Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2011-2014"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Impuls Foundation Amsterdam, 23 september 2011

2 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Impuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van gelden. De stichting heeft een ANBI status (algemeen nut beogende instelling) aangevraagd bij de Belastingdienst. Het voorliggende beleidsplan is mede opgesteld in het kader van de ANBI regeling en geeft inzicht in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. 2. Rechtsvorm, inschrijving, jaarverslagen en contactgegevens Impuls Foundation is opgericht per 7 juli 2011 en sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Het bestuur wordt gevormd door de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden, die op haar beurt bestuurd wordt door twee leden, namelijk mevrouw G.C.M. Blok, voorzitter, en mevrouw M.M. Heijtel, lid. De bestuurder [Welzijn Westelijke Tuinsteden] is erkend als ANBI onder nummer Impuls Foundation is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer als de Stichting Impuls Foundation, adres Van de Sande Bakhuijzenstraat 2, 1061 AG te Amsterdam, postadres Postbus 9139, 1006 AC Amsterdam. Het fiscaal nummer van de stichting is Het bankrekeningnummer is , ING-bank, op naam van Stichting Impuls Foundation Amsterdam. Contacten met de stichting verlopen via de projectcoördinatoren, algemeen telefoonnummer: Profiel, doelstelling en werkzaamheden Impuls Foundation is werkzaam in Nederland, met name in de regio groot Amsterdam en stelt zich statutair ten doel: het initiëren, ontwikkelen, implementeren en exploiteren van activiteiten en werkzaamheden op het gebied van welzijn, in de ruimste zin van het woord. De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden komen overeen. Met de werkzaamheden van Impuls Foundation wordt het algemeen belang gediend. De stichting beoogt niet het maken van winst. Maatschappelijke thema s waar Impuls Foundation zich met haar activiteiten goede doelen op richt zijn onder meer: armoedebestrijding, voorkomen eenzaamheid en isolement, participatie en activering van [met name kwetsbare] personen, bevordering (sociale en financiële) zelfredzaamheid. Om deze activiteiten mogelijk te maken probeert Impuls Foundation om financiering en menskracht te werven bij fondsen, bedrijven, particulieren en overheid.

3 In het actuele beleid staan voor het realiseren van de doelen de volgende acties centraal: -Acquisitie bij maatschappelijk betrokken ondernemingen en vermogende particulieren voor het verkrijgen van financiering en/of inzet vrijwilligers voor de realisering van de activiteiten [munten, mensen, middelen]; -Opzetten en uitbreiden van netwerken met maatschappelijk betrokken ondernemingen; -Fondsenwerving en acquisitie bij overheid voor de activiteiten. Communicatie Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. Overige media zijn: website, LinkedIn, Facebook en Twitter. 4. Werving van gelden Impuls Foundation is voor het uitvoeren van haar activiteiten volledig afhankelijk van: giften/schenkingen, donaties, subsidies, financiële bijdragen, erfenissen en legaten (onder voorwaarde boedelbeschrijving) en andere baten die de doelstelling van de stichting ten goede komen. De werving van deze gelden gebeurt op een kleinschalige maar directe manier zoals tijdens gesprekken met relaties, op beurzen, door mailings en door specifieke schriftelijke aanvragen, via , etc. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. De oprichter en bestuurder van Impuls Foundation, de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden, stelt bij de start van Impuls Foundation menskracht beschikbaar voor de werving van vermogen dat moet dienen als startkapitaal voor de uitvoering van de projectactiviteiten goede doelen. De werving van gelden gebeurt door de projectcoördinatoren, de manager innovatie en het bestuur. De kosten van werving van gelden, ondersteuning en het beheer staan in redelijke verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van Impuls Foundation en zullen nooit het maximum van 25% overschrijden. 5. Beheer en besteding van vermogen Het vermogen van Impuls Foundation bestaat uit het werkkapitaal voor de uitvoering van de projectactiviteiten en wordt gevormd door de gelden en middelen zoals hiervoor genoemd. Het vermogen wordt aangewend voor de realisering van de doelen van Impuls Foundation en mag niet groter zijn dan redelijkerwijs daarvoor nodig is. De verkregen gelden zijn op het moment van het vaststellen van dit beleidsplan nog nihil. Het vermogen wordt beheerd door de stichting Impuls Foundation. De geworven gelden worden zo direct mogelijk besteed aan de activiteiten. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben betrekking op werving, administratie, arbo, en overige ondersteuning door stafdiensten en bedragen in totaal maximaal 25% van de baten. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (giften, donaties, bijdragen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door Impuls Foundation worden ontvangen. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een jaarrekening opgemaakt, die wordt gecontroleerd door een registeraccountant. Indien de stichting Impuls Foundation wordt ontbonden zal de uitkering van het overschot na vereffening geschieden ten behoeve van een instelling die in hoofdzaak hetzelfde of een aanverwant doel beoogt.

4 6. Activiteitenkalender kwartaal kwartaal jaar 2012 Oprichting rechtspersoon Aanstellen projectcoördinatoren Vaststellen projectplannen gericht op activering & participatie, armoede- en eenzaamheidbestrijding Uitvoering projectactiviteiten goede doelen Werving gelden / PR Relatie opbouw Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen (bedrijvennetwerk) Kennis opdoen voor toepassing ISO Vaststellen Businessplan Vaststellen nieuwe projectplannen Activering & Participatie, Armoede- en eenzaamheidbestrijding Uitvoering projectactiviteiten Werving gelden Relatiebeheer Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen Vaststellen Marketing/acquisitieplan plus communicatieplan Vaststellen nieuwe projectplannen Activering & Participatie, Armoede- en eenzaamheidbestrijding Uitvoering projectactiviteiten Werving gelden Relatiebeheer Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen 7. Financiën 2011/2012 Zoals al aangegeven bij de werving van gelden is het startvermogen van Impuls Foundation nihil. Vermogen wordt verkregen door de werving van gelden. Hieronder geven wij aan welke aanvragen per september 2011 reeds uitstaan bij diverse fondsen: Project Fonds In euro s A A ,-- A B ,-- B C ,-- B D ,-- B D ,-- B E ,-- B F 2.500,-- C G ,-- Amsterdam, 23 september 2011, Stichting Impuls Foundation, Grada Blok, Voorzitter Raad van Bestuur.

5 Bijlage: voorbeelden projecten Impuls Foundation 2011/2012 impuls foundation algemeen Impuls Foundation concentreert zich op het bestrijden van armoede in Nederland. We steunen mensen en kinderen die zelf aan hun toekomst werken. Samen met donateurs, bedrijven en overheden maken we kansen mogelijk binnen een breed scala aan projecten. Personal Shopping Voor iemand die in armoede leeft, is kapotte huisraad een drama. Er is immers geen geld om iets te vervangen. Daarvoor is Personal Shopping bedoeld. Vrijwilligers uit het bedrijfsleven werven binnen hun kring van familie, vrienden en kennissen de noodzakelijke spullen.personal Shopping is opgezet voor mensen die niet zelf in hun eigen huisraad kunnen voorzien. Deze situatie is ontstaan door diverse omstandigheden waardoor iemand vaak geen recht meer heeft op de normale voorzieningen. Het is dan ook lastig om geld te sparen voor grote uitgaven als meubels, wasmachines of de inrichting van een kinderkamer.als een bed doorzakt, een koelkast kapot gaat, een tafel ontbreekt of als er geen geld is voor een babybedje, veroorzaakt dat dan ook veel stress. Met behulp van het bedrijfsleven zorgt Personal Shopping ervoor dat deze mensen weer een bed hebben om in te slapen of een tafel om aan te eten. De Personal Shoppers werven deze spullen in hun kennissenkring en zorgen ervoor dat die bij de mensen thuis worden gebracht. Als dank leveren de ontvangers een tegenprestatie. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld hun eigen talenten inzetten voor andere buurtbewoners die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Of ze nemen deel aan een budgetcursus, zodat zij in de toekomst weten hoe zij hun geld efficiënt kunnen besteden. Door Personal Shopping vind ik het weer leuk om thuis te komen. Ik heb nu een bank om op te zitten, gordijnen voor de ramen en een koelkast om mijn eten langer vers te houden. Goud Goud is een project voor sociaal geïsoleerde migrantenvrouwen. De vrouwen van Goud zijn migrantenvrouwen die op huisbezoek gaan bij vrouwen met dezelfde culturele achtergrond die eenzaam zijn. Ze halen deze vrouwen uit hun sociale isolement. Dit doen ze door te luisteren en door de vrouwen door te verwijzen naar professionele hulpverleners. Op deze manier vormen de vrouwen van Goud een schakel tussen afzondering en meedoen. Ook organiseren deze vrouwen voorlichtingsbijeenkomsten. Bijvoorbeeld over opvoeding. Doel is dat de vrouwen die eenzaam zijn, uiteindelijk hun weg gaan vinden, bijvoorbeeld richting vrijwilligerswerk, scholing of een betaalde baan. Vanwege het succes is er nu ook Goud voor (ex-)daklozen. Talentenbox Er zijn mensen die graag verder willen, maar niet verder kunnen. Het talent is er wel, maar de ervaring nog niet. De Talentenbox helpt vrouwen hun talenten te benutten en helpt ze op weg naar werk. Samira Bouchibti, oud Tweede Kamerlid, is ambassadeur van de Talentenbox, omdat: "Ik van mening ben dat alle vrouwen niet alleen het recht, maar zeker ook de plicht hebben om hun talenten te benutten. De Talentenbox is bij uitstek de plek waar vrouwen in een vertrouwde omgeving kunnen ontdekken wie ze

6 willen zijn. U wilt graag werken. U heeft genoeg talenten maar (nog) geen werkervaring. Met de Talentenbox leert u samen met andere vrouwen uw kansen op de arbeidsmarkt vergroten.u doet werkervaring op binnen een organisatie en krijgt tegelijkertijd persoonlijk begeleiding. Daarnaast krijgt u trainingen op maat en wordt u een netwerk in de buurt aangeboden. Wat kunt u van ons verwachten? Een werkervaringsplek Persoonlijke begeleiding Het verder ontwikkelen van talenten Leren solliciteren en netwerken Trainingen op maat Nederlandse les Vaderfestival Vaders zijn belangrijk voor hun kinderen. Daarom schenkt het vaderfestival aandacht aan actief vaderschap in de buurt en het gezin. Het hele jaar door organiseren we laagdrempelige activiteiten. Met de projecten van Wereldvaders wil Impuls continu de aandacht vestigen op de vaderrol. We betrekken mannelijke opvoeders op een aansprekende manier met dagelijkse vader-kindactiviteiten op verschillende locaties in de wijk. De activiteiten sluiten we af met een Vaderfestival. In 2011 wordt op 9 november een Vaderfestival gehouden in De Meervaart.

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI* regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI* regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014 van de Stichting Timulazu. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting en geeft verder inzicht in de werving en het beheer

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Beleidsplan. 2015 en verder

Beleidsplan. 2015 en verder Beleidsplan 2015 en verder Inhoud Over wijkpanel Tinga... 3 Waarom is er een wijkpanel Tinga Sneek?... 3 Wat kan het wijkpanel voor de wijk doen?... 3 Wat kan het wijkpanel voor individuele inwoners doen?...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Stichting Mama Taxi Laan van magisch realisme 219 3059 WB Rotterdam info@mama-taxi.com www.mama-taxi.com Kvk nummer 61469130 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur JAARVERSLAG 2011 1 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.4 Organogram 2011 5 2.4 Bedrijfscultuur 6 2.5 De rol van de gesprekspartner/adviseur 6 2.6 Communicatie 6 2.7 Fondswerving

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2015

BELEIDSPLAN 2014-2015 BELEIDSPLAN 2014-2015 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam Info@cocycling.nl / www.cocycling.nl

Nadere informatie