Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Technische fiche voor leden aangesloten bij de beroepsorganisaties Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Technische fiche voor leden aangesloten bij de beroepsorganisaties Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië"

Transcriptie

1 Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië ECHO MAART 2010 maandelijks behalve in juni en augustus Afgiftekantoor: MECHELEN Afzender: Horeca Marketing vzw. Anspachlaan 111 / bus Brussel Technische fiche voor leden aangesloten bij de beroepsorganisaties Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië Pagina 1 Nieuwe rookwetgeving vanaf 1 januari 2010 Pagina 2 Poker in uw zaak: toegelaten of verboden? Cameratoezicht: nieuwe afmeting verplicht meldingsbord Pagina 3 Crisispremie: nieuwe ontslagpremie voor arbeiders IPA-korting vanaf 1 januari verhoogd Pagina 4 BTW-forfaits 2010 voor caféhouders Pagina 5 Nieuw toeristisch logiesdecreet: overige verplichtingen hotels Pagina 6 Tussenkomst in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2010 Pagina 7 NovaChannel/TouristDirectory veroordeeld! Pagina 8 Unisono: vergoeding voor het gebruik van muziek in bedrijven en verenigingen Nuttige tips Toeristisch logies: nieuwe classificatienormen In opvolging van onze eerdere artikelen in Horeca Echo van december 2009 en januari en februari 2010 over het nieuwe toeristisch logiesdecreet, gaan we in dit artikel dieper in op de nieuwe classificatienormen voor de uitbaters van hotels. Elk vergund logies (behalve de categorie vakantielogies) krijgt van Toerisme Vlaanderen een herkenningsteken dat de comfortclassificatie (sterren) vermeldt. Indien u een logiesverstrekkend bedrijf uitbaat dat vergunningsplichtig is of u opteert vrijwillig voor de vergunning, dan wordt u ingedeeld in de categorie H1 tot H5, d.w.z. de logiesverstrekkende bedrijven die verblijfs- en/of overnachtingsmogelijkheden aanbieden waaraan bepaalde eisen van comfort (van minimumeisen tot zeer hoge eisen) worden gesteld. De indeling in een comfortclassificatie gebeurt o.b.v. comfortnormen. Voldoet uw logies aan de basisnormen van de (sub)categorie, dan ontvangt u automatisch één ster of de vermelding basic bij uw vergunning. Biedt uw logies meer comfort of service dan ontvangt u meer sterren of een hogere vermelding. De indeling in een comfortclassificatie gebeurt o.b.v. verplichte normen en facultatieve normen. Per comfortclassificatie moet een logies een verplicht comfortpakket aanbieden. Daarnaast verzamelt het punten voor allerlei facultatieve comfortnormen. Per comfortclassificatie is een minimum aantal punten opgelegd. Hoe hoger de comfortclassificatie hoe meer comfort en service de normen opleggen en hoe kleiner het facultatieve aandeel. De facultatieve normen geven de uitbater meer mogelijkheden om met de eigenschappen en het profiel van zijn logies een zo goed mogelijke comfortclassificatie te verwerven. Het logies hoeft niet aan alle normen te voldoen maar kan zich profileren en punten halen door bvb. specifiek comfort aan te bieden voor een bepaalde doelgroep: airco, breedband, kindvriendelijkheid, wellness, enz. De facultatieve normen belonen ook extra service (een welkomstdrankje, enz.). De aanvraag van de classificatie gebeurt per aangetekend schrijven gericht aan Toerisme Vlaanderen. MEER INFORMATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de juridische dienst van uw federatie of bij Toerisme Vlaanderen.

2 Verkopen en aanbieden van alcohol aan jongeren: nieuwe wetgeving! Sinds 10 januari 2010 is een nieuwe wetgeving over het verkopen en serveren van alcoholhoudende drank aan jongeren van kracht. Voor de horecasector verandert er niets, maar de regels voor de distributiesector zijn gewijzigd. Het is verboden om aan jongeren van minder dan 16 jaar drank met een alcoholgehalte van meer dan 0,5% en aan jongeren van minder dan 18 jaar sterke drank te verkopen, te serveren of aan te bieden. Sterke drank wordt gedefinieerd als gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22%. Dit omvat dus de drank die in de volksmond sterke drank wordt genoemd, de premixdrinks van het type alcopops en cocktails die op basis van gedistilleerde drank worden gemaakt. Horeca-uitbaters en winkelpersoneel moeten bij twijfel nagaan of de persoon die alcohol wilt kopen, wel degelijk de vereiste leeftijd heeft bereikt. De koper kan dit bewijzen aan de hand van zijn identiteitskaart of een ander geldig document. De verkoper heeft altijd het recht om de verkoop te annuleren als de koper niet wilt of kan aantonen dat hij de wettelijke leeftijdsgrens bereikt heeft. De voornaamste wijzigingen zijn: Het is vanaf 10 januari 2010 verboden om aan jongeren van minder dan 16 jaar drank met een alcoholgehalte van meer dan 0,5% (wijn, bier,...) te verkopen. Deze drankjes kunnen ook niet meer via verkoopautomaten worden verkocht, aangezien de leeftijd van de koper in dit geval niet kan worden gecontroleerd. Alle wetgeving op het vlak van de verkoop en het serveren van alcohol aan minderjarigen is nu geïntegreerd in de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Om overlappingen te vermijden, zijn de oude maatregelen opgeheven. Deze gecoördineerde wetgeving laat een betere controle toe. Samenvattend: Vanaf 1 januari 2010 Serveren (horeca) Verkopen (winkels) Wijn en bier Sterke drank 16 jaar 18 jaar 16 jaar 18 jaar De toepassing van deze wetgeving wordt onder meer gecontroleerd door de inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid en de politie. Het bedrag van de boetes kan variëren van 143 tot Omdat het om de bescherming van jongeren gaat, wordt er meestal onmiddellijk meer dan het minimumbedrag geëist. Als u bijkomende informatie nodig heeft, raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid: doorklikken op Mijn gezondheid, Gezond leven en ten slotte Alcohol. U kan ook het call center contacteren via of 02/ FORFAITAIRE DAGLONEN VOOR PERSONEEL OP DIENSTPERCENTAGE EN DIMONA-LIGHT VERHOOGD OP 1 JANUARI De RSZ laat ons weten dat de forfaitaire daglonen voor personeel op dienstpercentage zijn aangepast aan de indexatie en de verhoging van de vaste lonen op 1 januari Op de volgende bladzijde kan u de nieuwe bedragen terugvinden kan u terugvinden in onderstaande tabel. Deze bedragen moeten vanaf 1 januari 2010 verhoogd worden met 7,17 wanneer de gelegenheidswerknemer werkt op een zaterdag of op de dag vóór een wettelijke feestdag, en met 14,34 wanneer hij werkt op een zondag of op een feestdag. GELEGENHEIDSWERKNEMERS (EXTRA S) De RSZ-bijdragen voor gelegenheidswerknemers, aangegeven in Dimonalight, worden eveneens berekend op forfaitaire dagbedragen. De verhoogde bedragen vanaf 1 januari Dimona-light Dagloon aan 100% Gelegenheidswerknemers met een niet-onderbroken tewerkstelling tijdsblok 5 uren 39,37 Gelegenheidswerknemers tijdsblok 11 uren 78,72

3 FORFAITAIRE DAGLONEN VANAF 1 JANUARI 2010 (enkel van toepassing in die ondernemingen waar een dienst-percentage wordt geïnd)

4 Checkdoc.be Checkdoc.be is een internetsite voor het verifiëren van Belgische identiteitsdocumenten (paspoort, identiteitskaart, verblijfstitel met chip). Checkdoc.be werd ontwikkeld door de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Federale Politie. CHECKDOC VOOR PROFESSIONELEN Met checkdoc.be kunt u o.a. kosteloos en in real time nagaan of een Belgisch identiteitsdocument bij de overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen, ongeldig of niet werd uitgereikt. Dit kan bv. voor hoteliers zeer handig zijn. Zij kunnen immers nagaan of de identiteitsdocumenten, die hen worden voorgelegd bij check-in en op basis waarvan zij de politiefiche(s) invullen, bij de Belgische overheden al dan niet bekend staan als gestolen, verloren, verlopen of ongeldig of als de documenten al dan niet door deze overheden werden uitgereikt. Om zo n verificatie van identiteitsdocumenten te kunnen uitvoeren, surft u naar De eerste keer dat u een verificatie wil uitvoeren, moet u zich registreren door een inschrijvingsformulier in te vullen en door de gebruiksvoorwaarden van de site te aanvaarden. U ontvangt dan een activeringscode op het adres dat in het formulier vermeld staat (en dat uw gebruikersnaam is). Het inschrijvingsformulier vindt u terug op de homepage van de website. Om een verificatie uit te voeren, moet u zich identificeren (login) en dan heeft u de keuze tussen twee formules: een didactische basic formule en een snelle expert formule. In de basisformule wordt u geholpen bij het selecteren van het document aan de hand van foto s. Die tonen de plaats van het nummer dat moet worden ingegeven. In de expertformule krijgt u al een antwoord in 2 muisklikken. Dit antwoord is hit of no hit. Hit: als het document dat u verifieert bij de Belgische overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen of ongeldig of als een document met dit nummer niet door deze overheden werd uitgereikt. De reden van deze hit wordt niet aan u meegedeeld. No hit: als het document dat u verifieert wel degelijk door een Belgische overheid werd uitgereikt en niet bekend staat als gestolen, verloren, verlopen of ongeldig. Checkdoc.be geeft u ook praktische tips voor het verifiëren van de veiligheidselementen van de Belgische identiteitsdocumenten. Deze tips vindt u terug op de homepage van de website. Met andere woorden, checkdoc.be kan u zeker helpen om waakzaam te zijn en valse documenten op te sporen. CHECKDOC VOOR BURGERS Als u op de homepage van checkdoc.be op doc stop klikt, krijgt u meer uitleg over de helpdesk die u kan bellen wanneer u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren bent of als deze gestolen werd. Bel gratis en blokkeer uw kaart. Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document en de eventuele financiële gevolgen (bv. het openen op uw naam van een telefoonabonnement, aankoop via de post, enz.). Doc Stop is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar. Als u het nummer niet kan bereiken, bel dan naar Opgelet! Met Doc Stop kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd. In geval van diefstal van uw identiteitsdocument, belt u onmiddellijk naar Doc Stop. Doe ook aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij de lokale politie. In geval van verlies van uw identiteitsdocument, belt u ook onmiddellijk naar Doc Stop. Ga vervolgens naar uw gemeentehuis. Buiten de openingstijden kunt u bij de politie terecht voor een voorlopig attest. Opgelet! Als het verloren document een verblijfstitel betreft, moet u altijd eerst aangifte van het verlies doen bij de politie alvorens naar het gemeentehuis te gaan. Na het vaststellen van uw identiteit, wordt uw document in slechts enkele minuten geblokkeerd op de site be. Deze website wordt door banken en andere instanties of administraties gebruikt om na te gaan of een identiteitsdocument bekend staat als gestolen, verloren, verstreken of ongeldig. Dankzij Doc Stop en Checkdoc, bent u beschermd tegen een frauduleus gebruik van uw verloren of gestolen documenten. Als u Doc Stop belde i.v.m. uw paspoort, wordt uw paspoort, vanaf uw telefoontje naar Doc Stop, ongeldig verklaard. Indien u dit nodig heeft om te reizen, vraag dan op tijd een nieuw aan bij uw gemeentehuis. Als u Doc Stop belde i.v.m. uw identiteitskaart en/of verblijfstitel, zal u een brief ontvangen die uw melding van verlies of diefstal bevestigt. Indien u uw document terugvindt, heeft u 7 dagen de tijd, gerekend vanaf uw telefoontje, om deze te deblokkeren. Na die termijn wordt het identiteitsdocument ongeldig verklaard en moet u een nieuw document aanvragen bij uw gemeentehuis. U kan Doc Stop contacteren via 4

5 WILLEKEURIG ONTSLAG Werkgevers beschikken over de ontslagmacht: ze kunnen om het even welke arbeidsrelatie op om het even welk moment beëindigen. Volgens het Belgische ontslagrecht moeten ze dit zelfs niet motiveren. Maar hier mag natuurlijk geen misbruik van gemaakt worden. Een ontslag moet steeds redelijk zijn. Als er geen geldige reden is kunnen arbeiders het zgn. willekeurig ontslag inroepen. Dit artikel licht toe. ACHTERGROND De Wet op de arbeidsovereenkomsten voerde het willekeurig ontslag in ter compensatie van de veel kortere opzegtermijnen voor arbeiders (zie Horeca Echo editie februari 2009). Willekeurig ontslag geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon. Deze vergoeding staat los van de opzegtermijn of -vergoeding. De bedoeling was om afdankingen die geen verband houden met de normale uitoefening van het werk te voorkomen. Het willekeurig ontslag gaat dus rechtsmisbruik tegen. Algemeen wordt aangenomen dat op deze vergoeding wegens willekeurig ontslag geen sociale bijdragen moeten betaald worden. DEFINITIE Volgens de wetgeving is een willekeurig ontslag het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met zijn geschiktheid of gedrag of die niet berusten op de noodwendigheden van de onderneming. Uit deze definitie kunnen we het volgende afleiden: - enkel arbeiders kunnen een beroep doen op de regeling van het willekeurig ontslag; Deze regeling is niet van toepassing op bedienden; zij kunnen enkel een beroep doen op de algemene figuur van het rechtsmisbruik; - het moet gaan om een overeenkomst van onbepaalde duur. Een arbeider verbonden met een overeenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk kan dus geen beroep doen op het willekeurig ontslag. Ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst; - alle vormen van eenzijdige beëindiging komen in aanmerking: opzegging, onregelmatige beëindiging, onterecht ontslag om dringende reden. Er kan echter geen sprake zijn van willekeurig ontslag bij beëindiging van de overeenkomst met wederzijdse toestemming, overmacht e.d.; - het ontslag moet uitgaan van de werkgever. Wanneer de arbeider zelf ontslag neemt kan er nooit sprake zijn van een willekeurig ontslag; Essentieel is de afwezigheid van een geldige reden. Als voorbeeld kan men een represaille ontslag na een gerechtvaardigde klacht bij de sociale inspectie aanhalen. Andere voorbeelden kunnen zijn het ontslag om te voorkomen dat aan de arbeider een hoger loon moet worden uitbetaald, het ontslag om een arbeider te straffen die weigert bijkomende uren te presteren of weigert een gevaarlijk werk te doen Over het algemeen wordt aangenomen dat arbeiders zich bij de beëindiging van de overeenkomst tijdens de proefperiode niet kunnen beroepen op het willekeurig ontslag. Indien de arbeidsovereenkomst een proefbeding bevat, (zie horeca Echo februari 2008) moet bij de beoordeling van het al dan niet willekeurig karakter van het ontslag rekening worden gehouden met dit beding. Het proefbeding heeft net als doel de partijen de mogelijkheid te bieden inzicht te krijgen in mekaars verwachtingen. In deze context kan een eventuele ongeschiktheid van de arbeider makkelijker aanvaard worden. Toch oordeelt de meerderheid van de recente rechtspraak dat de bescherming tegen willekeurig ontslag ook geldt tijdens de proefperiode. Voorzichtigheid blijft dus geboden. MOTIVERING ONTSLAG EN BEWIJS Ook al is de werkgever niet verplicht het ontslag te motiveren, op enkele uitzonderingen na, is het aangeraden dit toch te doen. Op die manier vermijdt hij een procedure voor de arbeidsrechtbank tot het verkrijgen van een vergoeding wegens willekeurig ontslag. Wanneer de arbeider het willekeurig ontslag inroept, moet de werkgever bewijzen dat het ontslag er kwam om redenen die verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de arbeider of met de noodwendigheden van de onderneming. Op het werkloosheidsformulier C4 moet de werkgever de juiste oorzaak van de werkloosheid vermelden. Soms vermeldt hij - op verzoek van de arbeider die een onderzoek of sanctie vanwege de RVA vreest - een andere, niet met de werkelijkheid overeenstemmende ontslagreden. Dit kan beschouwd worden als valsheid in geschrifte met het oog op de benadeling van de Staat. Bovendien ontstaat door het vermelden van een verkeerde ontslagreden ook de kans op willekeurig ontslag. De rechtbanken nemen wel aan dat de werkgever zich kan beroepen op motieven die niet vermeld staan op het C4-formulier maar in dat geval verloopt de beoordeling strenger. Als het willekeurig ontslag aanvaard wordt heeft de arbeider recht op een schadevergoeding. Een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO kan een andere vergoeding vaststellen, maar binnen het Paritair Comité 302 bestaat dergelijke CAO niet. Dit artikel geeft slechts een algemeen beeld van het willekeurig ontslag. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de horeca Echo van de maand oktober

6 MINIMUMMAANDLONEN VANAF 1 JANUARI 2010 De collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 tot vaststelling van de minimumlonen bepaalt de coëfficiënt die moet toegepast worden op de minimumuurlonen om te komen tot het maandloon. Onder maandloon wordt verstaan het minimumuurloon vermenigvuldigd met 164,6666 en afgerond op twee decimalen in het stelsel van de 38 urenweek. In de bijgevoegde tabel hebben we de minimummaandlonen voor u berekend. Functiejaren CAT iv CAT V CAT VI CAT VII CAT VII CAT IX , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 6

7 MIJN WERKNEMER MOET ZETELEN IN EEN JURY. MOET IK ZIJN LOON BETALEN? In een assisenjury zetelen is een burgerplicht. Niet deelnemen kan met boetes bestraft worden. Een werknemer die wordt opgeroepen is dus verplicht te gaan. Anderzijds is het niet omdat uw werknemer een oproeping heeft ontvangen dat hij ook effectief zal moeten zitten. Uit een grote groep lotelingen worden er immers slechts 12 geselecteerd. Uw werknemer kan vooraf schriftelijk een reden aanvoeren waarom hij verhinderd zou zijn. Zo kan hij medische redenen aanhalen om niet te moeten zetelen, maar ook redenen die verband houden met zijn beroep. Zo kan de werkgever verklaren dat hij zijn werknemer zeker in die periode niet kan missen omdat hij de enige is in die functie (bvb. een alleenwerkende kok) of omdat er al een aantal langdurig afwezigen zijn op zijn dienst, enz. De reden moet natuurlijk geloofwaardig overkomen. De afwezigheden kan u bvb. bewijzen door de afwezigheidsattesten van de andere werknemers voor te leggen. KLEIN VERLET OF OVERMACHT? Moet hij toch zetelen in de jury dan kan zo n proces lang aanslepen. Hoe zit dat dan met zijn verplichting om te komen werken? De wetgeving op het klein verlet voorziet dat de werknemer maximum vijf dagen afwezig mag zijn. Deze dagen worden betaald door de werkgever. Duurt het proces langer dan vijf dagen, dan mag de werknemer langer afwezig zijn van het werk, maar die dagen moet u niet meer betalen. In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht. De werknemer ontvangt een vergoeding van de overheid (vanaf de eerste dag) voor zijn aanwezigheid in de jury en een verplaatsingsvergoeding. Plaatsvervangende gezworenen ontvangen die vergoeding voor de dagen dat ze de debatten hebben bijgewoond. TERUGBETALING DOOR DE OVERHEID Niets weerhoudt u om het loon toch door te betalen. U ontvangt dan van de overheid een tegemoetkoming die grotendeels het doorbetaalde loon dekt. De aanvraag tot terugbetaling moet u richten aan de voorzitter van het Hof van Assisen. Neem daarvoor contact op met de griffie van het Hof van Assisen. Het loon voor de eerste vijf dagen kan u uiteraard niet terugvorderen. Rookverbod: voorwaarden van de installatie van een ventilatiesysteem Als u in uw zaak een rookzone of een rookkamer heeft, dan moet u daar een rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem voorzien. Aan welke voorwaarden moet dit voldoen? Het rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem moet zo functioneren dat het minimale debiet van verversing of zuivering van de lucht in de plaats, berekend in kubieke meter lucht per uur, minstens het volgende bedraagt: S x 15 waarbij S = de totale oppervlakte van de plaats in vierkante meter, afgerond naar de bovenste eenheid. Het aldus verkregen debiet van luchtverversing of zuivering wordt afgerond tot op het laagste honderdtal. Voor de berekening van de totale oppervlakte van de plaats worden niet in aanmerking genomen: de ruimtes voorzien voor vestiaires, opberging, de gangen, de trappenhuizen en de toiletten. Het debiet van luchtverversing of zuivering kan worden verworven door de debieten toe te voegen van de verschillende toestellen in eenzelfde plaats. Opgelet: toestellen die de lucht filteren door middel van een luchtfilter of een elektrostatisch of ioniserend systeem worden eveneens als rookafzuigsysteem beschouwd. De installatie van de toestellen moet aan volgende voorwaarden voldoen: 1 het rendement van verversing of zuivering moet maximaal zijn; 2 er moet vermeden worden dat de klanten gehinderd worden door wind of lawaai; 3 het inademen van onzuivere lucht afkomstig uit schoorsteen, keuken of uit andere bronnen moet vermeden worden. De toestellen moeten uitgerust zijn met een vermelding die aangeeft welk debiet er per uur mogelijk is. Deze vermelding kan op de gebruiksaanwijzing of op een andere handleiding worden aangebracht, op voorwaarde dat u deze documenten in uw zaak altijd beschikbaar houdt. U moet de toestellen op zo n manier gebruiken en onderhouden dat ze op elk moment in staat zijn optimaal te renderen. Ze moeten werken wanneer er consumenten aanwezig zijn in de plaatsen waar ze voorzien zijn. 7

8 BETAALD EDUCATIEF VERLOF TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2009/2010: VERHOGING LOONPLAFOND. In de regeling betaald educatief verlof heeft de werknemer het recht om een aantal uren van het werk afwezig te zijn met behoud van loon. De werkgever heeft echter het recht om dit loon te begrenzen. Het K.B. dat dit loonplafond heeft vastgesteld werd pas op 30 december vorig jaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. ERKENDE OPLEIDING De werknemer heeft alleen recht op educatief verlof wanneer hij een erkende opleiding volgt. Of een opleiding erkend is of niet kan u navragen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Directie betaald educatief verlof). Bovendien moet de werknemer u een bewijs van regelmatige inschrijving afleveren. HET LOONPLAFOND Tijdens het educatief verlof heeft de werkgever het recht het loon van de werknemer te beperken voor alle uren betaald educatief verlof. Voor de periode van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010 bedraagt het nieuwe loonplafond bruto per maand. De werknemer die op het werk afwezig is en ten onrechte het voordeel van het recht op betaald educatief verlof inroept, kan voor die afwezigheid de uitbetaling van zijn normaal loon niet eisen (bvb. verlof genomen na de datum van het laatste examen, of voor een opleiding die niet voorzien is in het toepassingsgebied van de wet). Wanneer het bedrog van de werknemer pas vastgesteld wordt nadat deze zijn normaal loon reeds heeft ontvangen, kan de werkgever er de terugbetaling van eisen. TERUGBETALING AAN DE WERKGEVER De werkgever kan op het einde van elk schooljaar de terugbetaling bekomen van de lonen en sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren van het educatief verlof. Hiertoe stuurt hij of zijn sociaal secretariaat een aantal formulieren naar de Dienst betaald educatief verlof van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De werkgever zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait ontvangen. Dit forfait werd voor de schooljaren 2008/2009 en 2009/2010 beperkt tot 20,81 per uur. Tip: De Directie betaald educatief verlof aanvaardt alleen originele documenten. Hou dus het bewijs van regelmatige inschrijving en de getuigschriften van nauwgezetheid die u ontvangt van uw werknemers goed bij. NUTTIGE TIPS BENT U KLAAR MET UW ALCOHOL- EN DRUGSBELEID? Zoals reeds gemeld in de Horeca Echo van mei vorig jaar moet elke werkgever ten laatste op 1 april a.s. een alcoholen drugsbeleid hebben in zijn onderneming. De bedoeling is mogelijke problemen in het functioneren van de werknemer ten gevolge van gebruik van alcohol en drugs te voorkomen en zo nodig te verhelpen. Voor meer details verwijzen wij naar de Horeca Echo van mei RECYCLEREN: KRACHTLIJNEN VAN EEN GOED AFVALBEHEER Probeer zeer zorgvuldig te sorteren. Wat de glasbol of glascontainer betreft, let er steeds op dat: - u de juiste kleur glas in de juiste glasbol steekt. - u geen hittebestendig of vuurvast glas (pyrex), keramiek, steen of porselein erin kiepert. Vb. jenever in een stenen kruik of kopjes en borden. Waar u dan wel naartoe kan met deze materialen, verschilt van gemeente tot gemeente. Het containerpark of de restfractie bieden doorgaans een oplossing. U informeert best bij uw eigen gemeente. STUDENTEN TIJDENS DE PAASVAKANTIE? Het tewerkstellen van studenten buiten de zomermaanden is nog steeds beperkt tot 23 dagen. Voor wie tijdens de komende paasvakantie studenten wil inzetten is het dus van belang te weten hoeveel dagen deze studenten reeds gewerkt hebben. Het is aangewezen studenten steeds een schriftelijke, gedateerde en ondertekende verklaring op eer te laten ondertekenen die het aantal reeds gewerkte dagen vermeldt. Bovendien werken studenten altijd met een schriftelijke studentenovereenkomst en worden zij altijd gemeld in dimona. COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Yvette Mooten, Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel Coördinatie: Mark Ceulemans Medewerkers: Mark Ceulemans, Luc De Bauw, Eve Diels, Wouter Morren. Wenst u meer inlichtingen over de gepubliceerde artikels, neem gerust met ons contact op: FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen, T: F: / FED. Ho.Re.Ca Brussel v.z.w., T: F:

Startersbrochure. Editie december 2012. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

Startersbrochure. Editie december 2012. Van A tot Z naar je eigen horecazaak Startersbrochure Editie december 2012 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Voorwoord 3 1. Vooraleer van start te gaan 4 2. Algemene startersformaliteiten 6 3. Specifieke horecastartersformaliteiten: van

Nadere informatie

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Algemene regelgeving en praktische tips

Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

RECREA VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS. Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni 2012 - Verschijnt tweemaandelijks. Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats

RECREA VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS. Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni 2012 - Verschijnt tweemaandelijks. Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats RECREA BELGIË-BELGIQUE P.B. 8490 JABBEKE 3/8040 M A G A Z I N E VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni 2012 - Verschijnt tweemaandelijks Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 4 1 / Is dit een cao over alcoholtesten op het werk? 10 2 / Wat is een goed

Nadere informatie

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Startersgids Editie 2012 www.partena.be Zich vestigen als zelfstandige 1 2 U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie