Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014"

Transcriptie

1 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 Inleiding Het terugschroeven van de steunaankopen in de Verenigde Staten in combinatie met verzwakkende Chinese economische data zorgden begin 2014 voor een correctie op de globale aandelenmarkten. Dit resulteerde eveneens in kapitaalvluchten uit opkomende landen met een tekort op hun lopende rekening ten voordele van de veilige havens (Duitse en Amerikaanse overheidsobligaties). De oplopende spanningen in Oekraïne verhogen de volatiliteit op de globale financiële markten. De diplomatieke druk wordt verder verhoogd om tot een geweldloze oplossing te komen. Sinds begin 2014 hebben de financiële markten opnieuw aandacht voor de fundamenten in de verschillende ontwikkelde en opkomende markten. Het Europese herstel verloopt moeizaam, maar de trend blijft gunstig en de geboekte vooruitgang mag niet worden onderschat. Binnen de eurozone zijn er heel wat hervormingen en projecten aangekondigd in de perifere landen om het vertrouwen in de Europese economie verder te herstellen. Het lang verwachte oordeel van het Duitse constitutionele hof over het aankopen van overheidsobligaties door de Europese Centrale Bank (Outright Monetary Transactions) werd een non-event. De beslissing werd doorgespeeld naar het Europese hof van Justitie dat nu zal moeten oordelen. De Europese Centrale Bank besliste na een verdere daling van de inflatie tot 0,5 % op jaarbasis geen renteverlaging door te voeren. Voorzitter M. Draghi wees op de hoge werkloosheid die, als ze te lang aanhoudt, structureel kan worden en via hervormingen moet worden aangepakt. Opmerkelijk was dat voor het eerst alle leden geen bezwaar hebben tegen het eventuele gebruik van onconventionele maatregelen. Deze kunnen gericht worden op private schuld, doch deze markt is momenteel klein in vergelijking met de VS, wat de efficiëntie ervan in vraag kan stellen. J. Yellen volgt de lijn en visie van haar voorganger B. Bernanke als men het semestrieel rapport (visie op monetair beleid en verwachte economische groei) erop nakijkt dat ze heeft toegelicht voor de Amerikaanse commissie van financiën. Het terugschroeven van de steunaankopen a ratio van $ 10 mia per maand wordt vervolgd, behoudens een significante verslechtering van de werkloosheidsgraad of inflatieverwachtingen. Aan dit tempo zullen de aankopen in december van dit jaar worden stopgezet met een laatste injectie van $ 5 mia ipv $ 10 mia. De economische data blijven dus bepalend en zoals verwacht is de Amerikaanse centrale bank afgestapt van de focus op de werkloosheidsdrempel voor het bepalen van de monetaire politiek. In plaats daarvan heeft ze een kwalitatieve forward guidance ingevoerd. J. Yellen verklaarde dat de rentevoeten laag zullen blijven na het stopzetten van de steunaankopen en zolang de inflatie onder de 2 %-drempel blijft. De markt werd echter verrast door het tweede deel van deze verklaring waarin ze aangeeft dat die eerste renteverhoging al zou kunnen plaatsvinden zes maanden na het stopzetten van de steunaankopen. In Japan laat het Tankan-rapport (sentiment van de ondernemingen gepeild door de Bank van Japan) van maart een terugval optekenen, in grote mate gedreven door de btw-verhoging (van 5 % naar 8 %) die ingegaan is op 1 april Dit laat vermoeden dat de terugval in het consumentenvertrouwen groter kan zijn dan momenteel wordt verwacht. Een deel van de btw-verhoging kan worden opgevangen door een stijging van de loonmassa. De bedrijven zijn daar slechts matig op ingegaan en compenseren dus niet de volledige btwverhoging ondanks de expliciete vraag van premier S. Abe. Ook de Bank van Japan heeft geen bijkomende stimuli aangekondigd in haar laatste vergadering. Een uitbreiding van steunaankopen zou de yen doen dalen en steun bieden aan de Japanse aandelenmarkten die in een dalende trend zitten. Dit zou dan weer een impact hebben op de stijgende kostprijs van de geïmporteerde energie. De regering wacht met ongeduld op de

2 adviezen van een werkgroep die de meest recente/moderne nucleaire centrales heeft doorgelicht met het oog om deze opnieuw te heractiveren. Op het jaarlijkse congres van de Volkspartij kondigde premier K. Li aan dat het land een economische groei van 7,5 % in 2014 verwacht. Het jaarlijkse militaire budget wordt met 12,2 % verhoogd en door de stijgende ontevredenheid en druk van de inwoners van verschillende miljoenensteden zal ook werk worden gemaakt om de luchtvervuiling terug te dringen. Door de verder verzwakkende economische indicatoren kondigde premier K. Li in zijn slotspeech voor het Nationale Congres aan dat de regering klaar staat om de werkzekerheid te waarborgen, de inflatie in toom te houden en de groei op redelijkerwijze te ondersteunen. In maart verklaarde hij opnieuw dat hervormingen om de groei te stabiliseren en de lokale consumptie te boosten, versneld moeten worden ingevoerd. Wat de zorgen en publicaties over de verschillende wanbetalingen van trusts en bedrijven betreft, meldde premier K. Li dat sommige daarvan niet te vermijden zijn. De regering belooft garant te staan dat deze faillissementen en/of wanbetalingen geen systemisch risico zullen veroorzaken voor het financieel systeem en de Chinese toezichthouder zal de regionale en nationale banken aan een stresstest onderwerpen. We blijven nog steeds positief over Europese aandelen op basis van ons intern waarderingsmodel. Amerikaanse aandelen noteren boven hun langetermijngemiddelde en de Emerging Markets (EM) aandelen leveren op dit ogenblik onvoldoende risicopremie ten opzicht van de historische volatiliteit. Binnen obligaties gaat onze voorkeur uit naar Europese obligaties. Volgens ons zullen globale obligaties in 2014 een stijgende rente-omgeving tegemoet gaan. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 2

3 Obligaties: Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Blue (Bonds World) Obligaties uit de eurozone: In het eerste kwartaal was er een vlucht naar overheidsobligaties door de oplopende spanningen in Oekraïne. Binnen overheidsobligaties leverden Italiaans en Spaans overheidspapier de betere rendementen. De aanhoudende zoektocht naar rendement blijft eveneens bedrijfskredieten ondersteunen en dan vooral high yield. Bedrijfsobligaties (2,36 %) geven na één kwartaal in 2014 al evenveel rendement dan vorig jaar en overheidsobligaties (3,81 %) zelfs al meer dan in High yield en converteerbare obligaties blijven genieten van de zoektocht naar rendement en leveren respectievelijk 3,10 % en 3,86 % eind maart. Obligaties uit groeilanden (emerging markets) genereren in het eerste kwartaal een positief rendement van 1,95 %. De Eonia-Index klokt eind maart af op 0,05 %. Insight trekt net als vorig jaar de Europese portefeuille. Het duratiebeheer was opnieuw uitstekend, vooral in januari, door tegen het marktsentiment in te gaan. Posities in Spaanse en Italiaanse overheidsobligaties droegen eveneens bij. De selectie in financials (contingent convertibels en achtergestelde leningen), short term high yield en krediet uit opkomende landen kwamen eveneens de performance ten goede. De beheerder is vooral positief over deze laatste activaklasse. HSBC heeft geen grote wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het vorige kwartaal. High yield allocatie bedraagt nu ongeveer 11 % en er werden BB posities toegevoegd. Sectorieel worden Franse financials onderwogen ten voordele van Spaanse en Ierse financials. Utilities en telecommunicatie worden eveneens onderwogen ten voordele van olie en gas. Een deel van de hybride obligaties en contingent convertibles worden nu gehedged door in de itraxx Xover-index te beleggen. Wellington s macrovisie droeg negatief bij tot de performance. Een overweging op de korte curve van de perifere landen ten nadele van een duration exposure op Duitsland woog op de performance aangezien de langere (perifere) looptijden beter presteerden. De procyclische tilt werd via high yield posities bespeeld die wel positief waren voor het beheer van de portefeuille. Binnen credit worden financials en covered bonds overwogen hoewel deze over het kwartaal werd teruggeschroefd uit vrees voor geopolitieke spanningen. Obligaties uit de wereldzone: De uitspraken van J. Yellen dat de rente zou kunnen stijgen ongeveer zes maanden na het stoppen van de steunaankopen, verraste de markt en deed de 10-jarige rente stijgen. Door de spanningen in Oekraïne kwam er een vlucht naar veilige havens die de Amerikaanse 10-jarige rente opnieuw deed dalen. We denken echter nog steeds dat de rente een stijgende tendens zal vertonen in De Barclays Capital Global Aggregate geeft in het eerste kwartaal van 2014 een rendement van 2,38 %. Diezelfde Barclays Capital Global Aggregate maar hedged into euro levert door de sterke euro een rendement van 2,06 % eind maart. Globale overheidsobligaties (unhedged) genereren een performance van 2,61 % op jaarbasis. Globale bedrijfsobligaties (investment grade corporates) deden net iets minder en leveren eind maart een rendement (unhedged) van 2,58 %. Obligaties uit de globale groeilanden (emerging market debt) hebben in het eerste kwartaal nog beter gepresteerd en bieden een return van 2,69 % (unhedged). Converteerbare obligaties (obligaties die in aandelen kunnen omgezet worden) bieden dankzij de correlatie met de aandelenmarkten eind maart een rendement van 3,54 % (hedged into ). Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 3

4 Beheerders globale obligaties: Loomis Sayles had in het eerste kwartaal een short duration positie in de VS wat negatief was gelet op de dalende rente. De sterke selectie in o.a. banken, communicatie en high yield waren onvoldoende om dit te compenseren. Geografisch werd de VS echter overwogen ten nadele van Japan en Europa. De beheerder tracht de portefeuille te beschermen tegen een rentestijging door meer financials op te nemen dan industrials, de duratie kort te houden en eveneens door posities in te nemen in short term EM debt. Standish Mellon profiteerde van zijn selectie overheidsobligaties (Portugal, Spanje, Ijsland en Hongarije) en securitized debt (CMBS en ABS). Binnen de asset allocation droeg de onderweging naar US treasuries, MBS en Japan ten voordele van high yield positief bij. De kwaliteit van de portefeuille werd opgetrokken door high yield en BBB posities af te bouwen. De curvepositionering leverde een negatieve bijdrage door de onderweging van de duratie US en Japan ten voordele van Europa en Australië. Op gebied van valuta blijft de beheerder long op de USD door een aantrekkende economie en verwachte renteverhoging. Alliance Bernstein kan in het eerste kwartaal bogen op verschillende alpha drivers. De duratie in de US en de positionering in de curve alsook de onderweging Japan en overweging Australië waren positief. Sectorieel werden IG corporates, EM corporates en US high yield overwogen terwijl US MBS werd onderwogen. Russische overheidsobligaties en posities in Gazprom werden verkocht en covered bonds worden verkozen boven Franse overheidsobligaties. Het valutabeheer was ook positief door AUD en CAD te onderwegen ten voordele van TRY, IDR en BRL. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 4

5 Aandelen Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Red (Equity World). De Europese aandelenmarkten doen het eind maart opnieuw beter dan de globale index. In Europa stuwen vooral de perifere markten door het herstellend vertrouwen in de Europese economie. De MSCI EMU levert 2,67 % eind maart terwijl de MSCI World afklokt op 1,24 %. De combinatie van beide indexen geeft een rendement van 2,03 % op het einde van het eerste kwartaal. De underperformance van de MSCI World Emerging (-0,45 %) lijkt te keren door een toenamende interesse op basis van de goedkope waarderingen. Aandelen uit de eurozone: Financière de l Echiquier positioneert zich om te kunnen profiteren van een heropleving binnen de opkomende landen. De thematiek van duurzame consumptiegoederen wordt nog steeds overwogen met een focus op luxe. Industriële waarden werden afgebouwd in het eerste kwartaal ten voordele van IT en utilities worden nog steeds geweerd binnen deze portefeuille. Geografisch blijven Frankrijk en Duitsland de grootste weging innemen. BNPPIP tracht te investeren in kwaliteitsbedrijven die in een risk on-omgeving achterblijven op de brede markt. De beheerder bouwt dus posities op aan een volgens hem aantrekkelijke waardering. Sectorieel werden utilities onderwogen ten voordele van software. Binnen de verzekerings- en farmasector was de selectie positief alsook de posities in Intesa en Red Electrica. Posities in Bayer en Jeronimo Martins droegen negatief bij tot de performance in het eerste kwartaal. BlackRock positioneert zich tegenover Financière door bedrijven met lokale exposure te overwegen. Deze cyclische tilt vertaalt zich in een overweging van media, retail en IT. Daarnaast zijn er ook posities in transport, perifere banken en bouw/infrastructuur. De duurdere veilige aandelen, zoals bv volgens de beheerder consumentengoederen, worden vermeden. Chemie en energie worden onderwogen alsook utilities wegens het regelgevende karakter. Invesco blijft dezelfde thema s bespelen als in Een overweging naar bepaalde perifere landen (Portugal, Spanje, Ierland en Italië) en een sterke onderweging ten aanzien van Duitsland. Sectorieel worden financials, energie, industrials en health care overwogen ten nadele van utilities en consumentengoederen. De beheerder heeft evenwel winsten genomen op bepaalde posities die reeds een sterke rally achter de rug hebben. Aandelen uit de wereldzone: JP Morgan ontgoochelt in het eerste kwartaal van De aandelenselectie was negatief door de procyclische tilt naar Japan toe binnen de portefeuille. Geografisch werden Europese bedrijven met een EM exposure overwogen (Bayer, VW). Deze presteerden minder goed dan Europese bedrijven met een lokale blootstelling. De onderweging naar perifere waarden (en dan vooral financials) was eveneens negatief voor de performance. Europa (ex-uk) alsook Japan blijven licht overwogen. Russell Investments is het fonds dat tijdelijk werd gebruikt om de opzeg van de beheerder Pimco (vorig kwartaal 2013) op te vangen. Dit fonds bestaat onderliggend uit verschillende beheerders waarvan ook wij er een aantal in onze fondsen opnemen. In de loop van het tweede kwartaal zal dit fonds vervangen worden door een nieuwe beheerder die eerstdaags aangesteld zal worden. Wellington is er in het eerste kwartaal niet in geslaagd een outperformance neer te zetten. De selectie van de beheerder resulteerde in een negatieve bijdrage over alles aspecten. Geografisch werden de VS en Europa onderwogen ten voordele van Japan en EM. Sectorieel werden duurzame consumentengoederen, IT, health care en industrials overwogen ten nadele van financials, energie, materials en consumentengoederen. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 5

6 Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation (RARFAA) Beleggingspolitiek RARFAA wil een meerwaarde realiseren door optimaal te profiteren van de opportuniteiten die zich voordoen op de financiële markten. De fondsbeheerder is volledig vrij om zelf te bepalen in welke mate hij belegt in aandelen, obligaties, beleggingen op korte termijn of in derivaten uitgegeven over alle sectoren en in alle regio s. Risicoklasse 3 De posities in BlackRock en Invesco zijn dezelfde als deze in Rainbow Red en vertegenwoordigen Europese aandelen. HSBC heeft dezelfde positie als in Rainbow Blue (Europese bedrijfskredieten en geen overheidsobligaties). Invesco en Ashmore zijn third party fondsen waarbij we US senior loans en obligaties uit opkomende landen bespelen aangezien we deze activaklassen niet rechtstreeks in onze eigen fondsen hebben. Deze allocatie reflecteert dus de huidige visie van AG Insurance, nl. positief over Europese aandelen. Binnen obligaties stellen we een voorkeur vast voor Europese bedrijfsobligaties en US loans en IGEMD (investment grade emerging market debt). BlackRock positioneert zich door bedrijven met lokale exposure te overwegen. Deze cyclische tilt vertaalt zich in een overweging van media, retail en IT. Daarnaast zijn er ook posities in transport, perifere banken en bouw/infrastructuur. De duurdere veilige aandelen, zoals volgens de beheerder bv. consumentengoederen, worden vermeden. Chemie en energie worden onderwogen alsook utilities wegens het regelgevende karakter. Invesco heeft een overweging naar bepaalde perifere landen (Portugal, Spanje, Ierland en Italië) en een sterke onderweging ten aanzien van Duitsland. Sectorieel worden financials, energie, industrials en health care overwogen ten nadele van utilities en consumentengoederen. De beheerder heeft evenwel winsten genomen op bepaalde posities die reeds een sterke rally achter de rug hebben. HSBC heeft een High yield allocatie die nu ongeveer 11 % bedraagt en er werden BB posities toegevoegd. Sectorieel worden Franse financials onderwogen ten voordele van Spaanse en Ierse financials. Utilities en telecommunicatie worden eveneens onderwogen ten voordele van olie en gas. Een deel van de hybride obligaties en coco s worden nu gehedged door in de itraxx Xover-index te beleggen. Invesco Senior US loans is een fonds dat rechtstreeks investeert in corporate loans (bedrijfsleningen) Deze loans bieden een spread boven libor en kunnen een bescherming vormen tegen stijgende rentevoeten dankzij de vlottende herzienbare rente. Sectorieel vertegenwoordigen telecommunicatie, elektronica en de dienstensector het grootste gedeelte. 64 % van de leningen hebben een looptijd tussen de 5 en 10 jaar en 88 % van de leningen zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Ashmore Emerging Market Investment Grade corporate debt fund investeert zoals de benaming laat verluiden in investment grade bedrijfskredieten uit de opkomende landen. De publieke sector wordt in dit fonds eveneens bespeeld. Obligaties in lokale munt of USD kunnen worden opgenomen. Sectorieel worden financials en energie onderwogen ten voordele van communicatie en utilities. De grootste positie in valuta is de Mexicaanse peso en de huidige yield to maturity van het fonds bedraagt 3,94 %. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 6

7 Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. Rendementen die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringsnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij AG Employee Benefits. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Tel. +32(0) Fax +32(0) Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 7

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 Inleiding Het laatste kwartaal van 2013 was opnieuw positief voor aandelen. Naar aanloop van de vergadering

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Inleiding In het eerste kwartaal herontdekten beleggers de Europese aandelen dankzij een depreciërende

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 Inleiding Het vierde kwartaal was erg volatiel voor de Europese aandelenmarkten, welke op een bepaald

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 De aandelenmarkten bleven de hele zomer vrolijk hoger gaan zonder enige aanleiding. Het Duitse

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Inleiding De laatste drie jaar heeft het merendeel van de aandelenmarkten een sterke prestatie neergezet

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2015

The Merit Capital Investor Januari 2015 The Merit Capital Investor Januari 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends Zet olie de markten in vuur en vlam? Samengevat mogen we stellen dat 2014 een positief jaar

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten.

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten. november 2014 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Robeco Capital Growth Funds Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Halfjaarbericht 1 juli 31 december 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Verslag

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

MARKTVOORUITZICHTEN. Koen Maes. Brussel, 12 juni 2014. Juni 2014

MARKTVOORUITZICHTEN. Koen Maes. Brussel, 12 juni 2014. Juni 2014 MARKTVOORUITZICHTEN Koen Maes Brussel, 12 juni 2014 Juni 2014 ASSETALLOCATIE Vooruitzichten H2 2014 In H1 2014 kregen we te maken met een aantal verrassingen: zoals verwacht stegen de aandelenkoersen,

Nadere informatie

Lux International Strategy

Lux International Strategy JAARVERSLAG (GEREVISEERD) Per 31 december 2012 Lux International Strategy SICAV (R.C.S. B 52470) www.ca-luxembourg.com Lux International Strategy Inhoudstafel Table des Matières Beheer en administratie

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. INHOUD 1. VOORWOORD P. 4 2. BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Patrimoine International is een compartiment van de bevek TreeTop Portfolio SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Beleggingsstrategie 1 e trimester 2015 Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Bron: Amundi Cross Asset 1 Investment Strategy; Marktgegevens: Bloomberg 1 Begrippen met dit symbool

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Economische context en beursklimaat in 2013 Centrale banken beheersen de financiële markten en China over zijn top Twee belangrijke

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie