Algemene Voorwaarden. Comfort Servicepakket en Comfort Protectieplan. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. Comfort Servicepakket en Comfort Protectieplan. Santander Consumer Finance Benelux B.V."

Transcriptie

1 . Alene Voorwaarn ; Cofort Svicepakket en Cofort Proctieplan Santanr Csu Finance Benelux B.V.

2 Inleiding Het Cofort Svicepakket en t Cofort Proctieplan staat uit zes vschillen schinn. Welke schinn toepassing op u zijn wordt paald aan hand uw ostandign op t oent waarop een entuele aanspraak tstaat. Op g t één in orwaarn noe situaties zich oret, wordt paald of u sching niet, dit staat los een recht op aanspraak. Dit wkt als lgt, sl u wordt ziek, n wordt est keken of u op g orafgaand aan ziek reeds (ellijk) aridsschikt was en of u in Nland wkzaa was or iniaal 16 uur p week (niet als zelfstandi). Indien u aridsschikt was en in Nland wkzaa was or iniaal 16 uur p week, n niet u sching in l aridsschiktid en vrijwilli wkloosi U kunt n aanspraak op sching aken, or t insturen een aangifforuli, waarna adinistraur aanspraak aan hand rstaan orwaarn zal oorlen. Indien u en sching niet or vrijwilli lledi wkloosid of aridsschiktid, n niet u sching in l nsti aaneninn en ziekenhuisopnae. Indien u, in t noe oreld, dus wel (ellijk) aridsschikt was, afhankelijk t aantal uren t u wkzaa was, of indien u wkzaa was als zelfstandi, n niet u en sching in l aridsschiktid en wkloosid, aar in plaats ar, eft u schinn in l nsti aaneninn en ziekenhuisopnae. U kunt n aanspraak aken op ze schinn, die ns aan hand rstaan orwaarn zullen worn oorel Indien u sching niet op grd aridsschiktid of vrijwilli wkloosid, aar uw aanspraak wordt afwezen, n staat en sching op grd nsti aaneninn en ziekenhuisopnae. Daarnaast niet u sching in l ovlijn (leeftijd 18 tot 60) of sching in l ovlijn als lg een l (leeftijd 60 tot 80). Welke sching u niet is afhankelijk uw leeftij Uw aanspraak op sching wordt ooreld op grd rstaan orwaarn. I. ALGEMENE BEPALINGEN el 1. finities In ze orwaarn wordt vstaan r: Cliënt in l ovlijn: op t ctificaat l natuurlijke pso die bij t aangaan oenkost uit hoof waar aanspraak staat op sching nins 18 jaar en n hoogs 59 jaar oud is. Cliënt in l aridsschiktid en vrijwilli wkloosid: op t ctificaat l natuurlijke pso, nins 18 jaar en n hoogs 64 jaar oud is, in Nland woachtig is, lledig aridsschikt is en op grd een aridsoenkost naar Nlands Burrlijk Recht of een aanslling in onbare dienst duren nins 16 uur p kalenrweek in Nland wkzaa is. Cliënt inl ovlijn als lg een l: op t ctificaat l natuurlijke pso, die nins 18 jaar oud en n hoogs 73 jaar oud is. Cliënt in l nsti aanening: op t ctificaat l natuurlijke pso, die bij t aangaan oenkost nins 18 jaar oud en n hoogs 73 jaar oud is. e. Cliënt in l ziekenhuisopnae: op t ctificaat l natuurlijke pso, die nins 18 jaar oud en n hoogs 73 jaar oud is. f. Santanr Csu Finance Benelux B.V., Kokolen 10-14, 3994 DH Houn, KvK , WFT vgunningnu g. Adinistraur: TWG Svices Lt stigd Egha, Surrey, Venigd Kinkrijk, et bijkantoor in Nland Velp: postbus 113, 6880 AC Velp (KvK ), hanlend r naa T Warranty Group Euro, Nland (TWG). TWG is als adinistraur last et uiting ze oenkost. TWG staat r toezicht Enlse Financiële autoriit (registratienu ). h. Aridsschiktid: 1. Aridsschiktid duren t es ziekjaar: lledi schiktid tot t vrichn wkzaan, rechtstreeks en uitsluind or edisch st sllen ln ziek en/of l. Aridsschiktid duren t twee ziekjaar: Van aridsschiktid is sprake, als cliënt, rechtstreeks en uitsluind or edisch st sllen ln ziek en/of l, niet in staat is o or 45% of e or /haar norale wktijd wkzaan vrichn. Aridsschiktid na es twee ziekjaren: Van aridsschiktid is sprake, als cliënt, or aree las instantie in t kar sociale zekidswetving et trekking tot arids()schiktid, rechtstreeks en uitsluind or edisch st sllen ln ziek en/of l or nins 45% aridsschikt wordt acht. Zie nar Hoofdstuk III ze orwaarn. i. Onvrijwilli wkloosid: Het aan cliënt niet vwijn vrijwilli vlies lledi diensttrekking twijl cliënt op t oent t hij vrijwillig wkloos raak lledig aridsschikt was. j. Onl: Onr een l wordt vstaan een vwacht, vrijwillig en in één onblik buinaf inwkend weld op t lichaa cliënt. k. Ernsti aaneninn: Onr nsti aaneninn wordt in ze orwaarn uitsluind vstaan één ln aaneninn of urnissen: 1) Hartaanl: Het recent afstn een el hartspi (yocardiu) als lg een blokking kransslagaren, orzov diagnose based is op aanwezigid ln critia: - nieuwe electrocardiografisc vanrinn duind op een nieuw hartinfarct; - vhoging harnzyen bon noraalwaar (in l C.K. dient een C.K. - MB eting worn toepast). 2) Coraire hartziek et noodzaak tot opatie: Het rgaan hartchirurgie or cliënt et pken angineuze syptoen o vnauwing of blokka twee of e kransslagaren or idl oleidinn. 3) Bo: Elk plotseling uitllen een el hsenwking (Cebrosculair accint) of een aanening treffen hsenn, die neurologisc coplicaties et een duur e n 24 uur orzaakt en panent neurologisc uitl tot lg eft. Bewijs panent neurologisc uitl zal oen worn lev 4) Kank: anifestatie een kwaaardig woekzwel inclusief leukeie en ziek Hodgkin. diagnose oet worn rsund or histologisch of atologisch wijs kwaaardigi 5) Ziek Alzi: Het sllen een finitie diagnose ziek Alzi or een neurologisch of riatrisch scialist ort cliënt leeftijd 60 jaar eft ikt. 6) Eindstadiu nifalen: Zich presennd als chrisch okebaar functievlies i nien, als lg waar regulie nidialyse of een nitransplantatie wordt uit 7) Transplantatie langrijke organen: Het feilijk rgaan een transplantatie als tr hart, ln, ni(en), lev of eng. 8) Vlaing: Volledig en blijnd vlies t bruik 2 of e lean als lg een vlaing na een 9) l. Zi Ee Sa n. M - - Co op re II. CO O op o. ui 1. Al eig Ad of 1. Be Op 4. Op ni 1. Ke in Ke in 1. ov In 1. lijk Cl 1. Er CS Sa 4. Als af af

3 elke ent s zich t, sl nien u ing in aken, an id of ndien n t eidsed nring lijn t 80). ld op aaris, in lands ek in is. 8 jaar is. WFT Velp: rland r or llen rale an or ordt p t rkend en an eting ing of ening zaakt oen gkin. ei ch of ulie g. a een l of ziek t rugng. vlaingsvschijnselen dienen insns duren 3 aann edisch objectid en schren zijn. Uitslon is vlaing als lg t Guillain-Barré-syndroo. 9) Ernsti brandwn: rgraads brandwn, vspreid ov n ins 18% t lichaasoppvlak cliënt, stigd or een arts of edisch scialist. 10) Blindid: Totaal, blijnd en hroelijk vlies t le zichtsn i on als lg een ziek of aanening. 11) Doofid: Totaal, blijnd en hroelijk vlies t le hoorn i oren als lg ziek of aanening. Het vlies t hoorn oet zijn stsld or idl audioetrisch rzoek or een KNO-arts. l. Ziekenhuisopnae: Een opnae in Nland in een kend ziekenhuis of kliniek or edisch st sllen ln een l of ziek.. Netto-sal: hoog restant-schuld uit hoof kredietoenkost zoals die blijkt uit boeken Santanr Csu Finance Benelux B.V., et uitzring achtstalli tijn(en) en et uitzring (vtragings)vgoeding en/of kosn die vschuldigd zijn. n. Maandtijn: - Cofort Svicepakket (CS): t drag t uit hoof kredietoenkost tussen cliënt en Santanr Csu Finance Benelux B.V. aanlijks lns oenkoen talingsreling or cliënt dient worn taal - Cofort Proctieplan (CP): et uitzring t hina noe spaarkrediet is aandtijn t drag t uit hoof kredietoenkost tussen cliënt en Santanr Csu Finance Benelux B.V. aanlijks lns oenkoen talingsreling or cliënt dient worn taal Bij spaarkrediet is aandtijn t rendrag, t uit hoof kredietoenkost tussen cliënt en Santanr Csu Finance Benelux B.V. aanlijks or cliënt dient worn taal o. uitsl talingspio: in kredietoenkost(en) opnoen initiële pio, duren welke pio or cliënt niets hoeft worn aflost duren ze pio is sching niet toepassing. el Bepalinn et trekking tot adinistraur 1. Alle scin die or cliënt aan adinistraur worn toezn, worn or adinistraur als zijn ein houn. Adinistraur eft egdid cliënt vlann t ze ns vstrekt aan of aan een of ere or adinistraur aan wijzen skundin en artoe, zo nodig, ook achtiging vlenen. el Grdslag CS en CP 1. rechn en vplichtinn ortvloeien uit CS en CP blijken uit t ctificaat, t losakelijk vbn is et kredietoenkost waar t ctractnu op t ctificaat staat l or cliënt vstrek inlichtinn, ne vklarinn en entueel ovleg keuringsrapport(en) ren grdslag CS en CP en worn acht aree een el ren. Indien in ri lzin el inlichtinn en vklarinn in enig opzicht juist of waarachtig blijken zijn en Santanr Csu Finance Benelux B.V. bij kennis ware stand zaken anre orwaarn zou bn sld, n is slechts een afstand vlening vschuldigd als waren ze orwaarn in oenkost opnoen. Elk recht t aan CS of CP tleend kan worn vlt indien Santanr Csu Finance Benelux B.V. bij kennis ware stand zaken en CS of CP zou bn slon. Op CS of CP kan en boep worn an indien cliënt zijn vplichtinn niet is nakoen en aror lann Santanr Csu Finance Benelux B.V. zijn schaa 4. Op CS of CP kan en boep worn an indien kosn als noed in el 5 ze orwaarn niet zijn lan. el 4. Woplaatskeuze 1. Kennisvinn or of naens Santanr Csu Finance Benelux B.V. aan cliënt schien rechtsldig indien zij zijn richt aan diens laats bij Santanr Csu Finance Benelux B.V. ken adres. Kennisvinn or cliënt aan Santanr Csu Finance Benelux B.V. schien uitsluind rechtsldig indien zij zijn richt aan adinistraur. el 5. Kosn 1. kosn CS of CP blijken uit t ctificaat t hoort bij kredietoenkost. kosn CS of CP zijn aanlijks vschuldigd af aang sching en worn kend ov t totale uitstaand sal. Indien kosn CS of CP als eld in el 5 lid 2, niet zijn lan en na aananing niet binnen 30 n aan Santanr Csu Finance Benelux B.V. worn lan, is aanspraak uit hoof CS of CP schorst. Na lening talingsachtstand hleeft aanspraak op CS of CP et ingang g lnd op g waarop taling is tn. Santanr Csu Finance Benelux B.V. eft t recht CS of CP ëindin indien cliënt twee oenln aann kosn or CS of CP niet eft lan en arin ook na aananing nalatig blijft. el 6. Psosns 1. vwking psosns die in t kar CS of CP zijn vkren, zijn or vantwoorlijke(n) bij t Colle Besching Psosns el Cliënt eft Santanr Csu Finance Benelux B.V. toesing op /haar trekking bn psosns aan adinistraur t schikking sllen. toesing cliënt ot ns vstrekking zijn/haar psosns aan noe partijen or (direct) arketing activiin. II. COMFORT SERVICEPAKKET (CS) EN COMFORT PROTECTIEPLAN (CP) IN GEVAL VAN OVERLIJDEN el 7. Aanspraak 1. Er staat slechts aanspraak op CS of CP, in l ovlijn, indien cliënt op t oent ovlijn n ins 18 jaar en n hoogs 59 jaar oud was. CS of CP in l ovlijn orziet in t Santanr Csu Finance Benelux B.V. na t ovlijn cliënt, twelk plaatsvindt vóórt kredietoenkost is ëindigd, afstand et haar aanspraak op t netto-sal t op t oent ovlijn nog vschuldigd is. Zulks et inachtneing t axiu als eld in el 8, en uitsluitinn als eld in el 9 ze orwaarn. In l ovlijn cliënt wordt t uit hoof kredietoenkost vschuldig tstd vvroegd oisbaar. Nat lan is aan vplichting als eld in el 10 ze orwaarn, et Santanr Csu Finance Benelux B.V. afstand haar aanspraak op t netto-sal. 4. sching in l ovlijn is niet toepassing duren uitsl talingspio. el 8. Maxiu Als axiu ldt: Cofort Svicepakket: In l ovlijn eft een of ere oenkosn CS aanspraak op afstand axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal. Cofort Proctieplan: In l ovlijn eft een of ere oenkosn CP aanspraak op afstand axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal. 1. Er ov Binne s ovli leidt t sch III. CO A 1. Ge in Ge W Ge arb s Al nis to ne 4. Ad arb sta ee we CS wo en zij 4. lid 1 5. Na Fin zo 6. Vo ne ee 1. Co ar Co ar kre Er e.

4 ren n t stigd g elg l n een n ing nt en or rijn ance orn ost taal rio. ls zijn n een enen. kelijk rt(en) ori anr bn ost ance ror arn eldig eldig ekend en 30 of CP an ft t eft oren ns AN lijn lijn praak n t std, et ak op g ak op g el 9. Vl aanspraak 1. aanspraak een cliënt op CS of CP in l ovlijn vlt als t ovlijn t lg is weest : (poging tot) zelfoord nzij e n één jaar vstreken is sinds CS of CP in l ovlijn is afslon; wand cflict, burroorlog, opstand, binnenlandse lusn, opro of uitij. ze ren olest alse finities ren een rel kst die or t Vbd Vzekaars in Nland op 2 nob 1981 t griffie Rechtbank n Haag is d; is orzaakt or trorise en/of kwaadwilli setting, finities hi aken rel uit kst die or Nlandse Hvzekingsaatschappij or Troriseschan N.V. op 12 juni 2003 bij Rechtbank Ast is Er staat en aanspraak op sching in l ovlijn, indien cliënt bij t aangaan oenkost en goe zdid noot. el 10. Vplichtinn Binnen één aand na ovlijn cliënt dient adinistraur schriflijk t ovlijn in kennis worn sld or toezending een afschrift ovlijnsak een waar cliënt n tij t ovlijn std inschren zaen et een kopie t ctificaat CS of CP. Niet naleving ze tijn leidt tot t vl aanspraak indien Santanr Csu Finance Benelux B.V. aror in zijn lann is schaa III. COMFORT SERVICEPAKKET (CS) EN COMFORT PROTECTIEPLAN (CP) IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID el 11. Nare reling et trekking tot aridsschiktid 1. Geduren pio aridsschiktid als eld in el 1 lid h sub 1 zal a aridsschiktid en pio waaror ze zal ln or adinistraur worn stsld aan hand in winnen inforatie r anre; arbo-dienst, wkv, reïngratiedrijf of afhankelijke edisc en/of anre skundin. Geduren pio aridsschiktid als eld in el 1 lid h sub 2 zal a aridsschiktid en pio waaror ze zal ln or adinistraur worn stsld aan hand in winnen inforatie r anre; arbodienst, wkv, reïngratiedrijf of afhankelijke edisc en/of anre skundin. a aridsschiktid wordt paald or t aantal uren t cliënt (al n niet aanpas) wkzaan (in t kar reïngratie) vricht af zetn n t aantal uren t cliënt or t tstaan aridsschiktid noraal wk, exclusief ovuren. Wkzaan die op aridsthautisc basis worn vricht blijn bij t palen t aridsschiktidspcenta buin schouwing. Geduren pio aridsschiktid als eld in el 1 lid h sub 3 wordt a aridsschiktid in ginsel acht oen sen et a aridsschiktid stsld in t kar toepasselijke sociale zekidswetving et trekking tot arids()schikti Alleen indien artoe op grd el 14 ze orwaarn aanleiding staat of ot o adinistratie renen, t wil zegn zr t een edisch oorel aan n grdslag ligt, op grd toepasselijke sociale zekidswetving et trekking tot arids()schiktid een a aridsschiktid wordt aannoen, houdt adinistraur zich t recht or een anr standpunt in neen t schriflijke zal worn oti 4. Adinistraur slt cliënt een stslling als eld in lid 1 tot en et 3 dit el, zo spoedig olijk na tgst rele ns op hoog. Indien n een stslling a aridsschiktid niet binnen 60 n schriflijk zwaar wordt aakt, ldt stslling als aanar el 1 Aanspraak of CP in l aridsschiktid kan alleen worn inroen indien cliënt n tij t tstaan aridsschiktid in Nland woachtig is, or nins 16 uur p week op basis een aridsoenkost naar Nlands Burrlijk Recht of aanslling in onbare dienst in Nland wkzaa is, n ins 18 jaar en n hoogs 64 jaar oud is en lledig aridsschikt is. CS of CP in l aridsschiktid als eld in el 1 lid h ze orwaarn, orziet in t Santanr Csu Finance Benelux B.V. afstand et haar aanspraak op aflossing een of e aandtijnen. Zulks et inachtneing t axiu als eld in el 13, en uitsluitinn als eld in el 14 ze orwaarn. aanspraak cliënt op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V., zoals eld wordt in lid 2 dit el, gaat in na een aaneenslon pio aridsschiktid 14 n en et tugwken kracht tot es g aridsschiktid, zijn g waarop cliënt zijn/haar arid eft staakt en zich r edisc hanling eft plaatst. 4. aanspraak cliënt op afstand or Santanr Csu Finance Benelux B.V., zoals eld wordt in lid 2 dit el, wordt bij ortzet aridsschiktid lkens na een aaneenslon pio 1 aand vlengd tott t axiu als eld in el 13, ze orwaarn is ikt. 5. Na stslling aridsschiktid, zoals schren in el 11 lid 4 et Santanr Csu Finance Benelux B.V. afstand haar aanspraak op taling or cliënt, op grd t netto sal zoals t std op es g aridsschiktid, vschuldig aandtijnen. 6. Voor CP ldt: t nat 60 aann achenlnd afstand aanspraak op aflossing aandtijnen is vleend, Santanr Csu Finance Benelux B.V. zich t recht orhoudt o afstand op aflossing vlenen or t op t oent nog resn el netto restant schuld zoals die std op es g aridsschikti el 1 Maxiu 1. Cofort Svicepakket: aanspraak cliënt die aan een of ere oenkosn CS in l aridsschiktid wordt tleend, eft n hoogs trekking op een aandtijn 1.000,-. aanspraak een cliënt draagt in totaal axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal, zoals t std op es g aridsschikti Cofort Proctieplan: aanspraak cliënt die aan een of ere oenkosn CP in l aridsschiktid wordt tleend, eft n hoogs trekking op een aandtijn 2% kredietso tot een axiu 1.000,-. aanspraak een cliënt draagt in totaal axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal zoals t std op es g aridsschikti el 14. Vl aanspraak 1. aanspraak op CS of CP in l aridsschiktid vlt rechtswe op t oent t cliënt 65 jaar is worn. Er staat en aanspraak op CS of CP in l aridsschiktid indien aridsschiktid is tstaan, rrd of vrd or: opzet of gro schuld cliënt n wel or een bij uitking langbn; alcoholise of bruik neesidlen, dwelen, stiulen of vn idlen anrs n op edisch orschrift; een vkesl orzaakt or cliënt als stuurr een tuig en cliënt arbij t wetlijk toestane alcohol-proilla eft ovschren; wand cflict, burroorlog, opstand, binnenlandse lusn, opro of uitij. ze ren olest alse finities ren een rel kst die or t Vbd Vzekaars in Nland op 2 nob 1981 t griffie Rechtbank n Haag is d; e. letsel of ziek in twaalf aann orafgaand aan ingangstu n wel wijzigingstu CS of CP in l aridsschiktid, waaror noraal sproken edisc hanling ist was f. g. 1. Cl e. Ee fo Cl 4. Ni IV. CO O CS of loosh N n ho als we Sa sp wo 4. Elk 5. Cl 6 6. Ne Ad Sa 8. Ge 1. Co Co 1. cli Er Er

5 t : afn zekeel uit 2 juni n orn n t rijn en is AN dsd elijke eidshand elijke uren n uren. eidse stti dian eidsin oedig e ar ts rland t in e n als eld an cliënt rdt in e u sal rijssing op l 00,-. praak eidsl an iaal zoals cliënt eid is nrs tlijk r t ag is n CS t was of waaror een edisc diagnose of hanling noodzakelijk was; f. psychisc aaneninn n l pressie, spanning of zenuwinzinking en ln ar; g. trorise en/of kwaadwilli setting, finities hi aken rel uit kst die or Nlandse Hvzekingsaatschappij or Troriseschan N.V. op 12 juni 2003 bij rechtbank Ast is sching in l aridsschiktid is niet toepassing duren uitsl talingspio. el 15. Vplichtinn 1. Cliënt is in l aridsschiktid vplicht: zich direct r hanling een arts sllen en al t olijke en o zijn/haar hsl rren en al tne na lan wat hsl kan vtran of vhinren; zo spoedig olijk ch in i l binnen 50 n na es g aridsschiktid eling ar en aan adinistraur; zich svraagd op kosn adinistraur or een or of naens adinistraur aan wijzen edisch skundi lan rzoeken; alle nodi oorel ns vstrekken of en vstrekken. Onr anre oet cliënt aann t hij aridsschikt is zoals eld in el 1 lid h, or idl vklaring(en) wkvs of arbodienst n wel t aan /haar een aridsschiktidsuitking op grd Sociale zekidswetving is toeken Cliënt dient in i l, indien hij een uitking krachns Sociale zekidswetving tgt, hi aanlijks afschrifn ovlegn, waaruit blijkt t zijn uit-king niet is staakt of wijzigd; e. zich af t oent aridsschiktid thoun alles waaror lann Santanr Csu Finance Benelux B.V. worn of zoun kunnen worn schaa Een vzoek o toepassing CS of CP in l aridsschiktid dient worn an et t foruli t adinistraur t schikking slt en t uitlijk binnen 8 weken na es g aridsschiktid or adinistraur tn dient zijn. Cliënt is vplicht Santanr Csu Finance Benelux B.V. tstd op hoog sllen zijn/haar el of ellijk hsl. 4. Niet-naleving or cliënt tijnen of vplichtinn die ortvloeien uit dit el, leidt tot vl aanspraak indien Santanr Csu Finance Benelux B.V. aror in zijn lann is schaa IV. COMFORT SERVICEPAKKET (CS) EN COMFORT PROTECTIEPLAN (CP) IN GEVAL VAN ONVRIJWILLIGE WERKLOOSHEID el 16. Nare reling et trekking tot vrijwilli wkloosid CS of CP in l wkloosid kan alleen worn inroen indien cliënt direct orafgaand aan wkloosid in Nland woachtig is, or nins 16 uur p week op basis een aridsoenkost naar Nlands Burrlijk Recht of een aanslling in onbare dienst in Nland wkzaa, n ins 18 jaar en n hoogs 64 jaar oud is en lledig aridsschikt is. el 17. Aanspraak of CP in l vrijwilli wkloosid als eld in el 1, lid i, ze orwaarn, orziet in t Santanr Csu Finance Benelux B.V. afstand et haar aanspraak op aflossing een of e aandtijnen. Zulks et inachtneing t axiu als eld in el 18, en uitsluitinn als eld in el 19 ze orwaarn. aanspraak cliënt op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V. gaat in na een afbroken pio wkloosid 30 n en et tugwken kracht tot es g wkloosid, zijn; g waarn op grd een or Centrale organisatie Wk en Inkoen (CWI) of ne die inl wetlijke paling zijn egdid ovneet, vleen vgunning, et inachtneing wetlijke opzegtijn, tslag is vleend, n wel g waarn Kantrecht op een artoe strekkend vzoek wkv, als eld in el 7:685, BW aridsoenkost eft tbn, rd et fictie opzegtijn als eld in el 16, lid 3 wkloosidswet, n wel g waarn aanslling in onbare dienst or t eg zag et inachtneing kracht zijn rechtspositielinn is ëindig g waarop oenkost cfor stsllingsoenkost is ëindigd, its vrijwilligid t tslag or aree las instantie, t Uitingsinstituut WknesVzekinn, wordt stsld en een recht op uitking op grd Wkloosidswet zr araan vbn sancties wordt toeken aanspraak cliënt op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V., zoals eld wordt in lid 1 dit el, wordt bij ortzet vrijwilli wkloosid lkens et een aaneenslon pio 1 aand vlengd tot t axiu 12 rlijke pi 1 aand is ikt. 4. Elkaar opln pi wkloosid anrs n eld in lid 3, worn schouwd als één pio ortzet vrijwilli wkloosid indien tussen t oent waarop cliënt we een diensttrekking eft en t oent waarop hij/zij ze diensttrekking (we) vliest en we vrijwillig wkloos wordt, n hoogs 6 aann vstreken zijn. 5. Cliënt kan tijns looptijd CS of CP in l wkloosid opnieuw aanspraak op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V. aken, indien cliënt duren een pio nins 6 aann orafgaand aan die wkloosid, een dienstvband or nins 16 uur p kalenrweek in Nland eft vvul 6. Adinistraur slt st of sprake is vrijwilli wkloosid waaror op basis CS of CP sching wordt vleen Adinistraur slt cliënt ze stslling op hoog. Indien niet binnen 60 n n een eling zwaar is aakt, ldt eling als aanar 7. Santanr Csu Finance Benelux B.V. et aanlijks afstand haar aanspraak op aflossing een aandtijn na stslling (ortduren) vrijwilli wkloosi 8. Gelet op t paal in el 16, ze orwaarn is aanspraak cliënt op CS of CP in l vrijwilli wkloosid opschort indien en zolang cliënt aanspraak eft op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V. uit hoof CS of CP in l aridsschikti el 18. Maxiu 1. Cofort Svicepakket: aanspraak een cliënt die aan een of ere oenkosn CS in l vrijwilli wkloosid wordt tleend, eft n hoogs trekking op een aandtijn 1.000,-. aanspraak een cliënt draagt in totaal axiaal ,- et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal op t oent aanzegging tslag or wkv. Cofort Proctieplan: aanspraak een cliënt die aan een of ere oenkosn CP in l vrijwilli wkloosid wordt tleend, eft n hoogs trekking op een aandtijn 2% kredietso tot een axiu 1.000,-. aanspraak een cliënt draagt in totaal axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal op t oent aanzegging tslag or wkv. el 19. Vl aanspraak 1. aanspraak op CS of CP in l vrijwilli wkloosid vlt rechtswe op t oent t cliënt bruik aakt een VUT-reling of et (pre-)nsioen gaat. Er staat en aanspraak op CS en CP in l vrijwilli wkloosid als cliënt binnen 180 n na ingangstu oenkost tot CS of CP vrijwillig wkloos is worn. Er staat en aanspraak op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V. als vrij-

6 willi wkloosid t lg is : opzegging or wkv op grd drinn aan wkne vwijld eel renen. Als drinn renen worn schouwd zoni n, einschapn of draginn wkne die nl bn t wkv relijkwijs niet vlangd kan worn diensttrekking lan ortduren; tbinding aridsoenkost wens wichti renen. Als wichti renen worn schouwd drinn renen in zin lid 3, sub a, dit el. 4. Er staat en aanspraak op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V. in l ne die krachnsaridsoenkost of aanslling in onbare dienst in Nland wkzaa is, tslan wordt op grd : hroelijk worn orling tot vrijidsstraf wens isdrijf; t bij of in vband et indiensttreding en/of keuring vstrekken juis of lledi inlichtinn, zr welke hanlwijze niet tot indienstneing of goedkeuring zou zijn ovgaan; weiring een or /haar passend oorel vn trekking. 5. Er staat en aanspraak op afstandvlening in l vrijwilli wkloosid indien wkloosid t lg is, of is tstaan or: opzet of gro schuld cliënt n wel or een bij uitking langbn; alcoholise of bruik neesidlen, dwelen, stiulen of vn idlen anrs n op edisch orschrift; wand cflict, burroorlog, opstand, binnenlandse lust, opro en uitij. ze ren olest alse finities ar ren een rel kst die or t Vbd Vzekaars in Nland op 2 nob 1981 is d t griffie Rechtbank n Haag; een tugkend feit of seizoensbn wkvinring, zoals bijv. seizoenarid n wel een feit t tot aard t wk of functie hoort, zoals bijv. rstvlet; e. t rechtswe eindin een aridsoenkost of een aanslling in onbare dienst or paal tijd; f. wkloosid orzaakt or bij ingangstu staan aridsschiktid; g. trorise en/of kwaadwilli setting, finities hi aken rel uit kst die or Nlandse Hvzekingsaatschappij or Troriseschan N.V. op 12 juni 2003 bij Rechtbank Ast is 6. Er staat en aanspraak op CS of CP indien: cliënt niet kan aann t hij een uitking tgt in vband et zijn wkloosid; alse duren pio t ze laatstnoe uitking or aree las instantie wordt kort als lg t niet nalen araan sl rels; ot cliënt niet lanr lledig wkloos wordt acht. 7. sching in l vrijwilli wkloosid is niet toepassing duren uitsl talingspio. el 20. Vplichtinn 1. Cliënt is in l vrijwilli wkloosid vplicht: zich houn aan orschrifn en instructies Centrale organisatie Wk en Inkoen (CWI), instanties last et uiting wkloosidswet of toepasselijke wachtldreling en adinistraur; zo spoedig olijk ch in i l binnen 50 n na es g wkloosid schriflijk aan adinistraur ar eling en; alles en en niets na lan o een nieuw dienstvband aan gaan; alle or adinistraur nodig oorel ns aan vstrekken of en vstrekken; e. zich na t intren wkloosid thoun alle hanlinn waaror lann Santanr Csu Finance Benelux B.V. worn of zoun kunnen worn schaa Een vzoek o toepassing CS of CP in l vrijwilli wkloosid dient worn an et een or adinistraur t schikking sl foruli t uitlijk binnen 8 weken na es g wkloosid or adinistraur tn dient zijn. Cliënt is vplicht aan n t hij/zij een uitking op grd Wkloosidswet of toepasselijke wachtldreling tgt or piodiek afschrifn tzake ne elinn instanties last et uiting die relinn, ov legn. Adinistraur is or cliënt achtigd bij instanties eld in ri lzin inlichtinn in winnen in vband et uitking die cliënt niet. 4. Cliënt is vplicht tijdig et adinistraur ovlegn bij vtrek naar t buinland or een pio lanr n 30 n. 5. Cliënt is vplicht adinistraur tstd op hoog sllen wanne hij/zij een nieuw dienstvband is aangaan. 6. Niet-naleving or cliënt tijnen of vplichtinn die ortvloeien uit dit el, leidt tot vl aanspraak indien Santanr Csu Finance Benelux B.V. aror in haar lann is schaa V. COMFORT SERVICEPAKKET (CS) EN COMFORT PROTECTIEPLAN (CP) IN GEVAL VAN OVERLIJDEN ALS GEVOLG VAN EEN ONGEVAL el 21. Aanspraak of CP, in l ovlijn als lg een l, kan alleen worn inroen indien cliënt op t oent ovlijn als lg een l n ins 60 jaar en n hoogs 79 jaar oud was. CS of CP in l ovlijn als lg een l orziet in t Santanr Csu Finance Benelux B.V. na t ovlijn cliënt, twelk plaatsvindt vóórt kredietoenkost is ëindigd, afstand et haar aanspraak op t netto-sal t op t oent ovlijn als lg een l nog vschuldigd is. Zulks et inachtneing t axiu als eld in el 22, en uitsluitinn als eld in el 23 ze orwaarn. In l ovlijn cliënt als lg een l wordt t uit hoof kredietoenkost vschuldig tstd vvroegd oisbaar. Nat lan is aan vplichting als eld in el 24 ze orwaarn, et Santanr Csu Finance Benelux B.V. afstand haar aanspraak op t nettosal. 4. sching in l ovlijn als lg een l is niet toepassing duren uitsl talingspio. el 2 Maxiu Als axiu ldt: Cofort Svicepakket: In l ovlijn als lg een l eft een of ere oenkosn CS aanspraak op afstand axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal. Cofort Proctieplan: In l ovlijn als lg een l eft een of ere oenkosn CP aanspraak op afstand axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal. el 2 Vl aanspraak aanspraak een cliënt op CS of CP in l ovlijn als lg een l vlt als t ovlijn t lg is weest een vkesl orzaakt or cliënt als stuurr een tuig en cliënt arbij t wetlijk toestane alcoholproilla eft ovschren. el 24. Vplichtinn Binnen één aand na ovlijn cliënt dient adinistraur schriflijk t ovlijn in kennis worn sld or toezending een afschrift ovlijnsak een waar cliënt n tij t ovlijn std inschren zaen et een kopie t ctificaat CS of CP en een kopie t proces vbaal t or politie wd opsld naar aanleiding t l. Niet naleving ze tijn leidt tot sch VI. CO ZI op zie CS uit wo 4. lid 1 5. Elk 6. zie Cl Er e. f. g. sp so die 4. CS 1. Co zie Co zie 1. Cl VII. C V loo Ni CS afs wo 4. is Ad 5. ko Er a) s b)

7 eel an ienstorn l lan nn, sid nrs g; it t t or or tbank wordt l CWI), ng en k aan n n et g elijke nties bij iet. e nd is l AN p t ance digd, en ost 4 etto reenk reenk vlijig en orn n t roces leidt tot t vl aanspraak indien Santanr Csu Finance Benelux B.V. aror in zijn lann is schaa VI. COMFORT SERVICEPAKKET (CS) EN COMFORT PROTECTIEPLAN (CP) IN GEVAL VAN ZIEKENHUISOPNAME el 25. Aanspraak of CP in l ziekenhuisopnae, kan alleen worn inroen indien cliënt op t oent ziekenhuisopnae n ins 18 jaar en n hoogs 79 jaar oud was en en sching niet op grd CS of CP in l aridsschiktid of vrijwilli wkloosi CS of CP in l ziekenhuisopnae, orziet in t Santanr Csu Finance Benelux B.V. afstand et haar aanspraak op aflossing een of e aandtijnen tot t axiu 12 rlijke pi 1 aand is ikt. Zulks et inachtneing t axiu als eld in el 27, en uitsluitinn als eld in el 26 ze orwaarn. aanspraak cliënt op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V., zoals eld wordt in lid 2 dit el, gaat in na een aaneenslon ziekenhuisopnae in Nland 7 n, et tugwken kracht tot es g waarop cliënt wd opnoen in t ziekenhuis. 4. aanspraak cliënt op afstand or Santanr Csu Finance Benelux B.V., zoals eld wordt in lid 2 dit el, wordt bij ortduren ziekenhuisopnae lkens na een aaneenslon pio 1 aand vlengd tot t axiu 12 rlijke pi 1 aand is ikt, et in achtneing t axiu als eld in el 27, ze orwaarn. 5. Elkaar opln pi ziekenhuisopnae anrs n eld in lid 4, worn schouwd als één pio ortzet ziekenhuisopnae indien tussen t oent waarop cliënt wordt tslan uit t ziekenhuis en t oent waarop hij/zij wo wordt opnoen, n hoogs 6 aann vstreken zijn. 6. Cliënt kan tijns looptijd CS of CP in l ziekenhuisopnae opnieuw aanspraak op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V. aken, indien cliënt duren iniaal 6 aann niet is opnoen in t ziekenhuis. el 26. Vl aanspraak 1. aanspraak op CS of CP in l ziekenhuisopnae vlt rechtswe op t oent t cliënt 80 jaar is worn. Er staat en aanspraak op CS of CP in l ziekenhuisopnae indien opnae is tstaan, rrd of vrd or: opzet of gro schuld cliënt n wel or een bij uitking langbn; alcoholise of bruik neesidlen, dwelen, stiulen of vn idlen anrs n op edisch orschrift; een vkesl orzaakt or cliënt als stuurr een tuig en cliënt arbij t wetlijk toestane alcohol-proilla eft ovschren; wand cflict, burroorlog, opstand, binnenlandse lusn, opro of uitij. ze ren olest alse finities ren een rel kst die or t Vbd Vzekaars in Nland op 2 nob 1981 t griffie Rechtbank n Haag is d; e. letsel of ziek in twaalf aann orafgaand aan ingangstu, waaror noraal sproken edisc hanling ist was of waaror een edisc diagnose of hanling noodzakelijk was; f. psychisc aaneninn n l pressie, spanning of zenuwinzinking en ln ar; g. trorise en/of kwaadwilli setting, finities hi aken rel uit kst die or Nlandse Hvzekingsaatschappij or Troriseschan N.V. op 12 juni 2003 bij rechtbank Ast is sching in l ziekenhuisopnae is niet toepassing duren uitsl talingspio. 4. sching in l ziekenhuisopnae is niet toepassing, indien cliënt sching niet op CS of CP in l aridsschiktid of vrijwilli wkloosi el 27. Maxiu 1. Cofort Svicepakket: aanspraak cliënt die aan een of ere oenkosn CS in l ziekenhuisopnae wordt tleend, eft n hoogs trekking op een aandtijn 1.000,-. aanspraak een cliënt draagt in totaal axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal, zoals t std op es g opnae in t ziekenhuis. Cofort Proctieplan: aanspraak cliënt die aan een of ere oenkosn CP in l ziekenhuisopnae wordt tleend, eft n hoogs trekking op een aandtijn 2% kredietso tot een axiu 1.000,-. aanspraak een cliënt draagt in totaal axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal zoals t std op es g opnae in t ziekenhuis. el 28 Vplichting 1. Cliënt is in l ziekenhuisopnae vplicht: zich direct r hanling een arts sllen en al t olijke en o zijn/haar hsl rren en al tne na lan wat hsl kan vtran of vhinren; zo spoedig olijk ch in i l binnen 50 n na es g ziekenhuisopnae eling ar en aan adinistraur; zich svraagd op kosn adinistraur or een, or of naens adinistraur aan wijzen, edisch skundi lan rzoeken; alle nodig oorel ns vstrekken of en vstrekken. Cliënt dient in i l aan n t sprake is (weest) een ziekenhuisopnae, or ovlegging edisc inforatie. Niet-naleving or cliënt tijnen of vplichtinn die ortvloeien uit dit el, leidt tot vl aanspraak indien Santanr Csu Finance Benelux B.V. aror in zijn lann is schaa VII. COMFORT SERVICEPAKKET (CS) EN COMFORT PROTECTIEPLAN (CP) IN GEVAL VAN ERNSTIGE AANDOENINGEN el 29. aanspraak of CP in l nsti aaneninn, kan alleen worn inroen indien cliënt op t oent diagnose een nsti aanening n ins 18 jaar en n hoogs 79 jaar oud is en en sching niet op grd CS of CP in l aridsschiktid of vrijwilli wkloosi CS of CP in l nsti aaneninn, orziet in t Santanr Csu Finance Benelux B.V. afstand et haar aanspraak op aflossing een of e aandtijnen, indien bij cliënt duren looptijd CS of CP diagnose een nsti aanening wordt sld, tott afstand op aanspraak is vleend t groot t lledig netto-sal, zoals t std op g t diagnose wd sl aanspraak cliënt op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V., zoals eld wordt in lid 2 dit el, gaat in nat diagnose nsti aanening or een edisch scialist is stsl 4. Adinistraur en/of Santanr Csu Finance Benelux B.V. bn t recht sl diagnose, op haar kosn, in Nland vifiëren. 5. sching in l nsti aaneninn is niet toepassing duren uitsl talingspio. el 30. Vl aanspraak Er staat en aanspraak op CS of CP in l nsti aaneninn, indien: a) nsti aanening is tstaan, rrd of vrd or ziek, aanening of letsel in twaalf aann orafgaand aan ingangstu CS of CP waaror noralit edisc hanling ist zou zijn of waaror een edisc diagnose of hanling noodzakelijk was en/of vricht is; b) nsti aanening is orzaakt or wand cflict, burroorlog, opstand, binnenlandse lusn, op zij c) d) N. e) sto f) g) hu h) pa i) en 1. Cl a) b) c) d) Ni 1. Co Co kr VIII. 1. Te ui su Re ad 1. Sa Ee aa Fin In aa 2 On CP e. f. g. 1. In aa Al 1. Op Vr vr

8 en is AN an rd stand elijke en eld, et rdt in e ing s één it t zijn. ening iet is cliënt ernrs tlijk n zekoken as; r; or tbank rio. iet op l aancliënt huis. l diet-, et nd op l eijzen, an ie. l t chx B.V. aak is eld ialist haar lingswaalf eling sn, opro of uitij, acht of ze oorzaken direct n wel indirect aanleiding tot nsti aanening zijn weest. ze ren olest alse finities ar ren een rel kst, die or t Vbd Vzekaars in Nland op 2 nob 1981 t griffie rechtbank n Haag is d; c) nsti aanening is orzaakt or trorise en/of kwaadwilli setting, finities hi aken rel uit kst die or Nlandse Hvzekingsaatschappij or Troriseschan N.V. op 12 juni 2003 bij Rechtbank Ast is d; d) nsti aanening is tstaan, rrd of vrd or alcoholise of bruik neesidlen, dwelen, stiulen of vn idlen, anrs n op edisch orschrift; e) sprake is t plotseling tstaan tijlijk neurologisc uitlvschijnselen n l circulatie stoornissen binnen of buin scl, die en restsyptoen nalan (Transient ischaeic attack) of n l circulatiestoornissen in t atslsel in en o wls (Vbro-basilaire insufficiëntie); f) sprake is eni r huidkank et uitzring histologisch wezen uitzaaiing(en) huidkank; g) sprake is stadiu 1 ziek Hodgkin en carcinoa in situ in aanleg kwaaardi woek zwellen in bons laag huid en slijvliezen, waarr aar niet pkt tot carcinoa in situ papillaireblaaskank en carcinoa in situ cvix carcinoo; h) nsti aanening naar ening een scialist t direc of indirec lg is t HIV-virus en/of enig ziekeld of sldid vlijkbare aard waarr AIDS; i) diagnose een nsti aanening wordt sld binnen 6 aann na ingangstu CS of CP. el 31 Vplichtinn 1. Cliënt is in l een nsti aanening vplicht: a) zo spoedig olijk ch in i l binnen 50 n nat diagnose is sld ar eling en aan adinistraur, b) zich svraagd op kosn adinistraur or een or of naens haar aan wijzen edisch scialist lan rzoeken, c) vplicht alle or adinistraur or oorling scha nodig oorel ns vstrekken of en vstrekken, d) zich na diagnose thoun alles waaror lann Santanr Csu Finance Benelux B.V. en/of adinistraur worn of zoun kunnen worn schaa Niet-naleving or cliënt tijnen of vplichtinn die ortvloeien uit dit el, leidt tot vl aanspraak indien Santanr Csu Finance Benelux B.V. aror in zijn lann is schaa el 3 Maxiu 1. Cofort Svicepakket: aanspraak cliënt die aan een of ere oenkosn CS in l nsti aaneninn wordt tleend, eft n hoogs trekking op een aandtijn 1.000,-. aanspraak een cliënt draagt in totaal axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal, zoals t std op g t diagnose nsti aanening wordt sl Cofort Proctieplan: aanspraak cliënt die aan een of ere oenkosn CP in l nsti aaneninn wordt tleend, eft n hoogs trekking op een aandtijn 2% kredietso tot een axiu 1.000,-. aanspraak een cliënt draagt in totaal axiaal ,-, et dien vstan t aanspraak cliënt pkt is tot t drag t netto-sal zoals t std op g t diagnose nsti aanening wordt sl VIII. SLOTBEPALINGEN el 3 Tugtaling kosn 1. Tugtaling aanlijks vschuldig kosn, als eld in el 5, lid 2 ze orwaarn, vindt uitsluind plaats in l ëindiging CS of CP op grd el 32 en el 33, lid 2 sub a, sub d, sub e en sub f. Restitutie vindt alleen plaats niet vschuldig kosn welke zijn lan na tu waarop adinistraur in kennis is sld ëindiging, nzij n een la tu wordt opzeg el 34: Wijziginn 1. Santanr Csu Finance Benelux B.V. eft t recht kosn vbn aan CS of CP en/of orschrifn ze orwaarn en bloc n wel groepswijs wijzin. Een hziening als eld in lid 1, treedt in wking 30 n na schriflijke eling hziening aan cliënt. Cliënt eft t recht wijziging, indien ze leidt tot hore kosn en/of pking orwaarn, schriflijk weiren binnen 30 n nat /haar hi eling is an. In t l eindigt CS of CP op g na tgst schriflijke kennisving or Santanr Csu Finance Benelux B.V. Indien op g hziening r ou orwaarn een aanspraak op CS of CP is kend, treedt hziening n aanzien die cliënt en et trekking tot t orl pas in wking op t oent t aanspraak cliënt is ëindig el 35: Duur en ein of CP gaat in op t oent t kredietoenkost en t ctificaat or alle trokken partijen zijn rken 2 Onvinrd n elrs in ze orwaarn is paald otrent opzegging en/of ëindiging CS of CP, eindigt ze: op tu waarop kredietoenkost eindigt of vllen is; 30 n na oenkoen tu waarop kredietoenkost zou eindin op orwaar t bij ëindiging recht op afstandvlening or Santanr Csu Finance Benelux B.V. aflossingsaanspraak staat; op g waarop cliënt twee aann achtstallig is et taling vllen krediettijnen lns kredietoenkost en, na in breke zijn sld, nalatig blijft in nakoing vplichtinn uit hoof kredietoenkost; op g waarop cliënt ovlijdt; e. op g waarop cliënt bruik aakt een VUT-reling of et (pre-)nsioen gaat, houns schinn in l ovlijn, ovlijn in l een l, nsti aaneninn en ziekenhuisopnae; f. op g waarop cliënt 80 jaar wordt; g. op g waarop Santanr Csu Finance Benelux B.V. boep et op zijn recht in el 5 lid el 36. Vltijn 1. Indien Santanr Csu Finance Benelux B.V. weirt afstand en haar aanspraak op aflossing lns kredietoenkost dient cliënt binnen 12 aann na tu weiring, een schil aanhangig aken bij eg recht op straffe vl rechn, tleend aan CS of CP. Alle rrinn op Santanr Csu Finance Benelux B.V. uit hoof of in vband et CS of CP vllen na vloop 3 jaar, rekenen af g waarop een aanspraak uit hoof of in vband et CS of CP tst el 37. Geschillen 1. Op ze orwaarn is Nlands recht toepassing. Vran of klachn et trekking tot CS of CP, of uiting ar or adinistraur, kunnen worn orlegd aan adinistraur r lding t ctificaatnu. Adinistraur zal orleg vran of klachn zo spoedig olijk antwoorn. ze klachnreling ldt vinrd uw recht o schillen t chting or legn aan eg recht Astd SANT/AV/FOLSERV&PROT/

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarn DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In ze algemene voorwaarn wordt verstaan onr: 1. Uitzendonrneming: iere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Gespreid Betalen Gespreid Betalen Verzekering

Gespreid Betalen Gespreid Betalen Verzekering Wisselwerking 32 Postbus 23225 1100 DS Diemen KvK Amsterdam nr. 33.200.596 Gespreid Betalen Gespreid Betalen Verzekering ICS-10-NL-01/2010 Extra flexibiliteit in uw uitgaven Zelf bepalen wanneer en hoeveel

Nadere informatie

Mercedes-Benz Insurance

Mercedes-Benz Insurance Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Auto Algemene voorwaarn Daimler Auto Artikel 1 Algemene voorwaarn ze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gesl in onrliggen Modules

Nadere informatie

Daar waar in de algemene verzekeringsvoorwaarden de formulering hij wordt gebruikt, kan ook zij gelezen worden.

Daar waar in de algemene verzekeringsvoorwaarden de formulering hij wordt gebruikt, kan ook zij gelezen worden. CARDIF HYPOTHEEKBESCHERMING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HOP 0106 Daar waar in de algemene verzekeringsvoorwaarden de formulering hij wordt gebruikt, kan ook zij gelezen worden. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensbeschermingsplan 1001. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Inkomensbeschermingsplan 1001. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekeraar De N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, Takenhofplein 2 te Nijmegen, 6538 SZ Nijmegen, Postbus 7110, 6503 GP Nijmegen, NL. 2. Verzekerde (verzekeringnemer)

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9%

Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9% Het Doorlopend Krediet van International Card Services U betaalt pas als u er gebruik van maakt Slechts 9,9% rente Ook als u uw huidige krediet oversluit Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 9,9% rente

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Aanvraagforulier Ziektekostenverzekering Wilt u alléén aanvullende verzekeringen afsluiten, gebruik dan het Aanvraagforulier Aanvullende Ziektekostenverzekering Polisnuer Naa verzekeringsadviseur Relatienuer

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief Aanvraag-/wijzigingsforulier Ziektekostenverzekering Collectief Polisnuer Relatienuer Collectief contractnuer (indien bekend) Naa tussenpersoon Deze aanvraag betreft een nieuwe verzekering wijziging verzekering

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarn zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orrs en overeenkomsten waarbij Alles

Nadere informatie

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VOORWAARDEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hypotheeklasten Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.34 B INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING,

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

CATALOGUS. voor het secundair en hoger onderwijs

CATALOGUS. voor het secundair en hoger onderwijs CATALOGUS voor het secundair en hoger onrwijs U vindt ze catalogus en elektronische bestelbon ook op onze website: webshop.bivv.be/nl Bestellen kan met bestelbon bij ze catalogus, die gefotokopieerd mag

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Kortlopende Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TAF Zelfstandigenplan

Polisvoorwaarden TAF Zelfstandigenplan Polisvoorwaarden TAF Zelfstandigenplan QL zsp 01-2010 1. Definities In deze Algemene Verzekeringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Aanvraagformulier: Het document dat door de verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kwik-Fit Neder land B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kwik-Fit Neder land B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Kwik-Fit Nederland B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klant Kwik-Fit APK BW Levering Lever ingspr ogr amma Diensten Pr oduct Over eenkomst

Nadere informatie

JobMotion. Diensten en Leveringsvoorwaarden. r e. we rd k. a d. n u. n e. g e. rt v Re. Va n a. r; b ar. t u uu. ; ro. No n.

JobMotion. Diensten en Leveringsvoorwaarden. r e. we rd k. a d. n u. n e. g e. rt v Re. Va n a. r; b ar. t u uu. ; ro. No n. JobMotion Diensten en Leveringsvoorwaarden ten h c a kr d tzen i U r voo CAO - 2014 2009.V..nl 6 nb niv tio hof nu ide Mo erk en Job tersk Leid on.le 221 ti Pie 1 SR mo 20/7 b 231 @jo 27 72 92 info 071-5

Nadere informatie

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** *

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * , ;:; DOSSIER VAN DE ndoctorenk NESTIE" OVER HET TYDVAK 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * I r I I Dossier va,n de 11 DOU ~~OR.f!.a\JUV E::l 'E::b.: 11 over het tijdvak 10 ~Tanuari - 17 Ootober

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TAf maandlastbeschermer taf zelfstandigenplan

Polisvoorwaarden TAf maandlastbeschermer taf zelfstandigenplan Polisvoorwaarden TAf maandlastbeschermer taf zelfstandigenplan GF 10-2008 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor een aantal begrippen uit deze voorwaarden volgt hieronder een korte beschrijving: Administrateur

Nadere informatie

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 2011 Inhoudsopgave Voorwoord burgemeester... 5 Deel A: de kaders van het W estlands veiligheidsbeleid 2011-2014... 8 1. Inleiding... 8 1.1 Vooraf... 8 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren.

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren. Pagina 1 Juni 2015 Algemene Inhuurvoorwaarden Radboudumc 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V.

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden hun

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (ALI-1002) Algemeen

Verzekeringsvoorwaarden (ALI-1002) Algemeen Verzekeringsvoorwaarden (ALI-1002) Algemeen Overzicht zie artikel INLEIDENDE BEPALINGEN 1. - Rangorde 1.1. - Samenloop van verzekeringen 1.2. BEGRIPPEN 2. GRONDSLAGEN VAN DE VERZEKERING 3. - Mededelingsplicht

Nadere informatie

BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MANAGEMENT SERVICES B.V. INZAKE EQUENS SE

BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MANAGEMENT SERVICES B.V. INZAKE EQUENS SE Staffing Management Services B.V. inzake Equens SE Datum: 10 juli 2013 De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MANAGEMENT SERVICES B.V. INZAKE EQUENS SE Opdrachtgever (broker) Staffing Management

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden. Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. REAAL UNIM AOV Langlopende verzekering BeroepsPlus 0804-0510 Algemene voorwaarden De door de verzekeringnemer en de verzekerde aan de verzekeraar verstrekte opgaven en gedane verklaringen, vormen de grondslag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REAAL UNIM AOV Langlopende verzekering Beroeps-AOV 0804-0109

Algemene voorwaarden REAAL UNIM AOV Langlopende verzekering Beroeps-AOV 0804-0109 Algemene voorwaarden REAAL UNIM AOV Langlopende verzekering Beroeps-AOV 0804-0109 De door de verzekeringnemer en de verzekerde aan de verzekeraar verstrekte opgaven en gedane verklaringen, vormen de grondslag

Nadere informatie