Mei 2014 / Nr. 5. Nieuws uit. Israël & Amerika בית שלומ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mei 2014 / 5774. Nr. 5. Nieuws uit. Israël & Amerika בית שלומ"

Transcriptie

1 Nieuws uit Mei 2014 / 5774 Nr. 5 Israël & Amerika בית שלומ

2 INhOUD MAART 2006 Beth-Shalom Israëlreis 2014 Nieuws uit Israël beth-shalom, postbus 193, 3940 AD Doorn telefoon fax Abonnementen: Beth Shalom, Postbus 193, 3940 AD Doorn, tel Giften: Giro t.n.v. Beth-Shalom Doorn Betalingen: Giro t.n.v. Middernachtsroep Doorn Voor België: postgiro (in Brussel) t.n.v. Middernachtsroep Doorn «Nieuws uit Israël» verschijnt ook in het Duits, Frans, Engels, Spaans, Portugees, Hongaars en Roemeens. Alleen in de betreffende landen. Abonnementsprijs: (jaarlijks) Nederland: EUR België: EUR 16.20, Vanuit Nederland naar andere landen in Europa: EUR 25.20, Buiten Europa en Suriname: EUR Abonnementen lopen een jaar (beginnend telkens in januari) en worden automatisch met een jaar verlengd, wanneer het niet voor 31 oktober wordt opgezegd. Israëlreizen: Beth-Shalom-Israëlreizen: Postbus 193, 3940 AD Doorn tel ! s n a k e t s t a a L +++ Gastenhuis in Israël: Beth-Shalom, P.O.B. 6208, Haifa 31060/Karmel Israël tel Testamentaire beschikkingen: (via een notaris) «Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting: Zendingswerk Middernachtsroep statutair gevestigd te LEIDEN en geregistreerd onder nummer bij de Kamer van Koophandel Rijnland, een bedrag van EUR» g o n Nu n e d l e aanm EDITORIAL 3 door Fredi Winkler bijbelse boodschap 5 Die De opwekking als een parallel van Lazarus met Israël In de voetsporen van Jezus door het Heilige Land A c h T E R G R O N D I N F O R M AT I E U I T I s R A E L YESHUA EN ISRAEL 8 De «Negev-versie» van het Hebreeuws Nieuwe Testament Gedachtig aan het feit, dat alle menselijke kennis slechts onvolkomen is (1 cor. 13:9), geven de auteurs voor eigen verantwoording hun persoonlijke visie weer Protest tegen Israël Wisseling van tapijten ten tijde van Jezus Bescherming ook bij nacht Arabische «Oscar Schindler»? De haat van de Arabische wereld op de Joden Internetportaal voor historische landkaarten Beweringen en feiten Een plan van 50 jaar voor Israëls zeehavens «Telefonitis» van de Israëli s Jodin in het parlement van Bahrein Israël onder de koplopers Uitbouw van de economische samenwerking Israëlische wijnen Toerisme van de oligarchie Steeds meer treden tot de islam toe Haim Saban: helemaal aan de top Hezbollah bewapent zich weer Iran koopt Libanezen Flavius Josephus had gelijk Israëls militaire geheime dienst waarschuwt «Intelligente bommen» uit de USA «Forbes» eert drie Israëli s Postbus 193 Materiaalwetenschap speciaal gebied Wie is GabiDoorn Ashkenazi? AD september 2014 met Govert Roos Initialen van de auteurs en bronvermeldingen in dit nummer: CM = Conno Malgo; FW = Fredi Winkler; ZL = Zwi Lidar Voorpagina: NUI Voor de inhoud van vreemde web-pagina s waarnaar verwezen werd kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het tot stand brengen van de link geen illegale inhoud op de verbonden websites herkenbaar waren. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de verbonden sites hebben wij geen invloed. Voor illegale, foute of onvolledige inhoud en vooral voor schade, die uit het aanklikken of niet aanklikken van zulke aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site verantwoordelijk, naar wie verwezen werd, niet degene, die enkel via links naar de bewuste publicaties verwijst. aanmelding & informatie Beth-Shalom-Reizen

3 EDITORIAL GELIEFDE VRIENDEN VAN IsRAëL VOORpAGINA: IsRAëL EN AMERIkA 7 Korte berichten 8 Van Abbas valt geen handtekening te verwachten 10 De betekenis van Israël als staat van het Joodse volk 11 Opmerkelijk bezoek van Merkel aan Israël 12 Het Joodse aspect van het conflict in Oekraïne 13 Gevaar aan Israëls noordgrens 14 Iraans geschuif met wapens ontmaskerd 15 Israël is lang niet meer in zo n goede positie geweest De situatie van de christenen in Syrië 17 Tatoeagestempel van nazi s gevonden 18 Meer afnemers van de Israëlische gasvoorraden 19 Israëlprijs voor ontwikkeling van medicijn tegen Alzheimer 20 Nieuw certificaat voor Assaf Harofeh 21 bijbel EN IsRAëL De laatste aanval op Israël Veel christenen vragen zich momenteel af of de vier opeenvolgende maansverduisteringen in 2014 en 2015, die telkens precies op de bijbelse Joodse feestdagen Pesach en Soekoth vallen, misschien een profetische betekenis voor de eindtijd hebben. In de afgelopen 2000 jaar is deze constellatie acht keer opgetreden, de drie laatste keren in samenhang met belangrijke gebeurtenissen voor het Joodse volk. In in verband met de verdrijving van de Joden uit Spanje. In in verband met de stichting van de staat Israël. En in in verband met de Zesdaagse oorlog en de hereniging van Jeruzalem onder Joods bestuur. Met het oog op de eindtijd spreekt Jezus heel duidelijk over tekenen aan de hemel, zoals in Lukas 21:25 en 26 geschreven staat: En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Als we er echter andere Bijbelgedeelten op naslaan, begrijpen we dat de profetie over de eindtijd over veel traumatischer gebeurtenissen spreekt dan slechts maan- of zonsverduisteringen, zoals het ook aan het eind van het geciteerde vers staat: Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Het zullen gebeurtenissen zijn die worden veroorzaakt door heftige kosmische bewegingen. De profeet Joël is hierover in hoofdstuk 2:30-31 misschien wel het duidelijkst, als hij schrijft: Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HERE komt, die grote en ontzagwekkende. Hier gaat het duidelijk over geweldige gebeurtenissen die de mensheid angst en schrik zullen aanjagen. Met de rookzuilen worden misschien vulkanische uitbarstingen bedoeld die zo geweldig zullen zijn dat ze een verduistering van zon en maan tot gevolg zullen hebben. Maar wellicht zijn deze nu voorkomende maansverduisteringen op de Joodse feestdagen wel een teken, een waarschuwing van God aan het volk Israël, dat er voor Israël beslissende gebeurtenissen voor de deur staan, temeer omdat volgens Joodse opvatting enerzijds een zonsverduistering een teken voor de volken is en anderzijds een maansverduistering een teken voor Israël. Het is zeker goed dat degenen die de Heer en Zijn Woord kennen, achtgeven op de tekenen waar de Bijbel over spreekt, juist ook omdat er in Joël 2:30 staat dat God waarschuwingstekens zal geven voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Ik denk dat dergelijke waarschuwingstekens, zoals de nu voorkomende, in het bijzonder aan hen gegeven zijn die het Woord van God kennen, want de wereld zal niet inzien dat er een goddelijke boodschap achter kan zitten. Zo was het toch ook met Abraham, die een vriend van God werd genoemd, als er in Genesis 18:17 staat: De HERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? In Johannes 15:15 noemt de Heer Zelf ons vrienden: Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Ik ben dankbaar dat we als vrienden van onze hemelse Heer de tekenen van de tijd mogen verstaan en ons er naar kunnen oriënteren. Als vrienden van onze Heer verbonden groet u hartelijk met shalom, uw Fredi Winkler Nieuws uit Israël 5/2014 3

4 IsRAëL EN AMERIkA coverstory Israël & Amerika De VS zijn het land en de wereldmacht die Israël altijd weer hebben geholpen en gesteund. Daarom volgen hier artikelen die de betrekkingen van de VS met Israël vanuit verschillende gezichtspunten belichten. Enerzijds staan de VS achter Israël, zo ook de meerderheid van de bevolking, anderzijds zetten ze Israël geweldig onder druk om Palestijnse gevangenen met bloed aan hun handen vrij te laten en het land op te delen voor een tweestatenoplossing. Nogmaals zij er hier aan herinnerd dat er nog nooit in de geschiedenis een Palestijnse staat is geweest en dat het land Israël toebehoort. Niemand minder dan God Zelf heeft Israël het land gegeven. Daar zijn talrijke Bijbelverzen als bewijs voor: Genesis 12:7;17:8; Jozua 1:2-4, enzovoorts. Daarover gaan de artikelen op pag. 10 en 15. Het valt niet geheel van de hand te wijzen als exegeten van de bijbelse profetie de rol van de VS proberen te vergelijken met die van Kores, de wereldheerser uit de antieke oudheid, die van GOD de opdracht kreeg de Joden te steunen en naar Eretz Israel te laten terugkeren om in Jeruzalem de tempel te herbouwen (vgl. Jes. 44:28 en 45:1-4). Als u de volgende beide artikelen leest, zult u de samenhang nog beter begrijpen. De VS zijn overigens niet voor niets de grootste en sterkste wereldmacht aller tijden geworden, maar op grond van Gods belofte: Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken (Gen. 12:3). Natuurlijk weten we wel dat op een dag ook de VS zich net als alle andere landen tegen Israël zullen keren (vgl. Zach. 12:1-4; 14:2-4; vgl. het artikel De laatste aanval op Israël, pag. 21). Verder zegt de bijbelse profetie niets over Amerika, ook al zouden de VS als westers land best een deel van het herlevende Romeinse rijk kunnen zijn. Het Romeinse rijk van de eindtijd kan meer dan alleen Europa omvatten. Maar als het zo ver is dat allen landen tegen Jeruzalem optrekken, zal de Heer Jezus terugkomen en zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan als Hij Zijn volk verlost! CM 4 Nieuws uit Israël 5/2014

5 IsRAëL EN AMERIkA ObAMA VANwEGE IsRAëL ONDER VUUR Als het om kwesties van buitenlandse politiek gaat, krijgt de Amerikaanse president Obama van veel mensen een slecht cijfer. En op basis van de ontwikkelingen in Oekraïne en op het schiereiland de Krim zien zijn critici zich opnieuw in hun oordeel bevestigd. De lijst van missers op het gebied van de buitenlandse politiek van de huidige Amerikaanse president Barack Obama is volgens zijn critici lang, heel lang. Als je de lijst volgt, moet je als eerste het conflict tussen Oekraïne en Rusland noemen, waarin de VS niet echt positie hebben gekozen en gewoon zwijgend aan de kant zijn blijven staan. Dan is daar Obama s koers ten opzichte van Iran, van sancties tot onderhandelingen waarvan het resultaat meer dan twijfelachtig is. Dan staat Obama s aarzelende houding tegenover de ontwikkelingen in de Syrische burgeroorlog ter discussie. Hoewel hij luidkeels over bepaalde grenzen sprak die onder geen beding overschreden mochten worden, was dat precies wat de Syrische dictator Bashar al Assad deed. En toen Obama daarop had moeten optreden, aarzelde hij. Toen de Amerikaanse vloot eindelijk bij Syrië was samengetrokken, had hij zich door niets te doen in een slechtst denkbare positie gemanoeuvreerd. Je kunt deze lijst nog aanvullen met de gebeurtenissen van de zogenaamde Arabische lente en dan vooral die in Egypte. Je kunt ook zijn bemoeienissen toevoegen om vrede tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit te bewerkstelligen. Obama s politieke manoeuvres plaatsen in het beste geval een levensgroot vraagteken achter zijn vermogen en zijn competenties om in zijn positie als president van de Verenigde Staten invloed uit te oefenen. Veel mensen die boos waren toen hij met de Nobelprijs voor vrede werd onderscheiden, en die de onderscheiding een lauwerkrans vooraf noemden, zien zich nu in hun ongenoegen bevestigd. In Israël neemt men de zwakke buitenlandse politiek van Obama ook waar, maar men zwijgt liever. Juist met het oog op de huidige situatie in het Midden-Oosten vindt Israëls politieke leiderschap het niet verstandig om zich met de Amerikaanse president aan te leggen en een fiasco te riskeren. Een lid van de Israëlische regering, minister Moshe Jaalon van Defensie, kon echter niet zijn mond houden. Hij uitte zijn ongenoegen over Obama s zwakte en missers weliswaar achter gesloten deuren, maar zijn opmerkingen drongen toch door tot de openbaarheid. Jaalon bekritiseerde niet alleen Obama, maar uitte in één adem ook zijn conclusie: Israël kan alleen op zichzelf vertrouwen, vooral als het over het Iraanse kernonderzoekprogramma gaat. Jaalon moest uiteindelijk zijn excuses aanbieden voor zijn uitlatingen. Israël zal wel oppassen om kritiek op Obama te uiten; in de VS ziet dat er anders uit. In de VS wordt de kritiek op de huidige regering en ook op de manier van leiding geven van president Obama steeds luider. Tot nu toe heeft de Amerikaanse senator Ted Cruz zich er heel duidelijk over uitgelaten. Cruz, die als republikein tot de oppositie behoort, ging tegen Obama tekeer, allereerst vanwege de crisis op de Krim, maar daarna maakte hij de Amerikaanse president ook zeer ernstige verwijten vanwege diens Midden-Oosten politiek: Obama is de meest Israëlvijandige president van de moderne geschiedenis, zei hij. En hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken: De verzoenende politiek van de president ten opzichte van Iran bereidt de weg voor om miljoenen Israëli s of zelfs Amerikanen af te slachten. Deze in aanzien staande senator, die al genoemd wordt als mogelijke presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2016, is verder van mening dat zowel president Obama als zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit op een enorm slechte manier leiden. Zijn opvatting is dat de VS tot taak hebben om bij het bereiken van een vredesregeling te helpen, maar onder geen beding de veiligheid van Israël mogen ondermijnen. Daarnaast zijn de VS de speciale betrekkingen met Israël verplicht, die hij door Obama en diens regering eveneens verwaarloosd ziet worden. Daarom zei hij onomwonden dat het niet aangaat om de Palestijnen te laten doorgaan aan terreur vast te blijven houden en tegelijk voortdurend te weigeren de joodse staat te erkennen. En hij concludeerde: Dan mag er geen vredesverdrag komen. ZL Nieuws uit Israël 5/2014 5

6 IsRAëL EN AMERIkA Peter Roskam, afgevaardigde van de Republikeinse partij: het huis VAN AFGEVAARDIGDEN heeft DAARMEE OpNIEUw beves- TIGD DAT ER TUssEN DE Vs EN IsRA- EL bijzondere EN OOk MOEDIGE betrekkingen bestaan, EN het heeft DAARNAAsT VERkLAARD DAT IsRAëL het REchT Op zelfverdedi- GING heeft. AMERIkA s OpMERkELIjkE pro-israël houding Terwijl er van de zijde van het Witte Huis (lees: van de kant van de Amerikaanse regering onder president Barack Obama) druk op Israël wordt uitgeoefend, bekende het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ook kleur en maakte het zijn steun aan Israël bekend. B Binnenkort zijn er verkiezingen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat samen met de Senaat de twee Kamers van het Amerikaanse Congres vormt. De afgevaardigden van het Huis van Afgevaardigden zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die door hun staten zijn afgevaardigd. Het Huis van Afgevaardigden is nu met een besluit in het openbaar getreden, dat gezien de lijn van de huidige regering van de Verenigde Staten best opmerkelijk is. De afgevaardigden verklaarden Israël tot centrale strategische partner van de VS. Dat is een unieke verklaring, die de Joodse staat een hoge status verschaft 6 Nieuws uit Israël 5/2014 die geen enkele andere bondgenoot van de VS geniet. Het met een overgrote meerderheid genomen besluit 410 stemmen vóór tegen één enkele stem tegen bij in totaal 435 afgevaardigden bevat daarnaast de oproep tot een nog nauwere samenwerking, onder andere op het gebied van de ontwikkeling van raketafweersystemen, het uitbreiden van de Amerikaanse wapenarsenalen in Israël voor noodgevallen en interne veiligheid, energie en landbouw. Afgevaardigde Peter Roskam van de Republikeinse partij behoort tot de initiatiefnemers van deze verklaring. Hij legde uit: Het Huis van Afgevaardig- den heeft daarmee opnieuw bevestigd dat er tussen de VS en Israël bijzondere en ook moedige betrekkingen bestaan, en het heeft daarnaast verklaard dat Israël het recht op zelfverdediging heeft. De fragiele situatie in het Midden-Oosten van het Iraanse streven om in het bezit van kernwapens te komen tot de in Syrië woedende burgeroorlog en de politieke aardbeving in Egypte benadrukt zonder uitzondering de betekenis die het bestaan van de Joodse staat toekomt, die in de vorm van een veilig en stabiel Israël gegarandeerd moet blijven. Roskam gaf verder blijk van een grote dosis vertrouwen dat dit besluit ook door de Senaat, de Tweede Kamer van het Amerikaanse Congres, zal worden overgenomen en dan in de vorm van een officiële declaratie van de Verenigde Staten door president Obama zal worden ondertekend en daarmee geratificeerd. De Joodse lobby in Washington, AI- PAC (The American Israel Public Affairs Commitee), begroette dit besluit nadrukkelijk en noemde een verdergaand besluit in de vorm van een wet wenselijk en een dramatische bekrachtiging van de betrekkingen tussen de beide bondgenoten VS en Israël, die gezien de bedreigingen en de nieuwe uitdagingen in het Midden-Oosten van een bijzondere relevantie zijn. ZL

7 korte berichten KORTE BERICHTEN Half maart werd Sderot massiever beschoten dan al jaren het geval is. Binnen de kortste keren werden er tientallen Qassam raketten in de richting van de stad afgevuurd. Desondanks had Israël nauwelijks gewonden te beklagen, ook niet toen het raketvuur werd uitgebreid naar de steden Asjkelon en Asjdod. De meeste getroffenen waren shockslachtoffers. Hamas in de Gazastrook bevindt zich in de zwaarste financiële crisis sinds de machtsovername van zeven jaar geleden. Het betaalt bijna geen salarissen meer uit. Hamas is twee derde van de inkomsten kwijtgeraakt omdat Egypte de smokkeltunnels vernietigt. Volgens gegevens van de Egyptenaren hebben ze tot nu toe 1370 van dergelijke tunnels verwoest. Verder is het weinig hoopvol voor Hamas dat Egypte er over nadenkt om Hamas tot terroristische organisatie te verklaren. Tunesië verbood de Israëlische passagiers van een Noors cruiseschip deel te nemen aan een toeristische excursie aan land. De bedrijfsleiding besloot onmiddellijk daar niet voor te buigen: Wij willen Tunesië en ook andere havens in de hele wereld laten weten dat wij een dergelijke willekeurige discriminatie van onze gasten niet tolereren. Uit ambtelijke bronnen blijkt dat Netanjahu in de vijf jaren van zijn ambtsperiode gemiddeld 1443 nieuwe woningen per jaar in nederzettingen heeft laten bouwen. Onder zijn voorganger Ehud Olmert ( ) waren dat er Daarvoor had Ariel Sharon ( ) gemiddeld 1652 woningen per jaar laten bouwen. Israël en de VS hebben een contract getekend om het raketafweersysteem IJzeren Koepel verder uit te bouwen. De VS bevorderen met 429 miljoen dollar de productie van nog meer afweersystemen evenals de opleiding van personeel voor de bediening ervan. IJzeren Koepel kan raketten met een reikwijdte tot 50 km afvangen en levert in Israël al enige jaren uitstekende prestaties. De wet op de verhoging van de kiesdrempel om als partij in het Israëlische parlement te kunnen komen is van kracht geworden. Velen zien er een ondemocratische stap in, omdat vooral de kleinere Arabische partijen benadeeld zouden worden. Uit onderzoek van de universiteit van Haifa blijkt echter dat juist deze partijen van de wet kunnen profiteren als ze zich aaneensluiten en dat ze hun vertegenwoordiging in de Knesset zelfs nog kunnen vergroten. Een Arabische burger van Israël is samen met een Palestijnse handlanger van de Westoever tot een lange gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij in november 2012 (tijdens de militaire operatie Verdedigingszuil) een bom in een bus in Tel Aviv had geplaatst die hij via een mobiele telefoon liet afgaan. Bij de aanslag raakten 24 personen gewond. De selfie-app CamMe van het Israëlische bedrijf PointGrab heeft op de belangrijkste beurs voor mobiele telefonie ter wereld, het Mobile World Congress in Barcelona, de prijs voor de meest innovatieve app gewonnen. Daarmee ging deze prijs opnieuw naar Israël. De Jeruzalemmer universiteitskliniek Hadassah verkeert in financiële moeilijkheden. Mismanagement en verkeerde planning hebben er toe geleid dat salarissen niet meer werden uitbetaald en leveranciers nul op het rekest kregen. Een rechterlijke uitspraak maakte staken onmogelijk en stelde een termijn vast waarbinnen er een plan moet worden ontwikkeld om het ziekenhuis weer gezond te maken. De marathon van Tel Aviv registreerde ongeveer 25% meer deelnemers. In totaal namen er zo n lopers en loopsters aan deel. Een loper uit Kenia won de marathon, die als een initiatief van de toenmalige burgemeester Dizengoff in 1934 voor het eerst werd gelopen. In Nazareth, de grootste Arabische stad van Israël, was de christen Jerayssi al sinds 1994 burgemeester, hoewel christenen er al jaren een minderheid vormen. Na een besluit van het hooggerechtshof zijn er nieuwe burgemeestersverkiezingen geweest, waarbij de burgemeester in functie het verloor van zijn islamitische tegenkandidaat Ali Salam. Een speciale commissie van de Knesset die voor de rechtvaardige lastenverdeling bij de nieuwe regeling van de mili- Uit ambtelijke bronnen blijkt dat Netanjahu in de vijf jaren van zijn ambtsperiode gemiddeld 1443 nieuwe woningen per jaar in nederzettingen heeft laten bouwen. Onder zijn voorganger Ehud Olmert ( ) waren dat er Daarvoor had Ariel Sharon ( ) gemiddeld 1652 woningen per jaar laten bouwen BENJAMIN NETANJAHU liet gemiddeld nieuwe woningen per jaar in nederzettingen bouwen. EHUD OLMERT liet gemiddeld nieuwe woningen per jaar in nederzettingen bouwen. ARIEL SHARON liet gemiddeld nieuwe woningen per jaar in nederzettingen bouwen. Nieuws uit Israël 5/2014 7

8 KORTE BERICHTEN taire dienst verantwoordelijk is, heeft de verkorting van de reguliere diensttijd voor mannen van 36 tot 32 maanden ingewilligd. Memmingen, het vliegveld van Allgäu, krijgt in de zomer weer een nonstopverbinding met Tel Aviv. Elke vrijdag gaat het dan met Israir Airlines vandaar naar Israël en weer terug. De verbinding wordt ook benut door Israëlische reisbureaus, die hun gasten rondreizen in Zuid- Duitsland aanbieden. Ooit was Maariv de meest gelezen krant van Israël. Het blad verkeert al ruim een jaar in financiële moeilijkheden en lijkt er helemaal mee te moeten stoppen. Ondanks een nieuwe investeerder en aantrekkelijke abonnementen blijft de uitgave van de krant een verliesrijke zaak. In een depot van het Israel Museum in Jeruzalem heeft men kleine snippers van de Dode Zeerollen ontdekt, die daar met andere voorwerpen waren opgeslagen en in vergetelheid geraakt. Nu wil men ook deze stukjes, die maar zo groot als een lens zijn, ontcijferen. Rechter Edmond Levy, die onder andere de moordenaar van Rabin achter de tralies zette en nog andere spectaculaire processen heeft geleid, is op 72-jarige leeftijd gestorven. De latere rechter van het hooggerechtshof was op 9-jarige leeftijd in 1951 met zijn familie van Irak naar Israël geëmigreerd en had aanvankelijk als aanhanger van Likud in de plaatselijke politiek carrière gemaakt. Kansen op een medaille bij de Olympische Winterspelen van Sotsji hadden de vijf Israëlische sporters de kunstschaatsers Alexei Bytsjenko, Evgeni Krasnopolski en Andrea Davidovich, de shorttracker Vladislav Bykanov en skister en slalomspecialiste Virgile Vandeput niet. Maar wat bijna niemand heeft gemerkt: net als de ongeveer overwegend Noord-Amerikaans-Joodse gasten, troffen ze koosjer eten en een religieuze infrastructuur waar ze gebruik van konden maken. De Joodse gemeente van Sotsji telt 3000 leden. De Israëlische regering heeft besloten de financiële steun van overlevenden van de holocaust te verhogen, zodat meer overlevenden extra pensioenbetalingen kunnen genieten en de pensioenen van anderen verhoogd kunnen worden. Het internationale ratingbureau Moody s heeft het Israëlische banksysteem weer als stabiel aangemerkt. De afgelopen twee jaar viel de waardering negatief uit omdat men de wereldwijde economische situatie een belemmering voor Israëls groei vond. Voor 2014 verwacht Moody s een groei van 3,4% voor Israëls totale economie. Egypte zag af van het aanbod van Israël om de slachtoffers van de terroristische aanslag aan de Egyptisch-Israëlische grens bij Taba in het nabije ziekenhuis van Eilat te behandelen en vloog de gewonden honderden kilometers verder, naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen in de Sinaï. De landen Chili, Colombia, Mexico en Peru behoren tot de Pacifische Alliantie. Costa Rica bevindt zich in de opnameprocedure. Tijdens een zitting in het Colombiaanse Cartagena nam men vijf landen met waarnemersstatus op: Israël, Finland, India, Marokko en Singapore. Daarmee kwam hun aantal op 30. Andere landen zijn de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Turkije. Finlands premier Jyrki Katainen beschouwt Israël als voorbeeld voor de vernieuwing van de economie van zijn land. Beide landen komen sterk overeen in uitgangspunten en streven, zo zei hij. Israël heeft voor het eerst deelgenomen aan een zitting van de VN landengroep JUSCANZ. Daarmee behoort Israël tot een belangrijke belangengroep in de derde commissie van de VN, die zich bezighoudt met de thema s mensenrechten en sociale politiek. De JUSCANZ groep bestaat uit democratische industrielanden die niet tot de EU behoren, zoals de VS, Canada, Australië, Japan, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea en Noorwegen. Israëls ambassadeur bij de VN Ron Prosor zei erover: «Er is een historische onrechtvaardigheid gecorrigeerd. Wie de mensenrechten hooghoudt dient dit bericht te vieren. Israëls toetreding maakt duidelijk dat de internationale gemeenschap onze democratie waardeert. In het Midden-Oosten, een regio waar vrouwen gestenigd en minderheden vervolgd worden, staan wij pal als een baken van mensenrechten, gelijke rechten en vrijheid.» AN GAsTcOMMENTAAR VAN AbbAs VALT GEEN handtekening TE VERwAch- TEN Professor Shlomo Avineri heeft op het Instituut voor politieke wetenschappen van de Hebreeuwse universiteit te Jeruzalem gedoceerd. De emeritus-academicus staat te boek als een uitmuntend kenner van de politieke realiteit in het Midden-Oosten. De Israëlische ambassade in Berlijn heeft een commentaar van hem dat in de krant Haaretz was verschenen, gepubliceerd. Hij schreef: 8 Nieuws uit Israël 5/2014

9 AchTERGRONDINFORMATIE UIT ISRAËL OLMERT was bereid VERDER TE GAAN DAN ELkE ANDERE IsRAëLIschE REGERINGschEF VOOR hem. Hij kwam ver tegemoet aan de Palestijnse eisen, ook over vragen die Jeruzalem, het dal van de Jordaan en een mogelijke gebiedsruil betroffen. Ehud Olmert heeft als premier 36 (of was het 37?) keer Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit (PA), ontmoet zonder tot een overeenkomst met hem te komen. Het hield hem er echter niet van af om onlangs in een tv interview te zeggen dat hij Abbas als partner voor een overeenkomst beschouwt. Olmert was bereid verder te gaan dan elke andere Israëlische regeringschef voor hem. Hij kwam ver tegemoet aan de Palestijnse eisen, ook over vragen die Jeruzalem, het dal van de Jordaan en een mogelijke gebiedsruil betroffen. Hij bood aan om bewoners van nederzettingen te evacueren en in een humanitair gebaar de terugkeer van 5000 Palestijnse vluchtelingen (of hun nakomelingen) mogelijk te maken. Dit onderstreepte zijn overtuiging dat Israël pijnlijke compromissen moest aangaan. Zijn moed en vastberadenheid waren, gezien zijn politieke verleden, bewonderenswaardig. Maar wat was het resultaat van al die bemoeienis? Olmert heeft Abbas tientallen keren aangeboden een document met de Israëlische concessies te ondertekenen, maar deze weigerde. Olmert verklaart dat Abbas geen ja of nee gezegd heeft. Dat lijkt lachwekkend, want door zijn handtekening te weigeren zei Abbas duidelijk genoeg: Nee. Abbas was klaarblijkelijk niet bereid om iets toe te geven, maar hij was wel in staat om Olmert tot verregaande concessies te bewegen, alleen om dan de onderhandelingen te onderbreken. Dat betekende dat daarna, bij een hervatting van de onderhandelingen, de Palestijnen er op stonden daar aan te knopen waar men was gestopt, met andere woorden, de Israëlische concessies als uitgangspunt te nemen, zonder zelf ook maar één enkele concessie te doen. Interpreteer ik de dingen verkeerd? Ik 1995 gebeurde precies hetzelfde bij de onderhandelingen van Yossi Beilin met Abbas. Ook toen leidden de gesprekken tot uitgebreide concessies van Israël; ook toen wilde de Israëlische zijde de punten schriftelijk en definitief overeenkomen en ook toen weigerde Abbas ze te tekenen. Er is nooit een overeenkomst tussen Beilin en Abbas tot stand gekomen. Er was alleen een stuk papier waarop de Israëlische concessies stonden. In Camp David had de toenmalige Amerikaanse president genoeg van deze methode en wendde hij zich ongeduldig tot Yassir Arafat, die tot op dat moment elk voorstel had afgewezen. Doe dan zelf eens een voorstel, zo stelde Clinton Arafat voor. Maar is er nooit een voorstel van Palestijnse zijde ter tafel gekomen. De Palestijnen zijn nooit met een omvattend voorstel voor een verdrag gekomen, tenzij het natuurlijk over territoriale kwesties ging. Maar op punten die voor Israël van beslissende betekenis zijn (afzien van het recht op terugkeer, enigerlei vorm van erkenning van Israël als Joodse staat) heeft de Palestijnse leiding de Israëlische positie altijd duidelijk afgewezen. Ook al verkondigde Abbas dat hij er persoonlijk geen belang bij had om naar Zefat terug te keren, hij verklaarde dan eveneens dat de Palestijnen het recht op terugkeer niet konden opgeven omdat het een individueel recht was. Zowel Abbas als zijn hoofdonderhandelaar Saeb Erekat bleven doof voor de oproepen om Israël als Joodse nationale staat te erkennen en beriepen zich op het fundamentele Palestijnse standpunt dat Joden een religieuze gemeenschap zijn en geen natie. De weigering van Abbas om een overeenkomst met Olmert of Beilin te ondertekenen bevat een duidelijke implicatie: niet dat hij geen onderhandelingspartner is, maar eerder dat hij een uitmuntend onderhandelingspartner is zolang de onderhandelingen er maar toe dienen om meer en meer concessies aan Israël te ontfutselen en die schriftelijk vast te leggen. Dan weigert hij met de een of andere smoes zijn handtekening en legt de onderhandelingen stil, zodat ze in de toekomst weer hervat kunnen worden inclusief de concessies van Israël en zonder dat de Palestijnse zijde ook maar iets heeft bijgedragen. Tegenwoordig beschouwt men het in bepaalde kringen in Israël als ketterij om iets positiefs over Ehud Barak te zeggen. Maar deze trok wel de juiste conclusie uit dit alles. Menigeen mocht sceptisch zijn over zijn uitspraak dat hij in 2000 naar Camp David ging om Arafats ware gezicht te laten zien. Hij ging naar de top met de serieuze overtuiging dat zijn bereidheid om duidelijke concessies te doen die zijn politieke positie in gevaar brachten, vrucht zou afwerpen. Maar toen hij zag dat de Palestijnen zich klaar maakten om niets anders te doen dan door middel van de onderhandelingen meer en meer concessies uit Israël te persen zonder daar van hun kant ook maar iets tegenover te stellen, trok hij de gepaste conclusies. Men kan Olmert en Beilin best begrijpen: het is normaal dat degenen die onderhandelen zich zo sterk met het onderhandelingsproces identificeren dat ze absoluut resultaat willen boeken. Maar ze kunnen of willen niet zien wat elke waarnemer van een afstandje wel kan zien, ook al is het zicht slecht en ongemakkelijk (om heel eerlijk te zijn: ook ik vind het moeilijk, omdat ik liever het optimisme van Olmert en Beilin zou volgen, dat echter niet in de werkelijkheid is geworteld). Als er bij de lopende onderhandelingen dus iets soortgelijks gebeurt, dient Israël voorbereid te zijn op een alternatief voor het eindeloze, niet tastbare en omvattende verdrag: een serieus voorstel voor een interim- of deelverdrag; unilaterale handelingen; een nederzettingenstop in de gebieden; en de wil om te erkennen dat zelfs bij gebrek aan een afsluitende overeenkomst die het conflict officieel beëindigt, dingen gedaan kunnen worden die de spanning afbouwen en een zichtbare verandering teweegbrengen niet alleen in Israël, maar ook binnen de hoofdstroming van de Palestijnse nationale beweging. Op Cyprus, in Kosovo en Bosnië gebeurt dit al. Misschien is dat voor het ogenblik wel alles wat er te doen overblijft. Bewerkt door AN Nieuws uit Israël 5/2014 9

10 AchTERGRONDINFORMATIE UIT ISRAËL politiek DE betekenis VAN IsRAëL ALs staat VAN het joodse VOLk Avigdor Lieberman van de partij Israel Beitenu, die samen met Likoed aan het hoofd van de regeringscoalitie staat, sprak zich uit over een thema dat in verband met de Palestijnse houding bij de vredesbesprekingen opzien baarde. In zijn uitvoerige artikel verklaart minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman de betekenis van Israël als staat van het Joodse volk. En hij verbindt een gang door de geschiedenis met een nadrukkelijk appel aan de internationale gemeenschap om de erkenning van de Joodse staat door de Palestijnen te eisen. In het land Israël is het Joodse volk ontstaan. Hier is hun mentale, religieuze en politieke wezen gevormd. Hier leefde het vrij en onafhankelijk, hier schiep het een nationale en universele cultuur en schonk het de wereld het Boek der boeken. Hij schrijft: Tientallen jaren vóór de stichting van de staat in 1948 erkende de internationale gemeenschap Israël al als het thuisland van het Joodse volk. Palestijnse vertegenwoordigers hebben van hun kant geweigerd Israël als Joodse staat te erkennen. Dat is niet alleen een kwestie van semantiek; het is veeleer een wezenlijk punt om vrede te sluiten. De kern van het conflict blijft de Palestijnse weigering om het bestaan van Israël als nationale staat van het Joodse volk te erkennen. Het Joodse volk is altijd een natie, een volk en een cultuur geweest, zelfs in de lange tijd dat het van zijn land gescheiden was. Duizenden jaren vóór het 10 Nieuws uit Israël 5/2014 ontstaan van het Westfaalse systeem had het Joodse volk een onafhankelijke gemeenschap in het land Israël opgezet. Zowel historisch alsook vanuit de optiek van het moderne zionisme was de Joodse identiteit gebaseerd op een gemeenschapsgevoel dat stoelde op een gemeenschappelijk lot, één land, één religie, één cultuur en één taal. Een echte en duurzame vrede wordt alleen mogelijk als de Palestijnen Israël erkennen als thuisland van het Joodse volk naast de Palestijnse staat als thuisland van het Palestijnse volk. De oplossing van het conflict ligt in twee landen voor twee volken, die in vrede en veiligheid naast elkaar leven. Het begrip Joodse staat heeft vooral op de nationaliteit betrekking. Sinds zijn ontstaan in de antieke oudheid heeft het Joodse volk altijd een natie, een volk en een cultuur gevormd, die wezenlijke aspecten van zijn identiteit gemeenschappelijk hadden, zoals het jodendom en de Hebreeuwse taal. Israël is voor het Joodse volk wat Frankrijk voor het Franse volk is, Ierland voor het Ierse volk en Japan voor het Japanse volk. Elk volk heeft het recht zich als staat te definiëren zoals het zelf wil. Zoals Egypte zichzelf als de Arabische republiek Egypte definieert, en Griekenland als de Helleense republiek, zo definieert Israël zich als de Joodse staat. De staat Israël is een democratisch land, dat alle burgers vrijheid van godsdienst garandeert. In Israëls onafhankelijkheidsverklaring staat duidelijk geformuleerd dat het al zijn burgers zonder aanzien van religie, ras en geslacht, sociale en politieke gelijke rechten garandeert. Het zorgt voor vrijheid van geloof en geweten, vrijheid van meningsuiting, opvoeding en cultuur en neemt de heilige plaatsen in bescherming. Israëls democratische regeringssysteem, zijn deling van de machten, zijn persvrijheid en zijn duidelijke bescherming van de burgerrechten zorgen er voor dat deze idealen worden verwezenlijkt. Daarom spreekt de erkenning van Israël als thuisland van het Joodse volk de gegarandeerde vrijheid De kern van het conflict blijft de Palestijnse weigering om het bestaan van Israël als nationale staat van het Joodse volk te erkennen. van godsdienst van zijn burgers op geen enkele wijze tegen. Bewerkt door AN Het volledige artikel is te zien op LiebermanJüdischerStaat

11 AchTERGRONDINFORMATIE UIT ISRAËL politiek OpMERkELIjk bezoek VAN MERkEL AAN IsRAëL Gezien het feit dat men komend jaar het 50-jarig jubileum van de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en Duitsland viert, waren het belangrijke gesprekken. Maar niemand in Israël had verwacht dat bijna de gehele Duitse regering naar de vijfde Duits-Israëlische consultatieronde zou komen. VVoor inwoners van Jeruzalem waren het lastige dagen. Het zaken- en regeringscentrum van de stad en de aangrenzende woonwijken werden steeds weer lamgelegd omdat men de straten afzette voor de konvooien van de delegatie van bondskanselier Angela Merkel. Bij het vertrek van de zeer grote delegatie werden vooral de forenzen hard getroffen. Snelweg 1, de hoofdweg tussen Jeruzalem en Tel Aviv, werd twee uur lang volledig afgesloten. Velen schudden hun hoofd, anderen waren onder de indruk dat Merkel bijna haar hele regering naar Israël had meegebracht. Gezien het veelvoud aan onderwerpen die in het kader van deze bilaterale consultatieronde besproken werden, was het zonder meer zinvol om zo veel mogelijk ministers en deskundigen op de aparte vakgebieden mee te brengen. Men voerde intensieve gesprekken op de volgende terreinen: economie, defensie, energie, milieubescherming, landbouw, verkeer, onderzoek, sport, cultuur en gezondheid. Tevens tekende men verscheidene nieuwe overeenkomsten tussen beide landen en plande men gebeurtenissen die het komende jubileumjaar moeten markeren, als Israël en Duitsland 50 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Een Duits-Israëlische commissie heeft een logo uitgekozen dat dit jubileumjaar zal symboliseren. De kunstenaars Ariel Wollek en Ticha Matting verklaarden erover: Voor ons was het belangrijk dat het logo de band uitdrukt, de verbondenheid en verwevenheid van beide landen, daarnaast de belofte van het voortbestaan van deze band in de toekomst, in de schaduw van de pijnlijke geschiedenis. Verder wilden we ook een zekere officiële feestelijkheid en plechtigheid laten zien met betrekking tot het jubileum dat beide landen gaan vieren. Twee intentieverklaringen van de bondskanselier wekten in Israël bijzonder veel belangstelling. Aan de ene kant maakte Merkel bekend dat de pensioenen voor overlevenden die onder dwang in getto s waren geinterneerd, met terugwerkende kracht omhoog gaan. Je moet weten dat veel Joden die in de nazitijd in getto s waren geïnterneerd, tot nu toe vaak geen enkel pensioen hebben ontvangen. Daar waren meestal twee redenen voor: ze hebben geen documenten om hun gedwongen internering te bewijzen, of ze waren uitgesloten van de betalingen omdat de Bondsregering een minimumverblijf had vastgesteld. Aan de andere kant kondigde Merkel aan dat er in de toekomst work and travel visa voor jonge Israëli s tot 30 jaar komen, waarmee ze toegang krijgen tot instellingen van hoger onderwijs in Duitsland. Verder werd er in Israël veel aandacht gewijd aan het feit dat de besprekingen tussen Israëls premier Netanjahu en bondskanselier Merkel zonder confrontaties verliepen. Het is een open geheim dat de twee elkaar persoonlijk niet zo mogen. Toch kwamen er van beide kanten ook lastige onderwerpen kennelijk op constructieve wijze ter tafel, zoals Israëls wrevel over de betrokkenheid van Duitsland bij de gesprekken met Iran en onderwerpen rond de lopende vredesonderhandelingen en de Israël boycot. Merkel noemde de bereikte compromissen bij de onderhandelingen met Iran reeds successen, een opvatting die premier Netanjahu helemaal niet deelde. Terwijl Merkel duidelijk zei bezorgd naar de bouw van nederzettingen te kijken, benadrukte zij de houding van de Duitse regering vóór de tweestatenoplossing, waarbij zij tegelijk onderstreepte dat deze oplossing echter wel moest berusten op de garantie van Israëls veiligheid en dat juist Duitsland dit punt van de Joodse staat heel serieus nam. Over het boycotten van Israël verklaarde Netanjahu: Boycots werpen het vredesproces terug. Daarom hoop ik dat anderen in Europa uw voorbeeld, Angela, zullen volgen en boycots zullen weigeren. Merkel vulde aan dat ze er van overtuigd is dat boycotbewegingen niet bevorderlijk zijn voor de vrede in de regio. Duitsland neemt daar afstand van, maar is tegelijkertijd als lid van de Europese Unie gebonden aan overkoepelende richtlijnen. Een hoogtepunt van het bezoek van de bondskanselier aan Israël was de uitreiking van de eremedaille van de president door president Peres. In zijn laudatio gaf Peres uitdrukking aan de hoge waardering van Israël voor Merkel: Voor uw bijdrage aan Israëls bloei en zijn veiligheid. Voor uw bijdrage aan de vrede in de regio en uw onvermoeibare ijver voor het creëren van een betere wereld. Omdat u een staatsvrouw bent met veel moed, bescheidenheid en een visie voor niet alleen huidige, maar ook toekomstige generaties. Als president van Israël verleen ik de eremedaille van de president aan de bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, Angela Merkel. God zegene u. AN Nieuws uit Israël 5/

12 politiek het joodse AspEcT VAN het conflict IN OEkRAïNE Vanaf het begin van de Joodse ballingschap hebben Joden zich steeds weer in onmogelijke situaties bevonden, doordat ze betrokken raakten bij conflicten waar ze eigenlijk niets mee te maken hadden. Ook nu weer worden Joden met zo n situatie geconfronteerd, dit keer in Oekraïne. J Juist de eerste Wereldoorlog was een klassiek voorbeeld voor de tweespalt waarin Joden als gevolg van gewapende conflicten konden belanden. Destijds vochten Joden aan de zijde van de soldaten van die landen waartoe zij zich voelden behoren. Daarom kwam het regelmatig voor dat Joden tegen Joden vochten; soms waren ze zelfs aan elkaar verwant. Tegelijkertijd hadden Joden nog met een heel ander front te strijden, dat voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog massale vormen aannam: antisemitisme. De geschiedenis herhaalt zich, dit keer in het verloop van het conflict dat in Oekraïne is uitgebroken. Terwijl de wereld naar het Maidanplein keek en de krachtmeting tussen Oekraïne en Rusland op het schiereiland de Krim volgde, nam men niet waar dat Joden in deze chaos nog een ander front tegenover zich hebben gekregen. Antisemitisme behoort tot de geschiedenis van Oekraïne. In dit land verweet men 103 jaar geleden Joden rituele moorden. Het was het laatste proces dat in Europa in verband met een dergelijke aanklacht tegen Joden werd gevoerd. In het zogenaamde Beilis proces in Oekraïne, dat destijds nog tot het tsarenrijk behoorde, klaagde men Joden aan dat ze voor het Joodse Pesach feest een jongere hadden vermoord om zijn bloed te gebruiken bij het bakken van het ongezuurde brood. Nog vandaag de dag is het graf van deze jongere een pelgrimsdoel van talloze Oekraïners die in dergelijke roddels over rituele moorden blijven geloven. Oekraïne kent meerdere partijen die na de ineenstorting van de Sovjetunie zijn ontstaan en een onbuigzaam antisemitisme in het vaandel 12 Nieuws uit Israël 5/2014 hebben staan, soms volkomen onafhankelijk van hun politieke positie. De hele wereld heeft de leden van rechts-radicale groepen op het Maidanplein in Kiev gezien, die tegen de pro-russische regering van Oekraïne te hoop liepen en met hun vlaggen en vaandels zwaaiden. Deze vertoonden onder andere ook neonazistische symbolen. En toen de pro-russische regering eenmaal verjaagd was, stortten niet alleen recht en orde in Oekraïne ineen, maar pleegde men in Kiev en andere steden tegelijk talloze overvallen op Joodse instellingen en aanvallen op Joden. In Rusland zag men dit als olie op het vuur. Officiële woordvoerders van Rusland waren er als de kippen bij om deze incidenten te bestempelen tot bewijzen voor de neonazistische gezindheid van de nieuwe Oekraïense regering. Deze ongeremde retoriek stuitte uitgerekend bij rabbijnen van de beweging Chabad, zowel in Rusland als in Oekraïne, op open oren. Onder president Poetin is de Chabad beweging in Rusland sterk bevorderd, zodat ze inmiddels in de meeste krimpende Joodse gemeenten de overhand heeft. Als tegenprestatie voor deze bevordering loven ze Poetins zogenaamde strijd tegen het antisemitisme. In dit verband wijzen ze de laatste tijd ook naar de gebeurtenissen in Oekraïne. Tegen deze achtergrond riep tenminste één rabbijn, Moshe Azman, de Chabad rabbijn van Kiev, de in Oekraïne levende Joden op om hun land te verlaten. Deze oproep ergerde andere rabbijnen en leidende figuren van de Oekraiens-Joodse gemeenschap. Zij wezen er op dat Joden hier werden misbruikt voor de politieke machtsstrijd tussen Kiev en Moskou. De rabbijnen van Oekraïne, die naar samenwerking met de nieuwe regering van het land streven, beweren dat rabbijn Azman en de andere Chabad rabbijnen zich op directe aanwijzingen van het Kremlin in het openbaar hebben uitgesproken. Sommigen gingen zelfs nog verder en uitten het vermoeden dat enkele incidenten waarbij synagogen werden geschonden en Joden aangevallen, doelbewust door het Kremlin in scene waren gezet om de ontwikkelingen in Oekraïne in een zo slecht mogelijk daglicht te plaatsen. En daarmee is er intussen ook een interne Joodse strijd in Oekraïne uitgebroken. Na de opmars van de Russen op het schiereiland de Krim publiceerde rabbijn Yaakov Bleich, de opperrabbijn van Oekraïne, een oproep waar talrijke andere rabbijnen zich bij hebben aangesloten. In deze aan Rusland gerichte oproep staat onder andere dat de agressie tegen Oekraïne onmiddellijk moet ophouden. De Chabad rabbijnen daarentegen heetten de nieuwe oude heersers op de Krim natuurlijk welkom, evenals Anatoly Gandin, de voorzitter van de Joodse gemeenschap op de Krim, die zich zeer verheugd toonde over de ontwikkelingen. En zo lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Toen 160 jaar geleden de Krimoorlog woedde, vochten Joden zowel in de gelederen van het tsaristische leger als aan de zijde van de soldaten van het Osmaanse rijk, Engeland en Frankrijk. Joden die soms zelfs bloedverwanten van elkaar waren, traden elkaar gewapend tegemoet. De komende weken zullen laten zien in welke richting de zich op storm staande tekenen gaan ontwikkelen. AN

13 AchTERGRONDINFORMATIE UIT ISRAËL politiek GEVAAR AAN IsRAëLs NOORDGRENs We hebben al herhaaldelijk bericht dat er in de gelederen van de rebellen in Syrië ook strijders van Al Qaida voor Israëls deur staan. Het wordt nu duidelijk dat zij niet Israëls enige probleem zijn, want ook de Hezbollah militie en Assad doen de fluwelen handschoenen ten opzichte van Israël uit. IIn Syrië woedt een verschrikkelijke burgeroorlog. Het gaat allang niet meer om de val van Assad. De confrontaties vertonen al enige tijd de kenmerken van een oorlog tussen elkaar vijandig gezinde religieuze groeperingen, namelijk soennieten en sjiieten. Terwijl Israël de grensincidenten tot dusver eerder aan soennitische groepen heeft toegerekend dus de rebellen en radicaalislamitische groepen die dichtbij Al Qaida staan komen er steeds meer aanwijzingen dat ook Assad en de sjiitische Hezbollah militie aan de grens tegen Israël actief worden. Deze beide bondgenoten staan met de rug tegen de muur; de Hezbollah militie bloedt niet alleen in Syrië, maar raakt ook in het eigen bastion Libanon steeds meer in de knel. Het gevolg voor Israël is een reeks incidenten aan de noordgrens, die in maart tot verwondingen bij meerdere soldaten leidden en tot een hogere alarmfase in het noorden. Onlangs stelde commentator Amos Harel in de gerenommeerde Israëlische krant Haaretz vast: De betekenis van de laatste grens incidenten gaat veel verder dan het directe resultaat meerdere gewonden soldaten van het Israëlische leger. Tot dusver schreef het Israëlische leger de incidenten toe aan soennieten, dus aan de rebellen in Syrië, maar intussen worden hun rivalen, de sjiitische Hezbollah militie, steeds actiever. ( ) Deze gebeurtenissen wijzen op veranderende spelregels aan de noordgrens van Israel. Waar de Hezbollah militie zich sinds enkele jaren relatief koest houdt tegenover Israël, doet men nu diep verstrikt in de Syrische burgeroorlog de fluwelen handschoen ten opzichte van Israël uit. Zoals Harel verder beschrijft, is dit slechts mogelijk omdat ook de Syrische dictator Bashar al Assad erbij betrokken is en heeft ingestemd met een verandering van de spelregels. Voor Israël is dat geen goed nieuws. Tegelijk beschrijft Harel iets wat de wereld nauwelijks in de gaten heeft. De burgeroorlog in Syrië gaat al het vierde jaar in. Volgens voorzichtige schattingen heeft hij al mensen het leven gekost. Maar er wordt allang niet meer uitsluitend op Syrisch grondgebied gevochten. Er gaat nauwelijks een maand voorbij zonder dat er in verband met de Syrische burgeroorlog ook een bom in Libanon explodeert. Inmiddels moet men ook in Libanon rekening houden met gemiddeld 50 dodelijke slachtoffers per maand. Voor Israël is het geheel een potentieel kruitvat: de nauwe band tussen Syrië en Libanon, de wapensmokkel van Syrië naar Libanon, de deelname van de Hezbollah militie aan de Syrische burgeroorlog, hun tanende macht in Libanon en de sterk toenemende presentie van radicale soennitische moslims die niet alleen tegen Assad en de Hezbollah militie strijden, maar samen met hen nog een vijand hebben: Israël. En zo concludeert Harel: «Volgens buitenlandse berichten reageert Israel in het noorden elk jaar met zes à zeven luchtaanvallen. Maar het van dergelijke aanvallen uitgaande afschrikkingspotentieel werkt intussen niet meer. Syrië en de Hezbollah militie weten dat ze met hun reacties in de vorm van mortierbeschietingen en explosieven langs de grens heelhuids wegkomen, zolang deze qua hoeveelheid en omvang Israël niet aanzetten tot een massaal militair ingrijpen. De gevechten in Syrië en Libanon worden door twee rivaliserende kampen geleverd: sjiitisch-alevitisch en soennitisch. Beiden houden niet meer op aan de grens met Israël, zodat Israël zowel aan de grens op de Golan hoogten met Syrië als aan de grens met Libanon niet meer verschoond zal blijven van de chaos in het noorden.» AN Nieuws uit Israël 5/

aanslag op kerk schok in israël door VlaMMen leidden ToT ijstijd: Spanningen tussen het Vaticaan en Israël europa en ZiJn Joden: Gehaat en geliefd

aanslag op kerk schok in israël door VlaMMen leidden ToT ijstijd: Spanningen tussen het Vaticaan en Israël europa en ZiJn Joden: Gehaat en geliefd nieuws UiT Augustus 2015/ 5775 schok in israël door aanslag op kerk VlaMMen leidden ToT ijstijd: Spanningen tussen het Vaticaan en Israël europa en ZiJn Joden: Gehaat en geliefd Nr. 08 INh OUD MAART 2006

Nadere informatie

ISRAEL. Hoe Israëlvriendelijk is Duitslands regering? NIEUWS UIT. Israëlisch bedrijf creëert arbeidsplaatsen in Duitsland 15

ISRAEL. Hoe Israëlvriendelijk is Duitslands regering? NIEUWS UIT. Israëlisch bedrijf creëert arbeidsplaatsen in Duitsland 15 Pro-Israël campagne met «Instagram» 13 Israëlisch bedrijf creëert arbeidsplaatsen in Duitsland 15 ISRAEL NIEUWS UIT Nr. 11 November 2012 www.middernachtsroep.nl Hoe Israëlvriendelijk is Duitslands regering?

Nadere informatie

ISRAEL. Syrische. wapenarsenalen worden een risico. Robots voor hersenoperaties 21. Israëlisch-Amerikaans cyberpact 13 NACHRICHTEN AUS NIEUWS UIT

ISRAEL. Syrische. wapenarsenalen worden een risico. Robots voor hersenoperaties 21. Israëlisch-Amerikaans cyberpact 13 NACHRICHTEN AUS NIEUWS UIT Israëlisch-Amerikaans cyberpact 13 Robots voor hersenoperaties 21 ISRAEL NACHRICHTEN AUS NIEUWS UIT Nr. 08 8 Augustus 2012 www.middernachtsroep.nl Syrische wapenarsenalen worden een risico www.beth-shalom.nl

Nadere informatie

ami nieuws Drie brieven van Shlomo Hizak uit Jeruzalem januari 2013 39 ste jaargang nr. 1 Namens de vrienden van het AMI-Jerusalem Centrum

ami nieuws Drie brieven van Shlomo Hizak uit Jeruzalem januari 2013 39 ste jaargang nr. 1 Namens de vrienden van het AMI-Jerusalem Centrum ami nieuws 39 ste jaargang nr. 1 Jeruzalem, 19 november 2012 Geliefde vrienden, Shalom en zegenwensen voor u vanuit Jeruzalem! Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. Psalm 121:4

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF IJF Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL Rapport over activiteiten en doelstellingen van het samenwerkingsverband United Civilians for Peace Redactie: Ronny Naftaniel

Nadere informatie

tezotomlostelopen Ecuador: Referendum: hoop op verandering Interview: Kristien Hemmerechts over Palestina Afghanistan: Zeven jaar na datum

tezotomlostelopen Ecuador: Referendum: hoop op verandering Interview: Kristien Hemmerechts over Palestina Afghanistan: Zeven jaar na datum tezotomlostelopen S D Worx is een sociaal secretariaat. Het levert allerlei diensten voor werkgevers en organiseert voor hen ook opleidingen. Tot zover niets aan de hand. Maar je trekt wel de wenkbrauwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 93 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 mei 2013 De vaste commissie

Nadere informatie

Bijbels toekomstblad. Voorzichtigheid geboden! Zal de antichrist een Jood zijn? Het kind en het badwater. Naar de eindfase in het Midden- Oosten

Bijbels toekomstblad. Voorzichtigheid geboden! Zal de antichrist een Jood zijn? Het kind en het badwater. Naar de eindfase in het Midden- Oosten Bijbels toekomstblad Voorzichtigheid geboden! Zal de antichrist een Jood zijn? Het kind en het badwater Naar de eindfase in het Midden- Oosten Zoekt in het Boek des Heeren en leest; niet een van dezen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1272 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 juli 2013 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

VredesMagazine. Gaza Srebrenica zonder masker. Kernwapens. Onderzoeksdossier: Jaargang 7 nummer 4 4e kwartaal 2014 Prijs euro 2,50

VredesMagazine. Gaza Srebrenica zonder masker. Kernwapens. Onderzoeksdossier: Jaargang 7 nummer 4 4e kwartaal 2014 Prijs euro 2,50 VredesMagazine Jaargang 7 nummer 4 4e kwartaal 2014 Prijs euro 2,50 Gaza Srebrenica zonder masker Onderzoeksdossier: Kernwapens Kwestie-Palestina: internationale actie geboden Colofon commentaar Wanneer

Nadere informatie

BIJDRAGEN Bijdragen voor ons werk zien wij graag tegemoet op bankrekening 45.67.74.068 of giro 315800 ten name van Het Evangelie in Spanje te Zeist.

BIJDRAGEN Bijdragen voor ons werk zien wij graag tegemoet op bankrekening 45.67.74.068 of giro 315800 ten name van Het Evangelie in Spanje te Zeist. 1 Colofon: Het Berichtenblad is een uitgave van het bestuur van de Nederlandse Stichting Het Evangelie in Spanje die beoogt de zaak van het Evangelie in Spanje - in nauw overleg met de Spaanse Evangelische

Nadere informatie

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus)

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus) 3-001 VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003 3-002 VOORZITTER: DE HEER PODESTÀ Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.00 uur geopend) 3-003 Betrekkingen EU/Cuba 3-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

Uur van de waarheid Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden

Uur van de waarheid Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden Uur van de waarheid Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden DEF.KAIROSboekje bw.indd 1 20-01-2010 12:29:11 C o l o f o n Vertaling Rena Netjes en Yolanda Voorhaar Redactie

Nadere informatie

Bidden voor Israël en de Arabische volken. Altijd bidden ONT-MOETEN. Bijbelstudie Lucas 18. Reveilweken 2011

Bidden voor Israël en de Arabische volken. Altijd bidden ONT-MOETEN. Bijbelstudie Lucas 18. Reveilweken 2011 januari 2011 4 Bidden voor Israël en de Arabische volken Altijd bidden Bijbelstudie Lucas 18 ONT-MOETEN Reveilweken 2011 n GEBED Bidden voor Israël en de Arabische volken Bidden voor Israël en de Arabische

Nadere informatie

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter geweldloosheid en geloven redesspiraal Kwartaalblad van Kerk en Vrede, zomer 2008, jaargang 4, nummer 2, Afscheid inspirerend redacteur Piet Vliegenthart pagina 4 21 september houden we erin! pagina 5

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G.

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G. Bacheloropdracht Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014 Rogier Groot S1203053 Begeleider Aster-x

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 104-15 september 2010 - pag. 1

Nieuwsbrief nr. 104-15 september 2010 - pag. 1 Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF nr. 104 15.09.2010 Pag Egyptische TV: Islam zal Italië, Europa en het hele Westen veroveren... 2 Friso lid van NL-Skull and Bones... 3 Amerika waarschuwt Syrië voor vergeldingsaanval

Nadere informatie

VredesMagazine. Verantwoording over Uruzgan Geschiedenis maken in Woensdrecht. NAVO 2020 wereldwijde coalitie. Onderzoeksdossier:

VredesMagazine. Verantwoording over Uruzgan Geschiedenis maken in Woensdrecht. NAVO 2020 wereldwijde coalitie. Onderzoeksdossier: VredesMagazine Jaargang 3 nummer 4 4e kwartaal 2010 Prijs euro 2,50 Verantwoording over Uruzgan Geschiedenis maken in Woensdrecht Onderzoeksdossier: NAVO 2020 wereldwijde coalitie Het lijkt erop alsof

Nadere informatie

VREDESKOERIER - JULI 2013 1 VREDESKOERIER UITGAVE: HAAGS VREDESPLATFORM & HUMANISTISCH VREDESBERAAD, JAARGANG 2, NUMMER 4, JULI 2013

VREDESKOERIER - JULI 2013 1 VREDESKOERIER UITGAVE: HAAGS VREDESPLATFORM & HUMANISTISCH VREDESBERAAD, JAARGANG 2, NUMMER 4, JULI 2013 VREDESKOERIER - JULI 2013 1 VREDESKOERIER UITGAVE: HAAGS VREDESPLATFORM & HUMANISTISCH VREDESBERAAD, JAARGANG 2, NUMMER 4, JULI 2013 EEN BINNENLANDSE OORLOG TEGEN VLUCHTELINGEN Op 6 mei gingen in het detentiecentrum

Nadere informatie

tezotomlostelopen Afrika: Wie zal EUFOR in Tsjaad dienen? Latijns-Amerika: Paraguayaanse boerengemeenschappen in de greep van sojamonocultuur

tezotomlostelopen Afrika: Wie zal EUFOR in Tsjaad dienen? Latijns-Amerika: Paraguayaanse boerengemeenschappen in de greep van sojamonocultuur tezotomlostelopen tijdschrift voor internationale politiek dossier p. 26 H et boek van Carla Del Ponte De jacht. Ik en de oorlogsmisdadigers, heeft grote verontwaardiging veroorzaakt. De gewezen aanklaagster

Nadere informatie

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De algemene beraadslaging wordt geopend. Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENH"{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie

OeKU RHF YF-RB D-ENH{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie RHF YF-RB D-ENH"{N OeKU 2004 Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten

Nadere informatie

Europa Het kennismagazine voor jongeren

Europa Het kennismagazine voor jongeren Europa Het kennismagazine voor jongeren Europese Unie Dit kennismagazine en de bijbehorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm bookshop.europa.eu

Nadere informatie

INHOUD. Documentatie. 1998 Index. 34 Inhoud gerangschikt per nummer 35 Inhoud gerangschikt per auteur

INHOUD. Documentatie. 1998 Index. 34 Inhoud gerangschikt per nummer 35 Inhoud gerangschikt per auteur NAVO kroniek INHOUD Nº1 Lente 1999 - Volume 47 Javier Solana 3 De Top van Washington: de NAVO stapt doortastend de 21ste eeuw in Voorblad: NATO Graphics Studio (NAVO foto) Jorge Domínguez 7 Argentinië:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 263 Mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid Nr. 56 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 juni 2013 De vaste commissie voor

Nadere informatie