Aangepaste studietrajecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangepaste studietrajecten"

Transcriptie

1 Aangepaste studietrajecten 4. Groeiend aantal studenten met functiebeperkingen Hoe hierop anticiperen? Samenwerkingsverband 'Cursief' Steeds meer studenten met een functiebeperking wagen hun kans in het hoger onderwijs. De studenten met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie) vormen de grootste groep, maar ook de groep met een auditieve beperking, met psychiatrische functiebeperking (waaronder de ontwikkelingsstoornissen ASS en ADHD), met een chronisch medische aandoening schrijven zich in. Dat stelt o.m. Cursief, het samenwerkingsverband tussen 6 onderwijsinstellingen - waaronder de UGent - en hun studentenvoorzieningen, voor grotere uitdagingen: inzake attestering, individueel advies en begeleiding, bemiddelen en onderhandelen tussen student en opleiding, correcte en ge-update informatie aan lesgevers aanbieden, enz. Een overzicht van de werking en de acties. De werking van Cursief vzw De dienst Cursief vzw wil een volwaardige integratie in, en een deelname aan het hoger onderwijs realiseren voor studenten met een functiebeperking, met als einddoel een succesvol afstuderen. Naast zorg op maat ondersteunt Cursief ook onderwijsinstellingen in de uitbouw van een inclusief onderwijsbeleid. Zowel studenten met een motorische, visuele of auditieve beperking als studenten met een leerstoornis, een chronische medische aandoening, een psychiatrische functiebeperking en/of ontwikkelingsstoornis behoren tot de doelgroep. Cursief baseert zich bij de afbakening en de attestering van deze subgroepen op de richtlijnen van de Vlaamse Onderwijsraad. Cursief begeleidt studenten van de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Sint-Lucas Gent en de Katholieke Hogeschool Sint Lieven. Diverse diensten De werking voorziet in een aanbod van onderwijs- en niet-onderwijsgerelateerde activiteiten, waarbij de nadruk op het individueel gericht werken ligt. De dienstverlening is gericht op het bevorderen van de in-, door- en uitstroom. Het gaat om diensten als aangepaste huisvesting, persoonlijke assistentie, onderwijsgebonden mobiliteit, haalbaarheid van de studies aftoetsen, attestering van de functiebeperking, m.i.v. diagnose leerstoornissen, advies op maat qua onderwijs- en examenfaciliteiten, aangepaste onderwijsleermiddelen aanbieden, enz.

2 Kernprincipes Cursief voert deze activiteiten uit vanuit de volgende kernprincipes: - Ten aanzien van studenten met functiebeperkingen pleit de dienst voor inclusie. De student met een functiebeperking wordt niet vrijblijvend in het bestaande onderwijssysteem ingepast, maar het onderwijssysteem stelt zich flexibel op en past zich in zijn organisatie en processen aan de mogelijkheden van de student aan, en dit zonder afbreuk te doen aan de eigen kwaliteitsstandaarden inzake onderwijs. - Elke beperking en elke zorgvraag is verschillend. Cursief streeft maatwerk na en brengt de mogelijkheden en beperkingen van elke student terdege in kaart. - In de begeleiding van de student met een functiebeperking staat de student zelf als ervaringsdeskundige centraal, en streeft daarbij naar het maximaliseren van diens zelfstandigheid en emancipatie. Op basis van de inschatting van de mogelijke knelpunten en in te zetten faciliteiten in de context van een bepaalde studiekeuze, treedt Cursief in dialoog met de student en de betrokken partijen. - Om de zorgvraag van de student op een adequate wijze op te volgen, nemen zowel de student als Cursief elk verantwoordelijkheden op binnen een wederzijds engagement. Enkele trends Er schrijven zich steeds meer studenten in met een functiebeperking. De studenten met leerstoornissen vormen de grootste groep. Dat stelt in sommige situaties de opleiding voor nieuwe uitdagingen: wat zijn de grenzen van wat we kunnen aanbieden? Welke grenzen stelt de individuele lesgever en hoe kunnen we hierin als opleiding een consensus vinden? Wat is het spanningsveld tussen de functiebeperking en de eindcompetenties / het beroepsprofiel? Wat zijn rechten en wat zijn gunsten? Hoe gaan we om met de vrees bij sommige lesgevers voor misbruik of voor een aanzuigeffect?... Cursief gaat op deze vragen in door heel gerichte informatie over de functiebeperking aan te bieden. Zij treedt ook als bemiddelaar op tussen student en opleiding, en geeft advies aan de opleidingen rond individuele onderwijs- en examenfaciliteiten. De dienst organiseert ook workshops voor de studenten (gericht op empowerment) en focusgroepen. Deze laatste zijn vooral bedoeld om uit de ervaringen van iedere betrokkene beleidsmatige conclusies te trekken. Meer algemeen zijn er voor de instellingen enkele concrete uitdagingen te formuleren: Hoe kunnen lessen/cursusmateriaal/examens toegankelijker gemaakt worden voor àlle studenten? Hoe kan de instelling anticiperen op een wellicht nog groeiend aantal studenten met een functiebeperking? Welke maatregelen zijn nodig, redelijk en realistisch: toegankelijk maken van gebouwen, bepaalde software op computers voorzien, training geven aan personeel, werken aan attitudeverandering,...?

3 Acties aan de UGent De UGent voert verschillende acties om tegemoet te komen aan de vragen en uitdagingen van (het groeiende aantal) studenten met functiebeperkingen. De dienst Cursief is hierbij een belangrijke schakel in hun studieproces. Hieronder een greep uit de heel diverse acties die de UGent samen met vzw Cursief opzet. - Diagnostiek leerstoornissen van studenten met dyslexie en andere leerstoornissen. De groep studenten met dyslexie vormt de grootste groep binnen de groep studenten met een functiebeperking. Studenten die een vermoeden hebben dat ze dyslexie hebben, maar nooit eerder een diagnose gekregen hebben, kunnen contact opnemen met Cursief om samen te bekijken of het vermoeden gegrond is en hoe de testing kan gebeuren. Ook studenten waarvan het aangeleverde attest niet aan de vooropgestelde criteria voldoet, wordt een hertesting op de dienst aanbevolen. - Focusgroep studeren met dyslexie : Deze focusgroep zal in de eerste plaats een discussiegroep zijn waarin studenten met dyslexie participeren. Met deze groep wil Cursief onder meer informatie verzamelen over de specifieke noden van de studenten met dyslexie binnen UGent, uitmaken welke nieuwe initiatieven wenselijk zijn, een klankbord zijn,... - Docententraining: Er is een documentaire gemaakt omtrent studeren met dyslexie. Deze film werd zeer positief beoordeeld. De dvd is gratis verkrijgbaar en ook te bekijken op - Toegankelijkheid gebouwen: In samenwerking met het Toegankelijkheidsbureau van de Provincie zou voor iedere nieuwbouw en verbouwing en later stelselmatig gebouw per gebouw een toegankelijkheidsscan kunnen worden uitgevoerd. - Basiscursus Vlaamse Gebarentaal: Om personeelsleden van de UGent te sensibiliseren rond studeren met een auditieve beperking werd een basiscursus Gebarentaal georganiseerd. De cursus werd gegeven door een dove alumnus. Het maximum aantal deelnemers (25) werd snel bereikt en de evaluaties zijn zeer positief. - Aankoop compenserende software: Aangezien remediërend werken (zoals bijv. optimaliseren van het leesniveau) in het hoger onderwijs minder zinvol is, focussen wij ons eerder op het compenseren, zoals het aanreiken en gebruiken van technische hulpmiddelen. Menige softwarepakketten zijn ontwikkeld voor personen met lees- en spellingsproblemen. De UGent biedt dit pakket gratis aan en Cursief zorgt voor de verdeling aan studenten met een leerstoornis voor hun volledige studieperiode. Ze krijgen ook demonstraties van de compenserende software aangeboden. - Cursief zoekt naar mogelijkheden om het studieproces op het vlak van toegankelijkheid van digitaal studiemateriaal te faciliteren. Cursief beschikt over de nodige apparatuur om, indien nodig, studiemateriaal zelf te digitaliseren. - Introductiemodule en folder voor dove en slechthorende studenten. Ondersteuning van vlindertolk als bijdrage tot de tolkenkosten van dove en slechthorende studenten.

4 Info -... Meer info over faciliteiten, attesten, pedagogische begeleiding, aangepaste leermiddelen, software,...: Steunpunt Inclusief Onderwijs, een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool West- Vlaanderen, UGent en de VUB met als doel de realisatie van inclusief hoger onderwijs. Contact Cursief vzw, Home Vermeylen, Stalhof 6, 9000 Gent Aanspreekpunt UGent: Charlotte De Lange, 09/ , Aanspreekpunt Hogescholen: Valérie Van Hees, 09/ ,

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG 1 EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG INLEIDING De invoering van het M-decreet, de nieuwe inzichten in Handelingsgerichte diagnostiek en het toenemend

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Ledenwerving in zeven stappen: Groeien in betrokkenheid bij een vereniging

Ledenwerving in zeven stappen: Groeien in betrokkenheid bij een vereniging Ledenwerving in zeven stappen: Groeien in betrokkenheid bij een vereniging Nieuwe leden zoeken en vinden is geen gemakkelijke opdracht voor een vereniging. Ze moet hiervoor actief communiceren over haar

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften centrale Eindtoets PO 2015 OKTOBER 2014 Centrale toetsing primair onderwijs 2 inhoud 1 Inleiding 3 2 De centrale eindtoets 4 3 Kaders en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Advies. Over de drempel van postinitieel leren

Advies. Over de drempel van postinitieel leren Advies Over de drempel van postinitieel leren Over de drempel van postinitieel leren Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Van eiland naar wij-land

Van eiland naar wij-land Van eiland naar wij-land Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen 1 2 4 4 4 5 6 6 6 8 Voorwoord Inleiding rode draad Deel 1 Partnerschapsmodel Maatschappelijke evoluties

Nadere informatie