Schooljaar nr augustus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaar 2015-2016. nr. 1 22 augustus 2015"

Transcriptie

1 Schooljaar nr augustus 2015 CBS Juliana Kon. Emmalaan EA Leerdam Beste ouders en verzorgers, Iedereen weer hartelijk welkom terug op school. We hebben prachtige zomerweken achter ons en wij als team hebben er weer zin in. De afgelopen week was er al volop activiteit in de lokalen. Er was voor de zomer flink wat verhuisd en nu moest alles nog een goed plekje krijgen. De lokalen zien er fris en opgeruimd uit en wachten op de kinderen om het gezellig te maken. We zien uit naar een inspirerend schooljaar waarin we met elkaar de zorg en ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk willen vormgeven. Als school staan we ervoor om een goede basis mee te geven. Er mag veel geleerd worden, we delen leuke dingen met elkaar en we hopen dat ieder het naar de zin zal hebben. Het verwondert me Een herder die begeleidt een kudde schapen Hij loopt erachter en ziet elk dier gaan. En als bij nacht de kudde weer gaat slapen Dan maakt hij vuur en blijft oplettend staan. De vader en de moeder blijven waken Als hun kind veilig in zijn bedje ligt. Terwijl zij zich over hem zorgen maken Slaapt hij tevreden met een lach op zijn gezicht. De leerkracht ziet de kinderen binnenkomen Ze zijn vandaag weer aan hem toevertrouwd. Ze hebben als hun dromen meegenomen De leerkracht weet: t zijn kinderen van goud. O God, ik vraag U heel bescheiden Steun mij ook dit jaar maar weer. Als herder en als ouder mag ik hen begeleiden En dat verwondert me zo, elke keer. In die afhankelijkheid willen wij dit nieuwe schooljaar met elkaar aan de slag gaan. Ik wens u allen Gods zegen toe! Welkom Wij heten speciaal de nieuwe leerlingen van harte welkom op onze school. In groep 1: Lynn Knuth, Siem Vink, Julian Lam, Ruben de Jong, Fleur de Weerd, Ian Spoolder en Xander van den Berg In groep 2: Milou Belder In groep 5: Lynn Belder en de tweeling Anouk en Youri van Zessen In groep 7: Mieke van Zessen In groep 8: Tamara Nollet. Wij wensen jullie een goede tijd toe op onze school en hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen Ook de nieuwe leerkrachten heten we hartelijk welkom en een goede tijd op onze school: Juf Jansje van Bezooijen in groep 2, juf Mireille van der Nat in groep 4 (vervanging zwangerschapsverlof van juf Liesbeth), juf Carline van der Ham in groep 6 (LIO stagiaire CHE) en juf Nina Pin in groep 7.

2 Verkeers brigadiers Tot nu toe hebben wij een krap rooster voor het brigadieren. Dat betekent dat elke dag kinderen van groep 8 mee zullen helpen om uur. Maar op de donderdagmiddag hebben wij nog geen enkele ouder en sommige brigadiers zijn zelfs 2x in de week aan de beurt. Wij zijn een school met het label School op Seef, er is een prachtige oversteekplaats, maar straks zijn er te weinig ouders om mee te helpen. Daarom een dringende oproep: meld u aan als brigadier, zelfs als u maar één keer in de twee weken kunt. Namens alle kinderen heel hartelijk dank! Schoolmelk Tot nu tot is er voor 30 leerlingen schoolmelk aangevraagd. Wellicht hebt u het vergeten of dacht u, dat komt na de vakantie nog wel! Aanmelden kan op ieder moment, maar het duurt ongeveer twee weken voordat de mutatie bij Campina verwerkt is. Aanmelden doet u zelf via de site De keuze is Halfvolle melk of Optimel framboos. Deze melk kan op vier dagen aangeboden worden bij de lunch. Voor de kleuters is dit voor drie dagen aangezien zij op vrijdag om uur vrij zijn. Continurooster Het is zover: we beginnen nu echt met het continurooster. Dat zal best even wennen zijn, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (behalve de kleuters) blijven de kinderen tussen de middag allemaal op school en eten met hun leerkracht in de klas. Na het eten gaan ze een kwartier buiten spelen en daarna gaan ze weer verder met het werk. Er zijn een aantal afspraken die ervoor zorgen dat het eten rustig gebeurt en dat iedereen de lunch op krijgt. Afspraken over het samen eten: - Kinderen brengen hun eigen lunch in een trommel mee, voorzien van naam. - Kinderen gebruiken hun lunch onder begeleiding van de leerkracht in het eigen lokaal. - Er is een kwartier tijd voor het eten van de lunch. - Ouders zorgen voor een lunch die het eigen kind ook in een kwartier kan opeten. - Eten dat over is wordt weer mee teruggegeven. - Geen snoep of andere lekkernijen meegeven bij de lunch. - Een stuk fruit mag natuurlijk altijd. - De kinderen eten in rust op hun eigen plaats. - De leerkracht begint en eindigt met een stil moment. - Het digibord gaat niet aan, wel kan er mooie rustige muziek aanstaan. Het eten bij de kleuters verloopt iets anders: - Er zijn 2 ouders per dag beschikbaar om te assisteren bij het eten. - Tijd voor de lunch is 25 minuten Hoe ziet de dagindeling eruit? Tijd Pauze / Lunch /6 en , 4, Kleuters eten vanaf uur Kleuters spelen buiten /6 en 8: eten /6 en 8: buiten spelen 3, 4 en 7: eten , 4 en 7: buiten spelen Na een aantal weken gaan we bekijken of er aanpassingen nodig zijn in dit rooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn alle groepen om uur uit. Uitzondering zijn de kleuters die op vrijdag om uur uit zijn. Op woensdag zijn alle groepen om uur uit.

3 Zending De komende maanden zamelen we bij wijze van proef ons geld op dinsdagmorgen in. We sparen voor de adoptiekinderen die wij ondersteunen via de Stichting Woord en Daad en SOS-kinderdorpen. Daarna gaan we weer voor een project sparen. Welk doel dat gaat worden is nu nog niet bekend, maar het sparen gaat vanaf volgende week weer beginnen! Bijbelverhalen We beginnen dit schooljaar weer vooraan in de Bijbel bij de prachtige verhalen van de Schepping. Iedere keer weer mogen we de kinderen vertellen hoe mooi God de hemel en de aarde heeft geschapen. Van het kleinste miertje tot de grootse bergen. En wij mogen daarvan genieten iedere dag! Gebedsgroep: Bidden voor school Van harte welkom! Eén keer in de maand komen ouders bij elkaar om te bidden voor school. We bidden voor de kinderen en de leerkrachten. We delen in verdriet, dat kinderen en de school treft. Maar ook dankbare gebeurtenissen leggen we neer in gebed voor onze Hemelse Vader. We beginnen met een stukje uit de Bijbel en daarna bidden we met elkaar. We nodigen u/jou van harte uit om een keer te komen kijken en met ons samen te zijn. De eerste datum is donderdag 17 september aansluitend na het uitzwaaien van het schoolreisje. Voor vragen, mail gerust naar Janet Bac (moeder van Rebecca) of naar Yolande Schroten (moeder van Amelie en Janienke) PS: Wilt u of jij dat we voor u/jou bidden? Stop dan een briefje in het gebedsbusje bij de hoofdingang. Rapporten Graag willen we de rapporten terug ontvangen. Inleveren uiterlijk volgende week. Hoofdluiscontrole Komende week zal er een hoofdluiscontrole plaatsvinden in alle klassen. Het is nu nog niet duidelijk welke dag dat zal zijn, maar dat hoort u z.s.m. Voor de luizenmoeders is het heel fijn als de kinderen dan geen vlechten, staartjes en gel in het haar hebben. Op school zijn luizenzakken te koop voor 3,00. Aankoop is niet verplicht maar zorgt u dan zelf voor een goede zak of tas. Schoolregels Het is goed aan het begin van het jaar enkele vaste regels nog eens aan te scherpen. Deze willen we zo consequent mogelijk handhaven en we vragen ook u hier mede op toe te zien. De leerlingen van gr. 1-2 worden via de hoofdingang gebracht tussen uur. De leerlingen van gr. 3 t/m 8 gaan via het schoolplein bij de zij -ingang naar binnen. Het is niet de bedoeling om vóór de bel naar binnen te gaan, tenzij dat is afgesproken. De ingang bij het fietsenhok dient zo vrij mogelijk te blijven, zodat ieder de fiets goed kan wegzetten Graag deze ingang en het schoolplein zoveel mogelijk vrij houden voor de (spelende) kinderen.

4 Verzoek bewoners Amaliahof. Met komen en gaan naar school wordt er net voor de pleiningang nog al eens over het trottoir gefietst vlak langs de ingang van de Amaliahof. Het is niet de bedoeling op het trottoir of voetpad te fietsen. De bewoners zijn daarbij bang voor botsingen als zij de deur uitkomen. Daarom het verzoek hierop toe te zien en dit voorkomen. Sociaal Oké: omgangsregels Vanuit de werkgroep Sociaal Oké wordt aangegeven welke regels wij belangrijk vinden en hoe wij deze structureel behandelen in de groepen. Er zijn negen regels opgemaakt en die komen regelmatig aan de orde. Hiervoor is een rooster. De regel wordt in elke groep besproken en opgehangen en komt ook terug in de thema s van onze methode Kinderen en hun sociale talenten. Wij hopen op deze manier de kinderen er meer bewust van te maken hoe wij met elkaar omgaan op school. Via het programma ZIEN doen we 2x per jaar een meting om goed zicht te hebben op het sociaal welbevinden van de leerlingen. Kinderen en hun sociale talenten Jaarrooster Week Sch.wk. Datum Thema Regel van de week /8 28/8 Alle regels bespreken 36/ /8 11/9 Ervaringen delen Naar elkaar luisteren! 38/ /9-25/9 Aardig doen Van elkaar afblijven! 40/ /9-9/10 Samen spelen en werken Iedereen hoort erbij! /10 16/10 Omgaan met ruzie Niemand uitschelden! /10 23/10 Herfstvakantie /10 30/10 Omgaan met ruzie Niemand uitschelden! Van elkaar afblijven Naar elkaar luisteren Iedereen hoort erbij Niemand uitschelden Je eigen afval niet zoveel letten op stop, denk, doe pesten pikken we niet van elkaars spullen opruimen elkaar afblijven Talentgericht De werkgroep Talentgericht gaat in het nieuwe schooljaar door met het ontwikkelen van beleid en lesmateriaal voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Er zal worden geëvalueerd hoe en of het plusgroepje ook in de loop van volgend jaar vorm gaat krijgen en in beeld gebracht worden welke leerlingen hier behoefte aan hebben. Een van de werkgroep leden gaat zich specialiseren als Hoogbegaafdheidspecialist.

5 Met behulp van de input vanuit die opleiding hoopt de werkgroep Talentgericht volgend jaar het beleid door te ontwikkelen, zodat we ook voor deze leerlingen zo dicht mogelijk kunnen blijven aansluiten bij de behoeften van het kind. Schoolgids - website - jaarrooster De schoolgids zal over enkele weken klaar zijn en op de site gepubliceerd worden. Ook laten we een aantal exemplaren drukken, waarvan een aantal in de lectuurbak bij de hoofdingang zullen komen. Indien u dat wenst kunt u dan een papieren exemplaar meenemen. Volgende week ontvangt u een jaarrooster van de schoolactiviteiten en een groepslijst van uw kind(-eren). Bijna alle informatie vindt u op onze website. Het nieuws uit de groepen komt op de groepsblog. De oude verslagen en foto s van afgelopen jaar zullen over twee weken verdwijnen. Als u nog wat wilt downloaden, dan hebt u nog even de kans. Gymnastiek en Zwemmen Groep 1 en 2 gymmen bij slecht weer in het speellokaal van de school. Er wordt gegymd in hemd en onderbroek en op gymschoenen. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. De gymlessen van groep 3 t/m 8 zijn in gymzaal De Lingebolder aan de Kon. Emmalaan 84. Tijdens deze lessen wordt er een shirt en een sportbroekje gedragen of een gympakje. Verder worden er gymschoenen gedragen die niet buiten gebruikt worden. Het is de bedoeling dat de gymspullen na iedere gymles weer mee naar huis genomen worden (en dus niet op school aan de kapstok blijven hangen!). Bij mooi weer kan er door de hogere groepen gesport worden op het sportveld. Het schoolzwemmen is bestemd voor de kinderen van groep 3 en 4 en wordt gesubsidieerd door de gemeente. De vervoersregeling komt voor rekening van de ouders. Daarvoor geldt een bijdrage van 3,00 per zwemles. Gym rooster: Maandag: uur groep 7 en groep 8 om de week Vrijdag: uur groep 5/ uur groep uur groep uur groep uur groep 7 Zwemrooster: Dinsdag: uur 1 e half jaar groep 4, 2 e half jaar groep 3 Informatieavonden Om nader kennis te maken met de leerkracht(-en), en om de ouders/verzorgers goed te informeren over de gang van zaken in de groep, de leerstof en ook de belangrijkste aandachtspunten houden we voor elke groep een informatiebijeenkomst. We verwachten graag alle ouders. Vooraf of na de voorlichting is er koffie en thee in de hal van de school. Van harte welkom! Maandag 31 augustus: Groep 1 en uur Groep 5/6 en uur Dinsdag 1 september: Groep 3 en uur Groep uur Administratie Wijzigingen van ( -)adressen en/of telefoonnummers en bereikbaarheid. Het adressenbestand en ook de mobiele telefoonnummers willen we zo volledig mogelijk en actueel houden. Graag wijzigingen direct doorgeven. Dat kan via de leerkracht maar bij voorkeur ook dit melden bij onze administratieve kracht, mw. Geeske Mulder. Per mail naar: Hartelijke groet, mede namens alle collega s, Caroline van Reenen Directeur CBS Juliana

6 Agenda maandag 24 augustus: eerste schooldag nieuwe schooljaar alle ouders mogen om 8.30 uur even binnenlopen en kennismaken in de nieuwe groep woensdag 26 augustus: hoofdluis controle maandag 31 augustus: informatieavond groep 1, 2, 5/6 en 7 dinsdag 1 september: kennismakingsavond groep 3, 4 en 8 donderdag 17 september: schoolreizen groep 1 t/m 7 maandag 21 september: school in bedrijf uur vrijdag 25 september: school in bedrijf uur woensdag 7 oktober: start Kinderboekenweek donderdag 8 oktober: ouder-vertel-gesprekken dinsdag 13 oktober: ouder-vertel-gesprekken donderdag 15 oktober: afsluiting Kinderboekenweek Talentgericht en Sociaal Oké!

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO

Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO 1 Aannamebeleid De Rietput is een reguliere openbare basisschool voor iedereen toegankelijk, ongeacht geloofsovertuiging,

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

De Frisia 152 9207 CZ Drachten tel: 0512 521100 www.obsdebolder.nl opo.info@obsdebolder.nl T.S.O De Bolder 06-17692320

De Frisia 152 9207 CZ Drachten tel: 0512 521100 www.obsdebolder.nl opo.info@obsdebolder.nl T.S.O De Bolder 06-17692320 De Frisia 152 9207 CZ Drachten tel: 0512 521100 www.obsdebolder.nl opo.info@obsdebolder.nl T.S.O De Bolder 06-17692320 Nieuwe leerlingen Bij juf Sita zijn Roos van Bergen. Sherinna de Boer, Sanne Dijkstra,Tycho

Nadere informatie

Maandinfo September 2013

Maandinfo September 2013 Maandinfo September 2013 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag weekend 2 3 4 Kriebelen 5 6 Kleedjesmarkt 7 9 10 11 12 groepsinformatieavond 16 17 18 19 23 24 25 kinderpostzegelactie 26 Schoolfotograaf

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 3 en 4 Welkomstwoord: In deze brochure kunt u ( bijna ) alles lezen over het geen er speelt in groep 3 en 4 op de Pieter van Thuyl. Contact met ouders: U kunt de leerkrachten

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Infootje cursusjaar 2012-2013 nr.1 week 36

Infootje cursusjaar 2012-2013 nr.1 week 36 Infootje cursusjaar 2012-2013 nr.1 week 36 Een nieuw schooljaar Wat zijn de vakantieweken weer voorbijgevlogen. Ieder jaar opnieuw denk je: Zes weken, wat een tijd! Maar ze zijn zo maar weer voorbij en

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

1. Ons onderwijs in een notendop

1. Ons onderwijs in een notendop bovenbouw: de groepen 6,7 en 8 Welkom schooljaar 2014-2015 18 augustus 2014 Beste ouders/verzorgers van de groepen 6,7 en 8, Hierbij ontvangt u van ons het welkomstbericht van dit schooljaar. Voor alle

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Maandbericht. jaargang 20 no.2 vrijdag 3 september 2010 Agenda

Maandbericht. jaargang 20 no.2 vrijdag 3 september 2010 Agenda www.obs-de-meent.nl Maandbericht jaargang 20 no.2 vrijdag 3 september 2010 Agenda 11 sept. Oud papier 16 sept. OR vergadering 1 okt. Maandbericht nr. 3 5 okt. Zakelijke ouderavond 6 okt. MR vergadering

Nadere informatie

De Zonnewijzer nr.21 03-07-2015 basisschool De Zonnebloem blz. 2

De Zonnewijzer nr.21 03-07-2015 basisschool De Zonnebloem blz. 2 KAMPIOEN VAN NEDERLAND Het is wellicht voor veel lezers al bekend, maar we willen het feit hier toch vermelden. Ons schoolvolleybalteam uit groep 6 is onlangs schoolkampioen van Nederland geworden. Dat

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Een goede start na de vakantie

Een goede start na de vakantie Jaargang 5, nummer 1 Volgende: 11 september Een goede start na de vakantie Het is alweer de tweede week van het nieuwe schooljaar en we zijn goed gestart. De kinderen hebben zin in leren, zijn nieuwsgierig

Nadere informatie

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015 Juli 2015 t Kruisrakkertje De zomervakantie is in zicht, het schooljaar 2014-2015 zit er bijna op. We kijken terug op een druk schooljaar, waarin weer veel gebeurd is. Onderwijskundig zijn er weer stappen

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB de Morgenster

Nieuwsbrief PCB de Morgenster Nieuwsbrief PCB de Morgenster De school waar ieder kind mag stralen! Kruizemunthof 10, 7641 EX, Wierden ~ Telefoon: 0546-573739 Mail: info@demorgensterwierden.nl ~ Website: www.demorgensterwierden.nl Beste

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Kbs Jan Bunnik Wagenmaker 1 3411 WN Lopik tel: 0348 551820 internetadres: www.janbunnikschool.nl e-mail: directie@janbunnikschool.nl Inhoud: 1. Groepen ½ Kbs Jan Bunnik 2. Wendagen

Nadere informatie