Lean management bij uw gemeente? Lagere kosten, hogere kwaliteit en verbeterde dienstverlening. et kan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lean management bij uw gemeente? Lagere kosten, hogere kwaliteit en verbeterde dienstverlening. et kan"

Transcriptie

1 Bij soc ia dienst le en? 80% 100% m sneller, en 40% eer uitstroom minder capacit eit H et kan Lean management bij uw gemeente? Lagere kosten, hogere kwaliteit en verbeterde dienstverlening De aanpak, resultaten, handvatten en tips uit de praktijk!

2 KEI-goed De sociale diensten van de gemeenten Leiden, Ede en Haarlem hebben de handen ineen geslagen om de dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Met IPW-subsidie van het Ministerie van SZW zijn deze gemeenten het project KEI-goed gestart: Klantgericht, Effectief en Integraal. Met behulp van de methodieken Lean Management en BPI van Atos Consulting is een aantal bedrijfsprocessen fundamenteel herontworpen. De eerste resultaten zijn indrukwekkend! En dit is nog maar de start. De gemeenten staan aan de vooravond van de tweede fase, waarbij een aantal nieuwe processen wordt opgepakt. Zelf aan de slag? Staan een verbeterde dienstverlening en een efficiëntere organisatie bij uw gemeente ook hoog op de agenda? In dit handboek bieden wij u een kijkje in onze keuken. Bovendien bevat dit handboek een CD-rom met de gehanteerde methoden, instrumenten en standaard sjablonen van Atos Consulting. Op deze CD-rom vindt u ook praktijktips en ervaringen van onze medewerkers en projectleiders uit KEI-goed. Uw gemeente kan direct aan de slag! Bovendien kunt u ook voor ondersteuning en advies bij ons terecht. "De motivatie is om het voor de klant makkelijker te maken. En dan wordt het voor onszelf ook leuker; met tevreden klanten is het plezierig werken." Arjan van Noort gemeente Haarlem en lid stuurgroep Jan Schreurs gemeente Leiden en voorzitter stuurgroep "Mijn advies aan andere gemeenten is de lat heel hoog te leggen. Dat dwingt je tot radicaal afstand nemen van je huidige werkwijze. En dan blijkt het ook te kunnen!" "Als je mensen het ridicule van de huidige situatie laat inzien, begrijpen ze zelf ook dat dit niet waar kan zijn en dat het echt anders moet en kan." Cees van Oostrum gemeente Ede em lid stuurgroep Nadine van der Sluis Projectcoördinator "Het succes van dit project is het blanco denken. Dat heeft leuke en vernieuwende oplossingen opgeleverd waarvan ook andere gemeenten kunnen profiteren." "We hadden al eerder verbeteringen doorgevoerd, maar met behulp van Lean Management blijkt dat het nog efficiënter kan." Jose Finders Projectleider gemeente Leiden Edwin van Vliet Projectleider gemeente Haarlem "Als je ziet hoe het oude proces eruit zag en hoe snel de klant nu geholpen wordt en helderheid krijgt: dat geeft gewoon een kick!" "Lean Management helpt je bij het afzetten van je oogkleppen!" Bart van den Broek Partner Atos Consulting Tamara Schrör Projectleider gemeente Ede "Lean staat voor slank. Lean Management is erop gericht om alle activiteiten te elimineren die geen waarde toevoegen. De BPI methodiek van Atos Consulting helpt bij de toepassing hiervan om tot grote verbeteringen te komen." Inhoud 2 Pagina 3 Aanleiding: Samenhangende dienstverlening Pagina 4-7 De methodieken: Lean Management & BPI Pagina 8-10 Doelstellingen bereikt? De resultaten Pagina 11 Meer weten?

3 Samenhangende dienstverlening In de afgelopen jaren zette het Rijk sterk in op decentralisatie. Diverse nieuwe of bijgestelde wetten leggen meer verantwoordelijkheid bij de lokale overheid. Veel gemeenten bouwden voor elke wet een apart dienstverleningsproces met een apart loket. Het gevolg is dat een klant van Werk, Inkomen en Zorg bij verschillende loketten moet aankloppen om al zijn behoeften te vervullen. De sociale diensten van de gemeenten Ede, Haarlem en Leiden herkenden hun ambities in de derde programmalijn van het Innovatieprogramma WWB (IPW) van het ministerie van SZW, VNG en Divosa: samenhangende dienstverlening aan de klant. Zij waren ervan overtuigd dat de dienstverlening aan hun klanten beter kon, dat wil zeggen integraal, sneller en klantgerichter. En hierdoor betere resultaten in termen van uitstroom naar werk en maatschappelijke participatie. KEI-goed: Klantgericht, Integraal en Effectief De ambitie van de KEI-goed gemeenten is om een proactieve en samenhangende dienstverlening te realiseren. In aansluiting daarop constateerden zij dat de doorlooptijden te lang waren en medewerkers te veel tijd kwijt waren aan administratieve taken in plaats van aan direct klantcontact. De oplossing: het fundamenteel herontwerpen van de werkprocessen van de drie sociale diensten. Let wel, dit vanuit de vraag van de klant. Vandaar dat tijdens het project ook de klantverwachtingen zijn onderzocht. Doelstellingen van KEI-goed: 1. De klantsituatie centraal stellen en alle! beschikbare dienstverlening van de gemeente en keten- of netwerkpartners vraaggericht en gecoördineerd inzetten. 2. De tijd die aan begeleiding of coaching van klanten wordt besteed te vergroten. 3. Het aantal contactpersonen voor de klant te verminderen. Naast het herontwerp van de processen, beoogt het project meer inzicht te bieden in de beperkingen die gemeenten ervaren bij het realiseren van klant gerichte en integrale dienstverlening. Zijn dit beperkingen die de gemeente zelf kan oplossen, eventueel samen met ketenpartners? Of is het Rijk nodig om barrières op te heffen? Voor SZW, VNG en Divosa was dit inzicht een belangrijk argument om te investeren in KEI-goed. In Lean Management vonden zij een wijze van kijken naar en herontwerpen van processen die hierbij goed aansloot. Om medewerkers te leren denken en werken volgens deze methodiek is na een aanbesteding adviesbureau Atos Consulting gecontracteerd. Zij hebben de medewerkers van de gemeenten opgeleid en ondersteund bij de toepassing hiervan. Bovendien wordt het instrumentarium via dit handboek beschikbaar gesteld aan andere gemeenten. Wij stelden vast dat dienstverlening vaak niet vanuit de klantvraag maar juist vanuit wet- en regelgeving en de interne organisatie werd georganiseerd. Gevolg: een gefragmenteerd aanbod en een complex proces waarin de focus ligt op verantwoording. Het gewenste resultaat, een toename van maatschappelijke en economische participatie, werd zo niet optimaal bereikt. Jan Schreurs Gemeente Leiden en voorzitter stuurgroep Lean Management stimuleert een manier van kijken naar processen zoals we dat niet gewend zijn in gemeenteland. Alles start vanuit de toegevoegde waarde voor de klant. Edwin van Vliet Projectleider gemeente Haarlem 3

4 Wat is lean management? Lean Management is oorspronkelijk afkomstig uit Japan. In eerste instantie werd het toegepast in de automobielindustrie (Toyota) en sindsdien ook in allerlei andere industrievormen. De laatste jaren zien we dat ook steeds meer dienstverlenende organisaties de Lean instrumenten hanteren. Zo ook in de publieke sector waar thema s als dienstverlening en efficiëntie steeds hoger op de agenda staan. Inmiddels kennen wij een aantal gemeenten waar de medewerkers iedere vrijdag roepen dat het tijd is voor Kaizen : hoe ging het de afgelopen week en wat gaan we doen om dit te verbeteren? Kaizen staat dus letterlijk voor continue verbetering. Een vreemde Japanse term misschien, maar zeker geen hocus pocus. Bij Lean Management gaat het om praktische en direct toepasbare instrumenten. "Eigenlijk is Lean Management niet een echte methodiek, maar vooral een verzameling van handige instrumenten. Dit enerzijds voor het inrichten van efficiënte, slimme processen en anderzijds voor de continue verbetering op de werkvloer." Maurits Gortemaker Organisatieadviseur Atos Consulting "Op een gegeven moment zit je vast in de (on)mogelijkheden van de manier waarop je al jaren werkt. Lean Management helpt dit te doorbreken. Renate van den Brun Projectmedewerker gemeente Haarlem Stel bij een aanvraagproces de vraag of daadwerkelijk alle gevraagde bewijsstukken vereist zijn? Wat als er één bewijsstuk ontbreekt?! Blindelings de dichtgetimmerde werkinstructie opvolgen en het proces stilleggen? Of de professionele medewerker de ruimte geven om te beslissen of het bewijsstuk noodzakelijk is? Immers, hoe vaak bleek het document in soortgelijke situaties echt doorslaggevend? En over welke informatie of informatiebronnen beschikken we nog meer? In onderstaand figuur is het zogenaamde Lean huis opgenomen, met daarin de belangrijkste elementen van Lean Management. Veel begrippen zijn in het Japans of Engels. Deze worden echter uitgebreid toegelicht op de CD-rom, inclusief voorbeelden van de toepassing in de praktijk en aangevuld met standaard sjablonen. Levertijd JIT (Just in Time) Value Stream Mapping Flow en Pull Kwaliteit Het Lean management Huis Kosten Jidoka Poka Yoke 5S Heijunka Muda Visueel management en Kaizen Stabiliteit Robuustheid - 1:3 & 3:1 Lean Management heeft drie doelstellingen: 1) Het terugdringen van kosten. 2) Het verkorten van doorlooptijden. 3) Het verbeteren van de kwaliteit. Hiermee redeneert Lean Management primair vanuit de klantbehoeften en niet vanuit de organisatorische mogelijkheden, of erger nog beperkingen. Letterlijk vertaald staat lean voor slank: alle onnodige activiteiten in het proces worden als overtollig vet verwijderd. Continu wordt de vraag gesteld of een bepaalde activiteit waarde toevoegt: levert de activiteit een bijdrage aan lagere kosten, een kortere doorlooptijd of een betere kwaliteit? En wat als we de activiteit niet meer uitvoeren? - Het dak van het Lean huis bevat de doelstellingen van Lean: het verhogen van de kwaliteit en het reduceren van de levertijd en kosten. Alle activiteiten voegen klantwaarde toe om de gewenste kwaliteit op het juiste moment te leveren. - De linker pijler van het Lean huis bevat handvatten voor het inrichten van de nieuwe bedrijfsprocessen en de vereiste capaciteit op basis van de klantvraag. - De rechter pijler is gericht op het voorkomen van fouten en verspilling. - Het fundament van het Lean huis is gericht op stabiliteit en continue verbetering. Belangrijk hierbij is in hoeverre medewerkers en managers gewend en bereid zijn om open over hun prestaties en fouten te praten. 4

5 verspilling voorkomen "Verspilling beinvloedt vaak de bewerkingstijd: dan kan het met minder capaciteit. Bij overdracht momenten ontstaat wachttijd, waarbij de doorlooptijd vaak vele malen groter is dan de bewerkingstijd. De oplossing is dan mogelijk met dezelfde capaciteit." Bart van den Broek Partner Atos Consulting Verspilling (Muda) is toch wel het sleutelwoord binnen Lean Management. In onderstaand figuur zijn de acht vormen van verspilling volgens Lean Management samengevat. Met value stream mapping uit het Lean huis breng je alle activiteiten per proces in kaart, bijvoorbeeld op een groot stuk papier aan de muur. Per activiteit wordt vastgesteld of deze echt noodzakelijk Talent Ervaren medewerkers op simpele handelingen (bijvoorbeeld post aannemen) Beweging Veelvuldige 'marathons' naar de dossierkast (dossiers worden er altijd bijgehaald) Overbewerking Maken van verzorgd ingebonden dossier Vervoer Aanvragen via postkamer naar afdeling Voorraad Pas inhoudelijk beoordelen indien voorbehouden compleet Correctie Laat ontdekken van fouten in voorbehouden (bijvoorbeeld salarisstrook niet juist ondertekend) Herbewerking Meerdere keren inhoudelijk kijken naar voorbehouden Wachten Wachten tussen ontvangen van post en controleren bescheiden Overbewerking is één van de acht verspillingen. Hierbij besteden medewerkers meer tijd en aandacht aan een dossier of rapport dan nodig is. Herkenbaar? Andere veel voorkomende vormen van verspilling zijn (het te laat constateren van) fouten en collega s die elkaars werk (gedeeltelijk) overdoen. Denk hierbij ook aan onnodige handelingen, zoals een dubbele registratie in verschillende systemen of formulieren. Zorgen dat alle activiteiten waarde toevoegen betekent automatisch het elimineren van verspilling. is en of het niet sneller of efficiënter kan. Het in kaart brengen van de overdrachtsmomenten en het verschil in bewerkingstijd en doorlooptijd helpt bij het vinden van de belangrijkste knelpunten. In onderstaand figuur zijn de tien geboden van Lean Management samengevat, met een onderscheid naar procesverbetering en het managen van de nieuwe werkwijze. Tien geboden van Lean Management Ontwerpen Lean proces 1. Elimineren van taken die geen waarde creëren 2. Standaardiseren en visualiseren taken; fouten onmogelijk maken 3. Oplossen oorzaken van fouten; niet symptomen bestrijden 4. Synchroniseren werkzaamheden; voorkomen tussenvoorraden 5. Minimaliseren overdracht tussen mensen met dezelfde vaardigheden Procesverbetering Managen Lean proces 6. Afspreken van samenhangende doelstellingen, van top tot werkvloer 7. Continu meten van individuele prestaties: transparantie op de werkvloer 8. Inrichten van korte feedback-lussen, frequent bespreken van prestaties 9. Snel implementeren van (kleine) verbeteringen, deels door team zelf 10. Aansturen van team door teamleiders met coachingsvaardigheden Operationeel Management 5

6 De aanpak: Business Performance Improvement (BPI) De BPI methodiek van Atos Consulting betekent letterlijk het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Let wel, voor kleine verbeteringen is deze methodiek te zwaar. Maar het realiseren van grote verbeteringen, zoals bij de ambitieuze doelstellingen van KEI-goed, vereist een structureel herontwerp van de huidige werkwijze (Kaikaku). Hierbij helpt BPI als kapstok: een integraal stappenplan waarin de elementen van Lean Management worden toegepast. In onderstaand figuur zijn de vier sleutelbegrippen van BPI samengevat.! Fundamenteel Dramatisch 6 Denken vanuit de huidige situatie levert relatief! kleine verbeteringen op. Zo is het aanvraagproces Levensonderhoud bij veel sociale diensten verkort naar vier tot acht weken. De uitdaging is echter om een norm te stellen vanuit het perspectief van de klant. Hoe lang wil deze maximaal wachten? En vinden wij dat eigenlijk niet terecht? Een norm van een paar werkdagen(!) komt dan dichter in de buurt. Met die norm gaan we naar de tekentafel. Het is geweldig om niet in belemmeringen te denken maar juist te kijken hoe het nog beter en sneller kan. Het was wel lastig om los te komen van de huidige situatie, maar gaandeweg zag je iedereen steeds enthousiaster en trotser worden op wat we bedachten. We hadden vooraf niet kunnen bedenken dat we dit zouden bereiken! Zamirah Ossendrijver en Karin van Beek Projectmedewerkers gemeente Leiden Voor kleine verbeteringen is het vaak al genoeg als medewerkers iets harder rennen, beter met elkaar communiceren of dat een formulier wordt aangepast. Op het moment dat een grote verbetering vereist is, lukt dat vaak niet meer met het huidige procesmodel: de rek is eruit. Dan is het vereist om de huidige werkwijze ter discussie te stellen: - Wat is nu echt van belang voor onze klanten en onze organisatie? - Waar moeten we dus echt in uitblinken? - Waarom werken we zoals we nu werken? Bij veel organisaties weet men eigenlijk niet meer waarom er op een bepaalde manier wordt gewerkt. Vaak blijkt de noodzaak hiervan onlogisch of verouderd, zoals wetgeving die niet meer van toepassing is. Koester dus klanten of nieuwe collega s die willen weten waarom er zo wordt gewerkt. En kom zeker niet met het antwoord "zo werken wij al jaren. Bart van den Broek Partner Atos Consulting Radicaal Processen Fundamenteel Managers moeten terug naar de basis, opnieuw beginnen met nadenken. Waarom doen we wat we doen? En waarom doen we het op deze manier? Kan het niet veel anders? En veel beter? Radicaal Managers moeten al hun aannames overboord zetten. Echt herontwerp draait niet om het verbeteren van het bestaande, maar om het uitvinden van volledig nieuwe bedrijfsprocessen. Opnieuw opbouwen van de grond af. Dramatisch Het gaat niet om een paar procenten verbetering, maar om tientallen procenten. Het gaat niet om de puntjes op de i, maar om een heel nieuw alfabet. Processen Het moeilijkste woord van de vier, want slechts weinig ondernemers en managers denken in termen van processen. Ze denken in taken, in mensen en in posities. Wat helpt bij ambitieus zijn is het loslaten van de huidige situatie en belemmeringen. Focussen op datgene wat je wilt bereiken. Het kan echt anders en sneller dan je denkt! Renate van den Brun Projectmedewerker gemeente Haarlem

7 de BPI matrix De BPI matrix bevat ruim 60 producten en zorgt ervoor dat bij de integrale aanpak aan alles wordt gedacht. Het is echter niet zo dat altijd alle producten uitgewerkt (moeten) worden. Soms zijn producten al beschikbaar of is er simpelweg geen tijd voor. Dan moet wel bedacht worden wat de risico s zijn van het overslaan en hoe dit wordt opvangen. Bart van den Broek Partner Atos Consulting De BPI matrix bestaat uit acht fasen: 1. Bewustwording : wat is de noodzaak tot verandering? 2. Visie : wat willen we bereiken als organisatie? 3. Focus : waar moeten we dan goed in zijn en hoe goed? 4. Globaal ontwerp : het nieuwe proces en de nieuwe organisatie op hoofdlijnen. 5. Detail ontwerp : detaillering van het nieuwe proces en de nieuwe organisatie. 6. Bouw : bouwen van IT systemen, werkinstructies en faciliteiten. 7. Implementatie : implementatie van het nieuwe proces, de organisatie en de systemen. 8. Continue verbetering : beheer en continue verbetering. In bijgaand figuur is de BPI matrix weergegeven. Op de meegeleverde CD-rom zijn alle onderdelen uitgewerkt, inclusief praktijkervaringen en sjablonen. Bewustwording Globaal Gedetaileerd Implementatie Visie Focus Bouw Verbetering ontwerp ontwerp Casus voor verandering Mobilisatieplan Communicatieplan Best practises Gedetailleerde procesbeschrijvingen Software modificaties en ontwikkeling Uitrol van de oplossing Programma continue verbetering Kritieke succesfactoren Toekomstig procesmodel Technische specificaties SWOTanalyse Implementatiepilots Prestatieevaluatie Beoordeling bereidheid tot verandering Prestatie indicatoren Toekomstige technologie Organisatie structuur IT uitvoeringsgids Leer programma s Sponsorschap en rolverdeling Bedrijfsvisie Ambitieuze normen Gedeelde waarden en leidende principes Toekomstig HR model Toekomstig dashboard Ontwerpen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbeidspotentieel: aantal & kosten IT testen Werkinstructies en gebruikershandleiding Implementatieondersteuning Focusgebieden Validatie toekomstig proces Beeld gewenste gedragingen Posities en competentieprofielen Vereisten van procesklanten IT systeem vereisten Beoordeling vereiste competenties Leerstrategie en materialen Beoordeling huidig proces Hardware en software selectie Vereisten fysieke infrastructuur Meetsysteem Beoordeling huidige technologie Business case Wijzigingen Beleid en regelingen Faciliteiten Beoordeling huidige personele organisatie Migratie HR strategie Gecommitteerde projectresultaten en -budgetten Herzien beleid Quick wins Migratieplan Datamigratie Prioritering kansen Prestatie onderst. en waardering Processen, faciliteiten, etc. Informatietechnologie Ontwerpcriteria Acceptatietest Verandermanagement Implementatieplan Human Resources (personeel) 7

8 Resultaten Dit handboek betreft de eerste fase van het project KEI-goed. Nog niet alle deelprojecten zijn volledig afgerond en tijdens de volgende fase worden ook andere processen opgepakt. Toch willen de drie gemeenten u de eerste resultaten niet onthouden. Hiermee krijgt u een indruk van de mogelijkheden van Lean Management voor uw gemeente. De hoofddoelstelling van het KEI-goed project is het vergroten van de participatie van burgers, zowel door werk als door maatschappelijke en sociale participatie. Op weg naar dit doel verwachten we een aantal typische Lean Management resultaten te bereiken: - Een snellere dienstverlening. - Minder contactpersonen en dus minder overdrachtsmomenten, oftewel geen verlies aan informatie, kwaliteit en tijd. - Een geïntegreerde aanpak van de meervoudige klantvraag en een hoogwaardig eerste klantcontact. - Een betere en vroegtijdige signalering van (latente) knelpunten. - Een verbetering van de efficiëntie en bewerkingstijden. Dit voordeel kan aangewend worden voor een kostenbesparing, maar ook voor meer aandacht voor de klant en kwaliteit of de inzet van medewerkers op andere taken. - Een hogere tevredenheid bij klanten en medewerkers. Enkele resultaten die in de eerste projectperiode zijn bereikt: - Een uitkeringsaanvraag wordt in twee dagen beschikt, waarbij de klant slechts één gesprek heeft gevoerd met een dienstverlener. - Bij een aanvraag voor een WMO voorziening hoort de burger in 80% van de gevallen binnen twee werkdagen of deze is toegekend, zo nodig inclusief het huisbezoek. - Minima kunnen straks op elk gewenst moment van de dag digitaal een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen. Zij vernemen via de digitale snelweg (dus zonder tussenkomst van medewerkers) binnen één dag of deze is gehonoreerd. - Een re-integratietraject is al binnen enkele dagen na het eerste contact tussen klant en gemeente gestart. De eerste resultaten samengevat: Werk 80% sneller, 100% meer uitstroom en 40% minder capaciteit Inkomen Aanvragen Bijzondere Bijstand en Levensonderhoud: 1-2 dagen Zorg Integraal klantbeeld en integrale afhandeling: 1 dag! Net als bij veel andere gemeenten, duurde het voor de start van het KEI-goed project bij elk! proces enkele weken of soms zelfs maanden(!) voordat de klant antwoord kreeg op zijn hulpvraag. In die periode werd het dossier van collega op collega overgedragen. Er is dus een aanzienlijke versnelling van de dienstverlening bereikt op deze deelprocessen, waarbij de verantwoordelijkheid voor het dossier helder is belegd. Dat maakt verschil, zowel voor medewerkers als voor klanten. "Bij veel gemeenten en sociale diensten hebben we resultaten geboekt die vooraf niet voor mogelijk werden gehouden. Let wel, het substantieel hoger leggen van de lat leidt in het begin vaak tot veel weerstand. Belangrijk is dat wij de organisatie slechts uitdagen en het instrumentarium aanreiken. De medewerkers bedenken hiermee zelf hun nieuwe werkwijze, net als bij KEI-goed. Het is dan niet opgelegd door het management of bedacht door een externe stropdas. Dit vergroot het vertrouwen in de oplossing en het draagvlak bij de rest van de organisatie." Bart van den Broek Partner Atos Consulting 8

9 Realisatie doelstellingen Klantgericht De processen leiden tot klantgerichte dienstverlening, zo ervaren de uitvoerders en direct betrokken keten- en netwerkpartners. Vragen van klanten worden sneller beantwoord en de overdracht naar parallelle of ondersteunende dienstverlening is nu strakker georganiseerd. Reeds beschikbare informatie wordt hergebruikt: klanten hoeven deze niet iedere keer opnieuw aan te leveren, maar deze slechts te controleren. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijken klanten enthousiast over de snelheid van dienstverlening, mits dit gekoppeld is aan een deskundige en betrokken medewerker achter het loket. Oftewel: snelheid is prima, maar het moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid en kwaliteit. Medewerkers geven aan dat zij meer aandacht aan de klant kunnen besteden, doordat de processen eenvoudiger zijn georganiseerd. Tijd die voorheen aan administratie werd besteed is nu beschikbaar voor klantcontact Effectief Het nieuw ontworpen proces is in alle drie de gemeenten effectief gebleken. Kortere doorlooptijden, een vereenvoudiging van het administratieve proces en meer aandacht voor de klant zorgen voor betere resultaten en zelfs een hogere kwaliteit. Met de nieuwe werkverdeling en taken is de verantwoordelijkheid en de flexibiliteit van de consulenten verbeterd. Zaken die snel afgehandeld kunnen worden, wachten niet op zaken die meer tijd vereisen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met andere dienstverleners over een snelle overdracht. In Haarlem is het beoogde resultaat dat de medewerkers 80% van de aanvragen bijzondere bijstand niet meer hoeven te beoordelen. De digitalisering zorgt voor een forse vermindering van (administratief) werk bij medewerkers. Integraal In de werkprocessen van Ede en Leiden zijn vragen opgenomen naar eventuele andere behoeften en vragen van een klant. In Haarlem wordt de klant bij een digitale aanvraag gewezen op andere mogelijkheden die de gemeente heeft op het terrein van minimabeleid en activering. Via een link naar de website, een contactformulier en een telefoonnummer kan de klant meer informatie opvragen over de gewenste dienstverlening. Door de initiële insteek van het project (werk, inkomen en zorg verdeeld over de drie gemeenten) is de integrale dienstverlening nog niet over de volle breedte gerealiseerd. De integratie hiervan komt in de tweede projectfase aan bod. Maar nu al geven medewerkers én klanten aan dat integrale dienstverlening niet per se betekent dat de klant bij één persoon terecht kan voor al zijn vragen. Dit lijkt ook niet realistisch omdat één medewerker niet alles tot in detail kan weten over de dienstverlening van het brede WIZ-domein. Integraal betekent dat er een voorportaal of loket is waar de klant terecht kan voor de eerste opvang van al zijn vragen en van daaruit snel en deskundig wordt doorverwezen. En ook dat de gemeente gebruik maakt van de kennis die al over een klant beschikbaar is. Cultuur KEI-goed en Lean Management raken uiteraard niet alleen de werkprocessen, maar brengen ook een cultuurverandering teweeg. Eenvoudigere processen stellen medewerkers in staat om datgene te doen waar de organisaties voor zijn: het ondersteunen en stimuleren van mensen op weg naar (meer) participatie. Zo is het nadenken over processen een effectief middel om een verandering te realiseren in de werkwijze en het gedrag van een organisatie. Een continu streven naar verbetering past hierbij. 4 Ik ben zeer tevreden over de nieuwe werkwijze en de bereikte cultuurverandering, maar het blijft een proces van continue verbetering. Jan Schreurs Gemeente Leiden en voorzitter stuurgroep Het grote voordeel van onze samenwerking is dat we de vruchten plukken van elkaars inspanningen. We bespreken de knelpunten en delen de oplossingen. Hier kunnen nu ook andere gemeenten van profiteren. Cees van Oostrum Stuurgroeplid gemeente Ede 9

10 kei-goed bij de drie gemeenten 10 Ede: zorg Ede heeft het WMO aanvraagproces verbeterd waarbij de doorlooptijden sterk zijn verkort. Uit de praktijk blijkt dat het mogelijk is om 80% van de aanvragen binnen twee dagen af te handelen. Dit is echter niet altijd de wens van de klant, bijvoorbeeld als deze nog wil nadenken over de gewenste vorm van de voorziening. De medewerkers kunnen bijna alle aanvragen zelf beoordelen. Een medisch advies van het CIZ is bij veel minder aanvragen noodzakelijk. Hierdoor zijn er veel minder overdrachtsmomenten en is de aanvraag sneller afgehandeld. Verder is het idee dat klanten voor hun aanvraag geen formulier meer hoeven in te vullen. Met de nieuwe werkwijze gaat men uit van de hulpvraag van de klant. Dat is reden om een nader onderzoek te doen: welke belemmeringen ondervindt de klant en op welke wijze kunnen deze gecompenseerd worden? Door de brede integrale intake komen de gegevens die nodig zijn vanzelf boven tafel. De klant hoeft maar één keer zijn verhaal te doen. Duidelijk is dat de nieuwe werkwijze werkt! Klanten geven aan dat ze de nieuwe integrale werkwijze prefereren. Ze komen minder snel terug nu hun totale zorgbehoefte in één keer geadresseerd wordt. Tevens merken ze dat door de uitgebreide intake een eventuele tweede aanvraag veel sneller verloopt. Dat werkt prettig en wordt door klanten als winst ervaren. En ook medewerkers willen niet meer terug naar de oude werkwijze. Uiteraard geldt hierbij wel een aantal randvoorwaarden (het fundament van het Lean huis ) zoals voldoende capaciteit en de juiste inrichting van het loket. Haarlem: inkomen & werk Haarlem heeft zich gericht op het proces Bijzondere Bijstand. Op basis van Lean Management is een proces ontwikkeld waarbij eenvoudige handelingen worden geautomatiseerd. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat in 80% van de gevallen geen mensen meer nodig zijn voor de uitvoering. Klanten kunnen in de toekomst voor een groot deel de handelingen zelf uitvoeren. Daarnaast wil Haarlem de doorlooptijd terugbrengen naar één dag, waardoor klanten direct geld op hun rekening hebben. Daarnaast heeft Haarlem ook al een voorproefje genomen op de tweede projectfase, namelijk op het terrein van werk. Hierbij is de administratieve ondersteuning van re-integratie onder de loep genomen. Er is een nieuw proces ontworpen waarin de handelingen die geen waarde toevoegen zijn verwijderd. Hierbij zijn nu negen overdrachtsmomenten minder vereist(!). Hierdoor neemt het aantal fouten af, wordt de doorlooptijd van het proces met 70% verkort en daalt de bewerkingstijd voor de administratie en klantmanagers met gemiddeld 40%. Per oktober worden de facturen digitaal ontvangen en tevens in het digitale dossier opgeslagen. Leuk om te vermelden is dat het proces niet lang geleden al verbeterd was en men in de veronderstelling verkeerde dat het nauwelijks efficiënter kon. Nu blijkt dat Lean Management helpt om op een andere manier naar het proces te kijken en dat het nog een stuk efficiënter kan. En inmiddels is Lean denken echt overgenomen door de medewerkers: regelmatig klinken de woorden dat kan nóg sneller of efficiënter. Leiden: inkomen & werk In Leiden zijn de processen (werk) Intake, Analyse en Re-integratie herontworpen. Eisen vooraf: integratie met andere dienstverlening van de gemeente, maatwerk voor iedereen, een integrale behandeling van werken inkomensaanvraag, een goede analyse aan de kop van het proces en het direct in gang zetten van vervolgtrajecten. In een pilot is de nieuwe werkwijze getoetst. Het aantal overdrachtsmomenten is daarin teruggebracht van acht naar maximaal twee. De doorlooptijden zijn aanzienlijk korter. Het resultaat voor de klant is: zoveel mogelijk duidelijkheid over werk én inkomen in één gesprek, een directe vervolgafspraak, een vaste contactpersoon voor het hele traject en de directe inzet van flankerende voorzieningen. Maar daarnaast heeft het Lean project binnen de gehele organisatie effect gesorteerd: er wordt steeds meer en steeds vaker kritisch gekeken naar de eigen klantgerichtheid: duidelijk is dat processen voorheen bedacht waren vanuit wet- en regelgeving en niet vanuit de klant. Het besef bestaat dat er veel meer mogelijk is dan vooraf werd gedacht.

11 CD-Rom lean management Videoboodschappen Deze pagina bevat de digitale versie van het handboek in de vorm van een CD-rom. Deze is als een webpagina vormgegeven, dus u vindt snel en gemakkelijk wat u zoekt. De inleiding betreft een algemene toelichting op de methodieken en het project. Alle onderdelen bevatten videoboodschappen van de stuurgroepleden, de projectleiders, de medewerkers en de specialisten van Atos Consulting. Zelf aan de slag! De kopjes Lean Management en BPI betreffen een verdieping in beide methodieken. Hier kunt u doorklikken naar alle elementen van de aanpak. U krijgt een gedetailleerde omschrijving van zowel het nut als de toepassing van de instrumenten. Dit aangevuld met prikkelende praktijkervaringen en handige sjablonen. U kunt hiermee direct aan de slag! Helaas was Iemand u voor! Hier zat de CD-rom Lean Management. Maar u kunt deze bestellen. zie de achterzijde van deze brochure Voor meer informatie. 11

12 Wilt u meer weten? Wij hopen dat dit handboek u op weg helpt bij het realiseren van grote verbeteringen op het terrein van uw dienstverlening. Dit in de zin van doorlooptijden, kwaliteit en efficiëntie en binnen alle onderdelen van uw gemeente. Het handboek biedt uw projectleiders een schat aan tips, praktijkervaringen en instrumenten. Bovendien kunnen zij voor vragen of ondersteuning bij ons terecht. Vragen over het project KEI-goed? Voor vragen over het KEI-goed project kunt u terecht bij de projectcoördinator en de projectleiders van de gemeenten. Zij kunnen u meer vertellen over de aanpak en samenwerking tussen de drie gemeenten. Nadine van der Sluis, Projectcoördinator Telefoon Jose Finders, Projectleider Leiden Telefoon Herman van Druenen, Projectleider Ede Telefoon Edwin van Vliet, Projectleider Haarlem Telefoon Vragen over Lean Management en BPI? Atos Consulting is een adviesbureau met veel ervaring bij gemeenten en sociale diensten. De opdrachten staan meestal in het teken van digitale dienstverlening en het herontwerpen en implementeren van bedrijfsprocessen en organisatiestructuren. U kunt bij Atos Consulting terecht voor informatie over resultaten bij andere gemeenten. Maar vooral ook voor de gehanteerde methodieken en instrumenten. Bovendien kunnen zij uw projectleider en medewerkers adviseren en ondersteunen bij de toepassing hiervan. Zelfs een (korte) training op dit terrein behoort tot de mogelijkheden. Tevens kunt u hier extra exemplaren van de CD-rom bestellen. Uw contactpersoon hiervoor: Bart van den Broek Partner Atos Consulting Telefoon Meer informatie: Aangeboden door Eigendomsrechten De BPI methodiek en instrumenten en de Lean Management sjablonen op de CD-rom zijn intellectueel eigendom van Atos Consulting. In het kader van het KEI-goed project worden deze uitsluitend beschikbaar gesteld voor medewerkers van gemeenten en alleen voor projecten bij gemeenten. Het gebruik door derden en/of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Copyright 2009.

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Praktijkboek_A1.fm Page 1563 Tuesday, December 18, 2012 2:04 PM 103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Olof-Jan Smits en Jürgen Tanghe 1 103.1 Inleiding

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Sturen op feiten. Six Sigma voor de lokale overheid. Your business technologists. Powering progress

Sturen op feiten. Six Sigma voor de lokale overheid. Your business technologists. Powering progress Sturen op feiten Six Sigma voor de lokale overheid Your business technologists. Powering progress Sturen op feiten Inhoudsopgave Six Sigma 3 Lean en Six Sigma 11 Het stappenplan 5 De gegevens Hoe goed

Nadere informatie

Besparen met. Antwoord. service kwaliteit tevredenheid. kosten. Antwoord. Dienstverlening: efficiënter en effectiever

Besparen met. Antwoord. service kwaliteit tevredenheid. kosten. Antwoord. Dienstverlening: efficiënter en effectiever Besparen met Antwoord service kwaliteit tevredenheid kosten Dienstverlening: efficiënter en effectiever Antwoord Besparen met Antwoord Dienstverlening: efficiënter en effectiever Een co-productie van de

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 1 OK-Vaknieuws vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 focus Lean, een zaak voor de top! Inhoud: Enthousiast bezuinigen kan! (dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris)

Nadere informatie

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord Op naar Antwoord Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4 fase Antwoord Op naar Antwoord fase 4 Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking Opdrachtgever

Nadere informatie

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Zorgalliantie.nu! November 2010 Pagina 1 1 Inleiding In de Zorgalliantie werken 21 zorgorganisaties in de care sector samen om te komen tot verbeteringen in

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes Succesvol Lean Vincent Wiegel John Maes ISBN 978-90-430-3038-0 NUR 801 Trefw.: management, Lean Dit is een uitgave van Pearson Benelux Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam Website: www.pearson.nl E-mail: amsterdam@pearson.com

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR WHITEPAPER E-HRM Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR Remco van der Hoek & Rob Verberk Auteurs:

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

handboek MBO Beter In teamverband werken aan duurzame verbetering

handboek MBO Beter In teamverband werken aan duurzame verbetering handboek MBO Beter In teamverband werken aan duurzame verbetering COLOFOON Auteurs: Hans van der Haar, Joris van de Lindeloof, Wilbert Hoevenaars, Jeroen van Schreven, Jof Houben en MBO 2010 Uitgever:

Nadere informatie

Masterclass Winstgevende ICT-diensten

Masterclass Winstgevende ICT-diensten Masterclass Winstgevende ICT-diensten Uitgebreid verslag Versie: 1.0 2014 09 22 [20:29] Auteur: WS Leusderend 20 3832 RC Leusden +31(0)33 7600530 www.conceptsales.nl info@conceptsales.nl KVK 32102390 BTW

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie