VOORWOORD JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 VOORWOORD Met elk hun eigen redenen waarom en in opdracht van wie dit alles moet gebeuren. De representatietabel van de VVT, als bijlage bij dit jaarverslag altijd bijgevoegd, geeft een beeld hiervan. De VVT vertegenwoordigt de sector in dit speelveld en representeert alle bedrijven die lid zijn. Daarom doet de VVT haar best te weten en te begrijpen wat er in de sector speelt en probeert ze te regelen wat goed is voor de sector. Het uitoefenen van invloed hierop en de mate waarin dit mogelijk is, is het speelveld van de VVT. Daar hebben we veel leden voor nodig, het liefst iedereen in de sector, zodat we alle bedrijven kunnen vertegenwoordigen. Dit is van levensbelang om door de directe omgeving serieus genomen te worden. Iedereen vertegen woordigen in de wetenschap dat je het niet voor iedereen goed kunt doen, maar dat dit wel de doelstelling moet blijven. Koninklijke Saan B.V. Het jaar 2013 is voor de Vereniging Verticaal Transport een erg belangrijk jaar geweest. Goede gesprekken en discussies zijn er gevoerd met de leden tijdens regio- en algemene ledenvergaderingen. Discussies die nodig zijn om te bepalen hoe de kraanverhuursector de toekomst in wil gaan. Ook is het besef geland dat we dit meer met de geassocieerde bedrijven moeten gaan doen en er wordt nagedacht over hoe we dat het beste kunnen gaan doen. De crisis heeft zeker ook invloed op de VVT en het besef wat de toegevoegde waarde is voor de leden en hoe dat zo efficiënt mogelijk kunnen invullen. Wat we altijd hebben gedaan kunnen we niet blijven doen met dezelfde bezetting, daarvoor gebeurt er te veel op te veel verschillende tafels. Meer en meer zien we dat we niet datgene kunnen doen of niet met de volle aandacht kunnen doen wat eigenlijk nodig is. Een verklaring hiervoor is snel gevonden; we doen steeds meer en we willen ook meer doen. De achterliggende jaren hebben ons geleerd dat de leden dat ook willen. Wat we niet willen is dat alles meer gaan doen met meer personeel, dus moet het efficiënter. De besluitvorming rondom de voorgenomen verbouwing van het kantoorpand van de VVT is daar een voorbeeld van; geen groter pand. Als vereniging samengaan met anderen of opgaan in een groter verband is ook geen optie, daarvoor zijn de belangen te specifiek en verliezen we het eigen geluid en een deel van de huidige rechtstreekse invloed. Samenwerken is uiteraard wel een optie, waarbij specialisatie waar ook anderen gebruik van kunnen maken een optie is. Gekozen is voor zelfstandigheid en specialisatie. De VVT opereert net als andere brancheverenigingen in het werkveld dat wordt aangeduid als het maatschappelijk middelveld. Een voor velen vage verzameling van partijen, instellingen, verenigingen, stichtingen en clubjes die elk van alles regelen en/of invloed hebben op het scheidingsvlak van wet- en regelgeving en wat er in de praktijk gebeurt en hoe dit moet gebeuren. Het voor iedereen goed doen lukt mijns inziens het beste als we een gezamenlijke visie op de toekomst delen. Verder is het belangrijk om invulling te geven aan wat niet voor de sector geregeld hoeft of moet worden. Deze gezamenlijke visie hebben we samen met de betrokken leden vormgegeven en daarbij hebben de leden het voor de VVT weer helder gemaakt wat we de komende jaren hiervoor moeten gaan doen. U leest dit meer concreet in dit jaarverslag, maar kort samengevat willen we vanuit onze eigen deskundigheid als sector meer zelf gaan bepalen; wat is goed voor de sector als het gaat om veilig en vakbekwaam werken in een duurzame en milieubewuste setting. Daarbij zoeken we duidelijk de dialoog met de voor ons bepalende omgeving zoals overheid, verenigings- of samenwerkingsverbanden van opdrachtgevers, instellingen en bestuursorganen. Belangrijk daarbij is met name dat partijen de sector en daarmee de VVT weten te vinden voor wat men wil regelen in of voor de sector. We willen duidelijk herkenbaar zijn als aanspreekpunt voor de sector middels: het uitdragen van kennis, het openstaan voor andere en nieuwe ideeën en, abstract gezien, het ervoor zorgen dat de juiste partijen de juiste dingen doen, voordat we zelf ingrijpen binnen de mogelijkheden die er zijn. Kijkend naar de analyse in het beleidsplan en waar de VVT voor staat, wordt er invulling gegeven aan wat de sector echt wil, passend bij waar de VVT voor staat. Ook wordt recht gedaan aan de strategie in het beleidsplan. Met één belangrijk verschil: we willen het meer zelf gaan bepalen, overleg op minder tafels laten gaan plaatsvinden en met alle juiste partijen aan tafel. De VVT heeft zich in 2013 gericht op de toekomst en is daarmee aan de slag gegaan. De wereld veranderen begint per slot van rekening bij jezelf. Ik wil alle mensen die op enigerlei wijze actief en/of betrokken zijn bij de VVT voor hun bijdrage en betrokkenheid heel hartelijk bedanken en alle leden dat zij de VVT zo goed steunen en trouw blijven in deze hele zware periode voor de sector. Ing., directeur Kraanbedrijf Nederhoff B.V. 1 2

3 INHOUD Michielsens Nederland B.V. Voorwoord 1 Het jaar in vogelvlucht 5 Vereniging 9 Inleiding 10 Regiovergaderingen 10 Ledenevenementen 10 Geassocieerde bedrijven 10 Algemene ledenvergaderingen 11 Begroting 11 Beleidsplan en begroting 11 Rode draad beleidsplan 12 Mutaties bestuur 12 Mutaties secretariaat 13 Ondersteuning leden bij certificatiesystemen 13 Werkgeversaansprakelijkheid 13 Goodyear banden onder Spierings kranen 14 Transport en Logistiek Nederland (TLN) 14 Samenwerking met het SSVV 15 Samenwerking met de SEVT 15 Samenwerking met Fundeon 15 Samenwerking met Gezond Transport 15 Samenwerking met VTL 16 Samenwerking met Sdu 16 Verbouwing pand Culemborg 16 In de pers 16 Algemeen 17 Handhaving 18 Onderzoek Inspectie SZW veilig hijsen op de bouwplaats 18 Begeleiding kranen 19 Aslasten ballastvervoer 19 ID fraude 19 Beurzen 20 Personeel 20 Nieuw CRM systeem 20 Ledenmutaties 20 Sector 21 Verschil tussen werken onder regie en aangenomen werk 21 Werken in België PDOK 21 Ontvreemding van materiaal 21 Het nieuwe hijsen 22 Arbo 23 Arbocatalogus verticaal transport 23 Branche RI&E 23 OHSAS 24 Richtlijn markering en documenten hijs- en hefgereedschappen 24 Toekomst VVT-Erkenningsregeling 24 Medische keuring machinisten 24 Windbelasting kranen 24 Opleiden, certificeren en examineren 25 Sectorplatform Infra 26 Samenvoegen kenniscentra 26 Herziening kwalificatiedossiers 26 Branchekwalificatiestructuur 26 Techniek 27 Verklaring van overeenstemmening en keuringsrapporten hijsgereedschappen 27 Keuring van kranen 27 Rail 28 Algemeen 28 Praktijkbeoordelaar gereedschapsmachinist 29 Het krukken van wissels 29 Nieuwe eisen KROL (kraan op lorrie) 29 Nieuwe eisen KROL machinist 30 Cao RIS (railinfrastructuur) 30 Arbeidsvoorwaardenoverleg 31 Arbeidsvoorwaarden cao 31 Toekomstbestendige cao 31 Sectorplan Transport en Logistiek 31 Pensioenfonds Vervoer 32 Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden cao SOOB 33 Ontwikkelingen SOOB 34 SOOB cao 34 SOOB subsidie op opleidingen 34 SOOB subsidie op het ontwikkelen van examens door exameninstellingen 34 Hoogwerkers 35 Sectie hoogwerkers wordt commissie 35 Platform hoogwerkers 35 EN Keuring hoogwerkers 35 TCVT 36 Buitenlandse machinisten 36 Keuring hijs- en hefgereedschappen 36 Invoering nieuwe TCVT schema`s voor persoonscertificatie 36 Problemen TCVT itembank 36 TCVT persoonscertificatie in de toekomst 37 Economische zaken 38 Situatie in de sector 38 Kostenindexcijfers mobiele kranen 38 Winstgevendheid in de sector verslechtert 38 Ontwikkeling kranenpark leden VVT 39 Algemeen beeld 2013 en verwachting De bouwproductie in het afgelopen jaar De bouw in Vanaf 2015 weer krachtige groei 41 Samenvatting Centraal Economisch Plan Nederlandse economie: herstel ook uit het binnenland 42 Particuliere consumptie 42 Huizenprijzen 42 Investeringen en kredieten 42 Herstel op arbeidsmarkt komt later 43 Lage inflatie en voorzichtig herstel reële lonen en koopkracht 43 Prijs olie stabiel 43 Tabellen 43 Europese betrekkingen / ESTA 45 Vertegenwoordiging VVT 46 European Crane Operator License (ECOL) 47 Best Practice Guide (BPG) voor Exceptioneel Transport 47 ESTA organisatie 47 EN Verder besproken in ESTA verband betreffende kranen 48 VVT-Erkenningsregeling 49 Trends en bevindingen 50 VVT Commissies 51 Commissies 52 Bijlagen Bijlage 1: Overzicht bestuur en commissies ultimo december Bijlage 2: Ledenbestand 54 Bijlage 3: Samenstelling machinepark leden 54 Bijlage 4: Overzicht bedrijfsomvang gerelateerd aan het aantal kranen in Bijlage 5: Overzicht bedrijfsomvang 2008 tot en met Bijlage 6: Representatie 57 Bijlage 7: Jaaroverzicht 2013 van de Technische commissie 59 Bijlage 8: Jaaroverzicht 2013 van de Arbo-commissie 62 Bijlage 9: Jaaroverzicht 2013 van de Opleidingscommissie 65 Bijlage 10: Jaaroverzicht 2013 van de Cao-commissie 67 Bijlage 11: Jaaroverzicht 2013 van de Railcommissie

4 HET JAAR IN VOGELVLUCHT L. Kielstra Kraanverhuur B.V. AFBEELDING LINKS Jos Blom Kraanverhuur B.V. Betrokkenen schoppartij opgepakt Een paar jongemannen schopten en sloegen er driftig op los, waarna het schijnbaar willekeurige slachtoffer bewusteloos achterbleef. De geweldsuitbarsting op 4 januari in Eindhoven werd door beveiligingscamera`s vastgelegd. Omdat onderzoek niets opleverde, besloot de politie de beelden vrij te geven. Dat leidde snel tot resultaat. Interventie in Mali De campagne deed haar naam eer aan. Operatie Serval, de Franse militaire interventie in Noord-Mali die op 11 januari begon, bleek even snel en fataal voor zijn prooi als haar katachtige naamgever. In een paar weken heroverden de Fransen alle steden in het noorden op de islamitische extremisten die er sinds april 2012 de dienst uitmaakten. Armstrong bekent dopinggebruik Het was één grote leugen. Zo omschreef Lance Armstrong op 17 januari zijn wielercarrière. In een interview met Oprah Winfrey bekende hij wat iedereen eigenlijk al wist: dat zijn successen tussen 1999 en 2005 te danken waren geweest aan het gebruik van verboden middelen als epo en bloeddoping. Obama begint aan tweede termijn Hij legde de lat hoog en schuwde controversiële, progressieve thema`s niet. Bij de inauguratie van zijn tweede termijn, op 22 januari, hield de Amerikaanse president Barack Obama een pleidooi voor een sterke en actieve overheid en vroeg hij meer aandacht voor onderwerpen als homorechten en klimaatverandering Schokken in Groningen Er ging een schok door Groningen. Figuurlijk dit keer. Op 25 januari publiceerde de inspectiedienst een rapport over de recente aardschokken in de noordelijke provincie. De conclusie luidde dat de bevingen veroorzaakt werden door de gaswinning en dat ze bovendien in aantal en hevigheid zouden toenemen. Beatrix kondigt aftreden aan Er was al jaren over gespeculeerd, maar het kwam toch nog onverwacht. Op 28 januari, drie dagen voor haar 75e verjaardag, maakte koningin Beatrix in een korte toespraak op radio en televisie bekend, dat zij ging aftreden. Benedictus XVI treedt af Het was in zeven eeuwen niet meer voorgekomen dat een paus aftrad, maar op 11 februari was het weer zover. Toen maakte Benedictus XVI bekend dat hij niet meer de kracht had om de Rooms-Katholieke Kerk nog langer te leiden. De 85-jarige paus maakte daarom zeventien dagen later vrijwillig plaats voor een opvolger. Blade Runner schiet vriendin dood Was het moord of een tragische vergissing? Op 14 februari schoot Oscar Pistorius in zijn huis nabij Pretoria zijn vriendin Reeva Steenkamp dood. De 26-jarige atleet, die gold als boegbeeld van de gehandicaptensport, werd opgepakt en voor de rechter gebracht. Hugo Chávez overleden Een slopende ziekte velde hem uiteindelijk op 5 maart, tot intens verdriet van zijn talrijke aanhang. Maar de geest van Hugo Chávez bleef als een schaduw over de Venezolaanse politiek hangen. El Commandante leefde voort in poppen, petten, speldjes en T-shirts en kreeg in Nicolas Maduro zijn vertegenwoordiger op aarde. Hoog spel Kim Jon-un Het moest wel bluf en politiek theater zijn, zoals altijd. Maar het wapengekletter van Noord-Korea was ditmaal zo extreem, dat een gewapend conflict op het Koreaanse schiereiland toch even tot de mogelijkheden leek te behoren. Op 11 maart voerde het regime van dictator Kim Jong-un de spanning nog extra op door het wapenstilstandsverdrag met Zuid-Korea op te zeggen. JAARVERSLAG

5 Van Eck Verreikerverhuur Cyprus voorlopig gered Wekenlang was er onderhandeld over miljardensteun voor het op de rand van de afgrond staande Cyprus. Op 24 maart was er een definitief akkoord waarbij in ruil voor tien miljard euro aan noodhulp het land zijn banksector fors moest saneren. Maart roert zijn staart De lente was al begonnen, maar de winter wilde van geen wijken weten. Eind maart lag er sneeuw op stranden en terrasjes en moeten ijsbrekers de vaarroutes open houden. In Friesland werd zelfs nog geschaatst. De laatste tien dagen van maart waren in Nederland de koudste sinds 1901 begonnen was met metingen. Bomaanslag treft marathon Twee zelfgefabriceerde bommen maakten op 15 april abrupt een einde aan de marathon van Boston. Drie mensen verloren het leven en er vielen meer dan 250 gewonden, onder wie een aantal mensen met afgerukte ledematen. De vermoedelijke daders, de Tsjetsjeense broers Tamerlan en Dzjochar Tsarnajev, werden vier dagen later opgespoord. Koning Willem-Alexander ingehuldigd Het was een heel bijzondere en voorlopige laatste Koninginnedag. Op 30 april nam Willem-Alexander de troon over van zijn moeder. Dat gebeurde op de dag af 33 jaar nadat Beatrix háár moeder had opgevolgd. Nederland kreeg een koning, Koninginnedag werd Koningsdag en zou op 27 april worden gevierd en Beatrix ging voortaan weer als prinses door het leven. Drie op een rij voor Ajax Net als voorgaande jaren was Ajax traag op gang gekomen en pas na de winterstop echt goed op dreef geraakt. Maar opnieuw was het voldoende voor de landstitel. Op 5 mei werd het derde kampioenschap op rij veiliggesteld door het al gedegradeerde Willem II in Amsterdam met 5-0 te verslaan. En dus mocht, tot vreugde van zijn ploeggenoten, aanvoerder Siem de Jong de kampioensschaal in ontvangst nemen. Anouk haalt finale Voor het eerst in negen jaar haalde Nederland weer eens de finale van het Eurovisie Songfestival. Op 18 mei was Anouk in het Zweedse Malmö een van de 26 deelnemers die streden om de hoofdprijs. Die ging uiteindelijk naar het lied Only teardrops van de Deense zangeres Emmelie de Forest. Vergeefse zoektochten Twaalf dagen lang werd er met man en macht gezocht naar de broertjes Ruben (9) en Julian (7) uit Zeist. Op 19 mei werden ze dood teruggevonden in een sloot bij Cothen. Ze waren door hun eigen vader vermoord. Afluisterpraktijken aan de kaak gesteld Hij deed het bewust en in het volle besef dat het hem ernstig kon schaden en zijn leven op de kop zou zetten. Op 9 juni maakte Edward Snowden bekend dat hij degene was die had gelekt dat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA al jarenlang op grote schaal het internetverkeer aftapte. De slag om Taksim Het begon met een kleine sit-in wegens de dreigende verdwijning van een parkje, maar het liep uit op de grootste uitbarsting van sociale onrust in jaren. Kop-van-jut was premier Recep Tayyip Erdogan die volgens de betogers Turkije sluipenderwijs islamiseerde en zich steeds autoritairder gedroeg. Op 11 juni ontruimde de oproerpolitie met veel machtsvertoon het Taksimplein in Istanbul, het centrum en het symbool van het verzet. Leger zet president Morsi af Een staatsgreep begroeten als een nieuw democratisch begin. Het kon in Egypte, waar de revolutionairen van weleer het spoor volledig bijster waren geraakt. Op 3 juli maakte het leger een einde aan het kortstondige bewind van Egyptes eerste democratische gekozen president, Mohammed Morsi. De oppositie juichte, maar de zogeheten volkscoup bleek het begin van een contrarevolutie. Berlusconi veroordeeld En toen was er geen beroep meer mogelijk, zelfs niet voor Silvio Berlusconi. Op 1 augustus werd de oud-premier en mediamagnaat door het Hof van Cassatie wegens belastingfraude tot vier jaar cel veroordeeld. Prins Friso overlijdt Het nieuws kwam toch nog onverwacht. Op 12 augustus overleed prins Friso als gevolg van complicaties. De jongere broer van koning Willem-Alexander was anderhalf jaar eerder tijdens het skiën bedolven door een lawine, gereanimeerd en in een coma geraakt, waaruit hij nooit meer zou ontwaken. Voorlopig geen proefboringen De weerstand was groot. Té groot, moest ook minister Henk Kamp van Economische Zaken erkennen. Daarom besloot hij op 18 september de voorgenomen proefboringen naar schaliegas voorlopig op te schorten. Wereldtitel voor Epke Epke Zonderland was al Europees kampioen (2011) en had Olympisch goud op zak (2012), maar een wereldtitel ontbrak nog op zijn palmares. Daar kwam op 6 oktober verandering in. Tijdens het WK turnen in Antwerpen wist Zonderland op de rekstok zijn concurrenten nipt voor te blijven. Kabinet gered Het leek wel een begrafenisplechtigheid. Toch stonden Alexander Pechtold, Arie Slob, Kees van der Staaij, Halbe Zijlstra, Diederik Samsom en Mark Rutte op 11 oktober broederlijk bijeen omdat ze erin geslaagd waren het kabinet in leven te houden. Dankzij de gedeeltelijk gedogende D66, CU en SGP was er voldoende steun voor de zes miljard euro aan bezuinigingen en kon de coalitie van VVD en PvdA verder regeren. Goed nieuws uit Oost-Congo Oost-Congo leek jarenlang een synoniem voor ellende en geweld. Maar op 5 november gloorde er eindelijk hoop voor het geteisterde gebied. Rebellenbeweging M23 kondigde aan de wapens te zullen neerleggen. Het was een even eclatant als broodnodig succes voor het Congolese regeringsleger, met dank aan de VN. Mandela komt thuis Ook de mars naar zijn laatste rustplaats was lang. Tien dagen maar liefst duurden de herdenkingen en plechtigheden na het overlijden van Nelson Rolihlahla Mandela. De Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder die de hele wereld veroverde met zijn boodschap van rechtvaardigheid en verzoening, beëindigde op 15 december na 95 jaar zijn levensreis in het onooglijke dorpje Qunu, waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Blansjaar B.V. 7 8

6 VERENIGING Schot Verticaal Transport B.V. AFBEELDING LINKS Mammoet Europe B.V. Inleiding De Vereniging Verticaal Transport verenigt bedrijven werkzaam in het verticaal transport en onderhoudt het contact met en tussen de leden in de meest ruime zin. Ze stimuleert de ontwikkeling en behartigt de belangen van de verticaaltransportbranche in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. De VVT houdt tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering. Vaste onderwerpen die aan bod komen zijn: de samenstelling van het bestuur, de samenstelling van de kascommissie, behandeling en goedkeuring van het jaarverslag, goedkeuring van de jaarrekening en eventuele wijzigingen in statuten, reglementen, leveringsvoorwaarden en eventueel instemming met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Statutair wordt het bestuur gevormd door de voorzitters van de regio s en secties en de leden van het dagelijks bestuur. De VVT publiceert c.q. herziet dit jaar o.a. twaalf werkinstructies, dertien ledencirculaires, ontwikkeld de richtlijn Markering en documenten hijs- en hefgereedschappen, herziet het informatieblad Werken met stuurlijnen, herziet het VVT veiligheidshandboek en herziet en bekrachtigt de functie RI&E machinist/ chauffeur. Regiovergaderingen De regiovergaderingen spelen een belangrijke rol of de vereniging nog op de goede weg is. Het is belangrijk dat de leden daarbij aanwezig zijn en daaraan deelnemen. Belangrijke en voor de toekomst bepalende onderwerpen zijn besproken die moeten leiden tot verbeteringen voor de sector op het gebied van veilig en vakbekwaam werken. Voorbeelden zijn regie en aangenomen werk, OHSAS voor de sector, kwalificatiestructuur voor de sector en hoe verder met de Erkenningsregeling van de VVT? Daarnaast ontwikkelingen zoals het nieuwe hijsen, CO2 reductie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder wil de VVT in het kader van de gemaakte afspraken bij de SOOB cao werk maken van een sectorinstituut dat de sector, ook verticaal transport, ook daadwerkelijk steunt. Zowel voor werkgevers (bedrijven) als werknemers (medewerkers). Ledenevenementen Ledenevenementen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de algemene ledenvergadering die tweemaal per jaar wordt gehouden. Hier werpen zich de vruchten af van de introductie van het toetreden tot de VVT van geassocieerde bedrijven. Deze bedrijven zijn graag bereid als gastheer en inleider te fungeren, waarbij de geassocieerde be drijven ook worden uitgenodigd voor het niet besloten gedeelte van de ledenvergadering. Een ideaal moment voor presentatie, lobby en sociale contacten. Geassocieerde bedrijven Geassocieerde bedrijven willen hun relatie met de sector benadrukken door, in de hoedanigheid van geassocieerd bedrijf, zich aan te sluiten bij de VVT. Men krijgt toegang tot alle ledeninformatie van de VVT, heeft een mogelijkheid om deel te nemen aan interne commissies van de VVT. Geassocieerde bedrijven willen hun relatie met de sector benadrukken en worden voorzien van informatie over de sector. Verder kan men een nauwer contact verwerven met en ingangen krijgen bij de leden van de VVT via ledenbijeenkomsten. Tevens kan men gebruik maken van door de VVT georganiseerde informatieavonden waar men aan VVT leden voorlichting kan geven over bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. Vanaf 2013 krijgen geassocieerde bedrijven 50% van de ledenkorting voor VVT leden op cursussen die worden uitgevoerd door de SEVT. De VVT probeert de geassocieerde bedrijven bij haar activiteiten te betrekken. Geassocieerde bedrijven kunnen lid worden van een VVT commissie. Er kunnen commissievergaderingen worden gepland bij bedrijven en zogenaamde road shows worden georganiseerd. Road shows zijn door de VVT georganiseerde informa tieve bijeenkomsten waarbij geassocieerde JAARVERSLAG

7 M. Verschoor B.V. bedrijven informatie kunnen uitwisselen met leden van de VVT. In het kader van het 60-jarig bestaan van ZF Friedrichshafen AG heeft ZF Services Nederland B.V. de VVT uitgenodigd om in het bijzondere ZF Experience Center de algemene ledenvergadering voorjaar 2013 te houden en de leden van de VVT ook de experience te laten beleven. De leden zijn na de algemene ledenvergadering uitgenodigd voor de introductie van ZF Services Nederland B.V., waarbij de leden met beeld en geluid zijn meegenomen in 60 jaar ervaring op het gebied van stuur-, aandrijf- en chassistechniek. In totaal ondersteunen in 2013 zestien geassocieerde bedrijven de VVT. Algemene ledenvergaderingen De leden hebben in de voorjaarsvergadering ingestemd met de tekst van het jaarverslag van 2012 en het financieel jaarverslag van Het bestuur is gedechargeerd. In de najaarsledenvergadering is ingestemd met het beleidsplan en de begroting van Begroting Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen waarin hoofdzakelijk een bijdrage is opgenomen voor het aannemen van een beleidsmedewerker KAM & techniek ter opvolging van de huidige medewerker over drie jaar. Het bestuur stelt vast dat de contributie niet is verhoogd de laatste jaren en wil in plaats van een hoog percentage in één keer overgaan naar lagere percentages jaarlijks. De algemene ledenvergadering stemt hiermee in. Beleidsplan en begroting In 2012 is het beleidsplan vastgesteld. Een beleidsplan van de VVT heeft een scope van vier jaar wat zoveel betekent dat gedurende deze periode wordt gewerkt aan onderwerpen die de vereniging belangrijk vindt. Het accent ligt uiteraard op realisatie in het eerste jaar, maar lang niet alle onderwerpen lenen zich voor realisatie binnen het jaar. Daarnaast wordt de sector doorgaans toch geconfronteerd met onverwachte onderwerpen die moeten worden opgepakt waardoor voor het secretariaat activiteiten en prioriteiten veranderen. In het jaarverslag legt het secretariaat namens het bestuur van de vereniging verantwoording af door weer te geven welke onderwerpen zijn opgepakt en wat is gerealiseerd. Met het goedkeuren van de begroting van 2013 is bepaald welke middelen beschikbaar zijn t.b.v. het functioneren van het secretariaat binnen de statutaire en beleidsmatige kaders van de VVT zoals deze zijn De VVT neemt afscheid van VVT bestuurslid Piet Bruijsten Op de algemene ledenvergadering najaar is, na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest, afscheid genomen van Piet Bruijsten. Per 1 januari 2002 is Piet Bruijsten als regiovoorzitter Oost- Nederland lid van het bestuur en door de jaren heen heeft de VVT hem leren kennen als een zorgvuldige, verstandige en bedachtzame bestuurder. Piet denkt altijd vanuit het belang van de leden en de vereniging, weet ook goed waar deze belangen liggen en vertegenwoordigt de leden als regiovoorzitter dan ook op zeer goede wijze. Het bestuurstermijn loopt per 31 december 2013 af en Piet Bruijsten heeft aangegeven het stokje nu graag door te willen geven. Per 1 januari 2014 neemt op voordracht van regio Oost-Nederland zijn zoon, Bob Bruijsten, het regiovoorzitterschap over. De VVT dankt Piet Bruijsten voor zijn inzet en fijne samenwerking en wenst hem al het goede voor de toekomst. vastgelegd in het beleidsplan Het bestuur en het dagelijks bestuur handelen voor het stellen van prioriteiten naar bevinding van zaken, binnen de kaders van de vastgestelde begroting. Rode draad beleidsplan De inhoud van het jaarverslag is in hoge mate het gevolg van het beleidsplan. Wat is echter kenmerkend voor de koers die de leden willen? Minder regels Afname van regeldruk gekoppeld aan verhoogde veiligheid is een uitdaging voor de sector. De VVT vertaalt dit in het zoeken naar de balans tussen regelgeving en praktische oplossingen. Hiertussen moet een verstandige mix worden gevonden. Regelgeving moet praktisch uitvoerbaar zijn, bij voorkeur richtinggevend (gekoppeld aan voldoende vakmanschap), tenzij er sprake is van duidelijke of algemeen geaccepteerde grenzen. Regels zelf doen Betreffende regelgeving zoekt de VVT de oplossing in voorlichting over regelgeving, en interpretatie van regelgeving voor de sector, zoals in de Arbocatalogus. Betreffende vakmanschap zoekt de VVT de oplossing in: het ontwikkelen van instrumenten voor bedrijven betreffende werkend leren, het opstellen van competentie-, c.q. vakbekwaamheidniveaus en het eenduidig toetsen daarvan (certificatie). Regels harmoniseren in EU verband In het kader van de internationalisering en daarbij de ontwikkelingen in Europa (vrije markteconomie, vrij verkeer van diensten, diplomavergelijking) is harmonisatie van regelgeving gewenst. Echter gezien het lokale karakter van de kraanverhuursector in het algemeen wordt harmonisatie doorgaans niet als een prioriteit gezien. In het kader van versnelling van ontwikkelingen op het gebied van vakbekwaamheid van machinisten in andere EU staten, is gebleken dat dit de komende jaren wel een hogere prioriteit moet krijgen. Samengevat: verbeteren, harmoniseren en vereenvoudigen van regelgeving onder de juiste condities in een te volgen tempo voor de sector. Mutaties bestuur Herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar in het bestuur zijn de heren M.J. Kroes (voorzitter), S.G. Splinter (lid dagelijks bestuur) en R.A. Nederhoff (voorzitter regio Zuid-Holland). Op de algemene najaarsledenvergadering is stil gestaan bij het afscheid van de heer P.J.G. Bruijsten, voorzitter regio Oost- Nederland. De heer P.J.G. Bruijsten heeft besloten om, na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest, plaats te maken voor een opvolger en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Jos Blom Kraanverhuur B.V

8 Goodyear banden onder Spierings kranen Opgeschrikt door twee ernstige ongevallen door klapbanden neemt de VVT het initiatief om met Spierings Manufacturing B.V. om tafel te gaan. De VVT vraagt desgevraagd haar leden die deze kranen hebben om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en door te sturen naar de VVT en Spierings. Verder vindt er overleg plaats tussen Goodyear, Spierings en de VVT. De VVT stelt dat de levensduur van de band niet bekend is in relatie tot het gebruik en vraagt Goodyear om te helpen bij het opstellen van een specificatie hiervoor. Eind 2013 was dit nog niet afgerond. Het is een erg complex dossier waar vele factoren een rol spelen dan wel kunnen spelen die invloed hebben op de levensduur van de band. Het is de verantwoordelijkheid van de kraanfabrikant om met de fabrikant van de banden hier een oplossing voor te vinden. De VVT vindt dat er naar sterkere banden moet worden gezocht, dan wel dat deze worden ontwikkeld. In de tussentijd moet bekend worden waar de gebruiker aan toe is om verdere ongevallen te helpen voorkomen. Transport en Logistiek Nederland De VVT heeft een speciale relatie met TLN, Transport en Logistiek Nederland. TLN BKV B.V. Arthur van Dijk nieuwe voorzitter TLN Met ingang van 1 september 2013 is mr. A.Th.H. (Arthur) van Dijk (1963) benoemd tot voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Op 5 april heeft de Ledenraad op voordracht van het Bestuur in een bijzondere vergadering unaniem tot de benoeming besloten. Kuiphuis Kraanverhuur B.V. Zijn zoon, de heer B.P.S. Bruijsten wordt door regio Oost-Nederland voorgedragen. Op de algemene ledenvergadering stemmen de leden in met de voordracht en wordt de heer B.P.S. Bruijsten gekozen voor een termijn van drie jaar in het bestuur. De openstaande vacature voor de functie van voorzitter regio Midden-Nederland wordt in 2013 niet ingevuld. Mutaties secretariaat Eind 2013 is besloten tot de werving van een nieuwe medewerker Kwaliteit, Arbo, Milieu en Techniek. Er zal de komende jaren met twee personen op deze functie worden gewerkt tot pensionering van de heer Van Unen. Dit wordt gezien als ruime inwerkperiode die nodig wordt geacht vanwege enorme veelzijdigheid van de functie. Er is een voorziening gevormd om de hogere personeelskosten te kunnen bekostigen. Ondersteuning leden bij certificatiesystemen De VVT heeft ter ondersteuning van de leden bij systeemcertificatie voorbeeld handboeken opgesteld voor ISO 9001, VCA-1, VCA-2 en VCA Petrochemie certificering. Ook kan zij onder consultancy de leden helpen bij het opstellen en inregelen van een degelijk systeem of combinatie hiervan. Daarvoor benodigde informatie voor bedrijven wordt actueel gehouden (functie RI&E en veiligheidshandboek verticaal transport). Verder kan invulling gegeven worden aan de eis van VCA om een middelbare veiligheidskundige in te schakelen. Gemiddeld genomen is ondersteuning één keer per drie jaar voldoende. Deze ondersteuning is mogelijk voor individuele bedrijven op basis van facturatie van uren en reiskosten, voor VVT leden tegen een laag ledentarief (consultancy). Met de leden is gesproken over OHSAS certificatie (wellicht op termijn ISO 18001). Besloten is, om ook daar een voorbeeld handboek voor bedrijven voor op te gaan stellen. Dit is inmiddels in de plannen voor 2014 opgenomen. Werkgeversaansprakelijkheid De huisadvocaat van de VVT stelt een drieluik op betreffende werkgeversaansprakelijkheid. Ruime ervaring Arthur van Dijk was bijna 10 jaar wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Arthur van Dijk richtte zich vanuit zijn publieke rol onder andere sterk op de private sector en in het bijzonder ook op Transport en Logistiek. Zo had Arthur van Dijk onder andere Economische Zaken, Ondernemerschap en meer specifiek ook de ontwikkeling van de logistieke hotspot Schiphol in zijn portefeuille. De focus op het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap voor de BV Nederland en ook de regio stond hierbij voor Arthur van Dijk centraal. Arthur van Dijk is fiscaal jurist met ruime ervaring en beschikt over een groot politiek en ambtelijk netwerk. In Den Haag heeft hij zijn sporen verdiend als plaatsvervangend Directeur Criminaliteitsbestrijding bij het Ministerie van Justitie en Hoofd Internationale Zaken bij het Ministerie van Financiën. Hart voor Transport en Logistiek Arthur van Dijk heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de sector Transport en Logistiek. Niet alleen bij de ontwikkeling van de logistieke bedrijvigheid op en rond luchthaven Schiphol, maar ook was Arthur van Dijk voorzitter van de Amsterdam Connecting TRADE (ACT) en de Amsterdam Logistic Board. Tevens was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging Amsterdam Airport Area (AAA). Zijn passie voor Transport en Logistiek kon hij ook kwijt als bestuurlid van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer en als lid van het Platform Regionaal Economische Structuurversterking Noordvleugel. Het Bestuur en de Ledenraad van TLN zijn dan ook van mening met Arthur van Dijk een zeer geschikte opvolger te hebben gevonden voor Alexander Sakkers. Bron: Transport en Logistiek Nederland, 5 april

9 Jac v.d.vegt & Zn. B.V. AFBEELDING ONDER Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur vertegenwoordigt de branche van het beroeps goederenvervoer over de weg. Samen met TLN sluit de VVT de cao af van het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Over allerlei onderwerpen vindt er regelmatig overleg plaats tussen TLN en VVT. Dat beide branches veel overeenkomsten hebben, blijkt mede uit het feit dat er weinig verschillen van inzicht zijn gebleken betreffende het arbeidsvoorwaardenoverleg gedurende de afgelopen jaren. De VVT heeft een zetel in de Sociale commissie van TLN ten behoeve van informatie-uitwisseling en stroomlijning van het cao-overleg en onderwerpen die op sociaal gebied spelen. Dit is tevens de reden waarom de VVT niet in alle sectorinstituten zitting heeft. Voor de representatie van de VVT, zie bijlage 6. De VVT heeft een zetel in het bestuur van de deelmarkt exceptioneel transport en TLN is lid van de ad hoc commissie Ontheffingen en Vergunningen van de VVT. Onderwerpen die hier worden besproken overlappen beide sectoren en er worden zoveel als mogelijk gelijke standpunten bepaald en elkaars standpunten gesteund. Samenwerking met het SSVV De SSVV is de beheersstichting van het VCA-systeem en de daarbij behorende SSVV Opleidingengids. Deze gids wordt binnen het SSVV beheerd door een centrale waarborgcommissie en wordt voor het opstellen en onderhouden van de opleidingsschema s ondersteund door een schemagebonden waarborgcommissie. De SSVV opleidingengids is een initiatief van VNCI, SIR en Nogepa. De VVT is lid van de waarborgcommissie van het SSVV die de volgende schema`s beheert: Veilig werken met een verreiker. Veilig werken met een hoogwerker. Veilig aanslaan van lasten. Veilig werken met een heftruck. Samenwerking met de SEVT De VVT werkt nauw samen met de SEVT, de Stichting Educatie Verticaal Transportbranche, een stichting die door de sector in het leven is geroepen om opleidingen die voor de sector noodzakelijk zijn te waarborgen. Het gaat om opleidingen die door de sector zelf als belangrijk worden geacht en die zonder steun uit de sector niet gegeven zouden worden. Samenwerking met Fundeon De VVT neemt deel aan het platformoverleg infra van Fundeon. Met Fundeon wordt ook samengewerkt aan de inhoudelijke vaststelling van de MBO kwalificatiedossiers machinist en werkvoorbereiden / uitvoeren. Samenwerking met Gezond Transport De VVT werkt samen met Gezond Transport aangaande de Arbocatalogus verticaal transport en het opstellen en onderhouden van de branche RI&E. Verder publiceert de VVT in samenspraak met Gezond Transport de werk- instructies die bij de Arbocatalogus horen. Deze staan bij beiden instellingen op de website. Gezond Transport werkt ook aan een project over duurzame inzetbaarheid. Dit project wordt uitgevoerd met steun van ESF gelden. De VVT is vertegenwoordigd in de stuurgroep van dit project. Samenwerking met VTL VTL is onder andere de subsidieverstrekker namens de SOOB voor opleidingen. De VVT werkt specifiek op dat gebied samen met het opstellen van de lijst voor branche kwalificerende opleidingen. VTL voert ook arbeidsmarktonderzoek uit en afgesproken is om dit ook specifieker te maken voor verticaal transport. Samenwerking met Sdu De VVT is auteur van de uitgave AI-17, Hijs- en hefmiddelen, van de Sdu. Dit is een gewilde uitgave bij de Sdu en zij zijn tevreden over de samenwerking met de VVT. Verbouwing pand Culemborg De afgelopen jaren is een post voorziening groot onderhoud opgebouwd. Eerder waren in 2012 plannen voor grondige verbouwing en uitbreiding van het pand afgeketst op te hoge kosten. In 2013 zijn opnieuw verbouwingsplannen uitgewerkt en verwacht wordt dat in 2014 een besluit wordt genomen en de verbouwing eindelijk een feit zal zijn. In de pers De VVT werkt mee aan artikelen in vakbladen. In één artikel worden als voorbeeld de lage prijzen genoemd en dat dit niet kan. Het leidt echter tot een geval dat een lidbedrijf wordt benaderd om de prijzen te verlagen. Hoogst ongelukkig en niet zo bedoeld, stelt het bestuur vast geen prijzen meer te noemen in de pers. AFBEELDING LINKS Ridderkerks Kraanwagen Bedrijf B.V. AFBEELDING ONDER Haegens Kraanverhuur B.V

10 ALGEMEEN B.V. Kraanbedrijf BKF Handhaving In het algemeen signaleert ook de VVT dat handhaving door de overheid een probleem is. Waarom spreken we regels af als er niet wordt gehandhaafd? Het grootste probleem ontstaat wanneer er economisch gewin in het spel is. Gebrek aan handhaving zal dan snel kunnen leiden tot verval naar het selectief niet naleven van regels. Zelfregulering bijvoorbeeld middels certificatie, moet daarom hand in hand gaan met naleving. Het bestuur en de leden zijn van mening dat hier werkbare oplossingen voor gevonden moet worden. geconstateerde overtredingen had ongeveer 40% betrekking op het ontbreken van keuringsbewijzen en deskundigheidscertificaten en 40% was van administratieve aard en kon later worden aangetoond. In 15% van de gevallen was er sprake van een ernstige afwijking en werd er een boeterapport opgemaakt. De inspecteurs gaven ook aan dat aannemers zich vaak niet realiseren dat zij voor de ingehuurde hijskraan en machinist als werkgever kunnen worden aangemerkt op grond van de Arbowet. AFBEELDING LINKS M.J. van Riel B.V. Onderzoek Inspectie SZW veilig hijsen op de bouwplaats Eind 2012 heeft de Inspectie SZW in hun controles op bouwplaatsen extra aandacht gegeven aan hijskranen. De resultaten zijn verwerkt in de factsheet Veilig hijsen op de bouwplaats. Uit inspecties in de bouw gericht op veilig hijsen en heffen met hijskranen blijkt dat er bij ruim de helft van de bezochte bouwlocaties sprake was van overtredingen. Van de Situaties van afgekeurde kranen met direct gevaar zijn niet aangetroffen. Van de machinisten waren ook verreweg de meesten in het bezit van de juiste certificaten. De sector scoort volgens de VVT met deze nuancering gewoon goed bij deze controle. Desondanks zal de VVT geen genoegen nemen met deze nuancering. Zij zal ernaar blijven streven middels voorlichting dat ook de administratie rondom het gebruik van kranen en hijsmiddelen in orde is. AFBEELDING RECHTS Winder Limmen B.V. JAARVERSLAG

11 Gaffert B.V. Begeleiding kranen Gekentekende mobiele kranen met een GVW van 84 ton of meer rijden doorgaans met één begeleidingsauto die ervoor moet zorgen dat het overige vrachtverkeer op 50m afstand wordt gehouden wanneer er een kunstwerk wordt gepasseerd. Dit is echter het geval op specifieke kunstwerken en niet op alle, zoals de regelgeving deed vermoeden. Door het beschikbaar worden van deze gegevens zijn deze knelpunten in een overzicht gezet en er zijn passagevoorschriften gemaakt waarin duidelijk is geworden wanneer er sprake is van begeleiding of niet. Dit is een samenwerking geweest tussen I&M, RDW en de VVT. De inzet van begeleiding bij zware kranen is hiermee drastisch teruggebracht. Aslasten ballastvervoer In het kader van het ontwikkelen van landelijke langlopende ontheffingen (geldig voor heel Nederland) is er ook gesproken over harmonisatie van regelgeving. Er bestaan verschillen tussen bovenliggend en onderliggend wegennet, of anders verwoord tussen rijkswegen en provinciale en gemeentelijke wegen. Betreffende het vervoer van ballast en kraandelen geldt voor het bovenliggend wegennet dat 12 ton aslast is toegestaan. Voor het onderliggend wegennet was dat 10 ton. De VVT en de vertegenwoordigers van de wegbeheerders zijn hier niet uitgekomen en men weigert voor het onderliggende wegennet 12 ton aslast af te geven. De VVT ziet namelijk het vervoer van ballast en kraandelen in het verlengde van de kraan waar wel 12 ton aslast wettelijk voor is vastgesteld. De wegbeheerders zien een toename van de intensiteit van het gebruik van de wegen en kunstwerken. Daarom wil men minder zwaar verkeer toestaan om de belasting en daar mee gepaard gaande slijtage niet verder te laten toenemen. Dit dilemma is heel breed besproken met de leden en uiteindelijk is besloten om dit onder protest te accepteren onder de strikte voorwaarde dat er substantieel meer en vooral meer doorgaande wegen en gebieden waar veel kranen komen worden vrijgegeven ter opname in de langlopende ontheffing. De door de RDW beoogde invoerdatum is 1 april Het overleg hierover is in 2013 nog niet afgerond. ID fraude In 2013 zijn er schrijnende gevallen bekend geworden van ID fraude met kopieën van paspoorten. Het is in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid heel gewoon dat aannemers vragen om kopieën van paspoorten en de praktijk leert dat hier niet altijd even zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dit zorgt regelmatig voor vervelende discussies tussen werknemer en werkgever en opdrachtnemer en opdrachtgever. De commissie bescherming persoonsgegevens blijkt hier geen eenduidige oplossing voor te kunnen bieden op basis van de geldende regelgeving. Vandaar dat verder wordt gezocht naar een geschikte oplossing hiervoor. In de tussentijd adviseert de VVT om kopieën van paspoorten te watermerken met de bedrijfsnaam en de reden waarvoor de kopie is verstrekt. Beurzen VT Assen Initiatiefnemers van deze beurs benaderen de VVT of men wil meedoen. Het bestuur van de VVT stelt vast dat er nog te weinig animo voor is, de timing ongelukkig en de scope is in dit stadium nog niet duidelijk. Men verwacht dat 2014 nog een slecht jaar wordt voor de sector. Veilig werkt beter Van 24 tot en met 26 september heeft in de Brabanthallen s-hertogenbosch het vak-event Veilig Werkt Beter plaatsgevonden. In de VT sector is veilig werken uiteraard een belangrijk aspect, vaak zelfs dé reden van inkoop van uw dienstverlening. Arbeidsveiligheid en gezond werken is goed voor de werknemer en de werkgever. Het vergroot de omzetkansen door te voldoen aan de veiligheidseisen van potentiële opdrachtgevers en bespaart kosten door minder ziekteverzuim en het voorkomen van ongevallen en gevolgschade. Kortom, veilig en gezond werken leidt tot meer efficiency, een beter bedrijfsresultaat en duurzame inzetbaarheid. De VVT heeft dit project gesteund met naam en raad. Personeel De VVT heeft afscheid genomen van mevrouw Hachriu en de heer Otten heeft zijn werkzaamheden voor de VVT moeten staken wegens ziekte. Deze wegval aan capaciteit is met extra inzet door de andere werknemers opgevangen. Het bestuur heeft besloten om niet langer te wachten met het invullen van de vacature voor beleidsmedewerker KAM en techniek. Er is gekozen voor een ruime termijn van overlap met de functie van de huidige medewerker die over enkele jaren met pensioen zal gaan. Voor de bekostiging van de overlap is inmiddels in de begroting een voorziening opgenomen. De werving is eind 2013 ter hand genomen. Nieuw CRM systeem De VVT heeft een nieuw CRM systeem aangeschaft en geïmplementeerd. Hierdoor zijn de contributiefacturen later verstuurd dan gebruikelijk. Ledenmutaties Dat het zware tijden zijn moge duidelijk zijn. De VVT heeft op basis van het niet tijdig betalen van contributies vier bedrijven geschorst wat helaas heeft geleid tot drie uitzettingen van het lidmaatschap. Eind 2013 waren wel alle achterstallige posten op één na betaald. Sarens Nederland B.V

12 SECTOR Verschil tussen werken onder regie en aangenomen werk Arbowettelijk bestaat er verschil tussen werken onder regie en aangenomen werk. Het belangrijkste verschil bestaat eruit wie de rol als werkgever vervult bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Als er sprake is van werken onder regie dan is de kraanmachinist een ingeleende werk nemer en is de opdrachtgever de vervangende werkgever. Als werkgever moet hij zorgen dat de werknemer veilig kan werken. In de praktijk wordt doorgaans de kraan-verhuurder aangesproken als werkgever. Dit is in veel gevallen onterecht. De leden hebben besloten om te kijken of er mogelijk heden zijn om dit in de contractvorming voorafgaand aan de werkzaamheden duidelijk te krijgen. Hiervoor wordt een project gestart waarin breed wordt gekeken hoe een hijsteam behoort te functioneren, welke rollen daarin voorkomen. In Engeland is het al gebruikelijk om bij de contractvorming onderscheid te maken tussen een contract lift (aangenomen werk) en crane hire (onder regie). Werken in België PDOK In Nederland kennen we algemeen verbindend verklaarde arbeidsvoorwaarden cao s. In België kent men Paritaire Comités (PC). Kort samengevat kent het PC Bouw een spaarsysteem voor de werknemer betreffende een dertiende maand. Buitenlanders die in België in de bouwsector werken kunnen hier aanspraak op maken via het PDOK. Hier wordt op gehandhaafd, in tegenstelling tot Nederland waar dit niet gebeurt. De VVT gaat proberen dit voor de sector op te lossen, daar de kraanmachinist in Nederland niet onder de bouwsector valt. Ontvreemding van materiaal Leden worden geconfronteerd met personen die materiaal, vaak ijzer, huren en niet meer terugbrengen. Ook al meldt men dit bij de politie, vaak wordt er niets aan gedaan omdat er of nog geen vermoeden van diefstal bestaat of men gewoonweg Jan Hommes nieuwe voorman BMWT Brancheorganisatie BMWT heeft een opvolger aangesteld voor directeur Anton van Loon. Jan Hommes (47) vervangt begin november Van Loon als voorman van de brancheorganisatie van importeurs en fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel. Hommes is sinds 1 augustus actief voor de BMWT en doorloopt momenteel een inwerkperiode. Hommes is geen onbekende in de sector. Hij was de afgelopen twee jaar in dienst bij BRBS Recycling, de branche-vereniging Breken en Sorteren. Daarvoor bekleedde Hommes diverse functies bij brancheverenigingen, vervulde hij diverse management adviesopdrachten en was hij werkzaam voor het ministerie van Economische Zaken. Anton van Loon gaat in november met pensioen, na 22 jaar voor de brancheclub BMWT actief te zijn geweest. Bron: Logistiek, 22 augustus 2013 niet tot actie durft over te gaan, althans zo lijkt het. De oplossing kan worden gezocht om vreemden een zodanige borg te laten betalen die hoger is dan de schrootprijs. De VVT vindt het echter zaken van de politie blijven die moeten worden opgepakt. Het nieuwe hijsen De BMWT is in 2012 een initiatief gestart dat het nieuwe draaien is genoemd. Dit is een project in het verlengde van het nieuwe rijden. Het doel hiervan is chauffeurs en automobilisten bewust te maken dat rijgedrag en brandstofbesparing hand in hand gaan. De BMWT heeft dit uitgewerkt tot een certificatieregeling voor machinisten. De VVT heeft besloten om een richtlijn te gaan opstellen waar bedrijven integraal mee aan de slag kunnen en waar het vakmanschap van de machinist onderdeel van is. Er zijn veel meer aspecten dan alleen de machinist die kunnen leiden tot besparing van brandstof en reductie van CO2. In 2013 is besloten om hier een project van te maken. Beoogd wordt dat de richtlijn ook gebruikt kan worden door opleiders, waarbij wordt gestreefd om te bewerkstelligen dat het nieuwe hijsen onderdeel wordt van de TCVT bijscholing. Van Eck Verreikerverhuur AFBEELDING ONDER Wagenborg Nedlift AFBEELDING LINKS Sarens Nederland B.V. JAARVERSLAG

13 ARBO Sarens Nederland B.V. Arbocatalogus verticaal transport De VVT heeft twee onderwerpen die men aan de Arbocatalogus wil toevoegen. Dit zijn Verhuiscontainer op hoogte en Inzet kraan als valbeveiliging. De eerste liep reeds, maar heeft vertraging opgelopen en het tweede onderwerp in navolging van de publicatie van de nota Valstopkraan van de VVT en het gesprek dat hierover is gevoerd met de Inspectie SZW. Bij acceptatie door Inspectie SZW zal deze uitbreiding van de Arbocatalogus in 2014 van kracht worden. Branche RI&E In 2012 is de herziene branche RI&E vastgesteld voor verticaal transport. Dit is een samenwerking tussen Gezond Transport en de VVT. De branche RI&E is er voor de kleine bedrijven, maar grote bedrijven kunnen deze ook als basis hanteren. Hij is online beschikbaar via de website van Gezond Transport. Een papieren versie is beschikbaar via de VVT. Naast de branche RI&E heeft de Arbocommissie diverse functies RI&E s opgesteld welke jaarlijks worden geactualiseerd en beoordeeld door de Arbocommissie. Deze actuele functie RI&E kan worden gehanteerd bij VCA certificering. Voor het werken op en aan het spoor is een specifieke functie RI&E opgesteld die gebruikt kan worden voor VCA certificatie met BTR (Branche gerichte Toelichting Rail). Deze actuele functie RI&E s zijn te downloaden voor leden via het besloten gedeelte van de website van de VVT. In 2013 is besproken en besloten dat de functie RI&E en branche RI&E grondig worden herzien. Het veiligheidshandboek zal worden herschreven als functie RI&E. In korte en begrijpelijke taal wordt de machinist op deze wijze gewezen op alle mogelijke risico s tijdens het werk. Er wordt een OHSAS handboek geschreven waarin de branche RI&E (bedrijf) wordt geïntegreerd. Dit zal in samenwerking met Gezond Transport gerealiseerd worden. OHSAS Het is ook de taak van de branchevereniging om vooruit te kijken naar de toekomst. Wat komt er op de bedrijven af? In het kader van het ondersteunen van bedrijven bij ISO en VCA certificering heeft de VVT geanalyseerd wat de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van systeemcertificatie kunnen zijn. Hierbij is gekeken naar de aard van de werkzaamheden die in de sector worden uitgevoerd. Op basis van eigen vooronderzoek is een opdracht geformuleerd voor twee afstudeerstudenten om te kijken naar OHSAS als veiligheidsmanagementsysteem. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd en besproken met de leden in regiovergaderingen en op basis daarvan is besloten om een project te gaan starten voor het opstellen van een OHSAS handboek voor kraanverhuurbedrijven, waarbij het ook mogelijk is zich te kwalificeren voor VCA. In het project wordt tevens de branche RI&E tegen het licht gehouden en geactualiseerd en wordt er gestreefd naar integratie van functie-ri&e s zodat er één geïntegreerd systeem ontstaat dat door de VVT kan worden onderhouden. Dit geschiedt in samenwerking met Gezond Transport. Daarnaast loopt er een traject om OHSAS om te gaan zetten naar een ISO norm, de ISO Dit traject wordt gevolgd door Gezond Transport in samenspraak met de VVT. Richtlijn markering en documenten hijs- en hefgereedschappen De VVT heeft een richtlijn opgesteld en vastgesteld met de TCVT om duidelijkheid te scheppen betreffende dit onderwerp. Hier bestaat in de praktijk veel onduidelijkheid dan wel onenigheid over. Het document is bedoeld om hier bredere acceptatie over te krijgen. Toekomst VVT Erkenningsregeling Het bestuur heeft besloten om de erkenningsregeling te onderzoeken en verder uit te werken. Verder uitwerken op basis van het feit dat bedrijven bezoeken en kritisch meekijken goud is voor de sector en de bedrijven die er bij zijn aangesloten. Het verbetert het onderlinge contact, het helpt bedrijven en het zorgt ervoor dat de VVT weet wat er speelt in de sector. Wellicht is het mogelijk om de erkenningsregeling aan te laten sluiten op de implementatie van het OHSAS systeem. De Arbocommissie van de VVT gaat zich medio 2014 hierover buigen. Wordt vervolgd. Medische keuring machinisten Door het verplicht worden van de vijfjaarlijkse medische keuring voor het chauffeursdiploma is de verplichte periodieke medische keuring uit de cao gehaald. Hierdoor vallen de machinisten zonder een chauffeursdiploma buiten de verplichting tot medische keuring. Bij opdrachtgevers worden, mede door de onbekendheid van de cao, toch de 5 jaarlijkse medische keuring geëist. Ook de VCA verlangt dat op basis van de RI&E een medische keuring wordt uitgevoerd. Besloten is dat zal worden bekeken in hoeverre de medische keuring van machinisten weer in de cao opgenomen kan worden. Windbelasting kranen Naar aanleiding van ongevallen bij het plaatsen van windmolens is geconstateerd dat de windbelasting bepalend kan zijn voor de veilige inzet van de kraan. Omdat windmolens steeds groter worden, worden de grenzen van de kraan bereikt en wordt de inzet meer kritisch. De FEM heeft dit onderkend en heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. De Arbocommissie heeft dit besproken en besloten dat het vanwege de FEM richtlijn, een richtlijn vanuit de fabrikanten, niet noodzakelijk is om hiervan een Arbocatalogus te maken. Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur 23 24

14 OPLEIDEN, CERTIFICEREN EN EXAMINEREN L. Kielstra Kraanverhuur B.V. AFBEELDING LINKS BKV B.V. Sectorplatform Infra In het kader van de rol van de VVT voor de kraanverhuursector aangaande opleiden, certificeren en examineren neemt de VVT ook deel aan het sectorplatform Infra van Fundeon. Samenvoegen kenniscentra De minister van OCW heeft besloten om alle 19 kenniscentra, zoals bijvoorbeeld VTL, Kenteq en Fundeon, te laten samengaan tot één instelling (in eerste instantie werd gedacht aan vijf instellingen). Dit wordt het SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Herziening kwalificatiedossiers Daarnaast loopt het proces van herziening van kwalificatiedossiers en het verminderen ervan waarbij wordt gelet op niet benutte kwalificaties, het samenvoegen van dossiers op grond van aantoonbare verwantschap en raakvlakken met werkveldgebieden onder beheer van andere kenniscentra en penvoerderschap van combinatiedossiers. Niveau 1 t/m 4 is MBO niveau en 5 t/m 8 is HBO of hoger. De VVT richt zich op niveau 1 t/m 5. In de landelijke kwalificatiestructuur (formeel onderwijs) wordt dit als volgt geduid: Niveau 1. Assistent Niveau 2. Basisberoepsopleiding Niveau 3. Vakopleiding Niveau 4. Middenkader/specialist Niveau 5. Associate Degree (aangevuld met 2 jaar HBO leidend tot volledig HBO diploma) Door de VVT vertaald naar de verticaaltransportsector dan ziet het er als volgt uit: Niveau 1. Aanpikker/hijsbegeleider (niet formeel onderwijs) Niveau 2. TCVT-machinist (niet formeel onderwijs, wel onderdeel kwalificatiedossier) Niveau 3. Vakopleiding machinist (MBO 3, formeel onderwijs) Niveau 4. Meewerkend voorman (SEVT, niet formeel onderwijs) Niveau 5. Uitvoerder UVHTP (SEVT, niet formeel onderwijs) In dit kader heeft de VVT hier werk van gemaakt door het beroepscompetentieprofiel (bcp) machinist mobiele kraan te herijken en een bcp uitvoerder hijswerk op te stellen. Het bcp uitvoerder hijswerk is afgeleid van het kwalificatieschema van de SEVT opleiding meewerkend voorman en het is in samenwerking met Fundeon en steun van Soma en Bouwend Nederland gelukt om dit op te nemen in het kwalificatiedossier uitvoeren en werkvoorbereiden (MBO 4). Hiermee is een doorlopende leerlijn gerealiseerd van machinist tot uitvoerder op MBO niveau. Het plan is om ook invulling te gaan geven aan niveau 5, de associate degree (AD) op HBO niveau. Het betreft hier een opleiding tot projectleider verticale en horizontale transport projecten op basis van het kwalificatieschema van de SEVT uitvoerder verticale en horizontale transportprojecten. De VVT streeft ernaar om formeel en informeel onderwijs aan elkaar te koppelen om zodoende te kunnen bewerkstelligen dat deskundig onderwijs beschikbaar blijft, erkende diploma s bereikbaar blijven voor de sector en aan EVC praktisch vorm wordt gegeven. Dit alles omdat vakbekwaam personeel één van de belangrijke pijlers van de sector is. Het opnemen van het bcp uitvoerder hijswerk in het MBO 4 kwalificatiedossier uitvoeren/ werkvoorbereiden past in dit streven. Het ROC SOMA heeft zich in eerste aanleg bereid verklaard om de opleiding uitvoerder hijswerken in haar opleidingspakket op te nemen. Branchekwalificatiestructuur In Europa zijn opleidingskwalificatieniveaus vastgesteld in een schaal van 1 tot 8 (EQF). JAARVERSLAG

15 TECHNIEK Winder Limmen B.V. Verklaring van overeenstemming en keuringsrapporten hijsgereedschappen Bij keuring van hijsgereedschappen door een externe partij wordt vaak een keuringsrapport afgegeven. Dit keuringsrapport is slechts een verklaring dat het hijsgereedschap is beproefd. Ten onrechte wordt de verklaring van overeenstemming vervangen door het keuringsrapport. De verklaring van overeenstemming is en blijft het document wat tijdens de levensduur van het hijsgereedschap van toepassing is en kan niet worden vervangen door een certificaat van goedkeur (keuringsrapport). De VVT adviseert haar leden gebruik te maken van een keuring volgens TCVT W1-01. Keuring van kranen Keuring van hijskranen zoals omschreven in het warenwetbesluit vindt plaats volgens het certificatieschema van de TCVT W Dit schema is gerenoveerd door de TCVT in samenwerking met o.a. de VVT. Bekrachtiging door het college van deskundigen en het bestuur van de TCVT wordt verwacht in JAARVERSLAG 2013

16 RAIL Algemeen De ontwikkelingen op het gebied van kranen op lorries (KROLs) zijn in 2013 als revolutionair te kenmerken. Naar aanleiding van meerdere ongevallen met een KROL wordt er door opdrachtgever ProRail eisen gesteld op het gebied van beveiliging van een KROL, opleiding voor een KROL machinist en de werkvoorbereiding. De huidige werkmethodes op het spoor staan duidelijk onder druk. De verwachting is dan ook dat in de toekomst andere werkmethodes gehanteerd moeten worden. Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag op het gebied van kosten. Machines moeten worden aangepast (± ,- per machine), opleiding en herscholing moet worden voorzien en werkmethodes moeten worden aangepast (ander materieel en hulpmateriaal). Grotendeels zal dit worden uitgevoerd door de aannemers. De verhuurbedrijven moeten echter ook meegaan met deze aanpassingen. De VVT heeft een impactanalyse gemaakt en becijferd dat de verhuursector zo n 10 miljoen euro moet gaan investeren voor april 2016, waarbij nu al bekend is dat er te weinig Berende Spoor- en Grondwerken BV JAARVERSLAG

17 ombouwcapaciteit is om alle bestaande machines tijdig te gaan voorzien van een beveiliging. De nieuwe eisen zijn vastgelegd via de TCVT werkkamer 5. In april 2016 moet aan alle nieuwe eisen worden voldaan. Kuiphuis Kraanverhuur B.V. Praktijkbeoordelaar gereedschapsmachinist Praktijkbeoordeling is voorbehouden aan gecertificeerde werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers. Railbedrijven die lid zijn van de VVT voldoen hier niet aan en de VVT is van mening dat de praktijkbeoordelaar voor een KROL machinist deskundig genoeg moet zijn om dit te kunnen doen. Dit is aangegeven bij railalert en er is een overeenkomst afgesloten tussen de VVT en railalert. KROL hoogrijder KROL laagrijder In 2013 zijn concrete stappen ondernomen om hier invulling aan te geven, maar dit heeft nog niet geleid tot resultaat. Aanleiding hiervan waren de nogal stormachtige ontwikkelingen op het gebied van keuring van KROLs en persoonscertificatie voor KROL machinist. In dit traject wordt ook nagedacht om praktijkbeoordeling anders vorm te geven. Wordt vervolgd. Het krukken van wissels Na discussie is besloten dat het krukken van wissels tot de vaardigheden van de gereedschapsmachinist moet behoren om te kunnen beoordelen of een wissel goed ligt. In het kader van de werkvoorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden zal moeten worden gekeken naar de risico s die er kunnen optreden wanneer de machinist dit zelf moet doen. Op basis van de RI&E van de VVT is het voor KROL machinisten niet verstandig om zelf wissels te krukken tijdens het werk. Nieuwe eisen KROL (kraan op lorrie) Elke nieuwe KROL die per 1 januari 2014 in gebruik genomen wordt moet voorzien zijn van een RCI/RCL (rated capacity indicator/ limiter). Elke bestaande KROL moet per 1 april 2016 voorzien zijn van een RCI/RCL. Door deze eisen zullen de werkzaamheden op het spoor aangepast moeten worden. Hierbij zal werkvoorbereiding een grote rol moeten gaan spelen. Een nieuwe KROL als laagrijder is niet meer toegestaan vanaf 1 februari Een bestaande KROL als laagrijder is toegestaan tot 1 april Deze eisen hebben voor een beperkt aantal machines gevolgen. Elke nieuwe KROL moet per 1 november 2013 geel zijn. Voor bestaande (reeds gekeurde machines) is een andere kleur dan geel toegestaan, maar bij overspuiten moeten ze wel geel worden. Momenteel zijn er twijfels over de realiseerbaarheid van de opbouw van de RCI/RCL. Naast de nog niet volledige uitontwikkelde beveiliging bestaan er ernstige twijfels over de capaciteit van de opbouwbedrijven en het opschalen daarvan. Over kosten nog niet gesproken. Nieuwe eisen KROL machinist Naast alle bestaande opleidingen van KROL machinist (VCA, veilig werken op het spoor, gereedschapsmachinist) moet elke KROL machinist per 1 april 2016 in het bezit zijn van een TCVT certificaat W4-05 (of gelijkwaardig). Dit is van toepassing voor elke KROL machinist ongeacht de werkzaamheden of de capaciteit van de machine. Verder wordt de eis gesteld dat elke KROL machinist een periodiek examen moet doen voor het werken op het spoor. De einden toetstermen voor dit examen worden momenteel ontwikkeld door een werkgroep. Gedacht wordt aan een praktijkexamen om de 3 jaar gericht op de activiteiten op het spoor. Het streven is om een aantal combinaties te maken met bijscholing, praktijkbeoordeling en hercertificering van bestaande certificaten. Cao RIS (railinfrastructuur) Railverhuurbedrijven zijn geconfronteerd met afspraken in het kader van het moeten naleven van de cao RIS. Dit zou een ernstige inbreuk hebben op de bedrijfsvoering van de bij de VVT aangesloten bedrijven omdat deze nu deels in andere sectoren werkzaam zijn waarvan de cao wordt toegepast. Er is dan sprake van overlappende werkingssferen. De VVT heeft dit aangekaart en afgesproken is dat er tot het einde van de huidige cao een dispensatie wordt verleend aan bedrijven die dit kenbaar maken bij het cao secretariaat RIS. Voor het vervolg moeten cao partijen RIS afspraken maken over een te volgen dispensatieprocedure. De inzet van de VVT is om verhuurbedrijven die al onder een andere algemeen verbindend verklaarde cao vallen in elk geval te dispenseren. BKV B.V

18 FNV Bondgenoten: Egon Groen nieuwe cao-onderhandelaar beroepsgoederenvervoer Egon Groen is benoemd tot eerste onderhandelaar voor het beroepsgoederenvervoer namens FNV Bondgenoten. Hij zal per 1 september aanstaande de huidige cao-onderhandelaar Huub van den Dungen opvolgen. Huub van den Dungen verlaat na bijna 15 jaar het beroepsgoederenvervoer, waarvoor hij de laatste vier jaar de eerste cao-onderhandelaar was. Hij zal zijn bondsloopbaan voortzetten als bestuurder in de metaalsector. Bron: FNV Bondgenoten, 16 mei 2013 L. Kielstra Kraanverhuur B.V. ARBEIDSVOORWAARDEN- OVERLEG wordt echter nog niet door SZW afgegeven hangende de regelgeving en de interpretatie daarvan rondom de verantwoording van de gelden. Pensioenfonds Vervoer Er is een afspraak gemaakt tussen cao partijen dat de premie wordt gemaximeerd. Dit kan leiden tot vaststelling van een lagere opbouw, als hiertoe aanleiding bestaat (in 2013 is hiertoe besloten). Eind 2013 kunnen we vaststellen dat het fonds aan het herstelplan voldoet en geen aanvullende maatregelen hoeft te nemen. Al met al een goede ontwikkeling. Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden cao 2013 De voorbereidingen voor de onderhandelingen en de eerste onderhandelingsronde hebben eind 2013 plaatsgevonden. De partijen staan ver uit elkaar. Achterblij vend financieel herstel biedt geen ruimte voor loonstijging. De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie vragen om 3% loonstijging. Werkgevers TLN en VVT willen de cao ongewijzigd met één jaar verlengen, waarbij men de afspraken die betrekking hebben op het afsluiten van een tijd voor tijd -regeling vast wil opnemen in de cao tekst. B.V. Kraanbedrijf BKF Arbeidsvoorwaarden cao De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen zeggen de cao op. Een derde vakbond gaat deel uitmaken van de onderhandelingen. Nadat ze hebben meegetekend met de SOOB cao, gaat De Unie ook deel uitmaken van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Toekomstbestendige cao Policy Research Corporation (PRC) doet in opdracht van TLN onderzoek naar een vernieuwde toekomstbestendige cao. Hiervoor heeft TLN een eigen stuurgroep ingericht. Afgesproken is dat de VVT betrokken wordt in dit traject. De VVT is gevraagd te helpen bij het invullen van een bedrijvenenquête. AFBEELDING LINKS Haegens Kraanverhuur B.V. De eerste gespreksronde vindt in december plaats waarbij duidelijk wordt dat inhoudelijk de eisen overzichtelijk zijn: looptijd één jaar en 3% loonsverhoging per 1 januari Werkgevers brengen in dat zij de tijd voor tijd -regeling voortaan willen afspreken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiger. Werkgevers geven aan dit te gaan bespreken met hun achterban. Sectorplan Transport en Logistiek Minister Asscher maakt bekend dat hij 600 miljoen euro beschikbaar stelt voor sectorplannen die meehelpen de jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Op initiatief van FNV Bondgenoten en TLN gaat de sector hiermee aan de slag en werkt aan een eigen sectorplan. Dit plan wordt eind 2013 in de pers gepresenteerd. De beschikking 31 32

19 SOOB Ontwikkelingen SOOB De lopende SOOB cao is afgesloten voor 1,5 jaar met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 1 juli Voorwaarden die zijn gesteld hieraan zijn een verdere verzakelijking van de aansturing en de bedrijfsvoering van en door de SOOB, waarbij het SOOB bestuur gebruik gaat maken van een bestuursbureau ter ondersteuning van de bestuurlijke taken. Het doel is om te komen tot verbetering van de gouvernance en de-institutionalisering op basis van het zoveel mogelijk sturen op doelstellingen en outcomegerichtheid. Betreffende de inhoud is op het niveau van cao partijen een overlegraad in het leven geroepen, omdat dit buiten de scope van het SOOB bestuur valt. De SOOB is een uitvoeringsorgaan binnen haar statuten en de haar beschikbare middelen. Deze afspraken hebben geleid tot het installeren van de Overlegraad Transport en Logistiek, het installeren van kwartiermakers en daarna tot een functionerend (interim) bestuursbureau. Tevens zijn er gedachten ontstaan om de bestaande sectorinstituten samen te voegen tot één sectorinstituut ter verbetering van de bestuurbaarheid. Dit alles zal in 2014 verder worden bekeken en uitgewerkt. SOOB cao Op basis van deze ontwikkelingen in opvolging van de gevoerde discussie en conclusies over de SOOB bij de VVT, vindt de VVT dit een goede ontwikkeling en bestaat er voldoende draagvlak voor continuering voor de SOOB cao, met de kanttekening dat de kritische houding blijft. Onderhandelingen voor een nieuwe SOOB cao zullen in 2014 plaatsvinden. SOOB subsidie op opleidingen De SOOB heeft een nieuw subsidiebeleid ontwikkeld met als basis dat alleen opleidingen die op de lijst staan in aanmerking komen voor subsidie. Deze lijst wordt halfjaarlijks vastgesteld. De basis om op de lijst te komen is dat een opleiding branche kwalificerend moet zijn, moet worden afgesloten met een onafhankelijk examen en dat de cursus niet meetelt voor behoud van code 95 (enkele door het SOOB bestuur vastgestelde spe cifieke uitzonderingen daargelaten). De SOOB subsidie moet voortaan voora fgaand aan de cursus worden aangevraagd, dit in tegenstelling tot voorheen dat dit ook achteraf mogelijk was. De belangrijkste reden hiervoor is populair gezegd dat de SOOB budgetten heeft vastgesteld en wil monitoren in hoeverre deze worden benut. Mocht het zo zijn dat budgetten voor het einde van het lopende jaar uitgeput raken, dan kan de SOOB bedrijven vooraf informeren dat er geen subsidie meer kan worden verstrekt. De VVT heeft geprobeerd om bedrijven te helpen die te laat waren met het aanvragen van subsidie, om deze alsnog te verkrijgen, maar dit is niet gelukt. De SOOB is altijd heel strikt geweest in het opvolgen van haar regels en heeft geen aanleiding gezien in de aangevoerde argumenten om hier een uitzondering op te maken. SOOB subsidie op het ontwikkelen van examens door exameninstellingen Gegeven de aanpassing van het SOOB subsidiebeleid op opleidingen, moet de SEVT onafhankelijke examinering ontwikkelen voor de opleidingen meewerkend voorman en uitvoerder horizontale en verticale trans portprojecten. Samen met FNV Bondgenoten heeft de VVT aan de wieg gestaan om hiervoor SOOB beleid te ontwikkelen om de eenvoudige reden dat het ontwikkelen van examens extra kosten met zich meebrengt en daardoor prijsverhogend kan werken. Hierdoor is beperkt budget beschikbaar gekomen voor exameninstellingen voor het ontwikkelen van onafhankelijke examens voor branchekwalificerende opleidingen. Betreffende de meewerkend voorman is dat in 2013 gebeurd.. Schot Verticaal Transport B.V. AFBEELDING LINKS Van Eck Verreikerverhuur JAARVERSLAG

20 HOOGWERKERS M.J. van Riel B.V. Sectie hoogwerkers wordt commissie In de najaarsledenvergadering van 2011 is besloten om van de sectie hoogwerkers een commissie te maken. Tevens is besloten dat de commissie op ad hoc basis bijeenkomt, wat zoveel betekent dat er geen minimum aantal vergaderingen jaarlijks plaatsvinden. De sectie hoogwerkers is in 2013 niet bijeen geweest. Platform hoogwerkers Het platform hoogwerkers is een initiatief van de BMWT, de VSB en de VVT. De VVT heeft hier in 2013 niet meer actief aan deelgenomen. EN 280 De VVT is nog wel lid van de normcommissie, maar is hierin niet actief geweest in Keuring hoogwerkers Het schema keuring hoogwerkers van de TCVT is komen te vervallen in Als gevolg van eerdere besluitvorming zal de VVT op basis hiervan zelf een vrijwillig schema opstellen en publiceren op haar website. Dit heeft in 2013 nog niet plaatsgevonden. AFBEELDING RECHTS Haegens Kraanverhuur B.V. 35 JAARVERSLAG 2013

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 2 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 3 In dit jaarverslag kijken wij terug op het jaar 2009; een roerig, maar leerzaam jaar. Met de in dat jaar

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - Schulden, het kan iedereen overkomen

Jaarverslag 2010 - Schulden, het kan iedereen overkomen Wie zijn wij? De NVVK is dé branche-organisatie voor professionele schuldhulpverlening én sociale kredietverlening in Nederland. Wat doen wij? De NVVK voorziet in de behoefte van haar Het Bestuur van de

Nadere informatie

FENEX Jaarverslag 2013

FENEX Jaarverslag 2013 FENEX Jaarverslag 2013 19:00 FENEX Jaarverslag 2013 Bescheiden groei expeditiesector in 2013, maar niet voor iedereen Een bescheiden groei, maar niet voor iedereen, zo kan 2013 voor de expeditiesector

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015 MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 XX: XXX XXX XXX AUGUSTUS 2015 01 02 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 03 04 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 05 06 AUGUSTUS 2015 WERK EN INKOMEN Voorlopige oplossing AOW-gat

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek Postbus 54200 3008 JE Rotterdam T 088 45 67 400 F 088 45 67 200 E fenex@fenex.nl I www.fenex.nl 2 FENEX JAARVERSLAG

Nadere informatie

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Nieuws brief jaargang # 24 nummer 2 maart / april 2014 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1-3 Algemene Leden Vergadering 2014

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Hoog & Breed UITGAVE 2 - APRIL 2010. Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management. Gevel- en dakonderhoud in de spotlight [zie pag.

Hoog & Breed UITGAVE 2 - APRIL 2010. Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management. Gevel- en dakonderhoud in de spotlight [zie pag. Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management [Zie pag. 3] Gevel- en dakonderhoud in de spotlight

Nadere informatie

De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur van de NVVK.

De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur van de NVVK. Wie zijn wij? De NVVK is dé vereniging voor publieke en private schuldhulpverlenende organisaties en sociale kredietverstrekkers in Nederland. Wat doen wij? De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie