Arbeids- ongevallen. Prato Services nv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeids- ongevallen. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be"

Transcriptie

1 Arbeids- ongevallen Prato Services nv

2 INHOUD Inhoud Inleiding Aanlogscherm Hoofdscherm Menu s Menu Aangifte Menu Overzicht Menu Acties Menu Lijsten Menu Statistiek Menu Extra Menu Info Menu Programmeur Aangifte Aangifte Nieuw Aangifte Openen Aangifte Verwijderen Aangifte Bewaren /24

3 1 INLEIDING De module arbeidsongevallen is bedoeld om arbeidsongevallen elektronisch te kunnen registreren. Dit programma biedt ook de mogelijkheid om de aangemaakte gegevens te exporteren naar een externe verzekeraar. Momenteel worden de volgende exports ondersteund : Mensura (OASys) Fortis Er wordt een onderscheid gemaakt tussen : arbeidsongevallen weg-werk ongevallen EHBO ongevallen Het programma kan opgestart worden door op het bureaublad te dubbelklikken op het icoon zoals hieronder getoond wordt. 3/24

4 2 AANLOGSCHERM Wanneer het programma wordt opgestart, krijg je het aanlog scherm te zien: De database en server zullen opgevuld worden met de juiste instellingen. Na ingave van het paswoord, krijg je een tussenscherm te zien, wat aantoont dat het programma opgestart wordt. 4/24

5 3 HOOFDSCHERM Na correct aanloggen via het aanlogscherm, kom je in het hoofdscherm terecht. Hierin staan de reeds ingegeven aangiftes van het huidige jaar opgelijst. Op deze lijst kan je filteren op volgende velden: wgnr/naam wnnr/naam klnr/naam sektie datum ongeval Vanuit dit scherm kan je ook een nieuwe aangifte maken, of een reeds bestaande aangifte openen of verwijderen. 5/24

6 3.1. MENU S Het hoofdscherm bevat een aantal menu's MENU AANGIFTE Via dit menu kan je: een nieuwe aangifte aanmaken een bestaande aangifte openen een bestaande aangifte verwijderen een bestaande aangifte printen het jaar van de overzichtslijst aanpassen MENU OVERZICHT Via dit menu kan je de overzichtslijst aanpassen: Aanvaarde ongevallen (A): de lijst toont enkel de aanvaarde ongevallen. (ongevallen die aanvaard zijn door de arbeidsongevallenverzekering) Statistische ongevallen (S): de lijst toont enkel de ongevallen waarvan de TWO (tijdelijke werkonbekwaamheid) groter of gelijk is aan 1 Klaargezet voor co (C): de lijst toont enkel de ongevallen die klaargezet zijn voor "central office". Dwz het ongeval dat door een consulent(e) is ingegeven, is voor deze consulent(e) klaar, en kan verder afgewerkt worden door een "central office" medewerker. Onderaan de lijst krijg je ook een legende te zien, van welke soorten overzichten er momenteel te zien zijn in de lijst: 6/24

7 MENU ACTIES Via dit menu kan je: een ongevalaangifte klaarzetten voor een "central office" medewerker (comedewerker). Vanaf het moment dat men dit doet, kan een niet-co medewerker geen aanpassingen meer doen aan deze aangifte. een ongeval terug vrijgeven. Een "central office" medewerker heeft de mogelijkheid om een ongeval terug vrij te geven, zodat dit terug kan aangepast worden door een niet-co medewerker MENU LIJSTEN Via dit menu kan je verschillende lijsten aanmaken: Aantal ongevallen per letsel/aard: je krijgt een overzicht van het aantal ongevallen per letsel en aard op het scherm te zien. Deze lijst kan je exporteren naar Excel. Gefactureerde uren: Hiermee kan je een lijst aanmaken met de AD en KOM uren van het jaar waar men in zit. De lijst toon per wgnr en week het aantal uren AD+KOM uit de prestaties. Klantenoverzicht: Hiermee is het mogelijk om een document per klant aan te maken, die hun toelaat om de jaarlijkse melding van de kerncijfers m.b.t. ongevallen aan te geven. Verleturen: Hiermee is het mogelijk om documenten m.b.t. verleturen af te drukken, bestemd voor de ongevallenverzekeraar. Aantal ongevallen, BO en TWO per PC: Je krijgt een overzicht met aantal ongevallen met aantal blijvende ongeschiktheid (BO)en aantal dagen tijdelijk werkloosheid (TWO) per paritair comité. Deze lijst kan geëxporteerd worden naar Excel. Ernstige ongevallen: Je krijgt een overzicht van de ongevallen te zien die onder de graad ernstige ongevallen valt. De definitie van een ernstig ongeval houdt rekening met bepaalde gebeurtenissen of bepaalde betrokken voorwerpen in combinatie met een blijvend letstel. Zie ook 7/24

8 MENU STATISTIEK Met dit menu is het mogelijk verschillende soorten statistieken aan te maken in de vorm van rapportjes of Excel MENU EXTRA Via dit menu kan je: Gegevens importeren: gegevens over het al dan niet aanvaard zijn van een ongeval, samen met de kost van dit ongeval. (de gegevens worden door de verzekeraar bezorgd in een vooraf afgesproken Excel-formaat) 8/24

9 Structuur van aan te leveren excel-file door verzekeringsmakelaar KolomNr Veldnaam Omschrijving 1 Datum rapport Datum aanmaak excel door verzekeraar 2 Datum betaling tot Datum van betaling (wordt niets mee gedaan) 3 Nr ongeval Referentienummer ongeval bij verzekeraar 4 Datum ongeval Datum waarop ongeval zich heeft voorgedaan 5 Naam getroffene Naam van de getroffene 6 Kode beroep Kode statuut, werkwegongeval (wordt niets mee gedaan) 7 Aantal dagen Aantal dagen tijdelijke werkloosheid 8 %BWO Percentage blijvende werkonbekwaamheid 9 Dagvergoeding Bedrag van dagvergoeding in euro 10 Medische kosten Bedrag van medische kosten in euro 11 Geregeld kapitaal Bedrag van geregeld kapitaal in euro 12 Werkelijk verhaal Bedrag werkelijk verhaal in euro 13 Nog te regelen reserve Bedrag nog te regelen reserve in euro 14 Totale kost Totale kost in euro 15 Nr afdeling Afdeling (wgnr/zetel) waar ongeval zich heeft voorgedaan 16 Plaats Plaats letsel volgens gestructureerde code (wordt niets mee gedaan) 17 Geweigerd Ongeval aanvaard j/n. Indien hier de tekst geweig in staat, is het ongeval niet aanvaard 18 NrPers.register Sisnr van de getroffene Hiant zal een koppeling leggen tussen de excel en het ongeval op basis van het sisnr en datum van ongeval, om zo de gegevens te kunnen importeren in de database. Comedewerkers kunnen deze geïmporteerde gegevens zien op het tabblad algemeen in het detail van de aangifte. Ook worden deze gegevens afgedrukt in het interne document van arbeidsongevallen per klant. Gegevens exporteren: de aangemaakte aangiftes kunnen op deze manier geëxporteerd worden in een bepaald formaat, om zo bij de verzekeraar in te kunnen lezen in hun systeem. Momenteel zijn volgende exports mogelijk: o FORTIS o MENSURA - OASys Exporteer gepresteerde uren: Voor het systeem OASys is het mogelijk om een gestructureerd bestand aan te maken met de gepresteerde uren, zodat dit ingelezen kan worden in hun systeem om allerlei statistieken te kunnen opvragen MENU INFO Via dit menu kan men informatie opvragen over de versie van het programma. 9/24

10 Je kan hiermee ook deze helpfile oproepen MENU PROGRAMMEUR Indien je aangelogd bent als een gebruiker met programmeurrechten, kan je de databasestructuur controleren via dit menu. Het ongevallenprogramma zal dan de database controleren met de softwareversie, en indien nodig automatisch databaseaanpassingen doen. 10/24

11 3.2. AANGIFTE AANGIFTE NIEUW Een aangifte kan je vanaf het hoofdscherm op 3 verschillende manieren toevoegen: 1. Op de knop met het + teken klikken. 2. De combinatie Ctrl + n op het toetsenbord ingeven. 3. Via menu Aangifte -> Nieuw Indien je een medewerker bent met centraloffice rechten (co-rechten), zal je de vraag krijgen voor welk kantoor je deze aangifte wenst toe te voegen: Niet co-medewerkers krijgen deze vraag niet, en de aangifte zal in het actieve kantoor worden toegevoegd. Vervolgens verschijnt er een nieuw ingavescherm met 9 tabbladen. Met behulp van parameters (checkchangecontrols) kan je instellen dat, in geval van een EHBO-geval, minder gegevens zichtbaar zijn, en dus ook minder gegevens dienen ingevuld te worden. o Algemeen o Werkgever o Getroffene o Ongeval(a) o Ongeval(b) o Letsel o Verzorging o Gevolgen/Preventie o Vergoeding AANGIFTE OPENEN Een ongeval kan men vanaf het hoofdscherm op 3 manieren openen: 1. Ongeval uit de lijst selecteren en dubbelklikken. 2. Ongeval selecteren en de combinatie Ctrl+o op het toetsenbord ingeven. 3. Ongeval selecteren en via menu Aangifte -> Openen Je krijgt de reeds ingevulde aangifte te zien (scherm met 9 tabbladen). Indien de aangifte reeds klaargezet is voor co, en een niet-co medewerker opent deze aangifte, dan zal deze aangifte niet meer aangepast kunnen worden. Een co-medewerker kan deze aangifte wel nog aanpassen. 11/24

12 AANGIFTE VERWIJDEREN Een ongeval vanaf het hoofdscherm op 3 verschillende manieren verwijderd worden: 1. Ongeval selecteren en vervolgens op de knop met het - teken klikken. 2. Ongeval selecteren en de combinatie Ctrl+v op het toetsenbord ingeven. 3. Ongeval selecteren en via menu Aangifte -> verwijderen Je krijgt dan de vraag of deze aangifte mag verwijderd worden. Indien de aangifte reeds klaargezet is voor co, zal de aangifte niet verwijderd kunnen worden. Een co-medewerker kan eventueel dit ongeval eerst vrijgeven, en vervolgens dit ongeval toch verwijderen AANGIFTE BEWAREN Je kan een ongeval bewaren door in het detailscherm van de aangifte op de knop "bewaren" (rechtsonder) te klikken. Het ongeval kan bewaard worden met of zonder volledige controle. Indien je zonder volledige controle bewaart, kan je tussentijds de aangifte bewaren, om deze dan op een later tijdstip verder af te werken. Wanneer je een aangifte klaarzet voor co, gebeurt er een volledige controle van de aangifte tijdens het bewaren. Het ongeval wordt geëxporteerd naar een Worddocument, en kan automatisch g d worden naar een in te stellen adres. De personen gekoppeld aan dit adres krijgen dan een melding dat een nieuwe aangifte is aangemaakt. Het adres moet ingesteld worden in het bestand ongeval.ini met parameter notification AANGIFTE AFPRINTEN Je kan een ongeval afprinten door het ongeval uit de lijst te selecteren, en vervolgens via het menu Aangifte -> Print te klikken. Er verschijnt dan een worddocument op het scherm, wat je kan printen of mailen AANGIFTE DETAIL Het detailscherm van een aangifte bestaat uit een 9-tal tabbladen: Algemeen Werkgever Getroffene Ongeval(a) Ongeval(b) Letsel Verzorging Gevolgen/Preventie Vergoeding 12/24

13 Onderaan het scherm zijn ook een aantal knoppen beschikbaar: Annuleer Hiermee wordt het detailscherm van een aangifte gesloten. Indien er wijzigingen zijn aangebracht aan de aangifte, wordt eerst gevraagd of je deze wijzigingen wenst te bewaren. Alle kl & wn Hiermee is het mogelijk om de lijsten van de werknemers en klanten uit te breiden. Bij co-medewerkers zullen alle klanten en werknemers van de hele database opgezocht kunnen worden. Bij niet co-medewerkers zullen de klanten en werknemers van het eigen kantoor en eventuele steunkantoren opgezocht kunnen worden. Zet klaar voor co Hiermee kan je een aangifte klaarzetten voor co-medewerkers. Bij het klaarzetten worden extra controles gedaan op het correct ingegeven zijn van de aangifte. Na het klaarzetten kan ingesteld worden dat de aangifte geëxporteerd wordt naar Word en als bijlage in een mail wordt verstuurd. Niet co-medewerkers kunnen hierna de aangifte niet meer wijzigen. Bewaar Hiermee kan je een aangifte bewaren TABBLAD ALGEMEEN Dit tabblad toont de algemene gegevens over de aangifte. Bij het toevoegen van een nieuwe aangifte worden het kantoor, de ingavedatum, de naam van de ingever en preventieadviseur automatisch ingevuld (in te stellen in de werkgeversfiche van HiAnt). Je dient aan te duiden om welke aard van ongeval het gaat. Het volgnummer wordt automatisch ingevuld wanneer het ongeval klaargezet wordt voor de co-medewerkers TABBLAD WERKGEVER 13/24

14 Dit tabblad toont de werkgevergegevens van de aangifte.deze worden automatisch ingevuld bij aanmaak van een nieuwe aangifte TABBLAD GETROFFENE Dit tabblad bevat de informatie over de getroffene van deze aangifte. Bij de aanmaak van een nieuwe aangifte dien je de werknemer uit de lookupbox (keuzelijst achter de blauwe pijl) te selecteren. Dit kan je door het werknemernummer in te vullen, of de beginletters van de naam van de werknemer in te vullen. Het programma toont vervolgens een lijst met mogelijke personen, indien er geen unieke persoon gevonden wordt. Door met de Tab-toets uit dit veld te springen zullen alle persoonlijke gegevens meteen ingevuld worden. Indien het gaat om een aangifte in een werkgever met dienstencheques zullen enkel werknemers met sektie Dienstencheque kunnen opgevraagd worden. Verder kan je in dit tabblad de volgende gegevens invullen: o o o o o Graad van verwantschap met werkgever Dimonanummer van de tewerkstelling (dimonanummer contract op datum van ongeval, dit wordt automatisch opgezocht als je in het tabblad Ongeval(a) de datum van het ongeval invult) Datum einde overeenkomst (indien van toepassing) Gewoon beroep in de onderneming (vrij tekstveld met de functie die de getroffene uitvoert bij de klant-gebruiker) ISCO-code (gestructureerde beroepenlijst) 14/24

15 o Gebruikende onderneming van de uitzendkracht (je kan de klant opzoeken door de klantnummer of de beginletters van de klantnaam in te vullen) Indien het gaat om een aangifte in een werkgever met dienstencheques, zal hier de dienstverlener kunnen geselecteerd worden, en zal er een nieuwe lookupbox verschijnen met de gezinnen die als afdeling bij deze dienstverlener zijn gekoppeld. Indien de getroffene in onderaanneming werkte op het moment van het ongeval, kan je het vinkje aanduiden. Er wordt gevraagd naar de gegevens over deze onderaanneming zoals in de figuur hieronder TABBLAD ONGEVAL(A) Dit tabblad bevat informatie over het ongeval zelf. Velden die voorafgaan met een rood balkje vooraan zijn verplicht in te geven velden. Indien je (één van) deze velden niet invult, zal de fiche niet kunnen bewaard worden. De plaats van het ongeval wordt standaard opgevuld met de gegevens van de geselecteerde "gebruikende onderneming" in het tabblad Getroffene TABBLAD ONGEVAL (B) Dit tabblad bevat verdere informatie over het ongeval zelf. Indien er getuigen aanwezig waren, kan je deze invullen in het overzicht van de getuigen, door rechtstreeks te typen in de lijst TABBLAD LETSEL Dit tabblad bevat gegevens over het opgelopen letstel. De lijsten bevatten opsommingen van officiële gegevens m.b.t. het opgelopen letstel. 15/24

16 TABBLAD VERZORGING Dit tabblad bevat gegevens over de verstrekte verzorging bij de werkgever, de externe geneesheer en het ziekenhuis TABBLAD GEVOLGEN/PREVENTIE Dit tabblad bevat gegevens over de gevolgen en de genomen preventiemaatregelen van het ongeval. 16/24

17 TABBLAD VERGOEDING Dit tabblad bevat gegevens over de vergoeding van het ongeval. De gegevens worden, indien mogelijk, uit het contract gehaald op de dag van het ongeval EXPORT Je kan vanuit het hoofdscherm aangiftes exporteren naar een bepaald formaat. Momenteel wordt de export naar volgende diensten ondersteund : FORTIS OAYSYS (Mensura) Wanneer je deze actie opstart, kan je het geselecteerde, de gemarkeerde of alle aangiftes exporteren. Nadien kan je de aangemaakte bestanden opsturen naar de externe verzekeraar, of inlezen in het pakket van deze externe verzekeraar. 17/24

18 4 PARAMETERS "Afdruk", "Ongeval", "VerzekeringRegel2", "" Mogelijkheid om tijdens de afdruk van een aangifte een extra regel m.b.t. de verzekering te laten printen. In het worddocument wordt het formfield met de naam "verzekeringnaam2" opgevuld met deze waarde. "CodeboekCode", "Attest", "Ziekenfonds", "-1" Mogelijkheid om via de attesten uit HiAnt een attest aan te maken gekoppeld aan een ziekenfonds. In de kassen-tabel worden dan de gekende ziekenfondsen opgesomd, waaruit men kan kiezen. Indien de parameter is ingevuld, en de getroffene heeft een attest van dit type, dan zullen de gegevens van het ziekenfonds automatisch opgevuld worden. "CodeboekCode", "ContractAddress", "*", "0" Indien deze parameter is ingevuld met bepaald adrestype, en de getroffene heeft een adres van dit type, dan zal in de aangifte het correspondentieadres van de getroffene op dit adres gezet worden. "Export", "Ongeval", "Type", "" Bepaalt welk type van export van toepassing is. Momenteel zijn volgende exports mogelijk - FORTIS - OASYS "Export", "Ongeval", "ExportPath", "" Bepaalt wat het exportpad is, waar de geëxporteerde ongevallen worden bewaard. "Export", "Ongeval", "FilePrefix", "" Bepaalt de prefix die het aangemaakte exportbestand moet bevatten. Enkel van toepassing bij export naar type FORTIS. "Export", "Ongeval", "Version", "1" Bepaalt de versie van het aangemaakte exportbestand. De export wordt gedefinieerd in de tabel - exportongevalfortis voor export type FORTIS - exportongeval voor andere types "Export", "Ongeval", "Polisnr", "" Bepaalt de polisnummer die gebruikt moet worden bij aanmaak van exportbestand. "Export", "Ongeval", "PolisnrDC", "" Bepaalt de polisnummer die gebruikt moet worden bij aanmaak van exportbestand in geval van een dienstencheque-aangifte. Enkel van toepassing bij export naar type OASYS. "Export", "Ongeval", "tariefcode", "" Bepaalt de tariefcode van de aangiftes. Enkel van toepassing bij export naar type OASYS. "Export", "Ongeval", "SubPolisnr"<wgnr>,"" Bepaalt de subpolisnummer per kantoor. Indien niet ingevuld voor het betreffende kantoor worden de 2 laatste cijfers van het kantoornummer gebruikt. Enkel van toepassing bij export naar OASYS. "frmmain", "Ongeval", "LoonCodes", "" Bepaalt welke looncodes van toepassing zijn voor de verleturen. "frmmain", "ongeval", "VerletUrenOpDag", "0" Bepaalt of de verleturen moeten gezocht worden op de dag van het ongeval, of over de hele week waarin het ongeval zich voordeed. 0 -> verleturen worden gezocht in hele week 1 -> verleturen worden gezocht op de dag van het ongeval zelf "frmmain", "ongeval", "VerletPremies", "0" Bepaalt of de verleturen moeten gezocht worden in de premies, of in de lonen 18/24

19 0 -> verleturen worden gezocht in de geboekte lonen 1 -> verleturen worden gezocht in de premies "jaarverslag", "codes", "blootstellingsuren", "AD" Bepaalt de dagcodes die als blootstellingsuren worden gebruikt bij export van de gepresteerde uren, en bij aanmaak van document jaaroverzicht per klant. "kantoor", "dcklant", <klnr>, <wgnr> Bepaalt tot welk kantoor de dienstverlener (klantfiche met KDC in optieveld) behoort ingeval het gaat om een aangifte voor dienstenchequers. "ongeval", "nacecodewg", "id", "78200" Bepaalt welke nacecode standaard moet ingevuld worden bij aanmaak van nieuwe aangifte. (Nace-bel-code op tabblad werkgever in detail van aangifte) "Ongeval", "Werknemer", "kopieercorradres", "0" Indien er geen adres van type contractaddress is ingesteld of gevonden bij de getroffene, kan men met deze parameter instellen dat de adresgegevens van de correspondentie hetzelfde is als het standaard adres van de getroffene. 0 -> niet kopiëren. 1 -> adres correspondentie is hetzelfde als standaard adres van getroffene, indien geen "contract"adres gevonden werd. "Ongeval", "GegevensZiekenfonds", "Tonen", "0" Bepaalt of de gegevens m.b.t. het ziekenfonds getoond moeten worden. 0 -> niet tonen 1 -> tonen "Ongeval", "TussentijdsBewaren", "*", "1" Bepaalt of de gebruikers de mogelijkheid hebben om tussentijds te bewaren (bewaren met minimale controle) 0 -> niet toestaan 1 -> toestaan "Ongeval", "Controle", "Ernstigletsel", "0" Bepaalt of er een controle moet gebeuren bij een ernstigletsel, dat betrokken voorwerp en afwijkende gebeurtenis ingevuld moet zijn 0 -> geen controle 1 -> controle tijdens klaarzetten van ongeval "Ongeval", "BerekenRubriek", "52", "0" Bepaalt of de rubriek 52 (Aantal arbeiders en bedienden tewerkgesteld in de onderneming op het einde van het trimester vóór het ongeval) moet uitgerekend worden. 0 -> niet uitrekenen 1 -> wel uitrekenen (gegevens worden uitgerekend adhv de geboekte lonen) "Ongeval", "BerekenRubriek", "53", "0" Bepaalt of de rubriek 53 (Aantal arbeidsdagen gepresteerd vanaf het begin van het jaar tot het einde van het trimester vóór het ongeval) moet uitgerek end worden. 0 -> niet uitrekenen 1 -> wel uitrekenen (gegevens worden uitgerekend adhv de geboekte lonen via de looncode 101 (gepresteerde dagen) ) "Ongevallen", "Makelaar", "ImportType", "-1" Bepaalt welk type import moet gebruikt worden voor de import van gegevens van de externe ongevallen verzekeraar. "Ongeval", "Verzekering", "ContactPersoon", " " Bepaalt de contactpersoon van de verzekering die moet afgedrukt worden bij afdruk van het document m.b.t. de verleturen. "Ongeval","Gebeurtenissen", "Ernstigongeval","10-19,20-29,30-39,40-44,51,63" Bepaalt welke gebeurtenissen vallen onder de definitie van een ernstig ongeval (het koppelteken wijst op een opsomming van - t/m ) "Ongeval","Voorwerpen", "Ernstigongeval", " , , , , , , ,14.10,14.11, , ,19.02,19.03, ,17.05, " Bepaalt welke voorwerpen vallen onder de definitie van een ernstig ongeval (het koppelteken wijst op een opsomming van - t/m ) "Ongeval","Letsel","Ernstigongeval", "013, ,040,041,053,054, , , ,102" 19/24

20 Bepaalt welke letsels vallen onder de definitie van een ernstig ongeval (het koppelteken wijst op een opsomming van - t/m ) Ongeval, OpvolgingOngevalTypeId, *, Bepaalt de opvolgingsid die gebruikt dient te worden bij het klaarzetten van het ongeval. Indien ingevuld, wordt er automatisch een opvolging aangemaakt. "PRATOMAIL", "SMTPSERVER", "*", "" Bepaalt het IP-adres van de SMTP-server voor het versturen van mails bij klaarzetten van een nieuwe aangifte. "PRATOMAIL", "SMTPPORT", "*", "25" Bepaalt de poort van de SMTP-server voor het versturen van mails bij klaarzetten van een nieuwe aangifte. "PRATOMAIL", "FROMADDRESS", "*", "" De die wordt gestuurd bij het klaarzetten van een nieuwe aangifte, zal het adres zijn dat ingesteld is in de personeelstabel van de aangelogde persoon. Indien hier geen geldig adres is ingevuld zal het mailadres via deze parameter gebruikt worden als afzender. "Scherm", "frmklgeg1", "Activiteitcode", "0" Indien op 1 ingesteld betekent dit dat de activiteit van de klant gestructureerd wordt ingegeven in HiAnt. De omschrijving van de activiteit wordt dan opgehaald uit het codeboek (cd_srt='67' of cd_srt='83 zie hieronder). "Scherm", "frmklgeg1", "VulActiviteitMetSector", "0" Bepaalt of de lookupbox voor de activiteit in de klantenfiche van HiAnt wordt opgevuld met cd_srt='67' of cd_srt='83'. 0 -> cd_srt='67' 1 -> cd_srt='83' 20/24

21 5 BESTANDEN De bestanden die door het ongevallen module wordt gebruikt, kunnen opgedeeld worden in de volgende extensies : CHM (bestanden voor handleiding) DOC (Word-bestanden voor afdrukken) EXE (Uitvoerbare bestanden voor aanmaak van documenten) INI (Initialisatie bestanden voor parametrisaties) MDB (Access-bestanden voor tussentijdse bestanden aan te maken) RPT (Crystal Reports-bestanden voor aanmaak van documenten) CHM DOC Ongeval.chm Gecompileerd Nederlandstalig HTML helpbestand voor arbeidsongevallen module. AangifteNL.doc Nederlandstalig Worddocument, te gebruiken voor de afdruk van de aangifte. AangifteFR.doc Franstalig Worddocument, te gebruiken voor de afdruk van de aangifte. EmptyLand.doc Leeg Worddocument met eventuele bedrijfseigen informatie en logo's. Dit bestand wordt gebruikt wanneer men in het hoofdscherm op de knop "Naar Word" klikt. De lijst uit het overzicht van de aangiftes wordt dan in dit Worddocument geplakt. LegeOngVerletUren.doc Startdocument voor aanmaak van het document "Verleturen" LegeOngHervalVerletUren.doc Startdocument voor aanmaak van het document "Herval Verleturen" LegeOngStat.doc Startdocument voor aanmaak van het document bestemd voor jaarlijkse melding kerncijfers ongevallen voor de Nederlandstalige klantgebruikers. LegeOngStatFR.doc 21/24

22 Startdocument voor aanmaak van het document bestemd voor jaarlijkse melding kerncijfers ongevallen voor de Franstalige klantgebruikers. LegeOngStatIntern.doc Startdocument voor aanmaak van het document bestemd voor jaarlijkse melding kerncijfers ongevallen voor de Nederlandstalige klantgebruikers. Dit document is voor intern gebruik, en geeft extra informatie over de kosten van de gebeurde ongevallen. Deze gegevens moeten door de externe makelaar ter beschikking gesteld worden en in de database geïmporteerd worden. LegeOngStatInternFR.doc Startdocument voor aanmaak van het document bestemd voor jaarlijkse melding kerncijfers ongevallen voor de Franstalige klantgebruikers. Dit document is voor intern gebruik, en geeft extra informatie over de kosten van de gebeurde ongevallen. Deze gegevens moeten door de externe makelaar ter beschikking gesteld worden en in de database geïmporteerd worden. EXE ongeval.exe Nederlandstalig programma van het ongevallenmodule. ongevalfr.exe Franstalig programma van het ongevallenmodule. worddoc.exe Programma dat gebruikt wordt voor de afdruk van het klantenoverzicht (jaarlijkse melding kerncijfers ongevallen) wordrap.exe Programma dat gebruikt wordt om de lijst in het hoofdscherm naar Word te exporteren via de knop "Naar Word". INI ongeval.ini ongeval.ini Voor de opstart van het programma is een initialisatie bestand nodig met de naam ongeval.ini. Dit bestand moet in dezelfde directory staan als het eigenlijke programma ongeval.exe. Mogelijke parameters binnen ongeval.ini : localpath (instelling van lokaal pad voor opslaan van tijdelijke bestanden) logonini (verwijzing naar een logon initialisatie bestand met de aanloggegevens voor de SQL server) notification ( adres waarnaar een mail gestuurd wordt bij aanmaak van een nieuwe 22/24

23 aangifte) logon.ini logon.ini Voor de instellingen te doen m.b.t. de connectie naar de SQL-server dient er een logon.ini bestand te bestaan (of andere naam zoals ingesteld in de ongeval.ini) Mogelijke parameters binnen logon.ini : UserName (usernaam voor connectie naar de SQL-server) password (paswoord voor connectie naar de SQL-server) databaseonserver (databasenaam op de SQL-server) servername (servernaam van de SQL-server) MDB empty.mdb Empty.mdb Een leeg Access database nodig voor het aanmaken van tijdelijke Access tabel voor gegevens ivm rapporten. Dit bestand moet in dezelfde directory staan als het eigenlijke programma ongeval.exe RPT OngStat.rpt Crystal Report bestand voor aanmaak van Nederlandstalig rapport statistiek "Aantal ongevallen" OngStatFR.rpt Crystal Report bestand voor aanmaak van Franstalig rapport statistiek "Aantal ongevallen" OngStat1.rpt Crystal Report bestand voor aanmaak van Nederlandstalig rapport statistiek "Overzicht per vorm ongeval" OngStat1FR.rpt Crystal Report bestand voor aanmaak van Franstalig rapport statistiek "Overzicht per vorm ongeval" OngStat2.rpt Crystal Report bestand voor aanmaak van Nederlandstalig rapport statistiek "Overzicht per gevolg ongeval" OngStat2FR.rpt Crystal Report bestand voor aanmaak va n Franstalig rapport statistiek "Overzicht per gevolg ongeval" OngStat3.rpt 23/24

24 Crystal Report bestand voor aanmaak van Nederlandstalig rapport statistiek "Overzicht per aard letsel" OngStat3FR.rpt Crystal Report bestand voor aanmaak van Franstalig rapport statistiek "Overzicht per aard letsel" OngStat4.rpt Crystal Report bestand voor aanmaak van Nederlandstalig rapport statistiek "Overzicht per plaats letsel" OngStat4FR.rpt Crystal Report bestand voor aanmaak van Franstalig rapport statistiek "Overzicht per plaats letsel" 24/24

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25 Release Notes Afdrukdatum: 2013/07/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

WHERE PEOPLE AND SOFTWARE MEET

WHERE PEOPLE AND SOFTWARE MEET Afdrukmodule Algemeen Authenticatie Bestellingen Bedrijfsvoorheffing Bouw Contracten Debiteuren Dimona DMFA Documenten Export boekhoudpakket Export sociaal secretariaat Facturatie HiAnt SelfService Klanten

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Loonadministratie: de kalender 11. Inleiding 1

Loonadministratie: de kalender 11. Inleiding 1 MI Inhoudsopgave Inleiding 1 Linx opstarten en afsluiten 2 Opstarten 2 Afsluiten 2 Het scherm van Linx 2 Wijzigen van uw wachtwoord/taal 3 Beheer van gebruikers 4 Een gebruiker aanmaken 4 Een gebruiker

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba 27/12/2012 Contents 3 Table of Contents Foreword 0 4 1 Wat... vooraf dient te gebeuren 5 2 Instellingen... in DBFACTw 7 Licentie... 8 Rechten-gebruikersgroep... 9 Instellen contract-gegevens... 10 Manueel

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-ACC

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-ACC ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-ACC Auteur: Shams Hadi Datum: 27-01-2013 Versie: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Opstarten en aanmelden 4 3.1 Opstarten 4 3.2 Database

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding Manuren Registratie en Informatie Systeem MARIS 2.2

Handleiding Manuren Registratie en Informatie Systeem MARIS 2.2 Handleiding Manuren Registratie en Informatie Systeem MARIS 2.2 13 Oktober 2008 MARIS Versie 2.2 2R IT Services B.V. Pagina 1 van 72 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Voorwoord... 4 2 Inleiding... 5 2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

DEEL II DIAS ALGEMEEN

DEEL II DIAS ALGEMEEN Handleiding Inhoudsopgave DEEL I INLEIDING 5 DEEL II DIAS ALGEMEEN 8 WERKOMGEVING 9 Menubalk 9 Werkbalken 9 Velden 10 Aanpassen kolombreedtes 10 OPENINGSMENU 11 STARTMENU 12 DOCUMENTENBEHEER 14 Algemeen

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Prestaties WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat PRESTATIES CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 INSTELLINGEN 2.1. Wings Instellingen 5 BASISBESTANDEN 2.2. Wings Basisbestanden

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding Expert/M Plus

Handleiding Expert/M Plus Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.18

Release Notes v 1.1 0.18 1/53 Release Notes v 1.1 0.18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Centraal dossierbeheer Plus

Centraal dossierbeheer Plus Centraal dossierbeheer Plus 1 Centraal dossierbeheer Inhoud 1 Welkom bij Centraal dossierbeheer Plus...3 2 Werken met deze helpfile...5 2.1 Zo werkt dit helpsysteem...5 2.2 Navigatie via de knoppen Terug

Nadere informatie