De Wereld in perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Wereld in perspectief"

Transcriptie

1 De Wereld in perspectief Maart e editie Een maandelijkse visie voor de cliënten van SNS Securities Inleidende samenvatting Economische ontwikkelingen Uitgelicht! LTRO splitst schapen van de bokken Colofon p1 p2 p7 p8 Inleidende samenvatting Speciale aandacht voor de ontwikkelingen in de Eurozone Waar we de afgelopen maanden onze aandacht vooral richtten op de globale economie, willen we deze keer iets meer inzoomen op de economie van de Eurozone. De verschillen binnen de regio qua economische prestaties zijn groot met als uitersten de Duitse economie aan de ene kant en de Griekse economie aan de andere kant. Naast aandacht voor de grote vier economieën in de muntunie belichten we ook de kleintjes die het het moeilijkst hebben. En uiteraard ontkomen we er dan ook niet aan de Nederlandse ontwikkelingen onder de loep te nemen. Hoe somber we ook kunnen zijn over de ontwikkelingen in de kleine perifere landen, we moeten ons wel bedenken dat we het dan inderdaad hebben over dwergen vergeleken met de grote vier. Uitgelicht! In Uitgelicht! kijken we nog een keer naar de bijzondere effecten van de langere termijn financiering (LTRO) die de ECB heeft verstrekt aan het bankwezen in de Eurozone. Een van de gunstige bijeffecten is dat de bokken van de schapen zijn gescheiden in de obligatiemarkten en dat de spanning, die eind vorig jaar tot grote hoogte steeg, voorlopig weer is weggenomen. Met vriendelijke groet, SNS Securities NV Sep Van de Voort Macro-econoom en strateeg Cees Rijsdijk Macro-econoom en strateeg 1

2 Economische ontwikkelingen Wereldeconomie in rustiger vaarwater In vorige edities van de Wereld in Perspectief hebben we al het beeld geschetst van een Amerikaanse economie die gestaag groeit en een Chinese economie die een zachte landing maakt. De cijfers van de afgelopen maand geven geen aanleiding om dat beeld te veranderen. In de VS is vooral erg belangrijk dat de banengroei op gang blijft en als we kijken naar de wekelijkse WW-aanvragen dan lijkt die banengroei alleen maar aan te trekken. Ook indicatoren als de inkoperindices geven aan dat de zaken beter gaan. Zelfs het consumentenvertrouwen is weer aan het herstellen van de dip in 2011 en dat heeft natuurlijk alles te maken met de verbeterende arbeidsmarkt. En, niet onbelangrijk, ook de huizenmarkt is niet meer de molensteen die gedurende ruim zeven jaar om de nek van de Amerikanen hing. De flinke minnen die dit opleverde voor de economische groei zijn inmiddels vervangen door kleine plusjes. In China zijn de cijfers in, grofweg, de eerste drie maanden van het jaar nog onbruikbaarder dan normaal. Het Chinees Nieuwjaar valt ergens tussen 21 januari en 20 februari, afhankelijk van zon- en maanstanden, en dan ligt gedurende een week of drie het hele land plat. Vanwege de wisselende datum valt hier zelfs geen seizoenscorrectie op toe te passen, zodat de toch al niet al te betrouwbare statistieken dan net zo nuttig zijn als gebruikte Chinese theebladeren. Toch durven we de stelling aan dat de groei in de loop van dit jaar zal aantrekken. Enerzijds omdat de Chinese centrale bank al tot tweemaal toe de reservevereisten voor banken heeft verlaagd, waardoor deze met dezelfde vermogensbasis meer krediet kunnen verstrekken. Anderzijds dragen eind dit jaar de premier en partijleider de macht over aan de nieuwe garde. Dat is een jaar waarin economische tegenslag niet uitkomt en men zal alles op alles zetten de vaart weer in de economie te krijgen. Tot zover een geruststellend beeld van de wereldeconomie en als ons scenario uitkomt zullen veel zorgen die onder beleggers nog bestaan langzaam verdwijnen. Gedurende de beklimming van deze wall of worries, zoals Angelsaksen zo mooi zeggen, gaat het aandelenmarkt en over het algemeen voor de wind. We hebben dan ook een positieve kijk op de aandelenmarkten. De vreemde eend in de bijt is de Eurozone, waar de economische groei in het water is gevallen. De kranten staan bol van de misère in onze regio, maar naar onze mening zal de soep niet zo heet gegeten worden als ze wordt opgediend. Technisch gesproken stevenen we waarschijnlijk af op een recessie in onze regio, maar zolang andere belangrijke regio s blijven groeien, zal deze recessie uitermate mild zijn. Als we naar de cijfers kijken is er ook geen sprake van een normale recessie. Doorgaans slaat bij een recessie de groei vrij snel om in krimp waarna zich problemen als te hoge voorraden en oplopende werkloosheid voor gaan doen. Nu is er eerder sprake van een motor die langzaam tot stilstand komt. Als gevolg van de crisis rond de overheidsschulden in de Eurozone en de bezuinigingen door overheden, stellen consumenten en producenten beslissingen voorlopig even uit, waardoor de groei langzaam tot stilstand is gekomen. Het grote 2

3 voordeel is dat er ook maar weer een klein zetje nodig is om de groei weer op gang te krijgen. De indicatoren die vooruitlopen op de economisch ontwikkelingen, zoals de IFO-, ZEW- en PMIindices geven aan dat we het dieptepunt al achter ons hebben, maar in de harde cijfers zien we tot nu toe alleen nog verbetering in de industriële orders (in december). Natuurlijk schetsen we hier de ontwikkelingen met grote penseelstreken en zijn de verschillen tussen landen onderling groot. Daarom willen we in deze editie wat langer stilstaan bij een aantal cruciale Eurolanden. Duitse herder leidt de kudde De sterkste broeder onder de Eurolanden is uiteraard Duitsland. De bijna anderhalf miljoen mensen die medio 2009 nog met een Kurzarbeit-uitkering op de bank zaten, waren een jaar later vrijwel allemaal weer aan de slag en sindsdien zijn er zelfs ruim een miljoen banen bijgekomen. Afgelopen jaar steeg de consumptie dan ook het snelst van de afgelopen vijf jaar en bleef het consumentenvertrouwen onverminderd hoog. Om de exportmachine op gang te houden werd ook flink geïnvesteerd, wat de groei eveneens ondersteunde. Toch ontkwam ook Duitsland niet aan de groeivertraging en kromp de economie in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,2%. Het aantal banen groeit echter nog steeds in Duitsland en pas in januari was er voor het eerst een kleine afname van het aantal vacatures. Met de laagste werkloosheid in ruim 20 jaar hebben consumenten nog weinig om zich zorgen over te maken. We verwachten dan ook dat de consumptiegroei in 2012 opnieuw behoorlijk zal bijdragen aan de economische groei, zeker als de vakbonden meer dan in voorgaande jaren van hun looneisen kunnen binnenhalen. Daarnaast blijft het Duitse exportpakket uitermate geschikt om zowel de investeringskant van de Chinese economie te blijven bedienen als de snel groeiende middenklasse te voorzien van solide bolides. Mediterrane zwakte Als we naar Frankrijk gaan wordt het beeld al wat minder positief. Weliswaar werd in het vierde kwartaal nog een kleine groei geboekt, maar dit werd vertekend door extra investeringen van het bedrijfsleven in nieuwe auto s in verband met nieuwe belastingen in In Frankrijk loopt de werkloosheid wel op, wat de consumentenbestedingen onder druk zet. Daarnaast zullen bezuinigingen en verhoging van de BTW, deels in januari en deels in oktober, de bestedingen onder druk houden. De hoop is dat in de tweede helft van het jaar er weer wat groei ontstaat. De Italiaanse economie heeft een erg zwak herstel gekend na de recessie van 2008/2009. De neiging tot investeren is daarom nog erg laag onder producenten. Daarbij is zowel producenten als consumenten de schrik om het hart geslagen toen ook de Italiaanse staatsschuld onbetaalbaar dreigde te worden. De nieuwe regering van Mario Monti heeft de rust enigszins hersteld, maar dat betekent meteen ook dat er meer gesneden zal worden 3

4 in de overheidsfinanciën. Samen met de dalende werkgelegenheid zet dit de consumptie onder druk gedurende Het enige lichtpuntje is dat met lagere importen en stijgende exporten de netto buitenlandse handel zal bijdragen aan de groei, terwijl het tekort op de lopende rekening wordt gedrukt. De Spaanse economie groeide per saldo in 2011 maar in de tweede helft van het jaar was de vaart er flink uit. In het laatste kwartaal kromp de economie 0,3%. Voor 2012 ziet het er niet goed uit met consumenten die gebukt gaan onder te hoge schulden en nog steeds stijgende werkloosheid, een overheid die flink moet bezuinigen en een bankwezen dat niet erg geneigd is kredieten te verlenen. Zeker de eerste helft van dit jaar zal de economie verder krimpen. Net als in Italië moet er verlichting komen van de netto-exporten. Een lichtpunt is dat de druk op de lonen zorgt voor een verbeterende concurrentiepositie van Spanje, al zal dit pas later zijn vruchten afwerpen. Krimpende dwergen Het slechtst gaat het met enkele kleinere deelnemers van de Euroregio. De Griekse economie kromp over heel 2011 met maar liefst 7% en deze krimp zal ook in 2012 doorzetten. Met enorme bezuinigingen door de overheid, verlaging van het minimumloon en CAO-gerelateerde lonen met 22% (nee, hier is geen komma vergeten) en desondanks oplopende werkloosheid is deze krimp niet verwonderlijk. Dan nog blijft het de vraag of Griekenland uit de problemen kan komen. In de verhouding overheidsschuld/bbp is het een wedloop wie het hardste krimpt en het is nog niet gezegd dat deze ratio echt zal verbeteren. Een exit uit de eurozone, waarin in een klap de concurrentiepositie wordt hersteld, zal blijven lonken. Ook hier kunnen de netto-exporten wat pijn verzachten, maar eerder omdat de importen hard krimpen dan omdat de exporten sterk stijgen. De Portugese economie kromp 1,5% in 2011, maar de krimp was aan het eind van het jaar flink aan het versnellen. Met een snel oplopende werkloosheid (14% eind vorig jaar) zal de consumptie zwaar onder druk blijven liggen, terwijl de overheid blijft bezuinigen. In deze omgeving hoeft van investeringsgroei niet veel verwacht te worden, zodat ook hier de redding moet komen van netto-exporten. Portugal heeft als handicap dat het maar één buur heeft, waar het bovendien ook niet goed mee gaat. Verwacht wordt dat ook dit jaar de krimp beduidend boven de 3% zal liggen. Daarmee gaat Portugal snel de Griekse kant op en zal op afzienbare termijn ook voor Portugal een nieuw steunpakket op tafel moeten komen. In de Ierse economie is onmiddellijk na het Lehman echec in 2008 en de daaropvolgende Ierse bankencrisis keihard gesaneerd met als gevolg dat de economie veel harder dan in andere landen kromp. In 2011 werd voor het eerst weer een klein plusje voor de groei genoteerd dat vooral in het tweede kwartaal gerealiseerd werd. Ook hier kwam de groei geheel op het conto van de netto exporten. De exporten stijgen dankzij de verbeterde concurrentiepositie van de Ieren, terwijl de importen blijven krimpen door de zwakke binnenlandse vraag. Het werkloosheidspercentage is redelijk stabiel rond de 14%. Dit wordt mede veroorzaakt door toegenomen emigratie aangezien het aantal banen nog steeds krimpt. Naast het drukkende effect op de consumptie van de arbeidsmarkt kampen consumenten nog steeds met hoge schulden als gevolg van de bubbel op de huizenmarkt die zich sinds midden jaren negentig voordeed. De groei zal daarom voorlopig vooral moeten komen van de netto-exporten waarbij Ierland het voordeel heeft dat het wat meer gefocust is op de VS dan andere Europese landen. 4

5 Mocht dit alles u zeer somber maken voor de economie van de Eurozone, dan helpt het wellicht om voor ogen te houden hoe bepalend de hierboven genoemde dwergen zijn binnen de regio als geheel. Griekenland, Portugal en Ierland samen zijn gezamenlijk ongeveer net zo belangrijk binnen de Eurozone als de Nederlandse economie (Zie grafiek). Nederland blijft zwakke broeder in de Eurozone Alhoewel Nederland qua overheidsfinanciën redelijk gunstig afsteekt ten opzichte van de meeste andere landen, blijft het kwakkelen met de groei van de economie. Vooral in het vierde kwartaal was de krimp met -0,7% kwartaal op kwartaal flink. Het is vooral de consument die de moed opgegeven heeft. De zwakke huizenmarkt met alle onzekerheden rond de hypotheekrenteaftrek, de onrust over de pensioenen, voortdurende berichten over verdere bezuinigingen door de overheid en uiteraard de schuldencrisis in de Eurozone maken consumenten kopschuw. Men neemt het zekere voor het onzekere en houdt zijn centen liever in zijn zak. Een kleine groei van de overheidsbestedingen maar vooral groei van de investeringen en de netto-exporten zorgden per saldo nog voor een groei van 1,2% over heel Voor 2012 zal waarschijnlijk een kleine krimp geboekt worden met opnieuw een daling van de consumptie maar nu geflankeerd door lagere investeringen en overheidsuitgaven. Volgens de eerste schattingen van het CPB komt het begrotingstekort in 2013 bij het huidige beleid uit op 4,5% van het BBP. Als strikt voldaan wordt aan het EMU-criterium van 3% moet over de komende twee jaar nog eens EUR 16 mld extra bezuinigd worden. Overigens gaan er steeds meer stemmen op, waaronder die van de baas van het CPB zelf, om niet iedere economie in Europa kapot te bezuinigen. Het is belangrijker om maatregelen te nemen die op wat langere termijn leiden tot een gezondere economie dan om koste wat kost op een tamelijk willekeurige datum onder een tamelijk willekeurig percentage te geraken. Een aantal leading indicators is inmiddels aan het verbeteren, niet in de laatste plaats die voor onze oosterburen, terwijl ook het vertrouwen onder producenten niet 5

6 verder lijkt weg te zakken. De zwakste schakel in de Nederlandse economie is de consument, waar het vertrouwen de afgelopen maanden pijlsnel is gekelderd, zeker in vergelijking met de ons omringende landen (zie grafiek). Herstel in dit vertrouwen in plaats van geforceerde bezuinigingen is waarschijnlijk een probatere remedie tegen de conjunctuurflauwte. Monetaire krapte bedreiging voor groei Eurozone Hoe vreemd het ook klinkt temidden van al het monetaire geweld dat de ECB recentelijk loslaat op de economie van de Eurozone, monetaire krapte is een belangrijke bedreiging voor de economische groei in Dit wordt niet zozeer veroorzaakt door de centrale bank, maar door de hogere kapitaalseisen waaraan banken in het kader van Basel 3 moeten gaan voldoen. Dit betekent dat banken voor hetzelfde bedrag aan leningen meer eigen vermogen aan moeten houden. Aangezien het voor banken in de huidige markt bepaald lastig is om vermogen aan te trekken is de meest snelle weg naar een betere kapitaalsverhouding het verminderen van het bedrag aan uitstaande kredieten. In simpel Nederlands, er wordt minder uitgeleend. We zien dit terugkeren in de Lending Survey van de ECB (zie grafiek), waarin ieder kwartaal bij banken wordt gevraagd hoe men aankijkt tegen de kredietverlening. Eind vorig jaar kwam in deze enquête naar voren dat banken rap terughoudender werden om kredieten aan consumenten te verlenen en dan met name hypotheken. Maar ook kredieten in de vorm van consumentenkrediet en kredieten aan bedrijven worden minder verstrekt. We zagen het effect hiervan in december onmiddellijk terug in de daadwerkelijke kredietverlening aan huishoudens en bedrijven. Deze feitelijke monetaire krapte kan in de loop van dit jaar de economische groei uiteraard verder drukken. De hoop is dat, naast de hogere kapitaalseisen voor banken, ook de steeds moeilijkere herfinanciering voor banken een rol heeft gespeeld bij de toegenomen terughoudendheid in de kredietverlening. Banken bestaan grotendeels bij de gratie van het feit dat zij zich kunnen financieren. Met de toenemende onrust in de Eurozone in het afgelopen jaar werd het steeds moeilijker voor banken om aflopende leningen te herfinancieren. Dit leidde er toe dat men steeds voorzichtiger werd om zelf leningen te verstrekken. Om deze credit crunch een halt toe te roepen is de ECB in december en februari er toe over gegaan om nieuwe financieringen af te geven met de ongebruikelijk lange looptijd van drie jaar. Voorheen was een jaar al erg lang en gebruikelijker was het om financieringen van dagen of enkele maanden te verstrekken. In het kader van deze LTRO (Longer Term Refinancing Operation) is inmiddels ruim EUR 1000 mld aan leningen afgegeven. Als we daar van afhalen wat aan (korter lopende) leningen is afgelost houden we netto aan financiering ongeveer EUR 500 mld over. Banken hoeven zich daarom voor de komende drie jaar geen zorgen te maken over herfinanciering en mogelijk dat dit banken toeschietelijker maakt meer leningen te verstrekken. 6

7 Uitgelicht! We hebben het al eerder gehad over het nuttige effect van de LTRO van de ECB. Hierboven noemden we al het effect dat het heeft op de financiering van banken en de mogelijke uitstraling naar de kredietverlening door het bankwezen in de Eurozone. Nog belangrijker dan dit is het effect dat de LTRO heeft op de staatsleningen van de verschillende landen. In feite heeft de ECB hiermee de schapen van de bokken gescheiden in de Eurozone. Hiernaast is te zien welke nationale centrale banken veel LTRO hebben verschaft aan hun banksystemen. Vooral Spaanse en Italiaanse banken hebben flink meegelift bij de eerste tranche van december (de opdeling van de februari tranche is nog niet bekend). Portugese banken hebben kennelijk niet of nauwelijks meegedaan. Uit het renteverloop in de tweede grafiek wordt duidelijk dat de spanning in de Italiaanse en Spaanse obligatiemarkten, die voor december vorig jaar tot vrijwel ondraaglijke hoogte steeg, na de liquiditeitsinjectie wegliep als lucht uit een ballon. Voor Griekse en Portugese leningen gold deze opluchting niet. Het is duidelijk dat Italiaanse en Spaanse staatsleningen weer beleggingsfähig geworden zijn en dat banken uit die landen gebruik hebben gemaakt om de financiering van de ECB á 1% aan te wenden voor de aanschaf van de veel hoger renderende eigen staatsleningen. Naast de injectie van de ECB is ook van groot belang dat politici hebben erkend dat de Private Sector Involvement bij de oplossing van het Griekse probleem, ofwel de grootscheepse afschrijving door beleggers op Griekse leningen, geen gelukkige beslissing was. Dit maakte beleggers huiverig voor staatsleningen van andere landen waarvan men, terecht of onterecht, vermoedde dat die wel eens minder kredietwaardig zouden kunnen worden. De combinatie van deze twee factoren heeft duidelijk gemaakt dat de problemen van de Eurozone zich concentreren rond Portugal en Griekenland en daarmee behapbaar zijn. Italië en Spanje kunnen zich hiermee weer in de markt financieren en de stormbal kan weer binnengehaald worden. 7

8 Disclaimer De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door SNS Securities NV (SNS Securities). De in dit document aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door SNS Securities kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening SNS Bank N.V. Hoewel SNS Securities tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt SNS Securities expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. SNS Securities aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. SNS Securities is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. SNS Securities aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. SNS Securities, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen mits daarbij de bron (SNS Securities) wordt vermeld. COLOFON SNS Securities NV Nieuwezijds Voorburgwal SJ Amsterdam Postbus AE Amsterdam T +31 (0) E snssecurities.nl Editie 7, Maart 12 SNS Securities. Nieuwezijds Voorburgwal , PO Box 235, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands. Telephone: +31 (0) Fax:+31 (0) Registered broker-dealer at the Netherlands Authority for the Financial Markets & Dutch Securities Institute. Member of Euronext Amsterdam, Brussels, Paris, International Securities Markets Association.

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen

Je Hypotheek in 7 stappen Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. JE HYPOTHEEK IN 7 STAPPEN Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

De Wereld in Perspectief Een maandelijkse visie voor de cliënten van SNS Securities

De Wereld in Perspectief Een maandelijkse visie voor de cliënten van SNS Securities De Wereld in Perspectief Een maandelijkse visie voor de cliënten van SNS Securities Inleiding Amerikaanse economie het best Fed voorlopig geen spelbreker Nieuwe tegenslag voor eurozone: haperende Duitse

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers 21.10 Beleggingshorizon Daily Instapkoers 22.45 Koersdoel

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persconferentie De Nederlandse economie vierde kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persconferentie De Nederlandse economie vierde kwartaal 2009 Persconferentie De Nederlandse economie vierde kwartaal 2009 Sheet 1: Opening Goedemorgen dames en heren. Welkom op het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de presentatie van de cijfers over het vierde

Nadere informatie

Miljoenennota Helmer Vossers

Miljoenennota Helmer Vossers Helmer Vossers Helaas niet helemaal waar 8 5 1/2 2010 2011 69,5 66,0 0 1 3/4 Groei Werkloosheid Saldo 2010 Saldo 2011 Schuld 2011 (% bbp) (% beroepsbevolking) (% bbp) (% bbp) (% bbp) -4,0-6,3-5,8-5,6

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Roads to recovery. George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne. Centraal Planbureau 1

Roads to recovery. George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne. Centraal Planbureau 1 Roads to recovery George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne 1 De Grote Recessie 2008: Financiële crisis subprime hypotheken crisis 15 september: Lehman Brothers bankroet stilstand

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Crisis in de EU docentenhandleiding

Crisis in de EU docentenhandleiding Crisis in de EU docentenhandleiding In deze les vergelijken leerlingen de economische situatie van verschillende EU-leden met elkaar. Daarbij maken zij gebruik van de interactieve kaart en grafiek Economische

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

VVMA Congres 18 mei 2010

VVMA Congres 18 mei 2010 VVMA Congres 18 mei 2010 Jan Klaver, VNO-NCW Verwachtingen over Nederlandse economie, 2010-2015 1 Lijn van mijn verhaal 1. Impact economische crisis op Nederlandse economie en bedrijfsleven 2. Het herstel

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Een van de informatiebronnen voor de ecb bij het voeren van het monetaire beleid is de Bank Lending Survey, een kwalitatieve kwartaalenquête naar

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014 Prinsjesdag 2014 Stand van zaken MKB Rabobank Nederland, september 2014 Internationale omgeving Basisscenario De wereldeconomie groeit ook in 2014, met name in de VS, maar spectaculair is het allemaal

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Miljoenennota door René Boon

Miljoenennota door René Boon Miljoenennota door René Boon .. .. .. .. .. ... .. Conclusies: Herstel Nederlandse economie, maar wel kwetsbaar In 2015 komen overheidsfinanciën in rustiger vaarwater terecht Toch nog groot tekort, circa

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER 5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER Dat is Preferred Banking anno nu Het pensioen verandert We leven gemiddeld langer, de rente staat historisch laag, de beleggingen vallen tegen

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Nederland en de crisis. Kees van Paridon

Nederland en de crisis. Kees van Paridon Nederland en de crisis Kees van Paridon Overzicht Vergelijking met crisis jaren 30 Belangrijkste oorzaken crisis nu Beleidsreacties en gevolgen Toekomstperspectief Ontwikkeling economische groei 4 2 0-2

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis 1 Europa in crisis Waarom dit boek? Vergelijkbaar met De Grote Recessie van 2 jaar geleden qua vorm en stijl qua beoogde doelgroep Euro-crisis ingrijpend voor ons dagelijkse leven / welvaart oplossing

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u Technische opinie: profit stop geraakt Handelsplan Goud Actuele koers 1506.23 Beleggingshorizon Daily/Weekly Instapkoers 1455.18 Koersdoel

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Economische visie op 2015

Economische visie op 2015 //5 Economische visie op 5 Nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW regio Zwolle Björn Giesbergen januari 5 Inhoud Visie op 5 Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver? (conjunctuur/financiële markten)

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

BIJLAGE. bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.5.2017 COM(2017) 291 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE NL NL Bijlage 3. Voornaamste economische tendensen

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 02 Krimp mondiale economie in 2009 Aziatische landen als eerste uit het dal Economie eurozone krimpt nog sterker dan wereldeconomie Krimp in 2009

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Financiële repressie: twee sleutelwoorden voor elke financieel intermediair in dit decennium. FiDiB, Vught, 17 september 2012

Financiële repressie: twee sleutelwoorden voor elke financieel intermediair in dit decennium. FiDiB, Vught, 17 september 2012 Financiële repressie: twee sleutelwoorden voor elke financieel intermediair in dit decennium FiDiB, Vught, 17 september 2012 Agenda Waar hebben we mee te maken? Structurele gevolgen deze crisis Financiële

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding in banksparen

Uw ontslagvergoeding in banksparen Uw ontslagvergoeding in banksparen Ontdek de mogelijkheden Fiscaal vriendelijk Lage kosten Kiezen voor sparen of beleggen Uw ontslagvergoeding in banksparen De Gouden Handdruk rekeningen van Mogelijk wilt

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Januari 2017 Achmea Investment Management Zeist Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven Bron: Achmea IM, Bloomberg 2

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 9 December 2011 De context van het Euro Plus-pact 1 Europa 2020 Procedure macro-onevenwichtigheden

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Economisch Kwartaalbericht Westen gaat weer meer bijdragen aan groei van de wereldeconomie

Economisch Kwartaalbericht Westen gaat weer meer bijdragen aan groei van de wereldeconomie Economisch Kwartaalbericht Westen gaat weer meer bijdragen aan groei van de wereldeconomie Kennis en Economisch Onderzoek Focus: Turkse economie onder druk In december 2013 heeft de Turkse lira een duikvlucht

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Economic Developments

Economic Developments Economic Developments 11 juni 29 Han de Jong Economisch Bureau 1 Hoe is de kredietcrisis ontstaan? Forse deregulering financiële markten vanaf 198 Rentetarieven te lang te laag na IT-zeepbel Opwaartse

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Economische conjunctuur

Economische conjunctuur Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. Ontstaat door veel vraag naar producten Trend (Gemiddelde groei over groot aantal jaren) laagconjunctuur

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2008 Samenvatting

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2008 Samenvatting Mei 2008 Inhoudsopgave 1 Kredietcrisis en economische ontwikkelingen in 2008 2 Financiële ontwikkelingen in 2008 3 Budgettaire gevolgen ingrepen financiële sector 4 Tot slot 5 Totale uitgaven en inkomsten

Nadere informatie