1. INLEIDING WERKOMGEVING INSTALLEREN VOOR U BEGINT OPSTARTEN EN AFSLUITEN MENU OPTIES...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING... 3 2. WERKOMGEVING... 4 3. INSTALLEREN... 4 4. VOOR U BEGINT... 5 5. OPSTARTEN EN AFSLUITEN... 5 6. MENU OPTIES..."

Transcriptie

1 BASIS SOFTWARE

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING HOOFDFUNCTIES WERKOMGEVING SYSTEEM CONFIGURATIE HARDWARE BESTURINGSSYSTEEM INSTALLEREN VOOR U BEGINT OPSTARTEN EN AFSLUITEN OPSTARTEN AFSLUITEN MENU OPTIES BESCHRIJVING MENUBALK KNOPPENBALK BESCHRIJVING ALGEMENE KNOPPENBALK LEDENADMINISTRATIE DOEL KNOPPEN TABBLAD ALGEMENE GEGEVENS WERKWIJZE TABBLAD BETALINGSGEGEVENS WERKWIJZE TABBLAD GEZINSOVERZICHT WERKWIJZE SPECIALE HANDELINGEN VERHUIZINGEN VERWIJDEREN VAN GEZINSHOOFD...13

3 AANVULLEN VAN DE STAMTABELLEN TIJDENS INVOEREN ZOEKEN LEDEN DOEL SCHERM WERKWIJZE VOORBEELDEN: OVERZICHTEN DOEL TABBLAD ALGEMENE OVERZICHTEN TABBLAD ETIKETTEN TABBLAD FINANCIEEL BEHEER HULPTABELLEN DOEL: SCHERM: ACCEPTGIRO INFORMATIE BETALINGSTERMIJNEN BETALINGSWIJZE CONTRIBUTIEBEDRAGEN INCASSO INFORMATIE INSTELLINGEN WOONPLAATSEN GROEPEN ETIKETTEN CONTRIBUTIE CENTRUM CONTRIBUTIEREGELS AANMAKEN WAAROM CONTRIBUTIEREGELS AANMAKEN? HOE CONTRIBUTIEREGELS AANMAKEN? ACCEPTGIRO S AANMAKEN ENKELVOUDIGE ACCEPTGIRO S MET BRIEFHOOFD: STIPPELLIJNEN AFDRUKVOORBEELD DRIEVOUDIGE ACCEPTGIRO S ONDER ELKAAR: STIPPELLIJNEN AFDRUKVOORBEELD: ONTWERP AANPASSEN VAN UW ACCEPTGIRO DRAG AND DROP INCASSOBESTAND AANMAKEN AANMAKEN VAN DE INCASSOREGELS CLIEOP03 VOORBEELD: CONTRIBUTIEREGELS AFBOEKEN WERKWIJZE:...51

4 12.5. ACCEPTGIRO S OPENSTAANDE POSTEN CONTRIBUTIE OVERZICHTEN OVERZICHT OPENSTAANDE POSTEN DETAIL CONTRIBUTIE OVERZICHT OPENSTAAND SAMENGEVAT CONTRIBUTIE OVERZICHT BETAALD SAMENGEVAT CONTRIBUTIE PERIODES VERWIJDEREN EXPORTEREN CRITERIA INSTELLEN VOOR DE EXPORT VELDEN SELECTEREN VOOR DE EXPORT FORMAAT VAN DE EXPORT EXPORTFORMAAT STYLESHEETS ASCII VOORBEELD: EXCEL VOORBEELD: XML ZONDER STYLESHEET / XML MET STYLESHEET: HTML ZONDER STYLESHEET / HTML MET STYLESHEET: BACK-UPS EEN BACK-UP MAKEN EEN BACK-UP TERUGZETTEN EEN BACK-UP VERWIJDEREN ADDITIONELE INFORMATIE FOUTEN INFORMATIE... 65

5 1. Inleiding Dit is de gebruikershandleiding van de applicatie LEDENbasis Hoofdfuncties De hoofdfuncties van LEDENbasis zijn: Het invoeren en onderhouden van het leden bestand. Het genereren van diverse rapportages over het ledenbestand. Het aanmaken van acceptgiro s ter ondersteuning van het betalingsproces van de leden. Het aanmaken van een incassobestand dat aan de bank kan worden aangeleverd volgens het CLIEOP03 formaat. Het automatisch afboeken van betalingsgegevens per betalingsperiode. Het exporteren van gegevens uit het ledenbestand naar andere toepassingen zoals Excel, Word en Internet. UITVAARTbasis 1.2 3

6 2. Werkomgeving 2.1. Systeem Configuratie Hardware PC met minimaal een Pentium processor. PC met minimaal 64 Mb intern geheugen PC met een minimale resolutie van 800 x 600 en 256 kleuren Besturingssysteem Windows 98, Windows ME, Windows 2000 en Windows XP. 3. Installeren U kunt het programma installeren door de cd-rom in de cd-rom speler te doen en via de verkenner naar de cd-rom drive navigeren. U dient dan het programma setup.exe te starten waarna een installatie wizard u door de installatie begeleidt. Volgt u gewoon de instructies op het scherm en het programma wordt geïnstalleerd. LET OP: Indien u als besturingssysteem Windows 98 gebruikt, dan dient u eerst 2 additionele componenten te installeren. U vindt deze componenten op cd cdrom onder tools, daarna windows98. Het zijn mdac_typ_nl.exe en dcom98.exe. UITVAARTbasis 1.2 4

7 4. Voor u begint Voor u begint met het invoeren van leden is het verstandig om eerst in de beheermodule de juiste gegevens in te voeren omdat deze gegevens benodigd zijn voor het invoeren en wijzigen van leden. Een beschrijving van de beheermodule kunt u in deze handleiding vinden. 5. Opstarten en afsluiten 5.1. Opstarten Dubbelklik op het icoontje van LEDENbasis. Na het opstarten van de applicatie verschijnt het volgende scherm. Als dit opstartscherm verdwijnt, kunt u met de applicatie aan de slag Afsluiten Klik op de knop afsluiten in het hoofdmenu. UITVAARTbasis 1.2 5

8 Of: Selecteer menuoptie Algemeen en vervolgens Afsluiten Of: Dubbelklik op Icoontje linksboven op Titelbalk Of: Klik op het kruisje in het hoofdscherm rechts boven 6. Menu opties 6.1. Beschrijving Menubalk Het hoofdscherm van LEDENbasis heeft verschillende menuopties (deze worden later nader omschreven): Alle functies die u via het menu kunt vinden zijn ook vanuit de Knoppenbalk te starten. In het volgende hoofdstuk Knoppenbalk kunt u de beschrijvingen vinden. 7. Knoppenbalk 7.1. Beschrijving algemene knoppenbalk Op de knoppenbalk kunnen dmv knoppen diverse functies worden aangeroepen binnen het systeem. Hieronder volgt een lijst van alle knoppen: Afsluiten - De applicatie afsluiten Leden - Onderhoud plegen op het ledenbestand. Zoeken - Zoeken en sorteren van leden door verschillende zoekcriteria te combineren. Leden Archief Onderhoud plegen op het archief van het ledenbestand. Overzichten - Overzichten op het scherm tonen of afdrukken. Contributie Centrum Alle contributiehandelingen kunt u hierin uitvoeren. Exporteren U kunt gegevens exporteren naar verschillende formaten (html, xml, excel en text). Back-ups maken Het maken van back-ups van uw data. Beheer - Onderhoud plegen op hulptabellen die worden gebruikt door de applicatie. UITVAARTbasis 1.2 6

9 8. Ledenadministratie 8.1. Doel De ledenadministratie dient ervoor om het ledenbestand te vullen met gegevens over nieuwe leden en onderhoud te plegen op bestaande leden in het systeem. Van een lid worden diverse gegevens vastgelegd. Dit kunnen gegevens zijn over de naam en adresgegevens maar ook betalingsgegevens. Er kan ook per lid worden aangegeven of het lid hoofd van het gezin is of bij een ander gezinshoofd hoort. In de paragraaf werkwijze hieronder, wordt in detail beschreven welke waarden kunnen worden ingegeven. Ook staat hier hoe deze waarden gevuld dienen te worden Knoppen Nieuw (Voer een nieuw lid in) Opslaan (Opslaan van een wijziging) Annuleren (Annuleer het invoeren van een nieuw lid) Verwijderen (Verwijder het geselecteerde lid) Sluiten (Sluiten van het scherm) 8.3. Tabblad algemene gegevens Werkwijze Een lidnummer wordt door het systeem gegenereerd en is een uniek opvolgend nummer van 8 posities. Dit nummer kan worden gewijzigd in een ander nummer van 8 posities. Na UITVAARTbasis 1.2 7

10 het invoeren van een eigen nummer zal het systeem controleren of het nummer nog niet gebruikt wordt door een ander lid in de database. Het volgende nummer dat gegenereerd wordt door het systeem zal dan het hoogst ingevoerde nummer zijn + 1. Een subnummer wordt ook door het systeem gegenereerd bij leden die niet het hoofd van het gezin zijn. Dit nummer is handig om eventueel contact te houden met leden die bijvoorbeeld verhuisd zijn en waar moeilijk nog contact mee kan worden opgenomen. Het subnummer verwijst naar de eerdere link met een hoofdlid (vaak de ouders). Via dit contact kan eventueel opnieuw contact worden gelegd met het verloren lid. Na het invoeren van het lidnummer dient u een naam op te geven voor het lid. Het lidnummer en de naam zijn verplichte velden, als deze velden niet zijn ingevoerd kan het lid niet worden opgeslagen in de database. Verplichte velden zijn te herkennen aan hun kleur, ze zijn geel gekleurd. Als eerste onderdeel voor de invoer van naamgegevens kan / kunnen de voorletter(s) worden ingegeven. Er kan voor worden gekozen om alleen de voorletter(s) in te voeren maar ook hele namen kunnen worden ingegeven. Het tussenvoegsel kan indien van toepassing worden ingevoerd. Namen als van den Berg, van Dongen moeten worden ingevoerd als Naam: Dongen Voorvoegsel: van. Voor namen waarbij geen voorvoegsel is opgenomen kan dit veld gewoon leeg worden gelaten. Met de naam wordt bedoeld de achternaam van het lid, dit veld is verplicht, als u dit veld niet invult, kunt u de gegevens niet opslaan. De meisjesnaam dient op dezelfde wijze te worden ingevoerd als de naam met de uitzondering dat dit veld niet verplicht is om in te voeren. Het veld wordt gebruikt om voor gehuwde vrouwen de meisjesnaam vast te leggen. Zoals eerder genoemd in het doel van de ledenadministratie kan bij een lid worden aangegeven of het lid het hoofd van het gezin is of bij een ander gezinshoofd hoort. Alleen voor gezinshoofden worden betalingsgegevens ingevoerd. Als u het veld is hoofd van gezin aanvinkt, betekent dit dat het betreffende lid het hoofd van een gezin is. Deze optie staat standaard aangevinkt en dient indien anders te worden gewijzigd. Als een lid niet het hoofd van een gezin is kunt u voor dit lid aangeven bij welk gezinshoofd hij/zij hoort. Dit doet u door het vinkje uit te zetten, nu verschijnt er een selectielijst waaruit u een gezinshoofd kunt selecteren. In dit lijstje worden alleen gezinshoofden getoond. Door deze gegevens in te vullen creëert u een gezinsstructuur die bij het afdrukken van de overzichten eenvoudig het hele gezin tonen. Na het naamgedeelte van het lid kunnen de adresgegevens worden ingevoerd. De adresgegevens beginnen met het adres zelf, dit adres dient volledig te worden ingevuld inclusief huisnummer en eventueel een huisnummertoevoeging. Na het adres kan een postcode worden ingegeven. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om hier een juiste postcode op te geven want het systeem staat ook toe om onjuiste gegevens in te voeren in dit veld. Een juiste postcode dient 4 getallen en 2 letters te bevatten. De woonplaats is automatisch ingevuld met de standaardwaarde die in de UITVAARTbasis 1.2 8

11 beheerschermen is opgegeven en kan indien gewenst worden gewijzigd door een andere waarde uit de lijst te selecteren of zelf een woonplaats in te typen. Als laatste onderdeel van de adresgegevens kan indien bekend een telefoonnummer worden ingegeven. In dit veld kan de gebruiker zowel numerieke als alfanumerieke waarden invoeren. Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een adres, in het veld kunt u het adres van het lid invullen. Als alle adresgegevens zijn ingevuld dient aan het lid een geboortedatum te worden toegekend. Let op dit is wederom een verplicht veld. Dit kunt u aan de kleur zien. Indien er in uw vereniging gebruik wordt gemaakt van onderverdelingen in groepen of teams dan kunt u deze in het beheerscherm definiëren. Deze groepen kunt u gebruiken om bijvoorbeeld een elftal samen te stellen of andere onderverdelingen binnen uw vereniging. U kunt bij ieder lid een groep toekennen door een groep te selecteren uit lid van groep, dit is echter niet verplicht. Als uw vereniging niet met groepen werkt kunt u dit veld negeren. Vul bij inschrijfdatum de datum in waarop het lid zich heeft ingeschreven. Bij opzegdatum kan een datum worden ingegeven waarop het lid zijn of haar lidmaatschap heeft beëindigd. U kunt eventueel in het opmerkingenveld de reden van opzegging vermelden. Als laatste onderdeel van het tabblad kan de burgerlijke stand worden aangegeven. Er kan hier maar één keuze worden gemaakt. De standaardwaarde is Ongehuwd. U hebt de mogelijkheid om foto s te tonen bij uw leden, de werkwijze is eenvoudig. Als u een foto bestand van een lid heeft, dan dient u dit bestand te hernoemen naar het lidnummer van het betreffende lid (bijvoorbeeld gif). Dit bestand dient u dan in de foto folder te kopiëren. Hierna zal het systeem de foto tonen bij het betreffende lid. Als u gegevens van iedere andere aard bij het lid wilt opslaan, kan hiervoor het opmerkingen veld worden gebruikt. In dit veld kunt u vrij informatie typen tot het veld blokkeert. Deze informatie wordt ook getoond op het ledenoverzicht. UITVAARTbasis 1.2 9

12 8.4. Tabblad Betalingsgegevens Werkwijze Op het tabblad betalingsgegevens worden de gegevens van een lid vastgelegd die enige betrekking hebben op het betalingsverkeer van de vereniging. Dit zijn gegevens over rekeningnummers, de betalingswijze die voor het lid van toepassing is evenals de verschuldigde contributie voor het lid. TIP: Als er een gezinsstructuur is dan kunt u de contributie in zijn geheel aan het hoofdlid toekennen en voor de andere gezinsleden de gegevens achterwege laten, zo hoeft u maar 1 maal een acceptgiro te versturen of een incasso te verwerken. Van een lid dient het rekeningnummer te worden ingevuld. Bij banknummers dient dit een getal te zijn van 9 of 10 posities, elk groter getal wordt gezien als een onjuist banknummer. Voor een gironummer dient u alleen het gironummer te vermelden dit is een getal van 6 of 7 posities. Het programma controleert of het ingegeven banknummer correct is door een zogenaamde elfproef op het nummer uit te voeren. De elfproef controle geld alleen voor banknummers en niet voor gironummers. LET OP: Bij een gironummer geen "P" voor plaatsen. Bij leden waarbij als betalingstype incasso is aangegeven dient een correct bank of gironummer ingevuld te worden. Indien er bij een lid een onjuist rekeningnummer of geen rekeningnummer is ingevuld kan het incassobestand niet worden aangemaakt. UITVAARTbasis

13 Bij een lid kan zoals eerder vermeld, worden aangegeven hoe het lid wenst te betalen. De mogelijkheden die geboden worden bij betalingstype zijn uit te breiden in de beheermodule. Echter kunnen incasso en acceptgiro niet worden verwijderd of gewijzigd, dit type betalingen zijn in elk geval aanwezig. De keuze die hier voor een lid wordt ingegeven is bepalend voor het aanmaken van het incasso en acceptgiro bestand. De betalingstermijn is voor alle gebruikers in te stellen. Er kunnen in de beheermodule meerdere termijnen worden opgegeven. Deze termijnen die in de beheermodule zijn opgegeven worden ook getoond in de selectielijst in het scherm. LET OP: Als iemand lid wordt van de vereniging halverwege het jaar, dan zal het systeem de eerst volgende contributieperiode naar ratio berekenen. Voorbeeld: Jan Jansen wordt op lid van de vereniging, hij wordt donateur van de vereniging en dient 120 euro per jaar te betalen. Voor het huidige jaar zal Jan Jansen dan geen 120 euro hoeven te betalen maar 53,92 euro. De volgende contributieperiode wordt hij gewoon voor 120 euro aangeslagen. De berekening van dit bedrag hangt af van de datum ingang lidmaatschap. U kunt het bedrag na het berekenen nog handmatig aanpassen indien u dit wenst. Er is een mogelijkheid toegevoegd om een gebruiker een extra toeslag door te berekenen boven op de contributie. U kunt dit veld naar eigen inzicht invullen als u een extra toeslag wilt doorberekenen. U dient echter deze extra toeslag niet te verwarren met extra kosten die u kunt opgeven voor een bepaald betalingstype, dit doet u in het beheerscherm. In dit scherm geeft u ook de contributie op voor het lid. U kunt kiezen uit een lijstje met contributiebedragen dat u zelf kunt onderhouden in de beheermodule. De contributie historie geeft weer hoe de betalingshistorie van het lid eruit ziet. U kunt hier zin of het lid nog openstaande posten heeft, deze zijn namelijk rood gekleurd. U kunt hier ook de regels afboeken door het vinkje aan of uit te zetten, of door het ontvangen bedrag te vergroten (dubbelklikken). U kunt ook eventueel de betaaldatum aanpassen (dubbelklikken). Voor de betalingsverwerking kunt u ook in het contributiecentrum terecht, in het contributiecentrum is het makkelijker om grotere hoeveelheden regels af te boeken. UITVAARTbasis

14 8.5. Tabblad gezinsoverzicht Werkwijze Op het tabblad gezinsoverzicht worden de gegevens van alle leden die bij het gezin horen overzichtelijk in een grid getoond. TIP: U kunt door op een regel te dubbelklikken snel naar de verschillende leden van het gezin navigeren. U kunt vanuit dit scherm ook snel een gezinsoverzicht printen. Door op de knop Gezinsoverzicht Afdrukken te klikken wordt een voorbeeld op het scherm getoond zoals het systeem het gaat afdrukken Speciale handelingen Verhuizingen Als u een verhuizing voor een lid wilt verwerken kan dit in het ledenonderhoud scherm, u kunt gewoon de adresgegevens wijzigen van het lid. Als het lid als hoofd van het gezin is aangemerkt dan wordt u tijdens het opslaan UITVAARTbasis

15 gevraagd of u ook de adresgegevens van de andere gezinsleden wilt wijzigen. Als u Ja antwoordt dan wijzigt het systeem ook het adres van alle andere gezinsleden, antwoordt u Nee dan zal alleen van het lid dat u gewijzigd heeft het adres worden aangepast Verwijderen van gezinshoofd Als u een lid verwijderd die het hoofd van het gezin was dan zal het programma vragen of u de gezinsstructuur wilt herstellen. De vraag ziet er als volgt uit: Als u deze vraag bevestigd met Ja dan zal het programma het volgende scherm tonen. In dit scherm worden alle gezinsleden getoond die bij het te verwijderen lid horen. Door op een regel te klikken kunt u een nieuw hoofd van het gezin aanwijzen. U kunt tevens een aantal belangrijke gegevens aanpassen naar de nieuwe situatie. UITVAARTbasis

16 Na het bevestigen van de keuze, zal het systeem de gezinsstructuur aanpassen en het nieuwe hoofd van het gezin instellen. Het te verwijderen lid wordt werkelijk verwijderd uit de administratie of naar het archief verplaatst Aanvullen van de stamtabellen tijdens invoeren Tijdens het invoeren van leden kunt u de stamtabellen aanvullen, als u bijvoorbeeld een lid wilt invoeren uit een plaats die u nog niet in het beheerscherm heeft geconfigureerd dan kunt u deze gegevens vanuit het ledenscherm ook aanvullen. Als u op deze knop drukt verschijnt een scherm waarin u het nieuwe onderdeel kunt invoeren. Na het opslaan van dit nieuwe onderdeel keert u terug in het invoerscherm en is automatisch het nieuwe onderdeel geselecteerd. UITVAARTbasis

17 9. Zoeken Leden 9.1. Doel In dit scherm kunt u door gebruik te maken van verschillende parameters gegevens zoeken en sorteren. Door in het scherm de tekst te typen bij de aangegeven labels kunt u selectiecriteria samenstellen. Als u dit scherm opent om te zoeken in leden zult u op alle velden kunnen zoeken die worden opgeslagen bij een lid Scherm Werkwijze Selecteer bij Veld waarop gefilterd dient te worden het veld waarop u wilt zoeken. Geef nu op welke voorwaarde u wilt gebruiken. U krijgt in sommige gevallen twee mogelijkheden en soms drie mogelijkheden, dit hangt af van het veld waarin u wilt zoeken. De volgende mogelijkheden kunt gebruiken = betekent is gelijk aan, als u dit symbool kiest betekent dit dat u een waarde wilt zoeken in een veld welke exact voldoet aan de opgegeven zoekwaarde. U zoekt bijvoorbeeld iemand met de achternaam Jansen dan gaat u als volgt te werk: Selecteer in het eerste lijstje het veld Naam vervolgens selecteert u het vergelijkingssymbool = en u vult de waarde in waarop u wilt zoeken in dit geval Jansen (houdt er echter rekening mee dat u de aanhalingtekens niet intypt). Het ziet UITVAARTbasis

18 er dan zo uit Naam = Jansen. Deze zoekactie zal alleen maar de leden met de achternaam Jansen opleveren. Namen als Jans en Jansens zullen niet worden gevonden. Een andere mogelijkheid is het gebruik van het ongeveer symbool, hiermee kun u door het gebruik van jokers zoeken op waarden die u gedeeltelijk weet. Zo kunt u bijvoorbeeld alle leden opzoeken waarvan het adres begint met een B of alle leden waarvan de achternaam eindigt met een n. In vergelijking met het vorige voorbeeld gebruiken we nu het Ongeveer vergelijkingsteken om de leden met de achternaam Jansen te zoeken. We gaan nu als volgt te werk: Selecteer in het eerste lijstje het veld Naam vervolgens selecteert u het vergelijkingssymbool ongeveer u vult nu echter niet de volledige naam in waarop u wilt zoeken maar een deel ervan met een jokerteken (%). Het ziet er dan zo uit Naam = Jans%. Het jokerteken vertegenwoordigt nu ieder ander teken wat volgt op Jans. Het resultaat zal zijn dat alle leden worden gevonden waarvan de achternaam begint met Jans, dus namen als Jansen, Jansens, Jans, Jansma worden allemaal gevonden. Als u het jokerteken echter voor %Jans plaats, dan vindt het systeem alleen de namen die eindigen op Jans, dus namen als Jongejans, Oudejans e.d worden nu gevonden. Als laatste kunt u ook nog de jokers aan beide kanten plaatsen %Jans% wat als resultaat zal opleveren dat alle leden worden gevonden waar Jans in voorkomt en het maakt dan niet uit waar het staat voor, achter of in het midden. Het laatste vergelijkingsteken is het uitsluitingsteken <> dit betekent ongelijk aan. Hiermee kunt u zoeken naar leden door waarden uit te sluiten. Bijvoorbeeld: Als u alle leden wilt zien in het resultaat behalve de leden die wonen in Zwolle, dan vult u in de criteria in Woonplaats <> Zwolle. Nu worden alle leden getoond behalve de leden uit Zwolle Voorbeelden: Voorbeeld1 U bent op zoek naar een persoon misschien wel meerdere, wiens achternaam begint met een "B" en woont in "Zwolle" en ook weet u dat deze persoon een vrouw is. En het resultaat wilt u gesorteerd hebben op straatnaam. U gaat dan als volgt te werk: Veld waarop gefilterd dient te worden. Voorwaarde De te zoeken waarde Naam Ongeveer B% Woonplaats = Zwolle Geslacht = Vrouw Sortering1 Sortering2 Sortering3 Adres Voorbeeld2 U bent op zoek naar een persoon misschien wel meerdere, wiens adres "weg" bevat en als betalingswijze acceptgiro heeft. Ook weet u dat deze persoon een weduwe / weduwnaar is. En het resultaat wilt u gesorteerd hebben op naam. U gaat dan als volgt te werk: UITVAARTbasis

19 Veld waarop gefilterd dient te worden. Voorwaarde De te zoeken waarde adres Ongeveer %weg% betalingswijze = Acceptgiro Burgelijke stand = Weduwe / weduwnaar Sortering1 Sortering2 Sortering3 Naam UITVAARTbasis

20 10. Overzichten Doel Rapporten afdrukken. Er zijn een aantal verschillende overzichten, alle overzichten worden vanuit een overzichtenscherm beschikbaar gesteld. Door op een icoontje in het scherm te dubbelklikken wordt het overzicht geopend. Bij een aantal overzichten wordt eerst de mogelijkheid geboden om een aantal parameters in te voeren die van invloed zijn op het resultaat in het overzicht. Van een overzicht wordt altijd eerst een versie op het scherm getoond. Als u tevreden bent over het resultaat kunt u in dit scherm kiezen om het rapport af te drukken. Als het resultaat niet voldoet kunt u het scherm sluiten en het rapport opnieuw opstarten met bijvoorbeeld andere parameters. Voor de overzichten zijn de volgende opties beschikbaar De printknop werkt zoals in alle andere Windows applicaties u krijgt eerst een printscherm waarin u diverse instellingen kunt wijzigen m.b.t. de printopdracht, zoals aantal prints, de kwaliteit en etc. Dit scherm kan afwijken van de versie die u te zien krijgt omdat dit afhankelijk is van de Windows versie die u gebruikt. Het getoonde print scherm is uit Windows Als u voor het afdrukken eerst het voorbeeld op het scherm goed wilt bekijken kunt u de knoppen gebruiken bovenaan het overzicht. Met + en - kunt u in- en uitzoemen. U kunt dit ook bereiken door direct een vastgestelde vergroting of verkleining te kiezen uit de selectielijst. Verder kunt u gebruik maken van diverse navigatiemogelijkheden waarmee u kunt navigeren naar de volgende pagina of teruggaan naar de vorige pagina. UITVAARTbasis

21 10.2. Tabblad Algemene Overzichten Op het eerste tabblad vindt u de algemene overzichten die u kunt printen. Dit zijn overzichten betreffende contributies, leden overzichten, telefoonlijsten, overzicht gezin, etiketten en dergelijke. Ook kunt u hier overzichten raadplegen die betrekking hebben op de contributie, bijvoorbeeld overzichten van openstaande posten of overzichten van betaalde contributie Tabblad Etiketten In het tabblad etiketten vindt u 9 verschillende soorten etiketten, u kunt deze etiketten allemaal zelf configureren naar uw eigen wensen. In het beheerscherm van de applicatie zit een configuratieonderdeel verwerkt waarin u alle etiketten kunt instellen. Verderop in deze handleiding wordt dit onderdeel nader beschreven. Als U op een bepaald etiket dubbelklikt dan krijgt u eerst het zoekscherm te zien, hierin kunt u eventueel criteria instellen om uw zoekresultaat te beperken. UITVAARTbasis

22 Na het zoekscherm wordt het rapport met de etiketten geopend, u krijgt nu nog een vraag van het systeem. Er wordt u gevraagd bij welk etiket u wilt beginnen met printen. Het komt namelijk vaak voor dat u op een etikettenvel halverwege bent geëindigd, dit zou betekenen dat u deze vellen niet meer kunt gebruiken. In LEDENbasis kunt u deze vellen gewoon opmaken. Een voorbeeld van enkele etiketten rapporten: Tabblad Financieel In het tabblad financieel vind u een aantal rapportages over betaalde en openstaande contributies. De overzichten bieden u inzicht in de bedragen die al betaald zijn in een periode, maar ook de nog openstaande posten. Er zijn 3 financiële rapporten: Overzicht betaalde posten Overzicht openstaande posten per betalingstype Overzicht historie contributieperiodes UITVAARTbasis

23 Voorbeelden van deze rapportages: UITVAARTbasis

24 11. Beheer Hulptabellen Doel: Hulptabellen onderhouden Scherm: In dit scherm kunt u een keuze maken uit een aantal tabbladen met gegevens die worden gebruikt door het systeem. Door deze gegevens uit te breiden of te veranderen, veranderen ook de mogelijkheden die u worden geboden binnen de andere schermen zoals het ledenonderhoud scherm.!!let OP!! Net als in de andere schermen dienen gele velden verplicht ingevuld te worden. Als dit niet wordt gedaan kunnen de gegevens niet worden opgeslagen. UITVAARTbasis

25 11.3. Acceptgiro Informatie U kunt u een hier een aantal opties opgeven die worden gebruikt bij het aanmaken van acceptgiro s. Zo kunt u aangeven welk type acceptgiro u wilt gebruiken, u heeft de keuze uit enkelvoudige acceptgiro s met briefhoofd op A4 papier of op 12 inch papier en drievoudige acceptgiro s onder elkaar. Verder kunt u nog het lettertype veranderen en de lettergrootte. Ook heeft u de mogelijkheid het lettertype vet afdrukken of het Lettertype schuin afdrukken aan te vinken. U kunt het lettertype vergroten door een grotere waarde in dit scherm op te geven, als u echter een te grote waarde gebruikt kan het voorkomen dat de tekst op de acceptgiro niet meer past. Als u een ander lettertype wilt gebruiken voor het afdrukken van de acceptgiro s kunt u hier de naam van het gewenste lettertype invoeren bij Lettertype voor acceptgiro. UITVAARTbasis

26 11.4. Betalingstermijnen U kunt in dit scherm aangeven welke mogelijke betalingstermijn u wilt gebruiken om aan leden toe te kennen. Deze termijnen hebben invloed op de contributieregels die het systeem genereert. Er kunnen termijnen worden toegevoegd en u kunt deze gegevens koppelen aan leden. Dagen in termijn is belangrijk voor het berekenen van de ratio, u geeft hier het aantal dagen in de termijn op die u heeft toegevoegd. LET OP: Als iemand lid wordt van de vereniging halverwege het jaar, dan zal het systeem de eerst volgende contributieperiode naar ratio berekenen. Voorbeeld: Jan Jansen wordt op lid van de vereniging, hij wordt donateur van de vereniging en dient 120 euro per jaar te betalen. Voor het huidige jaar zal Jan Jansen dan geen 120 euro hoeven te betalen maar 53,92 euro. De volgende contributieperiode wordt hij gewoon voor 120 euro aangeslagen. De berekening van dit bedrag hangt af van de datum ingang lidmaatschap. U kunt het bedrag na het berekenen nog handmatig aanpassen indien u dit wenst. UITVAARTbasis

27 11.5. Betalingswijze Het systeem is initieel ingericht om verschillende betalingwijzen te ondersteunen. Deze betalingswijzen zijn Acceptgiro, Incasso, Automatisch en Postbank. Het is mogelijk om aan deze lijst betalingswijzen toe te voegen. U kunt ook betalingwijzen verwijderen, u kunt echter Acceptgiro en Incasso niet verwijderen omdat het systeem hiervan afhankelijk is bij betalingsverwerkingen. U kunt ook bij een betalingswijze kosten opgeven. Bij de betalingsadministratie zal hiermee rekening worden gehouden. UITVAARTbasis

28 11.6. Contributiebedragen Bij leden wordt een contributiebedrag opgegeven, dit bedrag kan worden geselecteerd uit een lijstje; de inhoud van dit lijstje kan hier worden onderhouden. U kunt deze bedragen wijzigen, de wijzigingen die u hier aanbrengt worden ook direct doorgevoerd bij alle leden. UITVAARTbasis

29 11.7. Incasso informatie Bij het aanmaken van een incassobestand zijn een aantal instellingen variabel in te vullen. Deze velden dienen echter wel verplicht gevuld te worden. De velden die u hier kunt aanpassen worden opgenomen in het incassobestand. De inzenderidentificatie geeft uniek aan welke partij het bestand aan de bank heeft geleverd Het rekeningnummer dient te worden ingevuld met een correct rekeningnummer van de opdrachtgever. De vaste omschrijving voor het incasso krijgen de leden te zien op hun afschrift van de bank. Als laatste dient de naam van de opdrachtgever te worden ingegeven. UITVAARTbasis

30 11.8. Instellingen In het Instellingenscherm kunt u een aantal opties opgeven die worden gebruikt binnen het systeem voor diverse taken. Alle overzichten in het systeem hebben een koptekst waar de tekst in wordt geprint die u in dit scherm invult bij Standaard tekst voor rapport. U kunt ook in dit scherm aangeven of u informatie labels wilt zien. Informatie labels zijn tekstballonnen die worden getoond als extra informatie bij het invoeren van leden. De informatie wordt getoond in een witte informatie ballon. Als u nieuw bent in het programma kan dit handig zijn, meer ervaren gebruikers kunnen dit vervelend vinden, daarom wordt hier de mogelijkheid geboden om deze informatie uit te zetten. Door Informatie labels tonen aan de vinken kunt u deze informatie wel of niet laten tonen door het programma U kunt in dit scherm ook aangeven welk telebankieren pakket u gebruikt. LEDENbasis kan automatisch contributie afboeken aan de hand van een transactiebestand dat u kunt exporteren uit het telebankieren pakket dat u gebruikt. Dit kan u veel werk besparen in het afboeken van betalingen voor bijvoorbeeld acceptgiro s. U kunt verder een programma selecteren waarmee u de ontwerpen van uw acceptgiro s wilt aanpassen. Standaard is dit Wordpad, maar u kunt hier ieder willekeurig programma selecteren dat RTF bestanden kan bewerken. Als u op de knop klikt met de drie puntjes kunt u een alternatief programma selecteren. UITVAARTbasis

31 TIP: Als u bij het wijzigen van de tekstblokken de foutmelding File not found krijgt dan heeft uw systeem niet de beschikking over het standaard ingestelde programma Wordpad of de locatie waar Wordpad zich moet bevinden is niet juist. U kunt hier dan een ander programma selecteren of een andere locatie aangeven naar een programma waarmee u deze gegevens wilt aanpassen. U dient hiervoor een programma te selecteren dat de mogelijkheid heeft om bestanden te kunnen muteren van het type Rich Text Format. De extensie voor deze bestanden is.rtf. Voorbeelden van zulke programma s zijn Microsoft Word, Wordpad en andere veelgebruikte editors. Verder kunt u in dit scherm nog een standaard directory opgeven waar u de back-ups wilt neerzetten maar ook bestandslocaties voor export en incassobestanden kunnen hier worden ingevoerd en opgeslagen. UITVAARTbasis

32 11.9. Woonplaatsen In het ledenonderhoud scherm wordt bij een lid een woonplaats vastgelegd. Bij ieder nieuw ingevoerd lid worden een standaard woonplaats ingevuld. Welke woonplaats dat is kunt u hier aangeven. Verder kunt u in dit scherm een lijstje met woonplaatsen invoeren die vaak voorkomen, deze woonplaatsen worden in het ledenonderhoud scherm in een keuzelijst aangeboden. UITVAARTbasis

33 Groepen In het ledenonderhoud scherm kan een lid aan een groep worden toegekend. Door het gebruik van groepen kunt u leden onderverdelen en hiervan rapportages maken. Een sportvereniging kan bijvoorbeeld teams definiëren. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u in dit scherm groepen ingeven die u later kunt toekennen aan uw leden. UITVAARTbasis

34 Etiketten Veel verenigingen gebruiken verschillende soorten etiketten voor bijvoorbeeld clubblaadjes, enveloppen, standaard brieven en mailings. In het onderhoudscherm voor etiketten kunt u deze verschillende etiketten configureren. U kunt maar liefst 9 verschillende soorten etiketten configureren. De etiketten kunt u een duidelijke beschrijvende naam geven. De etiketten ziet u terug in het scherm overzichten, vanuit hier kunt u de etiketten printen. UITVAARTbasis

35 12. Contributie Centrum Het Contributie Centrum is een menu waarin u alles kunt vinden dat iets te maken heeft met contributies. U kunt hier een aantal functies vinden zoals het aanmaken van contributieregels, het aanmaken van acceptgiro s en incasso s, het afboeken van betalingen, overzichten van openstaande posten en betalingen, en acceptgiro s voor openstaande posten. Dit alles handig in één scherm zodat u weet dat als u handelingen moet verrichten voor de contributieverwerking dat u deze in dit scherm terug kunt vinden. Het hoofdmenu van het Contributie Centrum ziet er als volgt uit: De volgorde van de knoppen heeft ook een betekenis, deze zijn namelijk in volgorde geplaatst van de werkwijze voor het verwerken van contributies. In de volgende paragrafen zullen alle onderdelen nader worden beschreven Contributieregels aanmaken Waarom Contributieregels aanmaken? Het aanmaken van contributieregels heeft als doel uw betalingen te kunnen controleren. Wat is er nu betaald en door wie, en wie moeten er eigenlijk wat betalen? Dit zijn vragen waarop u eenvoudig een antwoord kunt krijgen als u contributieregels heeft aangemaakt. De functie maakt voor ieder lid waar een contributiebedrag en betalingswijze voor is vastgelegd een contributieregel aan. Deze contributieregels dienen te worden afgeboekt als de betalingen binnenkomen, u kunt zo eenvoudig zien wie er betaald heeft en van wie u nog een betaling verwacht. De leden die de contributie nog niet hebben betaald hebben een rood gekleurde UITVAARTbasis

36 contributieregel, totdat zij hun betaling hebben afgerond zal deze contributieregel rood blijven wat wil zeggen openstaand. U kunt de contributieregels van ieder lid bekijken bij de gegevens in het ledenonderhoud scherm op het tabblad Betalingsgegevens onderdeel Contributie Historie of in het Contributie Centrum bij de functie Contributieregels Afboeken. Een voorbeeld van de Contributie Historie zoals deze terug te vinden is in het Ledenonderhoud scherm staat hieronder: Hoe u in het Contributie Centrum deze regels kunt vinden en afboeken kunt u vinden in de paragraaf Contributieregels Afboeken Hoe Contributieregels aanmaken? Voor het aanmaken van contributieregels is een handige wizard te gebruiken. Een wizard is een soort stappenplan dat u enkele vragen stelt en daarna zelf de regels voor u genereert. In 4 stappen bent u klaar. We zullen de stappen even met u doornemen. Stap 0. Informatie over de procedure voor het aanmaken van contributieregels. In dit scherm kunt u lezen wat de functie inhoud en wat voor taken deze zal uitvoeren. UITVAARTbasis

37 Stap 1. Geef een contributieperiode en een omschrijving op voor deze contributieperiode. U bent verplicht om een periode op te geven, dit mag niet een periode zijn die al eens eerder is gebruikt. Als u toch een periode wilt gebruiken die al eens eerder is gebruikt dan dient u de vorige periode eerst te verwijderen, u kunt dit doen in het Contributie Centrum bij Contributieperiode verwijderen. Indien uw vereniging jaarlijks de contributies verwerkt dan kunt u hier bijvoorbeeld een jaartal opgeven, doet uw vereniging contributie-inningen per kwartaal dan kunt u hier een kwartaal opgeven. U kunt een extra omschrijving invoeren maar dit is niet verplicht. Stap 2. Voor elke betalingswijze die u heeft ingegeven in de beheermodule kunt u contributieregels genereren. U kunt in deze stap aangeven voor welke betalingswijzen u contributieregels wilt genereren. Wilt u een betalingswijze niet meenemen dan kunt u deze betalingswijze uitvinken, deze wordt dan niet meegenomen in de te genereren contributieregels. UITVAARTbasis

38 Stap 3. Er wordt een samenvatting getoond van de werkzaamheden die het systeem voor u gaat uitvoeren, bent u tevreden met wat het systeem zal gaan doen klik dan op klaar. Als u nog iets wilt wijzigen dan kunt u weer terug naar een vorige stap en wijzigingen aanbrengen. Wilt u helemaal sluiten zonder iets uit te voeren, klik dan op sluiten. Stap 4. UITVAARTbasis

39 Klaar! Als de contributieregels gegenereerd zijn krijgt u hiervan een melding. U heeft nu met succes de contributieregels aangemaakt voor de opgegeven periode en kunt nu bij uw leden in de Contributie Historie deze regels terug vinden. Nu kunt u de acceptgiro s gaan afdrukken of een incasso bestand aanmaken Acceptgiro s aanmaken Het aanmaken van acceptgiro s voor het versturen naar leden die wensen te betalen via een acceptgiro. Voordat het acceptgiro scherm wordt geopend krijg u eerst de mogelijkheid een periode te selecteren waarvoor u acceptgiro s wil printen. LET OP: Als u geen contributieperiodes heeft aangemaakt, dan kunt u ook geen acceptgiro s printen. UITVAARTbasis

40 Afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt in het beheerscherm bij instellingen krijgt u nu enkelvoudige acceptgiro s met een briefhoofd of drievoudige acceptgiro s onder elkaar te zien. Voor beide type acceptgiro s wordt de mogelijkheid geboden om het ontwerp aan te passen d.m.v. drag and drop (slepen van onderdelen en ze op de gewenste plaats zetten). Hoe dit werkt kunt u verderop in deze handleiding vinden. UITVAARTbasis

41 In het acceptgiroscherm vindt u ook de informatie terug die u heeft ingesteld in de beheermodule. Als u deze informatie wilt wijzigen dient u hiervoor naar de beheermodule te gaan en daar de gegevens aan te passen. U krijgt op het acceptgiroscherm te zien hoeveel acceptgiro s het systeem gaat afdrukken en op welke printer dit gaat gebeuren. Deze informatie kunt u vinden rechts bovenin het scherm: U kunt voordat u een acceptgiro opdracht geeft, een afdruktest uitvoeren om te kijken of de acceptgiro op de juiste wijze wordt afgedrukt. U dient hiervoor 1 acceptgiro formulier in de printer te plaatsen en op de knop Afdruktest te drukken. Er wordt dan een afdruk gemaakt met testgegevens. Het controle menu dat u te zien krijgt bij het ontwerpscherm voor de acceptgiro ziet er als volgt uit: Afdrukken van de acceptgiro s in Vergrendelen en ontgrendelen Afdrukken van een voorbeeld acceptgiro. Na wijzigingen van de tekst, verversen. Wijzigingen opslaan na het wijzigen van het ontwerp. Wijzigingen ongedaan maken na het wijzigen van Scherm afsluiten. UITVAARTbasis

42 Enkelvoudige Acceptgiro s met briefhoofd: Met enkelvoudige acceptgiro s wordt bedoeld de acceptgiro s waar een brief boven aan vast zit. Onderaan dit acceptgirotype zit een acceptgiro. U heeft de mogelijkheid om de brief boven de acceptgiro volledig naar uw wensen in te delen en van tekst te voorzien of zelfs plaatjes, Excel grafieken of werkbladen. Buiten deze objecten worden u nog vele andere mogelijkheden geboden om de acceptgiro op te maken. U kunt de adresgegevens verplaatsen zodat de acceptgiro precies in uw venster enveloppen past. En u heeft de mogelijkheid om twee extra componenten in te vullen met bijvoorbeeld mededelingen. U vindt hieronder één van de vele mogelijkheden die deze functie u biedt: Voorbeeld: De onderkant van de acceptgiro kunt u ook indelen zoals u dat wenst, als u bijvoorbeeld het lidnummer op een andere plaats zou willen printen dan kunt u eenvoudig de onderdelen verslepen. UITVAARTbasis

43 Stippellijnen Op het ontwerpscherm ziet u ook stippellijnen staan deze geven de marge aan die uw printer aankan, alle onderdelen die u buiten deze stippellijnen plaatst, kunnen gedeeltelijk niet worden afgedrukt. Indien u een andere printer installeert kan het zijn dat de acceptgiro even opnieuw moet worden ingesteld omdat deze nieuwe printer wellicht meer of minder marge aan kan Afdrukvoorbeeld Na het indrukken van de knop afdrukken of afdruktest krijgt u een afdrukvoorbeeld te zien van de gehele opdracht. Vanuit de rapporttool kunt u de opdracht printen. Een voorbeeld van een dergelijk printvoorbeeld staat hieronder. Afdrukvoorbeeld: UITVAARTbasis

44 Drievoudige Acceptgiro s onder elkaar: Met drievoudige acceptgiro s wordt bedoeld de acceptgiro s die per drie onder elkaar zijn vastgemaakt. U kunt de lay-out aanpassen zodat de onderdelen goed worden afgedrukt op uw printer. Door de onderdelen te verslepen d.m.v. drag and drop kunt u zelf bepalen hoe de acceptgiro eruit komt te zien. De wijzigingen die u hier toepast worden voor alle drie acceptgiro s doorgevoerd. Hoe u het ontwerp kunt wijzigen wordt in de volgende paragraaf uitgelegd Stippellijnen Op het ontwerpscherm ziet u ook stippellijnen staan deze geven de marge aan die uw printer aankan, alle onderdelen die u buiten deze stippellijnen plaatst, kunnen gedeeltelijk niet worden afgedrukt. Indien u een andere printer installeert kan het zijn dat de acceptgiro even opnieuw moet worden ingesteld omdat deze nieuwe printer wellicht meer of minder marge aan kan Afdrukvoorbeeld: Na het indrukken van de knop afdrukken of afdruktest krijgt u een afdrukvoorbeeld te zien van de gehele opdracht. Vanuit de rapporttool kunt u de opdracht printen. Een voorbeeld van een dergelijk printvoorbeeld staat hieronder. UITVAARTbasis

45 Afdrukvoorbeeld: Ontwerp aanpassen van uw acceptgiro U kunt van beide type acceptgiro s het ontwerp aanpassen, dit kunt u doen door de onderdelen te verslepen en op een andere plaatst neer te zetten of door onderdelen van tekst en of plaatjes e.d. te voorzien. Indien u het ontwerp wilt wijzigen, dan dient u eerst het huidige ontwerp te ontgrendelen, dit doet u door op de knop Vergrendeld te drukken. Het ontwerp is Vergrendeld als de knop er alsvolgt uitziet: Ziet de knop eruit zoals hieronder dan is het ontwerp Ontgrendeld, dan kunt u objecten verslepen met de muis. Als u het ontwerp heeft gewijzigd en u bent tevreden over het resultaat dan dient u op de Opslaan knop te drukken om de wijzigingen door te voeren en op te slaan. Bent u niet tevreden over het resultaat dan kunt u door Annuleren in te drukken uw wijzigingen ongedaan maken. UITVAARTbasis

46 Drag and Drop Een voorbeeld hoe u kunt slepen met de objecten op de acceptgiro. Pak het object op door met de muis op het object te klikken en de muisknop vast te houden, gebruik hiervoor de linker muisknop. U kunt nu met de knop ingedrukt gehouden de muis bewegen in de gewenste richting. Heeft u de gewenste locatie bereikt dan laat u de muis weer los en het object is verplaatst. Verplaats het object: UITVAARTbasis

47 Laat het object los op de gewenste plaats: U kunt ook het onderste gedeelte van de acceptgiro wijzigen door de objecten te verslepen op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Verplaats het object: UITVAARTbasis

48 Laat het object los op de gewenste plaats: UITVAARTbasis

49 12.3. Incassobestand aanmaken Aanmaken van de incassoregels Het aanmaken van een incassobestand volgens het CLIEOP03 formaat opgesteld door InterPay. Interpay is de organisatie die het betalingsverkeer bewaakt en hiervoor standaarden op stelt voor de markt. Dit bestand kan worden ingelezen in een telebankieren pakket van de meeste banken. Voor het aanmaken van het incassobestand is een handige wizard te gebruiken. Een wizard is een soort stappenplan dat u enkele vragen stelt en daarna zelf de regels voor u genereert. In 4 stappen bent u klaar. We zullen de stappen even met u doornemen. Als u de wizard start krijgt u een scherm te zien waarin u de contributieperiode kunt selecteren waarvoor u het incassobestand wilt aanmaken. Na het selecteren van de periode kunt u een bestandsnaam opgeven voor het incassobestand en ook een locatie waar u het bestand wilt opslaan. UITVAARTbasis

50 Na het kiezen van een bestandsnaam en een locatie krijg u een scherm te zien waarin een aantal specifieke instellingen worden getoond voor uw vereniging. De informatie die u in dit scherm ziet is opgeslagen in de beheermodule bij incasso gegevens. Indien de informatie die in dit scherm vermeld staat niet juist is, kunt u dit direct in dit scherm aanpassen. Echter als u de wijzigingen wilt doorvoeren voor altijd dient u dit in de beheermodule te doen. U dient hiervoor naar de beheermodule te gaan en daar in het tabblad incassogegevens de juiste gegevens in te voeren. In het voorlaatste scherm van de wizard kunt u nog twee parameters instellen. U kunt aangeven of het om een productie set gaat of om een test set. Als u een test set wilt versturen dan dient u een T te selecteren, gaat het om een echte incasso dan dient u een P te selecteren (P is als standaard ingesteld). U kunt ook de datum opgeven waarop u de incasso wilt laten uitvoeren, standaard is dit de datum van vandaag wat inhoud zo snel mogelijk. Als laatste stap in dit proces wordt een samenvatting getoond van wat u heeft ingesteld en wat het systeem zal uitvoeren. Als de informatie op dit scherm niet klopt kunt u altijd UITVAARTbasis

51 weer terug gaan naar een vorig scherm en de informatie corrigeren. Als u op de knop klaar klikt begint het systeem met het aanmaken van het incassobestand. Het systeem start nu de controleslag op de leden die in de incasso dienen te worden meegenomen. Als het systeem fouten heeft geconstateerd kan het incassobestand niet worden aangemaakt. Het systeem geeft een duidelijke melding wat er fout is. U dient deze fout of fouten eerst te corrigeren en daarna kunt u opnieuw proberen het incassobestand aan te maken Clieop03 Voorbeeld: Hieronder staat een voorbeeld van een CLIEOP03 bestand. UITVAARTbasis

52 12.4. Contributieregels afboeken Als u contributieregels heeft aangemaakt en u heeft daarna de acceptgiro s geprint en het incassobestand aangemaakt, dan bent u in principe klaar met uw werk om de contributies te innen. U dient in dit geval te wachten totdat de leden hun betalingen voltooien. De verwerking van de betalingen werkt op verschillende manieren: De incasso-opdracht zal worden verwerkt door uw bank, u krijgt een aantal dagen na het versturen van uw incasso-opdracht van uw bank een melding dat er een x bedrag is geïncasseerd. U krijgt later ook nog een overzicht van incasso s die niet konden uitgevoerd inclusief de reden waarom niet. Van deze geweigerde incasso s wordt tevens het rekeningnummer gemeld. De acceptgiro s zullen worden verwerkt door interpay. Afhankelijk van de codes die op uw acceptgiro s staan geprint krijgt u een overzicht van interpay opgestuurd waarin wordt gemeld wie betaald heeft en wie niet. Op de acceptgiro s wordt ook het lidnummer geprint vanuit het pakket zodat de acceptgiro s makkelijk te linken zijn aan uw leden en daarmee kunt u ze sneller afboeken in de afboekfunctie. Automatische betalingen en andere betalingswijzen zoals bijv. postbank, kas, kwitanties e.d. kunt u op uw eigen manier afboeken. U kunt gebruik maken van het zoeken op rekeningnummer, betalingskenmerk of lidnummer. Hieronder volgt een beschrijving hoe u contributieregels kunt afboeken voor de bovengenoemde betalingswijzen. In het volgende scherm kunt u alle handelingen uitvoeren om de contributieregels af te boeken: UITVAARTbasis

53 Werkwijze: Selecteer een periode waarvoor u de contributieregels wilt afboeken. U doet dit door een optie te selecteren uit de lijst Contributie Periode. Nadat u deze periode heeft geselecteerd dient u een betalingswijze te selecteren, u doet dit door een optie te selecteren uit de lijst Betalingswijze. Na deze twee selecties verschijnen de openstaande posten in de lijst aan de rechterzijde. Door op de grid te dubbelklikken kunnen een aantal velden worden gewijzigd, de velden ontvangen, openstaand en betaaldatum kunnen handmatig worden gewijzigd. Dubbelklikken Nu kunt u voor de verschillende betalingswijzen een andere werkwijze kiezen: Leden die betalen via incasso: U krijgt van de bank een mededeling dat een incasso is geslaagd en dat een X bedrag is geïncasseerd. Ook krijgt u te horen welke incasso s niet geslaagd zijn, dit zullen er in de praktijk niet veel zijn. Omdat het erg veel tijd kost om iedere contributieregel handmatig af te boeken door deze aan te vinken, kunt u in dit geval het beste kiezen voor de knop Iedereen Betaald. Het systeem vinkt automatisch ieder lid aan als betaald. Nadat u dit heeft gedaan kunt u voor de leden bij wie de contributie niet geïncasseerd kon worden het vinkje weer uitzetten waarmee ze weer worden aangemerkt als niet betaald. Leden die betalen via acceptgiro: Alle acceptgiro betalingen kunt u handmatig af te boeken door deze af te vinken, en eventueel de datum van de betaling te wijzigen. U kunt ze eenvoudig opzoeken doordat op de acceptgiro s de lidnummers zijn afgedrukt en de afboekinglijst gesorteerd zijn op lidnummer. U kunt uiteraard ook zoeken op een lidnummer, rekeningnummer of betalingskenmerk zoeken dan zoekt het systeem het lid voor u op. Nog makkelijker is het om een bestand in te lezen vanuit uw telebankierenpakket bijvoorbeeld Rabobank telebankieren. Een dergelijk transactiebestand wordt door het systeem gescand en als er betalingskenmerken worden gevonden die matchen met de betalingsregels dan worden ze automatisch afgeboekt. Deze functie is onmisbaar als u bijvoorbeeld duizenden betalingen moet verwerken. UITVAARTbasis

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen...

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... 12 WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s Via Management,

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding de8 vzw Van Daelstraat 35-2140 Borgerhout T 03 270 33 33 F 03 235 89 78 info@de8.be Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Breughelstraat 31-33 - 2018

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

BOLB - Bankafschrift import

BOLB - Bankafschrift import BOLB - Bankafschrift import Inhoud Algemeen Getoonde gegevens beperken Ophalen van bankafschriften Financiële rekening toekennen Tonen van de rekeninginformatie in Jack Bewerken van de regels in het bankafschrift

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013)

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) SYSTEEMVEREISTEN... 2 ALGEMEEN... 2 BESTAND... 4 - ANDER ADRESSENBESTAND... 4 - KOPIËREN NAAR ANDERE DRIVE... 4 - KOPIËREN VANAF ANDERE DRIVE... 4 - AFSLUITEN... 4 AANPASSEN...

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Handleiding Plus Serie Offerte+

Handleiding Plus Serie Offerte+ Handleiding Plus Serie Offerte+ Handleiding. gebaseerd op Offerte+ versie 1.x.x 1 Introductie Met Offerte+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers Offertes in vervulling:

Nadere informatie

FitVos handleiding Versie 1 november 2013

FitVos handleiding Versie 1 november 2013 FitVos handleiding Versie 1 november 2013 1 Inhoudsopgave Fitvos Handleiding Bladzijde: Installatie van FitVos 3 Opstarten FitVos 4 Problemen bij Opstarten FitVos 4 Overzicht personen 5 Muteren persoon

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een formulier maken

Studio Visual Steps Een formulier maken Studio Visual Steps Een formulier maken Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een formulier maken 2 Een formulier maken Een bijzonder onderdeel van een website is het formulier.

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Kerkbalans / VVB. Ondersteuning en voorbeeld voor de actie Kerkbalans / VVB

Kerkbalans / VVB. Ondersteuning en voorbeeld voor de actie Kerkbalans / VVB Kerkbalans / VVB Ondersteuning en voorbeeld voor de actie Kerkbalans / VVB Inleiding Dit document beschrijft in zijn geheel hoe u de actie Kerkbalans kan opzetten en uitvoeren. Dit omvat de aanschrijfwijze

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

HANDLEIDING. RV SoftDev. RV Gastoudersysteem Dit document beschrijft de gebruikswijze van RV Gastoudersysteem. Roy Verdonk royverdonk@gmail.

HANDLEIDING. RV SoftDev. RV Gastoudersysteem Dit document beschrijft de gebruikswijze van RV Gastoudersysteem. Roy Verdonk royverdonk@gmail. HANDLEIDING RV SoftDev RV Gastoudersysteem Dit document beschrijft de gebruikswijze van RV Gastoudersysteem Roy Verdonk royverdonk@gmail.com Inhoud Installatie Microsoft Access Runtime... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 Opslaan en openen. Opslaan. Om een tekst document te kunnen bewaren, zult u het moeten opslaan op de harde schijf van uw computer. Het blijft daar dan net zo lang staan tot

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding voor de facturatiemodule

Handleiding voor de facturatiemodule Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer Handleiding voor de facturatiemodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Facturen...

Nadere informatie