Masterproef: Praktische Aspecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterproef: Praktische Aspecten"

Transcriptie

1 Masterproef: Praktische Aspecten Inhoudstafel 1. Inhoud en vorm van de paper 2. Inhoud en vorm van de studie van de Integrale Context 3. Praktische afhandeling van de masterproef in 6 stappen Bijlage 1: Evaluatiematrix Masterproeven Heeft u vragen of opmerkingen bij dit document, contacteer dan het decanaat van GROEP T Leuven Engineering School. Decanaat GROEP T Leuven Engineering School 1/6

2 1. Inhoud en vorm van de paper Inhoud van de paper De masterproef leidt tot verschillende resultaten: de eigenlijke projectresultaten, een paper, de integrale context, de bijlagen en een eindpresentatie. De paper is dus in tegenstelling tot de vroegere eindwerktekst niet per se een weerslag van alle aspecten die onderzocht of geïmplementeerd werden tijdens de masterproef. Veeleer is het de bedoeling de essentie of het belangrijkste resultaat van de masterproef weer te geven via een wetenschappelijk-technologische paper zoals die in de onderzoekswereld worden geschreven. Indien de studenten daarnaast nog een aantal zaken verwezenlijkt hebben én vanwege de promotor, de co-promotor of de studenten zelf de wens wordt geuit hierover ook een tekst, handleiding, etc. te produceren, dan is het logischer deze (samen met bv. technische tekeningen, elektr(on)ische schema s, programma s,...) in de bijlagen van de masterproef op te nemen. Uiteraard zullen deze aspecten ook aan bod komen in de eindverdediging. Maar niet alles hoeft dus in die paper terecht te komen - dit houdt de paper ook kort. Merk op dat we ook vragen om in de bijlagen een uiteindelijke versie van je projectplan op te nemen! Er zijn ook studenten die twee los van elkaar staande belangrijke wetenschappelijktechnologische resultaten hebben behaald die ze toch beide in de paper willen kunnen zetten. In het licht van het voorgaande wordt hen aangeraden iwee papers te genereren. Hierbij dienen we op te merken dat online slechts één abstract kan ingegeven worden. Deze dient om potentiële juryleden een idee te geven waarover de masterproef handelt, dus de student kan één abstract kiezen om hioer in te vullen - gelieve wel ook de andere abstract goed te laten keuren door de promotor (op papier). Hierbij valt op te merken dat de titel(s) van de paper(s) niet dezelfde hoeven te zijn dan de globale titel van de masterproef! Anders gezegd, de titel op het titelblad van de masterproef (zijnde degene die online ingegeven wordt!) is niet noodzakelijk exact dezelfde als deze van de paper! Vorm van de paper De docenten van Communicatie hebben voor deze paper een template gemaakt die kan afgehaald worden via de Toledo site van de Master s Thesis. In deze template wordt een structuur voorgesteld. Deze is niet dwingend, in die zin dat de indeling kan aangepast worden om een logischere structuur, aangepast aan de inhoud, te bekomen. De paper telt maximaal woorden. De promotor kan zelf een kortere richtlijn (bv. maximaal 5000 woorden) opleggen. In overleg met de promotor en de copromotor kan ervoor geopteerd worden de paper in te dienen voor een conferentie of journal. In dat geval is het uiteraard aangewezen meteen de template en/of de richtlijnen van de conferentie of journal in kwestie te volgen. Decanaat GROEP T Leuven Engineering School 2/6

3 De student beslist in onderling overleg met promotor en co-promotor over de taal van de paper. De paper wordt uiteindelijk afgedrukt op dubbel te vouwen en te nieten A3 papier. Op module 8 is hiervan een voorbeeldexemplaar beschikbaar. 2. Inhoud en vorm van de Integrale Context Inhoud van de studie van de Integrale Context Zoals de naam aangeeft, is het de bedoeling een studie te maken van (bepaalde aspecten van) de context waarin de masterproef plaatsheeft. Zo kunnen afhankelijk van onderneming en onderwerp bijvoorbeeld aspecten als innovatie, ecologie, estethiek, ethiek, politiek, economie, PR, ontwikkelingssamenwerking, wetgeving, marktstudie, etc. aan bod komen. Deze studie van de Integrale Context heeft uiteraard een eigen titel. Enkele voorbeelden: Consumenteneisen in de luidsprekersector (onderwerp op expliciete vraag van de onderneming) Bewakingscamera s en de privacy-wet Warmtekrachtkoppelingen in relatie tot duurzaam energiebeleid The ongoing fight against malaria Bierbrouwen in een abdij t.o.v. in een multinational Maatschappelijke aspecten bij de ontwikkeling van anti-hiv-medicatie The Integral Biosphere Een fout die vele studenten maken, is om deze studie op te delen in vijf hoofdstukken, één voor elke E. Dit is absoluut niet de bedoeling, de E-woorden hoeven zelfs niet expliciet vermeld te worden in deze studie. Wel is het de bedoeling de (context van de) masterproef vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen en op die manier verscheidene aspecten van alle of sommige E s binnen deze studie aan bod te doen komen. De vragen om aan deze studie te beginnen die vermeld worden in de handleiding voor co-promotoren en die middels seminaries aan de studenten zijn voorgelegd, zijn dan ook louter suggestief bedoeld. Vorm van de studie van de Integrale Context De studie bestaat uit een wetenschappelijk rapport van ongeveer 5000 woorden. Dit rapport kan gezien worden als een (zij het lang) wetenschappelijk artikel voor pakweg de wetenschapskatern van de Standaard of de Knack, of voor een populair-wetenschappelijk tijdschrift als EOS of New Scientist. Deze studie kan door de student worden ingebonden en van een titelblad (met enkel titel en auteurs op) worden voorzien of kan op dezelfde manier als de paper (samengevouwen en geniete A3) worden ingediend. Decanaat GROEP T Leuven Engineering School 3/6

4 3. Praktische afhandeling van de masterproef in 6 stappen Stap 1: Het gele formulier Een voorlopige titel en alle andere gegevens betreffende de masterproef worden binnengebracht bij het decanaat aan de hand van het beruchte gele formulier. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. Op die manier kan het decanaat deze gegevens op een correcte manier in de databank ingeven en zijn we op de hoogte van welke studenten organisatorisch in orde zijn met hun masterproef en welke niet. Deze stap gebeurt typisch vlak voor het kerstverlof. Stap 2: Online aanpassen van de gegevens en invullen van de abstract van de paper Ten laatste op 9 mei dienen alle studenten hun gegevens te hebben aangepast op mijn.groept.be en de abstract van hun paper te hebben ingegeven als informatie voor mogelijke assessoren en juryleden. Zodra een promotor zich akkoord verklaart met deze gegevens, kan hij ze online vergrendelen De deadline voor de promotoren is hier 16 mei. Vanaf die dag kan de student het titelblad van zijn masterproef genereren. Dit is het overkoepelend titelblad voor de gehele masterproef. Draag er zowel als student, als als promotor, zorg voor dat de titel een beknopte, maar volledige weergave is van het geheel van de masterproef van de student. Zoals hoger vermeld, hoeft dit niet per se de titel van de paper te zijn! Stap 3: Feedback betreffende de teksten Tegen 12 mei zou de student ook de laatste feedback moeten gekregen hebben vanwege promotor, co-promotor en/of adviseur van de Integrale Context op alle te genereren teksten. Uiteraard dienen deze mensen met de student af te spreken tegen wanneer een laatste draftversie van de teksten daarvoor moet afgegeven worden. Zoals vastgelegd op de unit manager vergadering, ligt deze datum voor de laatste draftversie bij voorkeur tussen 18 april en 1 mei, al kan de promotor hierop uitzonderingen toestaan. Stap 4: Het binnenbrengen van de teksten Voor 26 mei, 12u, moeten alle teksten van de masterproeven - in 4-voud binnengebracht zijn op het decanaat (bij Edwin Dillaerts). - persoonlijk zijn afgegeven aan promotoren en copromotoren. We zullen hiervoor speciale kaften voorzien voor de studenten waarop het titelblad kan worden aangebracht. Zodra deze beschikbaar zijn, hoort u hoe u ze kan verkrijgen en hoe u het titelblad dient aan te brengen op deze kaft. De sanctie voor het te laat binnenbrengen bedraagt -1/20 op het geheel van de masterproef, en nog eens -1/20 op het geheel van de masterproef voor elke 24u extra dat ze te laat binnen is. Bovendien vragen we u de paper en de integrale context ook in pdf-formaat te bezorgen. De juiste richtlijnen hieromtrent volgen binnenkort. De adviseurs van de Integrale Context kunnen één van de binnengebrachte exemplaren afhalen op het decanaat. Decanaat GROEP T Leuven Engineering School 4/6

5 Stap 5: Samenstelling van de jury De verdedigingen worden gepland door de units en ten tijde van het paasverlof uitgehangen op module 8. Eventuele wijzigingen worden via de promotor doorgegeven aan de unit manager en het decnaat. De unit managers duiden voor elke jury een voorzitter aan (bij voorkeur extern) en een secretaris (intern). De rol van de voorzitter is alles in goede banen te leiden en het debat omtrent de evaluatie te modereren. De taak van de secretaris is om de belangrijkste opmerkingen die tijdens dit debat naar voor komen te noteren en achteraf in samenspraak met de jury de kolommen 1, 2 en 4 van de evaluatiematrix (zie Bijlage 1) in te vullen. Opgelet: de promotor brengt hiertoe voor elk van zijn studenten een matrix mee waarbij kolommen 3 en 5 (Proces en projectresultaten en Integrale Context) reeds volledig zijn ingevuld. Zodra de planning vastligt kunnen docenten zich opgeven als assessor of jurylid van een bepaalde masterproef door hun naam bij te schrijven op het blad van de planning. Copromotoren ontvangen een uitnodiging van GROEP T om in de jury te zetelen, en worden bij voorkeur ook uitgenodigd door de studenten in kwestie. De samenstelling van de jury zal ook online te bekijken zijn. Stap 6: De evluatie en feedback aan de hand van de evaluatiematrix Op de evaluatiematrix wordt door middel van kruisjes op een zevenpuntenschaal aangeduid op welke criteria (= de rijen) de student hetzij (zeer) zwak, hetzij gewoon, hetzij (zeer) sterk scoorde. Deze kruisjes dienen vooral als feedback naar de studenten toe. Hierbij hanteren we de volgende regel (de tabel representeert de zeven vakjes om een kruisje in te zetten) volstrekt onaanvaardbaar onaanvaardbaar minimaal aanvaardbaar aanvaardbaar volwaardig uitzonderlijk hoogst uitzonderlijk Het is de taak van de secretaris deze evaluatiematrix in te vullen op basis van de richtlijnen van de voorzitter (die hierover gebrieft wordt via een brief van het decanaat en via de unit manager) en van de uitkomsten van het debat tussen de juryleden. Daarnaast wordt voor de kolommen 1, 2 en 4 een score vastgelegd door de evaluatoren van die kolom. Opgelet, deze score is geen rekenkundig gemiddelde van en dus niet rechtstreeks te berekenen uit de scores van de kruisjes, aangezien het een globale score betreft waarbij de verschillende criteria een verschillend gewicht kunnen hebben. De betekenis van de globale score is als volgt: Score Waardering lager of gelijk aan 6/20 volstrekt onaanvaardbaar 8/20 onaanvaardbaar 10/20 minimaal aanvaardbaar 12/20 aanvaardbaar 14/20 volwaardig 16/20 uitzonderlijk 18/20 hoogst uitzonderlijk Decanaat GROEP T Leuven Engineering School 5/6

6 Bijlage 1 Decanaat GROEP T Leuven Engineering School 6/6

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING BIJ DE STANDAARDVRAGENLIJSTEN

PRAKTISCHE HANDLEIDING BIJ DE STANDAARDVRAGENLIJSTEN PRAKTISCHE HANDLEIDING BIJ DE STANDAARDVRAGENLIJSTEN Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent INHOUD Achterliggend concept...

Nadere informatie

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Installatie Toernooiplanner Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Een gratis demo-versie van de Toernooiplanner voor badminton kan gedownload worden op deze pagina: http://www.toernooi.nl/product/demo.aspx?id=15&s=2

Nadere informatie

Het uitgeefproces als model

Het uitgeefproces als model Het uitgeefproces als model Hoofdstuk 3 Het uitgeefproces als model In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er allemaal achter de schermen van een uitgeverij gebeurt. Dit uitgeefproces behandelen we aan de

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv 23/05/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Part I Cadeaubon module 0 4 1 Installatie... cadeaubon module 5 Param eters... cadeaubon m odule 6 2 Cadeaubon... template 8 Cadeaubon... als betalingsm

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050/33 59 05 kerkfabrieken.bisdom.brugge@kerknet.be Vereiste

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding

Afstudeerhandleiding Business IT & Management DMCI Afstudeerhandleiding Business IT & Management Afstudeeropdracht Code Studielast : AF1VH2BI01 : 24 ects ( 672 studiebelastingsuren) Intervisie Code Studielast : IAFVH2BI01

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

e VZW een goed idee?

e VZW een goed idee? e VZW een goed idee? COLOFON september 08 V.U. Pieter Michiels Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Lange Kievitstraat 74 2018 Antwerpen Tel 03 231 16 20 fax 03 232 63 92 info@scoutsengidsenvlaanderen.be www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september?

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september? OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 317 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Oproep 318 - Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Stel dat je de oefening maakt rond het

Nadere informatie

Introductie van een online afsprakensysteem in de huisartspraktijk: invloed op de telefoonbelasting in een groepspraktijk

Introductie van een online afsprakensysteem in de huisartspraktijk: invloed op de telefoonbelasting in een groepspraktijk Introductie van een online afsprakensysteem in de huisartspraktijk: invloed op de telefoonbelasting in een groepspraktijk Taverniers Filiep, UGent Promotor: Prof. Dr. Avonts, Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN DE MASTERTHESIS GEOGRAFIE M. VAN MOLLE, M. VRIJENS, D. VANNESTE

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN DE MASTERTHESIS GEOGRAFIE M. VAN MOLLE, M. VRIJENS, D. VANNESTE RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN DE MASTERTHESIS GEOGRAFIE M. VAN MOLLE, M. VRIJENS, D. VANNESTE OKTOBER 2008 Colofon Samenstelling: Marc Van Molle, Vakgroep Geografie, Vrije Universiteit Brussel Melanie

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Prestaties WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat PRESTATIES CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 INSTELLINGEN 2.1. Wings Instellingen 5 BASISBESTANDEN 2.2. Wings Basisbestanden

Nadere informatie

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie