Aanpak van Acute Thoracale Pijn pre-hospitaal en in-hospitaal. Dr P. Martens AZ St Jan BRUGGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak van Acute Thoracale Pijn pre-hospitaal en in-hospitaal. Dr P. Martens AZ St Jan BRUGGE"

Transcriptie

1 Aanpak van Acute Thoracale Pijn pre-hospitaal en in-hospitaal (6 feb 07) Dr P. Martens AZ St Jan BRUGGE Acute thoracale pijn 6 tot 10 % van de aanmeldingen op spoed < 20 % heeft ACS between 2 and 8 % of pts with AMI are mistakenly released (non white and women USA) Tot 20% van de gevallen in de prehospitaal zorg (MUG) 1

2 Thoracic pain atraumatic aneurysm dissecans 1.4% gastric ulcer, oesophagitis Pneumothorax 3% tensie Acute coronary syndrome AMI 26% / angina pectoris 40% pulmonary embolism 4% Pericarditis 1%, pleuritis hyperventilation Akute thoracale pijn Pijn relatief laat symptoom (abnormale wandbeweging op echo, ischaemie op Mibi scan) Graad van pijn correleert niet steeds met ernst van ischemie (weinig pijn bij LAD occlusie, groot gebied versus klein gebied met sterke differentiatie tov gezond myocard) Oppressie, serrement Nekpijn, kaakpijn! Soms nausea 2

3 N Engl J Med 2000; 342(16) An estimated 20 % of the money awarded in malpractice suits against ED physicians is related to the misdiagnosis and mistreatment of ACS Hoge graad van achterdocht en lage drempel om 12 afleidingen EKG te doen 3

4 RX face: beperkte informatie 4

5 Suicide: sprong van 3de verdieping Pneumothorax met drain (2-3 IC mid-clav) in situ! 5

6 Pneumothorax na mobilisatie drain Slechts 1 op 2 patienten met AMI door EMS getransporteerd 97% van de 30 d mortaliteit binnen de 48 u 6

7 Aandeel plotse dood op totale sterfte jaar : 18,5 % Mannen jaar : 27,0% Vrouwen jaar: 16,0% Rationale of management guidelines (BIWAC) Cardiovascular mortality = 40% of total mortality AMI = 5O % of cardiovascular mortality High mortality of AMI high case fatality predominantly pre-hospital (2/3) the in-hospital mortality is still high Long delay before recognition of alarming symptoms ( min) Mortality of AMI is time dependent (reperfusion) 7

8 ACS STemi Q- wave reperfusie! NSTemi Geen trombolytica Prevention - AMI Case Fatality PRE - HOSPITAL IN - HOSPITAL Sudden death cardiac failure NO DELAY VF recognition VF treatment Reperfusion Therapy (60 70%) 8

9 Verwikkelingen Optreden van hartritmestoornissen ventrikel-fibrillatie hartstilstand Het hartinfarct 9

10 The only treatment Torsade de pointe Isuprel en Mg, cave antiarrhytmica 10

11 The aim Tijdstip waarop elektroshock wordt toegediend in minuten na optreden hartstilstand phaze 11

12 Public Access Defibrillation dec 2005 Semi-automatische defibrillatoren in casino s, concerthall, vliegvelden, vliegtuigen, stadions, sporthallen, winkelcentra, centerparks (Plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn); AED bij Traditionele hulpverleners: Politie Brandweer Ambulance organisaties De Casino studie Resultaten in 36 casino s gedurende 36 maanden Aantal mensen met hartstilstand 148 Levend uit het ziekenhuis 56 (38%) Aantal mensen met een hartstilstand met een getuige 84 Levend uit het ziekenhuis 53 (65%) 12

13 De Casino studie Overlevingspercentage Tijdsinterval collaps-defibrillatie shock: < 3 minuten: 74% > 3 minuten: 49% SAED concertgebouw Brugge 1200 Nieuwe ERC richtlijnen 12 dec 05 13

14 Pilootproject FOD, juli 2006, reeds 1x Ski stations? BMJ Steeds re precordialen afnemen bij inferior AMI 14

15 ST elevatie in V2R - V4R Ambulant 15

16 Na synchr defib Trop >9, LAD stop SO,man 1937 : STEMI >.2 mv in V1-V3 of nieuw ontstane LBBB , u 16

17 Vroegtijdige herkennning Alarm symptomen!!! Duur > 20 min en/of Herhaalde pijn aanvallen >1x/h TEGEN coronair syndroom Pijn duurt < 1 of enkele seconden (korte steken) Pijn duurt dagen zonder te verdwijnen Respiratie en/of lichaamshouding gebonden (pericarditis, pleuritis) 17

18 Chest pain and the patient When should I seek medical help? Who should I contact?!!!! MEDICAL URGENCY!!!! Call General Physician OR Call

19 Oneigenlijk gebruik 12,50 euro 01/01/03 18 vanaf april 2007 Indien niet door een arts verwezen (vermindering indien wel) indien niet minstens 12 uur in observatie indien niet per ziekenwagen Wetgeving DGH Definitie, toepassingsgebied & inrichting dienst 100 Imperatieve wetgeving De wet garandeert het publiek aangepaste hulp, maar De patiënt wiens toestand onmiddellijke hulp noodzaakt, verliest ieder principe van vrije keuze, naar dichtstbijzijnde ZH. 19

20 Risk stratification(by call) History of cardiac disease and/or Associated symptoms: dyspnoe, fainting, nausea, diaphoresis and / or Valse stoegangsnood age (male >40 y..) High risk Call Medical transport emergency system (MUG - SMUR) No-High risk Call standard transport emergency system Unless overruled by GP Early-in-hospital Management 1. Check vital signs 2. Establish ECG monitoring + defibrillator 3. Give oxygen (3-5 lit/min) ASA < 3 4. Establish IV access 5. Take 12-lead ECG 6. Obtain serum cardiac markers < Cardiological assessment: ST elevation AMI ACS without ST elevation ACS doubtful or non cardiac pathology < 20 20

21 ACS RX thorax is NIET dringend! Steeds in U-dienst DD pneu, AO diss, pneumonie Troponine T Cardiaal specifiek troponine geen verwarring met skeletspier eiwitten komt niet voor in normale situatie veel gevoeliger dan CK MB Troponine T beter dan I coëfficiënt of variance < 10 % (reproduceerbaar) Trop T ng/ml < neg op te volgen 21

22 Troponine T stijging 1. ACS 2. Niet coronaire syndromen - trauma met myocardcontusie - nierinsufficiëntie - Re ventrikelfalen bij acuut PE 3. Iatrogeen - CABG - coronaire stent -DC-shock -RF-ablatie - antracyclines 4. Vals positief Cholesterol Niet bepalen in de acute fase Kan tot 35% dalen Myoglobine Snelste cardiale merker doch weinig specifiek. Weinig gebruikt 22

23 MAX RIZIV regel: 3 per afname Opvolging AMI (uitgebreidheid) en detectie reïnfarct: CK-MB (< 6%) Bij patient ZONDER ST elevatie Opgepast : thoracale pijn + ST-elevatie nooit wachten op troponine Blijft gestegen tot 2 weken na chest pain. 23

24 Management high risk patient 1. Check vital signs 2. Establish ECG monitoring + defibrillator 3. Give oxygen (3-5 l/min) 4. Establish IV access 5*. Take 12-lead ECG 6*. Give short acting nitrate sublingual 7**. Give acetylsalicylic acid 160 mg po / IV (chewable) 8*. Give Opioid analgesic (e.g. morphine 1-4mg IV, niet IM) 9*. Consider pre-hospital thrombolysis if ST elevation AMI and time to hospital > 30 min * only in the presence of authorized medical docto ** plavix igv allergie aan ASA Nitraten Contra Systol RR < 100 mmhg Hartfrequentie < 50/min Tachycardie Rechter ventrikelinfarct Viagra (sildenafil) tot 24u voor de pijnaanval Behandeling: Trendelenburg! Vocht 24

25 ST- Elevation AMI 1. Check ASA / nitrates SL 2. Geef ev. Beta blokker 3. Start reperfusie therapie Thrombolyse 2 u Beide? PCI 12u Absolute indicaties voor primaire PCI (door- to- balloon < 90 ± 30 min) Cardiogene shock Contraindicaties voor thrombolyse Reinfarct na thrombolyse (cfr. CK-MB) Falen van thrombolyse (rescue PCI) Reanimatie na infarct 25

26 Niet in frigo te bewaren Bolus IV over 10, geen glc Metalyse Tenecteplase 8000 U = 40 mg flacon + 8 cc spuit Tenecteplase U = 50 mg flacon + 10 cc 1000 U/ml oplossing Recombinant fibrinespecifiek plasminogeen activator lichaamsgewicht Metalyse kg U mg ml < en < en < en < Thrombolyse na 1 u reperfusie? Aritmie, trage VT < 125/min ST elevatie met 50% verminderd En/of pijn verdwenen na 60 à 70 min. Zo niet: RESCUE PCI! 26

27 Metalyse met Heparine bolus 60 E/kg tot max 4000 IV Continu 12 E/kg tot max 1000 E/u Cefaline tijd: sec Clexane bolus 30mg IV SC 2 X 1mg/kg Vanaf 70 j. geen bolus en 2x 0.75 mg/kg SC Contraindicatie voor thrombolyse Absolute contraindicaties 1. Hersenbloeding. 2. CVA binnen de 12 maand. 3. Intracraniële tumor. 4. Actieve interne bloeding buiten menstruaties. 5. Gastro-intestinale bloeding in voorgaande maand. 6. Vermoeden van aortadissectie. 7. Majeure chirurgie in de voorbije 3 weken. 27

28 PCI 1/3 procedures voor stabiele angor pectoris 2/3 voor ACS en AMI Geen PCI zonder hartchirurgische ondersteuning Clexane: IV > SC Vooruitzicht PCI Verwijderen sheath 28

29 Zelfs met heli, PCI goedkoper dan thrombolyse: Verkorting opnameduur in acute faze Minder heropnames Binnen 60 min in PCI centrum ST elevatie: BV is verstopt! 29

30 DANAMI 2 : transfer for primary PCI versus thrombolysis on-site Ondanks de vertraging (43 min) nodig voor transfer Atlanta, March

31 ST-elevation AMI: reperfusion therapy Thrombolytic therapy!! Door-to-drug time < 30!! OR Direct PTCA!! Door-to-balloon time < 90±30!! Depending on hospital facilities BUT: refer for primary PCI if - cardiogenic shock or - contra-indication for thrombolysis - cardiac arrest. Indicaties voor primaire PCI STEMI (voorkeurbehandeling zo in shock) Added delay < 60 à 90 min. < 12 uur pijn (< 2 uur thrombolyse) leeftijd < 80 jaar voelbare pulsaties thv 1 van de Aa femorales relatieve exclusie status na CABG Ev Rheopro starten op spoed 31

32 < ½ of patients with STEMI present within 2 hours of symptoms Onafhankelijk van het opleidingsniveau van de patient, ook geneesheren. Rheopro op spoed bij ST heffing in afwachting van coronaro Of dubbele dosis plavix In stent thrombose DEL stent (taxus ), gaat fibrose tegen Steeds plavix! Recidief anterior infarct bij stoppen plavix owv tandextractie. Low responders (5-40%) (f/dm) 32

33 In ELK ziekenhuis (Mug) actieplan ivm access tot primaire angioplastie t snelst wanneer gebracht door ver- Wijzend ziekenhuis! Binnen 60 overal in België naar PCI centrum. Rheopro (ST heffing) Cath lab (terugbetaling) Zeker zo klonters in de coronairen Indien vertraagde flow na dilatatie Betere resultaten PCI wanneer al gegeven tijdens het transport naar het invasief centrum 33

34 Dichtstbijzijnde ziekenhuis middelen dienst 100 Aanpassing op basis van art 7 van het KB van 2/4/1965 dmv protocol binnen de PGCDGH Art 4, 6 KB 10/08/98 specifieke therapeutische noodzaak met lijst van ziekenhuizen 34

35 Triage naar PCI centrum? Prehospitaal trombolyse? Van bekommernis naar nieuw concept CPU Snelle behandeling MI vanaf voordeur UD Altijd standby monitor/defibrillator Snelle triage hoogrisiko pt naar CCU /cathlab Vermijden nodeloos getalm in UD Optimale structuur op UD voor onduidelijke gevallen vanaf de voordeur UD USA : kostenreductie (beddentekort) 35

36 Acute coronary syndrome without ST elevation 1. Check intake ASA 2. Check intake nitrates SL 3. Start heparin (LMWH sc or unfractionated IV) 4. Start nitrate IV (if bloodpressure > 100 mmhg) 5. Start Beta-Blockers Consider II b/ III a blockers (Aggrastat, aggregatieremmer) and invasive evaluation in patients at high risk for thrombotic events (recurrent or ongoing ischemia, troponin +) DD man, 1951 DD digoxine, hypokaliëmie 36

37 Kandidaten CPU Elke verdacht ischemische thoracale pijn, totdat infarct of acuut coronair syndroom uitgesloten is Zodra diagnose duidelijk of waarschijnlijk is, onmiddellijk doorschuiven naar specifieke eenheid : cath lab, CCU, ambulant Geen kandidaten voor CPU : respiratoire distress, dreigende beademing, shock, ( reanimatiebox) Verblijfsduur korter dan 12 uur, dus geen opname!! Indien opname waarschijnlijk, dan meteen hospitalisatie op CCU, low care... Chest pain without immediate diagnosis Cardiac pathology Angina, pericarditis, infarction 1. serial cardiac markers 2. ST segment monitoring 3. (echocardiography) 4. (stress test) Non-Cardiac pathology Pulmonary embolism pneumothorax aneurysma dissecans gastric ulcer oesophagitis hyperventilation. CHEST PAIN UNIT 37

38 2. Pathologie aortadissectie Longitudinale scheiding in de media van de aortawand, parallel met het lumen uitbreidend. Ontstaat uit een meestal dwarse scheur in intima en helft van media Mortaliteit: 1 à 2 %/uur gedurende de eerste 48 uur Clinical aspects Chest pain 10 % ED visits Broad DD Minority aortic dissection But: mortaltity rises 1-1,4 %/ hour if untreated Treated: 30 d survival rate: 80% (AA) 30 d survival rate: 90% (DA) But: disatreous iatrogenic consequences when anticoagulant therapy for presumed ACS JAMA 2002, 287,

39 su Med. Therapie Ongecompl. Aortic dissection DeBakey I De Bakey II DeBakey IIIa Debakey IIIb Ascending + arch Ascending only Descending only Descending + abdom Stanford A Stanford A Stanford B Stanford B Surgery Surgery (complicated prothese ) prothese ) Beta-blokker Beta-blokker 39

40 Lokalisatie van de scheur 68 % aorta ascendens 10 % arcus aortae 20 % aorta descendens 2% aorta abdominalis Dissectieproces anterograde en/of retrograde uitbreiding met vorming van een dissecerend kanaal of vals lumen vals lumen in buitenste medialaag, omvat meer dan de helft van de aorta-omtrek 40

41 Pathogenese intimascheur,factoren Arteriële hypertensie (75%) Voorafbestaande aortapathologie : degeneratieve media-afwijkingen (aneurysma), Marfan syndroom, aortitis Bicuspiede aortaklep, coarctatio, zwangerschap Trauma, iatrogeen (cannulatie) of stomp trauma Complicaties van acute aorta dissectie Aortaklepinsufficiëntie Aortaruptuur (dood voor gevolg) Aortaobstructie Aortatakobstructie (Truncus pulmonalis obstructie) (Ruptuur in hartkamer) 41

42 Casus m. 79 jaar Binnengebracht in shock Geïntubeerd en beademd TTE massieve AI, dissectie aneurysmatische aorta ascendens, pericardtamponnade Pericardpunctie niet succesvol Start Dobutrex en Levophed Ct-scan TEE 42

43 43

44 Dissectie aneurysmatische aorta ascendens,type A/2,proximale uitbreiding in anulus Helical CT Sensitivity > 95% Specificity 98% Imaging + availability + extent of dissection (visceral, iliac arteries) + least operator dependent - radiology (stable patient) - contrast material Arch Intern Med 2006, 166, 1350 Chest 2002, 122, 311 Task Force Report, Eur Heart Jr 2001, 22,

45 Aortaobstructie Bij stop dissectie thv het diafragma of grote abominale vaten en geen re-entry Valse lumen kan volledig ware lumen afsluiten Aortatakobstructie Mogelijk voor elke tak in het dissectie gebied : coronairen, arcus-, viscerale en iliacale, renale vaten. Thrombose Afknappend vat : niet noodzakelijk obstructie 45

46 Kliniek (AO diss) Pijn (ernstig met bewegingsdrang), migrerend scheurend interscapulair ook naar de hals, evtl abdominaal, genitaliën Vaak hypertensie (diff RR, wisselend polsdeficit) Andere symptomen complicaties - neurologische complicaties (val post-cabg) - harttamponnade, anurie, viscerale ischemie, ischemie onderste ledematen Paralyse onderste ledematen (rgm) X-thorax Diagnostiek (technisch) Echocardiografie : combinatie TTE en TEE spiraal Ct-scan (zo hemodynam stabiel) MRI (niet praktisch) DSA Duplex halsvaten 46

47 Imaging Transoesophageal echocardiography (TEE) Sensitivity: % Specificity: % + bedside + hemodynamic unstable patient + aortic valve, pericardial effusion, AO descend - blind spot: distal ascending aorta, proximal aortic arch - operator dependent - distal extension below celiac trunk Arch Intern Med 2006, 166, 1350 Chest 2002, 122, 311 Task Force Report, Eur Heart Jr 2001, 22, 1642 TEE: mobiel 47

48 Behandeling Initiële behandeling : pijnbestrijding en bloeddrukcontrole Type A dissectie : heelkunde Type B dissectie : conservatief, tenzij complicaties Type A dissectie : heelkunde Zonder heelkunde : 50 % dood binnen 48 u 85 % dood binnen 1 maand 90 % dood binnen 3 maanden 48

49 Type B dissectie Conservatief medicamenteus en follow-up Tenzij complicaties : pijn, niet controleerbare art. hypertensie, toename van valse lumen, aneurysmale dilatatie, ruptuur, aorta- en - takobstructie Heelkunde bij type A dissectie Geen standaardprocedure Niet altijd radicaal en definitief Onmiddellijke complicaties voorkomen 49

50 Casus 2 : man 65 jaar Acute thoracale en abdominale pijn. Tijdelijke paraparese thuis Bij opname hypertensief, neurologisch ok, normale perifere pulsaties en vergelijkbare drukken Echo abdomen : dissectie abdominale aorta, linker iliaca TTE vermoeden dissectie distale arcus, verder ok TEE uitgebreide dissectie distaal van truncus, tot onder diafragma, geen intimascheur in arcus, wel scheur met flow in vals lumen in aorta descendens op 35 cm van tandenrij. Ct-scan 50

51 Casus 2 : man 65 j, type A, type I, dissectie distaal van truncus Dissectie AA, normale perfusie nierarteries 51

52 52

53 3. LONGEMBOOL Incidentie: 1 per 1000 doden/ jaar pijn lateraal, dyspnoe (pulm), tachycardie, stuwing (hemodynam), DVT. immobilisatie, reizen, obesitas, kanker, rolstoel, KV (risicofactoren) triade (hemoptoe, pijn, dyspnoe) slechts in 1/5 gevallen, aspecifieke tekenen koorts pleit niet tegen longembool diagnose slechts bevestigd in 30 % van klinisch vermoeden Longembool Mismatch opv/p scan (indien negatief, geen PE) Goudstandaard: pulmonalisangiografie Multislice helical CT scan (indien positief!) D-dimeren (rapid ELISA, indien neg. geen PE) S1Q3 (15%) Duplex OL (serieel, teken van Homans 30%) RX thorax: Westermark sign LDH Bloedgas (lage pco2) Echocardio: Re ventrikeldysfunctie 53

54 S1Q3 54

55 D-dimeer By-product of fibrinolysis (>500 microgr/l). Sensitief (afwezigheid sluit thrombose uit) doch niet specifiek (infectie, tumoren, bevalling, postop) 55

56 CT scan Snel mogelijk voor geïntubeerde patiënten idee van de localisatie beeld van andere intrathoracale structuren Beperking: subsegmentaire embolen (>5 ), (sensitiviteit is beperkter) Sternotomie, na poging met actilyse; 8 cm lange klonter 03/05 56

57 PE PM nov 05 11% dead within 1 hr Only minority receive treatment (heparine, LMWH (fraxodi 1x0.1ml/10kg BW), thrombolyse zo HD en resp. deteriorerend of onstabiel) + unchanged last 40 yrs Actilyse Veneuze klonter = fibrine, dus fibrinolyse! Arteriële klonter zijn plaatjes, dus plaatjes aggregatie remmers! 100 mg IV over 2 uur. 57

58 Face lift (langdurige ingreep) Bij verleggen op de afdeling, obstructieve shock, moeizame CPR Dringende cath lab: PE re midden- en onderkwab - Actilyse 50 mg/ 2 u gevolgd door 50 mg over 5 uur; gevolgd door heparine Compressief verband thv facies. Cardiac arrest 12 uur na face-lift (10 u durende Ingreep.) 58

59 59

60 Spierscheurtje IC na hoestbui (CT owv PE?) IC spierscheurtje 60

61 EINDE 61

62 N Engl J Med oct 2003, Matisse investigators PE treatment Hemodynamisch stabiel: once daily SC fondaparinux (ARIXTRA) is minstens even effectief als LMW heparine Hoogrisico: knie-, heupprothese (anders niet terugbetaald) PE Golden hour: stroke, ACS, trauma, bacter meningitis D-dimer (neg test is van belang) is not the troponin of PE 62

63 Cocaïne leidt tot hartproblemen Vooral twintigers en dertigers Steeds meer twintigers en dertigers kampen met hartproblemen als gevolg van cocaïnegebruik.,,het aantal jonge mensen dat met pijn in de borststreek komt aankloppen, valt niet meer te tellen'', beweert professor Paul Calle, diensthoofd bij de spoedopname van het Gentse UZ.,,Het percentage daarvan dat cocaïne gebruikt, wordt altijd maar groter.'' Nieuwsblad 25 okt 2005 KLINISCH PAD Methode om praktijkrichtlijnen, procedures en protocols (evidence based) te implementeren in een georganiseerde patientenstroom 24/24u, 365 dagen per jaar. 63

64 Zahn Am Heart J 2001;142:105 CPU AZ St-Jan Localisation : in new UD Including separate unit Total 4 monitored beds Specific staff 64

65 CPU staff : AZ St.-Jan Objectives 1 specialized nurse 24/24h (tel 2000) 1 cardiology (tel 2629) / internal medicine resident (tel 3088) 1 cardiologist staff member on call (list available) 1 ED resident / staff member (list available) secretarial support : poli cardio (tel. 2670/2845) CPU activities : AZ St.-Jan objectives Rule-out AMI and speed up treatment Rule-out ACS and speed up treatment Triage and short term observation( < 12 h) Coordination of referrals from other hospitals for primary PTCA Triage of other acute cardiac diseases : pulmonary edema, syncope, arrhythmias (before transfer to CCU/VE 65) 65

66 NEJM aug 03 Intracranial hemorrhage MUG KB van 10/04/1995 Ziekenhuisfunctie beoogt beperking van therapievrij interval door op vraag van de aangestelde 100 onmiddellijk terplaatse te gaan uitvoeren dringende med en verpl handelingen toezicht tijdens overbrenging 66

67 HEART ATTACKS: gone with the century? Brown and Goldstein (molecul. Genetica), Science 1996 Maandag 29 maart 2004 (zomeruur): van de 85 patienten op spoed 11 met ACS of STEMI, 2 cardiac arrest. DANAMI-2, PRAGUE study PCI ook beter indien patient eerst nog naar een ander ziekenhuis dient getransporteerd te worden??? N Engl J Med 2003, Europ Heart J

68 Wat is CPU eigenlijk? Een structuur met een bijzondere filosofie Een eenheid met goed opgeleide verpleegkundigen Specifieke taken : 1. snelle triage, 2. snel opstarten : defibrillatie, reperfusie, 3. efficient doorverwijzen Specifieke uitrusting (ECG, lab, thorax, echocardio ) Localisatie : UD of CCU. Mediane afstand: 50 km Mediane transfertijd: 67 min. Gemiddelde transporttijd: 30 min. Incidentie VF, VT: 3.9% DANAMI-2 68

69 Jan 1966, first MICU, Lancet 1967 Ärzte-Zeitung vom November

70 Stent-graft at entry tear, Nengl JMed 99 70

71 conclusions Urgent risk stratification can be accomplished : who is at risk for VT/VF? Who needs defib? Key elements : chest pain + accompanying symptoms + risk profile (CABG ) Optimal in-hospital approach : CPU depends on fast interpretation of 12 lead ECG : who needs reperfusion? AMI : Optimal treatment = fast reperfusion AHA/ESC definitie : AMI = troponine T > 99 % referentie controle populatie tgv. ischemie (binnen eerste 24 h na incident) Na 3 tot 4 uur, te vroeg is vals negatief Rise and fall in biochemical cardiac 71

72 Metalyse (2) bolus over 10 IV IV lijn alleen natriumchloride (geen glucoseoplossing!) adjuvans aspirine heparine of Clexane IV/SC indicatie 1. ST-elevatie of LBBB 2. anteriorinfarct jaar 4. 6 h pijn 72

73 Primary Angioplasty in patients transferred from general community hospital to specialized PTCA units, with or without emergency thrombolysis 30-days mortality in PRAGUE-2 Berlin, September 2002 Filosofie CPU Elke potentieel coronaire pat moet hier geraken Altijd bedacht zijn voor VT/VF : defibrillator De behandeling van infarct is race tegen de klok Doorverwijzing van ACS naar verkeerde afdeling kan doodsvonnis (VF) betekenen Zodra coronair syndroom uitgesloten is patient doorverwijzen naar beste afdeling, evt ambulant 73

74 Aortaklepinsufficiëntie Uitbreidend dissectieproces naar proximaal met ontstaan van partiële loslating van het valvulaire apparaat Prolaps tijdens diastole Aortaruptuur Meest voorkomende doodsoorzaak Buitenwand van vals lumen dunner dan binnenwand, uitwendige ruptuur gemakkelijker dan re-entry Meestal op plaats van primaire intimascheur 74

75 PCI > fibrionlysis High-volume Experienced operator Readily available team (6 pm and 8 am) Added delay < 60 to 90 min 75

76 Acute coronaire syndromen geen ST elevatie ST elevatie NSTEMI O.A.P non-q-infarct Q-infarct Patient with chest pain GP 100 ambulance ambulance MUG ED MUG CPU observation discharge referral cath lab CCU 76

77 Koude ischemie:30 min. Aorta asc.vervanging voor type A, scheur proxim. ascendens cpb via re a.fem.canule, bicavale canulatie,vent vps,dhca,rcp Cave malperfusiefenomeen 77

78 Acute coronary syndrome without ST elevation ASA - LMW Heparin - Clopidogrel - Nitrate - Betablocker YES GP IIb / IIIa antagonist Coronarography(<48h) HIGH RISK * Recurrent ischemia (recurrent chest pain or dynamic STsegment changes) * Elevated troponin levels * Hemodynamic instability * Major arrhythmia s (VF, VT) * Diabetes mellitus NO Non-invasive testing tropon, ST-monitoring, cyclo, echo,. 78

79 79

80 TROICA 70% van de cardiac arrest patient: CAD of PE Naast de specifieke causale actie, ook betere microcirculatie (reperfusie) en hypercoagulability status na cardiac arrest (fibrine vorming) 80

81 Thrombolysis in Cardiac Arrest Patients suffering from out-of-hospital cardiac arrest of presumed cardiac origin and without restoration of spontaneous circulation (ROSC) will receive study drug immediately after randomisation (= as soon as possible after insertion of the IV line) and after first vasopressor injection within the standardised ACLS-CPR procedures. 500 pts /arm Randomised / Double blind PLACEBO TENECTEPLASE Continuation of CPR procedures as necessary Transfer and admission to a CCU / ICU Anticoagulation agents (e.g. UFH / LMWH) are not recommended before hospital admission. 28 day Case-Fatality in Ghent during in men years Case-Fatality Rate (%) All Hospitalised cases >40%: 2/3 prehosp Year Prof. G. De Backer, Ghent 81

82 CA 1 symptoom 97% van de 30 dagen mortaliteit binnen de 48 u CHEST PAIN Belgian Inter disciplinary Working group of Acute Cardiology Claeys MJ Vandekerckhove Y Bossaert L Calle P Martens P Hollanders G Vrints C Van de Werf F Renard M De Raedt H De Meester A De Smedt J...www.biwac.be 82

83 Acute coronary syndrome plaatjes 83

84 De nieuwe reanimatie partner De getrainde en geautoriseerde leek Transsectie en voorbereiding distale aorta, keuze prothese, distale anastomose 84

85 De partner/familie Onderzoek naar de mogelijkheden van een defibrillator thuis (!) bij de risico patiënt indien vroeg!!!! Eerste 2 uur na het begin van de pijn (golden hours) Boersma E Lancet 1996; 348 :

86 GRACE, Lancet 2002 Global Registry of Acute Coronary Events 94 hospitals in 14 countries < ½ of patients with STEMI present within 2 hours of symptoms Up to 30 % eligible for reperfusion therapy do not receive it Binnen 60 overal in België naar PCI centrum. 86

87 Echocardiografie TEE belangrijkste onderzoek Bij type A dissectie ook informatie over aortaklep, myocard, pericard, aorta descendens Combinatie TEE en TTE CCU 87

88 November 2003 Massief PE Casus: massief longembool, forse desaturatie, op CT: ¾ li pulmonaaltak en re bovenkwab, 4 dagen na thoraxtrauma met 4 ribfracturen links en clavicula fractuur links. Lieskatheterisatie en fragmenteren klonter met pigtailkatheter, waarop controle CT scan. 88

BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE

BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE

Nadere informatie

10/5/2009. Inleiding. Dit hoorcollege wordt iets anders dan u gewoon bent

10/5/2009. Inleiding. Dit hoorcollege wordt iets anders dan u gewoon bent Seniorenuniversiteit Hasselt Hart- en Vaatziekten; Wat Elke Senior Dient te Weten Prof. Dr. Wilfried Mullens 5 Oktober 2009 Ziekenhuis Oost Limburg Genk Transnationale Universiteit Limburg Inleiding Dit

Nadere informatie

Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen

Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 95 ziekenhuizen belooft het VMS Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Joint CV/heart failure research. State-of-the-art in hartfalenzorg. Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen

Joint CV/heart failure research. State-of-the-art in hartfalenzorg. Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen State-of-the-art in hartfalenzorg Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen Dr. G.C.M. Linssen, cardioloog Almelo Hengelo Area of 350.000 people Total: 1050 hospital beds,

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Aanpak van stabiele angor Zoekdatum tot 1 april 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

17 Acute pijn in thorax en rug

17 Acute pijn in thorax en rug 43-Chirurgie 17 01-06-2005 11:14 Pagina 355 355 17 Acute pijn in thorax en rug M.J.H.M. Jacobs Als huisarts wordt u gebeld door een ongeruste echtgenote van een 54-jarige man die acuut pijn in zijn borst

Nadere informatie

Cursus Intensieve Zorgen:

Cursus Intensieve Zorgen: Cursus Intensieve Zorgen: 1) Shock 2) Hemodynamische monitoring: Swan-Ganz catheter 3) Hemodynamische monitoring: PiCCO 4) Intra Aortische Ballon Pomp (IABP) 5) Zuur Base balans 6) Sedatie/anaesthetica,

Nadere informatie

s Ochtends is AP vaak meer uitgesrpoken en treedt vaker op na een maaltijd.

s Ochtends is AP vaak meer uitgesrpoken en treedt vaker op na een maaltijd. Circulatie-2 Deel 1 Ischeamische hartziekte Pijn op de borst: Oorzaken: -skelet en borstwandspieren (contusie, myalgie, atralgie(gewrichtspijn) -cardiale ischeamie (infarct, AP oiv atherosclerose en toegenomen

Nadere informatie

Hiaten in de kennis over acute situaties en de inhoud van de urgentietrousse bij Vlaamse huisartsen

Hiaten in de kennis over acute situaties en de inhoud van de urgentietrousse bij Vlaamse huisartsen Hiaten in de kennis over acute situaties en de inhoud van de urgentietrousse bij Vlaamse huisartsen Dr. Rogiers Evi, KU Leuven Promotor: Prof. Buntinx Frank, ACHG KU Leuven Co-promotor: Dr. Renier Walter,

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG Januari 2005 INLEIDING...4 ANALGESIE, SEDATIE, EN PARALYSE...5 Sedativa en anesthetica...5 Narcotica / analgetica...6 Paralyse...7

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Specialistische Reanimatie

Specialistische Reanimatie Reader Specialistische Reanimatie St. Antonius Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beleid in het ziekenhuis 2.1 Het reanimatiebeleid 4 2.2 Doelgroep reanimatietrainingen 5 2.3 Inschrijving 5

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010

SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Ref: Resuscitation (2010) Prof Dr. S. H-Idrissi 1 1. INLEIDING De Europese richtlijnen

Nadere informatie

Jaarrapport Cardiologie 2013

Jaarrapport Cardiologie 2013 Jaarrapport Cardiologie 2013 AZ SINT-JAN AV CAMPUS BRUGGE Performantie Opleiding Onderzoek Referentie 2 Jaarrapport Cardiologie 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen. Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen. Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Vierde editie 2009 Colofon Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Basic Life Support & Automated External Defibrillation

Basic Life Support & Automated External Defibrillation european resuscitation council Basic Life Support & Automated External Defibrillation Check response Shake gently Ask loudly: Are you all right? If not responsive Open airway & check for breathing If not

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Onze zorg en talent voor iedere patiënt. AZ Heilige Familie Rumst. december 2012. Editoriaal. De nieuwe orale anticoagulantie

NIEUWSBRIEF. Onze zorg en talent voor iedere patiënt. AZ Heilige Familie Rumst. december 2012. Editoriaal. De nieuwe orale anticoagulantie NIEUWSBRIEF AZ Heilige Familie Rumst december 2012 Onze zorg en talent voor iedere patiënt 02 Editoriaal 03 De nieuwe orale anticoagulantie 05 Dienst Nefrologie en dialyse in Reet 06 Nieuwe SPECT/CT mogelijkheden

Nadere informatie

Anamnese Samenvatting

Anamnese Samenvatting Anamnese Samenvatting In dit hoofdstuk wordt besproken: de anamnese bij patiënten die qua klachten mogelijk cardiovasculaire afwijkingen hebben. De anamnese en daarmee de volgorde en prioriteit van de

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 20, september 20083 H.F. Gramke, M.A.E. Marcus Postoperatieve pijnbestrijding

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 20, september 20083 H.F. Gramke, M.A.E. Marcus Postoperatieve pijnbestrijding Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie volume 20, september 20083 Prof. Dr. M.A.E. Marcus, hoofdredacteur Dr. M. Klimek, plaatsvervangend hoofdredacteur Officiële uitgave van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek 6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek Ziekten van de tractus circulatorius Inleiding Hart- en vaatziekten hebben een relatief groot aandeel in de morbiteit en mortaliteit. Aandoeningen van de arteriele

Nadere informatie

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT P a g e 28 KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT Ontwikkeling van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 BIJLAGEN Nijmegen, oktober 2014 I.M. van de Glind MSc Dr. S.A.A. Berben

Nadere informatie

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

Preventie en behandeling van de veneuze trombo-embolieën

Preventie en behandeling van de veneuze trombo-embolieën Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen Consensusvergadering - 21 november 2013 Preventie en behandeling van de veneuze trombo-embolieën Juryrapport Volledige (lange) tekst

Nadere informatie

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM Samenstelling van de commissie:

Nadere informatie

E u r o p e s e R e a n i m a t i e r a a d. Richtlijnen 2005. Basisreanimatie van de Volwassene & Automatische Externe Defibrillatie

E u r o p e s e R e a n i m a t i e r a a d. Richtlijnen 2005. Basisreanimatie van de Volwassene & Automatische Externe Defibrillatie R E u r o p e s e R e a n i m a t i e r a a d Richtlijnen 2005 Basisreanimatie van de Volwassene & Automatische Externe Defibrillatie Vertaald door de Belgische Reanimatieraad Dit document is de vertaling

Nadere informatie

UROLOGIE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6

UROLOGIE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6 UROLOGIE INHOUDSOPGAVE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6 1. DIAGNOSTIEK 6 2. ANAMNESE 6 2.1. ONDERVRAGING 6 2.2. NOTEREN IN DOSSIER 6 2.3. GESPREKSTECHNIEK 6 3. KO 6 4. UROLOGISCHE URGENTIES

Nadere informatie