitter Medezeggenschapsraad Generaal van de Boschschool (tot 2012), Voorzitter NEVI Kring / lid AB (5 jr), Secretaris NEVI Kring (5 jr) Motivatie: Inkoop is voor mij een geweldig vak met enorme mogelijkheden en kansen om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het toegankelijk houden van het NEVI netwerk en het continue verbeteren van NEVI opleidingen leveren een belangrijke bijdrage voor de professionaliteit van inkoop. Mijn motivatie is om namens de leden het NEVI bestuur hierin maximaal te stimuleren. Esther Smit (1969, Industrie/ Energie) Huidige functie: Global Strategic Supply Chain Manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: geen Motivatie: Ontwikkelingen in de markt en inkoop vakgebied vragen om kennis en betrokkenheid, affiniteit en passie voor het inkoopvak. De nieuwe set up binnen NEVI qua besturing sluit aan bij de noodzakelijke versnelling van besluitvorming. Inspraak vanuit de ledenraad is een key element geworden. Ik draag daar graag een steen(tje) in bij. Jan Willem Smeenk (1961, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter zwemvereniging, Voorzitter TC vereniging van huiseigenaren, Diverse bestuursfuncties verenigingen. Klankbordgroep Intrakoop. Motivatie: Ik vind het belangrijk dat inkoop zich ontwikkeld tot een sterk en professioneel vakgebied. NEVI is een onmisbare schakel hierbij.

2 Kring Noord West - 20 Gül Ören (1980, Publieke sector) Huidige functie: Adviseur Best Value Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter Young Purchasing Students (07-09) en lid van Algemeen Bestuur NEVI (07-10) Motivatie: Ik ben afgestudeerd op Inkoop bij Prof Dr Arjan van Weele. Inmiddels zijn er enkele jaren verstreken en mijn passie voor inkoop is er nog altijd! Inkoop is een vakgebied waar ik heel veel voldoening uit haal en waar ik echt het verschil in kan maken. Er verandert veel op inkoopgebied en daarvoor zijn goed gewogen besluiten nodig vanuit een trendsettende professionele organisatie als NEVI. Daarom stel ik mijzelf graag kandidaat als lid van de ledenraad. Ik ben een jonge inkoopprofessional, een resultaatgedreven netwerker met oog voor belangen van anderen. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat er speelt onder de leden zodat zij de ledenraad zien als een orgaan dat hun wensen vertaalt in besluitvormingsprocessen. Ik kijk er naar uit om lid te worden van de ledenraad en publiek en privaat, jong en oud, klein en groot inkopend Nederland met elkaar te verbinden! Jolanda Dam (1973, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Strategisch inkoper Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Sinds 2011 kerngroeplid van regionaal inkoopcollectief zorginstellingen VBZ-KAM, schaatsinstructeur, bestuur NEVI Kring (4 jr), voorzitter tennisclub (2009) Motivatie: Sinds 2000 enthousiast betrokken bij NEVI in de hoedanigheid van bestuurslid, regulier en CPD-lid. Gemotiveerd om de verbinding tussen leden en bestuur te versterken en samen met andere betrokken te bouwen aan vertrouwen. Erica Peelen (1955, Gezondheidszorg en Welzijn) foto zie bijlage Huidige functie: Inkoper Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: NEVI commissie Opleidingen (81-86), NVILG commissie Opleidingen (81-90). Als adviseur verbonden aan diverse zorg/ retail projecten in kader van Extramuralisatie en verschuivingen van AWBZ naar WMO. Motivatie: Ik heb in diverse verschillende zorginstellingen gewerkt en denk met deze kennis en ervaring een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van NEVI. Eugène Wijnbergen (1964, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Interim Manager Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur/ programmamanager NEVI CPD (6 jr), Motivatie: Ik wil mij met veel enthousiasme inzetten namens de leden van mijn Kring NoordWest inzetten voor alle leden, de vereniging en het inkoopvak voor een periode van drie jaar. Met zes jaar bestuurservaring in NEVI CPD heb ik ook een landelijk beeld van de ontwikkelingen en behoeften onder de leden. Rinke Meijer (1977, Bouwnijverheid/ Transport en Logistiek) Huidige functie: Strategic Procurement Manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid NEVI Kring (8 jr) Motivatie: Met ruime kennis van en ervaring in de publieke en private sector en vanuit mijn rol als bestuurslid van NEVI ken ik het inkoopspeelveld en de NEVI-organisatie goed. Mijn doel is om met die kennis en ervaring de leden van NEVI te vertegenwoordigen en zo voor hen maximale waarde te creëren.

3 Sander van den Broek (1975, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Directeur Inkopers-Cafe BV en Buildnet Webservices. Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Talloze bestuurswerkzaamheden waaronder Ondernemen en Groei (zakelijk netwerk in Amsterdam), Rotary, hockeyverenigingen HBS en de Kikkers. Motivatie: Al 10 jaar trots lid van NEVI, maar altijd op de achtergrond. Ik draag mijn steentje graag bij aan een bruisende vereniging van het mooiste beroep dat er is. Jan Siderius (1959, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Algemeen Directeur Negometrix Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur RUG studentenvereniging, Studentboard MBA aan MIT (USA), Bestuur EDANA, Bestuur EUPLat, Bestuur lokale politieke partij Motivatie: Als grondlegger van E-inkopen in Nederland, de afgelopen 14 jaar midden in de inkooparena gestaan! In een wereld waar E steeds centraler staat, lever ik graag een onafhankelijke bijdrage. Ruime bestuurservaring, gekoppeld aan 10 jaar Supplier en 14 jaar Buyer perspectief zet ik graag in voor NEVI. Gerbrand Bijkerk (1972, Publieke sector) Huidige functie: Senior inkoopadviseur Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Lid van comissie van aanbestedingsexperts (EZ), Lid SIA (Samenwerking Inkopen en Aanbesteden) Waterschappen, Lid van diverse commissies in de NGK, Initiatiefnemer overbijdeoverheid.nl Motivatie: Even zoals ik ooit bewust gekozen heb voor een ambtelijke functie om daarmee een directe bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving, zo zou ik ook graag mijn persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen inzetten in de ledenraad van Nevi! Ben Scharrenburg (1964, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Managing Partner, Pro-SC advies- en interim management Inkoop, SCM Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: (Mede)projectmanager NEVI Purchasing Excellence programma, deelproject SRM. Gastspreker Hogescholen en Universiteiten op gebied van inkoop, supply chain management en onderhoud. Lid NVDO. Motivatie: Meer dan 25 jaar ervaring in strategisch advies en interim op gebied van inkoop en SCM bij (internationele) bedrijven en overheden. Doelstelling om inkoop en SCM kennis en beste praktijken op gebied van (asset)management/beheer en onderhoud verder te vergroten en te verspreiden. Anton Rutgers (1965, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Managing consultatant Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter schoolbestuur, voorzitter GMR, lid OR Motivatie: NEVI heeft een leidende positie in Nederland als het om inkoop gaat en wordt gezien als de autoriteit op dit vakgebied. Als lid van de Ledenraad wil ik graag meedenken over hoe NEVI deze positie kan gebruiken om een breder publiek aan te spreken en te ondersteunen. NEVI voor alle inkopers! Jan-Pieter Papenhuijzen (1968, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Inkoopadviseur/ partner Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: lid RvT St Robijn, commissie van Aanbestedingsexperts, diverse samenwerking met NEVI (werkgroep Nieuwe aanbestedingswet, NEVI 3 Inkopen in de Publieke sector, NEVI/PIANOo-congressen en seminars) Motivatie: Ik zet enerzijds graag mijn bestuurlijke competenties en anderzijds mijn kennis en kunde in het publieke en private inkoopveld in om NEVI door te ontwikkelen. Ik heb de afgelopen jaar NEVI van dichtbij mogen meemaken en heb daarnaast een goed gevoel voor de ontwikkelingen en

4 vraagstukken waar inkopende organisaties en marktpartijen mee te maken hebben. Ik zie er naar uit om samen met de andere leden van de Ledenraad NEVI en NEVI Purspective te inspireren. Marco van der Spek-Stikkelorum (1970, Publieke sector) Huidige functie: Inkoopstrateeg/ manager contractbeheer Sociaal Domein Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Lid ondernemingsraad, deelname wethoudersoverleggen sociaal domein Motivatie: Als lid van NEVI wil ik graag actief meedenken omtrent alle ontwikkelingen welke betrekking hebben op de belangen van het professionele vak van inkoop en (contract)beheer. Een bijdrage leveren aan het op koers houden en/of brengen is daarbij een voorwaarde. Kees Koopmans (1978, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Senior consultant (inkoop, inkooporganisatie en Europees aanbesteden) Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Penningmeester Badeloch Fonds, Diaken Regenboogkerk Hilversum (tot 2010) Motivatie: Door NEVI voel ik mij betrokken met mijn collega-inkopers in Nederland. Als vereniging kunnen we inkoop verder op de kaart krijgen. De mogelijkheid daar aan deel te nemen via de Ledenraad grijp ik graag aan. Ik werk als zelfstandige zowel in het private als in het publieke domein en heb op deze wijze een goed beeld van wat er in beide omgevingen speelt. Ik help graag mee aan de toekomst van NEVI. Max Boodie (1964,, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: DGA, ondernemer en part time promovendus RuG Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: bestuurder Berenschot, lid RvB beursgenoteerde zakelijke dienstverlener, bestuurder diverse eigen bedrijven, onbezoldigd lid RvA bij twee bedrijven. Motivatie: Ontwikkelingen binnen NEVI en de wens iets terug te geven aan het inkoopvak na lange carrière in inkoop en logistiek waarbij vaak is samengewerkt met NEVI (o.a. Berenschot en DPA benchmark onderzoeken en recent Banenruil voor Inkopers). Praktisch hergebruik ervaringen in inkoopwetenschap. Jan van Putten (1960, Industrie/ Energie) Huidige functie: Director Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: voorzitter VVE Lotus I en voorzitter VVE Vijverrand, lid Jongeren Op Straat project, bestuurslid lokale Brandweervereniging. Motivatie: Ik ben al jaren werkzaam in de wondere wereld die Inkoop heet. Ik beschouw de ontwikkeling die inkoop als vak heeft doorgemaakt als best bijzonder. De Nevi heeft in deze ontwikkeling een grote rol gespeeld. Het is belangrijk om een goede visie te hebben om deze inkoopontwikkelingen niet alleen als vak, maar ook de onderliggende bouwstenen als onderwijs, research en positionering in een breed perspectief te kunnen blijven plaatsen. Graag wil ik mijn steentje bijdragen om inkoop en daarmee de inkoopprofessionals ook in de toekomst een passende de rol te kunnen geven. Willem van Schaik (1962, Branche Overig) Huidige functie: Purchase Manager Europe Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurder/ secretaris NEVI Kring Noord West Motivatie: Na 7 jaar uitvoerend voor NEVI, vind ik het tijd meer besturend bezig te kunnen zijn voor NEVI en haar leden.

5 Patrick Kamsma (1968, Branche Overig) Huidige functie: senior inkoopconsultant Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter Vereniging van Eigenaren Erasmus tot 2012 en Bestuur roeivereniging Willem III (tot 2004) Motivatie: Ik wil graag voor de leden zorgen dat zij goed vertegenwoordigd zijn. Het lijkt me een grote uitdaging om de nieuwe ledenraad vorm te geven. Nanda Pleging (1982, Industrie/ Energie) foto volgt Huidige functie: Inkoper Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Algemene Zaken VDH Kringgroep Kennemerland, Penningmeester JOVD Haarlem, Kascommissie Rijvereniging De Commandeurs Heemskerk, Almanak Commissie Studentenvereniging Novitas Motivatie: Met passie voor het inkoopvak houd ik me graag actiever bezig met onze professionele vereniging. Inmiddels ben ik ruim 2 jaar lid en heb het diploma NEVI 1 en NEVI 2 tactisch behaald. Eveline Pols (1984, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Inkoper Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur St Groningen Cabaret Festival (05-06), Bestuur Lustrum Studentenvereniging (04-05) Motivatie: Naast mijn werk heb ik de NEVI opleiding (strategisch) doorlopen. Door mijn werk als inkoper en mijn ervaringen met NEVI (opleiding, congressen en training) heb ik echt een passie ontwikkeld voor het inkoop en supply management vakgebied. Vooral de potentie, de snelle groei en vele (innovatieve) mogelijkheden spreken mij erg aan. Met een frisse doch kritische blik zou ik deze kennis en ervaring willen inzetten om samen de NEVI organisatie te versterken. Graag zou ik me meer willen verdiepen in het strategische beleid, zodat de essentiële aansluiting met de ontwikkelingen in de markt nu en in de toekomst verder geoptimaliseerd kan worden. Vanuit mijn eigen ervaringen wil ik bijdragen aan de vernieuwing en verdere ontwikkeling van de opleidings- en trainingsactiviteiten. Sophia Cheung (1982, Branche Overig) Huidige functie: Sourcing Specialist Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Vrijwilliger evenementen Plan Nederland (09-10), taalcoach St Cardanus (09-10) Motivatie: Door het vergroten van de betrokkenheid van de leden, zal NEVI sneller op de behoefte van de markt kunnen inspelen en tevens de norm op inkoopgebied borgen of deze af te stemmen op de behoefte. Daarmee zal NEVI haar vooraanstaande positie als organisatie op het gebied van inkoop en supply management blijvend behouden. Gezien mijn inkoopkennis en werkervaring in zowel private (op nationaal en internationaal niveau) als publieke sector, mijn passie voor het inkoopvak, maatschappelijke betrokkenheid en doorzettingsvermogen, ben ik in staat een significante bijdrage te leveren aan een goede belangenbehartiging van de leden alsmede de ambitie van NEVI thought en opinion leader te zijn en te blijven.

6 Kring Oost 10 Marcel Koops (1972, Branche Overig) Huidige functie: Corporate Manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: geen Motivatie: NEVI is een zeer nuttige organisatie en ik wil bijdragen aan het verder verbeteren hiervan. Onder andere door goed strategisch beleid met oog voor middelgrote organisaties, niet produktgerelateerde organisaties en met focus op duurzaamheid/mvi. Thijs Moonen (1964, Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: consultant Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: voorzitter GTV de Hazenkamp (turnvereniging), CPD-lid, voormalig voorzitter koor en penningmeester district Zuid KNAU Motivatie: Inkoop is mijn passie en werk. Ik wil graag meedenken over de toekomst van de inkoopbranche. Als ervaren bestuurder kan ik als LR-lid een bijdrage leveren. Ik hoop zo de NEVIorganisatie beter te leren kennen en mijn netwerk uit te breiden. Patrick Stoteler (1970, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Regiomanager Midden Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter Kring Oost Nederland en Voorzitter Kring Gelderland. Bestuurslid Kring Gelderland, Coach van een voetbal- en een hockey team, member of CPD. Motivatie: Kennis is macht, maar het delen van kennis geeft kracht. Als lid van de ledenraad wil ik mij volgens deze visie actief gaan inzetten voor het doorontwikkelen van het inkoop- en supply vakgebied voor de leden van NEVI en de NEVI-organisatie op o.a. de gebieden opinion- en thought leadership. Machiel Roelofsen (1974, Logistieke dienstverlening) Huidige functie: Commercieel directeur Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur VLM Oost, Bestuur NDL Motivatie: Kennis vergroten met betrekking tot inkoop, netwerk vergroten, delen van kennis met het netwerk. Martin Legtenberg (1963, Industrie/ Energie) Huidige functie: Purchase manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: lid MT Motivatie: Meedenken, meebeslissen, adviseren en vertegenwoordigen van de leden lijkt mij een uitstekende manier om invloed uit te oefenen in de verdere ontwikkeling van het vak Inkoop binnen NEVI. Gert Jan Nagtegaal (1962, Industrie/ Energie) Huidige functie: Hoofd Inkoop & Hoofd QA Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: lid werkgroep in het wijkteam, bestuurslid vereniging, lid kascommissie vereniging, lid kascommissie D66 Zutphen/Warnsveld Motivatie: Ervaring in zowel energie, industrie, overheid en gezondheidszorg (branches), ervaring in zowel financiële-, inkoop- en managementrollen (rolwisseling). Dat ik verder ik kritisch en betrokken ben mag blijken uit een aantal publicaties (onafhankelijk). Er valt nog veel te ontwikkelen! (missie)

7 Gert van Beek (1961, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Director, Global IT Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: voorzitter NEVI CPD en lid NEVI AB ( ) Motivatie: In de afgelopen jaren heeft NEVI veel aandacht gehad voor de interne organisatie. De leden zijn hierdoor enigszins op de achtergrond komen te staan. Dat wil ik gaan veranderen. NEVI moet weer een vereniging voor de leden gaan worden. Een must voor de verdere ontwikkeling van onze professie! Harry Mom (1955, Landbouw/ zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: diverse managementfuncties (o.a. financieel en ICT) en lid MT. Zelfstandig ondernemer vleesvee- en melkveehouderij, voorzitter plaatselijke Dorpsraad, participatie in diverse agrarische brancheverenigingen en studieclubs. Motivatie: Door inbreng van mijn bedrijfskundige kennis en brede ervaring als manager, bestuurslid en zelfstandig ondernemer, hoop ik vanuit deze bagage bij te kunnen dragen aan het geven van vorm en inhoud aan het beleid en de ambities van NEVI. Het lijkt me een uitdaging om vanuit die positie inbreng te hebben bij het verder professionaliseren, verbreden en positioneren van de inkoopfunctie binnen organisaties teneinde deze functie de business erkenning te geven die ze naar mijn mening verdient! Ton Weijers (1951, Industrie/ Energie) Huidige functie: Manager Purchasing Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid van kring NH/U, politieke partij, schoolbestuur, sportvereniging. Motivatie: Als lid van een vereniging behartig je de belangen en ondersteun je de vereniging. Alex Buursma (1968, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: inkoopadviseur/ managing consultant Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: voorheen Lid Denktank NEVI Kring Twente, vicevoorzitter Kerkelijk bestuur Gereformeerde Kerk Wierden (05-09), NEVI CPD Motivatie: Het inkoopvak loopt als een rode draad door mijn carrière. Al jaren ben en voel ik me betrokken bij NEVI. Graag draag ik met mijn kennis en competenties bij aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Door Ledenraadlid te worden, kan en wil ik hier (weer) een actieve bijdrage aan leveren.

8 Kring Zuid West 10 John Valstar (1955, Branche overig) Huidige functie: Interim manager, project manager, organisatieadviseur Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Coach, en adviseur van directeuren en bestuurders Motivatie: Ik ben in 2006 betrokken geraakt bij NEVI als projectleider implementatie NEVI beleidsplan Enthousiast geworden over NEVI, belangstelling gekregen voor inkoop en ik ben in 2007 lid geworden. Sindsdien volg ik de ontwikkelingen op de voet en ben bij talloze NEVI bijeenkomsten deelnemer. Martin de Lange (1963, Publieke sector/ Onderwijs) Huidige functie: Sr. Adviseur inkoopstrategie Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: bestuurlijke ervaring met name werkgerelateerd Motivatie: Na studie HTS wtb nu 25 jaar werkzaam in inkoop zowel in private als publieke sector bij verschillende organisaties, waarvan de laatste 7 jaar bij RWS. Diverse opleidingen en trainingen gevolgd. Debby van Koppen (1984, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Adviseur Inkoop en Contractmanagement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Secretaris Personeelsvereniging Rabobank Rotterdam, Lid Stembureau Gemeente Den Haag, Bestuurslid PR en Sponsorcommissie Haagse Hogeschool (tot 2007) Motivatie: Als ambitieuze dertiger, met een gedrevenheid voor het inkoopvak, wil ik een afspiegeling zijn van jonge inkoopprofessionals. Ik vind het belangrijk dat er een jonge en frisse bijdrage wordt geleverd aan het beleid en de resultaten van NEVI voor nu en in de toekomst. Edwin Jacobs (1954, Industrie/ Energie) Huidige functie: Manager Inkoop / voorzitter Inkoop Holding Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Penningmeester(3jr) en voorzitter NEVI Kring/ lid AB (10 jr), Penningmeester CSV Rehobot (3 jr) Motivatie: Mijn bestuurlijke en inkoopkennis en ervaring ten dienst te stellen om NEVI, samen met anderen binnen en buiten de organisatie, nog beter te maken in organisatie, communicatie en implementatie van haar doelstellingen. Björn Smeets (1974, Bouwnijverheid/ Transport en Logistiek) Huidige functie: Manager Landelijke Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Diverse branche initiatieven van Bouwend Nederland, Betrokken bij initiatieven ter verbetering van professionalisering inkoop in de bouw veelal als voorzitter/ initiator, Bestuur Jongerenclub Dura Vermeer Motivatie: Aanwas en niveau inkoopprofessionals in de bouw is bedroeven waardig. Op veel plekken is het zeer lastig om goede mensen te vinden voor vacatures. Zelf opleiden voor nieuwe inkoper 3.0 voor en binnen Dura Vermeer is noodzaak om de bouw van vechtmentaliteit naar ketensamenwerking te bewegen. Adrienne Ekering (1968, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Jong Management, voorzitter Medezeggenschapsraad basisschool Motivatie: Ik denk dat het verfrissend voor NEVI is als er meer afvaardiging vanuit de Private sector in het bestuur komt om zo een aanbod te creëren dat beter afgestemd is op de leden.

9 Harry van der Stel (1960, Industrie/ Energie) Huidige functie: Purchase Manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurder woningbouwcoöperatie. Motivatie: Ik stel me bij deze kandidaat daar ik graag een steentje wil bijdragen voor het vertegenwoordigen van een sterke organisatie. Ook het ontmoeten van collega s om ervaringen te delen, het uitbreiden van mijn huidig netwerk en meekijken in andere werkomgevingen, telt allemaal mee. Daniëlle van de Velde (1978, Publieke sector/ Onderwijs) Huidige functie: Sr. Beleidsadviseur Inkoop en Aanbesteden Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Jong Delfland, oud-bestuurslid St CnCf Motivatie: Graag zou ik een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van ons inkoopvak. Daarbij zou ik graag de Publieke sector vertegenwoordigen en in het bijzonder de Waterschappen. Freddy Nieuwenhuize (196, Industrie/ Energie) Huidige functie: Manager Procurement, Manager Paneelbouw Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Neventaak Hoofdredacteur automagazine, lid Normcommissie Duurzaam Inkoop, lid TBI Wagenpark Stuurgroep, vz Stuurgroep Bouwlogistiek TBI Motivatie: Kring geeft mij weinig inspiratie. Ik zoek waar Inkoop over 10 jaar zit in organisaties, dit mis ik in Kringbijeenkomsten. Via ledenraad kan ik voorgaande bij NEVI input geven. Ik ben visionair met brede ervaring in verschillende sectoren, wat waardevol is voor de Ledenraad. Marcel Looren de Jong (1987, Industrie/ Energie) Huidige functie: Buyer Land transportation Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur/ vrijwilliger Jeugd-en Jongerenwerk Motivatie: Op dit moment ben ik mijn NEVI 2 Strategisch opleiding aan het afronden. Hierna wil ik mij vol inzetten om NEVI op een hoog niveau en actueel te houden. Zelf voelde ik mij beperkt verbonden met NEVI naast de cursussen. Ik zou graag willen dat NEVI iedereen verbonden en up to date houdt.

10 Kring Zuid 13 Mario van de Sande (1969, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Segmentmanager Medisch Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: geen, persoonlijke ambitie om deze op te bouwen Motivatie: Ik ben intrinsiek gemotiveerd anderen te inspireren tot meer samenwerken in netwerkverband. Ook in mijn huidige inkoopfunctie binnen de zorg probeer ik mezelf hiervoor maximaal in te spannen. De inkoop in de zorgmarkt in Nederland is zeer omvangrijk en vraagt vanuit maatschappelijk oogpunt aandacht. Dick Heukelom (1970, Bouwnijverheid en Transport) Huidige functie: Inkoopmanager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: In studententijd actief bij roeivereniging Motivatie: Belangenbehartiging professionalisering inkoop in het algemeen. Ik vind het belangrijk dat ook mijn sector vertegenwoordigd is bij NEVI. Interface theorie en praktijk. Dit in twee richtingen faciliteren. Inkoop in de bouw moet en kan professionaliseren. De bouwsector concurrerend maken. Jos Moonen (1948, Zakelijke en financiële dienstverlening) Huidige functie: Directeur/ adviseur Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Ruim 15 jaar actief geweest binnen NEVI als kringbestuurder, vice-voorzitter kring en lid AB. In dat kader geparticipeerd in vele veranderingstrajecten binnen NEVI. Motivatie: Wil nog een aantal jaren mijn competenties als AB-lid gebruiken om vanuit Zuid in onafhankelijkheid het NEVI beleid mede te beoordelen en te bepalen, tbv de verdere groei van NEVI en de inkoopgemeenschap. Luc van Maldegem (1970, Industrie/ Energie) Huidige functie: Director Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: vice-voorzitter werktuigkundige studievereniging (91-92), voorzitter OR (00-03), lid ouderraad KDV (04-08), secretaris tennisvereniging Motivatie: Zorgdragen dat er binnen NEVI aandacht blijft bestaan voor de specifieke inkoopuitdagingen (inclusief opleidingsbehoefte) van het MKB. Vernieuwing van het inkoopvak stimuleren. Mike Hermes (1965, Financiële en zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Pincipal Business Consultant Procurement to Pay Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Lid van MT bij bovenstaande functies, eigen onderneming gehad als nevenactiviteit , MKB opstarters geholpen (90-14), Blogger, Moderator Forum in IT Design Motivatie: Graag wil ik mijn 24 jaar ervaring in inkoop/logistiek en proces ontwikkeling inzetten om mijn bijdrage te leveren in de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Gil Heijmans (1971, Industrie/ Energie) Huidige functie: Supply chain professional Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten Motivatie: Bijdragen aan de ontwikkeling van het inkoopvak. Het klaarmaken van het inkoopvak voor de komende 10 jaar waarbij we flink moeten aanpassen. Inkopen zal het managen van ketens worden waardoor meer competenties nodig zijn en er over de muren gekeken moet worden.

11 Norbert Romeijn (1968, Industrie / Energie) Huidige functie: Director Region Sourcing and Supply Chain Europe & Sub Saharan Africa Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: vrijwilliger in de kerkparochie Motivatie: Gepassioneerde NEVI 3 alumni & Procurement/ Supply Chain executive met ervaring in complexe en multi-culturele organisaties met oog voor strategie, mens, integriteit, cultuurverandering en resultaat. Werkt graag met NEVI bestuur aan solide toekomst voor de vereniging richting 5 sterren organisatie. Johan van Dijnen (1977, Industrie/ Energie) Huidige functie: Category Specialist TG&S / Procurement Manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Instituuts MedezeggenschapsRaad Fontys Hogeschool BMT (2 jr), Actief lid Kivi, Skepsis, Schepenhuis Budel, H.N. Ouwerling, Buurtvereniging, voormalig lid Walhalla Deurne Motivatie: Vanuit mijn Technisch Bedrijfskundige achtergrond met solide Commercieel Technische bagage ben ik zeer begaan met inkoop binnen de Nederlandse (maak-)industrie en (technische) groothandel. Deze ervaring wil ik met name inzetten voor de toekomst van inkopend Nederland en specifiek de jongere collega s. Hans Dijkhuis (1956, Industrie/ Energie) Huidige functie: Sr Manager Supplier Quality Assurance Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Ruime bestuurservaring in verschillende verenigingen, adviesraden, raden van toezicht en commissies. Motivatie: In de afgelopen jaren zijn bij NEVI die veranderingen ingezet die naar mijn mening de juiste zijn om inkopend NL te bieden wat het nodig heeft. En als ik dan zie welke mensen, en vooral in welke mate deze zich hiervoor inzetten, wil ik niet achterblijven mijn steentje bij te dragen. René Wilbrink (1964, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Hoofd Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Langjarige ervaring als bestuurslid NVILG, tevens als bestuurslid betrokken bij de overgang van NVILG naar NEVI Zorg. Motivatie: Vanuit mijn ruime ervaring als inkoop professional in de zorg en mijn betrokkenheid bij de overgang van de NVILG naar NEVI Zorg, verwacht ik opnieuw een positief kritische bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van NEVI als vereniging en van de professie Inkoop specifiek. Mireille van der Kroon (1966, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Interim Inkoopprofessional Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Sponsorcommissie hockeyvereniging Motivatie: We bevinden ons steeds meer in een netwerk-economie. Samenwerkingen zijn niet meer één-op-één maar meer-op-meer. Wat betekent dat voor het inkoopvak? Wordt de inkoper een netwerkspecialist? NEVI zou, naast haar huidige activiteiten, antwoord moeten kunnen geven op bovenstaande vragen. Zou het mogelijk kunnen zijn dat NEVI haar leden zodanig ondersteunt, dat zij hun organisaties bij de hand kunnen nemen en leiden door het netwerk van de continue veranderende economie? Dat is mijn droom voor NEVI en die zou ik graag willen helpen te verwezenlijken. Mark Hofman (1970, Industrie/ Energie) KRING ZUID Huidige functie: Procurement Director Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Squash vereniging Motivatie: Na afgelopen 5 jaar in Singapore ervaring op gedaan te hebben in inkoop management en outsourcing, ben ik zeer gedreven om kennis en ervaringen uit te wisselen om Nederlandse bedrijven

12 verder te helpen in hun sourcing activiteiten. Graag draag ik bij in de ontwikkeling van NEVI om dit te realiseren. Joyce Mohan (1972, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Senior inkoper, ondernemer Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Commissie Expert van Commissie Aanbestedingsexperts, Secretaris ZZIP.biz, Lid algemeen bestuur NEVI YPP Motivatie: Mijn passie is inkoop en aanbesteden. Dit in combinatie met mijn brede kennis en jarenlange ervaring met complexe en politiek gevoelige inkooptrajecten wil ik delen. Ik weet wat er leeft binnen bedrijven en sta te popelen om de leden en het bestuur te inspireren. Met als doel inkoop in het algemeen en de NEVI in het bijzonder naar een hoger niveau te tillen.

Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012

Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012 Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012 NEVI Inkoopdag 19 juni 2012 Alexander Arsath Ro is - NEVI Purspective Inkoop Beroepsprofielenonderzoek Nut en noodzaak anno 2012 Waarom een Inkoop Beroepsprofielenonderzoek:

Nadere informatie

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter NEVI inkoopdag 2013 Hülya Türksever & Els Ruiter Geeft aan welke kwaliteiten de inkoopprofessional van nú in huis moet hebben; Is een communicatie- en hulpmiddel naar het beroepsveld; Focust werknemers

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Aernout van Lookeren Mercuri Intl. Alexander Arsath Ro is NEVI Purspective NEVI Inkoopdag 2011 21 juni, Nieuwegein Programma: Veranderingen aan

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Openingssymposium PPRC

Openingssymposium PPRC Openingssymposium PPRC NEVI wenst het Public Procurement Research Centre Veel succes toe! Financieel PMI Onze Values Kroonjuwelen 3e Inkoopvereniging ter Wereld 1e Wereldwijde erkenning IFPSM : Global

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE NEVI CONTACTDAG 2015

WELKOM BIJ DE NEVI CONTACTDAG 2015 WELKOM BIJ DE NEVI CONTACTDAG 2015 Agenda Welkom Welkom door Ton Trommelen Toelichting op de NCD door Hans Bax Toekomst van het vak inkoop Prof. Dr. Arjan van Weele NEVI Beleidsvisie Erik de Bruine en

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs/

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl NEVI INKOOPDAG 2012 Inkoop verandert! Verandert u mee? Welkom Bijna 300 deelnemers!! Sinds 2008 niet meer zo druk geweest! INKOOP VERANDERT! VERANDERT U MEE? Corporate Social Responsibility Sustainable

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering NEVI Al ruim 55 jaar hét netwerk van en voor inkoopprofessionals Netwerk van ruim 9.000 inkoopprofessionals: leden, cursisten en relaties Circa 6.000 leden

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Procurement is an attitude! Ambities Nevi CPD 2015 t/m 2017

Procurement is an attitude! Ambities Nevi CPD 2015 t/m 2017 Procurement is an attitude! Ambities Nevi CPD 2015 t/m 2017 Versie: 1.0 Datum: 10 februari 2015 Status: door CPD - bestuur vastgesteld Gebruikte informatie: Resultaat enquête onder leden d.d. 3 juni 2014

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Nieuwe inkooprollen/beroepsprofielen. De inkoper van de toekomst

Nieuwe inkooprollen/beroepsprofielen. De inkoper van de toekomst Nieuwe inkooprollen/beroepsprofielen De inkoper van de toekomst 8 februari 2013 Alexander Arsath Ro is - NEVI Purspective Samenvatting van de afgelopen 2 dagen TEMPO TEAM! Quotes Niets wordt meer zoals

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Case studie JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

Case studie JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling Case studie JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling Case studie (->) JSO OPDRACHTGEVER JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling. OPDRACHT Bedenk een nieuwe corporate

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

Implementatie MVI-actieplannen

Implementatie MVI-actieplannen Amsterdam gaat een betere wereld (in)kopen! MASTERPLAN Implementatie MVI-actieplannen 21 september 2017 Alexander Arsath Ro is CPO a.i. gemeente Amsterdam 2 Amsterdam gaat een betere wereld kopen! BOODSCHAP

Nadere informatie

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt Inkoperis kostenbeheerser, verandermanager en honkvast Maar liefst 651 inkopers namen de moeite om de online vragenlijst in te vullen voor onze eerste Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête. Hoewel de werkloosheid

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk Rabo Versterkt HV Bleiswijk Voorstel ondersteuningstraject 2017-2018 Inleiding Rabo Versterkt In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF is Rabobank een pilot gestart om sportverenigingen in Nederland naast

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Kandidatenoverzicht Congres 101

Kandidatenoverzicht Congres 101 Besluitvormingscommissie, voorzitter Bastiaan Winkel Geboorteplaats: Zwolle Geboortedatum: 20/03/1973 Woonplaats: 's-gravenhage Email: b.t.winkel@xs4all.nl Beroep of maatschappelijke functie: beleidsadviseur

Nadere informatie

Rollen van de moderne inkoper. NEVI Inkoopdag 2012. inkoop stimuleert

Rollen van de moderne inkoper. NEVI Inkoopdag 2012. inkoop stimuleert Rollen van de moderne inkoper NEVI Inkoopdag 2012 18-6-2012 Gemeente Rotterdam, in een veelzijdige stad 2 18-6-2012 Facts and Figures gemeente Rotterdam Jaarlijks 1,1 miljard euro (ruim 25 % begroting)

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Implementeren en borgen van ketensamenwerking

Implementeren en borgen van ketensamenwerking Workshop 1 Symposium Twentse aanpak EG: Implementeren en borgen van ketensamenwerking Het kennen van de eigen kracht voor positionering binnen ketensamenwerking Marcia Albrecht & Sander de Beer Datum:

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

samenwerken verandermanagement

samenwerken verandermanagement DEAL!-NEVI NATIONALE INKOOPENQUÊTE Kostenreductie topprioriteit, maar dan wel ethisch Het gaat de Nederlandse inkoper voor de wind. De positie op de arbeidsmarkt verbeterde flink, het brutosalaris steeg.

Nadere informatie

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS SUCCESVOLLE MISSIE DIE VERDER REIKT DAN DE HORIZON WERELDS BEMIDDELT, VERBINDT EN ONTWIKKELT PROFESSIONALS IN DE FINANCE, SALES & TECHNIEK VAN MBO+ TOT EN MET WO

Nadere informatie

Kandidatenlijst : Selma Schuurman. Roelof Klein. Hans Wubs. Dinand Veldman. Frans Wtenweerde

Kandidatenlijst : Selma Schuurman. Roelof Klein. Hans Wubs. Dinand Veldman. Frans Wtenweerde Kandidatenlijst : Selma Schuurman Roelof Klein Hans Wubs Dinand Veldman Frans Wtenweerde Mijn naam is Selma Schuurman. Ik ben moeder van Efe Süslüoğlu die dit jaar is begonnen op het Celeanum in klas 1E.

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Peter Tanghe. Competenties: Anders!...? Peter Tanghe. 13-02-2009 Hanze-Congres: Competence excellence

Hartelijk welkom! Peter Tanghe. Competenties: Anders!...? Peter Tanghe. 13-02-2009 Hanze-Congres: Competence excellence Hartelijk welkom! Hartelijk welkom! Agenda lezing Inleiding 1: Competenties en symboliek Een nuancering 2: Competenties en organisatie (-ontwikkeling) Een beschouwing 3: Competenties en cultuur Impliciet

Nadere informatie

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Inkoop Kalender 2018 Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Het Shared Service Center Zuid-Limburg ontstaan Ontstaan Heerlen,

Nadere informatie

Nudge Finance Leadership Challenge

Nudge Finance Leadership Challenge Nudge Finance Leadership Challenge Extra informatie Wat is de Nudge Finance Leadership Challenge? De Nudge Finance Leadership Challenge is een ontwikkeltraject met een competitie voor de jonge leiders

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Geef je carrière een boost met het NEVI Membership

Geef je carrière een boost met het NEVI Membership Geef je carrière een boost met het NEVI Membership 2 NEVI Membership 2017 NEVI Memberschip Vernieuwd en sterk uitgebreid Het inkoopvak groeit en bloeit als nooit tevoren. Bedrijven en non profit-organisaties

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Kandidatenlijst. U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor.

Kandidatenlijst. U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor. Kandidatenlijst U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor. Nr NAW-gegevens Persoonlijke noot Foto 1 Naam: C.M. (Marco) Verloop

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Datum > Maart 2015

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht  Datum > Maart 2015 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Profiel Algemeen Directeur Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV Opdrachtgever

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Hoe sportief is uw organisatie?

Hoe sportief is uw organisatie? Nationaal HR onderzoek Hoe sportief is uw organisatie? door en Hilversum, mei 2006 SportiefLeven.nl P&Oactueel Marco Schreurs (Oprichter) Seb van der Kaaden (Uitgever) Calandstraat 14 Postbus 16500 1222

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Leden- en verenigingszaken Aedes

Functieprofiel Manager Leden- en verenigingszaken Aedes Functieprofiel Manager Leden- en verenigingszaken Aedes Aedes Manager Leden- en verenigingszaken Woningcorporaties zorgen ervoor dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed kunnen wonen en zij dragen

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN 1 PIANOo en NEVI hebben onderzoek gedaan naar de toepassing en randvoorwaarden

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

De innovatieve regie-organisatie. Arjan Elst & Egbert van der Steege

De innovatieve regie-organisatie. Arjan Elst & Egbert van der Steege De innovatieve regie-organisatie Arjan Elst & Egbert van der Steege FACTO CONGRES 2014 2! Amersfoort, 17 juni 2014! INTRODUCTIE Bent u 1) Facility manager? 2) Leverancier? 3) Adviseur? 3 INTRODUCTIE Outsourcen

Nadere informatie