Auditverslag PZ Sint-Camillus Sint-Denijs-Westrem Januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditverslag PZ Sint-Camillus Sint-Denijs-Westrem Januari 2014"

Transcriptie

1 Auditverslag PZ Sint-Camillus Sint-Denijs-Westrem Januari 2014

2 Inhud 1 Inleiding Tepassingsgebieden Definities Auditprces Samenstelling van het auditteam Auditplan Situering van de vrziening Cntactgegevens Organgram Geneesheer diensthfd per dienst Gemachtigd geneesheer vr tezicht p gedwngen pname Geslaagden in het examen geneesheer hfd van dienst (gedwngen pname) Erkenningssituatie Histrische en gegrafische situering Leiderschap Beleidsrganen Organisatiestructuur Beleid en strategie Algemeen, kwaliteits- en medisch therapeutisch beleid en strategie Lerende mgeving Frmele interne vereenkmsten Middelen Infrastructuur Patiëntendssier Medewerkers Persneelsbeleid Artsen Vrming, training en pleiding (VTO) Vrijwilligers Nachtpermanentie Prcessen Organisatie van zrg Medicatiedistributie Agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen Beleid bij zelfverwndend gedrag en suïcidebeleid Klachtenmanagement / patiëntenrechten Resultaten Tegankelijkheid Cntinuïteit van zrg Tevredenheid patiënten en medewerkers Patiënt/familiegeriënteerde zrg Samenwerkingsverbanden Cijfergegevens

3 1 Inleiding In het auditverslag wrden de afdelingen niet apart besprken. De bevindingen p de verschillende afdeling wrden drheen het verslag gekppeld aan de bespreking van de ziekenhuisbrede aspecten. Het ntwerpverslag wrdt per bezrgd aan het ziekenhuis. Vervlgens is een peride van 25 kalenderdagen vrzien m pmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het auditrapprt d.m.v. een gemtiveerde reactienta te frmuleren. Facultatief bieden we de mgelijkheid tt een sltbespreking waar de pmerkingen die drgegeven wrden in de reactienta, kunnen tegelicht wrden. Het ziekenhuis wenste van deze mgelijkheid gebruik te maken. De sltbespreking ging dr p 18 maart 2014, in zaal tussen 10 en 12u in het Ellipsgebuw (Kning Albert-II laan 35 te 1030 Brussel). 1.1 Tepassingsgebieden Tijdens de audit wrdt gefcust p kwaliteit van zrg: - Tetsing van de federale erkenningsnrmen; - Evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. De auditren hanteren een referentiekader dat bekend gemaakt werd aan het ziekenhuis en te vinden is p vlgende weblink: 1.2 Definities In het auditverslag wrdt gebruik gemaakt van vijf srten vaststellingen: Algemene vaststellingen (AV) Deze elementen scren niet negatief f psitief. Ze wrden beschuwd als nuttige achtergrndinfrmatie, bv. m de cntext te schetsen. Sterke punten (SP) Dit zijn punten die de auditren als een meerwaarde vr het ziekenhuis beschuwen. Het minimaal vlden aan de nrmen wrdt niet als een meerwaarde beschuwd. Aanbevelingen (Aanb) De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebnden aan nrmering. Het zijn de adviezen die de auditren wensen mee te geven m de kwaliteit van zrg te verbeteren. Nn-cnfrmiteiten (NC) Dit zijn de elementen die vlgens het auditteam niet aan de wettelijk bepaalde nrm vlden. Omdat het agentschap Zrg en Gezndheid bevegd is vr deze regelgeving en de 3

4 interpretatie ervan, meten deze nn-cnfrmiteiten wrden gelezen als een "vrstel van nncnfrmiteit". Het agentschap Zrg en Gezndheid kan deze kwalificatie wijzigen. Tekrtkmingen (TK) Dit zijn net als de nn-cnfrmiteiten aspecten waarvr het ziekenhuis nvldende scrt, maar de auditren baseren zich hiervr niet p erkenningsnrmen. Omdat het agentschap Zrg en Gezndheid bevegd is vr deze regelgeving en de interpretatie ervan, meten k deze tekrtkmingen wrden gelezen als een "vrstel van tekrtkming". Het agentschap Zrg en Gezndheid kan deze kwalificatie wijzigen. Het agentschap Zrg en Gezndheid zal p basis van deze infrmatie de definitieve kwalificatie van de vaststellingen alsk, vr smmige nn-cnfrmiteiten, de uiterlijke termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevlg met gegeven hebben aan de pmerkingen. Als er geen termijn aan gekppeld werd, met de nn-cnfrmiteit weggewerkt wrden tegen de vlgende audit. Nn-cnfrmiteiten en tekrtkmingen zullen steeds pgevlgd wrden. 1.3 Auditprces Ter vrbereiding van de audit werd dr het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de hand van zelfevaluatie-instrumenten die dr Zrginspectie werden ntwikkeld. Het ziekenhuis heeft zelfevaluaties gemaakt vr vlgende thema s: algemeen beleid, medisch beleid, therapeutisch beleid, cijfergegevens, persneelsbeleid, kwaliteitsbeleid - lerende mgeving, patiëntenrechten en mbudsfunctie, aptheek en 10 PZ-afdelingen. Daarnaast werden heel wat dcumenten pgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties. Enkele vrbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en verlegrganen, prcedures, interne reglementen en het kwaliteitshandbek. Aan de hand van deze zelfevaluaties vnd een risicanalyse plaats dr het auditteam van Zrginspectie. Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan p de infrmatie die tijdens de vrbereidende fase verkregen werd. Deze infrmatie was niet enkel afkmstig uit de zelfevaluaties, de aangeleverde dcumenten en de vrstelling dr het ziekenhuis, maar k bv. uit vrige audit en/f inspeciteverslagen, uit het bij de verheid ingediende pvlgingsverslag, de website van het ziekenhuis Er werden 26 uren interview en rndgang gerganiseerd. Tijdens de interviews waren er gesprekken met de 3 directieleden (waarnder de hfdgeneesheer), 1 staflid, 6 psychlgen, 4 artsen, 9 verpleegkundigen waarvan 8 hfdverpleegkundigen, 1 aptheker, 1 sciaal assistent en 1 externe mbudspersn. Bijna alle verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezcht. Het gaat m vlgende eenheden: - Afdeling 60+ (Hamelinck 1) - Afdeling Psychsenzrg (Hamelinck 2) - Afdeling Intensieve zrg (Hamelinck 3) - Afdelnig Persnlijkheidstrnissen (Vennen 2) - Afdeling Stemmingsstrnissen (Vennen 3) - Afdeling Verslaafdenzrg (Kasteelplus 1) 4

5 - Afdeling Meder en Baby - Afdeling t Czijn (dagtherapie) De vaststellingen in het auditverslag zijn gebaseerd p infrmatie uit de geraadpleegde dcumenten, p infrmatie verkregen tijdens de interviews, p bservaties tijdens de rndgang van diensten en p steekpreven (van bv. patiëntendssiers, medicatievrschriften, registratiegegevens). 1.4 Samenstelling van het auditteam Tm Wylin Veerle Meeus Nele Van Cauteren Lindsay Vissenaekens Hfdauditr Auditr Auditr Auditr 1.5 Auditplan Vrijdag, 10 januari 2014 Tm Wylin Nele Van Cauteren Veerle Meeus Lindsay Vissenaekens 9u00 10u00 10u00 12u00 12u00 13u00 13u00 14u00 14u00 15u00 Vrstelling auditteam en vrstelling ziekenhuis Afdelingsbezek Afdelingsbezek Afdelingsbezek Middagmaal + verleg auditren (auditren alleen) Medicatiebeleid Afdelingsbezek Afdelingsbezek Afdelingsbezek Check medicatie in dssiers 5

6 Wensdag, 15 januari 2014 Nele Van Cauteren 9u00 11u00 11u00 13u00 Kwaliteitsbeleid + resultaten van klanten en medewerkers Therapeutisch beleid Tm Wylin Dnderdag, 16 januari 2014 Veerle Meeus 9u00 11u00 11u00 13u00 Algemeen beleid Medisch beleid Afdelingsbezek Ombudsfunctie (externe mbudspersn Lindsay Vissenaekens Dwangmaatregelen, suïcidebeleid, agressiebeleid Persneelsbeleid 13u00 14u00 Middagmaal + Overleg auditren (auditren alleen) 14u00 14u30 14u30 15u00 Ombudsfunctie (interne mbudspersn) Afrndend gesprek met de directieleden - 6

7 2 Situering van de vrziening 2.1 Cntactgegevens Naam Sint-Camillus Adres Beukenlaan 20 Gemeente 9051 Sint-Denijs-Westrem Telefn 09 / Fax 09 / Website Inrichtende macht vzw Sint-Camillus Vrzitter Raad van Bestuur Prf. Dr. Em. E. Keirse 2.2 Organgram Algemeen directeur Medisch directeur Directeur patiëntenzrg Directiecmité Dhr. Marc Vermeire Dr. Remi Spiers Mevr. Christine De Vrieze Vrzitter medische raad Dr. Jeremy Verbeke 2.3 Geneesheer diensthfd per dienst A T Dr. Remi Spiers Dr. Guid Verdée 2.4 Gemachtigd geneesheer vr tezicht p gedwngen pname Dr. Jeremy Verbeke 7

8 2.5 Geslaagden in het examen geneesheer hfd van dienst (gedwngen pname) Dr. Carline Vgels Dr. Jeremy Verbeke Dr. Remi Spiers 2.6 Erkenningssituatie Mmenteel heeft het ziekenhuis vanwege de Vlaamse verheid een erkenning vr: Erkenningstype A (d+n) a (d) T (d+n) t (d) t (n) TOTAAL Aantal erkend bedden Buiten dienst (artikel 107) (-2) (-13) (-5) (-20) Effectief geëxpliteerd bedden 2.7 Histrische en gegrafische situering Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis pgericht in 1936 dr de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster, samen met een Gentse psychiater. Hierte werd in Sint-Denijs-Westrem een kasteel met park aangekcht. In dit kasteel is mmenteel het dagcentrum t CZijn gevestigd (inclusief een winkel in tweedehandse kledij Casa Csi ). Sindsdien werd de instelling verschillende keren uitgebreid. Aan de vrzijde van het dmein werd in 1976 het hfdgebuw met het nthaal en het naastgelegen sprtgebuw in gebruik genmen. In dit hfdgebuw Hamelinck bevinden zich 3 verpleegafdelingen. Daarachter bevindt zich een tweede gebuw Vennen, eveneens met 3 verpleegafdelingen, waarnder de afdeling Meder en baby. Tussen het sprtgebuw en het kasteel bevindt zich het derde gebuw met afdelingen, nl. KasteelPlus. Daarnaast is er ng een keuken met eet/vergaderzaal, een stkinstallatie, een eetzaal/cafetaria vr de patiënten, een kapel en de Herenbuw (die leeg staat). Het klster achter het kasteel behrt niet tt het ziekenhuis, het vregere zmerverblijf van de zusters ( Emmaüsgebuw ) in het park wel. Sinds 1996 werden alle gebuwen gerenveerd, alleen de cafetaria en het sprtgebuw meten ng vernieuwd wrden terwijl de zgenaamde Herenbuw binnenkrt afgebrken zal wrden. Het dmein grenst aan de achterzijde aan de E40, aan de rechterzijde passeert de sprlijn Gent-Krtrijk. Aan de linkerzijde vrmt het klster van de zusters de grens met de mliggende wningen, terwijl er aan de vrzijde van het dmein, naast het hfdgebuw, een beschutte wning staat. In Gent zijn er naast Sint-Camillus ng 2 psychiatrische ziekenhuizen: het Fusieziekenhuis Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (119 erkende bedden p campus Sint-Alfns, 174 p campus Dr. Guislain en 20 bedden p campus de Deyne) en het Psychiatrisch Centrum Gent- Sleidinge (met 125 bedden p de campus Gent = het vregere Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de De en met 195 bedden p de campus Sleidinge, d.w.z. 90 plaatsen p de vregere campus Mater Dei en 105 plaatsen p de vregere campus Sint-Jzef). Nrdelijker liggen te Eekl het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan (201 erkende bedden) en te Zelzate het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist (219 erkende bedden). In het sten liggen de twee psychiatrische ziekenhuizen van Sint-Niklaas: het PZ Sint-Lucia (290 bedden) en het PZ en Revalidatiecentrum Sint-Hiërnymus (220 bedden). 8

9 In het zuiden van de prvincie liggen er 4 psychiatrische ziekenhuizen. Het meest nabije ligt in Melle: het gaat m het Psychiatrisch Centrum Caritas met 305 bedden. Verder zuidwaards vinden we in Lede het Psychiatrisch Ziekenhuis Zete Nd Gds (191 bedden), in Osterzele Kliniek De Pelgrim (60 plaatsen) en in Zttegem (Velzeke) het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint- Franciscus (163 plaatsen). In het westen liggen de meest nabije psychiatrische ziekenhuizen in West-Vlaanderen: te Pittem, te Brugge en te Beernem. Qua algemene ziekenhuizen met een PAAZ (psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis) zijn in de nmiddellijke mgeving het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas, het AZ Jan Palfijn (+ afdeling psychgeriatrische revalidatie) en het AZ Maria Middelares te vermelden. Op het vlak van de geestelijke gezndheidszrg zijn er in de streek 2 centra actief: het RCGG Deinze Eekl Gent en het CGG Eclips. 9

10 3 Leiderschap 3.1 Beleidsrganen De vzw Sint-Camillus beheert naast het psychiatrisch ziekenhuis geen andere instellingen. De Raad van Bestuur (RvB) kmt ngeveer maandelijks samen en telt 7 leden. De algemeen en medisch directeur wnen de vergaderingen als raadgevend lid bij. De verslagen getuigen er van dat de RvB tezicht hudt p de grte lijnen van de werking en de strategische keuzes, terwijl het peratinele werk gedelegeerd is naar het directiecmité. Bij de raadsleden is er heel wat ervaring en expertise aanwezig. (AV) Tch met verwgen wrden f een uitbreiding van expertise (bv. juridisch, buwtechnisch, financieel) hetzij dr het tevegen van nieuwe raadsleden f nieuwe raadgevende leden (bv. directeur patiëntenzrg, vertegenwrdiger facilitaire diensten), hetzij dr het aantrekken van externe adviseurs in specifieke subcmmissies (bv. financieelecnmische cmmissie, verlegcmité UZ Gent, adviescmmissie bij reginale ziekenhuissamenwerking ) geen ndzaak is, temeer aangezien k het directiecmité maar uit een beperkt aantal leden bestaat. Hierbij kan het interessant zijn vanuit de Raad van Bestuur een studie te den naar welke prfielen / cmpetenties p welke plaatsen in de hgste beleidsrganen van het ziekenhuis nuttig kunnen zijn. (Aanb) Er werd in 2008 een partnerschap geslten met het UZ Gent. Dit partnerschap is uitgebuwd met de universitaire dienst psychiatrie, met de dienst geriatrie, met de dienst hepatlgie en met de functie ziekenhuisaptheek (wachtdienst). Er werd een cördinatiecel pgericht met vertegenwrdigers van beide ziekenhuizen en in de RvB van het PZ Sint-Camillus werd een vertegenwrdiger van het UZ Gent pgenmen. Desalniettemin werd van de mgelijkheid tt samenwerking in een eerste peride weinig gebruik gemaakt. Z beperkte de samenwerking zich vrnamelijk tt het uitveren van ECT in het UZ Gent en de wachtdienst vr de aptheek, daarnaast was er k een vereenkmst vr het drsturen vanuit het UZ Gent van levertransplantatiekandidaten met een alchlverslaving, al is het aantal verwijzingen beperkt gebleven. Anderzijds verwijst Sint-Camillus patiënten nder invled naar het UZ Gent vr een grndige smatische screening vraleer met een pname te beginnen. Mmenteel zijn er nderhandelingen ver het cnverteren van een aantal bedden van het UZ Gent in plaatsen vr beschut wnen. In de tekmst wil men een aantal thema s verder uitdiepen: samenwerking rnd technieken vr neurmdulatie zals TMS (transcraniële magnetische stimulatie), samenwerking tussen de wederzijdse afdelingen stemmingsstrnissen, samenwerking tussen de afdeling persnlijkheidsstrnissen en de afdeling eetstrnissen van het UZ. Hierbij wil men niet alleen de artsen, maar k de teamcördinatren en de hfdverpleegkundigen betrekken. (AV) Er is een financieel-ecnmische cmmissie die ngeveer 2 keer per jaar samenkmt. Deze bestaat uit de vrzitter van de RvB, een bestuurder en de algemeen directeur, eventueel aangevuld met een bekhuder. Overleg inzake de financiële strmen in het ziekenhuis met de artsen vindt plaats via het maandelijks verleg tussen directie en artsen. (AV) Het directiecmité (DC) vergadert gewnlijk wekelijks en bestaat uit 3 leden: de algemeen directeur, de medisch directeur en de directeur patiëntenzrg. (AV) Er is te weinig verleg p structurele basis met de ziekenhuisaptheker; (TK) frmeel verleg is er enkel binnen het medisch farmaceutisch cmité dat slechts drie à vier keer per jaar samenkmt, daarnaast is er alleen ad hc verleg. Hierdr is de aptheek te weinig beleidsmatig betrkken m tijdig in te kunnen spelen p alle evluties. We raden aan het directiecmité z uit te buwen zdat er meer rechtstreekse inbreng kan zijn vanuit de technisch-facilitaire en administratief-financiële hek. (Aanb) 10

11 Er zijn twee middenkaderleden (1 VTE stafmedewerker kwaliteitszrg en infrmatisering en 0,23 VTE stafmedewerker vrijheidsbervende maatregelen). Verder beschikt iedere discipline ver een disciplinecördinatr (4 in ttaal), en iedere afdeling (met uitzndering van t Czijn) ver een teamcördinatr (=psychlg). De directeur patiëntenzrg en de algemeen directeur verleggen 5 keer per jaar met de disciplinecördinatren en maandelijks met de teamcördinatren. Samen met de maandelijkse vergaderingen met de artsen en het maandelijkse verleg directie-hfdverpleegkundigen zijn dit de verlegmmenten waarp naast beleidsmatige k medisch-therapeutische aspecten aan bd kmen, waardr in dit ziekenhuis er geen behefte geveld wrdt aan een aparte medisch-therapeutische raad. Dergelijk verlegrgaan werd vreger ng ingericht, maar bleek niet naar ieders tevredenheid te werken. Tussen de directieleden afznderlijk is er weinig apart frmeel verleg (wel regelmatig ad hc verleg); gezien de mvang van het directiecmité en het feit dat er z ged als geen verlegstructuren zijn waar niet alle directieleden in vertegenwrdigd zijn, wrdt hierte mmenteel geen ndzaak geveld. (AV) De medische raad wrdt gevrmd dr de 5 psychiaters-stafleden. De hfdgeneesheer maakt hierdr deel uit van de medische raad. De artsen kmen ngeveer maandelijks samen. (AV) We bevelen aan k medische stafvergaderingen te rganiseren, met inbreng van de artsen-specialisten in pleiding en de ziekenhuisaptheker. (Aanb) Mmenteel stelt de medische raad zelf vast dat ze regelmatig achteraf p de hgte gebracht wrdt van genmen beslissingen. Advies m cnstructiever samen te werken, na te denken ver de grte tekmstlijnen van het ziekenhuis en hiermtrent pr-actief adviezen te frmuleren. (Aanb) Vr het ethisch cmité wrdt geparticipeerd met een extern ethisch cmité Spes et fides. Bij dit ethisch cmité zijn nder andere k het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia van Sint-Niklaas, Kliniek De Pelgrim en het vregere Sint-Jan de de van Eekl aangeslten. Een arts van Sint-Camillus zit het cmité vr. (AV) In het ziekenhuis is het ethisch cmité p veel plaatsen niet ged gekend. Z had quasi niemand zicht p de werking en de beslissingen f adviezen van het cmité. (TK) Er meten meer inspanningen geleverd wrden m het cmité bekender te maken p de werkvler en m de cmmunicatie tussen het cmité en het ziekenhuis te verbeteren (aparte pagina met infrmatie ver het cmité p de website, publicatie van de verslagen p intranet..). Daarnaast zu men k kunnen nderzeken f alle berepsgrepen (verplegend en verzrgend persneel, aptheker ) zich in vldende mate betrkken velen bij het ethische discurs binnen het ziekenhuis. (Aanb) In het ziekenhuis is er een ethische werkgrep die duidelijk beter bekend is. Deze werkgrep heeft in het verleden al adviezen aan het cmité (euthanasie, behandeling van daklzen) gevraagd en/f werkte deze lkaal verder uit. Een vrbeeld hiervan is de studienamiddag die tijdens de audit in het ziekenhuis gerganiseerd werd ver euthanasie. Naast de hierbven genemde beleidsrganen zijn er ng heel wat andere adviesrganen, cmmissies, cmités en werkgrepen actief. Op instellingsniveau gaat het m: (AV) - Het Cmité Ziekenhuishygiëne, het medisch farmaceutisch cmité en het cmité medisch materiaal, die meestal na elkaar wrden gerganiseerd p dezelfde namiddag; - De Ondernemingsraad; - Het Cmité vr Preventie en Bescherming p het Werk; - De Werkgrep vr kwaliteit en veiligheid; - Verschillende werkgrepen (KOPP, agressie, suïcidepreventie, milieu en vrije tijd). Van de meeste verlegmmenten wrdt er verslag gemaakt. (AV) We stelden echter vast dat er k andere werkgrepen zijn dan die die in het kwaliteitshandbek wrden pgesmd (werkgrep duurzaamheid, pastrale werkgrep, 11

12 werkgrep wndzrg, vergewicht, cgnitie, ntspanning, presentie ) terwijl andere werkgrepen maar krtstndig bestaan hebben f niet meer bestaan (werkgrep milieu, suïcidepreventie) f van smmige grepen verschillende benamingen pduiken (medischtherapeutische raad vr de stuurgrep kwaliteitszrg). Er is nd aan een vervllediging van de inventaris van verlegmmenten, samen met een beschrijving er van (del, samenstelling, aantal bijeenkmsten, wijze van verslaggeving, plaats in rgangram, bevegdheden ). Dergelijk verzicht zu een duidelijker beeld geven van de werking van het ziekenhuis. Ok kan het zijn nut hebben bij de evaluatie en bijsturing van de rganisatiestructuur. (Aanb) 3.2 Organisatiestructuur De algemeen directeur vlgde een pstgraduaat HR Management en was een tijdlang zelf als trainer-cnsulent actief. Daarnaast vlgde hij bijschling ver verschillende tpics zals de BSC, het EFQM-mdel De directeur patiëntenzrg behaalde in 2011 haar master beleid en management in de gezndheidszrg. (SP) Slechts één van de artsen heeft een uitgebreide pleiding drlpen ver management f kwaliteitszrg. De meeste kennis is afkmstig van de pleidingen die tijdens de kaderdagen gegeven wrden. We bevelen aan m geïnteresseerde artsen te stimuleren m een pleiding inzake ziekenhuismanagement te vlgen. (Aanb) Hfdverpleegkundigen, teamcördinatren en disciplinecördinatren krijgen m de twee jaar een pleiding in het kader van hun managementsfunctie. Bv.waarderend cachen, rl van cördinatr (SP) De hfdgeneesheer is sinds 1 januari 2011 aangesteld vr een (hernieuwbare) peride van 6 jaar, en dit vr 10 uur per week. Daarnaast werkt hij ng 24 uur als psychiater en det hij ng 4 uur plikliniek in het ziekenhuis. Bij de vervulling van zijn beleidstaken kan hij berep den p enige administratieve ndersteuning vanuit het directiesecretariaat. (AV) Het departement patiëntenzrg wrdt aangestuurd dr de directeur patiëntenzrg (1 VTE). De directeur patiëntenzrg bekleedt deze functie sinds september 2007 en was vrdien werkzaam als hfdverpleegkundige in het ziekenhuis. (AV) Het middenkader bestaat uit twee stafmedewerkers (1 VTE stafmedewerker kwaliteit en infrmatisering en 0,23 VTE stafmedewerker vrijheidsbervende maatregelen). (AV) Daarnaast zijn er twee medewerkers (2 x 0,5 VTE) die p papier samen de functie van begeleider (her)intreders bekleden. Op de werkvler bleken de medewerkers niet p de hgte te zijn dat deze persneelsleden een dergelijke functie vervulden. (TK) Verder vrmen de 4 disciplinehfden (van de psychmtre dienst, psychlgische dienst, sciale dienst en ergtherapie) en de teamcördinatren (van de afdelingen) belangrijke schakels in het beleidsmatig verleg tussen directie en medewerkers. (AV) Alhewel het ziekenhuis p papier ingedeeld wrdt in 4 sectren (sectr stemmings-, angst- en persnlijkheidsstrnissen (bestaande uit de afdelingen Vennen 2 en 3), sectr psychsen, bestaande uit Hamelinck 2 en 3, sectr uderen met de afdeling Hamelinck 1 en de sectr verslaving met de afdelingen Kasteelplus 1, 2 en 3) telkens aangestuurd dr een sectrverantwrdelijke, met daarnaast enkele lsstaande entiteiten (nachtdienst, plikliniek, meder en kind, dagcentrum en pnamedienst en de 4 disciplines (psychlgische dienst, sciale dienst, ergtherapie en psychmtre therapie, telkens met een disciplinecördinatr), is er in de praktijk van de verdeling in sectren weinig te merken. Het rgangram stemt dus niet vereen met de werkwijze. (TK) Uit bespreking blijkt dat deze indeling enkel ng een administratief belang heeft (verdeling van aantal VTE diagnstiek per sectr, verdeling uren nachtverpleegkundigen), maar dat het pnemen van sectrverantwrdelijken in het rgangram vral van belang leek te zijn 12

13 tijdens de fusiebesprekingen (in het kader van bilateraal verleg waarbij de fusiepartner met een gelijkaardige nderverdeling werkte). Aangezien de fusiegesprekken enkele jaren geleden zijn afgesprngen, verlr deze functie zijn nut. Best wrdt het rgangram in die zin aangepast. (Aanb) De rganisatie is niet p de klassieke hiërarchische departementele wijze gestructureerd. Er gebeurde een vlledige kanteling waarbij de zrg in de praktijk beleidsmatig en functineel aangestuurd wrdt dr een beleidstri per eenheid. Dit beleidstri, dat p maandelijkse basis bijeenkmt, bestaat uit een afdelingspsychiater, een teamcördinatr (een psychlg) en een hfdverpleegkundige. Er zijn een achttal dergelijke beleidstri s. (AV) Deze beleidstri s hebben een grte autnmie en dit zrgt er vr dat de afdelingen een eigen kers kunnen uittekenen en uitwerken, hetgeen een stimulerend effect heeft. Sinds p deze manier gewerkt wrdt, is al heel wat gerealiseerd. (SP) Elke afdeling en discipline beschikt ver een eigen beleidsplan en jaarverslag. Hierte krijgen de afdelingen en disciplines halfjaarlijks een rapprt met de indicatren die in het ziekenhuis gevlgd wrden (IRIS). Op basis hiervan gaat een bespreking dr tussen de directieleden en het beleidstri / disciplinecördinatr en wrden het jaarverslag en beleidsplan pgesteld en/f bijgestuurd. Op ziekenhuisniveau wrdt een medisch en algemeen jaarverslag en beleidsplan pgesteld. De indicatren die gekppeld zijn aan de Balance ScreCard en waarver gerapprteerd wrdt in de IRIS(InfrmatieRapprt ver IndicatrenSysteem)-rapprten, zijn z gekzen dat z maximaal mgelijk infrmatie bekmen wrdt ver de punten die geëxpliciteerd zijn in missie, visie en strategische delstellingen, naast infrmatie die p afdelingsniveau belangrijk wrdt geacht. De indicatren wrden regelmatig geëvalueerd. Sinds de eerste BSC zijn er al verschillende herzieningen gebeurd. Mmenteel wrden de eerste resultaten verwacht sinds de laatste herwerking. Daarbij wrdt k infrmatie teruggekppeld vanuit de patiënten- en medewerkerstevredenheidsmetingen, en binnenkrt k vanuit de familietevredenheidsenquête. (SP) We bevelen aan m de indicatren (registratielast versus infrmatieve inhud) en de manier van terugkppeling (IRIS) regelmatig te blijven evalueren, zdat de terugkppeling p maat van de afdelingen gebeurt (enkel indicatren waarp de afdeling zelf invled heeft). Anderzijds is het aan de afdelingen m die indicatren te blijven zeken die hen bruikbare infrmatie aanleveren ver de eigen werking en de kwaliteit van zrg. (Aanb) Het afdelingsbeleidsplan wrdt pgesteld (al dan niet geheel f gedeeltelijk gebaseerd p een sjabln) dr de teamcördinatr en de hfdverpleegkundige a.d.h.v. gegevens uit het IRIS-rapprt waarna de afdelingsarts dit gedkeurt. Op de Emmaüsvergadering is het vltallige multidisciplinaire team van een afdeling en de directeur patiëntenzrg aanwezig. Tijdens dit verleg wrdt de afdelingswerking geëvalueerd en bijgestuurd en wrdt het afdelingsbeleidsplan besprken en aangepast. Indien ndig wrden na deze vergadering werkgrepen samengesteld m de genmen besluiten en acties verder uit te werken. Daarnaast zijn er kaderdagen (1 vlledige dag en 2 halve dagen). Tijdens dit verleg waarp alle beleidstri s van de afdelingen, alle disciplinecördinatren, de nachtverantwrdelijke, de stafmedewerker zingeving, de directie en de stafmedewerker kwaliteit en infrmatisering aanwezig is, wrdt het tekmst beleid van het ziekenhuis besprken, kmen afdelingsverstijgende beleidsthema s aan bd en wrdt het jaarplan pgevlgd f hebben zij een vrmend thema (bv. talentmanagement, cnflictmanagement, presentie). (AV) Afdelingen beslissen autnm ver de visie en therapiën p hun afdeling en dit wrdt dr de directie pgevlgd (.a. aan de hand van cnfrntatie met gegevens uit het IRISrapprt). (AV) Tch greit hierdr de kans dat zeer afdelingsspecifieke werkwijzen wrden ntwikkeld, en visies kunnen ntstaan die cntradicties bevatten ten pzichte van visies en werkwijzen p andere afdelingen. Dit kan een afdelingsverschrijdende werking bemeilijken (bv. verschillen qua tezicht en aanpak van suïcidaliteit, mbiele equipe die zich meer verschillende aanpakken eigen met maken ). We raden aan m vr een 13

14 aantal nderwerpen eerst een algemene visie te ntwikkelen en pas dan de visie afdelingsspecifiek uit te werken en niet mgekeerd. (Aanb) Er zijn binnen het departement patiëntenzrg tal van verlegmmenten waardr er een gede uitwisseling van infrmatie is tussen de zrgverleners nderling en tussen de zrgverleners en de directie: (SP) Er is wekelijks verleg tussen de hfdverpleegkundige en de teamcördinatr (znder verslaggeving). Minstens maandelijks is er een bijeenkmst van het beleidstri (p smmige afdelingen znder verslag). Maandelijks kmen de therapeuten bijeen per afdeling (ergtherapeut, psychlg, maatschappelijk werker, psychmtre therapeut en hfdverpleegkundige, znder verslag). Maandelijks is er een krte vergadering van alle hfdverpleegkundigen en de directeur patiëntenzrg waarin infrmatieve en praktische zaken zals persneelsvervangingen, weekendpermanenties, aanwezigheid van studenten... besprken wrden. Daarnaast is er maandelijks de lange beleidsmatige vergadering waarbij k de kwaliteitsmedewerker, de verantwrdelijke van de nachtverpleegkundigen, de algemeen directeur en de administratief verantwrdelijke aanwezig zijn. Van beide verlegmmenten is een verslag terug te vinden p het intranet. Maandelijks is er een afdelingsvergadering met het hele team, met verslag. Halfjaarlijks is er een bespreking directie-beleidstri. Jaarlijks zijn er 3 kaderdagen (1 vlledige dag en 2 halve dagen) en een Emmaüsdag. Ad hc is er verleg tussen de hfdverpleegkundige en de afdelingsarts, znder verslaggeving. Om de twee weken is er verleg tussen de hfdverpleegkundige van een afdeling en de directeur patiëntenzrg. Overleg tussen het beleidstri en de maatschappelijk werker van een afdeling gebeurt niet systematisch. Nchtans kan deze inbreng beleidsmatig belangrijk zijn (ntslagbeleid in het algemeen, betrekken van familie ) en z meer verankerd wrden in de werking (beleidsplannen). (Aanb) We bevelen aan m van meer vergaderingen (bv. verleg beleidstri) verslaggeving p te stellen en via het intranet ter beschikking te stellen van de medewerkers. (Aanb) Op medisch vlak gebeurt de nderlinge afstemming via de maandelijkse bijeenkmsten van de artsen (in de medische raad). (AV) In het ziekenhuis zijn er functiemschrijvingen uitgewerkt vr alle leidinggevende medewerkers (laatste revisie in 2003 gevlgd dr gedkeuring in de raad van bestuur) en de lgistiek assistenten. We bevelen aan samen met de gewne medewerkers functiemschrijvingen van alle functies p te stellen zdat deze in een vlgende fase zuden kunnen aangewend wrden bij de functineringsgesprekken en bij het tezicht p de differentiatie van de taken (bv. kinderverzrgsters p Meder en Baby). Dit met de transparantie ten gede kmen en kan pas dan ten vlle als zelfevaluatiesysteem aangewend wrden. Het kan k nuttig zijn bij het uitschrijven van vacatures. We raden aan m daarna k de vakinhudelijke cmpetentieprfielen (klinische cmpetenties, referentieverpleegkundigen, nachtverpleegkundigen ) uit te werken. (Aanb) 14

15 4 Beleid en strategie 4.1 Algemeen, kwaliteits- en medisch therapeutisch beleid en strategie Er is geen therapeutisch directeur aangesteld in het ziekenhuis. Er is geen therapeutische raad binnen het ziekenhuis. De directeur patiëntenzrg is verantwrdelijk vr het therapeutisch beleid. (AV) Het therapeutisch beleid krijgt in dit ziekenhuis vrm dr: (AV) De therapeutische visie wrdt p afdelingsniveau bepaald dr het beleidstri. De teamcördinatr schrijft deze uit in een behandelvisie en behandelprgramma. Alle afdelingen hebben een behandelvisie uitgewerkt. De afdelingsbrchures en website vermelden eveneens deze behandelvisies. 4 disciplines (ergtherapie, psychmtre therapie, sciale dienst en psychlgische dienst) wrden vakinhudelijk ndersteund dr een disciplinecördinatr. De disciplines vergaderen minimaal maandelijks nder leiding van de disciplinecördinatr. De directeur patiëntenzrg participeert regelmatig aan deze disciplinevergaderingen. Jaarlijks hudt elk team een evaluatiedag met het vltallige team m het afdelingsbeleid en de vrpgestelde therapeutische delstellingen te evalueren. De directeur patiëntenzrg wrdt hierbij k uitgendigd. Twee maal per jaar is er een verleg beleidstri-directie waarbij het beleidstri het afdelingsbeleidsplan verlpt en de beleidsgegevens (IRIS-rapprt) met betrekking tt de afdeling bespreekt. Op ziekenhuisniveau zijn er p jaarbasis drie kaderdagen waarp therapeutische visies en andere beleidsthema s wrden besprken (bv. de zrgvisie). Verder is er maandelijks verleg tussen de directie-geneesheren, maandelijks verleg tussen de algemeen directeur en directeur patiëntenzrg met de teamcördinatren, 5 maal per jaar intervisie met de teamcördinatren, vijf maal per jaar verleg tussen disciplinecördinatren met stafmedewerker en directie en maandelijks verleg tussen de hfdverpleegkundigen, stafmedewerker kwaliteit, algemeen directeur en directeur patiëntenzrg. Het ziekenhuis heeft een eigen pnamedienst. Deze pnamedienst is bemand dr een 4- tal persneelsleden, die zich fcussen p pname, intake en de rganisatrische aspecten die hiermee gepaard gaan. Deze manier van werken bevrdert de prfessinaliteit en de tevredenheid van de patiënten bij pname en schuift deze taak weg van de afdelingen. (SP) Het zijn de afdelingsartsen die beslissen wie pgenmen wrdt en wie p de wachtlijst wrdt gezet. Meestal is snel duidelijk naar welke afdeling een patiënt met geöriënteerd wrden, bij twijfel wrdt de hfdgeneesheer gecntacteerd. De meeste wachttijden bedragen ngeveer 2 weken. Enkel p Vennen 2 kan de wachtlijst plpen tt 3-tal maanden. De werking van de pnamedienst wrdt systematisch geëvalueerd en bijgesteld. (AV) Er wrdt bij aanwerving van zrgverleners en de samenstelling van de afdelingsteams gezcht naar enige samenhang qua therapeutische achtergrnd, znder daarbij te sturend te zijn f met vaste verhudingen te werken. Z verkiest men systeem- en gedragstherapeutisch geschlde zrgverleners p de afdeling verslaafdenzrg bven psychanalytici. In het ziekenhuis wrdt veel belang gehecht aan het betrekken van het gezin en de familie van de patiënt en daarmee samenhangend werken er relatief veel systeemtherapeutisch geschlde medewerkers verspreid ver het ziekenhuis. Vr de rest zijn vele teams p een natuurlijke manier histrisch gegreid. (AV) 15

16 Er is in dit ziekenhuis aandacht vr de wetenschappelijk nderbuw van de aangebden behandelwijzen. Z is er ruimte vr wetenschappelijke inbreng p het verleg van de psychlgen en wrdt er regelmatig meegewerkt aan wetenschappelijke studies. Samen met het UZ Gent participeert men aan een uitkmstenmeting vr het ambulante prgramma vr alchlverslaafden. Ok is er deelname aan het PICU-cngres van het UZ. Verder hanteren alle afdelingen TUM en QIT ter evaluatie van de individuele begeleidingen. (SP) We raden aan m dit aspect expliciet p te nemen bij de besprekingen ver verdere samenwerking tussen Sint-Camillus en het UZ Gent, zdat de wetenschappelijke expertise kan gebundeld wrden. (Aanb) De Tl vr UitkmstManagement (TUM) wrdt gebruikt m systematisch de evlutie van de behandeling te bespreken met de patiënt. (SP) Dit is een methdlgie waarbij aan de hand van het systematisch afnemen van een vragenlijst de evlutie gemeten wrdt p het vlak van klachten, sciale relaties, tevredenheid ver de behandeling en de therapeutische relatie. De systematische analyse en bespreking met de patiënt geeft antwrden p vragen ver de duur van de behandeling, de relatie tussen patiënt en hulpverlener, de behandelmethde en het netwerk van de patiënt. Om de 3 weken wrdt de vragenlijst afgenmen dr een verpleegkundige, hierna vlgt een systematische bespreking met de patiënt en p de teamvergadering. Vr 2013 en 2014 bekijkt men in samenwerking met de Vlaamse Vereniging vr Geestelijke Gezndheidszrg het gebruik van de TUM als nderzeksinstrument. (AV) Alle therapieën maken gebruik van de QIT-nline (quality imprvement therapie).qit nline is een internetgebaseerd mnitringsysteem en werd ntwikkeld m nauwgezet de vinger aan de pls te huden van hetgeen in de lp van een hulpverleningstraject tt ntwikkeling kmt. QIT nline is een therapeutische methdiek die hulpverleners in staat stelt m zich beter af te stemmen p het spr van de cliënt en zdende het therapieprces te ptimaliseren. (SP) De patiëntbetrkkenheid is sterk uitgebuwd in dit ziekenhuis: (SP) Patiënten hebben inspraak in hun behandelplan.dit wrdt samen met de tewijsverpleegkundige pgemaakt. Naast het vaste basisprgramma, waarvan er verschillende zijn per afdeling, wrdt een prgramma samengesteld samen met en p maat van de patiënt. Hierbij kunnen sessies gevlgd wrden uit andere prgramma s p de afdeling, en, zij het in beperkte mate, sessies uit prgramma s van andere afdelingen. Dr middel van TUM wrdt aan de patiënten gevraagd m de resultaten van de behandeling aan te geven en he de werkrelatie is met het team. Met QIT wrden alle individuele begeleidingen geëvalueerd en aangepast. De evaluatie van de patiënt wrdt samen met en dr de patiënt vrbereid. Op smmige afdelingen gebeurt dit met het gehele multidisciplinaire team in een srt pre-evaluatiemment (Vennen 2). Sinds 2013 zijn er p alle afdelingen patiëntengrepen pgestart waarbij het gehele behandelprgramma geëvalueerd wrdt. Jaarlijks wrden patiëntenraden rnd bepaalde thema s gerganiseerd (laatste thema was ntslagvrbereiding). Zwel bij ntslag als tijdens de behandeling wrden gesprekken gehuden met patiënten m de werking te evalueren (exitgesprekken, tevredenheidsenquêtes). Op verschillende afdelingen wrdt gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, die dr middel van getuigenissen deelnemen. Ok p patiëntenverenigingen (.a. Glinster) en zelfhulpgrepen zals AA en SOS Nuchterheid wrdt berep gedaan. Het beleid rnd psychdiagnstiek is als vlgt geregeld in het ziekenhuis: (AV) Elke sectr (psychsen, uderen, SAP, verslaving) beschikt ver een aantal uren psychdiagnstiek. Daarnaast is er een centrale psychdiagnsticus vr testings van ADHD, autismespectrumstrnissen Hij is tevens het centrale 16

17 aanspreekpunt vr de diagnstiek in het ziekenhuis en cördineert de aanvragen. Bij een teveel aan aanvragen kan men berep den p een zelfstandig psychdiagnsticus die free lance vr het ziekenhuis wrdt ingeschakeld. De verwachtingen naar verslaggeving en inhud werden besprken in een 3-tal verlegmmenten. Het ziekenhuis beschikt ver een werkgrep diagnstiek die maandelijks samenkmt. Er is vldende aandacht vr cmpetentieverwerving en het psychdiagnstisch materiaal werd vrig jaar geëvalueerd dr een externe prfessr en ged bevnden. 4.2 Lerende mgeving Het gehanteerde kwaliteitssysteem binnen het ziekenhuis is gebaseerd p de Balanced scre card (BSC). De BSC is gelinkt aan de vernieuwde missie en visie en de hieruit resulterende strategische delstellingen. De BSC bestaat uit vier grte perspectieven: maatschappij en cliëntenperspectief, interne prcessen, innvatie en leren, en financieel perspectief. Vr elk van deze gebieden zijn kritische succesfactren bepaald, waarvan het succes gemeten wrdt met verschillende indicatren (70-tal). Deze indicatren wrden gemeten en in een infrmatie rapprt ver indicatrensysteem (IRIS) gegten zwel p ziekenhuisniveau als p afdelingsniveau. De indicatren werden in 2013 een laatste keer geëvalueerd en vernieuwd (een aantal werden verwijderd en nieuwe werden ingeverd). (AV) De BSC en de indicatrenmetingen (IRIS) zijn naast kwaliteitssystemen k echte beleidsinstrumenten binnen het ziekenhuis. Zwel de BSC als de IRIS liggen aan de basis van vernieuwing en sturen de verbeteringen binnen het ziekenhuis. Het gehanteerde kwaliteitssysteem is vlledig geïntegreerd in het ziekenhuis en dit zwel tp als dwn. Het kwaliteitsbeleid is ruimer dan de regelgeving vrschrijft. (SP) Vernieuwingen en verbeterprjecten, gelinkt aan de BSC, wrden pgelijst in het geïntegreerd dynamisch jaarplan. De delstellingen uit de verschillende afdelingsbeleidsplannen en de ziekenhuisbrede f andere delstellingen wrden hier nder de bijpassende kritische succesfactr samengebracht, wat het verzicht ten gede kmt. (SP) Alle afdelingen werken met afdelingsbeleidsplannen, vrzien van verbeteracties. De afdelingsbeleidsplannen wrden pgemaakt dr het beleidstri van de afdeling. (AV) Deze beleidsplannen zullen in de tekmst (2014) p basis van een aangeleverd standaarddcument pgemaakt wrden. (Aanb) In de ingekeken beleidsplannen werden vlgende knelpunten pgemerkt: Er is een verschil tussen de verschillende afdelingsplannen. Niet alle afdelingsplannen zijn even sterk uitgewerkt. In de meeste afdelingsplannen is het niet duidelijk vanwaar bepaalde verbeteracties afkmstig zijn (vanuit welke cijfers, metingen, enquêtes, meldingen, pgelegd dr directie). Niet alle delstellingen zijn SMART mschreven. De evaluatie (delstelling behaald f niet) staat niet steeds mschreven evenals de vrpgestelde timing vr het behalen van de (sub)delstellingen. De structuur en pmaak van de afdelingsbeleidsplannen verschilt sterk en geeft geen garantie p vlledigheid van inhud. Het drnemen van het geïntegreerd dynamisch jaarplan en andere dcumenten (afdeling- en ziekenhuisniveau) levert wel bijkmende infrmatie ver bepaalde van de hierbven pgesmde knelpunten. We bevelen aan m : (Aanb) De afdelingsbeleidsplannen aan te vullen met een medisch-therapeutisch luik. Meer unifrmiteit en structuur te brengen in de afdelingsbeleidsplannen waarbij de structuur de vlledigheid van deze plannen kan ndersteunen. 17

18 Meer (praktische) vrming te vrzien vr het werken met beleidsplannen en verbeterdelstellingen aan de leidinggevenden van de zrgeenheden. Meer te werken met SMART-gefrmuleerde delstellingen De linken met de strategische delstellingen, en de linken met de geleverde cijfergegevens en met de gekende knelpunten duidelijk p te nemen in de plannen. Dit kan er k te leiden dat de plannen meer een praktisch werkinstrument wrden en hierdr stimulerend werken. Een beter inzicht te geven waarm bepaalde verbeteracties gekzen wrden. Een priritering van knelpunten en vanwaar deze kmen, gevlgd dr een mtivering waarm bepaalde knelpunten als eerste aangepakt zullen wrden, kan vr meer betrkkenheid zrgen bij diegene die het knelpunt meten aanpakken. Een meer frmele check en evaluatie p te maken van de verbeterdelstellingen. Mmenteel is het niet steeds duidelijk f de vrpgestelde delstelling wel degelijk behaald is. Mmenteel wrdt de afdelingswerking p de Emmaüsvergaderingen geëvalueerd. De afdelingsverbeterdelstellingen wrden geëvalueerd p het 6- maandelijks verleg tussen het beleidstri en de directie. Specifieke taken met betrekking tt kwaliteit wrden pgenmen dr de stafmedewerker kwaliteitzrg en infrmatisering (.a. pmaken rapprten, verwerken cijfergegevens en enquêtes, incidentenmelding, interne audit dssiers ). De kwaliteitswerking binnen dit ziekenhuis krijgt verder vrm dr: (AV) De directie (algemeen directeur, medisch directeur, directeur patiëntenzrg) stuurt, cördineert en vlgt alle activiteiten p met betrekking tt een kwaliteitsvlle, veilige en effectieve patiëntenzrg, cnfrm het ziekenhuisbeleid. De kaderdagen, waarbij, samen met stafleden en verantwrdelijken, het vlgende ziekenhuisbrede kwaliteitsbeleidsplan wrdt uitgewerkt. De werkgrep Kwaliteit en Veiligheid, die de directie adviseert p vlak van het afdelingsverschrijdend beleid (5x/jaar). De beleidstri s, die de afdelingsbeleidsplannen uitwerken. De Emmaüsdagen, waarbij gedurende een vlledige dag per afdeling de beleidslijnen en kwaliteits/verbeterprjecten besprken wrden tussen afdeling en directie. De disciplinecördinatren, die vr hun discipline de disciplinebeleidsplannen uitwerken. Verschillende prjectgrepen. Het gekzen kwaliteitsysteem maakt het meilijk m alle prjecten te herschikken binnen de 4 dmeinen zals pgelegd dr het kwaliteitsdecreet. Vlgende verbeteracties werden meegegeven als zijnde de gekzen ziekenhuisbrede verbeterdelstellingen binnen het kwaliteitsdecreet: (AV) Prject cnflictvriendelijke rganisatie. Prject visietekst; nze zrgvisie. Prject presentie. Prcesbespreking en up-dating van nthaal en pname p de afdeling. Vlgende knelpunten werden hierbij vastgesteld: (TK) Er is geen verbeterprject in het klinische dmein geselecteerd. Het afgelpen jaar werd wel een verbeterprject rnd metable strnissen uitgewerkt. Het is niet duidelijk welke SMART delstellingen het prject Presentie wil bereiken en welke delstellingen reeds bereikt zijn. Er wrden tweejaarlijks p alle afdelingen interne dssier audits gehuden dr de kwaliteitscördinatr. De dssiers wrden gecheckt p vlledigheid, tijdigheid en inhud. Hiervr wrden van alle persneelsleden verschillende verslagen drgenmen. De bevindingen wrden weergegeven in een rapprt p ziekenhuisniveau. Elke afdeling krijgt eveneens een afdelingsrapprt met de algemene berdeling en de verbeteringen. (SP) Niettegenstaande er verbetering is, blijkt uit de ingeziene rapprten tch een aantal 18

19 verbeterpunten telkens terug te keren. Blijkbaar leiden de pmerkingen niet altijd tt structurele verbeteringen. Aanbeveling m meer aandacht te besteden aan de verbetercyclus (bv. vaker terug te gaan waar ernstige punten blijven terugkeren, krtere peride tussen 2 dssieraudits f een systeem van tussentijdse krte pvlgingsaudits uit te werken ). (Aanb) Het incidentmeldingsysteem is vlledig geïntegreerd in de elektrnische patiëntendssiers. In 2012 werden medicatiefuten en nrustwekkende verdwijningen als laatste geïntegreerd. Andere incidentdmeinen zijn agressie, afzndering, suïcide, druggebruik, vallen, (sprt)ngevallen en ziekenhuisinfecties. Er wrdt feedback gerealiseerd p ziekenhuisniveau dr middel van een jaarlijks veiligheidsrapprt. Dit rapprt wrdt besprken met directie en de werkgrep kwaliteit en patiëntveiligheid. Ziekenhuisbrede verbeteracties wrden pgenmen dr de betreffende werkgrepen. De hfdverpleegkundigen krijgen maandelijkse veiligheidsrapprten aangeleverd. De bespreking hiervan gebeurt p afdelingsniveau evenals de pgestarte verbeteracties.(av) In het elektrnische dssier is zwel een luik registratie als evaluatie vrzien. Dit dient verplicht ingevuld te wrden bij elke suïcide (pging). (SP) De kwaliteitscördinatr heeft een ged zicht p alle incidentmeldingen en gelinkte evaluaties en vrziet in bijkmende evaluaties en ndersteuning waar dat ndig is. (SP) De kwaliteitscördinatr past de Bw-Tie methdiek te bij elk ernstig agressie-incident. Deze drgedreven analyse methdiek is geïntegreerd in het gehele verbeterprject rnd agressie. (SP) We missen een algemene visie en prcedure p het werken met (bijna-)incidentmeldingen, met een beschrijving van he het n-blame principe in het ziekenhuis wrdt tegepast (zdat iedereen p vldende veilige wijze kan en durft melden), met een beschrijving van wat een (bijna-)incident is, van de samenstelling van de werkgrep die de registraties verwerkt en de analyse det en de hierbij gehanteerde werkwijze, de bescherming van de gegevens (bv. annimiteit van de melder bij feedback naar directie, manier van cntactname met de melder indien meer gegevens ndig zijn ), de terugkppeling naar de individuele melder en naar de afdelingen (TK) We bevelen aan m het systeem van incidentenmelding z ruim mgelijk te benaderen en z weinig mgelijk beperkingen p te leggen zwel naar srt incident als naar wie het incident (verpleegkundigen, sciaal assistenten, aptheek, artsen, ergtherapeuten ) registreert. (Aanb) 4.3 Frmele interne vereenkmsten De algemene regeling dateert van 03/04/2006, het medisch reglement (samen met het medisch stafreglement) van 25/03/2009. De financiële regeling tussen het ziekenhuis en de artsen maakt deel uit van de individuele cntracten. (AV) Het kan een meerwaarde zijn het medisch reglement per afdeling verder uit te werken, en hierin de afdelingsspecifieke regels p te nemen (bv. dat artsen bij afzndering meten akkrd gaan, specifieke wachtregeling, aparte regels rnd gedwngen pname, vervanging bij afwezigheden ). (Aanb) 19

20 5 Middelen 5.1 Infrastructuur Qua brandveiligheid beschikt Sint-Camillus vr de gebuwen met verblijfsafdelingen Hamelinck, Vennen en Kasteeltje ver een brandveiligheidsverslag van de brandweer (09/02/2007) en een attest van de burgemeester (07/02/2007). Vr het gebuw Hamelinck werd later een nieuw verslag gemaakt dr de brandweer (dd. 18/11/2009) en werd een nieuw attest bekmen van de burgemeester (dd. 18/11/2009). Vr de afdelingen verslaafdenzrg in Kasteelplus gebeurde er een recentere inspectie dr de brandweer (dd. 13/02/2009) en werd een recenter attest bekmen van de burgemeester (dd. 02/2009). Intussen gebeurde er een nieuw brandveiligheidsnderzek (8/1/2014) van het hele ziekenhuis, nu diverse verbuwingswerken afgernd zijn, en werd een nieuw brandveiligheidsattest afgeleverd (8/01/2014) waarin geattesteerd wrdt dat er geen bezwaren zijn vr verdere uitbating mits vldaan wrdt aan de pmerkingen uit het brandweerverslag. (AV) Het ziekenhuis bevindt zich in een residentiële mgeving, en staat in een bmenrijk park met een centrale vijver. Rnd de vijver is er een dierenpark gemaakt, waarin nder andere lama s zitten, waardr patiënten niet tt bij het water kunnen kmen. Het ziekenhuis zelf bestaat uit een aantal ls van elkaar staande gebuwen: (AV) Hamelinck dateert van 1976 en bevat de afdelingen 60+ (Hamelinck 1), psychsenzrg (Hamelinck 2) en de geslten Intensieve zrgafdeling (Hamelinck 3), waarbij de nummers verwijzen naar de verdieping waarp de afdeling zich bevindt. Dit gebuw werd later uitgebreid met een nthaal en bevat p de benedenverdieping meedere burelen (nder andere van de directieleden, stafmedewerkers en sciale dienst), verschillende cnsultatieburelen (artsen, psychlgen), een vergaderzaal, het lkaal van de mbudspersn en de aptheek. Het gebuw werd in 2009 vlledig gerenveerd. Vennen werd in 2000 in gebruik genmen en bevat de afdelingen Meder en Baby, Persnlijkheidsstrnissen (Vennen 2) en Stemmingsstrnissen (Vennen 3). Meder en Baby ligt samen met Vennen 2 p de gelijkvlerse verdieping en de afdeling gebruikt enkele lkalen die p Vennen 2 liggen, waarnder 1 grepsruimte. De afdeling werd vreger gebruikt als intensieve zrgenafdeling en de vregere islatiekamers blijken nu zeer geschikt als rustruimten vr de baby s, vanwege de gede islatie en klimatisatie. Naast Hamelinck ligt het sprtgebuw, dat eveneens van 1976 is. Daarachter situeert zich de Herenbuw, die nu leeg staat en afgebrken zal wrden. Het gebuw vldet niet meer aan de brandveiligheidsvrschriften en kan daardr geen verblijfsafdelingen f andere therapieruimten meer huisvesten. Tussen het sprtgebuw en de Herenbuw bevindt zich de stkruimte die in gebruik genmen werd in Daarvr ligt de cafetaria/eetzaal die dateert uit de jaren 60 en die aan vervanging te is. Vlak achter de Herenbuw ligt Kasteelplus, een nieuwbuw die in 2009 in gebruik genmen werd en drie verblijfsafdelingen vr verslaafdenzrg herbergt: Kasteelplus 3 is de Crisis- en Oriëntatieunit, waar verslaafden bij pname steeds terechtkmen. Daarna wrden ze geöriënteerd naar Kasteelplus 1 (Alchl- en medicatieunit) f Kasteelplus 2 (Drugsunit) indien het gaat m jngeren tussen 15 en 25 jaar met een drugprblematiek. Achter Kasteelplus en vr het kasteel ligt de centrale keuken van het ziekenhuis, met een vergader/eetzaal er bij (Zaal Brluut). Dit gebuw dateert van In het histrische kasteel, dat ged nderhuden is, bevinden zich de ruimten van t CZijn, een dagcentrum dat aan een 40-tal patiënten p maandag, 20

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II OCMW VOSSELAAR Omgevingsanalyse deel II Bijlage bij het meerjarenplan 2014 2019 Interne drlichting van de diensten dr de diensten. Iedere dienst heeft nder leiding van een prjectverantwrdelijke samengewerkt

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus Opvlgaudit 2 d.d. 2, 3 en 4 februari 2015 Kiwa N.V. Statinspark 45 4462 DZ Ges Telefnnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa versie mei 2014 1 / 33

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL REGM Eindrapprt L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL It always seems impssible until it s dne. Nelsn Mandela 1 Inhudstabel 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP

Nadere informatie

Rapportering van de voordrachten

Rapportering van de voordrachten 1 De farmaceutische zrg in het zrgteam De farmaceutische zrg in het zrgteam Rapprtering van de vrdrachten Les sins pharmaceutiques dans l équipe de sins Studiedag 30/04/2010 Jurnée d étude Netwerk van

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN EN WEST-BHABANT 7 Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^<oh. Diverse. o. nr. -v.-> Ingekomen op Q 3 ^5 2009 VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WESTBHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester

Nadere informatie

AUDITVERSLAG. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be

AUDITVERSLAG. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 JAARVERSLAG BUDGET 2013 Peride van 1 januari tt en met 31 december 2013 Cnventie tussen het Centrum vr gelijkheid van kansen en vr racismebestrijding en de Federale Plitie Kningsstraat 138 1000 Brussel

Nadere informatie