Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad,"

Transcriptie

1 Postbus 15 P u R M E R E N *$iíi;i "ffi,ni\zl Aan de gemeenteraad Purmersteenweg AA PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juli 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeer ik u over het jaarverslag2014 en het jaarplan 2015 van de cliëntenraad Werk en lnkomen. De cliëntenraad Werk en lnkomen is een adviesorgaan voor het college van B&W en de gemeenteraad op het gebied van Werk en lnkomen. Zij heeft tot doel het bewerkstellígen van het door cliënten gewenst sociaal beleid op het brede terrein van Werk en lnkomen. Het jaarplan zal in het reguliere overleg met de cliëntenraad worden geagendeerd lk ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Met ijke Voorbij er Sociale Zaken bijlagen: Jaarverslag 2A13 I Jaarplan 2014 bezoekadres: Purmersteenweg 42, bereikbaar met openbaar vervoer bus: Arrivalijnenl00, 101,102,103, 105, ll3haltestadhuistrein: NShaltePurmerendt.o.stadhuis telefoon secretar aat:

2 Jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 cliëntenraad WWB Purmerend Jaarverslag 2014 Reacties, adviezen en voorstellen De Cliëntenraad, welke als doel heeft cliënten die van het minimum moeten rond komen, te bereiken en vooral voor hen op te komen, heeft ook in 2014 weer adviezen en reacties op voorstellen gegeven c.q. gedaan en zelf voorstellen ingebracht m.b.t. diverse onderwerpen. Ondermeer zijn het Beleidsplan Participatie, de re integratieverordening participatiewet, verordening tegenprestatie Purmerend 2015, verordening individuele inkomenstoeslag en de Afstemmingsverordening in de conceptfase in onze vergadering besproken en zijn onze ingediende vragen en opmerkingen in een gezamenlijke bespreking toegelicht aan medewerkers van de desbetreffende afdeling en daarna door hen behandeld, beantwoord en in een enkel geval in het voorstel meegenomen. Voor het overige zijn onze opmerkingen meegestuurd met het voorstel naar het college van b en w en de raadscommissie samenleving. Zowel het beleidsplan AWBZ/WMO Met vereende kracht, opgesteld en toegelicht door een medewerkster van Zorgbelang Noord Holland, als onze soms wat kritische opmerkingen hierop zijn met ons besproken en nader toegelicht. Van diverse kanten vernamen wij, dat procedures m.b.t. het gebruik kunnen maken van de diensten en/of verdere begeleiding van bijvoorbeeld de Voedselbank, Activa Schuldhulpverlening, SMD en Humanitas door cliënten niet altijd duidelijk waren. Het leek ons verstandig om met genoemde instanties een gezamenlijk gesprek aan te gaan. Dat gesprek heeft plaatsgevonden en is als zeer positief ervaren. De afspraak is gemaakt om dit gezamenlijk gesprek één maal per jaar te houden. Voorstel Werken moet Lonen Wanneer een cliënt middels zijn of haar casemanager bepaalde werkzaamheden gaat verrichten, dan gaat dat over het algemeen met behoudt van uitkering. Ontvangt de cliënt een beloning voor het verrichten van dat werk, dan wordt hij/zij gekort. 1

3 Indien de cliënt kosten moet maken, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer, dan dient deze cliënt over het algemeen deze kosten zelf te betalen. In dit geval loont Werken met behoud van uitkering niet en zal de cliënt, i.v.m. het moeten betalen van deze kosten en daardoor in uitkering achteruit gaan en zal genoodzaakt zijn te stoppen met het werk. De Cliëntenraad WWB is van mening, dat werken moet lonen en dus de te maken onkosten te allen tijde aan de cliënt moeten worden vergoed. De Cliëntenraad verwees hierbij naar de Re integratieverordening Wet werk en bijstand 2012, artikel 13 Overige vergoedingen, waarin staat vermeld: Het college kan een vergoeding verstrekken voor noodzakelijke kosten, die gemaakt zijn in het kader van de arbeidsinschakeling. Het college is akkoord gegaan met het verzoek van de cliëntenraad om het desbetreffende organisatieonderdeel er op te wijzen om in het vervolg bij dit soort verzoeken overeenkomstig het genoemde artikel 13 te handelen. Voorstel Vangnetregeling eigen risico zorgverzekering De cliëntenraad heeft een aanzet gegeven om een voorstel te doen aan het college om de minima de gelegenheid te geven een soort spaarlening af te kunnen sluiten om schulden door premie /eigen risicobetaling voor de zorgverzekering op te kunnen vangen. Opzet vangnet voor de minima m.b.t. uitkering van zorg en/of huurtoeslag door de belasting De cliëntenraad heeft een voorstel gedaan een vangnet op te zetten voor minima, die in de problemen komen door het niet op tijd of helemaal niet uitkeren van zorg en/of huurtoeslag door de belasting. Vanwege het feit, dat dit problemen kan opleveren bij de zorgverzekeraar en/of woningcorporatie(s) dienen er van de kant van de gemeente naast bedoelde vangnetregeling ook gesprekken plaats te vinden met genoemde instanties. 2

4 Voorstel Hoe te handelen wanneer een cliënt een klacht heeft m.n. over de bejegening door een casemanager De cliëntenraad heeft een voorstel ingediend, maar dat wordt voorlopig opzij geschoven. De beide beleidsmedewerkers van de afdeling Werk en Welzijn willen voornamelijk hun stuk Hoe gaan wij met elkaar om handhaven. De cliëntenraad vindt dit stuk wat magertjes en niet duidelijk. Besloten wordt, dat het stuk aangevuld wordt met een verandering als tekst met elkaar werken aan wederzijds vertrouwen en een stappenplan voor een klachtenprocedure, zoals door de cliëntenraad geformuleerd. De beleidsmedewerker zal dit gebruiken en de cliëntenraad het resultaat toesturen. Als het stuk akkoord wordt bevonden, dan kan het via onze nieuwsbrief verstuurd worden aan de cliënten. Inbreng van de Cliëntenraad WWB bij de aanzet van een brede Participatieraad De cliëntenraad WWB heeft samen met de cliëntenraad WMO, ondersteund door medewerksters van Zorgbelang Noord Holland, middels een tweetal werkbijeenkomsten een eerste aanzet gegeven tot een concept advies om te komen tot een organisatiestructuur m.b.t. een brede Participatieraad. Evaluatie koffieochtend Ook in 2014 heeft de cliëntenraad de koffieochtenden voortgezet. Het is niet zo dat het op de koffieochtend stormloopt, maar toch zijn wij van mening, dat het moet worden voortgezet. De mensen die er komen geven toch wel voldoende informatie m.b.t. vragen en problemen, die men ondervind, zodat wij het van belang vinden door te gaan. De dag dat de koffieochtenden gehouden worden is veranderd van maandag naar de 2 e vrijdag van de maand. 3

5 Jaarplan 2015 Voorstel Spaarregeling voor betaling eigen risico t.b.v. de Zorgverzekering Medewerken aan het gezamenlijk advies met de cliëntenraad WMO, m.m.v. Zorgbelang Noord Holland om te komen tot een organisatiestructuur m.b.t. een brede Participatieraad Voorstel Vervoerskosten ouderen Voorstel Supermarkt voor en door minima Opzet nieuwe flyer Wij zijn er voor u Opzet nieuwe regeling Hoe gaan we met elkaar om, samen met medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen De te houden koffieochtend een andere invulling geven 4

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Pagina 1

Jaarverslag 2011 Pagina 1 Jaarverslag 2011 Cliëntenplatform Albrandswaard April 2012 1. Voorwoord 2. Wat zijn wij en wat doen we? 3. Wie vertegenwoordigen wij? 4. Wie werken er aan mee? 5. Wat bracht 2011? 6. Toekomstvisie 7. Afkortingenlijst

Nadere informatie

INFORMATIEMAP VOOR CLIENTEN DIE EEN UITKERING ONTVANGEN OP GROND VAN DE WWB / IOAW VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

INFORMATIEMAP VOOR CLIENTEN DIE EEN UITKERING ONTVANGEN OP GROND VAN DE WWB / IOAW VAN DE GEMEENTE MOERDIJK INFORMATIEMAP VOOR CLIENTEN DIE EEN UITKERING ONTVANGEN OP GROND VAN DE WWB / IOAW VAN DE GEMEENTE MOERDIJK INHOUD 1. ALGEMEEN 2. WERK 3. RECHTEN EN PLICHTEN 4. INKOMEN 5. ZORG / BIJZONDERE BIJSTAND /

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Juridische onderbouwing?

Juridische onderbouwing? SP afdeling Boxtel www.boxtel.sp.nl Breukelsestraat 126 5281 HG Boxtel T. 0411 68 67 60 E Boxtel@sp.nl Gemeente Boxtel T.a.v. het College van B&W Postbus 10000 5280 DA BOXTEL Boxtel, 6 maart 2012 Betreft:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Oktober 2014 *14-0078601* 14-0078601 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding voor dit

Nadere informatie

Handreiking tips en best practices. Cliëntenparticipatie SUWI

Handreiking tips en best practices. Cliëntenparticipatie SUWI Handreiking tips en best practices Cliëntenparticipatie SUWI Handreiking tips en best practices Cliëntenparticipatie SUWI De klant is van niemand, maar van ons allemaal Steunpunt Suwi Gemeenten Postbus

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie