STEERING GROUP 8 JUNI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEERING GROUP 8 JUNI 2015"

Transcriptie

1 STEERING GROUP 8 JUNI 2015

2 Voorstelling hemovigilantieteam/functie GZA- 3 campussen Hemovigilantieteam Hemovigilantieverpleegkundigen (0,5 FTE) Anke Sijtsma Elke Bogaerts Amber Neefs Klinisch bioloog (aansturing) Sigrid Vermeiren Opleiding audit Decentrale kwaliteitscoördinator Werking Jaarplan Jaarverslag Periodiek overleg

3 Voorstelling hemovigilantieteam/functie AZ Sint-Maarten 3 campussen Commissie hemovigilantie: Stafmedewerker kwaliteit Medisch laboratoriumtechnoloog bloedbank Klinisch bioloog (stuurt aan samen met secretaris) Arts clinicus Hemovigilantieverpleegkundigen: Claudia Peeters 0,3 FTE (secretaris) Vanessa Willems 0,1 FTE Greet Boeckx 0,1FTE Werking Jaarplan Vaste vergaderkalender Bureau hemovigilantie (stuurt ook Transfusiecomité aan)

4 Wat te auditeren? Procedures transfusie Kruisproef, uitreiking bloedproducten, toediening,... Dossier Mogelijke inspiratiebronnen: Eisenkader (nalevingstoezicht Vlaamse overheid) Accreditatie Kennis m.b.t. transfusie

5 Trigger en algemeen verloop audit (GZA) Audit EPD 4 maal per jaar (1 maand) Nazicht EPD Protocol opgestart Parameters Start- en stop uur Rapportering aan hoofdverpleegkundige & clustermanager Jaarlijkse rapportage aan managementcomité-transfusiecomité Na overleg met HV opleiding WOV

6 00:01-01:00 01:01-02:00 02:01-03:00 03:01-04:00 04:01-05:00 05:01-06:00 06:01-07:00 07:01-08:00 08:01-09:00 09:01-10:00 10:01-11:00 11:01-12:00 12:01-13:00 13:01-14:00 14:01-15:00 15:01-16:00 16:01-17:00 17:01-18:00 18:01-19:00 19:01-20:00 20:01-21:00 21:01-22:00 22:01-23:00 23:01-24:00 Trigger en algemeen verloop audit (GZA) Uur van toediening transfusie 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Ve Heelkunde C1 Ve DC3 Ve INZO Ve One Day Heelkunde Ve Daghosp.Inw. 0,5 0

7 Trigger en algemeen verloop audit (GZA) Audit procedure toediening Hemovigilantie VK Labo neemt telefonisch contact op Naar verpleegeenheid (buizenpost) Doorlopen volledige proces van bestelling t.e.m. toediening ECL Checklist overlopen Verslag: verpleegkundige en hoofdverpleegkundige Doel: 1x per jaar audit/verpleegeenheid

8 Trigger en algemeen verloop audit (AZ STM) Audit proces toediening a.d.h.v. transfusiedossier Mail vanuit labo bij uitgifte elke 20 ste uitgegeven unit Verpleegkundige hemovigilantie gaat naar verpleegafdeling Registreert correct verloop processtappen a.d.h.v. het transfusiedossier Input vragenlijst/bevindingen in iprova (Infoland) Rapport ter plaatse + bespreking Jaarlijks rapport per verpleegafdeling of cluster Incidenten via Infoland bloed rechtsreeks naar betrokkenen

9 Trigger en algemeen verloop audit (AZ STM) Audit procedure toediening Proces van bloedtransfusie opgenomen in de veiligheidsrondes 2.6 Patiëntveiligheid (veiligheidsbibliotheek) 2.7 Patiëntveiligheid 2.8 Patiëntveiligheid Verpleegpost Elke kruisproef voor bloedtransfusie is geïdentificeerd met naam of nummer van de persoon die de kruisproef heeft afgenomen U vraagt de verpleegkundige of er die dag patiënten aanwezig zijn waarbij een bloedtransfusie is gebeurd/zal gebeuren. Hiervan vraagt u de dossiers op en gaat na of er op het eerste blad van het bloedtransfusiedossier bij het item "identificatie kruisproef" een naam/nummer is ingevuld. (indien geen patiënten met bloedtransfusie; dan is dit item "n.v.t."). Verpleegpost Elk voorschrift voor U vraagt de verpleegkundige of er die bloedtransfusie is geïdentificeerd dag patiënten aanwezig zijn waarbij een met naam en handtekening van bloedtransfusie is gebeurd/zal gebeuren. de arts Hiervan vraagt u de dossiers op en gaat na of er op het eerste blad van het bloedtransfusiedossier bij het item "datum aanvraag, handtekening en stempel" (voorblad bovenaan) een naam/handtekening is ingevuld. (indien geen patiënten met bloedtransfusie; dan is dit item "n.v.t."). Verpleegpost Elke medische opdracht voor toediening bloedtransfusie is geïdentificeerd met handtekening van de arts U vraagt de verpleegkundige of er die dag patiënten aanwezig zijn waarbij een bloedtransfusie is gebeurd/zal gebeuren. Hiervan vraagt u de dossiers op en gaat na of er op het eerste blad van het bloedtransfusiedossier het item "medische opdracht transfusie" (voorblad onderaan) geparafeerd is door de behandelend/aanvragende arts. (indien geen patiënten met bloedtransfusie; dan is dit item "n.v.t."). Toekomst: interne audit op proces (van uitgifte tot toediening) te organiseren a.d.h.v. vragenlijst (+ interviews)

10 Registratie tijdens de audit (checklist) GZA

11 Evaluatie van de audit (GZA) Graad 1: algemene tekortkoming, opmerking, Een tekortkoming van graad 1 is geen officiële tekortkoming maar wordt wel gemeld en eventueel herbekeken tijdens een volgende audit met het oog op een eventuele evolutie Graad 2: belangrijke tekortkoming, Een tekortkoming van graad 2 wordt gedefinieerd als een afwijking in een deel van het systeem zijnde het niet voldoen aan een bepaalde eis in een bepaling Graad 3:kritische tekortkoming, Van een tekortkoming graad 3 is sprake bij het volledig ontbreken van een systeem zijnde het niet voldoen aan een volledige bepaling van de standaardnorm. Deze hebben tot gevolg dat het systeem niet meer beantwoordt aan doelstellingen en certificatiecriteria en een direct gevaar vormen voor de kwaliteit van de activiteiten en/of de operationaliteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.

12 Communicatie van de resultaten (GZA)

13 Registratie tijdens de audit (checklist) AZSTM

14 Evaluatie van de audit Evaluatie adhv checklist (= processtappen kritische punten) in orde onvoldoende - niet Input via Infoland volgt stroomdiagram. Indien incident: vraag tot opvolging hoofdverantwoordelijke (= incidentmelding).

15 Communicatie van de resultaten Print rapport ter plaatse + bespreking Jaarlijks rapport per verpleegafdeling of cluster Incidenten via Infoland bloed rechtsreeks naar betrokkenen

16 Communicatie van de resultaten Terugkoppeling resultaten op Transfusiecomité Resultaten audits worden ook meegenomen in opleiding medewerkers Prof. Dr. R. Schots - Chair BeQuinT

17 Moeilijkheden audits Uitvoering vraagt mankracht Opleiding auditoren? Verwerking data/resultaten Weerstand geauditeerden Opvolging verbeterprocessen Te auditeren items Te auditeren functies en disciplines

18 Vraagstellingen/tafel 1. Is er een procedure audit transfusie in uw ziekenhuis? Indien ja, hoe verloopt de planning (frequentie, keuze diensten, hoe gaat de audit van start?) 2. Welke onderdelen van de transfusiepraktijk heeft u ge-audit (transport, bewaring, toediening, )? 3. Met hoeveel personen voert u een audit uit? Welke functie hebben deze personen? Hebben deze personen een specifieke opleiding genoten voor audit en indien ja, welke opleiding? 4. Hoe registreert u de informatie die verzameld wordt tijdens de audit? vb. schriftelijk, laptop/tablet, vrije tekst of voorgedefinieerde antwoorden (checklist)? 5. Wanneer en hoe communiceert u de resultaten aan de betrokken medewerkers? 6. Heeft u reeds specifieke verbeteringsacties ondernomen op basis van resultaten van de audits? (audit maakt deel uit van een verbeterproject en is dus een PDCA-cyclus)

19 Vraagstelling alle tafels: Ondervindt u barrières om een audit m.b.t. transfusie uit te voeren? Indien ja, welke? Welke oplossingen heeft u hiervoor gevonden? Is er iemand bereid om bepaalde documenten ter ondersteuning van de auditprocedure te delen (vb. checklist, rapportvoorbeeld, dashboard, )?

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

bronregistratie op orde WAt levert een optimale BronregistrAtie op?

bronregistratie op orde WAt levert een optimale BronregistrAtie op? Anke Serrarens, Consultant bij Q-Consult te Arnhem Bronregistratie op orde Bronregistratie is een hot item in de ziekenhuiswereld. Ieder ziekenhuis werkt aan het op orde krijgen van de DBC- en zorgactiviteitenregistratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Het gebruik van informatietechnologie om de veiligheid van toediening van bloed te verbeteren

Hoofdstuk 17. Het gebruik van informatietechnologie om de veiligheid van toediening van bloed te verbeteren ragenlijst audit, Hoofdstuk 17. Het gebruik van informatietechnologie om de veiligheid van toediening van bloed te verbeteren, HPZO versie 1.2/09-2010 H17-18 Hoofdstuk 17. Het gebruik van informatietechnologie

Nadere informatie

Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via info@gza.be

Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via info@gza.be Inleiding Hierbij vindt u het auditrapport van GZA Ziekenhuizen, dat werd opgemaakt door Zorginspectie en door Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Toezicht Volksgezondheid. Elk Vlaams ziekenhuis krijgt

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1)

Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1) TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: 20130207 TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport Organisatie : Haagse Beek Organisatieadvies BV Soort

Nadere informatie

WERKPLEKSCAN voor de opleiding Management in de Zorg' Bachelor degree

WERKPLEKSCAN voor de opleiding Management in de Zorg' Bachelor degree WERKPLEKSCAN voor de opleiding Management in de Zorg' Bachelor degree Juni 2014 INLEIDING Voor u ligt de werkplekscan voor de opleiding 'Management in de Zorg'. Deze scan is ontwikkeld om te kijken of

Nadere informatie

Opleidingsprogramma. Voorjaar 2012. Cursusprogramma

Opleidingsprogramma. Voorjaar 2012. Cursusprogramma Opleidingsprogramma Voorjaar 2012 Cursusprogramma Voorjaar 2012 In deze brochure bieden wij u het cursusaanbod voor het voorjaar van 2012 aan. Het betreft de gebruikerstrainingen voor PlanCare Dossier,

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Procedure audit permanente educatie accountants

Procedure audit permanente educatie accountants Procedure audit permanente educatie accountants Juni 2015 Inleiding Bij de herziening van de Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) in 2006 is ervoor gekozen een systeem in te voeren waarbij PE-instellingen

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Voorbeeldrapport PR024.V4

Voorbeeldrapport PR024.V4 Raad voor Accreditatie/CCKL Herbeoordelingsrapport Afdeling Medische Laboratoria Voorbeeld Ziekenhuis Plaats Voorbeeldrapport PR024.V4 Teamleider : dr. A. Bbbb Registratienr. : R000 Auditdatum : 1 september

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U9 Monitoren Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Hoofdstuk

Nadere informatie

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011

Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 NHG Praktijk Accreditering b.v. Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 Inhoudsopgave 1. Onderwerp en toepassingsgebied... 1 2. Verwijzingen...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Informatie Opdrachtgever Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Dukaat 9 5283 PJ Boxtel Opdrachtnemer Roozeboom consulting

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF) 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. ICT Bedrijven Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

BIJLAGE 1 WERKOMSCHRIJVING TECHNISCH ONDERHOUD. Voor meer informatie ing. Marc Hopman t: 035-5434343 of mho@atosborne.nl

BIJLAGE 1 WERKOMSCHRIJVING TECHNISCH ONDERHOUD. Voor meer informatie ing. Marc Hopman t: 035-5434343 of mho@atosborne.nl BIJLAGE 1 WERKOMSCHRIJVING TECHNISCH ONDERHOUD Werkomschrijving Technisch onderhoud Inhoudsopgave: Blz. 1 WERKZAAMHEDEN... 1 1.1 INLEIDING... 1 1.2 TAKEN... 1 1.3 RESPONSTIJDEN EN CONSIGNATIEDIENST...2

Nadere informatie