G O U D 2 8 F E B R U A R I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G O U D 2 8 F E B R U A R I 2 0 1 4"

Transcriptie

1 2 8 F E B R U A R I G U D De beelden gingen de hele wereld over. Van een topschaatser die eerder de eerste prijs niet kreeg omdat hij op aanwijzing van zijn coach een verkeerde baan had genomen. Van diezelfde schaatser die nu vier jaar later weer nét niet de eerste prijs in de wacht sleepte omdat hij na 10 kilometer enkele milliseconden te laat over de finish ging. Zilver in plaats van goud zag er uit als falen, terwijl er toch echt een megaprestatie was geleverd. p dit ultieme moment gold echter alleen goud. Tweeduizend jaar geleden al organiseerden de Romeinen hardloopwedstrijden. Bij de finish ontving de snelste (gelukkig konden ze toen nog niet in duizendsten van seconden meten ) een lauwerkrans. Zilver en brons bestonden niet. Paulus roept ons op in de eerste brief aan de Corinthiërs om in de dienst van God nét zo ons best te doen als de marathonloper, de topschaatser zeg maar. (1 Cor 9:24 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. ) Een topsporter heeft een speciaal dieet, een strikt te volgen trainingsschema de sport en uiteindelijk de beste prestatie is het doel. Wat is ons doel in het leven? Als we geen doel hebben, zijn we als een bokser die maar een beetje in de lucht slaat, zegt Paulus. En als we wel een doel hebben, streven we dat dan serieus na, of lopen/schaatsen we alleen maar een beetje mee? Een doel is een droom met een deadline, las ik ergens. Als we als christelijke school een droom mochten formuleren, hoe zou die er dan uitzien? Het is een droom dat kinderen leren met de ogen van Jezus naar zichzelf, naar de ander en naar de wereld om hen heen te kijken. In variant op de slogan van de NCRV ( als je écht luistert, dan hoor je zoveel meer ): Als je écht kijkt, dan zie je zoveel meer. Als wij hen dat voor mogen leven, dan mogen we werken aan een generatie van hoop. Ik ga voor goud. Ik ga voor God. In de hoop en verwachting dat zelfs hij of zij die aan het begin van de weg al struikelt, onderweg misschien een verkeerde baan neemt, soms vermoeid is of andere klachten heeft en wellicht als laatste strompelend de finish haalt, een liefdevolle vergevende en ontfermende God aantreft die dan totaal ongedacht tóch een lauwerkrans aanbiedt omdat Zijn Zoon Jezus in zijn of haar plaats als eerste de deadline haalde en spottend een doornenkroon kreeg opgedrukt. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood moest sterven. S o l i D e o G l o r i a! 1 van 5

2 P E R S N E E L In een apart schrijven is u meegedeeld dat ondergetekende met ingang van het nieuwe cursusjaar op een andere school binnen de Schoolvereniging werkzaam zal zijn (PCB De Wegwijzer in Krimpen aan de Lek). Gelukkig duurt dat nog even en kunnen we allemaal wennen aan het idee. p D.V. 9 juli zal het afscheid officieel 'gevierd' worden. Zodra er meer bekend is over de invulling van de vacature zullen we u weer informeren. K I N D E R E N Maar liefst vijf kinderen zijn er nieuw bijgekomen op school. Joshua Verhagen, Sophie Bot, Jelco Verhagen en Maarten van der Horst zijn in februari vier jaar geworden en Iscah Kok was al vier, maar is door omstandigheden wat later aangemeld. Hij heeft eerst een paar maanden in Stolwijk op school gezeten. Welkom allemaal! S C H L N T W I K K E L I N G E N Zoals eerder geschreven houdt een werkgroep van personeelsleden zich bezig met de verbetering van het spellingonderwijs. We vinden het heel belangrijk dat er een logische doorgaande lijn binnen de school is van doelen en aanpak. ok hameren we voordurend op het belang van integraal spellingonderwijs. Dat wil zeggen: we vinden spelling áltijd belangrijk. Niet alleen bij de spellingles, maar ook bij rekenen en geschiedenis. p deze manier hopen we het spellingbewustzijn en het spellinggeweten van kinderen te stimuleren. Binnenkort zullen collega's op collegiale consultatie gaan. Zij gaan dan bij elkaar in de groepen spellinglessen bijwonen, zodat zij met en van elkaar kunnen leren. U I T S L A G S T E M M I N G C N T I N U R S T E R De afgelopen periode is u tweemaal gevraagd een enquête in te vullen over uw voorkeur wat betreft het wijzigen van de schooltijden. Na de eerste keer was het beeld nog onduidelijk en is in overleg met de MR besloten nog een tweede vraag voor te leggen. ok deze ronde is achter de rug. In het begeleidend schrijven daarbij is gesteld dat de uitslag bindend zou zijn volgens de constructie de helft plus één. Met dat als uitgangspunt is gisterenavond samen met de MR een definitief besluit genomen. De uitslag van de tweede enquête: 44% voor het continurooster, 56% voor het wijzigen van de schooltijden. Dit beeld was bij de ouders én het team ongeveer gelijk, ook de respons (93%) was bij beide partijen hoog. Het besluit was dan ook snel genomen. Wij wijzigen wel de schooltijden, maar invoering van een continurooster is van de baan. Vervolgens heeft de MR wettelijk gezien mag alleen de oudergeleding van MR besluiten over het wijzigen van de schooltijden het besluit genomen om met ingang van schooljaar de schooltijden als volgt in te delen: Maandag 08:30 12:00 / 13:15 15:15 Dinsdag 08:30 12:00 / 13:15 15:15 Woensdag 08:30 12:00 Donderdag 08:30 12:00 / 13:15 15:15 Vrijdag 08:30 12:00 / 13:15 15:15 (De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij) Zoals eerder toegezegd zal er een passende oplossing gezocht worden voor de kinderen die overblijven, zodat zij wel in rust kunnen eten. ver deze oplossing wordt u later geïnformeerd. 2 van 5

3 Wij begrijpen dat dit hele traject en wellicht ook het definitieve besluit vragen op zal roepen. De MR zal binnenkort met een schrijven komen waarin u over het proces en de uitslag uitgebreid geïnformeerd zal worden. Mochten er desondanks nog vragen overblijven, dan horen wij dat graag! Via deze weg willen wij u nogmaals bedanken voor de reacties en de betrokkenheid. Vincent Geense V A N D E I N T E R N B E G E L E I D E R Gedurende het hele schooljaar wordt uw kind op verschillende manieren beoordeeld. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een observatie van de leerkracht of door een toets die bij de methodes hoort. Kinderen krijgen bijvoorbeeld na elk lesblok een toets voor rekenen en ze worden vaak getoetst op het gebied van topo en spelling. Deze toetsen geven de leerkracht een goed inzicht in wat uw kind kan en weet. Twee keer per jaar wordt uw kind ook getoetst door middel van Cito-toetsen. Deze toetsen zijn ontwikkeld om kinderen onafhankelijk van de gebruikte lesmethoden te toetsen. Deze toetsen geven een objectief beeld van de prestaties van uw kind. Daarnaast worden de uitslagen van uw kind vergeleken met alle kinderen in Nederland. In de afgelopen maand zijn deze Cito-toetsen afgenomen. We vinden het als school heel belangrijk om goed inzicht te krijgen in het niveau van uw kind. We zijn er echter van overtuigd dat het belangrijk is om het kind in zijn totaliteit te zien: op gebied van prestaties, het welbevinden van de leerling, observaties van de leerkracht, gesprekken met de ouders en de leerling zelf. Dat zal ook altijd de insteek zijn in de ontwikkeling van uw kind. Annerieke Visser H F D L U I S C N T R L E pnieuw is de school bij de laatste controle weer helemaal luis- en netenvrij verklaard! Een mooi resultaat dat alleen bereikt kan worden met uw medewerking thuis (regelmatig controleren en kammen) én met de medewerking van de moeders die de controles doen na de vakanties. Het zou voor deze moeders fijn zijn als er iemand is die de coördinatie op zich zou willen nemen. Dat vraagt niet veel tijd, maar het is gewoon handig als er één contactpersoon is, zowel voor school als voor de deelnemende ouders. Tot op heden is er niemand gevonden. Als u wilt weten wat de coördinatie inhoudt, contact dan even met G A S T L E S S E N Vanaf 7 april zullen de gymlessen voor de groepen 2/3 t/m 8 op een alternatieve manier worden ingevuld. In deze weken krijgen de kinderen Judoles volledig verzorgd door een judoleraar. Deze lessen zijn bedoeld om kinderen te leren luisteren en respect te hebben voor de anderen; leren veilig te vallen zodat letsel verminderd kan worden; zelfverzekerder worden zodat ze sociaal en cognitief beter kunnen functioneren en beter leren om tegen hun verlies te kunnen en hun agressie leren reguleren. Doelstellingen die passen in ons beleid om kinderen te begeleiden in hun fysieke en sociale ontwikkeling. De leerkracht van uw kind is bij de lessen aanwezig en blijft uiteraard eindverantwoordelijk. We hopen dat deze lessen ook weer bij zullen dragen aan ons motto 'fijn en veilig voor iedereen'. 3 van 5

4 7& p dinsdag 11 maart zullen in de groepen 3, 7/8 en 8 tijdens de Week van het Geld gastlessen worden verzorgd in het kader van financiële educatie. Voor groep 3 kunt u meer informatie vinden op en voor de hogere groepen op G E D E D E L E N Maandagmorgencollecte , ,84 274,38 211,67 234, ,56 Iedere maandagmorgen sparen we voor buitenspeeltoestellen en - materiaal voor het Stephen Center, een kindertehuis in Nigeria van de SDK. Eén speeltoestel kost gemiddeld zo'n 400,--. Deze keer de opbrengst van twee maanden: 574,89. De thermometer staat nu op 1.748,41. Volgens een rooster sparen er ook steeds twee groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (13) in Haïti en Joseline (6) in Guatemala. ok sturen zij iets op. p dit moment gebeurt dit in de groepen 4 en 5. Van het tot op heden ingezamelde bedrag is nu 300,-- overgemaakt naar Woord & Daad. V A K A N T I E R S T E R Verschillende ouders hebben al om het vakantierooster gevraagd voor cursus Dit rooster is nog niet bekend. We volgen in ieder geval de landelijke adviesdata (te vinden op de website van C&W), maar wachten nog op anderen in de plaats en regio om zo optimaal mogelijk af te kunnen stemmen. Daar komt nog bij dat er nog geen besluit was over de definitieve schooltijden en ook dat beïnvloedt de mogelijkheden van het vakantierooster. R E G E L V A N D E W E E K 3-7 mrt WC-gebruik: zo snel mogelijk en let op netheid en hygiëne (doortrekken, handen wassen, deuren sluiten) mrt We lopen rustig op de trap en in de gang en blijven van elkaar af (dus niet schreeuwen, rennen, trekken/duwen) 4 van 5

5 17-21 mrt We houden het plein schoon en netjes (afval in de bakken) mrt Als de bel gaat, ga je direct naar de verzamelplek (blijft dus niet spelen tot de juf of meester komt) 3 mrt-4apr We luisteren naar de pleinwacht (de juf en/of meester is de baas) N I E T V E R G E T E N Sparen: Tankbonnetjes van Botter in de blauwe ton bij de hoofdingang Batterijen inleveren in de batterijenton bij de hoofdingang uderbijdrage overmaken (nog 5 gezinnen aanmaning is inmiddels verstuurd) D. V. I N M A A R T 24 MR-vergadering 25 SAR-vergadering 3 april Rapport II (groep 3-8) 8 Nieuwsbrief 8 Namens het team, Martin Belder, directeur 5 van 5

van kift, het was gewoon stil. En die stilte interpreteerde ik als ongezellig. Ik zag de lach

van kift, het was gewoon stil. En die stilte interpreteerde ik als ongezellig. Ik zag de lach Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2015/2016 4 september BETER HOREN De stilte viel gewoon op. Zó geluidloos had nog niemand op mijn camping de tent opgezet. Ik klapte mijn ligstoel in verticale stand. Het uitzicht

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

CBS Op Dreef Bruinisse

CBS Op Dreef Bruinisse CBS Op Dreef Bruinisse Schoolgids 2014-2015 1 1. Adresgegevens School: Christelijke Basisschool Op Dreef Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse Tel. 0111-48 15 93 bovenbouw Tel. 0111-48 15 42 onderbouw en Kinderpaleis

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA 20 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 27oktober, 3 november en 10 november Fietsclinic groep 7/8 27 oktober Luizencontrole

Nadere informatie

GROEPSNIEUWS GROEP 1/2

GROEPSNIEUWS GROEP 1/2 NIEUWSBRIEF 31 MAART 2011 VOOR ALLE TE NOEMEN DATA GELDT; D.V. BELANGRIJK!!!!! We hopen echt dat u dit allen nog leest voor morgen!! We beginnen deze nieuwsbrief namelijk met een belangrijke mededeling.

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Nieuwsbrief februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014. Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis.

2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014. Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis. 2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014 Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis.nl Van de directie Wisseling Met ingang van de voorjaarsvakantie

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

Data om te onthouden. Vijf gelijke schooldagenmodel. februari 2015

Data om te onthouden. Vijf gelijke schooldagenmodel. februari 2015 Data om te onthouden februari 2015 13 februari De Meeander Varsseveld vrij (de locatie Heelweg met het Volksfeest) 16 t/m 20 februari voorjaarsvakantie 21 februari, oud papier In de week van 23 februari

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Nr. 7 2014-2015 Agenda Actief burgerschap

Nr. 7 2014-2015 Agenda Actief burgerschap Agenda Donderdag 15 januari Nieuwsbrief 7 Donderdag 22 januari Nationale voorleesdag Vrijdag 30 januari Weeksluiting met ouders gr 4/5 Maandag 2 februari lijnbal groep 5 Donderdag 5 februari - Schoonmaakmiddag

Nadere informatie

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT!

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! Schoolgids 2 INHOUDSOPGAVE - 3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD H1 EVANGELISCHE BASISSCHOOL DE OASE H2 ONZE UITGANGSPUNTEN H3 ONS ONDERWIJS H4 AANNAMEBELEID H5 BEGELEIDING H6 KWALITEIT

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

TIJDEN VERANDEREN? PERSONEEL 25 JUNI 2010

TIJDEN VERANDEREN? PERSONEEL 25 JUNI 2010 25 JUNI 2010 TIJDEN VERANDEREN? Deze laatste nieuwsbrief van het voorbijgevlogen cursusjaar 2009-2010 heeft het karakter van een jaarverslag. In het verleden werd hiervoor de laatste schoolkrant gebruikt,

Nadere informatie