Definitieve kandidatenlijst Ledenraadverkiezingen 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitieve kandidatenlijst Ledenraadverkiezingen 2014"

Transcriptie

1 Definitieve kandidatenlijst Ledenraadverkiezingen 2014 Kring Noord - 5 Johan van de Helm (1964, Industrie/ Energie) Huidige functie: Sr. Buyer multi-site Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: geen Motivatie: Ervaring (20 jaar binnen diverse organisaties in verschillende omgevingen) inbrengen en delen om samen de veranderingen in de (bedrijfs)wereld en, in het verlengde daarvan, in de inkoopfunctie te signaleren en mee helpen te ontwikkelen. Wietse Nieuwenhuis (1975, Industrie/ Energie) Huidige functie: CEO-Triple i Sourcing Group Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Oud: Voorzitter studentenvereniging Vitellius, Secretaris Ronde Tafel 27, Huidig: Penningmeester Stichting Katakle NL Motivatie: In mijn dagelijkse rol houd ik mij bezig met het creëren van een level playing field voor de mkb-industrie tov zijn toeleveranciers. Ik besef mij terdege dat het blijven zitten in je eigen silo niet de oplossing is om de beroepsgroep te blijven ontwikkelen. Vandaar dat ik mij beschikbaar stel. Duco Boonstra (1965, Publieke sector / Onderwijs) foto volgt Huidige functie: Programma manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Algemeen bestuurslid Multi Functioneel Centrum Willemsoord, Algemeen bestuurslid Hogescholen Inkoop Platform, Voorzitter Medezeggenschapsraad Generaal van de Boschschool (tot 2012), Voorzitter NEVI Kring / lid AB (5 jr), Secretaris NEVI Kring (5 jr) Motivatie: Inkoop is voor mij een geweldig vak met enorme mogelijkheden en kansen om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het toegankelijk houden van het NEVI netwerk en het continue verbeteren van NEVI opleidingen leveren een belangrijke bijdrage voor de professionaliteit van inkoop. Mijn motivatie is om namens de leden het NEVI bestuur hierin maximaal te stimuleren. Esther Smit (1969, Industrie/ Energie) Huidige functie: Global Strategic Supply Chain Manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: geen Motivatie: Ontwikkelingen in de markt en inkoop vakgebied vragen om kennis en betrokkenheid, affiniteit en passie voor het inkoopvak. De nieuwe set up binnen NEVI qua besturing sluit aan bij de noodzakelijke versnelling van besluitvorming. Inspraak vanuit de ledenraad is een key element geworden. Ik draag daar graag een steen(tje) in bij. Jan Willem Smeenk (1961, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter zwemvereniging, Voorzitter TC vereniging van huiseigenaren, Diverse bestuursfuncties verenigingen. Klankbordgroep Intrakoop. Motivatie: Ik vind het belangrijk dat inkoop zich ontwikkeld tot een sterk en professioneel vakgebied. NEVI is een onmisbare schakel hierbij.

2 Kring Noord West - 20 Gül Ören (1980, Publieke sector) Huidige functie: Adviseur Best Value Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter Young Purchasing Students (07-09) en lid van Algemeen Bestuur NEVI (07-10) Motivatie: Ik ben afgestudeerd op Inkoop bij Prof Dr Arjan van Weele. Inmiddels zijn er enkele jaren verstreken en mijn passie voor inkoop is er nog altijd! Inkoop is een vakgebied waar ik heel veel voldoening uit haal en waar ik echt het verschil in kan maken. Er verandert veel op inkoopgebied en daarvoor zijn goed gewogen besluiten nodig vanuit een trendsettende professionele organisatie als NEVI. Daarom stel ik mijzelf graag kandidaat als lid van de ledenraad. Ik ben een jonge inkoopprofessional, een resultaatgedreven netwerker met oog voor belangen van anderen. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat er speelt onder de leden zodat zij de ledenraad zien als een orgaan dat hun wensen vertaalt in besluitvormingsprocessen. Ik kijk er naar uit om lid te worden van de ledenraad en publiek en privaat, jong en oud, klein en groot inkopend Nederland met elkaar te verbinden! Jolanda Dam (1973, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Strategisch inkoper Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Sinds 2011 kerngroeplid van regionaal inkoopcollectief zorginstellingen VBZ-KAM, schaatsinstructeur, bestuur NEVI Kring (4 jr), voorzitter tennisclub (2009) Motivatie: Sinds 2000 enthousiast betrokken bij NEVI in de hoedanigheid van bestuurslid, regulier en CPD-lid. Gemotiveerd om de verbinding tussen leden en bestuur te versterken en samen met andere betrokken te bouwen aan vertrouwen. Erica Peelen (1955, Gezondheidszorg en Welzijn) foto zie bijlage Huidige functie: Inkoper Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: NEVI commissie Opleidingen (81-86), NVILG commissie Opleidingen (81-90). Als adviseur verbonden aan diverse zorg/ retail projecten in kader van Extramuralisatie en verschuivingen van AWBZ naar WMO. Motivatie: Ik heb in diverse verschillende zorginstellingen gewerkt en denk met deze kennis en ervaring een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van NEVI. Eugène Wijnbergen (1964, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Interim Manager Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur/ programmamanager NEVI CPD (6 jr), Motivatie: Ik wil mij met veel enthousiasme inzetten namens de leden van mijn Kring NoordWest inzetten voor alle leden, de vereniging en het inkoopvak voor een periode van drie jaar. Met zes jaar bestuurservaring in NEVI CPD heb ik ook een landelijk beeld van de ontwikkelingen en behoeften onder de leden. Rinke Meijer (1977, Bouwnijverheid/ Transport en Logistiek) Huidige functie: Strategic Procurement Manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid NEVI Kring (8 jr) Motivatie: Met ruime kennis van en ervaring in de publieke en private sector en vanuit mijn rol als bestuurslid van NEVI ken ik het inkoopspeelveld en de NEVI-organisatie goed. Mijn doel is om met die kennis en ervaring de leden van NEVI te vertegenwoordigen en zo voor hen maximale waarde te creëren.

3 Sander van den Broek (1975, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Directeur Inkopers-Cafe BV en Buildnet Webservices. Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Talloze bestuurswerkzaamheden waaronder Ondernemen en Groei (zakelijk netwerk in Amsterdam), Rotary, hockeyverenigingen HBS en de Kikkers. Motivatie: Al 10 jaar trots lid van NEVI, maar altijd op de achtergrond. Ik draag mijn steentje graag bij aan een bruisende vereniging van het mooiste beroep dat er is. Jan Siderius (1959, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Algemeen Directeur Negometrix Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur RUG studentenvereniging, Studentboard MBA aan MIT (USA), Bestuur EDANA, Bestuur EUPLat, Bestuur lokale politieke partij Motivatie: Als grondlegger van E-inkopen in Nederland, de afgelopen 14 jaar midden in de inkooparena gestaan! In een wereld waar E steeds centraler staat, lever ik graag een onafhankelijke bijdrage. Ruime bestuurservaring, gekoppeld aan 10 jaar Supplier en 14 jaar Buyer perspectief zet ik graag in voor NEVI. Gerbrand Bijkerk (1972, Publieke sector) Huidige functie: Senior inkoopadviseur Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Lid van comissie van aanbestedingsexperts (EZ), Lid SIA (Samenwerking Inkopen en Aanbesteden) Waterschappen, Lid van diverse commissies in de NGK, Initiatiefnemer overbijdeoverheid.nl Motivatie: Even zoals ik ooit bewust gekozen heb voor een ambtelijke functie om daarmee een directe bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving, zo zou ik ook graag mijn persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen inzetten in de ledenraad van Nevi! Ben Scharrenburg (1964, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Managing Partner, Pro-SC advies- en interim management Inkoop, SCM Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: (Mede)projectmanager NEVI Purchasing Excellence programma, deelproject SRM. Gastspreker Hogescholen en Universiteiten op gebied van inkoop, supply chain management en onderhoud. Lid NVDO. Motivatie: Meer dan 25 jaar ervaring in strategisch advies en interim op gebied van inkoop en SCM bij (internationele) bedrijven en overheden. Doelstelling om inkoop en SCM kennis en beste praktijken op gebied van (asset)management/beheer en onderhoud verder te vergroten en te verspreiden. Anton Rutgers (1965, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Managing consultatant Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter schoolbestuur, voorzitter GMR, lid OR Motivatie: NEVI heeft een leidende positie in Nederland als het om inkoop gaat en wordt gezien als de autoriteit op dit vakgebied. Als lid van de Ledenraad wil ik graag meedenken over hoe NEVI deze positie kan gebruiken om een breder publiek aan te spreken en te ondersteunen. NEVI voor alle inkopers! Jan-Pieter Papenhuijzen (1968, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Inkoopadviseur/ partner Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: lid RvT St Robijn, commissie van Aanbestedingsexperts, diverse samenwerking met NEVI (werkgroep Nieuwe aanbestedingswet, NEVI 3 Inkopen in de Publieke sector, NEVI/PIANOo-congressen en seminars) Motivatie: Ik zet enerzijds graag mijn bestuurlijke competenties en anderzijds mijn kennis en kunde in het publieke en private inkoopveld in om NEVI door te ontwikkelen. Ik heb de afgelopen jaar NEVI van dichtbij mogen meemaken en heb daarnaast een goed gevoel voor de ontwikkelingen en

4 vraagstukken waar inkopende organisaties en marktpartijen mee te maken hebben. Ik zie er naar uit om samen met de andere leden van de Ledenraad NEVI en NEVI Purspective te inspireren. Marco van der Spek-Stikkelorum (1970, Publieke sector) Huidige functie: Inkoopstrateeg/ manager contractbeheer Sociaal Domein Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Lid ondernemingsraad, deelname wethoudersoverleggen sociaal domein Motivatie: Als lid van NEVI wil ik graag actief meedenken omtrent alle ontwikkelingen welke betrekking hebben op de belangen van het professionele vak van inkoop en (contract)beheer. Een bijdrage leveren aan het op koers houden en/of brengen is daarbij een voorwaarde. Kees Koopmans (1978, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Senior consultant (inkoop, inkooporganisatie en Europees aanbesteden) Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Penningmeester Badeloch Fonds, Diaken Regenboogkerk Hilversum (tot 2010) Motivatie: Door NEVI voel ik mij betrokken met mijn collega-inkopers in Nederland. Als vereniging kunnen we inkoop verder op de kaart krijgen. De mogelijkheid daar aan deel te nemen via de Ledenraad grijp ik graag aan. Ik werk als zelfstandige zowel in het private als in het publieke domein en heb op deze wijze een goed beeld van wat er in beide omgevingen speelt. Ik help graag mee aan de toekomst van NEVI. Max Boodie (1964,, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: DGA, ondernemer en part time promovendus RuG Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: bestuurder Berenschot, lid RvB beursgenoteerde zakelijke dienstverlener, bestuurder diverse eigen bedrijven, onbezoldigd lid RvA bij twee bedrijven. Motivatie: Ontwikkelingen binnen NEVI en de wens iets terug te geven aan het inkoopvak na lange carrière in inkoop en logistiek waarbij vaak is samengewerkt met NEVI (o.a. Berenschot en DPA benchmark onderzoeken en recent Banenruil voor Inkopers). Praktisch hergebruik ervaringen in inkoopwetenschap. Jan van Putten (1960, Industrie/ Energie) Huidige functie: Director Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: voorzitter VVE Lotus I en voorzitter VVE Vijverrand, lid Jongeren Op Straat project, bestuurslid lokale Brandweervereniging. Motivatie: Ik ben al jaren werkzaam in de wondere wereld die Inkoop heet. Ik beschouw de ontwikkeling die inkoop als vak heeft doorgemaakt als best bijzonder. De Nevi heeft in deze ontwikkeling een grote rol gespeeld. Het is belangrijk om een goede visie te hebben om deze inkoopontwikkelingen niet alleen als vak, maar ook de onderliggende bouwstenen als onderwijs, research en positionering in een breed perspectief te kunnen blijven plaatsen. Graag wil ik mijn steentje bijdragen om inkoop en daarmee de inkoopprofessionals ook in de toekomst een passende de rol te kunnen geven. Willem van Schaik (1962, Branche Overig) Huidige functie: Purchase Manager Europe Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurder/ secretaris NEVI Kring Noord West Motivatie: Na 7 jaar uitvoerend voor NEVI, vind ik het tijd meer besturend bezig te kunnen zijn voor NEVI en haar leden.

5 Patrick Kamsma (1968, Branche Overig) Huidige functie: senior inkoopconsultant Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter Vereniging van Eigenaren Erasmus tot 2012 en Bestuur roeivereniging Willem III (tot 2004) Motivatie: Ik wil graag voor de leden zorgen dat zij goed vertegenwoordigd zijn. Het lijkt me een grote uitdaging om de nieuwe ledenraad vorm te geven. Nanda Pleging (1982, Industrie/ Energie) foto volgt Huidige functie: Inkoper Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Algemene Zaken VDH Kringgroep Kennemerland, Penningmeester JOVD Haarlem, Kascommissie Rijvereniging De Commandeurs Heemskerk, Almanak Commissie Studentenvereniging Novitas Motivatie: Met passie voor het inkoopvak houd ik me graag actiever bezig met onze professionele vereniging. Inmiddels ben ik ruim 2 jaar lid en heb het diploma NEVI 1 en NEVI 2 tactisch behaald. Eveline Pols (1984, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Inkoper Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur St Groningen Cabaret Festival (05-06), Bestuur Lustrum Studentenvereniging (04-05) Motivatie: Naast mijn werk heb ik de NEVI opleiding (strategisch) doorlopen. Door mijn werk als inkoper en mijn ervaringen met NEVI (opleiding, congressen en training) heb ik echt een passie ontwikkeld voor het inkoop en supply management vakgebied. Vooral de potentie, de snelle groei en vele (innovatieve) mogelijkheden spreken mij erg aan. Met een frisse doch kritische blik zou ik deze kennis en ervaring willen inzetten om samen de NEVI organisatie te versterken. Graag zou ik me meer willen verdiepen in het strategische beleid, zodat de essentiële aansluiting met de ontwikkelingen in de markt nu en in de toekomst verder geoptimaliseerd kan worden. Vanuit mijn eigen ervaringen wil ik bijdragen aan de vernieuwing en verdere ontwikkeling van de opleidings- en trainingsactiviteiten. Sophia Cheung (1982, Branche Overig) Huidige functie: Sourcing Specialist Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Vrijwilliger evenementen Plan Nederland (09-10), taalcoach St Cardanus (09-10) Motivatie: Door het vergroten van de betrokkenheid van de leden, zal NEVI sneller op de behoefte van de markt kunnen inspelen en tevens de norm op inkoopgebied borgen of deze af te stemmen op de behoefte. Daarmee zal NEVI haar vooraanstaande positie als organisatie op het gebied van inkoop en supply management blijvend behouden. Gezien mijn inkoopkennis en werkervaring in zowel private (op nationaal en internationaal niveau) als publieke sector, mijn passie voor het inkoopvak, maatschappelijke betrokkenheid en doorzettingsvermogen, ben ik in staat een significante bijdrage te leveren aan een goede belangenbehartiging van de leden alsmede de ambitie van NEVI thought en opinion leader te zijn en te blijven.

6 Kring Oost 10 Marcel Koops (1972, Branche Overig) Huidige functie: Corporate Manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: geen Motivatie: NEVI is een zeer nuttige organisatie en ik wil bijdragen aan het verder verbeteren hiervan. Onder andere door goed strategisch beleid met oog voor middelgrote organisaties, niet produktgerelateerde organisaties en met focus op duurzaamheid/mvi. Thijs Moonen (1964, Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: consultant Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: voorzitter GTV de Hazenkamp (turnvereniging), CPD-lid, voormalig voorzitter koor en penningmeester district Zuid KNAU Motivatie: Inkoop is mijn passie en werk. Ik wil graag meedenken over de toekomst van de inkoopbranche. Als ervaren bestuurder kan ik als LR-lid een bijdrage leveren. Ik hoop zo de NEVIorganisatie beter te leren kennen en mijn netwerk uit te breiden. Patrick Stoteler (1970, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Regiomanager Midden Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Voorzitter Kring Oost Nederland en Voorzitter Kring Gelderland. Bestuurslid Kring Gelderland, Coach van een voetbal- en een hockey team, member of CPD. Motivatie: Kennis is macht, maar het delen van kennis geeft kracht. Als lid van de ledenraad wil ik mij volgens deze visie actief gaan inzetten voor het doorontwikkelen van het inkoop- en supply vakgebied voor de leden van NEVI en de NEVI-organisatie op o.a. de gebieden opinion- en thought leadership. Machiel Roelofsen (1974, Logistieke dienstverlening) Huidige functie: Commercieel directeur Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur VLM Oost, Bestuur NDL Motivatie: Kennis vergroten met betrekking tot inkoop, netwerk vergroten, delen van kennis met het netwerk. Martin Legtenberg (1963, Industrie/ Energie) Huidige functie: Purchase manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: lid MT Motivatie: Meedenken, meebeslissen, adviseren en vertegenwoordigen van de leden lijkt mij een uitstekende manier om invloed uit te oefenen in de verdere ontwikkeling van het vak Inkoop binnen NEVI. Gert Jan Nagtegaal (1962, Industrie/ Energie) Huidige functie: Hoofd Inkoop & Hoofd QA Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: lid werkgroep in het wijkteam, bestuurslid vereniging, lid kascommissie vereniging, lid kascommissie D66 Zutphen/Warnsveld Motivatie: Ervaring in zowel energie, industrie, overheid en gezondheidszorg (branches), ervaring in zowel financiële-, inkoop- en managementrollen (rolwisseling). Dat ik verder ik kritisch en betrokken ben mag blijken uit een aantal publicaties (onafhankelijk). Er valt nog veel te ontwikkelen! (missie)

7 Gert van Beek (1961, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Director, Global IT Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: voorzitter NEVI CPD en lid NEVI AB ( ) Motivatie: In de afgelopen jaren heeft NEVI veel aandacht gehad voor de interne organisatie. De leden zijn hierdoor enigszins op de achtergrond komen te staan. Dat wil ik gaan veranderen. NEVI moet weer een vereniging voor de leden gaan worden. Een must voor de verdere ontwikkeling van onze professie! Harry Mom (1955, Landbouw/ zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: diverse managementfuncties (o.a. financieel en ICT) en lid MT. Zelfstandig ondernemer vleesvee- en melkveehouderij, voorzitter plaatselijke Dorpsraad, participatie in diverse agrarische brancheverenigingen en studieclubs. Motivatie: Door inbreng van mijn bedrijfskundige kennis en brede ervaring als manager, bestuurslid en zelfstandig ondernemer, hoop ik vanuit deze bagage bij te kunnen dragen aan het geven van vorm en inhoud aan het beleid en de ambities van NEVI. Het lijkt me een uitdaging om vanuit die positie inbreng te hebben bij het verder professionaliseren, verbreden en positioneren van de inkoopfunctie binnen organisaties teneinde deze functie de business erkenning te geven die ze naar mijn mening verdient! Ton Weijers (1951, Industrie/ Energie) Huidige functie: Manager Purchasing Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid van kring NH/U, politieke partij, schoolbestuur, sportvereniging. Motivatie: Als lid van een vereniging behartig je de belangen en ondersteun je de vereniging. Alex Buursma (1968, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: inkoopadviseur/ managing consultant Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: voorheen Lid Denktank NEVI Kring Twente, vicevoorzitter Kerkelijk bestuur Gereformeerde Kerk Wierden (05-09), NEVI CPD Motivatie: Het inkoopvak loopt als een rode draad door mijn carrière. Al jaren ben en voel ik me betrokken bij NEVI. Graag draag ik met mijn kennis en competenties bij aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Door Ledenraadlid te worden, kan en wil ik hier (weer) een actieve bijdrage aan leveren.

8 Kring Zuid West 10 John Valstar (1955, Branche overig) Huidige functie: Interim manager, project manager, organisatieadviseur Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Coach, en adviseur van directeuren en bestuurders Motivatie: Ik ben in 2006 betrokken geraakt bij NEVI als projectleider implementatie NEVI beleidsplan Enthousiast geworden over NEVI, belangstelling gekregen voor inkoop en ik ben in 2007 lid geworden. Sindsdien volg ik de ontwikkelingen op de voet en ben bij talloze NEVI bijeenkomsten deelnemer. Martin de Lange (1963, Publieke sector/ Onderwijs) Huidige functie: Sr. Adviseur inkoopstrategie Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: bestuurlijke ervaring met name werkgerelateerd Motivatie: Na studie HTS wtb nu 25 jaar werkzaam in inkoop zowel in private als publieke sector bij verschillende organisaties, waarvan de laatste 7 jaar bij RWS. Diverse opleidingen en trainingen gevolgd. Debby van Koppen (1984, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Adviseur Inkoop en Contractmanagement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Secretaris Personeelsvereniging Rabobank Rotterdam, Lid Stembureau Gemeente Den Haag, Bestuurslid PR en Sponsorcommissie Haagse Hogeschool (tot 2007) Motivatie: Als ambitieuze dertiger, met een gedrevenheid voor het inkoopvak, wil ik een afspiegeling zijn van jonge inkoopprofessionals. Ik vind het belangrijk dat er een jonge en frisse bijdrage wordt geleverd aan het beleid en de resultaten van NEVI voor nu en in de toekomst. Edwin Jacobs (1954, Industrie/ Energie) Huidige functie: Manager Inkoop / voorzitter Inkoop Holding Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Penningmeester(3jr) en voorzitter NEVI Kring/ lid AB (10 jr), Penningmeester CSV Rehobot (3 jr) Motivatie: Mijn bestuurlijke en inkoopkennis en ervaring ten dienst te stellen om NEVI, samen met anderen binnen en buiten de organisatie, nog beter te maken in organisatie, communicatie en implementatie van haar doelstellingen. Björn Smeets (1974, Bouwnijverheid/ Transport en Logistiek) Huidige functie: Manager Landelijke Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Diverse branche initiatieven van Bouwend Nederland, Betrokken bij initiatieven ter verbetering van professionalisering inkoop in de bouw veelal als voorzitter/ initiator, Bestuur Jongerenclub Dura Vermeer Motivatie: Aanwas en niveau inkoopprofessionals in de bouw is bedroeven waardig. Op veel plekken is het zeer lastig om goede mensen te vinden voor vacatures. Zelf opleiden voor nieuwe inkoper 3.0 voor en binnen Dura Vermeer is noodzaak om de bouw van vechtmentaliteit naar ketensamenwerking te bewegen. Adrienne Ekering (1968, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Manager Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Jong Management, voorzitter Medezeggenschapsraad basisschool Motivatie: Ik denk dat het verfrissend voor NEVI is als er meer afvaardiging vanuit de Private sector in het bestuur komt om zo een aanbod te creëren dat beter afgestemd is op de leden.

9 Harry van der Stel (1960, Industrie/ Energie) Huidige functie: Purchase Manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurder woningbouwcoöperatie. Motivatie: Ik stel me bij deze kandidaat daar ik graag een steentje wil bijdragen voor het vertegenwoordigen van een sterke organisatie. Ook het ontmoeten van collega s om ervaringen te delen, het uitbreiden van mijn huidig netwerk en meekijken in andere werkomgevingen, telt allemaal mee. Daniëlle van de Velde (1978, Publieke sector/ Onderwijs) Huidige functie: Sr. Beleidsadviseur Inkoop en Aanbesteden Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Jong Delfland, oud-bestuurslid St CnCf Motivatie: Graag zou ik een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van ons inkoopvak. Daarbij zou ik graag de Publieke sector vertegenwoordigen en in het bijzonder de Waterschappen. Freddy Nieuwenhuize (196, Industrie/ Energie) Huidige functie: Manager Procurement, Manager Paneelbouw Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Neventaak Hoofdredacteur automagazine, lid Normcommissie Duurzaam Inkoop, lid TBI Wagenpark Stuurgroep, vz Stuurgroep Bouwlogistiek TBI Motivatie: Kring geeft mij weinig inspiratie. Ik zoek waar Inkoop over 10 jaar zit in organisaties, dit mis ik in Kringbijeenkomsten. Via ledenraad kan ik voorgaande bij NEVI input geven. Ik ben visionair met brede ervaring in verschillende sectoren, wat waardevol is voor de Ledenraad. Marcel Looren de Jong (1987, Industrie/ Energie) Huidige functie: Buyer Land transportation Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuur/ vrijwilliger Jeugd-en Jongerenwerk Motivatie: Op dit moment ben ik mijn NEVI 2 Strategisch opleiding aan het afronden. Hierna wil ik mij vol inzetten om NEVI op een hoog niveau en actueel te houden. Zelf voelde ik mij beperkt verbonden met NEVI naast de cursussen. Ik zou graag willen dat NEVI iedereen verbonden en up to date houdt.

10 Kring Zuid 13 Mario van de Sande (1969, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Segmentmanager Medisch Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: geen, persoonlijke ambitie om deze op te bouwen Motivatie: Ik ben intrinsiek gemotiveerd anderen te inspireren tot meer samenwerken in netwerkverband. Ook in mijn huidige inkoopfunctie binnen de zorg probeer ik mezelf hiervoor maximaal in te spannen. De inkoop in de zorgmarkt in Nederland is zeer omvangrijk en vraagt vanuit maatschappelijk oogpunt aandacht. Dick Heukelom (1970, Bouwnijverheid en Transport) Huidige functie: Inkoopmanager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: In studententijd actief bij roeivereniging Motivatie: Belangenbehartiging professionalisering inkoop in het algemeen. Ik vind het belangrijk dat ook mijn sector vertegenwoordigd is bij NEVI. Interface theorie en praktijk. Dit in twee richtingen faciliteren. Inkoop in de bouw moet en kan professionaliseren. De bouwsector concurrerend maken. Jos Moonen (1948, Zakelijke en financiële dienstverlening) Huidige functie: Directeur/ adviseur Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Ruim 15 jaar actief geweest binnen NEVI als kringbestuurder, vice-voorzitter kring en lid AB. In dat kader geparticipeerd in vele veranderingstrajecten binnen NEVI. Motivatie: Wil nog een aantal jaren mijn competenties als AB-lid gebruiken om vanuit Zuid in onafhankelijkheid het NEVI beleid mede te beoordelen en te bepalen, tbv de verdere groei van NEVI en de inkoopgemeenschap. Luc van Maldegem (1970, Industrie/ Energie) Huidige functie: Director Procurement Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: vice-voorzitter werktuigkundige studievereniging (91-92), voorzitter OR (00-03), lid ouderraad KDV (04-08), secretaris tennisvereniging Motivatie: Zorgdragen dat er binnen NEVI aandacht blijft bestaan voor de specifieke inkoopuitdagingen (inclusief opleidingsbehoefte) van het MKB. Vernieuwing van het inkoopvak stimuleren. Mike Hermes (1965, Financiële en zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Pincipal Business Consultant Procurement to Pay Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Lid van MT bij bovenstaande functies, eigen onderneming gehad als nevenactiviteit , MKB opstarters geholpen (90-14), Blogger, Moderator Forum in IT Design Motivatie: Graag wil ik mijn 24 jaar ervaring in inkoop/logistiek en proces ontwikkeling inzetten om mijn bijdrage te leveren in de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Gil Heijmans (1971, Industrie/ Energie) Huidige functie: Supply chain professional Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten Motivatie: Bijdragen aan de ontwikkeling van het inkoopvak. Het klaarmaken van het inkoopvak voor de komende 10 jaar waarbij we flink moeten aanpassen. Inkopen zal het managen van ketens worden waardoor meer competenties nodig zijn en er over de muren gekeken moet worden.

11 Norbert Romeijn (1968, Industrie / Energie) Huidige functie: Director Region Sourcing and Supply Chain Europe & Sub Saharan Africa Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: vrijwilliger in de kerkparochie Motivatie: Gepassioneerde NEVI 3 alumni & Procurement/ Supply Chain executive met ervaring in complexe en multi-culturele organisaties met oog voor strategie, mens, integriteit, cultuurverandering en resultaat. Werkt graag met NEVI bestuur aan solide toekomst voor de vereniging richting 5 sterren organisatie. Johan van Dijnen (1977, Industrie/ Energie) Huidige functie: Category Specialist TG&S / Procurement Manager Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Instituuts MedezeggenschapsRaad Fontys Hogeschool BMT (2 jr), Actief lid Kivi, Skepsis, Schepenhuis Budel, H.N. Ouwerling, Buurtvereniging, voormalig lid Walhalla Deurne Motivatie: Vanuit mijn Technisch Bedrijfskundige achtergrond met solide Commercieel Technische bagage ben ik zeer begaan met inkoop binnen de Nederlandse (maak-)industrie en (technische) groothandel. Deze ervaring wil ik met name inzetten voor de toekomst van inkopend Nederland en specifiek de jongere collega s. Hans Dijkhuis (1956, Industrie/ Energie) Huidige functie: Sr Manager Supplier Quality Assurance Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Ruime bestuurservaring in verschillende verenigingen, adviesraden, raden van toezicht en commissies. Motivatie: In de afgelopen jaren zijn bij NEVI die veranderingen ingezet die naar mijn mening de juiste zijn om inkopend NL te bieden wat het nodig heeft. En als ik dan zie welke mensen, en vooral in welke mate deze zich hiervoor inzetten, wil ik niet achterblijven mijn steentje bij te dragen. René Wilbrink (1964, Gezondheidszorg en Welzijn) Huidige functie: Hoofd Inkoop Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Langjarige ervaring als bestuurslid NVILG, tevens als bestuurslid betrokken bij de overgang van NVILG naar NEVI Zorg. Motivatie: Vanuit mijn ruime ervaring als inkoop professional in de zorg en mijn betrokkenheid bij de overgang van de NVILG naar NEVI Zorg, verwacht ik opnieuw een positief kritische bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van NEVI als vereniging en van de professie Inkoop specifiek. Mireille van der Kroon (1966, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Interim Inkoopprofessional Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Sponsorcommissie hockeyvereniging Motivatie: We bevinden ons steeds meer in een netwerk-economie. Samenwerkingen zijn niet meer één-op-één maar meer-op-meer. Wat betekent dat voor het inkoopvak? Wordt de inkoper een netwerkspecialist? NEVI zou, naast haar huidige activiteiten, antwoord moeten kunnen geven op bovenstaande vragen. Zou het mogelijk kunnen zijn dat NEVI haar leden zodanig ondersteunt, dat zij hun organisaties bij de hand kunnen nemen en leiden door het netwerk van de continue veranderende economie? Dat is mijn droom voor NEVI en die zou ik graag willen helpen te verwezenlijken. Mark Hofman (1970, Industrie/ Energie) KRING ZUID Huidige functie: Procurement Director Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Bestuurslid Squash vereniging Motivatie: Na afgelopen 5 jaar in Singapore ervaring op gedaan te hebben in inkoop management en outsourcing, ben ik zeer gedreven om kennis en ervaringen uit te wisselen om Nederlandse bedrijven

12 verder te helpen in hun sourcing activiteiten. Graag draag ik bij in de ontwikkeling van NEVI om dit te realiseren. Joyce Mohan (1972, Financiële en Zakelijke dienstverlening) Huidige functie: Senior inkoper, ondernemer Bestuurlijke ervaring/ nevenactiviteiten: Commissie Expert van Commissie Aanbestedingsexperts, Secretaris ZZIP.biz, Lid algemeen bestuur NEVI YPP Motivatie: Mijn passie is inkoop en aanbesteden. Dit in combinatie met mijn brede kennis en jarenlange ervaring met complexe en politiek gevoelige inkooptrajecten wil ik delen. Ik weet wat er leeft binnen bedrijven en sta te popelen om de leden en het bestuur te inspireren. Met als doel inkoop in het algemeen en de NEVI in het bijzonder naar een hoger niveau te tillen.

CPD Jubileumuitgave 2009

CPD Jubileumuitgave 2009 CPD Jubileumuitgave 2009 1 Significant feliciteert CPD! De inkoopfunctie blijven ontwikkelen, een Significante uitdaging... Mijn uitdaging Mijn naam is Ruud Plu en ik werk als director binnen Significant.

Nadere informatie

Orion VI. Leiderschap en Invloed. & invloed

Orion VI. Leiderschap en Invloed. & invloed VI Orion VI Leiderschap en Invloed & invloed Diplomering Orion VI 17 april 2003 Geachte Lezer, De deelnemers aan de zesde editie van het Orion programma van het LEVV presenteren zich in deze brochure.

Nadere informatie

Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen werkt volgens het directiemodel Vanaf 1 mei 2010 werkt Rabobank Staphorst-Rouveen

Nadere informatie

Emeritor 15 jaar down to earth

Emeritor 15 jaar down to earth Emeritor 15 jaar down to earth denken, durven, doen en doorgaan emeritor the procurement solutions company www.emeritor.com emeritor the procurement solutions company Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ontzorgen

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal E-mail jvanspijk@yahoo.com

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

NEVI Connects! NEVI Jaarthemaboek 2013-2014. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door

NEVI Connects! NEVI Jaarthemaboek 2013-2014. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door NEVI Jaarthemaboek 2013-2014 Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Duurzaam kantoor. Uw kantoorbenodigdheden CO 2 neutraal geleverd. Naast vele initiatieven om de CO 2 uitstoot van onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Partner-organisaties

Partner-organisaties Partner-organisaties Inhoud Contents Aedes Vereniging van Woningcorporaties... 3 Amarant... 5 Berenschot... 7 Birch... 9 BMC... 10 CGI... 11 D&A medical group bv... 13 De Hondsberg... 15 Elkerliek Ziekenhuis...

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

wat telt? De Bedrijfscode van BDO

wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO omdat mensen tellen. Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om in de huidige complexe en transparante wereld

Nadere informatie

Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010

Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Angelien Sanderman Directeur Markt binnen TNO ICT In de loop van mijn carrière ben ik meer en meer gaan ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen hun

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool INSPIRERENDE VISIES 2 INSPIRERENDE VISIES marketing voor en door marketeers Jan van Wijk Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool 3 Voor meer informatie kunt u contact

Nadere informatie

Werkplan Futura 2013

Werkplan Futura 2013 Werkplan Futura 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Governance en legitimatie 9 2.1 Bestuurlijk platform 10 2.2 Platform commissarissen 10 2.3 Platform corporaties, gemeenten en maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

Overzicht Gespreksleiders, inleiders, organisatoren

Overzicht Gespreksleiders, inleiders, organisatoren Vrijwillige voor en door jeugd en gezin Overzicht Gespreksleiders, inleiders, organisatoren 1 Gespreksleiders, inleiders, organisatoren In dit overzicht vindt u een selectie van gespreksleiders, inleiders

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

en dan ben je genomineerd voor de Aithra Award.. Empowerment typisch vrouwelijk? Werken aan jouw online zichtbaarheid?

en dan ben je genomineerd voor de Aithra Award.. Empowerment typisch vrouwelijk? Werken aan jouw online zichtbaarheid? JAARGANG 2 - NOVEMBER 2011 G R E N S V E R L E G G E N D Het geheim van krachtige vrouwen Empowerment typisch vrouwelijk? Werken aan jouw online zichtbaarheid? en dan ben je genomineerd voor de Aithra

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Transparantieverslag 2013/2014 Deloitte Accountants B.V.

Transparantieverslag 2013/2014 Deloitte Accountants B.V. Transparantieverslag 2013/2014 Deloitte Accountants B.V. 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Onze visie Visie van de Commissie Publiek Belang Commissie Publiek Belang: Wij geven invulling aan de checks & balances

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie