Duurzame Ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Le Monitor Moniteur van de du Duurzame Ontwikkeling Driemaandelijks nr 17 winter 2013 Uitdagingen op tafel Brussel Europese groene hoofdstad 2015 Duurzaamheid op de hoek van de straat

2 PAGE 2 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 INHOUD Uitdagingen op tafel 03 Brussel opnieuw in de running voor de prijs Europese Groene Hoofdstad 08 Duurzaamheid op de hoek van onze straat 12 Deze publicatie is de vrucht van samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vzw Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) Ze kan gedownload worden op Nr. 2012/17 winter 2012 Redactie: Philippe Mertens, Virginie Randaxhe Lay-out: Philippe Mertens Vertaling: Liesbeth Vankelecom - Revisie: Philippe Delvaux, Virginie Randaxhe Coördinatie: Philippe Mertens - Verantwoordelijke uitgever: Marc Thoulen Adres: Aarlenstraat 53/ Brussel

3 3 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 Uitdagingen op tafel Van januari tot juni 2012 voerde de gemeente Etterbeek via de vzw «Commune Ferme à la Ville» een proefproject om de uitdaging van de duurzame ontwikkeling aan te gaan. Balans van deze sensibiliseringsactie, waarbij twaalf gezinnen zes maanden lang vrijwillig deelnamen aan verschillende activiteiten rond voeding.

4 N 2013/17 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING 4 E ind 2011 werden twaalf gezinnen geselecteerd die vrijwillig hun kandidatuur gesteld hadden. De gezinnen waren zeer verschillend qua samenstelling, leeftijd of culturele achtergrond.twaalf gezinnen met zeer uiteenlopende profielen zijn de uitdaging aangegaan. Het was een proefproject om Etterbeekse gezinnen te sensibiliseren voor alle aspecten van duurzame voeding. In totaal werden hun zeventien activiteiten aangeboden, in gezinskring of gemeenschappelijk, gespreid over een half jaar. Aanvankelijk waren ze niet bepaald geneigd om biologisch te koken en lokale of seizoensgebonden producten te gebruiken, hetzij door een gebrek aan informatie, hetzij door hardnekkige vooroordelen of de overtuiging dat het allemaal te duur is. Gezonde voeding Het doel van de uitdaging was de vrijwilligers trachten te overtuigen van het nut van gezonde voeding en op die manier geleidelijk alle Etterbekenaren (en nog ruimer, alle gemeenten) te overtuigen van duurzame voeding. De onderliggende idee was aan te tonen dat het mogelijk is om gezond en milieuvriendelijk te eten zonder daarom meer uit te geven, gewoon door een verantwoorder consumptiegedrag. Bovenop het engagement van elk gezin om de voorgestelde animatie om de twee weken te volgen, kregen de vrijwilligers in functie van hun behoeften of specifieke vragen ook gepersonaliseerde coaching thuis. Persoonlijke coaching De persoonlijke coaching werd aangeboden door het gemeentelijk team dat de uitdaging organiseerde en coördineerde, en werd toevertrouwd aan vijf coaches en referentiepersonen duurzame voeding, om nuttige informatie te verschaffen en tools aan te reiken aan de gezinnen.

5 5 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 De activiteiten werden afgewisseld met momenten van uitwisselingen (van kennis en knowhow, recepten, goede adressen, ) en overleg tussen de deelnemers, deskundigen, coaches en de gemeentediensten. De verantwoordelijke van de dienst Duurzame Ontwikkeling van de gemeente, Daphné De Merlier, preciseert: Het project werd gedeeltelijk gefinancierd door Leefmilieu Brussel en de rest werd gedragen door de dienst duurzame ontwikkeling van de gemeente en de vzw Commune Ferme à la ville. Vooroordelen verdwijnen Naarmate er meer activiteiten voorgesteld werden aan de gezinnen, wijzigden hun opinies en hun kijk op duurzame voeding. Stilaan leerde iedereen de etiketten op voedingsproducten uit supermarkten beter interpreteren. Iedereen kreeg ook informatie over biologisch geteelde producten en volgde lessen of nam deel aan allerlei culinaire animaties (vegetarische of hybride voeding, granen, brood, budgetvriendelijke aankopen, ). Ze hebben ook kunnen vaststellen dat kwaliteit niet noodzakelijk duurder is. Enkele deelnemers raakten soms wel gedestabiliseerd: zo veel informatie, marketing doorheen de vormingen en enkele hardnekkige vooroordelen, Het projectteam onderstreept overigens dat de gedragsveranderingen pas op lange termijn volop zichtbaar worden. Bovendien blijven er nog andere remmen bestaan, met name rond vooroordelen betreffende de kostprijs van dergelijke voeding of de moeilijkheid voor alleenstaanden om gezond, lokaal en seizoensproducten te eten. Ook al bevestigden velen dat ze heel wat truukjes en tips gekregen hadden om gevarieerd te koken, toch blijft de klus aanzienlijk voor vele gezinnen. Anderen vinden ook dat er meer eenvoudige recepten hadden kunnen gegeven worden en meer ruimte kon gemaakt worden voor de uitwisseling van ervaringen.

6 N 2013/17 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING 6 Op basis van de evaluatie en de feedback konden bepaalde activiteiten herkaderd worden om nog beter rekening te houden met wat de deelnemers werkelijk bezighoudt. Aan het eind van het experiment werden verschillende resultaten vastgesteld, met name op het vlak van gedragsveranderingen. Ook evolueerden bepaalde vastgeroeste ideeën - zoals de vrees dat biologische producten duur zijn - ook al blijven er nog enkele hardnekkige vooroordelen voortbestaan. Goede en slechte gewoonten Over de hele lijn genomen kregen de deelnemers inzicht in de goede en slechte voedingsgewoonten die ze vroeger hadden, en kweekten zij nieuwe gewoonten aan dankzij dit initiatief. Dankzij de animaties en workshops legden de gezinnen een verband tussen voeding, gezondheid en leefmilieu. Iedereen beseft nu beter de impact van ons gedrag op ons leefmilieu. De deelnemers kregen ook meer inzicht in het belang van op het eerste gezicht onschuldige handelingen. Ze hebben de weg naar de markt teruggevonden, want daar zijn verse producten te vinden. Ze zijn gaan nadenken over het belang van de keuze voor lokale producten en hebben geleerd om voor seizoensproducten te opteren. Sommigen hebben zelfs een bocht van 180 gemaakt en geven nu de voorkeur aan biologische producten, terwijl ze vroeger twijfelden aan de kwaliteit daarvan. In de meeste gezinnen daalde ook het vleesverbruik: deze mensen hebben bij voorbeeld geleerd om peulvruchten en granen te eten. Sociale band Naast de veranderingen in de voedingsgewoonten ervoer iedereen dat er ook sociale banden gesmeed werden. Dat is te danken aan de gezinsvriendelijke aanpak, waarin gezellige momenten en culinaire ontdekkingen centraal staan. Iedereen is nu ambassadeur van duurzame voeding geworden en is bereid om die ervaring te delen met anderen.

7 N 2013/17 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING 7 Daphné De Merlier vult aan: Als we activiteiten rond duurzame voeding organiseren of wanneer we deelnemen aan activiteiten in de gemeente die verband houden met voeding, vragen we steeds enkele vertegenwoordigers van de gezinnen om aanwezig te zijn als ambassadeur duurzame voeding. Het doel vandaag is het publiek te sensibiliseren met eenvoudige boodschappen, zoals spelletjes rond labels, de code op de eieren, het nut van graanproducten en peulvruchten. Samen met de gezinnen hebben we een bundel gemaakt met hun recepten, tips en truukjes, die ze kunnen uitdelen aan familie, vrienden, buren, om door te geven wat ze geleerd hebben. Deze publicatie is ook verkrijgbaar bij de dienst Duurzame Ontwikkeling Enkele gezinnen hebben trouwens beslist om zelf groenten te gaan kweken in een volkstuintje, waar de gemeente hun een perceel ter beschikking stelt, wat ook de banden tussen de groepsleden aanhaalt. En de toekomst? Zes maanden na afloop van de uitdaging kunnen we ons de vraag stellen of de veranderingen in gedrag en gewoontes bij de deelnemers niet afgezwakt zijn. Om koers te blijven houden heeft het projectteam een workshop georganiseerd om de motivatie van de deelnemers een duwtje in de rug te geven en het contact tussen de gezinnen te bevorderen. Daphné De Merlier stelt het zo: Het doel van de vergadering in november was nog eens samen te komen en uit gesprekken met de deelnemers bleek dat het project werkelijk een impact gehad heeft op hun consumptiegedrag en dat de gezinnen in die richting bleven verdergaan. Dit werk van lange adem heeft dus al vruchten afgeworpen, die op middellange termijn al redelijk degelijk blijken. Het projectteam wil hun sensibiliseringsacties aanpassen in functie van deze ervaring met de uitdaging rond duurzame voeding (bv. de workshops die het meeste succes hadden). Wat er ook van zij, het project lijkt heel wat andere projecten te inspireren. De dienst duurzame ontwikkeling krijgt regelmatig vragen in verband met projecten, vanwege verenigingen of andere gemeenten die in bekoring vallen voor dit soort initiatieven Een voorbeeld dat navolging verdient dus! Virginie Randaxhe

8 8 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 Brussel opnieuw in de running voor de prijs Groene Hoofdstad van Europa Brussel «Europese Groene Hoofdstad 2015», dat is de ambitie van de kandidatuur van het Gewest. Wij hadden een gesprek met Catherine Vanderstichelen, die het dossier draagt bij Leefmilieu Brussel.

9 9 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 I n oktober 2011 werd Brussel vijfde in het klassement voor de titel van Europese Groene Hoofdstad Die prijs beloont een stad die het voorbeeld geeft op het vlak van milieuvriendelijke levenswijzen. Dat goede resultaat moedigde de beleidsvoerders aan om opnieuw mee te dingen naar de titel voor het jaar Zeven andere steden waaronder Dublin, Bristol, Glasgow en Ljubljana stelden zich ook kandidaat. Een groep internationale deskundigen zal elke kandidatuur op technisch vlak evalueren op basis van twaalf indicatoren met betrekking tot de klimaatverandering en energieperformance, duurzaam lokaal transport, levenskwaliteit en lawaaihinder, groene zones en duurzaam grondgebruik, bevordering van de natuur en de biodiversiteit, afvalverwerking, waterverbruik en behandeling van vervuild water, ecoinnovatie en duurzame tewerkstelling, alsook de gebruiken op het vlak van milieubeheer van de lokale overheden. Om te weten te komen wat de kandidatuur van Brussel precies inhoudt, hadden wij een gesprek met Catherine Vanderstichelen, attachee bij de algemene coördinatie in het BIM, die dit dossier in goede banen leidde. Wat houdt de kandidatuur van Brussel als Europese groene hoofdstad concreet in (voor de burger, de overheid, )? Brussel Groene Hoofdstad 2015" zou in de eerste plaats een fantastische erkenning zijn van de inspanningen die al jaren door de hele Brusselse samenleving geleverd worden op het vlak van leefmilieu en energie. Het zou ook een boost geven aan het milieubeleid van de Brusselse regering. Gewoon al het feit dat er een kandidatuursdossier ingediend wordt, is overigens al een gelegenheid om de Brusselse ervaring te delen met andere steden en zich aan elkaar te spiegelen. Welke troeven heeft Brussel voor deze kandidatuur? En in vergelijking met de andere steden die kandidaat zijn? Ons Gewest beschikt over een unieke ervaring die gedeeld kan worden. Enerzijds zijn er de sociale aspecten van het milieubeleid, waarbij we zowel maatregelen van de regering (top-down) zien als maatregelen die burgerinitiatieven steunen en ontwikkelen (bottom-up). Anderzijds is er de mogelijkheid om snelle veranderingen te bewerkstelligen en zijn er concrete resultaten te tonen. Daarnaast denk ik ook aan de impact op internationaal niveau. Tot slot kunnen we ook de aandacht vestigen op het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling, dat al het overheidsbeleid zal sturen, rekening zal houden met de bestaande banden met de andere Gewesten en een monitoring van de duurzaamheid van het beleid van het hele Brusselse Gewest inhoudt. Al deze troeven bewijzen dat een stad kan streven naar echte vooruitgang op milieuvlak en dat dit geen prerogatief is van steden met een lang 'milieuverleden'. Wat zijn de sterke elementen in de kandidatuur van Brussel? Brussel heeft in 2011 al zijn kandidatuur gesteld voor de titel van Groene Hoofdstad 2014 en werd toen vijfde op 18 steden, vlak na Kopenhagen, Bristol, Frankfurt en Rotterdam. We scoorden dus beter dan Wenen, Gent, Antwerpen, Turijn en dergelijke. Die vijfde plaats is een goed resultaat bij een eerste deelname. Onder die 18 kandidaat-steden waren er immers 8 niet aan hun eerste poging toe. Van de nieuwe kandidaten eindigde enkel Frankfurt beter dan Brussel. Eindigen in de top 5 betekent dat je goed scoorde voor verschillende onderdelen. Zo eindigde Brussel als eerste in "natuur en biodiversiteit", tweede voor "lawaaihinder", vierde voor "afvalverwerking", vijfde voor "lokale bijdrage tot de klimaatverandering", "waterverbruik" en "behandeling van afvalwater".

10 10 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 Welke initiatieven plant het Gewest om de ambities voor de titel te verwezenlijken? Het Gewest maakt reeds deel uit van verscheidene internationale netwerken rond leefmilieu of energie (ICLEI, Eurocities, Energie-cité, ). Dat biedt verschillende mogelijkheden, zoals de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden onder steden en de belichting van de Brusselse troeven. In 2011 ontving het Gewest de "Train of ideas", een evenement dat georganiseerd werd door Hamburg, de toenmalige Groene Hoofdstad. Dit jaar wordt het georganiseerd wordt door Nantes Groene Hoofdstad 2013 en vindt het ook plaats in ons Gewest. Als Brussel Groene Hoofdstad wordt, zal het op zijn beurt in 2015 een Europees event organiseren met allerlei seminaries waar het milieu- en energiebeleid in de schijnwerpers geplaatst kan worden. Kortom, het zal de voorbeeldrol spelen, zoals dat van de Europese Groene Hoofdstad verwacht wordt. Hoe en wanneer kunnen de Brusselse gemeenten het project steunen? De gemeenten kunnen zich aansluiten bij het milieu- en energiebeleid van het Gewest via de Lokale Agenda 21, duurzame aankopen, "Plage", het beheer van hun groene ruimten, inrichtingen voor fietsers en voetgangers, hun medewerking aan duurzame wijkcontracten en steun aan burgerinitiatieven, De gewestelijke kandidatuur is dus ook een gelegenheid voor de gemeenten om hun acties voor het voetlicht te plaatsen. Begin april worden de finalisten voor de titel Groene Hoofdstad 2015 bekendgemaakt. Als Brussel daartoe behoort, zal er een grote communicatiecampagne opgezet worden om het pu-

11 N 2013/17 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING 11 bliek te informeren over de troeven van Brussel en ze warm te maken voor de acties. De gemeenten kunnen als bijkomende schakel fungeren om de burgers te informeren over de troeven van Brussel en de concrete verwezenlijkingen van het milieubeleid in hun gemeente. Als Brussel Groene Hoofdstad 2015 wordt, zullen de gemeenten beslist een rol kunnen spelen in het evenementenprogramma dat jaar. Welke lessen kunnen we trekken uit de kandidatuur van 2011? Brussel behaalt een aardige plaats onder 18 kandidaten. De analyse van het rapport van de deskundigen toont echter dat er nog reële mogelijkheden waren om ons dossier te verbeteren, zowel qua vorm als inhoud. Uit de evaluatie van de deskundigen bleek immers dat het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling GPDO een positief element vormt voor een volgende kandidatuur, omdat het waarborgt dat milieuaspecten in aanmerking genomen worden in alle vormen van het beleid. Werd de impact (bv. op het vlak van het toerisme) van een dergelijke nominatie reeds geëvalueerd bij vorige laureaten (Hamburg 2011, Stockholm 2010, )? De evaluatie van de vorige Groene Hoofdsteden werd nooit in cijfers uitgedrukt. Zij ontvingen allemaal een groot aantal internationale delegaties, studiebezoeken en internationale conferenties tijdens hun jaar als Groene Hoofdstad. We kunnen ervan uitgaan dat de titel Groene Hoofdstad 2015 een reeks positieve effecten zou teweegbrengen: de motivatie voor onze politici om nog verder te gaan op het vlak van milieubeleid, bloei van het toerisme, meer investeringen en ook een toestroom van hooggeschoolden die aangetrokken worden door een erkende levenskwaliteit dankzij de titel van Groene Hoofdstad van Europa. Virginie Randaxhe Info Het verloop van de verwerking van de kandidaturen: November maart 2013 > evaluatie van de kandidaturen door een panel deskundigen April 2013 > bekendmaking shortlist geselecteerde steden Mei 2013 > beraadslaging jury Juni 2013 > bekendmaking van de winnaar Groene Hoofdstad /brusselsgreencapital De Europese groene hoofdsteden Stockholm Hamburg Vitoria-Gasteiz Nantes 2014 Kopenhagen

12 12 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 Duurzaamheid kan op de hoek van elke straat «Village Partenaire» is een Brussels bedrijvencentrum in Sint-Gillis, dat toekomstige investeerders diensten en specialisten in de oprichting van bedrijven ter beschikking stelt. De originaliteit van de structuur ligt in het feit dat het de principes van duurzame ontwikkeling in het lokaal economisch weefsel verwerkt. Wij hadden een gesprek met enkele zaakvoerders.

13 N 2013/17 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING 13 In het kader van een speciale workshop rond de begeleiding van projecten Agenda 21 en gewijd aan lokale en duurzame economie, ontving de VSGB in oktober 2012 "Village partenaire". Deze structuur is gevestigd in Sint-Gillis en maakt deel uit van het netwerk van bedrijvencentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft een loket voor lokale economie. Deze structuur steunt, in een optiek van duurzame ontwikkeling, het lokaal privéinitiatief door de begeleiding van opstartende of reeds bestaande bedrijven. Het loket werd opgericht in 2002 en helpt toekomstige zelfstandigen en bedrijven die zich in die wijk van Sint- Gillis willen vestigen. Door zijn buurtwerk draagt Village Partenaire bij tot de economische heropleving van de zone en dus ook de revitalisering in een deel van de gemeente Sint-Gillis. Als bedrijvencentrum stelt de structuur specialisten in de oprichting van bedrijven en de begeleiding aan ondernemers ter beschikking, alsook kantoren en andere diensten (vergaderzalen, cafetaria, tele-secretariaat en coaching op aanvraag) om jonge ondernemers te helpen. Begeleiding bij het opstarten van een bedrijf Village Partenaire creëert de best mogelijke omstandigheden voor de ontwikkeling van projecten gedragen door ondernemers of KMO's in hun opstartfase. Het centrum stelt 32 ruimten te huur aan KMO's. In vijf jaar tijd hebben zij zo onderdak geboden aan 110 ondernemingen en momenteel zijn er een veertigtal gevestigd. Om geselecteerd te kunnen worden, moeten de ondernemingen bij voorkeur aan drie criteria voldoen: een jonge onderneming zijn, de lokale economie bevorderen en "duurzaam" denken. In dat opzicht steunen de ondernemingen in de "Village" de lokale economie, omdat zij consumeren in de wijk en samenwerking met lokale handelaars tot stand brengen. In totaal hebben al meer dan ondernemers een beroep gedaan op het loket, wat leidde tot de creatie van 150 nieuwe bedrijven, goed voor nagenoeg 200 nieuwe banen in de wijk. Village Partenaire levert ondersteuning bij de creatie van ondernemingen en begeleidt jonge ondernemers in alle fasen van de uitwerking van hun project. Alexandre Bertrand, coach bij de creatie van ondernemingen bij Village Partenaire, stelt regelmatig vast dat projectleiders, ongeacht hun leeftijd, die zich in het avontuur storten, blijk geven van enthousiasme dat toont dat ze jong van geest zijn. De adviseurs zijn algemene deskundigen die regelmatig jonge ondernemers ontvangen en hen zo goed mogelijk begeleiden bij hun "zoektocht". Twintigers appreciëren misschien bij ons het feit dat ze ontvangen worden door een jong team, dat zich aanpast aan hun ritme en waarden, maar tegelijk bijzonder interessante perspectieven biedt voor financiering over een periode tot 30 jaar. Een belangrijke tip die wij geven - vervolgt Alexandre Bertrand - is te geloven in zichzelf maar tegelijk hun ambities te baseren op een degelijk businessplan. Daar ligt overigens onze voornaamste bijdrage. Ons doel is enkele nuttige hulpmiddelen aan te reiken om hen in staat te stellen zo precies mogelijke prognoses uit te werken en dus de schade te beperken. Wij zijn het vangnet of eerder het tegengestelde: wij stimuleren hen om de sprong te wagen. Vaak helpen we de mensen ook om financiering te verkrijgen voor hun projecten, via alternatieve financieringsmethodes of microkredieten. Duurzame ontwikkeling als specialiteit Naast het klassieke advies in het kader van de oprichting van ondernemingen, ligt de specialiteit van Village Partenaire in de ontwikkeling van duurzame projecten.

14 14 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 Aan de hand van infosessies over duurzaam ondernemen geeft Village Partenaire advies en vorming voor jonge ondernemers, om realistische en duurzame projecten tot stand te brengen. De adviseurs stellen overigens vast dat het profiel van de jonge ondernemers in de loop der jaren geëvolueerd is: ze zijn steeds vaker bezig met duurzaamheid. "Als we vijf of zes jaar geleden de principes van verantwoorde consumptie of duurzame ontwikkeling aanhaalden met onze kandidaatondernemers, moesten we heel wat argumenten aanbrengen om hen de zakenopportuniteiten te doen inzien, te streven naar energiebesparing of zelfs de miniemste belangstelling voor ethiek los te maken. Een klein aantal onder hen, nauwelijks 5 %, was daar wel van overtuigd. Nu hoeven we niemand meer te overtuigen. De kandidaat-ondernemers komen zelf met projecten die sociale elementen in aanmerking nemen, gemiddeld zelfs meer dan de helft. Vroeger moesten we inspanningen leveren om te sensibiliseren, nu zijn het soms zij die ons sensibiliseren." Alexandre Bertrand begeleidt dagelijks heel wat projecten met het oog op de oprichting van duurzame bedrijven. Eén van de dertig cliënten die hij momenteel coacht, is Magdalena Van Leer met het salon "Le mon- D it salon voor pedicure-manicure aan de Waterloosesteenweg in Sint-Gillis opent in april De eigenares, Magdalena Van Leer, heeft haar project lang laten rijpen en heeft gebruik gemaakt van het advies van Village Partenaire, waarover zij bijzonder tevreden is. Deze medische pedicure had al lang zin om een eigen salon op te starten, waarin zij haar cliënteel biologische verzorgingsproducten zou aanbieden. Hoewel het nagenoeg onmogelijk is gebruik te maken van nietdermatologische en medicamenteuze producten voor diepgaande behandelingen, wil zij de voorkeur geven aan biologische producten voor preventieve verzorging. Dankzij haar ruime beroepservaring is zij zeer gemotiveerd om telkens als dat mogelijk is substanties zonder parabeen te gebruiken. Eén van de lacunes aan het einde van haar opleiding was de knowhow betreffende de oprichting van een bedrijf. Daarom heeft zij een beroep gedaan op de diensten van Village Partenaire en vond er kostbare hulp om een degelijk businessplan op te stellen. Dankzij de individuele coaching kreeg ze een overzicht van alle mogelijke kosten. Zij bevestigt dat zij grote steun kreeg van Village Partenaire, in het bijzonder van Alexandre Bertrand, haar adviseur. Het gaat meestal om een soort psychologische bijstand, aangezien hij haar altijd aangemoedigd heeft, ook toen ze moeilijk een geschikt lokaal vond. Nu durft ze Alexandre Bertrand zelfs haar bewaarengel te noemen. Virginie Randaxhe

15 15 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 C olienne en Morgane hebben in mei 2012 Oma opgericht, een restaurant waar gekookt wordt "op grootmoeders wijze". Het draait al zeer goed, maar toch was hun project er bijna niet gekomen. Het oorspronkelijke idee was in de straten van Brussel een ambulante handel te starten die boterhammen en schotels zou aanbieden met seizoensproducten en indien mogelijk uit de biologische landbouw. Jammer genoeg stootten ze op heel wat administratieve moeilijkheden en werd een parkeervergunning van lange duur hun geweigerd. Daarom stuurden ze hun project bij en rijpte het idee om een vast horeca-etablissement op te starten. Na eerst even de piste van het bedrijfsrestaurant bewandeld te hebben, opteerden ze voor hun eigen restaurant en dankzij Atrium vonden ze snel een lokaal op het Dillensplein. Ze deden ook een beroep op het advies en de gepersonaliseerde coaching van Village Partenaire voor de opstelling van hun businessplan en financieringsdossiers, oa met betrekking tot het participatiefonds. De coaching, die op geregelde tijdstippen plaatsvond, gaven hun de nodige ruggensteun om tegen een aardig tempo te werken en te zoeken. Colienne en Morgane stelden de kostbare bijdrage van Alexandre Bertrand bijzonder op prijs, want hij moedigde hen aan om de weg van de duurzaamheid in te slaan: gezonde en seizoensproducten, indien mogelijk lokaal en bio. Hoewel ze een zekere druk ondervinden vanwege verkopers van grote voedingsmerken, geven ze ook toe dat het niet gemakkelijk is om leveranciers van lokale producten tegen aanvaardbare prijzen te vinden. Daarom hebben zij ervoor gekozen om alles ter plaatse zelf te maken (behalve het brood) en gebruiken ze voornamelijk seizoensproducten in hun menu. De dranken zijn er allemaal fairtrade.

16 16 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 de à mes pieds" dat biologische verzorging aanbiedt in manicure en pedicure. Een ander project dat inmiddels al goed loopt, is het restaurant "Oma", dat traditionele keuken combineert met zo veel mogelijk fairtrade en seizoensproducten. Sinds de opening in mei 2012 heeft de mond-aan-mond reclame al vruchten afgeworpen. Het restaurant raakt vlot gevuld (zie kader blz 15). Het team zorgt ervoor dat hun advies aansluit bij de spirit van de projectleider: als die voor een klassiekere aanpak opteert, zullen de adviseurs hem niet duwen naar een duurzame aanpak. Voor Alexandre Bertrand is omzichtigheid geboden in de omgang met de kandidaatzelfstandigen: "Wij mogen de projecten van de mensen geen andere richting trachten uit te sturen, maar we proberen hen zakenideeën te doen uitwerken die persoonlijke belangstelling, vaardigheden, knowhow en realisme aan elkaar koppelen. Als zij erom vragen, kunnen wij uiteraard van meet af aan met hen samenwerken om een duurzamer project tot stand te doen komen. Maar ook om bepaalde aspecten van een reeds welomlijnd project duurzamer te maken. Wij beschikken over een hele reeks tools voor coaching op het vlak van duurzaamheid, die we met hen kunnen toepassen. Vaak helpen we hen bij het zoeken naar alternatieve leveranciers, die aansluiten bij hun handelsstrategieën of hun communicatiemiddelen." Toch gebeurt het regelmatig dat projecten uit zichzelf verantwoorde sociale aspecten ontwikkelen of dat ze duurzamere luiken van hun businessplan uitwerken. Tijdens de coaching en sensibilisering kunnen de adviseurs van Village Partenaire wijzen op de vele voordelen voor de onderneming om op korte of lange termijn een dynamiek van duurzaamheid te volgen. "Vaak overtuigen we de mensen tijdens onze wekelijkse informatievergaderingen. Daar schetsen wij een panorama van het ondernemerschap in Brussel. Onder de mogelijke steunmaatregelen wijzen we ondermeer op "groene bijstand" en nodigen hen ook uit op een infosessie gewijd aan duurzaamheid om de twee maanden. Die vergaderingen worden talrijk bijgewoond en zijn een goudmijn om verantwoord te ondernemen. Tot slot, als bepaalde kandidaten behoefte blijken te hebben aan specifiekere knowhow, bij voorbeeld uit een bepaalde sector, dan doen we een beroep op onze partners van Groupe One of het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) via Brussels Sustainable Economy (BSE). Vaak willen ze bepaalde kosten beperken, een positief beeld geven aan hun project of nieuwe mogelijkheden van de markt bespelen. Voor heel wat projecten vloeit het sociaal doel van het project voort uit hun persoonlijke ethiek. Die motivatie is de sterkste, omdat de drager van het project er zijn persoonlijke waarden moet in herkennen." En de toekomst? Het team van Village Partenaire heeft reeds heel

17 17 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2013/17 wat ervaring opgedaan in de begeleiding van projecten rond duurzaam ondernemen. Het biedt overigens ondersteuning aan steeds meer projecten. Bovendien hebben de kandidaat-zelfstandigen in enkele jaren tijd enorm geïnnoveerd in duurzaamheid. Alexandre Bertrand besluit: "Bepaalde trends waaien vlug over en hangen samen met marktverschijnselen of premies, andere zijn van bij de aanvang in het DNA van onze projectdragers verankerd. Hoewel biologische producten nog altijd goed in de markt liggen, stellen we toch ook een groeiende belangstelling vast voor korte trajecten tussen productie en consumptie, en de herlokalisering van de economie. Steeds meer ondernemers beseffen dat de grote ketens ons lokaal economisch weefsel beschadigen en zij zoeken lokalere alternatieven door te opteren voor kleine structuren met een menselijk gezicht. Ook al is er nog een hele weg af te leggen, het is verheugend te zien hoe snel de mentaliteit in elke jaren tijd geëvolueerd is. En professioneel is het zeer bevredigend om nieuwe initiatieven te kunnen ontdekken en ondersteunen, waarin rendabiliteit en maatschappelijk verantwoord handelen hand in hand gaan. En tot slot is het prachtig te kunnen vaststellen dat deze jongeren hun waarden in hun beroepsbezigheden tot uitdrukking kunnen brengen. Zonder toegevingen. Info Virginie Randaxhe Village Partenaire : GroupeOne : * Het doel van het project Brussels Sustainable Energy (BSE) is de vastlegging, uitwerking en uitvoering van een strategisch plan voor de ontwikkeling van economische milieuvriendelijke werkwijzen in het Brussels Gewest. Het maakt deel uit van de 37 projecten die door de Brusselse regering geselecteerd werden in het kader van het operationeel programma «Objectief 2013: laten we samen investeren in stadsontwikkeling», een programma voor de ontwikkeling van het Brussels Gewest met de steun van het Europees fonds FEDER voor de periode Het project BSE kadert in het streven naar de ondersteuning voor de organisatie van een pool voor stadsontwikkeling gelinkt aan de economische sectoren van leefmilieu. Drie organisaties zijn partner voor dit project: Leefmilieu Brussel (BIM), het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) en Groupe One.

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Monitor van de Duurzame Ontwikkeling driemaandelijks nr. 15 winter 2012 De sociale vestiaire van Etterbeek Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkeling en communicatie: challenge BLZ

Nadere informatie

MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING DRIEMAANDELIJKS NR 20 WINTER 20 14

MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING DRIEMAANDELIJKS NR 20 WINTER 20 14 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING DRIEMAANDELIJKS NR 20 WINTER 20 14 SPECIAAL NUMMER OCMW PAGE 2 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2014/20 INHOUD Is duurzame ontwikkeling ook mogelijk in de sociale

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Brussel: Gewest, gemeenten en OCMW s zetten zich in voor duurzame ontwikkeling

Brussel: Gewest, gemeenten en OCMW s zetten zich in voor duurzame ontwikkeling Brussel: Gewest, gemeenten en OCMW s zetten zich in voor duurzame ontwikkeling Agenda Iris 21 Géraldine Thomas Inhoud Lokale Agenda 21: waarover gaat het? 3 Lekker eten met oog voor het milieu 5 Groene

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan samen voor Het kinderen perspectief van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het onderwijsdebat samen voor kinderen samen voor kinderen

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier Juni 2014 N 18 Het magazine van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - driemaandelijks Verantw. uitg.: Xavier Brenez - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Sint-Huibrechtsstraat

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie