Handleiding AIM-Admin voor gemeenten en milieudiensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding AIM-Admin voor gemeenten en milieudiensten"

Transcriptie

1 Handleiding AIM-Admin voor gemeenten en milieudiensten Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Agentschap NL Infomil Versie januari 2011 Impactive Joël van der Meer Arnhem,

2 Impactive kennisuitgeverij Sweerts de Landasstraat DE Arnhem telefoon fax helpdesk

3 AIM-Administratie ingediende meldingen Activiteitenbesluit Inleiding Aanleiding Sinds 1 januari 2008 biedt het ministerie van VROM gemeenten aan gebruik te maken van de landelijke voorziening voor de uitvoering van het Activiteitenbesluit. Momenteel maken bijna alle gemeenten van deze AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) gebruik. Per 1 januari 2011 is zowel de regelgeving als de Internet Module aangepast. Eén van de aangepaste onderdelen is de webtoepassing waarbij gemeenten de binnengekomen meldingen kunnen raadplegen. Deze handleiding geeft aan hoe deze beheertoepassing werkt en wat er is gewijzigd. Wat is AIM? Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunnen bedrijven drie zaken regelen: 1. Achterhalen welk type bedrijf ze zijn (A, B of C). 2. Bepalen welke artikelen uit het Besluit en de Ministeriële regeling voor hen van toepassing zijn. 3. De melding elektronisch (of op papier) bij de gemeente indienen. AIM De AIM bestaat uit drie hoofdonderdelen: Kennisboom Formulier Admin Functie Analyse van soort bedrijf en verzamelen bedrijfsactiviteiten om op maat de juiste selectie uit het Besluit en de Ministeriële regeling te halen. Verzamelen alle gegevens voor melding aan gemeente Afhandelen en beheren van de elektronisch ingediende meldingen. In dit document gaat het alléén over AIM-Admin. Leeswijzer In deze handleiding behandelen we de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie pagina Wat is er nieuw? 2 Hoe werkt AIM-Admin? 3 Aan- en afmelden 4 Hoe kunt u het overzicht van meldingen bekijken? 6 Details van een melding bekijken 8 Statussen in AIM-Admin 11 Deelnemersgegevens wijzigen 12 Wachtwoord wijzigen 14 Veel gestelde vragen & antwoorden 15 Handleiding AIM-admin 1 van 15

4 Wat is er nieuw? Nieuw in AIM De belangrijkste aanpassingen aan de AIM in zijn geheel zijn: Aanpassing Kennisboom bevat nieuwe regelgeving Provincies en waterkwaliteitsbeheerders Meerdere bevoegde gezagen StUF aanpassingen Toelichting Zie uit/activiteitenbesluit/wijzigingen-aim/gewijzigde-aim voor meer informatie. Ook provincies en de Waterkwaliteitsbeheerders (WKB) (Waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn nu deelnemer van de AIM. Een melding kan nu naast het directe bevoegde gezag (Gemeente of Provincie) ook bij een Waterkwaliteitsbeheerder zijn ingediend. Bij de details van een melding is te zien of dit het geval is. De StUF (Standaard UitwisselingsFormaat) versie van de melding in een XML-bestand, is niet meer standaard onderdeel van de te downloaden bestanden. U moet zelf aangeven of en zo ja welke variant van het StUF-bericht u wilt downloaden. Er zijn nu twee varianten: 1. Officieel versie StUF LVO Voorstel voor wijziging StUF LVO Voor gebruik van de StUF output is een separate handleiding beschikbaar. Handleiding AIM-admin 2 van 15

5 Hoe werkt AIM-Admin? Inleiding Met AIM-Admin kunt u alle ingediende melding van uw gemeente, provincie of WKB (of van de overheden van het samenwerkingsverband waarvoor u werkt) bekijken. Taken van AIM-Admin AIM-Admin voert de volgende taken uit: Actie Ontvangen van meldingen Versturen mail naar bevoegd gezag Versturen mail naar melder met links naar melding Versturen mail naar derde Downloaden bestanden Toelichting AIM-Admin krijgt elke melding aangeboden door het AIMformulier. AIM-Admin controleert de melding op een paar technische kenmerken. Zodra de melding binnen is, stuurt AIM-Admin naar de door het bevoegd gezag aangewezen uitvoerende instanties (uw gemeente, provincie, WKB zelf of een samenwerkingsverband) een dat er een nieuwe melding is gedaan en dat u de bijbehorende bestanden via een link kunt downloaden. Tegelijkertijd stuurt AIM een naar de melder zelf. Daarin staan ook de links naar de te downloaden bestanden, behalve het StUF-bestand en de door de melder zelf geüploade bijlagen. Als de melder heeft aangegeven dat de melding ook nog naar een derde toe moet, ontvangt deze ook een met alle links. AIM-Admin biedt de mogelijkheid voor het downloaden van de bestanden waaruit de melding bestaat. De Melder ziet minder bestanden dan het Bevoegd gezag of een Derde omdat deze al in zijn bezit zijn of niet relevant zijn. Onderstaande tabel laat de verschillende te downloaden bestanden zien. Versturen ontvangstbevestiging Versturen herinneringsmail naar bevoegd gezag Opschonen meldingen Melder PDF melding PDF Milieuregels PDF Toelichtingen Bevoegd gezag / Derde PDF melding PDF Milieuregels PDF Toelichtingen StUF-XML bestand melding (optioneel) Door melder geüploade bijlagen bij melding AIM-Admin kan de melder via een ontvangsbevestiging van het Bevoegd Gezag sturen. Hiervoor is in de aan het Bevoegd Gezag een link opgenomen. Als het Bevoegd Gezag na vier weken nadat de melding is gedaan de bijbehorende bestanden nog niet heeft gedownload, stuurt AIM-Admin een herinneringsmail naar het bevoegd gezag. AIM-Admin zet meldingen na enige tijd op Klaar nadat: Het PDF-bestand via de link in de mail is opgehaald Het bevoegd gezag de melding na 6 weken NIET heeft opgehaald Er een fout bij de verwerking is opgetreden en deze na vier weken nog niet is hersteld. Na zes maanden verwijderd AIM-Admin de meldingen definitief. Handleiding AIM-admin 3 van 15

6 Aan- en afmelden bij AIM-Admin Webadres U vindt AIM-Admin beheer op: Aanmelden Aanmelden doet u zo: Stap 1 Ga naar 2 Vul het mailadres in waar de AIM-meldingen voor uw gemeente binnenkomen. 3 Vul het wachtwoord in. (Dit is u toegestuurd of u hebt dit zelf gewijzigd) 4 Klik op de knop Aanmelden N.B. Als u 30 minuten geen handelingen verricht moet u zich weer opnieuw aanmelden. Wachtwoord vergeten? Als u het wachtwoord bent vergeten doet u het volgende: Stap 1 Ga naar 2 Klik op de link Wachtwoord vergeten? 3 Vul het adres in waar alle AIM-meldingen bij uw gemeente binnenkomen. 4 Klik op de knop Verstuur 5 Open het programma waar het adres in stap 3 binnenkomt 6 Haal uit de mail van het wachtwoord en bewaar dit op een veilige plek Mailadres vergeten? Bent u niet op de hoogte van het mailadres waarop de AIM-meldingen binnenkomen of is uw gemeente nog niet aangesloten op de AIM, mail dan met Vervolg op volgende pagina Handleiding AIM-admin 4 van 15

7 Aan- en afmelden bij AIM-Admin, Vervolg Afmelden Als u wilt afmelden kunt u de browser sluiten of de volgende handelingen verrichten: Stap 1 Klik op de knop Afmelden bovenin het scherm 2 Beantwoord de vraag of u het venster wilt sluiten met Ja Handleiding AIM-admin 5 van 15

8 Hoe kunt u het overzicht van uw AIM-meldingen bekijken? Uw meldingen Om uw meldingen te bekijken klik u op de knop Meldingen bovenin het scherm. Een scherm met onderstaande indeling verschijnt overzicht Het overzicht bestaat uit de volgende onderdelen: Filteren op maand Bevoeggezag Maakdatum Wijzigdatum Status Melder Dossierkenmerk Functie Kies uit de lijst met maanden, de maand waarop u de meldingen wilt filteren Als u, bijvoorbeeld als gezamenlijke milieudienst, voor meer gemeenten het beheer van AIM-meldingen doet, kunt u ook op gemeenten filteren en sorteren. Datum waarop melding is binnengekomen Datum en tijd van de laatste wijziging in procesgang van de melding. Huidige status in de procesgang adres van de melder. Het correspondentienummer van de melding. Deze staat ook op de melding en is het bewaarnummer van de kennisboom. Navigeren in overzicht Standaard is het overzicht van meldingen gesorteerd op de laatste wijzigdatum, waarbij de jongste wijziging bovenaan staat. In het overzicht kunt u de volgende handelingen uitvoeren: Sorteren Bladeren Detail U kunt op elke kolom sorteren door op de kolomnaam te klikken. Twee keer klikken op dezelfde kolom draait de sorteervolgorde om. Als uw gemeente meer dan 20 AIM-meldingen heeft dan kunt onderin het overzicht bladeren. Klik in de eerste kolom op de link Details in de rij van de melding waarvan u de details wilt zien. (Zie details verderop). Vervolg op volgende pagina Handleiding AIM-admin 6 van 15

9 Hoe kunt u het overzicht van uw AIM-meldingen bekijken?, Vervolg Waarop kunt u filteren en zoeken? U kunt uw meldingen filteren en zoeken op de volgende onderdelen: Maand melding Gemeente Status Dossiernummer melder Functie Kies uit de lijst de maand waarbinnen u de meldingen wilt zien. Het gaat om de maand waarin de meldingen zijn binnengekomen. Als u, bijvoorbeeld als gezamenlijke milieudienst, voor meer gemeenten het beheer van AIM-meldingen doet, kunt u uw meldingen filteren op één of meer van de gemeenten. Dit kan op twee manieren: 1. Klik op de pijl direct rechts van het woord Gemeente en kies de gemeente waarop u wilt filteren uit de lijst. 2. Tik in het invoerveld direct onder het woord Gemeente een (deel van) een gemeentenaam in. AIM-Admin begint direct te filteren. U hoeft niet op Enter te klikken, soms moet u even een paar seconden wachten op resultaat. Klik op de pijl direct rechts van Status om op een specifieke status te filteren. Vul het correspondentienummer van een melding, direct onder de kolomkop Dossiernummer in om één specifieke melding in uw overzicht te tonen. Vul een deel van het adres van een melder in om de door hem of haar gedane melding terug te kunnen vinden. Tips voor filteren Als u filtert via de invoervelden in de tweede rij op gemeente, melder of dossiernummer dan voegt AIM-Admin al automatisch een zogenaamd wildcard teken in de vorm van een % toe. Dit betekent dat er na de door u ingevoerde tekst nog allerlei willekeurige tekst kan volgen. Dus als u M intikt krijgt u met M% alle gemeenten die met een M beginnen. U kunt dit teken ook zelf in uw zoekopdracht opgeven. Zo zoekt u met %maas% alle gemeente waar ergens het woord maas in voorkomt. Filters uitschakelen. Om alle filters uit te schakelen klikt u op de knop Clear in de tweede rij. Geavanceerde filters voor wizzkids Onderin de tabel heeft u nog de mogelijkheid om geavanceerde filters te maken door op het sleutel symbool te klikken. Hier kunt u complexe filters maken die ook op meerdere kolommen betrekking kunnen hebben. Voor normaal gebruik van AIM- Admin heeft u dit niet nodig. Voor het gebruik van deze filters is kennis van de databasetaal SQL nodig en dat valt buiten de reikwijdte van deze handleiding. Handleiding AIM-admin 7 van 15

10 Details van een melding bekijken Melding details Per melding is een detailpagina beschikbaar. Hier bespreken we welke informatie u op deze pagina kunt vinden en welke handelingen u kunt verrichten. De meldingspagina bestaat uit vier hoofdonderdelen: Onderdeel Toelichting Eigenschappen Belangrijkste kenmerken van de melding zoals datum, status, melder etc Downloads Alle op te halen bestanden die samen de melding vormen Logboek Alle stappen die de melding in AIM-Admin achtereenvolgens doorlopen heeft. De jongste staat bovenaan. Knoppenbalk Knoppen waarmee u: Terug kunt keren naar het meldingenoverzicht De gegevens van de melding kan vernieuwen Opnieuw toezenden meldingsmail naar bevoegd gezag Het eigenschappen-onderdeel toont de volgende onderdelen: Status Dossierkenmerk Gemeente Gemaakt Gewijzigd Herinnering Hoofdonderdelen Eigenschappen Ontvangsbevestiging Eerste download adres gemeente adres melder adres derde Ook gemeld aan Functie Geeft de huidige status van de melding aan Geeft de unieke aanduiding van de melding. Dit is gelijk aan het correspondentienummer dat in de melding staat. Het bevoegd gezag waarbij deze melding is ingediend Datum en tijdstip waarop de melding is ingediend Datum en tijdstip waarop AIM-Admin de laatste wijziging in de status of aantal downloads van de melding heeft geconstateerd. Datum waarop de AIM-Admin een herinneringsmail heeft gestuurd naar het bevoegd gezag (standaard vier weken na indienen van de melding) Datum waarop gemeente (vanuit link in de officiële meldingsmail) aan de melder de optionele ontvangsbevestiging heeft verzonden. Datum van de eerste officiële download van de PDF van de melding door het bevoegd gezag. Dit kan alleen gebeuren door de link naar deze PDF in de aan te klikken. Downloads binnen AIM-Admin zijn géén officiële downloads. Mailadres van de door het bevoegd gezag aangewezen uitvoerder van het Activiteitenbesluit waar de officiële meldingsmail naar toe is verstuurd. Deze is achteraf niet te wijzigen. Mailadres van de melder. Mailadres van de optioneel door de melder opgegeven derde die een kopie van de meldingsmail ontvangt. Geeft aan aan welke extra bevoegd gezag de melding ook verstuurd is. Tussen haakjes staat de status die de melding bij dit andere bevoegde gezag heeft. Als u een gemeente of provincie vertegenwoordigd is het andere bevoegde gezag altijd een waterkwaliteitsbeheerder (WKB). Werkt u namens een WKB dan is een gemeente of provincie het andere bevoegde gezag. Vervolg op volgende pagina Handleiding AIM-admin 8 van 15

11 Details van een melding bekijken, Vervolg Downloads In de tabel met downloads ziet u alle bestanden die gezamenlijk de melding bevatten. De volgende bestanden kunt u aantreffen. Bestand Melding (PDF) Melding (XML-StUF) (optioneel) Milieuregels (PDF) Toelichting op de Milieuregels (PDF) Bijlagen Toelichting Dit is de officiële melding. Dit bestand is altijd aanwezig. Dit is de inhoud van de melding opgenomen in een XML- StUF bestand. Zie aparte handleiding Werken met AIM- StuF-berichten voor meer informatie. Dit bestand is alleen aanwezig als u dit bij Deelnemersgegevens hebt aangegeven. Op de door de melder aangegeven activiteiten toegesneden artikelen uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Toelichting op de formele voorschriften en maatregelen. Dit bestand is altijd aanwezig, tenzij er sprake is van een zogenaamde Directe melding De overige bestanden zijn door de melder in het AIMformulier zelf geüpload en bevatten zowel standaard optionele bijlagen als plattegrond, indeling inrichting, akoestisch rapport én eigen bijlagen. De kolommen achter elk bestand geven aan hoe vaak een bestand is gedownload en wanneer dit de laatste keer is gebeurd. De verschillen tussen de kolommen met (e) en (i) zijn: Soort download (e) = extern (i) = intern Toelichting Dit zijn officiële downloads door het bevoegd gezag via de links in de officiële meldingsmail Dit zijn alle downloads die binnen AIM-Admin zijn uitgevoerd. Meerdere bevoegde gezagen Sinds 2011 is het mogelijk dat de AIM een melding bij meerdere bevoegde gezagen tegelijk indient. Hierbij gaat het altijd om een combinatie van enerzijds een gemeente of provincie en anderzijds een waterkwaliteitsbeheerder (Waterschap of Rijkswaterstaat). Binnen AIM-Admin is het verwerken van deze dubbele melding geheel gescheiden. Bij de details van een melding kunt u bij het onderdeel Ook gemeld aan zien bij welk ander bevoegd gezag de melding ook is ingediend. Daarbij staat ook de status vermeldt. Logboek In de tabel van het logboek ziet u alle acties die met de melding binnen AIM-Admin zijn uitgevoerd. De jongste actie staat bovenaan. De verschillende kolommen spreken voor zich. U kunt het logboek op elke kolom sorteren door op de kolomkop te klikken. Als u twee keer op dezelfde kolom klikt, draait de sorteervolgorde om. Vervolg op volgende pagina Handleiding AIM-admin 9 van 15

12 Details van een melding bekijken, Vervolg Knoppenbalk De knoppenbalk heeft de volgende knoppen met de volgende functies: Terug Vernieuwen Opnieuw via mail melding aanbieden aan gemeente Functie U gaat terug naar de lijst met alle meldingen AIM-Admin haalt de gegevens van de melding opnieuw op. Dit is handig als u wilt controleren of een handeling (download of download via links in de ) het gewenste effect heeft gehad. Hiermee kunt u de officiële meldingsmail opnieuw laten versturen naar het adres dat bij Eigenschappen staat naast adres gemeente. Handleiding AIM-admin 10 van 15

13 Statussen in AIM-Admin Inleiding Hier bespreken we de diverse statussen die een melding binnen AIM-Admin kunnen hebben en wat dit voor u betekent. Overzicht statussen AIM-Admin kent de volgende statussen: Status Aangemaakt Wachten op ophalen Opgehaald Klaar Fout Toelichting Dit is de status van de melding die direct nadat de AIM- Admin een melding vanuit het AIM-formulier heeft ontvangen. Aangezien daarna direct vervolgacties optreden zal deze status nooit de actuele status van een melding zijn. Wel treft u deze status altijd als eerste in het logboek aan. Nadat de mail met de notificatie van de melding naar het bevoegd gezag is verzonden zet AIM-Admin de status van de melding op Wachten op ophalen Nadat het bevoegd gezag via de link in de mail de PDF van de melding heeft opgehaald, krijgt de melding in AIM-Admin de status Opgehaald. Na zes weken acht AIM-Admin een melding afgehandeld, ongeacht of deze wel of niet is opgehaald door het bevoegd gezag. Als er ergens in het proces iets mis gaat, krijgt de melding de status Fout. De beheerder van AIM-Admin ontvangt direct een foutmelding, dus normaliter hoeft u geen actie te ondernemen. Staat een melding langere tijd op fout dan kunt u contact opnemen met Let op! De status Klaar zorgt soms voor verwarring. Als een melding na zes weken niet is opgehaald, krijgt deze toch de status Klaar. Om het verschil aan te geven met een melding die wel is opgehaald staat er dan achter Klaar de tekst: (Na Download). Let op! Altijd na zes weken klaar U heeft als bevoegd gezag zes weken de tijd om de melding te downloaden. Ongeacht of u dit wel of niet doet, zet AIM-Admin de melding na zes weken op Klaar. Heeft u de melding in die tijd niet gedownload dan gaat AIM-Admin er vanuit dat u geen belangstelling voor de melding heeft. Om deze situatie te voorkomen stuurt AIM-Admin u vier weken na de melding een herinneringsmail (tenzij u uiteraard al eerder de melding hebt gedownload) De meldingen zelf blijven zes maanden bewaard. Tip! Mocht u per ongeluk een melding niet hebben gedownload binnen zes weken dan kunt u altijd nog de link in de mail gebruiken om de melding toch nog Opgehaald te laten krijgen. De melding gaat direct daarna wel weer door naar Klaar omdat het nog steeds meer dan zes weken geleden is dat de melding is binnengekomen. Mocht u niet meer over de oorspronkelijke mail beschikken dan kunt u deze opnieuw laten toesturen door op de knop Opnieuw via mail melding aanbieden aan gemeente te klikken. Handleiding AIM-admin 11 van 15

14 Deelnemergegevens wijzigen: adres & StUF Inleiding Op het formulier voor de AIM-melding kunnen melders aangeven of ze de bijlagen bij de melding digitaal of op papier willen aanleveren. Als ze voor dat laatste kiezen moet op het formulier het postadres van het betreffende bevoegd gezag verschijnen. Daarom zijn de adresgegevens en het bijhouden daarvan van groot belang. Ook is het voor deelnemers mogelijk om StUF XML-bestanden te laten generen door de AIM, ten behoeve van automatische verwerking van de meldingen. Adres Het adres bestaat uit de volgende onderdelen: Deelnemer Contactpersoon adres Adres 1 Functie Dit is de naam van uw organisatie: uw gemeente of een gemeenschappelijke milieudienst. De naam van de contactpersoon is uitsluitend voor intern gebruik en bedoeld voor VROM en InfoMil om contact met uw organisatie op te kunnen nemen. Op dit adres komen alle meldingen bij u binnen. Ga hier zorgvuldig mee om! AIM-Admin kan niet controleren of dit het correcte adres is. Hier zet u de afdeling of dienst neer. Adres 2 Postcode Plaats Bent u een gezamenlijke milieudienst zet hier dan: p/a <naam van uw organisatie> Zie hierna bij Adres op formulier voor toelichting. Hier zet u de straat/postbus + nummer neer Vul de postcode van het postadres in Vul de plaatsnaam van het postadres in Hoe wijzigt u uw adres? Zo wijzigt u uw adresgegevens: Stap 1 Klik bovenin het scherm op de knop Adres 2 Wijzig de gegevens 3 Klik op de link Opslaan (linksonder het gegevensblok) Adres op formulier Het adres op het formulier bevat het formele adres van het bevoegd gezag. AIM- Admin gebruikt een separate tabel met daarin alle 431 gemeenten van Nederland. Deze zijn verbonden met de deelnemerstabel waarvan u de gegevens kunt wijzigen. Dit betekent dat het onderdeel Deelnemer en Contactpersoon nooit in het te publiceren adres zijn opgenomen. Het adres bestaat uit: <(deel)gemeentenaam uit officiële lijst> <adres 1> <adres 2> <postcode> <plaats> Voorbeelden zijn: ROTTERDAM - NOORD p/a DCMR Postbus AV Schiedam Gemeente BOLSWARD Afdeling Milieu Postbus AA Bolsward Vervolg op volgende pagina Handleiding AIM-admin 12 van 15

15 Deelnemergegevens wijzigen: adres & StUF, Vervolg StUF instelling Om gebruik te kunnen maken van de StUF-bestanden van de bij u binnenkomende meldingen moet u zich hiervoor aanmelden. Standaard genereert AIM géén StUFbestanden. U meldt zich als volgt aan: Stap 1 Ga naar 2 Log in met uw AIM- adres en wachtwoord 3 Klik op het menu Deelnemergegevens 4 Kies onderin bij StUF-versie het gewenste StUF formaat (of kies geen als u geen StUF-berichten meer wil). 5 Klik op Opslaan Deze instelling is vervolgens van kracht voor alle nieuwe meldingen. U kunt niet met terugwerkende kracht meldingen van een StUF-bericht voorzien. Zie aparte handleiding Werken met AIM-StuF-berichten voor meer informatie. Handleiding AIM-admin 13 van 15

16 Wachtwoord wijzigen Hoe wijzigt u uw wachtwoord? Zo past u het wachtwoord aan: Stap 1 Klik bovenin het scherm op de knop Wachtwoord 2 Vul het huidige wachtwoord in 3 Vul het nieuwe wachtwoord in 4 Herhaal het nieuwe wachtwoord 5 Klik op de knop Wijzig wachtwoord Waaraan moet het wachtwoord voldoen Uw wachtwoord moet aan de volgende regels voldoen: 1. Bestaan uit letters of cijfers (geen leestekens) 2. Moet minimaal één hoofdletter bevatten 3. Moet minimaal één kleine letter bevatten 4. Moet minimaal één cijfer bevatten 5. Moet minimaal 6 tekens lang zijn. Tip Als u collega s heeft die ook AIM-meldingen moeten verwerken, is het handig hen het nieuwe wachtwoord te verstrekken. Handleiding AIM-admin 14 van 15

17 Veelgestelde vragen & antwoorden Overzicht De veelgestelde vragen zijn: 1. Waarom hebben wij de melding niet ontvangen? 2. Hoe kan onze gemeente/milieudienst de mail met alle meldingsgegevens opnieuw ontvangen? 3. Als ik de bestanden download verandert de status niet in Opgehaald 4. Hoe krijg is de status van de melding op Opgehaald? 5. Waarom zit er geen StUF-bericht bestand meer bij de melding. 1. Melding niet ontvangen Waarom hebben wij de melding niet ontvangen? Dit kan vele oorzaken hebben. Welke in een specifiek geval aan de orde is kunt u als volgt achterhalen: Stap 1 Klik bovenin het scherm op de knop Meldingen 2 Vul in de tweede rij onder Dossiernummer het correspondentienummer van de melding in of onder Melder het adres van de melder in. 3 Klik op de gezochte melding. Is deze niet aanwezig dat heeft de melder het AIM-E-formulier niet verzonden of deze naar een ander bevoegd gezag verstuurd. Is deze wel aanwezig dan kunt u aan het logboek zien welke stappen zijn doorlopen. 4 Klik op de knop Opnieuw via mail melding aanbieden aan gemeente om de melding opnieuw officieel te ontvangen. 2. Opnieuw ontvangen melding Hoe kan onze gemeente/milieudienst de mail met alle meldingsgegevens opnieuw ontvangen? Stap 1 Klik bovenin het scherm op de knop Meldingen 2 Vul in de tweede rij onder Dossiernummer het correspondentienummer van de melding in of onder Melder het adres van de melder in. 3 Klik op de gezochte melding 4 Klik op de knop Opnieuw via mail melding aanbieden aan gemeente om de melding opnieuw officieel te ontvangen. 3. Status wijzigt niet Als ik de bestanden download verandert de status niet in Opgehaald Klopt. Alleen als u via de link naar de Melding in PDF in de klikt, wijzigt de status. U kunt in AIM-Admin de status niet op Opgehaald zetten. 4. Hoe krijg ik de status op Opgehaald Hoe krijg is de status van de melding op Opgehaald? Klik in de op de link naar de Melding in PDF. 5. Waar is het StUF-bericht? Waarom zit er geen StUF-bericht bestand meer bij de melding? Alleen als uw organisatie heeft aangegeven dat u een StUF-bestand van de melding wilt, maakt de AIM dat. Via menu-item Deelnemergegevens kunt u dit instellen. Zie hoofdstuk Deelnemer gegevens wijzigen en de handleiding Werken met AIM-StuFberichten voor meer informatie. Handleiding AIM-admin 15 van 15

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8 (Hoort bij release 2.11.2) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE OVER OMGEVINGSLOKET

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Handleiding voor de CROW-website Past Performance Handleiding voor de CROW-website Past Performance Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance.

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Inhoud Welkom... 1 In het kort... 1 Leeswijzer... 3 Algemene aandachtspunten... 3 Wijzigingen... 3 De opzet van deze handleiding... 5 Deel 1: Algemene informatie

Nadere informatie

Handleiding 1loket-module rol: VO school

Handleiding 1loket-module rol: VO school Handleiding 1loket-module rol: VO school 2014-2015 Direct naar (muisklik) Stappenplan Korte uitleg Algemeen Inhoudsopgave Leerling invoeren Start Consult Aanvraag arr. Overdracht Uitvoering arr. Overzichten

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN...

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... Handleiding Bouwberichten INLEIDING... 1 TOEGANG TOT BOUWBERICHTEN... 2 VASTE SCHERMONDERDELEN... 2 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... 4 NAAM, MAILADRES EN EXCEL-VERSIE... 4 ZOEKFILTERS... 4 EXCEL-RAPPORTAGES...

Nadere informatie

Handleiding Mijn DATA-collectief

Handleiding Mijn DATA-collectief Handleiding Mijn DATA-collectief Inleiding Het grootste nadeel bij het kopen van adresbestanden voor commerciële doeleinden, is dat de data meteen na aanschaf alweer verouderd is. Ook is lang niet altijd

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie