Inkomensafhankelijke huurverhoging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomensafhankelijke huurverhoging"

Transcriptie

1 2015 Handleiding Inkomensafhankelijke huurverhoging Inkomensindicaties aanvragen voor woningen met een gereguleerde huurovereenkomst

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Algemeen Inkomensgegevens aanvragen bij de Belastingdienst Wettelijke basis Hoe vraagt u een inkomensindicatie aan? Jaar van indicatie en actualiteit van de gegevens Manier van aanleveren Systeemeisen Tijdstip van aanleveren Wijzigingen t.o.v Meer informatie 10 3 Aanmelden Account aanvragen Inloggen en sms-authenticatie 12 4 Aanvraag per adres 16 5 Meerdere inkomensindicaties tegelijkertijd aanvragen Formaat bestand Recordbeschrijving bestand Naamgeving bestand Controle aangeleverde gegevens Naamgeving antwoordbestand Onbekende huisnummertoevoeging Aanvraag via csv-bestand 24 Pagia 2 van 24

3 1 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor verhuurders, die ook eigenaar zijn van woningen met een gereguleerde huurovereenkomst. Als verhuurder kunt u informatie bij de Belastingdienst opvragen om te beoordelen of het huurbedrag van de woningen extra mag worden verhoogd volgens de wetgeving voor inkomensafhankelijke huurverhoging. U kunt als verhuurder zelf bepalen of u de huurverhoging wilt doorvoeren, dit bent u niet verplicht. Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden om van deze dienst gebruik te mogen maken: de Belastingdienst biedt u hiervoor een dienst aan. Als u een adres van een woning met een gereguleerde huurovereenkomst aanlevert, geven we aan of het huishoudinkomen voor dit adres hoger of lager dan een van de twee grensbedragen of onbekend is. Maakt u gebruik van deze dienst, dan moet u voldoen aan en akkoord gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden: u bent een verhuurder of vertegenwoordigt een verhuurdersorganisatie die woningen met een gereguleerde huurovereenkomst verhuurt; u gebruikt de service slechts voor het aanvragen van gegevens over woningen met een gereguleerde huurovereenkomst die behoren tot uw woningenbestand en waarvoor de huurder nog niet de maximale huurprijs betaalt; de aan u verstrekte gegevens de inkomensindicatie en het aantal inkomensontvangers per adres gebruikt u alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk voor het al dan niet voorstellen van een inkomensafhankelijke huurverhoging; de aan u verstrekte gegevens de inkomensindicatie en het aantal inkomensontvangers per adres bewaart u niet langer dan tot het moment dat over het voorstel tot huurverhoging onherroepelijk is beslist; u voert een zodanige administratie dat de juiste, volledige en tijdige vastlegging is gewaarborgd van de gegevens over het huishoudinkomen; u gaat vertrouwelijk om met de aan u verstrekte gegevens de inkomensindicatie en het aantal inkomensontvangers per adres, behalve als enig wettelijk voorschrift u tot mededeling verplicht of uit uw taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit; over de ontvangen gegevens kunt u niet met ons in discussie gaan. Ook kunt u hiertegen geen bezwaar maken en/of beroep aantekenen; u moet zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en andere privacyregelingen. U beschermt de uitgewisselde gegevens tegen het risico van verlies, wijziging, vernietiging, ongeautoriseerde aanmaak en inzage door onbevoegden; misbruik van het portaal voor het opvragen van de inkomensindicaties melden we bij het College bescherming persoonsgegevens; bij structureel misbruik kan uw account op het gegevensportaal worden verwijderd. U kunt dan geen inkomensindicaties meer opvragen. U mag alleen een inkomensindicatie opvragen voor woningen met een gereguleerde huurovereenkomst, waarvoor huurders nog niet de maximale huurprijs van de woning betalen. Pagia 3 van 24

4 U vindt in deze handleiding meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging en het aanvragen van de inkomensindicatie. De handleiding bestaat uit meerdere hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bevat algemene informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging. In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe u zich aanmeldt voor deze Belastingdienst-service. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe u gegevens handmatig kunt aanvragen. Hoofdstuk 5 is toegevoegd voor eigenaren van een groot aantal woningen met een gereguleerde huurovereenkomst. Het beschrijft hoe u meerdere inkomensindicaties in één keer via een bestand kunt aanvragen. Pagia 4 van 24

5 2 Algemeen 2.1 Inkomensgegevens aanvragen bij de Belastingdienst Bent u een verhuurder die tegelijk eigenaar is van een woning met een gereguleerde huurovereenkomst waarvoor de huurder nog niet de maximale huur betaalt? Dan is de service voor u beschikbaar. We kunnen u inzicht geven in de verhouding tussen de grensbedragen en het huishoudinkomen van uw huurder(s), zodat u weet of u een extra huurverhoging mag doorvoeren en hoe hoog die mag zijn. Het verstrekken van deze informatie is gebaseerd op de wet voor inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierover leest u meer in paragraaf 2.2. Bent u een verhuurder die geen eigenaar is van de verhuurde woning, maar namens de eigenaar verhuurt? Dan moet u voor het gebruik van de service contact opnemen met de eigenaar van de betreffende woning. De eigenaar kan dan, als hij/zij dit wenst, gebruikmaken van de service. Als u niet kunt aantonen dat u eigenaar bent, kunt u geen inkomensindicaties opvragen. 2.2 Wettelijke basis De inkomensafhankelijke huurverhoging is vastgelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen). Voor 2015 geldt de volgende maximale huurverhoging: 1,5% plus inflatie voor huishoudinkomens tot en met ,0% plus inflatie voor middeninkomens. Dit zijn huishoudinkomens van tot en met ,0% plus inflatie voor hogere inkomens. Dit zijn huishoudinkomens boven De inflatie over 2014 was 1%. Hierdoor gelden uiteindelijk per 1 juli 2015 de volgende percentages voor de maximale huurverhoging: 2,5% voor huishoudinkomens tot ,0 % voor middeninkomens (0,5% extra). 5,0 % voor hogere inkomens (2,5% extra). U mag alleen een inkomensindicatie opvragen voor woningen met een gereguleerde huurovereenkomst waarvoor huurders nog niet de maximale huurprijs van de woning betalen. De genoemde inkomensgrens geldt voor het gezamenlijke inkomen van alle bewoners van het specifieke adres. We noemen dit daarom het huishoudinkomen. U vraagt de gegevens per adres aan. Pagia 5 van 24

6 We verstrekken geen gegevens anders dan de inkomensindicatie en het aantal inkomensontvangers. Het aantal inkomensontvangers verstrekken we alleen voor een huishoudinkomen hoger dan Het aantal inkomensontvangers houdt in het aantal personen waarop het inkomen in de indicatie is gebaseerd. Hieronder vallen de personen die momenteel op het adres wonen en in 2013 samen meer dan hebben verdiend. Deze personen worden namelijk meegerekend bij de bepaling van het huishoudinkomen in Van personen die op 1 januari 2015 jonger waren dan 23 jaar wordt alleen het bedrag boven de inkomensvrijstellingsgrens van meegerekend. U moet de verklaring over de inkomensindicatie en het aantal inkomensontvangers die u van ons ontvangt, meesturen met het schriftelijke voorstel tot huurverhoging aan de huurder(s). Pagia 6 van 24

7 2.3 Hoe vraagt u een inkomensindicatie aan? Om een inkomensindicatie aan te vragen, levert u de volgende gegevens aan: postcode; huisnummer; huisnummertoevoeging (waar dit van toepassing is). U kunt zo een inkomensindicatie per adres aanvragen. Als u een groot aantal woningen met een gereguleerde huurovereenkomst verhuurt waarvoor nog niet de maximale huurprijs is gevraagd, kunt u de bovengenoemde gegevens van deze woningen ook in een bestand aanleveren. We verstrekken u daarna per adres een verklaring over de inkomensindicatie. Hierover leest u meer in hoofdstuk Jaar van indicatie en actualiteit van de gegevens Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging is het definitieve jaarinkomen van twee jaar voor de huurverhoging van belang. Meer recente inkomensgegevens hebben vaak nog geen definitieve status. Dus voor een huurverhoging per 1 juli 2015 kijken we naar het inkomen van We zorgen ervoor dat de inkomensindicatie die u op basis van uw aanvraag krijgt, is gebaseerd op dit inkomen dat is vastgelegd in de basisregistratie inkomen. Door naar het inkomen van twee jaar terug te kijken, is de kans erg groot dat dit inkomen definitief is vastgesteld. In een beperkt aantal gevallen zal dit niet het geval zijn. Bijvoorbeeld als de aangifteplichtige (huurder) in bezwaar of beroep is gegaan over zijn vastgestelde inkomen. De huurder zal dan mogelijk bij u als verhuurder bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. 2.5 Manier van aanleveren Voor het aanvragen en ontvangen van inkomensindicaties maakt u gebruik van een internetportaal. Om hiervan gebruik te maken, moet u eerst een account aanvragen voor het portaal. Dit is mogelijk in februari In hoofdstuk 3 van dit document is beschreven hoe u dit doet en hoe u de inkomensindicaties daarna opvraagt. Kijk op voor de exacte data. U hebt per burgerservicenummer/rsin 1 maximaal één account op het portaal. Als u als verhuurdersorganisatie meerdere RSIN s heeft, moet u voor elk RSIN een account aanvragen. Wanneer u als verhuurdersorganisatie meerdere vestigingen hebt, kunt u toch slechts één account (per burgerservicenummer/rsin) krijgen. Vanaf medio maart 2015 hebt u de mogelijkheid om de adresgegevens voor een adres via het portaal aan te leveren. Kijk op voor de exacte aanvangsdatum. Bij een handmatige opvraag per postcode krijgt u, zodra u de inkomensindicatie hebt opgevraagd, de inkomensindicatie voor dat adres direct te zien. Bent u volgens onze gegevens eigenaar van meer dan één relevante woning, dan kunt u meerdere adresgegevens in één keer aanleveren via een bestand. In dit geval ontvangt u de inkomensindicatie voor alle adressen in een gecomprimeerd zip-bestand. In hoofdstuk 5 van dit document leest u meer over de procedure. 1 RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer en vervangt het fiscaal nummer van de Belastingdienst voor niet-natuurlijke personen. U vindt het RSIN in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Voor natuurlijke personen is het fiscaal nummer vervangen door het burgerservicenummer dat door uw gemeente is uitgegeven. U hebt dit burgerservicenummer of RSIN nodig voor het uitwisselen van gegevens met een overheidsorganisatie. Pagia 7 van 24

8 U kunt een inkomensindicatie alleen via het portaal aanvragen. Een aanvraag via of telefoon is niet mogelijk. 2.6 Systeemeisen Voor het gebruik van het internetportaal, gelden de volgende systeemeisen: Algemene eisen Resolutie Geheugen Javascript Cookies ZIPtool * Resolutie van minimaal 1024x768 * Geheugen: 256MB of meer * Javascript dient aan te staan * Sessiecookies dienen te worden geaccepteerd *om het antwoordbestand te kunnen unzippen Besturingssystemen Microsoft (client) Microsoft (server) Linux Mac OS Minimale versie * Windows Vista, Windows 7 of hoger * Microsoft Windows Server 2008 * Linux * Apple Mac OSX 10.6 of hoger Internetbrowsers Microsoft Google Mozilla Opera Minimale versie * Internet Explorer 8 of hoger * Chrome versie of hoger * Firefox versie 26 of hoger * Opera 25 build of hoger Het is aan te raden altijd de nieuwste versie van uw browser te installeren. Naast de genoemde systeemeisen hebt u ook een mobiele telefoon nodig om per sms een inlogcode te kunnen ontvangen. Pagia 8 van 24

9 2.7 Tijdstip van aanleveren In februari 2015 meldt u zich op het portaal aan voor deze Belastingdienst-service. Daarna kunt u vanaf medio maart 2015 inkomensindicaties aanvragen. Kijk op voor de exacte data. Nadat u een inkomensindicatie voor één adres hebt aangevraagd, verwachten we u per omgaande een inkomensindicatie te kunnen verstrekken. Als u meerdere inkomensindicaties aanvraagt via de beschreven manier in hoofdstuk 5, kan het verstrekken van een antwoordbestand enkele minuten tot uren duren. Dit is afhankelijk van het aantal aangevraagde indicaties Wilt u de huur per 1 juli verhogen en er zeker van zijn dat u voor de termijn van berichtgeving naar uw huurder duidelijkheid hebt over het gezamenlijke inkomen, vraag dan uiterlijk op 1 april de inkomensindicatie aan. U moet zich wel aanmelden voor het portaal vóór de sluitingsdatum van de aanmeldperiode. Kijk op voor de exacte sluitingsdatum. Als wij uw aanvraag niet tijdig hebben ontvangen, kunt u geen gebruik maken van de Belastingdienst-service om inkomensindicaties aan te vragen. 2.8 Wijzigingen t.o.v Het volgende is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. de grensbedragen zijn gewijzigd: middeninkomens zijn huishoudinkomens van meer dan tot en met ; hogere inkomens zijn huishoudinkomens boven ; van personen die op 1 januari 2015 jonger zijn dan 23 jaar wordt alleen het bedrag boven de inkomens-vrijstellingsgrens van meegerekend; de percentages huurverhoging zijn gewijzigd: 2,5% huurverhoging voor huishoudinkomens tot en met ; 3,0% huurverhoging voor huishoudinkomens van tot en met ; 5,0% huurverhoging voor huishoudinkomens boven ; dit jaar krijgt u, in het door ons verstuurde antwoordbestand alleen antwoord op de correct door u ingevulde regels. Dit is van toepassing als u een bestand hebt ingestuurd, dus als u voor meer dan een woning een indicatie opvraagt; dit jaar wordt bij het aanmelden tweemaal gevraagd uw adres en uw telefoonnummer in te vullen; de startdatum voor het aanvragen van inkomensindicaties is gewijzigd. U kunt inkomensindicaties opvragen vanaf medio maart. Kijk op voor de exacte aanvangsdatum. U heeft dit jaar de keuze tussen: - ontvangst van iedere inkomensindicatie (indicatie J of M) apart, dus één verklaring per PDF bestand en; - ontvangst van verzamelde inkomensindicaties (indicaties J of M) met een maximum van verklaringen per bestand. vanaf 2015 verschijnt er een voortgangsbalk bij het uploaden en verwerken van het aanvraagbestand. Pagia 9 van 24

10 2.9 Meer informatie Hebt u nog vragen? Dan kunt u een sturen aan: We verzoeken u het onderwerp van uw mail te beginnen met IAH. We nemen s van huurders niet in behandeling. Wel kunt u huurders erop attent maken dat deze telefonisch bij de Belastingdienst een inkomensverklaring kunnen aanvragen (bij de BelastingTelefoon: ). Pagia 10 van 24

11 3 Aanmelden Om een inkomensindicatie van uw woningen met een gereguleerde huurovereenkomst bij ons aan te vragen, maakt u gebruik van een internetportaal. Voordat u gebruik kunt maken van het portaal hebt u een account nodig. Dit kunt u alleen aanvragen in februari In dit hoofdstuk is beschreven hoe u een account aanvraagt en hoe u daarna vanaf medio maart 2015 via het portaal een inkomensindicatie kunt aanvragen. Kijk op voor de exacte data. U moet zich wel aanmelden voor het portaal vóór de sluitingsdatum van de aanmeldperiode. Als wij uw aanvraag niet tijdig hebben ontvangen, kunt u geen gebruik maken van de Belastingdienst-service om inkomensindicaties aan te vragen. 3.1 Account aanvragen Voor het aanvragen van een account gaat u naar het internetadres: Als u daarna kiest voor Aanmelden voor account 2015 ziet u een formulier om een account aan te vragen. Vul de velden op dit formulier juist en volledig in en kies voor Verder om uw aanvraag te versturen. Als u als verhuurorganisatie meerdere RSIN s hebt, moet u voor elk RSIN een aparte account aanvragen. Voor 2015 vraagt u een nieuw account aan. U kunt de accountgegevens van 2014 niet meer gebruiken. Onderdeel van de aanvraag is de akkoordverklaring met de gebruiksvoorwaarden die in de inleiding zijn vermeld. Het formulier geeft standaard de velden weer voor een verhuurder als niet-natuurlijk persoon, zoals een rechtspersoon of onderneming die is ingeschreven in het Handelsregister. Bent u als verhuurder een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak? Kies dan eerst voor Natuurlijk persoon om het juiste aanvraagformulier in beeld te krijgen. Hebt u een buitenlands telefoonnummer? Begin uw telefoonnummer dan met het bijbehorende landnummer. Als u dit niet doet, vult het portaal namelijk automatisch het landnummer van Nederland in (0031). Pagia 11 van 24

12 Bij het verwerken van uw aanvraag, beginnen we met het controleren van uw adres en mobiele telefoonnummer. U ontvangt hiervoor een met een link waarmee u uw adres kunt bevestigen. Als u deze link hebt aangeklikt komt u meteen op een scherm waar u uw mobiele telefoonnummer kunt bevestigen. U krijgt hiervoor een 6-cijferige code via een sms. Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm. Nadat uw adres en mobiele telefoonnummer zijn gecontroleerd, ontvangt u per post uw inloggegevens. We streven ernaar dat u deze brief binnen twee weken na uw aanmelding ontvangt. We sturen de brief met inloggegevens naar het (hoofd)vestigingsadres of woonadres dat volgens onze administratie hoort bij het ingevoerde burgerservicenummer/rsin. 3.2 Inloggen en sms-authenticatie Als het proces zoals beschreven in paragraaf 3.1 geheel is doorlopen, hebt u uw inloggegevens ontvangen waarmee u toegang krijgt tot het portaal. Hebt u uw inloggegevens ontvangen, ga dan naar de internetsite: De site schakelt automatisch door naar de beveiligde omgeving op https://www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl. Bij gebruikersnaam vult u de gebruikersnaam in uit de brief en bij wachtwoord vult u het wachtwoord uit de brief in. Dit is een eenmalig wachtwoord. U krijgt vanzelf een melding om het wachtwoord te wijzigen. Klik op het vierkantje zodat u verklaart alleen de toegestane gegevens op te vragen, Klik vervolgens op inloggen. Wanneer u het certificaat bekijkt dat is gebruikt voor de beveiliging van de netwerkverbinding, ziet u dat het op naam van Maykin staat. Deze organisatie beheert voor ons het internetportaal. De eerste keer dat u inlogt, krijgt u de vraag om een nieuw wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord dat u per brief ontving, verloopt namelijk bij de eerste keer inloggen. Het nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen: het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens en maximaal 32 tekens; bevat minimaal 1 kleine letter [a-z]; bevat minimaal 1 hoofdletter [A-Z]; bevat minimaal 1 cijfer [0-9]; bevat minimaal 1 speciaal teken: Geldige speciale tekens #, $, %, -, =, _, + en? mag niet de gebruikersnaam bevatten. Pagia 12 van 24

13 NB In 2015 kan het scherm kleine afwijkingen hebben ten opzichte van Pagia 13 van 24

14 Nu bent u ingelogd. Voordat u toegang krijgt tot het internetportaal, brengen we eerst een beveiligde verbinding tot stand via sms-authenticatie. We sturen u hiervoor een bevestigingscode via sms naar uw mobiele telefoon.. U komt nu in het scherm waar u de code die u per sms ontvangt kunt invullen.. Als de geldigheid van het sms-bericht is verstreken, kunt u een nieuwe sms opvragen met de knop: Verstuur nieuwe SMS Medio maart wordt aan dit scherm een nieuwe optie toegevoegd, waarbij u kunt aangeven dat u de SMS code wilt laten voorlezen. Pagia 14 van 24

15 U krijgt nu het hoofdscherm te zien, waar eventuele berichten worden getoond. Pagia 15 van 24

16 4 Aanvraag per adres Nadat u het aanmeldproces hebt doorlopen (zie hoofdstuk 3), kunt u vanaf half maart de inkomensindicatie(s) via het portaal bij ons aanvragen. Kijk op voor de exacte data. Ga hiervoor naar inkomensindicatie opvragen en kies als gewenste invoermethode adres. Als u op Volgende klikt komt u op het invoerscherm. Vul hier de gegevens in van de woning met een gereguleerde huurovereenkomst, waarvoor u de indicatie van het huishoudinkomen wilt aanvragen. Met Volgende ontvangt u de inkomensindicatie voor dit adres. Als het huishoudinkomen op dit adres groter is dan het laagste grensbedrag, hebt u ook de mogelijkheid om direct een verklaring in PDF-formaat te downloaden. Deze verklaring moet u meesturen met het voorstel tot huurverhoging dat u aan uw huurder(s) doet. Bewaar het PDF-bestand op uw computer, omdat u het slechts eenmalig kunt downloaden. Het kan gebeuren dat het door u opgegeven adres niet is herkend. Het portaal vraagt u dan waar nodig om aanvullende gegevens. Als de combinatie postcode en huisnummer wél bekend is, maar de huisnummertoevoeging bij deze combinatie niet, dan krijgt u zo mogelijk een lijst met alle huisnummer-toevoegingen die voor deze combinatie bij ons bekend zijn. Hieruit kunt u alsnog de juiste huisnummertoevoeging kiezen om het adres compleet te maken. Bent u eigenaar van meer dan één woning in de gereguleerde sector waarvoor nog niet de maximale huurprijs wordt gevraagd en wilt u voor meerdere adresgegevens tegelijkertijd inkomensindicaties aanvragen? Lees dan hoofdstuk 5 voor meer informatie. via de knop Home kunt u terugkeren naar het beginscherm; via de knop Beheer kunt u een aantal van uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw mobiele telefoonnummer en uw adres. Pagia 16 van 24

17 5 Meerdere inkomensindicaties tegelijkertijd aanvragen Als u volgens onze gegevens eigenaar bent van meer dan een woning, kunt u meerdere adresgegevens in één keer aanleveren via een bestand. U leest in dit hoofdstuk hoe u dit doet. Wilt u een applicatie gebruiken voor het maken van een bestand om gegevens aan te leveren? Dan biedt dit hoofdstuk de benodigde informatie om uw applicatie op een juiste manier te (laten) ontwikkelen. 5.1 Formaat bestand Gegevens moet u aanleveren in csv-formaat. In dit formaat worden de verschillende gegevens gescheiden door een komma-teken. Ook de niet-verplichte, optionele velden worden door een komma gescheiden, zelfs als u deze niet invult. Pagia 17 van 24

18 5.2 Recordbeschrijving bestand Hieronder vindt u de specificaties van de gegevens die we nodig hebben om u een inkomensindicatie te verstrekken. Nadat u een account hebt gekregen kunt u het formaat van uw bestand laten controleren op het portaal. Klik hiervoor op het tabblad Valideren. Hierbij kijken we niet naar de inhoud van uw bestand. We controleren of het door u aangeleverde bestand voldoet aan de technische en inhoudelijke eisen. Er wordt gecontroleerd op het bestandsformaat, het juiste formaat van de gegevens (numeriek en alfanumeriek), het aantal posities van de gegevens en of de verplichte velden gevuld zijn. Als we een afwijking constateren, ziet u dit op het scherm. Als we geen afwijking constateren ziet u een vinkje op het scherm. Pagia 18 van 24

19 Let u er op dat u géén ongeldige en geen overbodige tekens in uw bestand plaatst. Een voorbeeld van ongeldige tekens is: aanhalingstekens ( ). Een voorbeeld van overbodige tekens is: een kopregel boven het bestand. Ieder veld is voorzien van een naam. Steeds is aangegeven om welk gegeven het gaat, of het om een numeriek (N) of alfanumeriek (AN) gegeven gaat en of het een verplicht of optioneel gegeven is. Zowel verplichte als optionele velden worden door komma s gescheiden, zelfs als u de optionele velden niet invult. Specificaties aan te leveren bestand Aan te leveren gegeven Numeriek (N) of alfanummeriek (AN) en aantal mogelijke posities Verplicht/ optioneel te leveren gegeven Toelichting Postcode AN, 6 posities Verplicht Door TNT Post vastgestelde code die hoort bij een bepaalde combinatie van woonplaats, openbare ruimte en huisnummer. Huisnummer N, 5 posities Verplicht Numerieke aanduiding zoals deze door het gemeentebestuur aan een object is toegekend. Huisnummer AN, 12 posities Optioneel Toegekende nadere toevoeging -toevoeging aan een huisnummer. BAG-id AN, 16 posities Optioneel Identificerend gegeven van het object in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Voorbeeld 7321AB 1 A GGGG Neem per verhuurd object (woning met een gereguleerde huurovereenkomst) een record op. Het aantal records in een bestand is niet aan een minimum of maximum gebonden. Het BAG-id is door ons niet in gebruik. Dit gegeven is opgenomen voor het geval dat u dit gegeven zelf gebruikt om objecten te identificeren. Pagia 19 van 24

20 Voorbeeld aanlevering bestand De gegevens in een csv-bestand zijn achter elkaar genoteerd, gescheiden door een komma, zowel de verplichte als de optionele velden. Er zijn geen aanhalingstekens om de gegevens geplaatst. Voor elk object staan de gegevens op een nieuwe regel. Bijvoorbeeld: 7321AB,1,A,GGGGTTNNNNNNNNNN 7322AC,23,,GGGGTTNNNNNNNNNN 7322AC,24,A, 7322AC,25,, 5.3 Naamgeving bestand Geef uw bestandsnaam de volgende structuur: <naam> +.csv Gebruik voor <naam> alleen letters, cijfers, liggende streepjes (_) en mintekens (-). Voorbeeld: IAH_VRG_ csv 5.4 Controle aangeleverde gegevens We controleren of het door u aangeleverde bestand voldoet aan de technische en inhoudelijke eisen. We controleren op het bestandsformaat, het aantal posities van de gegevens en of de verplichte velden gevuld zijn en of alle velden door een komma zijn gescheiden. Als er een afwijking is geconstateerd, krijgt u hiervan een melding. Inkomensindicatie Op basis van het door u aangeleverde csv-bestand, ontvangt u een antwoordbestand in csv-formaat. Dit antwoordbestand bevat per correct aangeleverde- adres een inkomensindicatie met het aantal inkomensontvangers. Met de inkomensindicatie verklaren we dat het huishoudinkomen op het specifieke adres hoger is dan het laagste grensbedrag, hoger dan het laagste grensbedrag, maar lager of gelijk is aan het hoogste grensbedrag, hoger is dan het hoogste grensbedrag of onbekend is. Alleen bij een verklaring dat het huishoudinkomen hoger is dan het - laagste of hoogste- grensbedrag, is het aantal inkomensontvangers opgenomen waarop de inkomensindicatie is bepaald. Het aantal inkomensontvangers houdt in het aantal personen waarop het inkomen in de indicatie is gebaseerd. Hieronder vallen de personen die momenteel op het adres wonen en in 2013 samen meer dan hebben verdiend. Deze personen worden namelijk meegerekend bij de bepaling van het huishoudinkomen in Van personen die op 1 januari 2015 jonger zijn dan 23 jaar is alleen het bedrag boven de inkomens-vrijstellingsgrens van meegerekend. We geven geen verklaring af als we de inkomensindicatie niet kunnen bepalen. Dit is het geval als de combinatie van postcode, huisnummer en eventuele huisnummertoevoeging bij ons niet bekend is of als we voor deze combinatie geen of een andere eigenaar kennen. Voor elk adres waar het huishoudinkomen hoger is dan het laagste grensbedrag ontvangt u ook een verklaring in PDF-formaat. Deze verklaring moet u meesturen met het voorstel tot huurverhoging dat u aan uw huurder(s) doet. De PDFbestanden staan samen met het csv-bestand in een gecomprimeerd zip-bestand op het portaal. Pagia 20 van 24

21 Om dit bestand te kunnen unzippen heeft een zip programma nodig op uw computer. Een zip programma kunt u kopen of downloaden. U ontvangt dit jaar naar keuze ofwel één verklaring over een inkomensindicatie per PDF bestand (dus voor meer inkomensindicaties ontvangt u dan meer PDF bestanden), ofwel een PDF bestand met verzamelde verklaringen met een maximum van verklaringen (indicaties J of M ) in de volgorde van adressen die u hebt toegepast in het vraagbestand. Als u heeft gekozen voor een PDF bestand met verzamelde verklaringen en er minder dan verklaringen zijn opgenomen, ontvangt u dus één PDF-bestand bij het antwoordbestand. Het aanmaken van de PDF-bestanden, en daarmee het beschikbaar komen van het zip-bestand, kan enige tijd duren. Per keer kunnen maximaal ongeveer verklaringen worden aangemaakt. Wanneer het beschikbaar komen van het zip-bestand langer duurt dan tien minuten en/of u vermoedt dat u meer dan woningen hebt waarop een inkomensindicatie J of 'M' wordt teruggegeven, kunt u uw csv-bestand voor de aanvraag kleiner maken door het te splitsen in meerdere csv-bestanden. Pagia 21 van 24

22 Specificaties csv-antwoordbestand Ieder veld is voorzien van een naam. Steeds is aangegeven om welk gegeven het gaat, of het om een numeriek (N) of alfanumeriek (AN) gegeven gaat en of het een verplicht of optioneel gegeven is. Alle velden, ook de optionele, worden door een komma gescheiden. Postcode Huisnummer Huisnummer -toevoeging BAG-id Antwoordgegeven Inkomensindicatie Numeriek (N) / Alfanumeriek (AN), aantal mogelijke posities Verplicht / optionee l Toelichting Gelijk aan het aangeleverde bestand Verplicht Indicatie van het huishoudinkomen op het adres. Mogelijke waarden: Voorbeeld J X als: 1. de gevraagde combinatie huisnummer, huisnummertoevoeging en postcode bij ons niet bekend is; 2. als we voor dit adres een andere eigenaar kennen of als we voor dit adres geen eigenaar kennen. T als de gevraagde combinatie huisnummer en postcode wél bekend is maar niet de gevraagde combinatie van huisnummer, postcode en huisnummertoevoeging. J als huishoudinkomen > N als huishoudinkomen <= M als huishoudinkomen > en <= O als het huishoudinkomen 2013 onbekend is Aantal N, 2 posities Optioneel Het aantal personen waarvan het 3 inkomens- (gevuld inkomen onderdeel is geweest bij ontvangers als de totstandkoming van de inkomens inkomensindicatie. -indicatie J of M is) Pagia 22 van 24

23 5.5 Naamgeving antwoordbestand Als u één adres hebt opgevraagd, heeft het antwoordbestand de volgende structuur: IAH_[tijdstempel]_[adres].PDF Bij het opvragen van meerdere adressen via een bestand heeft het antwoordbestand de volgende structuur: IAH_ANT_[tijdstempel].zip In het zip-bestand staan de volgende bestanden: Indien u kiest voor meerdere inkomensindicaties in één PDF-bestand: IAH_ANT_[tijdstempel].csv IAH_[tijdstempel]_[bestandsnummer]_[eerste adres]_[laatste adres].pdf Indien u kiest voor één inkomensindicatie per PDF-bestand staan in het zipbestand de volgende bestanden: IAH_ANT_[tijdstempel].csv IAH_[tijdstempel]_[bestandsnummer]_[adres].PDF Uitleg bij variabelen [tijdstempel] = aanduiding van de tijd in YYYYMMDDHHMMSS-formaat, bijvoorbeeld [bestandsnummer] = het volgnummer van het PDF-bestand, bijvoorbeeld 1. [eerste adres] = postcode, huisnummer en huisnummer-toevoeging van het eerste record in het PDF-bestand, bijvoorbeeld 1000AA_1_A. [laatste adres] = postcode, huisnummer en huisnummer-toevoeging van het laatste record in de PDF, bijvoorbeeld 1999ZZ_99_C. Op basis van de hiervoor genoemde variabelen, zouden de bestanden de volgende namen hebben: Indien u kiest voor meerdere inkomensindicaties in één PDF-bestand: IAH_ANT_ zip IAH_ANT_ csv IAH_ _1_1000AA_1_A_1199ZZ_99_C.PDF IAH_ _2_1200AA_1_A_1299ZZ_99_C.PDF Het laatstgenoemde bestand is dan het tweede PDF-bestand, met volgnummer 2. Indien u kiest voor één inkomensindicatie per PDF-bestand: IAH_ANT_ zip IAH_ANT_ csv IAH_ _1_1000AA_1_A_.PDF IAH_ _2_1299ZZ_99_C.PDF Het laatstgenoemde bestand is dan het tweede PDF-bestand, met volgnummer 2. Pagia 23 van 24

24 5.6 Onbekende huisnummertoevoeging De inkomensindicatie T wil zeggen dat de gevraagde combinatie huisnummer en postcode wel bij ons bekend is, maar dat de door u opgegeven huisnummertoevoeging hierbij niet bekend is. Dit kan het gevolg zijn van een andere schrijfwijze van deze toevoeging. Voor deze adressen kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om via het internetportaal een inkomensindicatie per adres aan te vragen (zie hoofdstuk 4). Daar krijgt u bij een onbekende huisnummertoevoeging namelijk de mogelijkheid om een bij ons bekende huisnummertoevoeging uit een lijst te selecteren. Zo kunt u zien of de door u bedoelde combinatie van postcode, huisnummer en huisnummertoevoeging bij ons bekend is en of er sprake is van een andere schrijfwijze van de huisnummertoevoeging. 5.7 Aanvraag via csv-bestand U kunt de inkomensindicaties bij ons aanvragen via het portaal. Nadat u bent ingelogd (zie hoofdstuk 3), gaat u naar Aanvragen gegevens. Als u de inkomensindicatie(s) wilt aanvragen via een bestand, kies dan als gewenste invoermethode Bestand uploaden. Nadat u op Volgende hebt geklikt kunt u een csv-bestand selecteren via Bladeren. Bewaar zelf een kopie van het ingestuurde bestand, omdat u de bestanden na het insturen niet meer op het portaal kunt inzien of gebruiken voor een nieuwe aanlevering. Zoek het csv-bestand dat u wilt aanleveren en kies voor Openen. U hebt het bestand nu klaarstaan voor verzending. Kies dan voor Aanvragen. Na het aanvragen krijgt u een overzicht van het aantal verwerkte regels en eventuele fouten. Op dit scherm hebt u de optie 'Download verklaringen en resultaten'. Deze optie gebruikt u om het zip-bestand te downloaden. U kunt op dit scherm een nieuwe aanvraag insturen via Opnieuw aanvragen. Nadat u het bestand hebt verstuurd, krijgt u geen bevestiging dat het bestand door ons is ontvangen. Als uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u in het portaal een antwoordbestand dat bestaat uit een gecomprimeerd zip-bestand met het resultaat van uw aanvraag. Klik op dit bestand om de informatie te downloaden. Bewaar het bestand daarna op uw computer, omdat u het slechts eenmalig kunt downloaden. Naast de al beschreven functies van het portaal, hebt u de volgende mogelijkheden: via de knop Home kunt u terugkeren naar het beginscherm; via de knop Beheer kunt u een aantal van uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw mobiele telefoonnummer en uw adres. Pagia 24 van 24

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Handleiding Inkomensafhankelijke huurverhoging Inkomensindicaties aanvragen voor woningen met een gereguleerde huurovereenkomst Inhoud 1 Inleiding 3 2 Algemeen 5 2.1 Inkomensgegevens aanvragen bij

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 Handleiding Inkomensafhankelijke huurverhoging Inkomensindicaties aanvragen voor woningen met een gereguleerde huurovereenkomst Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruiksvoorwaarden 3 2 Algemeen 4 2.1 Inkomensgegevens

Nadere informatie

Belastingdienst. 2012 HANDLEiDING. Inkomensindicaties

Belastingdienst. 2012 HANDLEiDING. Inkomensindicaties Belastingdienst 2012 HANDLEiDING Inkomensindicaties aanvragen voor de Inkomensafhankelijke huurverhoging 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Deel 1 Algemeen 4 2.1 Inkomensgegevens aanvragen bij de

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2017 Handleiding Inkomensafhankelijke huurverhoging Huishoudverklaringen aanvragen voor woningen met een gereguleerde huurovereenkomst Inhoud 1 Inleiding 3 2 Algemeen 5 2.1 Aanmelden en huishoudverklaring

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Uw kenmerk Betreft Inkomensafhankelijke

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding Cliëntportaal

Handleiding Cliëntportaal Oktober 2015 Handleiding Cliëntportaal Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Het cliëntportaal geeft u toegang tot de belangrijkste informatie uit uw zorgdossier (het Elektronisch Cliënt Dossier). U hebt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Handleiding mijn.siloah.nl

Handleiding mijn.siloah.nl Handleiding mijn.siloah.nl Siloah biedt de mogelijkheid om uw begeleidingsplan en de dagelijkse rapportage, of dit van de cliënt waarvan u vertegenwoordiger bent, in te zien. Voor het inloggen heeft u

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Start hier met lezen!

Start hier met lezen! k s e d e n li n O s id g Snelstart Voor eigenaren 2 Snelstartgids Onlinedesk Start hier met lezen! U bouwt pensioen op bij BPF Schilders. Als zelfstandig ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u jaarlijks

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud Handleiding clientportaal..... 2 Registreren... 3 Inloggen... 6 Cliëntgegevens bekijken... 8 Persoonlijke instellingen... 9 Uitloggen... 9 Vragen...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Handleiding Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Inloggen

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu gegevens aan bij A&O Services? U levert gegevens op papier aan U ziet hiernaast vier gekleurde balken.

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

1. Google Account Een Google account aanmaken

1. Google Account Een Google account aanmaken Handleiding Google account 1) Een Google account aanmaken 2) Inloggen en uitloggen Waarom een google account aanmaken als u foto s wilt bekijken? Google biedt een gratis opslag aan voor het uploaden van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE (LBZ)... 7

1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE (LBZ)... 7 INHOUDSOPGAVE 1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM... 3 2. INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING... 4 2.1 INLOGGEN... 4 2.2 REGISTREREN... 5 2.3 WACHTWOORD AANPASSEN... 6 2.4 WACHTWOORD VERGETEN... 6 3. LOONDOORBETALING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Cloud Portal Toegang tot uw applicaties en gegevens via het internet Handleiding Multrix Cloud Portal - NED Pagina 1 van 11 Inleiding Dit document biedt

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Handleiding Magister voor ouders

Handleiding Magister voor ouders Als ouder/verzorger van een leerling of leerlingen op de Boelensschool hebt u de mogelijkheid om de prestaties van uw kind(eren) in ons administratiesysteem Magister op ieder moment te raadplegen. Magister

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Aanmelden en registreren voor CMR3

Aanmelden en registreren voor CMR3 Aanmelden en registreren voor CMR3 Ga naar www.vim-digitaal.nl Selecteer in het midden van het scherm waar u werkzaam bent Aan de rechterkant van het scherm kiest u vervolgens : 1. Aanmelden 2. Melden

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. Inhoud 1. Inloggen met registratiecode

Nadere informatie

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK Versie 1.1 Pagina 1 van 8 augustus 2012 Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding deposito beheer

Handleiding deposito beheer Handleiding deposito beheer Pagina : 1 / 9 1 Inleiding... 3 2 Inloggegevens 1 e keer opvragen... 3 3 Inloggen... 3 4 Deposito beheer... 4 4.1 Deposito overzicht... 5 4.2 Gezin beheren... 5 4.2.1 Gezin

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

handleiding 2008/2009

handleiding 2008/2009 handleiding 2008/2009 Online digitale foto s plaatsen en delen met familie en vrienden INHOUD Hoofdstuk 1 1.1 Aanmelden 2 1.2 Album aanmaken 2 1.2.1 Klassiek foto s plaatsen 2 1.2.2 Geavanceerd foto s

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Het gebruik van de Atimo supportsite

Het gebruik van de Atimo supportsite FAQ Het gebruik van de Atimo supportsite Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 2 3. My panel... 3 4. Mijn instellingen... 4 5. Tickets... 5 6. Sendit view... 6 7. Release notes... 6 8. FAQ...

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Instellen e-mail. 2004 Holomarcus

Instellen e-mail. 2004 Holomarcus 2004 Holomarcus Voorwoord U heeft een domeinnaam geregistreerd via Holomarcus. En nu wilt u e-mail dat verzonden is naar die domeinnaam kunnen ontvangen, en u wilt e-mail kunnen versturen vanaf dezelfde

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5 premie- en inningssystematiek UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING... U wilt

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Mei 2009 ZorgTTP E-mail servicedesk@zorgttp.nl Tel.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding digitaal bezoekers-/ mantelzorgparkeren Gemeente Rotterdam

Gebruikershandleiding digitaal bezoekers-/ mantelzorgparkeren Gemeente Rotterdam Gebruikershandleiding digitaal bezoekers-/ mantelzorgparkeren Gemeente Rotterdam Inhoud 1 Bezoeker aanmelden via uw persoonlijke pagina op internet... 3 1.1 Introductie persoonlijke pagina... 3 1.2 Aanmelden

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. Hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudstafel I. Aanmelden op de portal site van Sanoma Media... 3 II. CertiONE Bizmail in één oogopslag... 4 III. Controleren/wijzigen gebruikersgegevens... 5 IV. Aanmaken e-factuur

Nadere informatie

TT-Transfer. Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer

TT-Transfer. Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer Om gebruik te kunnen maken van TT-Transfer, dient u eerst een account aan te vragen. U doet dit door middel van een registratieverzoek. Wij krijgen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

Handleiding Aanmelden DIS

Handleiding Aanmelden DIS Handleiding Aanmelden DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie 1, 24 juni 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Aanmelden via DIS Portal 4 2. Aanmaken aanlevercontract 6 3. Mijn doorleveringen

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE 2018 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 INHOUDSOPGAVE Uploaden van studentgegevens 3 Stap 1 5 Stap

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding ONS Medewerkersportaal DNZT

Handleiding ONS Medewerkersportaal DNZT Handleiding ONS Medewerkersportaal DNZT Doelgroep Deze handleiding is voor medewerkers DNZT. Inleiding Bij deze ontvang je de handleiding die je kan gebruiken bij het werken met het medewerkersportaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport

Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport 1. Inleiding In deze handleiding staat beschreven hoe u kunt inloggen op de GTS webapplicatie Gasport via Multi-Factor Authentication (MFA). Voordat u kunt

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd.

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd. Inleiding Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services maken gebruik van een online uren registratiesysteem. Deze methode van urenverwerking

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie