D. Stuart Briscoe, voorganger van Elmbrook Church

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D. Stuart Briscoe, voorganger van Elmbrook Church"

Transcriptie

1

2 "Niemand heeft door zijn onderwijs en voorbeeld een grotere invloed op mij gehad dan Majoor Ian Thomas. En geen onderwijs is fundamenteler geweest in mijn leven en bediening dan zijn krachtige uiteenzetting van het inwonende leven van de opgestane Christus." D. Stuart Briscoe, voorganger van Elmbrook Church "Ware bekering zegt: Ik kan het niet, en echt geloof zegt: Christus kan het wel. Wij kunnen het christelijke leven op onszelf of in eigen kracht niet leven, en Jezus zegt: 'Ik heb nooit gezegd dat je dat kon. Ik heb altijd gezegd dat Ik het zou doen.' Dat waren voor mij als dertienjarige, die in 1949 naar Majoor Thomas zat te luisteren, krachtige en bekoorlijke woorden, en ze zijn nog steeds krachtig en waar. Het leven in Christus is een zeer opwindend avontuur, hou dus vol! Laat het door Jezus doen, en zeg Hem elke dag 'Dank U wel' voor alles wat Hij in en door jou heen zal doen. Het Inwonende Leven van Christus zal je in staat stellen om er te komen." Terence Kelshaw, Bisschop, bisdom van Rio Grande "Door mislukking en ontmoediging ontdekte Ian Thomas op jonge leeftijd dat hij het christelijke leven niet kon leven alleen Christus kon het in hem en door hem heen leven. Hij heeft deze tijdloze waarheid zes decennia op elk continent met mensen gedeeld, met de enorme verrijking en metamorfose van talloze mensen als gevolg. Hij spreekt in dit boek opnieuw tot een nieuwe generatie: het zal je denken aanvuren, je hart verwarmen, en je wil aantrekken om te rusten in de toereikendheid van het Leven dat woont in elke gelovige het leven van Christus Zelf." Charles Price, Voorganger van The Peppel's Church, Toronto, Ontario

3 Inleiding De Herontdekking van Jezus Om heel eerlijk te zijn, ik weet niet of er iets bestaat wat saaier is dan een Christendom zonder Christus. Talloze mensen zijn ermee gestopt naar een plaats van aanbidding te gaan, gewoon omdat zij het beu zijn de plichtmatige tredmolen van een dode religie te lopen. Zij zijn het moe te proberen een auto te starten met een lege tank. Wat jammer dat er niet méér mensen zijn die hun kunnen tonen dat Jezus Christus leeft. Ik ken niets wat zo opwindend is als christen zijn, op aarde te spreken over het leven van Jezus Christus hier en nu, met Hem meegenomen te worden in de nimmer falende, onoverwinnelijke doelstellingen van de almachtige God, en al de onbeperkte middelen van de Godheid tot je beschikking te hebben om die doelstellingen te bereiken. Kun jij je iets voorstellen dat opwindender is dan dat? DIEPE EENVOUD Elke week krijg ik brieven van mensen die die opwinding kennen, die in het verleden op de een of andere manier in aanraking zijn gekomen met de bediening waar ik nu al meer dan zeventig jaar deel van uitmaak. Het zijn mensen die op één van onze conferenties zijn geweest, of één van onze boeken hebben gelezen, of een bandje hebben gehoord. Zij nemen contact met mij op om mij uit te leggen wat hun overkomen is toen zij uiteindelijk, door de genadevolle openbaring die de Heilige Geest zo ontzettend graag geeft, Jezus opnieuw ontdekten. Het gebeurt niet ineens. Eerst zijn zij vaak een beetje van hun stuk gebracht door wat zij horen, en het lijkt hun verstand welhaast te boven te gaan. Dan, langzaam, beetje bij beetje, komt die openbaring en dan een moment van waarheid. Het wordt zo duidelijk, zo op goddelijke wijze voor de hand liggend. Zo totaal logisch. Op diepzinnige wijze eenvoudig, en eenvoudig diepzinnig. Deze diepe eenvoud is iets waar Paulus in zijn tweede brief aan de Korinthiërs over sprak. Zijn lezers waren mensen die Christus als hun Verlosser kenden. Zij waren wedergeboren, hun naam stond geschreven in het Boek des Levens van het Lam, en zij waren op weg naar de hemel, en toch maakte Paulus zich zorgen over hen: "Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is." (2 Korinthiërs 11:3)

4 Paulus was er ernstig om bekommerd dat niets in hun leven afbreuk zou doen aan de pure eenvoud die in Christus is, het allerhoogste belang van een Persoon, de Here Jezus Christus Zelf, op de troon binnen in hun verloste menselijkheid. ONZE GROOTSTE NOOD Er is vandaag de dag in heel de wereldwijde kerk niets waar méér nood aan is dan aan het ervaren van deze eenvoud. Waar in elke groep van bediening, elk zendingswerk en kerkgenootschap het meeste tekort aan is, is de herontdekking van de Here Jezus Christus en de absolute noodzaak van Zijn inwonende tegenwoordigheid binnen in de gelovige. Dit betekent een ontmoeting met de opgestane levende Heer Die Zijn leven met ons op aarde deelt, terwijl wij op weg zijn naar de hemel zodat Hij door ons heen kan bewerken wat Hij in Zijn eigen fysieke lichaam tweeduizend jaar geleden begonnen is. Wat een geweldig voorrecht! Om ons te helpen die herontdekking en de beleving van dat voorrecht dichterbij brengen, zullen wij ons in dit boek voortdurend op de Here Jezus concentreren, omdat Christus de enige is die in staat is het christelijke leven te leven, en wel om de voor de hand liggende en eenvoudige reden dat Hij het christelijke leven is. Wij zullen naar Hem kijken om te leren hoe Hij als Mens in Zijn relatie met de Vader leefde toen Hij naar deze aarde kwam. Hij zal ons tonen hoe Hij bedoeld heeft dat wij in onze relatie met Hem zouden leven, en Hij zal ons helpen een diepere ontdekking te doen over wat het wil zeggen niet alleen christen te worden, maar er ook een te zijn, en Hij zal ons een nieuwe visie geven op wat het werkelijk allemaal betekent om christen te zijn. EEN DOELBEWUST CHRISTELIJK LEVEN Weet jij wat het is doelbewust te leven? Heb jij het gevoel dat je een missie hebt, of heb je een onweerstaanbaar streven in je waardoor het leven één groot avontuur wordt, zoals God het altijd bedoeld heeft? Of is het leven voor jou een strijd om het bestaan? Of, erger nog, zit jij in de moordende carrièrejacht van het concurrerende bestaan? Word je achtervolgd door de angst bij de eerstvolgende gelegenheid door anderen ingehaald te worden? Probeer je amechtig de over elkaar heen tuimelende gebeurtenissen vóór te blijven. Zo ja, dan is er goed nieuws, en wel over een schat aan doelstellingen en waarheid en wijsheid die in de Persoon van Christus te vinden zijn, want doelbewust leven betekent dat wij onze armoede voor Christus' rijkdom en onze zwakheid voor Christus' kracht inruilen. Wij ruilen het bankroet van de gevallen Adam in voor heel de volheid van het leven van Christus, en wij ontdekken het onversneden avontuur van Jezus Christus toe te staan God te zijn in onze eigen ervaring, want God is Hij! Wanneer je je Christendom loskoppelt van Christus, maak je er een dode religie van, onpersoonlijk voor Hem en onpersoonlijk voor jou, niet meer dan een

5 intellectuele godsdienstoefening of een sentimentele formule en het Christendom is geen van beide. Het Christendom is Christus. Het houdt een levensprincipe in dat trilt van goddelijk leven en het kan zonder de Persoon van God Zelf niet verklaard worden. Het is in de kern wonderbaarlijk, ook al is het niet per se spectaculair. Het is altijd bovennatuurlijk en het ligt, zonder de inwonende tegenwoordigheid van de opgestane Zoon van God, buiten het bereik van de sterfelijke mens. Zoals Jezus optrad in de zondeloze menselijkheid die de Vader in de drieëndertig jaar van Zijn leven op aarde voor Hem bereid had, zo wil Hij Zich in jouw menselijkheid gedragen, die jij Hem nu aanbiedt. Het christelijke leven is niets minder dan het leven dat Hij toen leefde nu door Hem in jou geleefd.

6 OVER DIT BOEK Een kort woordje over de opzet van dit boek: je vindt er vijftig hoofdstukken in, allemaal kort. Maar ik moedig je aan er elke dag niet meer dan één te lezen en de tijd te nemen om bij elk stil te staan. Na elk hoofdstuk vind je een paar vragen om over na te denken en om toe te passen. Neem de tijd om erover na te denken, zodat je wat je leert kunt toepassen en ervan overtuigd raakt want dan alleen zul je de bevrijdende kracht van de waarheid ervaren.

7 1. God vinden op aarde Stel je voor dat er ver van hier in de ruimte, in een ander sterrenstelsel, een planeet is die bewoond wordt door intelligente wezens. Natuurlijk zijn die schepselen en hun planeet en sterrenstelsel geformeerd door de God Die alles geschapen heeft. Maar zij weten niet hoe God is, hoewel zij een onstilbare honger hebben om meer over Hem te weten te komen. Dan ontdekken zij op een dag door hun hoog ontwikkelde waarnemingsposten het bestaan van de planeet Aarde. Ook doen zij aanvankelijk ontdekkingen over de menselijke wezens die daar wonen. Onmiddellijk en met intense opwinding verzamelen zij hun middelen om een ruimteschip te bouwen waarmee zij een delegatie naar die afgelegen Aarde kunnen sturen met het specifieke doel om ernaartoe te gaan en te weten te komen over God. Waarom de Aarde? Omdat uit hun eerste bevindingen geconcludeerd kan worden dat daar een verslag bestaat van wat God gezegd heeft, toen Hij voor het eerst menselijke wezens op deze planeet geschapen heeft dat Hij ze naar Zijn eigen beeld en gelijkenis gemaakt had. Een dergelijke openbaring is absoluut het meest aangrijpende nieuws dat deze buitenaardse wezens ooit gehoord hebben. Door de mensheid van dichtbij te bekijken, zullen zij hun eerste glimp opvangen van God. Wanneer het ruimteschip af is en de delegatie met zorg is samengesteld en klaar staat om aan boord te gaan, verzamelt zich een grote menigte om ze uit te wuiven en goede reis te wensen. Na een lange reis langs verschillende sterrenstelsels klopt het hart van elk lid van de delegatie sneller wanneer de Aarde in zicht komt. Deze prachtige planeet wordt steeds mooier naarmate zij dichterbij komen. "Wij zullen nu de mens snel te zien krijgen," zeggen zij tegen elkaar, "het schepsel dat God gemaakt heeft naar Zijn volmaakte beeld. Dan kunnen wij naar huis terug met kennis uit de eerste hand en een begrip van hoe God werkelijk is." Langzaam en zachtjes landt het ruimteschip op Aarde en de buitenaardse wezens stappen uit. Zij zijn geland op een braakliggend stuk grond in een stad (die veel lijkt op de stad die jij het beste kent). Zij verlaten hun ruimteschip en wandelen de dichtstbijzijnde straat door. De eerste mens die zij tegenkomen is een lichaam dat over de stoeprand heen ligt, een dronkaard (maar de buitenaardsen weten niets van dronkenschap) die daar in zijn eigen braaksel ligt. Zij proberen met hem te praten, maar de man kreunt alleen en rolt zich terug op zijn zij.

8 Zij laten de dronkaard achter, lopen de hoek van de straat om en staan plotseling midden tussen twee rivaliserende groepen jonge mannen die elkaar met messen bedreigen. Ze hebben littekens op hun armen en een levenloze blik in de ogen (maar de buitenaardsen weten niets over drugverslaving). Met stomheid geslagen door dit plotselinge gevaar keren zij zich snel om en horen geluiden komen uit een open deur onder het uithangbord van een café, en zoeken daar een veilig heenkomen. De paar mensen daar binnen bekijken hen niet eens. Zij kijken nors voor zich uit aan tafeltjes in de schaduw langs de muur. Het geluid dat de buitenaardsen hoorden, komt van een tv die aan het plafond hangt en op het scherm wordt het 'wereldnieuws' voorgelezen. De buitenaardsen stromen toe om een samenvatting te horen van wat zich op Aarde afspeelt. Het 'nieuws' dat zij horen, gaat over terroristische bomaanslagen en moordenaars. Het gaat over corruptie in de zakenwereld en de regering. Het gaat over het kinderachtige en absurde gedrag van beroemdheden in de wereld van het amusement en de sport. De buitenaardsen staren gechoqueerd naar het scherm, totdat een van hen zich tot de anderen richt en zegt: "Ik stel voor dat wij hier vertrekken. Dit is een zooi." Met vastberaden stappen gaan zij, bezwaard door walging en ontgoocheling na het zien van deze weergave van Gods karakter, op weg naar het ruimteschip. En tijdens hun lange droevige tocht naar huis worstelen zij met de vraag hoe zij hun geliefden thuis deze tragische ontdekking gaan mededelen. Natuurlijk weten jij en ik dat hetgeen zij nu in feite geleerd hebben, helemaal niet is hoe God is, maar hoe zonde is. Maar zaten zij er naast met hun logica toen zij verwachtten dat zij op onze planeet God te zien zouden krijgen? Nee, zij hadden het helemaal bij het rechte eind, zoals wij duidelijker zien wanneer wij de Schrift zorgvuldig lezen. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt Genesis 5:1, 9:6 Wat is voor jouw de volle betekenis van het feit dat je naar Gods beeld en gelijkenis geschapen bent? Wat mag je logischerwijs verwachten van iemand die naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is?

9 2. Ben jij Normaal? Ben jij normaal? Waarschijnlijk antwoord je 'ja' op die vraag, maar weet jij werkelijk wat normaal zijn voor een mens inhoudt? Tenslotte is kennis van wat normaal is de enige basis om een juiste diagnose te stellen. Daartoe moeten wij heel duidelijk begrijpen hoe God ons geschapen heeft; eerder kunnen wij geen intelligent begrip hebben van wat verkeerd is gegaan, de gevolgen daarvan en wat God gedaan heeft om het recht te zetten. In Psalm 8 vraagt David aan God: " wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt?" Dan geeft David toe: "Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd" (Psalm 8:4-6). Dit beschrijft de mens in zijn onschuld, de mens die normaal is, de mens zoals God hem in Adam geschapen had: met eer en glorie gekroond! Wat was die heerlijkheid waarmee God de mens gekroond had? God had gezegd: " Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis..." (Genesis 1:26). De mens als het evenbeeld van God zou toegerust worden met Zijn goddelijke inwoning, waarbij de Heilige Geest in de menselijke geest zou wonen, zodat de mens Gods eigen heerlijkheid zou weerspiegelen. Het was een afgeleide heerlijkheid, uitsluitend afhankelijk van de aanwezigheid van de Schepper binnen in het schepsel. Net zo zou de autoriteit die de mens op aarde uitoefende, uitsluitend afgeleid zijn van zijn onderwerping aan Gods autoriteit. De Bijbel maakt meer dan duidelijk dat God Zelf (de Schepper binnen in het schepsel) de oorsprong moet zijn van Zijn eigen beeltenis. Nadat God Zijn scheppingswerk voltooide door de mens te scheppen "zag God alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed." (Genesis 1:31) Wat zag Hij toen Hij op dat moment naar de mens keek, die Hij naar Zijn volmaakte beeld geschapen had? Hij zag Zichzelf. Want " God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem " (Genesis 1:27). God Zelf, als onze Schepper, heeft altijd bedoeld dat Hij in ons zou wonen; Hij koesterde de ambitie dat Hij gezien en gehoord zou worden in degenen die Hij schiep. Dat is wat voor een mens normaal is, wanneer God Zelf Zich in en door een man of vrouw heen manifesteert. Dit is het doel waar Hij ons voor geschapen heeft, dat wij op deze aarde een fysieke, zichtbare uitdrukking zouden zijn van de God die anders onzichtbaar is, zoals Johannes ons zegt: "Niemand heeft ooit God gezien " (Johannes 1:18)

10 God schiep elk menselijk wezen met een fysiek, zichtbaar en hoorbaar lichaam om door een onzichtbare God bewoond te worden, om Zichzelf zichtbaar te maken door wat die mens doet en zegt en is. God Zelf moet de oorsprong zijn van die activiteit binnen in ons, en dat heet gerechtigheid. God is de stichter van alle gerechtigheid en willen jij en ik die gerechtigheid voortbrengen, dan moet Hij Zelf binnen in ons de oorsprong zijn van Zijn eigen beeltenis, de bron van Zijn eigen activiteit, de stuwkracht van Zijn eigen eisen, en de oorzaak van Zijn eigen gevolg. Daarom is het zo dat, als een mens in zijn of haar gedrag werkelijk normaal is, er maar één Persoon is die gefeliciteerd moet worden, en dat is God Zelf. Een mens voldoet aan de norm, wanneer God gezien kan worden in alles wat die persoon doet en zegt en is. Onze 'natuurlijke' mens, of wie wij zijn in het vlees, mist alle gerechtigheid evenals alle ware geestelijkheid. " de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden." (1 Korinthiërs 2:14) De natuurlijke mens kan de dingen van de Geest van God niet kennen omdat hij er moreel en intellectueel onbekwaam toe is. De natuurlijke mens is niet normaal; hij is niet datgene waar God de mens voor geschapen en bedoeld heeft. In zijn gevallen staat is hij berooid, leeg en vervreemd van de persoon van zijn Schepper. Op het moment dat je beseft dat alleen God een mens rechtvaardig en godvruchtig kan maken, heb je nog maar één mogelijkheid en dat is God te vinden en te kennen en Hem God te laten zijn in jou en door jou heen, wat dat ook moge inhouden. Dan heb je geen enkele marge meer om zelf te kiezen, want er is maar één God en Hij is absoluut, en Hij heeft jou uitdrukkelijk voor Zichzelf gemaakt. dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeziërs 4:23-24 Hoe normaal ben jij? Wat betekent het voor een mens werkelijk normaal te zijn? Wat houdt dat in: God God te laten zijn in en door jou heen?

11 3. Het Ene Onmisbare voor Onze Menselijkheid Een olielamp heeft olie nodig om licht te geven. Waarom? Omdat de lamp gemaakt is om op die manier te functioneren. Een auto heeft brandstof nodig om te rijden. Waarom? Omdat de auto gemaakt is om op die manier te functioneren. Waarom heeft een mens God nodig om te functioneren? Omdat wij zo gemaakt zijn. Lang geleden besloot God een schepsel op deze kleine planeet, die Aarde heet, te zetten. Hij ontwierp dit schepsel specifiek als het middel, waarmee Zijn potentieel en Zijn leven vrijgegeven kon worden, en dat gerechtigheid kon produceren. Maar de mens kan op zichzelf geen gerechtigheid produceren, evenmin als een auto kan rijden zonder brandstof of een olielamp kan schijnen zonder olie. Een olielamp waar geen olie in zit proberen aan te steken is onlogisch en zinloos; je zult in de duisternis blijven zitten. Een auto proberen te rijden zonder benzine is net zo onredelijk; je zult tenslotte uitstappen en hem moeten duwen, en alleen zó ver komen als je fysieke kracht toelaat en je zult totaal uitgeput raken. Met mensen is het niet anders. Ze aansporen om braaf te zijn, tegen ze zeggen dat zij het moeten opdiepen uit hun persoonlijkheid, ze een introductie geven in de gedragswetenschappen, proberen hun daden te reguleren met regels, voorschriften en religie, en ze dreigen met straf of gevangenis uiteindelijk kan geen enkele van deze methodes in menselijke wezens gerechtigheid voortbrengen. Als je wilt dat je olielamp licht gaat geven, is het alleszins redelijk om hem eerst met olie te vullen. Als je wilt dat een auto rijdt, is het uiterst logisch dat je de tank met brandstof vult. Op dezelfde wijze bevestigt de goddelijke logica dat je alleen gerechtigheid van een man of vrouw krijgt wanneer die persoon gevuld is met God. Olie in de lamp, brandstof in de auto en Christus in de christen. Er is God voor nodig om een mens te zijn, en dat is de reden waarom er Christus voor nodig is om een christen te zijn, omdat Christus God terug in een mens brengt, en dit is de enige manier waarop wij weer gaan functioneren. Het heet de nieuwe geboorte, wederomgeboren worden, aangezien onze ziel door Gods Geest wakker geschud wordt. Het kan alleen geschieden op Gods voorwaarden, en het brengt ons terug naar het doel waarvoor God ons geschapen

12 heeft functioneren enkel door Zijn tegenwoordigheid binnen in ons. Voor de waarlijk normale mens is God onmisbaar. De mens is uniek geschapen, op zo'n manier dat hij een morele relatie met zijn Schepper kan genieten, omdat God liefde is, en het enige dat liefde kan bevredigen is geliefd te worden. Het enige wat vriendschap voldoening kan schenken is beantwoorde vriendschap. Maar liefde en vriendschap kunnen niet afgedwongen worden. Als God een mens wilde die Zijn liefde kon beantwoorden, dan moest die mens anders zijn dan welk ander schepsel ook, dat geen moreel vermogen had om God ofwel te behagen of te mishagen. Zo'n schepsel zou amoreel zijn, dat doet wat het doet omdat het dat moet, in plaats van een gunstige ingesteldheid tegenover Zijn Maker aan de dag te leggen. Maar jij en ik zijn zo geschapen dat wij met alles wat wij doen, wat het ook is, tegen onze Schepper zeggen, ofwel: "God, ik hou van U," of "God, U laat mij koud." De menselijke geest is het deel van ons waar God binnen in ons woont in de persoon van de Heilige Geest, zodat God, met onze morele instemming (en nooit er zonder), toegang krijgt tot onze menselijke ziel. Dit is waar Hij Zelf, als de Schepper binnen in het schepsel, ons denken kan onderwijzen, onze emoties kan reguleren, en onze wil richting kan geven, zodat Hij, als God van binnenuit, over ons gedrag regeert terwijl wij God God laten zijn. "Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen" (Galaten 5:25), en door de Geest wandelen wil zeggen: één stap tegelijk zetten, en bij elke nieuwe situatie waar elke nieuwe stap je toe leidt, wat dat ook moge zijn, Christus tegen je hart te horen zeggen: "IK BEN," en Hem dan door geloof in de ogen kijken en zeggen: U bent! Meer hoef ik niet te weten, Heer, en ik dank U, want U schiet nooit tekort." De HEERE is mijn levenskracht. Psalm 27:1 Heb je ingezien dat je God in je dagelijkse leven nodig hebt? Hoe zeg jij, in hetgeen je zegt en doet, tegen je Schepper, ofwel "God, ik hou van U," of "God, U laat mij koud"?

13 4. Het Instinct voor Dieren, de Heilige Geest voor de Mens God heeft ieder mens geschapen met een lichaam, een fysieke gestalte. Dit is iets wat wij met alle geschapen levensvormen op aarde delen, met dieren zowel als met planten. God heeft ieder menselijk wezen het vermogen gegeven om te denken, te reageren en te beslissen denken, emotie en wil. Wij kunnen deze psychologische gedragsmechanismen als één geheel groeperen en ze samen zien als de ziel. Het is binnen in de ziel dat menselijk gedrag bepaald wordt, want het is hier dat besluiten genomen en plannen bedacht worden, en de wil uitgeoefend wordt om het lichaam tot actie aan te zetten. De wil wordt aangewend onder invloed van het denken en de emoties; wat ons denken en onze wil beïnvloedt, zal uiteindelijk onze wil beheersen. Door het gedrag dat voortvloeit uit deze actieve daadkracht van onze ziel, worden de gedachten en de bedoelingen van ons hart met de buitenwereld gecommuniceerd. Als je de ziel zo definieert, dan is deze een kenmerk dat wij delen met dieren, maar niet met planten. Misschien ben je verbaasd als ik dieren een ziel toedicht verstand om mee te denken, emoties om mee te reageren, en een wil om beslissingen mee te nemen. Als dat je inderdaad verbaast, neem dan eens het volgende experiment: Neem een stok, zoek een wespennest en draai die stok er eens in rond. Dan zul je ontdekken dat wespen een hoogontwikkeld emotioneel vermogen bezitten: Zij kunnen heel boos worden. Je zult er ook achterkomen dat ze een hoogontwikkeld intellectueel vermogen hebben om te achterhalen wie er precies hun nest heeft verwoest. Dat niet alleen, je zult ook merken dat ze een hoogontwikkeld wilsvermogen hebben, een wil om wraak te oefenen aan hun vijanden. Maar tegen die tijd zul je daar waarschijnlijk niet lang meer in de buurt blijven om nog meer ontdekkingen te doen. Dieren lijken dus op mensen doordat zij een ziel hebben, het vermogen om te denken, te reageren en te besluiten. Maar God heeft dieren niet geschapen met het vermogen om, zoals de mens, door hun Schepper bewoond te worden. In plaats daarvan heeft God in dieren een uniek en prachtig mechanisme ingebouwd dat instinct heet. Dit is het onmisbare ingrediënt waarmee Hij ze beschermt en hun gedrag regelt. Door het instinct herhaalt het gedragspatroon van dieren zich en is het voorspelbaar, maar dieren hebben geen morele relatie met hun Schepper, zoals dat het geval is tussen mensen en God. Elke vogel en elk beest of insect doet wat het doet omdat het dat moet. Het wordt beheerst door een wet van dwang, die in

14 de ziel van elk dier werkt om zijn denken te onderwijzen, zijn emoties te reguleren en zijn wil richting te geven. Het instinct is voor dieren net zo onmisbaar als de Heilige Geest dat is voor ons mensen. Mensen zijn uniek gemaakt met het vermogen om door God Zelf geregeerd te worden, terwijl Hij in een intieme identiteit met de menselijke ziel binnen in de menselijke geest woont, zodat God, binnen in de menselijke geest, toegang krijgt tot de menselijke ziel. Daar speelt Hij die rol in de ziel van de mens, die het instinct speelt in het dier Hij onderwijst het denken, reguleert de emoties en geeft de wil richting. Op deze manier regeert Hij, volgens Zijn voorgenomen ontwerp en doelstelling, ons gedrag, zodat Hij in ons de oorsprong is van Zijn eigen beeltenis, de stuwkracht van Zijn eigen eisen en de oorzaak van Zijn eigen gevolg is. God heeft ons geschapen om te functioneren enkel krachtens Zijn tegenwoordigheid, en Hij oefent Zijn goddelijke soevereiniteit uit binnen onze menselijkheid, zodat wij vanuit onze liefde voor Hem, in totale afhankelijkheid van Hem leven. Bovendien is het enige bewijs dat wij van die afhankelijkheid van Hem kunnen leveren, onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Hem. Dat is de drievoudige morele relatie liefde voor Hem, afhankelijkheid van Hem, en gehoorzaamheid aan Hem die Hem toestaat God in actie te zijn binnen in een menselijk wezen. Dit is ook de drievoudige morele relatie die Jezus Christus drieëndertig jaar lang op aarde tegenover Zijn Vader tot uiting bracht. Zijn liefde voor de Vader eiste absolute, onvoorwaardelijke afhankelijkheid van de Vader en totale gehoorzaamheid aan de Vader. Daarom zei Hij dat Hij zonder Zijn Vader niets kon doen. (Johannes 5:19, 30) De ware zondeloosheid van Jezus was Zijn voortdurende vertrouwen op de Vader, zonder ooit een greep naar eigen middelen te doen. Als jij en ik willen kunnen functioneren, dan moet diezelfde relatie, die bestond tussen Jezus Christus en Zijn Vader in de hemel, ook bestaan tussen onszelf en de Here Jezus. Wij zijn geen van allen onontbeerlijk voor God, maar Hij is wel absoluut onmisbaar voor ieder van ons. God heeft jou en mij zo ingericht dat Zijn tegenwoordigheid onmisbaar is voor onze menselijkheid, terwijl Hij ons denken onderwijst, onze emoties in toom houdt, onze wil de weg wijst, en ons gedrag regeert. Jouw wedergeboorte brengt God in actie in jou. Het ontketent God in Zijn geheel, en bekleedt Hem met de verloste menselijkheid van jouw eigen vlees en bloed als een vergeven zondaar, zodat jij tenslotte een normale mens wordt zoals Jezus dat was.

15 En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. 2 Korinthiërs 9:8 Op welke wijze ontketen jij God in Zijn geheel in jouw leven? Hoe sta jij God op dit moment toe jou denken te onderwijzen, je emoties in toom te houden, je wil de weg te wijzen en je gedrag te regeren?

16 5. Gods Redelijke Eisen Vanuit Gods standpunt gezien is elke eis die Hij aan ons stelt, volledig logisch. Alleen vanuit ons gevallen menselijk standpunt is het totaal onredelijk. Wat eist God van ons? In het laatste vers van Mattheüs 5 zegt Jezus: "Gij dan zult volmaakt zijn." Wanneer wij dat lezen, lopen wij misschien een beetje rood aan en vragen wij: "Hoe volmaakt?" Jezus antwoordt: " zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is." (Mattheüs 5:48) Met andere woorden, wanneer je zo volmaakt bent als de Vader in de hemel, dan ben je oké. Wanneer anderen naar je kunnen kijken en werkelijk zien hoe God is, dan ben je in orde. Hoor ik daar iemand klagen? Is er ook maar één reden waarom een God die ons geschapen heeft naar Zijn eigen volmaakte, absolute beeld en gelijkenis niet het recht heeft ook maar iets anders van jou en mij te verwachten dan volmaaktheid? Is er een logische reden waarom Hij dat niet zou mogen eisen? Geen enkele! De gevallen mens komt een dergelijke eis alleen als onredelijk voor, omdat er volgens de goddelijke logica in de menselijke rede van de gevallen mens een verborgen factor ontbreekt. Die verborgen factor is, in heel zijn sublieme eenvoud, God Zelf. Hij heeft ons zo ingericht dat de aanwezigheid van de Schepper binnen in het schepsel onmisbaar is voor onze menselijkheid. Toen God jou en mij maakte, was het Zijn intentie dat wij, als wij aan de norm voldeden, van het dierenrijk onderscheiden zouden kunnen worden door een kwaliteit van leven en gedrag, waarvoor in de verste verte geen enkele andere verklaring zou kunnen zijn dan God binnen in ons. Gods geschreven Woord staaft deze maatstaf voor het gedrag. Op de berg Sinaï kreeg Mozes van God wat wij de Tien Geboden noemen, of de morele wet. Wat is de kern van deze morele wet? Wel, onder andere: "Gij zult niet liegen." Misschien reageer je met te zeggen: "Waarom zouden wij niet liegen? Soms komt liegen mij goed uit. Is Gods wet alleen gegeven om mij het leven moeilijk te maken?"

17 Nee, de wet is eenvoudig gegeven opdat jij en ik zouden weten wat de Heilige God eist van de menselijke wezens die Hij geschapen heeft, om Zijn Goddelijkheid bekend te maken. Dus als de wet zegt: "Gij zult niet liegen," zegt God eenvoudig, "Jij bent gemaakt om Mijn heerlijkheid als God te weerspiegelen, en Ik ben geen leugenaar." Wanneer Gods wet zegt, "Gij zult niet stelen," zegt Hij ons: "Ik heb je naar Mijn beeld geschapen zodat de hele schepping naar jou kan kijken en weten hoe God is, en Ik ben geen dief." Zijn wet zegt: "Gij zult geen overspel plegen." Hij zegt eenvoudig: "Jij bent een schepsel dat Ik een lichaam gegeven heb om het feit uit te drukken dat jouw fysieke en zichtbare gestalte bewoond en geregeerd wordt door de God die Geest is en onzichtbaar. Ik heb het zo ontworpen zodat iedereen, door naar jouw gedrag te kijken, weet hoe Ikzelf Mij gedraag, en ik ben geen overspelige; Ik doe niet aan losbandige seks." Nu, dat is de wet. Het maakt de minimale eisen bekend die een heilige God stelt, Die het absolute recht heeft om die eisen te stellen aan hen die Hij met het doel geschapen heeft dat zij Zijn karakter zouden openbaren. Deze eisen en het soort leven dat zij weerspiegelen heet in de Schrift "de gerechtigheid van God" (Romeinen 3:21-22; 10:3; 2 Korinthiërs 5:21), want het is de activiteit van God Zelf. God erkent geen enkele andere gerechtigheid in ons alleen die van Hem Zelf. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. 1 Johannes 1:5 Welke bevelen in Gods Woord ben je soms geneigd geweest als onredelijk te beschouwen? Hoe kun je, vanuit Gods standpunt bekeken, zien dat het eigenlijk een logische en redelijke verwachting is? Wat is, vanuit Gods standpunt gezien, ware gerechtigheid?

18 6. Wanneer juist handelen verkeerd is In de woestijn gaf Mozes het volk van Israël het bevel: "U mag niet doen zoals al wat wij hier heden doen: iedereen doet wat juist is." (Deuteronomium 12:8) Waarom zei hij hun er niet mee door te gaan te doen wat juist was? Juist handelen is toch wat wij altijd behoren te doen, of niet? Luister naar al Mozes' woorden: "U mag niet doen zoals al wat wij hier heden doen: iedereen doet wat juist is in eigen oog." (Deuteronomium 12:9) Het volk deed enkel wat het zelf juist achtte, zonder Hem te raadplegen Die als enige het recht heeft te beslissen wat juist en onjuist is. Dit is tot op de dag van vandaag de vloek van Gods volk. Wij raadplegen Hem niet Die alleen Koning is in Zijn koninkrijk, en Die als enige het recht heeft om de lakens uit te delen. Waarom was het volk in de woestijn niet in staat om te onderscheiden wat werkelijk juist was? Mozes zegt verder: "Want u bent tot nu toe nog niet gekomen in de rust en in het erfelijk bezit dat de HEERE, uw God, u geven zal." (Deuteronomium 12:9) Zo lang christenen druk bezig zijn voor God te doen wat juist is in eigen oog, zullen zij nooit Zijn rust en de ware erfenis binnengaan die van hun is en die zij nu kunnen genieten. Dan zullen zij zich alleen maar in het zweet werken, en zij zullen moe, ontmoedigd en gedeprimeerd raken. Dan is het waarschijnlijk dat zij zeer cynisch worden. Tenslotte zullen zij het willen opgeven, en opgeven moeten zij het. Zij moeten ermee ophouden te vertrouwen op hun eigen inspanning, en in plaats daarvan de waarheid erkennen: "Ik kan het niet God heeft nooit gezegd dat ik het kon; maar God kan het wel, en Hij heeft altijd gezegd dat Hij het zou doen!" Ware bekering zegt: "Ik kan het niet," en waar geloof voegt eraan toe: "Maar God, U kunt het!" Dan kun je in het leven regeren terwijl je God toelaat God te zijn, en Hem toestaat jou te laten zien dat Hij het werk aankan. Denk nog eens na over deze waarheid: Gerechtigheid is juist handelen in Gods oog, en alleen God is de stichter van gerechtigheid. Als jij en ik iets doen, wat het ook is, wil het gerechtigheid voortbrengen, dan moet God Zelf de bron ervan zijn. Sta jij Hem toe dit in je leven te doen?

19 onze bekwaamheid is Gods werk 2 Korinthiërs 3:5 In welk aspect van je leven moet jij op dit moment leren tegen God te zeggen: "Ik kan het niet, maar U kunt het"? In welke onderdelen van je leven moet jij het hoofd bieden aan ontmoediging of cynisme? Sta jij God toe in jouw leven de stichter van gerechtigheid te zijn?

20 7. Wat Voor Christen? God is de absolute bron van gerechtigheid, maar er is ook een absolute bron van ongerechtigheid de duivel. Alle menselijke activiteit is afkomstig van de ene of de andere van deze twee bronnen. Daarom zegt de Bijbel: "En alles wat niet uit geloof is, is zonde." (Romeinen 14:23) Alles wat niet afkomstig is van jouw houding van totale afhankelijkheid van God, alles wat niet Gods activiteit in jouw leven aan het werk zet, is zonde. Het is zonde omdat het voortspruit uit een houding van onafhankelijkheid, die jou kwetsbaar maakt voor elk van satans misleidingen in zijn lange geschiedenis waarin hij zich onrechtmatig Gods autoriteit heeft toegeëigend. Elke stap die je zet, elke houding die je aanneemt, elke beslissing die je neemt, alles wat je doet en hoopt te worden, is ofwel in afhankelijkheid van de God die jou geschapen heeft als Zijn eigen woonplaats, of het is het nevenproduct van de demonische geest van deze wereld, "die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid" (Efeziërs 2:2), en die zijn leugens in de gevallen mensheid handhaaft door een denkrichting van op zichzelf te vertrouwen. De Bijbel noemt deze houding van onafhankelijkheid een "vleselijk denken" (Romeinen 8:7). Het is een denken dat gericht is "op de dingen van het vlees" in plaats van zich te richten op "de dingen van de Geest" (Romeinen 8:5). Het betekent dat je de vermogens van je persoonlijkheid laat gelden op manieren die niet afhankelijk zijn van God: het is alleen Zijn tegenwoordigheid die jou de kwaliteit van de ware menselijkheid schenkt, die Hij altijd al voor jou in petto had. Het betekent dat je goddeloos denkt. Met andere woorden, denken zonder licht, met een denken dat nog steeds in de duisternis is. Je zet een stap, je neemt een beslissing, je denkt je plannen uit, je neemt een verantwoordelijkheid op je, en dat allemaal zonder de situatie in verband te brengen met God en Zijn licht en alles wat Hij binnen in jou is. Dit vleselijke denken kan evenzeer in de gelovige gevonden worden als in de ongelovige. Vleselijke christenen zijn wedergeboren door het teruggeven van de Heilige Geest aan hun menselijke geest, maar op bepaalde manieren verwerpen zij nog steeds het legitieme recht van de Geest om de heerschappij van Christus opnieuw te vestigen in hun denken, in hun emoties en in hun wil. Zij belijden Christus wel als hun Verlosser, maar hun daden en beslissingen worden karakteristiek nog steeds genomen met hun eigen belangen in gedachten en wie zij in zichzelf zijn, in plaats van rekening te houden met Gods belangen en wie Hij is. Hun denken is nog steeds een speelbal en het werkterrein van de duivel, want die is slim en doortrapt genoeg om talloze christenen ertoe over te halen te

21 proberen christen te zijn zonder Christus. Zij zijn bereid alles wel om Jezus' wil te doen, maar zij begrijpen niet, dat Zijn tegenwoordigheid er absoluut noodzakelijk voor is, en dat wij zonder Hem niets zijn, niets hebben en niets kunnen doen. Als je een vleselijke christen bent, dan eis je nog steeds het recht op je eigen zeggenschap te hebben, je eigen beslissingen te nemen, je eigen plannen te maken, en je eigen weg te kiezen. Maar voor God ben je onbruikbaar, en je haalt de hemel alleen "als door vuur heen" (1 Korinthiërs 3:15). Wat voor christen wil je zijn? Als je ervoor kiest een vleselijke christen te zijn, dan kies je voor de geestelijke vergetelheid. Maar als je echt besluit dat Christus alles moet zijn en alles in je leven moet hebben, als jij in je hart zegt: "Ik wil niets minder dan alles zijn waar het bloed van Gods lieve Zoon voor vergoten is," dan staat Hij klaar om je ontdekkingen te laten doen, die jouw hele menselijkheid totaal en radicaal voor tijd en eeuwigheid kunnen veranderen. Wie de zonde doet, is uit de duivel. 1 Johannes 3:8 Op wat voor manieren zou er zelfstandigheid kunnen zitten achter plannen van dit moment of besluiten die je misschien genomen hebt? Van welke opvattingen of daden van onafhankelijkheid in je leven van dit moment moet je je misschien bekeren? Wat betreft de verantwoordelijkheden, verplichtingen, en activiteiten die nu onmiddellijk in het verschiet liggen, wat kun je daarin herkennen als Gods doelstellingen en belangen? Wat wil Hij tot stand brengen? Wat voor christen wil je werkelijk zijn? Zeg dit eens met je eigen woorden.

22 8. De Verbrijzelde Drieschakel God waarschuwde Adam: " op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven." (Genesis 2:17) Stierf Adam lichamelijk op de dag dat hij voor satans verleiding zwichtte en de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad at? Nee, Adam stierf pas lichamelijk toen hij meer dan negenhonderd jaar was. Maar toen hij die dag in de Hof van Eden God weerstond en ongehoorzaam was, stierf hij inderdaad. Wat voor dood was dat? Dood is de afwezigheid van leven. Welk leven verloor Adam op die dag? Het leven van God! God trok Zijn Heilige Geest terug uit Adams geest. Dit was de geestelijke dood. Zoals wij gezien hebben, was het Gods bedoeling dat een drievoudige samenhang onze relatie met God en Gods relatie met ons zou regeren: 1. Onze liefde voor God, die Gods liefde voor ons beantwoordt. Deze liefde vindt haar bewijs uitsluitend door 2. Onze afhankelijkheid van God, omdat Hij ons zo geschapen heeft dat Zijn tegenwoordigheid onmisbaar is voor onze menselijkheid, willen wij echt kunnen functioneren. Deze afhankelijkheid kan alleen geuit worden door 3. Onze gehoorzaamheid aan God. Deze drievoudige morele samenhang werd op die dag in de Hof van Eden verbrijzeld toen de mens de leugen van de duivel geloofde, de leugen dat de mens op een of andere manier mens kan zijn zonder God, dat de Schepper niet onmisbaar is voor het schepsel, dat wij ons eigen lot kunnen bepalen, koning kunnen zijn in ons eigen koninkrijk, onze eigen god kunnen zijn. Op dat moment van morele keuze viel Adam en onmiddellijk ging het mis, en zo is het mis blijven gaan. Stel je een bijenkorf voor (om maar één voorbeeld te nemen van de uitgestrektheid van het dierenrijk), waar tienduizenden bijen allemaal instinctmatig te werk gaan wanneer zij elk hun eigen taak verrichten de koninginnenbij die haar eieren legt, de verkenners, de werkbijen, de verzorgers, de bewakers en anderen. Ieder voert zijn taak uit volgens Gods ontwerp ten behoeve van de gezondheid en het voortbestaan van de korf.

23 Nu stel je voor dat op een dag die rigide samenhang tussen de instinctmatige stuwkracht en de ziel van elke bij het begaf. Plotseling moest elke bij zelf maar zien te overleven. Wat zou er gebeuren? Het resultaat zou natuurlijk anarchie zijn, chaos, en zelfvernietiging, wat precies is wat de geschiedenis van de mensheid door de eeuwen heen heeft opgeleverd. Door satans leugenachtige spitsvondigheid is de mensheid begonnen aan het krankzinnige experiment van ongehoorzaamheid en menselijke zelfgenoegzaamheid, waar wij vandaag de dag nog steeds zo zwaar en tragisch in verwikkeld zijn, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Zonder God zijn wij als een dier, alleen erger. God heeft de mens niet geschapen om een dier te zijn, slechts geregeerd door instinct. Onze "natuurlijke" mens, wie wij zijn in het vlees, ontbreekt het aan alle ware geestelijkheid. Als erfgenamen van een gevallen Adam worden wij geboren zonder enig bewust idee van ofwel een relatie met God of een vermogen om zo'n relatie te hebben, ook al laat dit gebrek instinctief een religieus verlangen in ons achter. Er is een ingeboren besef van een leegte in ons, die wij proberen te vullen met alles behalve God Zelf (Efeziërs 4:17-18), en satan werkt daar maar al te graag aan mee. Het is verbazingwekkend met wat voor enthousiasme mensen bereid zijn hun menselijkheid te laten misbruiken door de duivel! Niettemin is er, ofschoon zij proberen zichzelf te rechtvaardigen en trachten overtuigd te zijn van de verdienste van hun daden, toch een ongrijpbare rusteloosheid van binnen, die ze van hun stuk brengt en hen verbijstert. Ken jij in jouw leven ook die momenten van verbijstering een rusteloze ziel die fluistert, dat niet alles wel oké is met jou? dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Efeziërs 4:17-18 Heb jij een rusteloosheid in je ziel ervaren, een fluistering van binnen dat niet alles wel in orde is met jou? Zo ja, wat zie jij, vanuit Gods standpunt gezien, als de reden hiervoor?

24 9. Een Kwestie van Herkomst Elke zondige daad vindt haar oorsprong in satan; het is zijn verstokte karakter. "Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin." (1 Johannes 3:8) Evenzo is God de herkomst van elk rechtvaardige daad; Hij is de belichaming ervan. In alles wat jij doet, kan het ware karakter van een bepaalde daad altijd waargenomen worden in de oorsprong van die daad. Het is geen kwestie van patroon, maar van herkomst. Datgene in jou dat uit God geboren is, is Jezus Christus, en Hij is het die geen zonde doet, en Hij kan dat ook niet, want Hij is God! Dit is wat de apostel Johannes bedoelt wanneer hij schrijft: "Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren." (1 Johannes 3:9) Het goddelijke zaad in ons is de waarachtige aard van God Zelf, en de aard die Hij met jou wil delen door Zijn Zoon. Deel in de aard van Christus en je deelt in Zijn overwinning. Je behaalt hem niet; je ontvangt hem, want Christus Zelf "is ons van God geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing." (1 Korinthiërs 1:30) Als je gedomineerd wordt door het "vlees", dan word je gedomineerd door de duivel; en als je gedomineerd wordt door de Heilige Geest, word je gedomineerd door God. Wat is feitelijk dit "vlees" waar de Bijbel over spreekt? Het vlees is het verwrongen principe in mensen, dat satans hoogmoedige vijandelijkheid en haat jegens God in stand houdt. In onze gevallen toestand wordt de ziel van ieder mens gedomineerd door het vlees en is deze verstoken van God. Jij en ik zijn in deze niet hervormde toestand geboren. De Heilige Geest en het vlees zijn aartsvijanden: "Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen." (Galaten 5:17) Dat is de reden waarom er uit alle macht weerstand tegen God geboden wordt bij elke stap die Hij onderneemt om opnieuw Zijn wet in ons hart te leggen. Het vlees is van nature zozeer binnen in de menselijke ziel ingegraven, dat het een autoritaire positie inneemt om het denken, de emoties en de wil van niet wedergeboren mensen (èn vleselijke christenen) te prikkelen tot het uitdagen en weerstaan van Zijn genade.

25 De Heilige Geest legt altijd de ware aard van het vlees bloot, en de vleselijk ingestelde christen wordt nergens zo razend van als wanneer degenen die geestelijk onderscheid hebben, weigeren onder de indruk te zijn wanneer de vleselijke christen zichzelf zo in de kijker zet. Enkel de gekruisigde, opgestane, en levende Here Jezus kan de strop om de nek leggen van jouw vlees en je vlees daar houden waar het thuishoort, en dit doet Hij door Zijn Heilige Geest. Jij kunt de executie niet ten uitvoer brengen, maar jij en jij alleen hebt de morele verantwoordelijkheid om het doodvonnis te bevestigen. Dit is het besluit waar God op wacht tot jij het neemt, want in Zijn soevereiniteit beperkt God Zich door die eenvoudige wet van geloof, die jou het morele vermogen geeft om Hem voor jezelf te kennen en zo ook van Hem te houden. Stem er dus mee in te sterven voor alles wat je bent dat niet afstamt van alles wat Christus is, en dank Hem dat Hij bereid is om het in jouw ervaring tot een realiteit te maken. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Op welke stap in geloof wacht God tot jij die zet, als het gaat om het sterven aan je vlees? Heb je al in voldoende mate je dankbaarheid geuit tegenover God voor het werk van de Heilige Geest dat Hij doet om de zondigheid van je vlees bloot te leggen? Doe het nu.

26 10. De Wegen van het Vlees Misschien heb je wel de energie van het vlees gemobiliseerd in een overigens oprecht verlangen om de Here Jezus in je leven te eren. Het vlees, dat zijn oorsprong heeft in satan, zal erin meegaan; om te overleven is het vlees alleszins bereid om zich in te zetten voor elke vorm van christelijke activiteit, zelfs als het lijkt of dit Christus eert. Het vlees zal in het koor zingen, zondagschoolwerk werk doen, de vergadering van diakenen voorzitten, achter de preekstoel staan, een evangelisatiecampagne organiseren, naar de Bijbelschool gaan, als vrijwilliger deelnemen aan een zendingsreis, en duizend andere dingen, welke alle op zichzelf legitieme activiteiten zijn, als het maar zijn nek uit de strop kan houden. Het vlees zal dreigen, roepen, paraderen, domineren, pruilen, samenzweren, kruipen, smeken, pleiten, of snikken, wat in de gegeven situatie ook nodig moge zijn, als het maar niet hoeft te sterven. Geen enkel middel is te bont om te zorgen dat elke christen leeft in eigen kracht in plaats van door de kracht en genade van de Here Jezus, en om te kunnen concluderen dat het ook nog goed is zo! Het kenmerk van de geestelijk onvolwassenen is dat zij niet in staat zijn om te onderscheiden tussen goed en kwaad (Hebreeën 5:13-14), en de baby christen probeert nog steeds, net als de dwaze Galaten, nadat hij is begonnen met de Geest, te eindigen met het vlees (Galaten 3:3). Wij moeten bijzonder veel geduld hebben met hen die door een gebrek aan begrip nog steeds in hun oprechte liefde voor de Here Jezus tevreden zijn met, en soms heel enthousiast zijn over, christelijke activiteiten waarin middelen en methoden gebruikt worden die zwaar verontreinigd zijn door het vlees. In hun geval is onderwijs meer op zijn plaats dan berisping, want het zijn geestelijk nog baby's. Echte geestelijke overtuiging is een activiteit van de Heilige Geest binnen in de menselijke geest, en wanneer de Heilige Geest ermee begint je te overtuigen van je onvolwassenheid, en er tegenover je geweten getuigenis van aflegt dat de Here Jezus Christus Zijn rechtmatige plaats in jouw leven niet krijgt, zal de oude Adamsnatuur binnen in jou geprikkeld raken en nerveus worden. Tegelijkertijd zal het met de meest aannemelijke argumenten komen aanzetten om zijn eigen ongewettigde activiteiten te rechtvaardigen, ook al zijn deze activiteiten slechts wat de Bijbel "dode werken" noemt (Hebreeën 6:1; 9:14) en niet de "goede werken" die echt het werk van God zijn. "Goede werken" zijn die welke hun oorsprong hebben in Jezus Christus, wanneer Christus' activiteit vrijgezet wordt door jouw lichaam heen omdat jij het als een levend offer aan Hem aanbiedt. Dit doe je alleen door geloof als een uitdrukking

27 van totale afhankelijkheid, in tegenstelling tot de Adamitische onafhankelijkheid (Romeinen 12:1-2). God eert mannen en vrouwen en hun daden of hun boeken of hun organisaties niet. De Vader in de hemel schept er de allergrootste vreugde in Zijn Zoon te eren. Enkel het leven van de Here Jezus Zijn activiteit, met jou bekleed en door jou heen zichtbaar gemaakt zal uiteindelijk Gods goedkeuring wegdragen. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! Kolossenzen 3:17 Welke "christelijke activiteiten" heb je meer nagejaagd vanuit de energie van het vlees dan in ware afhankelijkheid van de activiteit van Christus? Hoe kun je van elke activiteit in je leven achterhalen of je het najaagt in afhankelijkheid van Christus in plaats van met de energie van het vlees? Op welke manieren probeert jouw vlees zijn eigen onrechtmatige activiteiten in jouw leven te rechtvaardigen?

28 11. Van Onwetendheid naar Gerechtigheid Er is een leugen die satan vandaag de dag met schitterend succes in het hart van talloze mensen blijft verspreiden. Het is het idee dat zij door zichzelf terug te geven aan de God die hen gemaakt heeft, en door zich aan Zijn soevereiniteit te onderwerpen, beroofd zullen worden van de vrijheid die het leven de moeite waard maakt. Die mensen zijn niet per se onoprecht in deze overtuiging, maar zij zijn het slachtoffer van hun eigen onwetendheid, waarmee de duivel ze beetneemt, die er de allergrootste vreugde in schept die onwetendheid uit te buiten. Gods Woord beschrijft deze onwetendheid en het aandeel dat de duivel erin heeft tot in detail: Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. (2 Korinthiërs 4:4) verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. (Efeziërs 4:18) Dit verharde hart is het wezen van de "oude mens" binnen in ons (Efeziërs 4:22), ons vlees. De ziel van de niet-wedergeborene is verkocht aan het vlees, en het gedrag van die persoon is onderworpen aan de eisen van een opstandig regime, dat God Zijn recht ontzegt God te zijn. De menselijke ziel, gedomineerd door het vlees, neemt, hoe onwetend ook, deel aan elke vleselijke ambitie die de stem van God het zwijgen oplegt en de aanspraken van de Heilige Geest weerstaat. De Here Jezus wil zó graag, door Zijn tegenwoordigheid binnen in jou, de plaats innemen van al je aangeboren potentieel tot het kwade onder invloed van het vlees. Hij biedt jou al Zijn onbeperkte potentieel tot het goede aan door de energie en de kracht van Zijn inwonende Heilige Geest. Geestelijke wedergeboorte houdt het principe in van goddelijke vervanging, en ofschoon jij overtuigd behoort te zijn van jouw ingewortelde zwakheid, moet je even overtuigd zijn van Christus' ingewortelde gerechtigheid en alles wat dat voor jou betekent.

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27 Inhoud Inhoud 5 Woord vooraf 7 1. Een hoge afkomst 11 2. Ongehoorzaamheid 19 3. God zoekt 27 4. Geloof 33 5. Het horen van Gods stem 41 6. Als God het hart opent 49 7. Kennis van onze zonde 55 8. Niet

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Groeien naar volwassenheid Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Wat is (geestelijke) volwassenheid? Teleios: volgroeid, volwassen, voltooid, volmaakt, volledig Efeze 4:13 totdat wij allen komen

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God.

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God. DE DROOM VAN GOD A In alles weerspiegelden Adam en Eva de goedheid van God. dam en Eva waren geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Ze waren prachtig. In alles weerspiegelden zij de goedheid

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

- 1 - Werkelijk vrij. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

- 1 - Werkelijk vrij. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. - 1 - Werkelijk vrij Wij zijn, zoals Galaten 5:13 het noemt, tot vrijheid geroepen. We zullen achtereenvolgens behandelen: * Geen slaaf meer van de zonde. * Geen slaaf meer van mensen. * Geen slaaf meer

Nadere informatie

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31).

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31). Les 2 voor 9 januari 2016 Licht was God schiep zes e dingen op eerste zes dagen van de Schepping (Genesis 1): Land en zee waren Vegetatie was Het uitspansel was Zeedieren en vogels waren En God zag al

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God God kent jou Inleiding Wanneer wij iemand leren kennen, dan begint dat aan de buitenkant. Wij leren iemand beter kennen door hoe diegene handelt. Hoe langer je met iemand omgaat, hoe meer je begrijpt van

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONZE RIJKE ERFENIS

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONZE RIJKE ERFENIS Kingdom Faith Cursus KF13 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONZE RIJKE ERFENIS Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Bijbel Open Adam & Eva de zondeval Genesis 3. Genesis 2 : 16 Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,

De Bijbel Open Adam & Eva de zondeval Genesis 3. Genesis 2 : 16 Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, slang twijfel God had gezegd: Genesis 3 : 1 Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? Genesis 2 : 16 Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, slang vrouw twijfel

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

God is good... All the time

God is good... All the time Preek van Vincent Zandvliet d.d. 13 juli 2003 God is good... All the time Het woord Genade staat ruim 180x in de Bijbel, waarvan 125 x in het Nieuwe testament. Wat is genade eigenlijk? Van Dale woordenboek

Nadere informatie

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD Wat is het evangelie? Jezus stierf voor onze zonden en stond op uit de dood. Wij zijn met Hem gestorven aan ons oude leven en met Hem opgestaan in een nieuw leven. God

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Welkom en mededelingen Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Stil gebed Votum en groet van Sela Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte laat niet

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen:

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen: - 1 - Uit God geboren Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie

CW Het Lichaam van Christus. Rubriek "Thema's" Opstandingsleven. Opstandingsleven

CW Het Lichaam van Christus. Rubriek Thema's Opstandingsleven. Opstandingsleven CW Het Lichaam van Christus Rubriek "Thema's" Opstandingsleven 1 / 8 >> Galaten 2:19-21 >> Onze identificatie met Christus, Paulus zegt in Gal.2:20 iets wat bij de meeste mensen idioot overkomt: Met Christus

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12?

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Romeinen 7:7. Paulus stelt weer een vraag, die het voorafgaande mogelijk oproept bij mensen. Hij zei immers, dat de wet (vroeger) zondige hartstochten in ons opriep

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

De betekenis van het kruis (1)

De betekenis van het kruis (1) De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens. In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten?

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja en zijn kinderen. Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja 8:16-18 16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen! 17 Ik zal

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

Licht op de Dispensaties

Licht op de Dispensaties Licht op de Dispensaties Hoofdstuk 3 - De dispensatie van Onschuld http://www.middletownbiblechurch.org/ Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling en bewerking door M.V.

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Beste luisteraar, EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Vandaag gaat het over praktische wijsheid. Wijsheid voor het gewone dagelijkse leven We krijgen antwoorden op vragen zoals : Hoe krijg ik

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Het gedeelte uit de profeet Jesaja dat in de kerstdienst gelezen wordt

Het gedeelte uit de profeet Jesaja dat in de kerstdienst gelezen wordt Het gedeelte uit de profeet Jesaja dat in de kerstdienst gelezen wordt Jesaja 9:1-6 Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht, over degenen die in het duistere land wonen, schijnt het helder;

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?!

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Themadag Zout en Licht Hilversum Maart 2017 GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Doel van dit onderwerp: Leren wat geloof volgens de bijbel is; waarom geloof en werken (handelen) samengaan. Wat verkeerd

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

De eerste zonde - ongehoorzaamheid

De eerste zonde - ongehoorzaamheid In de vorige studie is ingegaan op de rebellie in de hemel 1. De Bijbel openbaart niet wanneer deze rebellie heeft plaatsgevonden, maar die had wel zijn invloed op het leven van Adam en Eva in het paradijs

Nadere informatie