Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers"

Transcriptie

1 Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers Zesde uitgave 17 juli 2014 One System One Team...One Oshkosh

2 Deze kwaliteitshandleiding voor leveranciers van Oshkosh Corporation werd gecontroleerd, goedgekeurd en ondertekend door de leidinggevenden van de afdeling Kwaliteit en Aankoop. Matteo Pisciotta VP Aankoop GPSC Sean Ketter Sr. Director Leverancierskwaliteit & Ontwikkeling GPSC Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 2

3 Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstelling Visie voor de Algemene Aankoop- en Supply chain (GPSC) Verantwoordelijkheden van de Algemene Aankoop- en Supply chain (GPSC) Kwaliteitsbeheersysteem Instapprocedure voor nieuwe leveranciers (Procedure voor de goedkeuring van nieuwe leveranciers) Algemene kwaliteits- en procesaudit voor leveranciers Advanced Product Quality Planning (APQP) Production Part Approval Process PPAP Supplier Change Request Afwijkend materiaal Vereisten inzake correctieve acties voor leveranciers Prestatiecontrole van de leverancier Delen per miljoen PPM Leveringsvereisten Waarborg en kostendekking Traceerbaarheid van producten Vereisten voor distributeurs Controle van producten die door de klant geleverd worden Tooling Management Preventief onderhoud Kwaliteitsverzekering van ondergeschikte leveranciers Verpakking en verzending Identificatie, bewaring, verpakken en verpakking Vereisten inzake kwaliteit van de bevestigingsmiddelen Behoud van documenten Houdbaarheidsdatum Vereisten inzake lassen Zuiverheid van hydraulische en pneumatische onderdelen/systemen Vereisten voor Quality assurance segment Defense Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 3

4 1. Inleiding De Algemene Kwaliteitshandleiding voor Leveranciers (GSQM) doet dienst als een richtlijn die leveranciers bijstaat om de voornaamste elementen van de vereisten en verwachtingen inzake kwaliteit van Oshkosh Corporation te begrijpen. De SQMsecties vormen de basis die op een doeltreffende manier toegepast moeten worden in de faciliteit van de leverancier. Daarnaast zijn de specifieke vereisten per segment uiteengezet in het addendum. Deze vereisten zijn van toepassing op ALLE LEVERANCIERS van: Productiematerialen Productie- of onderhoudsonderdelen Verdeelcentra Fabrikanten van machinerie Alle Oshkosh-leveranciers zijn verplicht te voldoen aan de vereisten inzake kwaliteit van Oshkosh Corporation die in dit document zijn gespecificeerd. De woorden moeten, zullen en dienen geven aan dat de zin een vereiste is. Daarnaast wordt van alle Oshkosh-leveranciers verwacht dat zij voldoen aan de verwachtingen inzake kwaliteit van Oshkosh Corporation die in dit document zijn gespecificeerd. Wanneer deze verwachtingen niet in acht worden genomen, heeft dit waarschijnlijk invloed op toekomstige zaken. Het woord zou geeft aan dat dit verwacht wordt. De missie van Oshkosh Corporation bestaat erin onze klanten te voorzien van hoogwaardige producten en service en dit alles wereldwijd te leveren aan zo laag mogelijke totale kosten. Ons doel is eenvoudig: we willen de referentie worden op elke markt. Dit doel kan enkel bereikt worden met de steun en het engagement tussen u, onze leverancier en ons. Duidelijke, bondige verwachtingen en vereisten zullen leiden tot een meer dankbare relatie leverancier-klant voor iedereen. Wanneer er naar Oshkosh Corporation wordt verwezen omvat deze term onder meer de producten die geproduceerd worden onder de merken van Oshkosh (R), JLG (R), Pierce (R), McNeilus (R), Jerr-Dan (R), Frontline (TM), CON-E-CO (R), London (R) en IMT (R). Alle Leveranciers van Oshkosh Corporation zijn verplicht de 4 GPSC-prioriteiten van Oshkosh Corporation te ondersteunen. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 4

5 Meer informatie over de 4 prioriteiten is beschikbaar op het Netwerk voor Leveranciers van Oshkosh (osn.oshkoshcorp.com). 2. Doelstelling Deze GSQM wil een uniforme methode verschaffen om te communiceren over algemene vereisten, verwachtingen, klantspecifieke vereisten en richtlijnen voor de Supply chain. 3. Visie voor de Algemene Aankoop- en Supply chain (GPSC) De visie voor GPSC bestaat erin een hoogwaardige organisatie van de aankoopen supply chain te ontwikkelen die uitblinkt op het vlak van logistiek, kwaliteit, ontwikkeling van nieuwe producten (NPD) en het concurrentievermogen jegens de bedrijvengroep van Oshkosh wereldwijd. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 5

6 4. Verantwoordelijkheden van de Algemene Aankoop- en Supply chain (GPSC) Alle grondstoffen en onderdelen worden bekomen via de aankoopprocedure van het bedrijf. Alle grondstoffen en onderdelen zullen ingedeeld worden volgens producttype om consistentie te ontwikkelen bij alle leveranciers binnen dat producttype en de vestigingen van Oshkosh Corporation. 5. Kwaliteitsbeheersysteem Oshkosh Corporation verwacht van alle leveranciers dat zij conform de norm ISO 9001:2008 of ISO/TS16949 geregistreerd zijn door een erkende onafhankelijke registratieambtenaar. Wanneer deze verwachting niet in acht wordt genomen, kan dit invloed hebben op onze toekomstige zaken. 6. Instapprocedure voor nieuwe leveranciers (Procedure voor de goedkeuring van nieuwe leveranciers) Een nieuwe leverancier wordt gedefinieerd als een leverancier die nog nooit eerder zaken heeft gedaan met Oshkosh Corporation of als een voormalige leverancier die de voorbije drie jaar geen producten geleverd heeft aan Oshkosh Corporation. Leveranciers zijn verplicht hun bedrijf te registreren als een potentiële leverancier op en het volledige Leveranciersprofiel in te vullen. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om deze informatie up-to-date te houden. Oshkosh Corporation dient eerst een non-disclosureovereenkomst af te sluiten met een leverancier alvorens er intellectuele informatie uitgewisseld wordt. Leveranciers dienen eveneens te erkennen dat technische informatie inzake Defense die verschaft wordt door Oshkosh Corporation, onderworpen is aan de wetten en voorschriften van de VS inzake exportcontrole. Alle nieuwe leveranciers worden onderworpen aan een algemene kwaliteitssysteem- en -procesaudit voor leveranciers (indien van toepassing). De audits worden uitgevoerd ter beoordeling van het bedrijfssegment van Oshkosh Corporation dat een mogelijke leverancier overweegt. Leveranciers dienen er eveneens mee akkoord te gaan informatie te verstrekken om een Financiële Analyse en Risicobeoordeling uit te voeren. Bovendien dienen alle nieuwe leveranciers een formulier W-9 en de bijhorende Schuldenrekeningformulieren in te vullen, zodat er een leveranciers-id opgesteld kan worden. De instapprocedure is een vaste en gestructureerde procedure waarin de afdelingen Aankoop, Kwaliteit, Engineering en Productie samenwerken om een nieuwe leverancier in ons systeem in te voeren met zo weinig mogelijk verstoringen. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 6

7 7. Algemene kwaliteits- en procesaudit voor leveranciers Deze audits worden gebruikt om de capabiliteit en het proces van de leverancier te beoordelen in overeenstemming met het Kwaliteitsbeheersysteem. Indien een leverancier geregistreerd is volgens ISO 9001:2008 of ISO/TS16949 en een goede reputatie heeft, kan Oshkosh Corporation ervoor kiezen geen audit van de locatie uit te voeren. 7.1 Algemene kwaliteits- en procesaudit voor leveranciers De auditprocedure wordt gebruikt om de prestaties te bepalen van het Kwaliteitsbeheersysteem van een leverancier. De auditprocedure bevat Standaard Proces-elementen en Speciale Proces-elementen (naargelang de behoefte), die een waarde toegekend krijgen. Een audit is vereist voor alle nieuwe leveranciers en kan ingepland worden voor leveranciers die regelmatig te maken hebben met kwaliteits- of leveringsproblemen. Daarnaast kunnen audits bestaan uit de beoordeling van nieuwe leverancierscapabiliteiten, alsook van het vermogen en de bereidheid voor nieuwe productlanceringen. Oshkosh behoudt zich het recht voor alle productiefaciliteiten (met inbegrip van onderleveranciers van de tweede tier) die producten en/of diensten leveren, te bezoeken en/of te auditen. 8. Advanced Product Quality Planning (APQP) De informatie die verstrekt wordt in alle secties van de Advanced Product Quality Planning geeft de specifieke vereisten van Oshkosh Corporation aan voor de verwezenlijking van nieuwe producten. 8.1 Overzicht van Advanced Product Quality Planning Advanced Product Quality Planning is een gestructureerde benadering voor de bepaling, instelling en specificering van doelen voor de productkwaliteit. Kwaliteitsplanning legt de nadruk op de ontwikkeling van procescontroles die, wanneer ze correct beheerd worden, een hoge kwaliteit binnen het productie-/montagesysteem verzekeren. Kwaliteitsplanning start bij de aandacht van het bestuur van een bedrijf voor de preventie van defecten en voor voortdurende verbetering, in tegenstelling tot de opsporing van defecten. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 7

8 De vijf gebruikelijke fasen van de procedure voor Advanced Product Quality Planning zijn de volgende: 1) Planning en omschrijving van het programma 2) Ontwerp en ontwikkeling van het product 3) Ontwerp en ontwikkeling van het proces 4) Validatie van het product en het proces 5) Beoordeling van feedback en correctieve actie De Leverancier zal een gestructureerde aanpak opstellen om nieuwe processen te implementeren. Het wordt de Leverancier aanbevolen de benadering van Advanced Product Quality Planning te gebruiken. Deze gestructureerde aanpak voor de planning van nieuwe producten zal de Leverancier in staat stellen om op een doeltreffende manier nieuwe producten op de markt te brengen en ervoor te zorgen dat er controles van toepassing zijn om de beste kwaliteit te verzekeren. Dankzij deze planning zal de leverancier de vereiste documentatie voor de Production Part Approval Process (PPAP) kunnen verschaffen. 9. Production Part Approval Process PPAP De Production Part Approval Process (PPAP) van Oshkosh Corporation bepaalt vereisten voor de goedkeuring van productie-onderdelen. Het doel van PPAP is het bepalen of alle vereisten inzake engineering design record voor de klant en inzake specificaties correct begrepen worden door de Leveranciers en of het productieproces in staat is het product consistent te produceren, zodat er aan deze vereisten voldaan wordt tijdens een werkelijke productieperiode aan het aangegeven productietempo. Gedetailleerde procedures, training en PPAPprocedures kunnen teruggevonden worden op de portaalwebsite voor Leveranciers van Oshkosh op 9.1 PPAP-vereisten De Leverancier zal voldoen aan alle gespecificeerde PPAP-vereisten in deze Kwaliteitshandleiding voor Leveranciers en de procedure (OSK- P2000), de training (OSK-T2000) en het formulier (OSK-F2000) van Oshkosh Corporation Indien er aan bepaalde onderdeelspecificaties niet voldaan kan worden, zal de Leverancier zijn inspanningen om dit probleem te verhelpen documenteren en contact opnemen met de gepaste medewerker van Oshkosh Corporation, zodat deze de afdelingen Kwaliteit en Engineering kan inschakelen om samen de geschikte correctieve actie te bepalen. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 8

9 10. Supplier Change Request Leveranciers (Tier 1 en Tier 2) mogen ontwerpwijzigingen of aanpassingen voorstellen om de kosten te drukken, de kwaliteit te verbeteren en de betrouwbaarheid en procescapabiliteit van het product te doen toenemen. ALLE voorgestelde ontwerpwijzigingen of aanpassingen, permanent of tijdelijk en inclusief eigendomsontwerpen MOETEN schriftelijk goedgekeurd worden door Oshkosh Corporation. De gedetailleerde procedure (OSK-P1000), de training (OSK-T1000) en het formulier (OSK-F1000) voor Supplier change requests van Oshkosh Corporation kunnen teruggevonden worden op het Netwerk voor Leveranciers van Oshkosh op Indien een Tier 1 leverancier de productielocaties wenst te wijzigen, dient de leverancier Oshkosh Corporation hiervan op de hoogte te brengen. De nieuwe fabrikatielocatie dient erkend te worden door een audit, de materiaal/onderdelen moeten gevalideerd worden en een PPAP zal vereist worden. Een PPAP-aanvraag kan ook vereist worden wanneer de wijziging zich op het niveau van Tier 2 bevindt. De leverancier moet alle wijzigingsverzoeken communiceren met behulp van het formulier voor Supplier Change Request (OSK-F1000). Dit formulier zou minstens 12 weken voor de geplande wijzigingsimplementatie ingediend moeten worden. Het formulier is beschikbaar op de Portaalsite voor Leveranciers van Oshkosh op De ingevulde formulieren zullen naar het volgende adres of contact gestuurd worden: Toegang Defense Indienen via FTP Fire & Emergency Contact aankoop Commercial Contact aankoop Er zijn vijf types Change Requests: Tijdelijke proceswijziging Wijziging aan het goedgekeurde PPAPproces, verplaatsing van tooling, verplaatsing van fabriek, verbeterd/nieuw gereedschap enz. die echter tijdelijk functioneel aanvaardbaar kan zijn Tijdelijke productwijziging Wijziging aan het product zoals de ontwerpintentie, materiaalwijziging enz. die echter tijdelijk functioneel aanvaardbaar kan zijn Permanente proceswijziging Wijziging aan het goedgekeurde PPAP-proces, verplaatsing van tooling, verplaatsing van fabriek, verbeterd/nieuw gereedschap enz. op permanente basis Permanente productwijziging Wijziging van het product zodat het voldoet aan de huidige ontwerpintentie en een ontwerpwijziging vereist Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 9

10 Supplier Cost Reduction Ideas Program (SCRIP) Wijziging in het proces of ontwerp, gegenereerd en voorgesteld door de Leverancier 11. Afwijkend materiaal De Leverancier zal de gedocumenteerde procedures instellen en behouden om te verzekeren dat bewezen of vermoedelijk afwijkende materialen niet onbedoeld gebruikt of geïnstalleerd worden. De controleprocedures en -activiteiten moeten in identificatie, documentatie, evaluatie, afzondering en beschikking voorzien. Indien afwijkend materiaal aanwezig is in afgewerkte producten op het terrein of in verkoopsloten, of indien er een garantieclaim wordt neergelegd, is de Leverancier verantwoordelijk om Oshkosh Corporation bij te staan bij het evalueren en rechtzetten van de kwestie. Oshkosh Corporation heeft volgens de algemene voorwaarden het recht alle kosten die redelijkerwijs werden opgelopen bij het ondernemen van correctieve acties te verhalen op de Leverancier. In het geval een afwijkend product herwerkt wordt, zal de Leverancier controleren of het herwerkte product voldoet aan de vereisten van het ontwerp. 12. Vereisten inzake correctieve acties voor leveranciers Oshkosh Corporation zal leveranciers schriftelijk op de hoogte brengen over problemen m.b.t. kwaliteit, levering, verpakking en dienstverlening. Een eerste antwoord en containment worden verwacht binnen de 24 uur. Dit eerste antwoord omvat ten minste: Gebruik van een gedocumenteerd correctief actieplan (Oshkoshtemplate OSK-F3000) De omschrijving van het probleem Alle personeel dat aangesteld werd om de kwestie op te lossen Containmentacties die genomen werden of aan de gang zijn (ter plaatse oplossingen bieden in de vestiging van Oshkosh Corporation door de leverancier of een derde bedrijf en/of vervangen door geïdentificeerd gecertificeerd materiaal om te beantwoorden aan de productienoden) Omsluiting van al het transitmateriaal De voltooiing van het eindverslag van de correctieve actie zou niet later dan 45 dagen na het oorspronkelijke verzoek verschaft moeten worden aan Oshkosh Corporation. Het eindverslag van de correctieve actie zou alle documentatie moeten bevatten over de tools die gebruikt werden om het probleem op te lossen, zoals de Pareto-analyse, 5 keer waarom, het visgraatdiagram en de DOEmethode, alsook de geüpdatete analyse van de gevolgen van FMEA s en controleplannen. Correctieve acties moeten zijn gericht op het aanpakken van de onderliggende oorzaken door verbeteringen aan te brengen in het productieproces Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 10

11 en het systeem van de Leverancier. Onderliggende oorzaken met betrekking tot faaltoestanden bij de inspectie, fouten van bedieners en andere soorten schuld zijn onaanvaardbaar en moeten worden vermeden. Correctieve acties kunnen verband houden met redenen die het volgende omvatten, maar zich er niet tot beperken: Aflevering Verpakking Afwijkend materiaal Trage of geen responsiviteit op onderzoeken Niet in acht nemen van ISO 9001/ISO/TS16949 of de Kwaliteitshandleiding voor Leveranciers De procedure (OSK-P3000), de training (OSK-T3000) en het formulier (OSK-F3000) voor 8D Correctieve acties van Oshkosh Corporation kunnen teruggevonden worden op de portaalwebsite voor Leveranciers van Oshkosh op Van de Leverancier wordt verwacht dat deze afgekeurde producten en faaltoestanden aanpakt, ongeacht of Oshkosh Corporation de inleiding van een correctieve actie vereist, om te voorkomen dat de problemen opnieuw optreden Containment en correctieve acties op de korte termijn Een eerste antwoord met containmentmaatregelen wordt verwacht binnen 24 uur na de ontdekking van de nonconformance door Oshkosh Corporation of de Leverancier. De Leverancier dient alle materialen in de gebouwen van Oshkosh Corporation, in pakhuizen buiten de terreinen en alle materiaal dat in verzending is, te containen. De Leverancier moet ook een correctieve actie op de korte termijn implementeren. Op verzoek zal de Leverancier onmiddellijke actie verschaffen in de gebouwen van Oshkosh Corporation om een productiestop te voorkomen. De Leverancier is ervoor verantwoordelijk op verzoek een gedetailleerd verslag inzake containment en correctieve acties op de korte termijn te verschaffen. De Leverancier moet dan een Returned Goods Authorization (RGA) verschaffen indien de onderdelen teruggestuurd moeten worden. De 8D Correctieve Actie-initiator kan vereisen dat de leverancier Containmentniveau 1 dient in te stellen indien de aard van het Kwaliteitsincident van de volgende categorie is: Herhaalde nonconformances Grote verstoringen Field campaign Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 11

12 Productieonderbreking Productietekort Containmentniveau 1: Is een vereiste van Oshkosh Corporation die zegt dat een leverancier een inspectieproces moet aanwenden op de te bevoorraden locatie. Voor het oplossen van een specifieke en gespecifieerde nonconformance, het uitvoeren van de 8D-methode voor correctieve actie en om ervoor te zorgen dat de klant geen afwijkende onderdelen/materiaal ontvangt. De inspectie wordt als toevoeging aan de normale controles uitgevoerd door de medewerkers van de leverancier en moet een aanvulling zijn op de normale productieprocescontroles. De Leverancier zal het proces volgen dat is gedefinieerd in de procedure (OSK-P3100), de training (OSK-T3100) en het formulier (OSK-F3100) voor Containmentniveau 1 en 2 van Oshkosh Corporation. Indien de criteria voor Containmentniveau 1 niet correct uitgevoerd worden en de vestiging van Oshkosh afwijkende materialen blijft ontvangen, zal de Leverancier onder containmentniveau 2 geplaatst worden. Containmentniveau 2: Een Oshkosh Corporation-vereiste die dezelfde procedures omvat als Containmentniveau 1, met een bijkomende inspectie door een derde partij, die de belangen van de klant vertegenwoordigt die specifiek zijn aan de containmentactiviteit. De derde partij wordt gekozen voor de leverancier, goedgekeurd door Oshkosh Corporation en betaald door de Leverancier. De Leverancier zal het proces volgen dat is gedefinieerd in de procedure (OSK-P3100), de training (OSK-T3100) en het formulier (OSK-F3100) voor Containmentniveau 1 en 2 van Oshkosh Corporation Sortering en nawerk Wanneer de onderdelen van de Leverancier niet beantwoorden aan de specificaties en het productieschema van de klant op de helling komt te staan, zal de Leverancier de verantwoordelijkheid voor het oplossen en herwerken van de activiteit op zich nemen. De Leverancier zal gedetailleerd Gestandaardiseerd Werk afleveren, inclusief nieuwe inspectievereisten voor nawerkactiviteiten die goedgekeurd werden door de Kwaliteitsverantwoordelijke van Oshkosh. De Leverancier dient ook gedetailleerd Gestandaardiseerd Werk af te leveren voor probleemoplossende activiteiten die indien van toepassing zowel variabele als kenmerkende aanvaardingscriteria omvatten. Terugvorderingen: zijn er voor de sortering en nawerk die door Oshkosh Corporation zijn uitgevoerd en bij de leverancier zullen worden gedebiteerd voor alle uitgaven met betrekking tot de activiteit. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 12

13 Leverancier van Derde Partij-activiteit: is voor bijkomende tijdelijke werkkrachten die vereist worden door het interimbureau van Oshkosh Corporation; de leverancier ontvangt zijn factuur rechtstreeks van het interimbureau. Leveranciersondersteuning: is de aanwezigheid van een vereiste leveranciersvertegenwoordiger bij activiteiten voor sortering en nawerk. Indien de Leverancier eigen mankracht verschaft voor sortering en/of nawerk van materiaal zullen deze personen dit mogen doen op de terreinen van Oshkosh Corporation, mits hier ruimte voor is. 13. Prestatiecontrole van de leverancier Het doel van de leveranciersprestatie is bepalen in welke mate de Leverancier de normen van Oshkosh Corporation naleeft. Van de aan Oshkosh Corporation geleverde onderdelen en diensten wordt verwacht dat deze geen defecten vertonen en 100% op tijd geleverd worden. De leveranciersprestaties ten opzichte van de 4 prioriteiten van Oshkosh Corporation worden gecontroleerd. Deze gegevens zullen door de GPSC Aankoopafdeling gebruikt worden voor beslissingen betreffende het aankopen van onderdelen. Indien de prestatie van de Leverancier niet beantwoordt aan de verwachtingen van Oshkosh Corporation, kan de Leverancier in de wacht gezet worden voor een nieuwe business of kan deze verwijderd worden uit het leveranciersbestand. De Leverancier kan de kwaliteitsen leveringsprestaties bekijken op het Supplier Performance Dashboard van Oshkosh Corporation. Leveranciers kunnen het dashboard openen door zich aan te melden bij het Netwerk voor Leveranciers van Oshkosh (osn.oshkoshcorp.com). 14. Delen per miljoen PPM PPM (parts per million) is een methode om de prestatie van een proces vast te stellen met betrekking tot feitelijk afwijkend materiaal. PPM-gegevens worden gebruikt door de Kwaliteitsvertegenwoordiger en de Aankoopdienst van Oshkosh om de kwaliteitsprestatie van de supply chain te beoordelen. Oshkosh Corporation vereist van zijn Leveranciers dat ze noodzakelijke verbeteringen verschaffen om de PPM-niveaus te verlagen in overeenstemming met de PPM-doelstellingen van Oshkosh Corporation. De PPM-score wordt berekend met de volgende formule: (Totale afwijkende hoeveelheid/totale ontvangen hoeveelheid)* Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 13

14 15. Leveringsvereisten De leverancier is vereist om 100% op tijd te leveren en volgens de hoeveeldheidsen timingvereisten van de vestiging van Oshkosh Corporation. Niet beantwoorden aan deze vereisten zal resulteren in het verantwoordelijk stellen van de Leverancier voor spoedverzendingen alsook voor de stilstandtijd die opgelopen werd door Oshkosh Corporation. 16. Waarborg en kostendekking De Leverancier zal alle garantieclaims op zijn onderdelen bestuderen. Het niet bestuderen van de garantieaangiften ontheft de leverancier niet uit zijn verantwoordelijkheid de Klanttevredenheid te verzekeren. Wanneer een onderdeel in een product defect raakt in de garantieperiode, gaat er een kost gepaard met de herstelling van het product. Indien het aangekochte onderdeel een defect vertoont, kan Oshkosh Corporation rekenen op de Leverancier voor terugbetaling. De verwachting van Oshkosh Corporation is dat de Leverancier samenwerkt met Oshkosh Corporation om de oorsprong van het defect te bepalen, alsook dat de leverancier zal instaan voor de herstellingskosten. Zie de Algemene Voorwaarden van Oshkosh Corporation voor verder gedefinieerde vereisten. 17. Traceerbaarheid van producten De Leverancier zal zich houden aan de ISO 9001:2008-norm of ISO/TS norm voor Productindentificatie en Traceerbaarheid en zal, waar dat nodig blijkt, zijn producten steeds identificeren d.m.v. toepasbare tekeningen, specificaties of andere documenten tijdens alle fases van de productie, levering en installatie. Als traceerbaarheid een gespecificeerde vereiste is, zal de Leverancier een unieke identificatie voor het product gebruiken (serienummer, batchnummer enz.). Deze informatie moet gedocumenteerd en passend bewaard worden. Deze vereiste van traceerbaarheid geldt ook voor de Tier 2 leveranciers. 18. Vereisten voor distributeurs Distributeurs dienen over een systeem te beschikken om op de hoogte te zijn van de oorsprong van alle onderdelen, van de traceerbaarheid naar de productielocatie en van de vereiste specificaties. De distributeur zal verantwoordelijk zijn voor de correcte behandeling en opslag om schade aan producten te voorkomen. Voorraadcontrole zal, waar het nuttig is, ingesteld worden voor delen met houdbaarheidsdatum op items te kleven en om overbodige/onaanvaardbare producten te verwijderen. De verpakking zal een toereikende bescherming bieden om een veilige levering te verzekeren. De distributeur is verantwoordelijk voor Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 14

15 correctieve acties aangaande afwijkende producten die geleverd worden bij Oshkosh Corporation. Alle vereisten in deze Handleiding zijn van toepassing op de Distributeur. 19. Controle van producten die door de klant geleverd worden Indien Oshkosh Corporation producten of verwante activiteiten verschaft om geïntegreerd te worden in het product van de Leverancier zal de Leverancier gedocumenteerde procedures voor de controle, staving, opslag en het behoud van producten van Oshkosh Corporation instellen en behouden. Indien een dergelijk product zoekraakt, beschadigd raakt of op een andere manier ongeschikt voor gebruik raakt, zal dit geregistreerd en gemeld worden bij de Aankoopdienst van Oshkosh Corporation. De returnable packaging van Oshkosh Corporation zit vervat in deze specifieke vereiste. Het vastmaken van een tag die specifiek het onderdeelnummer en/of de klantnaam bevat om de eigenaar de identificeren, is de verkozen aanpak. Aan deze vereiste kan echter worden voldaan met behulp van een door de Leverancier toegewezen nummer met een verwijzing die duidelijk getraceerd kan worden naar de klant. 20. Tooling Management De leverancier zal een systeem voor Tooling Management opstellen en gebruiken met daarin het volgende: Onderhouds- en herstellingsvoorzieningen en -personeel Unieke identificatie voor tooling Opslag en reparatie Structuur Programma s ter vervanging van tooling voor tooling met een beperkte bruikbaarheid Tool modification, inclusief documentatie voor het ontwerp van gereedschap Verificatie van de toolconditie (slijtage, integriteit van de afmetingen enz.) Tools en fixtures die eigendom zijn van Oshkosh Corporation dienen gemarkeerd te worden met Property of Oshkosh Corporation. Dit dient visueel gedocumenteerd te worden in het PPAP-instructieboek. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 15

16 21. Preventief onderhoud De Leverancier moet de belangrijkste productie-uitrustingen identificeren en een doeltreffend gepland compleet preventief onderhoudssysteem ontwikkelen om faaltoestanden inzake levering of kwaliteit te voorkomen. Het complete preventieve onderhoudssysteem zou voorspelde onderhoudsmethodes moeten gebruiken opdat de doeltreffendheid en efficiëntie van de geïdentificeerde key process tooling continu verbeterd wordt. 22. Kwaliteitsverzekering van ondergeschikte leveranciers De Leverancier is verantwoordelijk voor alle communicatie van alle aankoopordervereisten, daarbij inbegrip van de de vereisten die uiteengezet worden binnen deze SQM. De Leverancier zal de vereisten en begeleiding verschaffen aan de Supply chain, consistent met de vereisten van Oshkosh Corporation. De Leverancier moet een procedure hebben die ervoor zorgt dat alle Tier 2 Leveranciers een systeem behouden om producten en diensten te verschaffen die in overeenstemming zijn met de vereisten van Oshkosh Corporation. 23. Verpakking en verzending De Leverancier zorgt voor goede voorzieningen en instructies voor de bescherming van producten bij de behandeling, verpakking en verzending ervan en helpt zo schade te voorkomen bij de opslag en het vervoer. De Leverancier zal zich schikken naar de vereisten van sectie J van de Oshkosh Supplier Standards Guide, die beschikbaar is op 24. Identificatie, bewaring, verpakken en verpakking De Leverancier zal de identificatie, reiniging, bewaring en verpakking uitvoeren in overeenstemming met de toepasbare tekeningen, specificaties en instructies waarnaar verwezen wordt in het aankooporder. Tenzij dit anders aangegeven wordt, moeten alle blootliggende of onbeschermde ijzerhoudende en niet-ijzerhoudende metalen oppervlakken (intern en/of extern) gedurende ten minste dertig (30) werkdagen na de verzendingsdatum beschermd zijn tegen roest en corrosie en moet het geheel correct verpakt worden om schade tijdens de behandeling of verzending te voorkomen. Alle openingen (bv. hydraulische, elektrische aansluitingen, enz.) moeten op gepaste wijze beschermd worden door middel van afdichtingen om vervuiling of schade te vermijden. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 16

17 25. Vereisten inzake kwaliteit van de bevestigingsmiddelen De Leverancier moet een programma ontwikkelen om de bevestigingsmiddelen conform de voorgestelde specificaties te produceren, om de goedkeuring van laboratoria die de bevestigingsmiddelen testen, te verkrijgen en om inspecties, testen en certificaties te laten uitvoeren in overeenstemming met gestandaardiseerde methodes voor bevestigingsmiddelen. Alle extern van schroefdraad voorziene bevestigingsmiddelen waarvoor de tekeningen Klasse 5 en Score 8.8 geven, moeten de beschikbare chemische en fysische certificaties hebben, verschaft door een erkend laboratorium. Certificaties moeten de traceerbaarheid van het lot doorheen het productieproces verschaffen via het volgnummer dat vanaf de grondstoffen gebruikt wordt. Verzendingen hoeven geen certificatiedocumenten te bevatten. De Leverancier moet deze certificaties echter binnen de 24 uur na verzoek hierom kunnen voorleggen aan Oshkosh Corporation. Kartonnen verpakkingen moeten gemerkt worden met een uniek partijnummer, waardoor de Leverancier het materiaal kan opsporen tot bij de fabrikant. Bovendien wordt het sterk aanbevolen dat deze vereisten door de Leveranciers gecommuniceerd worden aan hun Tier 2 leveranciers. Oshkosh Corporation aanvaardt geen schroefdoppen of flensbouten die geen fabrikantenlabel op de kop hebben. Schroefdoppen moeten vervaardigd worden volgens de geldende normen van het International Fastener Institute (IFI), SAE J429, SAE 1199 of DIN. Referentie: Fastener Quality Act Public Law No (1999). 26. Behoud van documenten Documenten die objectieve bewijzen leveren van de overeenstemming met tekeningen, normen en andere toepasbare specificaties die als zijnde essentieel voor de doeltreffende werking van het programma beschouwd worden, moeten behouden blijven. De documenten moeten duidelijk, gedateerd, net en gemakkelijk te identificeren zijn en op een ordelijke wijze bewaard worden. Ze moeten de traceerbaarheid van specifieke producten mogelijk maken en actuele gegevens gebruiken, zoals gevraagd wordt door de toepasbare specificaties, om de aanvaardbaarheid van het product te bepalen. De documenten kunnen zowel op papier als in digitaal formaat behouden worden. Zie segmentaddenda voor bijkomende specifieke vereisten omtrent het behoud van documenten. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 17

18 27. Houdbaarheidsdatum De Leverancier zal de onderdelen en de buitenzijde van de transportcontainer in overeenstemming met de toepasbare specificaties voor houdbaarheidcontrole markeren (bv. verf, kleefstoffen, rubber, leidingen enz.). Als er een houdbaarheidsdatum geldt voor het product, dan moet de vervaldatum op de buitenzijde van alle containers genoteerd worden. 28. Vereisten inzake lassen De Leveranciers moeten ten minste voldoen aan de gepaste en aanvaarde industrienormen en -codes, zoals AWS, ASME of MIL-specificaties, of andere normen die gespecifieerd werden door de Business Segment Design Authority. De Leverancier MOET een gecertificeerd document bewaren over alle personeelsleden die onderdelen van Oshkosh Corporation lassen volgens de aanvaarde codes en normen en moet die certificatie bewaren om tegemoet te komen aan vereisten van klanten van Oshkosh Corporation. De volgende lijst bevat, maar is niet beperkt tot de relevante aanvaarde industriepublicaties waarnaar verwezen wordt in de lasvereisten van Oshkosh Corporation. AWS A2.4 Standaardsymbolen voor lassen, solderen & niet-destructief onderzoek. AWS A3.0 Standaard lasvoorwaarden & -bepalingen. AWS C1.1M (R2006) Aanbevolen praktijken voor weerstandlassen AWS D1.1 Structurele lascode Staal. AWS D1.2 Structurele lascode Aluminium. AWS D1.3 Structurele lascode Plaat. AWS D9.1 Lascode plaatstaal. AWS D14.3 Specificatie voor het lassen van grondverzet- & bouwuitrustingen. TACOM Grondwerkvoertuig lascode Aluminium TACOM Grondwerkvoertuig lascode Staal Lasnaden Alle lasnaden moeten gekeurd worden door de fabrikant of de Leverancier. De certificatie vereist dat de lasnaad gevalideerd wordt door de afmetingen van de onderdelen te controleren door vergelijking met de vereisten in het Design record. Voor kenmerken die kunnen resulteren in vervormingen of nonconformances moet de Leverancier de las-process capability controleren. Lasnaden moeten worden gecontroleerd volgens de vereisten in sectie 21 van dit document. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 18

19 29. Zuiverheid van hydraulische en pneumatische onderdelen/systemen De Leverancier zorgt ervoor dat de onderdelen en hydraulische gehelen zuiver zijn conform de technische specificatie 01-MC. Procedures die beantwoorden aan of grondiger zijn dan de technische specificatie 01-MC of QACO36 van Oshkosh, zullen door de Leverancier behouden blijven voor beoordeling door de aankoper of de Kwaliteitsvertegenwoordiger van Oshkosh indien zij hierom vragen. Alle hydraulische en pneumatische elementen moeten een bescherming tegen vuil hebben aan fittingen, poorten, open uiteinden, enz. door middel van dichtingen. Er moeten regelmatig steekproeven en testen gehouden worden op de gebruikte hydraulische vloeistof. De resultaten daarvan zijn op aanvraag beschikbaar voor het personeel van Oshkosh als deel van het PPAP-handboek (tabblad binnen PSC). De Leverancier is ervoor verantwoordelijk de afdeling Aankoop en Kwaliteit van Oshkosh Corporation in te lichten wanneer de vereiste testresultaten niet worden behaald. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 19

20 DEZE PAGINA WERD BEWUST BLANCO GELATEN Voor alle vragen met betrekking tot douane- en verzendingsinstructies of andere regels die hiervoor gelden, raadpleeg onderstaand online document Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 20

21 ADDENDUM INZAKE TOEGANG Op dit moment zijn er geen specifieke vereisten voor het segment Toegang. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 21

22 ADDENDUM INZAKE DEFENSE 30. Vereisten voor Quality assurance segment Defense De Leveranciers moeten een Quality assurance-programma hebben dat minstens de norm ISO naleeft. Daarnaast moeten alle leveranciers over een kwaliteitsbeheersysteem beschikken dat beantwoordt aan de vereisten van de GSQM (Algemene Kwaliteitshandleiding voor Leveranciers). Leveranciers worden door Oshkosh Corporation onderworpen aan audits om ervoor te zorgen dat er een gedocumenteerd kwaliteitssysteem is aangewend dat de ontwikkeling, het gebruik en het behoud van Controleplannen voor alle Defense-programma s en -producten omvat Vereisten inzake het behoud van documenten Wanneer documenten opgeslagen worden, moeten deze beschermd worden tegen schade, verlies en vernietiging door het milieu. Documenten moeten (5) jaar bijgehouden worden. Aan het einde van die (5) jaar zal de Leverancier Oshkosh Defense voorzien van de optie om de documenten door te sturen naar Oshkosh Defense voor verder behoud, zoals bepaald in het contract, of staat hij de verwijdering van de documenten toe op de Leverancierslocatie. De verwijdering wordt uitgevoerd op een tijdige en gepaste manier. Oshkosh Defense wordt ervan op de hoogte gebracht wanneer de verwijdering heeft plaatsgevonden Design record De Leverancier zal het Design record van de klanten voor het verkoopbare product/onderdeel naleven, inclusief Design records voor onderdelen of details van het verkoopbare product/onderdeel. Indien het Design record in elektronisch formaat is, moet de Leverancier voorzien in een papieren exemplaar. Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot pictogrammen van de onderdelen, bladen met geometrische afmetingen en toleranties, tekeningen en aanduidingen van genomen metingen Certificate of Conformance De Leverancier moet gedocumenteerde procedures opstellen, implementeren en handhaven, waarmee wordt gegarandeerd dat aan de vereiste van het Oshkosh Defense Ceritificate of Conformance wordt voldaan. De leverancier zal een bevoegd vertegenwoordiger laten verklaren dat de bestelde onderdelen zijn verwerkt volgens procedures die Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 22

23 garanderen dat het materiaal voldoet aan de eisen en vrij is van namaakmateriaal. Het Certificate of Conformance geeft ook aan dat de leverancier voldoet aan de vereisten voor PO, tekeningen en contract. De leverancier zal het formulier voor het Oshkosh Certificate of Conformance (QC-899) gebruiken, dat zich bevindt op Als een leverancier ervoor kiest een ander certificaat van overeenstemming te gebruiken, moet dit ten minste alle informatie bevatten die is vereist volgens het formulier voor het Oshkosh Certificate of Conformance. De leverancier zal voor elke materiaalverzending een Certificate of Conformance invullen en bewaren. Dit verslag zal gedurende 7 jaar op de locatie van de leverancier moeten worden bewaard. Dit document moet bij aanvraag van Oshkosh binnen 24 uur beschikbaar worden gesteld Toegelaten Engineering change documenten De Leverancier moet kopieën bewaren van alle toegelaten Engineering change documenten voor die wijzigingen die nog niet opgenomen zijn in de Design records, maar die wel reeds toegepast zijn op het product, het onderdeel of de tooling. Alle gemarkeerde tekeningen van Oshkosh Defense dienen door de Engineering-afdeling goedgekeurd en ondertekend te worden. Gemarkeerde tekeningen zijn aanvaardbaar voor PPAPaanvraag in het geval dat een vrijgegeven of geavanceerde tekening niet beschikbaar is wegens tijdsgebrek PPAP-vereisten Om de naleving van het FMTV-contract met nummer W56HZV-09-D-0159 te garanderen, zullen aangekochte onderdelen gevalideerd worden volgens de Level 3 PPAP-vereiste zoals deze gedocumenteerd wordt in sectie 9 van de Algemene Kwaliteitshandleiding voor Leveranciers (GSQM) van Oshkosh. Defense Integrated Product Support vereist dat materiaalcertificaties worden bijgesloten bij het indienen van een PPAP level Component First Article Testing (CFAT Test van het eerste exemplaar van het onderdeel) De Leverancier zal de gepaste CFAT-testen uitvoeren zoals die opgelegd worden in het Design record (enkel van toepassing indien de notities van het Design record die vereiste aangeven). Oshkosh Defense kan gevraagd worden de overheid hierover in te lichten binnen een bepaald aantal dagen vóór de start van de CFAT-testen. De overheid behoudt zich het recht voor Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 23

24 om aanwezig te zijn bij dergelijke testen. De Leverancier zal met de aangestelde persoon van Oshkosh Defense werken om deze testactiviteiten te rapporteren en te plannen. De Leverancier zal de testen uitvoeren op de locatie van de Leverancier of via een door een derde partij erkend laboratorium, tenzij er een verklaring van afstand werd ondertekend en goedgekeurd door Oshkosh Defense in het geval dat de Leverancier omwille van aanvaardbare redenen niet kan voldoen aan de CFATvereisten. De Leverancier zal een kopie van de verklaring van afstand of een testverslag met het PPAP-pakket aan Oshkosh Defense bezorgen. De volgende programma s hebben een bijkomende lijst van specifieke CFAT-vereisten. Download het correcte addendum voor elk programma op de website van de Algemene Aankoop- en Supply chain (GPSC) van Oshkosh Corporation. Addendum A Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV)-programma (halfzware vrachtwagens). Dit addendum is bedoeld om extra details te verschaffen over de vereisten van de Component First Article Test (CFAT - test van het eerste exemplaar van het onderdeel) die specifiek bedoeld is voor het programma van de halfzware vrachtwagens (FMTV). Het FMTV-contract beschikt over specifieke instructies over hoe CFAT s uitgevoerd moeten worden, met betrekking tot voorafgaande inlichting van de overheid, een testplan en een samenvattend verslag. Nalaten de onderstaande richtlijnen te volgen, kan Oshkosh Corporation en/of de overheid redenen geven om een financiële compensatie voor vertragingen in het programma of voor bijkomende kosten om een bepaalde CFAT opnieuw uit te voeren, te verhalen. Een samenvatting van de CFAT-vereisten is als volgt: Een CFAT-testplan is binnen de 20 dagen na de bestelling vereist. Het testplan moet bestaat uit een vooropgesteld schema, uit te voeren testen (zoals genoteerd in het Design record), testmethode, testlocatie en testautoriteit (de leverancier of een erkend extern laboratorium). De deadline van 20 dagen wordt verschaft door de Aankoopdienst van Oshkosh Defense en dit ofwel via , ofwel op de bestelling voor de gegeven onderdelen. De Leverancier en/of testautoriteit zal Oshkosh Defense ten minste 20 dagen voor de aanvang van de CFAT-testen inlichten. Nalaten om Oshkosh in te lichten, kan redenen geven tot weigering van de test. 1. Het item dat voorwerp uitmaakt van de CFAT-test moet deel uitmaken van de eerste 10 gefabriceerde eenheden. Indien Oshkosh 10 onderdelen voor productie vereist, moet de Leverancier een totaal van 11 onderdelen maken, waarvan 1 van de eerste 10 gebruikt wordt voor Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 24

25 de CFAT-test. Sommige CFAT-tests kunnen om meer dan 1 testonderdeel vragen om alle vereisten te valideren De CFAT-testitem(s) moeten gefabriceerd worden op dezelfde locatie en dezelfde processen, technische gegevens en materialen gebruiken als de productie-eenheden in de normale cyclus. Als er tijdelijke tooling nodig is om de productiedeadlines te halen, kan er een voorbehoud bij aflevering van een CFAT verkregen worden (zie notitie #5 hieronder). Eens de productietooling wordt aangewend, moet de Leverancier de opvolging verzekeren m.b.v. een volledig voltooide CFAT als deel van het PPAP-verzoek tot goedkeuring. 2. Een CFAT-verslag dat de test samenvat moet binnen de 20 dagen nadat de CFAT-test voltooid werd, bezorgd worden aan de overheid. Het CFAT-verslag kan met het PPAP-pakket ingezonden worden indien het binnen het bestek van 20 dagen gebeurt. Het CFAT-verslag moet de volgende informatie bevatten: a. Tekeningen van onderdeelnummers en Voorzieningen inzake Quality assurance; b. Een matrixoverzicht met daarin de uitgevoerde test/inspectie, de resultaten van die test (geslaagd/gefaald), de overeenkomstige pagina waarop de gegevens staan en, in geval van faling, het overeenkomstige correctieve actieplan; en c. Uitgevoerd in overeenstemming met (IAW) MIL-STD-831 en DID DI-NDTI-80809B (CDRL A073). 3. Als de CFAT afgekeurd wordt door de overheid, behoudt de overheid zich het recht voor enige of alle CFAT s te laten herhalen om ofwel ontbrekende informatie te achterhalen, of om te controleren of een correctieve actie een eerder vastgestelde faling weet op te lossen. De overheid behoudt zich het recht voor een billijke tegemoetkoming te eisen voor vertragingen op het leveringsschema van het voertuig of voor bijkomende kosten met betrekking tot de herhaling van de CFAT-test. 4. Voorbehoud bij aflevering van een CFAT kan verkregen worden bij ophanden zijnde succesvolle voltooiing van een CFAT, indien de leverancier instemt met het volgende: a. Succesvol afronden van alle CFAT-tests. b. Alle afwijkingen/discrepanties in elk onderdeel, vastgesteld tijdens nadere CFAT-testen, ongeacht de locatie van het onderdeel en zonder kosten voor Oshkosh Corporation en/of de overheid vrijwillig herstellen. c. Bij voorbehoud bij aflevering van een CFAT zal dezelfde procedure gevolgd worden als wanneer er een aanvraag tot tijdelijke PPAP-goedkeuring wordt gedaan volgens Interim Klasse F. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 25

26 30.7 Tijdelijke CFAT-goedkeuringen klassen F tot en met H Klasse F: De onderdelen komen tegemoet aan de vereisten van Klasse C, maar de productietooling moet ontwikkeld worden vooraleer verder te gaan met de volledige GPPO-/CFAT-goedkeuring. Vereist een PSW, een tijdlijn met tooling van prototype tot productie, de volledige lay-out van alle eigenschappen op de tekeningen, een Werkblad voor Tijdelijke Goedkeuring en testresultaten over het materiaal/de prestaties. Klasse G: De onderdelen worden vervaardigd m.b.v. 100% productietooling, maar er moet een CFAT-test uitgevoerd worden vooraleer een volledige goedkeuring toegekend kan worden. Vereist een PSW, een tijdlijn om de ophanden zijnde CFAT-test te voltooien, de volledige lay-out van alle eigenschappen op de tekeningen, een Werkblad voor Tijdelijke Goedkeuring en testresultaten over het materiaal/de prestaties (voor alle subtesten die reeds werden uitgevoerd). Klasse H: De onderdelen faalden bij een vorige CFAT en worden herwerkt tot wanneer de tooling/processen geüpdatet en opnieuw getest worden in een bijgewerkte CFAT. Prints zijn niet verkoopbaar. Vereist een PSW, voltooiing van toepasbare 8D Correctieve Acties zoals toegekend naast het PPAP Interim Approval Worksheet en, afhankelijk van de reden, ofwel een gecorrigeerde tooling time line (indien van toepassing) of een bijgewerkte PFD (indien van toepassing) Broninspectie Tijdens de uitvoering van dit subcontract worden de productie- en bijhorende processen, producten en inspectie- en/of testgegevens onderworpen aan herzieningen, onderzoeken, controles, testen en/of analyses door een gemachtigde Overheidsinstantie en/of vertegenwoordigers van Oshkosh Meet- en testuitrusting Oshkosh Defense vereist dat al de meetuitrusting een afwijking van minder dan één tiende heeft van de totale tolerantie van de tekening die/het 3D-model dat gemeten wordt. De Leverancier zal meters, gereedschap, mallen, bevestigingen en matrijzen voorzien, kalibreren en beschermen om afmetingen of andere factoren die de kwaliteit beïnvloeden te controleren/meten. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 26

27 Het kalibratiesysteem van de Leverancier zal minimaal voldoen aan de norm ISO 10012: Verpakking en verzending De Leverancier zorgt voor een gepaste voorziening en instructies voor de bescherming van producten bij de gebruik, verpakking en verzending ervan en helpt zo schade te voorkomen bij de opslag en het vervoer. Zie sectie 18 voor meer informatie. Voor specifieke vereisten met betrekking tot Instructies voor de Leverancier inzake de Etikettering, Verpakking en Verzending van het Product zal de Leverancier zich schikken naar sectie J in de Supplier Standards Guide, die teruggevonden kan worden op osn.oshkoshcorp.com Voorbereiden, verven en afwerken van het oppervlak De Leverancier dient de Verfnorm PS-100, alsook de bijhorende specificaties en technische tekeningen in acht te nemen. Opmerking: Het aankooporder kan specifieke instructies inzake verftoepassingen bevatten om toekomstige activiteiten te vereenvoudigen. De Leverancier dient de specificaties van de gepaste afwerkingscode, die terug te vinden zijn in de Afwerkingsmethoden FM100 van Oshkosh Corporation, in acht te nemen. De oppervlakbewerking van onderdelen (met inbegrip van verf en plaatwerk) gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen FM100 en PS100 van Oshkosh. Deze documenten kunnen teruggevonden worden op de website osn.oshkoshcorp.com Belangrijke/Kritieke Veiligheidseigenschappen van producten Leveranciers dienen zich te schikken naar de onderstaande vereisten voor alle Belangrijke en Kritieke Veiligheidseigenschappen voor Voorzieningen inzake Quality assurance (QAP). De minimale Cpk-waarde voor critical characteristics is 1,33. De critical characteristics voor FMTV worden aangegeven met voor Belangrijke eigenschappen en met voor Kritieke Veiligheidsitems. Zesde uitgave Alle rechten voorbehouden volgens de wetten inzake het auteursrecht. 27

Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers

Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers Uitgave 7.0 22 februari 2017 One System One Team...One Oshkosh Deze kwaliteitshandleiding voor leveranciers van Oshkosh Corporation werd gecontroleerd,

Nadere informatie

Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers

Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers Algemene kwaliteitshandleiding voor leveranciers Vijfde uitgave 1 juni 2012 "Eén systeem...eén team...eén Oshkosh" Deze kwaliteitshandleiding voor leveranciers van Oshkosh Corporation werd gecontroleerd,

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Vorken prijslijst 06-2014

Vorken prijslijst 06-2014 prijslijst 06-2014 1 Productieproces Piacenza, Italië Kwaliteit, veiligheid en efficiëntie Hoge kwaliteit Bolzoni Auramo biedt een compleet assortiment vorken aan voor heftrucks, bouw- en landbouwmachines,

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

QUALITY SYSTEM ENGINEER

QUALITY SYSTEM ENGINEER QUALITY SYSTEM ENGINEER We bieden uw medewerkers aan, die afgebakende taken komen uitvoeren en/of coördineren. Procedures up to date houden Formulieren en files up to date houden Handboeken up to date

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s.

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s. Annex 2 T&CPI Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij het bewerken (reconditionering, ombouw, routine onderhoud en reparatie) van verpakkingen (inclusief IBC s en Grote

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-15 HYDRAULISCHE DEMPERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL UITGAVE: 2014 [Tekst] Deze uitgave vervangt elke vorige versie INHOUD Normatieve

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 10 BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN UITGAVE : 2003 Index 1. INLEIDING...3 1.1. ONDERWERP...3 1.2. TOEPASSINGSDOMEIN...3 1.3. DOCUMENTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Rev.: 2 Datum: 19/08/2013 Pagina 1 van 6 1. Algemene bepaling en definities 1.1. De aankoopvoorwaarden zijn van toepassing voor bestellingen van MECASPRING nv bij leveranciers en onderaannemers, als de

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

Commerciële krachtapparatuur

Commerciële krachtapparatuur Commerciële krachtapparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie Voor commerciële krachtapparatuur van Precor die gefabriceerd is na de datum waarop deze beperkte garantie ingaat. NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

VOEDSELAUTHENTICITEIT GARANDEREN: 5 STAPPEN OM UW BEDRIJF TEGEN VOEDSELFRAUDE TE BESCHERMEN

VOEDSELAUTHENTICITEIT GARANDEREN: 5 STAPPEN OM UW BEDRIJF TEGEN VOEDSELFRAUDE TE BESCHERMEN VOEDSELAUTHENTICITEIT GARANDEREN: 5 STAPPEN OM UW BEDRIJF TEGEN VOEDSELFRAUDE TE BESCHERMEN Voedselauthenticiteit: 5 stappen om uw bedrijf te helpen zich tegen voedselfraude te beschermen Fabrikanten van

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -80 LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS UITGAVE : 0304/2004 Index 1. INLEIDING... 3 1.1. Voorwerp en toepassingsgebied...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010 Gebruikshandleiding Certificatielogo s Version 01.2010 Inhoudsopgave 1. Algemene introductie 2. Beleidsrichtlijnen 3. Certificatielogo s 3.1 Opbouw 3.2 Beveiligingszone en minimum afmetingen 3.3 Kleurgebruik

Nadere informatie

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren BRBS Recycling CE markering op bouwproducten I. Algemeen II. Informatie CE markering III. Mandaat toeslagmaterialen IV. Prestatieverklaring V. Verplichtingen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

NOVI Product Recall Cost Estimator

NOVI Product Recall Cost Estimator Welkom bij de NOVI Product Recall Cost Estimator. Deze procedure duurt ongeveer 30 minuten. Hou de volgende informatie bij de hand om u te helpen bij het volgen van de procedure: Jaaromzet van de productielocatie.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende:

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09 Aanvraagformulier Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: In eigen naam In naam van het bedrijf: Bedrijf dat aangegeven dient te

Nadere informatie

FORMULIER VAN BEWIJS VAN FABRIKANT

FORMULIER VAN BEWIJS VAN FABRIKANT FORMULIER VAN BEWIJS VAN FABRIKANT I N S T R U C T I E S EISERS M.B.T. BORSTIMPLANTATEN VAN DOW CORNING (KLASSE 6.1) Gebruik het Formulier van bewijs van fabrikant om de fabrikant van uw implantaat te

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 27 GELASTE ONDERDELEN VOOR HET ROLLEND MATERIEEL UITGAVE: 07/2016 Versie Versie Datum Wijzigingen 01 04 / 07 / 2016 Creatie document

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek

Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek Dit document wordt aangeleverd door Allergan om de chirurgen te helpen antwoorden op vragen van patiënten betreffende de

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN Artikel 1 Definities De volgende voorwaarden hebben de volgende betekenissen voor de toepassing van deze Voorwaarden: Klant KES Bestelformulier Voorstel Diensten zal de individuele persoon of juridische

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders

Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders Riekert Bruinink IGZ Ethel Mertens FAGG Brussel IGZ bijeenkomst de nieuwe GDP Guideline, een stap voorwaarts 2 september 2013 Plaatje gezondheidszorg

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 90 LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS UITGAVE : 05/2004 Index 1. INLEIDING...3 2. FABRICATIEVOORWAARDEN...3 2.1. VERWERKING VAN HET

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

CONSIGNATIEOVEREENKOMST

CONSIGNATIEOVEREENKOMST CONSIGNATIEOVEREENKOMST Tussen:.... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr:.. Functie:.. hieronder genoemd de firma en... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr.... Algemeen directeur En Apotheker... Diensthoofd apotheek

Nadere informatie

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland Cloud Computing Bijzondere inkoopvoorwaarden Hoogheemraadschap van Delfland Inhoud 1 INKOOPVOORWAARDEN CLOUD COMPUTING... 3 1.1 ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 1.2 Artikel 2 Dienstverlening algemeen... 3 1.3

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

Informele vertaal hulp bij het lezen van de Engelstalige garantiebepalingen van Astronergy.

Informele vertaal hulp bij het lezen van de Engelstalige garantiebepalingen van Astronergy. Informele vertaal hulp bij het lezen van de Engelstalige garantiebepalingen van Astronergy. Dit document dient als vertaal hulp, en niets meer dan dat. Dit document vormt geen garantiedocument en dient

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

WI 20 : PPAP (sample) eisen voor leveranciers

WI 20 : PPAP (sample) eisen voor leveranciers P a g. : 1 / 8 G e s c h r e v e n d o o r : K o e n M e s t d a g h G o e d g e k e u r d d o o r : V i n c e n t B a y a r t WI 20 : PPAP (sample) eisen voor leveranciers 0) Wijziging: 0 1 : volledige

Nadere informatie

Wettelijke vereisten. Raadpleeg het document Typegoedkeuring voor meer informatie.

Wettelijke vereisten. Raadpleeg het document Typegoedkeuring voor meer informatie. Algemene informatie over wetten en regelgevingen Algemene informatie over wetten en regelgevingen In alle landen gelden wettelijke vereisten voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Binnen de EU

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

1.1. HET ZELFBEOORDELINGSINSTRUMENT GEBRUIKEN. Het instrument bestrijkt in drie secties drie belangrijke processen:

1.1. HET ZELFBEOORDELINGSINSTRUMENT GEBRUIKEN. Het instrument bestrijkt in drie secties drie belangrijke processen: Bijlage 1 1.1. HET ZELFBEOORDELINGSINSTRUMENT GEBRUIKEN Het instrument bestrijkt in drie secties drie belangrijke processen: selectie van inschrijvers (werkblad 1 van de spreadsheet); tenuitvoerlegging

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ethel Mertens DG Inspectie Afdeling Industrie Hoofdstuk 2: Personeel Hoofdstuk 4: Documentatie Hoofdstuk 5: Activiteiten Hoofdstuk 6: Klachten,

Nadere informatie

Gedragsregels VTU Kisten commissie

Gedragsregels VTU Kisten commissie Doel/doelstelling Het doel van de gedragsregels m.b.t. kisten die geschikt zijn om te worden gecremeerd, is ervoor te zorgen dat de crematie van een kist kan plaatsvinden zonder problemen, waarbij de getekende

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Onze inzet voor Privacy Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt,

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN Pagina 1 van 8 BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE CE-MARKERING IN DE SECTOR VAN DE

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3 Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer PB 03 - CL 16 - REV 2-2008 - 1/8 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR

Nadere informatie

Samenvatting HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? 14/10/2014. Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek

Samenvatting HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? 14/10/2014. Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? STEFAN STREMERSCH Accountant en belastingsconsulent 1 Samenvatting Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek 2 1 3 4 2

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR BEKENDE AFZENDERS

RICHTSNOEREN VOOR BEKENDE AFZENDERS RICHTSNOEREN VOOR BEKENDE AFZENDERS Aan de hand van deze richtsnoeren kunt u uw bestaande beveiligingsregelingen toetsen aan de eisen voor bekende afzenders die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -220 W Conductive EN 13813:2002. Sikafloor. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -220 W Conductive EN 13813:2002. Sikafloor. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: Vloersystemen Prestatieverklaring Editie 01.07.2013 Identificatie nr. 02 08 01 02 012 0 000001 1008 Versie nr. 01 NL-versie nr. 17/06/2013 EN 1504-2:2004 13 0921 EN 13813:2002 PRESTATIEVERKLARING 02 08

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD Kalibratie Zekerheid Betouwbaarheid Ervaring Waarom kalibreren? Kalibreren, kwalificeren en valideren levert een grote bijdrage tot de verhoging

Nadere informatie

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM Voorwaarden en algemene bepalingen 10 Year Warranty (1) Definities In deze garantieverklaring hebben onderstaande termen de volgende betekenis: Sitecom betekent Sitecom Europe

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Leverancier van. Samenwerken voor meer efficiëntie. Leveranciers respecteren het Factuurcharter

Leverancier van. Samenwerken voor meer efficiëntie. Leveranciers respecteren het Factuurcharter Leverancier van Samenwerken voor meer efficiëntie Leveranciers respecteren het Factuurcharter Proximus verbindt zich ertoe de administratietijd te beperken en de kwaliteit van het facturatieproces te verbeteren.

Nadere informatie

Uw wettelijke rechten als consument worden op geen enkele wijze beïnvloed door deze verkoopsvoorwaarden en - bepalingen.

Uw wettelijke rechten als consument worden op geen enkele wijze beïnvloed door deze verkoopsvoorwaarden en - bepalingen. Algemene Voorwaarden Uw wettelijke rechten als consument worden op geen enkele wijze beïnvloed door deze verkoopsvoorwaarden en - bepalingen. 1. INTRODUCTIE 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer

Nadere informatie