Handleiding Gebruikersportaal. Tréés. Welzijns- en veiligheidsdienst van KPN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Gebruikersportaal. Tréés. Welzijns- en veiligheidsdienst van KPN"

Transcriptie

1 Handleiding Gebruikersportaal Tréés Welzijns- en veiligheidsdienst van KPN Gemaakt door CTI Zorg Pagina 1

2 Inhoud 1. Start Log in Hoofdscherm Diverse onderdelen Kaart Functieknoppen Locatie informatiescherm Scherm instellingen/mutaties Berichtenscherm Gemaakt door CTI Zorg Pagina 2

3 1. Start Zodra u het Tréés mobiele apparaat heeft ontvangen kunt u aan de slag om het gebruikersportaal naar persoonlijk gebruik verder in te richten en instellingen zelf aan te passen. 1.1 Log in Ga via Chrome Internetbrowser naar: Afbeelding 1 : Homepage Tréés (Wijzigen in nieuwe homepage) Open het inlogscherm en voer uw 06-nummer of adres (username) en wachtwoord in. Het standaard wachtwoord is: abcdefgh (Dit is later te wijzigen zie pag. 19) en klik op Login. Afbeelding 2: Inlogscherm Gemaakt door CTI Zorg Pagina 3

4 2. Hoofdscherm 2.1 Diverse onderdelen Nadat u bent ingelogd, komt u in het Hoofdscherm van het Tréés gebruikersportaal. Het hoofdscherm geeft in één overzicht de belangrijkste items weer. Afbeelding 3: Hoofdscherm Het hoofdscherm bestaat uit 6 onderdelen : 1. Afsluiten. U komt weer terug in het inlogscherm. 2. Op de kaart wordt o.a. de laatst bekende positie van het mobiele apparaat weergegeven. 3. Functieknoppen (zie verder hoofdstuk 2.3). 4. Locatie informatie scherm. 5. Door een klik op deze knop verschuift deze van rechts naar links en verschijnt het scherm met gemaakte mutaties in de instellingen. 6. Door een klik op deze knop verschuift deze van rechts naar links en verschijnt het scherm met berichten. Gemaakt door CTI Zorg Pagina 4

5 2.2 Kaart Op de kaart wordt standaard de laatst bekende positie van het mobiele apparaat weergegeven. Klik voor een weergave op de kaart van een voorgaande/oudere locatie op de betreffende regel in het informatie- en berichtencentrum.(zie pag. 20) Plaatsbepaling - GPS of CELL Locatie Het bepalen van de locatie van het mobiele apparaat gebeurt op basis van GPS. Dit wereldwijde satelliet systeem kan de positie tot op enkele meters nauwkeurig bepalen. Afbeelding 4: Positie op basis van GPS Echter als er geen of niet genoeg signalen van satellieten opgevangen kunnen worden (doordat u bijvoorbeeld binnen bent) kan er geen nauwkeurige positie bepaald worden. Om in deze gevallen toch een positie te kunnen bepalen maakt de dienst gebruik van andere informatiebronnen over de locatie van het mobiele toestel, de zogenaamde CELL informatie (zendmast mobiele telefonie). Afbeelding 5: Plaatsbepaling op basis van CELL Gemaakt door CTI Zorg Pagina 5

6 Deze locatiebepaling is echter een stuk minder nauwkeurig dan GPS en kan een verschil ten opzichte van de werkelijke locatie geven van tientallen tot wel honderden meters. Deze onnauwkeurigheid wordt op de kaart weergegeven indien men op de locatie klikt. Weergave is door middel van een cirkel. De werkelijke positie bevindt zich binnen deze cirkel. De grootte van deze cirkel kan verschillen. Extra informatie alarmtoestel Door op een apparaat (bolletje) te klikken, wordt onderstaand scherm met extra informatie over dit apparaat zichtbaar: Afbeelding 6: Extra informatie Zoom in : Hiermee wordt de kaart weer in default stand gezet. StreetView : Positie van het apparaat wordt in StreetView getoond. Create Geofence : Het aanmaken van een Veilige Zone, een zgn. leefcirkel Show History : De geschiedenis van een mobiel apparaat. Get Location : De actuele positie van het apparaat wordt in het informatie- en berichtenscherm getoond. Gemaakt door CTI Zorg Pagina 6

7 Street View en in-/uitzoomen Afbeelding 7: In- en uitzoomen Rechts naast de funtieknoppen is de balk om in- of uit te zoomen, door respectievelijk op de Plus of de Min te klikken. Inzoomen kan ook door met het handje op de kaart te dubbelklikken. Het mannetje kan naar een gewenste plaats op de kaart worden gesleept, waarna de locatie in Street View zichtbaar wordt. Afsluiten met het kruisje rechtsboven. Afbeelding 8: Street View Met de ronde pijltjestoets kan geschoven worden op de kaart en in Street View, door op de pijltjes te klikken. Met de knoppen rechtsboven kan gewisseld worden tussen de kaart en een satellietbeeld van het getoonde overzicht. Gemaakt door CTI Zorg Pagina 7

8 2.3 Functieknoppen Afbeelding 9: Knop Toestel instellingen Het mobiele apparaat is werkend aan u uitgeleverd. De actuele locatie wordt standaard iedere 10 minuten doorgegeven. Het afgesproken SOS nummer is geprogrammeerd. Let op: Het mobiele apparaat elke nacht opladen. Klik op deze knop om de instellingen van de geprogrammeerde toestellen te wijzigen,. Het volgende scherm (afhankelijk van het aantal toestellen dat wordt gebruikt) wordt zichtbaar: Afbeelding 10: Mobiele toestellen Klik het te wijzigen soort toestel open (TréésContact (ifind 1100) of TréésAlarm( ifind 1500)) en klik vervolgens op de naam of het telefoonnummer van het toestel dat gewijzigd moet worden. TréésContact (ifind 1100): Het volgende scherm verschijnt: Afbeelding 11: Instellingen TréésContact (ifind 1100) Gemaakt door CTI Zorg Pagina 8

9 In de kolom Current staan de actuele instellingen. Onderstaand de te wijzigen instellingen: Location Update Interval: hier stelt u in met welke frequentie het alarmapparaat de actuele positie doorgeeft aan het centrale platform. Standaard instelling is 10 minuten, dus elke 10 minuten wordt de actuele positie bepaald en doorgegeven. Deze periode kan hier korter (bijvoorbeeld 1 minuut) of langer worden ingesteld. LET OP: Een hogere frequentie (korter dan 10 minuten) beïnvloedt het batterijverbruik negatief. Gevoeligheid valdetectie: Wordt alleen gebruikt in overleg met gebruiker. Snelkeuzetoets 1: Telefoonnummer dat onder toets 1 van uw apparaat geprogrammeerd staat. Snelkeuzetoets 2: Telefoonnummer dat onder toets 2 van uw apparaat geprogrammeerd staat. Snelkeuzetoets 3: Telefoonnummer dat onder toets 3 van uw apparaat geprogrammeerd staat. Snelkeuzetoets 4: Telefoonnummer dat onder toets 4 van uw apparaat geprogrammeerd staat. Zet eerst een vinkje in het vakje bij Enable om de betreffende toets te activeren. U hoeft alleen die instellingen in te vullen die u wilt wijzigen, de overige kunt u ongemoeid laten. Om de wijzigen door te geven kiest u voor Apply en vervolgens OK. Om te annuleren klik op Cancel. Met de toets Refresh gaat u terug naar het beginscherm voor toestel-instellingen (Afbeelding 7) TréésAlarm (ifind 1500): Het volgende scherm verschijnt: Afbeelding 12: Instellingen TréésAlarm ( ifind 1500) Gemaakt door CTI Zorg Pagina 9

10 In de kolom Current staan de actuele instellingen. Onderstaand de te wijzigen instellingen: Location Update Interval: hier stelt u in met welke frequentie het alarmapparaat de actuele positie doorgeeft aan het centrale platform. Standaard instelling is 10 minuten, dus elke 10 minuten wordt de actuele positie bepaald en doorgegeven. Deze periode kan hier korter (bijvoorbeeld 1 minuut) of langer worden ingesteld. LET OP: Een hogere frequentie (korter dan 10 minuten) beïnvloedt het batterijverbruik negatief. Gevoeligheid valdetectie: Wordt alleen gebruikt in overleg met gebruiker. Met de toets Refresh gaat u terug naar het beginscherm voor toestel-instellingen (Afbeelding 5) Het kan een paar minuten duren voordat de instellingen zijn gewijzigd. Dit is afhankelijk van de Location Update Interval. Afbeelding 13: Knop Gebruikers/cliënten Voor het beheren van toestellen van gebruikers/cliënten Na een klik op de knop wordt het volgende scherm zichtbaar: Afbeelding 14: Alle gebruikers/cliënten Klik op om de lijst met toestellen te openen. Selecteer een toestel, waarna op de volgende knoppen kan worden geklikt : Gemaakt door CTI Zorg Pagina 10

11 Hiermee wordt de locatie van het geselecteerde alarmtoestel zichtbaar op de kaart. Klik op bij de geselecteerde naam. Het volgende scherm wordt zichtbaar: Afbeelding 15: Deelnemer/cliënt bewerken Hier kan de naam van de deelnemer/cliënt worden gewijzigd. Ook kan aan een deelnemer/cliënt een kleur als kenmerk worden gegeven, om bijvoorbeeld een groep/afdeling herkenbaar te maken, door alle deelnemers dezelfde kleur te geven. Bevestig met OK. Om te annuleren klik op Cancel. Klik op voor informatie over het geselecteerde alarmtoestel. Het volgende scherm wordt zichtbaar: Afbeelding 16: Informatie alarmtoestel Het kan handig zijn om een groep te maken van bijvoorbeeld cliënten op dezelfde afdeling of in dezelfde straat. Klik hiervoor op het plusteken. Afbeelding 17: Groep maken Gemaakt door CTI Zorg Pagina 11

12 Het volgende scherm verschijnt: Afbeelding 18: Groep samenstellen Geselecteerde deelnemers/cliënten kunnen nu met behulp van de pijl in het rechterscherm in de groep worden geplaatst. Met de dubbele pijl worden alle deelnemers/cliënten tegelijk in het rechterschermen dus in de groep geplaatst. Geef de groep een naam en bevestig met OK. Met de pijlen en kunnen deelnemers/cliënten weer uit een groep worden verwijderd. Bevestigen met OK. Om te annuleren klik op Cancel. Afbeelding 19: Groep wijzigen Een geselecteerde groep kan met worden gewijzigd. Let op! Met een klik op het kruisje wordt de hele groep in één keer verwijderd! Bevestigen met OK. Annuleren met Cancel zet de groep niet terug! Gemaakt door CTI Zorg Pagina 12

13 Afbeelding 20: Knop Meldingen Open Notifications. Het volgende scherm wordt zichtbaar: Afbeelding 21: Scherm meldingen Selecteer de melding die geprogrammeerd of gewijzigd moet worden (in dit geval Battery Low) en klik op het plusteken. In het midden verschijnen de beschikbare alarmtoestellen en door één of meer toestellen aan te vinken verschijnt rechts het veld om de bestemming(en)/contact(en) voor de betreffende melding te bepalen. Elk aangevinkt contact verschijnt in een lijst onder de betreffende melding. Door er op te dubbelklikken verschijnt het betreffende scherm van dat contact. Afbeelding 22: Beschikbare alarmtoestellen Vink SMS en/of aan om de melding ( in dit geval de melding Battery Low) als smsbericht en/of als binnen te krijgen. Gemaakt door CTI Zorg Pagina 13

14 Afbeelding 23: SMS-bericht Battery Low op smartphone Afbeelding 24: Battery Low Een nieuw contact aanmaken: Een nieuw contact kan worden aangemaakt door op het plusteken boven de namen te klikken (Afbeelding 22). Het volgende scherm verschijnt : Afbeelding 25: Aanmaken nieuw contact De naam van het contact is een verplicht veld en moet dus worden ingevuld. Belangrijk is ook om de Countrycode in te vullen i.v.m. automatisch invullen van +31 voor Nederland. Klik hiervoor het rolmenu open door op het pijltje te klikken. Vul verder het telefoonnummer en het -adres in. Bevestigen met OK. Om te annuleren klik op Cancel. Gemaakt door CTI Zorg Pagina 14

15 Let op! Met een klik op het kruisje wordt het contact verwijderd! Een geselecteerd contact kan met worden gewijzigd. Bevestigen met Save. Ga met de toets Reset terug naar het beginscherm Notifications of sluit het scherm af met Done. Veilige Zones: Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening is de mogelijkheid om 1 of meerdere Veilige Zones in te stellen. Een Veilige Zone is een geografisch gebied dat zelf kan worden bepaald en waarbij het overschrijden van de grens kan worden gemeld aan 1 of meerdere contactpersonen. Veilige zone aanmaken: Klik op de kaart op het betreffende apparaat (bolletje) en klik vervolgens in het verschenen scherm op Create Geofence (zie afbeelding 6). Om het apparaat verschijnt nu een groene cirkel, de Veilige Zone. Afbeelding 26: Standaard Veilige Zone Deze Veilige Zone kan groter of kleiner worden gemaakt door respectievelijk op het plus- of het minteken te klikken. Gemaakt door CTI Zorg Pagina 15

16 Met het rode kruisje kan de Veilige Zone worden verwijderd. Met het groene vinkje wordt de Veilige Zone opgeslagen. Met de 2 blauwe pijltjes kan de Veilige zone worden gewijzigd in een andere vorm. Afbeelding 27: Samengestelde Veilige Zone Klik hiervoor op de pijltjes en klik vervolgens op de kaart op een plaats waar de Veilige Zone moet komen. Er verschijnt een rood bolletje, dat nog versleept kan worden. Klik om de grenzen van de Veilige Zone te bepalen op meerdere plaatsen op de kaart. De ontstane bolletjes worden automatisch met elkaar verbonden. De vorm van de ontstane Veilige Zone kan nog gewijzigd worden door de bolletjes te verslepen of te verwijderen door er op te klikken Een Veilige Zone koppelen aan één of meerdere alarmtoestel(len): Dit is alleen mogelijk als er één of meer Veilige Zone(s) zijn aangemaakt. Open Notifications en klik in het verschenen scherm bij Geofences op Edit. Afbeelding 28: Koppelen Veilige Zone Gemaakt door CTI Zorg Pagina 16

17 Zet, om te koppelen, een vinkje bij één of meerdere alarmtoestel(len) in de kolom in het midden. Vervolgens bij één of meerdere contact(en)aanvinken of er SMS en/of verstuurd moet worden en of er een alarm gemaakt moet worden bij het in- of het uitgaan van de Zone, of beide. Een geselecteerd contact kan met worden gewijzigd. Let op! Met een klik op het kruisje wordt het contact verwijderd! Bevestigen met Save. Ga met de toets Reset terug naar het beginscherm Notifications of sluit het scherm af met Done. Afbeelding 29: Knop Veilige Zones Klik op de knop Veilige Zones, zodat het volgende scherm verschijnt : Afbeelding 30: Scherm Veilige Zones Klik vervolgens op Draw. Afbeelding 31: Veilige Zone bekijken/wijzigen Gemaakt door CTI Zorg Pagina 17

18 Op de kaart verschijnt nu de eerder aangebrachte Veilige Zone, met dezelfde icoontjes als bij het maken. Toegevoegd is wijzigen Hiermee kan de naam van de Zone worden gewijzigd. Let op! Met een klik op het kruisje wordt de Veilige Zone verwijderd! Afbeelding 32: Knop Geschiedenis Open het scherm door op de knop History te klikken. Afbeelding 33: Geschiedenis bekijken Geef in de linker kolom aan hoeveel locaties zichtbaar moeten worden. In de midden kolom wordt aangevinkt van welke alarmtoestellen de geschiedenis getoond moet worden. Rechts kan een tijdvak worden ingevuld. Klik vervolgens op. Op de kaart worden de gevraagde locaties zichtbaar. Afbeelding 34: Geschiedenis locaties Gemaakt door CTI Zorg Pagina 18

19 Afbeelding 35: My Account Open My Account. In het volgende scherm kan een nieuw wachtwoord worden aangemaakt en het adres worden gewijzigd. Afbeelding 36: Mijn account wijzigen De taal staat standaard op Engels en kan (nog niet) gewijzigd worden in Nederlands. De tijdzone moet op (GMT +01:00) blijven staan. Bevestigen met OK. Om te annuleren klik op Cancel. 2.4 Locatie informatiescherm. Afbeelding 37: Locatie informatiescherm In het locatie informatiescherm staat de historie van alle meldingen die betrekking hebben op de locatie van de alarmtoestellen, zoals respectievelijk : Gemaakt door CTI Zorg Pagina 19

20 - de naam van het toestel - het type van de locatiebepaling - de reden van de melding - de locatie en de hoogte waar het alarmtoestel zich op dat moment bevindt - de snelheid waarmee het wordt voortbewogen - de status ban de batterij - de tijd waarop gemeten is Door op een regel te klikken, wordt de locatie van dat betreffende moment op de kaart getoond. Klik op de kolomnaam bovenaan de kolom om de aanwezige alarmtoestellen op volgorde te zetten. Door op de pijltjes te klikken wordt de kolom omgedraaid van boven en beneden of andersom. Met de knop Export wordt een kopie gemaakt in Excel. Zodra dit klaar is verschijnt er helemaal linksonder in het scherm de volgende knop : Afbeelding 38: Knop Excel bestand Door hierop te klikken wordt het excelbestand geopend. Dit kan eventueel bewerkt en opgeslagen worden. De knop Query by Example wordt niet gebruikt. Met de knop Detach wordt het overzicht schermvullend. Met dezelfde knop Attach wordt het scherm weer klein. 2.5 Scherm instellingen/mutaties Klik op de knop Instellingen. Afbeelding 39: Knop Instellingen In het verschenen scherm staat de historie van wijzigingen in de instellingen van de alarmtoestellen. Ook de status van het opladen van het toestel wordt weergegeven. Gemaakt door CTI Zorg Pagina 20

21 Afbeelding 40: Mutaties instellingen alarmtoestel(len) Met de knop Detach wordt het overzicht schermvullend. Met dezelfde knop Attach wordt het scherm weer klein. 2.6 Berichtenscherm Klik op de knop Berichtenscherm Afbeelding 41: Knop Berichtenscherm In het verschenen scherm staat de historie van verzonden sms-berichten met respectievelijk de naam van de ontvanger, de aard van het bericht en de datum en de tijd waarop het bericht is verstuurd. Afbeelding 42: SMS berichten scherm Met de knop Detach wordt het overzicht schermvullend. Met dezelfde knop Attach wordt het scherm weer klein. Gemaakt door CTI Zorg Pagina 21

Handleiding Opslag Online Versie maart 2014

Handleiding Opslag Online Versie maart 2014 Handleiding Opslag Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik en installatie 4 2.1 Uw eigen Opslag Online 4 2.1.1 Introductie 4 2.2 Inloggen bij Opslag Online

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Alfanet PC-software. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Alfanet PC-software Doc.nr.: 021122. Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1.

Alfanet PC-software. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Alfanet PC-software Doc.nr.: 021122. Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1. Alfanet PC-software Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet PC-software Doc.nr.: 021122 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1.2 Bestand: Software: Do021122 Alfanet PC-Software v12 NL.wp8 alfanet

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Ge G b e ruike k r e s r handlei e ding versie 1.5.0.0.

Ge G b e ruike k r e s r handlei e ding versie 1.5.0.0. Gebruikershandleiding versie.5.0.0. Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave Contactgegevens Over TiC Narrow Casting Stap voor stap werken met TiC Narrow Casting 5 Uitleg hoofdscherm 6 Uitleg linker

Nadere informatie

Handleiding Personeelsmanagementtool

Handleiding Personeelsmanagementtool Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Procesbeschrijving... 4 Inloggen... 6 Online Solliciteren... 7 Solliciteren op de site... 7 Home... 8 Nieuws... 9 Afdeling... 9 Loonstrooken... 9 Nieuw bericht maken... 10 Veldbeschrijving

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

TrackJack PRO Fiscaal. Handleiding

TrackJack PRO Fiscaal. Handleiding Inhoud 1. Welkom 3 2. Inhoud van de verpakking 3 3. Gecertificeerd en volledig volgens eisen Belastingdienst 4 3.1. Wanneer ontvangt u het keurmerk? 4. Inbouw 5 4.1. Laten inbouwen 4.2. Zelf inbouwen 4.3.

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding 1loket-module rol: VO school

Handleiding 1loket-module rol: VO school Handleiding 1loket-module rol: VO school 2014-2015 Direct naar (muisklik) Stappenplan Korte uitleg Algemeen Inhoudsopgave Leerling invoeren Start Consult Aanvraag arr. Overdracht Uitvoering arr. Overzichten

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Aan de slag. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Aan de slag. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Aan de slag www.deutschebank.nl Internet Bankieren Aan de slag 2 Inhoud 1. Systeemvereisten 3 2. Inloggen op Internet Bankieren 4 3. Mijn bank:

Nadere informatie

TVB, 04/11/2014. Qbus Cloud Activatie & Configuratie

TVB, 04/11/2014. Qbus Cloud Activatie & Configuratie TVB, 04/11/2014 Qbus Cloud Activatie & Configuratie Door de ethernetpoort van de Controller CTD01E, CTD01E+, CTD02E, CTD03E te verbinden met de router in het lokale netwerk, zal deze controller zichzelf

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Brokis Gebruikershandleiding

Brokis Gebruikershandleiding Brokis Gebruikershandleiding Bladzijde 1. Brokis algemeen - Starten en aanmelden - Hoofdscherm - De knoppen 2 2 3 4 2. Brokis bestelmodule - Handmatig bestelregels invoeren - Bestellen door middel van

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Forensische Zorg Applicatie (FORZA) 2014 Versie: 1.0 9/25/2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Eerste keer inloggen... 4 3. FORZA... 6 3.1 Menu...

Nadere informatie

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN...

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... Handleiding Bouwberichten INLEIDING... 1 TOEGANG TOT BOUWBERICHTEN... 2 VASTE SCHERMONDERDELEN... 2 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... 4 NAAM, MAILADRES EN EXCEL-VERSIE... 4 ZOEKFILTERS... 4 EXCEL-RAPPORTAGES...

Nadere informatie