Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013"

Transcriptie

1 Persbericht 21 oktober 2013, 0:00 Hoop op een einde aan de crisis 21 oktober 2013 Rolf Bürkl T Ursula Fleischmann Corporate Communications T F Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013 Neurenberg, 21 oktober 2013 In heel Europa groeit de hoop dat het ergste van de crisis voorbij is en dat de economie langzamerhand begint te herstellen. Een aantal landen vertoonde in het tweede kwartaal een grote groei in bepaalde sectoren, terwijl in andere landen in ieder geval sprake was van een aanzienlijke vertraging van de neerwaartse trend. Dit zijn de bevindingen van het door GfK uitgevoerde onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa. Dit onderzoek geeft een overzicht van de ontwikkeling van de conjunctuur- en inkomensverwachtingen en van de koopbereidheid van consumenten in 14 Europese landen. Sinds het tweede kwartaal groeit de hoop dat de financiële crisis over het dieptepunt heen is. De economie van de Europese Unie (EU) vertoonde weer een lichte groei van 0,4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. In Frankrijk, Duitsland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk was ten dele sprake van een aanzienlijke groei. De Italiaanse en de Spaanse economie lijken ook een licht herstel te vertonen, hoewel ze nog steeds krimpen. In Frankrijk verdween het handelstekort en in Griekenland kwam de handelsbalans zelfs in de plus. In Portugal nam het aantal werklozen voor het eerst in twee jaar af. GfK SE Nordwestring Neurenberg T F Directie: Matthias Hartmann (CEO) Pamela Knapp (CFO) Dr. Gerhard Hausruckinger Debra A. Pruent Voorzitter van de raad van bestuur: Dr. Arno Mahlert Handelsregister Neurenberg HRB Er zijn een aantal redenen voor dit herstel in Europa. Exporteurs profiteren van een bescheiden groei van de wereldeconomie. In sommige landen zijn consumenten in toenemende mate bereid om weer meer geld uit te geven. De politiek begint terug te komen op het drastische bezuinigingsbeleid, dat een remmende werking heeft gehad op de nationale economieën. Met name in de zuidelijke crisislanden heeft het toerisme tot een verbetering van de situatie bijgedragen. In de zomer nam het totale aantal werklozen in de EU voor het eerst licht af. Het percentage bedraagt echter nog steeds 11,0 procent. Van een echte kentering in de trend op de arbeidsmarkt is dus nog geen sprake. Er wordt zelfs verwacht dat nog meer mensen het komende jaar hun baan zullen verliezen. Pas in 2015 treedt naar verwachting een aanzienlijke daling op. Deskundigen gaan er echter niet van uit dat het niveau van voor de crisis op middellange termijn wordt bereikt. 1

2 De kredietverstrekking door banken blijft extreem laag. En de geringe groei-impulsen die de komende maanden mogelijk zullen optreden, zullen zeker niet voldoende zijn om een halt toe te roepen aan de steeds grotere schuldenlast van de EU-landen. Nederland: nog steeds in recessie De economische crisis heeft de voormalige modeleurozonestaat Nederland stevig in zijn greep. De woningmarkt is ingestort. De werkloosheid stijgt. Aan het einde van 2012 belandde Nederland voor de derde keer in vier jaar in een recessie. Sinds 2009 heeft het land de door de EU gestelde limiet aan het begrotingstekort ieder jaar overschreden. Desondanks verwierp de regering in april een zwaar bezuinigingspakket van 4 miljard dat voor dit jaar was gepland. In het tweede kwartaal kromp de economie met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit is een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal, waarin de daling 0,4 procent bedroeg. Voor het hele jaar voorspellen deskundigen een inkrimping van 1 procent. De groeiprognose voor 2014 is naar beneden bijgesteld van 0,75 procent tot slechts 0,5 procent. De hoofdreden voor deze slechte economische situatie is de aanhoudende crisis op de woningmarkt. Sinds 2008 zijn de huizenprijzen in totaal met 30 procent gedaald. Veel Nederlandse burgers zitten in de problemen omdat hun hypotheekschuld groter is dan de huidige waarde van hun huis. De totale hypotheeklast bedraagt 650 miljard, wat een record is in de eurozone. De schuldenlast van particuliere huishoudens bedraagt 250 procent van het besteedbare inkomen. De crisis eist al lange tijd een hoge tol in alle sectoren van de economie. Onafgeloste leningen drukken zwaar op de banken. In februari werd de op vier na grootste financiële instelling in Nederland voor iets minder dan 4 miljard genationaliseerd. Hierop veranderde kredietbeoordelaar Fitch de prognose voor de kredietwaardigheid van het land in negatief. De AAA-toprating hangt in de waagschaal. Maar er is hoop op herstel. Begin oktober kondigde de Nederlandse Centrale Bank aan dat de economie in het derde kwartaal mogelijk uit de recessie is geklommen. De export is licht gestegen in het tweede kwartaal, wat normaal gesproken voor Nederland de eerste aanwijzing van economisch herstel is. De Nederlandse export profiteerde van de verbeterde internationale handel en de economische groei in Duitsland. En kort geleden is het vertrouwen van inkoopmanagers in de industrie ook toegenomen. Economische verwachtingen: Inkomensverwachtingen: Koopbereidheid: -17,3 punten -42,7 punten -21,8 punten 2

3 Economische verwachtingen: Europeanen hebben vertrouwen in de verbetering van de economie De economische verwachtingen vertonen een duidelijk opwaartse trend in bijna alle landen. Alleen in Griekenland en Italië is sprake van een stagnatie. Tussen juli en september werd de grootste groei geregistreerd in Oostenrijk, Tsjechië en Frankrijk. Momenteel heeft Griekenland de laagste waarde (-41,1 punten). Italië vertoonde een geringe verbetering (-34,8 punten). Bij Polen was sprake van een aanzienlijke stijging (-29,5 punten), hoewel het nog steeds de op twee na laagste waarde heeft. Het Verenigd Koninkrijk (19,2 punten), Duitsland (10,7 punten) en Oostenrijk (6,7 punten) verwachten hun economie de komende maanden te zien groeien. Consumenten in het Verenigd Koninkrijk beginnen weer geld uit te geven, de staat investeert en de conjunctuurverwachting van de burgers groeit sterk. De indicator staat momenteel op 19,2 punten. Sinds de zomer is die met ongeveer 12 punten toegenomen en zelfs met 41 punten ten opzichte van de laagste waarde in maart dit jaar. In het tweede kwartaal groeide de economie met 0,6 procent. Voor het hele jaar voorspellen experts een stijging van 1,5 procent. De huidige opleving dient echter met enige voorzichtigheid te worden begroet, want die is eerst en vooral gebaseerd op de particuliere consumptie en verder op staatsinvesteringen. Als de inkomens stagneren, zullen de Britse consumenten op lange termijn niet méér kunnen uitgeven. Ook zal de regering vroeg of laat gedwongen zijn om meer bezuinigingen door te voeren om de begroting te consolideren. De hoop blijft dat de huidige, over het algemeen positieve economische stemming een gunstig effect zal hebben op bedrijfsinvesteringen en de export. In dat geval is er een reële kans op een blijvende, brede opleving. In Frankrijk zijn de economische verwachtingen de afgelopen maanden langzaam, maar zeker hersteld. De indicatie is momenteel -10,6 punten. Hoewel die waarde duidelijk in de min blijft, is hij een stuk beter dan de - 48,7 punten die in juni werden genoteerd. De Franse consumenten hebben de hoop dat het economische herstel van de afgelopen paar maanden zich door zal zetten en zal stabiliseren. In het tweede kwartaal groeide de economie met 0,5 procent. De Europese Commissie (EC) voorspelt echter een kleine daling van 0,1 procent voor heel Met een groei van 0,9 procent is de verwachting dat de Franse economie volgend jaar volledig uit de recessie zal komen. De Franse regering mag niet op haar lauweren rusten bij dit positieve vooruitzicht. Om economische groei op lange termijn te bereiken moeten de komende hervormingen voortvarend worden doorgevoerd, vooral met betrekking tot de pensioenen, en moet de hoge werkloosheid aanzienlijk worden teruggedrongen. 3

4 Polen is over de economisch wat zwakkere fase van verleden jaar heen. Volgens gegevens van de Europese Commissie bedroeg de groei van het BBP 0,2 procent in het eerste kwartaal en 0,4 in het tweede. In vergelijking met de cijfers van dezelfde kwartalen in het afgelopen jaar bedraagt die stijging zelfs respectievelijk 0,7 procent en 1,1 procent. Poolse consumenten verwachten dat de economie de komende maanden verder zal herstellen. Hoewel de indicator van de economische verwachtingen nog steeds onmiskenbaar negatief is met -9 punten, is duidelijk sprake van een opwaartse trend. De Portugese economie vertoont de eerste tekenen van een voorzichtig herstel. Deskundigen voorzien nog steeds een inkrimping van de economie van 2,3 procent in Voor volgend jaar wordt slechts een groei van 0,6 procent voorspeld. Maar het BBP verbeterde in het tweede kwartaal van 2011 met 1,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Door dit vooruitzicht stijgt de hoop van consumenten. In september lag de conjunctuurverwachting bij -29,5 punten. Dat is de hoogste waarde sinds april De indicator ligt 35 punten hoger dan het dieptepunt van september De verbeterde stemming is hoofdzakelijk te danken aan het toerisme, dat dit jaar aanzienlijk is gegroeid. In de eerste helft van het jaar waren er 3,5 procent meer hotelgasten dan in de eerste zes maanden van Het aantal overnachtingen steeg zelfs met 5,4 procent. Portugal profiteert momenteel vooral van zijn imago een veilige vakantiebestemming te zijn in tegenstelling tot de politiek onrustige Noord-Afrikaanse regio. Inkomensverwachtingen: consumenten verwachten hun inkomen niet verder te zien dalen. De inkomensverwachtingsindicator is ook aanzienlijk verbeterd in bijna alle landen. Hij bereikte een extreem hoog niveau in Duitsland en een extreem laag niveau in Griekenland. Alleen in Nederland zijn de inkomensverwachtingen in de afgelopen drie maanden gedaald. De laagste waarden werden gezien in Griekenland (-46,8 punten), Nederland (-42,7 punten) en Frankrijk (-42,1 punten). De indicator was het hoogst in Duitsland (33,7 punten), Tsjechië (16,5 punten) en Oostenrijk (15,1 punten). De economische vooruitzichten zijn de afgelopen maanden verbeterd in Italië. Hoewel bedrijven nog niet uit de problemen zijn en de werkloosheid hoog blijft, groeit de hoop bij consumenten, niet in het minst vanwege het huidige economische herstelplan. Hiermee wil de regering het spoorwegnet verbeteren, scholen renoveren en bruggen en tunnels repareren. Daarnaast is er een verdere lening van 10 miljard gepland om onbetaalde facturen van binnenlandse bedrijven te betalen. Hoewel de Italianen niet verwachten hun inkomen reëel te zien stijgen, hebben ze er vertrouwen in dat het gelijk zal blijven, en belangrijker nog, niet verder zal dalen. Als gevolg hiervan steeg de inkomensverwachtingsindicator aanzienlijk naar - 16,9 punten, de hoogste waarde sinds december

5 Na het eerste economische herstel in Spanje in maanden, verwachten burgers nu in ieder geval hun inkomen niet verder te zien dalen. De economie zit weer op het goede spoor. Voor de tweede helft van het jaar wordt zelfs een kleine groei verwacht. Belastingverhogingen en kortingen op salarissen staan de komende maanden niet op de agenda. De inkomensverwachtingsindicator staat momenteel op -11,8 punten. Hij is behoorlijk wat gestegen na het historische dieptepunt van -62,4 punten in augustus verleden jaar. Alleen al in de afgelopen vijf maanden is de indicator ongeveer 22 punten gestegen. De economie van Tsjechië is erin geslaagd om de neerwaartse trend in het tweede kwartaal te keren. Hoewel het BBP in vergelijking met het jaar ervoor met 1,2 procent daalde, steeg het in het tweede kwartaal met 0,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens Tsjechische statistieken is ook de werkloosheid sterk gedaald in de afgelopen maanden. Momenteel bedraagt die 6,9 procent volgens nationale gegevens. Vanwege het algemene herstel dat overal in Europa, en met name in Duitsland, is te zien, hebben consumenten er vertrouwen in dat hun economische situatie verder zal verbeteren en dus ook hun inkomen. De inkomensverwachtingsindicator is sinds het begin van het jaar ongeveer 16 punten gestegen. Die staat nu op 16,5 punten, de hoogste waarde sinds november Slowakije was het afgelopen jaar een van de landen met de sterkste groei in Europa, maar in het tweede kwartaal groeide het BBP slechts met 0,3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 en 0,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De situatie op de arbeidsmarkt kan als kritiek worden beschreven. Ondanks de economische groei, steeg de werkloosheid verleden jaar. Die bedraagt momenteel 14 procent. Dit is de hoogste waarde in Centraal- en Oost-Europa. Deskundigen voorspellen dat de werkloosheid pas in 2015 sterk zal beginnen te dalen. De consumenten hebben de hoop duidelijk nog niet opgegeven dat de economie en dus ook de arbeidsmarkt in de nabije toekomst zullen herstellen. Dit blijkt ook uit de inkomensverwachtingen. Hoewel de indicator nog altijd boven de nul is, is hij in de loop van het jaar gestagneerd. De indicator staat momenteel op 8,2 punten. Koopbereidheid: meer positieve economische data hebben gunstig effect op consumptie Gegeven het feit dat zowel de conjunctuur- als inkomensverwachtingen vrij sterk zijn gestegen in Europa, komt het niet als een verrassing dat het beeld ook positiever is voor de koopbereidheid dan in de eerste helft van het jaar. De indicator is gestagneerd in Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Portugal en Roemenië. Alle andere landen vertoonden ten dele behoorlijk grote stijgingen. De laagste waarden werden genoteerd in Tsjechië (-25,8 punten), Frankrijk (-36,6 punten) en Portugal (-42,2 punten). De indicator was het hoogst in Duitsland (45,0 punten), Bulgarije 5

6 (15,2 punten) en Oostenrijk (11,8 punten). Met 45 punten is de koopbereidheid in Duitsland het hoogste sinds december Dit is toe te schrijven aan de gunstige economische randvoorwaarden. De economie is hersteld van de kleine recessie aan het eind van 2012 en het begin van De werkloosheid is laag en inkomens stijgen. De historisch lage rentetarieven sporen de Duitsers niet aan om hun geld op de bank te zetten, maar het te besteden aan duurdere consumptiegoederen of het te investeren in verbouwingen. In juli daalde de koopbereidheid in Oostenrijk tot het laagste niveau sinds april 2009 als gevolg van de crisis bij de Hypo-Alpe-Adria-Bank International AG en de dreigende insolventie van Dayli en Niedermeyer, die leidde tot een stijging van de werkloosheid. De indicator herstelde echter in de zomer vanwege de goede algemene economische randvoorwaarden en staat nu op 11,7 punten. De economie is hersteld van de financiële crisis en groeide meest recentelijk met 0,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Volgens de Europese Commissie is de werkloosheid in Oostenrijk ondanks de recente toename nog maar tot 6,9 procent gestegen. Dit is de laagste waarde in de EU. De economie van Nederland is in recessie. De werkloosheid is volgens gegevens van Eurostat opgelopen tot 7 procent. De slechte economische situatie is in de eerste plaats te wijten aan de instorting van de woningmarkt. De afgelopen jaren zijn huisprijzen met ongeveer 30 procent gedaald. De hypotheekschuld van veel Nederlandse burgers is nu bijna twee keer zo hoog als de feitelijke waarde van hun huis. Dit is de voornaamste reden waarom consumenten alleen geld uitgeven aan essentiële zaken. Dit blijkt uit de koopbereidheidindicator, die momenteel op -21,8 punten staat. Hoewel de Griekse economie nog steeds krimpt, zijn er steeds meer aanwijzingen dat de economie langzaam weer vaste grond onder de voeten krijgt. De recessievoorspelling voor het einde van het jaar is -4 procent ten opzichte van -6,4 procent eind Voor de eerste keer na 10 jaar zal er een klein primair overschot zijn op de staatsbegroting. Het is mogelijk dat het land volgend jaar uit de recessie klimt (prognose +0,6 procent). Het toerisme speelt momenteel een zeer grote rol in dit herstel. Een op de vijf Grieken werkt in deze sector. Deze ontwikkeling blijkt ook uit de koopbereidheid van consumenten en staat momenteel op -25,1 punten. De indicator vertoonde echter opnieuw een scherpe daling in augustus en bereikte toen -43 punten. Waarschijnlijk was dat het resultaat van het op dat moment dreigende ontslag van ambtenaren en een nieuwe inspectieronde door de trojka. 6

7 Over GfK GfK is een van de grootste marktonderzoeksbedrijven ter wereld, met circa deskundigen in dienst, die dagelijks op meer dan 100 markten onderzoek doen naar de manier waarop mensen leven, denken en inkopen. GfK is continu bezig met innovatie en gebruikt de nieuwste technologieën en intelligentste methodologieën om klanten inzicht te geven in de belangrijkste mensen ter wereld: hun klanten. In 2012 bedroeg de omzet van GfK 1,51 miljard. Ga voor meer informatie of volg GfK op Twitter: Verantwoordelijk volgens de perswetgeving GfK SE, Corporate Communications Jan Saeger Nordwestring 101 D Neurenberg Duitsland Tel Fax

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 02 Krimp mondiale economie in 2009 Aziatische landen als eerste uit het dal Economie eurozone krimpt nog sterker dan wereldeconomie Krimp in 2009

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Kentering op de Europese woningmarkten

Kentering op de Europese woningmarkten Na een hausse die twaalf jaar duurde, is nu in de meeste Europese landen waaronder Nederland een afvlakking van de huizenprijsstijging te zien. In enkele landen dalen de prijzen zelfs. Een belangrijke

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Vooruitzichten 6-7 Economisch Bureau Nederland december Nederlandse economie: groei houdt aan De Nederlandse economie groeide in met ongeveer % - tweemaal zoveel als in 4.

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse economie derde kwartaal 2009.

Persconferentie: De Nederlandse economie derde kwartaal 2009. Persconferentie: De Nederlandse economie derde kwartaal 2009. Sheet 1: Opening Dames en heren goedemorgen. Welkom op het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de presentatie van de cijfers over het derde

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Duitsland maart 2014 Ha mb urg B e r l i n e Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (2012, % van bbp) Hoofdstad: Berlijn Diensten: 71 % Regeringsvorm: Parlementaire

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Crisis in de EU docentenhandleiding

Crisis in de EU docentenhandleiding Crisis in de EU docentenhandleiding In deze les vergelijken leerlingen de economische situatie van verschillende EU-leden met elkaar. Daarbij maken zij gebruik van de interactieve kaart en grafiek Economische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden 15 juli 2013 pagina 1 Inleiding Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat er

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Macro-economische onevenwichtigheden in Nederland

Macro-economische onevenwichtigheden in Nederland 10 Macro-economische onevenwichtigheden in Nederland Het scorebord Saldo lopende rekening Aandeel wereldhandel Particuliere schulden Overheidsschuld Overige indicatoren Conclusies Literatuur De Nederlandse

Nadere informatie

BBP Inflatie Lopende rekening Werkloosheid Europa 2,0 0,1 0,8 3,3 2,8 2,1 0,4 0,8 1,0

BBP Inflatie Lopende rekening Werkloosheid Europa 2,0 0,1 0,8 3,3 2,8 2,1 0,4 0,8 1,0 Prognose IMF voor Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Twee keer per jaar, in april en in september of oktober, publiceert het IMF zijn World Economic Outlook, waarin het zijn economische verwachtingen

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

Verdieping: Kan een land failliet gaan?

Verdieping: Kan een land failliet gaan? Verdieping: Kan een land failliet gaan? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen fragmenten uit artikelen over wat het betekent als Griekenland failliet gaat en maken daar verwerkingsvragen over.

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Oekraïne (foto s zijn terug te vinden op www.liba.be)

Oekraïne (foto s zijn terug te vinden op www.liba.be) Landbouw in Oekraïne 12/05/2011 Oekraïne (foto s zijn terug te vinden op www.liba.be) Oekraïne is groter dan elk land van de EU. De goede ligging van het land, gecombineerd met de vruchtbare bodems, geeft

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden 9 december 2013 pagina 1 Inleiding Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat

Nadere informatie

Economische prognose IMF voor het GOS

Economische prognose IMF voor het GOS Economische prognose IMF voor het GOS Jan Limbeek Twee keer per jaar, in april en september of oktober, publiceert het IMF zijn World Economic Outlook, waarin het zijn economische verwachtingen voor de

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Uitgaven voor onderwijs 2012

Uitgaven voor onderwijs 2012 Webartikel 2013 Uitgaven voor onderwijs 2012 Trends en ontwikkelingen Daniëlle Andarabi-van Klaveren 6-12-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Uitgaven voor onderwijs 2012

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

VVMA Congres 18 mei 2010

VVMA Congres 18 mei 2010 VVMA Congres 18 mei 2010 Jan Klaver, VNO-NCW Verwachtingen over Nederlandse economie, 2010-2015 1 Lijn van mijn verhaal 1. Impact economische crisis op Nederlandse economie en bedrijfsleven 2. Het herstel

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

CBS-project. Ferry Lapré (links) en Ron van Weel zijn werkzaam bij het servicepunt European Statistical Data Support van het CBS

CBS-project. Ferry Lapré (links) en Ron van Weel zijn werkzaam bij het servicepunt European Statistical Data Support van het CBS CBS-project Ferry Lapré (links) en Ron van Weel zijn werkzaam bij het servicepunt European Statistical Data Support van het CBS 38 Servicepunt biedt heldere blik op Europese statistiek Europese cijfers

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Module 8 havo 5 Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. laagconjunctuur Reëel binnenlands product groeit

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

Regionale prognoses 2015. Culemborg

Regionale prognoses 2015. Culemborg Regionale prognoses 2015 Culemborg Hogere en breder gedragen groei Naar verwachting groeit de Nederlandse economie in 2015 met 1,7 procent. Daarbij dragen consumenten dit jaar voor het eerst sinds 2008

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Visie op 2010 Hoop op herstel

Visie op 2010 Hoop op herstel Visie op 21 Hoop op herstel Dr. A.E. (Annelies) Hogenbirk 15 december 29 Rabobank Economisch Onderzoek Agenda Terugblik op de recessie Mondiale economische ontwikkelingen Groene loten Waar zit de groei?

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie