Jouw slimste keuze! Informatieboekje klas 2 Het College Vos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jouw slimste keuze! Informatieboekje klas 2 Het College Vos"

Transcriptie

1 Informatieboekje klas 2 Het College Vos VMBO voor Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg met ondersteuning Kaderberoepsgerichte leerweg met ondersteuning Jouw slimste keuze! Het College Vos Claudius Civilislaan JA Vlaardingen telefoon , optie 3 website:www.hetcollegevos.nl absentielijn : telefoon

2 Voorwoord Aan de ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen uit leerjaar twee, De brugklasperiode zit erop. De medewerkers van Het College Vos doen er alles aan om de overstap van klas 1 naar klas 2 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Mogelijk krijgen ze andere docenten en een nieuwe mentor maar die kennen ze vaak al als docent of van een buitenlesactiviteit. Ook zijn er nieuwe vakken zoals bijvoorbeeld Duits en Praktische Sector Oriëntatie (P.S.O.). Net als in de eerste klas starten we met een introductieperiode. Gezien het feit dat we dit jaar een grote groep zij-instromers krijgen binnen de tweede klas zullen we hiervoor goed de tijd nemen. Wat blijft is dat Het College Vos een locatie is met ruim vierhonderd leerlingen. Het is er gezellig, maar ook degelijk en strikt met inhoudelijk modern onderwijs. Er heerst een veilige sfeer. Iedere docent kent vrijwel alle leerlingen en ook bij de conciërges kunnen leerlingen altijd terecht. Na de zomervakantie komt uw zoon of dochter in een tweede klas met veel nieuwe gezichten, maar er zijn vast ook wel bekenden, die net als uw kind gekozen hebben voor de techniekklas, de sportklas of de cultuurklas. Het College Vos zorgt ervoor om vanaf het eerste begin de jongens en meisjes op een vertrouwde manier op te vangen. Daarom is het belangrijk u bijtijds van de nodige gegevens te voorzien. In dit boekje staat veel over de start van het tweede leerjaar. Ik wens alle nieuwe leerlingen een heel prettige schooltijd toe op Het College Vos. Dhr. F. Werlich Locatiedirecteur Het College Vos

3 Inleiding Dit boekje is bedoeld om u en de leerlingen te informeren over het tweede schooljaar in het voortgezet onderwijs. U krijgt informatie over: - De lijst met aan te schaffen materialen - De klassen, de mentoren, de afdelingsleider en de directeur - De kennismakingsdagen Op Het College Vos vinden we een goede communicatie met ouder(s) / verzorger(s) belangrijk. De meeste informatie zult u via de mail ontvangen. Een juist -adres is dan ook erg belangrijk. Mocht dit nog niet bij ons bekend zijn, of wijzigen, geef dit dan zo snel mogelijk door bij de administratie. Soms krijgt u informatie via uw kind mee in de vorm van een brochure, een brief of een aantekening in de leerlingenagenda. Een enkele keer zal een brief per post worden verstuurd. Op onze website (www.hetcollegevos.nl) vindt u informatie over de school, belangrijke gebeurtenissen, actuele zaken en het lesrooster. Voor excursies die niet langer dan twee lesuren duren, krijgt u geen brief. Uw kind wordt wel van te voren op de hoogte gesteld dat er een excursie of buitenlesactiviteit is. Steeds vaker zal de mentor belangrijke informatie mailen. Indien u of wij dat nodig vinden, hebben we persoonlijk of telefonisch contact met elkaar. De mentor van uw kind is de contactpersoon tussen school en thuis. Via de administratie kunt u een afspraak met de mentor maken of direct via de mail. Wij zijn een school waarbij jij en je ouders zich vanaf het eerste moment betrokken voelen

4 Overzicht medewerkers Mentoren klas 2 W2A De heer L. van Waas W2B De heer T. Visser W2C Mevrouw D. Münzenmayer W2D Mevrouw M. Bijlsma en mevrouw M. Janssen W2E Mevrouw M. Bijlsma en mevrouw M. Janssen Coördinatoren leerling-zaken Mevrouw W. Vintges Meneer R. Winters Coördinatoren Mevrouw L.Hendriks Mevrouw J. Boere Mevrouw M. Bijlsma Meneer T. Visser leerlingloket, coördinator buitenlesactiviteiten leerlingloket zorgcoördinator lwoo coördinator coördinator onderbouw coördinator onderbouw Docenten Mevrouw T. Abu Ayyash Mevrouw Van Bergeijk Meneer M. Dogterom Meneer A. Fousert Mevrouw S. Taman Mevrouw S. Jansen Mevrouw M. Janssen Mevrouw A. Kaba Mevrouw D. Münzenmayer Meneer J. Odijk Meneer R. de Romph Meneer L. van Waas Mevrouw F. van t Wout Staf Meneer J. van Beek Meneer F. Werlich Mevrouw N. van Kooij van Wamelen Meneer P. Wijntjes onderwijsdirecteur VMBO van de Vlaardingse Openbare Scholengroep directeur Het College Vos afdelingsleider onderbouw afdelingsleider bovenbouw Conciërges Mevrouw C. van Oosterhout Mevrouw L. Rietmeijer Mevrouw L. Snellink Meneer L. Visser Administratie De administratie is te bereiken onder telefoonnummer: , optie 3 Mevrouw Oosten : algemene administratieve werkzaamheden Mevrouw van Katwijk : verzuimadministratie, absentielijn

5 Interesses en kwaliteiten Tijdens de intakegesprekken hebben we met uw kind gekeken naar de kwaliteiten en interesses. We proberen het onderwijs daarbij aan te laten sluiten. Dit betekent dat alle kerndoelen behandeld zullen worden, maar dat de weg voor leerlingen verschillend kan zijn. We gaan uit van de mogelijkheden, groei en een betrokken inbreng van uw kind. De onderwijsactiviteiten zullen zowel binnen als buiten het gebouw plaatsvinden. Durven en mogen uitblinken, je talenten ontplooien, het mag bij ons! Ondersteuning De Vosuren / steunlessen worden gegeven door ervaren docenten op het gebied van Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Zij worden daarin bijgestaan door docenten van het zorgteam, zodat specifieke hulpvragen goed begeleid kunnen worden. Het zorgteam Mevrouw L. Hendriks Mevrouw P. van Bergeijk Mevrouw J. Boere Mevrouw M. Bijlsma Mevrouw R. Roes Meneer R. de Romph Mevrouw W. Vintges Meneer T. Visser Meneer L. van Waas Mevrouw H. Veenstra Mevrouw L. Bleijie zorgcoördinator faalangstreductietrainer, rots en water trainer lwoo coördinator, rots en water trainer dyslexiecoach dyslexiecoach, counselor rots en water trainer counselor counselor rots en water trainer gezinsspecialist onderwijsspecialist We leren je stap voor stap meer verantwoordelijkheid te dragen voor jouw manier van werken en leren. Introductieperiode Na de zomervakantie start het schooljaar voor de leerlingen met een introductieperiode. In deze periode zullen we vooral aandacht besteden aan het leren kennen van de klas, de mentor, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel, het schoolgebouw en de verschillende vakken. Daarnaast besteden we aandacht aan de schoolafspraken en het veilig-op-school-protocol Op maandag 24 augustus zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag van de docenten. Dinsdag 25 augustus verwachten we de tweede klas leerlingen om uur op school. Rond uur zal het programma afgelopen zijn. De leerlingen dienen een pen, een agenda en een schooltas of rugzak bij zich te hebben. Naast een nieuwe kennismaking zullen we deze dag ook de rest van het introductieprogramma bespreken.

6 Aan het einde van de zomervakantie ontvangt u ook een brief met de belangrijkste informatie met betrekking tot de introductieperiode. Je mentor is je steun en toeverlaat. Je mentor houdt contact met jou en je ouders en heeft tijd om met jou te praten. Je mentor gaat vaak mee als we buiten de school activiteiten organiseren zoals een disco, een excursie of tijdens de reisweek. Kluisjes De school zorgt voor voldoende kluisjes voor het opbergen van boeken, materialen en vooral de waardevolle spullen van de leerling. Laat deze spullen buiten het kluisje nergens onbeheerd achter. Bij verlies van de sleutel moeten de leerlingen voor eigen rekening een sleutel laten aanmaken ( 6,- in te leveren bij de conciërge). Voor de laptop zijn aparte lockers in gebruik. H.E.L.P. Onderstaande materialen hebben de leerlingen iedere les bij zich: H = Huiswerkafsprakenplanner (agenda) E = etui met inhoud L = leesboek, puzzelboek of tijdschrift P = papier of kladblok Het bij zich hebben van deze materialen wordt regelmatig door de mentoren gecontroleerd. Het bevordert de voortgang van het onderwijs. Boeken De overheid heeft in mei 2008 het besluit genomen om de boeken te betalen uit een aanvullend budget dat de school ontvangt. De boeken worden door leerlingen/ouders besteld bij de firma Iddink. U hoeft nog slechts voor een beperkt aantal leermiddelen te betalen, zoals een rekenmachine e.d. De vergoeding die de school van het ministerie ontvangt, wordt volledig besteed aan het boekenpakket, de aanschaf van boeken voor klassikaal gebruik en het kopen van softwarelicenties e.d. Daarnaast worden de kosten voor het verzenden van het boekenpakket en de huur van de locker door de school gedragen. U kunt de boeken net als vorig schooljaar bestellen via uw account op Wanneer uw zoon of dochter nieuw is op Het College Vos (zij-instroom): U of uw zoon/dochter bestelt zelf de boeken voor maandag 13 juli 2015 via Uw kind maakt zijn/haar persoonlijke account aan. Het bestellen kan beginnen. De schoolcode die wordt gevraagd is QVCN7BSC. Wanneer je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te maken. Deze extra kosten worden gedeeltelijk bij de klant in rekening gebracht. Iddink bezorgt de boeken op het huisadres. (zaterdag 1 augustus tot zaterdag 22 augustus) Zodra je bestelling onderweg is ontvang je hierover

7 s. Wanneer je op vakantie bent is dit geen probleem. De bezorgdienst laat een bericht achter waar je de bestelling kunt ophalen. De artikelen die u zelf bestelt en niet in het standaard boekenpakket zitten (bijv. een rekenmachine, let op onze wiskunde methode gaat uit van een Casio FX -82ES) worden bij u in rekening gebracht. Indien u voor de eerste keer bestelt, wordt tevens een bedrag van 75,- in rekening gebracht als borg voor de boeken die u van Het College Vos in bruikleen krijgt. Het bedrag voor de door uzelf bestelde artikelen en de borg dient u zelf aan Iddink te betalen. De borg wordt aan u gerestitueerd zodra uw zoon/dochter van school gaat. Wanneer uw zoon / dochter vorig schooljaar al op Het College Vos zat kunt u gebruik maken van het account dat u toen heeft aangemaakt. Contact met Iddink Meer weten? Op kun je makkelijk een vraag stellen. Ook vind je daar meer uitleg over het inleveren en bestellen van jouw boeken. Je kunt Iddink telefonisch bereiken op werkdagen van tot uur via telefoonnummer Ziekmelding Als een leerling door ziekte of een andere geldige reden niet naar school kan, dient u dezelfde dag tussen 8.00 uur en 8.15 uur te bellen naar de verzuimadministratie. Indien het verzuim van te voren bekend is (bv. doktersbezoek), kunt u ook eerder bellen. Indien uw zoon of dochter langer dan één dag absent is geweest, geeft u een ondertekend briefje mee met de reden en de duur van het verzuim. Dit briefje wordt voor de eerste les ingeleverd bij de verzuimadministratie. U kunt bellen naar : mw. Van Katwijk van de verzuimadministratie of een sturen aan Wie ziek wordt tijdens de les en naar huis wil, moet zich afmelden bij de verzuimadministratie. Pas na overleg met u wordt besloten uw zoon of dochter naar huis te sturen. Indien uw zoon of dochter een toets mist, moet hij/zij dit bij de verzuimadministratie vooraf vermelden. De toets zal op een later tijstip, zo nodig na schooltijd worden ingehaald. De leerling maakt daartoe een afspraak met de docent. Laptop De laptop uit de eerste klas gaat mee naar de tweede klas. Alle leerlingen gebruiken een laptop op school. Er wordt met u en uw kind een gebruiksovereenkomst opgesteld. Ook ondertekent uw kind het ICT Protocol, waarin staat hoe de laptop gebruikt gaat worden. Op school wordt gewerkt vanuit Magister, een elektronische leeromgeving. Alle software van school en uitgeverijen kunnen van hieruit worden gebruikt. De leerlingen krijgen een scholing om vaardig te worden in het gebruik van de laptop. De docenten spreken in samenwerking met de mentoren af hoe en wanneer de laptops ingevoerd gaan worden. De laptop is echt noodzakelijk. Wanneer uw zoon / dochter bij de start in klas 2 nog geen laptop heeft willen wij u verzoeken hiervoor te zorgen. Dit kan door een huurkoopovereenkomst te sluiten met The Rent Company, of door zelf een laptop mee te nemen naar school. Let op,wanneer u ervoor kiest uw zoon / dochter een eigen laptop mee naar school te laten nemen.moet deze over bepaalde programma s beschikken. De aanvullende brief geeft u hierover meer informatie.

8 Leerlingen die vanaf De Mavo Vos doorstromen naar Het College Vos en al een laptop hebben brengen deze in principe voor de zomervakantie naar Het College Vos. Dit wordt in onderling overleg georganiseerd. Aan te schaffen materialen Hieronder vindt u een overzicht van de door u aan te schaffen materialen. - agenda (tenminste formaat A5 en de weekindeling bestaat uit twee pagina s of er is een pagina per dag beschikbaar) - tekenmaterialen voor de kunst- en tekenlessen. Vanzelfsprekend kunnen deze materialen ook voor andere vakken worden gebruikt. Het aan te schaffen pakket bestaat uit: - etui 18x28cm - Talens plakkaatverf mengset 04c105 - Pritt plakstift 20 gram - Softgrip schaar 14 cm - Puntenslijper metaal - Filamentpenseel maat 8 - Varkenshaar kwast maat 10 - Varkenshaar kwast maat 20 - Radeergum - Potlood HB (2x) - Potlood 2B - Kleurpotloden 12 kleuren assorti - Passer met knie - Edding 3000 zwart Prijs incl.btw 19,50 Om u bij de aanschaf van de materialen behulpzaam te zijn, hebben wij het initiatief genomen om, dit pakket tegen sterk gereduceerd tarief aan te bieden bij onze vaste leverancier van tekenmaterialen. Op de website kunt u inloggen met de volgende gegevens: Naam: hetcollegevos Wachtwoord: etui2015 (pakket onderbouw) Deze actie geldt tot en met 31 augustus 2015 De betaling gaat ook via dit bedrijf. Na betaling wordt de etui de 1 e week van het nieuwe schooljaar uitgereikt.

9 Naast het prijsvoordeel weet u zeker dat uw zoon/dochter de lessen techniek en beeldende vorming vanaf de eerste dag optimaal kan volgen. De etui is van stevig materiaal en gaat lang mee. Leerlingen die deze etui in klas 1 al hebben aangeschaft kunnen de ontbrekende materialen aan het begin van het schooljaar los aanschaffen op school. Zij hoeven dus geen nieuwe etui aan te schaffen, het mag wel. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met A. Lazet, docent kustvakken Wat heeft uw zoon / dochter verder nodig? Nederlands - 23-rings ringband - vulling voor ringband / schrift met lijntjes - lidmaatschap van de bibliotheek, gratis tot 18 jaar. Engels - A5 schrift met lijntjes Duits - A5 schrift met lijntjes Mens & maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, informatica en economie) - 23-rings ringband - transparante 23-rings hoesjes en vulling voor ringband Wiskunde - A-4 of A5 schriften ruitjespapier 1 bij 1cm - rekenmachine, type nummer Casio FX -82ES - geodriehoek met een basis van 15 cm - passer Mens & Natuur - 23-rings ringband met transparante hoesje en lijntjes papier Kunst en cultuur (techniek, beeldende vorming) - Etui met inhoud zoals hierboven beschreven - voor leerlingen met lang haar een haarelastiek nodig (verplicht) Techniek - Multomap (23 rings) of snelhechter (die op school blijft). - een verfbakje, verfroller en acrylverf. Dit moet in de loop van het jaar gekocht worden bij Action of Xenos. Kosten ongeveer 4,00. Cultuur - 2 dummyboeken A5 formaat te koop in de Cultuurklas. Lichamelijke opvoeding Tijdens de introductieweek zal aan de nieuwe leerlingen het gymshirt worden uitgereikt. Dit is gratis. Leerlingen die vorig schooljaar al op Het College Vos zaten kunnen hetzelfde gymshirt gebruiken. Een nieuwe aanschaffen kan voor 5,00 bij de gymdocent. U dient zelf aan te schaffen: een blauw sportbroekje (lengte maximaal tot de knie) en/of wielrenbroekje. De spullen moeten aan het begin van het leerjaar worden aangeschaft. De voorgeschreven gymkleding is verplicht. Voor leerlingen met lang haar is een haarelastiek verplicht.

10 LET OP! Het is niet nodig voor alle vakken een aparte 23-rings ringband aan te schaffen. Wel zijn gekleurde tabbladen noodzakelijk. Het is ook handig thuis een ordner of een extra ringband te hebben, waarin gebruikte bladen na een eindtoets opgeborgen kunnen worden. De ringbanden barsten anders uit elkaar en je schooltas wordt erg zwaar. Fiets en OV-Abonnement We leren niet alleen in ons gebouw, maar ook daarbuiten. Om kosten te besparen maken we binnen de regio zoveel mogelijk gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Een fiets en een OV chipkaart zijn dan noodzakelijk. Buiten de regio zal het vervoer meestal met bussen zijn. Schoolkosten Voor Loopbaan Oriëntatie en excursies van Het College Vos zijn de volgende kosten berekend: 100,00 per jaar per leerling. De kosten voor de buitenlesactiviteiten bedragen 150,00 per jaar per leerling. We bekostigen hiermee o.a. de reisweek, festiviteiten en overige activiteiten. Totaal techniek Totaal cultuur Totaal sport : 250,00 per jaar. : 250,00 per jaar. : 250,00 per jaar. Een gespreide betaling is mogelijk. Hierover wordt u nader geïnformeerd. Mocht u in een situatie zitten waarin het betalen van de schoolkosten een probleem zou kunnen zijn kunt u zich richten tot één van de volgende instanties: - Het WMO-loket van uw gemeente. Zij kunnen u vaak verder informeren over mogelijkheden. - Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS): Ouders kunnen in aanmerking komen voor een extra bijdrage via deze wet. Als u al een uitkering krijgt via WTOS hoeft u niets te doen. Meer informatie vindt u op onder ouders van een kind. - In sommige gevallen kan Stichting Jop voor financiële verlichting zorgen. Neem contact op met jop.nl. - Kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten op en buiten school, terwijl die voor hun vorming van groot belang zijn, kunnen ook contact opnemen met Stichting Leergeld NWN, postbus 6158, 3130 DD Vlaardingen. website:www.leergeldnwn.nl Telefoon:

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Wommels INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS

Wommels INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS Wommels INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS CURSUSJAAR 2014-2015 2 INHOUD Blz 4 Adresgegevens 4-6 Bogerman Wommels: wie zijn wij? 7 Bestuur / decaan 7-10 Golden Rules: schoolregels 10 Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00... 4 Categorie 2: Verzekering 5,00... 4 Categorie

Nadere informatie

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Jaargang 7, nummer 1, september 2014 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini College! Hopelijk heeft

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer R.G. Boers mail: r.boers@grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van Groen is... Voeding & Gezondheid Groene economie Groene techniek Plant & Productie &meer Buitenpost 2014-2015 Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem & Design Groene economie Groene

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids

Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids 20-205 Eindhoven Helicon VMBO OPEN Kijk voor onze open dagen op helicon.nl dag! Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids 20-205 vmbo Eindhoven Locatellistraat 5 565 JB Eindhoven

Nadere informatie

Welkom op Het Rhedens Dieren

Welkom op Het Rhedens Dieren Welkom op Het Rhedens Dieren Informatieboekje Kennismakingsmiddag 9 juni 2015 brugklasleerlingen schooljaar 2015-2016 Welkom! Beste brugklasleerling, Vandaag maak je kennis met je klasgenoten en met je

Nadere informatie

Info. 2008 2009 locatie Wilhelminalaan. Postadres. Bezoekadres locaties. www.gsgschagen.nl. GSg Schagen. Locatie Wilhelminalaan. Locatie Oranjelaan

Info. 2008 2009 locatie Wilhelminalaan. Postadres. Bezoekadres locaties. www.gsgschagen.nl. GSg Schagen. Locatie Wilhelminalaan. Locatie Oranjelaan Postadres GSg Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.gsgschagen.nl Centraal Bureau centrale leerlingenadministratie financiën, personeel, facilitaire zaken rector Julianalaan / hoek Marijkestraat, Schagen

Nadere informatie

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

d Ampte infomagazine 2015-2016

d Ampte infomagazine 2015-2016 d Ampte infomagazine 2015-2016 2 Colofon Tabor College d Ampte Berkhouterweg 5 1624 NS Hoorn T: 0229-284 151 I: www.tabor.nl E: dampte@tabor.nl Foto s: Pieter Hulleman en Arjan Buis Inhoud Onderwijs op

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo @het pallas Schoolgids 2015-2016 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Welkom@het Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax:

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie