Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 9: Duitsland en de euro. 9.1 Overzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 9: Duitsland en de euro. 9.1 Overzicht"

Transcriptie

1 Naslagwerk Economie van Duitsland 9.1 Overzicht Eind jaren zestig werd in Europa hardop gesproken over een gezamenlijk economisch beleid met een gemeenschappelijke munt. In 1979 werd dit plan concreet met de oprichting van het Europees Monetair Systeem (EMS). Vanaf dat moment werden de valuta van twaalf Europese landen aan elkaar gekoppeld om de monetaire samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen. Tien jaar later, in april 1989, verscheen het rapport van de commissie Delors waarin de voltooiing van een Europese Monetaire Unie (EMU) in drie fasen werd voorgesteld. In de eerste fase werken de nationale banken samen om daarop een Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) op te richten. In de derde fase worden de koersen van de valuta vastgelegd en wordt een gemeenschappelijke munt ingevoerd. Enkele Europese landen grepen deze monetaire samenwerking aan om een einde te maken aan de overheersende positie van de Bundesbank binnen het EMS. De D Mark vervulde binnen het EMS een spilfunctie. Omdat de D Mark veruit de belangrijkste munt van Europa was, bepaalde de Bundesbank voor een belangrijk deel het monetaire beleid.als de Bundesbank een rentewijziging aankondigde, moesten andere landen volgen. Deden ze dat niet, dan had dat gevolgen voor de koers van de eigen munt. De dominante positie van de Bundesbank verklaart ook voor een deel de strijd om de topfuncties binnen en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. De Duitsers wilden dat de ECB zoveel mogelijk zou werken naar het voorbeeld van de Bundesbank, met een strak beleid dat er op gericht is om de inflatie binnen de perken te houden. Zij vreesden anders een zwakke euro. Volgens de vroegere bondskanselier Kohl was de invoering van de euro een zaak van oorlog of vrede in de 21ste eeuw. Het al dan niet slagen van de euro is grotendeels afhankelijk van de vroegere aartsvijanden Duitsland en Frankrijk, simpelweg omdat de economische systemen van beide landen de belangrijkste rol spelen binnen de Europese handel. Juni 2012/ Kijk voor de actuele versie van het Naslagwerk Economie op 1

2 9.2 Toelating tot de euro Om toe te kunnen treden tot de Europese en Monetaire Unie (EMU) en daarmee de euro dient een EU land aan een aantal criteria te voldoen: het schuldcriterium, het tekortcriterium en het inflatiecriterium. Het schuldcriterium: de staatsschuld mag hoogstens 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) beslaan. Het tekortcriterium: het begrotingstekort mag niet meer dan 3 procent van het bbp bedragen. Inflatiecriterium: de inflatie mag, gemeten over één jaar, niet meer dan 1,5 procent boven die van de drie beste lidstaten liggen. De langetermijnrente mag, gemeten over één jaar, niet meer dan 2 procent boven die van de drie beste (economisch) presterende lidstaten liggen. Voor 1999 heeft Duitsland enorme inspanningen moeten leveren om aan deze toelatingseisen te voldoen. Dat kwam vooral doordat de kosten van de Duitse eenwording veel hoger waren dan voorzien. Daarnaast viel de groei van de Duitse economie behoorlijk tegen. De Bondsrepubliek wilde dat de genoemde criteria streng werden nageleefd waardoor zij ook zelf fors moest bezuinigen. Twaalf landen België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje voerden in 2002 de euro in. Later volgden Slovenië, Cyprus, Malta, Slowakije en Estland. Samen vormen zij de EMU, oftewel de eurolanden. Tot 2002 bestond de euro alleen giraal. De onderlinge wisselkoersen van de eerste elf eurolanden werden op 1 januari 1999 aan de euro en daarmee aan elkaar gekoppeld. De Europese Centrale Bank bepaalt sindsdien het centrale monetaire beleid in de EMU. Hoewel de zeventien Eurolanden de soevereiniteit over het monetaire beleid hebben overgedragen aan de Europese Centrale Bank, voeren ze een nationaal, maar gecoördineerd economisch beleid. De individuele lidstaten hebben dus de mogelijkheid om budgettair en structureel beleid af te stemmen op de specifieke situatie in hun land. De combinatie van een nationaal, maar gecoördineerd economisch beleid en een centraal monetair beleid moet leiden tot verdere integratie van de lidstaten van de Europese Unie. Juni 2012/ Kijk voor de actuele versie van het Naslagwerk Economie op 2

3 De benoeming van de eerste president van de ECB zorgde in 1998 nog voor de nodige problemen. Frankrijk zag de voornaamste kandidaat, de Nederlander Wim Duisenberg die jarenlang voorzitter van De Nederlandsche Bank was geweest, als een te 'Duitse', ofwel te 'strikte' kandidaat. De Fransen waren bovendien verongelijkt dat hun kandidaat, Jean Claude Trichet, was gepasseerd. Om de impasse te doorbreken kondigde Duisenberg vooraf aan zijn termijn van acht jaar niet vol te maken. Na vier jaar zou hij zelf een moment kiezen om af te treden. Toen hij in 2003 overleed, volgde Trichet hem op. Ook de opvolging van Trichet in 2011 bleek niet zonder slag of stoot te gaan. Merkel had haar zinnen gezet op de de Duitse president van de Bundesbank Axel Weber. Deze had echter principiële bezwaren tegen de grootschalige aanschaf van staatsobligaties van probleemlanden door de ECB, en kondigde zijn ontslag als president van de Bundesbank aan. Als compromiskandidaat werd de Italiaan Mario Draghi aangesteld. Juni 2012/ Kijk voor de actuele versie van het Naslagwerk Economie op 3

4 9.3 Ontvangst van de euro Sinds de officiële invoering van de euro in 1999 in 2002 werd de euro als betaalmiddel ingevoerd hebben de centrale banken van de Eurozone de verantwoordelijkheid voor de koers van de eigen munt overgeheveld naar de ECB. Voor Duitsland was dat een extra grote concessie, gezien de sterke positie van de D Mark. Dat de Europese centrale bank net als de Bundesbank in Frankfurt is gevestigd, is dan ook geen toeval. De harde, vanuit Frankfurt aangestuurde D Mark was niet alleen het symbool van de succesvolle wederopbouw van (West )Duitsland, maar droeg ook aanzienlijk bij aan de integratie van Europa. Door het oorlogsverleden had Duitsland veel baat bij de Europese samenwerking. Duitsland werkte hiermee aan zijn zwaar gehavende reputatie, maar had ook een economisch belang bij een verenigd Europa als afzetmarkt voor Duitse producten. Omdat Duitsland zoveel bijdraagt aan Europa, wordt het land ook als de betaal en rentmeester van Brussel gezien. Duitsland en met name de Bundesbank hadden aanvankelijk grote bedenkingen bij de komst van een centrale Europese munt. Binnen bepaalde groepen van het Duitse politiek maatschappelijke establishment bestond scepsis tegenover de komst van de euro. Het opgeven van de D Mark stuitte ook op verzet bij veel Duitse burgers. De munt werd vaak geassocieerd met het succes van de Duitse economie sinds de jaren vijftig en was daardoor het troetelkind van veel Duitsers geworden. Als afschrikwekkend voorbeeld dient in Duitsland de hyperinflatie van 1923, toen de Reichsmark dramatisch in waarde kelderde nadat er een torenhoge staatsschuld was ontstaan. Dit zorgde ervoor dat het geld vrijwel niets meer waard was. Er werd in Duitsland met gemengde gevoelens uitgekeken naar het moment dat de sterke D Mark, die na de Tweede Wereldoorlog is 'opgebouwd', voor de euro zou worden ingeruild. Een belangrijk argument voor de Duitse weerstand tegen de euro was ook dat Duitsland de regie over de Europese munteenheid moest delen met de andere deelnemers aan het europroject. Vooral Zuid Europese landen als Spanje, Italië, Portugal en Griekenland kenden voor de EMU een ander monetair beleid dat voor veel Duitse economen een gruwel was. In het verleden financierden deze landen meermaals een begrotingstekort door geld bij te drukken of de rente te verlagen. Hiermee werden weliswaar impopulaire bezuinigingen voorkomen, maar deze methode werkte wel inflatie in de hand. Deze maatregel stond haaks op het Duitse beleid. Juni 2012/ Kijk voor de actuele versie van het Naslagwerk Economie op 4

5 9.4 Stabiliteitspact Om toch een solide monetair beleid te voeren om zodoende een stabiele koers van de euro te garanderen, drong vooral Duitsland aan op een streng beleid. Bij het Verdrag van Maastricht werden hierover in 1992, tien jaar voor de komst van de euro al afspraken over gemaakt die in 1997 werden vastgelegd. Met het zogenoemde Stabiliteitspact spraken de eurolanden af dat het begrotingstekort nooit verder mocht oplopen dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in combinatie met een maximale staatsschuld van 60 procent van het bbp. Deze afspraken kwamen min of meer overeen met het Duitse en Nederlandse monetaire beleid. Het nadeel van het Stabiliteitspact is dat eurolanden tijdens een recessie weinig financiële speelruimte hebben om de economische problemen aan te pakken. Harde bezuinigingen zijn in de praktijk de enige oplossing, maar die is niet altijd even aantrekkelijk. Bezuinigingen vallen niet altijd goed bij de kiezer, maar kunnen ook slecht uitvallen voor het herstel van de economie. Toen Duitsland in 2003 in een recessie geraakte, overtraden de Bondsrepubliek en Frankrijk het Stabiliteitspact door het overheidstekort te laten oplopen boven de 3 procentnorm. Dit tot grote woede van Nederland dat ook in een recessie verkeerde, maar door bezuinigingen wel aan de norm voldeed. Een jaar later oordeelde het Europese Hof van Justitie dat eurolanden in het vervolg een boete kunnen krijgen als de gestelde norm wordt overtreden. Alleen als een euroland wordt getroffen door een natuurramp of een zeer zware economische crisis, kan een uitzondering op de regel worden gemaakt. Afgesproken werd dat de eurolanden uiterlijk in 2007 hun financiën weer op orde zouden hebben. De uitspraak van het Europese Hof werd in 2009 ingehaald door de actualiteit. Als gevolg van de internationale financiële en economische crisis en de miljarden euro s aan staatssteun aan de eigen bankensector, voldeden twintig van de 27 eurolanden niet meer aan het Stabiliteitspact, waaronder Duitsland en Nederland. Nog veel groter zijn de problemen in Zuid Europa, met name in Griekenland. Door de financiële crisis en wanbeleid is de staatsschuld van deze landen zo opgelopen dat faillissement dreigt. Omdat deze landen deelnemen aan de euro, zijn andere eurolanden verplicht financieel bij te springen om de koers van de munt te garanderen. Hiermee zijn de aanvankelijke bedenkingen van de Duitse beleidsmakers voor de komst van de euro alsnog uitgekomen. Juni 2012/ Kijk voor de actuele versie van het Naslagwerk Economie op 5

6 In mei 2010 besloot de Europese Unie samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 110 miljard euro uit te trekken voor de zogenoemde PIIGS staten, waarmee de betroffen landen Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje worden bedoeld. Het ingrijpen van de EU en het IMF is weliswaar noodzakelijk, maar stuit op veel verzet bij de Europese belastingbetaler die nu opdraait voor de financiële problemen in Zuid Europa. Aangezien Duitsland financieel het meeste bijdraagt aan Europa, ligt de hulp aan landen als Griekenland erg gevoelig bij de Duitse kiezer. In februari 2012 sloten de Europese regeringsleiders een nieuw begrotingspact, dat uiterlijk begin 2013 van kracht moet worden. In het begrotingspact is vastgelegd dat het jaarlijkse begrotingstekort van een lidstaat niet groter dan 0,5 procent van het bruto binnenlands product mag zijn. 25 van de 27 eurolanden ondertekenden het verdrag. Alleen Groot Brittannië en Tsjechië doen niet mee. In het verdrag zijn ook automatische sancties voor begrotingszondaars opgenomen. Als een lidstaat te veel schulden maakt, krijgt het voortaan automatisch sancties opgelegd. Juni 2012/ Kijk voor de actuele versie van het Naslagwerk Economie op 6

DE EUROCRISIS. Marcel de Ruiter

DE EUROCRISIS. Marcel de Ruiter DE EUROCRISIS Marcel de Ruiter Beste bezoeker van Haagsch College. Fijn dat u naar het college van Martin Visser over de eurocrisis bent gekomen. Als dank voor uw komst bieden wij u, in samenwerking met

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

ZEG EENS, Wat houdt het Europese beleid over de euro en de eurocrisis precies in?

ZEG EENS, Wat houdt het Europese beleid over de euro en de eurocrisis precies in? ZEG EENS, Wat houdt het Europese beleid over de euro en de eurocrisis precies in? Inleiding De Europese samenwerking is gestart met kolen en staal. Doorheen de jaren groeide de economische samenwerking:

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

De financiële crisis en de overheidsfinanciën: een Europese vergelijking

De financiële crisis en de overheidsfinanciën: een Europese vergelijking Déon Tanzer De financiële crisis en de overheidsfinanciën: een Europese vergelijking De financiële crisis, die zijn oorsprong had in 2007 en vooral in 2008 zichtbaar werd, heeft grote gevolgen gehad voor

Nadere informatie

Het optimale valutagebied uroland

Het optimale valutagebied uroland Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Het optimale valutagebied uroland Gert van Bergen 9639357 Werkstuk Macro-economie basisvak Collegejaar: 2000-2001 3 e trimester

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen =

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen = De wisselmarkt - 1 van 16 DE WISSELMARKT Inleiding De meeste landen hebben hun eigen munt. Alleen die munt heeft betaalkracht in dat land. Welke problemen spruiten hieruit voort voor de internationale

Nadere informatie

Wie zaait, zal oogsten. Het belang van de Europese Unie voor een gezonde Nederlandse economie

Wie zaait, zal oogsten. Het belang van de Europese Unie voor een gezonde Nederlandse economie 1 Wie zaait, zal oogsten Het belang van de Europese Unie voor een gezonde Nederlandse economie maart 2012 Disclaimer en dankwoord: Dit rapport is geschreven voor The Greenery. Het is bedoeld als kennisbron

Nadere informatie

pdf09 EUROPEES MONETAIR BELEID (een verkorte versie)

pdf09 EUROPEES MONETAIR BELEID (een verkorte versie) pdf09 EUROPEES MONETAIR BELEID (een verkorte versie) Het monetair beleid binnen de EMU (Economische en Monetaire Unie) wordt bepaald door de ECB (Europese Centrale Bank). De centrale banken, waaronder

Nadere informatie

Europa Het kennismagazine voor jongeren

Europa Het kennismagazine voor jongeren Europa Het kennismagazine voor jongeren Europese Unie Dit kennismagazine en de bijbehorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm bookshop.europa.eu

Nadere informatie

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad Europese Unie Europa. Een jongerenblad Deze brochure Europa. Een jongerenblad en de bijhorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: http://europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm https://bookshop.europa.eu/nl/home/

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Uitgave 16 september 2011

Uitgave 16 september 2011 Miljoenennota 2012 Uitgave 16 september 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 20 september 2011 Tekstgedeelte

Nadere informatie

In de halve eeuw die daarop volgde, diepten de lidstaten de samenwerking op geregelde tijdstippen uit.

In de halve eeuw die daarop volgde, diepten de lidstaten de samenwerking op geregelde tijdstippen uit. 1. Historiek Inleiding Reisde je al eens naar enkele Europese landen? Dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat Europa een continent is met littekens. Overal vind je gedenktekens, soldatenkerkhoven, e.a.

Nadere informatie

Financiële steun door Eurolanden aan Griekenland c.s. is Verdragsschending!

Financiële steun door Eurolanden aan Griekenland c.s. is Verdragsschending! Financiële steun door Eurolanden aan Griekenland c.s. is Verdragsschending! Herstructurering Europact onontkoombaar en zeer dringend noodzakelijk d.d. 18 april 2010 Geschreven door André ten Dam Onderwerpen:

Nadere informatie

3 Economie eurogebied

3 Economie eurogebied 3 Economie eurogebied 3.1 Economische activiteit scherp gedaald, verdieping crisis afgewend Economische activiteit nam sterk af door instortten wereldhandel De financiële crisis heeft het eurogebied hard

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

17 Europees Stabiliteitsmechanisme

17 Europees Stabiliteitsmechanisme 17 Europees Stabiliteitsmechanisme Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag

Nadere informatie

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening Hoe de Nederlandse burgers en bedrijven ernstig benadeeld zijn én nog steeds worden, als gevolg van de in 1998 door de Europese Unie (EU) onjuist vastgestelde

Nadere informatie

3 Agenda Europese top

3 Agenda Europese top 3 Aan de orde is het debat over de agenda van de Europese top. Ik heet de aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune, en de mensen die op een andere manier dit debat volgen, van harte welkom. Natuurlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 21 september 2010 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2011 kst-32500-1 ISSN

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

De rol van centrale banken Marcel de Ruiter

De rol van centrale banken Marcel de Ruiter De rol van centrale banken Marcel de Ruiter Beste bezoeker van het Haagsch College. Fantastisch dat u naar het college van Nout Wellink bent gekomen. Als dank voor uw komst bieden wij u in samenwerking

Nadere informatie

Angela Merkel en Nicolas Sarkozy: gaat hun plan voor een economische regering ver genoeg?

Angela Merkel en Nicolas Sarkozy: gaat hun plan voor een economische regering ver genoeg? Wat is de euro De euro staat onder grote druk sinds de Griekse crisis. Eurosceptici zien hun kans schoon om het einde van de gezamenlijke munt te bepleiten. Maar dat is van kwaad tot erger. Want Nederland

Nadere informatie

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk www.wmpartners.nl Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011 1 Een gedegen organisatie en een goed track-record vormen de basis voor de komende jaren 2 Risico s bedrijfsobligaties nemen toe 3 Het bedrijfsleven

Nadere informatie

10. Financiële sector ondanks crisis gegroeid. Auteur Leslie Nootenboom

10. Financiële sector ondanks crisis gegroeid. Auteur Leslie Nootenboom 10. Financiële sector ondanks crisis gegroeid Auteur Leslie Nootenboom Nederland had vóór de kredietcrisis een grote financiële sector. Door de kredietcrisis moest de staat echter bijspringen om de sector

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie