Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Technische fiche voor leden aangesloten bij de beroepsorganisaties Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Technische fiche voor leden aangesloten bij de beroepsorganisaties Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië"

Transcriptie

1 Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië ECHO MAART 2010 maandelijks behalve in juni en augustus Afgiftekantoor: MECHELEN Afzender: Horeca Marketing vzw. Anspachlaan 111 / bus Brussel Technische fiche voor leden aangesloten bij de beroepsorganisaties Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië Pagina 1 Nieuwe rookwetgeving vanaf 1 januari 2010 Pagina 2 Poker in uw zaak: toegelaten of verboden? Cameratoezicht: nieuwe afmeting verplicht meldingsbord Pagina 3 Crisispremie: nieuwe ontslagpremie voor arbeiders IPA-korting vanaf 1 januari verhoogd Pagina 4 BTW-forfaits 2010 voor caféhouders Pagina 5 Nieuw toeristisch logiesdecreet: overige verplichtingen hotels Pagina 6 Tussenkomst in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2010 Pagina 7 NovaChannel/TouristDirectory veroordeeld! Pagina 8 Unisono: vergoeding voor het gebruik van muziek in bedrijven en verenigingen Nuttige tips Toeristisch logies: nieuwe classificatienormen In opvolging van onze eerdere artikelen in Horeca Echo van december 2009 en januari en februari 2010 over het nieuwe toeristisch logiesdecreet, gaan we in dit artikel dieper in op de nieuwe classificatienormen voor de uitbaters van hotels. Elk vergund logies (behalve de categorie vakantielogies) krijgt van Toerisme Vlaanderen een herkenningsteken dat de comfortclassificatie (sterren) vermeldt. Indien u een logiesverstrekkend bedrijf uitbaat dat vergunningsplichtig is of u opteert vrijwillig voor de vergunning, dan wordt u ingedeeld in de categorie H1 tot H5, d.w.z. de logiesverstrekkende bedrijven die verblijfs- en/of overnachtingsmogelijkheden aanbieden waaraan bepaalde eisen van comfort (van minimumeisen tot zeer hoge eisen) worden gesteld. De indeling in een comfortclassificatie gebeurt o.b.v. comfortnormen. Voldoet uw logies aan de basisnormen van de (sub)categorie, dan ontvangt u automatisch één ster of de vermelding basic bij uw vergunning. Biedt uw logies meer comfort of service dan ontvangt u meer sterren of een hogere vermelding. De indeling in een comfortclassificatie gebeurt o.b.v. verplichte normen en facultatieve normen. Per comfortclassificatie moet een logies een verplicht comfortpakket aanbieden. Daarnaast verzamelt het punten voor allerlei facultatieve comfortnormen. Per comfortclassificatie is een minimum aantal punten opgelegd. Hoe hoger de comfortclassificatie hoe meer comfort en service de normen opleggen en hoe kleiner het facultatieve aandeel. De facultatieve normen geven de uitbater meer mogelijkheden om met de eigenschappen en het profiel van zijn logies een zo goed mogelijke comfortclassificatie te verwerven. Het logies hoeft niet aan alle normen te voldoen maar kan zich profileren en punten halen door bvb. specifiek comfort aan te bieden voor een bepaalde doelgroep: airco, breedband, kindvriendelijkheid, wellness, enz. De facultatieve normen belonen ook extra service (een welkomstdrankje, enz.). De aanvraag van de classificatie gebeurt per aangetekend schrijven gericht aan Toerisme Vlaanderen. MEER INFORMATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de juridische dienst van uw federatie of bij Toerisme Vlaanderen.

2 Verkopen en aanbieden van alcohol aan jongeren: nieuwe wetgeving! Sinds 10 januari 2010 is een nieuwe wetgeving over het verkopen en serveren van alcoholhoudende drank aan jongeren van kracht. Voor de horecasector verandert er niets, maar de regels voor de distributiesector zijn gewijzigd. Het is verboden om aan jongeren van minder dan 16 jaar drank met een alcoholgehalte van meer dan 0,5% en aan jongeren van minder dan 18 jaar sterke drank te verkopen, te serveren of aan te bieden. Sterke drank wordt gedefinieerd als gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22%. Dit omvat dus de drank die in de volksmond sterke drank wordt genoemd, de premixdrinks van het type alcopops en cocktails die op basis van gedistilleerde drank worden gemaakt. Horeca-uitbaters en winkelpersoneel moeten bij twijfel nagaan of de persoon die alcohol wilt kopen, wel degelijk de vereiste leeftijd heeft bereikt. De koper kan dit bewijzen aan de hand van zijn identiteitskaart of een ander geldig document. De verkoper heeft altijd het recht om de verkoop te annuleren als de koper niet wilt of kan aantonen dat hij de wettelijke leeftijdsgrens bereikt heeft. De voornaamste wijzigingen zijn: Het is vanaf 10 januari 2010 verboden om aan jongeren van minder dan 16 jaar drank met een alcoholgehalte van meer dan 0,5% (wijn, bier,...) te verkopen. Deze drankjes kunnen ook niet meer via verkoopautomaten worden verkocht, aangezien de leeftijd van de koper in dit geval niet kan worden gecontroleerd. Alle wetgeving op het vlak van de verkoop en het serveren van alcohol aan minderjarigen is nu geïntegreerd in de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Om overlappingen te vermijden, zijn de oude maatregelen opgeheven. Deze gecoördineerde wetgeving laat een betere controle toe. Samenvattend: Vanaf 1 januari 2010 Serveren (horeca) Verkopen (winkels) Wijn en bier Sterke drank 16 jaar 18 jaar 16 jaar 18 jaar De toepassing van deze wetgeving wordt onder meer gecontroleerd door de inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid en de politie. Het bedrag van de boetes kan variëren van 143 tot Omdat het om de bescherming van jongeren gaat, wordt er meestal onmiddellijk meer dan het minimumbedrag geëist. Als u bijkomende informatie nodig heeft, raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid: doorklikken op Mijn gezondheid, Gezond leven en ten slotte Alcohol. U kan ook het call center contacteren via of 02/ FORFAITAIRE DAGLONEN VOOR PERSONEEL OP DIENSTPERCENTAGE EN DIMONA-LIGHT VERHOOGD OP 1 JANUARI De RSZ laat ons weten dat de forfaitaire daglonen voor personeel op dienstpercentage zijn aangepast aan de indexatie en de verhoging van de vaste lonen op 1 januari Op de volgende bladzijde kan u de nieuwe bedragen terugvinden kan u terugvinden in onderstaande tabel. Deze bedragen moeten vanaf 1 januari 2010 verhoogd worden met 7,17 wanneer de gelegenheidswerknemer werkt op een zaterdag of op de dag vóór een wettelijke feestdag, en met 14,34 wanneer hij werkt op een zondag of op een feestdag. GELEGENHEIDSWERKNEMERS (EXTRA S) De RSZ-bijdragen voor gelegenheidswerknemers, aangegeven in Dimonalight, worden eveneens berekend op forfaitaire dagbedragen. De verhoogde bedragen vanaf 1 januari Dimona-light Dagloon aan 100% Gelegenheidswerknemers met een niet-onderbroken tewerkstelling tijdsblok 5 uren 39,37 Gelegenheidswerknemers tijdsblok 11 uren 78,72

3 FORFAITAIRE DAGLONEN VANAF 1 JANUARI 2010 (enkel van toepassing in die ondernemingen waar een dienst-percentage wordt geïnd)

4 Checkdoc.be Checkdoc.be is een internetsite voor het verifiëren van Belgische identiteitsdocumenten (paspoort, identiteitskaart, verblijfstitel met chip). Checkdoc.be werd ontwikkeld door de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Federale Politie. CHECKDOC VOOR PROFESSIONELEN Met checkdoc.be kunt u o.a. kosteloos en in real time nagaan of een Belgisch identiteitsdocument bij de overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen, ongeldig of niet werd uitgereikt. Dit kan bv. voor hoteliers zeer handig zijn. Zij kunnen immers nagaan of de identiteitsdocumenten, die hen worden voorgelegd bij check-in en op basis waarvan zij de politiefiche(s) invullen, bij de Belgische overheden al dan niet bekend staan als gestolen, verloren, verlopen of ongeldig of als de documenten al dan niet door deze overheden werden uitgereikt. Om zo n verificatie van identiteitsdocumenten te kunnen uitvoeren, surft u naar De eerste keer dat u een verificatie wil uitvoeren, moet u zich registreren door een inschrijvingsformulier in te vullen en door de gebruiksvoorwaarden van de site te aanvaarden. U ontvangt dan een activeringscode op het adres dat in het formulier vermeld staat (en dat uw gebruikersnaam is). Het inschrijvingsformulier vindt u terug op de homepage van de website. Om een verificatie uit te voeren, moet u zich identificeren (login) en dan heeft u de keuze tussen twee formules: een didactische basic formule en een snelle expert formule. In de basisformule wordt u geholpen bij het selecteren van het document aan de hand van foto s. Die tonen de plaats van het nummer dat moet worden ingegeven. In de expertformule krijgt u al een antwoord in 2 muisklikken. Dit antwoord is hit of no hit. Hit: als het document dat u verifieert bij de Belgische overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen of ongeldig of als een document met dit nummer niet door deze overheden werd uitgereikt. De reden van deze hit wordt niet aan u meegedeeld. No hit: als het document dat u verifieert wel degelijk door een Belgische overheid werd uitgereikt en niet bekend staat als gestolen, verloren, verlopen of ongeldig. Checkdoc.be geeft u ook praktische tips voor het verifiëren van de veiligheidselementen van de Belgische identiteitsdocumenten. Deze tips vindt u terug op de homepage van de website. Met andere woorden, checkdoc.be kan u zeker helpen om waakzaam te zijn en valse documenten op te sporen. CHECKDOC VOOR BURGERS Als u op de homepage van checkdoc.be op doc stop klikt, krijgt u meer uitleg over de helpdesk die u kan bellen wanneer u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren bent of als deze gestolen werd. Bel gratis en blokkeer uw kaart. Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document en de eventuele financiële gevolgen (bv. het openen op uw naam van een telefoonabonnement, aankoop via de post, enz.). Doc Stop is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar. Als u het nummer niet kan bereiken, bel dan naar Opgelet! Met Doc Stop kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd. In geval van diefstal van uw identiteitsdocument, belt u onmiddellijk naar Doc Stop. Doe ook aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij de lokale politie. In geval van verlies van uw identiteitsdocument, belt u ook onmiddellijk naar Doc Stop. Ga vervolgens naar uw gemeentehuis. Buiten de openingstijden kunt u bij de politie terecht voor een voorlopig attest. Opgelet! Als het verloren document een verblijfstitel betreft, moet u altijd eerst aangifte van het verlies doen bij de politie alvorens naar het gemeentehuis te gaan. Na het vaststellen van uw identiteit, wordt uw document in slechts enkele minuten geblokkeerd op de site be. Deze website wordt door banken en andere instanties of administraties gebruikt om na te gaan of een identiteitsdocument bekend staat als gestolen, verloren, verstreken of ongeldig. Dankzij Doc Stop en Checkdoc, bent u beschermd tegen een frauduleus gebruik van uw verloren of gestolen documenten. Als u Doc Stop belde i.v.m. uw paspoort, wordt uw paspoort, vanaf uw telefoontje naar Doc Stop, ongeldig verklaard. Indien u dit nodig heeft om te reizen, vraag dan op tijd een nieuw aan bij uw gemeentehuis. Als u Doc Stop belde i.v.m. uw identiteitskaart en/of verblijfstitel, zal u een brief ontvangen die uw melding van verlies of diefstal bevestigt. Indien u uw document terugvindt, heeft u 7 dagen de tijd, gerekend vanaf uw telefoontje, om deze te deblokkeren. Na die termijn wordt het identiteitsdocument ongeldig verklaard en moet u een nieuw document aanvragen bij uw gemeentehuis. U kan Doc Stop contacteren via 4

5 WILLEKEURIG ONTSLAG Werkgevers beschikken over de ontslagmacht: ze kunnen om het even welke arbeidsrelatie op om het even welk moment beëindigen. Volgens het Belgische ontslagrecht moeten ze dit zelfs niet motiveren. Maar hier mag natuurlijk geen misbruik van gemaakt worden. Een ontslag moet steeds redelijk zijn. Als er geen geldige reden is kunnen arbeiders het zgn. willekeurig ontslag inroepen. Dit artikel licht toe. ACHTERGROND De Wet op de arbeidsovereenkomsten voerde het willekeurig ontslag in ter compensatie van de veel kortere opzegtermijnen voor arbeiders (zie Horeca Echo editie februari 2009). Willekeurig ontslag geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon. Deze vergoeding staat los van de opzegtermijn of -vergoeding. De bedoeling was om afdankingen die geen verband houden met de normale uitoefening van het werk te voorkomen. Het willekeurig ontslag gaat dus rechtsmisbruik tegen. Algemeen wordt aangenomen dat op deze vergoeding wegens willekeurig ontslag geen sociale bijdragen moeten betaald worden. DEFINITIE Volgens de wetgeving is een willekeurig ontslag het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met zijn geschiktheid of gedrag of die niet berusten op de noodwendigheden van de onderneming. Uit deze definitie kunnen we het volgende afleiden: - enkel arbeiders kunnen een beroep doen op de regeling van het willekeurig ontslag; Deze regeling is niet van toepassing op bedienden; zij kunnen enkel een beroep doen op de algemene figuur van het rechtsmisbruik; - het moet gaan om een overeenkomst van onbepaalde duur. Een arbeider verbonden met een overeenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk kan dus geen beroep doen op het willekeurig ontslag. Ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst; - alle vormen van eenzijdige beëindiging komen in aanmerking: opzegging, onregelmatige beëindiging, onterecht ontslag om dringende reden. Er kan echter geen sprake zijn van willekeurig ontslag bij beëindiging van de overeenkomst met wederzijdse toestemming, overmacht e.d.; - het ontslag moet uitgaan van de werkgever. Wanneer de arbeider zelf ontslag neemt kan er nooit sprake zijn van een willekeurig ontslag; Essentieel is de afwezigheid van een geldige reden. Als voorbeeld kan men een represaille ontslag na een gerechtvaardigde klacht bij de sociale inspectie aanhalen. Andere voorbeelden kunnen zijn het ontslag om te voorkomen dat aan de arbeider een hoger loon moet worden uitbetaald, het ontslag om een arbeider te straffen die weigert bijkomende uren te presteren of weigert een gevaarlijk werk te doen Over het algemeen wordt aangenomen dat arbeiders zich bij de beëindiging van de overeenkomst tijdens de proefperiode niet kunnen beroepen op het willekeurig ontslag. Indien de arbeidsovereenkomst een proefbeding bevat, (zie horeca Echo februari 2008) moet bij de beoordeling van het al dan niet willekeurig karakter van het ontslag rekening worden gehouden met dit beding. Het proefbeding heeft net als doel de partijen de mogelijkheid te bieden inzicht te krijgen in mekaars verwachtingen. In deze context kan een eventuele ongeschiktheid van de arbeider makkelijker aanvaard worden. Toch oordeelt de meerderheid van de recente rechtspraak dat de bescherming tegen willekeurig ontslag ook geldt tijdens de proefperiode. Voorzichtigheid blijft dus geboden. MOTIVERING ONTSLAG EN BEWIJS Ook al is de werkgever niet verplicht het ontslag te motiveren, op enkele uitzonderingen na, is het aangeraden dit toch te doen. Op die manier vermijdt hij een procedure voor de arbeidsrechtbank tot het verkrijgen van een vergoeding wegens willekeurig ontslag. Wanneer de arbeider het willekeurig ontslag inroept, moet de werkgever bewijzen dat het ontslag er kwam om redenen die verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de arbeider of met de noodwendigheden van de onderneming. Op het werkloosheidsformulier C4 moet de werkgever de juiste oorzaak van de werkloosheid vermelden. Soms vermeldt hij - op verzoek van de arbeider die een onderzoek of sanctie vanwege de RVA vreest - een andere, niet met de werkelijkheid overeenstemmende ontslagreden. Dit kan beschouwd worden als valsheid in geschrifte met het oog op de benadeling van de Staat. Bovendien ontstaat door het vermelden van een verkeerde ontslagreden ook de kans op willekeurig ontslag. De rechtbanken nemen wel aan dat de werkgever zich kan beroepen op motieven die niet vermeld staan op het C4-formulier maar in dat geval verloopt de beoordeling strenger. Als het willekeurig ontslag aanvaard wordt heeft de arbeider recht op een schadevergoeding. Een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO kan een andere vergoeding vaststellen, maar binnen het Paritair Comité 302 bestaat dergelijke CAO niet. Dit artikel geeft slechts een algemeen beeld van het willekeurig ontslag. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de horeca Echo van de maand oktober

6 MINIMUMMAANDLONEN VANAF 1 JANUARI 2010 De collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 tot vaststelling van de minimumlonen bepaalt de coëfficiënt die moet toegepast worden op de minimumuurlonen om te komen tot het maandloon. Onder maandloon wordt verstaan het minimumuurloon vermenigvuldigd met 164,6666 en afgerond op twee decimalen in het stelsel van de 38 urenweek. In de bijgevoegde tabel hebben we de minimummaandlonen voor u berekend. Functiejaren CAT iv CAT V CAT VI CAT VII CAT VII CAT IX , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 6

7 MIJN WERKNEMER MOET ZETELEN IN EEN JURY. MOET IK ZIJN LOON BETALEN? In een assisenjury zetelen is een burgerplicht. Niet deelnemen kan met boetes bestraft worden. Een werknemer die wordt opgeroepen is dus verplicht te gaan. Anderzijds is het niet omdat uw werknemer een oproeping heeft ontvangen dat hij ook effectief zal moeten zitten. Uit een grote groep lotelingen worden er immers slechts 12 geselecteerd. Uw werknemer kan vooraf schriftelijk een reden aanvoeren waarom hij verhinderd zou zijn. Zo kan hij medische redenen aanhalen om niet te moeten zetelen, maar ook redenen die verband houden met zijn beroep. Zo kan de werkgever verklaren dat hij zijn werknemer zeker in die periode niet kan missen omdat hij de enige is in die functie (bvb. een alleenwerkende kok) of omdat er al een aantal langdurig afwezigen zijn op zijn dienst, enz. De reden moet natuurlijk geloofwaardig overkomen. De afwezigheden kan u bvb. bewijzen door de afwezigheidsattesten van de andere werknemers voor te leggen. KLEIN VERLET OF OVERMACHT? Moet hij toch zetelen in de jury dan kan zo n proces lang aanslepen. Hoe zit dat dan met zijn verplichting om te komen werken? De wetgeving op het klein verlet voorziet dat de werknemer maximum vijf dagen afwezig mag zijn. Deze dagen worden betaald door de werkgever. Duurt het proces langer dan vijf dagen, dan mag de werknemer langer afwezig zijn van het werk, maar die dagen moet u niet meer betalen. In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht. De werknemer ontvangt een vergoeding van de overheid (vanaf de eerste dag) voor zijn aanwezigheid in de jury en een verplaatsingsvergoeding. Plaatsvervangende gezworenen ontvangen die vergoeding voor de dagen dat ze de debatten hebben bijgewoond. TERUGBETALING DOOR DE OVERHEID Niets weerhoudt u om het loon toch door te betalen. U ontvangt dan van de overheid een tegemoetkoming die grotendeels het doorbetaalde loon dekt. De aanvraag tot terugbetaling moet u richten aan de voorzitter van het Hof van Assisen. Neem daarvoor contact op met de griffie van het Hof van Assisen. Het loon voor de eerste vijf dagen kan u uiteraard niet terugvorderen. Rookverbod: voorwaarden van de installatie van een ventilatiesysteem Als u in uw zaak een rookzone of een rookkamer heeft, dan moet u daar een rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem voorzien. Aan welke voorwaarden moet dit voldoen? Het rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem moet zo functioneren dat het minimale debiet van verversing of zuivering van de lucht in de plaats, berekend in kubieke meter lucht per uur, minstens het volgende bedraagt: S x 15 waarbij S = de totale oppervlakte van de plaats in vierkante meter, afgerond naar de bovenste eenheid. Het aldus verkregen debiet van luchtverversing of zuivering wordt afgerond tot op het laagste honderdtal. Voor de berekening van de totale oppervlakte van de plaats worden niet in aanmerking genomen: de ruimtes voorzien voor vestiaires, opberging, de gangen, de trappenhuizen en de toiletten. Het debiet van luchtverversing of zuivering kan worden verworven door de debieten toe te voegen van de verschillende toestellen in eenzelfde plaats. Opgelet: toestellen die de lucht filteren door middel van een luchtfilter of een elektrostatisch of ioniserend systeem worden eveneens als rookafzuigsysteem beschouwd. De installatie van de toestellen moet aan volgende voorwaarden voldoen: 1 het rendement van verversing of zuivering moet maximaal zijn; 2 er moet vermeden worden dat de klanten gehinderd worden door wind of lawaai; 3 het inademen van onzuivere lucht afkomstig uit schoorsteen, keuken of uit andere bronnen moet vermeden worden. De toestellen moeten uitgerust zijn met een vermelding die aangeeft welk debiet er per uur mogelijk is. Deze vermelding kan op de gebruiksaanwijzing of op een andere handleiding worden aangebracht, op voorwaarde dat u deze documenten in uw zaak altijd beschikbaar houdt. U moet de toestellen op zo n manier gebruiken en onderhouden dat ze op elk moment in staat zijn optimaal te renderen. Ze moeten werken wanneer er consumenten aanwezig zijn in de plaatsen waar ze voorzien zijn. 7

8 BETAALD EDUCATIEF VERLOF TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2009/2010: VERHOGING LOONPLAFOND. In de regeling betaald educatief verlof heeft de werknemer het recht om een aantal uren van het werk afwezig te zijn met behoud van loon. De werkgever heeft echter het recht om dit loon te begrenzen. Het K.B. dat dit loonplafond heeft vastgesteld werd pas op 30 december vorig jaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. ERKENDE OPLEIDING De werknemer heeft alleen recht op educatief verlof wanneer hij een erkende opleiding volgt. Of een opleiding erkend is of niet kan u navragen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Directie betaald educatief verlof). Bovendien moet de werknemer u een bewijs van regelmatige inschrijving afleveren. HET LOONPLAFOND Tijdens het educatief verlof heeft de werkgever het recht het loon van de werknemer te beperken voor alle uren betaald educatief verlof. Voor de periode van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010 bedraagt het nieuwe loonplafond bruto per maand. De werknemer die op het werk afwezig is en ten onrechte het voordeel van het recht op betaald educatief verlof inroept, kan voor die afwezigheid de uitbetaling van zijn normaal loon niet eisen (bvb. verlof genomen na de datum van het laatste examen, of voor een opleiding die niet voorzien is in het toepassingsgebied van de wet). Wanneer het bedrog van de werknemer pas vastgesteld wordt nadat deze zijn normaal loon reeds heeft ontvangen, kan de werkgever er de terugbetaling van eisen. TERUGBETALING AAN DE WERKGEVER De werkgever kan op het einde van elk schooljaar de terugbetaling bekomen van de lonen en sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren van het educatief verlof. Hiertoe stuurt hij of zijn sociaal secretariaat een aantal formulieren naar de Dienst betaald educatief verlof van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De werkgever zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait ontvangen. Dit forfait werd voor de schooljaren 2008/2009 en 2009/2010 beperkt tot 20,81 per uur. Tip: De Directie betaald educatief verlof aanvaardt alleen originele documenten. Hou dus het bewijs van regelmatige inschrijving en de getuigschriften van nauwgezetheid die u ontvangt van uw werknemers goed bij. NUTTIGE TIPS BENT U KLAAR MET UW ALCOHOL- EN DRUGSBELEID? Zoals reeds gemeld in de Horeca Echo van mei vorig jaar moet elke werkgever ten laatste op 1 april a.s. een alcoholen drugsbeleid hebben in zijn onderneming. De bedoeling is mogelijke problemen in het functioneren van de werknemer ten gevolge van gebruik van alcohol en drugs te voorkomen en zo nodig te verhelpen. Voor meer details verwijzen wij naar de Horeca Echo van mei RECYCLEREN: KRACHTLIJNEN VAN EEN GOED AFVALBEHEER Probeer zeer zorgvuldig te sorteren. Wat de glasbol of glascontainer betreft, let er steeds op dat: - u de juiste kleur glas in de juiste glasbol steekt. - u geen hittebestendig of vuurvast glas (pyrex), keramiek, steen of porselein erin kiepert. Vb. jenever in een stenen kruik of kopjes en borden. Waar u dan wel naartoe kan met deze materialen, verschilt van gemeente tot gemeente. Het containerpark of de restfractie bieden doorgaans een oplossing. U informeert best bij uw eigen gemeente. STUDENTEN TIJDENS DE PAASVAKANTIE? Het tewerkstellen van studenten buiten de zomermaanden is nog steeds beperkt tot 23 dagen. Voor wie tijdens de komende paasvakantie studenten wil inzetten is het dus van belang te weten hoeveel dagen deze studenten reeds gewerkt hebben. Het is aangewezen studenten steeds een schriftelijke, gedateerde en ondertekende verklaring op eer te laten ondertekenen die het aantal reeds gewerkte dagen vermeldt. Bovendien werken studenten altijd met een schriftelijke studentenovereenkomst en worden zij altijd gemeld in dimona. COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Yvette Mooten, Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel Coördinatie: Mark Ceulemans Medewerkers: Mark Ceulemans, Luc De Bauw, Eve Diels, Wouter Morren. Wenst u meer inlichtingen over de gepubliceerde artikels, neem gerust met ons contact op: FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen, T: F: / FED. Ho.Re.Ca Brussel v.z.w., T: F:

INFORMATIE. Ter attentie van de (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars. Ela Shusterman - 123rf.com

INFORMATIE. Ter attentie van de (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars. Ela Shusterman - 123rf.com INFORMATIE Ter attentie van de (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars Ela Shusterman - 123rf.com Inhoudstafel s I. INFORMATIE...3 II. III. IV. ROOKVERBOD...4 TABAKSPRODUCTEN...6 ALCOHOL...7 V. CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten 1/9 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Ecocheques... 1 Hospitalisatieverzekering... 1 Aanvullend pensioen... 2 Premie bij pensionering... 4 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding...

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 09/03/ Paritair Comité voor het hotelbedrijf

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 09/03/ Paritair Comité voor het hotelbedrijf 3020000 Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001 (58.955)... 2 Uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 betreffende de toekenning van anciënniteitsverlof...

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED 1/5 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de koppeling van de minimumen de effectief betaalde lonen aan het gezondheidsindexcijfer

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 1 Premie bij pensionering... 3 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding... 4 Verblijfsvergoedingen van het rijdend

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag

CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag NEWSLETTER, MAART 2014 Meer info: www.claeysengels.be info@claeysengels.be Inhoudstafel 1 Huidige regeling... 2 2 Op wie is

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Checkdoc : een oplossing tegen identiteitsfraude

Checkdoc : een oplossing tegen identiteitsfraude 1 PERSDOSSIER Checkdoc : een oplossing tegen identiteitsfraude 3 leningen aangegaan met gestolen identiteitskaart De identiteitsfraude, dé uitdaging voor de komende jaren Hij gebruikte de identiteit van

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Consulaat-Generaal van België

Consulaat-Generaal van België Newsletter nummer 1 vervolg Beste landgenoten, Beste vrienden, Waarom een speciale consulaire editie van onze nieuwsbrief? Gewoon om u op de hoogte te brengen van een aantal administratieve ontwikkelingen

Nadere informatie

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2008 Laatste aanpassing: 15/02/ Paritair Comité voor het hotelbedrijf

Geldigheidsdatum: 01/01/2008 Laatste aanpassing: 15/02/ Paritair Comité voor het hotelbedrijf 3020000 Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001 (58.955)... 2 Uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 betreffende de toekenning van anciënniteitsverlof...

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen 3150200 Luchtvaartmaatschappijen Jaarlijkse recurrente premie of gelijkwaardig... 2 Ecocheques of gelijkwaardig... 2 Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen... 2 Maaltijdcheques...

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

RIZIV DIENST VOOR UITKERINGEN. Omzendbrief VI 2002/ 47bis/..

RIZIV DIENST VOOR UITKERINGEN. Omzendbrief VI 2002/ 47bis/.. RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering DIENST VOOR UITKERINGEN Omzendbrief VI 2002/ Brussel, 47bis/.. RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES. C.A.O. NR. 80 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES.

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Vrijwilligers zonder werk?

Vrijwilligers zonder werk? 22/11/2011 Vrijwilligers zonder werk? Verenigingen kunnen voor het jaar 2011 aan hun vrijwilligers een kostenvergoeding toekennen van maximum 30,82 per dag of 1.232,92. Deze kostenvergoeding kan niet gecombineerd

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007 (85.111)... 2 Vervoerskosten... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225)

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) Contact: Algemeen: eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be Hans De Becker: hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson: rudi.warson@vsko.be Magda

Nadere informatie

Daarna moet er een volledige arbeidsweek zijn alvorens er een nieuwe schorsing kan ingaan.

Daarna moet er een volledige arbeidsweek zijn alvorens er een nieuwe schorsing kan ingaan. Nr. 232 12 mei 2016 Belgisch Staatsblad Economische werkloosheid in de horecasector In een Koninklijk Besluit van 10 april 2016 werd voor de horecasector (PC 302) een afwijking ingevoerd op de algemene

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht 1420100 Terugwinning van metalen Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie