De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie"

Transcriptie

1 De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties

2 De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies of meer en is daarom wanbetaler. De zorgverzekeraar meldt de wanbetaler aan bij het CVZ Het CVZ gaat bij UWV-polisadministratie na, waar de wanbetaler een regulier inkomen heeft. Het CVZ neemt contact op met de werkgever of uitkeringsinstantie, waarvan de wanbetaler het reguliere inkomen ontvangt. De werkgever of uitkeringsinstantie houdt maandelijks een bestuursrechtelijke premie in op het inkomen van de wanbetaler en maakt die over naar het CVZ. De wanbetaler lost zijn schuld af bij zijn zorgverzekeraar of gaat via zijn zorgverzekeraar een schuldhulpverleningstraject in. De zorgverzekeraar meldt de wanbetaler af bij het CVZ. 8 Het CVZ meldt de wanbetaler af bij de werkgever of uitkeringsinstantie. 9 De werkgever of uitkeringsinstantie stopt met het inhouden van de maandelijkse premie. 2 De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

3 Uw werknemer of de uitkeringsgerechtigde is door zijn zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Uw werknemer of de uitkeringsgerechtigde (verder: de wanbetaler) heeft namelijk een betalingsachterstand van meer dan zes maandpremies bij zijn zorgverzekeraar. Wij verzoeken u daarom een bestuursrechtelijke premie in te houden op het loon of op de uitkering van de wanbetaler. Over de wanbetalersregeling Wat moet u precies doen? In het schema hebben we aangeven uit welke stappen de uitvoering van de regeling precies bestaat. Wat we van u vragen, is om de bestuursrechtelijke premie van ongeveer* e 130 maandelijks in te houden op het nettoloon of op de uitkering van de wanbetaler en aan het CVZ over te maken. U moet dat doen, totdat u van ons bericht krijgt dat de wanbetaler de openstaande schuld heeft afgelost bij de zorgverzekeraar of schuldhulpverlening heeft aangevraagd. U bent wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Uitkering op bijstandsniveau Als de wanbetaler een uitkering op bijstandsniveau ontvangt, dan houdt u ongeveer* e 100 in op de uitkering. Dit geldt onder andere voor de uitkeringen: AOW, Anw, Wajong, WAZ en Wwb. De volledige lijst vindt u op Reeds beslag op inkomen van de wanbetaler Hoe u moet handelen als er al beslag ligt op het inkomen van de wanbetaler, vindt u op *Het precieze bedrag leest u in de brief waarin wij de wanbetaler bij u aanmelden. De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie 3

4 Waarom de wanbetalersregeling? Als iemand weigert de zorgverzekeringspremie te betalen, heeft de zorgverzekeraar het recht de zorgverzekering te beëindigen (royement wegens wanbetaling). Dat is niet wenselijk. Het gevaar bestaat namelijk dat mensen zonder verzekering niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, omdat ze de zorg zelf moeten betalen en dat niet kunnen. Om dat te voorkomen is er gekozen voor maatregelen om verzekeraars te helpen de premiebetaling af te dwingen. Praktische zaken Wie informeert de wanbetaler? De zorgverzekeraar, het CVZ en u. De wanbetaler ontvangt van zijn zorgverzekeraar waarschuwingen en een voorstel voor een betalingsregeling. Gaat hij hier niet op in dan ontvangt hij bij een betalingsachterstand van zes maandpremies of meer een bericht van ons, het CVZ. Wij leggen daarin uit dat wij bestuursrechtelijke premie in gaan houden op het loon of de uitkering. Wij adviseren u om uw wanbetalende werknemer of de uitkeringsgerechtigde ook zelf te informeren over het feit dat u de premie in gaat houden. Net zoals u, ontvangt de wanbetaler van ons bericht als de zorgverzekeraar hem bij ons heeft afgemeld. Aan wie moet u de premie afdragen? U of uw financiële administratie moet de premie overmaken aan het CVZ. Hoe u dit doet staat beschreven in de brief die u van ons ontvangt als wij een wanbetaler krijgen aangemeld die bij u werkzaam is of die een uitkering van u ontvangt. Hoe vaak moet u de premie afdragen? U moet de premie iedere maand afdragen, totdat u van ons bericht ontvangt dat inhouding niet langer nodig is. 4 De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

5 Als u het salaris niet maandelijks, maar wekelijks of per vier weken betaalt, dan is de berekening van de premie anders. Een uitleg hierover vindt u op Bruto of netto? U moet de bestuursrechtelijke premie inhouden op het netto-inkomen van de wanbetaler. U houdt eerst loonheffing en premies voor sociale verzekeringen in en vervolgens past u broninhouding toe voor de inhouding van de bestuursrechtelijke premie Zvw. Wat gebeurt er als u geen premie inhoudt op het loon of de uitkering? U bent wettelijk verplicht om in opdracht van het CVZ de bestuursrechtelijke premie op het loon of de uitkering in te houden. Als u dat niet doet dan zal het CVZ de premie op uw organisatie verhalen. Problemen bij de broninhouding Mijn werknemer of de uitkeringsgerechtigde zegt geen wanbetaler te zijn. Kan er iets zijn misgegaan? Vóórdat iemand bij het CVZ als wanbetaler is aangemeld, heeft de zorgverzekeraar de wanbetaler geïnformeerd wat komen gaat als de betalingsachterstanden niet worden opgelost. Hierbij is nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheden van bezwaarmaken en de mogelijkheid om de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen een bindende uitspraak te laten doen. Als iemand als wanbetaler wordt aangemeld heeft hij óf geen gebruik gemaakt van zijn rechten óf heeft de SKGZ geconstateerd dat de zorgverzekeraar gelijk heeft. Wij kunnen pas stoppen met invorderen als wij een afmelding van de zorgverzekeraar krijgen. De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie 5

6 De wanbetaler ontvangt geen inkomen van onze organisatie, wat nu? Wij zijn bij UWV-polisadministratie nagegaan waar de persoon in kwestie inkomsten verkrijgt. Volgens die administratie is dat bij u. Als dat niet het geval is, meldt u dit dan schriftelijk aan het CVZ. Vermeld hierbij het BSN dat wij in de aanmeldingsbrief noemen en de datum van uitdiensttreding. De wanbetaler heeft een van de maanden niet genoeg loon, wat nu? Wij zijn bij UWV-polisadministratie nagegaan of de wanbetaler voldoende inkomsten van u ontvangt om de premie in te kunnen houden. Dat was op het peilmoment het geval. Als dat nu niet het geval is, meldt u dit dan schriftelijk aan het CVZ. Vermeld hierbij het BSN dat wij in de aanmeldingsbrief noemen. De wanbetaler heeft al schulden en komt door deze inhouding onder de beslagvrije voet. Wat nu? De wanbetaler heeft dan ook al te maken met een deurwaarder. U moet onze vordering direct melden aan de deurwaarder. De deurwaarder zorgt ervoor dat het inkomen van de wanbetaler niet onder de beslagvrije voet zal zakken. Verdere instructies vindt u op De wanbetaler zegt dat hij zijn schuld heeft betaald. Kunt u stoppen met inhouden? Nee, u kunt alleen stoppen met inhouden in opdracht van ons. Zolang wij geen afmelding ontvangen van de zorgverzekeraar, zullen wij de wanbetaler niet afmelden bij u en moet u doorgaan met bronheffing. Informatie Waar kunt u met vragen terecht? U kunt ons en: Of u kunt bellen: (020) De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

7 Waar kan de wanbetaler met vragen terecht? Met vragen over bijvoorbeeld de aanmelding als wanbetaler en de hoogte van de schuld bij de zorgverzekeraar, moet de wanbetaler zich richten tot zijn zorgverzekeraar. Alleen met vragen over de wijze van invorderen van de bestuursrechtelijke premie kan de wanbetaler terecht bij het CVZ. Het adres is en het telefoonnummer is De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie 7

8 College voor zorgverzekeringen: van zorg verzekerd Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een overheidsorganisatie die voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorzieningen en regelingen uitvoert voor groepen burgers die buiten het zorgverzekeringssysteem dreigen te vallen. Daarmee verzekert het CVZ die groepen, zoals wanbetalers en onverzekerden, van hun recht op zorg in Nederland. Het CVZ maakt dat mogelijk door ervoor te zorgen dat ook die burgers aan hun plicht voldoen: betalen voor de zorgverzekering. CVZ - Postbus DE Amsterdam ZO Deze brochure kwam tot stand in oktober Uiteraard kunnen er veranderingen zijn opgetreden als u deze brochure in handen krijgt. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Regeling voor wanbetalers

Regeling voor wanbetalers Regeling voor wanbetalers Wat gebeurt er als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt? Waarom ontvangt u deze folder? Uw zorgverzekeraar heeft u als wanbetaler aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering HANDREIKING AAN GEMEENTEN TEN BEHOEVE VAN TE MAKEN BESTUURLIJKE AFWEGINGEN RONDOM WANBETALING VOOR DE ZORGVERZEKERING Februari 2010 mr. Gerhard

Nadere informatie

Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ

Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.2.616 Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ kamervragen bronnen Tweede Kamer vergaderjaar 2010-2011, Kamervragen 3129 d.d.

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet Bent u werkgever en wilt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Als eigenrisicodrager betaalt u zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte nog

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie