Releasenotes. Intramed versie 8.3. Intramed versie 8.3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes. Intramed versie 8.3. Intramed versie 8.3"

Transcriptie

1 Releasenotes Intramed versie 8.3 Intramed versie 8.3

2 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Er zijn drie grote nieuwe mogelijkheden toegevoegd in deze versie: De overgang van de bekostiging van JeugdGGZ naar gemeenten is in Intramed ingebouwd. U kunt werken met gemeentecodes en declareren naar gemeenten. Het online declareren voor podotherapeuten is nu gereed. Achmea gaat verder met de klinimetrie en de export uit Intramed is daarop aangepast. Lees meer daarover bij "Nieuwe mogelijkheden". Natuurlijk is dit niet het enige wat er opgelost is in Intramed versie 8.3. Ook vindt u kleinere verbeteringen in onder andere de verslaglegging. Zie hiervoor de lijst "Diversen kleinere uitbreidingen en verbeteringen". Tot slot zijn een aantal problemen opgelost, waaronder het verkeerd weergeven van het afdrukvoorbeeld. Deze vindt u in de lijst "Oplossingen". Maak, voorafgaand aan het updaten, voor de zekerheid een veiligheidskopie. Open na elke update uw archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]). Deze releasenotes zijn slechts een overzicht; om per onderwerp meer te lezen, lees het document "Update documentatie" of klik op de afbeelding " ". Nieuwe mogelijkheden JeugdGGZ behandelingen moet u declareren bij de gemeente. Dit gaat via de nieuwe declaratie standaard JW321. Om deze declaraties via Intramed mogelijk te maken, zijn een aantal mogelijkheden toegevoegd: Omdat u gaat declareren naar gemeenten, moeten deze wel in Intramed ingevoerd worden als debiteurs. Deze gemeenten hebben dezelfde (declaratie)mogelijkheden nodig als verzekeraars. Vandaar, dat u gemeenten toevoegt aan de lijst "Verzekeraars". Er moet dan wel aangegeven kunnen worden of het om een verzekeraar of gemeente gaat. Daarom is tabblad "1. Algemeen" van de verzekeraargegevens aangepast. Er hoeft geen aparte codelijst voor de JeugdGGZ aangemaakt te worden. In de verwijzing kiest u, zoals u gewend bent, voor de codelijst "GGGZ" of "GBGGZ". Bij het declareren zal Intramed voor minderjarige patiënten (en behandelepisodes met zorgtype "117 Jeugdstrafrecht") automatisch de JW321 standaard gebruiken. Bij patiënten en in verwijzingen kunnen gemeentecodes worden vastgelegd. Zo nodig kunt u in de verwijzing een beschikkingsnummer invullen. 1

3 U mag bij een patiënt, die u alleen in het kader van JeugdGGZ behandelt, geen COV uitvoeren! Deze declaraties gaan immers naar een gemeente en de verzekeringsgegevens van de patiënt doen daarbij niet ter zake. In zo'n geval een COV uitvoeren is feitelijk misbruik en in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De declaratie naar verzekeraars voor podotherapeuten kon nog niet volledig uitgevoerd worden, zodat wij in een procedure alleen het declareren na de tweede behandelmaand hebben uitgelegd. Inmiddels is het declaratietraject volledig ingebouwd, zodat u per kwartaal kunt declareren. De export "Agis klinimetrie" is aangepast en hernoemd naar "Achmea klinimetrie". Inhoudelijk is deze export aangepast naar de nieuwste Achmea eisen, maar de verzending is gelijk gebleven. Wel was in verband hiermee een extra toestemmingsveld in de patiëntgegevens noodzakelijk. Voortaan kunt u bij de instellingen voor een CQindex export van Qualizorg aangeven, of diagnosecodes al dan niet meegestuurd mogen worden. Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen Omschrijving uitbreiding / verbetering BSN SVBZ online dienst: In december 2014 zijn er met SBVZ versie 8.0 nieuwe webservices geïntroduceerd: de 2014 webservices. De 2007 en 2008 webservices worden uitgefaseerd op 30 juni Vanaf deze versie van Intramed wordt de nieuwe versie 8.0 gebruikt. Deze nieuwe webservices worden aangeroepen via een nieuw URL. Daarvoor wordt tijdens de conversie van bestaande SBVZonline diensten het URL aangepast naar 'https://webservice.sbvz.nl/cibg.sbv.interface.xis.webservice.dec14/'. Ditzelfde URL zal ook standaard in de online dienst worden ingevuld bij het toevoegen van een nieuwe online dienst met soort "SBVZ". U vindt deze URL via menu [Systeem], [Organisatie], [Online diensten] en kies voor de online dienst van de SBVZ. Etiketten: 2 Uit het menu [Rapporten], [Etiketten] is het menuitem [Contactpersonen...] verwijderd. Etiketten voor contactpersonen kunnen alleen nog vanuit de verschillende contactpersonenschermen worden geprint en niet meer vanuit dit menu. (Feitelijk kon dat al niet meer, en dan werd daar bij gebruik van dit menuitem melding van gemaakt.)

4 Omschrijving uitbreiding / verbetering Grootboekposten: De kolommen "Boekingsnr.", "Mw" (medewerker), "Naam medewerker" en "Kostenplaats" zijn toegevoegd aan de standaard indeling van het scherm "Grootboekposten". U vindt deze mogelijkheid via menu [Financieel], [Boekhouding], [Grootboekposten]. Online diensten: Voor sommige online diensten wordt een adres gebruikt als gebruikersnaam. De veldlengte van 40 tekens was daarvoor niet altijd voldoende. Voortaan kunnen 80 tekens als gebruikersnaam worden gebruikt. U vindt deze mogelijkheid via menu [Systeem], [Organisatie], [Online diensten]. Verslaglegging, speciaal voor ontwikkelaars: De volgende velden kunnen voortaan in revisies van richtlijnen gewijzigd worden: Scoreveld; Rapporteren als meetinstrument; Meetinstrumentveld. 3

5 Omschrijving uitbreiding / verbetering Verwijzing: De layout van tabblad "1. Verwijzing" van een verwijzing is aangepast. De velden zijn in een aantal rubrieken ondergebracht. De invulling is zoals u gewend bent. Met als uitzondering de rubriek "Betaler". De velden "Max aantal vergoed:" en "Max bedrag vergoed:" zijn helemaal naar beneden geplaatst. Zo is het het minst storend als deze velden niet meer zichtbaar zijn bij een verwijzing voor een codelijst met zorgproducten (zoals de GGZcodelijsten en podotherapie codelijst voor declareren basisverzekering met zorgproducten). Verwijzing GGZ: Bij GGZverwijzingen die niet onder de JeugdGGZ vallen, is de keuze "Verwijzing langdurige GGZ" toegevoegd als binnenkomst reden. Oplossingen Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn een aantal problemen opgelost. Het gaat hierbij om: Probleem en oplossing Afdrukvoorbeeld: Van rapporten en brieven kunt u een afdrukvoorbeeld maken voordat deze geprint en/of (per ) verstuurd worden. In sommige gevallen werd het afdrukvoorbeeld verkeerd weergegeven. Dit is hersteld. 4

6 Probleem en oplossing Agenda: Wanneer eerst een notitie werd toegevoegd, daarna een behandeling geselecteerd en vervolgens de eerder toegevoegde notitie verwijderd werd, verscheen een foutmelding. Dit gebeurde alleen wanneer de gegevens aan de rechterkant in de agenda ingeklapt waren. Deze foutmelding zal voortaan niet meer optreden in deze situatie. Daarnaast is de performance van de agenda verbeterd. Wanneer de gegevens aan de rechterkant in de agenda getoond werden, werd nog steeds voor iedere geselecteerde behandeling invoercontrole uitgevoerd om waarschuwingen te genereren. Dit gebeurt nu alleen wanneer de gegevens getoond worden. Via het volgende icoon in de agenda kunt u de gegevens wel/niet tonen: Boekhoudexport Twinfield: Hierin zijn diverse aanpassingen gedaan. Voor instructie over de Twinfieldkoppelingen verwijzen wij naar de procedure op de Intramed website: rubriek "Procedures"; procedure "Twinfield instellen en gebruiken". Er zijn problemen opgelost die optraden in de exportwizard in combinatie met de keuze "Alle boekingen exporteren vanaf boeking:" en met het exporteren van memoriaalboekingen (boekingen die niet gerelateerd zijn aan een debiteuren of crediteurenpost) met BTW. U vindt deze functionaliteit via menu [Financieel], [Boekhouding], [Exporteren], [Boekhouding exporteren]. BSN controleren vanuit de agenda: Het verzamelen van de te controleren patiënten als je de BSNcontole vanuit de agenda doet, is versneld. U vindt deze functionaliteit via menu [Agenda], knop "Opties", optie "Opvragen/verifiëren BSN". 5

7 Probleem en oplossing Codelijst: In elke verrichtingscode wordt het nummer van de codelijst vermeld. Als in een verrichtingcode het veld "Vervolgcode:" is gevuld met de daarvoor genummerde verrichtingcode, werden bij hernummeren van de codelijst de verrichtingscodes niet goed meegenummerd. Voortaan is het niet meer mogelijk om de codelijst te hernummeren, als er in de codelijst verrichtingcodes voorkomen waarin het veld "Vervolgcode:" is gevuld. Hernummeren van die betreffende verrichtingcode is dan ook niet meer mogelijk. U vindt deze functionaliteit via menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. Contracten: Het koppelen van medewerkers aan contracten verliep bij sommige klanten nogal traag. Bij het toevoegen / wijzigen / verwijderen van een contractdeelnemer, werden alle contractregels van het betreffende contract verwijderd en opnieuw toegevoegd. Bij veel deelnemers en/ of codelijsten, waren dit nogal wat records die verwijderd en weer toegevoegd werden. Voor contractcodelijsten gold hetzelfde. Ook daar verliep het toevoegen / wijzigen / verwijderen traag. Dit is opgelost. U vindt deze functionaliteit in de contracten op tabblad "1. Algemeen", de rubriek "Deelnemers en Codelijsten". Conversie, uitpakken bestanden: Het uitpakken van bestanden tijdens de conversie werd op een verkeerde manier gestart, waardoor bij het mislukken van de conversie deze bestanden niet werden teruggedraaid naar de situatie van voor de conversie. Voortaan zal dat wel gebeuren. Declarartietrajecten: GGZpraktijken die veel codelijsten hebben aangemaakt vanwege de verschillende percentages die verzekeraars hanteren per zorgproduct, konden problemen ervaren bij het converteren naar Intramed versie 8.2. Voor elke GGZcodelijst worden namelijk alle zorgproducten met declaratietrajecten toegevoegd. Daar worden voor elk jaar weer nieuwe trajecten aan toegevoegd (ook tijdens de conversie van 8.2). Dit kon een fout geven als het trajectnummer van een toe te voegen declaratietraject hoger werd dan Intramed aankon. Dit is opgelost: declaratietrajecten kunnen voortaan veel verder doorgenummerd worden. 6

8 Probleem en oplossing DISexport: Op basis van GA GGZ 7.0 moet voor de DISexport de rubriek "Hoofdbehandelaar" leeg blijven bij activiteiten voor In de DIS export GA GBG 1.0 werd de rubriek "Diagnosedatum" niet goed geëxporteerd bij het ontbreken van een diagnose datum. Beide zaken zijn opgelost. GGZ: zichtbaarheid rapportages: Het menu [Rapporten], [GGZ] en de rubriek in de sidebar [Controlerapporten], [GGZ] zijn voortaan alleen zichtbaar, als er een GGZcodelijst in uw administratie aanwezig is. LVE export: In Intramed kon u via menu [Extra], [LVE export...] een LVEexport uitvoeren. Omdat nu de gegevens via een DISexport verstuurd worden, is deze export overbodig. Het menuitem is daarom verwijderd. Verslaglegging, conversie Bij de conversie van een verslagleggingsrichtlijn werd in de tabel in het behandelplanonderdelen: formulier "Behandelplan" onnodig het veld "Behandelrichtlijn" leeg gemaakt. Dit is niet meer nodig sinds Intramed versie Ook werd bij gekoppelde brieven het veld "Itemrichtlijn" niet omgezet naar de nieuwe verslagleggingsrichtlijn. Beide problemen zijn opgelost. Verslaglegging, conversie Als een formulier uit een aanvullende richtlijn is verwijderd omdat veldmarkeringen: deze is opgenomen in een meetinstrumentenrichtlijn, kon de conversie "blijven hangen" op het converteren van veldmarkeringen (het vlaggetje wat voor een formulierveld aangezet kan worden). Dit is opgelost. Verslaglegging, knoppen niet getoond na "Antwoorden verwerken": Wanneer met een Windows klassiek thema werd gewerkt en gebruik gemaakt werd van de functie "Antwoorden verwerken" in de verslaglegging, werden de knoppen op het verwerkingsscherm niet getoond. Dit is opgelost. Verslaglegging, afnemen vragenlijst in een onlineomgeving: In de online omgeving werd het scherm "Afnemen vragenlijst" te klein geopend. Voortaan wordt in een "remotesessie"' (bijvoorbeeld Intramed OnLine) het afnamescherm met dezelfde afmetingen als het hoofdscherm getoond. Hierbij blijft dus wel de windowstaakbalk zichtbaar. Deze wordt nog wel verborgen in een standalone omgeving. 7

9 Probleem en oplossing Wizard "Plannen van een Wanneer er een vervolg verwijzing aangemaakt werd via de wizard afspraak": "Plannen van een afspraak", werd het veld "Binnenkomst:" altijd gevuld met de waarde "Directe toegankelijkheid". Voortaan wordt de waarde van de vorige verwijzing overgenomen. Via de inhoudsopgave van de helpfunctie zijn de onderwerpen uit deze releasenotes ook beschikbaar. Door de knop "F1" in te drukken in een Intramed scherm, krijgt u de helponderwerpen te zien die over dat scherm uitleg geven. Klik vervolgens boven in het scherm op het icoon en zoek in de inhoudsopgave de map "Releasenotes 8.3". Conversie naar versie 8.3 Om alle uitbreidingen en verbeteringen in de nieuwe Intramed versie door te voeren, moeten sommige gegevensbestanden geconverteerd worden. Een overzicht: Conversie Declaratietrajecten: Tijdens de conversie worden de bestanden: "Declaratiemomenten", "Declaratietrajecten" en "Contract product tarieven" geconverteerd. Gemeentecodes tabel: De nieuwe tabel "Gemeentecodes" wordt toegevoegd aan bestaande administraties. Patiënten: De patiëntgegevens worden geconverteerd omdat hieraan nieuwe velden zijn toegevoegd in verband met declareren JeugdGGZ. Het veld "Gemeente:" op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens wordt gevuld aan de hand van de huidige ingevulde postcode en de informatie in de aangepaste postcode tabel. Is de postcode leeg, zal het veld "Gemeente:" ook leeg blijven. Podotherapie basisverzekering met zorgproducten: 8 Tijdens de conversie wordt een al eerder aangemaakte codelijst van het type "Zorgproducten" met declaratietrajecten voor podotherapie aangepast. Er wordt gekeken naar zorgproducten met maar 1 declaratietraject en een vanafdatum Er wordt gecontroleerd of: al de in het declaratietraject aangemaakte declaratiemomenten dezelfde declaratiecode hebben (9201 (of 9001), 9202 (of 9002) of 9203 (of 9003); of er aan declaratiecode 9201 een prijs van 60,00 is gekoppeld, aan code 9202 een prijs van 87,50 of aan code 9203 een prijs van 117,50.

10 Conversie In zo'n geval worden deze declaratiemomenten vervangen door een nieuwe set. Hierbij wordt het vinkje in de kolom 'Behandeld" aangevinkt. Na de conversie van de codelijsten worden ook de verwijzingen, die gebruik maken van deze codelijsten, met hun "Verwijzing declaratiemomenten" aangepast. Ook hiervoor geldt dat dit enkel en alleen gebeurd bij gebruik van de juiste declaratiecodes en tarieven. Ook hier wordt het vakje in de kolom "Behandeld" aangevinkt in geval van podotherapie. Nog niet gedeclareerde declaratiemomenten worden verwijderd. De al gedeclareerde declaratiemomenten worden behouden, en aangevuld met de voor dat kalenderjaar resterende (kwartaal)momenten. Postcodetabel: De postcodetabel wordt vervangen door een nieuw bestand waarin per postcode(reeks) ook de gemeentecode is opgenomen. SBVZ online dienst: Tijdens de conversie wordt van bestaande SBVZonline diensten het URL aangepast naar 'https://webservice.sbvz.nl/ cibg.sbv.interface.xis.webservice.dec14/'. Ditzelfde URL zal ook standaard in de onlinedienst worden gezet bij het toevoegen van een nieuwe onlinedienst van het soort "SBVZ". Systeemgegevens: In de systeemgegevens op tabblad "7. Modules" is bij een keuze voor "Qualizorg", een veld "Aanleveren diagnosecodes:" toegevoegd. Dit veld heeft als standaard waarde "Nee". Verzekeraars: De verzekeraargegevens worden geconverteerd omdat hieraan nieuwe velden zijn toegevoegd in verband met declaraties voor de JeugdGGZ. Daarbij krijgt het veld "Soort:" krijgt voor alle bestaande verzekeraars de waarde "Verzekeraar". Verwijzingen: Tijdens de conversie worden verwijzingen gecontroleerd of deze JeugdGGZ betreffen. Als het een JeugdGGZverwijzing betreft, wordt: het veld "Soort betaler:" op "Gemeente" gezet; het veld "Binnenkomst:" omgezet naar een geldige keuze voor JeugdGGZ: "Verwezen van uit de eerstelijn" wordt "Huisarts"; "Verwezen van uit een (andere) GGZ instelling, instelling MSZ of GGZ praktijk" en "Verwezen vanuit de crisiszorg of SEH" wordt "Gecertificeerde instelling"; 9

11 Conversie "Eigen patient", "Verwezen maar verwijzer heeft geen AGB code", "Zelfverwijzer" en "Bemoeizorg" wordt "Zelf verwijzer/geen verwijzer". 10

Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8

Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8 Releasenotes Versie 6.8 Intramed versie 6.8 Inhoudsopgave Releasenotes versie 6.8 Hoofdstuk 1 Releasenotes...1 1.1 Conversie naar versie 6.8...6 V Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed:

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Releasenotes en update documentatie Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Inhoudsopgave Releasenotes en update documentatie Hoofdstuk 1 Releasenotes Psychologie verslaglegging versie 7...1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Met Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Met Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Met Export versie 2.18.x naar 2.19.0 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Met Export Inhoudsopgave BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista Handleiding Assistance LITE 2007 Versie 3.0 Voor Windows 2000 / XP / Vista Assistance LITE handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 Declaratie 15.2.1

Handleiding UNIT4 Declaratie 15.2.1 Handleiding UNIT4 Declaratie 15.2.1 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie