Actief Jaargang 1, editie 3-10 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actief Jaargang 1, editie 3-10 juni 2014"

Transcriptie

1 ltijd Van Mulier is auteur/uitgever tevens oprichter van Masusa Uitgeverij en medeoprichter van Actief Pertjajah Luhur, de sociale kracht Pertjajah Luhur is niet te manipuleren De Pertjajah Luhur is niet te manipuleren. Het etnisch bewustzijn van de Javaanse Surinamers is veel verder dan bij andere etnische groepen in Suriname. Dit concludeert Ludwich Van Mulier aan de hand van de politiek-historische benadering. Hij stelt dat de Javaanse of Indonesische Surinamer wel kan rekenen op de groepssolidariteit, mits deze door de politieke leiders op de juiste manier aangekaart wordt. Dan kun je de groepssolidariteit positief inzetten, meent de politiek analist. de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij verzorgde maandagavond 9 juni 2014 een presentatie voor structuren van de Pertjajah Luhur, waarin hij de politieke historie belichtte en een analyse van de recente politieke ontwikkelingen presenteerde. Van Mulier behandelde onder meer de ontwikkelingsgang van de organisatiegraad van de Javaanse groep in Suriname, maar ook de ontwikkelingsgang van de richting van de etnische politiek Beste lezer, Welkom bij editie 3 van Altijd Actief, het digitale nieuwsblad van de politieke partij Pertjajah Luhur. Vandaag een verslag van de lezing die auteur/uitgever Ludwich van Mulier verzorgde voor structuren van de partij, alsook informatie over de activiteiten die de PL en haar leden ontplooien, waarmee haar sociale kracht weer eens wordt bewezen. Lees ook de gezondheidstip van deze week! De Communicatieraad van de Pertjajah Luhur zijn. De Indonesiërs hebben de Chinezen verdreven uit Indonesië omdat de Chinezen een plotselinge rush hadden op de economie en de hele middenklasse in Indonesië gingen bepalen, wat een etnisch probleem was geworden, zei Van Mulier, die met deze voorbeelden wilde aangeven dat het Indonesische etnische bewustzijn, ook bij de Indonesische Surinamers, onder meer door deze ontwikkelingen verder is dan bij de andere etnische groepen in Suriname. PL-topstructuren tijdens de presentatie van politiek analist Ludwich van Mulier. in Suriname, om daarmee te kunnen bepalen waar we vandaag de dag staan. Hij ging onder meer in op het etnisch bewustzijn binnen de Javaanse, oftewel de Indonesische Surinamers. De Indonesiërs hebben samen met de Japanners Nederland verdreven uit Indonesië. De Indonesiërs hebben de Japanners verdreven uit Indonesië om zichzelf te kunnen Pagina 1 Politiek bewustzijn Het feit dat na het uitzetten van de PL er bepaalde machinaties waar te nemen zijn bij de KTPI, heeft volgens Van Mulier te maken met het etnische politieke bewustzijn binnen de Indonesische groep. Ik ga niet in partijpolitieke dingen bemoeien, ik heb het over de algemene trend om te zeggen: Jongens, dan zijn wij ook klaar met deze man, doelende op de NDP. Kijk wat er gebeurt met onze Javaanse broeders. Dan krijg je een bepaalde sentiment daar, zei de politiek analist. Vervolg pag. 2

2 Vervolg: Pertjajah Luhur is niet... Eén van de principiële dingen van de PL is dat de hele PL zijn partijleider heeft gevolgd. Dat is De inleider ging ook in op het samenwerkingsverband van de oppositionele partijen. Hij stelde onder meer dat het nu om een nieuwe combinatie gaat, waarbij partijen die ook nieuwe afspraken met elkaar moeten maken. Dat betekent dat er nu nieuwe condities moeten worden geformuleerd door ons allemaal. Een nieuw beleid, een nieuwe strategie, zei hij. De inleider zei dat ervoor gewaakt moet worden dat paardje wordt gereden op de PL. Het gedogen van de kandidatuur van de VHP voor het presidentschap is voortgekomen uit een oude afspraak. Volgens Van Mulier zouden partijen binnen het samenwerkingsverband daarom nieuwe afspraken nieuwe afspraken met elkaar moeten maken.# Aandachtig luisteren leden van onder andere het Hoofdbestuur en de Adviesraad naar Van Mulier. demonstratie van kracht. Dat er geen opportunistische mensen zijn binnen de PL. Ef yu fas wan fu unu, dan yu fas un ala, verwoordde Van Mulier de gedachtegang van de partij. En dat zouden alle andere partijen moeten demonstreren. Hij merkte op dat president Desi Bouterse demonstreert dat hij met alle partijen kan doen wat hij wil en zijn verdeel-enheerspolitiek op hen kan toepassen, behalve met de PL. Daarom moest Somohardjo eruit. De PL is niet te manipuleren, was de conclusie van Van Mulier. Samenwerkingsverband Nieuwe afspraken De afspraken die gemaakt zijn tussen de partijen binnen het Nieuw Front (NF) zijn niet meer valide, nu er een intentieverklaring tot samenwerking is getekend tussen de Nieuw- Frontpartijen, de Pertjajah Luhur (PL) en de Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP). De verhoudingen tussen deze oppositionele partijen zijn anders en dus moeten er ook andere afspraken gemaakt worden, vindt Van Mulier. Volgens de politiek analist zou er binnen het Nieuw Front een stilzwijgende afspraak zijn dat Chandrikapersad Santhoki, voorzitter van de VHP, de presidentskandidaat is van het NF. Nu er een samenwerking bestaat tussen meerdere oppositionele partijen dan die van het NF, doen deze afspraken geen opgeld meer. De inleider zei dat er een systeem moet worden gehanteerd, waarbij de mogelijkheid moet bestaan voor alle partijen binnen het oppositionele samenwerkingsverband om een presidentskandidaat naar voren te schuiven. De meest gedragen kandidaat wordt uiteindelijk dé presidentskandidaat van dit samenwerkingsverband. En als dat uiteindelijk Chan Santhoki is, is daar helemaal niks op tegen, stelde Van Mulier. Pagina 2

3 VOGel ter ondersteuning van vrouwen die actief willen meedoen in de politiek Ter ondersteuning van vrouwen die actief willen meedoen aan de politiek, heeft de Pertjajah Luhur (PL)een project Vergaderopvang op Locatie (VOGel) geinitieerd. Vrouwelijke (en uiteraard mannelijke) partijleden en -sympathisanten kunnen hun kinderen in veilige handen achterlaten bij opvangmoeders in het partijcentrum te Beekhuizen, wanneer zij er vergaderen. Abigail, Lie A Kwie, hoofdbestuurslid van de PL tevens initiatiefneemster van dit project, verzekert dat de opvangmoeders de nodige deskundigheid en kwalificaties beschikken. De Pertjajah Luhur is een politieke organisatie waar men hard werkt om de belangen van het volk te behartigen. Het motto van de partij is samen werken is samen winnen en is terug te vinden in de oorspronkelijke basisfilosofie van de partij met betrekking tot GOTONG ROYONG. Het beleid van de partij is o.a. gericht op het streven ter verhoging van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor elke burger binnen de samenleving. Om dit te verwezenlijken is er één gedachte, één gemeenschappelijk doel, één streven en daarbij komen de bijbehorende offers die gemaakt worden door de partijleden (interne structuren). Eén van de offers is het zorgen voor de opvang van hun kinderen als men zijn/haar krachten moet geven om o.a. te vergaderen. Met het oog op de komende verkiezingen op 25 mei 2015 is er een initiatief genomen om te voorzien in die behoefte, geeft Lie A Kwie de achterliggende gedachte voor dit project weer. Zij stelt dat het verhogen van de actieve participatie van de vrouwen binnen Pertjajah Luhur alleen kan door Pagina 3 ook de nodige randvoorwaarden te creëren. Lie A Kwie zegt dat in de visie van de partij is opgenomen dat de DNA-, DR en RR lijsten zijn samengesteld volgens het 50/50 participatiebeginsel: 50% mannen en 50% vrouwen participeren op bestuurlijke niveau om het land samen te besturen en tot ontwikkeling te brengen. Het streven is er op gericht deze maand nog de opvang een feit te laten zijn.

4 Sint Ferdinandschool breidt uit middels gotongroyongsysteem De Sint Ferdinandschool is hard bezig met de bouw van vier extra klaslokalen. Het streven is er op gericht om op 4 november a.s. minstens twee lokalen, bestemd voor de vijfde klas, geopend te hebben. Mr. Raymond Sapoen, ondervoorzitter van de Pertjajah Luhur en ex-leerling van de Sint Ferdinandschool, heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit project, dat wordt uitgevoerd middels het gotongroyongsysteem. De inzegening van het project, zodat de werkzaamheden een vlot verloop kunnen hebben. Noodzakelijk De uitbreiding is noodzakelijk, daar het gebouw waarin twee vijfde klassen voorheen gehuisvest waren, vrijwel volledig vervallen is. Draaibas zei dat het niet langer verantwoord was lessen te verzorgen in dit gebouw, waardoor de leiding genoodzaakt was de vijfdeklassers in de bestaande, reeds bezette, lokalen te huisvesten. Samen met Sapoen, die acht van zijn schooljaren op de Sint Ferdinandschool heeft doorgebracht, is het initiatief genomen te beginnen met de bouw van deze vier lokalen. Samenwerken In de vier te bouwen lokalen zullen twee vijfde klassen, een muzieklokaal en een mediatheek worden gehuisvest. Sapoen zei dat volgens afspraak in elk geval de lokalen voor de twee vijfde klassen af zijn bij de opening van het nieuwe schooljaar. Als voormalige Onderwijsminister toonde Sapoen zich verheugd dat ouders en bedrijven in die woonomgeving reeds een bijdrage hebben geleverd, maar hij hoopt dat er zich nog meer aanmelden. De totale kosten zijn begroot op ruim SRD en lang niet alle middelen zijn nog binnen, Schoolhoofd Peter Draaibas bevestigt dat ouders, leerkrachten en bedrijven van de omgeving de handen in elkaar hebben geslagen om op de eerstesteenlegging op 2 juni te doen welslagen. Op die dag hebben twee leerlingen, geholpen door twee bouwvakkers, de eerste steen gelegd voor de bouw van de vier extra lokalen. PL-ondervoorzitter en ex-minister van HI en Onderwijs, mr. Raymond Sapoen, brengt leerlingen van de Sint Ferdinandschool nog snel een bezoekje voordat de eerstesteenlegging plaatsvindt. Pagina 4

5 A Vervolg: Sint Ferdinandschool. maar gehoopt wordt dat gaandeweg het bouwproces overheid en gemeenschap inkomen, zodat de school tijdens haar 85jarig bestaan op 4 november a.s. alle bouwwerkzaamheden afgerond kan hebben. Middelen De middelen die tot nu toe zijn verkregen, zijn afkomstig uit fondswerving en bijdragen van Vanwege de krappe behuizing zijn de kinderen genoodzaakt gebruik te maken van ruimten, die niet altijd kindvriendelijk zijn. Kensmil. Echter was de RKBOdirecteur ervan verzekerd dat door met mekaar samen te werken, het moet lukken dit project tot een succesvol eind te brengen. # Het vervallen gebouw waarin eerder de leerlingen van de vijfde klas gehuisvest waren. ouders, bedrijven en organisaties in de buurt. Sapoen heeft onder meer financiële en materiele ondersteuning gegeven, onder meer door een aannemer ter beschikking te stellen. Directeur Ricardo Kensmil was bijzonder enthousiast over dit project en zegde vanmorgen een financiële ondersteuning van SRD toe. Voorlopig. Het kan meer worden, maar dat is een beetje afhankelijk van de overheid, want het is subsidiegeld, aldus Twee leerlingen van de Sint Ferdinandschool leggen samen met twee bouwvakkers de eerste steen voor de bouw van vier extra lokalen. Pagina 5

6 A Mike Noersalim, hoofdbestuurslid van de Pertjajah Luhur, heeft binnen twee jaar de Master degree in Business Management aan de OD International Business School in Suriname (ODIBS) in samenwerking met de International American University LA te California, USA, met succes afgerond. Samen met Patsy Gopie-Santjes behoort hij tot een van de eerste afgestudeerden van deze opleiding. Beide gediplomeerden ontvingen op woensdag 4 juni hun bul uit handen van minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. Leilis deed dat namens zijn collega Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling. De feestelijke ceremonie vond plaats in Hotel Marriot. Hij wenste Noersalim en GopieSantjes veel succes toe in hun verdere carrière en deed een beroep op hen de opgedane kennis te delen en ten goede te laten komen voor de ontwikkeling van Suriname. Beide afgestudeerden hebben via ODIBS Suriname & Nederland de PL-hoofdbestuurslid Noersalim één van de eerste afgestudeerden Mastersopleiding ODIBS master titel MBA behaald aan de International American University LA te California, USA. Dit diploma is erkend is door de State of California en geseald door CA Secretary State spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Daarbij wordt Gopie-Santjes deed onderzoek naar de effectiviteit van kwaliteitsmanagementsystemen binnen de Surinaamse assurantiemaatschappij Self Reliance. Dit bedrijf implementeerde Een dolgelukkige Noersalim ontvangt de felicitaties van minister Leilis van Binnenlandse Zaken. and U.S. State Department. Prof. Dr. Radjesh Oedit Doebé, MSC, Academic Director ODIBS Suriname/ Nederland, zei dat met deze opleiding op academisch niveau de kersverse afgestudeerden bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Noersalim is in het dagelijks leven directeur van het ICT-bedrijf Hencom-Trai en deed een onderzoek naar de randvoorwaarden die er nodig zijn om serious game te ontwikkelen. Een serious game is een gebruik gemaakt van meerdere media, maar een heel bekend voorbeeld is een computergame. Omdat Noersalim een onderzoek wilde doen waar de ICTbranche in Suriname nut van zou hebben, koos hij voor het ontwikkelen van serious game voor Hencom-Trai. Gebleken is dat kinderen erg makkelijk leren met onder andere Whatsapp en games, en Noersalim bedacht dat een tool zou kunnen worden ontwikkeld waarmee ze ook de praktische vakken op mbo-niveau via leuke games kunnen leren. Pagina 6 twee jaar geleden een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO -norm en Sanches wilde aanbevelingen doen met betrekking tot de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem van het verzekeringsbedrijf, waarmee een structurele bijdrage kan worden geleverd aan kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering. Veel bedrijven en organisaties vinden dat een kwaliteitsmanagementsysteem de beste manier is om concurrenten voor te blijven en de kosten te minimaliseren.#

7 Pertjajah Luhur: In elke editie van deze nieuwsbrief brengen we u de zienswijze van de Pertjajah Luhur en haar organisatiestructuren. In deze editie de taken van het Hoofdbestuur en de Adviesraad. HOOFDBESTUUR De partij wordt bestuurd door het Hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur van de partij wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het Hoofdbestuur. Taken van het Hoofdbestuur Het Hoofdbestuur houdt toezicht op de handelingen der kernbesturen en brengt jaarlijks verslag uit aan de partijraad. Het Hoofdbestuur is bevoegd bezoldigd personeel aan te stellen en wegens geldige redenen te schorsen en te ontslaan. Het Hoofdbestuur publiceert jaarlijks in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en in ten minste één in Suriname verschijnend dagblad het verslag van de penningmeester en de verificatiecommissie met betrekking tot het financieel beheer, alsmede het beginselprogramma en het verkiezingsprogramma bij elke verkiezing. Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de partij in en buiten rechte. ADVIESRAAD Tot de taak van de Adviesraad behoort: Het uitbrengen van advies aan het Hoofdbestuur omtrent aangelegenheden van politieke, bestuurlijke-, financieel -, economische-, sociaalmaatschappelijke-, educatieve -, en partij-organisatorische aard, alsmede aangelegenheden het buitenlandse beleid en de ontwikkelingssamenwerking betreffende; visie, missie, doelstellingen & organisatiestructuur Colofon Pagina 7 Het doen van aanbevelingen met betrekking tot de deelname in de Regering en de Staatsraad, de kandidaatstelling van de President en de samenwerking met andere politieke partijen; Het doen van aanbevelingen met betrekking tot het Regeringsprogramma; Het doen van aanbevelingen inzake het standpunt van de partij in belangrijke aangelegenheden van nationaal belang. Leden van de Adviesraad worden door het Hoofdbestuur benoemd en zijn herbenoembaar. # A is een uitgave van de Communicatieraad van de Pertjajah Luhur. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: Kijk ook naar ons televisieprogramma A, dat op de volgende stations verschijnt: PTV elke woensdag omstreeks u. Mustika elke maandag omstreeks u. Gezondheidstip Drink water voor de maaltijd om extra af te vallen. Het drinken van twee glazen water voor de maaltijd leidt tot extra gewichtsverlies, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat werd voorgesteld op het jaarcongres van de American Chemical Society.

Brazilië moest Suriname militair versterken

Brazilië moest Suriname militair versterken Jaargang 105 DINSDAG 3 JUNI 2014 NO. 42056 SRD 1,25 Instorting verbindingsbrug Pikin Slee/Futu Na Kaba zorgwekkend door Melissa Achthoven De instorting van een brugverbinding over de Paabakreek tussen

Nadere informatie

SURINAME KIEST. De ondervoorzitter van de Nationale. Laat het een toeval zijn dat in veel bladen die. Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af

SURINAME KIEST. De ondervoorzitter van de Nationale. Laat het een toeval zijn dat in veel bladen die. Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af DONDERDAG 7 AUGUSTUS 2014 dwt c1 Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af Terwijl de roep om meer vrouwen in de politiek steeds luider klinkt, maakt één politica zich juist op om er de stekker uit te

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Iedereen fijne feestdagen!

Iedereen fijne feestdagen! Harambee nieuws jaargang 5, nummer 11, december 2008 In deze uitgave o.a. 2 Belangrijke vergadering Kimilili 3 Kimingichi project afgerond 4 Schitterende lokalen Kimabole 5 2 klaslokalen St. Theresa s

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

EVC: aan de slag ermee!

EVC: aan de slag ermee! EVC: aan de slag ermee! Handleiding voor een succesvolle uitvoering De werkbelasting in het EVC-traject vond ik wel meevallen Ari Blummel Ik ben echt heel erg tevreden over het eindresultaat. Samantha

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Democratisch burgerschap in de basisschool

Democratisch burgerschap in de basisschool Sinds 1 februari 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Actief burgerschap wordt door het ministerie van OCW omschreven als de bereidheid en het

Nadere informatie

SCIENCE CLUB. Adviesrapport SCIENCE CLUB. Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010

SCIENCE CLUB. Adviesrapport SCIENCE CLUB. Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010 SCIENCE CLUB Adviesrapport SCIENCE CLUB Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010 KNCV Bezoekadres: Loire 150 2491 AK Den Haag Postadres: Postbus

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Bring the Elephant Home

Beleidsplan 2014-2016 Bring the Elephant Home Beleidsplan 2014-2016 Bring the Elephant Home Goedgekeurd door het bestuur op 17 maart 2014 1. INLEIDING... 2 2. MISSIE, VISIE EN ETHISCHE CODE... 3 2.1 MISSIE... 3 2.2 VISIE BRING THE ELEPHANT HOME...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Stichting Zohor Lange Herenvest 122 2011 BX Haarlem info@zohor.nl 1 Inleiding: Stichting Zohor is een zelforganisatie van en voor Marokkaanse en Arabische

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie

Coaching voor en door schoolleiders

Coaching voor en door schoolleiders Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren van coaching in het primair onderwijs. Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon MBO Amersfoort Geïntegreerd jaarverslag 2014 Vol energie verder Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 19 mei 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht : 19 juni 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Goed op weg geholpen. Opbouw bestanden voor honden- en precariobelasting gemeente Best COLOFON

Goed op weg geholpen. Opbouw bestanden voor honden- en precariobelasting gemeente Best COLOFON Opbouw bestanden voor honden- en precariobelasting gemeente Best Goed op weg geholpen In de gemeente Best worden sinds het begin van dit jaar drie nieuwe belastingen geheven: precariobelasting, hondenbelasting

Nadere informatie

VERSLAG SEMINAR. Gehouden op 3 augustus 2005 in Hotel Krasnapolsky. Georganiseerd door het BUREAU FORUM NGO S Gesponsord door de ALCOA FOUNDATION

VERSLAG SEMINAR. Gehouden op 3 augustus 2005 in Hotel Krasnapolsky. Georganiseerd door het BUREAU FORUM NGO S Gesponsord door de ALCOA FOUNDATION VERSLAG SEMINAR SOCIAAL ONDERNEMEN BIJ NGO S IN SURINAME Onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor financiering van NGO s middels eigen commerciële activiteiten Gehouden op 3 augustus 2005

Nadere informatie

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan Jorrik Branten 2038518 Advanced Business Creation E-Fase Klas A 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Samenvatting TOP 4 Reflectie: Uitbereiding kennis Social Media

Nadere informatie

BURGERS IN BEWEGING. Rotterdam, 2 september 2013. Ilse Flink Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

BURGERS IN BEWEGING. Rotterdam, 2 september 2013. Ilse Flink Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam BURGERS IN BEWEGING Een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken Rotterdam,

Nadere informatie

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5.1 INLEIDING In dit hoofdstuk zullen drie sociaal-culturele kenmerken van de groepering Chinese migranten in Nederland worden besproken, namelijk

Nadere informatie

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject Michelle van der Tier (oktober 2011) 1 Onderzoekrapport Community Art Project De

Nadere informatie