1.1 Historiek Gerechtelijke of forensische geneeskunde Huidige situatie 6. 2 arts en gerecht 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Historiek 3 1.2 Gerechtelijke of forensische geneeskunde 5 1.3 Huidige situatie 6. 2 arts en gerecht 9"

Transcriptie

1 Inhoudstafel I JUSTITIE EN GENEESKUNDE 1 Gerechtelijke geneeskunde, vroeger en nu Historiek Gerechtelijke of forensische geneeskunde Huidige situatie 6 2 arts en gerecht Gerecht Rechtbanken Rechtbank van eerste aanleg en hof van beroep De strafprocedure Juridische aspecten van het artsenberoep Algemene aspecten van het artsenberoep Beroepsgeheim en medische getuigschriften Medisch getuigschrift Mededelen van informatie Aangifte van misdrijven Medische aansprakelijkheid Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Arbeidsrechtelijke aansprakelijkheid Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid De beoordeling van medische fout No-fault-systeem Medicolegale taken Wettelijke aangifteverplichtingen Aangifte van besmettelijke ziekten Aangifte van bevalling en geboorte Verplichte getuigschriften en mededelingen Medicolegale opdrachten Vaststelling van overlijden Bloedproef Gedwongen opname De arts-deskundige 24 IX

2 II thanatologie (doodsleer) 3 De dood De dood: het concept Dood en sterven Vitale functies Diagnose Doodscriteria Klassieke cardiorespiratoire criteria Criteria voor het vaststellen van hersendood Klinische hersendoodcriteria Technische onderzoeken 37 X Inhoudstafel 4 postmortale VERANDERINGEN: de Lijkverschijnselen Algemene aspecten Vroegtijdige lijkverschijnselen Lijkvlekken (livores mortis) Principes Intensiteit Lokalisatie Wegdrukbaarheid en verplaatsbaarheid Kleur Lijkstijfheid (rigor mortis) Spiercontractie Postmortale spierverslapping Postmortale spierverstijving Chronologie Beïnvloedende factoren Cataleptische rigor of kadaverspasme Informatie Lijkafkoeling (algor mortis) Principes Beïnvloedende factoren Andere veranderingen Supravitaliteit Uitdroging Urineverlies, ontlasting, zaadvocht Bloedveranderingen Biochemische veranderingen Laattijdige lijkverschijnselen Autolyse Rotting (putrefactie) Ontbindingsproces skelettering Verloop Postmortale mutilatie door aaseters Grafcondities De autopsie van het lijk in ontbinding (opgraving exhumatie) Problematiek Post mortem artefacten 61

3 Resultaten Forensisch onderzoek Onderzoek van het skelet Bijzondere bewaringsvormen Mummificatie Adipocire (vetverharding) Archeologische bewaringsvormen Veenlijk ( Moorleiche ) Fossilisatie Permafrostlijken 68 5 Vaststelling, Aangifte en onderzoek van overlijden Inleiding De basisbegrippen Oorzaak, mechanisme en aard van overlijden Doodsoorzaak Mechanisme van overlijden Aard van overlijden Niet-natuurlijk overlijden Wettelijke bepalingen Aangifte van overlijden Vaststelling overlijden model III C en model III D Statistiek der doodsoorzaken Medicolegale aspecten tussenkomst van de procureur des Konings Lijkbezorging Lijkverbranding (crematie) Tekortkomingen in het Belgische systeem Ongewoon sterfgeval Uitwendige lijkschouwing Doelstellingen Vaststelling overlijden de zekere doodstekens Vaststelling van het tijdstip van overlijden onderzoek van de lijkverschijnselen Vaststelling van de doodsoorzaak Vaststelling van de aard van overlijden Praktische uitvoering van de uitwendige lijkschouwing Informatie Observatie Onderzoek van het lichaam Sporenonderzoek Autopsie (obductie, lijkopening, sectie) Belang van de autopsie De uitvoering Rapportering 101 XI 6 Identificatie Waarom? Wanneer? 105

4 6.3 Hoe? Post mortem dossier Politionele identificatie Wetenschappelijke identificatie Praktische uitvoering Verdwijningen 109 XII Inhoudstafel

5 III Forensisch sporenonderzoek 7 Forensische wetenschappen, sporen en bewijsvoering Doelstellingen Opsporing Is het een misdrijf? Aard van het misdrijf Eigenlijke opsporing Reconstructie Bewijsvoering Basisprincipes van het forensisch onderzoek Ontstaan van sporen Sporenopname Sporenanalyse Klasse-eigenschappen Accidentele eigenschappen Vergelijkend onderzoek Interpretatie Kwalitatieve formulering Kwantitatieve formulering Presentatie van de resultaten Juridische aspecten Wetenschappelijke kwaliteitsnormen Onderzoeksmethodologie Forensische deskundigheid Bewijsketen Bewijskracht versus bewijswaarde Afdruk/indruksporen vingerafdrukken Soorten vingerafdrukken Principes van dactyloscopie Bewijskracht Biologische sporen Soorten biologische sporen Algemene principes van het onderzoek Plaatsonderzoek Onderzoek overtuigingsstukken DNA-onderzoek Bloedsporen Identificatie Interpretatie Spermasporen Voorkomen Identificatie 131 XIII 8 FORENSISCHE GENETICA Het menselijk dna Voorkomen van het DNA in de cel Overerving van het DNA 136

6 XIV Genetische variatie Vooruitgang in de forensische genetica Technologische evolutie Evolutie in de analyse van biologische sporen DNA-analyse van vingersporen: theorie en beperkingen Biologische mengsporen toepassing van STR s op het Y-chromosoom Telogene haren toepassing van mitochondriaal DNA-onderzoek Maatregelen ter preventie van contaminatie Het DNA-onderzoek van biologische sporen Autosomaal DNA-profiel Y-chromosoom- en mitochondriaal DNA-profiel Caveats in de interpretatie van DNA-resultaten Genetische verwantschapsbepaling Moleculaire autopsie en farmacogenetica Moleculaire autopsie Farmacogenetica Ethische aspecten 160 Inhoudstafel

7 IV thanato-etiologie (doodsoorzaken) 9 Juridische en criminologische aspecten Dood door ongeval Zelfdoding Doding Kinderdoding Algemene aspecten Neonaticide Infanticide Filicide Meervoudige doding (multicide) Homicide-suïcide Massamoord Seriemoord High profile crime Misdaadanalyse (criminal profiling) Gedragsmotivationele typologie Analyse van het verwondingspatroon Postmortale handelingen Ritueel gedrag versus modus operandi Daderhandteken (signature) Manipulatie van de plaats delict Postmortale mutilatie Postmortale seksuele handelingen (necrofilie) Doding door onbekend middel (DOM) 186 XV 10 plots en/of onverwacht overlijden Algemene aspecten Hart- en vaatziekten Aandoeningen van de hartkransslagaders Coronaire arteriosclerose Hartinfarct Ischemische en hypertensieve hartziekte Niet-arteriosclerotische aandoeningen van de hartkransslagaders Aandoeningen van het hart Hartspierziekten Aantasting van de hartkleppen Aandoeningen van de aorta Longaandoeningen Pulmonale trombo-embolie Astma Anafylaxis Andere Hersenaandoeningen Intracraniële bloeding Hersenaneurysma Hypertensieve hersenbloeding 201

8 XVI Inhoudstafel Epilepsie Andere Andere occasionele oorzaken Bloeding Sepsis Endocriene en metabole toestanden Negatieve autopsie Mors sine materia Hartgeleidingsstoornissen Pathologie van het hartgeleidingsstelsel Ionkanaalstoornissen Stress-gerelateerd overlijden/stresshypothese Specifieke situaties Plotse dood tijdens sport Plotse dood tijdens arrestatie/in bedwang houden/hechtenis Plotse dood tijdens fysieke agressie Plots en/of onverwacht overlijden in de psychiatrie Maligne neuroleptisch syndroom Serotoninerg syndroom Letale catatonie Geëxciteerd delirium Plots en/of onverwacht overlijden van chronische alcoholieker Plots en/of onverwacht overlijden van de alleenwonende Plots en/of onverwacht overlijden bij diabetes Forensisch onderzoek van plots en/of onverwacht overlijden Wiegendood Het fenomeen wiegendood Wiegendood versus asfyxie (verstikking) Accidentele asfyxie Homicidale asfyxie Onderzoek van wiegendood Wet van 26 maart Verstikking (asfyxie) Algemene pathofysiologie Oorzaken Mechanische verstikking Inwendige verstikking Verstikkingsproces Forensische aspecten Verstikkingstekens (tekens van asfyxie) Petechieën Zwelling en cyanose van het aangezicht Hypoxische effecten Longoedeem en acuut emfyseem Biochemische veranderingen Histologische veranderingen Verstikking in zuurstofarm milieu 244

9 11.3 Afsluiting van de ademhalingswegen Smoring Obstructie van de inwendige ademhalingswegen Verslikken Bolusdood ( café coronary -syndroom) Voedsel- of braakselaspiratie Vreemd materiaal in de luchtwegen Versmachting (traumatische asfyxie) Borstinklemming Posturale of positionele (houdingsgebonden) asfyxie Kneveling (restraint asphyxia) Samendrukking of toesnoering van de hals Functionele anatomie Keelskelet Halsbloedvaten Carotislichaampje Halswervelkolom Pathofysiologie Belemmering van de bloedvoorziening van de hersenen Belemmering van de ademhaling Prikkeling van het carotislichaampje Letsels van de halswervelkolom en/of het ruggenmerg Verhanging Vormen van verhanging Pathofysiologie Pathologie Forensische aspecten Strangulatie Pathologie Forensische aspecten Wurging Pathologie Forensische aspecten De armgreep Auto-erotische asfyxie Fenomenologie Auto-erotische scène Onderzoek van de hals Post mortem onderzoek Forensische kliniek (bijna-wurging / bijna-strangulatie / bijna-verhanging) Koolmonoxidevergiftiging (CO-intoxicatie) Koolstofmonoxide of CO-gas Pathofysiologie Symptomen Pathologie Uitwendige tekens Inwendige tekens Oriënterende sneltesten 277 XVII

10 Toxicologie Forensische aspecten Cyanidevergiftiging Cyanide Pathofysiologie Symptomen Pathologie Uitwendige tekens Inwendige tekens Toxicologie Forensische aspecten 281 XVIII Inhoudstafel 12 het waterlijk verdrinking Het waterlijk Huidveranderingen Postmortale mutilatie Drijfletsels Diervraat Mechanisch geweld Algengroei Afzetting van vuil Beïnvloeding van de postmortale verschijnselen Lijkvlekken Lijkafkoeling Lijkstijfheid Hemolyse Ontbinding Verdrinking in enge zin (primaire verdrinking) Oorzaken van verdrinking Onderdompeling door verminderd drijfvermogen van het lichaam Ongeschikte lichamelijke toestand (primaire oorzaken) Secundaire oorzaken Pathofysiologie (mechanisme van overlijden) Verdrinkingsproces Reactie van de luchtwegslijmvliezen Zoet versus zout water Andere mechanismen van droge verdrinking Schijndood en bijna-verdrinking Pathologie Uitwendige lijkschouwing Autopsie Forensische aspecten Oneigenlijke verdrinking of zogenaamde Badetod Oorzaken van Badetod (dood tijdens het baden) Pathologie Algemene forensische aspecten Identificatie Verblijfsduur in water 299

11 Vitale tekens Schuimzwam Verdrinkingslongen Diatomeeëntest Andere testen Diagnose per exclusionem Dood in bad Forensisch onderzoek Dood door hitte het brandlijk Temperatuurregeling (thermoregulatie) Verhitting Hitteslag Maligne hyperthermie Verbranding het brandlijk Brandwonde (ernst en uitgebreidheid) Graad van verbranding Uitgebreidheid van de verbranding Aantasting van de algemene toestand Brandlijk Kenmerken van het brandlijk (postmortale verschijnselen) Chronologie en graad van de verkoling Vitale tekens Doodsoorzaak bij brandlijk Dood door rechtstreekse inwerking van de hitte Dood door rookvergiftiging Forensische aspecten van brand Het fenomeen brand Oorzaak van brand Forensisch brandonderzoek 316 XIX 14 dood door koude: Onderkoeling (hypothermie) Voorbeschikkende factoren Koude Lichamelijke toestand Geestelijke toestand Pathofysiologie Reactiefase (35-32 C) Uitputtingsfase (32-28 C) Paralytische fase ( 28 C ) Pathologie Uitwendige verschijnselen/letsels Rode lijkvlekken Perniones Frostbites (vrieswonden) Inwendige afwijkingen Forensische aspecten Paradoxale ontkleding Hide-and-die-syndroom 325

12 15 Elektrocutie Pathofysiologie Beïnvloedende factoren Elektrische stroom Gelijkstroom versus wisselstroom Contact en contactduur Stroomweg Mechanisme van overlijden Pathologie Stroomteken Letsels Algemene veranderingen Blikseminslag Forensische aspecten 332 XX Inhoudstafel 16 Forensische traumatologie Inleiding (kracht verwonding) Stomp trauma Type letsels Schaafwonde Kneuzing Scheurwonde (laceratie) Craniocerebraal trauma (schedelhersentrauma) Anatomie van het schedelhersentrauma Forensische aspecten Trauma van thorax en abdomen (borst en buik) Trauma van het skelet Soorten breuken (fracturen) Verwikkelingen Trauma van de extremiteiten (ledematen) Crushsyndroom Compartimentssyndroom Verwikkelingen bij polytrauma Forensische aspecten van stompe geweldpleging Forensische aspecten van val Scherp trauma Snijwonde Steekwonde Forensisch onderzoek Forensische aspecten Halfscherp trauma Schottrauma of ballistisch trauma Schottrauma door kogelpatroon Ballistiek (munitie wapens) Wondballistiek (terminale ballistische fase) Schotverwonding (ballistisch trauma) Forensisch medisch onderzoek van schottrauma 371

13 Het schottrauma door jachtmunitie (kardoes) Ballistiek (munitie wapens) De ballistische kenmerken (externe en terminale fase) Wondballistiek Forensische aspecten van het ballistisch onderzoek Het forensisch onderzoek Het sporenonderzoek Bijzondere forensische medische aspecten Zelfdoding versus doding Forensische beoordeling van verwondingen Mechanisme van overlijden Handelingsbekwaamheid TRANSPORTtraumatologie verkeerstraumatologie Oorzaken van verkeersongevallen Menselijke factoren Externe factoren Biomechanische basisprincipes Type slachtoffer Type ongeval Inzittende van voertuig als verkeersslachtoffer Letselpatroon Passieve veiligheidsmaatregelen Forensische aspecten Voetganger als verkeersslachtoffer Letselpatroon Forensische aspecten Overrijden overrollen Tweewieler als verkeersslachtoffer Letselpatroon Betekenis van de valhelm Forensische aspecten Het forensisch onderzoek Rol van de wetsarts (forensische patholoog) Verloop van het forensisch onderzoek Trein- of spoorlijk 407 XXI 18 Vergiftiging Toxicologie en de forensische pathologie Begrippen en principes Farmacokinetica en fysiopathologie van de vergiftiging Toediening/inname Opname (absorptie) Verdeling (distributie) Verwerking (metabolisatie/stofwisseling) Uitscheiding (eliminatie) Vergiftiging 415

14 XXII Inhoudstafel Forensische aspecten Accidentele vergiftiging Zelfdoding Doding Drugsdode Het forensisch onderzoek Forensisch pathologisch onderzoek Forensisch toxicologisch onderzoek Forensische toxicologie Inleiding Historiek Indeling van de vergiftigingen Opzettelijke vergiftigingen Accidentele vergiftigingen Medicinale vergiftigingen Indeling van de psychotrope stoffen Indeling Definities en reglementering Alcohol Inleiding Farmacokinetica Symptomatologie van de intoxicatie Verwikkelingen van alcoholisme Behandeling van alcoholisme Benzodiazepines Systematiek Gebruik Toxiciteit Symptomatologie van de intoxicatie Narcotische analgetica Systematiek Gebruik Symptomatologie van de intoxicatie Verslaving Cocaïne Bereiding Gebruik Symptomatologie van de intoxicatie Verslaving Amfetaminen Systematiek Gebruik en misbruik Werking en symptomatologie van de intoxicatie Verslaving Nieuwste synthetisch afgeleiden Khat, een natuurlijk voorkomende amfetamineachtige XTC en afgeleiden Algemeen 451

15 Gebruik Werking en symptomatologie van de intoxicatie Verslaving Vloeibare XTC (GHB) Algemeen Werking en symptomatologie van de intoxicatie Postmortale diagnose Indoolalkylaminen LSD Andere indoolalkylaminen Fenylethylaminen Cannabis Algemeen Symptomatologie van de intoxicatie Phencyclidine (PCP) en aanverwanten PCP Ketamine Snuifmiddelen Algemeen Gebruik en toxiciteit Verslaving Drugsjargon Benamingen voor drugs Jargon uitdrukkingen 462 XXIII

16 V Forensische kliniek XXIV Inhoudstafel 19 Fysieke agressie Aard en ernst van de verwondingen Aard van de verwondingen Stomp trauma Scherp trauma Halfscherp trauma Schottrauma Ernst van de verwondingen Gradering van de verwondingen Beoordeling algemene toestand Betekenis van gedrags- of bewustzijnsbeïnvloedende stoffen Strafrechtelijke aspecten tijdelijke of blijvende gevolgen Ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid (art. 399 Sw) Andere gevolgen (art. 400 Sw) Forensisch medisch onderzoek Medisch onderzoek Rol van de behandelende arts Forensische interpretatie Deskundig verslag Onderzoek van de verdachte Algemene principes Fitness for interview Seksuele agressie Strafwet Algemene principes Lichamelijk onderzoek Sporenonderzoek Medicolegale besluitvorming Seksuele-agressieset Medicolegaal onderzoek van de verdachte Kindermishandeling Inleiding Juridische context Fenomeen kindermishandeling Vormen van kindermishandeling Niet-accidenteel trauma Battered-child-syndroom Shaken-infant-syndroom Münchhausen-by-proxy-syndroom Andere vormen Gevolgen van kindermishandeling Forensische aspecten Forensisch onderzoek Forensische interpretatie Opsporing en diagnose 500

17 22 Evaluatie rijgeschiktheid Rijgeschiktheid en rijbewijs Alcoholproblematiek Andere ziektetoestanden Leeftijdsbepaling Context Principes 507 REFERENTIES 509 TREFWOORDENREGISTER 515 XXV

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE GERECHTELIJKE GENEESKUNDE Samenvatting van de slides + lesnota s Leerstof = alles van slides Examen = MC met giscorrectie Geen cursustekst meer, wel handboek bij Acco (45 ) INHOUD 1. Arts en Justitie 2.

Nadere informatie

Speuren naar Sporen. Forensische Geneeskunde in Nederland. Bio-Wetenschappen en Maatschappij. Postmortale veranderingen. Identificatie met DNA

Speuren naar Sporen. Forensische Geneeskunde in Nederland. Bio-Wetenschappen en Maatschappij. Postmortale veranderingen. Identificatie met DNA Bio-Wetenschappen en Maatschappij Postmortale veranderingen Identificatie met DNA Determinatie van insecten Het letsel verklaard Detectie van gifstoffen Het gebit als visitekaartje Speuren naar Sporen

Nadere informatie

Onderzoek van fatale gevallen gerelateerd aan het gebruik van cocaïne. Review in het arrondissement Gent tussen 1980 en 2010.

Onderzoek van fatale gevallen gerelateerd aan het gebruik van cocaïne. Review in het arrondissement Gent tussen 1980 en 2010. Academiejaar 2010-2011 Onderzoek van fatale gevallen gerelateerd aan het gebruik van cocaïne. Review in het arrondissement Gent tussen 1980 en 2010. Kyri VAN HECKE Promotor: Prof. Dr. Michel Piette Co-promotor:

Nadere informatie

Relevante competenties & Medisch vereisten binnen het functiegebied medisch management ambulancezorg

Relevante competenties & Medisch vereisten binnen het functiegebied medisch management ambulancezorg Relevante competenties & Medisch vereisten binnen het functiegebied medisch management ambulancezorg Opdrachtgever: Ambulancezorg Nederland Opsteller: THYMOS training & advies Status: defi nitieve versie

Nadere informatie

Forensisch toxicologisch onderzoek

Forensisch toxicologisch onderzoek Forensisch toxicologisch onderzoek Dr. E.J.M. Pennings, toxicoloog en gerechtelijk deskundige, The Maastricht Forensic Institute, Universiteit Maastricht Samenvatting Forensisch toxicologisch onderzoek

Nadere informatie

Gerechtelijke geneeskunde les 5 1

Gerechtelijke geneeskunde les 5 1 Gerechtelijke geneeskunde les 5 1 Les 5: asfyxie en waterlijken Wurggreep Dit kan gebeuren in ettelijke minuten maar ook in een twintigtal minuten door het lossen en terug dichtnijpen van de keel van het

Nadere informatie

Onderrapportage van sterfte met een onnatuurlijke doodsoorzaak

Onderrapportage van sterfte met een onnatuurlijke doodsoorzaak 4 Onderrapportage van sterfte met een onnatuurlijke doodsoorzaak Dodelijke incidenten in Utrecht R.A. Lichtveld, R.B.J. Smit, Chr. van der Werken Ingestuurd Nederlands Tijdschrift voor Sociale geneeskunde

Nadere informatie

Voorwoord. Beste, Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) van het PIVO is hierin jouw partner.

Voorwoord. Beste, Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) van het PIVO is hierin jouw partner. G Voorwoord Beste, De eerstelijns hulpverlening blijft een zeer belangrijke pijler in onze gezondheidszorg. Dikwijls bepalen de eerste handelingen die gesteld worden bij een ongeval of ziektetoestand het

Nadere informatie

OPLEIDING TOT INTENSIVIST

OPLEIDING TOT INTENSIVIST OPLEIDING TOT INTENSIVIST competenties en ing Auteurs Sesmu Arbous, LUMC Hans Delwig, UMCG Tina van Hemel-Rintjap, LUMC Annemieke Oude Lansink, UMCG Robert Tepaske, AMC Jaap Tulleken, voorzitter, UMCG

Nadere informatie

naar sporen Forensisch expert worden

naar sporen Forensisch expert worden Speuren B naar sporen Forensisch expert worden 2. Vaststellen oorzaak van overlijden Deze les ga je je verdiepen in één specifiek forensisch onderzoeksgebied. Je wordt als het ware zelf een beetje forensisch

Nadere informatie

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde.

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde. EERSTE HULP DOOR POLITIE Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde Met dank aan: Docenten Politieacademie Foto-omslag: Harro Meijnen Alle

Nadere informatie

Landelijke werkgroep Intensive Care kinderen. Syllabus Het kind met een traumatische ervaring

Landelijke werkgroep Intensive Care kinderen. Syllabus Het kind met een traumatische ervaring Landelijke werkgroep Intensive Care kinderen Syllabus Het kind met een traumatische ervaring Voorwoord Vol trots presenteert de landelijke werkgroep kinder intensive care haar 4 e richtlijnen: landelijke

Nadere informatie

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS CONCEPT KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS Bunnik, 5 januari 2015, versie 4.0 Uitgevoerd door de SWOO Richtlijn CWK Samenvatting De richtlijn biedt een handvat voor de osteopaat

Nadere informatie

1 H ET MENSELIJK LICHAAM 2 D E EERSTE MINUTEN 3 L EVENSBEDREIGENDE AANDOENINGEN 4 D E GEWONDE PATIËNT 5 D E ZIEKE PATIËNT

1 H ET MENSELIJK LICHAAM 2 D E EERSTE MINUTEN 3 L EVENSBEDREIGENDE AANDOENINGEN 4 D E GEWONDE PATIËNT 5 D E ZIEKE PATIËNT 1 H ET MENSELIJK LICHAAM 2 D E EERSTE MINUTEN 3 L EVENSBEDREIGENDE AANDOENINGEN 4 D E GEWONDE PATIËNT 5 D E ZIEKE PATIËNT 6 Z WANGERSCHAP EN SPOEDBEVALLING 7 H ULPVERLENING AAN KINDEREN 8 U RGENTIES DOOR

Nadere informatie

ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN.

ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN. ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN. Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie GZA 1 Inleiding....

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie INHOUDSTAFEL Arbeidsongeval & Letselpreventie 1 ARBEIDSONGEVAL DEEL 1 2 3 ARBEIDSONGEVAL I. UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVÉSECTOR...4 1. Is de wet betreffende de arbeidsongevallen in de

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

HBO 5 opleiding verpleegkunde

HBO 5 opleiding verpleegkunde Sint Augustinusinstituut vzw Leopoldlaan 9-9300 Aalst Tel.053/70 33 79 Fax 053/78 23 57 PROEF VOOR HET BEHALEN VAN EEN VRIJSTELLING VOOR DE MODULE HBO 5 opleiding verpleegkunde VERPLEEGKUNDIGE BASISZORG

Nadere informatie

ACUTE INTOXICATIE 1. INLEIDING

ACUTE INTOXICATIE 1. INLEIDING ACUTE INTOXICATIE Dr. Agnes Meulemans* & Dr. Erwin Dhondt* ** * Spoedgevallendienst, U.Z. Gasthuisberg Leuven ** Departement Kritieke Geneeskunde, Militair Hospitaal Brussel 1. INLEIDING 1. Definities

Nadere informatie

Rapport 340001001/2009 J.G.C. van Amsterdam et al. Ranking van drugs. Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs

Rapport 340001001/2009 J.G.C. van Amsterdam et al. Ranking van drugs. Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs Rapport 340001001/2009 J.G.C. van Amsterdam et al. Ranking van drugs Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs RIVM-rapport 340001001/2009 Ranking van drugs Een vergelijking van de schadelijkheid

Nadere informatie

Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs

Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs RIVM-rapport 340001001/2009 Ranking van drugs Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs J.G.C. van Amsterdam A. Opperhuizen M.W.J. Koeter, Psychiatrie, AMC-AIAR, Amsterdam L.A.G.J.M. van Aerts W.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Voorkomen

1. Inleiding. 2. Voorkomen 1. Inleiding Een aanzienlijk deel van de intoxicaties wordt veroorzaakt door geneesmiddelen. Omdat men nogal eens de neiging heeft alle ongewenste of schadelijke effecten van geneesmiddelen toxische effecten

Nadere informatie

Informatie en raadgevingen. aan families van verkeersslachtoffers

Informatie en raadgevingen. aan families van verkeersslachtoffers Informatie en raadgevingen aan families van verkeersslachtoffers Inhoudstafel I. Inleiding...6 II. Het ongeval: wat gebeurt er ter plaatse?... 10 III. Optreden van de medische hulpverleningsdiensten...

Nadere informatie

Risicoschattingsrapport betreffende ketamine

Risicoschattingsrapport betreffende ketamine Risicoschattingsrapport betreffende ketamine Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) p/a Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Parnassusplein 5, 2500 EJ Den Haag Tel. nr. 070-3407960

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

HULPVERLENING DUIKEN EHBO

HULPVERLENING DUIKEN EHBO HULPVERLENING DUIKEN EHBO CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN VVW - DUIKEN VVW DUIKEN VZW CURSUS EHBO V1.2008 INLEIDING CURSUS EHBO Tijdens een duikevenement kunnen tal van kleine en grotere ongevallen gebeuren.

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Wetgeving en vastgestelde knelpunten Ir. Werner Keppens www.werk.belgie.be Werner.keppens@werk.belgie.be 1 INHOUD 1. Waarom deze wetgeving over EAO 2. Definitie ernstig arbeidsongeval

Nadere informatie

Ine Bollen Kinderpsychiatrie 2014-2015

Ine Bollen Kinderpsychiatrie 2014-2015 Psychiatrie en psychopathologie: multifactoriële actiopathogenese prof. Danckaerts Wat is psychiatrie? Er zijn vss antipsychiatrie-bewegingen geweest mensen die proberen duidelijk te maken dat er te snel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS GOLD (VERSION 02.04.2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS GOLD (VERSION 02.04.2013) ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS GOLD (VERSION 02.04.2013) I. Voorafgaandelijk Artikel 1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, en in het bijzonder door de dwingende bepalingen van de

Nadere informatie

INHOUD. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN... xi

INHOUD. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN... xi INHOUD VOORWOORD....................................................... v DANKWOORD...................................................... ix LIJST VAN VERKORT GECITEERDE TIJDSCHRIFTEN................ xi

Nadere informatie