Cello maakt meer mogelijk in de zorg: mimakkers voor mensen met dementie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cello maakt meer mogelijk in de zorg: mimakkers voor mensen met dementie"

Transcriptie

1 Cello-Zine Nummer 1, februari 2013 t Benkske is klaar pagina 4 Bouw De Binckhorst pagina 7 -les bij Leerpunt Vught pagina 9 Op bezoek bij Onyx pagina 12 Ik zie jou Theo Hulsman in de tuin van dc De Schalm (pagina s 4 en 12) Cello maakt meer mogelijk in de zorg: mimakkers voor mensen met dementie mimakkus In 2002 startte Stichting mimakkus met een nieuwe vorm van belevingsgerichte zorg door middel van clownerie. mimakkers richt zich op mensen met een ernstige vorm van dementie en op mensen met een ernstig verstandelijke beperking. De mimakkers zijn speciaal opgeleid en werken vaak bij een zorginstelling, als begeleider bijvoorbeeld. Zij worden opgeleid tot een volwaardig mimakker in hun eigen zorginstelling. Er zijn ook clowns die als zelfstandig werkende mimakker in zorginstellingen actief zijn. Er is een groeiende groep van inmiddels meer dan 140 gecertificeerde mimakkers die met hun kennis en vaardigheden binnen zorginstellingen tot daadwerkelijke contacten komen. mimakker & Cello? Door de vergrijzing komt onder de cliënten van Cello steeds meer dementie voor. Vanwege de mooie resultaten en uitgangspunten van de methode van mimakkus besloot Cello hiermee een proef te doen. Twee medewerkers volgen thans de opleiding tot mimakker: Elma van Eijck (persoonlijk begeleider) en Miriam Bakx (bewegingsagoog). Eind mei 2013 hopen ze het certificaat te behalen. Wat is een mimakker? Bij Cello zijn dat medewerkers die met subtiele clowneske middelen non verbaal contact leggen met mensen met dementie of een ernstig verstandelijke beperking. Daar waar begeleiders of familie en vrienden hun geliefde niet meer bereiken, is dat vaak nog wel mogelijk met de mimakkus methode. mimakkers hebben het uiterlijk van een clown met rode neus. Ze brengen in de contacten met cliënten hun eigen authenticiteit, openheid en kwetsbaarheid mee. Wat doet de mimakker? Een mimakker zorgt voor meer levenskwaliteit voor mensen met dementie of met een ernstig verstandelijke beperking. Een mimakker ontmoet, ontroert, opent, daagt uit en maakt contact. De mimakker gaat in op de impulsen van de cliënt en geeft hierop een speelse en humorvolle reactie. De mimakker stelt zich vooraf géén doelen: dat maakt de mimakker uniek. Niet alleen als clown: ook als onmisbare schakel in de belevingsgerichte zorg. Alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning van de cliënten zijn vaak de resultaten van een mimakkerbezoek. En dat heeft weer een positieve invloed op het woon- en leefklimaat, zoals rust in de woning en minder druk op de begeleiding. mimakkers: voor welke cliënten? Alle zorggroepen van Groote Cingels kunnen tot en met 2013 een beroep op deze mimakkers doen. De proefperiode sluit eind Dan wordt bekeken of de mimakkers bij Cello kunnen blijven zodat ze een vaste plek krijgen in het pakket zorg dat Cello voor mensen met dementie of een ernstige verstandelijke beperking heeft. Contact met mimakker? Elma en Miriam hebben een eigen account. Als je denkt dat de inzet van een mimakker nuttig is of je wilt daarover meer informatie hebben, kun je ze even een mail sturen. Een van beiden neemt zo snel mogelijk contact met je op. Bij Groote Cingels is hun postvak: mimakkers, Cingel 1, 5261 LZ Vught 1

2 Inhoudsopgave 2 Column Inhoudsopgave 2 Nieuwe website Buiten Gewoon Berlicum 2 Wethouder helpt bij kinderboerderij t Veldje 3 Delen van kennis over ZZP s 4 Vrijwilliger/chauffeur bij Cello 4 Vacature Gieterij 4 Helemaal gesetteld bij De Schalm 5 t Benkske is klaar! 5 Diner Variété in de Brede Bossche School 5 Wie betaalt wat? 6 In het nieuws 7 Vacature InHout 7 Belastingaangifte /8 Cliëntenraden 8 Vacature Buitengewoon 9 Bouw Binckhorst 9 Parkeren bij De Binckhorst 9 Cruyff Court voor De Binckhorst 10 Leren en bij Leerpunt Vught 10 Cello voor de vierde keer naar India 11 Driewerf Dank 11 Veiligheid en kwaliteitsbewaking vergroot van hulpmiddelen 11 Vacature Dienstgroep 12 Op bezoek bij Onyx IN GESPREK MET Elk jaar houden we een bijeenkomst met het managementteam, de leden van de raad van toezicht, centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad spreken we op een informele manier over actuele onderwerpen. Het met deze geledingen van gedachten wisselen vind ik belangrijk om een aantal redenen. Het bevordert het wederzijds begrip. En het biedt gelegenheid om ieders zienswijze mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming. Op 11 december jongstleden was er zo n bijeenkomst. In het openingswoord blikte Jos Blox -voorzitter van de raad van toezicht- terug op In vogelvlucht een jaar waarin er een tweehoofdige raad van bestuur werd benoemd, waarin veel nieuwe (nieuw-)bouwprojecten werden opgeleverd en waarin Cello op verschillende gebieden goede resultaten behaalde. Er was in dat jaar ook veel onzekerheid; door het lenteakkoord en de val van het kabinet bleef onduidelijk welke keuzes en ontwikkelingen Cello te wachten zouden staan. Of ten minste hoe die keuzes uiteindelijk voor de cliënt en ons zouden uitwerken. Vervolgens heb ik een uiteenzetting gegeven over de ontwikkelingen uit Den Haag: actueel en voor zover mogelijk. Duidelijk is wel dat er grote veranderingen gaan plaatsvinden. Dit betekent bedreigingen, maar ook kansen. Kansen om oplossingen te bedenken binnen krappere kaders, om intensiever samen te werken met collega s in en buiten de zorg en deze dichter bij de cliënt (en dus de samenleving) te organiseren. Er verandert veel de komende jaren: er komt over de volle breedte minder geld binnen. Zo is een groot deel van de middelen voor vervoer naar dagbestesteding (per 1 januari) al geschrapt Daarnaast krijgen we te maken met andere gesprekspartners en beslissers, waarbij een grote rol is weggelegd voor de gemeenten in ons werkgebied. We lopen meer risico s met het Frank van Beers vastgoed. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij langer doorwerken. En de werkgelegenheid binnen onze sector wordt aan banden gelegd. Kortom: iedereen zal te maken krijgen met de gevolgen van het beleid dat de regering de komende jaren zal gaan maken. Na het gezamenlijke deel over de actualiteit werd er in kleine groepen verder gediscussieerd. Drie onderwerpen stonden daarbij centraal: de toekomst van de AWBZ de regelruimte en wendbaarheid van de organisatie de toekomst van Dagbesteding & Werk. De deelnemers werd gevraagd het onderwerp te benaderen vanuit hun rol in de eigen geleding. Maar zij werden ook uitgedaagd om vanuit een andere rol naar de verschillende stellingen te kijken. Dat leverde veel begrip, inspiratie en ideeën op. Hier kunnen we mee verder en daarmee kunnen we terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Met zorg, maar zeker ook met vertrouwen kijk ik uit naar de toekomst waarin we samen de uitdagingen gaan aanpakken die Cello te wachten staan. Frank van Beers, bestuurder 2 Buiten Gewoon Digitaal: nieuwe website werkboerderij Met hulp van een bekwame websitebouwer is de nieuwe website van werkboerderij Buiten Gewoon in Berlicum sinds kort in de lucht! Op deze site vind je alle informatie over de werkboerderij, de hulpboeren, de werkzaamheden enz. Nieuwsgierig geworden? Kijk op Wethouder helpt bij kinderboerderij t Veldje in Rosmalen Jeroen Weyers, wethouder van cultuur, volkshuisvesting en welzijn in s-hertogenbosch wilde wel eens weten wat er zoal gedaan wordt op kinderboerderij t Veldje, waar ook acht cliënten van Cello werken. Hij kwam daarom in december een handje meehelpen. Op deze kinderboerderij werken vele vrijwilligers en cliënten van Cello (samen met een begeleider) om onder andere de dieren te verzorgen. De wethouder werd na uitleg over de bezigheden op de kinderboerderij gelijk aan het werk gezet en hielp mee de koeienstal uit te mesten. Tijdens de koffiepauze namen Yuri, Ralph, Roberto, Nick, Peter en Miriam de werkzaamheden nog even door met Jeroen.

3 Delen van kennis over ZZP s heeft als een katalysator gewerkt Vervolg Invoering Zorgzwaartebekostiging Dat is de titel van het nagenoeg afgeronde - In voor Zorg! - traject bij Cello. Een wat droge benaming van een energiek proces dat mensen op de werkvloer enthousiast maakte. Het geheim van het succes is dat inzicht in feiten en cijfers nadrukkelijk is gecombineerd met een appèl op managers en medewerkers om zelf meer regelruimte te pakken. Bestuurder Frank van Beers: Dit traject zet iedereen in zijn eigen kracht. Vaak konden mensen al eerder veel meer binnen onze organisatie dan ze dachten. Maar het gebeurde vaak niet. Dankzij In voor zorg! is er nu een grotere slinger naar buiten toe. Mensen hebben er veel plezier in. Wat ze oppakken, lukt ook. Niet dat alles zo nieuw is, maar het gaat op een andere manier. Het is delen van kennis. Dit vind ik de grote kracht van In voor Zorg! : het heeft als een katalysator gewerkt. Ruimte pakken Het In voor Zorg! -traject over zorgzwaartebekostiging kreeg vorm in acht pilots: meer ruimte pakken was een pilot-overschrijdende opdracht. Meer ruimte is een abstract begrip. Sectormanager Wonen Jeannette Dorresteijn: Ook als je ruimte geeft, denken mensen marginaal buiten de bestaande kaders. Ze zijn dat niet zo gewend. Op één van de eerste bijeenkomsten werd gevraagd wat de regels zijn bij het bepalen van de eigen regelruimte. Aan clustermanager Wonen Rian Verbakel was die goed besteed. Ik ben bij Vilans in Utrecht gaan kijken om meer te weten over hoe andere organisaties problemen oplossen. Ze pakte ook intern de ruimte. Ik legde meer contacten met ondersteunende diensten zoals Informatisering & Automatisering (I&A). Huisbezoek Een mooie vertaling van meer ruimte pakken bleek het nieuwe fenomeen huisbezoek. Medewerkers zoeken de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger thuis op en praten met elkaar over ondersteuning, netwerken en heel gewoon over hoe het nu thuis eigenlijk gaat. Dat leidt zo blijkt tot meer begrip. Frank van Beers: De huisbezoeken laten zien dat dit In voor Zorg! -traject ook gaat over kleine dingen die tot grote veranderingen kunnen leiden. Het netwerk van de cliënt is soms heel beperkt. Althans, dat menen wij vanuit Cello soms te zien. Bij zo n huisbezoek blijkt dan dat iemand thuis wel een flink netwerk heeft. Ook het onderwerp geld komt in de huisbezoeken zonodig aan de orde. Rian Verbakel: Dan blijkt vaak dat ouders het niet zo erg vinden om dit jaar niet naar de Efteling te gaan. Dat een cliënt gaat koffie drinken bij die ene zus vinden ze eigenlijk veel belangrijker. Ze vervolgt: We denken ten onrechte nogal eens dat we weten hoe het zit. In één van onze woningen was er bijvoorbeeld weinig contact met de families. Er moest veel gebeuren in die woning. Daar zochten we steun voor. Maar we zeiden: Dat kunnen we de familie niet vragen, want ze zijn niet zo betrokken. Maar de familie was wel degelijk betrokken. Alleen wisten we dat niet omdat we niet zo met elkaar spraken. Bij de verhuizingen naar de nieuwbouw in de woning hielpen ouders massaal mee. Belangrijk dat ouders en medewerkers elkaar weten te vinden Ook bij de ouders van Rowena, de heer en mevrouw Van Eeten, gingen medewerkers van Cello op huisbezoek. Ik vond het heerlijk om m n verhaal eens kwijt te kunnen, vertelt mevrouw Van Eeten. Op de groep gaat allemaal snel-snel. Ze bedoelen het goed, maar er is zo weinig tijd. En met andere ouders erbij, ga je ook niet zo makkelijk uitgebreid over je dochter praten. Thuis bij de heer en mevrouw Van Eeten was die tijd er wèl. Mevrouw van Eeten: Onze dochter Rowena is nu 40 jaar en is heel vaak geopereerd. Maar van wat een paar jaar geleden allemaal met haar is gebeurd, wist het personeel eigenlijk niets af. Het was fijn omdat nog eens goed op een rij te zetten. Daardoor leerden ze Rowena beter kennen. Mevrouw Van Eeten ziet ondertussen alle bezuinigingen met zorg tegemoet. Als ouders moet je steeds meer doen. Dat valt niet mee als je zelf al op leeftijd bent. Daarom is het zo belangrijk dat ouders en medewerkers elkaar goed weten te vinden. Ik heb het idee dat de band sterker is geworden. Inzicht in geldstromen Eén van de pilots over Zorgzwaartebekostiging bestond hoe kan het ook anders - uit het in beeld brengen van de verhouding geld en zorg binnen de organisatie. Dat heeft tot op de werkvloer geleid tot inzicht in financiële stromen en verhoudingen. Sectormanager Jeannette Dorresteijn: Bij het maken van keuzes in de sectoren Wonen en Dagbesteding zijn de inkomsten nu maatgevend. Het analyseren en sturen op cijfers en kengetallen is nieuw. De grootste winst is meer inzicht. Daarmee kun je keuzes maken. Rian Verbakel: Vergeleken met twee jaar geleden is er een wereld van verschil qua inzicht. Zorgzwaarte is de basis voor de financiering en daarmee zijn de toegekende budgetten goed te onderbouwen. Terugdringen bureaucratie: meer tijd voor de cliënt Een andere In voor Zorg! -pilot ging over het terugdringen van bureaucratie. Minder bureaucratie bespaart geld en leidt tot meer aandacht voor de cliënt. Veel bureaucratie is de oorzaak van een stapeling van regels. Bijvoorbeeld: bij de preventie van legionalla moet Cello rekening houden met veel regels (70% extern/30% intern). Jeannette Dorresteijn: Niet alle regels zijn verplicht en bovendien blijk je er als organisatie ook nog de nodige aan toegevoegd te hebben. Bij de keuze van de regels die je wilt schrappen of veranderen is het van belang die regels te kiezen waarmee je echt het verschil kunt gaan maken. Met die filter is Cello aan het werk gegaan. Dat resulteerde in minder controles door zorgverleners. En dus in meer tijd voor de cliënt. Meedenken over oplossingen De praktische pilots bij Cello hebben bij Cello tot een nieuw realiteitsbesef geleid. Medewerkers en managers leerden hoe het externe netwerk van cliënt en cliëntvertegenwoordigers kan worden geactiveerd. Inzicht in regelgeving en geldstromen verdiept de discussie over de mogelijkheden van een passend zorgaanbod.ook op individuele medewerkers heeft dat inzicht effect. Rian Verbakel: Medewerkers weten nu dat er niet een grote pot met geld is die ik onder mijn beheer heb. Doordat ze zich dat bewust zijn denken ze meer mee. Van Beers: Na deze In voor Zorg! -periode gaan we samen met het management de resultaten van de acht pilots vergelijken en zetten we het project zelfstandig voort met deze methode van leren en innoveren. Deze tekst is een beknopte weergave van het interview dat in de nieuwsbrief In voor Zorg! verscheen (december 2012). Journalist Rob van Es nam de interviews af. 3 Frank van Beers, voorzitter van de raad van bestuur Rian Verbakel, clustermanager wonen Jeannette Dorresteijn, sectormanager wonen

4 Vrijwilliger/chauffeur bij Cello Er zijn van die berichtjes die je als redactie direct wilt plaatsen. De spontane mail van Piet Kerssens is er zo een! Wat te doen na je pensionering. Om niet in het welbekende zwarte gat te vallen en om te voorkomen dat ik achter de geraniums zou kruipen, ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. En wat kom je dan een groot aanbod tegen. Nu sprak ik op een verjaardagsfeestje over vrijwilliger worden. Laat nu op datzelfde feestje Herman Kreté, werkzaam bij Cello, aanwezig zijn. Hij spitste zijn oren en sprak mij aan. Of ik vrijwilliger/ chauffeur bij zijn pilot vervoer van cliënten wilde worden. Ja, dat wilde ik wel proberen. Nou, ik kan u zeggen, dat ik er geen moment spijt van heb. Het is hartstikke leuk werk. Omgaan met cliënten, die een lichte verstandelijke beperking hebben. Op de donderdag rij ik cliënten van hun huisadres naar b.v. In de Roos Zaltbommel of naar het bestuursbureau in Vught of Zin in Vught. We lachen wat af in de auto, we hebben altijd lol. Hartstikke leuk. Jarenlang ben ik onderwijzer geweest op een basisschool in Rosmalen. Het werk dat ik dus nu doe, geeft mij zoveel voldoening. Ik wil het nog jaren blijven doen. Met vriendelijke groet, Piet Kerssens Successen Cello website voor vrijwilligerswerk Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op de vacaturemeldingen Vrije Tijd die sinds november te vinden zijn op de Cello website. Makkelijk zoeken, Overzichtelijk zijn veelgehoorde complimenten. Misschien voor jou aanleiding eens een kijkje te nemen? / button Cello als werkgever / button vrijwilligerswerk! Boer zoekt vrouw.. Ik ben Marco van Tilborg, ik ben 38 jaar oud en woon in Vlijmen. Ik heb een mooi appartement in een woonvoorziening. Ik werk alle dagen op een koeienboerderij in Haarsteeg. Ik kijk graag een DVD en luister graag muziek. Bouwen met lego en puzzels leggen vind ik ook leuk om te doen. Wat ik mis is een leuke dame tussen de 30 en 40 jaar oud ongeveer om af en toe iets leuks te gaan doen. Ergens iets gaan drinken of eten, ergens op visite gaan, fietsen of samen een dvd-tje kijken. Als jou dit ook gezellig lijkt kunnen we misschien een keer afspreken. Laat je iets weten? Groetjes en misschien tot ziens, Marco van Tilborg Mommersteeg 24D, 5251 HS Vlijmen - T E De Gieterij zoekt medewerkers! Werk met vloeibare klei! De Gieterij staat in Sint-Michielsgestel. Leer hoe je door vloeibare klei in mallen te gieten mooie vormen kunt maken. We zetten de vormen in de oven zodat ze hard worden. De meeste biscuits, zoals de nog niet geschilderde vormen heten, gaan naar andere ateliers. Wij bewaren er een paar die jij kunt glazuren en beschilderen. Wat je maakt Verschillende vormen van keramiek, vooral voor andere ateliers. Wat je doet Je werkt met mallen en gietklei en bakt producten. Als je het leuk vindt, beschilder je zelf de biscuits. Informatie & contact Wil jij opgeleid worden in deze ambachtelijke functie? Of heb je misschien nog vragen? Bel of mail dan gerust met Petro van Pelt, coördinerend begeleider dagbesteding: of Helemaal gesetteld bij De Schalm Twaalf clienten en zes begeleiders van Eygenweg veranderden in maart 2012 van werkplek. De stad bleef dezelfde: s-hertogenbosch. Maar ze reden voortaan naar de Eindhovenlaan 5, waar dc De Schalm staat. Ook hun naam veranderde: geen flex- of variagroep meer, maar Onyx en Robijn. Begeleider Mieke de Laat vertelt: De reden voor deze verhuizing was dat de koers van Eygenweg zich wijzigde, namelijk naar die van een expertisecentrum voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. Dat vergde een andere begeleidingsvorm en een andere indeling van het gebouw. Hoewel De Schalm zich vooral richt op belevingsgerichte activiteiten voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking, stond men daar met open armen en kloppend hart te wachten op de nieuwe groep. Mieke: Er was natuurlijk goed over nagedacht, maar wat zou de verhuizing van deze actieve en aanwezige groep cliënten precies voor effect hebben op het rustige klimaat van De Schalm. En hoe zouden de nieuwe mensen zelf reageren? Die combinatie blijkt in de praktijk prima te werken. Onyx beschikt over twee werklokalen en De Etalage, een ruimte waar de creatieve producten worden getoond (én verkocht!). De activiteiten richten zich op industrieel werk voor de mensen die graag repeterend werk doen dat geen enkele werkdruk kent. Je kunt dan denken aan, zeepjes inpakken, montagewerk, sorteren of aftellen, papier snipperen. Verder hebben wij cliënten met creatieve vaardigheden: ze schilderen, tekenen, maken kaarten en viltwerk, of beschilderen vogelhuisjes of papier-maché figuren. Belangstelling voor de schilderijen is er volop. In de afgelopen periode was er een expositie bij de HAS in s-hertogenbosch waar veel schilderijen werden verkocht. Ook in de nieuwbouwwijk in Haaren waar Cello woningen en kantoorgebouwen heeft (Klaver 2 en 4) is een expositie ingericht, samen met werk van de cliënten van t Hopveld. Ook dat werk is te koop. De Schalm biedt nu verschillende soorten activiteiten aan: belevingsgerichte activiteiten industrieel werk (inpakken, sorteren bijvoorbeeld) ambachtelijk werk (schilderen, viltwerk en dergelijke) dienstverlenend werk (kantinegroep). Voor meer informatie over de mogelijkheden van De Schalm, kun je contact opnemen met Petra van Meerwijk, bureau Clëntenservice ( ). 4

5 Ammerzoden: t Benkske is klaar! Ter gelegenheid van de opening van de woningen De La Grostraat 7 in Ammerzoden startte de begeleiding het project t Benkske. t Benkse moest een prachtige bank worden, die uitnodigt om samen een praatje te maken of samen van het mooie weer te genieten. t Benkske als symbool voor de wens van de cliënten om samen met de andere inwoners van Ammerzoden het dagelijks leven te delen. Begeleider Jolanda van Osch was kartrekker en ze werkte samen met de buren: verpleeghuis het Zonnelied. De Rabobank ondersteunde het project financieel en de cliënten verkochten producten om de kas extra te spekken. Niet alleen de cliënten waren bezig met het opbrengen van de duizenden mozaiekstukjes op de bank: ook ouders, vrijwilligers en het Zonnelied hebben heel er heel wat uren mozaïeken in gestoken. Eind 2012 werd t Benkske feestelijk in gebruik genomen. s-hertogenbosch: Diner Variété in de Brede Basisschool Haren Donk Reit! In deze wijken staan meerdere woningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Andere wijkbewoners komen hen tegen op de fiets, in de supermarkt, of wandelend in het park, maar zelden doen ze echt iets samen. Dat is ook moeilijk als je elkaar niet kent. En daarom boden Cello en Divers alle wijkbewoners de mogelijkheid bieden om elkaar te leren kennen. Diny Ceelen van Divers vertelt erover. Eind 2012 organiseerden wij zo n kennismaking in de Brede Bossche School (BBS) Haren Donk en Reit. De school bruiste van de activiteiten als voorbereidingen voor een Diner Variété, georganiseerd door Cello en welzijnsonderneming Divers in samenwerking met Het Dilemma. Een bureau dat met theater communicatie op gang brengt en verbetert. Variëteit was er genoeg! 25 bewoners van wijken de Haren, de Donk en de Reit van verschillende nationaliteiten, mannen en vrouwen van jong tot oud, met en zonder verstandelijke beperking. Variëteit ook in de workshops die gegeven werden door mensen met beperking of mensen werkzaam in de zorg. Er werd gelinedanced en muziek gemaakt. Samen werden vogelhuisjes opgesierd, en er werd heerlijk gekookt. De inspiratie leidde tot bijzondere ontmoetingen tussen bijzondere mensen. Het meer dan voortreffelijke Diner werd voorafgegaan door een optreden van de line-dance groep, gevolgd door een oorverdovende ritmesessie. Tot slot werden met groot elan de vogelhuisjes getoond die voor de vreemde vogels van de wijk waren gemaakt. Diny: Het tafellaken zat na afloop niet vol vlekken, maar vol ideeën over hoe deze mensen met elkaar verder willen gaan, elkaar vaker willen ontmoeten en talenten en inspiratie willen delen! Wijkbewoners die geïnspireerd zijn geraakt en mee willen doen, kunnen zich melden bij Diny Ceelen, tel Hallo! Ik ben Nicole en ik ben geboren op 15 april Ik ben eerlijk en betrouwbaar voor iedereen. Mijn hobby s zijn paardrijden, paarden verzorgen en computeren. Ik ben op zoek naar vrienden en vriendinnen van de leeftijd 25 tot en met 30 jaar, met wie ik leuke dingen kan doen. Zoals naar de stad, paardrijden, een leuke film kijken en winkelen. Sinds kort zit ik op atletiek. Ik woon in Helvoirt. Woon je in de buurt van Helvoirt of zelfs in Helvoirt is dat helemaal geen probleem! Je kunt via mijn persoonlijk begeleider contact met me opnemen: Groeten van Nicole Wie betaalt wat? Jaarlijks wordt de tekst van de regeling Wie betaalt wat geactualiseerd, in overleg met de centrale cliëntenraad. Via onze website (onder Over Cello, Service & Contact, brochures) kan je de folders voor 2013 downloaden. Liever een papieren versie ontvangen? Deze zijn op te vragen bij Cello Cliëntenservice, T (088) , E 5

6 In het nieuws Prikkels in de groep Sommige kinderen kunnen de prikkels in hun omgeving moeilijk verwerken, wat vaak leidt tot opvallend of storend gedrag. Het boek prikkels in de groep gaat over sensorische informatieverwerking en legt uit dat kinderen voor de ene prikkel overgevoelig kunnen zijn en voor de andere niet. Wil je adequaat reageren op hypersensitieve kinderen? Dan vind je hier voorbeelden, oplossingen en praktische uitleg. Meer informatie: Prikkels in de groep, 3 21,-, ISBN Vakantietips online De site staat bol van vakantietips en mogelijheden voor mensen met een beperking. Meer informatie: Het aanbod aan vakantiereizen en dagtochten van Cello vind je op de website van Cello onder de button: ik ondersteun jou / vrije tijd. Lekker overzichtelijk Voor wie een duidelijke structuur nodig heeft, is de homeplanner 2013 wel wat. Alle afspraken kan je daarop kwijt, maar ook wie kookt, de boodschappen die gehaald moeten worden en andere klusjes. Meer informatie: De homeplanner kost 3 12,95 en is te bestellen op 6 Hint & Tint zet Rotterdam in de Verf In 2012 maakten vier kunstenaars van Hint&Tint in s-hertogenbosch met tram en boot een rondgang door Rotterdam. Lisa, Linda, Harm en Tamara kregen zo een indruk van de stad en deden inspiratie op voor een schilderij. Dit deden ze op uitnodigen van de Beautiful People Artclub, waar kunstenaars met een verstandelijke beperking uit heel Nederland lid zijn. Beautiful People is een sociale en duurzame organisatie die duurzame koffie en thee verkoopt aan het bedrijfsleven. De organisatie heeft geen winstoogmerk. Wel twee sociale doelstellingen: creëren van leer-/werkplekken voor jongens en meisjes met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking ondersteunen van kunstenaars met een verstandelijke beperking. Door wedstrijden te organiseren worden de kunstenaars uitgedaagd mooi werk te produceren en door alle publiciteit daarover krijgt dat werk veel aandacht. Dit jaar staat de wedstrijd Rotterdam in de Verf in de schijnwerpers. Zo n wedstrijd kent drie fasen. De eerste is die van voorbereiding. Om inspiratie op te doen / en een indruk te krijgen van de opdracht en stad. Daarna volgt de creatieve fase en tot slot de periode waarin het publiek zijn stem kan uitbrengen op de website van Beautiful People. Daar zijn alle werken te zien. De zes kunstwerken die de meeste stemmen krijgen, zullen worden gebruikt voor het Rotterdams koffie servies van Beautiful People Fairtrade Drinks. Dat bijzondere servies zal eind 2013 voor iedereen te koop zijn. Linda, Harm, Tamara en Lisa stuurden hun werk in en zitten nu te duimen voor een gunstige stemming. Jij kunt ze een handje helpen door op de website te stemmen op zes van de vele werken die daar te zien zijn What s in a name: LVG of LVB? Eind 2011 besloot het Managementteam (MT) van Cello om voor de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking de algemeen bekende term LVG of LVG+ te hanteren. Intussen circuleert ook de afkorting LVB en LVB+. Dit zijn de spelregels: de term LVG wordt gebruikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking de term LVG+ wordt gebruikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende (gedrags)problemen. 1 Linda Koks, Euromast 2 Harm van Lieshout: de Haven 3 Lisa Geerts: de Erasmusbrug 4 Tamara Lievaart: het Erasmus MC

7 inhout in Sint-Michielsgestel zoekt: Timmermannen (-of vrouwen) Ontdek de timmerman in jezelf Bij inhout leer je de fijne kneepjes van houtbewerking. Hoe je hout zaagt, schuurt, schaaft en vertimmert. Je maakt zowel grote als kleine producten. Een ding hebben ze gemeen: ze zien er allemaal schitterend uit! Wat je maakt: Stoelen, tafels, vogelhuisjes, speelgoed en tuinmeubilair. Wat je doet: Je werkt zelfstandig aan producten van hout. In het naastgelegen tuincentrum kunnen klanten jouw producten kopen. Informatie & contact: Wil jij opgeleid worden in deze ambachtelijke functie? Of heb je misschien nog vragen? Bel of mail dan gerust met Petro van Pelt, coördinerend begeleider dagbesteding: of Voor alle vacatures geldt dat je een indicatie nodig hebt. De kosten van de ondersteuning bij dagbesteding/werk worden betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Voor meer informatie over indicaties kun je contact opnemen met Petra van Meerwijk, consulente van Cello Cliëntenservice. Tel E. Belastingaangifte 2012: surf naar meerkosten.nl Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Een groot deel van die kosten zijn aftrekbaar via de belastingen. Op de website van de CG-Raad staat meer informatie. Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze site een praktische handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012, die voor 1 april ingediend moet zijn bij de Belastingdienst. Met behulp van de site zijn honderden euro s terug te krijgen. De aftrek geldt voor zogenaamde specifieke zorgkosten, zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer van en naar het ziekenhuis. Praktisch In begrijpelijke taal geeft de site uitleg over het invullen van de belastingaangifte De site volgt de opbouw van het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst, waardoor het gelijktijdig en stapsgewijs te gebruiken is. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het inkomen en dat van de eventuele fiscale partner. Andere tegemoetkomingen De site geeft ook informatie over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen. Cliëntenraden Uit de CCR van 4 december 2012 Begroting: 2013 wordt een moeilijk jaar Bestuurders Van Beers en Van der Pol geven een toelichting. In de begroting van 2013 zijn twee moeilijke kwesties. De ene is een grote bezuiniging op de vervoerskosten en de andere betreffen de onzekerheid over de tarieven en het niet meer vergoeden van de kosten voor cliënten met ZZP 1 en 2. Zeker is wel dat de tarieven en dus de inkomsten in 2012 lager zullen zijn. Cello moet komend jaar ongeveer een miljoen euro besparen op vervoer; dit heeft grote consequenties voor cliënten, vooral zij die naar de dagbesteding gaan. Cello heeft besloten deze bezuiniging niet meteen aan het begin van jaar te laten ingaan en koos voor een geleidelijke en genuanceerde invoering. Eerst worden consequenties en alternatieven bekeken. Verschillende scenario s zijn denkbaar: een eigen bijdrage van de cliënt (bijna onmogelijk!), concentreren van locaties, dagbestedinglocatie dichter bij de woonplek of een gesprek met de vervoerders over kostenverlaging. De verwachting is dat hierin medio 2013 duidelijkheid is. In de plannen van het kabinet worden de kosten gemaakt voor cliënten met ZZP 1 of 2 voortaan vergoed door de gemeente. Dit alles volgens de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). De mensen die nu nog een ZZP 1 of 2 hebben, zullen daarbij worden ontzien, weliswaar wordt er voor Cello een tariefskorting op geheven. Als er in de komende tijd cliënten met ZZP 1 of 2 vertrekken, mogen hun plaatsen niet worden bezet worden. Dat betekent dat Cello zich intensief moet inspannen om het risico op leegloop zo klein mogelijk te houden. Ondanks deze grote problemen is de begroting voor 2013 zo goed als sluitend en komt de zorg in nergens ingrijpend in gevaar. In deze begroting is nog ruimte voor projecten; begin 2013 zal worden beoordeeld welke projecten uitgevoerd kunnen worden. De extra gelden voor extra handen aan het bed en opleiding blijven ook voor 2013 gehandhaafd (de zgn. Agema-gelden). Bij het opstellen van de begroting speelde voortdurend de vraag naar noodzakelijke reserves mee. Kabinet Rutte 2 heeft allerlei plannen, waarvan de gevolgen voor Cello nog volstrekt onduidelijk zijn. Als alle cliënten met ZZP 1 t/m 4 onder de WMO vallen, heeft dat verregaande gevolgen. Wat je nu al merkt dat er meer zorginkopers zijn en dat gemeentes ook worstelen met de vraag hoe ze met die nieuwe verantwoordelijkheden moeten omgaan. De vraag is waar de kansen van Cello liggen. Die kansen moet worden afgezet tegen de kwaliteiten van Cello en daar werk je de scenario s op uit. Een laagst tariefaanbieder zal Cello niet worden. In ieder geval wordt de nieuwe zorgbekostiging geheel anders en nog nooit zijn de uitdagingen zo groot geweest. Positief is dat Cello in financiële zin een behoorlijk weerstandsvermogen heeft en daardoor tegen een stootje kan. Ook is de realisatie sterk afhankelijk van de maatschappij. Gaat het lukken om een deel van de zorg weer te laten leveren door de maatschappij; zijn er wel voldoende mantelzorgers en vrijwilligers enz. Een lichtpuntje bij dit alles is, dat je straks bij de wethouder in je gemeente kunt gaan klagen en die -zo is de verwachting- loopt harder dan iemand in het verre Den Haag. De bezuinigingen zijn ook te omvangrijk om ze via de z.g. kaasschaafmethode te realiseren; we moeten binnen Cello het creatieve denken alle ruimte geven om tot een Als u meer over deze onderwerpen wilt weten kunt u contact opnemen met Liesbeth Koning, T (088) , E oplossing te komen. Goedkoper inkopen is ook een nauwelijks begaanbaar pad om tot bezuinigingen te komen; het is een goed teken dat de meeste gemeentes ervan doordrongen zijn dat er bij deze kwetsbare burgers niets te verdienen valt. Het gaat altijd ten koste van de professionaliteit. Meer succes verwacht Cello van nog handiger werken/slimmer inrichten en werken. De plannen hebben ook gevolgen voor de huisvesting en de daarmee samenhangende inkomstenprognose. Cello maakt daarom begin volgend jaar een nieuw huisvestingsplan. De CCR dankt beide bestuurders voor de uitgebreide en openhartige toelichting en stemmen in met de begroting Voorstel nieuwe opzet CR Kind en Jeugd (K&J) Ceciel van Hoeckel en Alvin van Geluk lichten hun notitie toe. Daarin wordt een uitgebreidere rol bepleit voor de Cliëntenraad K&J. Ooit bestond de CR Kinderzorg uit ouders van KC de Elzengaard. In de loop der tijd is de behoefte ontstaan om meer op beleidsniveau mee te praten. Een van de actuele onderwerpen zijn de voorgenomen bezuinigingen voor hun doelgroep (cliënten tot 23 jaar). Hoe de communicatie met de ouders en de CCR precies moet worden vormgegeven wordt nog uitgewerkt. Ze willen een klankbordgroep zijn voor die doelgroep. De CCR is blij met het initiatief maar is onzeker over de concrete uitwerking. Wil men een formele status als CR met daarbij behorende bevoegdheden of zoekt men een minder formele status van adviesgroep. Indien men de formele kant wenst, biedt het reglement inspraakmogelijkheden. Men kan met de CR die betrokken is bij K&J vergaderen; een dergelijke constructie behoudt dan ook de bevoegdheden van een CR. Ook is het verdubbelen van de vertegenwoordiging van de doelgroep in de CCR een optie. Ook kan men een klankbordgroep vormen met alle geledingen betrokken bij de doelgroep Kind&Jeugd. Deze kan adviseren rondom allerlei onderwerpen m.b.t. deze doelgroep. Nadeel is wel dat een formele positie ontbreekt. Dit gehoord hebbende besluiten de Cecile en Alvin hun voorstel mee terug te nemen naar hun achterban om zich te beraden over wat ze nu willen zijn: adviesgroep of CR. De CCR biedt aan om in de eerstvolgende vergadering met de initiatiefnemers van gedachten te wisselen en te kijken in hoeverre tegemoet gekomen kan worden aan hun wensen. Sluiting Akkerstraat, wassen op de groep en uurtarief bij uitstapjes De CCR neemt kennis van de brief over de voorgenomen sluiting Akkerstraat Reglementair moet een dergelijk voorstel in de betrokken CR besproken worden. De bestuurder zal dit voorleggen aan de sectormanager. Op diverse plaatsen vinden pilots plaats met het doen van de was in de woningen. In sommige gevallen doet daar het personeel van de wasserij in mee. De CCR constateert dat de was op sommige plaatsen gedaan wordt in de zorgpiekuren, wanneer de zorg het meest gewenst is. Dit kan niet de bedoeling zijn. In ieder geval moet het doen van de was besproken worden met de CR. Tarief begeleiding bij uitstapjes: er is een tarief afgesproken van B 30 per uur. De CCR vraagt zich af of dit tarief niet te hoog is. De bestuurder zal navraag doen. Peter van den Dungen 57

8 Cliëntenraden Uit de CCR van 22 november 2012 Als u meer over deze onderwerpen wilt weten kunt u contact opnemen met Liesbeth Koning, T (088) , E Uitkomsten bespreking clienttevredenheidsonderzoek (CTO) in clusters en jaarthema Kwaliteitsmanager Bart Wijgergangs presenteert de resultaten/uitkomsten van de verbeterpunten, ontvangen uit de terugkoppeling naar cliëntenraden en clusters (26). Besloten is het jaarthema basiszorg nog een jaar te handhaven. Om dat jaarthema mede vorm te geven en te volgen is de CCR lid van de werkgroep. Elk cluster zal gevraagd worden een project in relatie tot basiszorg in te zetten. In vier clusters wordt nader bekeken hoe het is gesteld met cliënttevredenheid, zonder dat er een nieuw onderzoek gestart wordt Hoe het CTO er in de toekomst uitziet, is nog niet duidelijk. Het zorgkantoor eist dat een CTO eens per twee jaar gehouden wordt. In 2013 moeten daarom de stappen genomen worden voor het volgende onderzoek. In dat nieuwe onderzoek wordt het CTO gekoppeld aan het ondersteuningsplan en daarmee wordt een grotere respons verwacht. Wijzigingen in het ondersteuningsplan (OP) Het bevreemdt de CCR dat de melding dat het OP wijzigingen zou ondergaan in het Cello-Zine stond terwijl de raad niet op de hoogte was. Bart Wijgergangs legt uit dat er voortdurend zaken aangepast worden. Je kunt iedere kleine wijziging per stuk bewaren, maar je kunt ze ook allemaal in één keer aanbrengen. Telkens om een ondertekening van cliënt/ouder en/of vertegenwoordiger te vragen, is omslachtig. Veranderingen worden in het huidige OP aangebracht, een nieuw OP hoeft niet gemaakt te worden. Invoering vindt met ingang van 1 januari 2013 plaats. Gevraagd wordt wie er bepaalt of de clustermanager bij een OP bespreking aanwezig is. Dit wordt vooral door de agendapunten bepaald; uiteraard kunnen ouders dit ook aanvragen. Binnen de sector waaronder de woningen Wijngaert in Haaren vallen, is afgesproken dat de clustermanagers wonen en dagbesteding in ieder geval eens per drie jaar bij de bespreking aansluiten. Evaluatie pilot In voor Zorg! Jeannette Dorresteijn, sectormanager Wonen, geeft een uitgebreide toelichting op de wijze waarop dit project vorm heeft gekregen. Bij de invoering van de zorgzwaartepakketten enkele jaren geleden is een geleidelijke invoering afgesproken tot en met Vanaf dat moment zouden de clusterbudgetten in overeenstemming met de ZZP-opbrengsten moeten zijn. De administratieve routing en regelgeving zijn op orde, maar tegelijkertijd was er de vraag wat het inhoudelijk betekent als de budgetten anders verdeeld worden. Door het ministerie van VWS is het initiatief genomen om een project In voor Zorg! te starten om ervaring op te doen met het in de praktijk werken met ZZP-pakketten en deze werkwijze binnen de Cello-organisatie te verankeren. Om dubbele informatie in dit Cello Zine te voorkomen, verwijzen wij graag naar de inhoud van het artikel op bladzijde 3. Evaluatieverslag Wijngaert, Haaren Kennis wordt genomen van het evaluatieverslag over het verloop van het hele traject rondom de verhuizing van de bewoners. Sectormanager Jeannette Dorresteijn geeft aan dat pas na de verhuizing de fase komt waarin iedereen echt zijn plek moet zien te vinden; soms is dit moeilijker voor medewerkers dan voor cliënten. Cello vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders/familieleden actief zijn binnen de woning. Of dit nu in de vorm van een cliëntenraad of groep ouders vorm krijgt moet geen verschil uitmaken. Verschillende vormen van betrokkenheid moeten geaccepteerd worden, uiteindelijk heeft Cello de eindverantwoordelijkheid voor de ondersteuning van onze cliënten. Het gaat Cello daarbij te ver om ouders te verplichten om hun wensen/inspraak uitsluitend in de vorm van een cliëntenraad te laten plaatsvinden. De CCR is van mening dat het bij deze vormen van inspraak niet zo moet zijn dat ouder initiatieven meer voor elkaar krijgen dan Cello-initiatieven. De CCR zal daarop letten. Uitwerking notitie plaatsingsbeleid Het plaatsingsbeleid is vastgesteld en wordt nu verder uitgewerkt. Het zal onderdeel worden van het huisvestingsplan en er wordt volgens het vastgestelde plaatsingsbeleid gewerkt. Mocht het, mede als gevolg van allerlei ontwikkelingen in de extramurale zorg, moeten worden aangepast, dan zal de bestuurder hierop in een CCR vergadering terugkomen. Zo n aanpassing zou kunnen betekenen dat het ook het Sociaal Statuut herzien moet worden. Themabijeenkomst kennisteams In maart 2013 zal een themabijeenkomst georganiseerd worden voor alle ouders/ verwanten met als onderwerp de kennisteams. De bijeenkomst wordt georganiseerd door opleidingsfuntionaris Wilma aan den Toorn en Marjan Arts, hoofd paramedische dienst. Er zijn vijf kennisteams voor mensen met autisme, dementie, een auditieve en visuele beperking, een ernstig meervoudige beperking of met een licht verstandelijke beperking plus. Die zullen tijdens die bijeenkomst worden voorgesteld. Website Cello De CCR complimenteert de organisatie met zijn nieuwe website. Een link voor de CCR naar een contactformulier zal niet worden aangemaakt. Gevraagd wordt of er een fotopresentatie van de leden van de CCR op de site gezet kan worden. Klachtencommissie, geestelijke verzorging en opvolging CCR vertegenwoordigers: Klachtencommissie: in 2012 zijn tien klachten binnengekomen: een kleine toename toename van klachten. Geestelijke verzorging: de formatie wordt niet uitgebreid. Vertrek CCR leden en hun opvolging: Tom Schevers heeft besloten om per 1 januari 2013 de CCR te verlaten. Mogelijk vertrekt ook nog een andere vertegenwoordiger. In een van de volgende Cello-Zines zal geworven worden voor nieuwe vertegenwoordigers. Peter van den Dungen 68 Verzoek van de CCR: Noteert u even! CCR organiseert op zaterdagochtend 2 maart een bijeenkomst voor ouders. Thema: zorgprogramma s voor mensen met autisme dementie een ernstig meervoudige beperking (EMB) een auditieve en/of visuele beperking een licht verstandelijke beperking en bijkomende (gedrags-)problematiek (LVG+) Wat is een zorgprogramma, hoe werkt het? Na een korte introductie kun je meedoen aan een workshop. Daarin wordt de inhoud en werkwijze uitgewerkt. Daarna krijg je een lunch aangeboden in de stijl van het gekozen zorgprogamma. Bijvoorbeeld: koos je om een workshop over autisme mee te doen, dan krijg je een lunch op een manier die goed gestructureerd is en ondersteund wordt door picto s. Koos je voor het thema auditieve en/of visuele beperking: dan is het thema van jouw lunch: contrastrijk! Meer informatie over deelname? Neem dan even contact op met Liesbeth Koning: E Gezocht hulpboer Op de grens van Berlicum en het buitengebied staat een woon-werkboerderij. Cello biedt ondersteuning aan de mensen die er werken. Er is een moestuin, pluktuin, fruitboomgaard, kas en op termijn een kinderboerderij en thee-schenkerij. Steekwoorden zijn: buiten werken, dierverzorging, rust, creatief met natuurlijke materialen, contacten aangaan, pionieren. Zo n 10 mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking werken hier. Er zijn nog enkele dagbestedingplekken vrij op deze fantastische tuin/boerderij. Ben of ken jij iemand die hier enthousiast van wordt en die buiten werken superleuk vindt, vraag dan informatie aan bij Wim van Veelen, clustermanager dagbesteding. E M

9 Bouw Binckhorst in Rosmalen Samenstelling Aviesraad Binckhorst, tweede fase De volgende mensen maken onderdeel uit van de Adviesraad bouw Binckhorst. Het gaat om contactpersonen van cliënten voor wie een nieuwe woning wordt gebouwd. De adviesraad bespreekt regelmatig de gang van zaken en adviseert daar waar nodig. Irma Kleijne, zij vertegenwoordigt de groep ernstig verstandelijk gehandicapte cliënten met bijkomende problematiek Nelly Geurts-Govers vertegenwoordigt de cliënten met een ernstig verstandelijke beperking die in een groepswoning wonen Jeroen Willems is afgevaardigd vanuit de Centrale Cliëntenraad Peter Vissers vertegenwoordigt de clienten met een ernstig verstandelijke beperking die in een groepswoning wonen. Vanwege zijn ervaring uit fase 1 zit hij opnieuw in de Adviesraad. Theo van Helvoort vertegenwoordigt de cliënten met een ernstig meervoudige beperking. Net als Peter is ook hij vanwege zijn eerdere ervaringen opnieuw lid van de Adviesraad. In het volgende Cello Zine krijg je meer informatie over het werk van deze adviesraad. Kleur- en materiaalkeuze van de woningen fase 2 Op 25 en 26 februari kunnen familie en cliënten de kleur en materialen bepalen van de inrichting van de privé-kamers. Uiteraard krijgen betrokkenen daarvoor nog een uitnodiging. Parkeren bij De Binckhorst Vanwege beperkte parkeergelegenheid bij de Binckhorst (P1) is voor medewerkers die een cursus of symposium komen volgen parkeerplaats P2 gereserveerd. Bij de rotonde staan borden die je naar parkeerplaats P2 leiden. Vanaf parkeerplaats P2 volg je lopend de route over het terrein naar het Opleidingscentrum / MFC (ook aangegeven met borden). Dit is ongeveer 6 minuten lopen. De complete routebeschrijving staat op de website van het opleidingscentrum: Sportiviteit, beweging en ontmoeting op het Cruyff Court aangepast een bijzondere aanwinst voor De Binckhorst én Herman Broerenschool In december startte de aanleg van het Cruyff Court dat in het voorjaar van 2013 voltooid zal zijn door de aanleg van de vloer. Even het geheugen opfrissend: samen met de Herman Broerenschool (HBS) deed Cello een aanvraag voor de aanleg van een Cruyff Court aangepast. Dit is een multifunctioneel sportveld dat zo optimaal mogelijk toegankelijk gemaakt wordt voor jonge mensen met een beperking, waardoor ze actief aan sport kunnen deelnemen of door een passievere vorm sport en spel ervaren. Door de aanpassingen wordt het toegankelijk voor alle gebruikers, ongeacht hun beperking. De HBS en De Binckhorst delen dit bijzondere sportveld: HBS maakt er in schooltijden gebruik van door er gym- en bewegingslessen op te geven. Cliënten van Celo kunnen er buiten schooltijden, in de weekends en in de schoolvakanties gebruik van maken. Het mooie van dit veld is dat er voor verschillende sporten gebruikt kan worden. Denk aan voetbal, volleybal of basketbal. Over de Johan Cruyff Foundation In 2003 is de Johan Cruyff Foundation gestart met het aanleggen van Cruyff Courts. Deze trapveldjes liggen inmiddels in grote aantallen in wijken in Nederland en stimuleren de jeugd uit de wijk om te gaan sporten en bewegen. Van oudsher ondersteunt de Cruyff Foundation al projecten voor jeugd met een beperking in diverse sporten. Deze twee werelden komen bij elkaar op een Cruyff Court aangepast. Steun het goede werk van de Cruyff Foundation De cliënten van Cello en de leerlingen van de Herman Broerenschool zullen maximaal genieten van de sportieve mogelijkheden die de Cruyff Foundation hen biedt door dit veldje. Wil je dit ook voor andere jonge mensen met een beperking mogelijk maken? Doneer dan aan de Cruyff Foundation en schrijf jouw bijdrage over naar rekeningnummer Op de website vindt u meer informatie. 579

10 Gijsbert van der Lande leert en bij Leerpunt Vught Vanuit de (WMO-)gedachte dat alle burgers van Vught de gelegenheid moeten hebben elkaar te ontmoeten, zich te ontwikkelen en een zinvolle tijdsbesteding te hebben, biedt stichting ABZ (Anders Bezig Zijn) in het centrum van Vught (St. Elisabethstraat 1b) een scala aan cursussen aan. Financieel wordt deze stichting door de gemeente ondersteund. Er zijn zo n 50 creatieve of educatieve cursussen voor iedereen die bijvoorbeeld wil leren bridgen of zijn Duits wil ophalen. Voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking zijn er de cursussen van het Educatienetwerk, waarin ABZ samenwerkt met Cello, Divers, MEE en de Muzerije. Tot slot is er het Leerpunt Vught dat in samenwerking met het Koning Willem I college volwassenen de mogelijkheid biedt hun basisvaardigheden te versterken op het gebied van taal, rekenen en de computer. Cello-cliënt Gijsbert van der Lande volgt op het ogenblik zo n cursus bij het Leerpunt Vught. Samen met zijn docent Gerdy-Anne van Rooy praat hij over zijn ervaringen daar. Gijsbert: Mijn persoonlijk begeleider Annelique maakte me attent op het Leerpunt. Ik maak graag gebruik van mijn laptop; binnenkort kan ik thuis on line. En daarom wilde ik leren hoe in te loggen en hoe te en. Voor hem zijn de voordelen voor internet en wel duidelijk. Op internet kun je informatie snel opzoeken of de krant lezen. Ik heb veel familie in het buitenland, dus dan is en een uitkomst. Het scheelt ook een hoop telefoonkosten. Zijn docent Gerdy-Anne heeft werkbladen voor hem gemaakt, waarop de handelingen die nodig zijn voor en duidelijk zijn uitgelegd. Aan de hand daarvan leert Gijsbert op de juiste wijze in te loggen, een op te stellen en een te verzenden. Het gaat nu goed, maar ik zal blij zijn als ik ook thuis kan oefenen. Mijn cursus hier zit er bijna op. Ik ga er met veel plezier naartoe en vind het ook leuk iedere week de andere mensen weer te zien en te spreken. Gerdy-Anne vertelt dat haar cursisten allemaal een andere scholingsvraag hebben. Zo zijn er nu drie cursisten die zich met behulp van de computer de Nederlandse taal machtig willen maken: daar ligt het accent dus op de taalvaardigheden. Drie anderen willen juist van de computer(programma s) zelf wat leren. Door het hele cursusjaar heen kunnen mensen instromen (tot maximaal tien deelnemers). Een cursus bestaat uit tien lessen en je kunt twee keer een cursus volgen bij het Leerpunt Vught. Daarna zou je kunnen besluiten om méér te gaan doen: naar een taalcursus of lid worden van de bibliotheek, of een andere (computer-)cursus volgen die het ABZ geeft,, aldus Gerdy-Anne. Ze vindt het uiteraard belangrijk dat iedereen het nodige opsteekt. Maar ook ontmoeting en sfeer staan centraal. Lessen op de computer zijn individueel, iedere cursist volgt zijn eigen lessen en als je op de computer werkt, zit je met je rug naar de ander toe. Daarom begroeten wij elkaar uitgebreid en drinken wij samen koffie. Heb je net als Gijsbert belangstelling voor een onderwerp van het Leerpunt Vught, kun je zelfstandig werken met werkbladen en heb je het geduld even te wachten als de docent niet direct tijd voor je heeft, neem dan even contact op met Gerdy-Anne van Rooy: / Cello voor de vierde keer naar India Op 7 september 2010 sloten het Liliane Fonds, stichting Colourful Children Cello een overeenkomst, waarmee de drie organisaties hun krachten bundelden om een impuls te geven aan een project in Zuid-India. Colourful Children startte in 2006 een kinderhuis en een school voor kinderen met een verstandelijke beperking in Nammakkal. En werkt samen met de Sisters of Sint Anne om scholing en onderdak te geven aan deze kinderen. De kinderen komen uit heel arme gezinnen en hadden geen enkel perspectief. De kinderen worden creatief en motorisch gestimuleerd door handvaardigheid, sport, spel, dans, muziek en fysiotherapie. Ze worden ook voorbereid op een plek in de Indiase maatschappij. Ze leren mee te helpen bij de maaltijdvoorbereiding, schoonmaak en in de tuin. 10 Joan van der Putte (links) en Paula God Het Liliane Fonds ondersteunt dit project via zijn mediators ter plaatse. Die zijn bekend met de lokale situatie. Dankzij hun kennis en inzet kunnen ze de continuïteit van dit project waarborgen. Cello zendt sindsdien medewerkers in tweetallen om gedurende enkele weken kennis en ervaring over te dragen aan de medewerkers van het project in Nammakkal. Twee vliegen in één klap: een unieke ervaring voor onze medewerkers en de zusters van het kinderhuis en de school voor kinderen met een beperking profiteren van de Cello-expertise. In 2010 vertrok het eerste duo naar Nammakkal. In 2013 gaan Joan van der Putten en Paula God ernaartoe. Joan werkt als persoonlijk begeleider bij dc De Schalm in s-hertogenbosch en Paula werkt als persoonlijk begeleider bij multiproblem huishoudens. Dit keer is gekozen voor mensen uit de begeleidingshoek, die een flinke ervaring hebben opgebouwd. Zij werden voorgegaan door collega s met kennis en ervaring op het gebied van fysiotherapie, kinderen met een verstandelijke beperking en autisme, aanleren van dagelijkse vaardigheden en een klassikaal communicatiesysteem. Joan wil de methode kleine stapjes -waarmee de ontwikkeling wordt gestimuleerd- invoeren en aandacht aan zindelijkheidstraining geven; Paula wil accenten leggen op bewustwording van de begeleiding: waarom doe je wat je doet? Verder willen ze het vele materiaal dat hun collega s meenamen, nog meer verankeren in de dagelijkse zorg. Donaties! Joan en Paula betalen hun reis zelf en zetten vele mogelijkheden in om in hun netwerk geld te werven voor Colourful Children. Ze verkochten tijdens de kerstborrels voor medewerkers kleurige engeltjes en taarten van vogelvoer die door cliënten van De Schalm werden gemaakt. Veel collega s gaven de waarde van hun kerstcadeaubon aan dit goede doel. Zodra Joan en Paula terug zijn, krijg je een verslag van hun reiservaringen! Donaties? Elke gift is welkom op het banknummer van P. God-Mutsaerts o.v.v. sponsoring Colourful Children.

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Nieuwsbrief over kwaliteit

Nieuwsbrief over kwaliteit Nieuwsbrief over kwaliteit april 2013 Abrona heeft in 2012 extra geld gekregen van de regering. Geld om de zorg te verbeteren. Geld om de begeleiding van cliënten te verbeteren. Dit heet kwaliteit. Abrona

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Wonen, werken, meedoen

Wonen, werken, meedoen Wonen, werken, meedoen zoals jíj dat wilt Bij Prezzent is er van alles te doen Wij zíjn er voor jou Bij Prezzent kun je wonen, werken en meedoen zoals jij dat wilt. Wij hebben woonlocaties met zelfstandige

Nadere informatie

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide geeft kleur aan je dag www.leekerweide.nl Dagbesteding Inhoud Goede dagbesteding geeft zin 3 Atelier De Specht in Enkhuizen 4 De Kolk in Hoogkarspel

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden Nummer 5 Juni 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

nummer 11 april 2013 Jan Hanse aan het woord Hoe gaat het verder met de medezeggenschap?

nummer 11 april 2013 Jan Hanse aan het woord Hoe gaat het verder met de medezeggenschap? nummer 11 april 2013 Jan Hanse aan het woord Hoe gaat het verder met de medezeggenschap? de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard cliëntenraad de Waaier + de Schelp Anita van Dinteren

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

Wat is het SDW cliëntenpanel?

Wat is het SDW cliëntenpanel? Terug kijken op het eerste jaar SDW cliëntenpanel 2016 Wat is het SDW cliëntenpanel? Het SDW cliëntenpanel praat samen met de Centrale cliëntenraad (CCR) over thema s. Het cliëntenpanel bestaat uit 25

Nadere informatie

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving.

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De plaats waar en de manier waarop je woont, kies je zorgvuldig. Je huis is immers je thuis. Hier wil je je prettig voelen.

Nadere informatie

CCR in gesprek over opvolging Pierre Quaedvlieg

CCR in gesprek over opvolging Pierre Quaedvlieg nummer 20 juli 2015 stappen om advies te geven praten met Ton van der Meer CCR in gesprek over opvolging Pierre Quaedvlieg de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard Adrie de Bruijn

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2014 1 Odion, januari 2015 hallo Hallo, 2014 is voorbij gevolgen. Er is weer veel gebeurd op het gebied van zeggenschap. In dit verslag breng ik jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen,

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Welkom bij Maasveld 1

Welkom bij Maasveld 1 Welkom bij Maasveld 1 Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen 7 Wonen met de juiste zorg Ons aanbod Iedereen een persoonlijk plan Werken

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties Perspectief op gewoon leven Wat we leren van evaluaties Stichting Perspectief, juni 2005 Aanleiding De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB heeft de ervaring

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2013 1 Odion, december 2013 hallo Hallo, Hier het jaarverslag zeggenschap van Odion. In dit verslag breng ik jullie jaarlijks op de hoogte van al het nieuws over zeggenschap van

Nadere informatie

0060-0511 Woonhuis : Lohengrin Scorlewald Tijdsvraag : 2 uur, op woensdagmiddag Omschrijving : Wandelen met Matheno in de mooie omgeving van Schoorl.

0060-0511 Woonhuis : Lohengrin Scorlewald Tijdsvraag : 2 uur, op woensdagmiddag Omschrijving : Wandelen met Matheno in de mooie omgeving van Schoorl. Vrijwilligers Scorlewald Een inventarisatie van Wensen 12 mei 2011 Maatjes gezocht: Scorlewalders zitten te springen om jouw hulp! Samen iets leuks ondernemen je krijgt er veel voor terug! Er even tussenuit

Nadere informatie

eenvoudig eenvoudig en duidelijk Thema samenwerken Patricia knipt Stiena Schilderen met Vincent REINAERDE

eenvoudig eenvoudig en duidelijk Thema samenwerken Patricia knipt Stiena Schilderen met Vincent REINAERDE eenvoudig eenvoudig en duidelijk Thema samenwerken Patricia knipt Stiena REINAERDE Schilderen met Vincent inhoud voorjaar 2014 3 Een sterk stel Yvonne (rechts) met Nancy Het buurtteam in Leidsche Rijn

Nadere informatie

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia. Wij willen je zo goed mogelijk

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

Nadere informatie

Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo

Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo 19 november 2015 Op 19 november 2015 organiseerde de Wmo- Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking voor de AV-regio haar eerste themabijeenkomst.

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

REINAERDE Reinaerde Kijker

REINAERDE Reinaerde Kijker REINAERDE Reinaerde Kijker 2 REINAERDE IN DE KIJKER Wat is een mentor, bewindvoeder of curator? Dik zoekt het uit. 4 BEN IK IN BEELD!? Op 5 november was de centrale cliëntenraad in beeld. Verslag van een

Nadere informatie

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde 2010 De Lichtenvoorde afdeling Communicatie en Informatie [ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] Dit is een overeenkomst. Afspraken die we maken staan op papier. De rechten en plichten van de cliënt staan

Nadere informatie

Onderwerp: Je kunt het leven leiden dat je wenst

Onderwerp: Je kunt het leven leiden dat je wenst 1 Praatkaart Onderwerp: Je kunt het leven leiden dat je wenst Mensen om jou heen luisteren naar je en praten met je over wat jij belangrijk vindt. Je kunt beter je eigen keuzes maken en anderen ondersteunen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 1 Regio Waardenlanden Januari 2016 Van de redactie Hallo, Een nieuw jaar en ook weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. In deze nieuwsbrief natuurlijk weer kort nieuws. Wil je weten wat er allemaal

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Wij zijn VA073 Word ook VA073 Geef vrijwilligers de waardering die ze verdienen

Wij zijn VA073 Word ook VA073 Geef vrijwilligers de waardering die ze verdienen Wij zijn VA073 VrijwilligersAcademie073 is een initiatief van zorg- en welzijnsinstellingen Galant, Divers, Vivent, Servicepunt Vught, Cello en Van Neynsel in samenwerking met Avans Hogeschool. Een netwerk

Nadere informatie

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking Zo lang mogelijk zelfstandig Ik ben slechtziend en heb een lichte verstandelijke beperking. Waar kan ik zelfstandig wonen en toch

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie