Samenvatting jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting jaarverslag 2011"

Transcriptie

1

2 inhoudsopgave VOORWOORD pagina 3 - vooruitblik pagina 5 - LVNL en haar omgeving pagina 8 - lvnl-bedrijfsvoering pagina 10 - FINANCIËN pagina 15 - LVNL EN HAAR MEDEWERKERS pagina 16 Voorpagina: Hans Röhner

3 3 VOORWOORD We leveren een prachtig product Met tevredenheid kijken we terug op het verslagjaar. We constateren dat we in een periode waar economische crisis aan de orde van de dag is goed hebben gepresteerd. Na trajecten als Resultaatgericht werken, Meer voor minder en Inkomsten en uitgaven in balans blijven we ons continu afvragen waar het nog beter en nog goedkoper kan. De ontwikkelingen binnen Europa leiden ertoe dat luchtverkeersdienstverleners meer dan voorheen zelf verantwoordelijk zijn voor product en prijs. Risico s zijn niet voor de staat, maar voor de luchtverkeersleidingsorganisaties die zelf hun inkomsten en uitgaven in balans moeten krijgen en houden. We hebben in het verslagjaar een prachtig, veilig, economisch en milieubewust product geleverd. Veiligheid staat centraal en is hét product van. De belangrijkste momenten 1 januari Gerlach Cerfontaine werd benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van LVNL, voor een periode van vier jaar. 8 februari De Europese Unie kende aan FABEC een Trans-European Transport Network (TEN-T) fonds van 13,8 miljoen euro toe. 8 maart LVNL ondertekende samen met de Deutsche Flugsicherung - DFS - een overeenkomst voor de deelname aan een Europees consortium, om samen een nieuw luchtverkeersleidingssysteem te ontwikkelen. Dit systeem moet in 2016 een deel van het huidige systeem vervangen. Ook ondertekende LVNL in FABEC-verband een raamovereenkomst voor de implementatie van een netwerk ten behoeve van air-ground-datalink. 15 september LVNL lanceerde haar volledig vernieuwde corporate website lvnl.nl. 28 oktober LVNL presenteerde officieel een nieuw veiligheidssysteem dat de dreiging van een botsing met vliegtuigen op start- en landingsbanen op Schiphol helpt te voorkomen: Runway Incursion Alerting System Schiphol (RIASS). 21 december De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde het eindrapport over de start van een taxibaan van Schiphol op 10 februari mei LVNL diende voorstellen in om haar tarieven voor de begeleiding van vluchten in 2012 te verlagen. 14 juni CEO Paul Riemens werd gekozen tot voorzitter van het bestuursorgaan van CANSO, de Civil Air Navigation Services Organisation.

4 VOORWOORD 4 Bestuur Paul Riemens Jos van Rooijen Chief Executive Officer Chief Financial Officer Managementteam Martin Beringer Jasper Daams Hans Keetman John Schaap Director Procedures & Systems General manager Strategy & Performance General manager Corporate Services Director Operations Bestuur en managementteam LVNL. Vlnr: John Schaap, Jasper Daams, Paul Riemens, Jos van Rooijen, Martin Beringer en Hans Keetman

5 5 vooruitblik Samen zijn we sterk Samenwerking In 2012 blijft LVNL zich richten op kosteneffectiviteit en op nationale en internationale samenwerking. Nationale samenwerking binnen de luchtvaartsector, aan de Alderstafel, in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol en met de Koninklijke Luchtmacht. Internationaal in FABEC- en SESARverband, maar ook met de Duitse collega-organisatie DFS. Koninklijke Luchtmacht In 2010 maakte LVNL samen met de Koninklijke Luchtmacht bekend dat de bestaande samenwerking wordt uitgebreid. Het doel is uiterlijk in 2020 de militaire en civiele luchtverkeersdienstverlening in één organisatie onder te brengen. Hiermee moet een einde komen aan de scheiding tussen een civiel en militair deel in het Nederlandse luchtruim. In het najaar van 2012 wordt een grote stap gemaakt; de militaire algemene verkeersleiding - AOCS Nieuw Milligen - gaat haar taken in het hogere luchtruim uitvoeren vanuit het LVNL-luchtverkeersleidingscentrum. Luchtvaartsector LVNL werkt met luchtvaartsectorpartners AAS en KLM in diverse werkgroepen samen, onder andere met het doel de verkeersontwikkelingen op Schiphol te monitoren, marktprognoses op te stellen en verbeteringen in technisch-operationele zin te identificeren en initiëren. Daarmee vervullen de werkgroepen voor LVNL een belangrijke rol in de totstandkoming van het meerjaren investeringsprogramma en -begroting, die worden besproken in de breder samengestelde overleggen met luchtvaartmaatschappijen. Ook in 2012 wordt deze constructieve samenwerking voortgezet. DFS LVNL ondertekende samen met de Deutsche Flugsicherung een overeenkomst voor de deelname aan een Europees consortium, om samen een nieuw luchtverkeersleidingssysteem te ontwikkelen. Dit systeem moet in 2016 een deel van het huidige systeem vervangen. Het gezamenlijk bouwen van één systeem dat in verschillende Europese landen wordt gebruikt, is een belangrijke stap in de ontwikkeling van één, efficiënt ingericht, Europees luchtruim. LVNL kan met het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem in de toekomst voldoende capaciteit bieden voor de verdere versterking van het wereldwijde netwerk van de KLM en haar partners van het SkyTeam. Daarmee wordt de transferfunctie van de Mainport Schiphol versterkt. FABEC In 2010 tekenden de transportministers en hoge vertegenwoordigers van de militaire organisaties van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland, in Brussel het FABEC-statenverdrag. Op basis van deze overeenkomst wordt FABEC in december 2012 gerealiseerd. LVNL leidt de werkzaamheden van het Standing Committee on Operations en het Standing Committee on Safety voor FABEC. Prestatiesturing In 2010 is de zogenoemde Prestatieregeling (EG nr. 691/ 2010) vastgesteld. Met deze EU-verordening wordt vormgegeven aan een belangrijke pijler van de Single European Sky: een systeem van prestatiesturing. Vanaf 1 januari 2012 is de prestatiesturing van toepassing op de en-route dienstverlening. Vanaf 2015 zal prestatiesturing ook van toepassing zijn op de terminal dienstverlening. De lidstaten moeten op nationaal niveau, of op het niveau van de functionele luchtruimblokken, prestatieplannen ontwikkelen met doelen die consistent zijn met de EU-wijde doelen. In hebben de FABEC-staten gezamenlijk het zogenoemde provisional FABEC-prestatieplan opgesteld. Dit plan biedt inzicht in de gemeenschappelijke doelstellingen van de FABECleden op prestatiegebieden zoals veiligheid, capaciteit en milieu. Het prestatiegebied kosteneffectiviteit wordt geadresseerd in de nationale prestatieplannen. In is het Nederlandse prestatieplan voor de eerste referentieperiode ingediend en beoordeeld door de Europese Commissie. Vastgesteld is dat het plan voldoet aan de gestelde criteria.

6 vooruitblik 6 De belangrijkste Nederlandse kwantitatieve doelstellingen voor de jaren zijn: Het beperken van de gemiddelde ATFM-vertraging per en-route en terminal vlucht tot maximaal één minuut. Een betrouwbaarheid van de capaciteitsdeclaratie op Schiphol van de eerste inbound piek (68 bewegingen/uur) van tenminste 92,5%. Het leveren van een prestatie binnen de vigerende normen van de regels voor het route- en baangebruik. Het reduceren van het vastgestelde eenheidstarief voor en-route luchtvaartnavigatiediensten met 3,3%. Tarieven In heeft LVNL de terminal tarieven op hetzelfde niveau gehouden als in De en-route tarieven zijn met twee procent verhoogd. In het verslagjaar is besloten de tarieven voor de en-route en de terminal dienstverlening met ingang van 2012 te verlagen. Voor en-route gaat het om een verlaging van één procent ten opzichte van het voor geldende tarief, en voor terminal om een verlaging van twee procent. Beide tarieven zullen voor de periode op hetzelfde, verlaagde niveau worden toegepast, onder de voorwaarde dat het werkelijke verkeersvolume gemeten naar dienstverleningseenheden niet meer dan vijf procent onder het in het Nederlandse prestatieplan opgenomen verkeersscenario ligt.

7 7 v.l.n.r. Piet den Ouden, Angelique van LEeuwen en stephan Galis

8 LVNL EN HAAR OMGEVING 8 Maatschappelijk verantwoord LVNL voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bevorderen van welzijn voor medewerkers en omwonenden van luchthavens, economische voortgang bij belanghebbenden van de organisatie en minimalisering van negatieve effecten en risico s voor de maatschappij en het milieu, staan hoog op de agenda. Bewonersaanspreekpunt Schiphol Bas is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. Bas is een gezamenlijk initiatief van Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en LVNL. Bas rapporteert per kwartaal op basis van gegevens uit het registratiesysteem. Klachtafhandeling LVNL Klachtafhandeling LVNL handelt aan haar gerichte, schriftelijke klachten van externe belanghebbenden in brede zin, conform hoofdstuk 9 klachtbehandeling van de Algemene wet bestuursrecht af. In is het aantal klachten ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk afgenomen. De afname wordt veroorzaakt door de vermindering van het aantal klachten van omwonenden van Schiphol. Dit is de verdienste van de bekendheid van het informatie- en klachtencentrum Bas, dat een steeds duidelijker plek inneemt in het verstrekken van informatie en behandelen van klachten over het vliegverkeer van en naar Schiphol. Klantwaardering In zijn de voorbereidingen getroffen voor het klantwaarderingsonderzoek dat in de eerste maanden van 2012 door LVNL is uitgevoerd. Het gaat hierbij om een herhaald onder- zoek naar de kwaliteit van dienstverlening en de klantgerichtheid van LVNL. In eerder onderzoek scoorde LVNL ruim hoger dan de door het bestuur vastgestelde doelstelling van zeventig procent. Consultatie Op basis van de wettelijke verplichting consulteert LVNL zijn klanten in zogenoemde user consultation meetings. In het jaar stond de consultatie in het teken van de introductie van het Europese systeem van prestatiesturing. Zowel het nationale performance plan als het FABEC performance plan zijn aan de gebruikers voorgelegd. Op 12 april zijn de luchtvaartmaatschappijen die opereren op Amsterdam Airport Schiphol geconsulteerd over het LVNL-begrotingsproces en de resultaten daarvan. De Nederlandse staat heeft een tweede consultatie voor deze klantgroep georganiseerd op 19 mei. Aantal nog niet afgehandelde klachten Aantal binnengekomen klachten in 23 Totaal aantal te behandelen klachten in 29 Aantal afgehandelde klachten uit 2010 of eerder 6 Aantal afgehandelde klachten uit 23 Totaal aantal afgehandelde klachten 29 Aantal nog niet afgehandelde klachten op 31 december 0 De gebruikers van Rotterdam The Hague Airport werden op 8 november geconsulteerd, op Groningen Airport Eelde gebeurde dit op 10 januari Gebruikers van de NSAAheffingenzone zijn op 28 november geconsulteerd. Voor Maastricht Aachen Airport vond geen consultatie plaats. De Bas-rapportages, per kwartaal en per jaar, worden gepubliceerd op:

9 9 Silvie Bernards

10 lvnl-bedrijfsvoering 10 Veiligheid Eén van de belangrijkste primaire doelen van LVNL is een veilige afhandeling van het luchtverkeer. Het bedrijfsmanagementsysteem van LVNL is sinds 2003 gecertificeerd tegen de ISO 9001:2000 norm. Het specifieke veiligheidsmanagement dat daar integraal onderdeel van uitmaakt, is gecertificeerd volgens de sinds 2005 geldende Europese eisen (Common Requirements) voor luchtverkeersleiding. In registreerde LVNL meldingen van voorvallen met mogelijke relevantie voor veiligheid, tegen in Alle door LVNL geconstateerde veiligheidsvoorvallen worden gemeld aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL), dat resideert bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. In zijn aan air traffic control (ATC) gerelateerde voorvallen onderzocht tegen 960 ATC-gerelateerde onderzoeken in De toename in het aantal onderzoeken is met name het gevolg van een toegenomen meldingsbereidheid; in 2010 en is veel aandacht besteed aan veiligheidspromotie. Na onderzoek van voorvallen kunnen aanbevelingen worden gedaan ter voorkoming van herhaling van een type incident. In werden 39 interne aanbevelingen opgesteld en in behandeling genomen. Runway incursions hebben altijd de bijzondere aandacht van LVNL. Ondanks de trend van afneming die de laatste jaren zichtbaar was, is het aantal incursions over gestegen naar 32. De ernst van de incursions nam echter belangrijk af over de jaren. Dit is het gevolg van de vele genomen maatrege- len door de luchthaven Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en Luchtverkeersleiding Nederland. RIASS LVNL heeft in officieel het Runway Incursion Alerting System Schiphol - RIASS - gepresenteerd. Het systeem helpt de dreiging van een botsing met vliegtuigen op start- en landingsbanen op Schiphol te voorkomen. Het unieke systeem is door LVNL ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium - NLR - met het doel de veiligheid op de grond verder te verbeteren. RIASS waarschuwt de luchtverkeersleiders op de verkeerstorens voor dreigende runway incursions. Het is een extra aanvulling op de reeds bestaande technische middelen en geldende procedures om onveilige situaties op baankruisingen te voorkomen. Interne programma s LVNL is voortdurend bezig haar systemen, procedures en bekwaamheden van medewerkers te ontwikkelen en aan te passen. Op basis van lessons learned uit het veiligheidsmanagementsysteem en eisen gesteld door de klanten, de toezichthouder, de wet- en regelgevers, en de eigen organisatie. Daarbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen de te behalen prestaties op de drie basiskenmerken van het geheel: veiligheid, efficiency en milieu (VEM). In verschenen drie rapporten van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid die van belang waren voor LVNL. Het eerste rapport behandelt een near miss van december 2007 in de nabijheid van de luchthaven Schiphol. Het rapport bevat twee aanbevelingen. Op basis van deze aanbevelingen heeft LVNL twee verbetervoorstellen ter beoordeling aan de Inspectie Leefomgeving en Transport aangeboden. Het tweede rapport van de Onderzoeksraad is opgesteld naar aanleiding van een aanvaring van een van Schiphol opstijgende Boeing 737 met een groep ganzen op 10 juni De raad heeft LVNL aanbevolen obstakels die mogelijk in de baan van laagvliegende en in nood verkerende vliegtuigen liggen, op het radarscherm zichtbaar te maken. Het derde rapport betreft de afronding van het onderzoek naar de start vanaf een taxibaan op 10 februari Naar aanleiding daarvan wordt LVNL aanbevolen in samenwerking met de luchthaven Schiphol een nadere risicoanalyse uit te voeren voor het gebied waar het taxibaanincident plaatsvond. Als gevolg van interne risicoanalyses en/of veiligheidsaanbevelingen werd uitvoering gegeven aan diverse projecten om de veiligheid te verbeteren. Zo werd gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe rijbaan langs de baan 06/24 - Kaagbaan - op Schiphol, om teveel kruisingen in het midden van de baan te kunnen vermijden. Een actief beleid werd ingezet om het aantal ongeautoriseerde binnendringingen van luchtruim, meestal door kleine recreatieve luchtvaart, te reduceren. LVNL neemt actief deel in het programma van de overheid om het risico op vogelaanvaringen ter verminderen. Nadrukkelijk wordt gestuurd op het verminderen van grondincidenten, bijvoorbeeld tijdens het terugduwen van een vliegtuig vanaf de pieren op Schiphol.

11 11 lvnl-bedrijfsvoering Veiligheidsstudies Conform de wetgeving moet voor elke verandering in het luchtverkeersleidingssysteem een veiligheidsstudie worden uitgevoerd. In werden zeventien van dergelijke studies uitgevoerd. Dit betrof onder meer de opvolging van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar aanleiding van het ongeval met de Turkish Airlines B737 in 2009, een veiligheidsanalyse over het toelaten van reguliere Airbus 380-vluchten, vaste naderingsroutes naar Schiphol voor de Aalsmeerbaan (36R) en standaardvertrekroutes vanaf de luchthaven Lelystad. Internationale en nationale ontwikkelingen European Aviation Safety Agency (EASA) Door EASA werd nieuwe regelgeving voorbereid op vele terreinen, onder meer op het gebied van luchtverkeersleiding. De nieuwe algemene eisen voor luchtverkeersdienstverleners werden van kracht die de voorgaande eisen vanuit de Europese Commissie (de zogenoemde Common Requirements, EG nr 2096/2005) overnemen. Door LVNL wordt in het bijzonder bijgedragen aan nieuwe regelgeving omtrent verplichte veiligheidsstudies en de daarvoor te gebruiken methodieken. EUROCONTROL Als gevolg van de herstructurering van het werkprogramma van EUROCONTROL werden de werkzaamheden van alle werkgroepen in afgerond. Alleen werkgroepen met aantoonbare relevantie en passend in het werkprogramma van EUROCONTROL werden opnieuw opgezet en ingericht. Het Safety team van EUROCONTROL is ook langs deze lijnen opnieuw gevormd en verrichtte werkzaamheden specifiek gericht op de ondersteuning van luchtverkeersleidingsdiensten die naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving moeten worden aangepast. Safety Maturity De nieuwe methodiek voor het meten van de Safety Maturity die ontwikkeld is door EUROCONTROL en CANSO, is in 2010 voor het eerst toegepast. Dit is een belangrijke leading indicator voor de beoordeling van het eigen veiligheidsniveau en maakt ook deel uit van de nieuwe Prestatieregeling (Eg nr 691/2010). In werd deze Safety Maturity survey opnieuw uitgevoerd en ook door LVNL ingevoerd naast een zeer groot aantal andere luchtverkeersdienstverleners. Dit maakt het mogelijk de score van LVNL te vergelijken met die van andere landen. Veiligheidsplatform Schiphol (VPS) Het Veiligheidsplatform Schiphol en dan met name de Expertgroep Flight Safety, waarvoor LVNL de voorzitter levert, richtte zich in op de onderwerpen Runway Incursions en vogelaanvaringen. Voor het onderwerp vogelaanvaringen is apart het VPS Schiphol Birdstrike Committee opgericht, onder voorzitterschap van Amsterdam Airport Schiphol. Aan de overheidskant is een complementair regieplatform vogelaanvaringen opgericht, dat heel Nederland bestrijkt. Aan de Expertgroep Flight Safety rapporteert het Runway Safety Team Schiphol (RST). Naar aanleiding van internationale ontwikkelingen binnen IATA en de Flight Safety Foundation, werd het aandachtsgebied van het RST verbreed. Naast runway incursions als grootste aandachtspunt behoren nu ook runway excursions tot de scope. De Expertgroep Flight Safety, het Runway Safety Team, en het Schiphol Birdstrike Committee zetten hun werkzaamheden in onverminderd voort.

12 LVNL-BEDRIJFSVOERING 12 Efficiency Afhandelingscapaciteit LVNL bood in het verslagjaar zowel een hoge uurcapaciteit onder goede omstandigheden, als een zo hoog mogelijke capaciteit bij minder gunstige omstandigheden. Dit laatste staat bekend als een hoge sustainability. Gebruik en ontwikkeling van het LVNL-luchtverkeersleidingssysteem zijn gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke piekuurcapaciteit en een hoge sustainability. Vertragingen In het verslagjaar registreerde de Central Flow Management Unit (CFMU) van EUROCONTROL in het Nederlandse Air Traffic Flow and Capacity Management (ATFCM) gebied vluchten die door LVNL zijn afgehandeld. De gemiddelde vertraging bedroeg 0,90 minuten per vlucht, lager dan de doelstelling van één minuut per vlucht. In 2010 was de gemiddelde vertraging per vlucht 0,94 minuten. Verkeerscijfers Amsterdam Area Control Centre - ACC Totaal aantal afgehandelde vluchten ( ) Verschil ten opzichte van ,8% Schiphol Tower/Approach - TWR/APP Totaal aantal afgehandelde vluchten ( ) Verschil ten opzichte van ,7% Maastricht Aachen Airport - Beek Totaal aantal afgehandelde vluchten (32.671) Verschil ten opzichte van ,2% Groningen Airport Eelde - Eelde Totaal aantal afgehandelde vluchten (64.128) Verschil ten opzichte van ,7% Rotterdam The Hague Airport - Rotterdam Totaal aantal afgehandelde vluchten (52.644) Verschil ten opzichte van ,4%

13 13 LVNL-BEDRIJFSVOERING Milieu Nieuw geluidsstelsel Schiphol In 2010 is, als onderdeel van de uitvoering van het Aldersakkoord, een tweejarig experiment gestart met een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol. Het stelsel is tot stand gekomen aan de Alderstafel waar alle belanghebbenden zitting hebben: vertegenwoordigers uit de luchtvaartsector, lokale en regionale bestuurders, bewonersvertegenwoordigers en het Rijk. Doel van het nieuwe geluidsstelsel Schiphol is de instandhouding van het netwerk van verbindingen op Schiphol. Verder moet het operationeel uitvoerbaar en veilig zijn én moet het bewoners in de omgeving van Schiphol gelijkwaardig of beter beschermen. Daarbij moet het niet ingewikkeld zijn en goed uitlegbaar. Gedurende de loop van het experiment worden elk kwartaal monitoringsrapportages die door LVNL zijn ontwikkeld opgesteld en besproken aan de Alderstafel. Na een jaar is het experiment tussentijds geëvalueerd. De algemene conclusie van deze evaluatie is dat gedurende het eerste jaar van het experiment grotendeels aan de afgesproken doelstellingen is voldaan. Daarnaast zijn er geen overschrijdingen geweest in de handhavingspunten van het huidige stelsel. Dit betekent dat het nieuwe stelsel geen grote verschillen in de lokale geluidbelasting in de omgeving tot gevolg heeft gehad. Het tweede jaar van het experiment wordt benut om een aantal zaken nader uit te werken en om te bekijken in hoeverre de lijn van de positieve resultaten van het eerste jaar zich voortzet. Prestaties Regeling Milieu-informatie Luchthaven Schiphol Het gebruiksjaar, de periode van 1 november 2010 tot en met 31 oktober, is het negende gebruiksjaar waarover LVNL conform de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) rapporteert aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat. In dit gebruiksjaar is de norm van één van de elf milieuregels overschreden. Het betreft regel 11 voor baangebruik gedurende de nachtperiode. De afwijking betreft één situatie waarbij in de nacht van 17 op 18 augustus één vliegtuig om 01:40 uur geland is op de Schiphol-Oost baan (baan 04). Voor de overige tien regels is LVNL, vaak ruim, binnen de normen gebleven. De jaarlijkse rapportage op de naleving van de RMI-regels wordt gepubliceerd op de LVNL-website

14 14 Op de trap: Ralph Booms (extern) Yvonne Seynur-Boulogne Aan tafel: 1. Claudia Kuijlenburg 2. Annemiek van Kamp 3. Wendy Rinsma-Nordemann 4. Renske Stol 5. Albert Abbas 6. Judith Bongers 7. Jeano de Bock

15 15 financiën Financiën De economische crisis heeft de financiële positie van LVNL in voorgaande jaren sterk onder druk gezet. In antwoord hierop heeft het bestuur al in een vroegtijdig stadium ingegrepen in de bedrijfsvoering en additionele financiële middelen aangetrokken om de continuïteit adequaat te borgen. Nadat 2010 na een aantal jaren van sterke verliezen kon worden afgesloten met een positief resultaat van 7,8 miljoen euro overtreft het resultaat van het boekjaar (15,6 miljoen euro positief) deze goede prestatie. Daarbij wordt aangetekend dat in het resultaat 2010 een bijzondere eenmalige last is verdisconteerd. Dit betreft de vorming van de voorziening van 2,4 miljoen euro voor de personeelsreductie van achtentwintig fte. In de begroting werd nog een positief resultaat van 4,8 miljoen euro voorzien. De verbetering van het resultaat ten opzichte van 2010 is met name veroorzaakt door het ingezette herstel van het luchtverkeer en - specifiek voor de en-route heffingszone - een stijging van de tarieven met twee procent per 1 januari. Onderstaande tabel geeft enkele financiële kerngegevens over, in vergelijking met de door de minister goedgekeurde begroting en de financiële kerngegevens Financiële kerngegevens over : Realisatie begroting Realisatie 2010 (x euro) Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële baten en lasten Resultaat

16 LVNL en haar medewerkers 16 Reorganisatie verloopt op schema Het aantal personeelsleden van LVNL bedroeg op 31 december - op basis van fulltime equivalenten (38 uur) fte (afgerond), waarvan 53 inactief en 47 fte in opleiding tot luchtverkeersleider. In 2010 was het aantal personeelsleden 963 fte, waarvan 70 fte inactief en 43 fte in opleiding tot verkeersleider. Op 31 december bedroeg de formatie 855,29 fte. Dit is 2,89 fte lager dan de stand op 31 december In is de in 2009 opgestarte reorganisatie, die tot doel had honderd fte te reduceren, succesvol afgerond. De activiteiten die gericht waren op begeleiding van werk naar werk bleken voor tien medewerkers niet tot een succesvolle bemiddeling te leiden. Dit heeft in april helaas geleid tot het ontslag van deze medewerkers. Een tweede reorganisatie, die tot doel heeft om voor 1 januari 2015 achtentwintig fte extra te reduceren, is in 2010 opgestart. De verwachting is dat deze reorganisatie grotendeels uitgevoerd kan worden door gebruik te maken van (semi)natuurlijk verloop. De reorganisatie verliep in volgens planning. Luchtverkeersleiderstekorten LVNL kampt nog steeds met een tekort aan luchtverkeersleiders. Hoewel dit de continuïteit van ons primaire proces niet in gevaar brengt, betekent het dat de noodzakelijke inzet van operationele experts op andere gebieden zoals training, belangrijke projecten, en dergelijke onder druk staat. De noodzaak om dit reële tekort in te lopen blijft dan ook onverminderd van kracht en zal de komende jaren als gevolg van de sterke stijging van de natuurlijke uitstroom alleen maar toenemen. De opleiding tot luchtverkeersleider leverde in het verslagjaar voor de On the job training zestien kandidaten op; acht voor Schiphol toren- en naderingsverkeersleiding, vier voor het Area Control Centre (ACC), twee voor Maastricht Aachen Airport, één voor Groningen Airport Eelde en één voor Rotterdam The Hague Airport. Elf aspirant-luchtverkeerleiders sloten conform plan hun opleiding succesvol af in : vijf als ACC-verkeersleider, vier als Schipholverkeersleider en twee als luchtverkeersleider op Rotterdam the Hague Airport. Overzicht verwachte luchtverkeersleiderstekorten in fte Area Control Centre 4,3 2,9 3,5 2,6 2,4 0,7 Schiphol Tower/Approach 6,3 6,4 6,9 6,0 5,8 4,1 Rotterdam The Hague Airport 1,7 0,9 0,1 0,1 1,1 1,1 Totaal verwacht tekort 12,3 10,2 10,5 8,7 9,3 5,9 Totalen verwacht tekort ,3 8,5 4,9 5,2 3,9 - Het luchtverkeersleiderstekort op Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport was in het verslagjaar respectievelijk 1,1 fte en 1,5 fte

17 17 Staand: Rojan van Jaarsveld Zittend: Yvonne Postma en Bas Stuurman

18 18 Robert-jan Snijders

19 Het volledige van Luchtverkeersleiding Nederland staat op Nieuws & Pers Publicaties 2012 Redactie LVNL Customer Relations & Communications Financial Accounting Business Planning & Control Ontwerp en vormgeving Customer Relations & Communications Fotografie Marc Driessen Druk C2 Productions, Haarlem Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van Luchtverkeersleiding Nederland. c o l o f o n Luchtverkeersleiding Nederland Air Traffic Control the Netherlands Stationsplein Zuid-West CV Schiphol Postbus ZT Schiphol tel +31 (0) Luchtverkeersleiding Nederland

20

LVNL FACTS & FIGURES

LVNL FACTS & FIGURES LVNL FACTS & FIGURES Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES

LVNL FACTS & FIGURES LVNL FACTS & FIGURES Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015 LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015 Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst

Nadere informatie

Veiligheid. Veiligheidsprestaties

Veiligheid. Veiligheidsprestaties 30 Veiligheid Veiligheidsprestaties Sinds 1 januari 2012 is het zogenoemde SES Perfomance Scheme van kracht. In Nederland is het van toepassing op het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC), het Koninklijk

Nadere informatie

SAMENVATTING jaarverslag 2010

SAMENVATTING jaarverslag 2010 SAMENVATTING INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING VOORWOORD pagina 3 - VOORUITBLIK pagina 5 - LVNL EN HAAR OMGEVING pagina 6 - LVNL-BEDRIJFS- VOERING pagina 10 - FINANCIËN pagina 15 - LVNL EN HAAR MEDEWERKERS pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND

JAARVERSLAG 2011 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND JAARVERSLAG 2011 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND Verantwoording aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu INHOUDSOPGAVE Bericht van de raad van toezicht...3 Bestuursverslag...7 Voorwoord LVNL-bestuur...7

Nadere informatie

Eén van de voorvallen werd bij het afronden van het onderzoek geclassificeerd als siginificant in plaats van serious

Eén van de voorvallen werd bij het afronden van het onderzoek geclassificeerd als siginificant in plaats van serious 20 Veiligheid Veiligheidsprestaties In dit hoofdstuk worden de gerealiseerde veiligheidsprestaties van LVNL gerapporteerd. Het gaat hierbij om de luchtverkeersleidingsgerelateerde ongevallen en voorvallen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Luchtverkeersleiding Nederland SAMENVATTING

JAARVERSLAG. Luchtverkeersleiding Nederland SAMENVATTING JAARVERSLAG 2012 Luchtverkeersleiding Nederland SAMENVATTING 2 INHOUDSOPGAVE Bestuursstructuur... 3 Voorwoord... 4 2012 in vogelvlucht... 5 Samenwerking... 7 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 8

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /SP/PF/443, 23 november Niets uit

Nadere informatie

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan Inzet Aalsmeerbaan als startbaan veelgestelde vragen winter 2013/2014 >>> Veelgestelde vragen Is de Aalsmeerbaan in de winterperiode 2013/2014 vaker ingezet als startbaan dan in de periode daarvoor? >>>

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND

JAARVERSLAG 2010 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND Verantwoording aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu INHOUDSOPGAVE Bericht van de raad van toezicht...3 Bestuursverslag...7 Voorwoord LVNL-bestuur...7

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland 2014 Luchtverkeersleiding Nederland - 2014/SP/PF/4678, 7 februari 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Luchtverkeersleiding Nederland VERANTWOORDING AAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

JAARVERSLAG. Luchtverkeersleiding Nederland VERANTWOORDING AAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU JAARVERSLAG 2012 Luchtverkeersleiding Nederland VERANTWOORDING AAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 2 INHOUDSOPGAVE Bestuursstructuur... 3 Bericht van de raad van toezicht... 11 Bestuursverslag...

Nadere informatie

Inzet Schiphol- Oostbaan

Inzet Schiphol- Oostbaan Veel gestelde vragen Banenstelsel Schiphol Inzet Schiphol- Oostbaan januari 2015 Versie 1.1 1. Algemeen Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere en is een knooppunt van

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2014 Datum 9 januari 2015 Pagina 4 van 20 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 532 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol ALDERSADVIES F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol Aldersadvies: Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol Als onlosmakelijk onderdeel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3915 7 maart 2011 Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2 februari 2011 Overwegende dat het voor

Nadere informatie

Vraag 1 Wie is er in Nederland aangesloten op het Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)?

Vraag 1 Wie is er in Nederland aangesloten op het Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2013 Datum 24 december 2013 Pagina 2 van 14 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Wettelijk kader 7 1.2 Handhavingssystematiek 7 2 Gegevensverstrekking

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Wat gebeurt er met de conclusies en aanbevelingen van ongevallenonderzoek. Hans van Ruler 14 oktober 2013

Wat gebeurt er met de conclusies en aanbevelingen van ongevallenonderzoek. Hans van Ruler 14 oktober 2013 Wat gebeurt er met de conclusies en aanbevelingen van ongevallenonderzoek Hans van Ruler 14 oktober 2013 Programma Introductie OVV Wettelijk kader aanbevelingen Over aanbevelingen Proces Twee voorbeelden

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij de FABEC-Haalbaarheidsstudie

Achtergrondinformatie bij de FABEC-Haalbaarheidsstudie Achtergrondinformatie bij de FABEC-Haalbaarheidsstudie Zonder omwegen Hoe de FAB Europe Central onze manier van vliegen kan veranderen Trends inzake luchtverkeer in Europa Het luchtverkeer boven Europa

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2013 Geluid en omgeving We hechten belang aan een open en goede relatie met onze buren. We dragen actief bij aan een aantrekkelijk woon- en werkgebied; we onderhouden directe

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Datum 24 december 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Datum 6 december 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart

Nadere informatie

Meldingenloket vliegverkeer GAE

Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenrapportage Eerste kwartaal 2016 Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Het Meldingenloket vliegverkeer GAE (hierna: loket)

Nadere informatie

Amsterdam, 28 oktober 2010.

Amsterdam, 28 oktober 2010. HANS ALDERS Aan De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer Joop Atsma p/a postbus 20901 2500 EX Den Haag Amsterdam, 28 oktober 2010. Geachte staatssecretaris, Naar aanleiding van het verzoek

Nadere informatie

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Vliegverkeer Toenemende overlast Eindhoven Airport Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Wat is er aan de hand? Toename vliegbewegingen van 33000

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2015

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2015 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2015 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2015 Maart 2016 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Luchtvaart

Nadere informatie

Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol

Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol Gebruiksjaar 2014 Datum 30 januari 2015 Colofon ILT Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 Hoofddorp Contactpersoon R.H. Molendijk Coördinerend/Specialistisch

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2012

BAS rapportage gebruiksjaar 2012 BAS rapportage gebruiksjaar 2012 Op 4 februari 2013 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 2012 uitgebracht, dat liep van 1 november 2011 tot en met 31 oktober

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36599 15 december 2014 Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001,

Nadere informatie

Luchtverkeersleiding Nederland JAARVERSLAG

Luchtverkeersleiding Nederland JAARVERSLAG Luchtverkeersleiding Nederland JAARVERSLAG Luchtverkeersleiding Nederland JAARVERSLAG 4 RENSKE STOL Coördinator Operations: De belangrijkste taak die LVNL moet vervullen voor de omgeving is het veilig

Nadere informatie

Statistieken Belgocontrol: bewegingen juni 2014

Statistieken Belgocontrol: bewegingen juni 2014 29 augustus 2014 Statistieken Belgocontrol: bewegingen juni 2014 Belgocontrol beheerde in juni 2014 in totaal 97.218 bewegingen, ofwel een stijging met 3,2% (3.016 bewegingen) vergeleken met dezelfde maand

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2007 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2007 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Luchtverkeersleiding Nederland - /459, 4 december Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2014

BAS rapportage gebruiksjaar 2014 BAS rapportage gebruiksjaar 214 Op 4 maart 215 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 214 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

In het beleidsplan 2003 heeft de commissie een duidelijker omschrijving van de rol en werkwijze die bij de commissie horen geformuleerd:

In het beleidsplan 2003 heeft de commissie een duidelijker omschrijving van de rol en werkwijze die bij de commissie horen geformuleerd: Jaarrapportage 2010 Jaarrapportage 2010 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel. 050 311 29 27 fax 050 311 81 48 e-mail secretariaat@cmle.nl klachtenlijn 050 309 3009

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoording aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Jaarverslag Verantwoording aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Jaarverslag 2016 Verantwoording aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Referentienummer BP&C/2017/16304 Status Definitief Versienummer 1.4 Rubricering Openbaar Versiedatum 25 april 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naleving. Verantwoording. Definitief Openbaar. Classificatie. februari 2015

Naleving. Verantwoording. Definitief Openbaar. Classificatie. februari 2015 Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2015/SP/PF/4973 Versienummer 1.0 Versiedatum 19 februari 2015 Status Classificatie Definitief Openbaar

Nadere informatie

ons kenmerk: PRO/LO/i2012/024/4048 bijlage(n): 1. Toetsingsvlak VDF 2. Tekstvoorstel

ons kenmerk: PRO/LO/i2012/024/4048 bijlage(n): 1. Toetsingsvlak VDF 2. Tekstvoorstel emeente Beek A: nee N: nee 2ink06092 4/09/202 ROBW Gemeente Beek Afdeling Ruimtelijke Ordening T.a.v. M. Hurkens Postbus 20 69 KA BEEK Luchtverkeersleiding Nederland Air Traffic Control the Netherlands

Nadere informatie

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 INHOUD Intro Partners in veiligheid Safety binnen Schiphol Veiligheidsketen en activiteiten SEF

Nadere informatie

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats.

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats. Gewijzigde bijlage bij memorie van toelichting 1 wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige

Nadere informatie

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol Nuclear Security Summit 2014 en aansluitend groot onderhoud aan de Polderbaan Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol 5 maart 2014 Versie 1.1 1. Algemeen (10 maart t/m 21 april) Vraag Antwoord Extra

Nadere informatie

Het NL Luchtvaartbeleid & Lelystad Airport

Het NL Luchtvaartbeleid & Lelystad Airport Het NL Luchtvaartbeleid & Lelystad Airport Alexander ter Kuile Werkgroep Luchtruim Overijssel Luchtvaart = 1x Systeem...nog NIET in Nederland Luchtvaart vraagt: 1x Beleid Politiek stelt Visie en Kader

Nadere informatie

LUCHTVERKEERSCOMMISSIE

LUCHTVERKEERSCOMMISSIE LUCHTVERKEERSCOMMISSIE > Retouradres Postbus 20904 2500 EX Den Haag Ministerie Infrastructuur en Milieu Luchtverkeerscommissie Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20904 2500 EX Den Haag Contactpersoon cc:

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

Luchthavens in Nederland

Luchthavens in Nederland Fact Sheet Luchthavens in Nederland In deze fact sheet worden de belangrijkste feiten, cijfers en ontwikkelingen weergeven die over de Nederlandse luchthavens gaan. Alleen de luchthavens die aangesloten

Nadere informatie

Advies tafel van Alders

Advies tafel van Alders Advies tafel van Alders toekomst Schiphol en de regio 2020 Workshop Is er nog Lucht(ruim) voor de Kleine Luchtvaart? Adrie de Jong Advies tafel van Alders 2 Inhoud Opdracht middellange termijn Samenstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 398 Evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

SCHIPHOL. René ten Have

SCHIPHOL. René ten Have SCHIPHOL René ten Have Inhoud presentatie I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen III. CROS heroriëntatie IV. Positie Lelystad V. Betrokkenheid burgers I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen

Nadere informatie

Luchtruimwijziging grensregio april Aanpak negatieve gevolgen voor de regio Eijsden- Margraten

Luchtruimwijziging grensregio april Aanpak negatieve gevolgen voor de regio Eijsden- Margraten Luchtruimwijziging grensregio april 2013 Aanpak negatieve gevolgen voor de regio Eijsden- Margraten Onderwerpen 1. Aanleiding en inhoud luchtruimwijziging april 2013 2. Procedure luchtruimwijziging 3.

Nadere informatie

Statistieken Belgocontrol: bewegingen februari 2014

Statistieken Belgocontrol: bewegingen februari 2014 Statistieken Belgocontrol: bewegingen februari 2014 15 april 2014 In februari 2014 behandelde Belgocontrol in totaal 69.924 bewegingen, 2,9% (of 1.965 bewegingen) meer dan in februari 2013 (67.959 bewegingen).

Nadere informatie

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Inleiding In het gebruiksjaar 2011 (november 2010 tot en met oktober 2011) zijn 42.654 vliegtuigen van de in totaal 426.901 vliegtuigbewegingen gestart of geland op de

Nadere informatie

Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer "op de tocht staan"

Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer op de tocht staan EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer "op de tocht staan" Brussel, 25 november 2011 Vandaag gepubliceerde voortgangsverslagen

Nadere informatie

Omgevingsmanagent op Schiphol. Daan van Vroonhoven CMLR, 25 januari 2013

Omgevingsmanagent op Schiphol. Daan van Vroonhoven CMLR, 25 januari 2013 Omgevingsmanagent op Schiphol Daan van Vroonhoven CMLR, 25 januari 2013 1 Agenda 1. Aanleiding voor Alderstafel 2. Aldersakkoord 2008 3. Status 4. En verder 2 2 Schiphol: een complexe luchthaven 3 3 Aanleg

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport McDonnell Douglas DC9-2 e kwartaal 2015 Datum : 16-12-2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Analyse vluchten over Ede Bennekom periode t/m

Analyse vluchten over Ede Bennekom periode t/m Analyse vluchten over Ede Bennekom periode 1-1-2012 t/m 30-9-2017 Uitgangspunten analyse Gebied met straal van 4km over bebouwde kom Ede en Bennekom. Vluchten boven gebied en afgehandeld door LVNL, tussen

Nadere informatie

KWARTAALrapportage juli 2009

KWARTAALrapportage juli 2009 KWARTAALrapportage juli 2009 INHOUD Tweede kwartaalrapportage Bas Baangebruik Baanonderhoud Melders en meldingen Hindergebieden in kaart Landend en startend verkeer Meer angstmeldingen Overdracht klachtafhandeling

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS15.027 Datum 16 april 2015, Hoofddorp Advies Omgevingsraad inzake vervroegen nachtprocedures

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Luchtvaart. SSP Special. ALoS. Safety Performance. Veiligheidsnetwerk 8 oktober 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Luchtvaart. SSP Special. ALoS. Safety Performance. Veiligheidsnetwerk 8 oktober 2014 ALoS SSP IenM Safety Performance SMS Sector SSP Special Veiligheidsnetwerk 8 oktober 2014 Carel Wassink Adviseur Veiligheid Directoraat-generaal Bereikbaarheid 8 oktober 2014 2 ALoS Safety Performance

Nadere informatie

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle. Jaarrapportage 2008 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.nl Klachtenlijn : 050 309 3009 e-mail: klachtenbureau@cmle.nl

Nadere informatie

Meldingenloket vliegverkeer GAE

Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenrapportage Tweede kwartaal 2016 Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Het Meldingenloket vliegverkeer GAE (hierna: loket)

Nadere informatie

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15853/2/2002 C5-0137/2003) 1,

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15853/2/2002 C5-0137/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0325 Verlening van luchtvaartnavigatiediensten ***II Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op

Nadere informatie

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst Ruim een halfjaar bewonersdeelname Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september 2015 Rob Lutgerhorst Ondewerpen: Het oude en nieuwe overlegstelsel Aldersakkoord: onderhandelingsakkoord

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18637 12 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 juli 2013, nr. IenM/BSK-2013/129725,

Nadere informatie

Luchtruim. (H) Special VFR Helikopters. Tot 3500 ft AMSL is er vrije hoogtekeuze (ICAO 3000 ft AGL) daarboven moet volgens het kruishoogtesysteem

Luchtruim. (H) Special VFR Helikopters. Tot 3500 ft AMSL is er vrije hoogtekeuze (ICAO 3000 ft AGL) daarboven moet volgens het kruishoogtesysteem Inhoud 1 Bewijzen van Bevoegdheid en Ratings... 7 1.1 Brevetten... 7 1.2 Ratings en Endorsements... 10 1.3 Vliegerlogboek... 13 1.4 Medische verklaring... 14 2 Luchtvaartuigen... 16 2.1 Definitie... 16

Nadere informatie

Renovatiewerken op baan 25 links op Brussels Airport

Renovatiewerken op baan 25 links op Brussels Airport Brussels Airport, 4 maart 2015 Renovatiewerken op baan 25 links op Brussels Airport Brussels Airport start op 27 mei met belangrijke renovatiewerken op baan 25L/07R. Om de impact op de omwonenden en op

Nadere informatie

3. Corendon Dutch Airlines, te dezen vertegenwoordigd door de Managing Director,

3. Corendon Dutch Airlines, te dezen vertegenwoordigd door de Managing Director, Convenant tussen de Staat der Nederlanden, KLM, Corendon Dutch Airlines en TUIfly en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers inzake het nationaal borgen van het delen van dreigingsinformatie tussen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 258 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 665 Evaluatie Schipholbeleid 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 238 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio Schiphol en omgeving Regionale beelden Inleiding Deze factsheet heeft als doel om u te informeren over de wijziging in de ligging van vertrekroutes van de Zwanenburgbaan. De factsheet gaat daarbij in op

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2016

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2016 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2016 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2016 14 februari2017 Colofon ILT Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 2132 HA Hoofddorp

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de aantekening PRO

tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de aantekening PRO Besluit van tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de aantekening PRO Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk DGTL/06.007918 Onderwerp "Buitengebied" Schiphol Bijlage(n)

Nadere informatie

Advies Lelystad Airport

Advies Lelystad Airport Advies Lelystad Airport Toelichting op uitwerking en resultaat van opdracht aan Alderstafel Lelystad door Hans Alders 1 Context Alderstafel Advies Alderstafel Schiphol (2008) en reactie kabinet en Kamer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 82 6 mei 2009 Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum 24 april 2009 Nr. VENW/IVW-2009/6004

Nadere informatie

Compensatie CDA s in de late avond Alderstafel Schiphol - November 2012

Compensatie CDA s in de late avond Alderstafel Schiphol - November 2012 Compensatie CDA s in de late avond Alderstafel Schiphol - November 2012 Op 15 maart 2012 is door partijen aan de Alderstafel vastgesteld, dat voor de integrale uitvoering van de afspraken uit het Aldersakkoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Luchtverkeersleiding Nederland VERANTWOORDING AAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

JAARVERSLAG. Luchtverkeersleiding Nederland VERANTWOORDING AAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU JAARVERSLAG 2013 Luchtverkeersleiding Nederland VERANTWOORDING AAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 2 INHOUDSOPGAVE Bestuursstructuur... 3 Bestuursverslag... 10 Voorwoord LVNL-bestuur... 10 De

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2415 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 466 Geluidszones rond Schiphol Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Factsheet Eindhoven Airport

Factsheet Eindhoven Airport Factsheet Eindhoven Airport Geschiedenis: - 1932 Vliegveld Welschap geopend - 1984 Passagiers terminal gebouwd - 2002 Komst Ryanair - 2006 Komst Wizz Air en Transavia - 2009 KLM stopt - 2013 Ryanair opent

Nadere informatie

Luchtverkeersleiding op Lelystad Airport. Alternatieve modellen

Luchtverkeersleiding op Lelystad Airport. Alternatieve modellen Luchtverkeersleiding op Lelystad Airport Alternatieve modellen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. VRAAGSTELLING EN AFBAKENING...4 3. JURIDISCHE KADERS...6 4. HEFFINGS- EN FINANCIERINGSMODELLEN...11 5. BIJDRAGEN

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst betreffende de operationalïteït voor civiel medegebruïk van de militaire radar bij Soesterberg

Bestuursovereenkomst betreffende de operationalïteït voor civiel medegebruïk van de militaire radar bij Soesterberg Bestuursovereenkomst betreffende de operationalïteït voor civiel medegebruïk van de militaire radar bij Soesterberg tekstversie 15 juli 2015 vastgelegd september 2015 15juli 2015 Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Verantwoording. Definitief Confidentieel. S& &P CRC LvD 2015JV. Classificatie. april 2015

Verantwoording. Definitief Confidentieel. S& &P CRC LvD 2015JV. Classificatie. april 2015 Jaarverslag Verantwoording aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Referentienummer S& &P CRC LvD 2015JV Versienummer 1.11 Versiedatum 24 april 2015 Status Classificatie finitief Confidentieel

Nadere informatie