naam organisatie ZusterFloor Landgoed De Ehze Tolerantiescan Telefoonnummer: Fax: Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "naam organisatie ZusterFloor Landgoed De Ehze Tolerantiescan Telefoonnummer: 0031 113 25 34 34 Fax: 0031 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa."

Transcriptie

1 RAPPORT naam organisatie ZusterFloor Landgoed De Ehze o Tolerantiescan Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Telefoonnummer: Fax: Internet: Kiwa auditrapportage oktober 2010, versie 2 1

2 Auditrapport Organisatie Naam : ZusterFloor Landgoed De Ehze Contactpersoon : Henk Boelen Vestigingsadres : Hogenkampseweg 2, 7218 BT Almen Telefoon : Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Tel (direct nummer) Telefoon Fax Internet Aantal vestigingen : 1 Medewerkers : 25 \ Projecten gelijktijdig : Onderzoek Soort onderzoek : Certificatie Diversiteitsbeleid tolerantiescan Onderdeel : Implementatie Datum onderzoek : Datum rapport, versie : , versie 01 Auditteam Auditor(en) : Mevr. A. Vereijken Bevindingen (definitie) C - Conform T - Tekortkoming (n.v.t. bij VCA) KT - Kritische tekortkoming : Voldoet aan de normeis. Eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. : Na afloop van de audit zijn geen tekortkomingen besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen : Na afloop van de audit zijn geen kritische tekortkomingen met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. Voor de afhandeling van de kritische tekortkoming is doorgaans een extra audit noodzakelijk alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. Vervolgafspraken Het bedrijf presenteert corrigerende maatregelen aan Kiwa vóór, nvt. Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. kritische tekortkoming tijdens een extra audit op, nvt. Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. tekortkoming tijdens de volgende audit op, nvt Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat : N.v.t. Eventuele toelichting:.. Certificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot uitgifte van het certificaat de Roze Loper. Zonder tegenbericht binnen 4 weken, is dit certificatieadvies ongewijzigd overgenomen als certificatiebeslissing. auditrapportage oktober 2010, versie 2 2

3 Teamleider/auditor Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa Naam: Anne van Diemen Akkoord met certificatieadvies: Naam: P. van Mastrigt Preview Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Eventuele toelichting: Dit rapport heeft de volgende bijlagen: - Auditmatrix - Rapportblad - Auditplan - Toevoeging Tolerantiescan auditrapportage oktober 2010, versie 2 3

4 1 Indrukken en bevindingen 1.1 Algemene indruk De auditgesprekken hebben in een prettige en open sfeer plaats gevonden. De gesprekken zijn gevoerd met zorgondernemers, medewerkers en bewoners waardoor er een goed beeld ontstond van ZusterFloor Landgoed De Ehze. ZusterFloor is een onderdeel van de franchiseformule van De Drie Notenboomen die bekend zijn van de Thomashuizen en Herbergiers. ZusterFloor (ZF) is het eerste initiatief van deze organisatie op het gebied van verpleeghuiszorg. Het Landgoed is een unieke en indrukwekkende locatie en presenteert zich als het alternatief voor reguliere verpleeghuiszorg. In ZF verblijven bewoners met geheugenstoornissen maar ook met alleen lichamelijke beperkingen. ZusterFloor is een kleine organisatie welke zorg biedt aan de bewoners van 12 appartementen waarvan er 9 geschikt zijn voor (echt)paren. Op dit moment zijn er 11 appartementen bewoond en zijn er 11 cliënten die zorg en ondersteuning krijgen. ZF heeft uitbreidingsplannen door in het nabijgelegen Koetshuis 3 appartementen te creëren voor verpleegzorg en in het gebouw de Bromtol 2 appartementen voor bewoners in de terminale fase, een hospice. Het zorginitiatief wordt geleid door twee zorgondernemers. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de organisatie een open structuur en cultuur heeft met korte lijnen naar de zorgondernemers waarbinnen tolerantie voor ieders eigenheid als vanzelfsprekend wordt gezien. ZF is nooit gericht geweest op een specifieke doelgroep. Een uitgangspunt van ZF is dat discriminatie niet toelaatbaar is. Dat geldt zowel voor discriminatie op basis van seksuele geaardheid als andere gronden. Iedereen dient in zijn waarde gelaten te worden. Beide zorgondernemers zijn homoseksueel zoals ook een personeelslid. Er zijn op dit moment geen homoseksuele bewoners aanwezig maar deze zijn vanzelfsprekend welkom. De roze loper wordt gezien als ondersteuning om de toegankelijkheid van ZF voor iedereen te ondersteunen. 1.2 Bevindingen per rubriek Rubriek 1: Beleid en organisatie Gesproken met: zie auditplanning Het motto van ZusterFloor is een alternatief voor reguliere verpleeghuiszorg. Dit alternatief geven ze op geheel eigen manier vorm. De 11 bewoners hebben diverse ziektebeelden en men speelt in op de zorgbehoefte die aanwezig is. Zorg en ondersteuning wordt op maat van bewoners georganiseerd en er wordt veel aandacht besteed aan de familie en gasten van bewoners. De gastvrijheid daarin is groot en familie kan niet alleen mee-eten maar ook eventueel overnachten als men dat wenst. De omgeving van het Landgoed De Ehze is prachtig en nodigt uit tot wandelingen en genieten van de omringende natuur. Het gebouw van ZF is een groot Landhuis wat zowel van buiten als binnen indrukwekkend is. Het gebouw biedt bewoners het gevoel van warmte, comfort en rust. De lounge, salon, terras en eetkamer bieden bewoners de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. De appartementen zijn ruim van 45 tot 75 m2 en alle appartementen beschikken over een ruime badkamer. Voor de appartementen wordt een all-in tarief gehanteerd (incl. schoonmaak, maaltijden, hapjes en drankjes, de was, activiteiten, alarmering, enz.). De kosten voor zorg en ondersteuning worden via PGB vergoed. Eventuele extra zorg kan op offertebasis aangeboden worden. Er werken verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, huishoudelijke hulpen, een kok, stagiaires en vrijwilligers. Men beschikt over verschillende voorzieningen zoals een huisarts, kapper, pedicure, manicure, schoonheidsspecialiste en masseur. Naast de gezamenlijke ruimte beschikt men nog een activiteitenruimte waar de gym, muziekvoorstellingen en diverse activiteiten in het kader van feestdagen plaats vinden. Daarnaast worden individuele activiteiten georganiseerd op maat van de bewoner. Men probeert optimaal in te spelen op de vragen van bewoners. auditrapportage oktober 2010, versie 2 4

5 Er is binnen het ZF geen specifiek beleid voor diversiteit of activiteiten gericht op homoseksuele bewoners. Er wordt vooral gekeken naar het welzijn van bewoners en in samenspraak met familie gekeken naar passende activiteiten voor bewoners. Deze activiteiten worden vaak 1-op-1 aangeboden. Bewoners ontmoeten elkaar wel in de gezamenlijke ruimtes maar het is opvallend dat ze weinig met elkaar hebben. Ze trekken zich ook graag terug op hun eigen appartement. Vraag is of het daadwerkelijk een behoefte is van de bewoners om met elkaar wat te ondernemen of dat het de cultuur is binnen ZF, de waarde en normen van de bewoners of dat de ziektebeelden (veel geheugenproblemen) maken dat er weinig gezamenlijkheid is. Dit zou het onderzoeken waard zijn en is en blijft een aandachtspunt van de organisatie. Er is nog geen cliëntenraad binnen ZF. Medezeggenschap is wel vastgelegd in een regeling. De kleinschaligheid maakt dat er veel informeel overleg is zowel met bewoners als hun familie. De (half)jaarlijkse evaluatiemomenten worden soms ook niet als nodig geacht, aangezien er veel contact voor afstemming van de zorg al is. arlijks wordt er een kwantitatieve cliënttevredenheidsmeting gedaan en per 2 jaar ook kwalitatief cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het laatste onderzoek is van juni 2011 en de scores zijn goed. Bewoners spreken hun tevredenheid ook uit. Er is een medezeggenschapsregeling aanwezig. Ziektebeelden en casuïstiek worden besproken in het teamoverleg. Daar is ook de mogelijkheid om specifieke thema s te bespreken. Het onderwerp seksualiteit is daarin nog niet besproken maar een ieder geeft aan dat dit zeker bespreekbaar is binnen het team. Er is een klachtenprocedure aanwezig zoals ook een privacyreglement. Er zijn de afgelopen periode geen klachten geweest. De onafhankelijke klachtencommissie is geregeld als ook de vertrouwenspersonen zijn georganiseerde via de stichting De Drie Notenboomen. Men werkt conform de richtlijnen van zichtbare zorg is verantwoorde zorg, de beroepscode en er is een gedragscode aanwezig. In deze gedragscode staan de onderwerpen discriminatie, intimidatie en seksuele intimidatie beschreven. In de visie van ZF is respectvolle bejegening opgenomen. Medewerkers en bewoners geven aan zich veilig te voelen binnen ZF. Men heeft een (kwaliteits)handboek waarin diverse protocollen en procedures zijn beschreven. Een aandachtspunt is deze documenten te dateren zodat er ook sprake kan zijn van documentbeheer. ZF is niet HKZ of ISO gecertificeerd. ZF werkt niet met jaarplannen of strategische plannen. Wel heeft men een toekomstvisie opgesteld. In deze kleinschalige organisatie zijn de lijnen kort, is er een open sfeer en een feedbackcultuur. Ontwikkelingen kunnen snel en direct worden opgepakt. Overzicht gecontroleerde documentatie Informatiefolder ZusterFloor Landgoed De Ehze: Meer dan gewoon! (Toekomst) ZusterFloor Landgoed de Ehze in Almen Gedragscode Beroepscode Procedure Evaluatiegesprekken bewoners Formulier Evaluatiegesprekken bewoners Klachtenprocedure Klachtenformulier Medezeggenschapsregeling Privacyreglement Visie Notulen zorgoverleg 03/01/2012, 24/11/2011, 11/10/2011 Evaluatie Landgoed De Ehze 04/11/2008 Clientervaringen in beeld ZusterFloor Juni 2011 Almen auditrapportage oktober 2010, versie 2 5

6 1.2.2 Rubriek 2: Personeel en Opleiding Gesproken met: zie auditplanning Het aannamebeleid van ZF is een bewuste keuze voor ervaren personeel. De leeftijd van het personeel ligt tussen de 42 en 63 jaar. Deze keuze is gemaakt omdat oudere werknemers flexibeler zijn, weinig ziek zijn, veel ervaring hebben en hun carrièreplannen al doorlopen hebben. Er werkt personeel wat in leidinggevende functies zat maar nu weer op de werkvloer werkt. Personeel werkt overigens met veel plezier en grote tevredenheid van zowel de zorgondernemers als het personeel zelf. De score van medewerkerstevredenheid is hoog, er is een ziekteverzuim van 2% en heel weinig verloop van personeel. Medewerkers geven aan dat het een prettig en volwassen team is wat zeker niet vastgeroest is. Alles is in het team bespreekbaar en men geeft elkaar gemakkelijk feedback. ZF is een erkend leerbedrijf voor zorg en horeca/facilitair en heeft diverse stagiaires in dienst. Daarmee wordt gegarandeerd dat er ook jongere medewerkers aanwezig zijn. Iedereen is welkom. Zo heeft men recentelijk een AMA uit Somalië als stagiaire gehad. Er is een scholingsbeleid en een scholingsplan voor bijvoorbeeld BHV en BIG-registratie. Als er risicovolle handeling gevraagd wordt waarvoor men wel bevoegd is, maar niet meer bekwaam, wordt er samengewerkt met het ROC om de bekwaamheid weer te verkrijgen. Ook onderwerpen waar men tegen aan loopt kunnen in een scholingsdag worden opgepakt. De lijnen zijn kort en er wordt direct gehandeld naar behoefte van de medewerkers. Medewerkers krijgen jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek. Van deze gesprekken wordt verslaglegging gemaakt die ondertekend wordt. Binnen ZF zijn ook vrijwilligers actief. Zij ondersteunen bij activiteiten zoals bespreken onderwerpen vanuit de krant. Overzicht gecontroleerde documentatie Regeling beoordelingsgesprekken Formulier beoordelingsgesprek Regeling functioneringsgesprek Formulier functioneringsgesprek Inwerkprocedure Opleidingsplan Begeleidingsprocedure stagiaires Clientervaringen in beeld, deelrapportage medewerkers Juni Rubriek 3: Signalering, begeleiding en klachten Nieuwe bewoners worden geïnformeerd over ZF met behulp van een informatieklapper. Daarin staat de visie van ZF omschreven als ook de gedragscode, het privacyreglement, vrijheidsbeperkende maatregelen, evaluatiegesprekken, klachtenregeling, het kwaliteitsonderzoek, de activiteiten en de betrokken apotheekhoudende huisarts. De familie van de bewoner wordt ook geïnformeerd met behulp van een gesprek en de informatieklapper. Het zou raadzaam zijn om familie deze informatie ook te verstrekken. Na het afsluiten van een overeenkomst kan de bewoner zijn eigen appartement inrichten. Daarna volgt een kennismakingsperiode waarbij het zich thuis laten voelen van de bewoner centraal staat. Men wordt wegwijs gemaakt in het huis en aan familie wordt gevraag een levensboek van de bewoner te maken. Daarmee krijgt men input ten aanzien van het levensverhaal van bewoners en wordt familie direct betrokken bij de zorg- en ondersteuning. Mogelijk zou aandacht voor de levensverhalen van bewoners nog een aanvulling daarop kunnen zijn. Na de kennismaking volgt een observatieperiode die wordt afgesloten met de zorgovereenkomst en het plan van aanpak. De signalen en observaties die de teamleden gedaan hebben worden besproken in het team en auditrapportage oktober 2010, versie 2 6

7 gerapporteerd. In gesprekken met de bewoner worden de wensen geïnventariseerd. Ook aan het plan van aanpak wordt in het team bij de bewonersbespreking aandacht besteed. Bij de rapportage zit een bijlage waar de aandachtsgebieden van de bewoner beschreven zijn. De zorg en ondersteuning worden (half)jaarlijks geëvalueerd met familie. Men kent binnen ZF geen klachten van bewoners. De lijnen zijn kort en eventuele wensen of bijna klachten worden direct opgepakt. Er zijn ook bijna geen meldingen van incidenten en calamiteiten. Men zit ruim in het personeel en kan daardoor rustig, ontspannen en zorgvuldig werken. Er is veel tijd om de bewoners de juiste aandacht te geven. Men is erg alert op het welbevinden van bewoners en de cliënttevredenheid is hoog. Zowel medewerkers als bewoners kennen elkaars grenzen en deze worden gerespecteerd. Wel kan vanuit het ziektebeeld probleemgedrag of grenzeloosheid ontstaan. Daarvoor weet men begrip op te brengen. We hebben even stil gestaan bij enkele ethische dilemma s waar men voor komt te staan. Deze worden binnen het team besproken en de daar gemaakte afspraken worden nagekomen. Medewerkers voelen zich gehoord bij de bespreking van deze dilemma s en kunnen daardoor ook de uitkomsten ervan respecteren ook al zijn die soms niet geheel conform de eigen uitgangspunten. Ook de bewoner geeft aan tevreden te zijn. De zorg, het eten en de bejegening zijn goed. Er is wel contact met de andere bewoners maar er zijn weinig gezamenlijke activiteiten. Veel wordt 1-op-1 opgepakt al zijn er wel de vaste momenten waarop men elkaar kan ontmoeten zoals de koffie s ochtends, de thee s middags, de borrel om 5 uur en het eten. Na de koffie of thee worden er soms ook spelletjes gespeeld of andere activiteiten ondernomen. De vraag waarom er weinig contact is tussen bewoners is een doorlopend aandachtspunt. Diverse bewoners hebben geheugenproblemen en andere bewoners weten daar soms moeilijk mee om te gaan. De bewoners hebben wel een mening over elkaar maar dulden elkaar wel ondanks alle verschillen. De bewoner geeft aan geen last te hebben van anderen en graag op zichzelf te zijn in haar appartement. Wat je wel ziet is dat familie soms andere bewoners betrekt bij activiteiten. Er is wel een probleem geweest van een medewerker. Er bleek een waarden en normen verschil tussen de medewerker en de zorgondernemers. Nader onderzoek gaf aan dat dit zich alleen bij deze medewerker afspeelde. Deze medewerker heeft ZF inmiddels verlaten. Overzicht gecontroleerde documentatie Informatiemap bewoners inclusief visie, privacyreglement en klachtenprocedure Informatiefolder ZF landgoed De Ehze: Meer dan gewoon Notulen zorgoverleg 03/01/2012, 24/11/2011, 11/10/2011 Dossier instructie Rapportage instructie Procedure evaluatiegesprekken bewoners Formulier evaluatiegesprekken bewoners Clientervaringen in beeld, Mei 2011 deelrapport cliënten Zorgplannen Rubriek 4: Bewustwording diversiteit en sociaal-emotionele veiligheid Zowel het cliënttevredenheidsdeel als het medewerkerstevredenheiddeel van het kwaliteitsonderzoek laten geen aandachtspunten zien ten aanzien van diversiteitsbeleid of emotionele veiligheid. De open structuur en feedbackcultuur wordt door iedereen benoemd en positief ervaren. Medewerkers geven tijdens de audit aan eventuele homoseksuele cliënten niet anders te zien of te bejegenen dan anderen. Het is eigenlijk geen onderwerp van gesprek. Iedere bewoner gezien wordt zoals hij of zij is. auditrapportage oktober 2010, versie 2 7

8 Ook ten aanzien van medewerkers en vrijwilligers is men zich bewust van de diversiteit. Men heeft geen enkel probleem met homoseksuele collega s of vrijwilligers. Men beoordeelt elkaar alleen op de werkzaamheden die verricht worden. Binnen het vaste team is een open sfeer en is alles bespreekbaar. Met de aandacht voor de Roze Loper is seksualiteit en seksuele geaardheid onderwerp van gesprek. De bewustwording van diversiteit was al aanwezig en medewerkers geven aan zich ook sociaal-emotioneel veilig te voelen. Medewerker en zorgondernemers zien in de Roze Loper een bevestiging van de openheid binnen ZF. Overzicht gecontroleerde documentatie Clientervaringen in beeld ZusterFloor Juni 2011 Almen Notulen zorgoverleg 03/01/2012, 24/11/2011, 11/10/2011 Bedrijfsnoodplan Arbo en RIE Rubriek 5: Rapportage diversen. Bewoners geven aan dat zij tevreden zijn over het personeel en de zorg die geboden wordt. De privacy en sfeer maken dat bewoners ZF als hun eigen huis ervaren. Er is een duidelijke informatiemap aanwezig waarin alle belangrijk zaken beschreven zijn. Folders en documenten zijn niet gedateerd en in het kader van beheersing van documenten is dat niet wenselijk. De algemene indruk is dat binnen ZF veel direct inspeelt op de vraag en verbeteringen direct oppakt en doorvoert. In het kader van de PDCA-cyclus wordt er veel opgepakt (gepland) en uitgevoerd (do). De check en de act, hoe verloopt de verbeteringen en wat gaan we daarmee doen, worden minder beschreven. Overzicht gecontroleerde documentatie Informatiemap bewoners auditrapportage oktober 2010, versie 2 8

9 2 Rapportblad 3.1 Rapportblad Organisatie: Auditdatum: Status Bevinding Er zijn tijdens de audit aangaande het diversiteisbeleid geen tekortkomingen of kritische tekortkomingen geconstateerd. T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming Norm Maatregelen voor Extra audit op Volgende audit op Audittype Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, evt. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen. Uit de afhandeling van de tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking, tot welke oplossing is gekomen en dat de oplossing in de praktijk effectief is gebleken. Kiwa beoordeeld de maatregelen en afhankelijk van de ontvangen informatie kan er een extra audit plaatsvinden bij een kritische tekortkoming. Paraaf lead auditor Kiwa: Paraaf directievertegenwoordiger auditee: Afhandeling tekortkoming(en): Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming) Omvang (van de tekortkoming) Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling) Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten) Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest) Beoordeling corrigerende maatregel(en) door Kiwa Akkoord Niet akkoord (zie nieuw rapportblad) Paraaf lead auditor Kiwa: Datum: auditrapportage oktober 2010, versie 2 9

10 Auditplanning voor: 11 januari 2012 Soort Audit: tolerantiescan Leadauditor: Anne Vereijken Graag voorzien van namen van auditees en retour sturen (minstens twee weken voor aanvang van de audit) aan: Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken. De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokken personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Wij verzoeken u een andere auditee te vragen, daar waar mogelijk, dan degene die al eerder zijn geïnterviewd. De audit verloopt het prettigst als men niet door externe factoren gestoord wordt. Interne auditoren zijn welkom, mits zij een passieve houding tijdens het interview aannemen. Het kan zijn dat de auditees worden gevraagd naar aantoonbaarheid van documenten en/of procedures. Het verdient daarom de voorkeur dat deze tijdens het interview snel te traceren zijn. Graag hoor ik van u of er parkeermogelijkheden zijn en of er eventuele wegomleggingen op de route naar uw instelling zijn ten tijde van de audit.. Graag ter inzage klaarleggen de volgende documenten: - Cliëntentevredenheidsonderzoeken - Personeelsbeleid/Opleidingsplan/Scholingsplan - Gedragscode personeel - Procedures rondom discriminatie, Intimidatie en pesten - Voorlichtingsfolders (in de breedste zin van het woord) - Aannamebeleid Personeel - Inwerkprocedure - Documenten t.b.v. themabijeenkomsten rondom seksuele geaardheid - Diverse meldingen of klachten met doorlopen PDCA cyclus - arplan/ beleidsplan Klachtenprocedure cliënten en medewerkers - arverslag vertrouwenspersoon (cliënt en medewerkers) auditrapportage oktober 2010, versie 2 10

11 Auditplanning voor: 11 januari 2012 Soort Audit: tolerantiescan Leadauditor: Anne Vereijken Geretourneerd 11 januari 2012 Tijdstip Activiteit Onderwerp Functie na(a)m(en) auditee(s) Openingsgesprek Kennismaken Henk Boelen en Martin Lijtsman Piernbaum Interview 1 Beleid en Organisatie m.b.t. Tolerantie Rondleiding Personeelsbeleid/ Opleiding m.b.t. Tolerantie Signalering, begeleiding en klachten/ vertrouwenspersoon personeel en bewoners Vanaf uur Doornemen gevraagde documenten (graag klaarleggen) (zonder begeleiding) Henk Boelen en Martin Lijtsman Piernbaum Interview 2 Activiteiten t.b.v. homoseksuele bewoner Interview 3 Gesprek met Bewoners die de tolerantie kunnen verwoorden in ervaring Frits Boels Nel Smidts Interview 4 Medewerkers zorg Inge Damink - Helfrich > (Overige tijd wordt besteed aan rapportage) Eindgesprek Henk Boelen en Martin Lijtsman Piernbaum auditrapportage oktober 2010, versie 2 11

12 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Instelling "ZusterFloor Landgoed De Ehze" Hogenkampsweg BT Almen Provincie Gelderland Aantal plaatsen: Zorg: Thuiszorg: Contactpersoon Dhr. Henk Boelen Beleidsmedewerker Dhr. Henk Boelen Functie: zorgondernemer/directeur Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 1 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Beleid en organisatie 1 Staat in de visie of missie van de organisatie beschreven dat de cliënt centraal staat? 2 Is dit (de cliënt staat centraal) ook opgenomen in de introductie van nieuwe medewerkers? 3 Heeft uw organisatie een specifiek beleid voor bepaalde groepen cliënten? 4 Wordt seksuele geaardheid wel eens beleidsmatig besproken in de organisatie? 5 Heeft u een specifiek beleid voor cliënten die homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn? 6 Zijn er activiteiten voor cliënten die homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn? 7 Heeft de organisatie gedragsregels in haar reglement hoe om te gaan met seksistisch of discriminerend gedrag? 8 Zijn er regels vastgelegd van maatregelen en voorzieningen om intimidatie of discriminatie te voorkomen? 9 Bestaat over deze gedragsregels overeenstemming tussen leiding, personeel en cliënten? 10 Is de formulering van deze gedragsregels vastgelegd met cliëntenraden of OR? 11 Wordt er actief voorlichting gegeven over diversiteit? 12 Is er voorlichtingsmateriaal over seksuele diversiteit aanwezig? auditrapportage oktober 2010, versie 2 12

13 13 Is er binnen de organisatie een verantwoordelijke of portefeuillehouder aangesteld die toeziet op diversiteit? 14 Beschouwt u uw eigen organisatie als homovriendelijk voor uw cliënten? 15 Weet u of er homoseksuelen, lesbiënnes of biseksuelen onder uw cliënten zijn? 16 Vindt u het belangrijk om te weten of er homoseksuelen, lesbiënnes of biseksuelen onder uw cliënten zijn? 17 Informeert uw organisatie bij opname van een cliënt naar de seksuele geaardheid? 18 Houdt u met deze informatie rekening? (cliënten, medewerkers) 19 Stelt u cliënten in de gelegenheid zich te uiten over hun geaardheid? 20 Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon voor cliënten? Totaal Beleid en organisatie 14 ja / 6 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 2 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Personeelsbeleid 1 Is er een beleidsdocument waarin de diversiteit van personeel is opgenomen? 2 Is er actief aannamebeleid gericht op de diversiteit van het personeel? 3 Is er een personeelsbeleid waarbij per leeftijdscategorie loopbaanperspectief wordt geboden? 4 Zijn er specifieke afspraken of beleid met betrekking tot seksuele geaardheid? 5 Beschouwt u uw eigen organisatie als homovriendelijk voor uw personeel? 6 Weet u of er homoseksuelen, lesbiënnes of biseksuelen onder uw medewerkers zijn? 7 Vindt u het belangrijk om dit te weten? 8 Kunnen homoseksuele medewerkers hun partners meenemen naar bijvoorbeeld feesten van uw organisatie? 9 Besteedt u bij het aannamebeleid aandacht aan seksuele geaardheid bij het inwerkprogramma, de opleidingen en de informatievoorziening? 10 Bestaat er een informatiepakket voor (nieuw) personeel waarin seksuele geaardheid is opgenomen? 11 Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon voor medewerkers? 12 Worden er thematische bijeenkomsten gehouden voor medewerkers waarbij seksuele geaardheid een thema kan zijn? Totaal Personeelsbeleid 7 ja / 5 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 3 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Opleiding 1 Is er een opleidingsbeleid? 2 Is er een scholingsplan? 3 Wordt er scholing aan personeel en cliënten aangeboden met betrekking tot bewustwording van (zoals coming-out, leefstijlen, homovijandigheid) en omgang met kwetsbare groepen? auditrapportage oktober 2010, versie 2 13

14 4 Besteedt men daarbij (naast het geven van feitelijke informatie) aandacht aan gevoelens, intimiteit, relaties, communicatieve vaardigheden of normen en waarden rond diversiteit? 5 Is er een gedrags- of beroepscode? 6 Wordt personeel door scholing of andere instrumenten bewust gemaakt van de eigen beroepsmatige houding ten opzichte van diversiteit? Totaal Opleiding 5 ja / 1 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 4 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Bewustwording en veiligheid 1 Zijn er instrumenten waarmee bewustwording over diversiteit wordt gemonitord? 2 Is er een platform waarbij het thema diversiteit wordt besproken? Bijvoorbeeld via voorlichtingsbijeenkomsten, tv programma's of het op de agenda plaatsen van dit onderwerp. 3 Is er binnen de organisatie informatie beschikbaar over ontmoetingsmogelijkheden voor bepaalde groepen cliënten? 4 Worden medewerkers gestimuleerd om op het gebied van diversiteit een voortrekkersrol te ambiëren? 5 Krijgen medewerkers de mogelijkheid om zo'n voortrekkersrol te vervullen? 6 Zijn er bepaalde groepen cliënten over het voetlicht gebracht bij de brancheorganisaties en andere koepels? 7 Voor zover u weet, is er sprake van leeftijdsdiscriminatie bij 50-plussers? 8 Voor zover u weet, voelt iedereen zich over het algemeen emotioneel veilig/geaccepteerd? 9 Worden roddelen of pesten actief tegengegaan? Totaal Bewustwording en veiligheid 6 ja / 3 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 5 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Signalering, begeleiding en klachten 1 Is er een klachtenprocedure? 2 Is er een klachtenfolder? 3 Voor zover u weet, is de organisatie in staat om problemen van personeel en cliënten rondom diversiteit te signaleren? 4 Voor zover u weet, is de organisatie in staat om personeel en cliënten op te vangen die willen praten over persoonlijke vragen of problemen met betrekking tot diversiteit? 5 Zijn personeel en cliënten geïnformeerd over de stappen die zij kunnen zetten wanneer zij bij de politie of Commissie Gelijke Behandeling aangifte willen doen van intimidatie/discriminatie? 6 Heeft de organisatie intern een contactpersoon aangewezen die het verbindingsstuk is tussen organisatie en de externe vertrouwenspersoon? 7 Zijn de bevoegdheden en werkwijze van de vertrouwenspersoon en klachtencoördinator vastgelegd in de functieomschrijving? 8 Beschikt de organisatie over een sociale kaart? (Verwijsindex met informatie over welzijns- en gezondheidsvoorzieningen) 9 Wordt door de organisatie transport georganiseerd of beschikbaar gesteld om cliënten te vervoeren naar activiteiten buiten de instelling? auditrapportage oktober 2010, versie 2 14

15 10 Is in geval van een externe vertrouwenspersoon de handelwijze bij inschakeling van deze persoon vastgelegd in een protocol? Totaal Signalering, begeleiding en klachten 9 ja / 1 nee Totaal 41 ja / 16 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 6 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 7 / 7 auditrapportage oktober 2010, versie 2 15

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Gors Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

naam organisatie: Stichting Wonen en Zorg Purmerend

naam organisatie: Stichting Wonen en Zorg Purmerend RAPPORT naam organisatie: Stichting Wonen en Zorg Purmerend o Roze Loper d.d. 12 en 14 oktober 2016 Roze Loper d.d. 12 en 14 oktober 2016 1 Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0031 113 253434

Nadere informatie

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V.

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V. Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport Voorlopig Procesaudit NedLes Amsterdam Kiwa N.V. s-gravenpolderseweg 4e 4462 CG Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Versie 1.2 27-02-2007

Nadere informatie

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport PassworD text fusion B.V. Heino Her evaluatie audit NEN-EN 15038 Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.1kiwa.com Auditrapport

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit. Edinova Alkmaar. Datum rapport: 16 februari 2015

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit. Edinova Alkmaar. Datum rapport: 16 februari 2015 Datum rapport: 16 februari 2015 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit Edinova Alkmaar Kiwa Nederland BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Just4Work Brielle. Datum rapport: 22 maart 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Just4Work Brielle. Datum rapport: 22 maart 2013 Datum rapport: 22 maart 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Just4Work Brielle Kiwa Nederalnd BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Handleiding Audit & Registratie PREZO Roze Zorg. Stichting Perspekt

Handleiding Audit & Registratie PREZO Roze Zorg. Stichting Perspekt Handleiding Audit & Registratie PREZO Roze Zorg Stichting Perspekt Uitgave Stichting Perspekt Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht Postbus 9696, 3506 GR Utrecht Januari 2017, versie 2 Druk De intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

Het certificeringstraject

Het certificeringstraject Het ertifieringstrajet Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 6 6 Hierna wordt in negen stappen het ertifieringstrajet geshetst. 1 Bepalen moment van ertifieren Het heeft pas zin om een externe audit

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Begeleid Wonen Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Telefoonnummers en adressen Het alarmnummer is 112 Gebruik dit alleen in geval van nood! Bereikbaarheid Futuris Zorg & Werk tijdens kantooruren 040-251 90 35

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan KD-40 14-05-2012 Pagina 1 van 9 Datum vaststelling : 14-05-2012 Eigenaar : Orthopedagoog Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Definitie grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd. - de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004 VERBETEREN DOOR INTERNE AUDITS Peter H. de Dreu 19 januari 01 EEN MENS IS NOOIT TE OUD OM TE LEREN, TENZIJ MEN JONG GENOEG GELEERD HEEFT OM NOOIT MEER IETS TE LEREN Bron: Havank - 474 VIA/001/19 VIA/001C

Nadere informatie

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Juni 2013 Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Onderwerp: Seksueel gedrag op de basisschool; normale ontwikkeling of incident? Beste ouders / verzorgers, Met deze brief

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Utrecht, december 2013 Geschreven door: drs. Emiel Dekker Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING WELZIJN CASTRICUM

KLACHTENREGELING STICHTING WELZIJN CASTRICUM KLACHTENREGELING STICHTING WELZIJN CASTRICUM INLEIDING Voor u ligt de klachtenregeling van de Stichting Welzijn Castricum. Deze klachtenregeling is bedoeld voor een ieder die gebruik maakt van de diensten

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2016 1 PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE Als cliënt van Jeugdbescherming Gelderland krijgt u te maken

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Werkvorm Checklist risicofactoren

Werkvorm Checklist risicofactoren Werkvorm Checklist risicofactoren Met behulp van de Checklist risicofactoren kan in kaart wn gebracht hoe het staat met de fysieke omgeving, toezicht en gelegenheden, omgangscultuur en bespreekbaarheid

Nadere informatie

Kwaliteit in de kinderopvang

Kwaliteit in de kinderopvang Kwaliteit in de kinderopvang Er is nog nooit zoveel gesproken over veiligheid, vertrouwen en kwaliteit van kinderopvang als nu. Er zijn nog nooit zoveel mensen zo bezorgd geweest, voor het welzijn van

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Klachtenreglement van Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Procedure klachtenbehandeling SIPI Algemeen SIPI heeft graag tevreden klanten. Toch kan er

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

ZORGPROFIEL ZORGBOERDERIJ KLEIN EXTERKATE

ZORGPROFIEL ZORGBOERDERIJ KLEIN EXTERKATE ZORGPROFIEL ZORGBOERDERIJ KLEIN EXTERKATE 1. DOELGROEP Toekenning Bij toekenning van het HVZ-label wordt rekening gehouden met de doelgroep. De aard en intensiteit van geboden begeleiding en zorg verschillen

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld):

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld): GAYVOTE FORMULIER Ten behoeve van de website www.gayvote.nl. GEMEENTE (Naam van gemeente of deelraad): Westervoort PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Kusters Scholing & Training Venray. Datum rapport:

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Kusters Scholing & Training Venray. Datum rapport: Datum rapport: 15-01-2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Kusters Scholing & Training Venray Kiwa Nederalnd BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer:

Discriminatie op de werkvloer: Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Inhoudsopgave Inleiding 5 Problemen herkennen, oplossen en voorkomen Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Deventer. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Deventer. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Deventer April 2017 Toetsingskader Deventer Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Klachtenreglement Work-Sjop

Klachtenreglement Work-Sjop Klachtenreglement Work-Sjop 1. Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. Work-Sjop: een erkend rechtspersoon, die tot doel heeft diensten te verlenen die kunnen worden aangemerkt als persoonlijke

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. WAAROM EEN VERTROUWENSPERSOON In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste onderlinge omgangsvormen, zowel van collega s

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel 1 Utrecht, 6 augustus 2013 Geschreven door: Harmke van den Akker Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Titel: Klachtenregeling 2017

Titel: Klachtenregeling 2017 Titel: Klachtenregeling 2017 1 Klachtenregeling Edudelta College Datum inwerkingtreding: Schooljaar 2016/2017 Datum vaststelling CVB: 28-03-2017 Datum vaststelling OUR: 06-04-2017 Datum vaststelling OR:

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit Promen Case nummer: Kiwa Nederland BV Unit Mens & Zorg Stationspark DZ Goes

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit Promen Case nummer: Kiwa Nederland BV Unit Mens & Zorg Stationspark DZ Goes Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Promen Case nummer: Kiwa Nederland BV Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Tel: +31 (0)113 25 34 34 Fax: +31 (0)113 25 36 22 E-mail:

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Vrijgegeven door documenthouder: Raad van Bestuur Instemming door de CCR verleend op: 4 mei 2012 pagina 1 van 5 1. Naam van het document: Beleidsdocument Cliëntvertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie