MEDEWERKERS GAAN ZELF WERKEN IN/MET HET SYSTEEM. Persoonlijke afhandeling van incidenten in het systeem. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEWERKERS GAAN ZELF WERKEN IN/MET HET SYSTEEM. Persoonlijke afhandeling van incidenten in het systeem. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW"

Transcriptie

1 EINDFASE MEDEWERKERS GAAN ZELF WERKEN IN/MET HET SYSTEEM Persoonlijke afhandeling van incidenten in het systeem Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de eindfase Versie 1.0 d.d.21 september 2011

2 Inhoud 1. Inleiding Wat is ARW Doel van deze handleiding Groeipad Helpdesk en overige ondersteuning voor het ARW systeem 4 2. Starten met ARW Aanmelden in uw account Wat dient u voor aanvang te weten Wachtwoorden veranderen 7 3. Het gebruik van ARW tijdens de Eindfase 8 4. Nieuw incident melden Nieuw incident melden Een incident afhandelen door leidinggevende Een incident afsluiten door de leidinggevende Rapportage Toezicht houden Organogram Organogram aanpassen (hernoemen) Organogram uitbreiden Invoeren medewerkers Een naam invoeren Namen importeren vanuit Excel FAQ 25 Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 2/25

3 1. Inleiding 1.1 Wat is ARW ARW staat voor het Agressie Registratiesysteem Waterschappen en is een webapplicatie waarmee op simpele en eenduidige wijze agressie-incidenten tegen werknemers met een publieke taak kunnen worden geregistreerd. 1.2 Doel van deze handleiding Deze handleiding is laagdrempelig en heeft tot doel u te helpen om een snelle en eenvoudige start te maken met het Agressie Registratiesysteem Waterschappen. De handleiding is bij uitstek geschikt voor gemeenten welke zowel de Startfase als de Groeifase hebben doorlopen hebben en nu klaar zijn voor situatie waarin iedere medewerkers zelf het Incident gaat melden, de zogenaamde Eindfase. Als deze fase doorlopen is werkt de hele organisatie met het ARW. 1. In de Startfase hebben we de papieren situatie overgezet naar de geautomatiseerde versie binnen het ARW. Een P&O medewerker registreert de melding in het ARW en handelt deze zelf af. 2. In de Groeifase geeft een slachtoffer de papieren melding aan zijn of haar leidinggevende en deze registreert de melding in het ARW. 3. In de eindfase registreert ieder slachtoffer zijn/haar melding zelf. De afhandeling wordt door de leidinggevende gedaan en P&O blijft in Eindfase de rol van toezichthouder vervullen. Wanneer u alle fasen heeft doorlopen is de complete organisatie ingevoerd en bekend met ARW. Om deze overstap te kunnen maken dient u het ARW te voorzien van aanvullende informatie hetgeen in deze handleiding staat beschreven. Vanzelfsprekend is dat alle medewerkers geïnformeerd dient te worden met beleid van- en zijn of haar taak binnen het ARW. Deze handleiding is geschreven voor versie van de ARW web applicatie. Gezien de voortdurende ontwikkeling van het ARW systeem, kan het voorkomen dat deze handleiding op kleine punten niet meer overeenstemt met de werking van het ARW systeem. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan kunt u dit per mail melden bij 1.3 Groeipad Deze handleiding hoort bij de laatste stap van het groeipad naar een volledig en optimaal gebruik van het ARW, de zogenaamde Eindfase. Deze beknopte handleiding is gemaakt u te laten zien hoe eenvoudig het is om het ARW binnen uw organisatie te implementeren. (U kunt naar gelang uw vorderingen binnen uw organisatie de groeifase doorlopen tot in de eindfase waarin de gehele organisatie het ARW in gebruik heeft). 1. Startfase Systeem in gebruik bij en door P&O - Melden namens. 2. Groeifase Leidinggevenden handelen incidenten af met het systeem. 3. Eindfase Medewerkers melden zelf in het systeem. Elke fase heeft zijn eigen handleiding. Hierin is een stappenplan opgenomen om het systeem klaar te maken voor de besproken fase. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 3/25

4 1.4 Helpdesk en overige ondersteuning voor het ARW systeem Voor een uitgebreide handleiding verwijzen wij naar de handleiding Getting Started versie 1.3. In deze handleiding kunt u ook de Instructie kaarten vinden. Naast deze handleiding is er ook de Handleiding Organisatorische Implementatie. In de Handleiding Organisatorische Implementatie worden alle organisatorische randvoorwaarden beschreven die nodig zijn om draagvlak te creëren en een volledige ingebruikname mogelijk te maken. Naast de handleidingen is er tevens ondersteuning aanwezig in de vorm van een helpdesk. A&O-fonds Waterschappen E. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 4/25

5 2. Starten met ARW 2.1 Aanmelden in uw account Uw (test)account krijg u met een mail (zie onderstaand voorbeeld) van Carthago ICT B.V. toegestuurd. U logt in met de aan u g de gegevens. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 5/25

6 2.2 Wat dient u voor aanvang te weten In alle invulschermen komt u twee soorten keuzelijsten tegen. Te weten een uitklap keuzelijst of een pop-up scherm. I - UITKLAPKEUZELIJST Als u dit teken tegenkomt hangt er een keuzelijst onder de knop. U klikt op en maakt vervolgens uw keuze. II - POP-UP SCHERM Als u dit teken tegenkomt krijg u een nieuw scherm in beeld. U klikt op en maakt vervolgens uw keuze. Omdat deze lijst erg veel gegevens kan bevatten is hier een zoekfunctie aangebracht. U typt het zoekgegeven in en klikt op zoeken. Daarna klikt u op selecteren. De juiste naam verschijnt in uw scherm. In de test omgeving zijn de velden met een aantal standaard waarden ingevuld maar in de productieomgeving kunt u deze velden natuurlijk zelf in- aanvullen. Dit staat beschreven in de uitgebreide handleiding Getting Started versie 1.3. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 6/25

7 2.3 Wachtwoorden veranderen Wanneer u van de testomgeving overstapt naar de productie omgeving is het belangrijk de wachtwoorden aan te passen. De huidige wachtwoorden zijn voor alle organisaties initieel gelijk en daarmee niet veilig voor een productieomgeving. Wijzigen wachtwoord U kiest Wijzig wachtwoord. Wijzigen wachtwoord U gaat naar Wijzigen wachtwoord en vult u huidige wachtwoord en vervolgens 2x uw nieuwe wachtwoord in. Vervolgens klikt u op OK. Let op: Het wachtwoord moet minstens uit 6 karakters bestaan met tenminste 1 cijfer. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 7/25

8 3. Het gebruik van ARW tijdens de Eindfase Bij de Eindfase kennen we een eenvoudig proces. PROCESSTAP TAAK IN ARW MELDER TAAK IN ARW LEIDINGGEVENDE TAAK IN ARW P&O Rolnaam Melder Afhandelaar Toezichthouder Medewerker verzorgt de melding Nieuw incident melden Leidinggevende verzorgt de registratie van de ondernomen maatregel in het ARW Afhandelen Leidinggevende sluit de melding af in het ARW Afsluiten P&O bewaakt afhandeling Toezicht houden Mogelijk ieder periode (kwartaal, jaarlijks) verzorgt P&O een management rapportage vanuit het ARW. Rapportage Om deze overstap te kunnen maken dient u het ARW te voorzien van extra informatie ten opzichte van de Groeifase. 1. U dient de medewerkers in te voeren. Het voorzien van deze extra informatie is opgenomen in de detailhandleiding. Daarnaast dienen vanzelfsprekend de medewerkers geïnformeerd te worden met beleid van- en zijn of haar taak binnen het ARW. In de komende secties wordt ieder van deze taken gedetailleerd toegelicht. Als laatste hebben we een FAQ (Frequently Asked Questions) toegevoegd. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 8/25

9 4. Nieuw incident melden De medewerkers is slachtoffer geworden van agressie op de werkvloer en wil deze op een eenvoudige en snelle manier in het systeem verwerken. Hij logt met zijn adres en wachtwoord agressie in het ARW en volgt de onderstaande stappen. 4.1 Nieuw incident melden 1. Medewerker kiest een nieuw incident melden 2. Identificatie van de medewerker Voert u in dit scherm de gevraagde gegevens in zoals datum, tijd, locatie etc. De afhandelaar staat standaard ingevuld. Wilt u van uw melding op de hoogte gehouden worden dient u het vakje aan te klikken om een groen vinkje te laten verschijnen. Vervolgens klikt u op verder. 3. Typering van het incident Voert u in dit scherm minimaal een kenmerk in en klik op verder. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 9/25

10 4. Extra vragen voor verdere toelichting Voert u in dit scherm de gevraagde gegevens bestaande uit 5 vragen. Door naar beneden te scrollen worden alle vragen zichtbaar. U sluit de melding af door op verzenden te klikken. 5. Verzenden De melding komt vervolgens automatisch bij de toegewezen afhandelaar terecht. In dit geval is dat uw leidinggevende. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 10/25

11 4.2 Een incident afhandelen door leidinggevende U bent via de mail op de hoogte gesteld van een incidentenmelding van een van uw medewerkers en daar is een maatregel op genomen. U dient deze maatregel te registreren in het ARW. 1. Maatregel is bekend. De maatregel kan worden toegevoegd. Ga naar het incidentenoverzicht en klik op Af te handelen. 2. Kies uw incident 3. Ga direct naar Maatregelen Door op Maatregelen te klikken komt u direct in het maatregelen scherm. 4. De te nemen maatregelen U dient hier een maatregel toe te voegen door op toevoegen te klikken. 5. De te nemen maatregelen U dient hier een maatregel toe te voegen door een keuze te maken uit de keuzelijst en op doorvoeren te klikken. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 11/25

12 6. Verzenden De melding wordt opgeslagen in het ARW. 7. De medewerker wordt met een mail op de hoogte gehouden Indien de medewerker een groen vinkje in het identificatiescherm van de melding heeft gezet. Heeft de medewerker dit niet gedaan dan krijgt hij verder geen meldingen meer. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 12/25

13 4.3 Een incident afsluiten door de leidinggevende Om een incident af te sluiten dient u dit aan te geven bij het betreffende incident. Dit betekent dat het incident geen verdere actie behoeft. Het incident blijft zichtbaar in alle rapportages en in het overzicht maar krijgt de status afgesloten. 1 Afsluiten Het incident kan worden afgesloten. Ga naar Beheer en klik op Beheer incidenten. 2 Afsluiten van incident Kies het af te sluiten incident, kies afsluiten en klik vervolgens op ok. Wanneer u een incident wilt laten vervallen is het wenselijk dat u aangeeft wat de reden hiervan is. 3 Het incident is afgesloten Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 13/25

14 4.4 Rapportage In praktijk zien we vaak dat de meldingen in het personeelsdossier (van het slachtoffers) opgeborgen worden en vervolgens in Excel bijgehouden. In het ARW zijn op een eenvoudige manier een tweetal rapportages te genereren. U heeft de keuze uit: 1. Rapportage afhandeling 2. Maand rapportage Hieronder staan beide rapportages beschreven. 1.1 Rapportage afhandeling Let op: In de rapportage zijn de getalen gebaseerd op de meldingen die gedaan zijn door medewerkers van de organisatieonderdelen waarvan u toezichthouder bent. Indien u zelf nog geen veranderingen in de inrichting van het ARW heeft aangebracht, worden alle incidenten meegeteld. 1.2 Gegevens rapportage afhandeling U ziet hier de gegevens horende bij de totale rapportage. U kunt deze rapportage per jaar bekijken door het jaar te veranderen. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 14/25

15 2.1 Maand rapportage Let op: De aantallen zijn gebaseerd op het aantal incident die nu de status Geregistreerd In behandeling of Afgesloten hebben. In de rapportage zijn de getallen gebaseerd op de meldingen die gedaan zijn door medewerkers van de organisatieonderdelen waarvan u toezichthouder bent. Indien u zelf nog geen veranderingen in de inrichting van het ARW heeft aangebracht, worden alle incidenten meegeteld. 2.2 Gegevens maand rapportage U ziet hier de gegevens gerapporteerd per maand. U kunt deze rapportage per jaar bekijken door het jaar te veranderen Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 15/25

16 5. Toezicht houden P&O dient toezicht te houden op alle gemelde incidenten. Als een incident niet correct is afgehandeld kan P&O de afhandelaar verzoeken dit alsnog te doen. 1. U kiest onder Incidentenoverzicht voor Meldingen. 2. Status kiezen U kunt met het filter kiezen welke status u wilt selecteren 3. Kies een status U kunt een status kiezen door op deze te klikken. Vervolgens klikt u op filter. 4. Beheer incidenten. Hier kunt alle incidenten met de door u gevraagde status te zien. 5. Incident bekijken Mocht u een incident willen bekijken klikt u op kies. U kunt nu door de melding heen bladeren. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 16/25

17 6. Voorbeeld In dit voorbeeld is de het incident wel ingevoerd maar er zijn nooit maatregelen genomen. Het kan zijn dat de melding net gemaakt is en dat dit nog moet gebeuren maar het kan ook zijn dat het incident niet naar behoren is afgehandeld. In dat geval kan P&O hiernaar informeren en waar nodig actie ondernemen. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 17/25

18 6. Organogram Organogram aanpassen/herbenoemen of uitbreiden? De voorkeur gaat uit naar het aanpassen van het organogram. De namen van Gemeentelijke Onderdelen kunt u naar behoren aanpassen. Als een bepaald onderdeel niet in uw organisatie voorkomt kunt u deze deactiveren. Hij blijft wel zichtbaar in deze lijst maar u kunt dit onderdeel tijdens gebruik van ARW niet kiezen. U wilt de organogram met meerdere niveaus uitbreiden? Dat kan maar het hoeft niet voor een correct functioneren van het ARW. U dient te weten dat om een melding nauwkeurig in het ARW te registreren het geen toegevoegde waarde heeft. 6.1 Organogram aanpassen (hernoemen) 1. Organogram aanpassen U logt in met uw Admin account en gaat naar Beheer organisatieonderdelen. 2. Kies onderdeel U klikt op het onderdeel waarvan u de naam wilt veranderen. Bijvoorbeeld: Burgerzaken hernoemen naar Publiekszaken. 3. Wijzigen organisatie onderdeel Er verschijnt nu een nieuw scherm genaamd Wijzigen organisatie onderdeel. De naam Burgerzaak overschrijft u nu met de nieuwe naam (in dit geval Publiekszaken. Vervolgens klikt u op opslaan. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 18/25

19 4. Organisatieonderdeel van naam veranderd Burgerzaken is veranderd in Publiekszaken. 6.1 Organogram uitbreiden Het is wellicht handig om voordat u het organogram gaat uitbreiden eerst de onderdelen de juiste benaming te geven. Als een bepaald onderdeel niet in uw organisatie voorkomt kunt u deze deactiveren of hernoemen. U wilt de organogram met meerdere niveaus uitbreiden. 1. Organogram uitbreiden U logt in met uw Admin account en gaat naar Beheer organisatieonderdelen en klikt op nieuw onderdeel. 2. Naam Geef het nieuwe onderdeel een naam en klikt bij het in te vullen veld Valt onder op om bij het Popup scherm te komen met de organisatie directory. Klik vervolg op om de directoy zichtbaar te maken. 3. Kies onderdeel Kies het onderdeel waar u de nieuwe afdeling onder wilt plaatsen en klik op Accepteren. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 19/25

20 4. Klik op opslaan 5. Organogram uitgebreid U ziet dat de afdeling Uitkeringen onder het onderdeel Werk en Inkomen is gehangen. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 20/25

21 7. Invoeren medewerkers In de Groeifase heeft u alle leidinggevende in het ARW ingevoerd. In de Eindfase zijn de medewerkers aan de beurt om te worden ingevoerd in ARW. Wanneer het om een of twee namen gaat kunt u deze handmatig invoeren. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om een hele lijst met namen en gaat u deze met Excel importeren in het ARW. Beide wijze staat hieronder stapsgewijs beschreven. 7.1 Een naam invoeren 1. Beheer medewerkers U logt in met uw Admin account en klikt op Beheer medewerkers. 2. Toevoegen in beheer Medewerkers Klik op de knop toevoegen. 3. Medewerker toevoegen. U komt in een nieuwe scherm en dient alle gevraagde gegevens in te vullen. Uw naam, adres, kies een organisatieonderdeel uit het pop-up scherm en selecteer een functie uit het drop down menu. U dient de leidinggevende van de bewuste medewerkers in te vullen als afhandelaar. U laat de vakjes toezichthouder, afhandelaar en Admin leeg. Vervolgens klikt u op OK. De medewerker is toegevoegd. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 21/25

22 7.2 Namen importeren vanuit Excel U heeft een hele lijst met namen van medewerkers en wilt deze graag met behulp van Excel importeren in het ARW. U dient vooraf wel de juiste functies en afdelingen in het ARW te hebben toegevoegd/aangepast. Wanneer u dit niet heeft gedaan zal bij het importeren een foutmelding worden afgegeven. 1. CVS bestand aanmaken Om namen te importeren in ARW dient u een Excel Bestand de volgend kolommen aan te maken. Vertaald naar Excel: Let op: u dient in het overzicht niet te vergeten het adres van de afhandelaar aan te geven. U dient alleen de te gebruiken velden in Excel toe te voegen zoals hierboven aangegeven. 2. Bestand opslaan Nadat het bestand heeft gevuld met de te importeren gegevens slaat u het Excel bestand op als CVS bestand. Sla het bestand op in uw eigen directory. Zoals in dit voorbeeld Test voor importeren. Het bestand is nu klaar om geïmporteerd te worden. 3. Beheer medewerkers U logt in met uw Admin account en klikt op Beheer medewerkers Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 22/25

23 4. Importeren medewerkers U klikt op de knop importeren. U krijgt nu een ander scherm te zien. 5. Importbestand Om het importbestand op te zoeken klikt u op Browse. 6. Importbestand CVS opzoeken Zoek in uw eigen directory het eerder opgeslagen bestand op en klik op opslaan. 7. Importbestand is zichtbaar 8. Importbestand controleren Wij raden aan om eerst het bestand door het systeem te laten controleren voordat de import wordt uitgevoerd. U klikt op Controleren en vervolgens om importeren. 9. Bestand is correct Wanneer u er zeker van bent dat het bestand correct is, kan de import zonder proberen worden uitgevoerd. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 23/25

24 Let op: Wanneer het importbestand niet juist is geeft ARW in rode letter aan wat de mankementen zijn. 10. Importbestand Controleren & Importeren. U klikt opnieuw op Browse en zoekt het bestand op. Vervolgens klikt u op Controleren & Importeren en als laatste op de knop Importeren. 11. De gegevens zijn nu geïmporteerd De namen van de geïmporteerde medewerkers zie u op uw scherm verschijnen. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 24/25

25 8. FAQ 1. Ik wil een tweede melding maken voor een medewerker U gaat naar Melden incident voor medewerker, klik op de knop van het pop-up scherm en selecteert de juiste naam. Vervolgens gaat alles hetzelfde als een eerste melding. 2. Een collega wil ook kunnen melden voor een medewerker U gaat naar Beheer medewerkers en klikt op de knop toevoegen. Vervolgens vult u de gevraagde gegevens van de nieuwe medewerker en de vink afhandelaar moet worden gekozen. 3. Kunnen medewerkers zelf melden? Ja, de medewerker dient zichzelf bij het inlogscherm aan te melding als nieuwe gebruiker. De medewerker klikt op Bent u een nieuwe gebruiker. Vult de gevraagde gegevens in en kiest een standaard afhandelaar. De medewerker kan nu verder gaan met de registratie van een agressie-incident. De aanvraag tot toegang tot het Agressie Registratie Systeem zal worden goedgekeurd zodra de afhandelaar de aanvraag goedkeurt. Tot die tijd kan de medewerker niet inloggen. 4. Ik wil mijn wachtwoord aanpassen U gaat naar Wijzigen wachtwoord en vult u huidige wachtwoord en vervolgens 2x uw nieuwe wachtwoord in. Het wachtwoord moet minstens uit 6 karakters bestaan met tenminste 1 cijfer. 5. Ik wil de naam van het organisatieonderdeel aanpassen U gaat naar Beheer organisatieonderdelen en klikt met uw muis op de te veranderen naam. In het scherm Wijzigingen organisatie onderdeel kunt u nu de naam aanpassen en vervolgens klikt u op opslaan. 6. Ik wil de locatie aanpassen/toevoegen. U gaat naar Beheer locaties klikt op de knop Nieuwe locatie. U ziet nu een nieuw scherm met de tekst Toevoegen nieuwe locatie. U dient hier de nieuwe locatie in te voeren en op opslaan te klikken. De nieuwe locatie is nu toegevoegd. 7. Ik wil een extra vraag toevoegen U gaat naar Beheer extra vragen klikt op de knop toevoegen. U ziet nu een nieuw scherm met de tekst Extra vraag toevoegen. U dient hier de nieuwe vraag in te voeren, een vinkje bij actief te zetten en op opslaan de klikken. De nieuwe vraag is nu toegevoegd. 8. Wij zijn klaar voor de volgende stap in het groeipad. Zie het document voor Fase II te downloaden van de A +O site. 9. Ik wil tussentijd de naam van een afhandelaar veranderen. Wanneer u halverwege een andere afhandelaar wilt toewijzen kunt u zonder problemen de naam wijzigen. 10. Kan ik een incident later verwijderen Nee, maar u kunt het incident wel laten vervallen. 11. In probeer een Excel bestand in het ARW te laden en dat lukt niet. U bent vergeten om van uw Excel een CSV bestand te maken. U heeft een Engelse versie van Excel, het systeem leest alleen de Nederlandse versie. Vraag uw locale ICT beheerder om hulp. 12. Ik kan geen beheer taken uitvoeren en zie de menusectie Admin niet in mijn beeld. U heeft geen rechten van Administrator. Neem contact op met uw Administrator. 13. Wat is de inlognaam en wachtwoord van toegevoegde medewerkers in een productieomgeving? Uw inlognaam is altijd uw adres. Bij een handmatig toegevoegd medewerker is het wachtwoord exact de schrijfwijze van de achternaam. Dit is dus exact zoals u het heeft ingevoerd. Bij een automatische invoer via een CSV bestand is het wachtwoord standaard agressie. Agressie Registratiesysteem Waterschappen - Eindfase Pagina 25/25

GETTING STARTED. Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR

GETTING STARTED. Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR GETTING STARTED Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3 Hengelo, 7 januari 2013 Inhoud 1 Samenvatting implementatie 3 1.1 Overzicht van de PAR implementatie

Nadere informatie

Handleiding 1loket-module rol: VO school

Handleiding 1loket-module rol: VO school Handleiding 1loket-module rol: VO school 2014-2015 Direct naar (muisklik) Stappenplan Korte uitleg Algemeen Inhoudsopgave Leerling invoeren Start Consult Aanvraag arr. Overdracht Uitvoering arr. Overzichten

Nadere informatie

Handleiding Manuren Registratie en Informatie Systeem MARIS 2.2

Handleiding Manuren Registratie en Informatie Systeem MARIS 2.2 Handleiding Manuren Registratie en Informatie Systeem MARIS 2.2 13 Oktober 2008 MARIS Versie 2.2 2R IT Services B.V. Pagina 1 van 72 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Voorwoord... 4 2 Inleiding... 5 2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding ZZP Registratiesysteem versie 3.0

Handleiding ZZP Registratiesysteem versie 3.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Stappen in het registreren en scoren van cliënten... 4 1.2 De organisatie van het registreren... 6 1.3 Definities.... 7 1.4 Te registreren en scoren cliëntenpopulatie...

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8 (Hoort bij release 2.11.2) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE OVER OMGEVINGSLOKET

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Handleiding Personeelsmanagementtool

Handleiding Personeelsmanagementtool Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Procesbeschrijving... 4 Inloggen... 6 Online Solliciteren... 7 Solliciteren op de site... 7 Home... 8 Nieuws... 9 Afdeling... 9 Loonstrooken... 9 Nieuw bericht maken... 10 Veldbeschrijving

Nadere informatie

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011 PE-online Handleiding voor aanbieders van onderwijs Versie 3.0 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 1.3 Verantwoordelijkheden van aanbieders

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding. Support & Helpdesk

Handleiding. Support & Helpdesk Handleiding Support & Helpdesk Inhoudsopgave Handleiding... 1 Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Wat is de Techtwo helpdesk?... 3 Waarom gebruikt Techtwo deze helpdesk?... 3 Waarom deze handleiding?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Inhoud Welkom... 1 In het kort... 1 Leeswijzer... 3 Algemene aandachtspunten... 3 Wijzigingen... 3 De opzet van deze handleiding... 5 Deel 1: Algemene informatie

Nadere informatie

Uren 7x24: Urenregistratie op internet

Uren 7x24: Urenregistratie op internet Uren 7x24: Urenregistratie op internet HOME Met Uren 7x24 heeft u een zeer compleet en uitgebreid urenregistratiepakket tot uw beschikking. U kunt niet alleen uw bestede uren bijhouden, maar u creëert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Door to Door Engine Handleiding

Door to Door Engine Handleiding Door to Door Engine Handleiding www.doortodoorengine.be huis-aan-huiscommunicatie Door to Door Engine inhoudsopgave Door to Door Engine introductie 3 1. Getting started 4 2. De opties Weergave en Toon

Nadere informatie