VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena"

Transcriptie

1

2 ORGANISATIE Het jaar 2013 is een bewogen jaar geweest voor Vluchtelingenwerk Altena. In januari zijn we verhuisd naar een veel kleiner kantoor in het gemeentehuis van Woudrichem. Dat was wel even wennen. In augustus overleed onze collega Henk Pasman. Henk was de motor achter ons team en het duurde dan ook even om dat verlies te verwerken en de draad weer op te pakken. Onze vrijwilligers waren hierbij een grote steun. Het jaar 2013 is ook een jaar geweest van vele mooie momenten. Zo hebben we vijf gezinnen met elkaar mogen herenigen en hebben we daarnaast 13 vluchtelingen geholpen met het starten van een nieuw leven in Het Land van Heusden en Altena. COACHING VESTIGING EN INTEGRATIE Maatschappelijke begeleiding vormt de basisactiviteit van Vluchtelingenwerk Altena. Concreet betekent dit dat de inzet van Vluchtelingenwerk zich via huisbezoeken, het houden van spreekuren en individuele begeleiding richt op ondersteuning van de vluchteling. Omdat vluchtelingen hun familie, vrienden en soms ook hun gezin achter hebben moeten laten in het land van herkomst, ontbreekt het hen aan een sociaal netwerk om op terug te kunnen vallen voor steun en hulp. Door middel van Coaching Vestiging en Integratie biedt Vluchtelingenwerk een alternatief voor het ontbreken van dit netwerk. De eerste fase van de begeleiding duurt gemiddeld 6 maanden en bestaat uit alle zaken rond de vestiging in de nieuwe woonplaats. In de tweede fase bestaat nog steeds veel aandacht voor allerlei administratieve zaken maar komt waar mogelijk de nadruk te liggen bij het opbouwen van zelfredzaamheid van de cliënt. Het streven is om na 5 jaar afscheid te nemen van de vluchteling. Hij is dan in staat zelf zijn eigen zaken te regelen of gebruik te maken van andere voorzieningen die de gemeente biedt. In de praktijk is dit helaas niet altijd haalbaar. Er zijn in totaal 22 vluchtelingen gehuisvest. Hiervan zijn er 6 in de gemeente Woudrichem gevestigd, 11 in de gemeente Werkendam en 5 in de gemeente Aalburg. In 2013 hadden we in totaal 90 vluchtelingen in begeleiding. SPREEKUUR Twee keer per week zijn er vaste inloopspreekuren waar de vluchteling terecht kan met allerlei vragen. Hij of zij wordt geholpen door vrijwilligers en een beroepskracht. De hulpvragen variëren van een simpele uitleg van een brief, problemen met de uitkering of problemen met het kunnen betalen van vaste lasten, belastingvragen enz. TRAJECTBEGELEIDING INBURGERING Informatiepunt Inburgering In opdracht van gemeente Werkendam, Woudrichem en Aalburg is VluchtelingenWerk WOBB, locatie Altena, voor deze gemeenten het informatiepunt Inburgering. Dat betekent dat iedereen (potentiële inburgeraars, werkgevers en inwoners) die vragen hebben over de Wet Inburgering bij ons terecht kan voor informatie. 2

3 Daarbij kan het gaan over allerlei zaken die te maken hebben met Inburgering: wie valt er onder de wet, wanneer heb je recht op vrijstelling of ontheffing, waar kun je een traject volgen, wat moet je doen om het inburgeringexamen te kunnen behalen, enz. Het is vooral van belang dat de inburgeraars goed worden geïnformeerd en ingelicht over hun rechten en plichten zodat zij beter in staat zullen zijn om hun weg te vinden naar zelfstandigheid. Naast het geven van informatie is de trajectbegeleider inburgering verantwoordelijk voor het goed doorlopen van het inburgeringtraject. Zij volgt het traject op de voet en lost knelpunten samen met de inburgeraar op. Uitvoering Wet Inburgering Sinds 1 januari 2013 is de Nieuwe Wet Inburgering van start gegaan. Deze wet houdt o.a. in dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen vanaf deze datum hun verplichte inburgering zelf moeten regelen en betalen. Hiervoor kan onder voorwaarden een lening worden aangevraagd bij DUO. Vluchtelingen die slagen, binnen de gestelde termijn van 3 jaar, hoeven de lening niet terug te betalen wanneer zij slagen voor het inburgeringexamen of wanneer zij een goede reden hebben waarom zij niet kunnen slagen. Asielgerechtigden die voor 31 december 2012 een vergunning hebben gekregen en (nog) moeten starten met de inburgering vallen nog onder de oude wet. Zij hebben (nog ) recht op een aanbod van de gemeente en kunnen tot september 2014 het oude examen afleggen. De inburgeraars die onder de oude Wet Inburgering vallen maken hun traject af bij het Da Vinci college, locatie Wijk en Aalburg en bij SIW, locatie Woudrichem. De inburgeraars die onder de nieuwe Wet Inburgering vallen moeten zelf een inburgeringtraject inkopen. De inburgeraars die een lening willen afsluiten bij DUO zijn verplicht om een school te kiezen met het keurmerk Blik op Werk. De inburgeraars die geen lening afsluiten zijn vrij om een school naar keuze te nemen. In 2013 zijn er 16 nieuwe trajecten gestart. De verdeling per gemeente is als volgt: Werkendam 7, Woudrichem 6, Aalburg 3. TAALCOACH PROJECT Het Taalcoachproject van Vluchtelingenwerk is al sinds 2009 een groot succes geweest. Niet alleen taalverwerving maar ook het leggen van contacten met Nederlanders en het verkrijgen van vaardigheden om volwaardig te kunnen functioneren in onze samenleving kregen door het project een extra impuls. Het bleek bovenop de inburgering en de maatschappelijke begeleiding die Vluchtelingenwerk biedt een hele zinvolle extra steun in de rug te zijn op weg naar participatie. In dit project wordt een deelnemer (een vluchteling of migrant) gekoppeld aan een taalcoach (Nederlandssprekende vrijwilliger). Dit koppel ontmoet elkaar regelmatig, op een afgesproken plek of bij elkaar thuis. Ze praten veel en ondernemen samen activiteiten. Op deze manier krijgt de deelnemer een extra ondersteuning bij het leren en in de praktijk gebruiken van de Nederlandse taal. Hij wordt ook wegwijs gemaakt in de Nederlandse sa 3

4 menleving. Daarnaast beoogt deze aanpak ook een versterking van de sociale cohesie in de samenleving. Mensen van verschillende culturen leren elkaar kennen en respecteren. GEZINSHERENIGING Na erkenning als vluchteling heeft de vluchteling recht op gezinshereniging met achtergebleven gezinsleden. Dit is in de praktijk een complexe en moeizame procedure. Vluchtelingenwerk biedt ondersteuning bij de aanvraag tot gezinshereniging en onderhoudt de contacten met consulaten, ambassades en andere betrokken organisaties. In 2013 zijn 5 gezinnen herenigd. JURIDISCHE BEGELEIDING Naast maatschappelijke begeleiding heeft Vluchtelingenwerk als kerntaak juridische begeleiding van vluchtelingen. Vluchtelingenwerk bewaakt de termijn voor het verlengen van de verblijfsvergunning en zorgt voor de aanvraag. Bij een eventuele intrekking van een vergunning is VluchtelingenWerk de schakel tussen de advocatuur en de cliënt. Een andere taak die hieronder valt is het begeleiden van gezinsherenigingen. VROUWENFEEST In het kader van Internationale Vrouwendag is op vrijdag 8 maart 2013 in samenwerking met de locaties Geertruidenberg en Altena een vrouwenfeest georganiseerd in basisschool De Bolderik in Hank. Een kleine honderd vrouwen met ca. 20 verschillende nationaliteiten kwamen bij elkaar om bij deze bijzondere dag stil te staan. In veel culturen is deze dag een officiële feestdag die uitbundig wordt gevierd. Doordat iedereen de mogelijkheid had om een buurvrouw of vriendin uit te nodigen waren er ook een behoorlijk aantal Nederlandse vrouwen aanwezig. De avond werd geopend door een korte inleiding over het ontstaan van de Internationale Vrouwendag en de betekenis ervan in verschillende landen. Nadat iedereen in hun eigen moedertaal elkaar een fijne avond had toegewenst ging het feest van start. Door de muziek en het dansen van de vrouwen, waarvan een groot aantal gekleed in traditionele kleding, werd het een kleurrijk feest. Hoogtepunt van de avond was het uitgebreide buffet waarbij men kon proeven van zelfgemaakte hapjes uit alle hoeken van de wereld. SINTERKLAAS In 2013 hebben we geen echt Sinterklaasfeest gehouden. We hebben cadeautjes gekocht voor de kinderen die in 2011, 2012 en 2013 bij ons zijn komen wonen. Deze cadeautjes hebben we uit naam van de Sint rond gebracht. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich niet buitengesloten voelen en op school kunnen vertellen dat ook zij een cadeautje van Sinterklaas hebben ontvangen. 4

5 VRIJWILLIGERS Ook in 2013 is binnen Vluchtelingenwerk Altena met een enthousiaste groep vrijwilligers gewerkt aan de diensten die Vluchtelingenwerk biedt. Regelmatig worden cursussen en trainingen gevolgd om over alle actuele kennis en vaardigheden te beschikken, die van belang zijn voor het begeleidingswerk. In 2013 waren er 15 vrijwilligers actief betrokken bij de maatschappelijke begeleiding en 14 als taalcoach. JEUGDSPORTFONDS Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 17 jaar. Het gaat specifiek om gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Vluchtelingenwerk Altena is intermediair voor het Jeugdsportfonds. In 2013 zijn acht gezinnen via ons bemiddeld naar het fonds. 5

6 Ervaringen van een maatschappelijk begeleider: Als complete nieuwkomer op het gebied van Vluchtelingenwerk maakte ik een jaar geleden kennis met een Irakees gezin. Vader was twee jaar in Nederland, moeder en puberzoon net een paar maanden. Met hen nam ik de hobbels van zorgtoeslag, ziektekostenverzekering, kredieten voor inrichting, aanvraag OV-pas, de gang naar school, kinderbijslag, verandering van stroomaanbieder en nog veel meer. Ieder brief die binnenkwam werd me vertwijfeld in handen gedrukt. Toen er nog veel op de rails gezet moest worden, maakte ik voor de lastige zaken regelmatig gebruik van een familielid dat telefonisch tolkte. Maar ook nu nog ontkom ik daar niet altijd aan. Want hoe maak je met een zeer beperkt begrip van het Nederlands duidelijk dat de uitbetaling van de huurtoeslag gewijzigd is of hoe het werkt met de lening van de DUO of nog leuker dat mevrouw in Nederland haar Irakese achternaam is kwijtgeraakt omdat deze niet past in de wijze waarop namen in ons land geregistreerd worden. In de meest ongemakkelijke situatie kwam ik terecht bij het tweede gezin (een echtpaar van 55-plus) dat ik sinds een half jaar begeleid. Mevrouw werd uitgenodigd voor een onderzoek naar baarmoederhalskanker. Tja, daar zit je dan.. Ik kwam een heel eind en een folder in het Arabisch, die ik een week later van internet had geplukt, deed de rest. Door de andere taal én het andere cijferschrift is Nederland al heel ingewikkeld voor de twee gezinnen die ik mag begeleiden. Instanties en overheden doen daar echter soms nog een flinke schep bovenop. Neem nu een brief waarin wordt uitgelegd dat mensen zus en zo moeten doen en dan in dezelfde enveloppe een tweede brief waarin staat dat de eerste brief voor hen niet van toepassing is. Of de belastingdienst die na talloze keren bellen nog steeds niet loskomt met het volle bedrag aan zorgtoeslag. Of de gemeente die vraagt om declaraties m.b.t. het schoolbezoek terwijl geregeld is dat dit via VluchtelingenWerk loopt. En dan heb ik het nog niet gehad over het woordgebruik, de lange zinnen en de permanente verwijzing naar internet waar alles te vinden en te regelen is. Ja, voor iemand die het Nederlands machtig is en in één blik de informatie op een scherm kan duiden. Maar niet voor een vluchteling. Moet je je jezelf eens in dezelfde situatie voorstellen... als Nederlander in een Arabisch sprekend land. Corine Verweij VluchtelingenWerk WOBB, Raadhuisplein CP Woudrichem Telefoon: Mail: 6

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg VluchtelingenWerk WOBB 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB- LOCATIE GEERTRUIDENBERG Het Vluchtelingenwerk in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOB - Locatie Roosendaal

VluchtelingenWerk WOB - Locatie Roosendaal VluchtelingenWerk WOB - Locatie Roosendaal In 2012 hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden binnen VluchtelingenWerk Roosendaal. De lokale afdeling valt tegenwoordig onder de regio VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015.

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2012 Firas Woont in Venlo Kwam in 2012 uit Irak naar Nederland als politiek vluchteling Geef de arme man geen vis,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Bruisende plek Jaarverslag NVA 2013

Bruisende plek Jaarverslag NVA 2013 Bruisende plek Jaarverslag NVA 2013 2 Jaarverslag NVA 2013 trainingen korte lijnen eigen kracht eigen kwaliteiten bruisende plek Vrouw en Kind Centrum talententaalcursussen expertise ontmoeten nieuwe invalshoeken

Nadere informatie

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid S TICHTING VluchtelingenWerk APELDOORN Jaarverslag 2003 Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid Voorwoord Apeldoorn, juni 2004 Geachte lezer(es), Een jaarverslag geeft een overzicht over het reilen en

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden?

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Colofon september 2007 Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Samen werken aan Taalcoaching

Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Welkom! Wij heten je van harte welkom bij ons taalcoachproject. Om de eerste start te ondersteunen bieden wij deze brochure aan met achtergrondinformatie

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2012

VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2012 VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2012 Integratie in feiten en cijfers Variatie in gemeentelijk integratiebeleid Inhoud Inleiding Deel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten?

Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten? Versie 5.0 13 augustus 2013 Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten? Welke taken blijven voor de gemeente over in het

Nadere informatie

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Inleiding Buurtzorg Jong is in september 2013 gestart met een pilot in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen

Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen Friesestraatweg 191-3 9743 AC Groningen T 050-57 57 290 info@vwnn.nl www.vwnn.nl F 050-57 57 299 Nieuwsbrief Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Met deze keer: Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Methodiekhandboek Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Dit handboek is een uitgave van EcoSol BV Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem Tel. 023 5430970 www.ecosol.nl

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan Jaarverslag 2009 GEDRAGEN DOOR VRIJWILLIGERS

Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan Jaarverslag 2009 GEDRAGEN DOOR VRIJWILLIGERS Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan Jaarverslag 2009 GEDRAGEN DOOR VRIJWILLIGERS Voorwoord 2 Voor veel vluchtelingen was 2009 een onzeker jaar waarin het constant koorddansen was tussen het benutten

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie